open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
30.09.2005 N 89
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 жовтня 2005 р.

за N 1246/11526
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету України з питань регуляторної політики

та підприємництва

N 5 ( z0033-10 ) від 13.01.2010 }
Про затвердження Ліцензійних умов

провадження господарської діяльності

з розподілу природного і нафтового газу

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), Положення про Державний
комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва,
затвердженого Указом Президента України від 25 травня 2000 року
N 721 ( 721/2000 ) (із змінами), та постанови Кабінету Міністрів
України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження
переліку органів ліцензування" (із змінами) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з розподілу природного і нафтового газу, що додаються.
2. Департаменту реєстрації та ліцензування (Барбелюк О.Б.) у
встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва Іголкіна С.М.
Голова А.В.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з питань

регуляторної політики

та підприємництва

30.09.2005 N 89

Постанова Національної

комісії регулювання

електроенергетики України

30.09.2005 N 859

( z1246-05 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 жовтня 2005 р.

за N 1246/11526

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З РОЗПОДІЛУ

ПРИРОДНОГО І НАФТОВОГО ГАЗУ

1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ), "Про нафту і
газ" ( 2665-14 ), "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 )
та "Про трубопровідний транспорт" ( 192/96-ВР ).
1.2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на суб'єктів
господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської
діяльності з розподілу природного і нафтового газу.
1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому
значенні: Вузол обліку газу - сукупність засобів вимірювальної техніки
та додаткового обладнання, призначеного для вимірювання об'єму
газу, зведеного до стандартних умов. Газопостачальне підприємство - суб'єкт господарювання, що
здійснює постачання природного газу на підставі відповідної
ліцензії безпосередньо споживачам згідно з укладеними договорами. Газорозподільні мережі (розподільні газопроводи) - майновий
виробничий комплекс, який складається з організаційно і
технологічно пов'язаних об'єктів, призначених для транспортування
природного і нафтового газу від газорозподільних станцій до
споживачів. Газорозподільне підприємство - суб'єкт господарювання, що
здійснює діяльність з розподілу природного і нафтового газу шляхом
його транспортування розподільними трубопроводами, які перебувають
у його власності чи користуванні. Газотранспортна система - майновий виробничий комплекс, який
складається з організаційно і технологічно пов'язаних об'єктів,
призначених для транспортування і зберігання природного і
нафтового газу, і включає: магістральні газопроводи,
газопроводи-відгалуження, газорозподільні станції та підземні
сховища газу. Газотранспортне підприємство - суб'єкт господарювання, що
здійснює транспортування природного і нафтового газу
магістральними трубопроводами та його зберігання з використанням
об'єктів газотранспортної системи, які перебувають у його
власності чи користуванні. Замовник - фізична особа, фізична особа-підприємець або
юридична особа, яка на підставі договору замовляє послуги з
транспортування природного і нафтового газу розподільними
газопроводами ліцензіата або послуги з проектування, будівництва
нового або реконструкції діючого об'єкта системи газопостачання та
підключення його до діючих газорозподільних мереж ліцензіата. Засіб вимірювальної техніки - технічний засіб, який
застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні
характеристики. Комерційний вузол обліку газу - вузол обліку газу, що
визначається сторонами в договорі про постачання природного газу і
технічні характеристики якого відповідають умовам, установленим
нормативами та стандартами України. Ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на
провадження господарської діяльності з розподілу природного і
нафтового газу. Ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право
ліцензіата на провадження господарської діяльності з розподілу
природного і нафтового газу протягом визначеного строку за умови
виконання Ліцензійних умов. Нормативно-технічні документи - міжнародні, державні,
галузеві, міжгалузеві нормативи та стандарти. Об'єкт системи газопостачання - технологічний комплекс, до
складу якого входять розподільні газопроводи (у тому числі
новозбудовані чи реконструйовані) і споруди на них. Перехресні субсидії - переміщення коштів або розподіл витрат,
доходів у межах однієї компанії або між спорідненими
підприємствами для фінансової підтримки одного підприємства або
виду діяльності за рахунок іншого. Підключення до газорозподільної мережі - виконання
технологічної операції з фізичного приєднання об'єктів системи
газопостачання замовника до розподільного газопроводу ліцензіата. Підземне сховище газу (далі - ПСГ) - технологічний комплекс,
штучно створений у природній або штучній ємності надр накопичувач
природного газу і технологічно поєднані з ним споруди, які
призначені для періодичного наповнення, зберігання і відбирання
природного газу для постачання споживачам. Розподіл (транспортування природного та нафтового газу
розподільними трубопроводами) - вид господарської діяльності з
надання послуг з транспортування природного і нафтового газу
(далі - природного газу) розподільними трубопроводами замовникам,
що проводиться ліцензіатом відповідно до Ліцензійних умов за
встановленими законодавством України правилами ціноутворення та на
певній географічній території, з метою його доставки споживачам. Споживач природного газу - юридична особа, фізична
особа-підприємець або фізична особа, що отримує природний газ
відповідно до договору. Споріднене підприємство: 1. Будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано,
повністю або частково (не менше ніж 35%): володіє частками (акціями, паями) в статутному фонді
ліцензіата; управляє частками (акціями, паями) статутного фонду
ліцензіата; користується на правах оренди активами (майном) ліцензіата. 2. Будь-яке підприємство: частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого
прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35%)
перебувають у власності ліцензіата; частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або
опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35%)
перебувають в управлінні ліцензіата; активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або
частково (не менше ніж 35%) перебувають у користуванні на правах
оренди в ліцензіата. 3. Будь-яке підприємство, пов'язане хоча б з одним
ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у частинах 1, 2
цього пункту, відносинами контролю відповідно до Закону України
"Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ). Суб'єкт ринку природного газу - газорозподільне підприємство,
газотранспортне підприємство, газопостачальне підприємство,
замовник та споживач, відносини між якими здійснюються на основі
договорів. Тариф на транспортування природного газу - установлений НКРЕ
розмір оплати послуг з транспортування 1000 кубічних метрів
природного газу розподільними трубопроводами. Територія провадження ліцензіатом господарської діяльності з
розподілу природного газу - територія, межі якої та схема
розподільчих газопроводів, що перебувають у власності чи
користуванні ліцензіата, нанесені на географічну карту місцевості. Технічні умови - документ, що містить комплекс вимог
технічного та технологічного характеру з проектування об'єкта
системи газопостачання замовника, виконання яких є обов'язковою
умовою для підключення до газорозподільної мережі ліцензіата.
2. Умови провадження господарської діяльності

з розподілу природного газу
2.1. Провадження господарської діяльності з розподілу
природного газу можливе при виконанні таких умов: 2.1.1. Наявності в ліцензіата розподільних мереж, які
перебувають у його власності чи користуванні. 2.1.2. Наявності в ліцензіата договорів із замовниками та/або
газопостачальними підприємствами про транспортування розподільними
трубопроводами природного газу. 2.1.3. Провадження господарської діяльності з розподілу
природного газу лише на території, затвердженій НКРЕ. 2.1.4. Провадження господарської діяльності з розподілу
природного газу за принципом економічної доцільності, забезпечення
надійності транспортування та безаварійності експлуатації
газорозподільних мереж. 2.1.5. Забезпечення обліку протранспортованого розподільними
трубопроводами природного газу спільно із замовниками,
газотранспортними та газопостачальними підприємствами. 2.1.6. Наявності договорів з газопостачальними підприємствами
на виконання робіт, пов'язаних з обмеженням та відключенням від
газопостачання споживачів-боржників. 2.1.7. Забезпечення рівних прав доступу до розподільних
трубопроводів для усіх замовників послуг з транспортування
природного газу розподільними трубопроводами, а в разі
недостатності пропускної потужності розподільних мереж
(газорозподільних потужностей) - дотримання установленого
механізму її розподілу.
2.2. Ліцензіат не має права: 2.2.1. Провадити господарську діяльність із зберігання,
транспортування природного газу магістральними трубопроводами та
постачання за нерегульованим тарифом. 2.2.2. Передоручати будь-кому отримання плати від замовників
послуг з транспортування природного газу розподільними
трубопроводами. 2.2.3. Надавати перехресні субсидії за рахунок господарської
діяльності з розподілу природного газу. 2.2.4. Прямо або опосередковано заважати або протидіяти іншим
суб'єктам ринку природного газу, що здійснюють операції з
природним і нафтовим газом. 2.2.5. Займатися іншими видами господарської діяльності, якщо
вони перешкоджають або можуть перешкоджати належному виконанню
господарської діяльності з розподілу природного газу. Ліцензіат не пізніше ніж за місяць повинен повідомити НКРЕ
про наміри здійснення нового виду діяльності. 2.2.6. Укладати договори про транспортування природного газу
розподільними трубопроводами із споживачами. 2.2.7. Надавати перевагу будь-якому замовнику чи
газопостачальному підприємству при укладенні договорів про
транспортування природного газу розподільними трубопроводами.
3. Вимоги до провадження господарської

діяльності з розподілу природного газу
3.1. При провадженні господарської діяльності з розподілу
природного газу ліцензіат повинен дотримуватися таких вимог. 3.1.1 Надавати НКРЕ звітність щодо провадження господарської
діяльності з розподілу природного газу в установленому НКРЕ
порядку. 3.1.2 Надавати на вимогу НКРЕ фінансову (бухгалтерську)
звітність за результатами господарської діяльності з розподілу
природного газу. 3.1.3. Надавати на вимогу НКРЕ опис території провадження
господарської діяльності з розподілу природного газу, який повинен
містити: - назву території відповідно до
адміністративно-територіального поділу України, де розташовані
розподільні газопроводи, що перебувають у власності чи
користуванні ліцензіата; - схему розподільних газопроводів ліцензіата, нанесену на
географічній карті місцевості, із зазначенням взаємно узгоджених з
іншими власниками розподільних трубопроводів точок розмежування
балансової належності; - копію затвердженого органом місцевої виконавчої влади плану
газифікації населених пунктів, розташованих на території
провадження господарської діяльності з розподілу природного газу. 3.1.4. Надавати НКРЕ достовірну інформацію щодо провадження
господарської діяльності з розподілу природного газу. 3.1.5. Вести бухгалтерський облік з господарської діяльності
з розподілу природного газу окремо від обліків та звітів з інших
видів діяльності. Ліцензіат має обґрунтовано розподіляти витрати
між господарською діяльністю з розподілу природного газу та іншими
видами господарської діяльності та надсилати за запитом НКРЕ
пояснення щодо розподілу витрат, супроводжуючи їх необхідною
документацією. 3.1.6. Повідомляти НКРЕ про всі зміни даних, зазначених у
заяві про видачу ліцензії та документах, що додавалися до заяви. У
разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти
робочих днів подати до НКРЕ відповідне повідомлення в письмовій
формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями,
які підтверджують зазначені зміни.
3.2. Ліцензіат та споріднені підприємства не мають права
використовувати наявну в ліцензіата інформацію для отримання
необґрунтованої конкурентної переваги, а також не мають права
розголошувати цю інформацію будь-кому, хто може використовувати її
для одержання будь-якої невиправданої конкурентної переваги.
3.3. Ліцензіат здійснює розподіл природного газу на
договірних засадах та за встановленим НКРЕ тарифом.
3.4. Ліцензіат зобов'язаний: 3.4.1. Забезпечувати доступ до використання потужностей
газорозподільних мереж замовникам, які мають намір отримувати
послуги з транспортування природного газу розподільними
трубопроводами, на недискримінаційних засадах. 3.4.2. Утримувати обладнання та устаткування у відповідності
до технічних характеристик та вимог діючих технічних норм та умов
екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних та інших
нормативних актів. 3.4.3. Розробляти заходи щодо підвищення технічного рівня
газорозподільних мереж з урахуванням оптимізації витрат на його
утримання при дотриманні вимог нормативної документації. 3.4.4. Видавати на вимогу замовника, споживача або
газопостачального підприємства сертифікати якості природного газу. 3.4.5. Передбачати в договорах на транспортування природного
газу розподільними трубопроводами умови, за яких замовник,
газотранспортне та газопостачальне підприємство має право доступу
до зчитувань показів засобів вимірювальної техніки, що встановлені
на комерційних вузлах обліку газу ліцензіата. 3.4.6. У разі виникнення аварії негайно її усунути та
письмово повідомити про аварію споживача та його постачальника. 3.4.7. Передбачати в договорах на транспортування природного
газу розподільними трубопроводами, укладених із замовником або
газопостачальним підприємством, величину тиску, параметри якості
природного газу та умови, за яких ліцензіат має право обмежити або
припинити надання послуг з транспортування природного газу
розподільними трубопроводами. 3.4.8. Складати та підписувати разом із замовниками та/або
споживачами та/або газотранспортними підприємствами та/або
газопостачальними підприємствами акти про обсяги
протранспортованого природного газу, відповідно до укладених
договорів. 3.4.9. Зберігати договори, пов'язані з господарською
діяльністю з транспортування природного газу магістральними
трубопроводами, протягом трьох років після завершення строку
їхньої дії. 3.4.10. Здійснювати диспетчерське управління за принципом
підлеглості нижчого рівня диспетчерського підрозділу вищому або на
засадах, передбачених спільними угодами з цього питання, виконуючи
вимоги нормативних документів, і забезпечувати надійність і
стабільність роботи газорозподільних мереж. 3.4.11. Надавати об'єднаному диспетчерському управлінню
технічну документацію, звіти та інформацію, необхідну для
виконання диспетчерських функцій. 3.4.12. Здійснювати облік природного газу, що надходить до
газорозподільних мереж ліцензіата та транспортується розподільними
газопроводами ліцензіата відповідно до укладених договорів. Засоби
вимірювальної техніки природного газу повинні бути повірені
органами з уповноваження на проведення державних випробувань та
повірки засобів вимірювальної техніки. 3.4.13. Забезпечувати контроль за режимами роботи
газорозподільних мереж. 3.4.14. Протягом одного року з моменту видачі ліцензії
розробити і погодити з Мінпаливенерго України та НКРЕ порядок
розподілу газорозподільних потужностей, якими встановлюється
механізм їх розподілу. 3.4.15. Протягом одного року з моменту видачі ліцензії
розробити та затвердити план перспективного розвитку
газорозподільних мереж на наступні 5 років за погодженням з
місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого
самоврядування, на території яких буде проводитись газифікація,
Мінпаливенерго України та НКРЕ. План перспективного розвитку щорічно переглядається та
уточнюється, зміни та доповнення погоджуються з місцевими органами
виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, на
території яких проводитиметься газифікація, Мінпаливенерго України
та НКРЕ. 3.4.16. На письмовий обґрунтований запит суб'єктів
господарювання, які здійснюють видобування й постачання природного
газу, надавати план перспективного розвитку газорозподільних
мереж.
3.5. Ліцензіат має право припинити транспортування природного
газу розподільчими трубопроводами споживачу: 3.5.1. Через відсутність ресурсів природного газу в
газопостачального підприємства. 3.5.2. На підставі звернення газопостачального підприємства
щодо невиконання споживачем фінансових зобов'язань відповідно до
умов договорів про постачання природного газу, укладених між
газопостачальним підприємством та споживачем.
3.6. Проектування, будівництво та прийняття до експлуатації
газорозподільних мереж та інших об'єктів і споруд, пов'язаних з
ними єдиним технологічним процесом, здійснюється ліцензіатом
згідно з нормативними документами.
3.7. Підключення до газорозподільних мереж, що перебувають у
власності чи користуванні ліцензіата, здійснюється ліцензіатом
відповідно до законодавства України. 3.7.1. Підключення об'єкта системи газопостачання замовника
здійснюється ліцензіатом за умови виконання замовником технічних
умов. 3.7.2. Технічні умови на підключення видаються ліцензіатом
замовнику протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання
ліцензіатом заповненого замовником опитувального листа. 3.7.3. Технічні умови повинні містити вимоги технічного та
технологічного характеру, які безпосередньо стосуються підключення
об'єкта системи газопостачання замовника до газорозподільних мереж
ліцензіата. 3.7.4. Ліцензіат не має права відмовити замовнику в
підключенні до газорозподільних мереж у разі виконання замовником
технічних умов на підключення. 3.7.5. Ліцензіат має право відмовити замовнику у видачі
технічних умов на підключення у таких випадках: а) недостатньої пропускної потужності розподільної мережі; б) порушення замовником вимог законодавства України щодо
підключення об'єкта системи газопостачання до газорозподільних
мереж. 3.7.6. У разі відмови у видачі замовнику технічних умов на
підключення ліцензіат зобов'язаний протягом трьох робочих днів з
дня прийняття рішення про відмову повідомити про це замовника та
НКРЕ з обґрунтуванням підстави такої відмови.
3.8. Ліцензіат одержує плату за послуги з транспортування
природного газу розподільними трубопроводами від замовників цих
послуг за встановленим НКРЕ тарифом. Тариф на транспортування природного газу розподільними
трубопроводами розраховується ліцензіатом на наступний (плановий)
період та затверджується НКРЕ. Тариф установлюється таким чином, щоб забезпечити ліцензіату
відшкодування його обґрунтованих витрат та отримання прибутку, а
також стимулювати його до скорочення цих витрат і підвищення
рентабельності його діяльності. 3.8.1. Ліцензіат має право: а) у будь-який час звернутись до НКРЕ щодо перегляду тарифу
на транспортування природного газу розподільними трубопроводами,
якщо обґрунтовано доведе необхідність такого перегляду; б) отримувати додатковий прибуток шляхом виконання додаткових
робіт, що пов'язані з провадженням господарської діяльності з
розподілу природного газу, але не враховані в тарифі. Плата за виконання додаткових робіт установлюється
ліцензіатом таким чином, щоб забезпечити відшкодування його
виправданих витрат та отримання обґрунтованого прибутку при
здійсненні цих робіт. 3.8.2. Ліцензіат зобов'язаний: а) на вимогу НКРЕ обґрунтувати відповідність тарифу на
транспортування природного газу розподільними трубопроводами
фактичним складовим його витрат та прибутку; б) використовувати кошти, отримані за рахунок надання послуг
з транспортування природного газу розподільними трубопроводами, за
цільовим призначенням; в) опублікувати в засобах масової інформації детальну
інформацію про: - установлений НКРЕ тариф на транспортування природного газу
розподільними трубопроводами - за п'ять днів до введення його у
дію; - перелік послуг, які надаються споживачу і включені до
тарифу на транспортування природного газу розподільними
трубопроводами, - за п'ять днів до моменту введення тарифу в дію; - розмір плати за виконання додаткових робіт, пов'язаних з
провадженням господарської діяльності з транспортування природного
газу розподільними трубопроводами, - за п'ять днів до введення її
в дію.
3.9. Ліцензіат зобов'язаний дотримуватись вимог законодавства
України та нормативно-технічних документів щодо надійності та
безпеки транспортування природного газу розподільними
трубопроводами та якості наданих послуг.
3.10. У разі виникнення розбіжностей між ліцензіатом та
замовником або газопостачальним підприємством чи газотранспортним
підприємством питання, не вирішені шляхом переговорів, можуть
передаватися на розгляд НКРЕ та/або суду.
4. Контроль за провадженням господарської

діяльності з розподілу природного газу
Контроль за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов
здійснюють НКРЕ та спеціально уповноважений орган з питань
ліцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових
та позапланових перевірок у порядку, установленому спеціально
уповноваженим органом з питань ліцензування та НКРЕ.
Директор Департаменту реєстрації
та ліцензування Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Барбелюк
Начальник Управління регулювання
та цінової політики нафтогазового
комплексу Національної комісії
регулювання електроенергетики
України С.Волос

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: