open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 16 січня 2003 р. N 31

Київ
Про затвердження Програми

"Шкільний автобус"

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму "Шкільний автобус" (далі - Програма),
що додається.
2. Міністерству освіти і науки, Міністерству промислової
політики разом з іншими центральними органами виконавчої влади, що
визначені відповідальними виконавцями Програми, щороку під час
складання проектів Державного бюджету України та Державної
програми економічного і соціального розвитку України на
2003-2010 роки передбачати кошти на фінансування заходів Програми.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та
Севастопольській міській державним адміністраціям розробити з
урахуванням визначених цією Програмою завдань і затвердити
регіональні програми забезпечення регулярного підвезення учнів та
педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у
сільській місцевості до місць навчання, роботи і додому та вжити
заходів до залучення для їх виконання коштів місцевих бюджетів та
інших джерел, не заборонених законодавством.
4. Міністерству освіти і науки разом з іншими центральними
органами виконавчої влади, що визначені відповідальними
виконавцями Програми, забезпечити цільове використання коштів на
її виконання.
5. Міністерству освіти і науки, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській державним
адміністраціям забезпечити контроль за здійсненням заходів
Програми.
6. Координацію робіт, пов'язаних з виконанням Програми,
покласти на Міністерство освіти і науки.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 січня 2003 р. N 31
ПРОГРАМА

"Шкільний автобус"

Загальна частина
Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до
місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення
реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти.
Статтею 14 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ),
статтею 21 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 )
та статтею 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ) передбачено забезпечення у сільській
місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і
додому учнів та педагогічних працівників.
В Україні за межею пішохідної доступності перебувають і
потребують підвезення 12 відсотків загальної кількості учнів, які
проживають на селі (додаток 1 до Програми).
З року в рік унаслідок фізичного зносу матеріальної бази
автотранспортних підприємств, що обслуговували сільські населені
пункти, а також реформування сільськогосподарських підприємств
розв'язання цієї проблеми ускладнюється.
Виконання Програми дасть змогу створити умови для
забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного
перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних
працівників.
Організацію перевезення учнів і педагогічних працівників
планується здійснювати шляхом:
створення державних і комунальних спеціалізованих
автотранспортних підприємств;
укладення договорів з автотранспортними підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності та перевізниками -
фізичними особами на здійснення організованого підвезення або
підвезення рейсовими автобусами.
З метою раціонального використання автобусів керівництво
навчальних закладів повинно забезпечити коригування розкладу
уроків та режиму навчально-виховного процесу.
Забезпечення спеціалізованих автотранспортних підприємств
автобусами проводиться за рахунок коштів державного і місцевого
бюджетів.
Виготовлення і закупівля автобусів для організації
перевезення учнів та педагогічних працівників у сільській
місцевості здійснюється на тендерній основі в установленому
порядку.
Мета і завдання Програми
Метою Програми є:
виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській
місцевості регулярного безоплатного перевезення до місць навчання
і додому учнів та педагогічних працівників;
підвищення освітнього рівня сільського населення;
раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних
працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській
місцевості.
Основними завданнями Програми є:
забезпечення реалізації прав громадян на доступність і
безоплатність здобуття загальної середньої освіти;
оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів у
сільській місцевості;
створення нового типу автобуса, придатного для безпечного
перевезення дітей;
створення парку автобусів для забезпечення у сільській
місцевості регулярного безоплатного перевезення учнів і
педагогічних працівників до місць навчання і додому.
Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість:
забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного
процесу, припинити негативні процеси у соціальній сфері села,
досягти позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності
сільського населення;
створити оптимальну мережу загальноосвітніх навчальних
закладів у сільській місцевості;
створити у сільській місцевості належні умови для здобуття
учнями повної загальної середньої освіти.
Фінансування
Фінансування Програми здійснюватиметься як за рахунок коштів
державного бюджету, так і за рахунок коштів місцевих бюджетів та з
інших джерел, не заборонених законодавством.
ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |Строк |Прогнозний | Джерела фінансування Зміст заходу |Відповідальні виконавці|виконання|обсяг |------------------------------- | | |фінансування,|державний|місцевий|позабюджетні | | |млн. гривень |бюджет |бюджет |кошти | | | | | | ----------------------+-----------------------+---------+-------------+---------+--------+------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Створення нового типу автобуса
Розроблення державних Мінпромполітики, МВС, 2004 0,035 0,035 стандартів та ВАТ "Укравтобуспром",
технічних умов на Держстандарт, Науково-
виготовлення шкільних дослідний центр безпеки
автобусів руху
Розроблення технічних Мінпромполітики, -"- 3 3 завдань, ВАТ "Укравтобуспром"
конструкторської
документації,
створення дослідних
зразків та
сертифікація шкільних
автобусів:
до 15 місць -"- 0,83 0,83(особливо малий)
до 25 місць (малий) -"- 0,95 0,95
понад 25 місць -"- 1,05 1,05(середній)
II. Переобладнання існуючого парку автобусів (додаток 2 до Програми)
Розроблення технічних Мінпромполітики, 2004 1,2 1,2 завдань і ВАТ "Укравтобуспром"
конструкторської
документації на
переобладнання
існуючого парку
автобусів
Переобладнання Мінпромполітики, 2003- 33,45 33,45 існуючого парку Рада міністрів 2005
автобусів Автономної Республіки

Крим, обласні і

Севастопольська міська

держадміністрації
Сертифікація Мінпромполітики, 2003- 0,2 0,2 переобладнаних Інститут 2005
автобусів "УкрНДІавтопроект"
III. Придбання автобусів для поповнення і оновлення існуючого парку (додаток 3 до Програми)
Придбання автобусів Рада міністрів 2003- 508,24 255 253,24 для поповнення та Автономної Республіки 2010
оновлення існуючого Крим, обласні і
парку Севастопольська міська

держадміністрації
Проведення торгів із -"- 2003-
закупівлі автобусів 2004
Розроблення -"- -"-
регіональних програм
"Шкільний автобус"
Перегляд закріплення -"- -"-
за загальноосвітніми
навчальними закладами
територій
обслуговування з
урахуванням потреби в
організації
перевезення учнів та
педагогічних
працівників у
сільській місцевості
Розроблення і -"- 2003
затвердження
спеціалізованих
транспортних маршрутів
для перевезення учнів
та педагогічних
працівників
Створення у разі -"- 2003-
необхідності 2004
спеціалізованих
транспортних
підприємств
Здійснення розподілу Рада міністрів 2003-
транспортних засобів Автономної Республіки 2004
між навчальними Крим, обласні,
закладами відповідно Севастопольська міська
до потреб держадміністрації
Вирішення питань -"- -"-
матеріально-технічного
та кадрового
забезпечення виконання
Програми
Передбачення щороку -"- 2003- 110 110 під час складання 2010
проектів місцевих
бюджетів коштів,
необхідних для
утримання
спеціалізованих
транспортних
підприємств,
забезпечення
пально-мастильними
матеріалами та
безпечної експлуатації
транспортних засобів
Розроблення і -"- -"-
затвердження
спеціалізованих
транспортних маршрутів
для перевезення учнів
та педагогічних
працівників
Забезпечення -"- до 1
виготовлення проїзних вересня
квитків для учнів та 2003 р.
педагогічних
працівників, які
користуються правом
безоплатного проїзду
на час навчання
Проведення Волинська та 2003
експерименту з Чернігівська обласні
організації держадміністрації
перевезення учнів
Забезпечення контролю МВС постійно
за виконанням Правил
дорожнього руху під
час перевезення учнів

Додаток 1

до Програми
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ

загальноосвітніх навчальних закладів

у сільській місцевості, які потребують перевезення

(станом на 1 жовтня 2002 р.)

------------------------------------------------------------------ | Загальна |Кількість учнів, Регіон | кількість |які потребують перевезення | учнів |-------------------------- | | загальна | відсотків ------------------------------------------------------------------ Автономна Республіка Крим 104847 23606 23,1
Області:
Вінницька 118838 11085 9,2
Волинська 80161 8226 10,2
Дніпропетровська 83629 15955 18,9
Донецька 56997 10340 18,1
Житомирська 81798 12678 15,5
Закарпатська 125919 10117 8
Запорізька 66907 11383 16,9
Івано-Франківська 118949 10256 8,6
Київська 97889 13530 13,8
Кіровоградська 59809 7929 13,2
Луганська 43240 6909 16
Львівська 153712 16339 10,6
Миколаївська 64613 7534 11,6
Одеська 129637 9364 7,2
Полтавська 86470 14644 17
Рівненська 98820 9132 9,2
Сумська 55128 7335 13,3
Тернопільська 87658 7138 8,1
Харківська 75943 10908 14,3
Херсонська 69951 6672 9,5
Хмельницька 88252 9363 10,6
Черкаська 82806 8631 10,4
Чернівецька 80970 6243 7,7
Чернігівська 57519 5835 10,2
м. Севастополь 2658 802 30,7 -------------------------- Усього 2173120 261954 12,1

Додаток 2

до Програми
РОЗРАХУНКИ

щодо переобладнання наявного парку

автобусів у 2003-2005 роках

------------------------------------------------------------------------------ | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік | Разом Місткість |---------------+---------------+---------------+--------------- |кіль-|вартість,|кіль-|вартість,|кіль-|вартість,|кіль-|вартість, |кість|млн. |кість|млн. |кість|млн. |кість|млн. | |гривень | |гривень | |гривень | |гривень ------------------------------------------------------------------------------ До 15 місць 500 3,2 300 1,92 200 1,28 1000 6,4
До 25 місць 1000 10 500 5 500 5 2000 20
Понад
25 місць 350 4,935 100 1,41 50 0,705 500 7,05
Усього 1850 18,135 900 8,33 750 6,985 3500 33,45
_______________

Орієнтовна вартість переобладнання 1 автобуса у цінах
2002 року:
до 15 місць (особливо малий) - 6,4 тис. гривень;
до 25 місць (малий) - 10 тис. гривень;
понад 25 місць (середній) - 14,1 тис. гривень.
Переобладнанню підлягають автобуси, строк експлуатації яких
не перевищує 3 років та з пробігом не більше ніж
60 тис. кілометрів.

Додаток З

до Програми
РОЗРАХУНКИ

щодо придбання автобусів у 2003-2010 роках

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | За роками | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Разом Місткість | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------- |кіль-|вартість,|кіль-|вартість,|кіль-|вартість,|кіль-|вартість|кіль-|вартість|кіль-|вартість|кіль-|вартість|кіль-|вартість|кіль-|вартість *кість|вартість, |кість|млн. |кість|млн. |кість|млн. |кість|млн. |кість|млн. |кість|млн. |кість|млн. |кість|млн. |кість|млн. | |гривень | |гривень | |гривень | |гривень | |гривень | |гривень | |гривень | |гривень | |гривень -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- До 15 місць 100 4,53 100 4,53 200 9,06 200 9,06 200 9,06 800 36,24
До 25 місць 100 15,5 100 15,5 100 15,5 200 31 400 62 400 62 500 77,5 500 77,5 2300 356,5
Понад 25 місць 50 10,5 50 10,5 50 10,5 50 10,5 100 210 100 210 100 210 50 10,5 550 115,5
Усього 250 30,53 250 30,53 150 26 450 50,56 700 92,06 700 92,06 600 98,5 550 88,0 3650 508,24
_______________

Орієнтовна вартість 1 автобуса у цінах 2002 року:
до 15 місць (особливо малий) - 45,3 тис. гривень;
до 25 місць (малий ) - 155 тис. гривень;
понад 25 місць (середній ) - 210 тис. гривень.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: