open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
25.08.2005 N 74
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 вересня 2005 р.

за N 1087/11367
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету України з питань регуляторної політики

та підприємництва

N 3 ( z0031-10 ) від 13.01.2010 }
Про затвердження Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з постачання природного

газу за регульованим тарифом

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), Положення про Державний
комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва,
затвердженого Указом Президента України від 25 травня 2000 року
N 721 ( 721/2000 ) (із змінами), та постанови Кабінету Міністрів
України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження
переліку органів ліцензування" (із змінами) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом,
що додаються.
2. Департаменту реєстрації та ліцензування (Барбелюк О.Б.) у
встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва Ващенка К.О.
Голова А.В.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з питань

регуляторної політики

та підприємництва

25.08.2005 N 74
Постанова Національної

комісії регулювання

електроенергетики України

25.08.2005 N 693

( za087-05 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 вересня 2005 р.

за N 1087/11367

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності з постачання

природного газу за регульованим тарифом

1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ), "Про нафту і
газ" ( 2665-14 ), "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 )
та "Про трубопровідний транспорт" ( 192/96-ВР ).
1.2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на суб'єктів
господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської
діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом.
1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому
значенні: Вузол обліку газу - сукупність засобів вимірювальної техніки
та додаткового обладнання, призначеного для вимірювання об'єму
газу, зведеного до стандартних умов. Газопостачальне підприємство - суб'єкт господарювання, що
здійснює постачання природного газу на підставі одержаної ліцензії
безпосередньо споживачам згідно з укладеними договорами. Газорозподільні мережі (розподільні газопроводи) - майновий
виробничий комплекс, який складається з організаційно і
технологічно пов'язаних об'єктів, призначених для транспортування
природного і нафтового газу від газорозподільних станцій до
споживачів. Газорозподільне підприємство - суб'єкт господарювання, що
здійснює діяльність з розподілу природного і нафтового газу шляхом
його транспортування розподільними трубопроводами, які перебувають
у його власності чи користуванні. Газотранспортна система - майновий виробничий комплекс, який
складається з організаційно і технологічно пов'язаних об'єктів,
призначених для транспортування і зберігання природного і
нафтового газу, і включає: магістральні газопроводи,
газопроводи-відгалуження, газорозподільні станції та підземні
сховища газу. Газотранспортне підприємство - суб'єкт господарювання, що
здійснює транспортування природного і нафтового газу
магістральними трубопроводами та його зберігання з використанням
об'єктів газотранспортної системи, які перебувають у його
власності чи користуванні. Засіб вимірювальної техніки - технічний засіб, який
застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні
характеристики. Комерційний вузол обліку газу - вузол обліку газу, що
визначається сторонами в договорі на постачання природного газу і
технічні характеристики якого відповідають умовам, установленим
нормативами та стандартами України. Ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на
провадження господарської діяльності з постачання природного газу
за регульованим тарифом. Ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право
ліцензіата на провадження господарської діяльності з постачання
природного газу за регульованим тарифом протягом визначеного
строку за умови виконання Ліцензійних умов. Нормативно-технічні документи - міжнародні, державні,
галузеві, міжгалузеві нормативи та стандарти. Обсяг постачання природного газу - величина загального
річного обсягу постачання природного газу споживачам, заявлена
ліцензіатом при отриманні ліцензії чи скоригована у процесі
діяльності та врахована при визначенні тарифу на постачання
природного газу. Перехресні субсидії - переміщення коштів або розподіл витрат,
доходів у межах однієї компанії або між спорідненими
підприємствами для фінансової підтримки одного підприємства або
виду діяльності за рахунок іншого. Підземне сховище газу (далі - ПСГ) - технологічний комплекс,
штучно створений у природній або штучній ємності надр накопичувач
природного газу і технологічно поєднані з ним споруди, які служать
для періодичного наповнення, зберігання і відбирання природного
газу для постачання споживачам. Постачання природного газу за регульованим тарифом - вид
господарської діяльності з постачання природного газу
безпосередньо споживачам, що проводиться ліцензіатом відповідно до
Ліцензійних умов за встановленими правилами ціноутворення. Розподіл - транспортування природного і нафтового газу
розподільними мережами з метою його доставки споживачам. Споріднене підприємство: 1. Будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано,
повністю або частково (не менше ніж 35%): володіє частками (акціями, паями) в статутному фонді
ліцензіата; управляє частками (акціями, паями) статутного фонду
ліцензіата; користується на правах оренди активами (майном) ліцензіата. 2. Будь-яке підприємство: частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого
прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35%)
перебувають у власності ліцензіата; частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або
опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35%)
перебувають в управлінні ліцензіата; активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або
частково (не менше ніж 35%) перебувають у користуванні на правах
оренди у ліцензіата. 3. Будь-яке підприємство, пов'язане хоча б з одним
ліцензіатом або з одним із підприємств, зазначених у частинах 1, 2
цього пункту, відносинами контролю відповідно до Закону України
"Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ). Споживач природного газу - юридична особа,
громадянин-підприємець або фізична особа, що отримує природний газ
відповідно до договору. Тариф на постачання природного газу - встановлений НКРЕ
розмір оплати послуг з постачання природного газу за 1000 м куб.
природного газу. Територія провадження ліцензіатом господарської діяльності з
постачання природного газу за регульованим тарифом - територія,
межі якої та схема розподільчих газопроводів, що перебувають у
власності чи користуванні ліцензіата, нанесені на географічну
карту місцевості. Ціна природного газу - вартість 1000 м куб. природного газу,
за якою споживачі розраховуються за спожитий природний газ. Ціна природного газу (закупівельна) - вартість 1000 м куб.
природного газу, визначена в договорі на закупівлю природного
газу.
2. Умови провадження господарської діяльності

з постачання природного газу

за регульованим тарифом
2.1. Провадження господарської діяльності з постачання
природного газу за регульованим тарифом можливе при виконанні
таких умов: 2.1.1. Наявності у ліцензіата розподільних мереж, які
перебувають у його власності чи користуванні. 2.1.2. Наявності у ліцензіата договорів купівлі-продажу
природного газу (контрактів) із власниками природного газу,
договорів про транспортування природного газу магістральними
трубопроводами та договорів про транспортування природного газу
розподільними трубопроводами. Обсяг природного газу, зазначений в
договорах купівлі-продажу природного газу (контрактах) та
договорах про постачання природного газу, повинен відповідати
обсягу, що зазначається в договорах на його транспортування
магістральними та розподільними трубопроводами. 2.1.3. Наявності у ліцензіата договорів, укладених з
газотранспортним підприємством, про створення страхового запасу
природного газу у грошовій та/або натуральній формах, у обсягах,
передбачених законодавством України. 2.1.4. Провадженні господарської діяльності з постачання
природного газу за регульованим тарифом лише на території,
затвердженій НКРЕ. 2.1.5. Провадженні господарської діяльності в обсягу, що
забезпечує економічну доцільність такої діяльності з метою
досягнення найнижчої вартості природного газу для споживачів. 2.1.6. Забезпеченні обліку поставленого споживачам природного
газу спільно з газотранспортними та/або газорозподільними
підприємствами. 2.1.7. Наявності договорів з Державною інспекцією з
енергозбереження та/або газотранспортними та/або газорозподільними
підприємствами на виконання робіт, пов'язаних з обмеженням та
відключенням від газопостачання споживачів-боржників. 2.1.8. Наявності договорів з газотранспортними підприємствами
про зберігання у підземних сховищах природного газу, що надійшов
до газотранспортної системи за договорами купівлі-продажу
ліцензіата і не був поставлений споживачам.
2.2. Ліцензіат не має права: 2.2.1. Провадити господарську діяльність із зберігання,
транспортування природного газу магістральними трубопроводами та
постачання природного газу за нерегульованим тарифом. Заборона на провадження господарської діяльності із
зберігання та транспортування природного газу магістральними
трубопроводами не поширюється на ліцензіатів, які постачають газ
за регульованим тарифом в обсягу власного видобутку з родовищ, що
перебувають в їхньому користуванні. 2.2.2. Передоручати будь-кому обов'язок щодо отримання плати
за реалізований споживачам природний газ. 2.2.3. Надавати перехресні субсидії за рахунок господарської
діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом. 2.2.4. Прямо або опосередковано заважати або протидіяти іншим
газопостачальним підприємствам у провадженні ними діяльності з
постачання природного газу. 2.2.5. Постачати природний газ споживачам без укладення з
останніми договорів на постачання. 2.2.6. Займатися іншими видами господарської діяльності, якщо
вони перешкоджають або можуть перешкоджати належному виконанню
господарської діяльності з постачання природного газу за
регульованим тарифом. Ліцензіат не пізніше ніж за місяць повинен повідомити НКРЕ
про наміри здійснення нового виду діяльності.
2.3. Ліцензіат повинен виконувати в повному обсязі фінансові
зобов'язання (своєчасну оплату природного газу, оплату послуг з
транспортування магістральними трубопроводами та зберігання
природного газу) відповідно до умов укладених договорів.
3. Вимоги до провадження господарської діяльності

з постачання природного газу

за регульованим тарифом
3.1. При провадженні господарської діяльності ліцензіат
повинен дотримуватися таких вимог: 3.1.1. Надавати НКРЕ звітність щодо провадження господарської
діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом у
встановленому НКРЕ порядку. 3.1.2. Надавати на вимогу НКРЕ фінансову (бухгалтерську)
звітність за результатами господарської діяльності з постачання
природного газу за регульованим тарифом. 3.1.3. Надавати на вимогу НКРЕ опис території провадження
господарської діяльності з постачання природного газу за
регульованим тарифом, який повинен містити: - назву території відповідно до
адміністративно-територіального поділу України, де розташовані
газорозподільні мережі, що перебувають у власності чи користуванні
ліцензіата; - схему розподільних газопроводів ліцензіата, нанесену на
географічній карті місцевості, із зазначенням взаємно узгоджених з
іншими власниками газорозподільних мереж точок розмежування
балансової належності; - копію затвердженого органом місцевої виконавчої влади плану
газифікації населених пунктів, розташованих на території
провадження господарської діяльності з постачання природного газу
за регульованим тарифом. 3.1.4. Надавати НКРЕ достовірну інформацію щодо провадження
господарської діяльності з постачання природного газу за
регульованим тарифом. 3.1.5. Вести бухгалтерський облік з господарської діяльності
з постачання природного газу за регульованим тарифом окремо від
обліків та звітів з інших видів діяльності. Ліцензіат має
обґрунтовано розподіляти витрати між господарською діяльністю з
постачання природного газу за регульованим тарифом та іншими
видами господарської діяльності та надсилати за запитом НКРЕ
пояснення щодо розподілу витрат, супроводжуючи їх необхідною
документацією. 3.1.6. Повідомляти НКРЕ про усі зміни даних, зазначених у
заяві про видачу ліцензії та документах, що додавалися до заяви. У
разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти
робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення
в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально
засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни. 3.1.7. Повідомляти НКРЕ про намір змінити заявлений при
отриманні ліцензії обсяг постачання природного газу.
3.2. Ліцензіат та споріднені підприємства не мають права
використовувати наявну у ліцензіата інформацію для отримання
необґрунтованої конкурентної переваги, а також розголошувати цю
інформацію будь-кому, хто може використовувати її для одержання
будь-якої невиправданої конкурентної переваги.
3.3. Ліцензіат здійснює постачання природного газу на
договірних засадах та за регульованими цінами і тарифами.
3.4. Ліцензіат зобов'язаний: 3.4.1. Укладати договори купівлі-продажу природного газу
(контракти) в достатньому обсязі для виконання договірних
зобов'язань перед споживачами. 3.4.2. Передбачати в договорах на постачання природного газу
умови, за яких він має право обмежити або припинити постачання
природного газу споживачу та стандарти послуг, які надаються
споживачу. 3.4.3. Укладати договори про постачання природного газу із
споживачами за умови відсутності у споживачів заборгованості перед
іншим постачальником природного газу або за згодою цього
постачальника. 3.4.4. Передбачати у договорах на постачання природного газу
умови, за яких газотранспортне та/або газорозподільне підприємство
має право доступу до зчитувань показів засобів вимірювальної
техніки, що встановлені на комерційних вузлах обліку газу. 3.4.5. Постачати природний газ споживачам, які мають право
відповідно до законодавства України на пільги, субсидії (дотації)
у сплаті за використаний природний газ. Газопостачальне підприємство має право на покриття витрат,
пов'язаних із наданням пільг та субсидій (дотацій), які виникають
при постачанні природного газу цим категоріям споживачів у
порядку, встановленому законодавством України. 3.4.6. Складати та підписувати разом із споживачами та/або
газотранспортними підприємствами акти про обсяги газу,
поставленого споживачам, відповідно до укладених договорів. 3.4.7. Зберігати договори, пов'язані з господарською
діяльністю, протягом трьох років після завершення строку їхньої
дії. 3.4.8. Пропонувати постачання природного газу на
недискримінаційній основі всім споживачам, які знаходяться на його
території провадження господарської діяльності. Газопостачальне
підприємство не має права відмовити в укладанні договору про
постачання природного газу за регульованим тарифом у разі
відсутності у споживача заборгованості перед іншим
газопостачальним підприємством за спожитий природний газ.
3.5. У разі виникнення розбіжностей між ліцензіатом і
споживачем або газорозподільним та/або газотранспортним
підприємством питання, не вирішені шляхом переговорів, можуть
передаватися на розгляд НКРЕ та/або до суду.
3.6. Ліцензіат має право: 3.6.1. Одержувати від споживачів, яким він постачає природний
газ, плату за цінами, які формуються, виходячи з установлених НКРЕ
правил ціноутворення на природний газ та послуги з його
транспортування, розподілу, зберігання та постачання. 3.6.2. Ціна природного газу для споживачів, якщо інше не
встановлено актами законодавства, розраховується за формулою
Ц = Цс.з. + Тт.м. + Тт.р. + Тзб. + Тпос.,
де: Цс.з.- середньозважена ціна на розрахунковий період, до
складу якої входять закупівельні та/або ціни газу власного
видобутку; Тт.м.- тариф на транспортування магістральним газопроводом; Тт.р.- тариф на транспортування газорозподільними мережами; Тзб. - тариф на зберігання природного газу; Тпос. - тариф на постачання природного газу споживачам.
3.6.3. У будь-який час звернутись до НКРЕ щодо перегляду
тарифу на постачання природного газу, якщо ліцензіат може
обґрунтовано довести необхідність такого перегляду. Тариф на постачання природного газу розраховується
ліцензіатом на наступний (плановий) період відповідно до постанови
НКРЕ від 04.09.2002 N 983 ( v0983227-02 ) "Про затвердження
Методики розрахунку тарифів на транспортування та постачання
природного газу для підприємств з газопостачання та газифікації"
та затверджується НКРЕ. Тариф на постачання природного газу встановлюється таким
чином, щоб забезпечити ліцензіату відшкодування його обґрунтованих
витрат та отримання прибутку, а також стимулювати його до
скорочення цих витрат і підвищення рентабельності його діяльності. Інформація, на підставі якої розраховується тариф, повинна
бути доступною для перевірки. 3.6.4. Отримувати додатковий прибуток шляхом виконання
додаткових робіт, що пов'язані з провадженням господарської
діяльності з постачання природного газу, але не враховані в
тарифі. Плата за виконання додаткових робіт установлюється
ліцензіатом таким чином, щоб забезпечити відшкодування його
виправданих витрат та отримання обґрунтованого прибутку при
здійсненні цих робіт.
3.7. Ліцензіат зобов'язаний: 3.7.1. На вимогу НКРЕ обґрунтувати відповідність тарифу на
постачання природного газу фактичним складовим його витрат та
прибутку. 3.7.2. Використовувати кошти, отримані за рахунок
встановленого НКРЕ тарифу на постачання природного газу, за
цільовим призначенням. 3.7.3. Опублікувати в засобах масової інформації детальну
інформацію: а) про ціни на природний газ - за п'ять днів до введення їх у
дію; б) про тариф на постачання природного газу - за п'ять днів до
введення його у дію; в) про перелік послуг, які надаються споживачу і включені до
тарифу на постачання природного газу, - за п'ять днів до введення
тарифу в дію; г) про розмір плати за виконання додаткових робіт, пов'язаних
з провадженням господарської діяльності з постачання природного
газу, - за п'ять днів до введення її в дію. 3.7.4. Публікація повинна містити таку інформацію, що
забезпечує можливість будь-якій особі мати чітке уявлення про
розмір платежів, які вона повинна здійснювати, та про структуру
тарифу та інших платежів. 3.7.5. У разі порушення вимог, зазначених у пунктах 3.1.4 та
3.7.2 цих Ліцензійних умов, НКРЕ має право ініціювати перегляд
тарифу на постачання природного газу.
3.8. Ліцензіат зобов'язаний дотримуватись вимог законодавства
України та нормативно-технічних документів щодо надійності
постачання природного газу та якості наданих послуг.
4. Контроль за провадженням господарської

діяльності з постачання природного газу

за регульованим тарифом
Контроль за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов
здійснюють НКРЕ та спеціально уповноважений орган з питань
ліцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових
та позапланових перевірок у порядку, встановленому НКРЕ та
спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
5. Анулювання ліцензії
Комісія має право анулювати ліцензію відповідно до Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ).
Директор Департаменту реєстрації
та ліцензування О.Барбелюк
Начальник управління регулювання
та цінової політики нафтогазового
комплексу С.Волос

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: