open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України у зв'язку з прийняттям

Закону України "Про загальнообов'язкове

державне пенсійне страхування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 1, ст.18 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінально-процесуальному кодексі України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ):
1) пункт 1-1 статті 101 після слів "(обов'язкових платежів)"
доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування";
2) частину четверту статті 112 після слів і цифр "частинами
2, 3, 4 статті 212" доповнити словами і цифрами "частинами 2, 3, 4
статті 212-1";
3) статтю 425 після слів і цифр "частиною 1 статті 212"
доповнити словами і цифрами "частиною 1 статті 212-1".
2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до
N 51, ст. 1122):
1) статтю 165-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 165-1. Порушення законодавства у сфері

загальнообов'язкового державного пенсійного

страхування
Приховування (заниження) суми заробітної плати (виплат,
доходу), на яку нараховуються страхові внески на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; порушення
встановленого порядку нарахування, обчислення та строків сплати
страхових внесків; ухилення від реєстрації або несвоєчасна
реєстрація платника страхових внесків в органах Пенсійного фонду
України, неподання відомостей про обставини, що спричиняють зміни
юридичного статусу страхувальника, порядку сплати ним страхових
внесків; порушення встановленого порядку використання та
здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України і
Накопичувального фонду; неподання, несвоєчасне подання, подання не
за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, коштів
Пенсійного фонду України і Накопичувального фонду або подання
недостовірних відомостей, що використовуються в системі
персоніфікованого обліку, та іншої звітності і відомостей,
передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ), -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від
восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за одне із правопорушень, зазначених у
частині першій цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від
десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) доповнити статтею 188-23 такого змісту:
"Стаття 188-23. Перешкоджання уповноваженим особам органів

Пенсійного фонду України у здійсненні

перевірок
Вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів
Пенсійного фонду України у здійсненні перевірок, пов'язаних із
нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від восьми
до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за правопорушення, зазначене у частині
першій цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від
десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
3) статтю 244-2 викласти в такій редакції:
"Стаття 244-2. Органи Пенсійного фонду України
Органи Пенсійного фонду України розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями
законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування (стаття 165-1) та перешкоджанням уповноваженим особам
органів Пенсійного фонду України у здійсненні перевірок (стаття
188-23).
Від імені органів Пенсійного фонду України розглядати справи
про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право Голова правління Пенсійного фонду України,
його заступники, начальники головних управлінь Пенсійного фонду
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві,
Севастополі та їх заступники, начальники управлінь Пенсійного
фонду України в районах, містах, районах у містах та їх
заступники".
3. Кримінальний кодекс України ( 2341-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) доповнити
статтею 212-1 такого змісту:
"Стаття 212-1. Ухилення від сплати страхових внесків на

загальнообов'язкове державне пенсійне

страхування
1. Умисне ухилення від сплати страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, вчинене
службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно
від форми власності, або особою, що займається підприємницькою
діяльністю без створення юридичної особи, чи будь-якою іншою
особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до
фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у
значних розмірах, -
карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб,
або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до Пенсійного
фонду України коштів у великих розмірах, -
караються штрафом від п'ятисот до двох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними
роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до
п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї
статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати
страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до
Пенсійного фонду України коштів в особливо великих розмірах, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
4. Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною
першою чи другою цієї статті, звільняється від кримінальної
відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної
відповідальності сплатила страхові внески на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування, а також відшкодувала шкоду, завдану
Пенсійному фонду України їх несвоєчасною сплатою (фінансові
санкції, пеня).
П р и м і т к а. Під значним розміром коштів слід розуміти
суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування, які в тисячу і більше разів перевищують установлений
законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим
розміром коштів слід розуміти суми страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які в три
тисячі і більше разів перевищують установлений законом
неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим
розміром коштів слід розуміти суми страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які в п'ять
тисяч і більше разів перевищують установлений законом
неоподатковуваний мінімум доходів громадян".
4. Підпункт "а" пункту 9 статті 87 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38,
ст. 189) викласти в такій редакції:
"а) виплату пенсій військовослужбовцям рядового,
сержантського та старшинського складу строкової служби та членам
їх сімей, пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ, іншим особам, визначеним
законом; сплату до Пенсійного фонду України страхових внесків за
окремі категорії осіб, передбачені законом; фінансування доплат,
надбавок, підвищень до пенсій, встановлених законом".
5. У Законі України "Про зайнятість населення" ( 803-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170; 1998 р.,
N 11-12, ст. 44):
1) у підпункті "ж" пункту 1 статті 4 слова "загального
трудового стажу" замінити словами "стажу роботи";
2) у частині другій пункту 1 статті 7 слова "трудовий стаж"
замінити словами "стаж роботи";
3) підпункт "г" пункту 1 статті 26 викласти в такій редакції:
"г) право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до
встановленого законом строку осіб передпенсійного віку, які мають
страховий стаж для чоловіків - 25 років, для жінок - 20 років, а
для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах, - стаж
роботи, який дає право на цей вид пенсії".
6. У статті 50-1 Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793;
1993 р., N 50, ст. 474; 2001 р., N 44, ст. 233):
1) у частині четвертій слова "загальному стажі роботи" і
"загального стажу" замінити відповідно словами "страховому стажі"
і "страхового стажу";
2) у частині шостій слова і цифри "статтею 21 Закону України
"Про пенсійне забезпечення" замінити словами "законами України".
7. У Законі України "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37,
ст. 543; 1996 р., N 35, ст. 162):
1) у назві, частинах першій і другій статті 45 та пунктах 1,
3 статті 56 слова "трудовий стаж" у всіх відмінках замінити
словами "стаж роботи" у відповідному відмінку;
2) у частині третій статей 52, 54 і 55 слова "Закону України
"Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 );
3) у статті 57:
у частині першій слова "Закону України "Про пенсійне
забезпечення" замінити словами "Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 );
у першому реченні частини другої слова "При цьому" замінити
словами і цифрами "У разі обчислення пенсії відповідно до частини
другої статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 );
4) доповнити статтею 59-1 такого змісту:
"Стаття 59-1. Виплата пенсій громадянам України, які

постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи, у разі виїзду за кордон
У разі виїзду пенсіонера із числа постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи на постійне місце проживання за кордон
пенсія, призначена в Україні, крім пенсії, зазначеної в частині
другій цієї статті, виплачується в порядку, передбаченому статтею
51 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ).
Пенсія по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи
захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначена
згідно із статтею 54 цього Закону, в разі виїзду пенсіонера на
постійне місце проживання за кордон виплачується органом, що
призначає пенсії. При цьому застосовується порядок переведення в
інші країни пенсій по інвалідності внаслідок трудового каліцтва
або професійного захворювання, що визначається Кабінетом Міністрів
України".
8. Частину шосту статті 45 Закону України "Про статус суддів"
( 2862-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 8,
ст. 56; 1994 р., N 26, ст. 203) доповнити абзацом другим такого
змісту:
"Різниця між розміром пенсії, на яку має право особа
відповідно до цього Закону, та розміром пенсії, призначеної в
солідарній системі відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ),
фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України".
9. Статтю 11 Закону України "Про адвокатуру" ( 2887-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 9, ст. 62) викласти
в такій редакції:
"Стаття 11. Соціальні права адвоката та його помічника
Адвокат та його помічник користуються правом на відпустку, на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування сплачуються адвокатом та його помічником відповідно до
закону.
Адвокат та його помічник мають право на надання їм усіх видів
матеріального забезпечення та соціальних послуг за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням відповідно
до закону".
10. У Законі України "Про державну службу" ( 3723-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490;
2003 р., N 14, ст. 97; 2005 р., N 6, ст. 346):
1) у частині четвертій статті 31 слова і цифри "достатній для
призначення пенсії стаж (для чоловіків - 25, для жінок -
20 років)" замінити словами і цифрами "страховий стаж для
чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років";
2) у статті 37:
у частині другій слова "загального трудового", "нараховується
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" замінити
відповідно словами "страхового", "нараховуються страхові внески на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
у частині восьмій слова "нараховувався збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування" замінити словами "нараховувалися
страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування";
3) у частині другій статті 37-1 слова "нараховується збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування" замінити словами
"нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування".
11. У Законі України "Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"
( 3721-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4,
ст. 18; 1995 р., N 45, ст. 339):
1) у статті 6:
частину першу викласти в такій редакції:
"Ветеранами праці визнаються громадяни, які працювали на
підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях громадян,
фізичних осіб, мають стаж роботи 40 років - для чоловіків і
35 років - для жінок і вийшли на пенсію";
у частині другій слова "загальний трудовий стаж" у всіх
відмінках замінити словами "стаж роботи" у відповідному відмінку;
2) пункт 1 статті 9 доповнити словами "фінансування яких
здійснюється за рахунок Державного бюджету України";
3) у статті 18:
у частині першій слова "трудовий стаж" замінити словами
"страховий стаж";
у частині другій слова "Законом України "Про пенсійне
забезпечення" замінити словами "Законом України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) та
іншими законами";
4) статтю 20 викласти в такій редакції:
"Стаття 20. Виплата пенсій іноземцям та особам без

громадянства похилого віку, які перебувають в

Україні на законних підставах
Іноземці та особи без громадянства похилого віку, які
перебувають в Україні на законних підставах, мають право на
отримання пенсійних виплат і соціальних послуг із системи
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування нарівні з
громадянами України на умовах та в порядку, передбачених Законом
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ), якщо інше не передбачено міжнародними договорами,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України";
5) у статті 21:
у частині першій слова "необхідний загальний трудовий стаж, у
тому числі на пільгових умовах" замінити словами і цифрами
"страховий стаж для чоловіків - 25 років, для жінок - 20 років, а
для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах, - стаж
роботи, який дає право на цей вид пенсії";
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Виплата пенсій особам, звільненим у зв'язку з виявленою
невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров'я,
зазначеним у частині першій цієї статті, здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету України до досягнення ними пенсійного
віку".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
у частині третій слова "Законом України "Про пенсійне
забезпечення" замінити словами "Законом України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 );
6) у статті 33 слова "Міністерством соціального захисту
населення України" замінити словами "Міністерством праці та
соціальної політики України".
12. Частину другу статті 6 Закону України "Про статус
гірських населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., N 9, ст. 58) доповнити абзацом
другим такого змісту:
"Фінансування збільшення розміру пенсій, передбачене цією
частиною, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету
України".
13. Абзац восьмий частини першої статті 13 Закону України
"Про донорство крові та її компонентів" ( 239/95-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст. 183; 1999 р., N 9-10,
ст. 68; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86; 2005 р., N 4, ст. 88) доповнити словами
"фінансування якої здійснюється за рахунок коштів Державного
бюджету України".
14. Частину четверту статті 16 Закону України "Про державну
підтримку засобів масової інформації та соціальний захист
журналістів" ( 540/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 50, ст. 302; 2002 р., N 2, ст. 5) викласти в такій
редакції:
"У разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час
виконання службових обов'язків у місцях надзвичайних подій,
журналіст або прирівняний до нього працівник має право на
призначення дострокової пенсії за віком відповідно до Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ), але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного
віку (для чоловіків - 60 років, для жінок - 55 років), за
наявності страхового стажу не менше 25 років - для чоловіків і не
менше 20 років - для жінок".
15. У частинах другій та двадцять першій статті 24 Закону
України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20;
2000 р., N 28, ст. 223; 2004 р., N 14, ст. 198; 2005 р., N 2,
ст. 26) слова "стажу роботи" замінити словами "страхового стажу".
16. У частині другій статті 6 Закону України "Про
альтернативну (невійськову) службу" ( 1975-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 15, ст. 86) слова "загального
трудового" і "трудового стажу" замінити відповідно словами
"страхового" і "стажу роботи".
17. У Законі України "Про виконавче провадження" ( 606-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207;
2001 р., N 44, ст. 226; 2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6,
ст. 37, N 11, ст. 140, N 35, ст. 412; 2005 р., N 42, ст. 464,
N 52, ст.562):
1) статтю 3 доповнити пунктами 19 і 20 такого змісту:
"19) вимоги органів Пенсійного фонду України про сплату
недоїмки;
20) рішення органів Пенсійного фонду про нарахування пені або
накладення штрафу, прийняті відповідно до частин дев'ятої та
десятої статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 );
2) статтю 18-1 доповнити пунктами 15 і 16 такого змісту:
"15) вимоги органів Пенсійного фонду України про сплату
недоїмки;
16) рішення органів Пенсійного фонду про нарахування пені або
накладення штрафу, прийняті відповідно до частин дев'ятої та
десятої статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 );
3) у частині четвертій статті 44:
перше речення після слів "збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування" доповнити словами "та страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування";
у другому реченні слова "із соціального страхування" замінити
словами "за загальнообов'язковим державним соціальним
страхуванням";
4) у статті 68:
у назві, частині першій слово "пенсії" виключити;
частину третю виключити;
5) у статті 70:
у частині п'ятій слово "пенсію" виключити;
доповнити частиною шостою такого змісту:
"Звернення стягнення на пенсію здійснюється відповідно до
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ).
18. У Законі України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 33,
ст. 235; 2003 р., N 28, ст. 210; 2004 р., N 6, ст. 38; 2005 р.,
N 16, ст. 259, N 25, ст. 334):
1) у статті 1:
абзаци другий і третій після слів "щодо сплати" доповнити
словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування";
перше речення абзацу шостого після слів "своєчасністю
справляння" доповнити словами "страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
2) у статті 7:
абзац третій частини другої після слова "заборгованості"
доповнити словами "із страхових внесків на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування";
частину десяту після слів "своєчасністю справляння" доповнити
словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування";
3) абзац третій частини третьої статті 11 після слів "а також
заборгованості" доповнити словами "із страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
4) абзац четвертий частини четвертої статті 12, абзац
четвертий частини другої статті 15, частину третю статті 19, абзац
третій частини першої статті 23 після слів "щодо сплати" доповнити
словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування";
5) частину четверту статті 16 після слів "своєчасністю
справляння" доповнити словами "страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
6) пункт 2 частини першої статті 31 після слів "встановленому
Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "зобов'язань зі
сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування";
7) частину першу статті 35 доповнити реченням такого змісту:
"Не підлягає прощенню (списанню) за умовами мирової угоди
заборгованість із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування";
8) абзац третій частини сьомої статей 42 і 43 після слів
"щодо сплати" доповнити словами "страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
9) абзац четвертий частини першої статті 49 доповнити словами
"а також задовольняються вимоги, що виникли із зобов'язань зі
сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування";
10) частину першу і абзац перший частини п'ятої статті 50,
частину шосту статті 51 після слів "щодо сплати" доповнити словами
"страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування".
19. У статті 6 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги
перед Україною" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293; 2005 р., N 6,
ст. 142):
1) у частинах першій і другій слова і цифри "статті 37 Закону
України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами і цифрами
"статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 );
2) у частині четвертій слова "Закону України "Про пенсійне
забезпечення" замінити словами "Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).
20. Абзац третій преамбули Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 24, ст. 154)
доповнити словами "та погашення зобов'язань зі сплати страхових
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
21. У статті 21 Закону України "Про службу в органах
місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 33, ст. 175; 2003 р., N 46, ст. 367; 2004 р.,
N 10, ст. 104):
1) у першому реченні частини десятої слова "загального
трудового" замінити словом "страхового";
2) у першому реченні частини дванадцятої слово "чи" замінити
словами "та/або", слова "загального трудового" виключити, а слова
"Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами
"Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 );
3) у частині тринадцятій:
у першому реченні слова "місцевого самоврядування чи"
замінити словами "місцевого самоврядування та/або";
у другому реченні слова і цифри "статті 37 Закону України
"Про пенсійне забезпечення" замінити словами і цифрами "статті 36
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ).
22. Пункт 1 частини п'ятої статті 9 Закону України "Про
кредитні спілки" ( 2908-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., N 15, ст. 101) доповнити словами "та вимоги щодо сплати
страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування".
23. Останнє речення абзацу другого частини першої статті 5
Закону України "Про проведення експерименту в житловому
будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"
( 1674-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 29,
ст. 191) виключити.
24. Частину четверту статті 9 Закону України "Про охорону
праці" ( 2694-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 2, ст. 10) доповнити словами "у порядку, встановленому законом".
25. У частині третій статті 9 Закону України "Про особисте
селянське господарство" ( 742-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., N 29, ст. 232) слова "збору до Пенсійного фонду
України" замінити словами "страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
26. Пункт 15 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51,
ст. 376) доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
"Положення Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ) застосовуються в частині визначення права на пенсію за
віком на пільгових умовах і за вислугу років.
Погашення заборгованості зі сплати збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування, що виникла до 1 січня 2004 року і
не погашена в установленому законом порядку, здійснюється
відповідно до статті 106 цього Закону".
II. Визнати такими, що втратили чинність, абзаци п'ятий і
шостий пункту 2 та пункт 5 Постанови Верховної Ради України від
6 грудня 1991 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про
пенсійне забезпечення" ( 1931-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 3, ст. 11; 1993 р., N 10, ст. 76; N 29,
ст. 304; 1996 р., N 3, ст. 11; 1997 р., N 8, ст. 62).
III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 листопада 2005 року

N 3108-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: