open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний бюджет України на 2005 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 7-8, ст.162 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2392-IV ( 2392-15 ) від 01.02.2005, ВВР, 2005, N 13, ст. 228 )

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на
2005 рік у сумі 86.516.916,9 тис. гривень, у тому числі доходи
загального фонду Державного бюджету України - у сумі 63.056.289,8
тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету
України - у сумі 23.460.627,1 тис. гривень, згідно з додатком N 1
до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2005 рік у
сумі 95.503.259,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального
фонду Державного бюджету України - у сумі
72.078.178,7 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного
бюджету України - у сумі 23.425.080,5 тис. гривень.
Затвердити на 2005 рік:
обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у
сумі 2.591.583,7 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
1.200.466 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального
фонду Державного бюджету України - у сумі
1.391.117,7 тис. гривень;
обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі
2.175.073,3 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
472.149,4 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду
Державного бюджету України - у сумі 1.702.923,9 тис. гривень.
Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету
України на 2005 рік у сумі 8.569.831,9 тис. гривень, у тому числі
граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету
України - у сумі 8.293.572,3 тис. гривень та граничний розмір
дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі
276.259,6 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього
Закону.
Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України
на 2005 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду
Державного бюджету України, визначених цією статтею.
II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду
Державного бюджету України на 2005 рік належать:
1) податок з доходів фізичних осіб, що утримується з
грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів
виконавчої влади та інших цивільних установ) у зв'язку з
виконанням обов'язків несення служби, за рахунок відповідних
бюджетних асигнувань установ, що утримуються із державного
бюджету, які є джерелом доходів цих осіб;
2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток
підприємств комунальної власності та податкової заборгованості
минулих років з податку на прибуток суб'єктів господарювання,
основним видом діяльності яких є сільське господарство, мисливське
господарство та пов'язані з ним послуги, житлово-комунальних
підприємств, підприємств Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" і паливно-енергетичного комплексу, яка є
джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за
відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі);
3) збір за спеціальне використання водних ресурсів
загальнодержавного значення та збір за користування водами для
потреб гідроенергетики і водного транспорту (крім податкової
заборгованості минулих років житлово-комунальних підприємств,
підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" і
паливно-енергетичного комплексу із збору за спеціальне
використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збору
за користування водами для потреб гідроенергетики і водного
транспорту, яка є джерелом формування спеціального фонду
державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому
Законі);
4) збір за спеціальне використання лісових ресурсів
державного значення;
5) платежі за користування надрами загальнодержавного
значення;
6) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок Державного бюджету України;
7) суми податку на додану вартість, які підлягають
зарахуванню до доходів Державного бюджету України (крім податкової
заборгованості минулих років з податку на додану вартість
суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є
сільське господарство, мисливське господарство та пов'язані з ним
послуги, житлово-комунальних підприємств, підприємств Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України" і паливно-енергетичного
комплексу, яка є джерелом формування спеціального фонду державного
бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі, а
також податкової заборгованості минулих років з податку на додану
вартість закритого акціонерного товариства "ЗАЗ" та підприємств,
що постачають йому товари (роботи, послуги), яка задіяна у
проведенні розрахунків по придбанню спецавтотранспорту, відповідно
до статті 99 цього Закону);
8) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується
платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим,
80 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів
і транспортних засобів);
9) акцизний збір з ввезених на територію України товарів
(крім 80 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України
нафтопродуктів і транспортних засобів);
10) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності
(крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими
органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);
11) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території
України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом
Міністрів України порядку;
12) ввізне мито (крім 80 відсотків ввізного мита з
нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);
13) рентна плата за нафту та природний газ, газовий
конденсат, що видобуваються в Україні;
14) надходження від розміщення в установах банків тимчасово
вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного
казначейства України;
15) державне мито в частині, що відповідно до закону
зараховується до державного бюджету;
16) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що
застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб
Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади
(крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими
органами відповідних рад та утвореними ними в установленому
порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів,
прийнятими за зверненнями Державної автомобільної інспекції
України; штрафних санкцій, отриманих внаслідок невиконання
укладених розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами
господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок
коштів державного бюджету;
17) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням
суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства
чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що
пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням
норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та
внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном
зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або
з метою відшкодування належних державному бюджету платежів,
знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких
невідомі;
18) дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї)
господарських товариств, які є у державній власності. Національній
акціонерній компанії "Нафтогаз України" до 1 квітня 2005 року
забезпечити перерахування до загального фонду Державного бюджету
України заборгованості по сплаті дивідендів, нарахованих на
державну частку акцій за період роботи компанії у 2000-2002 роках,
у сумі 102.000 тис. гривень;
19) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та
організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото,
платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і
50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та
організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
20) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну
діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях;
21) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;
22) відрахування від сум перевищення розрахункової величини
фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;
23) надходження від реалізації розброньованих матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку
N 1 до цього Закону по загальному фонду бюджету;
24) до розмежування земель державної та комунальної власності
- 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності; після розмежування земель державної та комунальної
власності - 100 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності;
25) рентна плата за транзитне транспортування природного газу
(крім заборгованості минулих років, яка спрямовується на
розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецінених грошових
заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР
та державних цінних паперах колишнього СРСР);
26) рентна плата за транспортування нафти магістральними
нафтопроводами;
27) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;
28) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною
виконавчою службою;
29) надходження від Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про
передачу з України до Російської Федерації важких
бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного
базування великої дальності та обладнання ( 643_116 ) (крім
надходжень у рахунок погашення такої заборгованості у сумі
50.000 тис. гривень, які спрямовуються на закупівлю світлих
нафтопродуктів);
30) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії
ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та
видачу копій і дублікатів таких ліцензій;
31) плата за виділення номерного ресурсу;
32) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії
ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу
дублікатів таких ліцензій;
33) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил
України;
34) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового
майна і майна Національної академії наук України), що належить
бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного
бюджету;
35) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв
і тютюнових виробів;
36) частина прибутку (доходу) господарських організацій, що
вилучається до бюджету;
37) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в
басейнах річок загальнодержавного значення;
38) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства;
39) митні збори;
40) надходження коштів від продажу на аукціонах спеціальних
дозволів (ліцензій) на користування надрами та збору за видачу
таких дозволів;
41) надходження від секретаріату ООН за участь українського
контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях;
42) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів
забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню
учасникам торгів у випадках, передбачених Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148);
43) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного
бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ).
Стаття 3. Установити, що суб'єкти господарювання, які
здійснюють видобуток природного газу та газового конденсату і
нафти, вносять до Державного бюджету України у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний
газ у розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб. метрів видобутого
природного газу (крім обсягів природного газу та газового
конденсату, видобутих із морських родовищ, та з покладів, що
повністю залягають на глибині понад 5.000 метрів), за нафту - у
розмірі 300 гривень за одну тонну видобутої нафти і газовий
конденсат - у розмірі 104,04 гривні за одну тонну видобутого
газового конденсату.
Стаття 4. Установити, що у 2005 році продаж нафти та газового
конденсату власного видобутку підприємствами, частка держави у
статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, здійснюється
виключно на аукціонах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 5. Установити, що суб'єкти господарювання, які
здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією
України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного
бюджету України:
рентну плату за транзитне транспортування природного газу в
розмірі 1,67 гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні
100 кілометрів відстані;
рентну плату за транспортування нафти магістральними
нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,89 долара США за одну
тонну нафти, що транспортується;
рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі,
еквівалентному 0,39 долара США за одну тонну на кожні
100 кілометрів відстані.
Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25
числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця) виходячи з
обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються
територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
Рентна плата за транспортування нафти магістральними
нафтопроводами та рентна плата за транзитне транспортування аміаку
сплачуються у національній валюті України за офіційним курсом
гривні до долара США, встановленим Національним банком України на
день, що передує дню сплати платежу.
Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування
природного газу, аміаку через територію України та рентної плати
за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються
до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за
звітним.
Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і
не була внесена в установлений термін (протягом 30 календарних
днів, наступних за останнім календарним днем звітного
(податкового) місяця), сплачується до Державного бюджету України
із нарахуванням пені у порядку, встановленому Законом України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44).
Стаття 6. Установити, що суб'єкти господарювання, які
здійснюють експорт:
природного газу у газоподібному стані, сплачують ставку
вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів США за
1.000 куб. метрів;
газу (крім природного) у газоподібному стані, сплачують
ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів США за
1.000 куб. метрів;
природного газу у скрапленому стані, сплачують ставку
вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів США за 1 тонну;
скраплених газів (крім природного), сплачують ставку
вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів США за 1 тонну,
якщо більші розміри не встановлені міжнародними угодами,
обов'язковими для України.
Стаття 7. Кабінету Міністрів України погасити у 2005 році
частину заборгованості, визначену абзацом третім частини першої
статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань
Кабінету Міністрів України перед Національним банком України"
( 1697-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31,
ст. 248; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;
2004 р., N 17-18, ст. 250), у сумі 264.500 тис. гривень.
Установити, що Національний банк України у 2005 році вносить
до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над
кошторисними видатками Національного банку України за 2004 рік, а
також у повному обсязі кошти доходу за процентними облігаціями
внутрішньої державної позики (далі - ПОВДП) 2000 року, що
сплачуються Міністерством фінансів України у 2005 році, на
загальну суму не менш як 1.209.497,1 тис. гривень. Ці кошти
перераховуються до бюджету щомісяця рівними частинами одночасно із
сплатою Міністерством фінансів України доходу за ПОВДП 2000 року,
а у разі недонадходження відповідних коштів до Державного бюджету
України - зараховуються у наступному місяці в рахунок сплати
Міністерством фінансів України доходу за ПОВДП 2000 року.
Стаття 8. Органам державної податкової служби України:
зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану
вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано
заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах
податків, що належать державному бюджету, та/або надано
відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення
реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум
зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх
реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки);
здійснювати відшкодування сум податку на додану вартість
платнику податку, який має прострочену заборгованість перед
державою за кредитом, залученим державою або під державні
гарантії, позичкою та фінансовою допомогою на зворотній основі,
наданими з державного бюджету (далі - позичальник), або
заборгованість по розрахунках з позичальником, в тому числі за
закуплену за рахунок такого кредиту сільськогосподарську техніку
(далі - дебітор), в 2005 році виключно в рахунок погашення
простроченої заборгованості позичальника перед державою за таким
кредитом, позичкою, фінансовою допомогою на зворотній основі та в
рахунок погашення заборгованості дебітора перед позичальником для
подальшого спрямування відшкодованих сум в рахунок погашення
простроченої заборгованості позичальника перед державою за цим
кредитом.
Стаття 9. Установити, що у 2005 році:
у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі
митної території України шляхом бартерних (товарообмінних)
операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у
зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на
збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових
витрат виробництва (обігу) платника податку;
зберігається існуючий порядок сплати податку на додану
вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України
"Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305;
1999 р., N 7, ст. 53, N 51, ст. 446; 2001 р., N 4, ст. 15;
2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250) до 1 січня 2006 року) за операціями з надання
послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та
вантажів транзитом через територію і порти України за переліком,
що затверджується Кабінетом Міністрів України ( 53-2005-п );
операції з ввезення природного газу на митну територію
України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених
на виконання міжнародних договорів України, звільняються від
обкладання податком на додану вартість;
на бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішеві з
вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних
добавок за ТУУ 30183376.001 або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ)
А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек запроваджується
ставка акцизного збору у розмірі 60 євро за 1.000 кг;
особливості справляння податку на додану вартість та ввізного
мита, встановлені Законом України "Про спеціальний режим
інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків"
( 991-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40,
ст. 363; 2002 р., N 3-4, ст. 28, N 33, ст. 238; 2004 р., N 32,
ст. 393, N 43-44, ст. 493), не застосовуються у разі ввезення на
митну територію України обладнання та комплектуючих, аналогічних
тим, що виробляються вітчизняними підприємствами, а також у разі
ввезення сировини за винятком, що визначається переліком Кабінету
Міністрів України;
розгляд та схвалення (затвердження) нових інвестиційних та
інноваційних проектів у технологічних парках здійснюється
Кабінетом Міністрів України за поданням Національної академії наук
України;
на тютюнові вироби ставка акцизного збору у процентах до
обороту з реалізації товару (продукції) запроваджується у розмірі
7 відсотків;
при визначенні податкового зобов'язання із сплати акцизного
збору на тютюнові вироби, що обчислюється у процентах до обороту з
реалізації товару (продукції), розмір такого зобов'язання не може
бути меншим 40 відсотків установленої законодавством ставки
акцизного збору на відповідні тютюнові вироби у твердих сумах за
1.000 штук реалізованого товару (продукції);
продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування
надрами здійснюється на аукціонах, порядок проведення яких
встановлюється законом;
датою виникнення податкових зобов'язань з податку на додану
вартість при ввезенні (імпортуванні) товарів є дата подання митної
декларації із зазначенням у ній суми податку, що підлягає сплаті;
база оподаткування податком на додану вартість операцій з
поставки товарів (робіт, послуг) визначається виходячи з їх
договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними або
регульованими цінами (тарифами), але не нижче ніж фактичні витрати
на їх виготовлення (придбання), з урахуванням акцизного збору,
ввізного мита, інших загальнодержавних податків та зборів
(обов'язкових платежів), за винятком податку на додану вартість,
що включається до ціни товарів (робіт, послуг) згідно із законами
України з питань оподаткування. До складу договірної (контрактної)
вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і
нематеріальних активів, що передаються платнику податку
безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу в зв'язку з
компенсацією вартості товарів (робіт, послуг), а також суми
відсотків, що сплачуються (нараховуються) ним за договорами
товарного кредиту (товарної позики, розстрочки);
Кабінет Міністрів України може встановлювати мінімальну митну
вартість на окремі товари, що переміщуються через митний кордон
України;
операції з ввезення на митну територію України товарів, які
підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД 1803 10 00 90,
1517 90 91 00 ( 2371а-14 ) , крім олії соняшникової та товарів з
її вмістом відповідно до зовнішньоекономічних контрактів,
обкладаються за нульовою ставкою ввізного мита;
звільняються від оподаткування податком на додану вартість
науково-дослідні і дослідницько-конструкторські роботи, які
виконуються українськими підприємствами за рахунок кредитних
коштів, залучених під гарантії Уряду України для фінансування
міжнародного проекту "Циклон-4";
запроваджується мораторій на:
створення нових і розширення діючих спеціальних (вільних)
економічних зон та встановлення спеціальних режимів інвестиційної
діяльності на нових територіях, а також створення нових
технологічних парків;
розгляд та схвалення (затвердження) нових інвестиційних і
інноваційних проектів у спеціальних (вільних) економічних зонах і
на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності.
Стаття 10. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2005 рік у частині доходів є:
1) 80 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні
нафтопродуктів і транспортних засобів;
2) 80 відсотків акцизного збору з ввезених на територію
України нафтопродуктів і транспортних засобів;
3) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських
дій за межами України;
4) 80 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних
засобів та шин до них;
5) надходження від збору у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на електричну та теплову енергію;
6) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної
28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської
Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом
Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України ( 643_077 );
7) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною
виконавчою службою;
8) надходження коштів від реалізації матеріальної частини
виробів військового призначення та/або їх складових, що належать
Національному космічному агентству України;
9) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна утворених
відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних
Сил України) і правоохоронних органів;
10) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що
відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових
операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із
золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при
відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу
нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку
(додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України;
11) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну
діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях;
12) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;
13) надходження до страхового фонду безпеки авіації;
14) надходження від зборів за підготовку до державної
реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права
автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних
марок;
15) надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні
операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і
прекурсорами;
16) власні надходження бюджетних установ (у тому числі
наукових установ Національної академії наук України і галузевих
академій наук України), які утримуються за рахунок коштів
державного бюджету, в тому числі плата за оренду військового майна
і майна Національної академії наук України та 50 відсотків плати
за оренду іншого майна, що належить бюджетним установам, які
утримуються за рахунок коштів державного бюджету;
17) надходження від реалізації матеріальних цінностей
державного резерву;
18) надходження від реалізації розброньованих матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком
N 1 до цього Закону по загальному фонду Державного
бюджету України, які зараховуються до спеціального фонду
Державного бюджету України щомісячно за фактом перевиконання
помісячних обсягів цих надходжень загального фонду, установлених
помісячним розписом доходів загального фонду Державного бюджету
України на 2005 рік;
19) надходження від секретаріату ООН за участь українського
контингенту органів внутрішніх справ України в миротворчих
операціях;
20) надходження до Фонду України соціального захисту
інвалідів;
21) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього
природного середовища;
22) 70 відсотків надходжень від збору за проведення
гастрольних заходів;
23) 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок Державного бюджету України;
24) податкова заборгованість минулих років суб'єктів
господарювання, основним видом діяльності яких є сільське
господарство, мисливське господарство та пов'язані з ним послуги,
з податку на прибуток підприємств і податку на додану вартість;
25) податкова заборгованість минулих років
житлово-комунальних підприємств, Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" і підприємств паливно-енергетичного комплексу з
податку на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної
власності), податку на додану вартість, збору за спеціальне
використання водних ресурсів загальнодержавного значення, збору за
користування водами для потреб гідроенергетики і водного
транспорту та з рентної плати за транзитне транспортування
природного газу, яка спрямовується на розрахунки з погашення
зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в
установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних
паперах колишнього СРСР;
26) надходження від Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про
передачу з України до Російської Федерації важких
бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного
базування великої дальності та обладнання ( 643_116 ) у сумі
50.000 тис. гривень;
27) надходження від плати за оформлення посвідчення
закордонного українця;
28) податкова заборгованість минулих років з податку на
додану вартість закритого акціонерного товариства "ЗАЗ" та
підприємств, що постачають йому товари (роботи, послуги), яка
задіяна у проведенні розрахунків по придбанню спецавтотранспорту,
відповідно до статті 99 цього Закону.
III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 11. Установити на 31 грудня 2005 року граничний розмір
державного внутрішнього боргу України в сумі
15.784.072 тис. гривень та в сумі 1.133.911,9 тис. доларів США,
граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі,
еквівалентній 9.285.549,7 тис. доларів США.
Стаття 12. Установити, що державні внутрішні і зовнішні
запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених
граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та
державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із
внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу у
неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) надходжень
коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з
відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього
(внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних
обсягів запозичень у межах затвердженого загального обсягу
державного боргу з обов'язковим інформуванням Комітету Верховної
Ради України з питань бюджету.
У разі змін залишків готівкових коштів, що впливає на рівень
дефіциту, допускається збільшення або зменшення державних
внутрішніх запозичень.
Стаття 13. Установити, що у 2005 році надання державних
гарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та
гарантій органів місцевого самоврядування (крім гарантій за
кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями
або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими
організаціями, або залучаються українськими підприємствами для
фінансування українсько-бразильського проекту створення космічного
ракетного комплексу "Циклон-4" та для здійснення заходів по
операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської
техніки) не здійснюється.
Позичальники іноземних кредитів (крім державних підприємств,
які залучають кредити для фінансування українсько-бразильського
проекту створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4" та для
здійснення заходів по операціях фінансового лізингу вітчизняної
сільськогосподарської техніки), щодо яких прийнято рішення про
надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій
зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії
банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним
Кабінетом Міністрів України за участю Національного банку України,
або надати інше належне забезпечення та сплачують до Державного
бюджету України плату за їх отримання у розмірі, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 14. Міністерство фінансів України має право від імені
України брати зобов'язання, пов'язані із здійсненням запозичень, у
тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих
судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням
платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших
обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення
запозичених коштів.
Стаття 15. У разі виконання державою гарантійних зобов'язань
перед іноземними кредиторами шляхом здійснення платежів за рахунок
коштів Державного бюджету України або шляхом укладання з такими
кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких
гарантовано Україною, у юридичних осіб, зобов'язання яких
гарантовані, виникає прострочена заборгованість перед державою за
кредитами, залученими під державні гарантії, в обсязі фактичних
витрат державного бюджету і таких реструктурованих сум.
Стаття 16. Надати право Міністерству фінансів України
здійснювати операції з державним боргом України з метою економії
бюджетних коштів в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань
бюджету.
Стаття 17. Надати Міністерству фінансів України право
здійснювати в 2005 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги
за простроченою більше ніж три роки заборгованістю перед державою
за кредитами, залученими державою або під державні гарантії,
бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі
шляхом оформлення цієї заборгованості простими векселями на ім'я
Міністерства фінансів України. Векселі видаються у валюті кредиту,
бюджетної позички та фінансової допомоги на зворотній основі, за
якими юридичні особи-резиденти мають заборгованість перед
державою.
При цьому дозволяється зниження початкової ціни продажу цих
векселів до 50 відсотків їх номінальної суми. Сума пені, яка
нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за
кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовою допомогою на
зворотній основі, на оформлену векселями суму заборгованості
списується.
Міністерство фінансів України здійснює продаж таких векселів
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за
погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Стаття 18. Установити, що до надходжень фінансування
загального фонду Державного бюджету України на 2005 рік належать:
1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх
та державних зовнішніх запозичень;
2) 98 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного
майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом
приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням
пунктів 2-4 статті 19 цього Закону;
3) повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних
паперів, що використовуються для управління ліквідністю;
4) вільний залишок коштів Державного бюджету України.
Стаття 19. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2005 рік у частині
фінансування є:
1) позики, що залучаються державою від міжнародних та
іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або
надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;
2) 2 відсотки коштів, одержаних від приватизації державного
майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом
приватизації та кредитуванням підприємств, але не більше
65.805,3 тис. гривень, з урахуванням пунктів 3 і 4 цієї статті;
3) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів
незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до
Чорнобильської будівельної програми;
4) кошти, що надійдуть внаслідок продажу Фондом державного
майна України на відкритих аукціонах акцій відкритих акціонерних
товариств Харківської області за переліком, визначеним Кабінетом
Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних
спорудах міста Харкова.
Стаття 20. Визнати в 2005 році органи державної податкової
служби України органом стягнення простроченої заборгованості за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та
бюджетними позичками.
Дозволити Міністерству фінансів України залучати в 2005 році
юридичних осіб для представництва органів державної влади в судах
у справах, пов'язаних із стягненням простроченої заборгованості
перед державою за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії, та бюджетними позичками, у тому числі в процесі
банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби
було відмовлено, із спрямуванням на оплату таких послуг юридичних
осіб коштів у розмірі п'яти відсотків від фактичних надходжень до
державного бюджету внаслідок забезпечення цими особами від імені
органів державної влади здійснення зазначеного стягнення.
Стаття 21. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 6
статті 10 цього Закону, спрямовуються на погашення державного
боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної
міжурядової угоди ( 643_077 ).
Стаття 22. Фонду державного майна України забезпечити в
2005 році надходження до Державного бюджету України коштів,
отриманих від приватизації державного майна відповідно до пункту 2
статті 18, пунктів 2-4 статті 19 цього Закону, у сумі не менш як
5.023.891,1 тис. гривень.
IV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО

БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 23. Затвердити бюджетні призначення головним
розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2005 рік у
розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно
з додатками N 3 і N 4 до цього Закону.
Затвердити у складі Державного бюджету України на 2005 рік:
витрати розвитку у сумі - 24.323.277 тис. гривень, у тому
числі видатки розвитку - у сумі 22.148.203,7 тис. гривень, надання
кредитів з бюджету - у сумі 2.175.073,3 тис. гривень;
витрати споживання у сумі - 82.510.876,9 тис. гривень, у тому
числі видатки споживання - 73.105.055,5 тис. гривень, погашення
державного боргу - 9.405.821,4 тис. гривень.
У процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках
за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів державного
бюджету Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл
видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації
в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по
загальному та спеціальному фондах державного бюджету, а
перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах
загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету
окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюється лише за
погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою
статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), перерозподіл
бюджетних призначень на пенсійне забезпечення військовослужбовців
та осіб начальницького і рядового складу між головними
розпорядниками коштів державного бюджету та бюджетних призначень
на централізовані заходи і програми між
адміністративно-територіальними одиницями здійснюється за
погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у
порядку, визначеному Міністерством фінансів України.
Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному
та спеціальному фондах Державного бюджету України на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок
зменшення інших видатків;
видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на
видатки споживання;
видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з
функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення
інших видатків.
Порядок використання коштів державного бюджету, які
виділяються на часткову компенсацію вартості складної
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, здійснення
фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через
механізм здешевлення коротко- та довготермінових кредитів, надання
та здешевлення кредитів на здійснення природоохоронних заходів, на
часткову компенсацію вартості мінеральних добрив вітчизняного
виробництва, на ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання
для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу
у лізингоотримувачів, визнаних банкрутами або таких, що порушили
договір лізингу, визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 24. Установити, що у 2005 році норми законодавства
щодо виготовлення документів про освіту реалізуються в розмірах і
порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків,
врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих
бюджетів на 2005 рік.
Стаття 25. Кабінету Міністрів України розробити та затвердити
порядок виплати культурно-освітнім працівникам музеїв і бібліотек
доплати за вислугу років, грошової винагороди за сумлінну працю,
зразкове виконання трудових обов'язків і матеріальної допомоги для
вирішення соціально-побутових питань відповідно до норм,
передбачених абзацами восьмим та дев'ятим частини другої статті 28
Закону України "Про музеї та музейну справу" ( 249/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191;
1999 р., N 28, ст. 231; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13,
ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250),
частиною п'ятою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та
бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 23, ст. 177; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р.,
N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18,
ст. 250).
Стаття 26. Розпорядникам коштів державного бюджету (далі -
розпорядникам) при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі
проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,
які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої
простроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів та
послуг. Розпорядникам забезпечити укладання угод по кожному виду
енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним
розпорядником обґрунтованих лімітів споживання.
Стаття 27. Перелік об'єктів будівництва, реконструкції
автомобільних доріг загальнодержавного значення та будівництва і
капітального ремонту доріг комунальної власності затверджується
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 28. Державне казначейство України здійснює платежі за
дорученнями розпорядників коштів державного бюджету виключно за
наявності затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних
програм.
Стаття 29. Видатки, пов'язані з утриманням працівників
закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх
відомчої підпорядкованості, крім військових аташе, проводяться
виключно через Міністерство закордонних справ України.
Стаття 30. Установити, що у 2005 році виплата щорічної
разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425;
2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р.,
N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18,
ст. 250) здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи -
400 гривень, інвалідам війни II групи - 330 гривень, інвалідам
війни III групи - 270 гривень, учасникам бойових дій -
250 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, - 400 гривень, членам сімей загиблих та дружинам
(чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни,
визнаних за життя інвалідами, - 130 гривень, учасникам війни -
50 гривень.
Стаття 31. Установити, що у 2005 році вступ до міжнародних
організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в
яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших
виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється за
рішенням Кабінету Міністрів України виходячи з відповідних
обсягів, визначених на цю мету у додатку N 3 до цього
Закону, у порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні
договори України" ( 1906-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., N 50, ст. 540).
Стаття 32. Затвердити такий перелік захищених статей видатків
загального фонду Державного бюджету України на 2005 рік за
економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код
1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
виплата процентів за державним боргом (код 1200);
трансферти населенню (код 1340);
трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на
2005 рік видатки на будівництво (придбання) житла для
військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил
України, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості та
вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і
боєприпасів Збройних Сил України, утилізацію звичайних видів
боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та
використання, забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними
виробами, засобами пересування та реабілітації, а також видатки на
підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів
акредитації, фундаментальні і прикладні дослідження та
дослідно-конструкторські роботи.
Стаття 33. Установити, що виконання рішення, яке прийнято
органом державної влади, що відповідно до закону має право на його
застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним
казначейством України за попереднім інформуванням Міністерства
фінансів України.
Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного
казначейства України.
Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету
здійснюється виключно органами Державного казначейства України за
черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних
бюджетних асигнувань.
Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання,
досудового слідства, прокуратури, а також судів, у 2005 році за
приписом Державної виконавчої служби України здійснюється в межах
бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на
цю мету, в такому порядку:
Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі,
списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи
встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського
рахунку Державного бюджету України;
відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством
України та відображаються у звітності про виконання державного
бюджету;
у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних
призначень в установленому законодавством порядку подаються
відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду
державного бюджету або внесення змін до закону про Державний
бюджет України.
Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо
відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що
перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів,
що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.
Списання коштів за відповідним рішенням на користь
працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу бюджетної установи, які мають право на безоплатне або
пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється
Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку
за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на
утримання цієї установи.
Списання коштів за відповідним рішенням на користь
працівників установ системи освіти по виплатах, передбачених
абзацами восьмим - десятим частини першої статті 57 Закону України
"Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1996 р., N 21, ст. 84; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13,
ст. 92), здійснюється Державним казначейством України з єдиного
казначейського рахунку за рахунок і в межах відповідних бюджетних
призначень.
Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України
згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету
України. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих
Державному бюджету України, згідно з цією статтею виступають
органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів органами
Державного казначейства України.
Органи Державного казначейства України виконують рішення, які
прийняті органами державної влади, про списання коштів з рахунків
розпорядників бюджетних коштів лише у разі наявності в обліку
органів Державного казначейства України відповідних бюджетних
зобов'язань.
Цей порядок поширюється на місцеві бюджети.
Стаття 34. Установити, що в 2005 році рівноцінна та повна
компенсація втрат доходів військовослужбовців та осіб рядового і
начальницького складу (в тому числі відряджених до органів
виконавчої влади та інших цивільних установ), пов'язаних із
оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших
виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язків несення
служби, відповідно до вимог пункту 22.7 статті 22 Закону України
"Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308), здійснюється
установами (організаціями, підприємствами), що утримують
військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за
рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 35. Установити, що у 2005 році розрахунки з погашення
зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в
установах Ощадного банку колишнього СРСР здійснюються за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
шляхом погашення заборгованості таких громадян, що утворилася
станом на 1 вересня 2004 року, за спожиті електричну і теплову
енергію, природний газ, тверде паливо, послуги водопостачання і
водовідведення, квартирну плату, в рахунок податкового боргу
минулих років, у тому числі розстроченого, підприємств
(структурних підрозділів підприємств) житлово-комунального
господарства, паливно-енергетичного комплексу та інших
підприємств, що надають ці послуги, за видами податків,
визначеними у пункті 25 статті 10 цього Закону в обсязі
6.000.000 тис. гривень по сплаті податків і зборів (обов'язкових
платежів) до Державного бюджету України, а також пені, штрафних
санкцій, нарахованих у зв'язку з порушенням податкового
законодавства, повернення бюджетних позичок та кредитів, наданих
під гарантію Кабінету Міністрів України, в тому числі шляхом
переводу боргу, та додаткових податкових зобов'язань підприємств,
які виникають в результаті виконання цієї статті.
Зазначені розрахунки проводяться територіальними органами
Державного казначейства України, які відкривають усім учасникам
спеціальні рахунки.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету до 1 квітня 2005 року
встановити порядок проведення таких розрахунків та розподілу
зазначеної субвенції в розрізі місцевих бюджетів.
Стаття 36. Визначити обсяг коштів, які спрямовуються у
2005 році на реалізацію Закону України від 9 вересня 2004 року
N 1994-IV ( 1994-15 ) "Про реструктуризацію заборгованості з
виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту"
педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників
навчальних закладів", у сумі не менше 690.000 тис. гривень, у тому
числі субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі
541.000 тис. гривень.
Встановити, що Кабінет Міністрів України може здійснювати
протягом 2005 року перерозподіл бюджетних призначень між
бюджетними програмами на здійснення цих виплат виходячи з
фактичних обсягів кредиторської заборгованості.
Порядок перерахування цих коштів, а також їх розподіл у
розрізі головних розпорядників та місцевих бюджетів визначаються
Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної
Ради України з питань бюджету.
У разі виникнення додаткової потреби у зазначених коштах
Кабінету Міністрів України за підсумками проведеної інвентаризації
заборгованості та виконання бюджету у першому півріччі 2005 року
внести пропозиції щодо збільшення видатків на зазначену мету.
Стаття 37. Затвердити бюджетні призначення на 2005 рік на
централізовані заходи і програми в розрізі
адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатком N 5
до цього Закону. Порядок використання цих коштів
визначається Кабінетом Міністрів України.
Установити, що Міністерством України з питань надзвичайних
ситуацій закупівля путівок на оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та медичного
обладнання для медико-санітарного забезпечення таких громадян
проводиться централізовано з подальшим їх розподілом у розрізі
відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
Установити, що у 2005 році пільгове забезпечення продуктами
харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 38. Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на
які згідно з законами України мають право окремі категорії
працівників бюджетних установ, військовослужбовці та особи
рядового і начальницького складу, щодо знижки плати за
користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та
плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та
теплова енергія), безоплатний проїзд всіма видами міського
пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним
транспортом загального користування в сільській місцевості, а
також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та
автобусами приміських маршрутів надаються у разі, якщо зазначені
працівники мають право на податкову соціальну пільгу.
Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з
грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищувати
величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

( Статтю 39 виключено на підставі Закону N 2392-IV
( 2392-15 ) від 01.02.2005 )

Стаття 40. Видатки, передбачені цим Законом на виконання
завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому
числі проектів інформатизації органів виконавчої влади за кодами
програмної класифікації видатків державного бюджету: 0111060,
0301160, 0411040, 1001020, 1201600, 2201190 (в частині
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів),
2501140, 3001070, 3106080, 3201270, 3201470, 3501020, 3504600,
3505030, 5001060, 5101030, 5101600, 5161020, 5341080, 5361080,
6141080, 6141600, 6151020, 6511020, 6731050, 8681020 здійснюються
Державним казначейством України лише після погодження відповідними
розпорядниками бюджетних коштів зазначених проектів з Генеральним
державним замовником Національної програми інформатизації -
центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 41. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2005 рік у частині
кредитування є:
1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
індивідуальним сільським забудовникам;
2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла;
3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю
сільськогосподарської продукції за державним замовленням
(контрактом) 1994-1997 років;
4) повернення коштів у частині відшкодування вартості
сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання
на умовах фінансового лізингу;
5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії і
наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного
виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам
господарювання, крім надходжень за рахунок відшкодування з
державного бюджету сум податку на додану вартість;
6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
фермерським господарствам;
7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики
України на інтервенційні операції із зерном;
8) повернення коштів, наданих з Державного бюджету України на
закупівлю сільськогосподарської продукції;
9) повернення сільськогосподарськими підприємствами бюджетних
позичок та заборгованості за кредитами, наданими під гарантію
Кабінету Міністрів України;
10) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій;
11) повернення підприємствами (структурними підрозділами
підприємств) житлово-комунального господарства,
паливно-енергетичного комплексу та іншими підприємствами, що
надають послуги, визначені статтею 35 цього Закону, бюджетних
позичок та кредитів, наданих під гарантію Кабінету Міністрів
України;
12) повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих у
2004 році підприємствам державної форми власності
паливно-енергетичного комплексу на погашення заборгованості із
заробітної плати;
13) 5 відсотків фактичних надходжень до Державного бюджету
України внаслідок забезпечення юридичними особами стягнення
простроченої заборгованості перед державою за кредитами,
залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними
позичками, у тому числі в процесі банкрутства, стосовно стягнення
якої органам податкової служби було відмовлено.
Стаття 42. Установити, що у 2005 році кошти, отримані до
спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими
пунктами статей 10, 19 та 41 цього Закону, спрямовуються
відповідно на:
1) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального
користування та доріг комунальної власності у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України (за рахунок коштів, визначених
пунктами 1, 2, 4 статті 10 цього Закону).
При цьому 34 відсотки загальної суми зазначених коштів
спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення та
6 відсотків - на будівництво, реконструкцію та ремонт
автомобільних доріг комунальної власності у першу чергу у
сільській місцевості;
2) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів
дипломатичних представництв та консульських установ України за
кордоном, представництв та консульської служби Міністерства
закордонних справ України на території України (за рахунок джерел,
визначених пунктом 3 статті 10 цього Закону);
3) заходи по реалізації комплексної програми будівництва
вітрових електростанцій у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5
статті 10 цього Закону);
4) будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та
інших електростанцій, магістральних, гірських та сільських ліній
електропередач за переліком та у порядку, встановленими Кабінетом
Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5
статті 10 цього Закону);
5) надання кредитів на створення запасів твердого палива для
теплоелектростанцій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 10 та
пунктом 10 статті 41 цього Закону);
6) державну підтримку на часткове покриття витрат із
собівартості продукції уранодобувного підприємства "Східний
гірничо-збагачувальний комбінат" у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом
5 статті 10 цього Закону);
7) заходи та наукові розробки по підвищенню безпеки видобутку
вугілля, у тому числі створення і впровадження теплоенергетичних
когенераційних установок вітчизняного виробництва з утилізації
вугільного метану у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 10 цього
Закону);
8) створення власного виробництва ядерного палива у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел,
визначених пунктом 5 статті 10 цього Закону);
9) державну підтримку будівництва та технічного переоснащення
підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого
вугілля) і торфу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 10 цього
Закону);
10) впровадження енергозберігаючих технологій в
агропромисловому комплексі у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5
статті 10 цього Закону);
11) підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта
"Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатації у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок
джерел, визначених пунктом 5 статті 10 цього Закону);
12) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок
джерел, визначених пунктом 5 статті 10 цього Закону);
13) здійснення науково-дослідницьких та
дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних
електростанцій Національної академії наук України у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел,
визначених пунктом 5 статті 10 цього Закону);
14) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і
проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним
виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 10
цього Закону);
15) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній
галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 10 цього
Закону);
16) потреби утворених відповідно до законів України
військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних
органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому
порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 10 цього
Закону);
17) виплату пенсій (компенсацій, надбавок, підвищень, доплат
до пенсій), призначених за різними пенсійними програмами,
щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), сплату
страхових пенсійних внесків за визначені законодавством категорії
осіб, виплату державної соціальної допомоги особам, які не мають
права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на
догляд (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 10 цього
Закону);
18) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та
участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання
Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки
авіації (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 10 цього
Закону);
19) морську і річкову транспортну діяльність та участь
України у міжнародних організаціях морського і річкового
транспорту, утримання Державного департаменту морського і
річкового транспорту та Головної державної інспекції України з
безпеки судноплавства Міністерства транспорту України (за рахунок
джерел, визначених пунктом 12 статті 10 цього Закону, крім тих, що
надходять від риболовних портів);
20) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства
(за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 10 цього Закону,
в частині, що надходять від риболовних портів);
21) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів,
авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та
авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом
13 статті 10 цього Закону);
22) заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності
(за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 10 цього Закону);
23) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених
пунктом 15 статті 10 цього Закону);
24) заходи, пов'язані з організацією надання послуг,
реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами, та
інші заходи з утримання цих установ згідно із законодавством
(за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 10 цього Закону);
25) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного
матеріального резерву (за рахунок 85 відсотків джерел, визначених
пунктом 18 статті 10 цього Закону, та за рахунок джерел,
визначених пунктами 17 і 26 статті 10 цього Закону);
26) відшкодування підприємствам, установам та організаціям
витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального
резерву (за рахунок 15 відсотків джерел, визначених пунктом 18
статті 10 цього Закону);
27) участь українського контингенту органів внутрішніх справ
України у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби
органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства
внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19
статті 10 цього Закону);
28) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у
тому числі на заходи ранньої соціальної реабілітації
дітей-інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 20
статті 10 цього Закону);
29) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного
середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 10
цього Закону);
30) підтримку гастрольних заходів на загальнодержавному рівні
(за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 10 цього Закону);
31) розвиток мінерально-сировинної бази (за рахунок джерел,
визначених пунктом 23 статті 10 цього Закону);
32) формування державного продовольчого резерву Аграрним
фондом (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 10 та
пунктами 7, 9 статті 41 цього Закону);
33) погашення зобов'язань держави по знецінених грошових
заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР
та державних цінних паперах колишнього СРСР (за рахунок джерел,
визначених пунктом 25 статті 10 цього Закону та пунктом 11
статті 41 цього Закону);
34) рекредитування або надання трансфертів для впровадження
проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1
статті 19 цього Закону);
35) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного
майна відповідно до Державної програми приватизації ( 1723-14 )
(за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 19 цього Закону;
10 відсотків надходжень, визначених пунктом 3 статті 19 цього
Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 4 статті 19
цього Закону), але не більше ніж 71.818,4 тис. гривень;
36) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах
Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків
джерел, визначених пунктом 3 статті 19 цього Закону);
37) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста
Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста
Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 4
статті 19 цього Закону), але не більше ніж 18.000 тис. гривень;
38) надання державного пільгового кредиту індивідуальним
сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1
статті 41 цього Закону);
39) надання пільгового довгострокового державного кредиту
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених
пунктом 2 статті 41 цього Закону);
40) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по
закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням
(контрактом) 1994-1997 років та формуванням державного резервного
насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3
статті 41 цього Закону);
41) придбання сільськогосподарської техніки на умовах
фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу
(за рахунок 97 відсотків джерел, визначених пунктом 4 статті 41
цього Закону, та 16,2 відсотка джерел, визначених пунктом 5
статті 41 цього Закону);
42) часткову компенсацію вартості складної
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (за рахунок
83,3 відсотка джерел, визначених пунктом 5 статті 41 цього
Закону);
43) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок
джерел, визначених пунктом 6 статті 41 цього Закону);
44) заходи щодо формування державного замовлення на ринку
продовольчих товарів (за рахунок джерел, визначених пунктом 8
статті 41 цього Закону);
45) державну підтримку вугледобувних підприємств на покриття
витрат із собівартості продукції (за рахунок джерел, визначених
пунктом 12 статті 41 цього Закону), але не більше ніж
72.000 тис. гривень;
46) оплату послуг юридичних осіб, які залучаються для
стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами,
залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними
позичками, у тому числі в процесі банкрутства, стосовно стягнення
якої органам податкової служби було відмовлено (за рахунок джерел,
визначених пунктом 13 статті 41 цього Закону);
47) ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для
агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу у
лізингоотримувачів, визнаних банкрутами або таких, що порушили
договір лізингу (за рахунок 3 відсотків джерел, визначених
пунктом 4 статті 41 цього Закону, та 0,5 відсотка джерел,
визначених пунктом 5 статті 41 цього Закону);
48) заходи, пов'язані з виготовленням та видачею посвідчення
закордонного українця, у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 27
статті 10 цього Закону);
49) забезпечення спецавтотранспортом інвалідів Великої
Вітчизняної війни (за рахунок джерел, визначених пунктом 28
статті 10 цього Закону).
Стаття 43. Установити, що кошти в сумі 100.000 тис. гривень,
які надійдуть у рахунок погашення податкової заборгованості
минулих років суб'єктів підприємницької діяльності, основним видом
діяльності яких є сільське господарство, мисливське господарство
та пов'язані з ним послуги, з податку на додану вартість, податку
на прибуток підприємств, за бюджетними позичками та кредитами,
наданими під гарантію Кабінету Міністрів України (крім надходжень
за рахунок відшкодування з державного бюджету сум податку на
додану вартість), спрямовуються на формування державного
продовольчого резерву Аграрним фондом. Порядок зарахування та
використання зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 44. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища
врахувати виділення коштів на виконання заходів, визначених на
2005 рік Законом України "Про затвердження Загальнодержавної
програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного
морів" ( 2333-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 28, ст. 135), у сумі 2.220 тис. гривень, Законом України
"Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами"
( 1947-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 44,
ст. 374), - у сумі 1.650 тис. гривень, Законом України
"Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної
мережі України на 2000-2015 роки" ( 1989-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2000 р., N 47, ст. 405), - у сумі 800 тис. гривень.
V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Стаття 45. Установити, що до доходів загального фонду
місцевих бюджетів у 2005 році належать:
1) податок з доходів фізичних осіб (крім податку з доходів
фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та
особами рядового і начальницького складу (в тому числі
відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних
установ) у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, за
рахунок відповідних бюджетних асигнувань установ, що утримуються
із державного бюджету, які є джерелом доходів цих осіб);
2) у повному обсязі єдиний податок для суб'єктів малого
підприємництва, фіксований податок та фіксований
сільськогосподарський податок;
3) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів), що сплачується платниками, які
зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету
Автономної Республіки Крим, у тому числі тих, що враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів;
4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів
міст Києва і Севастополя;
5) дотації та субвенції з Державного бюджету України;
6) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;
7) штрафні санкції, отримані внаслідок невиконання укладених
розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на
придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих
бюджетів;
8) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду
місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ).
Податок на прибуток підприємств комунальної власності,
засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим,
обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується
відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних,
районних, міських, селищних та сільських бюджетів.
Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності
зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку,
визначеному Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) для податку з
доходів фізичних осіб.
Установити, що у 2005 році:
до набрання чинності законом про спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності платники єдиного податку
сплачують страхові внески на загальнообов'язкове державне
соціальне та пенсійне страхування у порядку та на умовах,
визначених спеціальним законодавством з питань справляння таких
внесків, із сплатою юридичними особами єдиного податку у розмірі
50 відсотків діючих ставок;
платники фіксованого сільськогосподарського податку сплачують
страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне та
пенсійне страхування у порядку та на умовах, визначених
спеціальним законодавством з питань справляння таких внесків, із
сплатою фіксованого сільськогосподарського податку у розмірі
30 відсотків діючих ставок станом на 31 грудня 2004 року.
Установити на 2005 рік фіксований розмір страхових внесків на
загальнообов'язкове державне страхування для фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб
оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), та членів
сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні
ними підприємницької діяльності, у розмірі мінімального страхового
внеску, визначеного Законом України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., N 49-51, ст. 376), на місяць на кожну
особу.
Стаття 46. У разі зміни юридичної адреси суб'єктів
підприємницької діяльності - платників податків, сплата визначених
законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після
реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до
закінчення поточного бюджетного періоду.
Стаття 47. Установити, що у 2005 році збільшується вартість
торгового патенту на здійснення діяльності з обміну готівкових
валютних цінностей, надання послуг у сфері грального бізнесу.
Встановлені частиною четвертою статті 4 Закону України
"Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"
( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20,
ст. 82; 1997 р., N 40, ст. 268; 1998 р., N 30-31, ст. 193;
2004 р., N 17-18, ст. 250) стосовно вартості торгового патенту
цифри "320" замінити цифрами "960". Встановлені частиною третьою
статті 5 Закону України "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31, ст. 193;
1999 р., N 50, ст. 437; 2004 р., N 17-18, ст. 250) стосовно
вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг
у сфері грального бізнесу цифри "1400", "64000", "48000", "2000",
"600", "2400" замінити відповідно цифрами "4200", "192000",
"144000", "6000", "1800", "7200".
Стаття 48. Затвердити на 2005 рік обсяги міжбюджетних
трансфертів згідно з додатками N 6 та N 7 до цього
Закону.
Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2005 року
перерозподіл загального обсягу субвенції, затвердженого місцевим
бюджетам з Державного бюджету України на надання пільг, субсидій
та допомог населенню, між їх видами, виходячи з фактично
нарахованих обсягів відповідних пільг та субсидій населенню, та
перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між
місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів
відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.
Додаткова дотація з Державного бюджету України бюджету
Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення
фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через
нерівномірність мережі бюджетних установ розподіляється між
бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами
міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення та бюджетами районів у таких пропорціях відповідно:
не більш як 25 відсотків - для бюджету Автономної Республіки Крим,
обласного бюджету та не менш як 75 відсотків - для бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення
та бюджетів районів.
Надати право Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним державним адміністраціям здійснювати розподіл додаткової
дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими
бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ виходячи
з показників дохідної частини бюджетів з метою вирівнювання
забезпеченості бюджетів депресивних територій, врахування
особливостей гірських територій і тих, що мають низький показник
чисельності населення.
Стаття 49. Затвердити субвенцію з Державного бюджету України
місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та
запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному
господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності
і на виконання інвестиційних проектів у сумі 450.000 тис. гривень
та субвенцію з Державного бюджету України місцевим бюджетам на
соціально-економічний розвиток регіонів у сумі
485.000 тис. гривень.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання
субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на
виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним
катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших
аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання
інвестиційних проектів на умовах співфінансування з місцевих
бюджетів та субвенції з Державного бюджету України місцевим
бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, а також
розподіл цих субвенцій за об'єктами.
Розподіл коштів зазначених субвенцій здійснюється за
пропозиціями народних депутатів України, узгодженими з
відповідними місцевими органами влади і органами місцевого
самоврядування, з урахуванням необхідності пропорційного розподілу
коштів між зведеними бюджетами Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя відповідно до чисельності
населення. При визначенні переліку об'єктів інвестиційних проектів
врахувати в першу чергу необхідність завершення будівництва
пускових об'єктів, продовження розпочатого будівництва у минулих
роках та будівництва об'єктів із підготовленою
проектно-кошторисною документацією.
Стаття 50. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються
видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ) з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове
використання бюджетних коштів.
Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного
місцевого бюджету до Державного бюджету України органами
Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів
відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.
Стаття 51. Установити, що у 2005 році суми дотації
вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів
щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного
бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів
Державного бюджету України на відповідній території, згідно з
додатком N 6 до цього Закону.
До доходів загального фонду Державного бюджету України, за
рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання,
включаються:
1) податок на прибуток підприємств;
2) податок на додану вартість;
3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів
державного значення;
4) збір за спеціальне використання водних ресурсів
загальнодержавного значення та збір за спеціальне користування
водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;
5) платежі за користування надрами загальнодержавного
значення;
6) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується
платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим,
акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів);
7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів
(крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і
транспортних засобів);
8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності
(крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими
органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);
9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти,
транспортні засоби та шини до них);
10) вивізне мито;
11) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних
підприємств та іншого державного майна;
12) державне мито в частині, що відповідно до закону
зараховується до державного бюджету;
13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через
державний кордон України;
14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних
бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.
У разі якщо суми, перераховані відповідним управлінням
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної
суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних
відрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону,
Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок
відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації
вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10
числа наступного місяця за умови відхилення обсягу отриманої
дотації наростаючим підсумком з початку року від врахованого
обсягу в розписі Державного бюджету України більше ніж на 10
відсотків.
В іншому разі недоотримана сума дотації вирівнювання
перераховується Державним казначейством України до 20 числа
останнього місяця кварталу.
Стаття 52. Установити, що перерахування коштів до Державного
бюджету України з міських бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних
бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за
рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при
визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів,
згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку
N 6 до цього Закону. Перерахування коштів до районних
і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного
значення здійснюється органами Державного казначейства України за
рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при
визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів,
згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними
районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування
зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен
становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у
додатку N 6 до цього Закону.
Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з
обласних, Київського міського бюджетів, визначених у додатку N 6
до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними
частками згідно з помісячними сумами таких платежів, установленими
розписом Державного бюджету України на 2005 рік.
Стаття 53. Установити, що надходження доходів загального
фонду державного бюджету у грошовій формі на відповідні аналітичні
рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства
України в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і
Севастополі, понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку
N 7 до цього Закону, розподіляються між Державним
бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких
пропорціях:
до Державного бюджету України - 40 відсотків;
до бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету -
10 відсотків;
до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим
і обласного значення та бюджетів районів - 30 відсотків
(за винятком податку на додану вартість з вироблених в Україні
товарів на території міста Ірпінь Київської області, перевиконання
надходжень якого зараховується до Державного бюджету України та
міського бюджету міста Ірпінь Київської області у пропорції
50 відсотків);
до бюджетів міст Києва та Севастополя - 40 відсотків;
20 відсотків надходжень акумулюється на рахунку Державного
казначейства України та розподіляється між зведеними бюджетами
Автономної Республіки Крим, областей, бюджетами міст Києва та
Севастополя виходячи із затверджених критеріїв з урахуванням
фактичного приросту вказаних доходів загального фонду у поточному
році до минулого бюджетного періоду.
Зазначені надходження до відповідних місцевих бюджетів
відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з
Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання,
визначений у додатку N 6 до цього Закону.
Кабінету Міністрів України розробити порядок та критерії
визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових
дотацій не пізніше 1 травня 2005 року.
Стаття 54. Верховній Раді Автономної Республіки Крим,
обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при
затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі
потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних
установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,
які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої
простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити
ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній
бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених
розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження
відповідних бюджетів на 2005 рік.
Стаття 55. Установити, що в розрахунках міжбюджетних
трансфертів на 2005 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується
лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до
державного бюджету з місцевих бюджетів.
Стаття 56. Установити, що видатки бюджету міста Києва на
виконання функцій столиці відповідно до Закону України
"Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 79) здійснюються за
відповідною програмою.
Стаття 57. Установити на 2005 рік рівень забезпечення
прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення
допомоги відповідно до Закону України "Про державну допомогу
сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) у сумі 90 гривень у
розрахунку на одну особу.
Установити на 2005 рік рівень забезпечення прожиткового
мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги
відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 35, ст. 290; 2002 р., N 12-13, ст. 92;
2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) та
"Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на
пенсію, та інвалідам" ( 1727-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 33-34, ст. 404) для працездатних осіб у сумі
80 гривень, непрацездатних осіб - 120 гривень, інвалідів -
130 гривень. Для матері (батька, усиновителя), яка утримує дитину
та не перебуває у шлюбі, при визначенні державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям рівень забезпечення прожиткового
мінімуму підвищується на 25 відсотків.
Установити на 2005 рік розрахунковий розмір, що
застосовується при визначенні розмірів державної соціальної
допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 1, ст. 2; 2002 р.,
N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18,
ст. 250), у сумі 150 гривень.
Установити, що у 2005 році:
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років
надається незастрахованим особам у розмірі 100 відсотків від рівня
забезпечення прожиткового мінімуму;
розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення
прожиткового мінімуму для сім'ї;
нарахування страхової суми з державного обов'язкового
особистого страхування військовослужбовців відповідно до статті 16
Закону України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2002 р., N 12-13,
ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250)
здійснюється виходячи із рівня 85 гривень.
У сукупному доході сім'ї при визначенні її права на отримання
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям враховується
грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.
Стаття 58. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів
місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків загального
фонду у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ
та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування
та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, та
Пенсійного фонду в обов'язковому порядку покриваються Державним
казначейством України в межах планового бюджетного періоду за
рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах
без нарахування відсотків за користування цими коштами.
Зобов'язати Міністерство фінансів України щомісячно за
результатами виконання місцевих бюджетів надавати середньострокові
безвідсоткові позички на умовах повернення у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунку відповідним місцевим органам виконавчої
влади та органам місцевого самоврядування в обсягах невиконання
розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних
надходжень доходів місцевих бюджетів на 2005 рік, що враховуються
при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку N 6
до цього Закону. З цією метою Міністерству фінансів
України затвердити на 2005 рік помісячний розпис зазначених
доходів та довести його до відповідних місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування.
Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється за
результатами річного звіту у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 59. Установити, що за рахунок субвенції з Державного
бюджету України місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу надаються пільги виходячи із
розрахунку вартості однієї тонни твердого палива на
домогосподарство, а особам, які мають таке право згідно із статтею
48 Гірничого закону України ( 1127-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 32,
ст. 172; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;
2004 р., N 17-18, ст. 250), - із розрахунку вартості 3,1 тонни
вугілля на побутові потреби на домогосподарство. Граничні
показники вартості твердого палива у розрізі Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя визначаються Кабінетом
Міністрів України.
Місцеві органи виконавчої влади мають право встановлювати
збільшені норми на придбання твердого палива особам, які мають
право на пільги на придбання твердого палива відповідно до чинного
законодавства, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.
Місцеві органи виконавчої влади мають право надавати пільги
на тверде паливо готівкою в межах загального обсягу субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій
населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу.
Регіональні норми забезпечення населення твердим паливом та
скрапленим газом, відповідно до яких населенню будуть надаватися
субсидії готівкою для відшкодування витрат на їх придбання,
затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською і Севастопольською міськими державними
адміністраціями в межах мінімальних норм, встановлених Кабінетом
Міністрів України, виходячи із обсягу бюджетних призначень на
зазначену мету.
За рахунок коштів субвенції на компенсацію пільгового проїзду
окремих категорій громадян за рішенням місцевої ради може
надаватися адресна грошова допомога громадянам, що мають право на
пільговий проїзд міським та приміським автомобільним транспортом
(крім категорій, компенсація пільгового проїзду яких здійснюється
за рахунок інших джерел).
Порядок надання адресної грошової допомоги затверджується
місцевою державною адміністрацією виходячи із середньої вартості
проїзду на відповідній території, номінальної кількості поїздок та
кількості громадян, що мають право на пільговий проїзд, у межах
затверджених відповідною радою бюджетних призначень на цю мету.
Стаття 60. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду місцевих бюджетів у 2005 році є:
1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які
включають:
кошти від відчуження майна, яке належить Автономній
Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;
90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності (до розмежування земель державної і комунальної
власності); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній
власності (після розмежування земель державної та комунальної
власності);
надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)
господарських товариств, що є у власності відповідної
територіальної громади;
кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного
бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ), та відсотки, сплачені за користування ними;
кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за
рішенням відповідної ради;
запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;
субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних
проектів;
2) податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів,
зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціального
фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі
30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних
бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів
міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на
території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної
Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських,
селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних
засобів на відповідній території;
3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу
нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);
4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за
рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;
5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного
середовища і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності;
6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами
підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води
через системи централізованого водопостачання з відхиленням від
відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ
та сіл;
7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим та місцевими радами;
8) субвенція з Державного бюджету України міському бюджету
міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах;
9) субвенція з Державного бюджету України місцевим бюджетам
на заходи щодо погашення заборгованості громадян за
житлово-комунальні послуги та енергоносії в рахунок часткової
компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень;
10) надходження коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
11) 30 відсотків надходжень від збору за проведення
гастрольних заходів;
12) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів
індивідуальним сільським забудовникам;
13) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим
сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла.
Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на
заходи, передбачені законодавством.
При цьому у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що
суміщаються з автомобільними дорогами загального користування
державного значення, або відсутності потреби у проведенні
відповідних робіт кошти від надходження податку з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого
самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених
пунктах.
VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 61. Затвердити на 2005 рік прожитковий мінімум на одну
особу в розрахунку на місяць у розмірі 382 гривні, а також окремо
для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних
груп населення:
дітей віком до 6 років - 335 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років - 422 гривні;
працездатних осіб - 409 гривень;
осіб, які втратили працездатність, - 300 гривень.
Стаття 62. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у
негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування
векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних
вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з
державним боргом України та наданими кредитами під державні
гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного
виробництва, операцій по сплаті податку на додану вартість при
імпортуванні на митну територію України товарів, які ввозяться за
прямими договорами для власних виробничих потреб (не передбачених
для подальшого продажу), у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України, а також розрахунків Міністерства оборони
України, передбачених статтею 93 цього Закону.
Стаття 63. Установити, що господарські організації: державні,
казенні підприємства та їх об'єднання і дочірні підприємства, а
також акціонерні, холдингові компанії та інші суб'єкти
господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки
(акції, паї), та їх дочірні підприємства сплачують до загального
фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу).
Частина прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету
України за результатами фінансово-господарської діяльності
2004 року (крім результатів фінансово-господарської діяльності у
2004 році, з яких сплачено частину прибутку (доходу) відповідно до
статті 72 Закону України "Про Державний бюджет України на
2004 рік" ( 1344-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 17-18, ст. 250) та наростаючим підсумком щоквартальної
фінансово-господарської діяльності у 2005 році.
Для акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів
господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки
(акції, паї), та їх дочірніх підприємств зазначені відрахування
провадяться з частини прибутку (доходу) відповідно до розміру
державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.
Норматив і порядок відрахування частини прибутку (доходу),
визначеної цією статтею, встановлюються Кабінетом Міністрів
України ( 50-2005-п ).
Стаття 64. Органи Державного казначейства України здійснюють
облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів у порядку,
визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у
звітності про виконання Державного бюджету України і місцевих
бюджетів.
Розпорядники бюджетних коштів мають право брати бюджетні
зобов'язання у 2005 році, враховуючи необхідність виконання
бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах
Державного казначейства України, в межах виділених їм асигнувань.
Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без
відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними
зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів.
Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.
Поточні видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ,
можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли
відсутня заборгованість із заробітної плати (грошового
забезпечення).
Стаття 65. Продовжити до 1 січня 2006 року дію законів
України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року
N 208-XIV ( 208-14 ) та від 15 липня 1999 року N 967-XIV
( 967-14 ).
Установити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом
2005 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової
валюти в розмірі 1,5 відсотка. Банки та їх установи зобов'язані
нараховувати, утримувати та одночасно із подачею заявки на купівлю
іноземної валюти, здійснювану ними від імені та за рахунок
клієнтів таких банків, сплачувати до Пенсійного фонду України
додатковий збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у
розмірі 1,5 відсотка від суми операції з купівлі-продажу
безготівкової валюти, зазначеній у такій заявці, вести податковий
облік та подавати звітність органам Пенсійного фонду України.
Суб'єкти підприємницької діяльності, які застосовують спрощену
систему оподаткування, а також підприємства, об'єднання і
організації, колгоспи, радгоспи, розташовані у зонах гарантованого
добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю,
сплачують збір з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної
валюти на загальних підставах.
Стаття 66. Заборонити у 2005 році проводити:
реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки)
суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими
платежами), надавати відстрочки щодо термінів її сплати, крім
випадків, визначених у Законі України "Про списання вартості
несплачених обсягів природного газу" ( 911-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 334);
списання заборгованості суб'єктів господарювання за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії,
бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотній основі до
бюджету, крім заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних у
встановленому порядку банкрутами станом на 1 січня 2004 року,
вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у
зв'язку з недостатністю їх активів;
реструктуризацію заборгованості суб'єктів господарювання
перед державою за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії, крім розстрочення її сплати під час санації такого
суб'єкта господарювання за участю інвестора, який бере на себе
солідарні зобов'язання щодо погашення такої заборгованості у
термін не більше ніж на три роки.
Стаття 67. Установити, що у 2005 році положення і норми,
передбачені пунктом "ж" частини першої статті 77 Основ
законодавства про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10-11,
ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250); статтею 28 Основ законодавства
України про культуру ( 2117-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2003 р., N 10-11, ст. 86;
2004 р., N 17-18, ст. 250); абзацами одинадцятим і дванадцятим
частини першої, абзацом другим частини другої статті 57 Закону
України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250), діють в межах
бюджетних призначень на оплату праці у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
Знизити на 2005 рік рівень прожиткового мінімуму, що припадає
на одного члена сім'ї, для визначення права на звільнення від
плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих
дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну
освіту" ( 2628-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 49, ст. 259; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;
2004 р., N 17-18, ст. 250) з 382 до 90 гривень.
Стаття 68. Установити, що в 2005 році по населених пунктах,
грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки
земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону
України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 33, ст. 207; 1999 р.,
N 8, ст. 59; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10;
2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250), збільшені в 3,03 раза.
По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів,
грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня
2005 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені
статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за
землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 45, ст. 238; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;
2004 р., N 17-18, ст. 250).
Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної
власності та земельний податок сплачуються платниками (крім
громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції)
за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному
місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за
останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
Установити, що в 2005 році звільнення від земельного податку,
передбачене в пунктах 5-1 (у частині госпрозрахункових
підприємств, що не відносяться до наукових установ), 6, 17, 19, 23
частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю"
( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45,
ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 2000 р., N 48, ст. 406; 2001 р.,
N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9, ст. 68, N 30, ст. 205;
2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 51,
ст. 547), здійснюється виключно за рішеннями відповідних органів
місцевого самоврядування в частині, що зараховується до
відповідних бюджетів.
Установити, що у 2005 році пільги по платі за землю,
визначені пунктами 3 і 4 частини першої статті 12 Закону України
"Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 43, ст. 363; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86, N 26, ст. 195, N 30, ст. 243; 2004 р., N 17-18,
ст. 250), застосовуються до бюджетних установ, які утримуються за
рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, та громадських
організацій інвалідів, їх підприємств і організацій, а також
закладів фізичної культури та спорту.
Стаття 69. Платежі, які відповідно до цього Закону
зараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів і
для яких законодавчо не визначені терміни їх сплати, сплачуються
щомісячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44) для платежів, що мають
базовий (звітний) період - календарний місяць.
По загальнодержавних та місцевих податках і зборах
(обов'язкових платежах), для яких законодавчо не передбачено
подання податкових декларацій (розрахунків), платники надають
щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових
платежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових
платежів з базовим (звітним) періодом - календарний місяць.
Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються
податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному
законодавством.
Стаття 70. Установити, що кошти, одержані від приватизації
державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією
та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету
у повному обсязі.
Стаття 71. Установити, що керівники бюджетних установ
утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу (далі - працівників) та
здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове
забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень
чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної
плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних
установ у кошторисах.
Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове
забезпечення, на яке згідно із законодавством України мають право
окремі категорії працівників (крім медичних, фармацевтичних,
педагогічних і культурно-освітніх працівників закладів комунальної
власності, які проживають і працюють у сільській місцевості), а
також у частині медичної допомоги і санаторно-курортного лікування
та відпочинку для оздоровлення - члени сімей військовослужбовців і
осіб рядового і начальницького складу, пенсіонерів з числа
військовослужбовців і осіб рядового і начальницького складу та
членів їх сімей, здійснюються за рахунок і в межах бюджетних
асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат
належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим
обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою;
надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для
оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової
компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за
користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та
плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та
теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу,
безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і
користування нею.
Стаття 72. Установити, що до членів сім'ї пільговика при
наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти
(до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами
з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка
проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним за
умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні
батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням
громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.
Стаття 73. З метою приведення окремих норм законів у
відповідність з бюджетним законодавством зупинити на 2005 рік дію:
1) частини третьої статті 6 Закону України "Про державний
внутрішній борг України" ( 2604-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 41, ст. 598; 2002 р., N 12-13, ст. 92;
2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250);
2) частини четвертої статті 28 Закону України "Про
Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343;
2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 13,
ст. 181, N 17-18, ст. 250) в частині зарахування до спеціального
фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення
антимонопольного законодавства, та пені за прострочення їх сплати;
3) частин другої та шостої статті 16 (щодо умов надання
спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами), частини
шостої статті 30 (в частині встановлення Кабінетом Міністрів
України базових нормативів плати за користування надрами), пункту
1 частини першої статті 31 (щодо зарахування 60 відсотків платежів
за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до
бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва
і Севастополя), частини першої статті 33 (щодо спрямування
відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
державного бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) та
частини першої статті 34 (щодо визначення розміру збору за видачу
спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Кодексу
України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 36, ст. 340; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13,
ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250);
4) частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу
України ( 3852-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
N 17, ст. 99; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92;
2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) в частині
зарахування 20 відсотків платежів до бюджету Автономної Республіки
Крим та бюджетів областей, а також визначення напрямів спрямування
цих коштів;
5) частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу
України ( 213/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2-3, ст. 10;
2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250) в частині зарахування 20 відсотків зборів за
використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до
бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки
Крим;
6) підпункту 2 пункту 3 Закону України "Про Загальнодержавну
програму розвитку водного господарства" ( 2988-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 25, ст. 172; 2003 р., N 10-11,
ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250);
7) пункту 4 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) в частині операцій з
купівлі-продажу готівкової валюти (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 49, ст. 303; 2001 р.,
N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;
2004 р., N 17-18, ст. 250);
8) статті 3; частини другої статті 4; частини першої статті
17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім
громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції);
статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати
виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про
плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р.,
N 2-3, ст. 10, N 15, ст. 74; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 15, ст. 228, N 17-18, ст. 250);
9) частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону
України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України"
( 1562-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14,
ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121;
2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) в частині формування
дорожніх фондів;
10) частини четвертої статті 21 Закону України "Про оренду
землі" ( 161-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 10, ст. 102; 2004 р., N 17-18, ст. 250) в частині централізації
орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній
або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а
також щодо її розподілення та використання;
11) Закону України "Про майнову відповідальність за порушення
умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на
будівництві об'єктів" ( 1641-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 27, ст. 212; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р.,
N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18,
ст. 250) у частині сплати неустойки (пені);
12) абзацу третього частини першої статті 1 в частині
погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними
для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній
валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про
реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України
перед Національним банком України" ( 1697-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2-3,
ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;
2004 р., N 17-18, ст. 250);
13) пункту "б" частини другої статті 47 Закону України "Про
охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546;
1998 р., N 34, ст. 230; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250) в частині спрямування частини грошових стягнень
за порушення норм і правил охорони навколишнього природного
середовища до республіканського Автономної Республіки Крим та
місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;
14) останнього речення частини п'ятої статті 22, частини
другої статті 49 і частини десятої статті 57 Закону України "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526);
15) абзацу першого частини п'ятої статті 19 Закону України
"Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 2004 р.,
N 50, ст. 539);
16) частини третьої статті 15 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299;
2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250);
17) частини першої статті 23 Закону України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250);
18) частини восьмої статті 56 Закону України "Про захист
економічної конкуренції" ( 2210-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 12, ст. 64; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250);
19) статті 25 Закону України "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг" ( 265/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 38, ст. 315; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250);
20) частини четвертої статті 9 Закону України "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р.,
N 30-31, ст. 193; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18,
ст. 250);
21) пунктів 83, 84, 85, 87, 118, 125 і 127 Закону України
"Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 33-34, ст. 272; 2001 р., N 2-3,
ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;
2004 р., N 17-18, ст. 250);
22) абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 та
підпунктів "в" і "г" підпункту 18.2.1 пункту 18.2 статті 18 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 154; 2004 р., N 17-18, ст. 250);
23) Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний
газ і газовий конденсат" ( 1456-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 19, ст. 272, N 43-44, ст. 493);
24) статей 21, 22 та пункту 3 розділу VII "Прикінцеві
положення" Закону України "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 36, ст. 266;
2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250);
25) статті 20 Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 45, ст. 237; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 37,
ст. 451) в частині сплати бюджетними установами штрафних санкцій;
26) пункту 6 розділу I Закону України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України" ( 980-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2004 р., N 2, ст. 6, N 17-18, ст. 250) (щодо
платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування);
27) частини другої статті 19 Закону України "Про охорону
праці" ( 2694-12 ) в частині виділення видатків на охорону праці
окремим рядком (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 2,
ст. 10);
28) статей 64 і 65 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189;
2004 р., N 5, ст. 34, N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493), статті
16 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308) в
частині закріплення та застосування нормативів відрахувань податку
з доходів фізичних осіб за бюджетами місцевого самоврядування,
який справляється з грошового забезпечення, грошових винагород та
інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів
виконавчої влади та інших цивільних установ) у зв'язку з
виконанням обов'язків несення служби, за рахунок бюджетних
асигнувань установ (організацій), що утримуються із державного
бюджету, які є джерелом доходів цих осіб;
29) підпункту 1 пункту 1 Закону України "Про внесення змін до
статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 756-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 30, ст. 243;
2004 р., N 17-18, ст. 250);
30) пунктів 5-1 (у частині госпрозрахункових підприємств, що
не відносяться до наукових установ), 6, 17, 19, 23 частини першої
статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238;
1997 р., N 47, ст. 294; 2000 р., N 48, ст. 406; 2001 р., N 11,
ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9, ст. 68, N 30, ст. 205;
2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 51,
ст. 547);
31) пункту 4.1 статті 4, пунктів 5.8-5.10 статті 5 та першого
речення підпункту 7.3.6 пункту 7.3 статті 7 Закону України "Про
податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2000 р., N 43, ст. 370;
2001 р., N 2-3, ст. 10; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250);
32) підпункту 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2004 р., N 17-18,
ст. 250, N 35, ст. 412, N 52, ст. 563);
33) другого речення абзацу третього підпункту 7.11.13 пункту
7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 27, ст. 181; 2003 р., N 12, ст. 88; 2004 р., N 17-18,
ст. 250, N 52, ст. 563);
34) пункту 8.7 статті 8 Закону України "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 21, ст. 156; 2000 р., N 36, ст. 300; 2004 р., N 17-18,
ст. 250) в частині здійснення експортного відшкодування податку на
додану вартість у рахунок платежів з акцизного збору;
35) частини третьої статті 46 Закону України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 24, ст. 207; 2004 р., N 6, ст. 37, N 17-18, ст. 250) в
частині зарахування стягнутого з боржника виконавчого збору до
коштів виконавчого провадження;
36) частин першої - четвертої статті 3 Закону України "Про
ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої"
( 178/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23,
ст. 180; 2002 р., N 50, ст. 365; 2003 р., N 33-34, ст. 267;
2004 р., N 17-18, ст. 250);
37) статей 14, 15, 16 та 17 (щодо умов надання спеціальних
дозволів (ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про
нафту і газ" ( 2665-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 50, ст. 262; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 23, ст. 324);
38) абзаців восьмого та десятого частини другої статті 6
(щодо надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів
(ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про державну
геологічну службу України" ( 1216-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 51, ст. 456; 2004 р., N 17-18, ст. 250);
39) частини третьої статті 53 та частини одинадцятої
статті 70 (в частині зарахування плати за видачу номерного ресурсу
до спеціального фонду Державного бюджету України) Закону України
"Про телекомунікації" ( 1280-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 12, ст. 155);

40) абзацу двадцять третього пункту 1 статті 14 Декрету
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92
( 13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77; 1998 р., N 30-31,
ст. 195; 2002 р., N 12-13, ст. 92) в частині звільнення платників
фіксованого податку, осіб, які перебувають з ними у трудових
відносинах, а також членів їх сімей, які беруть участь у
підприємницькій діяльності, від сплати нарахувань на фонд оплати
праці, збору на обов'язкове соціальне страхування;
41) пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України
"Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про
прибутковий податок з громадян" ( 129/98-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1998 р., N 30-31, ст. 195);
42) частини другої статті 6 Закону України "Про фіксований
сільськогосподарський податок" ( 320-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 39; 2004 р., N 49, ст. 528) в
частині перерахування (розподілу) сум відповідних податків
відділеннями Державного казначейства України;
43) підпункту 4.2.12 пункту 4.2 статті 4 у частині включення
до загального місячного оподатковуваного доходу доходів у вигляді
процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський
рахунок (у тому числі картковий рахунок), вклад до небанківських
фінансових установ згідно із законом або процентів (дисконтних
доходів) на депозитний (ощадний) сертифікат та підпункти 9.2.1 і
9.2.2 пункту 9.2 статті 9 у частині оподаткування процентів Закону
України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308;
2004 р., N 52, ст. 564);
44) абзацу двадцять шостого статті 1 та статті 15-1 Закону
України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 321;
2003 р., N 52, ст. 378; 2004 р., N 15, ст. 210) щодо визначення
уповноваженого банку для обслуговування поточних рахунків із
спеціальним режимом використання учасників оптового ринку
електричної енергії в частині проведення розрахунків, визначених
статтею 35 цього Закону;
45) абзацу одинадцятого пункту 4 статті 9 Закону України "Про
фіксований сільськогосподарський податок" ( 320-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 39; 2001 р., N 11,
ст. 47);
46) пунктів 2 і 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону
України "Про деякі питання фінансування соціальних виплат та
пов'язаних з ними адміністративних витрат" ( 2105-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2005 р., N 2, ст. 32);
47) частини другої статті 43 Закону України "Про загальну
середню освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 28, ст. 230; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250);
48) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо місцевої міліції" ( 1577-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., N 23, ст. 323);
49) пункту 5 розділу IV "Прикінцеві положення" Закону України
"Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної
компанії "Укррудпром" ( 1677-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 29, ст. 376);
50) статтю 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на
тютюнові вироби" ( 30/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 52, ст. 471; 2003 р., N 33-34, ст. 267) в частині
встановлення ставки у процентах до обороту з реалізації товару
(продукції) у розмірі 5 відсотків;
51) частину першу статті 7 Закону України "Про правовий режим
території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1991 р., N 16, ст. 198; Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 13, ст. 177; 1993 р., N 10, ст. 76; 1996 р., N 3,
ст. 11; 1997 р., N 8, ст. 62) в частині сплати додаткового збору
на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій
купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти.
Стаття 74. Установити, що допомога по тимчасовій
непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної
з нещасним випадком на виробництві, застрахованим особам, які
працюють у бюджетних установах, виплачується Фондом соціального
страхування України з тимчасової втрати працездатності починаючи з
першого дня непрацездатності за весь період до відновлення
працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною
комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення
застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та
розмірах, встановлених законодавством.
Зупинити на 2005 рік дію статті 2 Закону України "Про розмір
внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального
страхування" ( 2213-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 30, ст. 210; 2004 р., N 17-18,
ст. 250, N 32, ст. 385) щодо зобов'язань бюджетних установ.
Стаття 75. Встановити, що у 2005 році окремі положення
Митного кодексу України ( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2002 р., N 38-39, ст. 288; 2003 р., N 6, ст. 51; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250) застосовуються з урахуванням таких змін:
1) частину першу статті 218 доповнити реченням такого змісту:
"Ввезення на митну територію України цих товарів у незмінному
стані або товарів, повністю вироблених, достатньо перероблених або
оброблених у таких зонах, здійснюється в режимі імпорту";
2) частину першу статті 267 викласти у такій редакції:
"Митною вартістю за методом оцінки за ціною угоди щодо
товарів, які імпортуються, є ціна угоди, фактично сплачена, чи
ціна, яка підлягає сплаті, але не менше, ніж мінімальна митна
вартість, якщо вона встановлена Кабінетом Міністрів України, у
випадках, передбачених законодавством, за товари, які імпортуються
за призначенням в Україну, на момент перетинання ними митного
кордону України";
3) у розділі XXI "Прикінцеві положення":
а) пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Митний кодекс України ( 92-15 ) набирає чинності з
1 січня 2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає
чинності з 1 січня 2006 року";
б) абзац четвертий пункту 4 викласти у такій редакції:
"Митний кодекс України ( 1970-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1993 р., N 11,
ст. 91, N 12, ст. 107; 1994 р., N 20, ст. 116; 1995 р., N 13,
ст. 85; 1997 р., N 35, ст. 218; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р.,
N 13, ст. 109, N 38, ст. 318, N 50, ст. 436; 2001 р., N 4, ст. 16,
N 23, ст. 117, N 31, ст. 148; 2003 р., N 27, ст. 209), крім статей
47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митні збори" розділу V "Мито та митні
збори", які втрачають чинність з 1 січня 2006 року".
Стаття 76. Установити, що в 2005 році при застосуванні
положень Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21,
ст. 156) терміни розуміються у такому значенні:
власні виробничі потреби - оприбуткування товару як основних
засобів та виробничих запасів без наступної реалізації з
використанням у власному виробничому обороті в ході нормального
операційного циклу на власних виробничих потужностях;
прямі договори - договори купівлі-продажу, міни, поставки та
інші цивільно-правові договори між нерезидентом та резидентом, які
передбачають передачу права власності на товари і укладаються
резидентом - кінцевим споживачем без участі посередника.
Стаття 77. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ
перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3
до цього Закону або рішенням про місцевий бюджет,
розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у
першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань
на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.
У разі якщо відсутня така заборгованість, розпорядник
бюджетних коштів спрямовує:
50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок
відповідних надходжень;
50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання
основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду
бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).
При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування
обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету
для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду
бюджету.
Стаття 78. Кошти державних цільових фондів обслуговуються
органами Державного казначейства України.
Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування
України з тимчасової втрати працездатності, Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України
подавати Державному казначейству України у визначені ним порядку і
терміни та Міністерству фінансів України звіти про виконання
кошторисів відповідних фондів.
Стаття 79. Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2005 році
кошти у сумі 107.358,5 тис. гривень на створення нових робочих
місць для працівників вугільної промисловості, вивільнених у
зв'язку із закриттям шахт, членам їх сімей (дружина (чоловік),
повнолітні діти) та членам сімей загиблих шахтарів (дружина
(чоловік), повнолітні діти) у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України ( 85-2005-п ).
Установити, що Фонд загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття перераховує
зазначені кошти після погодження з ним програм створення нових
робочих місць для працівників вугільної промисловості, вивільнених
у зв'язку із закриттям шахт, членам їх сімей (дружина (чоловік),
повнолітні діти) та членам сімей загиблих шахтарів (дружина
(чоловік), повнолітні діти).
Стаття 80. Установити, що кошти на часткове покриття витрат
на погашення заборгованості шахтарям з регресних позовів та
одноразової допомоги у зв'язку з втратою професійної
працездатності, яка склалася станом на 1 квітня 2001 року, у сумі
11.200 тис. гривень виплачуються за рахунок Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України. Перерахування цих коштів здійснюється
Державним казначейством України на окремі рахунки Міністерства
палива та енергетики України шляхом застосування щоденного
нормативу відрахувань від доходів Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України у розмірі 13,5 відсотка до погашення цієї заборгованості.
Стаття 81. Витрати на надання соціальних послуг та
матеріальне забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб
проводяться за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Стаття 82. Установити з 1 січня 2005 року розмір мінімальної
заробітної плати 262 гривні на місяць, а з 1 грудня 2005 року -
282 гривні на місяць. Забезпечити з 1 січня 2005 року збереження
міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці
працівників бюджетної сфери виходячи з розміру мінімальної
заробітної плати 262 гривні, а з 1 грудня 2005 року - виходячи з
розміру мінімальної заробітної плати 282 гривні.
Стаття 83. Установити, що в разі недостатності виділених з
Державного бюджету України коштів по бюджетних програмах,
пов'язаних з розмежуванням джерел виплати пенсій між Державним
бюджетом України та Пенсійним фондом України, пенсії, визначені
законодавством для відповідних категорій громадян, виплачуються у
повному обсязі за рахунок коштів Пенсійного фонду України.
Стаття 84. Кабінету Міністрів України у 2005 році вжити
заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників органів
виконавчої влади.
Рекомендувати органам місцевого самоврядування не приймати
рішення, що призводять до збільшення чисельності працівників
бюджетних установ.
Стаття 85. Установити, що нецільове використання бюджетних
коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним
призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України чи
рішенням про місцевий бюджет, виділеним бюджетним асигнуванням чи
кошторису, має наслідком зменшення бюджетних призначень головним
розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів, що витрачені не за
цільовим призначенням, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 86. Установити, що контроль за справлянням
(стягненням) платежів до бюджету здійснюється органами, які
повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком N 8
до цього Закону.
Стаття 87. Продовжити до 1 січня 2006 року дію експерименту
щодо справляння запроваджених у 2003 році Верховною Радою
Автономної Республіки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів
України окремих місцевих зборів (збору на розвиток рекреаційного
комплексу в Автономній Республіці Крим та збору на розвиток
пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим).
Стаття 88. Установити, що в 2005 році при визначенні об'єкта
оподаткування податком на прибуток від'ємне значення об'єкта
оподаткування (балансові збитки), яке обліковувалось у платника
податку станом на 1 січня 2003 року і не було погашено на 1 січня
2005 року в порядку, визначеному пунктом 11 розділу II "Перехідні
положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 349-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 88; 2004 р., N 17-18,
ст. 250), не враховується у зменшення об'єкта оподаткування з
податку на прибуток за наслідками податкових періодів (кварталів)
2005 податкового року.
Стаття 89. Установити, що у 2005 році запроваджуються базові
нормативи плати за користування надрами для видобування корисних
копалин згідно з додатком N 9 до цього Закону.
Стаття 90. Дозволити Національній академії наук України за
рішенням її Президії у 2005 році придбати без застосування
процедури тендера у безпосередніх виробників імпортне наукове
обладнання для виконання пріоритетних фундаментальних досліджень і
прикладних розробок на суму 40.000 тис. гривень за переліком, що
затверджується Кабінетом Міністрів України, звільнивши від сплати
ввізного мита та податку на додану вартість операції із закупівлі
цього обладнання.
Стаття 91. Установити, що у 2005 році сплата збору у вигляді
цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову
енергію як складової оптового тарифу на електроенергію оптового
ринку електроенергії України в кожному звітному розрахунковому
періоді (місяці) здійснюється після повної оплати електроенергії,
відпущеної в цьому звітному періоді енергогенеруючими компаніями в
оптовий ринок електроенергії України.
Обсяг збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
електричну та теплову енергію, що встановлюється Національною
комісією регулювання електроенергетики України, становить
2.080.000 тис. гривень.
Надходження цього збору використовуються у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 92. Установити, що надходження коштів від реалізації
надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого
майна Збройних Сил України, надходження від Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення
простроченої заборгованості перед Міністерством оборони України за
Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської
Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких
бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного
базування великої дальності та обладнання ( 643_116 ), а також
надходження коштів від Секретаріату ООН за участь українського
контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях понад
обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону по
загальному фонду, спрямовуються відповідно на погашення
кредиторської заборгованості Міністерства оборони України за
отримані військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та
надані послуги, яка склалася станом на 1 січня 2004 року, та
забезпечення участі українського контингенту Збройних Сил України
у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби Збройних Сил
України. Міністерство фінансів України вносить зміни до розпису
Державного бюджету України понад обсяги відповідних доходів та
бюджетних призначень, визначених у додатках N 1 і N 3
до цього Закону, у разі, коли сума цих надходжень
перевищить суму відповідних річних обсягів, затверджених у додатку
N 1 до цього Закону по загальному фонду бюджету.
Стаття 93. Установити, що вартість військового майна, що
передається виконавцям державного оборонного замовлення, іншим
постачальникам матеріально-технічних засобів (ресурсів),
виконавцям робіт, надавачам послуг з метою проведення з ними
розрахунків, а також майна, що передається юридичним особам в
обмін на житло для військовослужбовців та членів їх сімей,
зараховується до загального фонду Державного бюджету України як
надходження від реалізації надлишкового озброєння, військової та
спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України і
спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 94. Кабінету Міністрів України визначити на 2005 рік
механізм погашення кредиторської заборгованості Міністерства
оборони України, інших утворених відповідно до законів України
військових формувань та правоохоронних органів за отримане
військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані
послуги, що склалася станом на 1 січня 2005 року внаслідок
виділення коштів за загальним фондом Державного бюджету України в
обсягах, менших ніж встановлені бюджетні призначення за попередні
роки, у рахунок заборгованості (недоїмки) на 1 січня 2005 року
суб'єктів господарювання - безпосередніх постачальників
(виконавців робіт та надавачів послуг) та суб'єктів
господарювання - постачальників безпосереднім кредиторам з
податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягають сплаті до
державного бюджету, а також із сплати сум фінансових санкцій,
нарахованих за порушення податкового законодавства, шляхом
одноденного кредитування уповноваженими банками учасників
розрахунків.
Установити, що за результатами фактично проведених
розрахунків вносяться відповідні зміни до доходів і видатків
Державного бюджету України на 2005 рік.
Стаття 95. Установити, що у 2005 році ставка державного мита,
що справляється за видачу паспорта громадянина України для виїзду
за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території
України, визначена у підпункті "б" пункту 6 статті 3 Декрету
Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 )
"Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229; 2004 р., N 17-18, ст. 250),
становить 10 неоподатковуваних мінімумів.
Стаття 96. Установити з 1 січня 2005 року максимальну
величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників,
оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного
доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких відповідно
до законів України справляються страхові внески до Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, Фонду соціального страхування України з
тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України та Пенсійного фонду України, в розмірі 4.100 гривень на
місяць у розрахунку на кожну фізичну особу - платника внесків.
Стаття 97. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз
України" забезпечити в 2005 році поставку до державного резерву
світлих нафтопродуктів в обсязі не менше 70 тис. тонн за ціною не
вище собівартості з нарахуванням податку на додану вартість та
акцизу в рахунок зобов'язань по погашенню заборгованості за Угодою
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації
про передачу з України до Російської Федерації
важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет
повітряного базування великої дальності та обладнання ( 643_116 )
в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 98. Установити, що кошти Державного бюджету України за
бюджетною програмою "Накопичення (приріст) матеріальних цінностей
державного матеріального резерву" в сумі 100.000 тис. гривень по
загальному фонду та 70.000 тис. гривень по спеціальному фонду за
рахунок коштів від реалізації матеріальних цінностей державного
матеріального резерву спрямовуються Державним комітетом України з
державного матеріального резерву виключно на закупівлю світлих
нафтопродуктів за цінами, визначеними Кабінетом Міністрів України.
Стаття 99. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити
у 2005 році забезпечення інвалідів Великої Вітчизняної війни
спецавтотранспортом в рахунок погашення податкового боргу минулих
років, в тому числі розстроченого, по сплаті податку на додану
вартість до Державного бюджету України, а також пені, штрафних
санкцій, нарахованих у зв'язку з порушенням податкового
законодавства, по цьому податку закритого акціонерного товариства
"ЗАЗ" і підприємств, що постачають йому товари (роботи, послуги)
та задіяні у проведенні розрахунків по придбанню
спецавтотранспорту, в обсязі 110.000 тис. гривень.
Стаття 100. Установити для платників податку на прибуток у
2005 році сплату податку на прибуток за результатами одинадцяти
місяців 2005 року за правилами, встановленими для повного
податкового періоду, з урахуванням від'ємного значення об'єкта
оподаткування попередніх періодів, визначеного відповідно до
законодавства, та приросту (убутку) матеріальних запасів за
одинадцять місяців 2005 року та суми амортизаційних відрахувань,
нарахованих за три квартали 2005 року, та двох третин
амортизаційних відрахувань четвертого кварталу 2005 року. Сплата
податку на прибуток та подання податкової декларації з цього
податку за одинадцять місяців 2005 року здійснюється у строки,
встановлені законом для місячного податкового періоду.
Стаття 101. Установити, що в 2005 році пеня, передбачена
абзацом п'ятим підпункту 12.1.2 пункту 12.1 статті 12 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181;
2003 р., N 12, ст. 88), стягується із розрахунку 3-кратного
розміру річної облікової ставки Національного банку України,
діючої на день виникнення додаткового податкового зобов'язання.
Стаття 102. Установити, що розрахунки з юридичною особою, яка
має прострочену заборгованість перед державою за кредитами,
залученими державою, або під державні гарантії, а також її
дебітором за поставлені до державного резерву матеріальні
цінності, проведені заставні та інтервенційні операції,
здійснюється шляхом погашення простроченої заборгованості такого
боржника перед державою за зазначеними кредитами у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 103. Кабінету Міністрів України врегулювати питання
щодо списання заборгованості Державної акціонерної компанії "Хліб
України" перед Державним комітетом України з державного
матеріального резерву у сумі 214.408,4 тис. гривень, що виникла в
результаті виконання постанов Кабінету Міністрів України від
5 травня 1998 року N 598 ( 598-98-п ), від 25 серпня 1998 року
N 1338 ( 1338-98-п ), від 11 грудня 1998 року N 1962
( 1962-98-п ), від 18 грудня 1998 року N 2002 ( 2002-98-п ) та
розпоряджень Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1998 року
N 945-р ( 945-98-р ) і від 19 квітня 1999 року N 312-рс.
Стаття 104. Кабінету Міністрів України у встановленому
порядку внести пропозиції щодо законодавчого врегулювання питання
збільшення ставок податку з власників транспортних засобів та
інших самохідних машин і механізмів: сідельні тягачі (код
ТН ЗЕД - 870120) - до 15 гривень; автомобілі для перевезення не
менш як 10 осіб (код ТН ЗЕД - 8702) - до 5 гривень; автомобілі
легкові з об'ємом циліндрів двигуна від 2501 до 3500 - до
25 гривень; від 3501 і більше - до 40 гривень; автомобілі вантажні
(код ТН ЗЕД - 8704) з об'ємом циліндрів двигуна до 8200 - до
15 гривень; від 8201 - до 15000 - до 20 гривень; від 15001 і
більше - до 25 гривень. При цьому передбачити зменшення суми
податку за вантажні автомобілі до 1990 року випуску, які
перебувають у власності фізичних осіб.
Стаття 105. Кабінету Міністрів України за погодженням з
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету розробити
методику визначення принципів впровадження програм державного
запозичення за умови створення єдиної державної установи.
Стаття 106. Рекомендувати Президенту України підпорядкувати
Національний координаційний центр адаптації військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових
об'єктів Міністерству оборони України, оптимізувавши чисельність
його апарату.
Стаття 107. Кабінету Міністрів України до 1 лютого 2005 року
за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету
визначити перелік субвенцій місцевим бюджетам з урахуванням
пропозицій народних депутатів України щодо виділення коштів в
обсягах, не менше ніж у 2004 році, на заходи стосовно підтримки
соціально-економічного розвитку міста Львова - у зв'язку з
750-річчям заснування та міста Вінниці - у зв'язку з 650-річчям
заснування, на розвиток Національного історико-архітектурного
заповідника "Кам'янець" у місті Кам'янець-Подільський Хмельницької
області та виконання інших програм збереження історичних пам'яток
культури, національних заповідників; на реалізацію заходів
Загальнодержавної програми розвитку малих міст ( 1580-15 ) тощо.
Подати пропозиції щодо збільшення обсягу субвенції на
компенсацію втрат доходів бюджету міста Севастополя по платі за
землю внаслідок розміщення на його території Чорноморського флоту
Російської Федерації та врахування субвенцій на цю мету бюджетів
міста Феодосія та інших населених пунктів - місць базування
Чорноморського флоту Російської Федерації.
Стаття 108. Операції з передачі у державну власність техніки
іноземного виробництва, закупленої за рахунок іноземних кредитів,
залучених державою, або під державні гарантії, та операції з
подальшої передачі цієї техніки на умовах фінансового лізингу
Національній акціонерній компанії "Украгролізинг" звільняються від
оподаткування податку на додану вартість.
Стаття 109. Додатки N 1-9 до цього Закону є його невід'ємною
частиною.
Стаття 110. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.
Кабінету Міністрів України за участю Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету до 15 лютого 2005 року внести на розгляд
Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" з урахуванням
результатів економічного розвитку України у 2004 році та
січні 2005 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 грудня 2004 року

N 2285-IV

Додаток N 1

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Доходи Державного бюджету України на 2005 рік
тис. грн. ------------------------------------------------------------------------ Код |Найменування показників | Всього | Загальний |Спеціальний | згідно з бюджетною | | фонд | фонд | класифікацією | | | ------------------------------------------------------------------------ Разом доходів: 86 516 916,9 63 056 289,8 23 460 627,1
40000000 Офіційні трансферти 1 306 729,5 1 306 729,5
41010100 Кошти, що надходять до 1 306 729,5 1 306 729,5

Державного бюджету

з інших бюджетів
Всього доходів 85 210 187,4 61 749 560,3 23 460 627,1 (без урахування

міжбюджетних

трансфертів)
10000000 Податкові надходження 61 819 779,9 52 360 191,5 9 459 588,4 1000000 Податки на доходи, 17 329 822,5 14 869 337,5 2 460 485,0 податки на прибуток,

податки на збільшення

ринкової вартості 1010000 Податок з доходів 626 900,0 626 900,0

фізичних осіб 1020000 Податок на прибуток 16 702 922,5 14 242 437,5 2 460 485,0 підприємств 3000000 Збори за спеціальне 1 069 940,0 663 540,0 406 400,0 використання природних

ресурсів 3010000 Збір за спеціальне 60 840,0 60 840,0

використання лісових

ресурсів та користування

земельними ділянками

лісового фонду 3010100 Збір за спеціальне 60 840,0 60 840,0

використання лісових

ресурсів державного

значення 3020000 Збір за спеціальне 388 200,0 280 000,0 108 200,0 використання водних

ресурсів та збір за

користування водами для

потреб гідроенергетики і

водного транспорту 3030000 Платежі за користування 220 000,0 220 000,0

надрами 3030100 Платежі за користування 220 000,0 220 000,0

надрами

загальнодержавного

значення 3040000 Збір за 400 000,0 101 800,0 298 200,0 геологорозвідувальні

роботи, виконані за

рахунок державного

бюджету 3070000 Плата за використання 900,0 900,0

інших природних ресурсів 4000000 Внутрішні податки на 37 458 646,0 31 273 738,0 6 184 908,0 товари та послуги 4010000 Податок на додану 30 055 080,0 26 593 765,0 3 461 315,0 вартість 4010100 Податок на додану 26 046 715,0 22 585 400,0 3 461 315,0 вартість із вироблених в

Україні товарів (робіт,

послуг) 4010200 Бюджетне відшкодування -13 589 700,0 -13 589 700,0

податку на додану

вартість грошовими

коштами 4010300 Податок на додану 17 598 065,0 17 598 065,0

вартість із ввезених на

територію України

товарів 4020000 Акцизний збір із 6 165 971,0 4 083 513,0 2 082 458,0 вироблених в Україні

товарів 4030000 Акцизний збір із 907 540,0 266 405,0 641 135,0 ввезених на територію

України товарів 4060000 Плата за ліцензії на 330 055,0 330 055,0

певні види господарської

діяльності 4060200 Плата за видачу ліцензій 57 846,0 57 846,0

та сертифікатів 4060400 Кошти в іноземній валюті 1 868,0 1 868,0

за реєстрацію

представництв іноземних

суб'єктів господарської

діяльності 4060500 Плата за ліцензії на 11 291,0 11 291,0

виробництво спирту

етилового, коньячного і

плодового, алкогольних

напоїв та тютюнових

виробів 4060600 Плата за ліцензії на 850,0 850,0

право експорту, імпорту

та оптової торгівлі

спирту етилового,

коньячного та плодового 4060700 Плата за ліцензії на 11 110,0 11 110,0

право експорту, імпорту

алкогольними напоями та

тютюновими виробами 4060900 Плата за державну 4 758,0 4 758,0

реєстрацію, крім плати

за державну реєстрацію

суб'єктів

підприємницької

діяльності 4061000 Плата за ліцензії на 43 250,0 43 250,0

право оптової торгівлі

алкогольними напоями та

тютюновими виробами 4061200 Грошовий (ліцензійний) 14 339,0 14 339,0

збір за видачу ліцензій

за кабельне мовлення,

ретрансляцію, проводове

(кабельне) мовлення і

час мовлення 4061400 Плата за видачу, 159 812,0 159 812,0

переоформлення,

продовження терміну

дії ліцензій на

користування

радіочастотним ресурсом

України та видачу

дублікатів таких

ліцензій 4061500 Плата за ліцензії, 10 931,0 10 931,0

видані Національною

комісією регулювання

електроенергетики 4061700 Плата за видачу, 14 000,0 14 000,0

переоформлення,

продовження терміну дії

ліцензій на здійснення

діяльності у сфері

телекомунікацій та

видачу копій і

дублікатів таких

ліцензій 5000000 Податки на міжнародну 5 755 137,4 5 347 342,0 407 795,4 торгівлю та зовнішні

операції 5010000 Ввізне мито 4 476 000,0 4 098 000,0 378 000,0 5010100 Мито на товари, що 3 828 000,0 3 828 000,0

ввозяться суб'єктами

підприємницької

діяльності 5010200 Мито на товари, які 175 000,0 175 000,0

ввозяться

(пересилаються)

громадянами 5010500 Мито на нафтопродукти, 473 000,0 95 000,0 378 000,0 транспортні засоби та

шини до них, що

ввозяться суб'єктами

підприємницької

діяльності та

громадянами 5020000 Вивізне мито 977 600,0 977 600,0
15020100 Мито на товари, що 977 600,0 977 600,0

вивозяться суб'єктами

підприємницької

діяльності 5030000 Кошти, отримані за 301 537,4 271 742,0 29 795,4 вчинення консульських

дій 6000000 Інші податки 206 234,0 206 234,0
16030000 Податки, не віднесені до 31 234,0 31 234,0

інших категорій 6060000 Збір на розвиток 175 000,0 175 000,0

виноградарства,

садівництва і хмелярства 0000000 Неподаткові надходження 22 298 531,7 9 032 156,9 13 266 374,8 1000000 Доходи від власності та 7 213 242,9 6 566 145,4 647 097,5 підприємницької

діяльності 1010000 Частина прибутку 615 500,0 615 500,0

(доходу) господарських

організацій, що

вилучається до бюджету 1020000 Надходження від 1 209 497,1 1 209 497,1

перевищення валових

доходів над видатками

Національного банку

України 1030000 Надходження від 62 500,0 62 500,0

грошово-речових лотерей 1050000 Дивіденди (доход), 300 625,4 300 625,4

нараховані на акції

(частки, паї)

господарських товариств 1050100 Дивіденди (доход), 300 625,4 300 625,4

нараховані на акції

(частки, паї)

господарських товариств,

які є у державній

власності 1060000 Рентна плата 4 493 822,9 4 363 822,9 130 000,0 1060100 Рентна плата за нафту, 819 000,0 819 000,0

що видобувається в

Україні 1060200 Рентна плата за 526 320,0 526 320,0

природний газ, що

видобувається в Україні 1060500 Рентна плата за 2 762 000,0 2 632 000,0 130 000,0 транзитне

транспортування

природного газу 1060600 Рентна плата за 291 902,0 291 902,0

транспортування нафти

магістральними

нафтопроводами 1060700 Рентна плата за 21 770,9 21 770,9

транзитне

транспортування аміаку 1060800 Рентна плата за газовий 72 830,0 72 830,0

конденсат, що

видобувається в Україні 1080000 Інші надходження 531 297,5 14 200,0 517 097,5 2000000 Адміністративні збори та 1 366 106,0 1 313 106,0 53 000,0 платежі, доходи від

некомерційного та

побічного продажу 2060000 Плата за надання послуг 3 000,0 3 000,0

службою дозвільної

системи органів

внутрішніх справ 2070000 Виконавчий збір 106 000,0 53 000,0 53 000,0 2080000 Плата за оренду цілісних 158 000,0 158 000,0

майнових комплексів та

іншого державного майна 2090000 Державне мито 156 866,0 156 866,0
22100000 Митні збори 863 000,0 863 000,0
22110000 Єдиний збір, який 78 800,0 78 800,0

справляється у пунктах

пропуску через державний

кордон України 2120000 Плата за надані в оренду 440,0 440,0

ставки, що знаходяться в

басейнах річок

загальнодержавного

значення 4000000 Інші неподаткові 7 322 375,4 1 152 905,5 6 169 469,9 надходження 4010000 Надходження коштів від 23 273,0 23 273,0

реалізації

конфіскованого майна 4030000 Надходження сум 4 282,0 4 282,0

кредиторської та

депонентської

заборгованості

підприємств, організацій

та установ, щодо яких

минув строк позовної

давності 4040000 Надходження коштів від 50,0 50,0 реалізації матеріальної

частини виробів

військового призначення,

що належать

Національному космічному

агентству України 4050000 Надходження коштів від 568 889,3 499 970,0 68 919,3 реалізації надлишкового

озброєння, військової та

спеціальної техніки,

іншого майна Збройних

Сил України та інших,

утворених згідно з

законодавством

військових формувань 4060000 Інші надходження 598 048,0 561 548,0 36 500,0 4060200 Збори за послуги, 14 400,0 14 400,0 пов'язані з охороною

прав на інтелектуальну

власність 4060300 Інші надходження 442 521,0 442 521,0
24060400 Надходження від видачі 2 000,0 2 000,0 сертифікатів на

експортно-імпортні

операції з наркотичними

засобами, психотропними

речовинами і

прекурсорами 4060500 Відрахування від суми 3 427,0 3 427,0

коштів, витрачених на

рекламу тютюнових

виробів та/або

алкогольних напоїв 4060800 Надходження від збору за 700,0 700,0 проведення гастрольних

заходів 4060900 Надходження коштів від 50 000,0 50 000,0

продажу на аукціонах

спеціальних дозволів

(ліцензій) на

користування надрами та

збору за видачу таких

дозволів 4061000 Плата за виділення 31 300,0 31 300,0

номерного ресурсу 4061400 Збір за користування 30 000,0 30 000,0

радіочастотним ресурсом 4061500 Надходження до 21 500,0 4 300,0 17 200,0 Державного

спеціалізованого фонду

фінансування

загальнодержавних витрат

на авіаційну діяльність

та участь України у

міжнародних авіаційних

організаціях 4061700 Плата за оформлення 2 000,0 2 000,0 посвідчення закордонного

українця 4061800 Надходження до 200,0 200,0 страхового фонду безпеки

авіації 4080000 Відрахування від сум 11 000,0 11 000,0

перевищення

розрахункової величини

фонду оплати праці 4081000 Відрахування від сум 11 000,0 11 000,0

перевищення

розрахункової величини

фонду оплати праці на

підприємствах-монополістах 4090000 Портовий 24 956,0 2 495,6 22 460,4 (адміністративний) збір 4110000 Доходи від операцій з 50 336,9 50 336,9

кредитування та надання

гарантій 4110100 Плата за надання 18 336,9 18 336,9

гарантій та позик,

отриманих за рахунок

коштів, залучених

державою та/або під

державні гарантії 4110200 Плата за користування 32 000,0 32 000,0

позиками, наданими за

рахунок коштів,

залучених державою 4120000 Збір у вигляді цільової 2 080 000,0 2 080 000,0 надбавки до діючого

тарифу на електричну та

теплову енергію 4140000 Додаткові збори на 3 961 540,2 3 961 540,2 виплату пенсій 4140100 Сплата збору з 2 413 823,1 2 413 823,1 купівлі-продажу валюти 4140200 Сплата збору з торгівлі 15 533,7 15 533,7 ювелірними виробами із

золота (крім обручок),

платини і дорогоцінного

каміння 4140300 Сплата збору при 683 599,3 683 599,3 відчуженні легкових

автомобілів 4140500 Сплата збору з операцій 338 310,0 338 310,0 купівлі-продажу

нерухомого майна 4140600 Сплата збору з послуг 510 274,1 510 274,1 стільникового рухомого

зв'язку 5000000 Власні надходження 6 396 807,4 6 396 807,4 бюджетних установ 5010000 Плата за послуги, що 6 345 803,3 6 345 803,3 надаються бюджетними

установами 5020000 Інші джерела власних 51 004,1 51 004,1 надходжень бюджетних

установ 0000000 Доходи від операцій з 716 711,9 205 011,9 511 700,0 капіталом 1000000 Надходження від продажу 57 082,0 57 082,0

основного капіталу 1010000 Надходження коштів від 44 682,0 44 682,0

реалізації безхазяйного

майна, майна, що за

правом спадкоємства

перейшло у власність

держави, та скарбів,

знахідок, а також

валютні цінності і

грошові кошти, власники

яких невідомі 1020000 Надходження коштів від 12 400,0 12 400,0

Державного фонду

дорогоцінних металів і

дорогоцінного каміння 2000000 Надходження від 611 700,0 100 000,0 511 700,0 реалізації державних

запасів товарів 2010000 Надходження від 311 700,0 311 700,0 реалізації матеріальних

цінностей державного

резерву 2020000 Надходження від 300 000,0 100 000,0 200 000,0 реалізації

розброньованих

матеріальних цінностей

мобілізаційного резерву 3000000 Надходження від продажу 47 929,9 47 929,9

землі і нематеріальних

активів 0000000 Офіційні трансферти 161 496,0 152 200,0 9 296,0 2000000 Від урядів зарубіжних 161 496,0 152 200,0 9 296,0 країн та міжнародних

організацій 2010000 Надходження від 161 496,0 152 200,0 9 296,0 секретаріату ООН за

участь українського

контингенту у

миротворчих операціях 0000000 Цільові фонди 213 667,9 213 667,9 0070000 Платежі до Фонду України 120 000,0 120 000,0 соціального захисту

інвалідів 0080000 Збір за забруднення 93 667,9 93 667,9 навколишнього природного

середовища

Додаток N 2

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Фінансування Державного бюджету України на 2005 рік
(тис. грн.) ---------------------------------------------------------------------- Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний | | | фонд | фонд ---------------------------------------------------------------------- Загальне фінансування 8 569 831,9 8 293 572,3 276 259,6
400000 Фінансування за 3 027 422,2 2 841 098,9 186 323,3 борговими операціями
401000 Запозичення 12 433 243,6 11 729 822,8 703 420,8
401100 Внутрішні запозичення 4 000 000,0 4 000 000,0
401200 Зовнішні запозичення 8 433 243,6 7 729 822,8 703 420,8
402000 Погашення -9 405 821,4 -8 888 723,9 -517 097,5
402100 Внутрішні зобов'язання -3 137 731,0 -3 137 731,0
402200 Зовнішні зобов'язання -6 268 090,4 -5 750 992,9 -517 097,5
500000 Надходження від 5 023 891,1 4 933 954,8 89 936,3 приватизації державного

майна
501000 Надходження від 4 999 760,1 4 933 954,8 65 805,3 приватизації державного

майна (крім об'єктів,

для яких передбачено

окремий розподіл коштів

відповідно до Державної

програми приватизації

на 2000-2002 роки

( 1723-14 ) та

інших надходжень,

безпосередньо

пов'язаних з процесом

приватизації та

кредитування підприємств
502000 Надходження від 131,0 131,0 приватизації об'єктів

незавершеного

будівництва, що

споруджувались

відповідно до

Чорнобильської

будівельної програми
503000 Надходження від 24 000,0 24 000,0 приватизації, отримані

від продажу акцій

відкритих акціонерних

товариств за переліком,

визначеним Кабінетом

Міністрів України, для

ліквідації наслідків

аварії на очисних

спорудах міста Харкова
600000 Фінансування за 518 518,6 518 518,6

активними операціями
601000 Зміни обсягів депозитів 18 518,6 18 518,6

і цінних паперів, що

використовуються для

управління ліквідністю
601100 Повернення коштів з 397 417,3 397 417,3

депозитів або

пред'явлення цінних

паперів
601200 Розміщення коштів на -378 898,7 -378 898,7

депозитах або придбання

цінних паперів
602000 Зміни обсягів 500 000,0 500 000,0

готівкових коштів
602100 На початок періоду 500 000,0 500 000,0

Додаток N 3

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
РОЗПОДІЛ

видатків Державного бюджету України на 2005 рік
(тис. грн.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- од |Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: рог- |функ- |згідно з програмною|------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| амної |ціо- | класифікацією | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | ласи- |наль- | видатків та | | споживання |-------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | ікації|ної | кредитування | | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| | идат- |кла- | державного | | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| | ів та |сифі- | бюджету | | | |енергоносії | | | | | енерго- | | реди- |кації | | | | | | | | | | носії | | ування|видат-| | | | | | | | | | | | ержав-|ків та| | | | | | | | | | | | ого |креди-| | | | | | | | | | | | юджету|туван-| | | | | | | | | | | | |ня | | | | | | | | | | | | |дер- | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | |го | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | |ту | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Видатки - всього: 72 078 178,7 57 717 137,3 12 328 341,7 1 109 747,8 14 111 041,4 23 425 080,5 15 387 918,2 722 947,2 197 625,8 8 037 162,3 95 503 259,2
2300000 Міністерство 1 999 968,8 1 632 425,0 409 111,6 59 391,1 367 543,8 637 984,9 445 840,7 63 299,8 13 452,7 192 144,2 2 637 953,7 охорони здоров'я

України
2301000 Апарат 1 982 778,8 1 615 235,0 408 588,4 59 363,1 367 543,8 637 887,9 445 840,7 63 299,8 13 452,7 192 047,2 2 620 666,7 Міністерства

охорони здоров'я

України
2301010 0763 Керівництво та 7 054,4 4 954,4 2 627,5 615,0 2 100,0 2 387,2 2 082,2 342,5 8,1 305,0 9 441,6 управління у сфері

охорони здоров'я
2301020 0140 Фундаментальні 2 895,5 2 895,5 2 895,5 дослідження у

сфері

профілактичної та

клінічної медицини
2301030 0750 Прикладні розробки 8 480,9 8 480,9 8 122,4 8 122,4 16 603,3 у сфері

профілактичної та

клінічної медицини
2301040 0750 Державні науково- 2 026,9 2 026,9 2 026,9 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

профілактичної та

клінічної медицини
2301050 0750 Розробки 267,8 267,8 267,8 найважливіших

новітніх

технологій та

фінансова

підтримка

підготовки

наукових кадрів у

сфері охорони

здоров'я
2301060 0750 Фінансова 909,7 109,7 40,2 11,7 800,0 909,7 підтримка розвитку

інфраструктури

наукової

діяльності у сфері

профілактичної та

клінічної медицини
2301070 0942 Підготовка і 172 077,8 169 477,8 2 600,0 320 487,7 239 577,0 80 910,7 492 565,5 підвищення

кваліфікації

медичних та

фармацевтичних,

наукових та

науково-

педагогічних

кадрів вищими

навчальними

закладами III і IV

рівнів акредитації
2301080 0950 Підвищення 29 156,5 29 156,5 18 962,0 1 084,5 13 447,2 10 894,3 3 532,3 1 722,1 2 552,9 42 603,7 кваліфікації

медичних та

фармацевтичних

кадрів та

підготовка

наукових і науково-

педагогічних

кадрів у сфері

охорони здоров'я
2301090 0990 Методичне 222,6 222,6 161,4 222,6 забезпечення

діяльності

медичних

(фармацевтичних)

вищих навчальних

закладів та

закладів

післядипломної

освіти
2301100 0731 Стаціонарне 25 138,7 24 638,7 12 228,8 1 997,2 500,0 5 043,5 3 559,0 897,8 95,0 1 484,5 30 182,2 медичне

обслуговування

працівників

водного транспорту

та нафтопереробної

промисловості
2301110 0732 Спеціалізована та 145 062,8 131 482,2 55 251,9 11 926,7 13 580,6 5 511,8 5 205,1 417,3 304,0 306,7 150 574,6 високоспеціалі-

зована медична

допомога, що

надається

загальнодержавними

закладами охорони

здоров'я
2301170 0732 Діагностика і 53 285,1 46 885,1 16 847,3 3 640,8 6 400,0 4 611,2 3 619,6 1 628,7 125,5 991,6 57 896,3 лікування

захворювань із

впровадженням

експериментальних

та нових медичних

технологій у

клініках науково-

дослідних установ

та в вищих

навчальних

медичних закладах

Міністерства

охорони здоров'я

України
2301180 0734 Санаторне 65 096,4 62 996,4 18 668,9 10 313,1 2 100,0 11 134,6 9 718,4 954,8 2 132,7 1 416,2 76 231,0 лікування хворих

на туберкульоз
2301190 0734 Санаторне 47 080,7 45 280,7 16 234,8 7 446,7 1 800,0 18 515,4 14 628,8 1 470,1 2 410,0 3 886,6 65 596,1 лікування дітей та

підлітків з

соматичними

захворюваннями

(крім

туберкульозу)
2301200 0722 Спеціалізована 9 584,2 8 884,2 4 903,5 447,2 700,0 1 661,9 1 505,4 487,2 57,5 156,5 11 246,1 консультативна

амбулаторно-

поліклінічна

допомога, що

надається вищими

навчальними

закладами, науково-

дослідними

установами та

загальнодержавними

закладами охорони

здоров'я
2301230 0723 Надання послуг у 9 830,7 9 230,7 4 932,6 556,3 600,0 3 211,5 2 545,7 899,9 133,2 665,8 13 042,2 стоматологічних

поліклініках вищих

навчальних

медичних закладів

та інших

загальнодержавних

стоматологічних

закладах
2301250 0740 Державний 396 819,2 391 819,2 252 986,6 20 990,5 5 000,0 178 368,8 141 030,3 47 150,4 6 282,5 37 338,5 575 188,0 санітарно-

епідеміологічний

нагляд та

дезінфекційні

заходи
2301260 0740 Заходи по боротьбі 5 000,0 5 000,0 5 000,0 з епідеміями
2301270 0740 Програми і 104 900,0 102 093,5 2 806,5 104 900,0 централізовані

заходи з

імунопрофілактики
2301280 0763 Централізована 85 900,0 85 900,0 85 900,0 закупівля

кардіостимуляторів,

ендопротезів,

окремих виробів

медичного

призначення
2301290 0763 Централізована 73 000,0 73 000,0 73 000,0 закупівля

обладнання для

закладів охорони

здоров'я
2301310 0763 Централізовані 8 315,1 7 640,1 675,0 8 315,1 заходи з

трансплантації

органів та тканин
2301340 0763 Державний контроль 2 245,5 2 245,5 1 248,9 151,1 11 981,4 11 156,9 5 452,7 170,6 824,5 14 226,9 за якістю

лікарських засобів
2301350 0763 Організація і 6 375,3 6 375,3 2 036,8 92,2 25,0 12,0 13,0 6 400,3 регулювання

діяльності установ

та окремі заходи у

системі охорони

здоров'я
2301360 0763 Лікування громадян 1 856,9 1 856,9 1 856,9 України за

кордоном
2301370 0763 Програми і 54 851,1 45 351,1 9 500,0 54 851,1 централізовані

заходи по боротьбі

з туберкульозом
2301380 0763 Програми і 34 198,9 31 198,9 3 000,0 34 198,9 централізовані

заходи з

профілактики та

лікування СНІДу
2301390 0763 Забезпечення 192 200,0 106 431,4 85 768,6 192 200,0 медичних заходів

державної програми

"Онкологія"

( 392-2002-п )
2301400 0763 Забезпечення 134 686,6 85 119,6 49 567,0 134 686,6 медичних заходів

окремих державних

програм та

комплексних

заходів

програмного

характеру
2301410 0825 Функціонування 2 421,9 1 571,9 836,2 40,0 850,0 140,0 117,0 30,0 7,5 23,0 2 561,9 Державної наукової

медичної

бібліотеки
2301420 0826 Збереження та 1 312,6 1 312,6 621,0 50,1 212,0 189,0 36,1 4,0 23,0 1 524,6 популяризація

історії медицини
2301450 0763 Забезпечення 163 000,0 163 000,0 163 000,0 медичних заходів

Комплексної

програми "Цукровий

діабет" ( 545/99 )
2301470 0763 Централізоване 20 000,0 20 000,0 20 000,0 придбання

автомобілів

швидкої медичної

допомоги для

сільських закладів

охорони здоров'я
2301480 0763 Компенсація 50 000,0 50 000,0 50 000,0 виробникам

додаткових витрат,

пов'язаних з

підвищенням з

1 січня 2004 р.

ставки акцизного

збору на спирт

етиловий, що

використовується

для виготовлення

лікарських засобів
2301500 0763 Централізовані 10 000,0 10 000,0 10 000,0 заходи із

забезпечення

діагностики та

лікування хворих

на серцево-судинні

та судинно-мозкові

захворювання
2301600 0763 Заходи з подолання 18 525,0 18 525,0 53 026,3 53 026,3 71 551,3 епідемії

туберкульозу та

СНІДу
2301830 0942 Капітальний ремонт 5 000,0 5 000,0 5 000,0 та реконструкція

учбового та

анатомічного

корпусів та

будівель

університетської

клініки Одеського

державного

медичного

університету
2301840 0942 Будівництво 5 000,0 5 000,0 5 000,0 навчально-

лабораторного

корпусу

Національного

медичного

університету

ім. О.О. Богомольця
2301850 0732 Реконструкція та 9 000,0 9 000,0 9 000,0 закупівля

обладнання

Медичного центру

надзвичайних

екологічних

ситуацій хімічного

походження та

масового отруєння
2301860 0732 Будівництво 20 000,0 20 000,0 20 000,0 Республіканської

клінічної лікарні

у м. Києві
2302000 Державна служба 902,4 902,4 523,2 28,0 97,0 97,0 999,4 лікарських засобів

і виробів

медичного

призначення
2302010 0763 Керівництво та 902,4 902,4 523,2 28,0 97,0 97,0 999,4 управління у сфері

контролю за

якістю, безпекою

та виробництвом

лікарських засобів

і виробів

медичного

призначення
2304000 Національний 16 287,6 16 287,6 16 287,6 комітет Товариства

Червоного Хреста

України
2304020 0763 Фінансова 16 287,6 16 287,6 16 287,6 підтримка служб

Товариства

Червоного Хреста

України та внесок

до Міжнародної

федерації

Товариств

Червоного Хреста

та Червоного

Півмісяця
2200000 Міністерство 4 584 737,0 4 139 549,8 564 803,4 131 207,5 445 187,2 2 250 718,4 1 749 511,9 48 270,4 15 461,5 501 206,5 6 835 455,4 освіти і науки

України
2201000 Апарат 4 427 201,4 4 015 732,9 563 383,7 131 033,0 411 468,5 2 158 684,1 1 701 345,8 48 270,4 15 461,5 457 338,3 6 585 885,5 Міністерства

освіти і науки

України
2201010 0990 Керівництво та 6 871,3 6 871,3 3 475,7 80,0 60,0 60,0 6 931,3 управління у сфері

освіти і науки
2201020 0140 Фундаментальні 51 257,2 51 257,2 51 257,2 дослідження у

вищих навчальних

закладах
2201030 0140 Забезпечення 8 978,8 441,7 268,6 5,7 8 537,1 8 978,8 діяльності

Державного фонду

фундаментальних

досліджень
2201040 0980 Прикладні розробки 20 000,0 20 000,0 35 000,0 35 000,0 55 000,0 за напрямами

науково-технічної

діяльності вищих

навчальних

закладів
2201050 0150 Державні науково- 7 798,0 7 798,0 7 798,0 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм з

пріоритетних

напрямів розвитку

науки і техніки
2201060 0150 Розробки 4 907,6 4 907,6 4 907,6 найважливіших

новітніх

технологій

науковими

установами
2201070 0150 Виконання 12 717,2 12 717,2 12 717,2 зобов'язань

України у сфері

міжнародного

науково-технічного

співробітництва
2201080 0150 Державні стипендії 1 731,3 1 731,3 1 731,3 в галузі науки і

техніки
2201090 0980 Фінансова 13 340,0 13 340,0 13 340,0 підтримка розвитку

наукової

інфраструктури

вищих навчальних

закладів
2201100 0922 Надання загальної 22 440,2 19 440,2 8 131,2 1 894,8 3 000,0 1 557,0 1 367,0 127,2 190,0 23 997,2 та поглибленої

освіти з фізики і

математики,

фізкультури і

спорту

загальноосвітніми

спеціалізованими

школами-

інтернатами
2201110 0923 Надання освіти у 12 945,6 12 445,6 5 467,9 2 156,2 500,0 1 175,8 1 052,8 231,0 59,3 123,0 14 121,4 загальноосвітніх

школах соціальної

реабілітації
2201120 0960 Надання 17 393,2 17 293,2 4 497,4 647,4 100,0 3 446,8 2 939,3 699,3 323,1 507,5 20 840,0 позашкільної

освіти державними

позашкільними

навчальними

закладами та

заходи з

оздоровлення та

відпочинку дітей
2201130 0930 Підготовка 1 298 430,0 1 293 930,0 509 498,2 123 371,7 4 500,0 166 462,1 150 745,7 45 490,8 14 014,5 15 716,4 1 464 892,1 робітничих кадрів

у професійно-

технічних

навчальних

закладах
2201140 0930 Підготовка 19 378,1 18 878,1 11 292,1 902,3 500,0 251,6 220,6 24,0 27,7 31,0 19 629,7 робітничих кадрів

у професійно-

технічних

навчальних

закладах

соціальної

реабілітації
2201150 0941 Підготовка кадрів 502 040,6 501 550,6 490,0 184 442,5 152 202,5 32 240,0 686 483,1 вищими навчальними

закладами I і II

рівнів акредитації
2201160 0942 Підготовка кадрів 1 673 003,2 1 646 953,2 26 050,0 1 628 990,0 1 290 751,5 338 238,5 3 301 993,2 вищими навчальними

закладами III і IV

рівнів акредитації
2201170 0970 Виготовлення 30 000,0 30 000,0 30 000,0 випускних

документів про

освіту
2201180 0990 Проведення 1 350,0 1 350,0 1 350,0 всеукраїнських та

міжнародних

олімпіад у сфері

освіти
2201190 0970 Інформатизація 82 176,0 82 176,0 82 176,0 загальноосвітніх

та професійно-

технічних

навчальних

закладів,

комп'ютеризація

загальноосвітніх

шкіл, у першу

чергу сільських,

забезпечення

навчальних

закладів сучасними

технічними

засобами навчання

з природничо-

математичних і

технологічних

дисциплін
2201200 0990 Пільговий проїзд 61 900,0 61 900,0 61 900,0 студентів вищих

навчальних

закладів і учнів

професійно-

технічних училищ у

залізничному,

автомобільному та

водному транспорті
2201220 0240 Підготовка 1 711,4 1 711,4 1 150,8 1 711,4 призовників

військово-

технічних

спеціальностей для

Збройних Сил

України у

професійно-

технічних

навчальних

закладах
2201230 0970 Видання, 83 374,0 4 000,0 79 374,0 573,3 573,3 83 947,3 придбання,

зберігання і

доставка

підручників і

посібників для

студентів вищих

навчальних

закладів та учнів

загальноосвітніх і

професійно-

технічних

навчальних

закладів
2201240 0990 Методичне 21 007,2 19 807,2 10 489,4 434,1 1 200,0 4 679,3 3 355,3 1 243,8 191,6 1 324,0 25 686,5 забезпечення

діяльності

навчальних

закладів
2201260 0721 Амбулаторне 91,4 91,4 54,7 4,4 91,4 медичне

обслуговування

працівників

Кримської

астрофізичної

обсерваторії
2201270 0826 Функціонування 522,2 522,2 257,5 32,0 522,2 музеїв
2201280 0832 Фінансова 28,1 28,1 28,1 підтримка науково-

освітянської преси
2201290 0473 Дослідження на 7 308,6 7 308,6 7 308,6 антарктичній

станції "Академік

Вернадський"
2201300 0350 Спецінформації 1 750,0 1 750,0 1 750,0
2201310 0810 Фізична і 26 150,0 25 150,0 6 547,4 1 185,0 1 000,0 1 767,5 1 341,5 96,8 452,1 426,0 27 917,5 спортивна

підготовка

учнівської та

студентської

молоді
2201320 0950 Підвищення 2 058,1 2 058,1 1 426,6 99,7 1 644,4 1 574,4 384,7 241,0 70,0 3 702,5 кваліфікації

керівних

працівників і

спеціалістів

харчової і

переробної

промисловості
2201330 0140 Фундаментальні 6 834,6 6 834,6 1 834,4 1 834,4 8 669,0 дослідження в

наукових установах
2201340 0150 Фінансова 5 247,6 1 247,4 806,8 117,0 4 000,2 258,0 248,0 100,0 25,0 10,0 5 505,6 підтримка розвитку

інфраструктури

наукових установ
2201350 0150 Прикладні розробки 3 753,5 3 753,5 2 324,3 2 324,3 6 077,8 в наукових

установах
2201370 0942 Підготовка 30 785,5 30 485,5 300,0 30 100,0 13 231,0 16 869,0 60 885,5 фахівців

Національною

юридичною

академією імені

Ярослава Мудрого
2201400 0481 Виконання 1 130,7 1 130,7 19,4 102,7 1 130,7 зобов'язань Уряду

щодо

функціонування

науково-

технологічного

центру
2201410 0942 Підготовка кадрів 12 842,3 12 642,3 200,0 7 862,1 6 577,9 1 284,2 20 704,4 для гуманітарної

сфери Національним

університетом

"Києво-Могилянська

Академія"
2201420 0980 Прикладні 424,5 424,5 424,5 розробки, що

здійснюються

Національним

університетом

"Києво-Могилянська

Академія"
2201430 0942 Підготовка кадрів 155 367,4 154 367,4 1 000,0 64 915,0 53 765,0 11 150,0 220 282,4 Національним

технічним

університетом

"Київський

політехнічний

інститут"
2201440 0970 Придбання шкільних 68 450,0 68 450,0 68 450,0 автобусів для

сільських

загальноосвітніх

шкіл
2201450 0990 Виплати на 149 000,0 149 000,0 149 000,0 реалізацію

положень Закону

України "Про

реструктуризацію

заборгованості з

виплат,

передбачених

статтею 57 Закону

України "Про

освіту"

педагогічним,

науково-

педагогічним та

іншим категоріям

працівників

навчальних

закладів"

( 1994-15 )
2201600 0921 Заходи щодо 706,0 706,0 21 340,0 21 340,0 22 046,0 модернізації

системи загальної

середньої освіти
2202000 Державний 1 226,9 1 226,9 730,6 174,5 14 400,0 14 400,0 15 626,9 департамент

інтелектуальної

власності
2202010 0411 Керівництво та 1 226,9 1 226,9 730,6 174,5 1 226,9 управління у сфері

інтелектуальної

власності
2202020 0411 Заходи, пов'язані 14 400,0 14 400,0 14 400,0 з охороною

інтелектуальної

власності
2204000 Державна інспекція 997,3 997,3 593,7 997,3 навчальних

закладів
2204010 0990 Керівництво та 997,3 997,3 593,7 997,3 управління у сфері

навчальних

закладів
2205000 Комітет з 3 366,0 3 366,0 95,4 3 366,0 державних премій

України в галузі

науки і техніки
2205010 0150 Присудження 180,9 180,9 95,4 180,9 державних премій в

галузі науки і

техніки
2205020 0150 Відзначення 3 185,1 3 185,1 3 185,1 державними

преміями і

державними

стипендіями в

галузі науки і

техніки
2206000 Київський 151 945,4 118 226,7 33 718,7 77 634,3 48 166,1 29 468,2 229 579,7 національний

університет імені

Тараса Шевченка
2206010 0140 Фундаментальні 20 305,1 20 305,1 870,0 870,0 21 175,1 дослідження у

сфері природничих

і технічних,

гуманітарних і

суспільних наук
2206020 0980 Прикладні розробки 1 798,1 1 798,1 1 730,0 1 730,0 3 528,1 Київського

національного

університету імені

Тараса Шевченка з

пріоритетних

напрямів розвитку

науки і техніки
2206030 0980 Державна підтримка 900,0 900,0 900,0 технічного

оснащення наукової

бази Київського

національного

університету імені

Тараса Шевченка
2206040 0980 Проведення 115,5 115,5 115,5 з'їздів,

симпозіумів,

конференцій і

семінарів

Київським

національним

університетом

імені Тараса

Шевченка
2206050 0942 Підготовка кадрів 128 826,7 118 226,7 10 600,0 75 034,3 48 166,1 26 868,2 203 861,0 Київським

національним

університетом

імені Тараса

Шевченка
2500000 Міністерство праці 2 183 312,6 1 724 551,6 28 657,9 7 824,3 458 761,0 297 080,5 45 588,3 152,0 1 147,3 251 492,2 2 480 393,1 та соціальної

політики України
2501000 Апарат 1 731 094,3 1 631 415,3 14 521,0 6 330,8 99 679,0 66 622,0 10 235,8 92,9 985,3 56 386,2 1 797 716,3 Міністерства праці

та соціальної

політики України
2501010 0412 Керівництво та 12 864,1 10 864,1 6 230,1 382,7 2 000,0 808,3 808,3 605,8 13 672,4 управління у сфері

праці та

соціальної

політики
2501020 0481 Прикладні розробки 7 569,5 7 569,5 558,8 558,8 8 128,3 у сфері економіки

праці та

соціальної

політики
2501030 1080 Прикладні розробки 83,0 83,0 83,0 у сфері адаптації

сліпих
2501040 1080 Державні науково- 650,0 650,0 650,0 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

виробництва

засобів

реабілітації

інвалідів
2501050 0941 Підготовка кадрів 4 944,6 4 544,2 400,4 46,5 28,5 18,0 4 991,1 для галузі

соціального

забезпечення та

соціального

захисту вищими

навчальними

закладами I і II

рівнів акредитації
2501060 0950 Підвищення 242,8 230,8 118,4 43,0 12,0 24,0 20,0 4,0 266,8 кваліфікації

працівників

органів

соціального

захисту і

соціального

забезпечення
2501070 0732 Спеціалізована 3 746,9 2 973,7 1 071,4 545,4 773,2 26,0 26,0 14,8 3 772,9 протезно-

ортопедична та

медично-

реабілітаційна

допомога інвалідам

у клініці Науково-

дослідного

інституту

протезування,

протезобудування

та відновлення

працездатності
2501080 0734 Санаторне 27 921,1 27 450,2 7 101,1 5 359,7 470,9 1 703,5 1 597,0 92,9 364,7 106,5 29 624,6 лікування

інвалідів та

ветеранів війни

(крім хворих на

туберкульоз)
2501090 1090 Виготовлення 545,2 545,2 545,2 бланків посвідчень

для інвалідів,

ветеранів війни та

праці, нагрудних

знаків та

посвідчень до них

для працівників

системи

соціального

захисту
2501100 1090 Видача посвідчень 1 925,0 1 925,0 1 925,0 жертвам

нацистських

переслідувань
2501110 1040 Заходи із 3 500,0 3 500,0 3 500,0 соціального

захисту дітей
2501120 1010 Фінансова 14 798,0 14 798,0 14 798,0 підтримка

громадських

організацій

інвалідів
2501130 1020 Одноразова грошова 1 474,4 1 474,4 1 474,4 допомога

непрацюючим

малозабезпеченим

особам
2501140 1090 Створення і 23 000,0 2 464,2 20 535,8 23 000,0 програмно-технічне

забезпечення

системи

інформаційно-

аналітичної

підтримки та

інформаційно-

методичне

забезпечення

установ системи

Міністерства праці

та соціальної

політики України
2501150 1030 Щорічна разова 424 819,5 424 819,5 424 819,5 грошова допомога

ветеранам війни
2501160 1030 Довічні державні 1 215,9 1 215,9 1 215,9 стипендії
2501170 1010 Розробка нових 8 426,3 3 103,3 5 323,0 8 426,3 видів протезно-

ортопедичних

виробів та

обслуговування

інвалідів у

стаціонарах при

протезних

підприємствах
2501180 1070 Соціальний захист 1 156,7 1 156,7 1 156,7 працівників, що

вивільняються у

зв'язку з

виведенням з

експлуатації

Чорнобильської АЕС
2501190 0481 Соціологічні 400,0 400,0 400,0 дослідження у

сфері трудових

відносин та

соціальної

політики
2501200 1070 Доплати за роботу 201 315,0 201 315,0 201 315,0 на радіоактивно

забруднених

територіях,

збереження

заробітної плати

при переведенні на

нижчеоплачувану

роботу та у

зв'язку з

відселенням,

виплати підвищених

стипендій та

надання додаткової

відпустки

громадянам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
2501210 1070 Компенсація сім'ям 326 080,4 326 080,4 326 080,4 з дітьми та

видатки на

безплатне

харчування дітей,

які постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
2501220 1070 Забезпечення 450,0 450,0 450,0 автомобілями

громадян,

віднесених до

категорії 1 осіб,

які постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
2501230 1070 Щомісячна грошова 507 736,5 507 736,5 507 736,5 допомога у зв'язку

з обмеженням

споживання

продуктів

харчування

місцевого

виробництва та

компенсації за

пільгове

забезпечення

продуктами

харчування

громадян, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
2501240 1070 Компенсації за 35 787,8 35 787,8 35 787,8 втрачене майно та

оплата витрат у

зв'язку з

переїздом на нове

місце проживання

громадянам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
2501250 1070 Компенсації за 46 090,0 46 090,0 46 090,0 шкоду, заподіяну

здоров'ю, та

допомоги на

оздоровлення, у

разі звільнення з

роботи громадян,

які постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
2501270 1010 Допомога по 7 000,0 7 000,0 7 000,0 тимчасовій

непрацездатності

громадянам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
2501280 1062 Забезпечення 50 000,0 50 000,0 50 000,0 житлом громадян,

які постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
2501300 1070 Обслуговування 2 200,0 2 200,0 2 200,0 банківських позик,

наданих на

пільгових умовах

до 1999 року

громадянам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
2501550 0942 Підготовка кадрів 4 118,9 3 836,6 282,3 1 822,0 1 547,5 274,5 5 940,9 для галузі

соціального

забезпечення та

соціального

захисту вищими

навчальними

закладами III-IV

рівнів акредитації
2501600 1090 Розробка та 10 000,0 10 000,0 48 000,0 48 000,0 58 000,0 впровадження

моделей

соціального

інвестування
2501610 1090 Підвищення 1 027,7 303,8 723,9 11 276,5 4 928,1 6 348,4 12 304,2 ефективності

управління

реформою системи

соціального

захисту
2501620 1090 Створення єдиної 5,0 5,0 2 356,4 1 280,4 1 076,0 2 361,4 системи збору та

обліку внесків на

загальнообов'язкове

державне

соціальне

страхування та

подальше

формування системи

накопичувального

пенсійного

забезпечення
2503000 Державний 12 921,5 12 493,7 7 620,7 121,3 427,8 12 921,5 департамент

нагляду за

додержанням

законодавства про

працю
2503010 0412 Керівництво та 12 921,5 12 493,7 7 620,7 121,3 427,8 12 921,5 управління у сфері

нагляду за

додержанням

законодавства про

працю
2505000 Державний комітет 15 511,6 7 287,4 1 248,0 1 026,9 8 224,2 458,5 448,5 59,1 162,0 10,0 15 970,1 України у справах

ветеранів
2505010 1030 Керівництво та 1 024,1 1 024,1 585,2 91,7 1 024,1 управління у сфері

соціального

захисту ветеранів
2505020 0734 Санаторне 11 915,8 3 691,6 662,8 935,2 8 224,2 458,5 448,5 59,1 162,0 10,0 12 374,3 лікування

ветеранів та

інвалідів війни,

хворих на

туберкульоз
2505030 1030 Відвідування 102,6 102,6 102,6 військових

поховань та

військових

пам'ятників
2505050 1030 Фінансова 2 469,1 2 469,1 2 469,1 підтримка

громадських

організацій

ветеранів
2507000 Фонд України 423 785,2 73 355,2 5 268,2 345,3 350 430,0 230 000,0 34 904,0 195 096,0 653 785,2 соціального

захисту інвалідів
2507010 1010 Керівництво та 9 487,8 9 087,8 5 268,2 345,3 400,0 9 487,8 управління у сфері

соціального

захисту інвалідів
2507030 1010 Забезпечення 192 968,8 192 968,8 110 000,0 110 000,0 302 968,8 інвалідів

автомобілями
2507040 1010 Компенсаційні 16 000,0 16 000,0 16 000,0 виплати інвалідам

на бензин, ремонт,

техобслуговування

автотранспорту та

транспортне

обслуговування
2507050 0734 Санаторно-курортне 35 251,4 35 251,4 35 251,4 оздоровлення

інвалідів
2507060 1010 Встановлення 6 956,0 6 956,0 6 956,0 телефонів

інвалідам I і II

груп
2507070 1010 Одноразова 6 000,0 6 000,0 6 000,0 матеріальна

допомога інвалідам
2507080 1010 Соціальна, трудова 60,0 60,0 120 000,0 34 904,0 85 096,0 120 060,0 та професійна

реабілітація

інвалідів
в тому числі на 29 000,0 29 000,0 29 000,0 створення

Національного

центру

параолімпійської і

дефлімпійської

підготовки та

реабілітації

інвалідів
2507090 1010 Забезпечення 157 061,2 157 061,2 157 061,2 інвалідів протезно-

ортопедичними

виробами, засобами

пересування та

реабілітації
6480000 Пенсійний фонд 5 910 000,0 5 910 000,0 3 961 540,2 3 961 540,2 9 871 540,2 України
6481000 Пенсійний фонд 5 910 000,0 5 910 000,0 3 961 540,2 3 961 540,2 9 871 540,2 України
6481020 1020 Відшкодування на 233 353,5 233 353,5 233 353,5 виплату пенсій

військовослужбовцям

рядового,

сержантського та

старшинського

складу строкової

служби
6481030 1020 Відшкодування на 1 820 209,6 1 820 209,6 1 820 209,6 виплату пенсій,

надбавок та

підвищень до

пенсій,

призначених за

різними пенсійними

програмами,

державної

соціальної

допомоги особам,

які не мають права

на пенсію, та

інвалідам і

державної

соціальної

допомоги на догляд
6481040 1020 Компенсація 237 699,6 237 699,6 237 699,6 різниці у

пенсійному

забезпеченні

наукових

працівників
6481050 1020 Відшкодування на 4 078,2 4 078,2 4 078,2 виплату пенсій

особам,

вивільненим у

зв'язку із

закриттям

Чорнобильської АЕС
6481060 1020 Пенсійне 280 464,1 280 464,1 280 464,1 забезпечення осіб,

які постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи,

віднесених до

категорії I
6481070 1020 Відшкодування на 470 445,3 470 445,3 470 445,3 виплату пенсій

особам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи,

віднесеним до

категорій II, III

і IV, та

непрацездатним

пенсіонерам, які

проживають у зонах

радіоактивного

забруднення
6481080 1070 Компенсація за 4 400,6 4 400,6 4 400,6 втрату

годувальника та

допомога на

поховання

громадян, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
6481090 1020 Компенсація 110 889,3 110 889,3 110 889,3 несплачених

страхових внесків

на

загальнообов'язкове

державне

пенсійне

страхування за

деякі категорії

осіб
6481100 1020 Виплата щомісячної 5 200 000,0 5 200 000,0 800 000,0 800 000,0 6 000 000,0 державної адресної

допомоги до пенсії

(дотації)
6481110 1020 Відшкодування на 710 000,0 710 000,0 710 000,0 виплату пенсій

працівникам, які

були безпосередньо

зайняті повний

робочий день на

підземних роботах
1800000 Міністерство 467 257,0 386 050,2 47 157,6 4 128,9 81 206,8 58 137,8 51 949,7 7 147,1 432,8 6 188,1 525 394,8 культури і

мистецтв України
1801000 Апарат 430 877,7 363 298,4 34 181,7 2 991,7 67 579,3 51 541,4 45 523,3 4 208,7 312,2 6 018,1 482 419,1 Міністерства

культури і

мистецтв України
1801010 0829 Керівництво та 5 539,5 3 839,5 1 780,1 77,0 1 700,0 5 539,5 управління у сфері

культури і

мистецтв
1801020 0840 Прикладні розробки 2 220,8 2 220,8 200,0 200,0 2 420,8 у сфері розвитку

культури і

мистецтва
1801030 0921 Надання загальної 2 667,6 2 167,6 1 164,1 200,0 500,0 2 667,6 та спеціальної

художньої освіти у

Державній художній

школі імені

Т.Г. Шевченка
1801040 0922 Надання загальної 14 317,6 11 992,1 7 323,0 765,2 2 325,5 315,8 304,5 90,1 14,3 11,3 14 633,4 та спеціальної

музичної освіти у

загальноосвітніх

спеціалізованих

школах-інтернатах
1801050 0941 Підготовка кадрів 2 393,2 1 893,2 500,0 180,0 165,6 14,4 2 573,2 для сфери

хореографічного

мистецтва вищими

навчальними

закладами I і II

рівнів акредитації
1801060 0942 Підготовка кадрів 73 375,0 70 175,0 3 200,0 15 497,9 13 333,8 2 164,1 88 872,9 для сфери культури

і мистецтва вищими

навчальними

закладами III і IV

рівнів акредитації
1801070 0950 Підвищення 2 424,9 2 124,9 1 194,9 156,8 300,0 6 000,0 5 600,0 3 559,4 106,5 400,0 8 424,9 кваліфікації,

перепідготовка

кадрів та

підготовка науково-

педагогічних

кадрів у сфері

культури і

мистецтва

Державною

академією керівних

кадрів культури і

мистецтв
1801080 0990 Методичне 436,5 386,5 115,7 50,0 436,5 забезпечення

діяльності

навчальних

закладів у галузі

культури і

мистецтва
1801090 0990 Підготовка кадрів 475,6 425,6 257,7 15,8 50,0 6,0 6,0 481,6 акторської

майстерності для

національних

мистецьких та

творчих колективів
1801100 0824 Фінансова 5 811,1 5 811,1 5 811,1 підтримка

національних

творчих спілок у

сфері культури і

мистецтва
в тому числі 1 800,0 1 800,0 1 800,0 фінансова

підтримка

Національної

спілки

письменників

України
1801110 0821 Фінансова 61 937,0 56 587,0 5 350,0 61 937,0 підтримка

національних

театрів
1801120 0822 Фінансова 56 545,4 54 345,4 2 200,0 56 545,4 підтримка

національних та

державних художніх

колективів,

концертних і

циркових

організацій
1801130 0829 Гранти Президента 1 000,0 1 000,0 1 000,0 України молодим

діячам мистецтва

для створення і

реалізації творчих

проектів
1801140 0829 Державні та 1 553,0 1 553,0 1 553,0 галузеві премії і

стипендії за

видатні досягнення

у галузі культури,

літератури і

мистецтва
1801150 0829 Поповнення 11 494,2 1 900,0 9 594,2 11 494,2 експозицій музеїв

та репертуарів

театрів і

концертних

організацій
в тому числі викуп 9 497,1 9 497,1 9 497,1 колекції

образотворчого

мистецтва

Акціонерного

товариства

"Градобанк" у

державну власність
1801160 0829 Фінансова 2 700,0 2 700,0 700,0 700,0 3 400,0 підтримка

гастрольної

діяльності
1801170 0829 Здійснення 26 158,6 26 158,6 26 158,6 концертно-

мистецьких та

культурологічних

загальнодержавних

заходів і державна

підтримка

регіональних

культурних

ініціатив та

аматорського

мистецтва
в тому числі 5 000,0 5 000,0 5 000,0 проведення

фестивалів

"Таврійські Ігри",

"Чорноморські

Ігри", "Ялта",

"Діти - дітям"
в тому числі 2 400,0 2 400,0 2 400,0 організація і

проведення третіх

молодіжних

Дельфійських ігор

країн-учасниць СНД
1801180 0829 Заходи щодо 15 797,4 15 797,4 15 797,4 зміцнення

матеріально-

технічної бази

закладів культури

системи

Міністерства

культури і

мистецтв України
1801190 0825 Бібліотечна справа 18 722,3 18 122,7 10 775,7 738,9 599,6 705,0 610,0 73,0 22,5 95,0 19 427,3
1801200 0826 Музейна справа та 18 503,2 17 703,2 10 878,6 915,0 800,0 1 916,8 1 580,5 312,2 149,6 336,3 20 420,0 виставкова

діяльність
1801220 0960 Підготовка кадрів 132,3 132,3 96,5 133,2 133,2 93,4 265,5 Дитячою

хореографічною

школою при

Національному

заслуженому

академічному

ансамблі танцю

України

ім. Вірського
1801230 0823 Фінансова 22 500,0 22 500,0 750,0 650,0 100,0 23 250,0 підтримка

виготовлення і

розповсюдження

кінопродукції
в тому числі 3 000,0 3 000,0 3 000,0 створення

анімаційних

фільмів
1801240 0829 Здійснення 1 867,1 975,3 595,4 123,0 891,8 210,0 210,0 80,6 19,3 2 077,1 культурно-

інформаційної та

культурно-

просвітницької

діяльності
1801260 0829 Заходи з 1 500,0 1 500,0 1 500,0 відтворення

культури

національних

меншин
1801270 0829 Заходи щодо 144,8 144,8 144,8 встановлення

культурних

зв'язків з

українською

діаспорою
1801290 0829 Заходи 3 000,0 3 000,0 3 000,0 Всеукраїнського

товариства

"Просвіта"
1801300 0832 Фінансова 1 000,0 1 000,0 1 000,0 підтримка

культурологічних

видань
1801310 0825 Комплексні заходи 20 000,0 11 000,0 9 000,0 20 000,0 з всебічного

розвитку

української мови
1801320 0829 Підготовка та 5 000,0 5 000,0 5 000,0 реалізація

програми "Крок до

зірок"
1801330 0942 Підготовка кадрів 39 660,6 37 160,6 2 500,0 24 926,7 22 229,7 2 697,0 64 587,3 для сфери культури

і мистецтва

Київським

національним

університетом

культури і

мистецтв
1801340 0829 Всеукраїнські 2 000,0 2 000,0 2 000,0 заходи щодо

підтримки розвитку

мистецтв

"Українські

акценти"
1801800 0826 Реконструкція та 10 000,0 10 000,0 10 000,0 реставрація

комплексу споруд

Національного

художнього музею

України
1802000 Державна служба 467,2 417,2 159,5 10,0 50,0 467,2 контролю за

переміщенням

культурних

цінностей через

державний кордон

України
1802010 0829 Керівництво та 351,9 301,9 159,5 10,0 50,0 351,9 управління у сфері

контролю за

переміщенням

культурних

цінностей через

державний кордон

України
1802020 0829 Заходи щодо 115,3 115,3 115,3 запобігання

незаконному

переміщенню

культурних

цінностей через

державний кордон

України, сприяння

їх поверненню

державам, яким

вони належали
1803000 Комітет з 690,5 679,5 95,2 7,0 11,0 690,5 Національної

премії України

імені Тараса

Шевченка
1803010 0829 Конкурсний відбір 175,2 164,2 95,2 7,0 11,0 175,2 та присудження

Національної

премії України

імені Тараса

Шевченка
1803020 0829 Національні премії 515,3 515,3 515,3 імені Тараса

Шевченка у галузі

культури,

літератури і

мистецтва
1805000 Державна служба 35 221,6 21 655,1 12 721,2 1 120,2 13 566,5 6 596,4 6 426,4 2 938,4 120,6 170,0 41 818,0 охорони культурної

спадщини
1805010 0829 Керівництво та 472,6 472,6 285,6 8,5 472,6 управління у сфері

збереження

культурної

спадщини
1805020 0827 Збереження 33 649,0 20 082,5 12 435,6 1 111,7 13 566,5 6 596,4 6 426,4 2 938,4 120,6 170,0 40 245,4 історико-

культурної

спадщини в

заповідниках
1805030 0829 Заходи з охорони 1 100,0 1 100,0 1 100,0 культурної

спадщини,

паспортизація,

інвентаризація та

реставрація

пам'яток

культурної

спадщини
0110000 Апарат Верховної 374 720,0 269 640,2 110 611,2 2 713,0 105 079,8 36 909,0 32 048,0 10 229,2 3 773,4 4 861,0 411 629,0 Ради України
0111000 Апарат Верховної 374 720,0 269 640,2 110 611,2 2 713,0 105 079,8 36 909,0 32 048,0 10 229,2 3 773,4 4 861,0 411 629,0 Ради України
0111010 0111 Здійснення 232 926,2 151 656,2 69 420,6 81 270,0 232 926,2 законотворчої

діяльності

Верховної Ради

України
0111020 0111 Організаційне, 56 928,0 49 051,8 28 856,7 7 876,2 56 928,0 інформаційно-

аналітичне та

матеріально-

технічне

забезпечення

діяльності

Верховної Ради

України
0111030 0111 Організація та 1 600,0 1 600,0 1 600,0 здійснення

офіційних прийомів

Верховною Радою

України
0111040 0113 Візити народних 9 000,0 9 000,0 9 000,0 депутатів України

за кордон
0111050 0111 Обслуговування 47 787,6 40 521,6 11 290,4 2 713,0 7 266,0 2 680,0 2 330,0 950,0 350,0 50 467,6 діяльності

Верховної Ради

України
0111060 0111 Створення 6 217,6 6 217,6 6 217,6 автоматизованої

інформаційно-

аналітичної

системи органів

законодавчої влади
0111070 0734 Фінансова 4 700,0 4 700,0 34 229,0 29 718,0 9 279,2 3 773,4 4 511,0 38 929,0 підтримка

санаторно-

курортного

комплексу

Управління

справами Верховної

Ради України
0111080 0831 Висвітлення 7 320,0 5 620,0 1 043,5 1 700,0 7 320,0 діяльності

народних депутатів

України через

засоби телебачення

і радіомовлення
0111090 0832 Фінансова 7 490,6 7 490,6 7 490,6 підтримка видання

газети "Голос

України" та

журналу "Віче"
0111100 0610 Капітальний ремонт 750,0 750,0 750,0 житлового фонду

Верховної Ради

України
0300000 Державне 435 753,5 279 006,8 87 912,3 17 469,7 156 746,7 36 922,9 30 937,9 9 925,3 2 398,4 5 985,0 472 676,4 управління

справами
0301000 Апарат Державного 395 815,0 257 280,4 85 260,4 17 149,6 138 534,6 36 922,9 30 937,9 9 925,3 2 398,4 5 985,0 432 737,9 управління

справами
0301010 0111 Організаційне, 54 883,2 42 843,2 22 404,6 74,3 12 040,0 54 883,2 інформаційно-

аналітичне та

матеріально-

технічне

забезпечення

діяльності

Адміністрації

Президента України
0301020 0111 Організація та 6 467,0 6 467,0 6 467,0 здійснення

офіційних заходів

за участю

Президента України
0301030 0111 Обслуговування 39 158,3 31 958,3 10 923,9 5 088,0 7 200,0 7 583,0 7 122,3 3 243,6 204,2 460,7 46 741,3 діяльності

Президента України
0301040 0113 Візити Президента 7 071,7 7 071,7 7 071,7 України за кордон
0301050 0133 Виготовлення 25 925,0 25 925,0 25 925,0 державних нагород

та пам'ятних

знаків
0301060 0734 Фінансова 21 185,9 21 185,9 7 720,3 6 538,2 3 409,3 3 209,3 528,0 816,7 200,0 24 595,2 підтримка

санаторно-

курортних закладів

Державного

управління

справами
0301070 0140 Фундаментальні 1 941,9 1 941,9 1 941,9 дослідження у

сфері державного

управління
0301080 0140 Фундаментальні 7 875,0 7 875,0 7 875,0 дослідження

Національного

інституту

стратегічних

досліджень із

стратегічних

проблем

внутрішньої і

зовнішньої

політики
0301090 0150 Прикладні розробки 749,9 749,9 749,9 у сфері державного

управління
0301110 0960 Оздоровлення і 28 579,7 28 019,7 471,7 111,1 560,0 773,0 493,0 26,5 280,0 29 352,7 відпочинок дітей в

дитячих оздоровчих

таборах Державного

управління

справами та МДЦ

"Артек"
0301120 0942 Підготовка кадрів 5 545,8 5 145,8 400,0 3 279,8 2 073,4 1 206,4 8 825,6 для гуманітарної

сфери Національним

університетом

"Острозька

академія"
0301130 0950 Підготовка кадрів, 25 431,7 22 731,7 10 905,4 1 306,2 2 700,0 16 315,8 14 023,3 5 689,4 1 065,8 2 292,5 41 747,5 підвищення

кваліфікації

керівних

працівників,

спеціалістів

державного

управління

Національною

академією

державного

управління при

Президентові

України
0301140 0520 Збереження 4 531,4 3 881,4 2 305,2 184,6 650,0 700,0 638,6 120,0 78,6 61,4 5 231,4 природно-

заповідного фонду

в Азово-Сиваському

національному

природному парку

та Кримському

природному

заповіднику
0301160 0111 Створення 6 200,0 400,0 5 800,0 6 200,0 автоматизованої

системи

інформаційно-

аналітичного

забезпечення

Адміністрації

Президента України
0301170 0731 Стаціонарне 35 071,5 34 571,5 16 325,9 2 701,5 500,0 1 972,0 1 622,0 109,3 206,6 350,0 37 043,5 медичне

обслуговування

народних депутатів

України та

керівного складу

органів державної

влади
0301190 0721 Поліклінічно- 47 855,4 23 042,9 12 399,0 858,5 24 812,5 1 970,0 1 208,0 762,0 49 825,4 амбулаторне

обслуговування

народних депутатів

України та

керівного складу

органів державної

влади
0301200 0740 Державний 2 708,2 1 508,2 883,6 55,0 1 200,0 920,0 548,0 235,0 372,0 3 628,2 санітарно-

епідеміологічний

нагляд в

лікувально-

оздоровчих

закладах

Державного

управління

справами та на

об'єктах органів

державної влади
0301220 0763 Централізована 220,0 220,0 220,0 закупівля

високовартісного

обладнання та

медикаментів для

лікувально-

оздоровчих

закладів

Державного

управління

справами
0301230 0950 Підвищення 31,1 31,1 22,7 31,1 кваліфікації

середнього

медичного

персоналу в

системі лікувально-

оздоровчих

закладів

Державного

управління

справами
0301260 0422 Ведення лісового 2 418,9 2 118,9 868,1 232,2 300,0 2 418,9 та мисливського

господарства
0301280 0150 Виконання 3 260,0 3 260,0 3 260,0 загальнодержавних

організаційних,

інформаційно-

аналітичних та

науково-

методологічних

заходів Цільового

плану Україна - НАТО
0301330 0150 Підготовка науково- 195,6 158,1 30,0 37,5 195,6 педагогічних і

наукових кадрів з

питань

стратегічних

проблем

внутрішньої і

зовнішньої

політики
0301800 0731 Проведення 13 000,0 13 000,0 13 000,0 капітального

ремонту та

реконструкції

поліклініки N 1

Державного

управління

справами
0301810 0960 Реконструкція 30 000,0 30 000,0 30 000,0 Міжнародного

дитячого центру

"Артек"
0301820 0734 Реконструкція 2 500,0 2 500,0 2 500,0 корпусу N 1

Державного

підприємства

"Санаторій

"Кришталевий

палац"
0301840 0950 Завершення 2 000,0 2 000,0 2 000,0 реконструкції

навчального

корпусу

Національної

академії

державного

управління при

Президентові

України
0301850 0111 Реконструкція 1 000,0 1 000,0 1 000,0 будинку для

розміщення

Представництва

Президента України

в Автономній

Республіці Крим,

Ради представників

кримськотатарського

народу у

м. Сімферополі
0301860 0829 Реконструкція та 10 007,8 10 007,8 10 007,8 реставрація

Маріїнського

палацу
0301880 0722 Капітальний ремонт 10 000,0 10 000,0 10 000,0 та облаштування

корпусу N 2 та

інших будівель

клінічної лікарні

"Феофанія"
0303000 Представництво 2 763,9 1 463,9 437,3 200,0 1 300,0 2 763,9 Президента України

в Автономній

Республіці Крим
0303010 0111 Здійснення 2 763,9 1 463,9 437,3 200,0 1 300,0 2 763,9 повноважень

постійним

представником

Президента України

в Автономній

Республіці Крим
0304000 Національна служба 3 802,0 3 439,9 1 882,7 104,3 362,1 3 802,0 посередництва і

примирення України
0304010 0412 Сприяння 3 629,9 3 329,9 1 882,7 104,3 300,0 3 629,9 врегулюванню

колективних

трудових спорів

(конфліктів)
0304020 0481 Прикладні розробки 62,1 62,1 62,1 з питань

посередництва і

примирення при

вирішенні

колективних

трудових спорів

(конфліктів)
0304030 0950 Підготовка та 110,0 110,0 110,0 підвищення

кваліфікації

незалежних

посередників та

арбітрів у

вирішенні трудових

спорів
0307000 Фонд сприяння 784,1 734,1 331,9 15,8 50,0 784,1 місцевому

самоврядуванню

України
0307010 0133 Надання науково- 784,1 734,1 331,9 15,8 50,0 784,1 методичної та

консультативної

підтримки розвитку

місцевого

самоврядування
0309000 Державне 32 588,5 16 088,5 16 500,0 32 588,5 авіапідприємство

"Україна"
0309010 0133 Забезпечення 32 588,5 16 088,5 16 500,0 32 588,5 перевезень вищих

посадових осіб

держави авіаційним

транспортом
0410000 Господарсько- 136 875,1 114 613,6 41 514,3 3 181,9 22 261,5 4 740,9 4 671,9 1 974,6 281,0 69,0 141 616,0 фінансовий

департамент

Секретаріату

Кабінету Міністрів

України
0411000 Секретаріат 136 875,1 114 613,6 41 514,3 3 181,9 22 261,5 4 740,9 4 671,9 1 974,6 281,0 69,0 141 616,0 Кабінету Міністрів

України
0411010 0111 Організаційне, 64 049,8 60 649,8 30 805,2 243,0 3 400,0 64 049,8 інформаційно-

аналітичне та

матеріально-

технічне

забезпечення

діяльності

Кабінету Міністрів

України
0411020 0111 Організація та 5 000,0 5 000,0 5 000,0 здійснення

офіційних прийомів

керівництвом

Кабінету Міністрів

України
0411030 0111 Обслуговування 41 593,9 30 393,9 9 762,8 2 883,9 11 200,0 4 240,9 4 171,9 1 740,6 274,0 69,0 45 834,8 діяльності

Кабінету Міністрів

України
0411040 0111 Створення 4 135,5 4 135,5 4 135,5 спеціальної

інформаційно-

телекомунікаційної

системи органів

виконавчої влади,

розвиток та

інтеграція

інформаційних

ресурсів і

технологій органів

державної влади
0411050 0113 Візити урядових 13 500,0 13 500,0 13 500,0 делегацій та

відрядження

працівників

органів державної

влади за кордон

за рішенням

Кабінету Міністрів

України
0411060 0950 Перепідготовка та 67,9 67,9 67,9 підвищення

кваліфікації

працівників

Секретаріату

Кабінету Міністрів

України
0411070 0832 Фінансова 3 481,7 3 481,7 3 481,7 підтримка газет

"Урядовий кур'єр"

та "Робітнича

газета"
0411080 0422 Ведення лісового і 2 320,3 1 520,3 946,3 55,0 800,0 500,0 500,0 234,0 7,0 2 820,3 мисливського

господарства
0411800 0828 Погашення 2 726,0 2 726,0 2 726,0 заборгованості з

реконструкції

будинку клубу

Кабінету Міністрів

України
0500000 Державна судова 745 849,1 606 941,4 310 263,1 19 556,9 138 907,7 745 849,1 адміністрація

України
0501000 Апарат Державної 745 849,1 606 941,4 310 263,1 19 556,9 138 907,7 745 849,1 судової

адміністрації

України
0501010 0330 Організаційне 12 758,3 11 758,3 6 283,0 265,1 1 000,0 12 758,3 забезпечення

діяльності судів

та установ судової

системи
0501020 0330 Здійснення 63 730,4 60 730,4 32 481,3 1 552,0 3 000,0 63 730,4 правосуддя

місцевими

господарськими

судами
0501030 0330 Здійснення 185 530,8 145 530,8 71 367,7 2 469,3 40 000,0 185 530,8 правосуддя

Апеляційним судом

України та

апеляційними

судами
0501040 0330 Здійснення 334 682,5 314 682,5 165 989,0 12 203,2 20 000,0 334 682,5 правосуддя

місцевими судами
0501050 0330 Здійснення 12 753,8 12 634,2 8 001,5 232,1 119,6 12 753,8 правосуддя

військовими судами
в тому числі 708,3 708,3 708,3 708,3 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
0501080 0330 Здійснення 37 189,3 34 189,3 18 303,1 1 222,8 3 000,0 37 189,3 правосуддя

апеляційними

господарськими

судами
0501110 0950 Підготовка осіб 1 313,8 1 313,8 667,3 15,2 1 313,8 для зайняття посад

професійних

суддів, підвищення

кваліфікації

суддів та

працівників

апаратів судів

Академією суддів

України
0501150 0330 Виконання рішень 9 500,0 9 500,0 9 500,0 судів на користь

суддів
0501160 0330 Здійснення 4 409,3 4 008,7 1 763,2 366,4 400,6 4 409,3 правосуддя

апеляційними

адміністративними

судами
0501170 0330 Здійснення 13 980,9 12 593,4 5 407,0 1 230,8 1 387,5 13 980,9 правосуддя

місцевими

адміністративними

судами
0501810 0330 Будівництво та 70 000,0 70 000,0 70 000,0 реконструкція

Київського

Апеляційного суду
0600000 Верховний Суд 150 516,3 40 516,3 17 212,5 757,5 110 000,0 150 516,3 України
0601000 Апарат Верховного 150 516,3 40 516,3 17 212,5 757,5 110 000,0 150 516,3 Суду України
0601010 0330 Здійснення 52 919,6 40 419,6 17 212,5 757,5 12 500,0 52 919,6 правосуддя

Верховним Судом

України
0601020 0950 Підвищення 96,7 96,7 96,7 кваліфікації

суддів та

працівників

апарату Верховного

Суду України
0601800 0330 Реконструкція 97 500,0 97 500,0 97 500,0 будинку для

розміщення

Верховного Суду

України
0700000 Вищий 56 118,6 32 388,4 15 437,5 1 380,0 23 730,2 56 118,6 господарський суд

України
0701000 Вищий 56 118,6 32 388,4 15 437,5 1 380,0 23 730,2 56 118,6 господарський суд

України
0701010 0330 Здійснення 56 118,6 32 388,4 15 437,5 1 380,0 23 730,2 56 118,6 правосуддя Вищим

господарським

судом України
0750000 Вищий 3 335,2 3 335,2 1 971,5 123,7 3 335,2 адміністративний

суд України
0751000 Апарат Вищого 3 335,2 3 335,2 1 971,5 123,7 3 335,2 адміністративного

суду України
0751010 0330 Здійснення 3 335,2 3 335,2 1 971,5 123,7 3 335,2 правосуддя Вищим

адміністративним

судом України
0800000 Конституційний Суд 24 251,7 21 524,0 11 208,8 340,0 2 727,7 24 251,7 України
0801000 Конституційний 24 251,7 21 524,0 11 208,8 340,0 2 727,7 24 251,7 Суд України
0801010 0330 Забезпечення 24 251,7 21 524,0 11 208,8 340,0 2 727,7 24 251,7 конституційної

юрисдикції в

Україні
0900000 Генеральна 318 266,3 315 266,3 217 560,2 9 454,2 3 000,0 22 786,9 9 208,3 15,0 96,3 13 578,6 341 053,2 прокуратура

України
0901000 Генеральна 318 266,3 315 266,3 217 560,2 9 454,2 3 000,0 22 786,9 9 208,3 15,0 96,3 13 578,6 341 053,2 прокуратура

України
0901010 0360 Нагляд органів 313 130,4 311 130,4 214 938,2 9 130,2 2 000,0 22 586,9 9 098,3 15,0 96,3 13 488,6 335 717,3 прокуратури за

додержанням

законів та

представницькі

функції в суді
0901020 0942 Підготовка кадрів 5 135,9 4 135,9 2 622,0 324,0 1 000,0 200,0 110,0 90,0 5 335,9 та підвищення

кваліфікації

прокурорсько-

слідчих кадрів

Академією

прокуратури

України
1000000 Міністерство 2 430 015,7 2 256 345,7 1 839 522,2 100 625,6 173 670,0 1 000 814,4 784 637,3 239 471,1 37 553,5 216 177,1 3 430 830,1 внутрішніх справ

України
1001000 Апарат 2 082 197,6 1 928 585,6 1 608 059,9 93 622,1 153 612,0 960 254,3 749 716,7 221 937,7 37 246,3 210 537,6 3 042 451,9 Міністерства

внутрішніх справ

України
1001010 0310 Керівництво та 40 531,6 40 531,6 38 056,4 40 531,6 управління

діяльністю органів

внутрішніх справ
в тому числі 4 162,7 4 162,7 4 162,7 4 162,7 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
1001020 0310 Створення Єдиної 72 267,0 25 000,0 47 267,0 72 267,0 державної

автоматизованої

паспортної

системи,

виготовлення

документів, що

засвідчують особу,

та їх видача
1001040 0310 Участь органів 3 000,0 3 000,0 3 000,0 внутрішніх справ у

боротьбі з

нелегальною

міграцією
1001050 0310 Забезпечення 1 645 344,8 1 588 844,8 1 386 102,8 70 042,7 56 500,0 825 201,8 636 770,1 178 789,0 31 292,7 188 431,7 2 470 546,6 захисту прав і

свобод громадян,

суспільства і

держави від

протиправних

посягань, охорона

громадського

порядку
в тому числі 149 039,3 149 039,3 149 039,3 17 482,8 17 482,8 17 482,8 166 522,1 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
1001070 0380 Участь органів 15 403,0 14 303,0 13 163,0 1 100,0 9 296,0 5 691,9 3 458,1 32,0 3 604,1 24 699,0 внутрішніх справ у

міжнародних

миротворчих

операціях
в тому числі 1 513,7 1 513,7 1 513,7 397,7 397,7 397,7 1 911,4 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб"
1001080 0942 Підготовка кадрів 118 188,7 118 188,7 84 124,3 11 635,9 85 135,5 68 440,9 30 612,9 2 633,5 16 694,6 203 324,2 для органів

внутрішніх справ

вищими закладами

освіти III і IV

рівнів акредитації
в тому числі 7 620,6 7 620,6 7 620,6 116,9 116,9 116,9 7 737,5 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб"
1001100 0721 Медичне 100 813,2 100 813,2 54 834,5 10 860,1 36 776,4 35 092,6 8 829,2 2 905,9 1 683,8 137 589,6 забезпечення

працівників, осіб

рядового і

начальницького

складу органів

внутрішніх справ

та

військовослужбовців

внутрішніх

військ
в тому числі 363,9 363,9 363,9 40,4 40,4 40,4 404,3 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб"
1001130 0910 Дошкільна, 11 024,3 11 024,3 5 382,6 1 050,3 3 292,0 3 172,6 152,5 373,5 119,4 14 316,3 позашкільна освіта

та заходи з

позашкільної

роботи з дітьми

працівників, осіб

рядового та

начальницького

складу органів

внутрішніх справ
1001160 0310 Забезпечення 1 605,0 170,0 1 435,0 1 605,0 заходів

спеціальними

підрозділами по

боротьбі з

організованою

злочинністю

Міністерства

внутрішніх справ

України
1001170 0370 Наукове та 689,0 689,0 574,3 33,1 689,0 інформаційно-

аналітичне

забезпечення

заходів по

боротьбі з

організованою

злочинністю і

корупцією
в тому числі 56,2 56,2 56,2 56,2 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
1001180 0310 Забезпечення 26 021,0 26 021,0 25 822,0 552,6 548,6 96,0 8,7 4,0 26 573,6 особистої безпеки

суддів і членів їх

сімей, охорони

приміщень суду,

громадського

порядку під час

здійснення

правосуддя
в тому числі 2 960,4 2 960,4 2 960,4 11,0 11,0 11,0 2 971,4 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб"
1001190 1062 Будівництво 47 310,0 47 310,0 47 310,0 (придбання) житла

для осіб рядового

і начальницького

складу органів

внутрішніх справ
1003000 Головне управління 344 068,1 324 010,1 231 462,3 7 003,5 20 058,0 40 560,1 34 920,6 17 533,4 307,2 5 639,5 384 628,2 внутрішніх військ

Міністерства

внутрішніх справ

України
1003010 0310 Керівництво та 11 044,7 11 044,7 8 014,4 11 044,7 управління

внутрішніми

військами
в тому числі 876,3 876,3 876,3 876,3 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб"
1003020 0310 Участь внутрішніх 270 543,0 261 487,3 182 329,1 6 099,5 9 055,7 15 456,3 11 536,4 551,4 169,1 3 919,9 285 999,3 військ в охороні

громадського

порядку та

боротьбі із

злочинністю,

конвоювання

арештованих і

засуджених та

охорона підсудних

під час судових

процесів
в тому числі 18 153,9 18 153,9 18 153,9 58,4 58,4 58,4 18 212,3 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб"
1003030 0380 Охорона особливо 28 333,9 28 333,9 25 363,9 332,4 21 972,1 20 642,8 16 617,7 40,0 1 329,3 50 306,0 важливих державних

об'єктів,

дипломатичних та

консульських

представництв

іноземних держав

на території

України,

супроводження

перевезення

ядерних матеріалів

по території

України
в тому числі 2 766,8 2 766,8 2 766,8 1 910,4 1 910,4 1 910,4 4 677,2 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
1003070 0942 Підготовка кадрів 18 298,3 18 126,0 12 879,4 355,0 172,3 900,2 820,1 238,0 80,1 19 198,5 для внутрішніх

військ МВС України

вищими навчальними

закладами III і IV

рівнів акредитації
в тому числі 1 015,2 1 015,2 1 015,2 1 015,2 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб"
1003080 0731 Стаціонарне 5 018,2 5 018,2 2 875,5 216,6 2 231,5 1 921,3 126,3 98,1 310,2 7 249,7 лікування

військовослужбовців

внутрішніх

військ МВС України

у власних медичних

закладах
в тому числі 113,2 113,2 113,2 113,2 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб"
1003090 1062 Будівництво 10 830,0 10 830,0 10 830,0 (придбання) житла

для

військовослужбовців

внутрішніх

військ МВС України
1005000 Фізкультурно- 3 750,0 3 750,0 3 750,0 спортивне

товариство

"Динамо"
1005020 0810 Розвиток фізичної 3 750,0 3 750,0 3 750,0 культури і спорту

серед працівників і

військовослужбовців

правоохоронних

органів
1010000 Міністерство 865 319,1 865 319,1 865 319,1 внутрішніх справ

України

(загальнодержавні

видатки)
1011000 Міністерство 865 319,1 865 319,1 865 319,1 внутрішніх справ

України

(загальнодержавні

видатки)
1011020 1020 Пенсійне 865 319,1 865 319,1 865 319,1 забезпечення осіб

начальницького і

рядового складу

органів внутрішніх

справ та

військовослужбовців

внутрішніх

військ
1100000 Міністерство 2 596 483,4 190 260,6 6 688,2 484,8 2 406 222,8 1 869 240,9 227 757,4 1 641 483,5 4 465 724,3 палива та

енергетики України
1101000 Апарат 2 596 483,4 190 260,6 6 688,2 484,8 2 406 222,8 1 869 240,9 227 757,4 1 641 483,5 4 465 724,3 Міністерства

палива та

енергетики України
1101010 0434 Загальне 13 350,8 11 850,8 6 688,2 484,8 1 500,0 13 350,8 керівництво та

управління у сфері

паливно-

енергетичного

комплексу
1101030 0483 Розробки 1 515,0 1 515,0 1 515,0 найважливіших

новітніх

технологій у сфері

паливно-

енергетичного

комплексу
1101040 0483 Державні науково- 7 063,0 7 063,0 7 063,0 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

паливно-

енергетичного

комплексу
1101070 0513 Підтримка у 247 956,5 215 956,5 32 000,0 247 956,5 безпечному стані

енергоблоків та

об'єкта "Укриття"

Чорнобильської АЕС

та виведення її з

експлуатації
1101080 0434 Створення власного 24 200,0 24 200,0 24 200,0 виробництва

ядерного палива
1101090 0942 Підготовка 8 022,3 8 022,3 15 240,9 11 800,9 3 440,0 23 263,2 фахівців для

підприємств ядерно-

промислового

комплексу

Севастопольським

національним

інститутом ядерної

енергії та

промисловості
1101100 0513 Внесок України до 34 687,0 22 728,4 11 958,6 34 687,0 Чорнобильського

фонду "Укриття" на

реалізацію

програми SIP
1101130 0483 Фінансова 200,0 200,0 200,0 підтримка розвитку

наукової

інфраструктури у

сфері паливно-

енергетичного

комплексу
1101140 0434 Фізичний захист 11 192,0 2 000,0 9 192,0 11 192,0 ядерних установок

та ядерних

матеріалів
1101150 0433 Будівництво 600 000,0 600 000,0 600 000,0 енергоблоків,

атомних,

гідроакумулюючих

та інших

електростанцій,

магістральних,

гірських та

сільських ліній

електропередач
1101170 0483 Прикладні розробки 2 588,9 2 588,9 2 588,9 у сфері паливно-

енергетичного

комплексу
1101180 0431 Реструктуризація 697 444,1 697 444,1 100 000,0 100 000,0 797 444,1 вугільної та

торфодобувної

промисловості
в тому числі 48 000,0 48 000,0 48 000,0 придбання високо-

енергетичного

опромінювача для

Донецького

обласного

протипухлинного

центру
1101190 0320 Гірничорятувальні 185 659,1 145 659,1 40 000,0 185 659,1 заходи на

вугледобувних

підприємствах
1101200 0431 Державна підтримка 698 751,0 698 751,0 72 000,0 72 000,0 770 751,0 вугледобувних

підприємств на

покриття витрат із

собівартості

продукції, у тому

числі забезпечення

гарантійних

зобов'язань по

поверненню

бюджетних позик
1101210 0431 Державна підтримка 722 505,2 722 505,2 709 843,5 709 843,5 1 432 348,7 будівництва та

технічного

переоснащення

підприємств з

видобутку

кам'яного вугілля,

лігніту (бурого

вугілля) і торфу

та шахтобудівельних

підприємств
1101220 0431 Охорона праці та 65 505,0 65 505,0 65 505,0 підвищення техніки

безпеки на

вугледобувних та

шахтобудівельних

підприємствах, у

тому числі

дегазація

вугільних пластів
1101230 0431 Участь у придбанні 21 000,0 21 000,0 21 000,0 високопродуктивного

енергозберігаючого

компресорного та

електротехнічного

обладнання для

оснащення

вугільних шахт
1101240 0431 Придбання 50 000,0 50 000,0 50 000,0 експериментальної

партії азотно-

мембранних станцій

для гасіння пожеж

на вугледобувних

шахтах
1101260 0431 Створення 75 000,0 75 000,0 75 000,0 уніфікованої

телекомунікаційної

системи

диспетчерського

контролю та

автоматизованого

керування

гірничими машинами

і технологічними

комплексами (УТАС)

на вугледобувних

підприємствах для

підвищення техніки

безпеки
1101280 0431 Заходи та наукові 50 000,0 50 000,0 50 000,0 розробки по

підвищенню безпеки

видобутку вугілля,

у тому числі

створення і

впровадження

теплоенергетичних

когенераційних

установок

вітчизняного

виробництва з

утилізації

вугільного метану
1101300 0483 Розробка державних 2 000,0 2 000,0 2 000,0 науково-технічних

програм для

забезпечення

екологічної

безпеки у сфері

паливно-

енергетичного

комплексу
1101330 0441 Державна підтримка 50 000,0 50 000,0 50 000,0 на часткове

покриття витрат із

собівартості

продукції

уранодобувного

підприємства

Східний гірничо-

збагачувальний

комбінат
1200000 Міністерство 86 306,8 73 790,9 33 783,9 2 493,2 12 515,9 21 246,3 14 834,1 303,5 197,2 6 412,2 107 553,1 економіки та з

питань

європейської

інтеграції України
1201000 Апарат 59 377,0 51 824,1 20 351,9 1 960,0 7 552,9 13 346,3 10 455,8 78,5 2 890,5 72 723,3 Міністерства

економіки та з

питань

європейської

інтеграції України
1201010 0132 Керівництво та 32 683,6 31 683,6 19 082,4 1 860,0 1 000,0 1 168,9 344,5 824,4 33 852,5 управління у сфері

загальнодержавного

планування і

прогнозування

економіки
1201020 0411 Внески України до 2 163,4 2 163,4 2 163,4 бюджету ГАТТ/СОТ
1201030 0411 Забезпечення 3 983,1 3 983,1 3 983,1 двостороннього

співробітництва

України з

іноземними

державами та

міжнародними

організаціями
1201040 0411 Інформаційне та 4 800,0 4 800,0 4 800,0 організаційне

забезпечення

участі України у

міжнародних

форумах,

конференціях,

виставках
1201050 0481 Прикладні розробки 1 925,7 1 925,7 80,0 80,0 2 005,7 у сфері розвитку

економіки і

торгівлі
1201060 0487 Державні науково- 518,8 518,8 518,8 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм

загально-

економічного

спрямування
1201070 0481 Розробки 1 608,8 257,2 1 351,6 1 608,8 найважливіших

новітніх

технологій та

фінансова

підтримка

підготовки

наукових кадрів у

сфері економіки і

торгівлі
1201080 0487 Проведення науково- 69,5 69,5 69,5 практичних

конференцій і

семінарів з

економічних

проблем
1201090 0950 Підвищення 365,5 365,5 175,6 117,0 116,0 78,5 1,0 482,5 кваліфікації

державних

службовців у сфері

економіки
1201110 0950 Перепідготовка 4 050,0 4 050,0 4 050,0 управлінських

кадрів для сфери

підприємництва
1201120 0832 Фінансова 347,8 347,8 347,8 підтримка журналу

"Економіка

України" та

інформаційно-

аналітичного

бюлетеня "Вісник

державних

закупівель"
1201130 0411 Реалізація 2 174,4 1 754,4 1 093,9 100,0 420,0 2 174,4 повноважень

державного органу

з питань

банкрутства
1201150 0113 Забезпечення 702,0 702,0 702,0 діяльності

Організаційної

групи ЄЕП
1201160 0411 Розбудова системи 2 336,8 2 336,8 2 336,8 управління

проектами розвитку

міжнародних

фінансових

організацій
1201600 0460 Розвиток 1 327,5 1 327,5 10 259,8 9 995,3 264,5 11 587,3 інфраструктури

надання

інформаційних

послуг через

Інтернет
1201610 0481 Заходи щодо 320,1 320,1 1 720,6 1 720,6 2 040,7 зміцнення

інформаційної бази

для прийняття

рішень і

прогнозування
1204000 Державна інспекція 16 413,7 15 483,7 9 072,2 476,2 930,0 16 413,7 з контролю за

цінами
1204010 0411 Керівництво та 16 283,7 15 483,7 9 072,2 476,2 800,0 16 283,7 управління у сфері

контролю за цінами
1204020 0481 Прикладні розробки 130,0 130,0 130,0 у сфері державного

контролю за цінами
1205000 Державний комітет 10 516,1 6 483,1 4 359,8 57,0 4 033,0 7 900,0 4 378,3 225,0 197,2 3 521,7 18 416,1 України з

енергозбереження
1205010 0434 Керівництво та 6 693,7 6 483,1 4 359,8 57,0 210,6 7 900,0 4 378,3 225,0 197,2 3 521,7 14 593,7 управління у сфері

енергозбереження
1205020 0483 Державні науково- 1 646,4 1 646,4 1 646,4 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

енергозбереження
1205030 0483 Розробки 340,0 340,0 340,0 найважливіших

новітніх

технологій у сфері

енергозбереження
1205040 0434 Міжгалузеві 1 836,0 1 836,0 1 836,0 енергозберігаючі

заходи
1400000 Міністерство 558 116,3 500 591,5 16 467,9 10 485,0 57 524,8 33 468,0 13 475,4 1 712,9 321,0 19 992,6 591 584,3 закордонних справ

України
1401000 Апарат 558 116,3 500 591,5 16 467,9 10 485,0 57 524,8 33 468,0 13 475,4 1 712,9 321,0 19 992,6 591 584,3 Міністерства

закордонних справ

України
1401010 0113 Керівництво та 27 388,8 20 888,8 10 747,9 485,0 6 500,0 27 388,8 управління у сфері

державної політики

щодо зовнішніх

відносин
1401020 0113 Внески України до 78 390,0 78 390,0 78 390,0 бюджету ООН,

органів і

спеціальних

установ системи

ООН та інших

міжнародних

організацій
1401030 0113 Функціонування 373 269,6 355 757,6 4 840,0 10 000,0 17 512,0 33 258,0 13 268,4 1 652,9 321,0 19 989,6 406 527,6 закордонних

дипломатичних

установ України
1401040 0113 Розширення мережі 16 812,8 300,0 16 512,8 16 812,8 власності України

за кордоном у

вигляді нерухомого

майна для потреб

дипломатичних

установ України
1401050 0113 Реалізація 5 464,7 5 464,7 5 464,7 Міністерством

закордонних справ

України

повноважень з

проведення

зовнішньої

політики України

за кордоном,

організація і

контроль за

діяльністю

закордонних

дипломатичних

установ України
1401070 0113 Внески до установ 6 144,8 6 144,8 6 144,8 і організацій СНД
1401080 0113 Забезпечення 5 335,1 5 335,1 5 335,1 перебування в

Україні іноземних

делегацій,

пов'язаних з

офіційними

візитами
1401090 0113 Виконання 379,7 379,7 379,7 зобов'язань Уряду

України щодо

функціонування

бюро інформації

Ради Європи та

інформаційного

офісу ГУУАМ
1401100 0950 Підготовка та 3 557,9 1 557,9 880,0 2 000,0 210,0 207,0 60,0 3,0 3 767,9 підвищення

кваліфікації

кадрів для сфери

міжнародних

відносин

Дипломатичною

академією України

та на Вищих курсах

іноземних мов
1401110 0113 Фінансова 20 443,0 20 443,0 20 443,0 підтримка

пропаганди за

кордоном

українського

надбання та

висвітлення в

Україні діяльності

міжнародних

організацій, в

тому числі

здійснення заходів

Українським фондом

миру по програмі

"Народна

дипломатія"
1401120 0950 Підвищення 319,6 319,6 319,6 кваліфікації

працівників

дипломатичної

служби, які

віднесені до посад

п'ятої - сьомої

категорій

державних

службовців
1401130 0113 Виготовлення 610,3 610,3 610,3 службових

документів, що

засвідчують особу,

для виїзду за

кордон
1401140 0113 Забезпечення 5 000,0 5 000,0 5 000,0 представництва

України під час

розгляду справ у

Міжнародному Суді

ООН
1401810 0113 Будівництво 15 000,0 15 000,0 15 000,0 службово-житлового

комплексу для

працівників

Посольства України

в Російській

Федерації
1700000 Державний комітет 293 270,5 233 528,1 70 351,0 7 123,9 59 742,4 55 297,5 47 805,1 20 203,0 352,8 7 492,4 348 568,0 телебачення і

радіомовлення

України
1701000 Апарат Державного 293 270,5 233 528,1 70 351,0 7 123,9 59 742,4 55 297,5 47 805,1 20 203,0 352,8 7 492,4 348 568,0 комітету

телебачення і

радіомовлення

України
1701010 0831 Керівництво та 3 525,4 3 525,4 1 851,1 168,4 300,0 300,0 45,0 3 825,4 управління у сфері

телебачення і

радіомовлення
1701020 0840 Прикладні розробки 179,9 179,9 179,9 у сфері засобів

масової інформації
1701040 0950 Підвищення 1 615,9 1 025,9 545,2 36,7 590,0 191,7 142,9 32,2 6,0 48,8 1 807,6 кваліфікації

працівників

засобів масової

інформації в

Укртелерадіопрес-

інституті
1701050 0824 Фінансова 120,0 120,0 120,0 підтримка творчих

спілок у сфері

засобів масової

інформації
1701060 0840 Прикладні розробки 760,7 760,7 840,0 840,0 1 600,7 у сфері

книговидавничої

справи та

інформаційно-

бібліографічної

діяльності
1701070 0834 Інформаційно- 312,9 271,9 168,2 3,4 41,0 25,0 25,0 3,0 337,9 культурне

забезпечення

населення Криму у

відродженні та

розвитку культур

народів Криму
1701080 0831 Виробництво 68 122,3 65 922,3 33 905,0 4 226,6 2 200,0 17 500,0 15 663,7 6 132,4 246,6 1 836,3 85 622,3 телерадіопрограм

для державних

потреб
1701090 0831 Заходи з розвитку 10 767,7 9 267,7 2 092,0 161,7 1 500,0 650,0 647,7 240,1 2,3 11 417,7 супутникового

мовлення
1701100 0832 Фінансова 500,0 500,0 500,0 підтримка преси
1701120 0834 Збирання, обробка 11 777,1 11 777,1 11 777,1 та розповсюдження

офіційної

інформаційної

продукції
1701130 0829 Державні стипендії 394,5 394,5 394,5 видатним діячам

інформаційної

галузі, дітям

журналістів, які

загинули або стали

інвалідами у

зв'язку з

виконанням

службових

обов'язків та

премії в

інформаційній

галузі
1701140 0831 Виробництво та 45 618,9 43 074,9 18 266,3 1 704,5 2 544,0 19 290,8 19 140,8 11 514,3 5,2 150,0 64 909,7 розповсюдження

телепрограм

Національною

телекомпанією

України
1701150 0831 Трансляція 43 632,4 43 632,4 4 500,0 4 500,0 48 132,4 телерадіопрограм,

вироблених для

державних потреб
1701160 0850 Здійснення 2 016,9 1 130,4 776,8 886,5 2 016,9 контролю у сфері

захисту суспільної

моралі
1701170 0850 Інформаційне та 1 796,0 1 796,0 1 796,0 організаційне

забезпечення

участі України у

міжнародних

форумах,

конференціях,

виставках
1701180 0829 Підготовка та 4 740,3 4 740,3 4 740,3 проведення сьомої

Європейської

міністерської

конференції з

питань засобів

масової інформації
1701190 0831 Виробництво та 21 540,2 20 240,2 12 746,4 822,6 1 300,0 12 000,0 7 385,0 2 281,0 50,0 4 615,0 33 540,2 розповсюдження

радіопрограм

Національною

радіокомпанією

України
1701200 0829 Проведення 30 849,4 30 849,4 30 849,4 пісенного конкурсу

"Євробачення -

2005" в Україні
1701210 0831 Технічне 45 000,0 45 000,0 45 000,0 переоснащення

обласних державних

телерадіокомпаній
1900000 Державний комітет 173 780,2 163 183,2 100 245,5 1 110,3 10 597,0 11 277,4 7 915,4 725,1 100,6 3 362,0 185 057,6 лісового

господарства

України
1901000 Апарат Державного 173 780,2 163 183,2 100 245,5 1 110,3 10 597,0 11 277,4 7 915,4 725,1 100,6 3 362,0 185 057,6 комітету лісового

господарства

України
1901010 0422 Керівництво та 17 708,7 16 872,4 7 464,0 577,4 836,3 55,0 55,0 35,0 17 763,7 управління у сфері

лісового

господарства
1901020 0140 Фундаментальні 242,7 242,7 242,7 дослідження у

сфері екологічної

безпеки в лісовому

господарстві
1901030 0482 Прикладні розробки 2 094,3 2 094,3 1 540,0 1 540,0 3 634,3 у сфері розвитку

лісового

господарства
1901040 0482 Фінансова 100,0 100,0 24,5 9,9 100,0 підтримка

підготовки

наукових кадрів у

сфері лісового

господарства
1901050 0941 Підготовка кадрів 10 952,9 10 952,9 4 280,5 3 902,5 378,0 15 233,4 для лісового

господарства

вищими навчальними

закладами I і II

рівнів акредитації
1901060 0422 Ведення лісового і 129 906,7 126 243,0 86 693,5 446,3 3 663,7 2 320,0 1 506,5 132,2 15,5 813,5 132 226,7 мисливського

господарства,

охорона і захист

лісів в лісовому

фонді
1901070 0511 Створення захисних 3 100,0 3 100,0 3 100,0 лісових насаджень

та полезахисних

лісових смуг
1901080 0520 Збереження 9 674,9 9 014,9 6 063,5 76,7 660,0 3 081,9 2 451,4 592,9 50,1 630,5 12 756,8 природно-

заповідного фонду
2100000 Міністерство 5 255 285,9 3 723 813,4 2 582 629,4 282 817,5 1 531 472,5 273 494,0 220 354,8 40 139,9 24 275,3 53 139,2 5 528 779,9 оборони України
2101000 Апарат 5 255 285,9 3 723 813,4 2 582 629,4 282 817,5 1 531 472,5 273 494,0 220 354,8 40 139,9 24 275,3 53 139,2 5 528 779,9 Міністерства

оборони України
2101010 0210 Керівництво та 53 368,9 53 168,9 43 666,7 1 314,2 200,0 1 134,0 1 121,5 12,5 54 502,9 військове

управління

Збройними Силами

України
в тому числі 3 539,7 3 539,7 3 539,7 3 539,7 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
2101020 0210 Утримання 2 149 166,2 2 149 166,2 1 957 204,7 4 000,0 4 000,0 2 153 166,2 особового складу

Збройних Сил

України
в тому числі 191 105,1 191 105,1 191 105,1 191 105,1 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб"
2101030 0210 Матеріально- 4 160,0 535,0 3 625,0 10 644,0 4 546,5 6 097,5 14 804,0 технічне

забезпечення

бойової,

оперативної та

фізичної

підготовки військ
2101040 0113 Верифікаційна 240,0 240,0 240,0 діяльність за

кордоном
2101050 0210 Тилове 442 324,5 401 600,0 40 724,5 23 630,5 18 739,8 4 890,7 465 955,0 забезпечення

Збройних Сил

України
2101060 0210 Утримання, 287 780,4 287 780,4 280 311,9 52 670,0 46 870,0 10 500,0 5 800,0 340 450,4 експлуатація,

обслуговування

казармено-

житлового фонду,

будівель, споруд

та об'єктів, що

належать Збройним

Силам України
2101070 0210 Забезпечення 20 849,6 12 849,6 8 000,0 2 660,0 1 000,0 1 660,0 23 509,6 Збройних Сил

України зв'язком,

створення та

розвиток командних

пунктів та

автоматизованих

систем управління
2101080 0260 Медичне лікування 173 640,5 173 540,5 107 683,0 100,0 18 632,0 15 246,0 4 142,8 3 386,0 192 272,5 та обслуговування

особового складу

Збройних Сил

України
в тому числі 1 652,7 1 652,7 1 652,7 1 652,7 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
2101090 0260 Фінансова 21 799,5 21 799,5 13 464,0 1 191,4 100 925,0 93 213,4 28 310,1 13 735,2 7 711,6 122 724,5 підтримка

санаторно-

курортних закладів

та утримання

реабілітаційних

центрів

Міністерства

оборони
в тому числі 169,4 169,4 169,4 169,4 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб"
2101100 0240 Підготовка 307 139,7 295 256,8 259 910,7 11 882,9 18 321,0 13 381,0 7 226,5 4 940,0 325 460,7 громадян на посади

осіб офіцерського

складу, підвищення

кваліфікації та

перепідготовка

офіцерських

кадрів, початкова

військова

підготовка молоді
в тому числі 20 782,5 20 782,5 20 782,5 20 782,5 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб"
2101110 0210 Проведення 6 011,1 4 411,1 1 600,0 400,0 400,0 6 411,1 мобілізаційної

роботи,

забезпечення

діяльності

військкоматів,

організація і

проведення призову

молодого

поповнення на

військову службу
2101120 0260 Культурно-виховна 30 477,6 30 477,6 22 181,6 11 364,0 10 802,6 460,5 40,1 561,4 41 841,6 робота з особовим

складом та членами

сімей

військовослужбовців

Збройних Сил

України
в тому числі 949,3 949,3 949,3 949,3 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
2101140 0210 Реформування та 365 100,0 53 800,0 311 300,0 840,0 840,0 365 940,0 розвиток Збройних

Сил України
2101150 0210 Закупівля 80 100,0 80 100,0 80 100,0 озброєння та

військової техніки

Міністерством

оборони України
2101160 0250 Прикладні 63 000,0 63 000,0 1 173,5 973,5 200,0 64 173,5 дослідження у

сфері військової

оборони держави
2101170 0210 Відновлення 21 373,4 960,0 20 413,4 21 200,0 8 860,5 12 339,5 42 573,4 боєздатності,

утримання,

експлуатація,

ремонт озброєння

та військової

техніки
2101180 0210 Будівництво і 16 200,0 16 200,0 1 200,0 100,0 1 100,0 17 400,0 капітальний ремонт

військових

об'єктів
2101190 1062 Будівництво 500 700,0 5 000,0 495 700,0 2 600,0 1 000,0 1 600,0 503 300,0 (придбання) житла

для

військовослужбовців

Збройних Сил

України
2101200 0210 Забезпечення 108 015,4 108 015,4 800,0 800,0 108 815,4 живучості та

вибухопожежобезпеки

арсеналів, баз і

складів озброєння

ракет і

боєприпасів

Збройних Сил

України
2101210 0512 Утилізація 70 264,8 70 264,8 1 200,0 1 200,0 71 464,8 звичайних видів

боєприпасів,

непридатних для

подальшого

зберігання та

використання
2101230 0210 Забезпечення 349 355,7 206 561,3 177 541,3 142 794,4 349 355,7 участі у

міжнародних

миротворчих

операціях
в тому числі 20 417,2 20 417,2 20 417,2 20 417,2 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб"
2101240 0210 Забезпечення 17 210,4 9 560,4 977,4 7 650,0 100,0 100,0 17 310,4 виконання

міжнародних угод у

військовій сфері
в тому числі 112,4 112,4 112,4 112,4 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб"
2101250 0240 Підготовка 11 606,1 11 606,1 11 606,1 призовників для

Збройних Сил

України та інших

військових

формувань

Товариством

сприяння обороні

України
2101270 0210 Підготовка 1 300,0 1 100,0 200,0 1 300,0 курсантів льотних

спеціалізацій для

Збройних Сил

України

Харківським

аероклубом

Товариства

сприяння обороні

України
2101280 0210 Створення та 129 702,1 129 702,1 129 702,1 закупівля літака

АН-70
2101330 1050 Відшкодування 4 400,0 4 400,0 4 400,0 Фонду соціального

страхування на

випадок безробіття

додаткових витрат,

пов'язаних з

виплатою

військовослужбов-

цям, звільненим у

зв'язку з

реформуванням

Збройних Сил

України, допомоги

по безробіттю та

матеріальної

допомоги у період

професійної

підготовки,

перепідготовки або

підвищення

кваліфікації понад

розмір,

встановлений

законодавством
2101340 0210 Захист важливих 20 000,0 20 000,0 20 000,0 державних об'єктів
2110000 Міністерство 2 667 510,2 2 667 510,2 2 667 510,2 оборони України

(загальнодержавні

видатки)
2111000 Міністерство 2 667 510,2 2 667 510,2 2 667 510,2 оборони України

(загальнодержавні

видатки)
2111020 1020 Пенсійне 2 667 510,2 2 667 510,2 2 667 510,2 забезпечення

військовослужбовців

Збройних Сил

України
2400000 Міністерство 112 736,0 105 974,6 71 011,8 2 151,5 6 761,4 130 163,4 54 429,0 3 175,4 1 871,5 75 734,4 242 899,4 охорони

навколишнього

природного

середовища України
2401000 Апарат 109 287,0 102 767,2 69 110,9 2 058,0 6 519,8 114 163,4 38 429,0 3 175,4 1 871,5 75 734,4 223 450,4 Міністерства

охорони

навколишнього

природного

середовища України
2401010 0540 Загальне 4 257,7 4 257,7 2 592,7 155,0 1 870,1 1 650,1 236,0 255,0 220,0 6 127,8 керівництво та

управління у сфері

охорони

навколишнього

природного

середовища
2401020 0540 Управління та 39 004,5 39 004,5 26 546,7 660,4 12 660,9 10 069,4 930,2 2 591,5 51 665,4 контроль у сфері

охорони

навколишнього

природного

середовища на

регіональному

рівні
2401030 0530 Прикладні наукові 1 164,9 1 164,9 1 164,9 та науково-

технічні розробки

з пріоритетних

напрямів у сфері

охорони

навколишнього

природного

середовища
2401040 0530 Державні науково- 802,4 802,4 802,4 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

природоохоронної

діяльності
2401050 0530 Прикладні наукові 1 829,8 1 829,8 989,0 989,0 2 818,8 та науково-

технічні розробки

з пріоритетних

напрямів у сфері

гідрометеорології
2401070 0530 Розробки 84,9 28,3 56,6 84,9 найважливіших

новітніх

технологій у сфері

гідрометеорології,

фінансова

підтримка

підготовки

наукових кадрів
2401080 0530 Державні науково- 663,6 663,6 663,6 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

технічного

переоснащення

системи

гідро-

метеорологічних

спостережень,

прогнозування та

досліджень клімату
2401090 0950 Підвищення 239,7 239,7 174,9 239,3 159,3 50,0 28,8 80,0 479,0 кваліфікації у

сфері охорони

навколишнього

природного

середовища
2401120 0511 Гідрометеорологічна 45 530,3 45 027,3 30 630,0 1 080,2 503,0 15 758,2 10 778,7 2 449,0 549,8 4 979,5 61 288,5 діяльність
2401140 0511 Розвиток споруд і 786,4 556,4 230,0 786,4 засобів

гідро-

метеорологічних

спостережень і

прогнозування на

річках і водоймах
2401160 0520 Заходи із 13 725,3 13 478,8 9 166,6 162,4 246,5 2 250,0 2 023,9 440,4 107,7 226,1 15 975,3 створення і

збереження

природно-

заповідного фонду,

ведення кадастрів

тваринного і

рослинного світу,

Червоної книги
2401170 0540 Забезпечення 247,5 174,5 73,0 247,5 вимірів речовин та

аналіз проб під

час проведення

інспекцій

Організацією по

забороні хімічної

зброї
2401180 0540 Розробка та 2 700,0 2 700,0 2 700,0 впровадження

заходів і

механізмів

формування умов

екологічно-

збалансованого

(сталого) розвитку
2401190 0540 Сприяння 2 100,0 1 930,0 170,0 2 100,0 екологічній

освіті, випуску та

поширенню

екологічної

інформації
2401200 0540 Забезпечення 8 000,0 8 000,0 8 000,0 державного

контролю за

додержанням вимог

природоохоронного

законодавства
2401210 0511 Моніторинг 6 455,0 6 455,0 6 455,0 навколишнього

природного

середовища,

створення систем і

банків екологічної

інформації
2401220 0511 Запобігання та 2 950,0 2 950,0 2 950,0 зниження рівня

забруднення

навколишнього

природного

середовища
2401230 0513 Очистка стічних 17 833,0 17 833,0 17 833,0 вод
2401240 0540 Міжнародне 4 100,0 3 890,0 210,0 4 100,0 співробітництво у

сфері охорони

навколишнього

природного

середовища
2401250 0512 Поводження з 8 067,0 8 067,0 8 067,0 відходами та

небезпечними

хімічними

речовинами
2401260 0520 Формування 2 000,0 2 000,0 2 000,0 національної

екологічної мережі
2401290 0511 Підвищення якості 18 145,9 18 145,9 18 145,9 атмосферного

повітря
2401310 0530 Експертно- 950,0 950,0 950,0 аналітичне

супроводження та

моніторинг

наукових проектів

з екологічної

безпеки
2401600 0520 Збереження 8 045,0 7 927,6 117,4 8 045,0 біорозмаїття в

Азово-

Чорноморському

коридорі
2402000 Державна 1 560,8 1 480,8 889,8 68,0 80,0 1 560,8 екологічна

інспекція
2402010 0511 Керівництво та 1 560,8 1 480,8 889,8 68,0 80,0 1 560,8 управління у сфері

екологічного

контролю
2403000 Державна служба 369,5 365,9 228,1 3,6 369,5 заповідної справи
2403010 0520 Керівництво та 369,5 365,9 228,1 3,6 369,5 управління у сфері

заповідної справи
2405000 Державна 545,1 545,1 319,5 545,1 гідрометеорологічна

служба
2405010 0540 Керівництво та 545,1 545,1 319,5 545,1 управління у сфері

гідрометеорології
2407000 Національна 209,6 201,6 119,5 8,0 209,6 комісія

радіаційного

захисту населення
2407010 0513 Керівництво та 209,6 201,6 119,5 8,0 209,6 управління у сфері

радіаційного

захисту населення
2408000 Державна інспекція 414,0 314,0 194,0 5,5 100,0 414,0 з контролю за

охороною,

захистом,

використанням та

відтворенням лісів
2408010 0540 Керівництво та 414,0 314,0 194,0 5,5 100,0 414,0 управління у сфері

з контролю за

охороною,

захистом,

використанням та

відтворенням лісів
2409000 Державний фонд 350,0 300,0 150,0 20,0 50,0 16 000,0 16 000,0 16 350,0 стимулювання і

фінансування

заходів з охорони

навколишнього

природного

середовища
2409010 0540 Забезпечення 350,0 300,0 150,0 20,0 50,0 350,0 діяльності

Державного фонду

стимулювання і

фінансування

заходів з охорони

навколишнього

природного

середовища
2409020 0513 Фінансова 16 000,0 16 000,0 16 000,0 підтримка

природоохоронної

діяльності через

механізм

здешевлення

кредитів

комерційних банків
2600000 Міністерство 165 767,8 25 790,3 5 186,5 422,2 139 977,5 78 485,0 475,0 130,0 78 010,0 244 252,8 промислової

політики України
2601000 Апарат 165 767,8 25 790,3 5 186,5 422,2 139 977,5 78 485,0 475,0 130,0 78 010,0 244 252,8 Міністерства

промислової

політики України
2601010 0442 Загальне 10 737,9 9 563,6 4 977,4 400,0 1 174,3 450,0 450,0 130,0 11 187,9 керівництво та

управління у сфері

промислової

політики
2601020 0484 Прикладні розробки 2 555,6 2 555,6 2 555,6 з проблем розвитку

основних галузей

обробної

промисловості
2601030 0484 Розробки 3 427,9 3 427,9 3 427,9 найважливіших

новітніх

технологій у сфері

промисловості
2601040 0484 Фінансова 505,9 505,9 505,9 підтримка розвитку

наукової

інфраструктури у

сфері

промисловості
2601050 0825 Функціонування 251,3 251,3 161,9 17,0 35,0 25,0 10,0 286,3 Центральної

державної науково-

технічної

бібліотеки
2601060 0826 Функціонування 79,9 79,9 47,2 5,2 79,9 Державного

металургійного

музею України
2601070 0442 Створення і 10 000,0 10 000,0 10 000,0 впровадження у

виробництво

сучасних видів

цивільної

продукції на

підприємствах

машинобудівного

комплексу
2601080 0513 Консервація 2 500,0 2 500,0 2 500,0 виробничих

потужностей

промислових

підприємств
2601090 0441 Реструктуризація 34 755,0 34 755,0 34 755,0 підприємств з

підземного

видобутку залізної

руди
2601100 0513 Реструктуризація 11 000,0 8 000,0 3 000,0 11 000,0 та ліквідація

об'єктів

підприємств

гірничої хімії і

здійснення

невідкладних

природоохоронних

заходів в зоні їх

діяльності
2601110 0442 Заходи 5 000,0 5 000,0 5 000,0 спеціального

призначення

підприємств та

організацій

оборонного

комплексу
2601130 0484 Державні науково- 6 414,7 6 414,7 6 414,7 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

промисловості
2601140 0484 Наукові розробки у 1 310,7 1 310,7 1 310,7 сфері

стандартизації та

сертифікації

промислової

продукції
2601150 0442 Фінансова 3 650,0 3 650,0 3 650,0 підтримка

вітчизняного

виробника калійних

добрив
2601160 0442 Державна підтримка 5 000,0 5 000,0 5 000,0 вітчизняного

машинобудування

для

агропромислового

комплексу
2601180 0433 Заходи по 78 000,0 78 000,0 78 000,0 реалізації

Комплексної

програми

будівництва

вітрових

електростанцій
2601190 0441 Забезпечення 7 000,0 7 000,0 7 000,0 життєдіяльності

Криворізького

гірничо-

збагачувального

комбінату

окислених руд та

відновлення

будівництва його

об'єктів
2601210 0260 Забезпечення 2 500,0 2 500,0 2 500,0 міжнародного

співробітництва у

воєнно-промисловій

і військово-

технічній сферах
2601220 0421 Фінансова 8 000,0 8 000,0 8 000,0 підтримка

виробництва та

створення нових

вітчизняних

засобів захисту

рослин і

регуляторів росту

рослин, їх

державне

випробування та

реєстрація
2601230 0950 Підвищення 78,9 78,9 78,9 кваліфікації

державних

службовців п'ятої -

сьомої категорій у

сфері

промисловості
2601240 0411 Презентація 1 000,0 1 000,0 1 000,0 українськими

підприємствами

вітчизняних

товарів на

міжнародній

виставці "Ганновер

Мессе"
2601250 0490 Заходи по 20 000,0 20 000,0 20 000,0 виконанню програм

розвитку

підприємств

суднобудівної,

літакобудівної

промисловості,

підприємств

концерну

"Бронетехніка

України" та

підприємств і

організацій, які

виготовляють і

розробляють

боєприпаси, їх

елементи та вироби

спецхімії
2601800 0452 Заходи по 20 000,0 20 000,0 20 000,0 завершенню

будівництва

транспортних

рефрижераторних

суден з високим

ступенем

готовності
2601810 0210 Підготовка 10 000,0 10 000,0 10 000,0 виробництва літака

АН-70 та створення

літака АН-148
2800000 Міністерство 4 007 594,2 999 806,3 247 976,1 16 215,4 3 007 787,9 878 487,6 479 674,9 85 055,3 9 041,9 398 812,7 4 886 081,8 аграрної політики

України
2801000 Апарат 3 354 061,7 500 097,7 72 314,4 3 519,6 2 853 964,0 560 702,7 247 074,1 17 685,1 1 941,8 313 628,6 3 914 764,4 Міністерства

аграрної політики

України
2801010 0421 Загальне 14 113,4 10 305,4 4 074,2 400,0 3 808,0 14 113,4 керівництво та

управління у сфері

агропромислового

комплексу
2801030 0482 Прикладні розробки 4 745,0 4 745,0 4 745,0 у сфері розвитку

сільськогосподар-

ського виробництва
2801050 0482 Розробки 3 161,5 3 161,5 3 161,5 найважливіших

новітніх

технологій у сфері

розвитку

агропромислового

комплексу,

фінансова

підтримка

підготовки

наукових кадрів
2801060 0482 Наукові розробки у 1 213,0 1 213,0 1 213,0 сфері

стандартизації та

сертифікації

сільськогосподар-

ської продукції
2801070 0960 Оздоровлення та 5 000,0 5 000,0 5 000,0 відпочинок дітей

працівників

агропромислового

комплексу
2801080 0941 Підготовка кадрів 179 622,0 170 869,0 8 753,0 70 481,5 60 999,0 9 482,5 250 103,5 для

агропромислового

комплексу вищими

навчальними

закладами I і II

рівнів акредитації
2801100 0942 Підготовка кадрів 183 625,2 174 725,2 8 900,0 193 022,0 145 982,0 47 040,0 376 647,2 для

агропромислового

комплексу вищими

навчальними

закладами III і IV

рівнів акредитації
2801110 0990 Методичне 3 332,9 2 232,9 1 113,5 187,0 1 100,0 4 862,1 4 272,1 117,0 102,6 590,0 8 195,0 забезпечення

діяльності

аграрних

навчальних

закладів
2801130 0930 Підготовка, 5 000,0 5 000,0 5 000,0 перепідготовка та

підвищення

кваліфікації

робітничих кадрів

агропромислового

комплексу
2801140 0950 Підвищення 2 803,9 2 703,9 1 686,4 205,3 100,0 1 226,0 1 171,0 396,3 131,2 55,0 4 029,9 кваліфікації

кадрів

агропромислового

комплексу

закладами

післядипломної

освіти
2801150 0828 Заходи, пов'язані 1 150,0 1 150,0 839,4 1 150,0 з передачею

культурно-освітніх

установ у

комунальну

власність
2801170 0421 Докорінне 10 000,0 10 000,0 10 000,0 поліпшення земель

підприємств

агропромислового

комплексу
2801180 0421 Агрохімічна 5 000,0 5 000,0 5 000,0 паспортизація

земель

сільськогосподар-

ського призначення
2801190 0421 Селекція в 124 000,0 124 000,0 124 000,0 тваринництві та

птахівництві на

підприємствах

агропромислового

комплексу
2801200 0421 Заходи по боротьбі 5 000,0 5 000,0 5 000,0 з шкідниками та

хворобами

сільськогосподар-

ських рослин
2801210 0421 Фінансова 619 500,0 619 500,0 619 500,0 підтримка

виробництва

продукції

тваринництва та

рослинництва
2801220 0421 Селекція в 100 000,0 100 000,0 100 000,0 рослинництві
2801230 0421 Фінансова 17 250,0 17 250,0 17 250,0 підтримка

фермерських

господарств
2801240 0421 Здійснення 100 000,0 100 000,0 100 000,0 фінансової

підтримки

підприємств

агропромислового

комплексу через

механізм

здешевлення

короткострокових

кредитів
2801250 0421 Погашення 5 000,0 5 000,0 5 000,0 заборгованості із

закупівлі

сільськогосподар-

ської продукції за

державним

замовленням

(контрактом)

1994-1997 рр.
2801260 0422 Заходи з охорони і 15 500,0 15 500,0 15 500,0 захисту,

раціонального

використання

лісів, наданих в

постійне

користування

агропромисловим

підприємствам
2801270 0482 Розробка зразків 5 000,0 5 000,0 5 000,0 техніки для

сільського

господарства,

харчової та

переробної

промисловості
2801280 0421 Фінансова 50 000,0 50 000,0 50 000,0 підтримка

агропромислових

підприємств, що

знаходяться в

особливо складних

кліматичних умовах
2801290 0421 Проведення 8 000,0 8 000,0 8 000,0 державних

виставкових

заходів у сфері

агропромислового

комплексу
2801300 0620 Реформування та 19 000,0 19 000,0 19 000,0 розвиток

комунального

господарства у

сільській

місцевості
2801310 0421 Організація і 126 976,3 122 686,3 62 100,9 2 227,3 4 290,0 48 270,0 34 650,0 17 171,8 1 708,0 13 620,0 175 246,3 регулювання

діяльності установ

в системі

агропромислового

комплексу
2801320 0482 Дослідження і 37 823,3 37 823,3 6 923,4 6 923,4 44 746,7 експериментальні

розробки в системі

агропромислового

комплексу
2801330 0421 Створення і 5 000,0 5 000,0 20 917,7 20 917,7 25 917,7 забезпечення

резервного запасу

сортового та

гібридного насіння
2801340 0421 Запобігання 20 000,0 20 000,0 20 000,0 розповсюдженню

збудників

інфекційних хвороб

тварин
2801350 0421 Закладення і 144 000,0 144 000,0 144 000,0 нагляд за молодими

садами,

виноградниками та

ягідниками
2801360 0482 Державні науково- 1 845,2 1 845,2 1 845,2 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

сільського

господарства
2801420 0490 Впровадження 10 000,0 10 000,0 10 000,0 енергозберігаючих

технологій в

агропромисловому

комплексі
2801430 0421 Часткова 70 000,0 70 000,0 200 000,0 200 000,0 270 000,0 компенсація

вартості складної

сільськогосподар-

ської техніки

вітчизняного

виробництва
2801480 0421 Здійснення 8 000,0 8 000,0 8 000,0 фінансової

підтримки розвитку

підприємств

молочної переробки
2801500 0421 Здійснення 120 000,0 120 000,0 120 000,0 фінансової

підтримки

підприємств

агропромислового

комплексу через

механізм

здешевлення

довгострокових

кредитів
2801510 0421 Фінансова 16 000,0 16 000,0 16 000,0 підтримка розвитку

хмелярства
2801540 0421 Компенсація 1 207 400,0 1 207 400,0 1 207 400,0 Пенсійному фонду

різниці між сумою

страхових внесків,

сплачених

сільськогосподар-

ськими

підприємствами -

суб'єктами

спеціального

режиму

оподаткування за

спеціальною

ставкою, та

внесками, які були

б сплачені ними на

загальних підставах
2801570 0421 Забезпечення 10 000,0 5 425,0 2 500,0 500,0 4 575,0 10 000,0 діяльності

Аграрного фонду
2801580 0421 Здешевлення 54 000,0 54 000,0 54 000,0 вартості страхових

премій (внесків)

фактично сплачених

суб'єктами

аграрного ринку
2801590 0421 Засновницький 36 000,0 36 000,0 36 000,0 внесок до

статутного фонду

(капіталу)

аграрної біржі
2801800 0513 Заходи з 15 000,0 15 000,0 15 000,0 ліквідації

наслідків

затоплення шахти

N 9 та аварійного

ствола шахти N 8

Солотвинського

солерудника

Тячівського району

Закарпатської

області
2802000 Державний 369 060,1 292 315,1 143 612,4 7 280,2 76 745,0 200 000,0 145 900,0 55 000,0 6 350,0 54 100,0 569 060,1 департамент

ветеринарної

медицини
2802010 0421 Керівництво та 52 590,0 47 690,0 26 019,0 2 044,0 4 900,0 52 590,0 управління у сфері

ветеринарної

медицини
2802020 0421 Протиепізоотичні 111 423,1 66 578,1 2 716,0 71,2 44 845,0 111 423,1 заходи та участь у

Міжнародному

епізоотичному бюро
2802030 0421 Організація і 205 047,0 178 047,0 114 877,4 5 165,0 27 000,0 200 000,0 145 900,0 55 000,0 6 350,0 54 100,0 405 047,0 регулювання

діяльності установ

в системі

ветеринарної

медицини
2803000 Державний 1 631,2 1 546,3 916,1 62,1 84,9 6,2 6,2 1 637,4 департамент

продовольства
2803010 0442 Керівництво та 980,3 980,3 547,7 50,0 980,3 управління у сфері

продовольства
2803020 0484 Державні науково- 66,9 66,9 66,9 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

розвитку харчової

промисловості
2803040 0828 Заходи, пов'язані 350,0 350,0 256,0 350,0 з передачею

культурно-освітніх

установ Державного

департаменту

продовольства у

комунальну

власність
2803050 0829 Методично- 234,0 216,0 112,4 12,1 18,0 6,2 6,2 240,2 бібліотечне

забезпечення

переробної

промисловості
2804000 Державний 117 611,3 76 432,6 23 249,5 4 268,8 41 178,7 13 911,8 10 465,2 3 446,6 131 523,1 департамент

рибного

господарства
2804010 0423 Керівництво та 1 610,2 1 460,2 616,2 46,0 150,0 1 610,2 управління у сфері

рибного

господарства
2804030 0482 Прикладні розробки 2 144,7 2 144,7 2 144,7 у сфері рибного

господарства
2804040 0941 Підготовка кадрів 7 326,7 7 026,7 300,0 5 468,5 4 475,8 992,7 12 795,2 для сфери рибного

господарства

вищими навчальними

закладами I і II

рівнів акредитації
2804050 0942 Підготовка кадрів 7 324,2 6 140,2 1 184,0 6 143,3 4 329,4 1 813,9 13 467,5 для сфери рибного

господарства

вищими навчальними

закладами III і IV

рівнів акредитації
2804070 0423 Відтворення та 86 205,5 61 805,5 22 633,3 4 222,8 24 400,0 600,0 600,0 86 805,5 охорона водних

живих ресурсів і

регулювання

рибальства
2804080 0423 Селекція у рибному 7 000,0 7 000,0 7 000,0 господарстві
2804090 0423 Міжнародна 1 700,0 1 060,0 640,0 1 700,0 діяльність у

галузі рибного

господарства
2804800 0423 Будівництво суден 6 000,0 6 000,0 6 000,0 для органів

рибоохорони
2807000 Фізкультурно- 15 006,0 14 006,0 1 000,0 15 006,0 спортивне

товариство "Колос"
2807020 0810 Розвиток фізичної 15 006,0 14 006,0 1 000,0 15 006,0 культури і спорту

серед сільського

населення
2808000 Державна служба з 19 537,7 12 737,7 7 319,7 1 014,7 6 800,0 43 995,0 32 975,0 12 300,0 744,0 11 020,0 63 532,7 охорони прав на

сорти рослин
2808010 0421 Керівництво та 393,2 393,2 234,5 12,0 393,2 управління у сфері

охорони прав на

сорти рослин
2808020 0421 Організація і 14 659,5 12 159,5 7 085,2 1 002,7 2 500,0 43 995,0 32 975,0 12 300,0 744,0 11 020,0 58 654,5 регулювання

діяльності установ

в системі охорони

прав на сорти

рослин
2808030 0421 Докорінне 1 000,0 1 000,0 1 000,0 поліпшення земель

сортодослідних

станцій та опорних

пунктів
2808040 0421 Селекція в галузі 3 300,0 3 300,0 3 300,0 сортовипробування
2808050 0421 Участь у 185,0 185,0 185,0 міжнародному Союзі

з охорони прав

нових сортів

рослин (УПОВ)
2809000 Національний 130 686,2 102 670,9 564,0 70,0 28 015,3 59 871,9 43 254,4 70,2 6,1 16 617,5 190 558,1 аграрний

університет
2809020 0140 Фундаментальні 1 022,2 1 022,2 1 022,2 дослідження

Національного

аграрного

університету у

сфері

сільськогосподар-

ських наук
2809030 0482 Прикладні розробки 5 693,1 5 693,1 2 000,0 2 000,0 7 693,1 Національного

аграрного

університету у

сфері

сільськогосподар-

ських наук
2809040 0941 Підготовка кадрів 24 683,6 22 683,6 2 000,0 15 235,3 12 419,3 2 816,0 39 918,9 для

агропромислового

комплексу вищими

навчальними

закладами I і II

рівнів акредитації

Національного

аграрного

університету
2809050 0942 Підготовка кадрів 82 992,8 78 992,8 4 000,0 42 394,8 30 630,8 11 764,0 125 387,6 для

агропромислового

комплексу

Національним

аграрним

університетом
2809060 0950 Підвищення 994,5 994,5 564,0 70,0 241,8 204,3 70,2 6,1 37,5 1 236,3 кваліфікації

кадрів Інститутом

післядипломної

освіти керівників

і спеціалістів

агропромислового

комплексу

Національного

аграрного

університету
2809800 0482 Створення 15 300,0 15 300,0 15 300,0 Української

лабораторії якості

і безпеки

продукції

агропромислового

комплексу
3000000 Державний комітет 157 530,7 149 797,1 95 459,1 3 425,9 7 733,6 29 692,1 21 258,2 1 432,5 2 431,5 8 433,9 187 222,8 статистики України
3001000 Апарат Державного 157 530,7 149 797,1 95 459,1 3 425,9 7 733,6 29 692,1 21 258,2 1 432,5 2 431,5 8 433,9 187 222,8 комітету

статистики України
3001010 0132 Керівництво та 139 308,1 138 280,5 93 840,9 3 425,9 1 027,6 12 610,5 10 828,1 1 432,5 2 431,5 1 782,4 151 918,6 управління у сфері

статистики
3001020 0132 Статистичні 9 498,6 9 296,6 1 618,2 202,0 9 498,6 спостереження та

переписи
3001030 1090 Обстеження умов 1 176,6 1 176,6 1 176,6 життя

домогосподарств
3001040 0150 Прикладні розробки 535,6 535,6 535,6 у сфері державної

статистики
3001060 0950 Підвищення 18,2 18,2 18,2 кваліфікації

працівників

органів державної

статистики
3001070 0132 Створення та 4 646,4 1 158,0 3 488,4 4 646,4 розвиток

інтегрованої

інформаційно-

аналітичної

системи державної

статистики
3001080 0150 Фінансова 34,2 34,2 34,2 підтримка

підготовки

наукових кадрів у

сфері державної

статистики
3001600 0132 Реформування 2 313,0 1 009,6 1 303,4 17 081,6 10 430,1 6 651,5 19 394,6 державної

статистики
3100000 Міністерство 326 640,4 261 285,5 138 954,3 12 989,2 65 354,9 145 391,5 105 625,7 3 412,6 1 009,5 39 765,8 472 031,9 транспорту та

зв'язку України
3101000 Апарат 31 437,7 30 274,4 2 416,4 253,0 1 163,3 57 218,1 45 784,2 11 433,9 88 655,8 Міністерства

транспорту та

зв'язку України
3101010 0455 Загальне 3 782,5 3 741,0 2 416,4 253,0 41,5 3 782,5 керівництво та

управління у сфері

транспорту та

зв'язку
3101020 0485 Прикладні розробки 546,3 546,3 5 882,0 5 882,0 6 428,3 у сфері

функціонування

транспортної

системи
3101030 0485 Державні науково- 495,5 495,5 495,5 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

розвитку

національної

транспортної

мережі
3101040 0485 Розробки 80,0 80,0 80,0 найважливіших

новітніх

технологій у сфері

транспортного

комплексу
3101050 0941 Підготовка кадрів 1 276,5 1 276,5 1 065,5 865,5 200,0 2 342,0 для сфери

автомобільного

транспорту вищими

навчальними

закладами I і II

рівнів акредитації
3101060 0942 Підготовка кадрів 25 212,5 25 212,5 50 270,6 44 918,7 5 351,9 75 483,1 для сфери

залізничного

транспорту вищими

навчальними

закладами III і IV

рівнів акредитації
3101090 0950 Підвищення 44,4 44,4 44,4 кваліфікації

державних

службовців п'ятої

- сьомої категорій

у сфері транспорту
3102000 Державний 627,4 627,4 326,9 100,0 627,4 департамент

автомобільного

транспорту
3102010 0451 Керівництво та 627,4 627,4 326,9 100,0 627,4 управління у сфері

автомобільного

транспорту
3103000 Державний 40 980,0 40 980,0 20 760,4 4 370,4 685,1 225,0 16 390,0 61 740,4 департамент

морського і

річкового

транспорту
3103010 0452 Керівництво та 20 760,4 4 370,4 685,1 225,0 16 390,0 20 760,4 управління у сфері

морського і

річкового

транспорту
3103020 0452 Навігаційно- 10 230,0 10 230,0 10 230,0 гідрографічне

забезпечення

безпеки

мореплавства у

водах України
3103030 0452 Підтримка 14 750,0 14 750,0 14 750,0 експлуатаційно

безпечного стану

внутрішніх водних

шляхів та

судноплавних

шлюзів
3103040 0452 Державна підтримка 16 000,0 16 000,0 16 000,0 будівництва суден

для Українського

Дунайського

пароплавства на

Кілійському

суднобудівному-

судноремонтному

заводі
3104000 Державна 132 084,6 132 084,6 79 316,5 9 024,9 20 968,4 19 841,9 1 163,0 701,1 1 126,5 153 053,0 адміністрація

залізничного

транспорту
3104020 0941 Підготовка кадрів 13 445,4 13 445,4 15 929,1 15 157,6 771,5 29 374,5 для сфери

залізничного

транспорту вищими

навчальними

закладами I і II

рівнів акредитації
3104030 0990 Методичне 146,9 146,9 104,5 2,5 146,9 забезпечення

діяльності вищих

навчальних

закладів Державної

адміністрації

залізничного

транспорту
3104040 0731 Стаціонарне 102 339,4 102 339,4 68 880,0 7 050,5 4 539,9 4 196,9 1 059,2 664,5 343,0 106 879,3 медичне

обслуговування

працівників та

пасажирів

залізничного

транспорту
3104060 0721 Амбулаторно- 16 152,9 16 152,9 10 332,0 1 971,9 499,4 487,4 103,8 36,6 12,0 16 652,3 поліклінічне

обслуговування

працівників та

пасажирів

залізничного

транспорту
3105000 Державна 60 000,0 59 500,0 42 000,0 3 233,3 500,0 10 257,3 5 257,3 5 000,0 70 257,3 спеціальна служба

транспорту
3105010 0220 Забезпечення 60 000,0 59 500,0 42 000,0 3 233,3 500,0 10 257,3 5 257,3 5 000,0 70 257,3 діяльності

Державної

спеціальної служби

транспорту
в тому числі 4 341,2 4 341,2 4 341,2 4 341,2 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
3106000 Державний 41 021,5 18 309,9 1 839,9 147,0 22 711,6 29 787,3 25 237,1 4 550,2 70 808,8 департамент з

питань зв'язку та

інформатизації
3106010 0460 Керівництво та 2 851,7 2 851,7 1 839,9 147,0 2 851,7 управління у сфері

зв'язку та

інформатизації
3106020 0150 Прикладні 985,5 985,5 985,5 дослідження у

сфері сучасних

інформаційних

систем та зв'язку
3106030 0486 Проведення 251,0 251,0 251,0 наукових виставок

і конференцій у

сфері зв'язку та

інформатизації
3106040 0941 Підготовка кадрів 4 630,4 4 335,4 295,0 2 872,0 2 618,5 253,5 7 502,4 для сфери зв'язку

та інформатизації

вищими навчальними

закладами I та II

рівнів акредитації
3106050 0942 Підготовка кадрів 12 299,4 10 395,8 1 903,6 26 915,3 22 618,6 4 296,7 39 214,7 для сфери зв'язку

та інформатизації

вищими навчальними

закладами III та

IV рівнів

акредитації
3106060 0460 Спецоб'єкти 3 904,0 3 904,0 3 904,0
3106070 0460 Забезпечення 6 824,4 700,0 6 124,4 6 824,4 ефективного

використання

радіочастотного

ресурсу
3106080 0473 Національна 9 072,6 9 072,6 9 072,6 програма

інформатизації
3106090 0950 Підвищення 27,0 27,0 27,0 кваліфікації

державних

службовців п'ятої

- сьомої категорій

у сфері зв'язку та

інформатизації
3106100 0486 Розробка 175,5 175,5 175,5 найважливіших

новітніх

технологій у сфері

зв'язку та

інформатизації
3107000 Головне управління 15 489,2 15 489,2 9 405,0 231,0 6 400,0 5 134,8 1 564,5 83,4 1 265,2 21 889,2 Державної

фельд'єгерської

служби України
3107010 0113 Доставка 2 911,8 2 911,8 2 911,8 дипломатичної

кореспонденції за

кордон і в Україну
3107020 0460 Доставка 12 577,4 12 577,4 9 405,0 231,0 6 400,0 5 134,8 1 564,5 83,4 1 265,2 18 977,4 спеціальної

службової

кореспонденції

органам державної

влади
в тому числі 971,7 971,7 971,7 157,9 157,9 157,9 1 129,6 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
3108000 Головна державна 5 000,0 5 000,0 3 649,6 5 000,0 інспекція на

автомобільному

транспорті
3108010 0451 Здійснення 5 000,0 5 000,0 3 649,6 5 000,0 контролю у сфері

автомобільного

транспорту та

державного нагляду

за забезпеченням

безпеки

автомобільних

перевезень
3110000 Державна служба 3 380,9 3 253,9 1 552,6 200,0 127,0 3 101 593,0 3 101 593,0 3 104 973,9 автомобільних

доріг України
3111000 Апарат Державної 3 380,9 3 253,9 1 552,6 200,0 127,0 3 101 593,0 3 101 593,0 3 104 973,9 служби

автомобільних

доріг України
3111010 0456 Керівництво та 3 380,9 3 253,9 1 552,6 200,0 127,0 3 380,9 управління у сфері

будівництва,

ремонту та

утримання

автомобільних

доріг
3111020 0456 Розвиток мережі і 2 866 011,3 2 866 011,3 2 866 011,3 утримання

автомобільних

доріг загального

користування
в тому числі 194 993,0 194 993,0 194 993,0 розвиток мережі та

утримання

автомобільних

доріг комунальної

власності, в першу

чергу у сільській

місцевості
в тому числі 80 000,0 80 000,0 80 000,0 будівництво

автотранспортної

магістралі через

річку Дніпро у

місті Запоріжжі
в тому числі 10 000,0 10 000,0 10 000,0 будівництво дороги

міжнародного

значення Майдан -

Копищанський -

Олевськ - Котлярка
3111030 0456 Погашення 235 581,7 235 581,7 235 581,7 зобов'язань за

кредитом,

отриманим під

гарантію Кабінету

Міністрів України

для реконструкції

автомобільної

дороги Київ - Одеса

на дільниці від

Жашкова до

Червонознам'янки
3200000 Міністерство 1 329 028,3 1 030 241,3 583 803,8 36 886,4 298 787,0 216 706,7 181 491,8 98 077,0 4 235,9 35 214,9 1 545 735,0 України з питань

надзвичайних

ситуацій
3201000 Апарат 924 135,9 765 839,4 578 244,4 36 643,4 158 296,5 213 096,2 178 134,2 96 570,6 4 102,1 34 962,0 1 137 232,1 Міністерства

України з питань

надзвичайних

ситуацій
3201010 0320 Керівництво та 16 236,3 16 236,3 10 531,0 333,0 50,0 50,0 16 286,3 управління у сфері

надзвичайних

ситуацій
в тому числі 697,0 697,0 697,0 697,0 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
3201130 0832 Інформування 2 000,0 2 000,0 2 000,0 громадськості з

питань ліквідації

наслідків

Чорнобильської

катастрофи та

цивільного захисту

населення
3201190 0512 Будівництво 29 600,0 29 600,0 29 600,0 пускового

комплексу "Вектор"
3201240 0512 Виконання робіт у 15 900,0 15 900,0 15 900,0 сфері поводження з

радіоактивними

відходами

неядерного циклу

та ліквідація

радіаційних аварій
3201260 0320 Авіаційні роботи з 13 704,4 8 465,0 1 553,3 13,0 5 239,4 13 704,4 пошуку та

рятування
3201270 0320 Створення Урядової 3 100,0 3 100,0 3 100,0 інформаційно-

аналітичної

системи з питань

надзвичайних

ситуацій
3201280 0320 Забезпечення 693 526,7 680 965,6 545 538,9 34 288,0 12 561,1 201 761,2 171 249,2 93 729,6 4 022,6 30 512,0 895 287,9 заходів у сфері

цивільного захисту
в тому числі 49 060,1 49 060,1 49 060,1 9 212,7 9 212,7 9 212,7 58 272,8 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
3201300 0721 Медичне 5 268,0 5 268,0 5 268,0 забезпечення та

санаторно-курортне

лікування

працівників,

військовослужбов-

ців та осіб

рядового

і начальницького

складу

Міністерства

України з питань

надзвичайних

ситуацій та членів

їх сімей,

здійснення

санітарних та

протиепідемічних

заходів
3201340 0250 Прикладні 5 456,8 5 036,8 3 532,9 181,3 420,0 1 600,0 1 500,0 630,0 13,5 100,0 7 056,8 дослідження і

розробки та

науково-дослідні

роботи у сфері

цивільного захисту

і пожежної безпеки
в тому числі 274,2 274,2 274,2 17,3 17,3 17,3 291,5 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
3201350 0512 Знешкодження 2 150,0 2 150,0 2 150,0 вибухонебезпечних

предметів, що

залишилися з часів

Другої світової

війни в районі

міст Севастополя

та Керчі
3201360 0942 Підготовка і 27 821,7 27 791,7 17 088,3 1 828,1 30,0 7 685,0 5 335,0 2 211,0 66,0 2 350,0 35 506,7 перепідготовка

керівних кадрів і

спеціалістів у

сфері цивільного

захисту та

пожежної безпеки
в тому числі 999,8 999,8 999,8 9,2 9,2 9,2 1 009,0 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
3201430 0763 Матеріально- 1 000,0 26,0 974,0 1 000,0 технічне

забезпечення

мобільного

госпіталю
3201440 0512 Пошук та 2 200,0 2 200,0 2 200,0 знешкодження

залишків хімічної

зброї, затопленої

у виключній

(морській)

економічній зоні

України
3201450 1062 Будівництво 16 319,0 16 319,0 2 000,0 2 000,0 18 319,0 (придбання) житла

для

військовослужбов-

ців, осіб рядового

та начальницького

складу

Міністерства

України з питань

надзвичайних

ситуацій
3201470 0433 Реалізація 15 000,0 1 800,0 13 200,0 15 000,0 комплексної

програми розвитку

системи зв'язку,

оповіщення та

інформатизації

Міністерства

України з питань

надзвичайних

ситуацій
3201490 0320 Придбання 5 000,0 5 000,0 5 000,0 спеціальної

пожежної

автомобільної

техніки
3201510 0513 Підтримка 69 853,0 69 853,0 69 853,0 екологічно

безпечного стану у

зонах відчуження і

безумовного

(обов'язкового)

відселення
3202000 Адміністрація зони 622,7 622,7 392,5 622,7 відчуження і зони

безумовного

(обов'язкового)

відселення
3202010 0513 Керівництво та 622,7 622,7 392,5 622,7 управління

діяльністю у зоні

відчуження і зоні

безумовного

(обов'язкового)

відселення
в тому числі 6,7 6,7 6,7 6,7 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
3203000 Державний 8 684,9 8 104,4 4 956,4 226,5 580,5 3 492,6 3 357,6 1 506,4 133,8 135,0 12 177,5 департамент

страхового фонду

документації
3203010 0320 Керівництво та 2 907,7 2 863,2 1 475,0 97,8 44,5 0,1 0,1 2 907,8 управління

діяльністю у сфері

створення

страхового фонду

документації
3203020 0320 Створення і 5 777,2 5 241,2 3 481,4 128,7 536,0 3 492,5 3 357,5 1 506,4 133,8 135,0 9 269,7 зберігання

страхового фонду

документації
3204000 Державна 35 523,8 28 823,8 6 700,0 35 523,8 спеціальна

(воєнізована)

аварійно-

рятувальна служба
3204020 0320 Аварійно- 35 523,8 28 823,8 6 700,0 35 523,8 рятувальні заходи

на загальнодержавному

і регіональному

рівнях при

надзвичайних

ситуаціях
3205000 Державний комітет 360 061,0 226 851,0 210,5 16,5 133 210,0 117,9 117,9 360 178,9 України з питань

подолання

наслідків

Чорнобильської

катастрофи
3205020 1070 Пільги на медичне 70 871,0 70 871,0 70 871,0 обслуговування

громадянам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3205030 1070 Оздоровлення 155 500,0 155 500,0 155 500,0 громадян, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3205070 0763 Комплексне медико- 95 390,0 95 390,0 95 390,0 санітарне

забезпечення

громадян, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3205080 0513 Радіологічний 12 000,0 12 000,0 12 000,0 захист населення

та екологічне

оздоровлення

території, що

зазнала

радіоактивного

забруднення
3205090 0530 Наукове 5 320,0 480,0 210,5 16,5 4 840,0 5 320,0 забезпечення робіт

та інформаційні

системи щодо

ліквідації

наслідків

Чорнобильської

катастрофи
3205100 0490 Державні 19 980,0 19 980,0 117,9 117,9 20 097,9 капітальні

вкладення на

реалізацію

Чорнобильської

будівельної

програми
3205110 0763 Здійснення окремих 1 000,0 1 000,0 1 000,0 заходів

Всеукраїнською

громадською

організацією "Союз

Чорнобиль України"

та іншими

громадськими

організаціями по

соціальному

захисту громадян,

які постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3210000 Міністерство 13 636,1 13 636,1 13 636,1 України з питань

надзвичайних

ситуацій

(загальнодержавні

видатки)
3211000 Міністерство 13 636,1 13 636,1 13 636,1 України з питань

надзвичайних

ситуацій

(загальнодержавні

видатки)
3211020 1020 Пенсійне 13 636,1 13 636,1 13 636,1 забезпечення

військовослужбов-

ців, осіб

начальницького і

рядового складу

Міністерства

України з питань

надзвичайних

ситуацій
3400000 Міністерство 128 705,2 110 387,2 3 287,9 230,1 18 318,0 529,2 394,2 18,0 15,2 135,0 129 234,4 України у справах

сім'ї, дітей та

молоді
3401000 Апарат 99 166,8 93 783,8 2 842,6 215,1 5 383,0 529,2 394,2 18,0 15,2 135,0 99 696,0 Міністерства

України у справах

сім'ї, дітей та

молоді
3401010 1040 Загальне 3 918,8 3 018,8 2 066,2 63,5 900,0 3 918,8 керівництво та

управління у сфері

молодіжної та

сімейної політики
3401020 0960 Надання 1 631,6 1 131,6 684,2 148,1 500,0 279,2 244,2 18,0 15,2 35,0 1 910,8 позашкільної

освіти в МДЦК

"Золотий ключик"
3401050 0950 Підвищення 543,7 543,7 92,2 3,5 150,0 150,0 693,7 кваліфікації

працівників

державних органів,

установ і

організацій у

справах сім'ї,

жінок, молоді та

дітей
3401070 1040 Здійснення 58 089,7 58 089,7 58 089,7 державними

органами

централізованих

заходів з питань

дітей, молоді,

жінок та сім'ї
3401170 1040 Державна підтримка 11 000,0 11 000,0 11 000,0 молодіжних

організацій на

виконання

загальнодержавних

програм і заходів

стосовно дітей,

молоді, жінок,

сім'ї
3401180 1080 Прикладні розробки 983,0 983,0 100,0 100,0 1 083,0 у сфері сім'ї та

молоді
3401190 1040 Здійснення 20 000,0 20 000,0 20 000,0 державними

органами

централізованих

заходів по

організації

відпочинку та

оздоровлення дітей
3401800 1040 Проведення 3 000,0 3 000,0 3 000,0 ремонтно-

реставраційних

робіт будинку по

вул. Десятинній,

14
3402000 Державна соціальна 14 038,4 12 003,4 445,3 15,0 2 035,0 14 038,4 служба для сім'ї,

дітей та молоді
3402010 1040 Керівництво та 1 218,0 1 006,0 445,3 15,0 212,0 1 218,0 управління у сфері

соціальної роботи

із сім'ями, дітьми

та молоддю
3402020 1040 Реалізація програм 12 820,4 10 997,4 1 823,0 12 820,4 та здійснення

заходів Державної

соціальної служби

для сім'ї, дітей

та молоді
3408000 Державний фонд 15 500,0 4 600,0 10 900,0 15 500,0 сприяння

молодіжному

житловому

будівництву
3408040 1062 Фінансова 5 500,0 4 600,0 900,0 5 500,0 підтримка

Державного фонду

сприяння

молодіжному

житловому

будівництву
3408050 1062 Часткова 10 000,0 10 000,0 10 000,0 компенсація

відсоткової ставки

кредитів

комерційних банків

молодим сім'ям та

одиноким молодим

громадянам на

будівництво

(реконструкцію) та

придбання житла
3500000 Міністерство 5 255 501,7 4 878 621,1 327 760,9 17 132,4 376 880,6 70 331,9 51 598,7 2 157,9 196,8 18 733,2 5 325 833,6 фінансів України
3501000 Апарат 4 818 234,5 4 487 729,4 94 829,6 5 649,3 330 505,1 68 126,1 49 993,2 2 142,3 53,9 18 132,9 4 886 360,6 Міністерства

фінансів України
3501010 0112 Керівництво та 236 961,4 156 801,0 86 625,9 4 236,6 80 160,4 58,4 53,4 4,3 5,0 237 019,8 управління у сфері

фінансів
3501020 0112 Створення 31 647,6 4 147,6 27 500,0 31 647,6 автоматизованої

інформаційно-

аналітичної

системи фінансових

органів
3501030 0150 Прикладні наукові 10 000,0 10 000,0 10 000,0 розробки у сфері

розвитку державних

фінансів
3501040 0941 Підготовка кадрів 2 535,8 1 989,8 546,0 635,3 584,5 50,8 3 171,1 для фінансової

системи вищими

навчальними

закладами I і II

рівнів акредитації
3501050 0942 Підготовка кадрів 97 207,0 28 996,1 68 210,9 14 727,5 12 272,9 2 454,6 111 934,5 для фінансової

системи вищими

навчальними

закладами III і IV

рівнів акредитації
3501060 0950 Підвищення 450,0 450,0 450,0 кваліфікації

кадрів фінансової

системи
3501070 0826 Функціонування 181,1 157,1 62,7 6,0 24,0 6,0 6,0 2,9 187,1 Музею коштовного і

декоративного

каміння
3501080 0832 Фінансова 135,0 135,0 135,0 підтримка журналу

"Фінанси України"
3501090 0829 Підтримка 7 964,4 1 964,4 453,9 269,9 6 000,0 252,9 212,9 44,6 31,2 40,0 8 217,3 культурно-

оздоровчих заходів

фінансової системи
3501100 0490 Забезпечення 10 030,1 744,6 98,8 36,6 9 285,5 2 000,0 423,0 148,3 7,0 1 577,0 12 030,1 державних

виробничих та

соціально-

культурних потреб

у дорогоцінних

металах і

дорогоцінному

камінні
3501110 0150 Підготовка 331,7 317,3 129,6 14,4 150,0 140,0 46,5 11,4 10,0 481,7 наукових кадрів у

сфері фінансів
3501120 0150 Прикладні розробки 6 469,2 6 469,2 419,8 419,8 6 889,0 у сфері фінансів,

кредиту і

грошового обігу
3501140 0113 Внески до 52 030,0 52 030,0 52 030,0 міжнародних

організацій
3501160 1070 Заходи щодо 500 000,0 500 000,0 500 000,0 поступової

компенсації

громадянам втрат

від знецінення

грошових

заощаджень
3501170 0171 Обслуговування 1 335 059,7 1 335 059,7 1 335 059,7 внутрішнього

державного боргу
3501180 0172 Обслуговування 2 357 389,9 2 357 389,9 2 357 389,9 зовнішнього

державного боргу
3501190 0360 Оплата послуг 20 000,0 20 000,0 20 000,0 юридичних осіб,

які залучаються

для стягнення

простроченої

заборгованості

перед державою за

кредитами,

залученими

державою або під

державні гарантії,

та бюджетними

позичками, а також

банкрутством

позичальника
3501200 0150 Науково-методичне 1 222,6 592,6 258,7 42,0 630,0 3 067,0 3 055,5 1 900,0 11,5 4 289,6 забезпечення у

сфері виробництва

і використання

дорогоцінного і

напівдорогоцінного

каміння
3501210 0487 Державні науково- 900,0 900,0 900,0 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

технології,

матеріалів і

устаткування для

виробництва

бланків цінних

паперів і

документів

суворого обліку
3501220 0487 Фінансова 150,0 100,0 50,0 150,0 підтримка розвитку

наукової

інфраструктури у

сфері збереження

дорогоцінного

каміння
3501240 0112 Заходи по боротьбі 1 000,0 1 000,0 1 000,0 з корупцією
3501300 0512 Створення 17 000,0 17 000,0 17 000,0 потужностей по

переробці відходів

виробництва та

споживання
3501330 0113 Трьохстороння 500,0 500,0 500,0 зустріч

представників

офіційних установ

та учасників

фінансових ринків

України, Польщі та

Білорусі
3501340 0411 Державна програма 144 500,0 44 845,4 7 200,0 1 058,2 99 654,6 144 500,0 розвитку

Національної

депозитарної

системи України

( 1707-2004-п )
3501600 0411 Розвиток 1 503,5 469,0 1 034,5 5 820,0 632,0 5 188,0 7 323,5 муніципального

кредитного ринку
3501610 0411 Заходи щодо 3 000,0 1 016,2 1 983,8 20 328,8 12 370,6 7 958,2 23 328,8 розвитку

фінансових послуг

у сільськогосподар-

ських регіонах
3501630 0112 Модернізація, 60,0 18,2 41,8 600,0 182,0 418,0 660,0 удосконалення та

раціоналізація

механізмів збору

даних для

статистики

державних фінансів
3501640 0112 Забезпечення 5,5 5,5 60,4 60,4 65,9 діяльності

Наглядової Ради по

впровадженню

проекту

модернізації

податкових

інспекцій
3503000 Державна пробірна 2 296,4 2 070,9 915,2 47,9 225,5 1 031,6 593,5 15,6 27,0 438,1 3 328,0 служба
3503010 0411 Керівництво та 2 166,4 2 070,9 915,2 47,9 95,5 726,6 413,5 15,6 27,0 313,1 2 893,0 управління у сфері

державного

пробірного

контролю
3503020 0487 Наукове 130,0 130,0 130,0 забезпечення

державного

пробірного

контролю
3503030 0411 Фінансова 305,0 180,0 125,0 305,0 підтримка

державного

пробірного

контролю
3504000 Державне 271 746,5 231 846,5 129 877,3 8 301,3 39 900,0 930,1 771,1 80,4 159,0 272 676,6 казначейство

України
3504010 0112 Керівництво та 251 766,5 228 866,5 129 877,3 8 301,3 22 900,0 930,1 771,1 80,4 159,0 252 696,6 управління

казначейським

обслуговуванням

бюджету
3504020 0950 Підвищення 1 300,0 1 300,0 1 300,0 кваліфікації

працівників

органів Державного

казначейства

України
3504600 0112 Створення 18 680,0 1 680,0 17 000,0 18 680,0 автоматизованої

інформаційно-

аналітичної

системи органів

Державного

казначейства
3505000 Головне контрольно- 163 224,3 156 974,3 102 138,8 3 133,9 6 250,0 244,1 240,9 35,5 3,2 163 468,4 ревізійне

управління України
3505010 0112 Керівництво та 158 474,3 154 274,3 102 138,8 3 133,9 4 200,0 244,1 240,9 35,5 3,2 158 718,4 управління у сфері

контролю за

витрачанням

бюджетних коштів
3505020 0950 Підвищення 300,0 300,0 300,0 кваліфікації

працівників

контрольно-

ревізійної служби

України
3505030 0112 Створення 4 450,0 2 400,0 2 050,0 4 450,0 автоматизованої

інформаційно-

аналітичної

системи органів

контрольно-

ревізійної служби

України
3510000 Міністерство 17 970 809,3 16 685 187,0 3 013,2 997,8 1 035 622,3 6 018 000,0 6 000 000,0 18 000,0 23 988 809,3 фінансів України

(загальнодержавні

видатки)
3511000 Міністерство 17 970 809,3 16 685 187,0 3 013,2 997,8 1 035 622,3 6 018 000,0 6 000 000,0 18 000,0 23 988 809,3 фінансів України

(загальнодержавні

видатки)
3511030 0133 Резервний фонд 250 000,0 250 000,0
3511040 0220 Мобілізаційна 18 588,5 12 156,2 3 013,2 997,8 6 432,3 18 588,5 підготовка галузей

національної

економіки України
3511050 0180 Дотації 9 585 580,0 9 585 580,0 9 585 580,0 вирівнювання з

державного бюджету

місцевим бюджетам
3511060 0180 Додаткові дотації 224 711,6 224 711,6 224 711,6 з державного

бюджету місцевим

бюджетам
3511070 0180 Субвенції з 6 338 529,2 6 237 029,2 101 500,0 18 000,0 18 000,0 6 356 529,2 державного бюджету

місцевим бюджетам
3511090 0180 Субвенція з 450 000,0 450 000,0 450 000,0 державного бюджету

місцевим бюджетам

на виконання

заходів з

упередження аварій

та запобігання

техногенних

катастроф у

житлово-

комунальному

господарстві,

інших аварійних

об'єктах

комунальної

власності та

виконання

інвестиційних

проектів
3511100 0180 Субвенція з 541 000,0 541 000,0 541 000,0 державного бюджету

місцевим бюджетам

на здійснення

виплат, визначених

Законом України

"Про

реструктуризацію

заборгованості з

виплат,

передбачених

статтею 57 Закону

України "Про

освіту"

педагогічним,

науково-

педагогічним та

іншим категоріям

працівників

навчальних

закладів"

( 1994-15 )
3511110 0180 Субвенція з 6 000 000,0 6 000 000,0 6 000 000,0 державного бюджету

місцевим бюджетам

на заходи щодо

погашення

заборгованості

громадян за

житлово-комунальні

послуги та

енергоносії в

рахунок часткової

компенсації втрат

від знецінення

грошових

заощаджень
3511120 0180 Субвенція з 485 000,0 39 710,0 445 290,0 485 000,0 державного бюджету

місцевим бюджетам

на соціально-

економічний

розвиток регіонів
3511250 1070 Відшкодування 15 000,0 15 000,0 15 000,0 шкоди, завданої

громадянинові

незаконними діями

органів дізнання,

попереднього

слідства,

прокуратури, суду
3511280 0133 Платежі на 30 000,0 30 000,0 30 000,0 виконання рішень

закордонних

юрисдикційних

органів, прийнятих

за наслідками

розгляду справ

проти України
3511290 1062 Пайова участь у 20 000,0 20 000,0 20 000,0 будівництві житла

для державних

службовців
3511580 0133 Гранти учасникам 12 400,0 12 400,0 12 400,0 Всеукраїнського

конкурсу проектів

та програм

розвитку місцевого

самоврядування
3600000 Міністерство 312 777,7 267 882,5 172 513,6 4 900,5 44 895,2 166 920,3 129 269,2 20 372,0 5 038,0 37 651,1 479 698,0 юстиції України
3601000 Апарат 311 966,8 267 071,6 172 023,7 4 884,4 44 895,2 166 920,3 129 269,2 20 372,0 5 038,0 37 651,1 478 887,1 Міністерства

юстиції України
3601010 0380 Керівництво та 256 172,4 253 172,4 167 545,2 4 648,7 3 000,0 156 958,9 120 372,8 15 851,0 4 825,5 36 586,1 413 131,3 управління у сфері

юстиції
3601020 0380 Заходи по 11 186,0 5 949,6 983,4 2,5 5 236,4 366,4 246,4 120,0 11 552,4 виконанню робіт з

адаптації

законодавства

України до

законодавства ЄС

та проведенню в

Україні правової

реформи і

законопроектних

робіт
3601070 0330 Проведення судової 6 608,0 5 289,8 3 098,1 190,0 1 318,2 9 500,0 8 560,0 4 500,0 180,0 940,0 16 108,0 експертизи
3601080 0370 Прикладні розробки 12 791,0 12 791,0 12 791,0 у сфері методики

проведення судових

експертиз
3601090 0950 Підвищення 698,9 698,9 397,0 43,2 95,0 90,0 21,0 32,5 5,0 793,9 кваліфікації

працівників

органів юстиції
3601150 0133 Забезпечення 22 549,6 22 549,6 22 549,6 захисту прав та

інтересів України

під час розгляду

справ у

закордонних

юрисдикційних

органах
3601160 0380 Надання громадянам 1 960,9 1 960,9 1 960,9 правової допомоги

в кримінальних

справах за рахунок

держави
3603000 Державний комітет 810,9 810,9 489,9 16,1 810,9 України у справах

релігій
3603010 0850 Керівництво та 734,6 734,6 489,9 16,1 734,6 управління у сфері

релігій
3603020 0829 Заходи, пов'язані 76,3 76,3 76,3 із забезпеченням

свободи совісті та

релігії
5000000 Державний комітет 462 771,9 374 588,1 175 969,7 91 238,1 88 183,8 104 410,9 88 782,5 12 703,6 34 844,0 15 628,4 567 182,8 України по водному

господарству
5001000 Апарат Державного 462 771,9 374 588,1 175 969,7 91 238,1 88 183,8 104 410,9 88 782,5 12 703,6 34 844,0 15 628,4 567 182,8 комітету України

по водному

господарству
5001010 0421 Керівництво та 2 527,4 2 207,4 1 313,7 32,0 320,0 2 527,4 управління у сфері

водного

господарства
5001020 0482 Прикладні розробки 492,6 492,6 492,6 у сфері розвитку

водного

господарства
5001030 0530 Розробки 54,1 54,1 54,1 найважливіших

новітніх

технологій у сфері

екологічного

оздоровлення

водних ресурсів
5001040 0950 Підвищення 719,3 719,3 449,7 29,2 700,0 681,0 230,0 144,0 19,0 1 419,3 кваліфікації

кадрів у сфері

водного

господарства
5001050 0421 Експлуатація 386 110,8 368 981,4 174 206,3 91 176,9 17 129,4 103 710,9 88 101,5 12 473,6 34 700,0 15 609,4 489 821,7 загальнодержавних

і міжгосподарських

державних

меліоративних

систем
5001060 0511 Ведення державного 4 002,4 2 680,0 1 322,4 4 002,4 моніторингу

поверхневих вод,

водного кадастру,

паспортизація,

управління водними

ресурсами
5001070 0511 Захист від 38 865,3 38 865,3 38 865,3 шкідливої дії вод

сільських

населених пунктів

і сільськогоспо-

дарських угідь
5001080 0511 Комплексний 10 000,0 10 000,0 10 000,0 протипаводковий

захист в басейні

р. Тиса у

Закарпатській

області
5001090 0620 Будівництво 20 000,0 20 000,0 20 000,0 Кілійського і

Татарбунарського

групових

водопроводів

Одеської області
5020000 Державний комітет 81 336,5 2 708,3 1 743,7 90,0 78 628,2 299 700,0 1 040,0 80,0 298 660,0 381 036,5 природних ресурсів

України
5021000 Апарат Державного 81 336,5 2 708,3 1 743,7 90,0 78 628,2 299 700,0 1 040,0 80,0 298 660,0 381 036,5 комітету природних

ресурсів України
5021010 0540 Загальне 2 708,3 2 708,3 1 743,7 90,0 1 500,0 1 040,0 80,0 460,0 4 208,3 керівництво та

управління у сфері

природних ресурсів
5021020 0530 Державні науково- 1 200,0 1 200,0 1 200,0 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

природних ресурсів
5021030 0444 Розвиток 298 200,0 298 200,0 298 200,0 мінерально-

сировинної бази, в

тому числі

дорозвідка

відкритих в

Україні родовищ

мідьвмісних руд
5021040 0411 Загальнодержавні 13 528,2 13 528,2 13 528,2 геодезичні та

картографічні

роботи
5021050 0511 Геолого-екологічні 6 000,0 6 000,0 6 000,0 дослідження та

заходи
5021060 0490 Демаркація та 12 900,0 12 900,0 12 900,0 делімітація

державного кордону
5021070 0444 Регіональне 5 000,0 5 000,0 5 000,0 геологічне і

спеціальне

вивчення надр та

інші геологічні

роботи, пов'язані

із загальним

вивченням надр за

допомогою сучасних

методів

геофізичних

досліджень
5021080 0444 Вивчення 10 000,0 10 000,0 10 000,0 перспектив

нафтогазоносності

свердловин,

користувачів яких

не встановлено, та

підготовка їх до

повторного

використання
5021090 0444 Переоснащення 30 000,0 30 000,0 30 000,0 підприємств

геологічної галузі
5100000 Державний комітет 139 433,6 126 796,2 71 349,4 288,9 12 637,4 61 000,0 20 640,0 1 240,0 40 360,0 200 433,6 України по

земельних ресурсах
5101000 Апарат Державного 139 433,6 126 796,2 71 349,4 288,9 12 637,4 61 000,0 20 640,0 1 240,0 40 360,0 200 433,6 комітету України

по земельних

ресурсах
5101010 0421 Керівництво та 98 462,2 98 462,2 71 349,4 278,9 15 000,0 10 200,0 1 200,0 4 800,0 113 462,2 управління у сфері

земельних ресурсів
5101020 0950 Підвищення 18,0 18,0 18,0 кваліфікації

працівників

Держкомзему
5101030 0421 Проведення 28 803,0 27 303,0 1 500,0 28 803,0 земельної реформи
5101040 0511 Збереження, 5 000,0 5 000,0 5 000,0 відтворення та

забезпечення

раціонального

використання

земельних ресурсів
5101600 0421 Видача державних 7 150,4 1 013,0 10,0 6 137,4 46 000,0 10 440,0 40,0 35 560,0 53 150,4 актів на право

приватної

власності на землю

в сільській

місцевості
5120000 Державний комітет 135 226,7 16 566,7 9 380,4 2 470,8 118 660,0 597 350,0 134 678,0 3 750,0 2 530,0 462 672,0 732 576,7 України з

державного

матеріального

резерву
5121000 Апарат Державного 135 226,7 16 566,7 9 380,4 2 470,8 118 660,0 597 350,0 134 678,0 3 750,0 2 530,0 462 672,0 732 576,7 комітету з

державного

матеріального

резерву
5121010 0220 Керівництво та 3 897,0 3 837,0 1 815,4 135,3 60,0 3 897,0 управління у сфері

державного

матеріального

резерву
5121020 0220 Обслуговування 31 329,7 12 729,7 7 565,0 2 335,5 18 600,0 29 250,0 23 678,0 3 750,0 2 530,0 5 572,0 60 579,7 державного

матеріального

резерву

організаціями

Державного

комітету України з

державного

матеріального

резерву
в тому числі 1 000,0 1 000,0 1 000,0 заміна зношеного

високопродуктив-

ного енергозбе-

рігаючого

обладнання для

зберігання зерна

та продовольчих

товарів
5121030 0220 Відшкодування 36 400,0 36 400,0 36 400,0 підприємствам,

установам та

організаціям

витрат, пов'язаних

з обслуговуванням

цінностей

матеріального

резерву
5121040 0220 Накопичення 100 000,0 100 000,0 531 700,0 74 600,0 457 100,0 631 700,0 (приріст)

матеріальних

цінностей

державного

матеріального

резерву
в тому числі на 100 000,0 100 000,0 120 000,0 120 000,0 220 000,0 закупівлю світлих

нафтопродуктів
5160000 Державна митна 472 550,2 410 998,8 255 145,1 13 572,5 61 551,4 3 623,1 2 552,5 265,4 156,9 1 070,6 476 173,3 служба України
5161000 Апарат Державної 472 550,2 410 998,8 255 145,1 13 572,5 61 551,4 3 623,1 2 552,5 265,4 156,9 1 070,6 476 173,3 митної служби

України
5161010 0112 Керівництво та 400 649,5 394 649,5 246 707,0 12 813,3 6 000,0 2 340,6 1 477,3 2,3 863,3 402 990,1 управління у сфері

митної справи
5161020 0112 Розбудова та 50 126,5 50 126,5 50 126,5 модернізація

об'єктів митної

системи
5161030 0942 Підготовка кадрів 13 460,9 13 322,8 6 620,0 634,0 138,1 1 282,5 1 075,2 265,4 154,6 207,3 14 743,4 для митної служби
5161040 0950 Підвищення 3 313,3 3 026,5 1 818,1 125,2 286,8 3 313,3 кваліфікації

працівників

органів державної

митної служби
5161050 0150 Прикладні 5 000,0 5 000,0 5 000,0 дослідження і

розробки у сфері

митної служби
5270000 Державний комітет 6 935,5 4 924,3 3 009,8 90,1 2 011,2 6 935,5 ядерного

регулювання

України
5271000 Апарат Державного 6 935,5 4 924,3 3 009,8 90,1 2 011,2 6 935,5 комітету ядерного

регулювання

України
5271010 0434 Керівництво та 5 450,3 4 905,7 3 009,8 90,1 544,6 5 450,3 управління у сфері

ядерного

регулювання
5271020 0530 Прикладні 666,6 666,6 666,6 дослідження у

сфері ядерного

регулювання
5271030 0950 Підвищення 18,6 18,6 18,6 кваліфікації

державних

службовців п'ятої -

сьомої категорій у

сфері ядерного

регулювання
5271040 0540 Створення 800,0 800,0 800,0 Державного

регістру джерел

іонізуючого

випромінювання
5300000 Державний комітет 30 751,9 11 253,9 4 487,8 265,8 19 498,0 3 329,0 3 092,3 1 069,0 342,5 236,7 34 080,9 України з

будівництва та

архітектури
5301000 Апарат Державного 30 336,8 10 838,8 4 418,1 254,8 19 498,0 3 329,0 3 092,3 1 069,0 342,5 236,7 33 665,8 комітету України з

будівництва та

архітектури
5301010 0443 Керівництво та 3 448,5 2 544,2 1 483,0 38,0 904,3 3 448,5 управління у сфері

будівництва та

архітектури
5301020 0484 Прикладні розробки 586,8 586,8 586,8 у сфері

будівництва
5301040 0484 Державні науково- 102,7 102,7 102,7 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

будівництва
5301050 0484 Наукові розробки 1 000,0 1 000,0 1 000,0 із стандартизації

у сфері

будівництва
5301060 0824 Фінансова 15,0 15,0 15,0 підтримка творчих

спілок у сфері

архітектури
5301070 0825 Функціонування 574,2 344,2 166,7 30,4 230,0 60,0 58,4 30,0 1,6 634,2 Державної науково-

технічної

бібліотеки
5301080 0827 Збереження 4 137,0 4 137,0 2 768,4 186,4 3 269,0 3 033,9 1 039,0 342,5 235,1 7 406,0 архітектурної

спадщини в

заповідниках
5301090 0829 Паспортизація, 15 700,0 15 700,0 15 700,0 інвентаризація та

реставрація

пам'яток

архітектури
5301100 0443 Розробка схем та 800,0 800,0 800,0 проектних рішень

масового

застосування
5301110 0484 Розробки 174,2 174,2 174,2 найважливіших

новітніх

технологій у сфері

розвитку нових

будівельних

матеріалів та

виробів
5301120 0829 Пошук і 3 798,4 3 798,4 3 798,4 впорядкування

поховань жертв

війни та

політичних

репресій
5302000 Комітет із 415,1 415,1 69,7 11,0 415,1 Державної премії

України у галузі

архітектури
5302010 0829 Присудження 115,1 115,1 69,7 11,0 115,1 Державної премії в

галузі архітектури
5302020 0829 Відзначення 300,0 300,0 300,0 Державною премією

в галузі

архітектури
5310000 Державний комітет 110 061,8 3 169,8 1 528,9 48,7 106 892,0 406,5 306,0 145,0 3,0 100,5 110 468,3 України з питань

житлово-

комунального

господарства
5311000 Апарат Державного 110 061,8 3 169,8 1 528,9 48,7 106 892,0 406,5 306,0 145,0 3,0 100,5 110 468,3 комітету України з

питань житлово-

комунального

господарства
5311010 0610 Керівництво та 4 190,0 2 990,0 1 408,7 40,8 1 200,0 4 190,0 управління у сфері

житлово-

комунального

господарства
5311020 0630 Прикладні розробки 988,2 988,2 988,2 у сфері житлової

політики
5311030 0630 Державні науково- 3 783,8 3 783,8 3 783,8 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

розвитку житлово-

комунального

господарства
5311040 0620 Державний 57,6 57,6 37,6 6,1 376,5 276,0 130,0 2,0 100,5 434,1 насіннєвий

контроль у сфері

зеленого

будівництва та

квітникарства
5311050 0520 Збереження і 122,2 122,2 82,6 1,8 30,0 30,0 15,0 1,0 152,2 вивчення у

спеціально

створених умовах

різноманітних

видів дерев і

чагарників
5311060 0630 Наукові розробки 800,0 800,0 800,0 із стандартизації

у сфері житлової

політики
5311070 0630 Розробки 120,0 120,0 120,0 найважливіших

новітніх

технологій у сфері

розвитку житлово-

комунального

господарства
5311800 0610 Розвиток та 100 000,0 100 000,0 100 000,0 реконструкція

централізованих

систем

водопостачання та

водовідведення
5320000 Державний комітет 83 320,8 18 484,0 3 143,1 825,3 64 836,8 2 000,0 2 000,0 85 320,8 України у справах

національностей та

міграції
5321000 Апарат Державного 83 320,8 18 484,0 3 143,1 825,3 64 836,8 2 000,0 2 000,0 85 320,8 комітету України у

справах

національностей та

міграції
5321010 0380 Керівництво та 3 867,7 3 367,7 2 008,1 109,0 500,0 3 867,7 управління у сфері

національностей та

міграції
5321020 1070 Надання допомоги 5 031,1 1 019,3 532,0 105,4 4 011,8 5 031,1 біженцям
5321030 0829 Заходи щодо 4 116,3 4 116,3 2 000,0 2 000,0 6 116,3 відтворення

культури

національних

меншин та

встановлення

культурних

зв'язків з

українською

діаспорою
5321040 1070 Розселення та 61 400,0 6 775,0 54 625,0 61 400,0 облаштування

депортованих

кримських татар та

осіб інших

національностей,

які були

депортовані з

території України
5321050 0829 Заходи Української 600,0 600,0 600,0 Всесвітньої

Координаційної

Ради
5321060 0113 Внески до 130,0 130,0 130,0 Міжнародної

організації

міграції
5321070 0380 Створення та 7 075,7 1 575,7 603,0 610,9 5 500,0 7 075,7 утримання пунктів

розміщення

незаконних

мігрантів та

інформаційної

системи обліку та

аналізу

міграційних

потоків
5321080 1090 Заходи з 900,0 900,0 900,0 реалізації

Європейської

хартії

регіональних мов

або мов меншин

( 994_014 )
5321090 0380 Державна підтримка 200,0 200,0 200,0 ВГО "Українська

взаємодопомога"
5340000 Адміністрація 785 819,9 585 689,9 431 368,1 35 635,4 200 130,0 14 584,6 6 744,2 176,6 1 511,5 7 840,4 800 404,5 Державної

прикордонної

служби України
5341000 Апарат 771 136,4 576 086,8 422 612,4 35 635,4 195 049,6 14 584,6 6 744,2 176,6 1 511,5 7 840,4 785 721,0 Адміністрації

Державної

прикордонної

служби України
5341010 0310 Керівництво та 16 442,9 16 442,9 15 447,4 16 442,9 управління у сфері

охорони державного

кордону України
в тому числі 1 574,6 1 574,6 1 574,6 1 574,6 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
5341020 0310 Забезпечення 521 310,7 521 310,7 384 872,4 35 635,4 5 294,3 5 294,3 176,6 1 511,5 526 605,0 особового складу

Державної

прикордонної

служби України
в тому числі 38 704,2 38 704,2 38 704,2 38 704,2 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
5341030 0310 Матеріально- 154 426,7 14 014,8 140 411,9 9 290,3 1 449,9 7 840,4 163 717,0 технічне

забезпечення

Державної

прикордонної

служби України
5341040 0310 Участь у виконанні 801,5 189,8 611,7 801,5 заходів з

делімітації та

демаркації

державного кордону

України
5341060 0942 Підготовка кадрів 24 128,6 24 128,6 22 292,6 24 128,6 та підвищення

кваліфікації

Національною

академією

Державної

прикордонної

служби України
в тому числі 1 985,2 1 985,2 1 985,2 1 985,2 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
5341070 1062 Будівництво 29 026,0 29 026,0 29 026,0 (придбання) житла

для

військовослужбов-

ців Державної

прикордонної

служби України
5341080 0310 Створення 5 000,0 5 000,0 5 000,0 автоматизованої

інформаційної

системи перетину

державного кордону

України і банку

даних міжвідомчого

користування
5341800 0310 Комплекс заходів з 20 000,0 20 000,0 20 000,0 укріплення

державного кордону
5342000 Розвідувальний 14 683,5 9 603,1 8 755,7 5 080,4 14 683,5 орган

Адміністрації

Державної

прикордонної

служби України
5342010 0310 Функціонування 14 683,5 9 603,1 8 755,7 5 080,4 14 683,5 розвідувального

органу
в тому числі 807,8 807,8 807,8 807,8 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
5360000 Державний комітет 31 445,9 14 639,5 6 519,6 640,6 16 806,4 31 445,9 України з питань

технічного

регулювання та

споживчої політики
5361000 Апарат Державного 31 445,9 14 639,5 6 519,6 640,6 16 806,4 31 445,9 комітету України з

питань технічного

регулювання та

споживчої політики
5361010 0411 Керівництво та 11 259,5 11 259,5 6 519,6 640,6 11 259,5 управління у сфері

технічного

регулювання та

споживчої політики
5361020 0481 Прикладні розробки 953,4 953,4 953,4 у сфері

стандартизації,

сертифікації та

метрології
5361030 0481 Розробки 203,9 203,9 203,9 найважливіших

новітніх

технологій у сфері

стандартизації

продукції і послуг
5361040 0481 Наукові програми у 4 363,5 4 363,5 4 363,5 сфері

стандартизації,

сертифікації і

еталонної бази
5361050 0487 Збереження та 68,0 68,0 68,0 функціонування

національної

еталонної бази
5361060 0473 Державний нагляд 2 717,6 2 717,6 2 717,6 за додержанням

стандартів,

державний

метрологічний

нагляд та заходи,

пов'язані з

виконанням

державних завдань

у сфері метрології
5361080 0411 Гармонізація 8 500,0 8 500,0 8 500,0 національних

стандартів з

міжнародними та

європейськими
5361090 0411 Виробництво та 3 380,0 3 380,0 3 380,0 розповсюдження

соціальної

рекламної

інформації про

шкоду

тютюнопаління та

зловживання

алкогольних напоїв
5380000 Державна 36 689,7 1 848,4 824,1 38,0 34 841,3 36 689,7 туристична

адміністрація

України
5381000 Апарат Державної 36 689,7 1 848,4 824,1 38,0 34 841,3 36 689,7 туристичної

адміністрації

України
5381010 0472 Керівництво та 2 098,4 1 848,4 824,1 38,0 250,0 2 098,4 управління у сфері

туризму
5381020 0472 Фінансова 19 765,3 19 765,3 19 765,3 підтримка розвитку

туризму в Україні
5381030 0840 Прикладні розробки 334,2 334,2 334,2 у сфері туризму
5381040 0472 Державні науково- 291,8 291,8 291,8 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

розвитку туризму
5381050 0472 Фінансова 14 200,0 14 200,0 14 200,0 підтримка

створення умов для

забезпечення

безпеки туристів

та розбудови

туристичної

інфраструктури

міжнародних

транспортних

коридорів та

магістралей в

Україні
5420000 Державний комітет 311 934,6 235 752,7 28 890,5 572,6 76 181,9 15 474,9 12 442,8 3 032,1 327 409,5 України з питань

фізичної культури

і спорту
5421000 Апарат Державного 109 792,0 50 610,1 2 196,5 179,3 59 181,9 15 474,9 12 442,8 3 032,1 125 266,9 комітету України з

питань фізичної

культури і спорту
5421010 0810 Керівництво та 2 587,7 2 424,7 1 134,6 104,5 163,0 2 587,7 управління у сфері

фізичної культури

і спорту
5421020 0941 Підготовка кадрів 6 968,6 6 353,6 615,0 546,6 490,1 56,5 7 515,2 для сфери спорту

вищими навчальними

закладами I і II

рівнів акредитації
5421030 0942 Підготовка кадрів 37 228,9 34 228,9 3 000,0 14 849,3 11 952,7 2 896,6 52 078,2 для сфери спорту

вищими навчальними

закладами III і IV

рівнів акредитації
5421040 0990 Методичне 147,1 147,1 87,1 15,8 147,1 забезпечення

діяльності

навчальних

закладів у сфері

спорту
5421050 0826 Функціонування 197,6 197,6 58,5 15,0 197,6 музею спортивної

слави України
5421090 0810 Забезпечення 2 438,2 2 438,2 916,3 44,0 2 438,2 підготовки

спортсменів вищих

категорій
5421100 0810 Розвиток 40 969,7 2 700,0 38 269,7 40 969,7 матеріально-

технічної бази

спорту вищих

досягнень
5421110 0840 Прикладні розробки 1 134,2 1 134,2 79,0 79,0 1 213,2 у сфері розвитку

окремих видів

спорту та методики

підготовки

спортсменів
5421120 0810 Розвиток 2 120,0 2 120,0 2 120,0 авіаційних видів

спорту
5421800 0810 Реконструкція 3 000,0 3 000,0 3 000,0 будинку для

розміщення

Національного

Олімпійського

комітету України
5421810 0810 Будівництво 13 000,0 13 000,0 13 000,0 об'єктів

фізкультурно-

спортивного

призначення
5422000 Управління 143 747,5 131 747,5 22 246,3 351,4 12 000,0 143 747,5 "Укрспортзабезпе-

чення"
5422020 0810 Організаційне та 82 325,5 70 325,5 22 039,8 351,4 12 000,0 82 325,5 фінансове

забезпечення

спорту вищих

досягнень
5422030 0810 Проведення 49 244,2 49 244,2 49 244,2 навчально-

тренувальних

зборів і змагань з

олімпійських видів

спорту
5422040 0810 Підготовка і 4 896,5 4 896,5 4 896,5 участь

національних

збірних команд в

Олімпійських іграх
5422050 0810 Проведення заходів 7 281,3 7 281,3 206,5 7 281,3 з неолімпійських

видів спорту і

масових заходів з

фізичної культури
5423000 Національний 55 892,1 50 892,1 4 447,7 41,9 5 000,0 55 892,1 комітет спорту

інвалідів України
5423020 0810 Фізкультурно- 20 959,4 20 499,4 4 447,7 41,9 460,0 20 959,4 спортивна

реабілітація та

спорт інвалідів
5423030 0810 Підготовка і 26 352,7 26 352,7 26 352,7 участь

національних

збірних команд в

Параолімпійських

і Дефлімпійських

іграх
5423040 0810 Фінансова 8 580,0 4 040,0 4 540,0 8 580,0 підтримка

параолімпійського

руху в Україні
5424000 Профспілково- 2 503,0 2 503,0 2 503,0 спортивне

товариство

"Україна"
5424020 0810 Фізкультурно- 2 503,0 2 503,0 2 503,0 спортивна

підготовка дітей

та молоді
5480000 Державний комітет 53 232,4 47 400,5 28 723,4 1 002,4 5 831,9 400,0 400,0 53 632,4 України з нагляду

за охороною праці
5481000 Апарат Державного 53 232,4 47 400,5 28 723,4 1 002,4 5 831,9 400,0 400,0 53 632,4 комітету України з

нагляду за

охороною праці
5481010 0412 Керівництво та 52 058,6 47 336,9 28 723,4 1 002,4 4 721,7 52 058,6 управління у сфері

нагляду за

охороною праці
5481030 0950 Підвищення 63,6 63,6 63,6 кваліфікації

кадрів у сфері

охорони праці та

наглядової

діяльності
5481040 0481 Прикладні розробки 1 110,2 1 110,2 400,0 400,0 1 510,2 у сфері охорони

праці
5500000 Державна комісія з 7 908,7 7 044,8 4 161,4 462,4 863,9 7 908,7 регулювання ринків

фінансових послуг
5501000 Апарат Державної 7 908,7 7 044,8 4 161,4 462,4 863,9 7 908,7 комісії з

регулювання ринків

фінансових послуг
5501010 0112 Керівництво та 7 908,7 7 044,8 4 161,4 462,4 863,9 7 908,7 управління у сфері

регулювання ринків

фінансових послуг
5530000 Державний комітет 54 763,3 26 112,3 10 078,1 372,0 28 651,0 54 763,3 фінансового

моніторингу
5531000 Апарат Державного 54 763,3 26 112,3 10 078,1 372,0 28 651,0 54 763,3 комітету

фінансового

моніторингу
5531010 0112 Керівництво та 54 763,3 26 112,3 10 078,1 372,0 28 651,0 54 763,3 управління у сфері

фінансового

моніторингу
5560000 Національна 6 960,6 3 958,1 2 078,9 3 002,5 6 960,6 комісія з питань

регулювання

зв'язку
5561000 Національна 6 960,6 3 958,1 2 078,9 3 002,5 6 960,6 комісія з питань

регулювання

зв'язку
5561010 0460 Керівництво та 6 960,6 3 958,1 2 078,9 3 002,5 6 960,6 управління у сфері

регулювання

зв'язку
5960000 Головне управління 129 333,4 69 627,2 62 536,0 4 021,2 59 706,2 931,0 328,9 111,2 178,1 602,1 130 264,4 розвідки

Міністерства

оборони України
5961000 Головне управління 129 333,4 69 627,2 62 536,0 4 021,2 59 706,2 931,0 328,9 111,2 178,1 602,1 130 264,4 розвідки

Міністерства

оборони України
5961010 0260 Розвідувальна 129 333,4 69 627,2 62 536,0 4 021,2 59 706,2 931,0 328,9 111,2 178,1 602,1 130 264,4 діяльність у сфері

оборони
в тому числі 6 400,0 6 400,0 6 400,0 6 400,0 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
5980000 Вища рада юстиції 8 943,0 5 443,0 2 485,6 70,0 3 500,0 8 943,0
5981000 Апарат Вищої ради 8 943,0 5 443,0 2 485,6 70,0 3 500,0 8 943,0 юстиції
5981010 0330 Формування 8 943,0 5 443,0 2 485,6 70,0 3 500,0 8 943,0 суддівського

корпусу та

контроль за його

діяльністю
5990000 Секретаріат 18 933,8 7 988,8 4 274,8 75,0 10 945,0 18 933,8 Уповноваженого

Верховної Ради

України з прав

людини
5991000 Секретаріат 18 933,8 7 988,8 4 274,8 75,0 10 945,0 18 933,8 Уповноваженого

Верховної Ради

України з прав

людини
5991010 0111 Парламентський 18 933,8 7 988,8 4 274,8 75,0 10 945,0 18 933,8 контроль за

додержанням

конституційних

прав і свобод

людини
6010000 Антимонопольний 18 638,6 16 067,7 8 414,7 1 722,4 2 570,9 1 817,3 774,8 1 042,5 20 455,9 комітет України
6011000 Апарат 18 638,6 16 067,7 8 414,7 1 722,4 2 570,9 1 817,3 774,8 1 042,5 20 455,9 Антимонопольного

комітету України
6011010 0411 Керівництво та 18 017,7 16 067,7 8 414,7 1 722,4 1 950,0 1 773,9 774,8 999,1 19 791,6 управління у

сфері конкурентної

політики, контроль

за дотриманням

законодавства про

захист економічної

конкуренції
6011020 0481 Прикладні розробки 620,9 620,9 43,4 43,4 664,3 у сфері

конкурентної

політики та права
6020000 Вища атестаційна 1 373,2 1 321,7 818,5 36,0 51,5 1 373,2 комісія України
6021000 Апарат Вищої 1 373,2 1 321,7 818,5 36,0 51,5 1 373,2 атестаційної

комісії України
6021010 0990 Керівництво та 1 113,6 1 062,1 676,7 36,0 51,5 1 113,6 управління у сфері

атестації наукових

та науково-

педагогічних

кадрів вищої

кваліфікації,

присудження

наукових ступенів
6021020 0990 Державна атестація 259,6 259,6 141,8 259,6 наукових і науково-

педагогічних

кадрів вищої

кваліфікації
6070000 Державний 699 621,5 645 291,6 400 835,0 61 824,6 54 329,9 159 195,5 130 230,1 20 694,9 19 718,1 28 965,4 858 817,0 департамент

України з питань

виконання покарань
6071000 Апарат Державного 699 621,5 645 291,6 400 835,0 61 824,6 54 329,9 159 195,5 130 230,1 20 694,9 19 718,1 28 965,4 858 817,0 департаменту

України з питань

виконання покарань
6071010 0340 Керівництво та 35 487,4 35 487,4 31 320,0 667,4 108,0 106,0 15,0 10,0 2,0 35 595,4 управління у сфері

виконання покарань
в тому числі 3 141,8 3 141,8 3 141,8 3 141,8 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
6071020 0340 Утримання 141 487,8 138 687,8 45 597,8 2 800,0 94 273,3 91 483,2 16 742,0 2 790,1 235 761,1 спецконтингенту в

установах

кримінально-

виконавчої системи
6071030 0340 Здійснення 428 818,1 426 218,1 369 340,0 8 428,1 2 600,0 38 179,0 36 602,3 20 515,9 2 851,2 1 576,7 466 997,1 виконання покарань

та утримання

персоналу установ

і органів

кримінально-

виконавчої системи
в тому числі 32 486,4 32 486,4 32 486,4 123,4 123,4 123,4 32 609,8 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
6071040 0734 Фінансова 530,0 530,0 175,0 50,0 781,8 691,8 164,0 77,0 90,0 1 311,8 підтримка

санаторно-

курортних закладів

Державного

департаменту

України з питань

виконання покарань
6071060 0340 Утримання 44 802,3 41 802,3 6 252,3 3 000,0 1 346,8 1 346,8 37,9 46 149,1 спецконтингенту,

хворого на

туберкульоз, в

установах

кримінально-

виконавчої системи
6071070 0340 Заходи щодо 20 294,1 20 294,1 20 294,1 впровадження

Кримінально-

виконавчого

кодексу

( 1129-15 ) та

приведення умов

тримання

засуджених до

вимог європейських

стандартів
6071080 1062 Будівництво 11 840,0 11 840,0 11 840,0 (придбання) житла

для осіб рядового

і начальницького

складу кримінально-

виконавчої системи
6071090 0930 Підготовка 7 100,0 2 566,0 829,0 4 534,0 7 100,0 робітничих кадрів

у професійно-

технічних закладах

соціальної

реабілітації при

установах

виконання покарань
6071600 0763 Заходи з подолання 9 261,8 9 261,8 24 506,6 24 506,6 33 768,4 епідемії

туберкульозу та

СНІДу в установах

кримінально-

виконавчої системи
6080000 Державний 30 921,7 30 921,7 30 921,7 департамент

України з питань

виконання покарань

(загальнодержавні

видатки)
6081000 Державний 30 921,7 30 921,7 30 921,7 департамент

України з питань

виконання покарань

(загальнодержавні

видатки)
6081020 1020 Пенсійне 30 921,7 30 921,7 30 921,7 забезпечення осіб

начальницького і

рядового складу

кримінально-

виконавчої системи
6100000 Державна служба 2 564,4 2 564,4 1 119,1 18 590,0 16 854,0 5 033,7 2 084,0 1 736,0 21 154,4 України з нагляду

за забезпеченням

безпеки авіації
6101000 Державна служба 2 564,4 2 564,4 1 119,1 18 590,0 16 854,0 5 033,7 2 084,0 1 736,0 21 154,4 України з нагляду

за забезпеченням

безпеки авіації
6101010 0454 Керівництво та 17 200,0 15 970,0 4 860,7 1 885,0 1 230,0 17 200,0 управління у сфері

нагляду за

забезпеченням

безпеки авіації
6101020 0731 Стаціонарне 1 616,1 1 616,1 1 119,1 1 190,0 874,0 173,0 199,0 316,0 2 806,1 медичне

обслуговування та

сертифікація

льотно-

диспетчерського

складу працівників

авіаційного

транспорту
6101030 0721 Передпольотний та 948,3 948,3 948,3 передзмінний

контроль льотно-

диспетчерського

складу працівників

авіаційного

транспорту та

надання первинної

медичної допомоги

пасажирам
6101040 0454 Страховий фонд 200,0 10,0 190,0 200,0 безпеки авіації
6110000 Державний комітет 10 373,6 5 322,2 3 459,0 271,8 5 051,4 1 058,7 796,7 281,3 56,0 262,0 11 432,3 архівів України
6111000 Апарат Державного 10 373,6 5 322,2 3 459,0 271,8 5 051,4 1 058,7 796,7 281,3 56,0 262,0 11 432,3 комітету архівів

України
6111010 0133 Керівництво та 811,5 811,5 489,7 7,0 811,5 управління у сфері

архівної справи
6111020 0150 Прикладні розробки 551,4 551,4 26,0 26,0 577,4 у сфері архівної

справи
6111030 0133 Архівна справа 9 010,7 4 510,7 2 969,3 264,8 4 500,0 1 032,7 796,7 281,3 56,0 236,0 10 043,4
6120000 Головне управління 20 512,0 13 708,6 4 024,2 65,3 6 803,4 600,0 377,3 108,3 222,7 21 112,0 державної служби

України
6121000 Апарат Головного 16 477,8 11 894,6 3 504,2 52,8 4 583,2 600,0 377,3 108,3 222,7 17 077,8 управління

державної служби

України
6121010 0131 Керівництво та 12 478,2 7 895,0 3 504,2 52,8 4 583,2 600,0 377,3 108,3 222,7 13 078,2 функціональне

управління у сфері

державної служби
6121030 0950 Підготовка 3 999,6 3 999,6 3 999,6 магістрів

державної служби

та підвищення

кваліфікації

працівників

органів державної

влади та місцевого

самоврядування з

питань боротьби з

корупцією
6122000 Центр сприяння 4 034,2 1 814,0 520,0 12,5 2 220,2 4 034,2 інституційному

розвитку державної

служби
6122020 0150 Забезпечення 2 514,0 1 814,0 520,0 12,5 700,0 2 514,0 інституційного

розвитку державної

служби та

організація

проведення

функціональних

обстежень органів

виконавчої влади
6122030 0150 Дослідження і 1 520,2 1 520,2 1 520,2 розробки у сфері

державної служби

та її адаптації до

стандартів

Європейського

Союзу
6140000 Державна податкова 1 843 312,0 1 571 706,1 1 049 962,7 39 822,5 271 605,9 202 005,6 178 721,3 170,9 200,3 23 284,3 2 045 317,6 адміністрація

України
6141000 Апарат Державної 1 843 312,0 1 571 706,1 1 049 962,7 39 822,5 271 605,9 202 005,6 178 721,3 170,9 200,3 23 284,3 2 045 317,6 податкової

адміністрації

України
6141010 0112 Керівництво та 1 652 454,7 1 521 207,8 1 049 265,6 39 609,5 131 246,9 157 624,6 151 598,0 173,3 6 026,6 1 810 079,3 управління у сфері

контролю за

дотриманням та

виконанням

податкового

законодавства
6141020 0150 Прикладні розробки 2 832,4 2 832,4 125,0 125,0 2 957,4 у сфері

оподаткування,

фінансового права

та діяльності

податкової служби
6141030 0941 Підготовка кадрів 1 801,5 1 801,5 1 100,0 800,0 300,0 2 901,5 для податкової

служби вищими

навчальними

закладами I і II

рівнів акредитації
6141040 0942 Підготовка кадрів 72 949,5 28 949,5 44 000,0 17 000,0 13 500,0 3 500,0 89 949,5 та підвищення

кваліфікації

Національною

академією

державної

податкової служби
6141050 0950 Підвищення 1 858,8 1 758,8 697,1 213,0 100,0 700,0 600,0 170,9 27,0 100,0 2 558,8 кваліфікації

Центром

перепідготовки та

підвищення

кваліфікації

керівних кадрів

органів державної

податкової служби
6141060 0950 Підвищення 4 500,0 4 500,0 4 500,0 кваліфікації

працівників

органів податкової

служби
6141080 0112 Створення 92 848,2 11 451,0 81 397,2 92 848,2 автоматизованої

інформаційно-

аналітичної

системи податкових

органів
6141600 0112 Модернізація 14 066,9 2 037,5 12 029,4 25 456,0 12 223,3 13 232,7 39 522,9 податкової служби
6150000 Державна комісія з 14 384,6 12 859,6 7 390,8 500,1 1 525,0 14 384,6 цінних паперів та

фондового ринку

України
6151000 Апарат Державної 14 384,6 12 859,6 7 390,8 500,1 1 525,0 14 384,6 комісії з цінних

паперів та

фондового ринку

України
6151010 0411 Керівництво та 12 832,1 12 807,1 7 390,8 500,1 25,0 12 832,1 управління у сфері

фондового ринку
6151020 0411 Створення системи 1 500,0 1 500,0 1 500,0 моніторингу

фондового ринку
6151030 0950 Підвищення 52,5 52,5 52,5 кваліфікації

фахівців з питань

фондового ринку та

корпоративного

управління
6160000 Державна податкова 26 941,8 26 941,8 26 941,8 адміністрація

України

(загальнодержавні

видатки)
6161000 Державна податкова 26 941,8 26 941,8 26 941,8 адміністрація

України

(загальнодержавні

видатки)
6161020 1020 Пенсійне 26 941,8 26 941,8 26 941,8 забезпечення осіб

начальницького і

рядового складу

податкової міліції
6170000 Державна служба 2 619,4 1 966,2 1 315,6 104,9 653,2 2 619,4 експортного

контролю України
6171000 Апарат Державної 2 619,4 1 966,2 1 315,6 104,9 653,2 2 619,4 служби експортного

контролю України
6171010 0411 Керівництво та 2 371,2 1 966,2 1 315,6 104,9 405,0 2 371,2 управління у сфері

експортного

контролю
6171020 0481 Прикладні розробки 248,2 248,2 248,2 у сфері розвитку

експортного

контролю
6370000 Національна 8 535,3 6 933,3 3 714,4 155,8 1 602,0 50,0 50,0 20,0 8 585,3 комісія

регулювання

електроенергетики

України
6371000 Апарат 8 535,3 6 933,3 3 714,4 155,8 1 602,0 50,0 50,0 20,0 8 585,3 Національної

комісії

регулювання

електроенергетики

України
6371010 0433 Керівництво та 8 535,3 6 933,3 3 714,4 155,8 1 602,0 50,0 50,0 20,0 8 585,3 управління у сфері

регулювання

електроенергетики
6380000 Національне 261 796,4 58 673,6 45 051,0 4 787,2 203 122,8 3 516,8 395,0 72,0 52,0 3 121,8 265 313,2 космічне агентство

України
6381000 Апарат 261 796,4 58 673,6 45 051,0 4 787,2 203 122,8 3 516,8 395,0 72,0 52,0 3 121,8 265 313,2 Національного

космічного

агентства України
6381010 0473 Керівництво та 4 648,7 4 248,7 2 771,9 126,6 400,0 4 648,7 управління у сфері

космічної

діяльності
6381020 0487 Розробки 200,0 200,0 200,0 найважливіших

новітніх

технологій у сфері

космічної галузі
6381030 0960 Надання 1 942,8 1 942,8 738,1 170,5 425,0 395,0 72,0 52,0 30,0 2 367,8 позашкільної

освіти

Національним

центром

аерокосмічної

освіти молоді

України
6381040 0473 Загальнодержавна 59 500,0 59 500,0 50,0 50,0 59 550,0 (Національна)

космічна програма
6381050 0473 Управління та 60 290,1 52 425,1 41 541,0 4 490,1 7 865,0 3 041,8 3 041,8 63 331,9 випробування

космічних засобів
в тому числі 4 020,0 4 020,0 4 020,0 5,8 5,8 5,8 4 025,8 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
6381060 0473 Функціонування і 700,0 700,0 700,0 розвиток

національної

системи сейсмічних

спостережень
6381070 0460 Експлуатація 500,0 500,0 500,0 супутникових

систем зв'язку та

телерадіомовлення
6381080 0487 Прикладні розробки 200,0 200,0 200,0 у сфері космічної

галузі
6381090 0487 Державні науково- 500,0 500,0 500,0 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

космічної галузі
6381100 1062 Будівництво 4 000,0 4 000,0 4 000,0 (придбання) житла

для

військовослужбов-

ців Національного

космічного

агентства
6381120 0512 Утилізація 60 000,0 57,0 59 943,0 60 000,0 твердого ракетного

палива
6381130 0473 Забезпечення 64 314,8 64 314,8 64 314,8 обслуговування

кредитних

ресурсів,

залучених для

реалізації проекту

"Циклон-4"
6381140 0434 Реконструкція і 5 000,0 5 000,0 5 000,0 відновлення

обладнання ТЕЦ ДП

"ВО Південний

машинобудівний

завод

ім. О.М. Макарова"
6400000 Національний 11 472,2 872,2 614,8 9,8 10 600,0 300,0 300,0 11 772,2 координаційний

центр адаптації

військовослужбов-

ців, звільнених у

запас або

відставку, та

конверсії колишніх

військових

об'єктів
6401000 Апарат 11 472,2 872,2 614,8 9,8 10 600,0 300,0 300,0 11 772,2 Національного

координаційного

центру адаптації

військовослужбов-

ців, звільнених у

запас або

відставку, та

конверсії колишніх

військових

об'єктів
6401010 1070 Соціальна та 2 472,2 872,2 614,8 9,8 1 600,0 300,0 300,0 2 772,2 професійна

адаптація

військовослужбов-

ців, що

звільняються

в запас або

відставку
в тому числі 6,6 6,6 6,6 6,6 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
6401020 0442 Конверсія колишніх 9 000,0 9 000,0 9 000,0 військових

об'єктів
6440000 Національна рада 4 370,4 4 370,4 2 663,8 60,0 4 370,4 України з питань

телебачення і

радіомовлення
6441000 Апарат 4 370,4 4 370,4 2 663,8 60,0 4 370,4 Національної ради

України з питань

телебачення і

радіомовлення
6441010 0831 Керівництво та 4 370,4 4 370,4 2 663,8 60,0 4 370,4 управління

здійсненням

контролю у сфері

телебачення і

радіомовлення
6500000 Рада національної 14 763,1 7 536,9 4 534,7 7 226,2 1 790,0 1 790,0 16 553,1 безпеки і оборони

України
6501000 Апарат Ради 14 763,1 7 536,9 4 534,7 7 226,2 1 790,0 1 790,0 16 553,1 національної

безпеки і оборони

України
6501010 0350 Інформаційно- 8 729,8 7 442,6 4 495,9 1 287,2 8 729,8 аналітичне

забезпечення

координаційної

діяльності у сфері

національної

безпеки і оборони
6501020 0140 Фундаментальні 1 349,7 1 349,7 190,0 190,0 1 539,7 дослідження у

сфері національної

безпеки
6501030 0370 Прикладні розробки 4 589,3 4 589,3 1 600,0 1 600,0 6 189,3 у сфері

національної

безпеки
6501040 0370 Підготовка науково- 94,3 94,3 38,8 94,3 педагогічних та

наукових кадрів у

сфері національної

безпеки
6510000 Рахункова палата 27 078,8 21 517,0 10 140,1 1 085,2 5 561,8 27 078,8
6511000 Апарат Рахункової 27 078,8 21 517,0 10 140,1 1 085,2 5 561,8 27 078,8 палати
6511010 0112 Керівництво та 23 321,8 21 517,0 10 140,1 1 085,2 1 804,8 23 321,8 управління у сфері

контролю за

виконанням

державного бюджету
6511020 0112 Створення 3 757,0 3 757,0 3 757,0 інформаційно-

аналітичної

системи Рахункової

палати
6520000 Служба безпеки 985 175,2 889 837,0 713 010,8 25 784,9 95 338,2 40 441,9 30 061,5 4 359,5 4 400,9 10 380,4 1 025 617,1 України
6521000 Центральне 965 714,3 885 558,3 709 926,1 25 784,9 80 156,0 40 441,9 30 061,5 4 359,5 4 400,9 10 380,4 1 006 156,2 управління Служби

безпеки України
6521010 0350 Забезпечення 844 884,1 804 009,6 659 930,5 22 357,1 40 874,5 7 750,7 5 381,9 612,9 998,3 2 368,8 852 634,8 заходів у сфері

безпеки держави та

функціонування

органів системи

Служби безпеки

України
в тому числі 69 983,9 69 983,9 69 983,9 69 983,9 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
6521030 0370 Наукова діяльність 850,0 75,0 775,0 850,0 у сфері

забезпечення

державної безпеки,

дослідження та

розробки

спеціальної

техніки
6521040 0113 Забезпечення 1 300,0 1 300,0 1 300,0 перебування за

кордоном

працівників

органів державної

влади
6521050 0734 Медичне 33 304,6 28 712,1 16 297,9 2 302,8 4 592,5 30 878,4 23 312,7 3 689,0 3 368,6 7 565,7 64 183,0 обслуговування та

оздоровлення

особового складу

Служби безпеки

України
в тому числі 577,7 577,7 577,7 577,7 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
6521070 0942 Підготовка та 48 790,2 46 790,2 33 697,7 1 125,0 2 000,0 1 368,3 932,4 57,6 15,0 435,9 50 158,5 перепідготовка

кадрів Служби

безпеки України

вищими навчальними

закладами III та

IV рівнів

акредитації
в тому числі 3 009,3 3 009,3 3 009,3 3 009,3 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
6521090 0910 Утримання закладів 671,4 671,4 444,5 434,5 19,0 10,0 1 115,9 дошкільної освіти

Служби безпеки

України
6521100 1062 Будівництво 18 954,0 18 954,0 18 954,0 (придбання) житла

для

військовослужбов-

ців Служби

безпеки України
6521120 0350 Захист 6 150,0 6 150,0 6 150,0 інформаційних

ресурсів держави
6521140 0350 Розвиток та 1 800,0 1 800,0 1 800,0 модернізація

державної системи

урядового зв'язку
6521150 0350 Створення та 510,0 510,0 510,0 забезпечення

функціонування

Національної

системи

конфіденційного

зв'язку
6521200 0350 Забезпечення 8 500,0 4 000,0 4 500,0 8 500,0 заходів

спеціальними

підрозділами по

боротьбі з

організованою

злочинністю та

корупцією Служби

безпеки України
6524000 Антитерористичний 19 460,9 4 278,7 3 084,7 15 182,2 19 460,9 центр Служби

безпеки України
6524010 0350 Боротьба з 19 460,9 4 278,7 3 084,7 15 182,2 19 460,9 тероризмом на

території України
в тому числі 354,8 354,8 354,8 354,8 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
6530000 Служба безпеки 255 782,2 255 782,2 255 782,2 України

(загальнодержавні

видатки)
6531000 Служба безпеки 255 782,2 255 782,2 255 782,2 України

(загальнодержавні

видатки)
6531020 1020 Пенсійне 255 782,2 255 782,2 255 782,2 забезпечення

військовослужбов-

ців Служби

безпеки України,

Служби зовнішньої

розвідки України,

Державної

прикордонної

служби України та

Управління

державної охорони
6540000 Національна 938 081,1 62 194,7 34 874,0 2 241,7 875 886,4 245 564,8 2 483,6 227,0 89,9 243 081,2 1 183 645,9 академія наук

України
6541000 Апарат 938 081,1 62 194,7 34 874,0 2 241,7 875 886,4 245 564,8 2 483,6 227,0 89,9 243 081,2 1 183 645,9 Національної

академії наук

України
6541020 0150 Наукова і 23 496,2 23 326,2 18 956,3 166,0 170,0 1 837,5 1 327,5 22,9 510,0 25 333,7 організаційна

діяльність

президії

Національної

академії наук

України
6541030 0140 Фундаментальні 516 310,6 516 310,6 193 163,7 193 163,7 709 474,3 дослідження

наукових установ

Національної

академії наук

України
6541040 0487 Прикладні розробки 162 924,6 162 924,6 38 223,4 38 223,4 201 148,0 у сфері розвитку

галузей економіки
в тому числі 25 000,0 25 000,0 25 000,0 розробка та

створення засобів

криптографічного

захисту інформації
6541050 0487 Державні науково- 45 593,0 45 593,0 45 593,0 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

розвитку галузей

економіки
6541060 0150 Фінансова 76 253,6 76 253,6 76 253,6 підтримка

технічного

забезпечення

Національної

академії наук

України
6541080 0942 Підготовка кадрів 2 979,0 2 979,0 222,9 119,9 103,0 3 201,9 фізико-технічного

напряму вищими

навчальними

закладами III і IV

рівнів акредитації
6541090 0990 Методичне 127,7 127,7 77,7 1,8 29,0 27,0 7,0 2,0 156,7 забезпечення

викладення

народознавства та

української мови

як іноземної

Міжнародною школою

україністики
6541100 0731 Медичне 7 955,8 7 943,8 3 818,9 511,0 12,0 211,5 201,5 45,0 5,0 10,0 8 167,3 обслуговування

працівників

Національної

академії наук

України
6541130 0150 Фінансова 14 590,9 13 257,7 3 792,2 805,7 1 333,2 315,0 305,0 80,0 38,0 10,0 14 905,9 підтримка розвитку

інфраструктури

Національної

академії наук

України
6541140 0530 Здійснення 9 869,8 9 869,8 11 000,0 11 000,0 20 869,8 науково-

дослідницьких та

дослідно-

конструкторських

робіт Інститутом

проблем безпеки

атомних

електростанцій

Національної

академії наук

України
6541160 0481 Сейсмічні та 2 385,3 2 380,3 1 578,9 78,5 5,0 2 385,3 геофізичні

спостереження
6541170 0530 Збереження та 37 894,6 37 894,6 37 894,6 розвиток садово-

паркового

комплексу

"Феофанія"
6541180 0487 Забезпечення 21 200,0 12 180,0 6 650,0 678,7 9 020,0 561,8 502,7 95,0 24,0 59,1 21 761,8 діяльності

Національної

бібліотеки України

імені

В.І. Вернадського
6541190 0731 Фінансова 5 000,0 5 000,0 5 000,0 підтримка

оздоровчих

закладів

Національної

академії наук

України
6541830 1062 Будівництво житла 10 000,0 10 000,0 10 000,0 для вчених

Національної

академії наук

України
6541840 0732 Завершення 1 500,0 1 500,0 1 500,0 будівництва

третьої черги

пускового

комплексу

Інституту сорбації

та проблем

ендоекології

Національної

академії наук

України
6550000 Академія 30 127,2 7 882,1 4 080,7 734,2 22 245,1 5 092,2 3 724,6 1 505,0 265,1 1 367,6 35 219,4 педагогічних наук

України
6551000 Апарат Академії 30 127,2 7 882,1 4 080,7 734,2 22 245,1 5 092,2 3 724,6 1 505,0 265,1 1 367,6 35 219,4 педагогічних наук

України
6551020 0980 Наукова і 4 907,1 4 907,1 231,4 231,4 5 138,5 організаційна

діяльність

президії Академії

педагогічних наук

України
6551030 0140 Фундаментальні 15 381,7 15 381,7 986,8 881,0 314,5 92,9 105,8 16 368,5 дослідження у

сфері педагогічних

наук
6551040 0980 Прикладні розробки 130,8 130,8 130,8 у сфері педагогіки

та психології
6551050 0980 Підготовка 1 398,0 1 398,0 426,8 465,5 465,5 254,0 1 863,5 наукових кадрів у

системі Академії

педагогічних наук

України
6551060 0950 Підвищення 4 583,6 3 783,6 2 463,3 359,3 800,0 3 194,3 2 291,9 936,5 165,4 902,4 7 777,9 кваліфікації

керівних кадрів і

спеціалістів у

сфері освіти

закладами

післядипломної

освіти III і IV

рівнів акредитації
6551070 0930 Підготовка та 2 466,8 2 466,8 1 108,9 374,9 214,2 86,2 6,8 128,0 2 681,0 перепідготовка

робітничих кадрів

і фахівців

автосервісу

навчально-науковим

центром професійно-

технічної освіти

Академії

педагогічних наук

України
6551080 0980 Фінансова 171,3 111,3 60,0 171,3 підтримка розвитку

інфраструктури

Академії

педагогічних наук

України
6551090 0980 Державні науково- 965,5 965,5 965,5 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

педагогіки та

психології
6551100 0826 Збереження та 122,4 122,4 81,7 122,4 популяризація

історії

педагогічної науки

та практики
6560000 Академія медичних 443 547,8 287 725,9 89 955,7 18 310,1 155 821,9 21 588,8 6 864,1 654,6 675,5 14 724,7 465 136,6 наук України
6561000 Апарат Академії 443 547,8 287 725,9 89 955,7 18 310,1 155 821,9 21 588,8 6 864,1 654,6 675,5 14 724,7 465 136,6 медичних наук

України
6561020 0140 Фундаментальні 22 167,2 22 167,2 22 167,2 дослідження у

сфері теоретичної

та клінічної

медицини
6561030 0750 Прикладні розробки 30 134,2 30 134,2 13 594,5 13 594,5 43 728,7 у сфері

діагностики і

методів лікування

хвороб людини
6561040 0750 Державні науково- 6 720,5 6 720,5 6 720,5 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

профілактики і

лікування хвороб

людини
6561050 0750 Підготовка 996,1 996,1 73,4 996,1 наукових кадрів

Академією медичних

наук України
6561060 0732 Діагностика і 295 357,6 277 357,6 85 737,7 18 056,4 18 000,0 7 814,5 6 756,3 638,9 667,4 1 058,2 303 172,1 лікування

захворювань із

впровадженням

експериментальних

та нових медичних

технологій у

клініках науково-

дослідних установ

Академії медичних

наук України
6561070 0722 Спеціалізована 4 187,4 4 037,4 1 531,3 200,1 150,0 179,8 107,8 15,7 8,1 72,0 4 367,2 консультативно-

поліклінічна

допомога, що

надається науково-

дослідними

установами

Академії медичних

наук України
6561080 0763 Централізована 29 872,5 1 872,5 28 000,0 29 872,5 закупівля

високовартісного

обладнання та

медикаментів для

клінік науково-

дослідних установ

Академії медичних

наук України
6561090 0750 Наукова і 3 348,3 3 328,3 2 613,3 26,6 20,0 3 348,3 організаційна

діяльність

президії Академії

медичних наук

України
6561100 0750 Фінансова 164,0 134,0 27,0 30,0 164,0 підтримка розвитку

інфраструктури

Академії медичних

наук України
6561820 0732 Реконструкція 10 000,0 10 000,0 10 000,0 споруд та

оснащення

Інституту

невідкладної і

відновної хірургії

Академії медичних

наук України
6561830 0732 Будівництво 15 600,0 15 600,0 15 600,0 хірургічного

корпусу Інституту

онкології Академії

медичних наук

України
6561840 0732 Завершення 10 000,0 10 000,0 10 000,0 будівництва

"Дитячого корпусу"

Інституту

фтизіатрії і

пульмонології
6561850 0732 Будівництво 15 000,0 15 000,0 15 000,0 поліклінічного

корпусу Інституту

травматології та

ортопедії
6570000 Академія мистецтв 8 300,0 4 430,5 3 665,4 93,0 3 869,5 8 300,0 України
6571000 Апарат Академії 8 300,0 4 430,5 3 665,4 93,0 3 869,5 8 300,0 мистецтв України
6571020 0840 Наукова і 5 430,5 4 430,5 3 665,4 93,0 1 000,0 5 430,5 організаційна

діяльність

президії Академії

мистецтв України
6571030 0140 Фундаментальні 2 869,5 2 869,5 2 869,5 дослідження у

сфері

мистецтвознавства
6580000 Академія правових 8 983,9 4 118,9 3 457,9 36,6 4 865,0 2 662,6 188,0 20,4 2 474,6 11 646,5 наук України
6581000 Апарат Академії 8 983,9 4 118,9 3 457,9 36,6 4 865,0 2 662,6 188,0 20,4 2 474,6 11 646,5 правових наук

України
6581020 0370 Наукова і 4 144,7 4 056,2 3 457,9 36,6 88,5 210,0 137,0 4,0 73,0 4 354,7 організаційна

діяльність

президії Академії

правових наук

України
6581030 0140 Фундаментальні 4 058,9 4 058,9 2 388,9 2 388,9 6 447,8 дослідження у

сфері

законодавства і

права
6581040 0370 Підготовка 62,7 62,7 63,7 51,0 16,4 12,7 126,4 наукових кадрів у

сфері

законодавства
6581050 0370 Розробки 225,7 225,7 225,7 найважливіших

новітніх

технологій у сфері

удосконалення

законодавства
6581060 0370 Державні науково- 491,9 491,9 491,9 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

боротьби зі

злочинністю
6590000 Українська 174 593,2 14 691,2 8 728,9 540,6 159 902,0 58 723,0 890,0 167,1 125,5 57 833,0 233 316,2 академія аграрних

наук
6591000 Апарат Української 174 593,2 14 691,2 8 728,9 540,6 159 902,0 58 723,0 890,0 167,1 125,5 57 833,0 233 316,2 академії аграрних

наук
6591020 0482 Наукова і 7 168,7 7 168,7 5 699,1 165,0 160,0 160,0 11,0 7 328,7 організаційна

діяльність

президії

Української

академії аграрних

наук
6591030 0140 Фундаментальні 102 730,2 102 730,2 17 901,0 17 901,0 120 631,2 дослідження у

сфері природничих

і технічних наук
6591040 0482 Прикладні розробки 40 396,7 40 396,7 39 777,0 39 777,0 80 173,7 Української

академії аграрних

наук у сфері

сільськогосподар-

ських наук
6591050 0482 Державні науково- 3 250,1 3 250,1 3 250,1 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

розвитку

сільськогосподар-

ського виробництва

та застосування

нових технологій у

рослинництві
6591060 0482 Фінансова 3 753,4 3 704,4 1 206,1 49,0 3 753,4 підтримка

технічного

забезпечення

наукових установ

та підготовки

наукових кадрів

агропромислового

комплексу
6591070 0421 Докорінне 149,5 149,5 149,5 поліпшення земель

науково-дослідних

господарств
6591080 0421 Селекція у 5 601,9 5 601,9 5 601,9 тваринництві та

птахівництві в

науково-дослідних

господарствах
6591090 0421 Селекція 6 714,6 6 714,6 6 714,6 сільськогосподар-

ських культур у

ланках первинного

рослинництва
6591100 0520 Збереження 3 607,8 2 607,8 1 426,7 184,0 1 000,0 535,0 380,0 50,1 0,5 155,0 4 142,8 природно-

заповідного фонду

в біосферному

заповіднику

"Асканія-Нова"
6591110 0482 Фінансова 1 220,3 1 210,3 397,0 191,6 10,0 350,0 350,0 117,0 114,0 1 570,3 підтримка розвитку

інфраструктури

Української

академії аграрних

наук
6600000 Управління 80 426,4 72 015,7 58 174,8 1 508,5 8 410,7 550,0 200,0 350,0 80 976,4 державної охорони

України
6601000 Управління 80 426,4 72 015,7 58 174,8 1 508,5 8 410,7 550,0 200,0 350,0 80 976,4 державної охорони

України
6601020 0350 Державна охорона 76 777,4 72 015,7 58 174,8 1 508,5 4 761,7 550,0 200,0 350,0 77 327,4 органів державної

влади та посадових

осіб
в тому числі 6 618,8 6 618,8 6 618,8 6 618,8 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п.22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
6601030 1062 Будівництво 3 649,0 3 649,0 3 649,0 (придбання) житла

для

військовослужбов-

ців Управління

державної охорони

України
6610000 Фонд державного 34 763,0 34 763,0 24 544,8 391,0 72 458,4 41 257,0 6 912,1 2 672,7 31 201,4 107 221,4 майна України
6611000 Апарат Фонду 34 763,0 34 763,0 24 544,8 391,0 72 458,4 41 257,0 6 912,1 2 672,7 31 201,4 107 221,4 державного майна

України
6611010 0411 Керівництво та 34 763,0 34 763,0 24 544,8 391,0 640,0 624,0 16,0 35 403,0 управління у сфері

державного майна
6611020 0411 Заходи, пов'язані 71 818,4 40 633,0 6 912,1 2 672,7 31 185,4 71 818,4 з проведенням

приватизації

державного майна
6620000 Служби зовнішньої 109 029,0 103 513,0 88 200,1 1 452,2 5 516,0 745,0 745,0 109 774,0 розвідки України
6621000 Служби зовнішньої 109 029,0 103 513,0 88 200,1 1 452,2 5 516,0 745,0 745,0 109 774,0 розвідки України
6621010 0350 Розвідувальна 107 329,0 102 813,0 88 200,1 1 452,2 4 516,0 745,0 745,0 108 074,0 діяльність у сфері

безпеки держави та

спеціальний захист

державних

представництв за

кордоном
в тому числі 9 875,5 9 875,5 9 875,5 9 875,5 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
6621020 0734 Медичне 700,0 700,0 700,0 обслуговування та

оздоровлення

особового складу

Служби зовнішньої

розвідки України
6621030 1062 Будівництво 1 000,0 1 000,0 1 000,0 (придбання) житла

для

військовослужбов-

ців Служби

зовнішньої

розвідки України
6730000 Центральна виборча 84 743,9 68 443,9 9 092,5 414,0 16 300,0 84 743,9 комісія
6731000 Апарат Центральної 84 743,9 68 443,9 9 092,5 414,0 16 300,0 84 743,9 виборчої комісії
6731010 0160 Керівництво та 32 843,7 20 543,7 9 092,5 414,0 12 300,0 32 843,7 управління у сфері

проведення виборів

та референдумів
6731020 0160 Проведення виборів 4 500,0 4 500,0 4 500,0 народних депутатів

України
6731040 0160 Проведення виборів 42 400,2 42 400,2 42 400,2 Президента України
6731050 0160 Створення та 5 000,0 1 000,0 4 000,0 5 000,0 запровадження

Єдиного державного

реєстру виборців і

єдиної електронної

інформаційної

системи "Вибори"
6800000 Національна 7 200,0 7 200,0 7 200,0 акціонерна

компанія

"Украгролізинг"
6801000 Національна 7 200,0 7 200,0 7 200,0 акціонерна

компанія

"Украгролізинг"
6801060 0421 Ремонт 7 200,0 7 200,0 7 200,0 сільськогосподар-

ської техніки та

обладнання для

агропромислового

комплексу, що

вилучені з

фінансового

лізингу у

лізингоотримува-

чів, визначених

банкрутами або

такими, що

порушили договір

лізингу
7710000 Рада міністрів 19 869,3 19 136,8 11 155,6 933,6 732,5 124,0 122,3 73,4 1,7 19 993,3 Автономної

Республіки Крим
7711000 Апарат Ради 19 869,3 19 136,8 11 155,6 933,6 732,5 124,0 122,3 73,4 1,7 19 993,3 міністрів

Автономної

Республіки Крим
7711010 0111 Здійснення 19 869,3 19 136,8 11 155,6 933,6 732,5 124,0 122,3 73,4 1,7 19 993,3 виконавчої влади в

Автономній

Республіці Крим
7720000 Вінницька обласна 44 317,7 43 670,8 25 466,3 1 620,8 646,9 1 243,9 1 066,9 314,9 99,5 177,0 45 561,6 державна

адміністрація
7721000 Апарат Вінницької 44 317,7 43 670,8 25 466,3 1 620,8 646,9 1 243,9 1 066,9 314,9 99,5 177,0 45 561,6 обласної державної

адміністрації
7721010 0111 Здійснення 44 317,7 43 670,8 25 466,3 1 620,8 646,9 1 243,9 1 066,9 314,9 99,5 177,0 45 561,6 виконавчої влади у

Вінницькій області
7730000 Волинська обласна 27 427,9 26 517,6 15 378,6 931,3 910,3 929,7 716,8 219,1 45,6 212,9 28 357,6 державна

адміністрація
7731000 Апарат Волинської 27 427,9 26 517,6 15 378,6 931,3 910,3 929,7 716,8 219,1 45,6 212,9 28 357,6 обласної державної

адміністрації
7731010 0111 Здійснення 27 427,9 26 517,6 15 378,6 931,3 910,3 929,7 716,8 219,1 45,6 212,9 28 357,6 виконавчої влади у

Волинській області
7740000 Дніпропетровська 39 339,3 38 948,0 22 571,3 1 681,8 391,3 1 981,6 1 821,4 341,5 246,3 160,2 41 320,9 обласна державна

адміністрація
7741000 Апарат 39 339,3 38 948,0 22 571,3 1 681,8 391,3 1 981,6 1 821,4 341,5 246,3 160,2 41 320,9 Дніпропетровської

обласної державної

адміністрації
7741010 0111 Здійснення 39 339,3 38 948,0 22 571,3 1 681,8 391,3 1 981,6 1 821,4 341,5 246,3 160,2 41 320,9 виконавчої влади у

Дніпропетровській

області
7750000 Донецька обласна 34 875,3 34 401,9 19 917,9 1 902,8 473,4 1 791,5 1 597,5 372,3 58,8 194,0 36 666,8 державна

адміністрація
7751000 Апарат Донецької 34 875,3 34 401,9 19 917,9 1 902,8 473,4 1 791,5 1 597,5 372,3 58,8 194,0 36 666,8 обласної державної

адміністрації
7751010 0111 Здійснення 34 875,3 34 401,9 19 917,9 1 902,8 473,4 1 791,5 1 597,5 372,3 58,8 194,0 36 666,8 виконавчої влади у

Донецькій області
7760000 Житомирська 36 742,9 36 353,6 21 127,1 1 834,6 389,3 718,6 632,0 175,9 49,0 86,6 37 461,5 обласна державна

адміністрація
7761000 Апарат 36 742,9 36 353,6 21 127,1 1 834,6 389,3 718,6 632,0 175,9 49,0 86,6 37 461,5 Житомирської

обласної державної

адміністрації
7761010 0111 Здійснення 36 742,9 36 353,6 21 127,1 1 834,6 389,3 718,6 632,0 175,9 49,0 86,6 37 461,5 виконавчої влади у

Житомирській

області
7770000 Закарпатська 29 027,5 26 668,4 15 434,4 1 366,3 2 359,1 910,0 785,0 207,0 180,0 125,0 29 937,5 обласна державна

адміністрація
7771000 Апарат 29 027,5 26 668,4 15 434,4 1 366,3 2 359,1 910,0 785,0 207,0 180,0 125,0 29 937,5 Закарпатської

обласної державної

адміністрації
7771010 0111 Здійснення 29 027,5 26 668,4 15 434,4 1 366,3 2 359,1 910,0 785,0 207,0 180,0 125,0 29 937,5 виконавчої влади у

Закарпатській

області
7780000 Запорізька обласна 32 219,3 31 088,4 17 983,7 1 008,9 1 130,9 1 312,8 1 125,5 282,0 79,9 187,3 33 532,1 державна

адміністрація
7781000 Апарат Запорізької 32 219,3 31 088,4 17 983,7 1 008,9 1 130,9 1 312,8 1 125,5 282,0 79,9 187,3 33 532,1 обласної державної

адміністрації
7781010 0111 Здійснення 32 219,3 31 088,4 17 983,7 1 008,9 1 130,9 1 312,8 1 125,5 282,0 79,9 187,3 33 532,1 виконавчої влади у

Запорізькій

області
7790000 Івано-Франківська 30 265,9 28 786,7 16 705,8 1 215,3 1 479,2 1 498,8 1 232,8 227,1 113,2 266,0 31 764,7 обласна державна

адміністрація
7791000 Апарат Івано- 30 265,9 28 786,7 16 705,8 1 215,3 1 479,2 1 498,8 1 232,8 227,1 113,2 266,0 31 764,7 Франківської

обласної державної

адміністрації
7791010 0111 Здійснення 30 265,9 28 786,7 16 705,8 1 215,3 1 479,2 1 498,8 1 232,8 227,1 113,2 266,0 31 764,7 виконавчої влади в

Івано-Франківській

області
7800000 Київська обласна 42 175,3 41 604,6 24 172,8 2 698,6 570,7 1 367,9 1 181,7 360,1 125,6 186,2 43 543,2 державна

адміністрація
7801000 Апарат Київської 42 175,3 41 604,6 24 172,8 2 698,6 570,7 1 367,9 1 181,7 360,1 125,6 186,2 43 543,2 обласної державної

адміністрації
7801010 0111 Здійснення 42 175,3 41 604,6 24 172,8 2 698,6 570,7 1 367,9 1 181,7 360,1 125,6 186,2 43 543,2 виконавчої влади у

Київській області
7810000 Кіровоградська 31 651,7 30 959,5 17 881,1 1 590,2 692,2 896,1 719,7 216,5 38,7 176,4 32 547,8 обласна державна

адміністрація
7811000 Апарат 31 651,7 30 959,5 17 881,1 1 590,2 692,2 896,1 719,7 216,5 38,7 176,4 32 547,8 Кіровоградської

обласної державної

адміністрації
7811010 0111 Здійснення 31 651,7 30 959,5 17 881,1 1 590,2 692,2 896,1 719,7 216,5 38,7 176,4 32 547,8 виконавчої влади у

Кіровоградській

області
7820000 Луганська обласна 32 515,5 32 013,1 18 198,1 1 852,4 502,4 910,1 673,9 202,1 36,1 236,2 33 425,6 державна

адміністрація
7821000 Апарат Луганської 32 515,5 32 013,1 18 198,1 1 852,4 502,4 910,1 673,9 202,1 36,1 236,2 33 425,6 обласної державної

адміністрації
7821010 0111 Здійснення 32 515,5 32 013,1 18 198,1 1 852,4 502,4 910,1 673,9 202,1 36,1 236,2 33 425,6 виконавчої влади у

Луганській області
7830000 Львівська обласна 36 470,6 36 156,5 21 040,8 1 098,7 314,1 1 289,3 1 050,3 269,3 67,0 239,0 37 759,9 державна

адміністрація
7831000 Апарат Львівської 36 470,6 36 156,5 21 040,8 1 098,7 314,1 1 289,3 1 050,3 269,3 67,0 239,0 37 759,9 обласної державної

адміністрації
7831010 0111 Здійснення 36 470,6 36 156,5 21 040,8 1 098,7 314,1 1 289,3 1 050,3 269,3 67,0 239,0 37 759,9 виконавчої влади у

Львівській області
7840000 Миколаївська 29 117,9 28 686,7 16 639,6 1 265,6 431,2 1 278,5 1 059,3 350,3 99,4 219,2 30 396,4 обласна державна

адміністрація
7841000 Апарат 29 117,9 28 686,7 16 639,6 1 265,6 431,2 1 278,5 1 059,3 350,3 99,4 219,2 30 396,4 Миколаївської

обласної державної

адміністрації
7841010 0111 Здійснення 29 117,9 28 686,7 16 639,6 1 265,6 431,2 1 278,5 1 059,3 350,3 99,4 219,2 30 396,4 виконавчої влади у

Миколаївській

області
7850000 Одеська обласна 43 136,5 41 641,9 24 301,7 2 125,5 1 494,6 2 256,8 1 962,0 727,2 81,0 294,8 45 393,3 державна

адміністрація
7851000 Апарат Одеської 43 136,5 41 641,9 24 301,7 2 125,5 1 494,6 2 256,8 1 962,0 727,2 81,0 294,8 45 393,3 обласної державної

адміністрації
7851010 0111 Здійснення 43 136,5 41 641,9 24 301,7 2 125,5 1 494,6 2 256,8 1 962,0 727,2 81,0 294,8 45 393,3 виконавчої влади в

Одеській області
7860000 Полтавська обласна 35 213,6 34 339,2 19 825,8 1 345,1 874,4 1 699,9 1 416,6 289,9 122,6 283,3 36 913,5 державна

адміністрація
7861000 Апарат Полтавської 35 213,6 34 339,2 19 825,8 1 345,1 874,4 1 699,9 1 416,6 289,9 122,6 283,3 36 913,5 обласної державної

адміністрації
7861010 0111 Здійснення 35 213,6 34 339,2 19 825,8 1 345,1 874,4 1 699,9 1 416,6 289,9 122,6 283,3 36 913,5 виконавчої влади у

Полтавській

області
7870000 Рівненська обласна 27 806,5 26 770,5 15 343,2 1 811,7 1 036,0 1 437,5 1 225,3 273,1 124,8 212,2 29 244,0 державна

адміністрація
7871000 Апарат Рівненської 27 806,5 26 770,5 15 343,2 1 811,7 1 036,0 1 437,5 1 225,3 273,1 124,8 212,2 29 244,0 обласної державної

адміністрації
7871010 0111 Здійснення 27 806,5 26 770,5 15 343,2 1 811,7 1 036,0 1 437,5 1 225,3 273,1 124,8 212,2 29 244,0 виконавчої влади у

Рівненській

області
7880000 Сумська обласна 30 694,9 30 165,9 17 363,4 945,3 529,0 1 113,9 951,9 290,3 41,4 162,0 31 808,8 державна

адміністрація
7881000 Апарат Сумської 30 694,9 30 165,9 17 363,4 945,3 529,0 1 113,9 951,9 290,3 41,4 162,0 31 808,8 обласної державної

адміністрації
7881010 0111 Здійснення 30 694,9 30 165,9 17 363,4 945,3 529,0 1 113,9 951,9 290,3 41,4 162,0 31 808,8 виконавчої влади у

Сумській області
7890000 Тернопільська 29 849,8 29 512,1 16 971,9 1 303,3 337,7 945,2 841,3 296,8 48,8 103,9 30 795,0 обласна державна

адміністрація
7891000 Апарат 29 849,8 29 512,1 16 971,9 1 303,3 337,7 945,2 841,3 296,8 48,8 103,9 30 795,0 Тернопільської

обласної державної

адміністрації
7891010 0111 Здійснення 29 849,8 29 512,1 16 971,9 1 303,3 337,7 945,2 841,3 296,8 48,8 103,9 30 795,0 виконавчої влади у

Тернопільській

області
7900000 Харківська обласна 45 022,2 43 960,6 25 509,9 2 179,6 1 061,6 1 873,5 1 363,8 250,0 250,3 509,7 46 895,7 державна

адміністрація
7901000 Апарат Харківської 45 022,2 43 960,6 25 509,9 2 179,6 1 061,6 1 873,5 1 363,8 250,0 250,3 509,7 46 895,7 обласної державної

адміністрації
7901010 0111 Здійснення 45 022,2 43 960,6 25 509,9 2 179,6 1 061,6 1 873,5 1 363,8 250,0 250,3 509,7 46 895,7 виконавчої влади у

Харківській

області
7910000 Херсонська обласна 27 505,6 26 998,4 15 558,0 1 151,7 507,2 1 168,9 932,7 162,7 62,9 236,2 28 674,5 державна

адміністрація
7911000 Апарат Херсонської 27 505,6 26 998,4 15 558,0 1 151,7 507,2 1 168,9 932,7 162,7 62,9 236,2 28 674,5 обласної державної

адміністрації
7911010 0111 Здійснення 27 505,6 26 998,4 15 558,0 1 151,7 507,2 1 168,9 932,7 162,7 62,9 236,2 28 674,5 виконавчої влади у

Херсонській

області
7920000 Хмельницька 32 721,6 32 330,4 18 753,8 1 349,8 391,2 701,7 396,7 111,0 305,0 33 423,3 обласна державна

адміністрація
7921000 Апарат 32 721,6 32 330,4 18 753,8 1 349,8 391,2 701,7 396,7 111,0 305,0 33 423,3 Хмельницької

обласної державної

адміністрації
7921010 0111 Здійснення 32 721,6 32 330,4 18 753,8 1 349,8 391,2 701,7 396,7 111,0 305,0 33 423,3 виконавчої влади у

Хмельницькій

області
7930000 Черкаська обласна 30 826,8 30 243,7 17 451,6 1 320,5 583,1 1 113,8 914,8 238,2 88,2 199,0 31 940,6 державна

адміністрація
7931000 Апарат Черкаської 30 826,8 30 243,7 17 451,6 1 320,5 583,1 1 113,8 914,8 238,2 88,2 199,0 31 940,6 обласної державної

адміністрації
7931010 0111 Здійснення 30 826,8 30 243,7 17 451,6 1 320,5 583,1 1 113,8 914,8 238,2 88,2 199,0 31 940,6 виконавчої влади у

Черкаській області
7940000 Чернівецька 22 147,1 19 028,5 10 922,7 742,9 3 118,6 1 206,0 800,6 266,7 34,5 405,4 23 353,1 обласна державна

адміністрація
7941000 Апарат 22 147,1 19 028,5 10 922,7 742,9 3 118,6 1 206,0 800,6 266,7 34,5 405,4 23 353,1 Чернівецької

обласної державної

адміністрації
7941010 0111 Здійснення 22 147,1 19 028,5 10 922,7 742,9 3 118,6 1 206,0 800,6 266,7 34,5 405,4 23 353,1 виконавчої влади у

Чернівецькій

області
7950000 Чернігівська 32 766,4 32 047,9 18 531,8 1 327,6 718,5 1 032,5 857,5 182,0 81,2 175,0 33 798,9 обласна державна

адміністрація
7951000 Апарат 32 766,4 32 047,9 18 531,8 1 327,6 718,5 1 032,5 857,5 182,0 81,2 175,0 33 798,9 Чернігівської

обласної державної

адміністрації
7951010 0111 Здійснення 32 766,4 32 047,9 18 531,8 1 327,6 718,5 1 032,5 857,5 182,0 81,2 175,0 33 798,9 виконавчої влади у

Чернігівській

області
7970000 Севастопольська 14 378,6 12 427,4 6 965,7 890,7 1 951,2 2 241,9 1 689,6 843,3 73,2 552,3 16 620,5 міська державна

адміністрація
7971000 Апарат 14 378,6 12 427,4 6 965,7 890,7 1 951,2 2 241,9 1 689,6 843,3 73,2 552,3 16 620,5 Севастопольської

міської державної

адміністрації
7971010 0111 Здійснення 14 378,6 12 427,4 6 965,7 890,7 1 951,2 2 241,9 1 689,6 843,3 73,2 552,3 16 620,5 виконавчої влади у

місті Севастополі
8680000 Державний комітет 17 749,3 11 695,4 3 996,9 300,6 6 053,9 36 914,8 1 267,0 25,0 35 647,8 54 664,1 України з питань

регуляторної

політики та

підприємництва
8681000 Апарат Державного 17 749,3 11 695,4 3 996,9 300,6 6 053,9 36 914,8 1 267,0 25,0 35 647,8 54 664,1 комітету України з

питань

регуляторної

політики та

підприємництва
8681010 0411 Керівництво та 11 540,4 8 597,9 3 996,9 300,6 2 942,5 400,0 400,0 25,0 11 940,4 управління у сфері

регуляторної

політики та

підприємництва
8681020 0411 Заходи, пов'язані 4 408,9 3 097,5 1 311,4 867,0 867,0 5 275,9 з веденням Реєстру

суб'єктів

підприємницької

діяльності та

Єдиного

ліцензійного

реєстру
8681030 0490 Заходи по 1 800,0 1 800,0 1 800,0 реалізації

Національної

програми сприяння

розвитку малого

підприємництва в

Україні у 2005

році
8681600 0411 Розвиток 35 647,8 35 647,8 35 647,8 приватного сектора

Додаток N 4

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Повернення кредитів до Державного бюджету України

та розподіл надання кредитів з Державного бюджету

України в 2005 році
(тис. грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- од |Код |Найменування згідно| Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування - всього ро- |функ- | з програмною |---------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------- рамної|ціо- | класифікацією | Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом ласи- |наль- | видатків та | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | ікації|ної | кредитування | | | | | | | | | идат- |кла- |державного бюджету | | | | | | | | | ів та |сифі- | | | | | | | | | | реди- |кації | | | | | | | | | | ування|видат-| | | | | | | | | | ержав-|ків та| | | | | | | | | | ого |креди-| | | | | | | | | | юджету|туван-| | | | | | | | | | |ня | | | | | | | | | | |дер- | | | | | | | | | | |жав- | | | | | | | | | | |ного | | | | | | | | | | |бюд- | | | | | | | | | | |жету | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього: 472 149,4 1 702 923,9 2 175 073,3 -1 200 466,0 -1 391 117,7 -2 591 583,7 -728 316,6 311 806,2 -416 510,4
1100000 Міністерство палива 281 445,0 281 445,0 -80 000,0 -80 000,0 201 445,0 201 445,0 та енергетики

України 101000 Апарат Міністерства 281 445,0 281 445,0 -80 000,0 -80 000,0 201 445,0 201 445,0 палива та

енергетики України 101360 0433 Надання кредитів на 280 000,0 280 000,0 280 000,0 280 000,0 створення запасів

твердого палива для

теплоелектростанцій 101370 0433 Повернення -80 000,0 -80 000,0 -80 000,0 -80 000,0 кредитів, наданих

на створення

запасів твердого

палива для

теплоелектростанцій 101600 0433 Реконструкція 1 445,0 1 445,0 1 445,0 1 445,0 гідроелектростанцій

Дніпровського

каскаду 200000 Міністерство освіти 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 і науки України 201000 Апарат Міністерства 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 освіти і науки

України 201210 0990 Державне пільгове 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 довгострокове

кредитування на

здобуття освіти 400000 Міністерство 4 417,0 4 417,0 4 417,0 4 417,0 охорони

навколишнього

природного

середовища України 409000 Державний фонд 4 417,0 4 417,0 4 417,0 4 417,0 стимулювання і

фінансування

заходів з охорони

навколишнього

природного

середовища 409030 0513 Надання пільгових 4 417,0 4 417,0 4 417,0 4 417,0 кредитів на

здійснення

природоохоронних

заходів 800000 Міністерство 127 750,0 394 000,0 521 750,0 -569 917,7 -569 917,7 127 750,0 -175 917,7 -48 167,7 аграрної політики

України 801000 Апарат Міністерства 77 750,0 394 000,0 471 750,0 -569 917,7 -569 917,7 77 750,0 -175 917,7 -98 167,7 аграрної політики

України 801160 1062 Державне пільгове 25 000,0 6 000,0 31 000,0 25 000,0 6 000,0 31 000,0 кредитування

індивідуальних

сільських

забудовників 801380 0421 Повернення -25 917,7 -25 917,7 -25 917,7 -25 917,7 бюджетних позичок,

наданих на

закупівлю

сільсько-

господарської

продукції за

державним

замовленням

(контрактом)

1994-1997 років 801400 0421 Повернення -3 000,0 -3 000,0 -3 000,0 -3 000,0 кредитів, наданих

фермерським

господарствам 801410 0421 Повернення коштів, -6 000,0 -6 000,0 -6 000,0 -6 000,0 наданих для

кредитування

індивідуальних

сільських

забудовників 801440 0421 Кошти, що надійдуть -200 000,0 -200 000,0 -200 000,0 -200 000,0 в рахунок погашення

заборгованості за

кредитами,

залученими державою

або під державні

гарантії і наданими

для закупівлі

сільськогоспо-

дарської техніки

іноземного

виробництва,

переданої

сільгоспвиробникам

та іншим суб'єктам

господарювання 801460 0421 Надання кредитів 2 750,0 3 000,0 5 750,0 2 750,0 3 000,0 5 750,0 фермерським

господарствам 801470 0421 Повернення -50 000,0 -50 000,0 -50 000,0 -50 000,0 сільськогоспо-

дарськими

підприємствами

бюджетних позичок

та заборгованості

за кредитами,

наданими під

гарантію Кабінету

Міністрів України 801490 0421 Повернення коштів, -285 000,0 -285 000,0 -285 000,0 -285 000,0 наданих

Міністерству

аграрної політики

на інтервенційні

операції із зерном 801560 0421 Формування 50 000,0 385 000,0 435 000,0 50 000,0 385 000,0 435 000,0 державного

продовольчого

резерву Аграрним

фондом 804000 Державний 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 департамент рибного

господарства 804100 0423 Заходи по операціях 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 фінансового лізингу

суден

рибопромислового

флоту 400000 Міністерство 114 500,0 9 200,0 123 700,0 -9 200,0 -9 200,0 114 500,0 114 500,0 України у справах

сім'ї, дітей та

молоді 408000 Державний фонд 114 500,0 9 200,0 123 700,0 -9 200,0 -9 200,0 114 500,0 114 500,0 сприяння

молодіжному

житловому

будівництву 408020 1062 Надання 114 500,0 9 200,0 123 700,0 114 500,0 9 200,0 123 700,0 пільгового

довгострокового

державного кредиту

молодим сім'ям та

одиноким молодим

громадянам на

будівництво

(реконструкцію) та

придбання житла 408030 1062 Повернення коштів, -9 200,0 -9 200,0 -9 200,0 -9 200,0 наданих для

кредитування

молодих сімей та

одиноких молодих

громадян на

будівництво

(реконструкцію) та

придбання житла 500000 Міністерство 59 551,6 59 551,6 59 551,6 59 551,6 фінансів України 501000 Апарат Міністерства 59 551,6 59 551,6 59 551,6 59 551,6 фінансів України 501620 0411 Надання кредитів на 23 396,0 23 396,0 23 396,0 23 396,0 реалізацію

муніципальних

проектів розвитку

міст України 501650 0421 Надання кредитів в 36 155,6 36 155,6 36 155,6 36 155,6 рамках Проекту

"Фінансування

розвитку села" 510000 Міністерство 129 399,4 258 858,0 388 257,4 -1 200 466,0 -92 000,0 -1 292 466,0 -1 071 066,6 166 858,0 -904 208,6 фінансів України

(загальнодержавні

видатки) 511000 Міністерство 129 399,4 258 858,0 388 257,4 -1 200 466,0 -92 000,0 -1 292 466,0 -1 071 066,6 166 858,0 -904 208,6 фінансів України

(загальнодержавні

видатки) 511530 0442 Повернення коштів, -5 664,2 -5 664,2 -5 664,2 -5 664,2 наданих

підприємствам

машинобудування для

здійснення заходів,

пов'язаних із

збільшенням обсягів

виробництва та

розвитком ринку

техніки для

агропромислового

комплексу 511540 0454 Повернення коштів, -7 800,0 -7 800,0 -7 800,0 -7 800,0 наданих для

здійснення операцій

з фінансового

лізингу авіаційної

техніки 511550 0490 Повернення -28 000,0 -28 000,0 -28 000,0 -28 000,0 безвідсоткових

бюджетних позичок,

наданих

підприємствам

державної форми

власності на

погашення

заборгованості із

заробітної плати 511560 1090 Повернення -72 000,0 -72 000,0 -72 000,0 -72 000,0 безвідсоткових

бюджетних позик,

наданих у 2004 році

підприємствам

державної форми

власності паливно-

енергетичного

комплексу на

погашення

заборгованості із

заробітної плати 511600 0490 Виконання державою 129 399,4 129 399,4 129 399,4 129 399,4 гарантійних

зобов'язань за

позичальників, що

отримали кредити

під державні

гарантії 511620 0490 Фінансування 258 858,0 258 858,0 258 858,0 258 858,0 проектів розвитку

за рахунок коштів,

залучених державою 511630 0490 Повернення позик, -1 159 001,8 -20 000,0 -1 179 001,8 -1 159 001,8 -20 000,0 -1 179 001,8 наданих для

фінансування

проектів розвитку

за рахунок коштів,

залучених державою 100000 Державний комітет 7 000,0 45 580,0 52 580,0 7 000,0 45 580,0 52 580,0 України по

земельних ресурсах 101000 Апарат Державного 7 000,0 45 580,0 52 580,0 7 000,0 45 580,0 52 580,0 комітету України по

земельних ресурсах 101610 0421 Надання кредитів на 7 000,0 45 580,0 52 580,0 7 000,0 45 580,0 52 580,0 розвиток системи

кадастру 120000 Державний комітет 400 000,0 400 000,0 -400 000,0 -400 000,0 України з

державного

матеріального

резерву 121000 Апарат Державного 400 000,0 400 000,0 -400 000,0 -400 000,0 комітету з

державного

матеріального

резерву 121050 0220 Повернення коштів, -400 000,0 -400 000,0 -400 000,0 -400 000,0 наданих з

державного бюджету

на закупівлю

сільсько-

господарської

продукції 121060 0220 Заходи щодо 400 000,0 400 000,0 400 000,0 400 000,0 формування

державного

замовлення на ринку

продовольчих

товарів 800000 Національна 80 000,0 232 800,0 312 800,0 -240 000,0 -240 000,0 80 000,0 -7 200,0 72 800,0 акціонерна компанія

"Украгролізинг" 801000 Національна 80 000,0 232 800,0 312 800,0 -240 000,0 -240 000,0 80 000,0 -7 200,0 72 800,0 акціонерна компанія

"Украгролізинг" 801020 0421 Заходи по операціях 80 000,0 194 000,0 274 000,0 80 000,0 194 000,0 274 000,0 фінансового лізингу

вітчизняної

сільсько-

господарської

техніки 801030 0421 Повернення коштів -200 000,0 -200 000,0 -200 000,0 -200 000,0 в частині

відшкодування

вартості

сільсько-

господарської

техніки, переданої

суб'єктам

господарювання на

умовах фінансового

лізингу 801040 0421 Придбання 38 800,0 38 800,0 38 800,0 38 800,0 сільсько-

господарської

техніки на умовах

фінансового лізингу

та заходи по

операціях

фінансового лізингу 801050 0421 Кошти, що надійдуть -40 000,0 -40 000,0 -40 000,0 -40 000,0 в рахунок погашення

заборгованості за

кредитами,

залученими державою

або під державні

гарантії і наданими

для закупівлі

сільсько-

господарської

техніки

іноземного

виробництва,

переданої

сільгоспвиробникам

та іншим суб'єктам

господарювання 960000 Київська міська 17 072,3 17 072,3 17 072,3 17 072,3 державна

адміністрація 961000 Апарат Київської 17 072,3 17 072,3 17 072,3 17 072,3 міської державної

адміністрації 961600 0620 Модернізація 17 072,3 17 072,3 17 072,3 17 072,3 обладнання

індивідуальних

теплових пунктів та

здійснення

енергозберігаючих

заходів в

адміністративних і

громадських

будівлях міста

Києва

Додаток N 5

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Розподіл видатків на централізовані

заходи і програми на 2005 рік між

адміністративно-територіальними одиницями
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Адміністративно-| 2201190 | 2201230 | 2201440 | 2301270| 2301280 | 2301290 | 2301310 | 2301370 | 2301380 /п| територіальні |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+--------- | одиниці | Інформа- | Видання, |Придбання| Програми| Центра- | Центра- | Центра- |Програми | Програми | | тизація | придбання,| шкільних|і центра-| лізована| лізована | лізовані |і центра-|і центра- | | загально- | зберігання|автобусів| лізовані|закупівля|закупівля | заходи з |лізовані | лізовані | | освітніх | і доставка| для | заходи з| кардіо- |обладнання|трансплан-|заходи по| заходи з | | та про- | підруч- |сільських| імуно- | стимуля-| для | тації |боротьбі | профі- | | фесійно- | ників і |загально-| профі- | торів, | закладів | органів | з тубер-| лактики | | технічних | посібників| освітніх| лактики | ендопро-| охорони |та тканин | кульозом| та ліку- | | навчальних| для | шкіл | | тезів, | здоров'я | | | вання | | закладів, | студентів | | | окремих | | | | СНІДу | | комп'юте- | вищих | | | виробів | | | | | | ризація | навчальних| | |медичного| | | | | | сільських | закладів | | | призна- | | | | | | шкіл, | та учнів | | | чення | | | | | | забезпе- | загально- | | | | | | | | | чення | освітніх і| | | | | | | | | навчальних|професійно-| | | | | | | | | закладів | технічних | | | | | | | | | сучасними | навчальних| | | | | | | | | технічними| закладів | | | | | | | | | засобами | | | | | | | | | | навчання з| | | | | | | | | |природничо-| | | | | | | | | | матема- | | | | | | | | | | тичних і | | | | | | | | | | техноло- | | | | | | | | | | гічних | | | | | | | | | | дисциплін | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . Автономна 3 147,3 3 403,2 1 805,3 4 138,2 3 319,2 2 789,4 421,5 1 602,0 1 757,0 Республіка Крим . Вінницька 3 741,4 2 869,1 3 482,3 3 753,1 2 891,4 2 415,3 223,1 1 427,7 393,3 область . Волинська 2 412,0 2 045,3 2 063,7 2 512,7 1 747,0 1 459,0 187,7 851,0 310,4 область . Дніпропетровська 4 882,4 5 511,0 2 837,2 6 989,6 5 812,5 4 872,9 308,2 2 868,0 1 136,7 область . Донецька область 5 460,4 6 363,3 2 321,2 8 683,0 7 857,9 6 567,7 648,2 4 674,3 3 295,1 . Житомирська 2 908,5 2 396,4 2 966,3 2 975,7 2 261,1 1 891,7 162,8 1 223,3 235,1 область . Закарпатська 1 844,9 2 528,2 1 676,1 3 107,2 2 078,2 1 740,5 138,1 947,3 276,7 область . Запорізька 3 280,2 2 954,3 2 579,6 3 793,0 3 155,0 2 632,9 871,3 1 916,3 494,8 область . Івано- 2 247,8 2 670,3 1 805,3 3 224,7 2 324,2 1 944,6 230,2 1 157,0 231,9 Франківська область 0. Київська область 3 261,2 3 068,0 3 223,9 3 610,2 2 985,4 2 495,6 141,7 1 359,6 346,3 1. Кіровоградська 2 707,8 1 818,1 2 708,0 2 249,5 1 832,0 1 530,3 102,7 1 183,4 181,2 область 2. Луганська 3 208,4 3 465,7 2 321,2 4 550,5 4 110,5 3 440,3 240,9 2 605,5 614,1 область 3. Львівська 3 966,6 4 704,2 2 579,6 5 935,7 4 291,3 3 614,6 322,3 1 970,7 381,0 область 4. Миколаївська 2 669,8 2 158,9 2 450,4 2 516,2 2 064,6 1 725,6 180,6 1 513,9 2 086,2 область 5. Одеська область 3 726,5 4 033,8 3 353,1 5 413,4 4 022,0 3 380,5 418,0 2 081,5 10 590,4 6. Полтавська 3 148,6 2 585,0 3 223,9 3 210,1 2 648,7 2 212,6 343,6 1 068,9 272,6 область 7. Рівненська 2 424,2 2 443,0 2 063,7 2 956,8 1 924,5 1 619,4 180,6 999,9 211,4 область 8. Сумська область 2 581,5 1 931,7 2 321,2 2 444,8 2 092,8 1 755,2 120,4 851,0 185,1 9. Тернопільська 1 964,3 2 045,3 2 192,0 2 667,0 1 866,4 1 567,3 116,9 901,8 195,6 область 0. Харківська 4 266,5 4 147,4 3 482,3 5 474,9 4 756,1 3 988,0 485,3 2 832,6 536,1 область 1. Херсонська 2 669,8 2 073,7 2 321,2 2 563,0 1 906,0 1 599,5 173,6 1 949,9 247,2 область 2. Хмельницька 3 217,8 2 499,8 2 579,6 3 068,3 2 328,9 1 949,1 159,4 997,2 290,5 область 3. Черкаська 3 141,8 2 301,0 2 579,6 2 716,7 2 277,3 1 909,2 99,2 948,2 234,7 область 4. Чернівецька 1 769,0 1 647,6 1 418,6 2 244,5 1 517,4 1 272,3 216,1 763,8 191,8 область 5. Чернігівська 2 663,0 1 363,5 2 837,2 2 354,2 2 008,8 1 678,8 92,1 1 116,2 216,2 область 6. м. Київ 1 520,1 3 778,1 5 249,6 4 340,6 3 671,3 991,8 1 309,6 1 664,1 7. м. Севастополь 344,2 568,1 257,5 744,4 633,1 526,4 63,8 515,0 88,0 Всього 79 176,0 77 374,0 63 450,0 99 147,0 79 052,9 66 250,0 7 640,1 41 635,6 26 663,5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N |Адміністративно-| 2301390 | 2301400 | 2301450 | 2301470| 2301500 | 3205030 | 3205070 | Разом /п| територіальні |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------| | одиниці | Забезпе- | Забезпе- | Забезпе-| Центра- | Центра- | Оздоров- | Комп- | | | чення | чення | чення | лізоване| лізовані| лення | лексне | | | медичних | медичних | медичних|придбання|заходи із|громадян, | медико- | | | заходів | заходів | заходів | автомо- | забезпе-|які пост- |санітарне | | | державної | окремих | Комплек-| білів | чення | раждали | забезпе- | | | програми | державних | сної | швидкої | діагнос-|внаслідок | чення | | | "Онко- | програм | програми| допомоги| тики та | Чорно- |громадян, | | | логія" | та ком- |"Цукровий| для |лікування|бильської |які пост- | | | | плексних | діабет" |сільських|хворих на| катаст- | раждали | | | | заходів | | закладів| серцево-| рофи |внаслідок | | | | програм- | | охорони | судинні | | Чорно- | | | | ного | | здоров'я| та | |бильської | | | | характеру | | | судинно-| | катас- | | | | | | | мозкові | | трофи | | | | | | | захворю-| | | | | | | | | вання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- . Автономна 9 318,0 6 516,4 6 639,7 950,0 421,0 549,2 336,9 47 114,3 Республіка Крим . Вінницька 8 133,3 5 013,0 3 523,8 1 150,0 364,6 6 776,6 4 157,1 50 315,1 область . Волинська 3 510,9 2 899,3 2 470,5 700,0 220,2 9 248,8 5 673,7 38 312,2 область . Дніпропетровська 13 935,1 7 926,1 18 082,0 800,0 735,5 1 879,1 1 152,7 79 729,0 область . Донецька область 19 750,6 11 359,6 12 480,2 650,0 991,3 1 817,3 1 114,8 94 034,9 . Житомирська 4 908,6 3 341,2 3 538,9 800,0 285,5 22 051,3 13 527,1 65 473,5 область . Закарпатська 3 096,9 3 592,8 2 266,6 1 000,0 262,7 335,3 205,7 25 097,2 область . Запорізька 8 519,4 4 762,4 6 322,0 700,0 397,4 663,1 406,8 43 448,5 область . Івано- 4 244,3 3 769,4 2 405,9 1 050,0 293,5 845,0 518,3 28 962,4 Франківська область 0. Київська область 7 460,6 4 686,0 15 997,0 950,0 376,7 50 214,6 30 803,6 130 980,4 1. Кіровоградська 4 132,4 2 725,0 3 588,8 550,0 231,0 989,7 607,1 27 137,0 область 2. Луганська 9 452,0 6 994,0 3 586,0 450,0 519,3 1 180,0 662,5 47 300,9 область 3. Львівська 10 069,3 6 317,8 8 323,8 1 300,0 545,6 767,7 470,9 55 561,1 область 4. Миколаївська 5 794,6 4 517,1 3 541,7 550,0 260,5 551,3 338,2 32 919,6 область 5. Одеська область 10 449,3 6 384,4 16 931,8 1 100,0 510,3 672,3 412,4 73 479,7 6. Полтавська 7 071,8 3 555,8 2 124,9 800,0 334,0 1 874,4 1 149,8 35 624,7 область 7. Рівненська 3 420,3 3 688,1 2 562,8 750,0 244,4 23 497,4 14 414,3 63 400,8 область 8. Сумська область 5 821,0 3 350,8 3 569,4 550,0 264,9 1 300,4 797,7 29 937,9 9. Тернопільська 4 288,6 4 078,5 2 279,2 850,0 236,6 3 389,0 2 078,9 30 717,4 область 0. Харківська 11 317,4 6 364,6 12 825,9 750,0 602,0 1 676,4 1 028,4 64 533,9 область 1. Херсонська 4 870,5 3 422,4 3 372,9 550,0 241,4 510,6 313,2 28 784,9 область 2. Хмельницька 5 279,3 4 421,7 5 406,3 850,0 294,2 824,3 505,6 34 672,0 область 3. Черкаська 5 985,1 3 378,3 3 546,9 800,0 288,2 9 141,1 5 607,5 44 954,8 область 4. Чернівецька 3 377,5 2 426,9 1 372,3 700,0 192,1 1 491,2 914,8 21 515,9 область 5. Чернігівська 4 864,2 3 892,3 3 766,6 600,0 253,4 7 023,8 4 308,7 39 039,0 область 6. м. Київ 10 838,4 6 962,1 10 636,5 554,2 6 222,1 3 817,0 61 555,5 7. м. Севастополь 2 290,6 809,2 1 837,6 100,0 79,5 108,0 66,3 9 031,7 Всього 192 200,0 127 155,2 163 000,0 20 000,0 10 000,0 155 500,0 95 390,0 1 303 634,3

Додаток N 6

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Показники

міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та

коштів, що передаються до державного бюджету)

між державним та місцевими бюджетами на 2005 рік
тис. грн. -------------------------------------------------------------------------------------------------- од бюджету |Назва місцевого бюджету|Розрахунковий | Міжбюджетні трансферти | адміністративно- |обсяг доходів,|----------------------------------------------- |територіальної одиниці | що | Дотація вирівнювання | Кошти, що передаються | | враховуються | з державного бюджету | до державного бюджету | |при визначенні|----------------------+------------------------ | | міжбюджетних | Всього | Норматив | Всього | Норматив | | трансфертів | (тис. | щоденного | (тис. | щоденного | | | грн.) |відрахування | грн.) |відрахування | | | |(у відсотках | |(у відсотках | | | | від обсягу | | від розра- | | | |надходжень на| | хункового | | | | території | | обсягу | | | | Автономної | | доходів | | | | Республіки | | загального | | | | Крим, | | фонду | | | | областей та | | місцевих | | | | міста | |бюджетів, що | | | | Севастополя | |враховуються | | | | доходів | | при | | | | державного | | визначенні | | | | бюджету, що | |міжбюджетних | | | | є джерелом | |трансфертів) | | | |перерахування| | | | | | дотацій, та | | | | | | коштів, що | | | | | |передаються з| | | | | | місцевих | | | | | | бюджетів до | | | | | | державного | | | | | | бюджету) | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5202000000 м. Авдіївка 16190,3 3377,7 21,10 1202000000 м. Алушта 15200,8 3414,4 0,36 2202000000 м. Алчевськ 52437,8 7684,4 14,65 2203000000 м. Антрацит 18097,3 11056,0 1,38 1203000000 м. Армянськ 10567,4 157,4 0,02 5203000000 м. Артемівськ 33644,2 7674,1 0,15 0202000000 м. Біла Церква 53106,9 26662,6 1,01 6202000000 м. Бердичів 16144,6 16116,7 3,17 8202000000 м. Бердянськ 28897,0 12206,5 0,67 7202000000 м. Берегове 7372,6 236,1 0,03 0201000000 м. Березань 3062,5 4520,0 0,17 5202000000 м. Білгород- 16558,0 6478,9 0,20 Дністровський 9202000000 м. Болехів 2408,8 8627,2 1,83 3202000000 м. Борислав 10221,4 5836,4 0,27 0203000000 м. Бориспіль 36043,8 12042,3 33,41 0204000000 м. Бровари 31518,0 3637,6 0,14 2204000000 м. Брянка 7058,2 12023,2 1,50 0205000000 м. Васильків 9022,7 6888,0 0,26 3202000000 м. Ватутіне 2524,1 4746,1 0,52 4202000000 м. Вільногірськ 12548,9 2657,9 21,18 2201000000 м. Вінниця 115164,4 11070,1 1,39 4202000000 м. Вознесенськ 10857,9 7874,3 1,15 3202000000 м. Володимир-Волинський 7484,6 7123,2 1,18 5204000000 м. Вугледар 12732,5 3852,9 30,83 8202000000 м. Глухів 5851,5 8096,7 0,90 5205000000 м. Горлівка 72979,5 29564,3 0,59 5206000000 м. Дебальцеве 23506,1 3713,9 17,34 1204000000 м. Джанкой 12998,2 1555,7 11,97 5207000000 м. Дзержинськ 18952,9 9637,6 0,19 5208000000 м. Димитров 14092,8 7216,5 0,14 4203000000 м. Дніпродзержинськ 86869,5 5933,7 0,17 4201000000 м. Дніпропетровськ 462974,8 85714,7 28,28 5209000000 м. Добропілля 28830,6 882,6 3,44 5210000000 м. Докучаєвськ 7598,6 1371,2 0,03 5201000000 м. Донецьк 478320,1 92109,0 39,83 3203000000 м. Дрогобич 26469,7 12976,1 0,61 5211000000 м. Дружківка 18039,5 7650,8 0,15 7202000000 м. Дубно 6808,9 10505,0 1,39 8203000000 м. Енергодар 46745,4 21504,6 45 1205000000 м. Євпаторія 28266,7 14179,0 1,49 5212000000 м. Єнакієве 42838,9 9175,1 0,18 5213000000 м. Жданівка 8069,5 1588,5 20,08 6201000000 м. Житомир 87826,3 16793,8 3,30 2202000000 м. Жмеринка 18014,5 3743,9 20,78 4204000000 м. Жовті Води 10025,6 4424,7 0,12 8201000000 м. Запоріжжя 399030,0 120411,7 30,21 1202000000 м. Знам'янка 15472,0 3633,3 23,96 3203000000 м. Золотоноша 6640,7 5031,4 0,55 9201000000 м. Івано-Франківськ 81529,7 5994,9 1,27 5203000000 м. Ізмаїл 23406,6 7530,1 0,23 0202000000 м. Ізюм 9177,0 11594,8 0,36 5204000000 м. Іллічівськ 44755,3 24176,0 45 0206000000 м. Ірпінь 28973,5 4432,3 0,17 9203000000 м. Калуш 19355,5 7515,3 1,60 2202000000 м. Кам'янець-Подільський 20705,7 17624,8 3,04 3204000000 м. Канів 7251,6 3723,0 0,40 1202000000 м. Каховка 8894,8 1400,2 0,37 1206000000 м. Керч 41355,5 10379,0 1,09 1201000000 м. Кіровоград 70389,8 27260,5 8,46 2205000000 м. Кіровськ 4187,3 9882,2 1,23 5214000000 м. Кіровське 15128,4 4114,8 27,51 3203000000 м. Ковель 17228,0 9607,9 1,59 2203000000 м. Козятин 16542,8 4800,7 29,02 9204000000 м. Коломия 12993,9 1979,6 0,42 6202000000 м. Комсомольськ 27395,5 6129,5 22,81 8203000000 м. Конотоп 23910,3 8592,9 0,95 6203000000 м. Коростень 22246,7 2479,6 0,49 5215000000 м. Костянтинівка 16390,1 16517,0 0,33 5205000000 м. Котовськ 14080,1 3676,3 0,11 5216000000 м. Краматорськ 75159,2 3354,7 4,68 5217000000 м. Красний Лиман 15014,9 4219,5 0,08 2206000000 м. Красний Луч 28402,1 17868,0 2,22 5218000000 м. Красноармійськ 49477,7 14966,5 30,85 2207000000 м. Краснодон 19855,8 20776,0 2,59 1207000000 м. Красноперекопськ 14049,8 1132,0 8,06 6203000000 м. Кременчук 117285,4 24607,4 37,81 4205000000 м. Кривий Ріг 329271,0 51205,0 17,01 7203000000 м. Кузнецовськ 31652,3 10326,2 32,62 0203000000 м. Куп'янськ 18011,9 4576,0 0,14 2204000000 м. Ладижин 6622,6 3576,0 0,45 8204000000 м. Лебедин 4227,8 2557,5 0,28 2208000000 м. Лисичанськ 45407,2 2072,4 4,78 0204000000 м. Лозова 17189,3 7715,8 0,24 6204000000 м. Лубни 12274,6 8241,4 0,61 2201000000 м. Луганськ 160124,9 1617,4 1,17 3201000000 м. Луцьк 71504,0 10941,3 1,81 3201000000 м. Львів 327704,7 44132,4 13,54 0205000000 м. Люботин 4213,0 4556,8 0,14 6205000000 м. Малин 8217,7 2913,7 0,57 5219000000 м. Макіївка 94585,2 41405,9 0,82 4206000000 м. Марганець 12135,3 7184,6 0,20 5220000000 м. Маріуполь 287649,5 88876,3 31,14 8204000000 м. Мелітополь 37802,9 16285,6 0,89 4201000000 м. Миколаїв 181267,5 8142,9 4,49 6205000000 м. Миргород 9259,0 6174,8 0,45 2205000000 м. Могилів-Подільський 6330,2 6899,4 0,86 3204000000 м. Моршин 2384,9 5,2
07203000000 м. Мукачеве 33793,2 991,5 2,93 4207000000 м. Нікополь 45918,5 2401,9 0,07 2203000000 м. Нетішин 23484,4 7215,8 30,73 5202000000 м. Ніжин 16003,1 11751,8 0,96 1203000000 м. Нова Каховка 17524,0 10234,0 2,68 3205000000 м. Новий Розділ 3185,3 8498,2 0,40 3204000000 м. Нововолинськ 9925,5 12227,3 2,03 6204000000 м. Новоград-Волинський 9948,9 11990,2 2,36 5221000000 м. Новогродівка 7579,2 1098,1 14,73 4202000000 м. Новодністровськ 4206,8 280,3 0,09 4208000000 м. Новомосковськ 14578,7 12586,8 0,35 5201000000 м. Одеса 367219,6 20788,7 5,66 1203000000 м. Олександрія 16419,4 20429,9 6,34 4209000000 м. Орджонікідзе 12179,3 6450,0 0,18 7204000000 м. Острог 2907,1 509,1 0,07 8205000000 м. Охтирка 15545,5 5609,9 0,62 4203000000 м. Очаків 2713,0 1439,1 0,21 4210000000 м. Павлоград 36798,8 5366,7 0,15 2209000000 м. Первомайськ (Луганська) 13399,5 11390,4 1,42 4204000000 м. Первомайськ 11747,9 13904,5 2,04 (Миколаївська) 0206000000 м. Первомайський 4783,3 9764,3 0,30 0207000000 м. Переяслав-Хмельницький 6622,5 5790,7 0,22 4211000000 м. Першотравенськ 13896,7 1634,1 11,76 6201000000 м. Полтава 141704,6 25396,1 30,56 5203000000 м. Прилуки 28095,1 3397,6 12,09 7201000000 м. Рівне 85934,5 5692,1 0,75 0208000000 м. Ржищев 1386,4 1441,4 0,05 2210000000 м. Ровеньки 37888,2 2649,7 7,73 8206000000 м. Ромни 11203,1 9864,5 1,09 2211000000 м. Рубіжне 13098,9 8702,5 1,08 3206000000 м. Самбір 12197,6 2986,1 0,14 2212000000 м. Свердловськ 31731,5 13690,6 1,70 1204000000 м. Світловодськ 11580,3 10119,8 3,15 5222000000 м. Селидове 11407,4 9119,2 0,18 2213000000 м. Сєверодонецьк 42270,9 962,0 0,12 4212000000 м. Синельникове 7798,8 82,2
01201000000 м. Сімферополь 167592,8 26293,6 32,86 2204000000 м. Славута 8340,3 6750,5 1,16 0209000000 м. Славутич 20331,7 6854,6 33,71 5223000000 м. Слов'янськ 35994,7 11581,7 0,23 3205000000 м. Сміла 21800,0 4777,4 0,52 5224000000 м. Сніжне 13544,4 13433,7 0,27 2205000000 м. Старокостянтинів 6197,4 9292,8 1,60 2214000000 м. Стаханов 21112,6 12937,6 1,61 3207000000 м. Стрий 19672,4 3803,4 0,18 1209000000 м. Судак 7668,9 3961,9 0,42 8201000000 м. Суми 119933,4 15398,6 12,85 5206000000 м. Теплодар 1722,4 2149,0 0,07 4213000000 м. Тернівка 11418,1 193,8 0,01 9201000000 м. Тернопіль 77102,4 7480,1 1,93 8205000000 м. Токмак 6343,8 7809,8 0,43 5225000000 м. Торез 15875,8 15996,6 0,32 3208000000 м. Трускавець 12274,1 1789,0 14,58 7201000000 м. Ужгород 54035,8 6033,7 11,17 3206000000 м. Умань 18908,8 14913,9 1,62 0210000000 м. Фастів 21539,7 1912,6 8,88 1210000000 м. Феодосія 34305,6 1875,4 0,20 0201000000 м. Харків 576388,1 91368,0 22,43 5226000000 м. Харцизьк 42865,9 3349,8 9,11 1201000000 м. Херсон 111551,8 15230,0 3,99 2201000000 м. Хмельницький 85726,5 13332,0 2,30 2206000000 м. Хмільник 6446,2 1069,7 0,13 7204000000 м. Хуст 8955,6 5519,3 0,74 3209000000 м. Червоноград 18820,8 14239,3 0,67 3201000000 м. Черкаси 109483,8 1200,6 1,14 4201000000 м. Чернівці 83377,6 2245,5 0,69 5201000000 м. Чернігів 88291,0 19518,1 1,60 7205000000 м. Чоп 7343,8 2866,0 39,03 0207000000 м. Чугуїв 6887,5 6960,7 0,22 5227000000 м. Шахтарськ 18923,2 5694,9 0,11 2206000000 м. Шепетівка 11311,7 5255,4 0,91 8207000000 м. Шостка 12873,8 19228,2 2,13 5207000000 м. Южне 31238,1 18963,5 45 4205000000 м. Южноукраїнськ 25772,9 10475,3 40,64 1211000000 м. Ялта 54461,0 4224,2 9,03 9205000000 м. Яремче 3440,4 8108,0 1,72 5228000000 м. Ясинувата 17886,3 3707,0 20,95 5301000000 Амвросіївський р-н 7161,7 13887,2 0,28 5301000000 Ананьївський р-н 2396,5 11346,8 0,35 6301000000 Андрушівський р-н 4102,8 11825,5 2,33 2301000000 Антрацитівський р-н 2996,2 10426,9 1,30 4301000000 Апостолівський р-н 10978,7 14674,7 0,41 4301000000 Арбузинський р-н 2963,9 7869,9 1,15 5302000000 Артемівський р-н 4594,9 13151,8 0,26 5302000000 Арцизський р-н 5266,6 17125,3 0,53 0301000000 Балаклійський р-н 25570,1 9736,6 0,30 5303000000 Балтський р-н 4374,6 15228,4 0,47 6302000000 Баранівський р-н 5048,5 13992,9 2,75 0302000000 Барвінківський р-н 3091,5 9943,3 0,31 0301000000 Баришівський р-н 6408,2 9347,4 0,35 2301000000 Барський р-н 6144,9 18412,8 2,31 5301000000 Бахмацький р-н 8073,8 13354,6 1,10 1301000000 Бахчисарайський р-н 12267,6 21229,4 2,24 4302000000 Баштанський р-н 5147,3 13605,4 1,99 6303000000 Бердичівський р-н 1892,4 12623,0 2,48 8301000000 Бердянський р-н 2708,4 11053,2 0,61 7301000000 Берегівський р-н 4263,3 24168,9 3,24 9301000000 Бережанський р-н 5865,8 13211,8 3,40 4303000000 Березанський р-н 4074,6 7325,4 1,07 5304000000 Березівський р-н 3914,9 12876,6 0,40 7301000000 Березнівський р-н 5989,0 27216,6 3,61 4304000000 Березнегуватський р-н 2161,2 8539,6 1,25 1301000000 Бериславський р-н 4727,3 18672,7 4,89 2302000000 Бершадський р-н 6660,5 23690,9 2,97 5305000000 Білгород-Дністровський р-н 4915,1 21279,3 0,66 2302000000 Біловодський р-н 2329,5 9408,1 1,17 1302000000 Білогірський р-н 4944,2 20790,2 2,19 (Автономна Республіка Крим) 2301000000 Білогірський р-н 2262,1 12157,7 2,10 (Хмельницька обл.) 1302000000 Білозерський р-н 5519,6 22297,3 5,84 2303000000 Білокуракинський р-н 2486,3 7725,1 0,96 8301000000 Білопільський р-н 5084,9 18356,7 2,03 0302000000 Білоцерківський р-н 8497,4 15339,1 0,58 5306000000 Біляївський р-н 11819,5 29028,9 0,89 0303000000 Близнюківський р-н 2128,0 9577,9 0,30 1301000000 Бобринецький р-н 2941,6 11280,9 3,50 5302000000 Бобровицький р-н 4950,2 11284,3 0,93 0304000000 Богодухівський р-н 5712,2 12500,5 0,39 9301000000 Богородчанський р-н 8075,0 25166,5 5,34 0303000000 Богуславський р-н 5022,5 11601,5 0,44 5307000000 Болградський р-н 6388,7 24840,9 0,76 5303000000 Борзнянський р-н 3748,8 13160,1 1,08 0304000000 Бориспільський р-н 14793,3 8260,8 0,31 0305000000 Борівський р-н 2465,1 6876,9 0,21 0305000000 Бородянський р-н 8922,8 13385,4 0,51 9302000000 Борщівський р-н 5298,8 26420,1 6,79 4305000000 Братський р-н 1713,1 8236,1 1,21 0306000000 Броварський р-н 16038,8 13190,9 0,50 3301000000 Бродівський р-н 9508,8 17968,3 0,84 6304000000 Брусилівський р-н 1900,8 6554,3 1,29 8302000000 Буринський р-н 3590,8 11131,1 1,23 3302000000 Буський р-н 4815,0 18911,8 0,89 9303000000 Бучацький р-н 5127,6 23443,8 6,03 0306000000 Валківський р-н 4708,8 9459,7 0,29 5304000000 Варвинський р-н 4100,6 4983,5 0,41 8302000000 Василівський р-н 15222,1 13547,4 0,74 4302000000 Васильківський р-н 2557,2 12971,2 0,37 (Дніпропетровська обл.) 0307000000 Васильківський р-н 12347,0 13951,9 0,53 (Київська обл.) 6301000000 Великобагачанський р-н 3025,8 9548,1 0,70 7302000000 Великоберезнянський р-н 3729,7 9867,3 1,32 8303000000 Великобілозерський р-н 1084,7 2870,8 0,16 0307000000 Великобурлуцький р-н 4445,6 7901,2 0,25 1303000000 Великолепетиський р-н 1931,2 6768,5 1,77 5308000000 Великомихайлівський р-н 2330,5 12062,2 0,37 5303000000 Великоновосілківський р-н 4429,0 15744,2 0,31 1304000000 Великоолександрівський р-н 2778,3 10670,9 2,80 8303000000 Великописарівський р-н 1990,3 9153,9 1,01 4303000000 Верхньодніпровський р-н 10462,3 10530,9 0,30 1305000000 Верхньорогачицький р-н 1243,1 4912,6 1,29 9302000000 Верховинський р-н 3043,2 17246,6 3,66 4306000000 Веселинівський р-н 2381,9 9833,4 1,44 8304000000 Веселівський р-н 2503,9 8859,7 0,49 4301000000 Вижницький р-н 5381,3 21236,0 6,54 7303000000 Виноградівський р-н 12861,0 38938,1 5,23 1306000000 Високопільський р-н 1155,4 6716,9 1,76 0308000000 Вишгородський р-н 24005,2 4019,5 0,15 8305000000 Вільнянський р-н 5914,4 14415,8 0,79 1302000000 Вільшанський р-н 1784,0 5839,5 1,81 2303000000 Вінницький р-н 12620,4 14776,8 1,85 2302000000 Віньковецький р-н 2198,6 10534,8 1,82 0308000000 Вовчанський р-н 7137,8 16866,0 0,52 4307000000 Вознесенський р-н 2336,8 9387,2 1,38 5304000000 Волноваський р-н 24279,8 13481,7 0,27 7304000000 Воловецький р-н 3223,9 10109,2 1,36 5305000000 Володарський р-н 6655,4 7039,0 0,14 (Донецька обл.) 0309000000 Володарський р-н 3231,4 7618,9 0,29 (Київська обл.) 6305000000 Володарсько-Волинський р-н 6139,4 10628,3 2,09 3301000000 Володимир-Волинський р-н 1660,8 10388,7 1,72 7302000000 Володимирецький р-н 4223,5 27891,8 3,70 2303000000 Волочиський р-н 6838,8 17672,6 3,05 4308000000 Врадіївський р-н 1972,3 7730,2 1,13 6302000000 Гадяцький р-н 9132,8 16433,1 1,21 1303000000 Гайворонський р-н 5255,6 10768,7 3,34 2304000000 Гайсинський р-н 6619,0 20974,4 2,63 9303000000 Галицький р-н 10886,3 16825,3 3,57 1307000000 Генічеський р-н 6950,1 19638,7 5,15 4302000000 Герцаївський р-н 2408,3 13221,3 4,07 4303000000 Глибоцький р-н 5682,5 26902,9 8,28 6303000000 Глобинський р-н 7306,3 16977,1 1,25 8304000000 Глухівський р-н 2142,3 9123,7 1,01 1304000000 Голованівський р-н 4503,8 10163,6 3,15 1308000000 Голопристанський р-н 5406,8 21080,6 5,52 1309000000 Горностаївський р-н 1712,0 8370,4 2,19 9304000000 Городенківський р-н 3936,4 22506,0 4,77 3301000000 Городищенський р-н 5323,2 13021,8 1,41 5305000000 Городнянський р-н 3634,4 12031,7 0,99 3303000000 Городоцький р-н 8165,0 24008,7 1,13 2304000000 Городоцький р-н 4700,8 19463,0 3,36 3302000000 Горохівський р-н 4572,1 20410,5 3,38 7303000000 Гощанський р-н 3525,0 13904,3 1,84 6304000000 Гребінківський р-н 5923,8 4748,2 0,35 8306000000 Гуляйпільський р-н 4143,8 9690,3 0,53 9304000000 Гусятинський р-н 5617,9 22003,2 5,66 0309000000 Дворічанський р-н 2600,1 6922,2 0,22 7304000000 Демидівський р-н 1416,5 5930,3 0,79 2305000000 Деражнянський р-н 2763,9 13679,5 2,36 0310000000 Дергачівський р-н 13040,6 20646,0 0,64 1303000000 Джанкойський р-н 3303,1 34785,5 3,67 6306000000 Дзержинський р-н 2555,1 12384,2 2,43 6305000000 Диканський р-н 4729,3 5332,5 0,39 4304000000 Дніпропетровський р-н 16315,6 12858,8 0,36 5306000000 Добропільський р