open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

19.03.2003  № 124


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 травня 2003 р.
за № 353/7674

Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

{Частина I}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 530 від 03.12.2003
№ 160 від 06.04.2004
№ 276 від 17.06.2004
№ 458 від 29.09.2004
№ 642 від 15.12.2004
№  99 від 31.03.2005
№ 194 від 27.05.2005
№ 223 від 16.06.2005
№ 403 від 28.10.2005
№  22 від 27.01.2006
№ 179 від 15.05.2006
№ 466 від 19.12.2006
№ 255 від 12.07.2007
№ 415 від 19.11.2007
№ 188 від 27.06.2008}

{Додатково див. Листи Національного банку № 63-102/710-17241 від 05.12.2008, № 40-511/5554-18225 від 22.12.2008}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 434 від 18.12.2008
№ 204 від 09.04.2009
№ 313 від 28.05.2009}

{Додатково див. Лист Національного банку № 40-512/5564-19301 від 16.10.2009}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 679 від 17.11.2009
№ 244 від 26.05.2010
№ 541 від 13.12.2010
№ 162 від 24.05.2011
№ 438 від 12.12.2011
№ 225 від 08.06.2012
№ 516 від 10.12.2012}

Відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність" та "Про державну статистику" щодо складання грошової і банківської статистики, статистики платіжного балансу, з міжнародної інвестиційної позиції, а також для забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (далі - Правила), які додаються.

2. Координатором статистичної звітності, що подається до Національного банку України, визначити Економічний департамент (В.М.Галь).

3. Економічному департаменту (В.М.Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України цієї постанови довести її зміст до відома територіальних управлінь та установ Національного банку України, банків для керівництва в роботі.

4. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

5. Департаменту організації виробництва і господарської діяльності (О.Л.Неустроєв) забезпечити тиражування Правил.

6. Управлінню діловодства (В.В.Врублевський) забезпечити своєчасну розсилку Правил (за списком).

7. Визнати такими, що втратили чинність, Правила організації фінансової та статистичної звітності банків України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 12.12.97 № 436, зі змінами (Доповнення 1 - 26).

8. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови А.П.Яценюка, Економічний департамент (В.М.Галь) та Управління діловодства (В.В.Врублевський).

Голова

С.Л.Тігіпко

ПРАВИЛА
організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

{У тексті Правил та додатках до них слово “область” в усіх відмінках замінено словом “регіон” у відповідних відмінках, крім слів “Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області”; слово “керівник” замінено словами “голова правління (ради директорів)”, крім розділу 1 додатка 1 згідно з Постановою Національного  банку  № 438  від 12.12.2011}

{У тексті Правил та додатках до них слова “в обласному розрізі” замінено словами “в регіональному розрізі” згідно з Постановою Національного банку № 225 від 08.06.2012}

{У тексті Правил та додатках до них слова “Департамент статистики та звітності” в усіх відмінках замінено словами “Департамент статистики, аналізу та прогнозування” у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 516 від 10.12.2012}

1. Загальні положення

1.1. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (далі - Правила), розроблено згідно з вимогами Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про державну статистику" з метою отримання відповідних даних від територіальних управлінь і установ Національного банку України, банків України та філій іноземних банків в Україні (далі - банки), інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, та підприємств (що мають рахунки в іноземних банках), для складання грошової і банківської статистики, статистики платіжного балансу і з міжнародної інвестиційної позиції, та для забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій відповідно до законодавства України.

{Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 188 від 27.06.2008, № 162 від 24.05.2011}

1.2. Правила визначають перелік, зразки форм статистичної звітності та порядок їх заповнення, періодичність їх складання, терміни та способи подання даних до Національного банку України (додаток 1).

{Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 466 від 19.12.2006}

1.3. Розробниками форм статистичної звітності, що складаються територіальними управліннями і установами Національного банку України, банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, та підприємствами (що мають рахунки в іноземних банках), для подання Національному банку України, є структурні підрозділи центрального апарату Національного банку України.

{Пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 188 від 27.06.2008}

1.4. Вимоги Правил поширюються на територіальні управління і установи Національного банку України, банки, інші фінансові установи, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, та підприємства (що мають рахунки в іноземних банках), і є обов'язковими для виконання.

{Пункт 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 188 від 27.06.2008, № 438  від 12.12.2011}

1.5. Для складання Національним банком України грошової і банківської статистики використовуються дані форм статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України та банків, інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій.

{Пункт 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 188 від 27.06.2008}

1.6. Для складання Національним банком України статистики платіжного балансу та з міжнародної інвестиційної позиції використовуються дані форм статистичної звітності банків, які здійснюють операції з нерезидентами від власного імені та за дорученям клієнтів, а також дані форм статистичної звітності підприємств (що мають рахунки в іноземних банках).

1.7. Форми статистичної звітності складаються з урахуванням норм бухгалтерського обліку, а також міжнародних стандартів щодо складання Національним банком України грошової і банківської статистики, статистики платіжного балансу та з міжнародної інвестиційної позиції.

1.8. Розробники форм статистичної звітності з грошової та банківської статистики в разі потреби щороку до 1 березня та 1 вересня подають до Департаменту статистики, аналізу та прогнозування пропозиції про введення нових форм статистичної звітності та зміни до діючих форм, а також до Департаменту інформаційних технологій для розроблення відповідного програмного забезпечення або внесення змін до нього.

{Пункт 1.8 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 99 від 31.03.2005, № 22 від 27.01.2006; в редакції Постанови Національного банку № 434 від 18.12.2008,  із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 438  від 12.12.2011}

1.9. Департамент платіжного балансу здійснює розроблення форм статистичної звітності та програмного забезпечення для складання статистики платіжного балансу та з міжнародної інвестиційної позиції.

{Пункт 1.9 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 99 від 31.03.2005}

1.10. Департаменту статистики, аналізу та прогнозування один раз на півріччя здійснює перегляд переліку форм статистичної звітності, їх структури, порядку і періодичності складання, термінів і способів подання до Національного банку України територіальними управліннями і установами Національного банку України, банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, та підприємствами, які мають рахунки в іноземних банках.

{Пункт 1.10 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 99 від 31.03.2005, № 22 від 27.01.2006, № 188 від 27.06.2008}

2. Складання і подання форм статистичної звітності

2.1. Територіальні управління і установи Національного банку України, банки, інші фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, та підприємства (що мають рахунки в іноземних банках), складають статистичну звітність за формами та в порядку, визначеному Правилами, що додаються.

{Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 188 від 27.06.2008}

2.2. Для складання форм статистичної звітності використовуються дані бухгалтерських балансів, аналітичних рахунків бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку (додаток 2) та дані про рух коштів.

{Пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 466 від 19.12.2006}

2.3. Форми статистичної звітності, що складаються  банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій та підприємствами (що мають рахунки в іноземних банках), на паперових носіях підписують голова правління (ради директорів) і головний бухгалтер (начальник підрозділу).

Форми статистичної звітності, що складаються територіальними управліннями і установами Національного банку України, підписують керівник і головний бухгалтер (начальник підрозділу).

{Пункт 2.3 глави 2 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 438  від 12.12.2011}

{Пункт 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 188 від 27.06.2008, № 438  від 12.12.2011}

2.4. Голова правління (ради директорів) і головний бухгалтер (начальник підрозділу) несуть відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність надання даних згідно із законодавством України.

2.5. Дані форм статистичної звітності зазначаються в одиницях, установлених для кожної форми окремо, з округленням сум до одиниць, із збереженням підсумкових даних статистичної звітності й бухгалтерських балансів.

2.6. Для складання Національним банком України грошової і банківської статистики банки - юридичні особи надсилають зведені дані по банку в цілому, у розрізі відокремлених підрозділів банку, у розрізі регіонів за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами банку та/або із застосуванням банкоматів на території регіону, у формі файлів електронною поштою територіальним управлінням Національного банку України з подальшим пересиланням їх Центральній розрахунковій палаті Національного банку України для надання структурним підрозділам центрального апарату Національного банку України.

{Абзац перший пункту 2.6 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 188 від 27.06.2008, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Структура та формат файлів з набором значень економічних показників розробляються Департаментом інформаційних технологій і надсилаються територіальним управлінням і установам Національного банку України та банкам для використання в роботі.

{Пункт 2.6 глави 2 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 466  від 19.12.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 438  від 12.12.2011}

Центральна розрахункова палата Національного банку України надає територіальним управлінням Національного банку України інформацію за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами банків України та/або із застосуванням банкоматів за територіальною ознакою в розрізі банків або в розрізі відокремлених підрозділів банків та/або банкоматів за індивідуально встановленими внутрішньобанківськими реєстраційними кодами.

{Пункт 2.6 глави 2 доповнено абзацом згідно з Постановою НБУ № 276 від 17.06.2004, в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Фінансові (небанківські) установи, національний оператор поштового зв’язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, надсилають зведені дані по установі в цілому, у розрізі відокремлених підрозділів, у розрізі регіонів за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами установи, у формі файлів електронними засобами зв’язку у порядку, затвердженому Національним банком України.

{Пункт 2.6 глави 2 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 438  від 12.12.2011}

Термін “регіон” уживається в значенні, наведеному в Законі України “Про стимулювання розвитку регіонів”.

{Пункт 2.6 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 516 від 10.12.2012}

{Пункт 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ № 276 від 17.06.2004}

2.7. Файли з даними для складання грошової і банківської статистики мають бути з електронним цифровим підписом. Перед надсиланням до Національного банку України здійснюється захист цих файлів за допомогою спеціального програмного комплексу "АРМ НБУ".

2.8. Для складання статистики платіжного балансу та з міжнародної інвестиційної позиції банки надсилають інформацію до Департаменту платіжного балансу Національного банку України у формі файлів електронною поштою, а підприємства, які мають рахунки в іноземних банках, - на паперових носіях та електронною поштою.

{Пункт 2.8 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 99 від 31.03.2005, № 244 від 26.05.2010}

2.9. Дата надання даних визначена у формах статистичної звітності. Якщо дата подання файлів для складання грошової і банківської статистики, статистики платіжного балансу та з міжнародної інвестиційної позиції збігається з вихідним (святковим) днем, то файл надсилається першого робочого дня після вихідного (святкового) дня.

2.10. Форми статистичної звітності, які подаються банками на паперових носіях, надсилаються через поштові відділення зв'язку.

2.11. У разі виявлення територіальним управлінням і установою Національного банку України або банком суттєвих помилок під час заповнення форм статистичної звітності для складання грошової і банківської статистики зміни до форм статистичної звітності та файлів уносяться на підставі відповідного дозволу Національного банку України для щоденних форм звітності - не пізніше ніж через чотири години робочого дня (якщо інше не передбачено поясненнями щодо заповнення форм звітності); для щодекадних форм звітності - не пізніше наступного робочого дня; для інших форм звітності - не пізніше ніж через три робочих дні  після встановленого терміну подання форми (або файла). Виправлені форми (або файли) підписують голова правління (ради директорів) і головний бухгалтер (начальник підрозділу) банку. Подання банками статистичної звітності (у тому числі виправленої) після встановленого Національним банком України терміну вважається несвоєчасним.

{Абзац перший пункту 2.11 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 162 від 24.05.2011, № 438  від 12.12.2011}

У разі невиправлення у вищезазначені строки виявлених суттєвих помилок (або порушень нормативно-правових актів Національного банку України, що призвели до перекручення даних звітності) звітність уважається недостовірною (тобто дані звітності не відповідають реальній дійсності).

Порогом суттєвості окремих об'єктів обліку (помилок), що належать до активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат банку, є величина в 1 відсоток відповідно до підсумку всіх активів, усіх зобов'язань, капіталу, усіх доходів і всіх витрат банку. Національний банк України може визначати у своїх нормативно-правових актах поріг суттєвості за окремими об'єктами обліку за іншою величиною.

{Пункт 2.11 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 458 від 29.09.2004}

2.12. Під час підготування даних для складання форми (або файла) статистичної звітності територіальні управління та установи Національного банку України, банки, інші фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій і підприємства, які мають рахунки в іноземних банках, використовують державні класифікатори та відповідні стандарти.

{Пункт 2.12 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 188 від 27.06.2008}

3. Оприлюднення грошової і банківської статистики, статистики платіжного балансу та з міжнародної інвестиційної позиції

3.1. Оприлюднення статистичних даних з грошової і банківської статистики, статистики платіжного балансу та з міжнародної інвестиційної позиції здійснюється шляхом їх публікації в офіційних виданнях Національного банку України, та на сторінці Національного банку України в міжнародній мережі Інтернет.

3.2. Відповідно до Статей Угоди Міжнародного валютного фонду Національний банк України подає до Міжнародного валютного фонду статистичну звітність з грошової і банківської статистики, статистики платіжного балансу та з міжнародної інвестиційної позиції, яка публікується в збірнику Міжнародного валютного фонду "Міжнародна фінансова статистика".

Директор
Економічного департаменту

В.М. Галь

ПОГОДЖЕНО:


Перший заступник Голови
Національного банку України


Голова Державного
комітету статистики УкраїниА.П. Яценюк
О.Г. Осауленко
Додаток 1
до Правил організації
статистичної звітності,
що подається до
Національного банку України

ЗРАЗКИ ТА ПОЯСНЕННЯ
щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України

{У тексті форм і пояснень щодо їх заповнення розділів 1 і 2  цифри "200_" замінено цифрами "20_" згідно з Постановою Національного  банку  № 313 від 28.05.2009}

Форма № 1Д-НБУ (щоденна)
Баланс

Пояснення щодо заповнення форми № 1Д-НБУ
Баланс

Форма звітності передбачає надання інформації про залишки за балансовими рахунками, рахунками доходів та витрат та позабалансовими рахунками на звітну дату.

Баланс активів і пасивів формується за даними рахунків класів 1 - 5 Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 23.12.2005 № 496.

У формі звітності (колонка 1 "Рахунки") активні та пасивні рахунки відображаються окремо в чіткій послідовності за балансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку, груп, розділів, класів та за позабалансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку та груп. Рахунки класу 8 "Меморандні рахунки" до балансу не включаються. У кінці форми звітності наводиться інформація за групами меморандних рахунків 800, 801, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809. Номери рахунків набувають таких значень:

{Абзац третій пояснення щодо заповнення форми звітності № 1Д-НБУ розділу 1 додатка із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 530 від 03.12.2003, № 179 від 15.05.2006}

рахунок четвертого порядку (чотиризначний) - балансовий рахунок;

рахунок третього порядку (тризначний) - група;

рахунок другого порядку (двозначний) - розділ;

рахунок першого порядку (однозначний) - клас.

Контрактивні рахунки в активах та контрпасивні рахунки в пасивах відображаються з протилежним знаком і зменшують відповідні статті за групами, розділами та класами.

У класі 5 "Капітал" залишок балансового рахунку 5040 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" формується один раз у кінці року і має дорівнювати різниці між сумами класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати". У разі від'ємного результату зменшується сума класу 5 "Капітал".

Сума активів завжди має дорівнювати сумі зобов'язань та капіталу банку.

Доходи та витрати формуються за даними рахунків класів 6 та 7. Рахунки доходів та витрат закриваються один раз у кінці року.

Для визначення результату діяльності банку протягом року під час формування звітності на паперових носіях різниця між рахунками класів 6 та 7 виводиться в автоматизованому режимі як умовний технічний активно-пасивний рахунок 5999 "Результат діяльності".

Позабалансові рахунки формуються за даними класу 9 "Позабалансові рахунки". Сума активних рахунків має дорівнювати сумі пасивних рахунків. Баланс за позабалансовими рахунками формується на рівні позабалансових рахунків четвертого порядку та груп.

Залишки за операціями, що здійснюються в іноземній валюті, відображаються в колонках 4, 5, 7, 8 у гривневому еквіваленті. У колонках 4, 7 зазначаються суми в іноземній валюті та банківських металах 1 групи, а в колонках 5, 8 - в іноземній валюті 2 і 3 груп Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129).

У колонках 3, 4, 5 зазначаються залишки за операціями з резидентами, а в колонках 6, 7, 8 - з нерезидентами. Під час заповнення колонок 3 - 8 використовуються дані аналітичного обліку, які вибрані для рахунків, що мають відповідні параметри валюти та резидентності контрагента. Сума даних колонок 3 - 8 дорівнює сумі даних колонки 2.

{Пояснення щодо заповнення форми № 1Д-НБУ із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 22 від 27.01.2006, № 179 від 15.05.2006, № 679 від 17.11.2009}

Форма № 10-НБУ (місячна)
Оборотно-сальдовий баланс

Пояснення щодо заповнення форми № 10-НБУ
Оборотно-сальдовий баланс

Форма звітності передбачає надання інформації про обороти та вихідні залишки за балансовими рахунками, рахунками доходів та витрат та позабалансовими рахунками за звітний місяць.

Оборотно-сальдовий баланс Національного банку України складається поетапно:

10 числа формується оборотно-сальдовий баланс, за винятком Банкнотно-монетного двору, Фабрики банкнотного паперу (м. Малин);

14 числа формується повний оборотно-сальдовий баланс Національного банку України.

Оборотно-сальдовий баланс активів і пасивів формується за даними рахунків класів 1 - 5 Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 23.12.2005 № 496.

У формі звітності (колонка 1 "Рахунки") активні та пасивні рахунки відображаються окремо в чіткій послідовності за балансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку, груп, розділів, класів та за позабалансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку та груп. Рахунки класу 8 "Меморандні рахунки" в оборотно-сальдовий баланс не включаються. У кінці форми звітності наводиться інформація за групами меморандних рахунків 800, 801, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809. Номери рахунків набувають таких значень:

{Абзац шостий пояснення щодо заповнення форми звітності № 10-НБУ розділу 1 додатка із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 530 від 03.12.2003, № 179 від 15.05.2006}

рахунок четвертого порядку (чотиризначний) - балансовий рахунок;

рахунок третього порядку (тризначний) - група;

рахунок другого порядку (двозначний) - розділ;

рахунок першого порядку (однозначний) - клас.

Контрактивні рахунки в активах та контрпасивні рахунки в пасивах відображаються з протилежним знаком і зменшують відповідні статті за групами, розділами та класами.

У класі 5 "Капітал" залишок балансового рахунку 5040 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" формується один раз у кінці року і має дорівнювати різниці між сумами класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати". У разі від'ємного результату зменшується сума класу 5 "Капітал".

Сума активів завжди має дорівнювати сумі зобов'язань та капіталу банку.

Доходи та витрати формуються за даними рахунків класів 6 та 7. Рахунки доходів та витрат закриваються один раз у кінці року.

Для визначення результату діяльності банку протягом року під час формування звітності на паперових носіях різниця між рахунками класів 6 та 7 виводиться в автоматизованому режимі як умовний технічний активно-пасивний рахунок 5999 "Результат діяльності".

Позабалансові рахунки формуються за даними класу 9 "Позабалансові рахунки". Сума активних рахунків має дорівнювати сумі пасивних рахунків. Баланс за позабалансовими рахунками формується на рівні позабалансових рахунків четвертого порядку та груп.

Обороти за операціями, що здійснюються в іноземній валюті (колонки 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15), та залишки за ними (колонки 17, 18, 20, 21) під час формування звіту на паперових носіях відображаються в гривневому еквіваленті. Перерахування сум оборотів у гривневий еквівалент проводиться щодня за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на час здійснення операцій. Перераховані суми оборотів у гривневому еквіваленті накопичуються щодня. У колонках 4, 7, 11, 14, 18, 21 зазначаються суми в іноземній валюті та банківських металах 1 групи, а в колонках 5, 8, 12, 15, 19, 22 - в іноземній валюті 2 і 3 груп Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129).

У колонках 3, 4, 5, 10, 11, 12 відображаються суми оборотів, а в колонках 17, 18, 19 - вихідні залишки за операціями з резидентами. Аналогічно в колонках 6, 7, 8, 13, 14, 15 відображаються суми оборотів, а в колонках 20, 21, 22 - вихідні залишки за операціями з нерезидентами. Для заповнення колонок використовуються дані аналітичного обліку, які вибрані для рахунків, що мають відповідні параметри валюти та резидентності контрагента.

Сума показників колонок 3 - 8 дорівнює показнику колонки 2.

Сума показників колонок 10 - 15 дорівнює показнику колонки 9.

Сума показників колонок 17 - 22 дорівнює показнику колонки 16.

Інформація за цими формами звітності надається в копійках.

{Пояснення щодо заповнення форми № 10-НБУ із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 22 від 27.01.2006, № 179 від 15.05.2006, № 679 від 17.11.2009}

Форма № 363-Н (місячна)
Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю, доходи та витрати

{Форма № 363-Н із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 22 від 27.01.2006, № 466 від 19.12.2006, № 541 від 13.12.2010, № 162 від 24.05.2011, № 225 від 08.06.2012, № 516 від 10.12.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 363-Н
Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю, доходи та витрати (класифікація за секторами економіки)

1. Звіт передбачає надання даних про залишки коштів за іншою заборгованістю, процентні доходи та витрати, дивідендні доходи, отримані та сплачені неустойки (штрафи, пені) в розрізі секторів економіки.

2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю Національного банку України складаються за даними балансу Національного банку України та даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо резидентності (параметр K030), кодів валют (параметр R030), інституційних секторів економіки (параметр К072) з урахуванням параметра аналітичного обліку R013. Дані про процентні доходи та витрати, дивідендні доходи, отримані та сплачені неустойки (штрафи, пені) складаються за даними балансу Національного банку України та даними аналітичного обліку з урахуванням параметра аналітичного обліку щодо інституційних секторів економіки (параметр К072).

4. Показники колонки 1 у рядках 1 - 15 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 12. Показники колонки 2 у рядках 1 - 15 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 3 - 11.

5. Розрахунок показників форми наведено в зазначеній нижче таблиці.

№ з/п

Назва показника

Розрахунок показника (залишки коштів за рахунками за станом на кінець періоду за відповідними розрізами з урахуванням параметра аналітичного обліку R013)

1

2

3

1

Боргові цінні папери в портфелі Національного банку України

рахунки груп 130, 131, 134

2

Акції в портфелі Національного банку України та інші форми участі в капіталі

рахунки груп 133, 210, 211

3

Кредити, що надані Національним банком України

рахунки груп 140, 141, 142, 143, 144, 145

4

Інші кошти Національного банку України

рахунки 3702А, 3710А

5

Інша дебіторська заборгованість Національному банку України (комерційний кредит та аванси)

рахунки 2731, 2732, 2734, 2737, 2739, рахунки груп 271, 274, 276, 277

6

Цінні папери, емітовані Національним банком України

рахунки груп 332, 337

7

Кредити, що отримані Національним банком України

рахунки 3401, 3405КП, 3406, 3408

8

Інші кошти в Національному банку України

рахунки груп 321, 322, 323, 325, 356, рахунки 3702П, 3710П

9

Інша кредиторська заборгованість Національного банку України (комерційний кредит та аванси)

рахунки груп 471, 474, 476, 477

10

Резерви під заборгованість за кредитами Національного банку України

рахунки 1490КА, 1491АП

11

Процентні доходи

рахунки розділу 60

12

Дивідендні доходи

рахунки групи 640

13

Отримані неустойки (штрафи, пені)

рахунки 6600, 6601

14

Процентні витрати

рахунки розділу 70

15

Сплачені неустойки (штрафи, пені)

рахунки 7600, 7601

{Розділ 1 додатка доповнено формою № 363-Н та поясненням щодо її заповнення згідно з Постановою Національного банку № 642 від 15.12.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 223 від 16.06.2005, № 22 від 27.01.2006, № 466 від 19.12.2006, № 679 від 17.11.2009, № 541 від 13.12.2010, № 162 від 24.05.2011; в редакції Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

Форма № 505 (місячна)
Інформація про зареєстровані договори щодо виконання резидентами перед нерезидентами боргових зобов'язань за залученими від них кредитами та позиками в іноземній валюті за ________________ 20___ року

{Форма № 505 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 22 від 27.01.2006, № 179 від 15.05.2006, № 415 від 19.11.2007; в редакції Постанови Національного банку № 204 від 09.04.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 679 від 17.11.2009, № 162 від 24.05.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 505
Інформація про зареєстровані договори щодо виконання резидентами перед нерезидентами боргових зобов'язань за залученими від них кредитами та позиками в іноземній валюті

1. Звіт містить інформацію про надані протягом звітного періоду територіальними управліннями Національного банку України реєстраційні свідоцтва і додатки до реєстраційних свідоцтв, а також дані з реєстраційного свідоцтва на одержання кредиту в іноземній валюті від іноземного кредитора та повідомлень про договір відповідно до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за № 885/9484 (зі змінами).

2. Опис параметрів заповнення форми:

У колонках 3, 9, 15, 22 зазначається відповідна дата (8 знаків) - ДДММРРРР.

Колонка 4 - зазначається найменування резидента згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію, для позичальників - фізичних осіб зазначаються слова "фізична особа".

Колонка 5 - зазначається ідентифікаційний код (номер) позичальника відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) або Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (далі - ДРФО). Якщо немає ідентифікаційного номера за ДРФО, зазначається нуль.

Колонка 6 заповнюється на підставі даних про вид підприємства, що наведені резидентом-позичальником у пункті 2 повідомлення про договір. Вид позичальника (1 знак):

1 - банк;

7 - орган місцевого самоврядування;

2 - підприємство з іноземними інвестиціями, але не дочірнє;

4 - підприємство, що контролюється іноземним інвестором (дочірнє);

3 - інші;

5 - фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності;

6 - фізична особа, яка не зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності.

Підприємство з іноземними інвестиціями - це підприємство, іноземні інвестиції в статутному капіталі якого, за його наявності, становлять не менше ніж 10 відсотків.

Дочірнє підприємство - підприємство, що контролюється іншою іноземною компанією. Контроль передбачає, що материнська компанія прямо або через дочірні компанії володіє 50 відсотками або більшою часткою капіталу компанії. Контроль також має місце, якщо материнська компанія прямо або через дочірні компанії володіє часткою капіталу компанії менше ніж 50 відсотків, але має:

частку управлінських голосів у компанії, що перевищує 50 відсотків завдяки угодам з іншими інвесторами;

право керувати фінансовою та виробничою політикою підприємства згідно із статутом або угодою;

право призначати або звільняти більшість членів ради директорів або аналогічного керівного органу компанії;

право визначального голосу в раді директорів або аналогічному керівному органі компанії.

До цього типу підприємств не включаються банки, що належать іноземним власникам.

Колонка 7 містить код банку (відокремленого підрозділу), що безпосередньо обслуговує іноземний кредит, згідно з Довідником власних підрозділів банку, dptlist.dbf - 20 знаків.

Колонка 11 - зазначається код країни - 3 знаки згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу.

{Абзац двадцять перший пункту 2 пояснення щодо заповнення форми № 505 в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Колонка 12 заповнюється на підставі даних про тип кредитора, що наведені резидентом-позичальником у відповідних пунктах повідомлень про договір. Тип кредитора (1 знак):

6 - материнський банк;

1 - інший банк або фінансова установа;

2 - іноземна материнська компанія;

5 - інший прямий інвестор;

3 - офіційний кредитор;

4 - інший приватний кредитор.

Для цілей звіту:

материнський банк - іноземний банк, участь якого в статутному капіталі банку-позичальника становить більше ніж 50 відсотків;

іноземна материнська компанія - іноземна компанія, участь якої в статутному капіталі підприємства-позичальника становить більше ніж 50 відсотків;

інший прямий інвестор, але не материнська компанія - інвестор, участь якого у статутному капіталі підприємства-позичальника становить не менше ніж 10 та не більше ніж 50 відсотків;

офіційний кредитор - іноземний уряд або його офіційне агентство, міжнародна організація (наприклад, Європейський банк реконструкції та розвитку).

Боржником таких типів кредитора, як "іноземна материнська компанія" та "інший прямий інвестор", не може бути підприємство, що належить до такого виду позичальника, як "інші".

Колонка 13 - зазначається код валюти - 3 знаки згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34, зі змінами.

Колонка 14 - зазначається сума кредиту (траншу) в одиницях валюти кредиту.

Колонка 16 - зазначається тип процентної ставки (1 знак):

2 - плаваюча;

3 - фіксована;

0 - одержання кредиту без процентних нарахувань.

Колонка 17 - зазначається річна процентна ставка за основною сумою боргу для кредитів з фіксованою процентною ставкою, а для кредитів з плаваючою процентною ставкою - база для обчислення ставки за кредитом (Libor, Euribor тощо).

Колонка 18 - зазначається маржа для плаваючої процентної ставки.

Колонка 20 заповнюється згідно з повідомленням про договір, що подається резидентами: юридичними особами (не банками) та фізичними особами-підприємцями. Відповідає цифровому коду (2 знаки) розділу видів економічної діяльності згідно з Державним класифікатором України ДК 009-2005 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 № 375, - файл KL_K111.

Колонки 21, 22 заповнюються лише у разі наявності змін до інформації, що надавалася у звіті в попередні періоди, стосовно конкретного іноземного кредиту, залученого на підставі зареєстрованого договору.

У разі внесення змін до тексту договору (реєстраційного свідоцтва) або зміни уповноваженого банку за конкретним іноземним кредитом у звіті надається повна інформація щодо іноземного кредиту, залученого на підставі зареєстрованого договору, з урахуванням унесених змін. У цьому разі в колонці 22 зазначається дата внесення змін. У разі оформлення змін як додатка до реєстраційного свідоцтва у колонках 21, 22 зазначаються відповідно номер і дата цього додатка.

У разі анулювання територіальним управлінням реєстраційного свідоцтва або отримання від уповноваженого банку інформації про втрату чинності укладеного ним договору у звіті зазначаються номер і дата реєстраційного свідоцтва або зареєстрованого укладеного уповноваженим банком договору (колонки 2, 3), найменування позичальника та відповідно код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО (у разі його наявності) позичальника (колонки 4, 5), код валюти (колонка 13), дата анулювання реєстраційного свідоцтва дата отримання від уповноваженого банку інформації про втрату чинності укладеного ним договору (колонка 22), колонки 6-12, 14-21 не заповнюються.

Колонка 23 - зазначається цифровий код інструменту кредитування (1 знак):

1 - кредит, що рефінансується за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних та іноземних фондових ринках;

2 - кредит, що залучається на умовах субординованого боргу;

3 - синдикований кредит;

4 - будь-який інший кредит, що не має ознак кредитів, позначених кодами 1 - 3.

Під час визначення інструменту кредитування слід дотримуватися принципу пріоритетності (рівень пріоритету послідовно зменшується від 1 до 4), тобто якщо кредит має ознаки кількох інструментів, то зазначається код інструменту з вищим пріоритетом. Якщо кредит, що фінансується за рахунок випуску боргових цінних паперів, залучено на умовах субординованого боргу, зазначається код "1".

Колонка 24 - зазначається код періодичності здійснення платежів з погашення основної заборгованості за кредитом (1 знак):

1 - щомісячно, 2 - щоквартально, 3 - раз у півроку, 4 - раз у рік, 5 - у кінці терміну кредиту, 6 - інше.

Примітка. У разі потреби додаткові роз'яснення подаються в примітці.

{Пояснення до форми № 505 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 223 від 16.06.2005, № 22 від 27.01.2006, № 179  від 15.05.2006, № 415 від 19.11.2007; в редакції Постанови Національного банку № 204 від 09.04.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 679 від 17.11.2009, № 244 від 26.05.2010, № 162 від 24.05.2011, № 162 від 24.05.2011}

Форма № 535 (квартальна)
Звіт про рух та залишки валютних цінностей на рахунках резидентів за межами України

{Форма № 535 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 530 від 03.12.2003, № 22 від 27.01.2006, № 466 від 19.12.2006, № 162 від 24.05.2011, № 438  від 12.12.2011, № 516 від 10.12.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 535
Звіт про рух та залишки валютних цінностей на рахунках резидентів за межами України

У формі надається інформація про рух та залишки валютних цінностей за рахунками резидентів за межами України, що використовуються відповідно до індивідуальних ліцензій Національного банку України на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України (далі - ліцензія). Інформація про рух та залишки валютних цінностей за рахунками в цінних паперах відображається у звіті в тій валюті, у якій номіновані цінні папери за їх номінальною вартістю.

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 (Резидент / код регіону місцезнаходження) - зазначається цифровий код регіону резидента, що має ліцензію, - 3 знаки.

Колонка 2 (Резидент / код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер платника податку) - зазначається код резидента - власника ліцензії за Єдиним державним реєстром підприємств, організацій України (ЄДРПОУ) або ідентифікаційний номер платника податку, якщо рахунок за кордоном використовується фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності, - до 10 знаків.

Колонка 3 (Резидент/повна назва) - зазначається повна назва резидента - власника ліцензії або прізвище, ім'я та по батькові - до 54 знаків.

{Абзац п'ятий пояснення щодо заповнення форми № 535 розділу 1 додатка із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 179 від 15.05.2006}

Колонка 4 (Індивідуальна ліцензія Національного банку України / дата реєстрації) - зазначається дата реєстрації ліцензії Національним банком України - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 5 (Індивідуальна ліцензія Національного банку України / номер реєстрації) - зазначається номер реєстрації ліцензії Національним банком України - 3 знаки.

Колонка 6 (Індивідуальна ліцензія Національного банку України / дата внесення змін до ліцензії) - зазначається дата внесення змін до ліцензії - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 7 (Індивідуальна ліцензія Національного банку України / уповноважений банк-резидент) - зазначається повна назва уповноваженого банку-резидента, зазначеного в ліцензії, - до 54 знаків.

{Абзац дев'ятий пояснення щодо заповнення форми № 535 розділу 1 додатка із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 179 від 15.05.2006}

Колонка 8 (Рахунок, відкритий у закордонному банку/країна/код) - зазначається цифровий код країни-нерезидента згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" - 3 знаки.

{Абзац десятий пояснення щодо заповнення форми № 535 розділу 1 додатка в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Колонка 9 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / країна / назва) - зазначається повна назва країни, у якій відкрито рахунок.

Колонка 10 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / код закордонного банку) - зазначається код закордонного банку, у якому відкрито рахунок, згідно з Довідником іноземних банків - 10 знаків.

Якщо в Довіднику іноземних банків немає закордонного банку, у якому відкрито рахунок, або в разі неможливості ідентифікації такого закордонного банку в колонці 10 форми слід зазначати код країни банку та сім нулів праворуч, а в колонці 11 - назву банку на підставі даних, зазначених в індивідуальній ліцензії Національного банку України на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України.

Колонка 11 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / повна назва закордонного банку) - зазначається повна назва закордонного банку, у якому відкрито рахунок, - до 54 знаків.

{Абзац пояснення щодо заповнення форми № 535 розділу 1 додатка із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 179 від 15.05.2006}

Колонка 12 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / код валюти, у якій відкрито рахунок) - зазначається згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 № 73, код валюти рахунку, відкритого в закордонному банку, - 3 знаки.

Колонка 13 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / тип) - зазначається цифрою тип рахунку, відкритого в закордонному банку:

1 - поточний,

2 - депозитний,

3 - позичковий,

4 - інвестиційний,

5 - escrow,

6 - інші,

7 - у цінних паперах.

Колонка 14 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / номер) - зазначається номер рахунку, відкритого в закордонному банку, - 30 знаків.

Колонка 15 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / рух валютних цінностей / зараховано на рахунок/усього) - зазначається загальна сума валютних цінностей (підсумок за колонками 16 - 19), зарахована на рахунок за кордоном.

Колонка 16 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / рух валютних цінностей / зараховано на рахунок / у тому числі / з рахунку в уповноваженому банку України) - зазначається сума валютних цінностей, що була зарахована на рахунок за кордоном з рахунку резидента в уповноваженому банку.

Колонка 17 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / рух валютних цінностей / зараховано на рахунок / у тому числі / з рахунку в закордонному банку) - зазначається сума валютних цінностей, що була зарахована на рахунок за кордоном з іншого рахунку резидента в закордонному банку.

Колонка 18 (Рахунок, відкритий у закордонному банку/рух валютних цінностей/зараховано на рахунок/у тому числі/від іноземних контрагентів) - зазначається сума валютних цінностей, що була зарахована на рахунок за кордоном від іноземних контрагентів.

Колонка 19 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / рух валютних цінностей / зараховано на рахунок / у тому числі / інше) - зазначається сума валютних цінностей, зарахована на рахунок у закордонному банку з інших джерел.

Колонка 20 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / рух валютних цінностей / списано з рахунку / усього) - зазначається загальна сума валютних цінностей (підсумок за колонками 21 - 24), списана з рахунку за кордоном.

Колонка 21 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / рух валютних цінностей / списано з рахунку / у тому числі / на рахунок в уповноваженому банку України) - зазначається сума валютних цінностей, що була перерахована підприємством з рахунку за кордоном на рахунок резидента в банку, де він обслуговується.

Колонка 22 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / рух валютних цінностей / списано з рахунку / у тому числі / на рахунок у закордонному банку) - зазначається сума валютних цінностей, що була перерахована з рахунку за кордоном на інший рахунок резидента за межами України.

Колонка 23 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / рух валютних цінностей / списано з рахунку / у тому числі / на оплату витрат за кордоном) - зазначається сума валютних цінностей, що була списана з рахунку за кордоном для забезпечення діяльності резидента за межами України.

Колонка 24 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / рух валютних цінностей / списано з рахунку / у тому числі / інше) - зазначається сума валютних цінностей, що була списана з рахунку на інші цілі.

Колонка 25 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / рух валютних цінностей / залишок на рахунку) - зазначається залишок валютних цінностей на рахунку за станом на перше число місяця, наступного за звітним кварталом.

Колонка 26 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / рух валютних цінностей / еквівалент у гривнях за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України) - зазначається еквівалент у гривнях залишку валютних цінностей на рахунку за кордоном за станом на перше число місяця, наступного за звітним кварталом.

{Пояснення до форми № 535 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 179 від 15.05.2006, № 466 від 19.12.2006, № 188 від 27.06.2008, № 162 від 24.05.2011, № 516 від 10.12.2012}

Форма № 550Д-Н (щоденна)
Розшифрування валютних рахунків за станом на _______________20__ року

{Форма № 550 Д-Н із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 530 від 03.12.2003, № 22 від 27.01.2006, № 162 від 24.05.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 550Д-Н
Розшифрування валютних рахунків

Звіт містить дані про залишки в іноземній валюті та їх гривневий еквівалент за всіма балансовими та позабалансовими рахунками (за дебетом та кредитом) з їх розподілом за операціями з резидентами та нерезидентами України та розшифруванням за кодами валют.

Опис параметрів заповнення форми.

Дата (за станом на...) - дата, на яку подається звіт.

Код територіального управління - згідно з Довідником банківських установ України (rcukru.dbf) - 9 знаків.

Код валюти - цифровий код валюти згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 № 73, - 3 знаки.

Колонка 1 (Балансовий (позабалансовий) рахунок) - балансовий (позабалансовий) рахунок Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 23.12.2005 № 496, - 4 знаки.

Колонка 2 (Сальдо в іноземній валюті / усього / дебет) - залишки на кінець операційного дня за дебетом за кожним із балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют.

Колонка 3 (Сальдо в іноземній валюті / усього / кредит) - залишки на кінець операційного дня за кредитом за кожним із балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют.

Колонка 4 (Сальдо в іноземній валюті / за резидентами / дебет) - залишки на кінець операційного дня за дебетом за кожним із балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют за операціями з резидентами.

Колонка 5 (Сальдо в іноземній валюті / за резидентами/кредит) - залишки на кінець операційного дня за кредитом за кожним із балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют за операціями з резидентами.

Колонка 6 (Сальдо в іноземній валюті / за нерезидентами / дебет) - залишки на кінець операційного дня за дебетом за кожним із балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют за операціями з нерезидентами.

Колонка 7 (Сальдо в іноземній валюті / за нерезидентами / кредит) - залишки на кінець операційного дня за кредитом за кожним із балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют за операціями з нерезидентами.

Колонки 2 - 7 заповнюються в сотих частках одиниць валюти - до 16 знаків.

Колонка 8 (Сальдо в гривневому еквіваленті / усього / дебет) - гривневий еквівалент залишків за дебетом в іноземній валюті (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на поточний операційний день) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків.

Колонка 9 (Сальдо в гривневому еквіваленті / усього / кредит) - гривневий еквівалент залишків за кредитом в іноземній валюті (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на поточний операційний день) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків.

Колонка 10 (Сальдо в гривневому еквіваленті / за резидентами / дебет) - гривневий еквівалент залишків за дебетом в іноземній валюті (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на поточний операційний день) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків за операціями з резидентами.

Колонка 11 (Сальдо в гривневому еквіваленті / за резидентами / кредит) - гривневий еквівалент залишків за кредитом в іноземній валюті (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на поточний операційний день) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків за операціями з резидентами.

Колонка 12 (Сальдо в гривневому еквіваленті / за нерезидентами / дебет) - гривневий еквівалент залишків за дебетом в іноземній валюті (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на поточний операційний день) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків за операціями з нерезидентами.

Колонка 13 (Сальдо в гривневому еквіваленті / за нерезидентами / кредит) - гривневий еквівалент залишків за кредитом в іноземній валюті (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на поточний операційний день) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків за операціями з нерезидентами.

Колонки 8 - 13 заповнюються в копійках - до 16 знаків.

{Пояснення щодо заповнення форми № 550Д-Н із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 22 від 27.01.2006, № 162 від 24.05.2011}

Форма № 550-Н (місячна)
Обороти за рахунками в іноземній валюті за _________________20__ року

{Форма № 550-Н із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 530 від 03.12.2003, № 22 від 27.01.2006, № 162 від 24.05.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 550-Н
Обороти за рахунками в іноземній валюті

Звіт містить дані про обороти за місяць в іноземній валюті та їх гривневий еквівалент за всіма балансовими та позабалансовими рахунками (за дебетом та кредитом) з розподілом їх за операціями з резидентами та нерезидентами та розшифруванням за кодами валют.

Опис параметрів заповнення форми.

Дата (за ...) - місяць, за який подається звіт.

Код територіального управління - згідно з Довідником банківських установ України (rcukru.dbf) - 9 знаків.

Код валюти - цифровий код валюти згідно з Державним стандартом України "Коди для подання валют і фондів" - 3 знаки.

Колонка 1 (Балансовий (позабалансовий) рахунок) - балансовий (позабалансовий) рахунок Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 23.12.2005 № 496, - 4 знаки.

Колонка 2 (Обороти в іноземній валюті / усього / дебет) - оборот за дебетом кожного із балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют. Загальна сума оборотів за дебетом має дорівнювати сумі відповідних оборотів за операціями з резидентами та операціями з нерезидентами. Дані колонки 2 дорівнюють сумі даних колонок 4 та 6.

Колонка 3 (Обороти в іноземній валюті / усього / кредит) - оборот за кредитом кожного із балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют. Загальна сума оборотів за кредитом має дорівнювати сумі оборотів за кредитом за операціями з резидентами та операціями з нерезидентами. Дані колонки 3 дорівнюють сумі даних колонок 5 та 7.

Колонка 4 (Обороти в іноземній валюті / за резидентами / дебет) - оборот за дебетом кожного із балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют за операціями з резидентами.

Колонка 5 (Обороти в іноземній валюті / за резидентами / кредит) - оборот за кредитом кожного із балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют за операціями з резидентами.

Колонка 6 (Обороти в іноземній валюті / за нерезидентами / дебет) - оборот за дебетом кожного із балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют за операціями з нерезидентами.

Колонка 7 (Обороти в іноземній валюті / за нерезидентами / кредит) - оборот за кредитом кожного із балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют за операціями з нерезидентами.

Колонки 2 - 7 заповнюються в сотих частках одиниць валюти - до 16 знаків.

Колонка 8 (Обороти в гривневому еквіваленті / усього / дебет) - гривневий еквівалент обороту за дебетом (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на кожний операційний день місяця) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків. Загальна сума оборотів у гривневому еквіваленті за дебетом має дорівнювати сумі відповідних оборотів за операціями з резидентами та операціями з нерезидентами. Дані колонки 8 дорівнюють сумі даних колонок 10 та 12.

Колонка 9 (Обороти в гривневому еквіваленті / усього / кредит) - гривневий еквівалент обороту за кредитом (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на кожний операційний день місяця) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків. Загальна сума оборотів у гривневому еквіваленті за кредитом має дорівнювати сумі відповідних оборотів за операціями з резидентами та операціями з нерезидентами. Дані колонки 9 дорівнюють сумі даних колонок 11 та 13.

Колонка 10 (Обороти в гривневому еквіваленті / за резидентами / дебет) - гривневий еквівалент обороту за дебетом (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на кожний операційний день місяця) за операціями з резидентами України за кожним із балансових (позабалансових) рахунків.

Колонка 11 (Обороти в гривневому еквіваленті / за резидентами / кредит) - гривневий еквівалент обороту за кредитом (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на кожний операційний день місяця) за операціями з резидентами України за кожним із балансових (позабалансових) рахунків.

Колонка 12 (Обороти в гривневому еквіваленті / за нерезидентами / дебет) - гривневий еквівалент обороту за дебетом (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на кожний операційний день місяця) за операціями з нерезидентами України за кожним із балансових (позабалансових) рахунків.

Колонка 13 (Обороти в гривневому еквіваленті / за нерезидентами / кредит) - гривневий еквівалент обороту за кредитом (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на кожний операційний день місяця) за операціями з нерезидентами України за кожним із балансових (позабалансових) рахунків.

Колонки 8 - 13 заповнюються в копійках - до 16 знаків.

(Пояснення щодо заповнення форми № 550-Н із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 22 від 27.01.2006}

Форма № 551 (місячна)
Звіт про кількість проведених перевірок з питань дотримання законодавства під час проведення валютних операцій, виявлених порушень і вжиті до порушників заходи за ____________ 20 __ року

{Форма № 551 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 22  від 27.01.2006, № 466 від 19.12.2006, № 255 від 12.07.2007, № 415 від 19.11.2007, № 313 від 28.05.2009; в редакції Постанови Національного банку № 541 від 13.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 551
Звіт про кількість проведених перевірок з питань дотримання законодавства під час проведення валютних операцій, виявлених порушень і вжиті до порушників заходи

Звіт містить інформацію про кількість проведених перевірок з питань дотримання законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України під час проведення валютних операцій, виявлених порушень і вжиті заходи за порушення, допущені банками (фінансовими установами), національним оператором поштового зв'язку (їх філіями, відділеннями, ПОВ) протягом звітного періоду. Якщо перевірка була здійснена в одному періоді, а санкції за її результатами були застосовані в іншому, то статистичні показники щодо виявленого порушення мають бути відображені в цих звітних періодах таким чином.

У звіті, який складається за результатами проведених перевірок за звітний період, зазначається загальна кількість проведених перевірок - рядок 1, або рядок 2, або рядок 3 (з урахуванням розшифровки), а також уносяться дані про кількість суб'єктів і суть порушень до рядків 5, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.3, 5.4.

У наступних звітах відображаються дані про застосовані санкції за виявленим (виявленими) порушенням (порушеннями) або про матеріали, передані Службі банківського нагляду для застосування заходів впливу згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - рядки 6-13 (з урахуванням розшифровки). У цьому разі рядки 1-3 щодо проведеної перевірки не заповнюються. Аналогічно заповнюються рядки 6, 6.1, 8 - суми застосованих штрафних санкцій і рядки 9, 9.1, 11 - суми сплачених штрафних санкцій за різні звітні періоди.

Рядки 9, 9.1 щодо сум сплачених штрафів заповнюються тими територіальними управліннями Національного банку України (далі - ТУ), якими були застосовані відповідні штрафні санкції (згідно з прийнятими постановами).

Рядок 1 - зазначається загальна кількість планових і позапланових, виїзних і невиїзних (камеральних), комплексних, за окремими питаннями перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку, кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.1 - зазначається кількість планових перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку) та кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.1.1 - зазначається кількість планових виїзних перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку) та кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.1.1.1 - зазначається кількість планових виїзних комплексних перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.1.1.2 - зазначається кількість планових виїзних перевірок за окремими питаннями банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.1.1.3 - зазначається кількість планових виїзних перевірок кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.1.2 - зазначається кількість планових невиїзних (камеральних) перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку) та кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.1.2.1 - зазначається кількість планових невиїзних (камеральних) комплексних перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.1.2.2 - зазначається кількість планових невиїзних (камеральних) перевірок за окремими питаннями банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.1.2.3 - зазначається кількість планових невиїзних (камеральних) перевірок кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.2 - зазначається кількість позапланових перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку) і кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.2.1 - зазначається кількість позапланових виїзних перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку) і кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.2.1.1 - зазначається кількість позапланових виїзних комплексних перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.2.1.2 - зазначається кількість позапланових виїзних перевірок за окремими питаннями банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.2.1.3 - зазначається кількість позапланових виїзних перевірок кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.2.2 - зазначається кількість позапланових невиїзних (камеральних) перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку) та кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.2.2.1 - зазначається кількість позапланових невиїзних (камеральних) комплексних перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.2.2.2 - зазначається кількість позапланових невиїзних (камеральних) перевірок за окремими питаннями банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.2.2.3 - зазначається кількість позапланових невиїзних (камеральних) перевірок кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2 - зазначається загальна кількість планових і позапланових, виїзних і невиїзних (камеральних), комплексних, за окремими питаннями перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку та кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.1 - зазначається кількість планових перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку та кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.1.1 - зазначається кількість планових виїзних перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку та кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.1.1.1 - зазначається кількість планових виїзних комплексних перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.1.1.2 - зазначається кількість планових виїзних перевірок за окремими питаннями філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.1.1.3 - зазначається кількість планових виїзних перевірок кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.1.2 - зазначається кількість планових невиїзних (камеральних) перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку та кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.1.2.1 - зазначається кількість планових невиїзних (камеральних) комплексних перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.1.2.2 - зазначається кількість планових невиїзних (камеральних) перевірок за окремими питаннями філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.1.2.3 - зазначається кількість планових невиїзних (камеральних) перевірок кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.2 - зазначається кількість позапланових перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку та кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.2.1 - зазначається кількість позапланових виїзних перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку та кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.2.1.1 - зазначається кількість позапланових виїзних комплексних перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.2.1.2 - зазначається кількість позапланових виїзних перевірок за окремими питаннями філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.2.1.3 - зазначається кількість позапланових виїзних перевірок кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.2.2 - зазначається кількість позапланових невиїзних (камеральних) перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку та кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.2.2.1 - зазначається кількість позапланових невиїзних (камеральних) комплексних перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.2.2.2 - зазначається кількість позапланових невиїзних (камеральних) перевірок за окремими питаннями філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.2.2.3 - зазначається кількість позапланових невиїзних (камеральних) перевірок кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 3 - зазначається загальна кількість перевірок пунктів обміну іноземної валюти (далі - ПОВ) банків (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку і ПОВ, що працюють за агентськими угодами, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 3.1 - зазначається кількість перевірок ПОВ, що працюють за агентськими угодами, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 4 - зазначається загальна кількість отриманих матеріалів про виявлені порушення законодавства під час проведення валютних операцій банками, фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку (їх філіями, відділеннями, об'єктами поштового зв'язку, касами, ПОВ тощо), надходження яких до ТУ від державних органів контролю і правоохоронних органів було зареєстровано протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 4.1 - зазначається кількість матеріалів про виявлені порушення законодавства при проведенні валютних операцій банками, фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку (їх філіями, відділеннями, об'єктами поштового зв'язку, касами, ПОВ тощо), отриманих ТУ від податкових органів (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 4.2 - зазначається кількість матеріалів про виявлені порушення законодавства під час проведення валютних операцій банками, фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку (їх філіями, відділеннями, об'єктами поштового зв'язку, касами, ПОВ тощо), отриманих ТУ від правоохоронних органів (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 5 - зазначається кількість фактів порушень законодавства під час проведення валютних операцій банками, фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку (їх філіями, відділеннями, об'єктами поштового зв'язку, касами, ПОВ тощо), виявлених за результатами перевірок і за матеріалами, отриманими від державних органів контролю і правоохоронних органів, протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Якщо в результаті перевірки встановлено кілька однотипних порушень, що періодично допускалися одним і тим самим банком, фінансовою установою (філією, відділенням, об'єктом поштового зв'язку, касою, ПОВ тощо), то у звіті зазначається лише одне порушення. Якщо виявлені однотипні порушення є порушеннями валютного законодавства, що тягнуть за собою застосування штрафних санкцій, то у звіті відображається кількість порушень відповідно до кількості складених протоколів про порушення валютного законодавства.

Рядок 5.1 - зазначається кількість порушень законодавства під час проведення валютних операцій у касах банків, фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку (касах їх філій, відділень, об'єктів поштового зв'язку), виявлених за результатами перевірок і за матеріалами, отриманими від державних органів контролю і правоохоронних органів (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 5.2 - зазначається кількість порушень законодавства під час проведення валютних операцій у ПОВ, виявлених за результатами перевірок і за матеріалами, отриманими від державних органів контролю і правоохоронних органів (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 5.2.1 - зазначається кількість порушень законодавства під час проведення валютних операцій у ПОВ, що працюють за агентськими угодами, виявлених за результатами перевірок і за матеріалами, отриманими від державних органів контролю і правоохоронних органів (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 5.3 - зазначається код порушника (банку, філії або відділення) згідно з Довідником власних підрозділів банків DPTLIST; для фінансових установ - цифра один, перед якою проставляються нулі; для національного оператора поштового зв'язку - цифра два, перед якою проставляються нулі (окремо за кожним фактом порушення відповідно до даних рядка 5), - 20 знаків.

Рядок 5.4 - зазначається суть порушення (окремо за кожним фактом порушення відповідно до даних рядка 5) (текст) - до 240 знаків.

Рядок 6 - зазначається загальна сума всіх штрафних санкцій, застосованих ТУ до банків (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку за порушення валютного законодавства протягом звітного періоду. Дані рядка 6 включають дані рядка 6.1 (у копійках) - до 16 знаків.

Рядок 6.1 - зазначається сума штрафних санкцій, застосованих до банків (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку за порушення валютного законодавства згідно з постановами, що надіслані протягом звітного періоду юридичним особам-порушникам ТУ, місцезнаходження яких не збігається з місцезнаходженням юридичних осіб-порушників (у копійках), - до 16 знаків.

Рядок 7 - зазначається кількість адміністративних штрафів, які були застосовані ТУ до керівників банків (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку за порушення законодавства під час проведення валютних операцій протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 8 - зазначається загальна сума адміністративних штрафів, які були застосовані ТУ до керівників банків (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку за порушення законодавства під час проведення валютних операцій протягом звітного періоду (усього) (у копійках), - до 16 знаків.

Рядок 9 - зазначається загальна сума всіх сплачених банками (фінансовими установами), національним оператором поштового зв'язку протягом звітного періоду штрафних санкцій, застосованих ТУ до банків (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку за порушення валютного законодавства, у тому числі згідно з постановами, що були надіслані юридичним особам-порушникам ТУ, місцезнаходження яких не збігається з місцезнаходженням юридичних осіб-порушників (усього) (у копійках), - до 16 знаків.

Рядок 9.1 - зазначається сума сплачених протягом звітного періоду штрафних санкцій згідно з постановами, надісланими юридичним особам-порушникам ТУ, місцезнаходження яких не збігається з місцезнаходженням юридичних осіб-порушників (у копійках), - до 16 знаків.

Рядок 10 - зазначається кількість сплачених протягом звітного періоду адміністративних штрафів, які були застосовані ТУ до керівників банків (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку за порушення законодавства під час проведення валютних операцій (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 11 - зазначається загальна сума сплачених протягом звітного періоду адміністративних штрафів, які були застосовані ТУ до керівників банків (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку за порушення законодавства під час проведення валютних операцій (усього) (у копійках), - до 16 знаків.

Рядок 12 - зазначається загальна кількість застосованих ТУ обмежень або зупинень проведення операцій з валютними цінностями протягом звітного періоду, скасованих ліцензій, дозволів, довідок, погоджень (усього) (одиниць) - до 5 знаків.

У разі скасування територіальним управлінням рішення про погодження агентського договору між банком та суб’єктом господарювання згідно з Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 № 502, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за № 21/7342, кількісні дані щодо скасованих довідок про реєстрацію ПОВ агентів, що повертаються до територіальних управлінь, у рядках 12, 12.4 та 12.4.1 не відображаються.

Рядок 12.1 - зазначається кількість застосованих ТУ обмежень або зупинень проведення операцій з валютними цінностями протягом звітного періоду (одиниць) - до 5 знаків.

Рядок 12.2 - зазначається кількість скасованих ТУ протягом звітного періоду індивідуальних (разових) ліцензій Національного банку України на здійснення окремих валютних операцій (одиниць) - до 5 знаків.

Рядок 12.3 - зазначається кількість скасованих ТУ протягом звітного періоду дозволів, що видані Національним банком України (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 12.4 - зазначається кількість скасованих ТУ протягом звітного періоду довідок про реєстрацію ПОВ (одиниць) - до 5 знаків.

Рядок 12.4.1 - зазначається кількість скасованих ТУ протягом звітного періоду довідок про реєстрацію ПОВ, що працюють за агентськими угодами (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 12.5 - зазначається кількість скасованих ТУ протягом звітного періоду погоджень агентських угод (одиниць) - до 5 знаків.

Рядок 13 - зазначається кількість матеріалів, переданих Службі банківського нагляду протягом звітного періоду для застосування заходів впливу (крім адміністративних штрафів) згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 14 - зазначається загальна кількість повідомлень, наданих іншим державним органам за результатами проведених працівниками ТУ перевірок, протягом звітного періоду (усього) (одиниць) - до 5 знаків.

Рядок 14.1 - зазначається кількість повідомлень, наданих податковим органам протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 14.2 - зазначається кількість повідомлень, наданих правоохоронним органам протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Колонка “усього” рядка 14 може включати повідомлення щодо інших суб’єктів (юридичних та фізичних осіб), які не зазначені в колонках “банківські установи”, “фінансові установи” та “національний оператор поштового зв’язку” цього рядка.

{Форма № 551 розділу 1 додатка із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 530 від 03.12.2003, в редакції Постанови Національного банку № 458 від 29.09.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 22 від 27.01.2006, № 466 від 19.12.2006, № 255 від 12.07.2007, № 415 від 19.11.2007, № 313 від 28.05.2009, в редакції Постанови Національного банку № 541 від 13.12.2010, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 438  від 12.12.2011, № 516 від 10.12.2012}

{Форму № 560 "Перелік банків, що мають право здійснювати операції з валютними цінностями" і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку № 313 від 28.05.2009}

{Форму № 562 "Звіт про надані фізичним особам - резидентам України індивідуальні ліцензії на відкриття рахунків за межами України та розміщення на них валютних цінностей" і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку № 255  від 12.07.2007}

{Форму № 563 "Звіт про надані фізичним і юридичним особам - резидентам і нерезидентам індивідуальні ліцензії, спеціальні дозволи та погодження на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів через митний кордон України та переказування іноземної валюти за межі України" і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку № 255  від 12.07.2007}

Форма № 619 (тижнева)
Дані про встановлення банками кореспондентських відносин за станом на_____________ 20__ року

{Форма № 619 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 22 від 27.01.2006, № 434  від 18.12.2008}

Пояснення щодо заповнення форми № 619
Дані про встановлення банками кореспондентських відносин

Відповідно до пункту 12 Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15.08.2001 № 343 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04.09.2001 за № 780/5971 (зі змінами), територіальні управління Національного банку України надають інформацію Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду Національного банку України про:

{Абзац перший пояснення щодо заповнення форми № 619 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

реєстрацію відкритих банками-резидентами коррахунків у банках - резидентах і нерезидентах в іноземній валюті (ностро) та відкриття в банках-резидентах коррахунків банкам-резидентам в іноземній валюті та банкам-нерезидентам як в іноземній, так і в національній валюті (лоро) - у тижневий строк із дня реєстрації;

закриття коррахунку в тижневий строк після анулювання реєстраційного номера (свідоцтва) про відкриття кореспондентських рахунків.

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 (Код банку-резидента) - зазначається код банку-резидента згідно з Довідником банківських установ України, rcukru. dbf (поле GLB) - 3 знаки.

{Абзац п'ятий пояснення щодо заповнення форми № 619 в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Колонка 2 (Назва банку-резидента) - зазначається найменування банку-резидента згідно з Довідником банківських установ України, rcukru.dbf (поле №B).

{Абзац шостий пояснення щодо заповнення форми № 619 в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Колонка 3 (№ з/п) - нумерація за кожним банком-кореспондентом - до 5 знаків.

Колонка 4 [Країна (код)] - зазначається цифровий код країни згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf) - 3 знаки.

{Абзац восьмий пояснення щодо заповнення форми № 619 в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Колонка 5 (Код банку-кореспондента) - зазначається код банку-резидента згідно з Довідником банківських установ України, rcukru. dbf (поле MFO) - доповнюється до 10 знаків нулями зліва; для банку-нерезидента згідно з Довідником іноземних банків, Fr№Ba№ks. dbf (поле B010) - 10 знаків.

{Абзац дев'ятий пояснення щодо заповнення форми № 619 в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Колонка 6 (Назва банку-кореспондента) - зазначається назва банку-кореспондента. Для банку-резидента - згідно з Довідником банківських установ України, rcukru.dbf (поле №B); для банку-нерезидента - згідно з Довідником іноземних банків, Fr№Ba№ks.dbf (поле №AMEI) - 60 знаків.

{Абзац десятий пояснення щодо заповнення форми № 619 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Колонка 7 (Дата укладення договору) - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 8 (№ договору) - номер кореспондентського договору - до 16 знаків.

Колонка 9 [Дата відкриття (закриття) коррахунку] - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 10 (№ рахунку) - номер рахунку згідно з договором - до 40 знаків.

Колонка 11 (Ознака рахунку) - 1 знак; зазначається:

"1" - звичайний, "2" - мультивалютний.

Колонка 12 [Валюта рахунку (код валюти)] - зазначається цифровий код валюти з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо кодів для подання валют і фондів (kl_r030.dbf) - 3 знаки.

{Абзац сімнадцятий пояснення щодо заповнення форми № 619 в редакції Постанов Національного банку № 162 від 24.05.2011, № 438  від 12.12.2011}

Колонка 13 [Вид рахунку (ностро/лоро)] - 1 знак; зазначається:

"1" - ностро, "2" - лоро.

Колонка 14 (№) - реєстраційний номер (свідоцтва) про відкриття прямих кореспондентських рахунків - 16 знаків.

Колонка 15 [Дата реєстраційного номера (свідоцтва)] - 8 знаків (ДДММРРРР), дата реєстраційного номера (свідоцтва) про відкриття прямих кореспондентських рахунків.

Колонка 16 (Примітка) - 1 знак; зазначається:

"1" - у разі відмови в реєстрації - "не зареєстровано";

"2" - у разі закриття рахунку - "закрито";

"3" - у разі відкриття рахунку - "відкрито".

У разі відмови в реєстрації колонки 14 - 15 не заповнюються.

Обов'язково надається (у триденний строк після відмови в реєстрації або після анулювання реєстраційного номера (свідоцтва) про відкриття кореспондентських рахунків) окреме повідомлення з роз'ясненням причин відмови в реєстрації коррахунку або закриття коррахунку.

{Пояснення щодо заповнення форми № 619 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 22 від 27.01.2006, № 679 від 17.11.2009, № 162 від 24.05.2011,  № 438  від 12.12.2011}

Форма № 682 (місячна)
Звіт про застосування Національним банком України заходів впливу, адміністративних штрафів та санкцій

{Форма № 682 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 22 від 27.01.2006, № 255 від 12.07.2007, № 434 від 18.12.2008, № 313 від 28.05.2009, № 679 від 17.11.2009, № 438  від 12.12.2011, № 516 від 10.12.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 682
Звіт про застосування Національним банком України заходів впливу, адміністративних штрафів та санкцій

1. Звіт містить інформацію в розрізі банків, філій іноземних банків (далі - банк) про застосування Національним банком України (далі - Національний банк) заходів впливу за порушення банківського законодавства, санкцій за порушення валютного законодавства та законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та адміністративних штрафів відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - заходи впливу).

2. Звіт подає територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку або його відокремленого підрозділу, яке прийняло рішення про застосування заходу впливу (крім Головного управління Національного банку України по місту Києву і Київській області). Територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку також подає звіт про застосування заходів впливу на рівні центрального апарату Національного банку.

Звіт про застосування заходів впливу щодо банків, розташованих у місті Києві та Київській області, подає Департамент пруденційного нагляду Національного банку.

3. Звіт складається з двох частин.

У частині І звіту “Інформація за поточний рік” зазначається інформація про застосовані заходи впливу в поточному році.

У частині ІІ звіту “Інформація за минулі роки” зазначається інформація про заходи впливу, що застосовані в минулі роки, виконання яких здійснюється в поточному році (у тому числі стосовно яких тривають судові справи та виконавче провадження).

Інформація, внесена до цієї форми звітності, має надаватися до кінця поточного (звітного) року.

4. У колонці 1 форми зазначається код банку - юридичної особи згідно з Електронним технологічним довідником банків України та інших установ (rcukru.dbf, поле PRKB).

5. У колонці 2 форми зазначається найменування банку, до якого застосовано захід впливу.

6. У колонці 3 форми зазначається код відокремленого підрозділу банку згідно з Довідником власних підрозділів банків і банкоматів (DPTLIST).

Ця колонка заповнюється в разі тимчасового, до усунення порушення, відсторонення керівника відокремленого підрозділу банку від посади або накладання адміністративного штрафу на керівника, головного бухгалтера або інших визначених законодавством України осіб у відокремленому підрозділі банку або застосування заходу впливу до банку територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням відокремленого підрозділу банку.

Якщо відокремлений підрозділ банку припинив свою діяльність, проставляється код відокремленого підрозділу, який є його правонаступником, або код банку.

7. У колонці 4 форми зазначається код застосованого заходу впливу.

Цифрові коди заходів впливу за порушення банківського законодавства, які застосовуються Національним банком згідно з Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (далі - Положення про заходи впливу), та Положенням про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року № 563, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 січня 2002 року за № 62/6350 (із змінами) (далі - Положення про адміністративні штрафи):

010 - письмове застереження;

020 - скликання загальних зборів учасників, спостережної (наглядової) ради банку, правління (ради директорів) банку. Зазначений код заходу впливу відображається у звіті протягом часу здійснення Національним банком контролю за виконанням рішень, прийнятих на цих зборах;

030 - укладення письмової угоди з банком, за якою банк чи визначена угодою особа зобов’язується вжити заходів для усунення порушень, поліпшення фінансового стану банку, підвищення ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками тощо;

040 - зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі;

050 - установлення для банку підвищених економічних нормативів;

060 - підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами;

070 - обмеження окремих видів здійснюваних банком операцій;

071 - зупинення окремих видів здійснюваних банком операцій;

072 - припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій;

080 - заборона надавати бланкові кредити;

090 - накладання штрафу на керівника банку на підставі статті 1665 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

091 - накладання штрафу на власника істотної участі в банку (на підставі Положення про заходи впливу або статті 1665 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

100 - накладання штрафу на банк;

110 - тимчасова, до усунення порушення, заборона використання власником істотної участі в банку права голосу придбаних акцій (паїв);

120 - тимчасове, до усунення порушення, відсторонення посадової особи банку від посади;

130 - віднесення банку до категорії проблемного;

140 - віднесення банку до категорії неплатоспроможного.

Цифрові коди заходів впливу 130 та 140 відображаються у звіті до часу прийняття Національним банком іншого рішення;

150 - відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку;

170 - обмеження щодо діяльності банку шляхом призначення куратора банку.

Цифрові коди заходів впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, які застосовуються Національним банком згідно з Положенням про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15 червня 2011 року № 192, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 липня 2011 року за № 836/19574, Положенням про адміністративні штрафи:

190 - накладання штрафу на банк;

191 - обмеження проведення окремих видів операцій;

192 - зупинення проведення окремих видів операцій;

193 - припинення проведення окремих видів операцій;

194 - рішення суду щодо накладення штрафу на підставі статті 1669 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

195 - рішення суду щодо накладення штрафу на підставі статті 18834 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

196 - тимчасове відсторонення посадової особи банку від посади.

Цифрові коди заходів впливу за порушення валютного законодавства, які застосовуються Національним банком до банків згідно з Положенням про валютний контроль, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 лютого 2000 року № 49, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2000 року за № 209/4430 (із змінами), та Положенням про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2011 року № 281, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 вересня 2011 року за № 1054/19792 (із змінами):

200 - накладання штрафу на банк;

210 - відкликання (позбавлення) генеральної ліцензії Національного банку на здійснення валютних операцій.

8. У колонці 5 зазначаються дата, номер рішення про застосування заходу впливу. Дата повинна займати десять перших символів, починатися без пропусків з першої позиції колонки 5 і через крапки включати:

дві цифри дня місяця “ДД”;

дві цифри номера місяця “ММ”;

чотири цифри номера року “РРРР”, тобто мати вигляд “ДДММРРРР”.

9. У колонці 6 зазначається код уповноваженого органу (особи), що прийняв (прийняла) рішення про застосування заходу впливу:

01 - постанова Правління Національного банку України;

02 - рішення Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків;

03 - рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку України;

04 - уповноважена посадова особа Національного банку в межах своїх повноважень;

05 - уповноважена посадова особа територіального управління Національного банку в межах своїх повноважень;

06 - рішення суду.

10. У колонці 7 зазначається код виду порушення, за яке застосовується захід впливу.

У разі застосування заходу впливу більше ніж за одне порушення до звіту окремими рядками вноситься інформація про кожний вид порушення із зазначенням відповідного коду.

За кожним видом порушень установлено такий цифровий код:

а) порушення економічних нормативів:

нормативів капіталу:

01 - мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1);

02 - достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2);

03 - співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (H3);

04 - співвідношення регулятивного капіталу до зобов’язань (Н3-1);

нормативів ліквідності:

05 - миттєвої ліквідності (Н4);

06 - поточної ліквідності (Н5);

07 - короткострокової ліквідності (Н6);

нормативів кредитного ризику:

08 - максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7);

09 - великих кредитних ризиків (Н8);

10 - максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9);

11 - максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10);

нормативів інвестування:

12 - інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11);

13 - загальної суми інвестування (Н12);

б) 20 - порушення порядку формування обов’язкових резервів, установлених Національним банком;

в) порушення валютного законодавства:

30 - здійснення операцій з валютними цінностями без одержання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;

31 - порушення порядку та умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку, установлених Національним банком;

32 - невиконання зобов’язань щодо купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням і за рахунок резидентів з метою забезпечення виконання зобов’язань резидентів;

33 - нездійснення банком функцій агента валютного контролю за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через цей банк;

34 - несвоєчасне подання, приховування або перекручення встановленої Національним банком звітності про валютні операції;

35 - недотримання лімітів відкритої валютної позиції;

36 - недотримання банком розміру резервування коштів за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів;

39 - інші порушення валютного законодавства (у колонці 15 зазначається вид допущеного порушення);

г) порушення банками ліцензійних вимог та технології надання послуг:

40 - порушення банками касової дисципліни;

50 - порушення порядку, строків і технології виконання операцій (послуг), що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку;

60 - недотримання банком спеціальних вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, щодо певного виду діяльності/послуг;

61 - недотримання банком умов, визначених нормативно-правовими актами Національного банку для здійснення інвестицій, або здійснення інвестицій без письмового дозволу Національного банку;

62 - порушення умов, на підставі яких була надана банківська ліцензія/генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій;

63 - недотримання відокремленим підрозділом вимог банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку, внутрішніх документів банку, у тому числі виконання операцій без правових підстав;

64 - порушення порядку відкриття відокремленого підрозділу, що здійснює діяльність від імені банку або виконує функції представництва банку;

65 - невідповідність керівника банку вимогам статті 42 Закону України “Про банки і банківську діяльність”;

66 - ненадання банком повідомлення або несвоєчасне повідомлення про внесення змін до положення про відокремлений підрозділ банку, або про прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу банку, або про фактичне припинення діяльності відокремленого підрозділу банку;

67 - здійснення операцій з інсайдерами/пов’язаними особами на умовах, що сприятливіші за звичайні;

ґ) порушення порядку і строків подання звітності та інформації:

70 - порушення порядку подання або оприлюднення звітності, надання недостовірної інформації або звітності, неподання або несвоєчасне їх подання (крім звітності про валютні операції та з питань фінансового моніторингу);

71 - неподання інформації, документів (копій документів) або письмових пояснень з питань діяльності банку на письмову вимогу Національного банку або уповноваженої Національним банком особи, приховування рахунків, документів, активів тощо;

72 - невиправлення звітності в порядку, установленому Національним банком;

73 - поширення реклами, яка містить неправдиву інформацію;

74 - ненадання/несвоєчасне надання банком відповіді щодо виконання письмового застереження;

75 - порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо подання відомостей до реєстру комерційних агентів банків;

д) інші порушення:

81 - здійснення банком ризикової діяльності, яка може загрожувати інтересам кредиторів і вкладників;

82 - допущення банком недобросовісної конкуренції щодо надання банківських та інших фінансових послуг, а також здійснення іншої діяльності;

83 - порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо класифікації активів і формування резервів під активні банківські операції в повному обсязі;

84 - проведення операцій за незареєстрованими Національним банком кореспондентськими рахунками банків;

85 - недостатньо надходжень банку для підтримання на потрібному рівні регулятивного капіталу, забезпечення формування резервів під активні банківські операції та покриття збитків банку;

86 - установлення процентних ставок і комісійних винагород на рівні, що є нижчим від собівартості банківських послуг у банку;

87 - невиконання в установлений строк вимог Національного банку щодо усунення порушень у діяльності банку;

88 - наявність прямого чи опосередкованого впливу власника істотної участі на прийняття банком рішень, що призводять до порушення банківського законодавства або до ризикової політики банку, яка загрожує інтересам кредиторів і вкладників;

89 - порушення власником істотної участі порядку набуття або збільшення істотної участі в банку;

90 - внесок до статутного капіталу банку сформований не за рахунок власних коштів власника істотної участі;

91 - невиконання банком вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо забезпечення умов для проведення уповноваженими Національним банком особами перевірки банку;

92 - невиконання банком у встановлений строк зобов’язань за його письмовою угодою з Національним банком;

93 - невиконання банком у встановлений строк вимоги Національного банку щодо скликання загальних зборів учасників банку, спостережної (наглядової) ради банку, правління (ради директорів) банку;

94 - невиконання банком у встановлений строк рішень Національного банку щодо зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі, або обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій, або заборони видавати бланкові кредити, або підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами;

95 - невиконання вимог та обмежень щодо діяльності банку, установлених Національним банком, протягом трьох місяців поспіль;

96 - невиконання зобов’язань перед вкладниками або іншими кредиторами;

97 - недотримання банком вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо нагляду на консолідованій основі;

98 - порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо залучення субординованого боргу до капіталу банку та дострокового його погашення;

99 - наявність збитків за результатами фінансового року;

100 - інші порушення, за які Національний банк застосовує до банків заходи впливу (у колонці 15 зазначається вид допущеного порушення);

е) порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та нормативно-правового акта Національного банку щодо складання та надання звітності з питань фінансового моніторингу:

A1 - нездійснення ідентифікації клієнтів, осіб, уповноважених діяти від їх імені, невивчення діяльності клієнтів;

A2 - недотримання порядку ведення анкет клієнтів;

A3 - нездійснення оцінки фінансового стану клієнта;

A4 - нездійснення уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнта, неприведення у відповідність до вимог законодавства ідентифікації наявних клієнтів;

A5 - нез’ясування відомостей про фізичних осіб, які є власниками істотної участі в юридичній особі або здійснюють прямий чи опосередкований вплив на неї;

A6 - нездійснення визначених законом заходів щодо публічних діячів, іноземних фінансових установ, благодійних і неприбуткових організацій;

B1 - невиявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

B2 - недотримання порядку реєстрації фінансових операцій;

В3 - надання Спеціально уповноваженому органу (далі - СУО) інформації про фінансові операції, які не підлягають фінансовому моніторингу;

B4 - нездійснення аналізу фінансових операцій;

B5 - недотримання порядку прийняття рішення про надання/ненадання СУО інформації про фінансову операцію, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу;

C1 - недотримання порядку надання інформації СУО (крім порушень за кодами С3, С4, С6, С7, С8, СА);

C2 - ненадання СУО інформації про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;

C3 - недотримання термінів надання СУО інформації про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;

C4 - недотримання термінів надання СУО на його запит додаткової інформації про фінансові операції, що стали об’єктом фінансового моніторингу, та іншої інформації;

C5 - ненадання/неповне надання СУО на його запит додаткової інформації про фінансові операції, що стали об’єктом фінансового моніторингу, та іншої інформації;

C6 - ненадання/несвоєчасне надання СУО інформації про фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;

C7 - ненадання/несвоєчасне надання СУО інформації про фінансові операції, у проведенні яких банком клієнту відмовлено, або про відмову від встановлення ділових відносин;

C8 - ненадання/несвоєчасне надання СУО та правоохоронним органам інформації про фінансові операції, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

C9 - ненадання/неповне надання СУО на його запит інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу;

CA - недотримання термінів надання СУО на його запит інформації, необхідної для виконання ним запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави;

CB - ненадання/неповне надання СУО на його запит інформації, необхідної для виконання ним запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави;

D1 - недотримання порядку призначення/звільнення працівника, відповідального за здійснення фінансового моніторингу;

D2 - невиконання працівником, відповідальним за здійснення фінансового моніторингу (особою, яка тимчасово виконує функції відповідального працівника), своїх функціональних обов’язків;

D4 - ненадання інформації, документів (копій документів) або письмових пояснень з питань діяльності банку на письмову вимогу Національного банку або уповноваженої ним особи, приховування рахунків, документів, активів тощо;

D5 - невиконання керівником банку вимог щодо організації дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

D6 - незабезпечення функціонування адекватної системи ризиків;

Д7 - ненадання/несвоєчасне надання Національному банку інформації щодо виконання письмової вимоги та заходів впливу;

E1 - недотримання порядку зупинення фінансових операцій;

E2 - недотримання порядку зберігання документів щодо ідентифікації клієнтів та/або інформації про фінансові операції, які стали об’єктом фінансового моніторингу, ведення справ клієнтів;

E3 - невідповідність внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу вимогам законодавства України;

E4 - недотримання термінів проведення внутрішнім аудитом банку перевірок здійснення фінансового моніторингу та/або розгляду їх результатів;

E5 - незабезпечення навчання та підвищення кваліфікації працівників банку з питань фінансового моніторингу;

E6 - ненадання, несвоєчасне надання або подання недостовірної статистичної звітності;

E7 - недотримання інших норм законодавства України (у колонці 15 зазначається вид допущеного порушення);

Е8 - системне порушення.

11. У колонках 8 - 11 надається інформація про накладення штрафів.

У колонці 8 зазначається сума нарахованого штрафу згідно з рішенням Національного банку або суду, у колонці 9 - сума сплаченого штрафу, у колонці 10 - сума несплаченого штрафу.

У колонці 11 зазначається код причини несплати штрафу:

01 - штраф повністю або частково відмінено за рішенням Національного банку;

02 - штраф повністю або частково скасовано за рішенням суду;

03 - рішення суду про незастосування штрафу, що оскаржується в суді Національним банком;

04 - інші причини несплати штрафу (зазначаються у колонці 15).

12. У колонках 12-14 зазначається інформація про стан виконання рішення про застосування заходу впливу (крім штрафів).

У колонці 12 зазначається встановлений кінцевий термін виконання заходу впливу.

У колонці 13 зазначається фактичний термін виконання заходу впливу.

У колонці 14 зазначається цифровий код виконання рішення про застосування заходу впливу:

01 - виконано;

02 - не виконано;

03 - частково виконано;

04 - відмінено.

Інформація в колонці 14 заповнюється згідно з даними колонки 13.

13. У колонці 15 зазначаються додаткові пояснення щодо причин невиконання заходів впливу (за кодами 02, 03 колонки 14), несплати штрафів (за кодом 04 колонки 11), уключаючи стан судового розгляду, із зазначенням реквізитів останнього рішення суду, та стягнення штрафу в порядку виконавчого провадження.

У разі застосування заходів впливу до керівників банків та інших посадових осіб зазначаються їх посади, прізвища та ініціали.

У разі застосування заходів впливу до власників істотної участі в банку в колонці 15 зазначається найменування юридичної особи або прізвище та ініціали фізичної особи.

Також у колонці 15 зазначаються види допущених порушень, що відображені в колонці 7 звіту, як інші порушення за кодами 39, 100 та Е7.

14. За кожним банком у звіті зазначаються підсумки сум нарахованих, сплачених і несплачених штрафів у колонках 8, 9, 10 за кодами, що позначають назви штрафних санкцій:

а) за кожним видом накладених штрафів - “Усього за кодом”;

б) за періодами застосування заходів впливу - “Усього за поточний рік”, “Усього за минулі роки”;

в) усього по банку - “Усього по банку”.

По територіальному управлінню (центральному апарату Національного банку) відображається підсумок - “Усього по територіальному управлінню” (“Усього по центральному апарату”).

{Пояснення щодо заповнення форми № 682 в редакції Постанови Національного банку № 458 від 29.09.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 99  від 31.03.2005, № 179 від 15.05.2006, № 466 від 19.12.2006, № 255 від 12.07.2007, № 313 від 28.05.2009, № 679 від 17.11.2009, № 541 від 13.12.2010, № 162 від 24.05.2011; в редакції Постанови Національного банку № 516 від 10.12.2012}

{Форму № 91 "Інформація про виявлені системою банківського нагляду Національного банку України порушення банківського законодавства, у тому числі ті, що можуть свідчити про злочинну діяльність, та вжиті щодо них заходи" та пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Форма № 747-Н (декадна)
Звіт про касові обороти за___________ 20___ року

{Форма № 747-Н із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 458 від 29.09.2004, № 223 від 16.06.2005, № 179 від 15.05.2006; в редакції Постанови Національного банку № 313 від 28.05.2009}

Форма № 748-Н (місячна)
Звіт про касові обороти за___________ 20___ року

{Форма № 748-Н із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 458 від 29.09.2004, № 223 від 16.06.2005, № 179 від 15.05.2006; в редакції Постанови Національного банку № 313 від 28.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 516 від 10.12.2012}

Форма № 750-Н (місячна)
Звіт про виявлення підроблених (фальшивих) банкнот та монет гривні за ___________ місяць 20__ року

Пояснення щодо заповнення форми № 750-Н
Звіт про виявлення підроблених (фальшивих) банкнот та монет гривні

Відповідно до статей 7 та 39 Закону України "Про Національний банк України" звіт подається з метою узагальнення даних про кількість за номіналами та видами і суму підроблених (фальшивих) банкнот та монет гривні, вилучених банками та їх підрозділами у процесі безпосереднього приймання і перерахування готівки.

Джерелом даних звіту є оформлені за звітний період акти про дослідження тих банкнот та монет гривні, що вилучені в установленому порядку банками та їх підрозділами і за результатами досліджень визнані підробленими (фальшивими).

Дані звіту подаються територіальними управліннями та Центральним сховищем Національного банку України, відповідними посадовими особами яких оформлені акти про дослідження банкнот та монет гривні, незалежно від того, якими банками та їх підрозділами вони вилучені.

Дані звіту про підроблені (фальшиві) банкноти та монети гривні, дослідження яких здійснені в Департаменті готівково-грошового обігу, вводяться в Департаменті готівково-грошового обігу.

Звіт складається за даними повного календарного місяця (з 1 до 30 [31] числа).

Узагальнення даних за кількістю, видами та сумою підроблених (фальшивих) банкнот та монет гривні, вилучених банками та їх філіями за місяць, і накопичувальним підсумком з початку року передбачено програмним забезпеченням Національного банку України.

У разі виявлення територіальним управлінням Національного банку України помилки, допущеної за певних обставин у зв'язку з пропуском чи неправильним відображенням інформації, зміни до форми вносяться за умови, що такі зміни є суттєвими. Показником суттєвості для внесення виправлень у форму вважати 5% від загальної суми виявлених підроблених банкнот за звітний місяць.

{Пояснення щодо заповнення форми № 750-Н із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 458 від 29.09.2004}

Форма № 751 (місячна)
Звіт про виявлення підроблених (фальшивих) банкнот іноземної валюти за ___________ місяць 20__ року

{Форма № 751 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 438  від 12.12.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 751
Звіт про виявлення підроблених (фальшивих) банкнот іноземної валюти

Відповідно до статей 7 та 39 Закону України "Про Національний банк України"  звіт подається з метою узагальнення даних про кількість за номіналами та видами і суму підроблених (фальшивих) банкнот іноземної валюти, вилучених банками та їх підрозділами у процесі безпосереднього приймання і перерахування готівки.

Дані звіту вводяться і обробляються в Департаменті готівково-грошового обігу.

Джерелом даних звіту є оформлені в Департаменті готівково-грошового обігу за звітний період акти про дослідження тих банкнот іноземної валюти, що вилучені в установленому порядку банками та їх підрозділами і за результатами досліджень визнані підробленими (фальшивими).

Звіт складається за даними повного календарного місяця (з 1 до 30 [31] числа).

Узагальнення даних за кількістю, видами та сумою підроблених (фальшивих) банкнот іноземної валюти, вилучених банками та їх підрозділами за місяць, і накопичувальним підсумком з початку року передбачено програмним забезпеченням Національного банку України.

Форма № 760 (щоденна)
Звіт про рух готівки за ________20__ року

{Форма № 760 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 530 від 03.12.2003, № 415 від 19.11.2007, № 188 від 27.06.2008}

Пояснення щодо заповнення форми № 760 Звіт про рух готівки

Відповідно до вимог нормативно-правових актів з організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку України, та з метою регулювання готівково-грошового обігу територіальні управління Національного банку України подають звіт до Департаменту готівковогрошового обігу Національного банку України за підсистемою автоматизованого оброблення інформації "Емісійний день банку".

Під час визначення сум, що зазначаються у звіті, слід враховувати таке.

Рядок 1 (Залишок готівки у сховищі за станом на початок дня) має дорівнювати залишку коштів на балансовому рахунку 3009 на початок звітного дня.

Рядок 5 (Залишок готівки у сховищі за станом на кінець дня) має дорівнювати залишку рахунку 3009 на кінець звітного дня.

{Пояснення щодо заповнення форми № 760 в редакції Постанови Національного банку № 642 від 15.12.2004}

Форма № 761 (щоденна)
Звіт про рух резервних фондів банкнот і монет за_____________20__ року

{Форма № 761 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 22 від 27.01.2006, № 415 від 19.11.2007}

Пояснення щодо заповнення форми № 761
Звіт про рух резервних фондів банкнот і монет

Відповідно до вимог нормативно-правових актів з організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку України та з метою регулювання готівково-грошового обігу Центральне сховище Національного банку України подає звіт до Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України за підсистемою автоматизованого оброблення інформації "Емісійний день банку".

Під час визначення сум, які зазначаються в звіті, слід враховувати таке.

Рядок 1 (Залишок резервних фондів банкнот і монет за станом на початок дня) має дорівнювати залишку позабалансового рахунку 9000 на початок звітного дня.

Рядок 4 (Залишок резервних фондів банкнот і монет за станом на кінець дня) має дорівнювати залишку позабалансового рахунку 9000 на кінець звітного дня.

Рядок 5 (Залишок зношених, значно зношених, з дефектом виробника банкнот і монет за станом на початок дня) має дорівнювати залишку позабалансового рахунку 9002 на початок звітного дня.

Рядок 14 (Залишок зношених, значно зношених, з дефектом виробника банкнот і монет за станом на кінець дня) має дорівнювати залишку позабалансового рахунку 9002 на кінець звітного дня.

Значення рядка 2.4 має дорівнювати значенню рядка 8.

Значення рядка 3.3 має дорівнювати значенню рядка 6.3.

{Пояснення щодо заповнення форми № 761 в редакції Постанови Національного банку № 642 від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 22 від 27.01.2006}

Форма № 762 (місячна)
Звіт про реалізацію пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної та супутньої продукції за ____________ 20__ року

{Форма № 762 в редакції Постанови Національного банку № 22 від 27.01.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 541 від 13.12.2010№ 225 від 08.06.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 762
Звіт про реалізацію пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної та супутньої продукції

1. Звіт подають територіальні та Операційне управління Національного банку України, які реалізовують пам'ятні та інвестиційні монети України, сувенірну та супутню продукцію (далі - продукція).

2. Звіт за формою складається щомісяця в натуральному (у штуках) та вартісному (у гривнях) вираженні за кожним видом продукції (комплект монет зараховується як штука продукції).

3. Цей звіт містить інформацію про рух кожного найменування продукції і є підставою для проведення аналізу її реалізації з метою визначення тиражу, оптимальної політики ціноутворення та одержання максимального прибутку від її реалізації.

4. До зазначеного звіту включаються пам'ятні та ювілейні монети, які на дату складання звіту введені в обіг на підставі відповідної постанови Правління Національного банку України, а також продукція, яка була реалізована за готівковим і безготівковим розрахунком та видана банкам України або їх філіям, іншим юридичним та фізичним особам у звітному місяці після надходження від них коштів.

5. Опис параметрів заповнення форми

Колонка 1 - зазначається перелік продукції, що підлягає реалізації.

Колонки 2, 6 - зазначається виручка від реалізації продукції за цінами банку за звітний місяць та з наростаючим підсумком від початку її реалізації.

Колонки 3, 7 - зазначається відрахування до бюджету податку на додану вартість за реалізовану продукцію за звітний місяць та з наростаючим підсумком від початку її реалізації.

Колонки 4, 8 - зазначаються номінальна вартість реалізованих ювілейних та пам'ятних монет за звітний місяць і вартість з наростаючим підсумком від початку їх реалізації (номінальна вартість неплатіжних монет та продукції, що не має номінальної вартості, дорівнює нулю).

Колонки 5, 9 - зазначаються дохід банку, який отримано за звітний місяць, і дохід з наростаючим підсумком від початку реалізації продукції:

дані колонки 5 дорівнюють даним колонки 2 мінус сума даних колонок 3, 4, а також кредит рахунків 6410 та 6412 за звітний місяць;

дані колонки 9 дорівнюють даним колонки 6 мінус сума даних колонок 7, 8, а також залишки рахунків 6410 та 6412.

Колонка 10 - зазначаються залишки продукції на початок звітного місяця.

Колонка 11 - зазначається кількість отриманої продукції у звітному місяці.

Колонка 12 - зазначається кількість реалізованої продукції у звітному місяці.

Колонка 13 - зазначається кількість поверненої продукції до Центрального сховища або виданої на представницькі цілі у звітному місяці.

Колонка 14 - зазначається кількість отриманої продукції з наростаючим підсумком від початку реалізації, що дорівнює кількості отриманої продукції за попередній період плюс дані колонки 11 за звітний період.

Колонка 15 - зазначається кількість реалізованої продукції з наростаючим підсумком від початку реалізації, що дорівнює кількості реалізованої продукції за попередній період плюс дані колонки 12 за звітний період.

Колонка 16 - зазначається кількість поверненої продукції до Центрального сховища або виданої на представницькі цілі з наростаючим підсумком від початку реалізації, що дорівнює кількості поверненої продукції до Центрального сховища або виданої на представницькі цілі за попередній період плюс дані колонки 13 за звітний період.

У колонці 17 - зазначаються залишки продукції з наростаючим підсумком від початку реалізації, що дорівнюють різниці між даними колонок 14-16.

6. Якщо ціна, за якою реалізовано продукцію, відрізняється від ціни Національного банку України, така продукція відображається окремим рядком і включається до загального обсягу реалізації цієї продукції.

7. Звітні форми подаються територіальними управліннями Національного банку України електронною поштою через Центральну розрахункову палату Національного банку України не пізніше 5 числа після звітного періоду. Персональна відповідальність за достовірність інформації та подання форми звітності в установлені строки покладається на начальника територіального управління Національного банку України.

8. У разі виявлення територіальним управлінням Національного банку України помилки, допущеної у зв'язку з пропуском чи неправильним відображенням інформації, зміни до форми вносяться за умови їх суттєвості. Показником суттєвості для внесення виправлень у форму вважати суму не менше 1 відсотка від обсягу виручки від реалізації продукції за звітний період.

{Пояснення щодо заповнення форми № 762 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 458 від 29.09.2004, в редакції Постанови Національного банку № 22 від 27.01.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 541 від 13.12.2010, № 225 від 08.06.2012}

Форма № 770 (місячна)
Звіт про стан перерахування банкнот за ____________ 20__ року

{Форма № 770 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 22 від 27.01.2006, № 179 від 15.05.2006, № 188 від 27.06.2008}

Пояснення щодо заповнення форми № 770
Звіт про стан перерахування банкнот

Відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України територіальні управління, Операційне управління та Центральне сховище Національного банку України щоденно формують відомості про стан перерахування банкнот. На підставі відомостей щомісяця складається звіт про перерахування готівки за звітний місяць, який подається Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України.

{Абзац перший пояснення щодо заповнення форми № 770 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 642 від 15.12.2004}

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - зазначається залишок неперерахованих пачок банкнот на початок місяця, який має відповідати даним про залишок неперерахованих пачок банкнот на кінець попереднього місяця, що зазначений у колонці 11 попереднього звіту.

Колонка 2 - зазначається кількість пачок банкнот, які протягом місяця надійшли до управління і підлягають перерахуванню. Дані колонки 2 мають дорівнювати сумі даних колонок 3 - 6.

Колонка 3 - зазначається кількість пачок банкнот, які надійшли до територіального управління в упаковці банків і підлягають поаркушному перерахуванню відповідно до Інструкції.

Колонка 4 - зазначається кількість пачок банкнот, які надійшли від територіальних управлінь або Центрального сховища Національного банку України і підлягають перерахуванню.

Колонка 5 - зазначається кількість пачок банкнот, які протягом місяця були видані на контрольне перерахування, у тому числі під час проведення ревізії.

Колонка 6 - зазначається кількість пачок банкнот, які були передані на перерахування у зв'язку із порушенням упаковки, на виконання окремих завдань Національного банку України тощо.

Колонка 7 - зазначається кількість пачок банкнот, які протягом звітного місяця були перераховані управлінням. Дані колонки 7 мають дорівнювати сумі даних колонок 8 - 9.

Колонка 8 - зазначається кількість пачок банкнот, що були перераховані вручну касирами кас перерахування.

Колонка 9 - зазначається кількість пачок банкнот, що були перераховані із використанням автоматизованих систем оброблення банкнот.

Колонка 10 - зазначається кількість пачок банкнот, які підлягали перерахуванню, але за вказівкою Національного банку України були відправлені до інших територіальних управлінь або Центрального сховища Національного банку України для подальшого перерахування, на виконання окремих завдань Національного банку України тощо.

Колонка 11 - зазначається залишок неперерахованих пачок банкнот на кінець звітного місяця. Дані колонки 11 мають дорівнювати різниці між сумою колонок 1 та 2 і даними колонки 7 та 10.

Колонка 12 - зазначається кількість відпрацьованих людино-днів у касі перерахування за щоденними даними про перерахування готівки.

{Абзац п'ятнадцятий виключено на підставі Постанови Національного банку № 188  від 27.06.2008}

{Форма № 770 та пояснення щодо її заповнення із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ № 642 від 15.12.2004, № 22 від 27.01.2006, № 188  від 27.06.2008}

Форма № 771 (місячна)
Звіт про стан перерахування монет за___________________20__ року

    {Форма № 771 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 179 від 15.05.2006, № 188 від 27.06.2008}

Пояснення щодо заповнення форми № 771
Звіт про стан перерахування монет

Відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України територіальні управління, Операційне управління та Центральне сховище Національного банку України щоденно формують відомості про стан перерахування монет. На підставі відомостей щомісяця складається звіт про перерахування готівки за звітний місяць, який подається Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України.

{Абзац перший пояснення щодо заповнення форми № 771 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 642 від 15.12.2004}

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - зазначається залишок неперерахованих монет на початок місяця, який має відповідати даним про залишок неперерахованих монет на кінець попереднього місяця, що зазначений у колонці 9 попереднього звіту.

Колонка 2 - зазначається кількість монет, які протягом місяця надійшли до управління і підлягають перерахуванню. Дані колонки 2 мають дорівнювати сумі даних колонок 3 - 6.

Колонка 3 - зазначається кількість монет, які надійшли до територіального управління від банків і підлягають перерахуванню відповідно до Інструкції.

Колонка 4 - зазначається кількість монет, які надійшли від інших територіальних управлінь або Центрального сховища Національного банку України і за вказівкою Національного банку України підлягають перерахуванню.

Колонка 5 - зазначається кількість монет, які протягом місяця були видані на контрольне перерахування, у тому числі під час проведення ревізії.

Колонка 6 - зазначається кількість монет, які були передані на перерахування у зв'язку з порушенням упаковки, на виконання окремих завдань Національного банку України, тощо.

Колонка 7 - зазначається кількість монет, які протягом звітного місяця були перераховані управлінням.

Колонка 8 - зазначається кількість монет, які підлягали перерахуванню, але за вказівкою Національного банку України були відправлені до інших територіальних управлінь або Центрального сховища Національного банку України для подальшого перерахування, на виконання окремих завдань Національного банку України тощо.

Колонка 9 - зазначається залишок неперерахованих монет на кінець звітного місяця. Дані колонки 9 мають дорівнювати різниці між сумою колонок 1 та 2 і колонок 7 та 8.

Колонка 10 - зазначається кількість відпрацьованих людино-днів у касі перерахування за щоденними даними про перерахування готівки.

{Абзац тринадцятий виключено на підставі Постанови Національного банку № 188 від 27.06.2008}

{Форма № 771 та пояснення щодо її заповнення із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ № 642 від 15.12.2004, № 188 від 27.06.2008}

Форма № 812 (місячна)
Довідка про виконання капітальних вкладень у будівництво (реконструкцію, розширення, технічне переозброєння, проектування тощо) об'єктів за станом на_______________20__ року

{Форма № 812 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 438  від 12.12.2011, № 516 від 10.12.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 812
Довідка про виконання капітальних вкладень у будівництво (реконструкцію, розширення, технічне переозброєння, проектування тощо) об'єктів

Довідка містить інформацію про виконання капітальних вкладень у будівництво (реконструкцію, розширення, технічне переозброєння, проектування тощо) об'єктів, яка надається установами Національного банку України, що виступають як замовники.

У звіт включаються всі об'єкти будівництва, реконструкції, розширення, технічного переозброєння, проектування тощо, що фінансуються за рахунок капітальних вкладень, виділених на поточний рік.

Фактичне виконання за звітний період відображається на підставі оформлених в установленому порядку первинних документів - актів виконаних робіт.

Використання коштів за відповідний звітний період відображається на підставі відповідних бухгалтерських документів про оплату.

Звіт складається за оперативними даними, уточнення яких проводиться коригуванням даних у наступному місяці.

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - зазначається повна назва кожного об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації та затвердженого плану капітальних вкладень.

Колонка 2 - зазначається план фінансування на рік відповідно до затвердженого плану капітальних вкладень.

{Абзац восьмий пояснення щодо заповнення форми № 812 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 438  від 12.12.2011}

Колонки 3, 9 - зазначається виконання капітальних вкладень за звітний місяць: (звітний період з початку року) відповідно до актів виконаних робіт.

Колонки 4, 10 - зазначається виконання будівельно-монтажних робіт за звітний місяць (звітний період з початку року) відповідно до форм № КБ-2в "Акт приймання виконаних будівельних робіт" та № КБ-3 "Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати", затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 "Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві.

{Абзац десятий пояснення щодо заповнення форми № 812 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 179 від 15.05.2006; в редакції Постанови Національного банку № 541 від 13.12.2010}

Колонки 5, 11 - зазначається вартість змонтованого обладнання (у тому числі нестандартизованого) за звітний місяць (звітний період з початку року).

Колонки 6, 12 - зазначається вартість інших капітальних вкладень за звітний місяць (звітний період з початку року).

Колонки 7, 13 - зазначається вартість проектно-вишукувальних робіт, визначених відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004 “Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва”, затверджених наказом Держбуду України від 20 січня 2004 року  № 8, у тому числі авторський нагляд та висновки органу експертизи проектно-кошторисної документації, за звітний місяць (звітний період з початку року) відповідно до актів виконаних робіт.

{Абзац тринадцятий пояснення щодо заповнення форми № 812 в редакції Постанови Національного банку № 438  від 12.12.2011}

Колонки 8, 14 - зазначається вартість пусконалагоджувальних робіт за звітний місяць (звітний період з початку року) відповідно до актів виконаних робіт.

Колонка 15 - зазначається використання коштів з початку року за звітний період на підставі відповідних бухгалтерських документів про оплату.

Колонка 16 - уведено основних фондів на підставі оформлених у встановленому порядку документів.

{Абзац шістнадцятий пояснення щодо заповнення форми № 812 в редакції Постанови Національного банку № 438  від 12.12.2011}

Рядок "Усього" - зазначаються суми значень колонок 2 - 16.

Усі суми колонок 2-16 зазначаються з ПДВ.

Вихідний документ, який залишається в архіві територіальних управлінь, установ Національного банку України підписується керівником установи та виконавцем.

{Форма № 812 та пояснення щодо її заповнення із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 179 від 15.05.2006, № 679 від 17.11.2009, № 162 від 24.05.2011, № 438  від 12.12.2011}

Форма № 813 (місячна)
Довідка про виконання капітального ремонту будівель і споруд  за станом на__________20__ року

{Форма № 813 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 179 від 15.05.2006, № 162 від 24.05.2011, № 438  від 12.12.2011, № 516 від 10.12.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 813
Довідка про виконання капітального ремонту будівель і споруд

{Назва пояснення щодо заповнення Форми № 813 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку  № 438  від 12.12.2011}

Довідка містить інформацію про виконання капітального ремонту будівель і споруд, яка надається установами Національного банку України, що виконують капітальний ремонт своїх будинків та інженерних мереж.

{Абзац перший  пояснення щодо заповнення Форми № 813 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку  № 438  від 12.12.2011}

Фактичне виконання за відповідний звітний період відображається на підставі оформлених в установленому порядку первинних документів - актів виконаних робіт.

Звіт складається за оперативними даними, уточнення яких проводиться коригуванням даних у наступному місяці.

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - зазначається повна назва кожного об'єкта окремо відповідно до проектно-кошторисної документації та затвердженого плану капітального ремонту.

Колонки 2, 3 - зазначається план на поточний рік та на квартал (з наростаючим підсумком за 3 місяці, 6 місяців, 9 місяців, рік) відповідно до затвердженого плану капітального ремонту.

Колонки 4 - зазначається виконання обсягу капітального ремонту за звітний місяць відповідно до актів виконаних робіт.

Колонки 5 - зазначається виконання обсягу капітального ремонту за звітний період з початку року відповідно до актів виконаних робіт.

Колонка 6 - зазначається використання коштів з початку року за звітний період на підставі відповідних бухгалтерських документів про оплату.

Рядок "Усього" - зазначаються суми значень колонок 2 - 6.

Вихідний документ, який залишається в архіві територіальних управлінь, установ Національного банку України, підписується керівником установи та виконавцем.

{Форма та пояснення щодо заповнення Форми № 813 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку  № 438  від 12.12.2011}Форма 814 (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями,
установами Національного
банку України
через Центральну розрахункову
палату
Головному управлінню
господарського забезпечення
та організації будівництва
до 2 числа після звітного періоду

ДОВІДКА
про виконання поточного ремонту будівель і споруд
(форма 814 (місячна)

{Розділ доповнено Формою № 814  згідно з Постановою Національного банку  № 438  від 12.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 516 від 10.12.2012}


Пояснення щодо заповнення форми № 814
Довідка про виконання поточного ремонту будівель і споруд

1. Довідка містить інформацію про витрати на проведення поточного ремонту будівель і споруд (підрядним та господарським способом), окремих елементів будівель (конструкцій, поверхів, приміщень тощо), інженерних систем або їх частин, які розглядаються та погоджуються Головним управлінням господарського забезпечення та організації будівництва.

2. У звіт уключаються виконані роботи з поточного ремонту будівель і споруд, що фінансуються за рахунок лімітів витрат на поточний ремонт за статтею 5.4.1 “Витрати на ремонт та технічне обслуговування необоротних матеріальних активів” кошторису поточних доходів і витрат, визначених на поточний рік.

3. Фактичне виконання за відповідний звітний період відображається на підставі оформлених в установленому порядку первинних документів - актів виконаних робіт.

4. Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - зазначається повне найменування кожного об’єкта окремо відповідно до кошторису поточних доходів і витрат, вид витрат (7430К90100) у розрізі способів виконання робіт (підрядний або господарський).

Колонка 2 - зазначаються витрати на проведення поточного ремонту будівель і споруд підрядним способом відповідно до затвердженого кошторису поточних доходів і витрат (план на рік).

Колонка 3 - зазначається виконання обсягу поточного ремонту будівель і споруд підрядним способом за звітний період з початку року відповідно до актів виконаних робіт.

Колонка 4 - зазначається процент виконання робіт з поточного ремонту будівель і споруд підрядним способом за звітний період.

Колонка 5 - зазначаються витрати на проведення поточного ремонту будівель і споруд господарським способом відповідно до затвердженого кошторису поточних доходів і витрат (план на рік).

Колонка 6 - зазначається виконання обсягу поточного ремонту будівель і споруд господарським способом за звітний період з початку року відповідно до актів виконаних робіт.

Колонка 7 - зазначається процент виконання робіт з поточного ремонту будівель і споруд господарським способом за звітний період.

5. Вихідний документ, який залишається в архіві територіальних управлінь, установ Національного банку України, підписується керівником установи та виконавцем.

{Розділ доповнено Формою № 814 та  поясненням щодо її заповнення згідно з Постановою Національного банку № 438  від 12.12.2011}

Форма № 1-K (за запитом)
Дані про чисельність, склад і переміщення працівників Національного банку України

2. Форми статистичної звітності банків та підприємств

{Форму № 1 (місячна) "Балансові дані" і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку № 403 від 28.10.2005}

Форма № 1Д (щоденна)
Баланс банку за станом на_______________20__ року

{Форма № 1Д із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 466 від 19.12.2006, № 438  від 12.12.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 1Д
Баланс банку

Форма звіту передбачає надання інформації за залишками за балансовими рахунками, рахунками доходів та витрат і за позабалансовими рахунками на звітну дату та формування банками зведеної інформації в розрізі кодів валют та кодів країн з урахуванням філій, що розташовані на території України та за її межами.

Баланс банку є оперативною звітністю для поточної роботи. Дані цієї форми використовуються для проведення оперативного аналізу, вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків та виконання функцій банківського нагляду.

Баланс активів і пасивів формується за даними рахунків класів 1 - 5 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 918/9517 (із змінами).

У формі звіту (колонка 1 "Рахунки") активні та пасивні рахунки відображаються окремо в чіткій послідовності за балансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку, груп, розділів та за позабалансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку та груп. Рахунки класу 8 до балансу не включаються. Номери рахунків набувають таких значень:

рахунок четвертого порядку (чотиризначний) - балансовий рахунок;

рахунок третього порядку (тризначний) - група;

рахунок другого порядку (двозначний) - розділ;

рахунок першого порядку (однозначний) - клас.

Контрактивні рахунки в активах та контрпасивні рахунки в пасивах відображаються з протилежним знаком і зменшують відповідні статті за групами та розділами.

Рахунки 3800, 3801 є технічними. Залишки за рахунком 3800 відображаються в розгорнутому вигляді в активах і пасивах за групою 380. Рахунок 3801 відображається як контррахунок до рахунку 3800, тобто в активі балансу зазначається пасивний (контрактивний) залишок рахунку 3801 і навпаки. Загальна сума цих двох рахунків дорівнює нулю.

У класі 5 "Капітал" залишок за балансовими рахунками у групі 504 "Результати звітного року, що очікують затвердження" формується один раз у кінці року і має дорівнювати різниці між сумами класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати". У разі від'ємного результату зменшується сума класу 5 "Капітал".

Сума активів завжди має дорівнювати сумі зобов'язань та капіталу.

Доходи та витрати формуються за даними рахунків класів 6 та 7. Рахунки доходів та витрат закриваються один раз у кінці року.

Для визначення результату діяльності банку протягом року під час формування звітності на паперових носіях різниця між рахунками класів 6 та 7 виводиться в автоматизованому режимі як умовний технічний активно-пасивний рахунок 5999 "Результат діяльності".

Позабалансові рахунки формуються за даними класу 9. Сума активних рахунків має дорівнювати сумі пасивних рахунків. Баланс за позабалансовими рахунками формується на рівні позабалансових рахунків четвертого порядку та груп.

Залишки за операціями, що здійснюються в іноземній валюті, відображаються в колонках 4, 5, 7, 8 у гривневому еквіваленті із застосуванням офіційного валютного курсу, встановленого Національним банком України. У колонках 4, 7 зазначаються суми в іноземній валюті та банківських металах 1 групи, а в колонках 5, 8 - в іноземній валюті 2 і 3 груп Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129).

У колонках 3 - 5 зазначаються залишки за операціями з резидентами, а в колонках 6 - 8 - з нерезидентами. Для заповнення колонок 3 - 8 використовуються дані аналітичного обліку, які вибрані для рахунків, що мають відповідні параметри валюти та резидентності контрагента. Сума даних колонок 3 - 8 дорівнює загальній сумі колонки 2.

У разі виявлення територіальним управлінням Національного банку України або банком помилки, допущеної за певних обставин у зв'язку з пропуском чи неправильним відображенням інформації, зміни до форми вносяться лише за умови, що такі зміни є суттєвими. Показником суттєвості для форми № 1Д "Баланс банку" є відносна величина, що розраховується в процентному відношенні, а саме:

порогом суттєвості окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань і власного капіталу, є величина в 1 відсоток підсумку відповідно всіх активів, усіх зобов'язань і капіталу банку;

порогом суттєвості окремих видів доходів і витрат є величина в 1 відсоток підсумку відповідно всіх доходів і всіх витрат банку.

{Форма № 1Д із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ № 276 від 17.06.2004, № 179 від 15.05.2006, № 679 від 17.11.2009}

Форма № 10 (місячна)
Оборотно-сальдовий баланс банку за станом на________________20__ року

{Форма № 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 438  від 12.12.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 10
Оборотно-сальдовий баланс банку

Форма звіту передбачає надання інформації за оборотами та вихідними залишками за балансовими рахунками, рахунками доходів і витрат та позабалансовими рахунками за звітний місяць і формування банками зведеної інформації в розрізі кодів валют та кодів країн з урахуванням філій, що розташовані на території України та за її межами.

Оборотно-сальдовий баланс активів і пасивів формується за даними рахунків класів 1 - 5 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 № 388, зі змінами (далі - План рахунків).

У формі звіту (колонка 1 "Рахунки") активні та пасивні рахунки відображаються окремо в чіткій послідовності за балансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку, груп, розділів, класів та за позабалансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку та груп. Рахунки класу 8 до оборотно-сальдового балансу банку не включаються. Номери рахунків набувають таких значень:

рахунок четвертого порядку (чотиризначний) - балансовий рахунок;

рахунок третього порядку (тризначний) - група;

рахунок другого порядку (двозначний) - розділ;

рахунок першого порядку (однозначний) - клас.

Контрактивні рахунки в активах та контрпасивні рахунки в пасивах відображаються з протилежним знаком і зменшують відповідні статті за групами.

Рахунки 3800, 3801 є технічними. Залишки за рахунком 3800 відображаються в розгорнутому вигляді в активах і пасивах за групою 380. Рахунок 3801 відображається як контррахунок до рахунку 3800, тобто в активі балансу зазначається пасивний (контрактивний) залишок рахунку 3801 і навпаки. Загальна сума цих двох рахунків дорівнює нулю.

У класі 5 "Капітал" залишок за балансовими рахунками у групі 504 "Результати звітного року, що очікують затвердження" формується один раз у кінці року і має дорівнювати різниці між сумами класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати". У разі від'ємного результату зменшується сума класу 5 "Капітал".

Сума активів завжди має дорівнювати сумі зобов'язань та капіталу.

Доходи та витрати формуються за даними рахунків класів 6 та 7. Рахунки доходів та витрат закриваються один раз у кінці року.

Для визначення результату діяльності банку протягом року під час формування звіту на паперових носіях різниця між рахунками класів 6 та 7 виводиться в автоматизованому режимі як умовний технічний активно-пасивний рахунок 5999 "Результат діяльності".

Позабалансові рахунки формуються за даними класу 9. Сума активних рахунків має дорівнювати сумі пасивних рахунків. Баланс за позабалансовими рахунками формується на рівні позабалансових рахунків четвертого порядку та груп.

Обороти за операціями, що здійснюються в іноземній валюті (колонки 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15), та залишки за ними (колонки 18, 19, 21, 22) під час формування звіту на паперових носіях відображаються в гривневому еквіваленті. Перерахування сум в іноземній валюті за оборотами в гривневий еквівалент проводиться щоденно із застосуванням офіційного валютного курсу, установленого Національним банком України на дату здійснення операцій. Перераховані суми оборотів у гривневому еквіваленті накопичуються щоденно. У колонках 4, 7, 11, 14, 18, 21 зазначаються суми в іноземній валюті та банківських металах 1 групи, а в колонках 5, 8, 12, 15, 19, 22 - в іноземній валюті 2 і 3 груп Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129).

У колонках 3, 4, 5, 10, 11, 12 відображаються обороти, у колонках 17 - 19 - вихідні залишки за операціями з резидентами. Аналогічно в колонках 6, 7, 8, 13, 14, 15 відображаються обороти, а в колонках 20 - 22 - вихідні залишки за операціями з нерезидентами. Для заповнення колонок використовуються дані аналітичного обліку, які вибрані для рахунків, що мають відповідні параметри валюти та резидентності контрагента.

Сума показників колонок 3 - 8 дорівнює показнику колонки 2.

Сума показників колонок 10 - 15 дорівнює показнику колонки 9.

Сума показників колонок 17 - 22 дорівнює показнику колонки 16.

У разі виявлення територіальним управлінням Національного банку України або банком помилки, допущеної за певних обставин у зв'язку з пропуском чи неправильним відображенням інформації, зміни до форми вносяться лише за умови, що такі зміни є суттєвими. Показником суттєвості для форми № 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку" є відносна величина, що розраховується в процентному відношенні, а саме:

порогом суттєвості окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань і власного капіталу, є величина в 1 відсоток підсумку відповідно всіх активів, усіх зобов'язань і капіталу банку;

порогом суттєвості окремих видів доходів і витрат є величина в 1 відсоток підсумку відповідно всіх доходів та всіх витрат банку.

{Форма та пояснення до форми № 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ № 276 від 17.06.2004, № 679 від 17.11.2009}

Форма № 200 (місячна)
Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу за ____________ місяць 20__ року

{Форма  № 200 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку  № 438  від 12.12.2011, № 516 від 10.12.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 200 Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу

1. Звіт передбачає надання банками відомостей за звітний місяць про:

фінансові операції клієнтів (далі - фінансові операції), інформація про які внесена до реєстру фінансових операцій;

фінансові операції, щодо яких банком отримано від Спеціально уповноваженого органу (далі - СУО) файли-повідомлення про взяття їх на облік відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон);

отримані від СУО рішення про подальше зупинення фінансових операцій, зупинення/подальше зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів, доручення про зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансових операцій на виконання запитів уповноваженого органу іноземної держави;

отримані від СУО запити про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, запити про надання інформації та надані банком відповіді на них, повідомлення про порушення (закриття) кримінальних справ та прийняті за ними рішення;

{Аабзац п’ятий пункту 1 пояснення до Форми  № 200 в редакції Постанови Національного банку № 438  від 12.12.2011}

фінансові операції, за якими банком прийняті рішення про недоцільність інформування СУО;

фінансові операції, за якими від СУО надходили файли-повідомлення про відмову від узяття їх на облік.

2. Звіт складається за такими типами клієнтів банку:

1 тип - юридична особа;

2 тип - фізична особа - підприємець;

3 тип - фізична особа.

3. Звіт складається в національній валюті (у копійках).

4. Опис параметрів заповнення форми.

Форма подається банками - юридичними особами в розрізі регіонів. Під час складання звітності за формою дані групуються відповідно до фактичного місця проведення фінансових операцій клієнтів у розрізі регіонів.

{Пункт 4 пояснення до Форми  № 200 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 438  від 12.12.2011}

Колонка 3 - зазначається кількість відповідних показників. Дані цієї колонки є сумою колонок 5, 7, 9.

Колонка 4 - зазначається загальна сума відповідних фінансових операцій (еквівалент у національній валюті). Дані цієї колонки є сумою колонок 6, 8, 10.

Колонки 5-10 - зазначаються кількість відповідних показників та суми фінансових операцій (еквівалент у національній валюті) у розрізі типів клієнтів банку.

Рядок 1 - зазначаються дані про фінансові операції, відомості про які внесені до реєстру фінансових операцій.

У рядках 2-8, 11.1, 11.2, 13, 14.1 зазначаються дані щодо тих фінансових операцій, щодо яких у звітному місяці отримані від СУО файли-повідомлення про взяття їх на облік (файл типу "В" з кодом помилки "0000").

Рядок 2 - зазначаються дані про здійснені фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (код ознаки здійснення фінансової операції відповідно до довідника кодів ознак здійснення фінансових операцій, визначених у додатку 10 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 26.08.2010 № 148, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.10.2010 за № 891/18186 (далі - Інструкція), відповідає коду "Операція здійснена").

Рядок 2.1 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, з використанням довідника кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, визначених у додатку 2 до Інструкції.

Рядок 3 - зазначаються дані про здійснені фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, повідомлення про які надіслано СУО (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду "Операція здійснена").

Рядок 3.1 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, з використанням довідника кодів ознак фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, визначених у додатку 3 до Інструкції. Разом з тим дані щодо фінансових операцій, інформація про які була надіслана СУО на виконання його рішень/доручень з кодом ознаки "Фінансові операції з відстеження (моніторингу) на запит іноземної держави чи Держфінмоніторингу", у цьому рядку не зазначаються.

Рядок 4 - зазначаються дані про здійснені фінансові операції, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, які були виявлені та внесені до реєстру фінансових операцій за результатами здійснення Національним банком України перевірки та повідомлення про які надіслано СУО. Інформація про такі фінансові операції зазначається в рядках 2 або 3 та рядку 4 одночасно. Дані рядка 4 є сумою даних рядків 4.1 та 4.2.

Рядок 4.1 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 2 до Інструкції.

Рядок 4.2 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 3 до Інструкції.

Рядок 5 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій і організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції, повідомлення про які банк надіслав СУО відповідно до частини восьмої статті 12 Закону.

Рядок 6 - зазначаються дані про фінансові операції, від проведення яких відповідно до абзацу другого частини першої статті 10 Закону надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки, які згідно із Законом підлягають фінансовому моніторингу, повідомлення про які надіслано СУО (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду "Операція не здійснена у зв'язку з відмовою суб'єкта в її проведенні"). Дані цього рядка є сумою даних рядків 6.1 та 6.2.

Рядок 6.1 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 2 до Інструкції.

Рядок 6.2 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 3 до Інструкції.

Рядок 7 - зазначаються дані про фінансові операції, від проведення яких відповідно до абзацу першого частини першої статті 10 Закону надано відмову у зв'язку з ненаданням клієнтом, з яким установлені ділові відносини, необхідної інформації для ідентифікації та вивчення його фінансової діяльності (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду "Операція не здійснена у зв'язку з неможливістю проведення ідентифікації").

Рядок 8 - зазначаються дані про фінансові операції, проведення яких зупинено відповідно до частини першої статті 17 Закону. Дані цього рядка є сумою даних рядків 8.1 та 8.2.

Рядок 8.1 - зазначаються дані про фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки таких, які згідно зі статтями 15, 16 Закону  підлягають фінансовому моніторингу (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 відповідає коду "Операція зупинена у зв'язку з тим, що містить ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону"). Дані цього рядка є сумою рядків 8.1.1 та 8.1.2.

Рядок 8.1.1 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 2 до Інструкції.

Рядок 8.1.2 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 3 до Інструкції.

Рядок 8.2 - зазначаються дані про фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що їх учасниками або вигодоодержувачами є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або до яких застосовані міжнародні санкції.

Рядок 9 - зазначаються дані про ті зупинені відповідно до частини першої статті 17 Закону  фінансові операції, щодо яких від СУО отримані рішення про подальше їх зупинення. Дані цього рядка є сумою рядків 9.1, 9.2.

У рядках 9.1, 9.2 зазначаються дані про ті фінансові операції, щодо яких у звітному місяці для підтвердження отриманих від СУО рішень в електронному або паперовому вигляді надіслано до СУО відповідні файли-листи або листи.

{Пункт 4 пояснення до Форми  № 200 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 438  від 12.12.2011}

Рядок 9.1 - зазначаються дані про ті зупинені відповідно до частини першої статті 17 Закону фінансові операції, щодо яких від СУО отримані рішення про подальше їх зупинення, прийняті ним відповідно до частини другої статті 17 Закону.

Рядок 9.2 - зазначаються дані про зупинені відповідно до частини першої статті 17 Закону фінансові операції, щодо яких від СУО отримані рішення про подальше їх зупинення, прийняті ним відповідно до частини п'ятої статті 17 Закону.

Рядок 10 - зазначаються дані про кількість отриманих від СУО рішень про зупинення/подальше зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів. Дані цього рядка є сумою даних рядків 10.1 та 10.2.

У рядках 10.1, 10.2, 12 зазначаються дані про кількість отриманих рішень/доручень СУО (в електронному або паперовому вигляді), щодо яких у звітному місяці для підтвердження про їх отримання надіслано до СУО відповідні листи/файли-листи.

{Пункт 4 пояснення до Форми  № 200 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 438  від 12.12.2011}

Рядок 10.1 - зазначаються дані про кількість отриманих від СУО рішень про зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів, прийнятих ним відповідно до частини третьої статті 17 Закону.

Рядок 10.2 - зазначаються дані про кількість отриманих від СУО рішень про подальше зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів, прийнятих ним відповідно до частини п'ятої статті 17 Закону.

Рядок 11.1 - зазначаються дані про видаткові фінансові операції за рахунками клієнтів, здійснення яких було зупинено на виконання рішень СУО (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду "Операція зупинена у зв'язку з рішенням Держфінмоніторингу", код ознаки "Фінансові операції з відстеження (моніторингу) на запит іноземної держави чи Держфінмоніторингу" згідно з додатком 3 до Інструкції відповідає коду "605", вид рішення відповідно до довідника видів рішень, визначених у додатку 12 до Інструкції, відповідає кодам "21" та "33").

Рядок 11.2 - зазначаються дані про прибуткові фінансові операції за рахунками клієнтів, повідомлення про які надіслано СУО відповідно до частини четвертої статті 17 Закону  на виконання рішень СУО (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду "Операція здійснена", код ознаки "Фінансові операції з відстеження (моніторингу) на запит іноземної держави чи Держфінмоніторингу" згідно з додатком 3 до Інструкції відповідає коду "604", вид рішення відповідно до додатка 12 до Інструкції відповідає кодам "21" та "33").

Рядок 12 - зазначаються дані про кількість отриманих від СУО доручень на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави відповідно до частини п'ятої статті 22 Закону.

Рядок 13 - зазначаються дані про фінансові операції, повідомлення про які були надіслані на виконання доручень СУО відповідно до частини п'ятої статті 22 Закону. Дані цього рядка є сумою даних рядків 13.1 та 13.2.

Рядок 13.1 - зазначаються дані про фінансові операції, проведення яких зупинено  на виконання доручення СУО щодо виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду "Операція зупинена на запит уповноваженого органу іноземної держави", код ознаки "Фінансові операції з відстеження (моніторингу) на запит іноземної держави чи Держфінмоніторингу" згідно з додатком 3 до Інструкції відповідає коду "606", вид рішення відповідно до додатка 12 відповідає коду "41").

Рядок 13.2 - зазначаються дані про фінансові операції, стосовно яких забезпечено моніторинг на виконання доручення СУО щодо виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду "Операція здійснена", код ознаки "Фінансові операції з відстеження (моніторингу) на запит іноземної держави чи Держфінмоніторингу" згідно з додатком 3 до Інструкції відповідає коду "606", вид рішення відповідно до додатка 12 до Інструкції відповідає коду "41").

Рядок 14 - зазначаються дані про кількість отриманих від СУО запитів про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій відповідно до пункту 11 частини другої статті 6 Закону.

Рядок 14.1 - зазначаються дані про фінансові операції, стосовно яких забезпечено відстеження (моніторинг) на виконання запитів СУО (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду "Операція здійснена", код ознаки "Фінансові операції з відстеження (моніторингу) на запит іноземної держави чи Держфінмоніторингу" згідно з додатком 3 до Інструкції відповідає коду "603", вид рішення відповідно до додатка 12 до Інструкції відповідає коду "61").

Рядок 15 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких прийнято рішення про недоцільність інформування СУО та підготовлено довідки з обґрунтуванням прийнятих рішень.

Рядок 15.1 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 3 до Інструкції.

Рядок 16 - зазначаються дані про фінансові операції, за якими протягом звітного періоду від СУО надійшли файли-повідомлення про відмову від взяття їх на облік.

Рядок 17 - зазначаються дані про отримані запити від СУО про надання додаткової інформації, на які протягом звітного періоду були надіслані відповіді СУО.

{Абзац сорок четвертий пункту 4 пояснення до Форми  № 200 в редакції  Постанови Національного банку № 438  від 12.12.2011}

Рядок 18 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких протягом звітного періоду надіслано відповіді СУО про надання додаткової інформації на виконання пункту 9 частини другої статті 6 Закону.

Рядок 19 - зазначаються дані про отримані запити від СУО про надання інформації на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, на які протягом звітного періоду були надіслані відповіді СУО.

{Абзац сорок шостий пункту 4 пояснення до Форми  № 200 в редакції  Постанови Національного банку № 438  від 12.12.2011}

{Абзац сорок сьомий пункту 4 пояснення до Форми № 200 виключено на підставі Постанови Національного банку № 516 від 10.12.2012}

Рядок 20 - зазначаються дані про отримані запити від СУО про надання іншої інформації, зокрема тієї, що має гриф “Банківська таємниця”, копій документів, необхідних для виконання покладених на СУО завдань на які протягом звітного періоду були надіслані відповіді СУО.

{Абзац пункту 4 пояснення до Форми  № 200 в редакції  Постанови Національного банку № 438  від 12.12.2011}

У рядках 17, 19 і 20 зазначаються дані про кількість окремих запитів, які містяться у файлах-запитах СУО (відповідає кількості екземплярів структури INF_ZAP - ідентифікатор реквізиту FILE_OPER у файлі типу ХС). Якщо запит СУО надісланий на паперових носіях, то він відображається як один запит.

У рядках 19 і 20 інформація щодо окремого запиту зазначається по одному разу в межах кожного регіону, у якому здійснювалися фінансові операції/обслуговувався(лись) клієнт(и), про що поінформовано СУО на відповідний запит.

Якщо запит СУО про отримання іншої інформації та/або запит про надання інформації на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави стосується одночасно декількох типів клієнтів, то дані щодо такого запиту відображаються по одному разу щодо кожного окремого типу клієнта. Якщо запити СУО не стосуються клієнтів/осіб, які були клієнтами банку, то в рядках 19 і 20 інформація щодо таких запитів не зазначається.

Дані в рядках 17-20 відображаються відповідно до фактичного місця відкриття рахунку (рахунків) клієнтові (клієнтам)/проведення фінансових операцій без відкриття рахунку.

Якщо банк протягом звітного періоду отримав запити від СУО щодо особи(іб), яка(і) не була(и) його клієнтом(ами), то інформація щодо таких запитів та відповідей у формі не відображається.

Рядок 21.1 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких протягом звітного періоду від СУО надійшли повідомлення на виконання пункту 18 частини другої статті 18 Закону про порушення кримінальних справ за повідомленнями банку, що надсилалися до СУО відповідно до вимог статей 15, 16 Закону.

Рядок 21.2 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких протягом звітного періоду від СУО на виконання пункту 18 частини другої статті 18 Закону надійшли повідомлення про закриття кримінальних справ у ході досудового слідства, які були порушені за повідомленнями банку.

Рядок 21.3 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких протягом звітного періоду від СУО на виконання пункту 18 частини другої статті 18 Закону надійшли повідомлення про прийняті судами рішення за кримінальними справами, які були порушені за повідомленнями банку.

{Розділ 2 додатка доповнено Формою № 200 (місячна) та порядком щодо її заповнення згідно з Постановою НБУ № 403 від 28.10.2005, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 179 від 15.05.2006, № 188 від 27.06.2008; в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 438  від 12.12.2011, № 516 від 10.12.2012}

Форма № 201 (місячна)
Звіт з питань фінансового моніторингу про кількість окремих типів клієнтів банку

{Форма № 201 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 188 від 27.06.2008; в редакції Постанови Національного банку № 244 від 26.05.2010, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 541 від 13.12.2010; в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 438  від 12.12.2011 , № 516 від 10.12.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 201
Звіт з питань фінансового моніторингу про кількість окремих типів клієнтів банку

1. Звіт складається за такими типами клієнтів:

1 тип - юридична особа;

2 тип - фізична особа - підприємець;

3 тип - фізична особа.

За типами клієнтів "юридична особа" та "фізична особа - підприємець" зазначаються дані про суб'єктів господарювання, які на звітну дату мають державну реєстрацію та подали до банку всі документи, передбачені пунктом 3.2 глави 3 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493 (із змінами) (далі - Інструкція № 492).

Дані щодо договорів про спільну діяльність без створення юридичної особи (спільна діяльність юридичних осіб) відображаються за типом клієнта "юридична особа".

Дані щодо приватних нотаріусів та адвокатів, якім відкриваються рахунки в порядку, передбаченому пунктом 4.5 глави 4 Інструкції № 492, відображаються за типом клієнта "фізична особа".

2. Форма подається банками - юридичними особами в розрізі регіонів без подання форми за банк - юридичну особу в цілому. Під час складання звітності за формою в регіональному розрізі дані групуються відповідно до фактичного місця відкриття рахунку (рахунків) клієнтові (клієнтам)/проведення фінансових операцій без відкриття рахунку.

3. У частині I форми зазначаються:

дані про загальну кількість клієнтів за їх визначеними типами за окремими видами рахунків, які є відкритими за станом на звітну дату;

дані про кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період за окремими видами рахунків, які є відкритими за станом на звітну дату.

Дані про загальну кількість клієнтів за їх визначеними типами - це відомості про кількість клієнтів, яким на звітну дату відкрито поточні, вкладні (депозитні) рахунки, рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток (у тому числі з виплати заробітної плати, пенсії та інших соціальних виплат) та рахунки з обліку дорогоцінних металів (далі - окремі види рахунків).

Дані про кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період, - це відомості про кількість клієнтів, які за звітний період мали обороти за дебетом та/або кредитом за окремими видами рахунків. Якщо за окремим видом рахунків клієнта (клієнтів) протягом звітного періоду здійснювалися тільки операції, проведення яких ним (ними) не ініціювалося (договірне списання коштів на користь банку, зарахування відсотків за залишками коштів на рахунках клієнтів, зарахування коштів від третіх осіб, якщо немає списань за ініціативою клієнтів, тощо; примусове списання коштів з рахунків клієнтів, штрафи, пені тощо), то дані щодо такого клієнта (клієнтів) у колонках 4, 6, 8, 10, 12, 14 відповідних рядків форми не відображаються.

Кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період за окремим типом клієнтів за певним окремим видом рахунків, не може перевищувати відповідну загальну кількість клієнтів.

Якщо клієнт має рахунки в різних регіонах, то дані щодо нього відображаються по кожному регіону окремо щодо кожного окремого виду рахунку. Якщо клієнт має одночасно кілька рахунків у межах одного регіону, то дані про такого клієнта необхідно відображати один раз щодо кожного окремого виду рахунку.

Дані про кількість клієнтів, які мають одночасно кілька рахунків окремого виду в гривнях та/або в різних іноземних валютах (наприклад, рахунки в доларах США та/або євро, рублях тощо), зазначаються один раз за кожним окремим видом рахунку щодо національної та іноземної валюти.

Кожна частина форми № 201 підписується головою правління (ради директорів) та працівником банку, відповідальним за проведення фінансового моніторингу (відповідальний працівник). Частина І таблиці форми № 201 підписується також головним бухгалтером банку.

4. Опис параметрів заповнення частини I форми:

Колонка 3 - зазначається загальна кількість клієнтів банку - юридичних осіб, яким відкрито окремі види рахунків у банку в національній валюті.

Колонка 4 - зазначається кількість клієнтів банку - юридичних осіб, які здійснювали операції за місяць, що передує звітній даті, за окремими видами рахунків у національній валюті.

Колонка 5 - зазначається загальна кількість клієнтів банку - юридичних осіб, яким відкрито окремі види рахунків у банку в іноземній валюті.

Колонка 6 - зазначається кількість клієнтів банку - юридичних осіб, які здійснювали операції за місяць, що передує звітній даті, за окремими видами рахунків в іноземній валюті.

Колонка 7 - зазначається загальна кількість клієнтів банку - фізичних осіб - підприємців, яким відкрито окремі види рахунків у банку в національній валюті.

Колонка 8 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб - підприємців, які здійснювали операції за місяць, що передує звітній даті, за окремими видами рахунків у національній валюті.

Колонка 9 - зазначається загальна кількість клієнтів банку - фізичних осіб - підприємців, яким відкрито окремі види рахунків у банку в іноземній валюті.

Колонка 10 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб - підприємців, які здійснювали операції за місяць, що передує звітній даті, за відповідними видами рахунків в іноземній валюті.

Колонка 11 - зазначається загальна кількість клієнтів банку - фізичних осіб, яким відкрито окремі види рахунків у банку в національній валюті.

Колонка 12 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб, які здійснювали операції за місяць, що передує звітній даті, за окремими видами рахунків у національній валюті.

Колонка 13 - зазначається загальна кількість клієнтів банку - фізичних осіб, яким відкрито окремі види рахунків у банку в іноземній валюті.

Колонка 14 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб, які здійснювали операції за місяць, що передує звітній даті, за окремими видами рахунків в іноземній валюті.

Рядок 1 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку відповідного типу, яким відкрито поточні рахунки (балансові рахунки 2600, 2620, 2650).

У рядку 1 не відображаються дані щодо клієнтів, яким відкрито балансові рахунки 2600, 2620, 2650 лише для обліку: вкладів (депозитів), здійснення операцій з використанням платіжних карток (уключаючи платіжні картки Національної системи масових електронних платежів (далі - НСМЕП) та обліку дорогоцінних металів.

Рядок 1.1 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку - органів Державної казначейської служби України, яким відкрито рахунки за балансовими рахунками 257-ї групи.

Рядок 2 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку відповідного типу, яким відкрито вкладні (депозитні) рахунки (балансові рахунки 2610, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652) та рахунки для обліку коштів суб'єктів господарювання та фізичних осіб (2600, 2620, 2650), якщо вони використовуються для обліку вкладів (депозитів). У цьому рядку не відображаються дані щодо вкладних (депозитних) рахунків у дорогоцінних металах.

{Абзац шістнадцятий пункту 4 пояснення до Форми  № 201 із змінами, внесеними згідно з  Постановою Національного банку № 438  від 12.12.2011}

Рядок 3 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, яким відкрито рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток, уключаючи платіжні картки НСМЕП (балансові рахунки 2600, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655).

Рядок 3.1 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку - фізичних осіб, яким відкрито рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток з виплати заробітної плати, пенсії та інших видів соціальних виплат (дотації, субсидії тощо), уключаючи платіжні картки НСМЕП (балансові рахунки 2620, 2625).

Рядок 4 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку, яким відкрито поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки з обліку дорогоцінних металів (балансові рахунки 2600, 2620, 2650, 2610, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652).

{Абзац дев'ятнадцятий пункту 4 пояснення до Форми  № 201 в редакції  Постанови Національного банку № 438  від 12.12.2011}

5. У частині II форми зазначаються дані про клієнтів/осіб, які були клієнтами банку (далі - клієнти), щодо:

фінансових операцій яких банк прийняв рішення про їх зупинення у зв'язку з тим, що вони містять ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон);

фінансових операцій яких від Спеціально уповноваженого органу (далі - СУО) отримані рішення про подальше їх зупинення;

яких банк отримав від СУО рішення про зупинення видаткових операцій за їх рахунками;

фінансових операцій яких до банку надходили доручення СУО про моніторинг (відстеження) фінансових операцій;

фінансових операцій яких отримано доручення від СУО про виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави;

фінансових операцій яких: надходили запити від СУО про надання додаткової та/або іншої інформації, повідомлення про порушення (закриття) кримінальних справ, прийняті за ними рішення.

{Абзац сьомий пункту 5 пояснення до Форми  № 201 в редакції  Постанови Національного банку № 438  від 12.12.2011}

Якщо дані рядків 1-10.3 частини II форми стосуються клієнтів, які мають рахунки в різних регіонах, то вони відображаються по кожному регіону окремо. Дані щодо одного клієнта в межах одного регіону можуть повторюватись окремо в рядках 1-10.3 частини II форми.

{Абзац восьмий пункту 5 пояснення до Форми  № 201 із змінами, внесеними згідно з  Постановою Національного банку № 438  від 12.12.2011}

Дані в частині ІІ форми подаються за місяць, що передує звітній даті.

{Пункт 5 пояснення до Форми  № 201 доповнено абзацом згідно з  Постановою Національного банку № 438  від 12.12.2011}

6. Опис параметрів заповнення частини II форми:

Колонка 3 - зазначається кількість клієнтів банку - юридичних осіб.

Колонка 4 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб - підприємців.

Колонка 5 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб.

Рядок 1 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, щодо фінансових операцій яких банк згідно з частиною першою статті 17 Закону прийняв рішення про їх зупинення у зв'язку з тим, що вони містять ознаки, визначені статтями 15, 16 Закону.

Рядок 2 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, фінансові операції яких були зупинені банком згідно з частиною першою статті 17 Закону та щодо яких від СУО отримані рішення про подальше їх зупинення у випадках, установлених частиною другою статті 17 Закону.

Рядок 3 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, фінансові операції яких були зупинені банком згідно з частиною першою статті 17 Закону та щодо яких від СУО отримані рішення про подальше їх зупинення у випадках, установлених частиною п'ятою статті 17 Закону.

Якщо протягом звітного місяця щодо одного клієнта банку від СУО отримано рішення про подальше зупинення фінансових операцій і у випадках, установлених частинами другою та п'ятою статті 17 Закону, то інформація щодо такого клієнта зазначається і в рядку 2, і в рядку 3.

Рядок 4 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, щодо яких банк отримав від СУО рішення про зупинення видаткових операцій за їх рахунками у випадках, установлених частиною третьою статті 17 Закону.

Рядок 5 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, щодо яких банк отримав від СУО рішення про подальше зупинення видаткових операцій за їх рахунками у випадках, установлених частиною п'ятою статті 17 Закону.

Якщо протягом звітного місяця щодо одного клієнта банку від СУО отримано рішення про зупинення (подальше зупинення) видаткових операцій за його рахунками і у випадках, установлених частинами третьою та п'ятою статті 17 Закону, то інформація про такого клієнта зазначається і в рядку 4, і в рядку 5.

Рядок 6 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, щодо фінансових операцій яких до банку надходили запити СУО про моніторинг (відстеження) фінансових операцій.

Рядок 7 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, щодо фінансових операцій яких отримано доручення від СУО про виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції згідно з частиною п'ятою статті 22 Закону.

Рядок 8 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, щодо яких та/або фінансових операцій яких надходили запити СУО про надання додаткової та/або іншої інформації на які протягом звітного періоду були надіслані відповіді СУО.

{Абзац чотирнадцятий пункту 6 пояснення до Форми  № 201 із змінами, внесеними згідно  з  Постановою Національного банку № 438  від 12.12.2011}

Рядок 9 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, щодо яких отримано від СУО запити про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави на які протягом звітного періоду були надіслані відповіді СУО.

Відомості, які зазначаються в рядку 9, не включаються до даних рядка 8.

Рядок 10.1 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, щодо яких протягом звітного періоду від СУО надійшли повідомлення на виконання пункту 18 частини другої статті 18 Закону про порушення кримінальних справ за повідомленнями банку, що надсилалися до СУО відповідно до вимог статей 15, 16 Закону.

Рядок 10.2 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, щодо яких протягом звітного періоду від СУО на виконання пункту 18 частини другої статті 18 Закону надійшли повідомлення про закриття кримінальних справ у ході досудового слідства, які були порушені за повідомленнями банку.

Рядок 10.3 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, фінансові операції, щодо яких протягом звітного періоду від СУО на виконання пункту 18 частини другої статті 18 Закону надійшли повідомлення про прийняті судами рішення за кримінальними справами, які були порушені за повідомленнями банку.

Якщо банк протягом звітного періоду отримав запит від СУО щодо особи чи осіб, які не були його клієнтами, то інформація щодо таких осіб у формі не відображається.

{Пояснення щодо заповнення форми № 201 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 541 від 13.12.2010; в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011, із змінами, внесеними згідно  з Постановами Національного банку № 438  від 12.12.2011, № 516 від 10.12.2012}

{Розділ 2 додатка доповнено формою № 201 та поясненням щодо її заповнення згідно з Постановою НБУ № 403 від 28.10.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 188 від 27.06.2008, № 434 від 18.12.2008; в редакції Постанови Національного банку № 244 від 26.05.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 541 від 13.12.2010; в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Форма № 202 (квартальна)
Звіт про структуру внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Пояснення щодо заповнення форми № 202
Звіт про структуру внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Опис параметрів заповнення звіту.

Колонка 1 - зазначається код банку (відокремленого підрозділу), якому надані повноваження щодо ведення реєстру фінансових операцій (далі - Реєстр), і відповідає значенню коду підрозділу банку згідно з Довідником власних підрозділів банку, dptlist.dbf - 20 символів.

Колонка 2 - зазначається назва підрозділу банку (структурного, відокремленого), якому надані повноваження щодо ведення Реєстру, - 100 символів. Колонка 2 заповнюється лише, якщо повноваження щодо ведення Реєстру в банку - юридичній особі надано окремому структурному підрозділу фінансового моніторингу, наприклад, департаменту, управлінню, відділу, службі, - зазначається його назва (без зазначення найменування банку). У цьому разі в колонці 1 зазначається код головного банку.

Колонка 3 - зазначається порядок надання інформації Спеціально уповноваженому органу. Якщо підрозділ має повноваження надавати інформацію безпосередньо, то зазначається 1, через банк - юридичну особу зазначається 0.

Колонка 4 - зазначаються прізвище, ім’я, по батькові відповідального працівника з питань фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник) - 100 символів.

Колонка 5 - зазначається дата призначення відповідального працівника у форматі ДД.ММ.РРРР - 10 символів.

Колонка 6 - зазначаються прізвище, ім’я, по батькові осіб, які виконують обов’язки відповідального працівника на час його відсутності і які мають ключ електронного цифрового підпису, сертифікований у Центрі сертифікації ключів Національного банку, - 100 символів.

Колонка 7 - зазначається дата призначення особи, яка виконує обов’язки відповідального працівника на час його відсутності, у форматі ДД.ММ.РРРР - 10 символів.

Колонки 8 та 9 - зазначається інформація щодо відокремлених підрозділів банку, яким не надані повноваження щодо ведення Реєстру, але які здійснюють фінансові операції та надають інформацію про них до банку (відокремленого підрозділу), зазначеного в колонках 1, 2. У колонці 8 зазначається цифровий код регіону за місцезнаходженням таких підрозділів - 3 символи, а в колонці 9 зазначається кількість підрозділів у цьому регіоні - 4 символи.

{Розділ 2 додатка доповнено новою формою № 202 та поясненням щодо її заповнення згідно з Постановою Національного банку № 516 від 10.12.2012}

Форма № 302 (місячна)
Звіт про класифікацію кредитних операцій

{Форма № 302 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 22 від 27.01.2006, № 179 від 15.05.2006, № 255 від 12.07.2007, № 415 від 19.11.2007, № 188 від 27.06.2008, № 434 від 18.12.2008, № 679 від 17.11.2009, № 438  від 12.12.2011; в редакції Постанови Національного банку № 516 від 10.12.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 302
Звіт про класифікацію кредитних операцій

1. Звіт передбачає надання даних про класифікацію кредитних операцій та формування резервів для відшкодування можливих втрат за такими операціями відповідно до вимог Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року № 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за № 231/20544 (далі - Положення).

2. Інформація за кредитними операціями надається в розрізі всіх видів кредитних операцій, операцій з розміщення коштів на кореспондентських рахунках в інших банках, уключаючи нараховані за всіма цими операціями доходи. Інформація у звіті відображається на перше число місяця, наступного за звітним.

3. Підсумкові дані рядків І та ІІ цього звіту використовуються для розрахунку резервів за формою № 604 “Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями”.

4. Звіт складається в національній валюті (у копійках). Заборгованість за кредитними операціями, яка обліковується на балансі в іноземній валюті, відображається у звіті в гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком України за кожним кодом валют на звітну дату.

5. Розподіл заборгованості додатково здійснюється в розрізі параметрів “код валюти” (R030), “резидентність” (K030), “тип контрагента” (K150), “вид індивідуального споживання за цілями” (S260), “узагальнений вид забезпечення кредиту” (S032).

6. Зазначена інформація використовується для розрахунку розміру резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями за окремими видами валют та у зведеній формі за всіма валютами в гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком України за кожним кодом валют на звітну дату.

І. Операції на міжбанківському ринку

Під час складання звіту за рядками 1.1-1.4 ураховуються:

кредити та фінансовий лізинг, що надаються банками іншим банкам і обліковуються за балансовими рахунками 1600А, 1607 та за балансовими рахунками розділу 15 групи 152 “Кредити, що надані іншим банкам” Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 918/9517, із змінами (далі - План рахунків), а саме: 1520-1525, 1526КА, 1527, 1528, 1529;

депозити, що розміщені в інших банках та обліковуються за балансовими рахунками розділу 15 “Кошти в інших банках” Плану рахунків, а саме: 1502, 1508, 1509, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519.

Дані за операціями на міжбанківському ринку з розподілом за групами країн надаються за параметрами клієнтів.

Рядок 1 - зазначається загальна сума даних рядків 1.1, 1.2, 1.3 і 1.4 у відповідних колонках 3 - 14.

Рядок 2 - зазначається сума коштів, що розміщені на кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках, та обліковується за балансовими рахунками 1500А, 1508, 1509.

Рядок 3 - зазначається загальна сума позабалансових гарантій, поручительств, акредитивів та акцептів, що надані банкам та обліковуються за рахунками 9000-9003 Плану рахунків.

Рядок 4 - зазначається загальна сума позабалансових зобов’язань з кредитування, що надані банкам та обліковуються за рахунком 9100 Плану рахунків.

Колонка 3 - зазначається загальна сума заборгованості за операціями на міжбанківському ринку.

Дані колонки 3 дорівнюють сумі даних колонок 5, 7, 9, 11 та 13.

Колонка 4 - зазначається загальна сума нарахованих доходів за операціями на міжбанківському ринку, що обліковується за рахунками 1508, 1509, 1518, 1519, 1527, 1529.

Дані колонки 4 дорівнюють сумі даних колонок 6, 8, 10, 12 та 14.

Рядок 5 - зазначається загальна сума фактично сформованого резерву за заборгованістю за операціями на міжбанківському ринку, яка зазначена в рядках 1, 2, 3, і 4 цього розділу (1590, 1592, 3690).

Рядок 5.1 - зазначається сума фактично сформованого резерву за кредитами, фінансовим лізингом, депозитами (1590).

Рядок 5.2 - зазначається сума фактично сформованого резерву за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках (1592).

Рядок 5.3 - зазначається сума фактично сформованого резерву за позабалансовими зобов’язаннями з кредитування та гарантіями, що надані банкам (3690).

Колонка 3 - зазначається сума фактично сформованих резервів за операціями на міжбанківському ринку, що обліковується за рахунками 1590, 1592, 3690.

Колонки 5, 7, 9, 11, 13 - зазначається сума фактично сформованого банком резерву за відповідною категорією якості заборгованості за операціями на міжбанківському ринку, що обліковується за рахунками 1590, 1592, 3690.

ІІ. Операції з клієнтами

Під час складання звіту за кредитами, що надаються банками за операціями з клієнтами, ураховуються балансові рахунки розділів 20, 21, 22, 26А Плану рахунків.

Рядок 1 - зазначається загальна сума даних рядків 1.1, 1.2 цього розділу в колонках 3-14.

Рядок 1.1 - 210 “Кредити, що надані органам державної влади” (2102, 2103, 2105, 2106КА, 2107, 2108, 2109), 212 “Іпотечні кредити, що надані органам державної влади” (2122, 2123, 2125, 2126КА, 2127, 2128, 2129).

Рядок 1.2 - 211 “Кредити, що надані органам місцевого самоврядування” (2112, 2113, 2115, 2116КА, 2117, 2118, 2119), 213 “Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування” (2132, 2133, 2135, 2136КА, 2137, 2138, 2139).

Рядок 2 - зазначається загальна сума даних рядків 2.1-2.7 цього розділу в колонках 3-14.

Рядок 2.1 - “Кошти, що надані за овердрафтом” (2600А, 2605А, 2607, 2650А, 2655А, 2657).

Рядок 2.2 - 201 “Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання” (2010, 2016КА, 2018).

Рядок 2.3 - 202 “Кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання” (2020, 2026КА, 2027, 2028, 2029).

Рядок 2.4 - 203 “Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання” (2030, 2036КА, 2037, 2038, 2039).

Рядок 2.5 - 206 “Кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання” (2062, 2063, 2065, 2066КА, 2067, 2068, 2069).

Рядок 2.6 - 207 “Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання” (2071, 2072 - 2075, 2076КА, 2077, 2078, 2079).

Рядок 2.7 - 208 “Іпотечні кредити, що надані суб’єктам господарювання” (2082, 2083, 2085, 2086КА, 2087, 2088, 2089).

Дані за кредитами з розподілом суб’єктів господарювання на державні та недержавні підприємства надаються за параметром інституційного сектору економіки (К 074).

Рядок 3 - зазначається сума даних рядків 3.1-3.5 цього розділу в колонках 3-14.

Рядок 3.1 - 220 “Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам” (2202, 2203, 2205, 2206КА, 2207, 2208, 2209).

Рядки 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 - заповнюються за параметром “вид індивідуального споживання за цілями” (S 260).

Рядок 3.2 - 221 “Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам” (2211, 2215, 2216КА, 2217, 2218, 2219).

Рядок 3.3 - 222 “Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам” (2220, 2226КА, 2227, 2228, 2229).

Рядок 3.4 - 223 “Іпотечні кредити, що надані фізичним особам” (2232, 2233, 2235, 2236КА, 2237, 2238, 2239).

Рядки 3.4.1, 3.4.2 - заповнюються за параметром “узагальнений вид забезпечення кредиту” (S 032).

Якщо забезпеченням за іпотечним кредитом фізичної особи є кілька видів іпотеки, то слід проставляти значення параметра (S032) того виду іпотеки, вартість якого є найбільшою.

Рядок 3.5 - “Кредити овердрафт за поточними та картковими рахунками” (2620А, 2625А, 2627).

Рядок 4 - зазначається загальна сума даних рядків 4.1-4.3 цього розділу у відповідних колонках 3 - 14.

Рядок 4.1 - позабалансові зобов’язання за гарантіями, що надані органам державної влади (9020, 9023).

Рядок 4.2 - позабалансові зобов’язання за гарантіями, що надані суб’єктам господарювання (9020, 9023).

Рядок 4.3 - позабалансові зобов’язання за гарантіями, що надані фізичним особам (9020, 9023).

Рядок 5 - зазначається загальна сума даних рядків 5.1-5.3 цього розділу у відповідних колонках 3-14.

Рядок 5.1 - позабалансові зобов’язання з кредитування, що надані органам державної влади (9122, 9129).

Рядок 5.2 - позабалансові зобов’язання з кредитування, що надані суб’єктам господарювання (9122, 9129).

Рядок 5.3 - позабалансові зобов’язання з кредитування, що надані фізичним особам (9122, 9129).

Колонка 3 - зазначається загальна сума заборгованості за кредитними операціями.

Дані колонки 3 дорівнюють сумі даних колонок 5, 7, 9, 11 та 13.

Колонка 4 - зазначається загальна сума нарахованих доходів за кредитами.

Дані колонки 4 дорівнюють сумі даних колонок 6, 8, 10, 12 та 14.

Рядок 6 - зазначається загальна сума фактично сформованого резерву за заборгованістю за операціями з органами державної влади, яка зазначена в рядках 1, 4.1, 5.1 цього розділу (2400, 2401, 3690).

Рядок 6.1 - зазначається сума фактично сформованого резерву за кредитами, що надані органам державної влади (2400, 2401).

Рядок 6.2 - зазначається сума фактично сформованого резерву за позабалансовими зобов’язаннями з кредитування та гарантіями, що надані органам державної влади (3690).

Рядок 7 - зазначається загальна сума фактично сформованого резерву за заборгованістю за операціями із суб’єктами господарювання, яка зазначена в рядках 2, 4.2, 5.2 цього розділу (2400, 2401, 3690).

Рядок 7.1 - зазначається сума фактично сформованого резерву за кредитами, що надані суб’єктам господарювання (2400, 2401).

Рядок 7.2 - зазначається сума фактично сформованого резерву за позабалансовими зобов’язаннями з кредитування та гарантіями, що надані суб’єктам господарювання (3690).

Рядок 8 - зазначається загальна сума фактично сформованого резерву за заборгованістю за операціями з фізичними особами, яка зазначена в рядках 3, 4.3, 5.3 цього розділу (2400, 2401, 3690).

Рядок 8.1 - зазначається сума фактично сформованого резерву за кредитами, що надані фізичним особам (2400, 2401).

Рядок 8.2 - зазначається сума фактично сформованого резерву за позабалансовими зобов’язаннями з кредитування та гарантіями, що надані фізичним особам (3690).

Колонка 3 - зазначається сума фактично сформованих резервів за операціями з клієнтами, що обліковується за рахунками 2400, 2401, 3690.

Колонки 5, 7, 9, 11, 13 - зазначаються суми фактично сформованих резервів, що обліковуються за рахунками 2400, 2401, 3690.

ІІІ. Заборгованість за кредитними операціями та фінансовими зобов’язаннями

Зазначається загальна сума даних рядків I і II у відповідних колонках 3-14.

{Форма № 302 та пояснення щодо її заповнення із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ № 276  від 17.06.2004, в редакції Постанови Національного банку № 642 від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 99 від 31.03.2005, № 179 від 15.05.2006, № 255 від 12.07.2007, № 415 від 19.11.2007, № 188 від 27.06.2008, № 434 від 18.12.2008, № 679 від 17.11.2009, № 244 від 26.05.2010, № 541 від 13.12.2010, № 438  від 12.12.2011; в редакції Постанови Національного банку № 516 від 10.12.2012}

Форма № 310Д (щоденна)
Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних) за _______________ 20__ року

{Форма № 310Д із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 466 від 19.12.2006, № 255 від 12.07.2007, № 434 від 18.12.2008, № 162 від 24.05.2011, № 438  від 12.12.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 310Д
Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)

Під час надання інформації щодо кредитів в іноземній валюті відображаються:

суми наданих (отриманих на міжбанківському ринку) або пролонгованих протягом дня кредитів згідно з укладеними договорами (сума курсової різниці не включається);

суми і процентні ставки за кредитами, що надані банками юридичним та фізичним особам за день у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком України за кожним кодом валют за кожний операційний день.

Інформація за пролонгованими договорами за операціями на міжбанківському кредитному ринку або за операціями з клієнтами надається, якщо відбулася зміна суми кредиту. Під зміною суми кредиту для цілей заповнення цієї форми слід розуміти наявність позитивної різниці між сумою кредиту за додатковим договором і залишком за первинним договором.

За рахунками, які включаються до форми (крім тих, за якими відображаються кредити овердрафт), облік оборотів за фактично наданими за день та пролонгованими кредитами слід вести за параметром D020, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином:

обороти за кредитами, фактично наданими за день;

обороти за пролонгованими кредитами;

інші обороти за рахунком.

Вартість користування коштами у звітності за формою відображається як середньозважена процентна ставка. Вона розраховується як відношення суми добутків вартості окремих кредитів за кредитними договорами та їх обсягів до загального обсягу всіх кредитів.

Середньозважена процентна ставка за кредитами розраховується за такою формулою:

,

де ρ - середньозважена процентна ставка за кредитами (у процентах річних);

Pi - вартість окремого кредиту (i) за кредитним договором (у процентах річних);

Vi - обсяг окремого кредиту (i) за кредитним договором;

n - кількість кредитів (i).

Вартість окремого кредиту за кредитним договором розраховується як сума процентної ставки за кредитом та всіх інших платежів (комісій), що сплачується позичальником на користь банку у зв’язку з ініціюванням, отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту, і які відомі та можуть бути обраховані на момент укладання кредитного договору.

Вартість окремого кредиту (i) за кредитним договором розраховується за такою формулою:

,

де Pi - вартість окремого кредиту (i) за кредитним договором (у процентах річних);

Ri - ставка за кредитом (i), визначена в кредитному договорі (у процентах річних);

Fji - платіж (комісія) (j) за окремим кредитом (i) (у процентах річних);

m - кількість платежів (комісій) (j) на користь банку за кредитом (i).

У разі встановлення банком плати за кредит не у вигляді процентів річних, а у фіксованій сумі, остання у звітності за формою перераховується в проценти річних за такою формулою:

,

де Ri - ставка за кредитом (i), визначена у кредитному договорі (у процентах річних);

Si - фіксована сума плати за кредит (i);

Vi - обсяг окремого кредиту (i);

D - кількість днів у році [365 (366) днів];

d - кількість днів з дати видачі кредиту до дати його погашення.

У разі встановлення банком платежу (комісії) не у вигляді процентів річних, а у фіксованій сумі, остання у звітності за формою перераховується в проценти річних за такою формулою:

,

де Fji - платіж (комісія) (j) за окремим кредитом (i) (у процентах річних);

Tji - фіксована сума платежу (комісії) (j) за окремим кредитом (i);

Vi - обсяг окремого кредиту (i);

D - кількість днів у році [365 (366) днів];

d - кількість днів з дати видачі кредиту до дати його погашення.

Під час розрахунку вартості окремого кредиту інформація за платежами (комісіями) на користь третіх осіб (страхових компаній, нотаріальних контор тощо) не враховується.

Суми оборотів за рахунками обліку кредитних операцій, що сформовані для відображення суттєвих змін за фінансовими інструментами або виникли в результаті реструктуризації (або зміни валюти) кредитного договору або в разі переоформлення раніше наданого банком кредиту на іншого позичальника, переуступки боргу за кредитом клієнта одним банком іншому банку, для цілей цієї форми не вважаються фактично наданими (пролонгованими) кредитами за день, й інформація про них не надається.

I. Операції на міжбанківському ринку

Під час складання звіту за цією формою враховуються суми та вартість кредитів (у процентах річних) (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті), що фактично надані (або пролонговані) іншим банкам за день, а також отримані (або пролонговані) від інших банків за день та обліковуються на рахунках класу 1 (розділи 15 "Кошти в інших банках" та 16 "Кошти інших банків") Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 918/9517, із змінами (далі - План рахунків), у тому числі за такими підрозділами:

1 (Кредити, що надані іншим банкам) - зазначаються суми, що надані або пролонговані іншим банкам за день і обліковуються на рахунках 1521, 1523, 1524, 1520, 1600А (надані кредити овердрафт). Інформація про обсяги кредиту овердрафт, наданого за день іншим банкам розраховується за кожним банком як позитивна різниця між дебетовим сальдо на кінець операційного дня та дебетовим сальдо на початок операційного дня. Величина вартості кредитів (у процентах річних) надається як середньозважена (розрахована на позитивну різницю дебетового сальдо). Якщо різниця дебетового сальдо за рахунками банків, яка склалась між кінцем і початком операційного дня, дорівнює нулю або від'ємна, то інформація за операціями овердрафт за цей день не надається;

2 (Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо) - зазначаються суми, що надані або пролонговані іншим банкам за день і обліковуються на рахунку 1522;

3 (Кредити, що отримані від інших банків) - зазначаються суми, що отримані або пролонговані банками від інших банків за день і обліковуються на рахунках 1621, 1623, 1624, 1500П (отримані кредити овердрафт). Інформація про обсяги кредиту овердрафт, отриманого за день від інших банків, розраховується за кожним банком як позитивна різниця між кредитовим сальдо на кінець операційного дня та кредитовим сальдо на початок операційного дня. Величина вартості кредитів (у процентах річних) надається як середньозважена (розрахована на позитивну різницю кредитового сальдо). Якщо різниця кредитового сальдо за рахунками банків, яка склалась між кінцем і початком операційного дня, дорівнює нулю або від'ємна, то інформація за операціями овердрафт за цей день не надається;

4 (Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо) - зазначаються суми, що отримані або пролонговані банками від інших банків за день і обліковуються на рахунку 1622.

Розрахунки за підрозділами здійснюються таким чином (алгоритм розрахунку).

За підрозділом 1 (Кредити, що надані іншим банкам):

резидентам:

Е1 = Е1.0 + Е1.1 + ... + Е1.7 + Е1.8 + Е1.9,

Є1 = (Е1.0 · Є1.0 + Е1.1 · Є1.1 + ... + Е1.7 · Є1.7 + Е1.8 · Є1.8 + Е1.9 · Є1.9) / Е1;

нерезидентам:

Ж1 = Ж1.0 + Ж1.1 + ... + Ж1.7 + Ж1.8 + Ж1.9;

З1 = (Ж1.0 · З1.0 + Ж1.1 · З1.1 + ... + Ж1.7 · З1.7 + Ж1.8 · З1.8 + Ж1.9 · З1.9) / Ж1;

усього:

Б1 = Е1 + Ж1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.0 + Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5 + Б1.6 + Б1.7+ Б1.8 +Б1.9;

В1 = (Е1 · Є1 + Ж1 · З1) / Б1,

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.0 · В1.0 + Б1.1 · В1.1 + … + Б1.7 · В1.7 + Б1.8 · В1.8 + Б1.9 · В1.9) / Б1.

За підрозділами:

2 (Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо),

3 (Кредити, що отримані від інших банків),

4 (Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо) - показники розраховуються аналогічно до вищенаведеного (з індексами 2, 3 і 4 відповідно).

Під час складання звіту за цією формою інформація про суми і вартість пролонгованих кредитів (у процентах річних) на міжбанківському ринку надається довідково в колонках "Г" і "Д". Розрахунки здійснюються аналогічно до вищенаведеного порядку.

II. Операції з клієнтами

Під час складання звіту за цією формою враховуються суми і вартість кредитів (у процентах річних) (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті), що фактично надані або пролонговані банками за день суб'єктам господарювання, органам державної влади, небанківським фінансовим установам та фізичним особам і обліковуються на рахунках класу 2 (розділи 20 "Кредити, що надані суб'єктам господарювання", 21 "Кредити, що надані органам державної влади", 22 "Кредити, що надані фізичним особам", 26 "Кошти клієнтів банку" - лише за наданими кредитами овердрафт) Плану рахунків, у тому числі за такими підрозділами:

0 (Кредити надані - усього);

1 (Кредити, що надані суб'єктам господарювання) - зазначаються суми кредитів, що фактично надані або пролонговані суб'єктам господарювання за день і обліковуються на рахунках 2030, 2062, 2063, 2071-2074, 2082, 2083. Інформація про обсяги кредиту овердрафт, наданого за день суб'єктам господарювання, розраховується за кожним клієнтом (за рахунками 2600А, 2605А,) за кожним його рахунком як позитивна різниця між дебетовим сальдо на кінець операційного дня та дебетовим сальдо на початок операційного дня. Величина вартості кредитів (у процентах річних) надається як середньозважена (розрахована на різницю дебетового сальдо). Якщо різниця дебетового сальдо за рахунками клієнта (2600А, 2605А), яка встановилася між кінцем і початком операційного дня, дорівнює нулю або від'ємна, то інформація за операціями овердрафт за цей день не надається. Операції з акредитивами, що обліковуються на рахунках 2062, 2063, до форми звітності не включаються, а облік оборотів за ними має відображатись за параметром Д020 у частині "інші обороти за рахунком";

1р (Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання) - зазначаються суми кредитів, що фактично надані або пролонговані суб'єктам господарювання за операціями репо за день і обліковуються на рахунку 2010;

1в (Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання) - зазначаються суми кредитів, що фактично надані або пролонговані за врахованими векселями суб'єктам господарювання за день і обліковуються на рахунку 2020;

2 (Кредити, що надані небанківським фінансовим установам) - інформація про обсяги кредиту овердрафт, наданого за день небанківським фінансовим установам, розраховується за кожним клієнтом (за рахунками 2650А, 2655А), за кожним його рахунком як позитивна різниця між дебетовим сальдо на кінець операційного дня та дебетовим сальдо на початок операційного дня. Величина вартості кредитів (у процентах річних) надається як середньозважена (розрахована на різницю дебетового сальдо). Якщо різниця дебетового сальдо за рахунками клієнта (2650А, 2655А), яка встановилася між кінцем і початком операційного дня, дорівнює нулю або від'ємна, то інформація за операціями овердрафт за цей день не надається;

3 (Кредити, що надані органам державної влади) - зазначаються суми кредитів, що фактично надані або пролонговані органам державної влади та місцевого самоврядування за день і обліковуються на рахунках 2102, 2103, 2112, 2113, 2122, 2123, 2132, 2133;

4 (Кредити, що надані фізичним особам) - зазначаються суми кредитів, що фактично надані або пролонговані фізичним особам за день і обліковуються на рахунках 2202, 2203, 2211, 2232, 2233. Інформація про обсяги кредиту овердрафт, наданого за день фізичним особам, розраховується за кожним клієнтом (за рахунками 2620А, 2625А), за кожним його рахунком як позитивна різниця між дебетовим сальдо на кінець операційного дня та дебетовим сальдо на початок операційного дня. Величина вартості кредитів (у процентах річних) надається як середньозважена (розрахована на різницю дебетового сальдо). Якщо різниця дебетового сальдо за рахунками клієнта (2620А, 2625А), яка встановилася між кінцем і початком операційного дня, дорівнює нулю або від'ємна, то інформація за операціями овердрафт за цей день не надається. Операції з акредитивами, що обліковуються на рахунках 2202, 2203, до форми звітності не включаються, а облік оборотів за ними має відображатись за параметром Д020 у частині "інші обороти за рахунком";

4в (Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам) - зазначаються суми кредитів, що надані або пролонговані фізичним особам за день і обліковуються на рахунку 2220.

Розрахунки за підрозділами здійснюються таким чином (алгоритм розрахунку).

Підрозділ 0 (Кредити надані - усього) розраховується як сума підрозділів 1, 1р, 1в, 2, 3, 4, 4в (усього та за кожним строком окремо). Вартість кредиту (у процентах річних) розраховується як середньозважена.

За підрозділом 1 (Кредити, що надані суб'єктам господарювання):

резидентам:

1 = Е1.0 + Е1.1 + Е1.2 + ... + Е1.10 + Е1.11,

Є1 = (Е1.0 · Є1.0 + Е1.1 · Є1.1 + ... + Е1.10 · Є1.10 + Е1.11 · Є1.11) / Е1;

нерезидентам:

Ж1 = Ж1.0 + Ж1.1 + Ж1.2 + ... + Ж1.10 + Ж1.11,

З1 = (Ж1.0 · З1.0 + Ж1.1 · З1.1 + ... + Ж1.10 · З1.10 + Ж1.11 · З1.11) / Ж1;

усього:

Б1 = Е1 + Ж1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.0 + Б1.1 + ... + Б1.10 + Б1.11,

В1 = (Е1 · Є1 + Ж1 · З1)/Б1,

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.0 · В1.0 + Б1.1 · В1.1 + ... + Б1.10 · В1.10 + Б1.11 · В1.11) / Б1.

За підрозділами:

1р (Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання),

1в (Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання),

2 (Кредити, що надані небанківським фінансовим установам),

3 (Кредити, що надані органам державної влади),

4 (Кредити, що надані фізичним особам),

4в (Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам) - показники розраховуються аналогічно до вищенаведеного (з індексами 1р, 1в, 2, 3 4 і 4в відповідно).

Під час складання звіту за цією формою інформація про суми і вартість пролонгованих кредитів (у процентах річних) клієнтам надається довідково в колонках "Г" і "Д". Розрахунки здійснюються аналогічно до вищенаведеного порядку.

У разі надання банком зведеної інформації за філіями розраховуються загальна сума договорів щодо наданих кредитів і середньозважена вартість кредиту (у процентах річних).

Приклад розрахунку. Припустимо, що банк має таку зведену інформацію за трьома філіями в національній валюті:

філія № 1:

3 договори на суму 10000 00 коп. - середньозважена вартість кредитів 18,9% річних на строк до 31 дня;

філія № 2:

5 договорів на суму 900000 00 коп. - середньозважена вартість кредитів 16,7% річних на строк до 31 дня;

філія № 3:

8 договорів на суму 500000 00 коп. - середньозважена вартість кредитів 13,5% річних на строк до 31 дня.

Отже, у цілому щодо банку матимемо таку інформацію:

на строк до 31 дня сума становитиме 1410000 00 коп.(10000  00  +  900000  00 + 500000 00), а середньозважена вартість кредитів - 15,58% річних і розраховуватиметься таким чином:

(10000 00 · 18,9 + 900000 00 · 16,7 + 500000 00 · 13,5) / 1410000 00 = 15,58%.

Аналогічні розрахунки середньозваженої вартості кредиту (у процентах річних) здійснюються за всіма видами валют на кожний строк окремо.

Приклад розрахунку за кредитами овердрафт

(копійки)

 

За станом на 05.08.2004 

За станом на 06.08.2004 

 
 
 
 
... 

За станом на 29.08.2004 

За станом на 30.08.2004 

за станом на початок операційного дня 

за станом на кінець операційного дня 

за станом на початок операційного дня 

за станом на кінець операційного дня 

за станом на початок операційного дня 

за станом на кінець операційного дня 

за станом на початок операційного дня 

за станом на кінець операційного дня 

Дебетове сальдо клієнта № 1 (транспорт) 

160 

180 

180 

160 

  

160 

160 

160 

170 

Різниця між початком і кінцем операційного дня 

  

20 

  

-20 

  

  

  

+10 

за кредитами овердрафт 

  

інформація надається в сумі 20 

  

інформація не надається 

  

  

інформація не надається 

  

інформація надається в сумі 10 

Процентна ставка за договором за кредитом овердрафт 

  

25 % річних 

  

  

  

  

  

  

18 % річних 

Дебетове сальдо клієнта № 2 (сільське господарство) 

50 

30 

30 

70 

  

70 

90 

90 

100 

Різниця між початком і кінцем операційного дня 

  

-20 

  

+40 

  

  

+20 

  

+10 

за кредитами овердрафт 

  

інформація не надається 

  

інформація надається в сумі 40 

  

  

інформація надається в сумі 20 

  

інформація надається в сумі 10 

Процентна ставка за договором за кредитом овердрафт 

  

  

  

15 % річних 

  

  

15 % річних 

  

15 % річних 

Дебетове сальдо клієнта № 3 (добувна промисловість) 

70 

60 

60 

80 

  

80 

120 

120 

100 

Різниця між початком і кінцем операційного дня 

  

-10 

  

+20 

  

  

+40 

  

-20 

за кредитами овердрафт 

  

інформація не надається 

  

інформація надається в сумі 20 

  

  

інформація надається в сумі 40 

  

інформація не надається 

Процентна ставка за договором за кредитом овердрафт 

  

  

  

20 % річних 

  

  

20 % річних 

  

  

Дебетове сальдо клієнта № 4 (будівництво) 

50 

10 

10 

60 

  

60 

110 

110 

150 

Різниця між початком і кінцем операційного дня 

  

-40 

  

+50 

  

  

+50 

  

+40 

за кредитами овердрафт 

  

інформація не надається 

  

інформація надається в сумі 50 

  

  

інформація надається в сумі 50 

  

інформація надається в сумі 40 

Процентна ставка за договором за кредитом овердрафт 

  

  

  

12 % річних 

  

  

12 % річних 

  

12 % річних 

Розрахунок середньозваженої процентної ставки за день 

(20 · 25 %)
-----------------
20 

(40 · 15 % + 20 · 20 % + 50 · 12 %)
-----------------------------------------
40+20+50 

  

(20 · 15 % + 40 · 20 % + 50 · 12 %)
--------------------------------------
20+40+50 

(10 · 18 % + 10 · 15 % + 40 · 12 %)
------------------------------------------
10 + 10 + 40 

Аналогічні розрахунки середньозваженої вартості кредиту (у процентах річних) овердрафт здійснюються за всіма видами валют.

{Форма № 310Д та пояснення щодо її заповнення в редакції Постанови Національного банку № 530 від 03.12.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ № 276 від 17.06.2004, в редакції Постанови Національного банку № 642 від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 99 від 31.03.2005, № 22 від 27.01.2006, № 466 від 19.12.2006, № 255 від 12.07.2007, № 415 від 19.11.2007, № 434 від 18.12.2008, № 679  від 17.11.2009, № 541 від 13.12.2010, № 225 від 08.06.2012}

Форма № 310 (місячна)
Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків) за __________ 20__ року

{Форма № 310 в редакції Постанови Національного банку № 434 від 18.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 679 від 17.11.2009, № 438  від 12.12.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 310
Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)

1. Звіт передбачає надання банками даних про суми наданих кредитів і залучених депозитів протягом звітного місяця в розрізі секцій видів економічної діяльності, інституційних секторів економіки, видів валют і початкових строків погашення кредитів, а також процентні ставки за ними.

2. У звіті враховуються суми та процентні ставки за первинними кредитними або депозитними договорами, укладеними протягом звітного місяця, а також суми та процентні ставки за додатковими (у тому числі пролонгованими) кредитними або депозитними договорами, за якими відбулася зміна або суми, або процентної ставки, або суми та процентної ставки. Якщо зміна або процентної ставки, або суми, або суми та процентної ставки відбулася за додатковим договором, то у звіті відображається сума, на яку укладається додатковий договір, строк і процентна ставка за ним. Інформація за пролонгованими договорами за операціями не надається в разі продовження строку за договором без зміни суми та процентної ставки. У звіт не включаються суми за розрахунковими операціями.

3. Дані щодо сум кредитів, наданих в іноземній валюті, і депозитів, залучених в іноземній валюті, відображаються в гривневому еквіваленті, що перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, за кожним кодом валют за кожний операційний день; сума курсових різниць не включається.

4. У звіті відображається сукупний розмір винагороди (реальна плата за кредит/депозит), що визначений у кредитному/депозитному договорі, з урахуванням як плати за користування наданими/залученими коштами у вигляді процентної ставки, так і будь-яких інших доходів (комісій), установлених у вигляді фіксованої суми або у відсотках до суми договору, що сплачуються позичальником/банком у зв'язку з ініціюванням, отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту або залученням, використанням, поверненням депозиту, у процентах річних. У разі встановлення банками плати за користування коштами лише у фіксованій сумі у звітності за формою відображається плата у перерахунку до суми коштів, зазначеної в договорі, у процентах річних.

5. У звіті відображаються суми (обсяги) кредитів/депозитів і процентних ставок за ними за балансовими рахунками з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, секцій видів економічної діяльності K112, інституційних секторів економіки K072, початкових строків погашення S180, розподілу суми оборотів D020 та додаткового розподілу аналітичних рахунків R013.

За рахунками, які включаються до форми (крім тих, за якими відображаються кредити овердрафт), облік оборотів за кредитами/депозитами слід вести за параметром D020, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином:

обороти за кредитами, фактично наданими/обороти за депозитами (вкладами), фактично залученими;

обороти за пролонгованими кредитами/депозитами (зі зміною суми кредиту, під якою слід розуміти наявність позитивної різниці між сумою за додатковим договором і залишком за первинним договором);

інші суми за додатковими договорами (у тому числі пролонгованими), за якими відбулася зміна процентної ставки або валюти кредиту/депозиту;

інші обороти за рахунком.

Якщо умовами строкового банківського депозиту (вкладу) передбачається можливість вільного користування клієнтом коштами понад обумовлену договором суму незнижуваного залишку, банк відображає суми незнижуваного залишку за параметром початкових строків погашення S180 відповідно до строку залучення коштів згідно з умовами договору.

Суми перевищення незнижуваного залишку, які клієнт може знімати без обмежень, банк відображає за значенням "на вимогу".

У разі внесення клієнтом коштів на депозит та зняття їх протягом одного операційного дня у звітність за формою надається інформація про суму обрахованих щоденно відповідно до форми № 350Д позитивних різниць між сумою залученого та виданого депозиту за рахунками клієнту. Інформація за даними, які подаються в щоденній інформації відповідно до форми № 350Д, має накопичуватися в базі даних банку для подання в місячному звіті

6. Під час надання банком зведеної інформації за відокремленими підрозділами банку розраховуються загальна сума коштів і середньозважена процентна ставка.

7. Показники сум (обсягів) наданих і пролонгованих кредитів та залучених і пролонгованих депозитів складаються за таким розрахунком:

№ з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(обороти за кредитами/депозитами, що обліковуються на рахунках) 

I. Кредити, надані на міжбанківському ринку 

рахунки 1520, 1521, 1522, 1523*, 1524*, 1600 А** 

II. Кредити, надані клієнтам 

рахунки 2010, 2020*, 2030*, 2062*, 2063*, 2071, 2072, 2073, 2074, 2082, 2083, 2102, 2103, 2112, 2113, 2122, 2123, 2132, 2133, 2202*, 2203*, 2211, 2220*, 2232, 2233, 2600А**, 2605А**, 2620А**, 2625А**, 2650А**, 2655А** 

III. Депозити, залучені на міжбанківському ринку 

рахунки 1602*, 1610, 1612, 1613 

IV. Депозити, залучені в клієнтів 

рахунки 2525, 2546, 2610, 2611, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652, (2600П, 2605П, 2620П*, 2625П, 2650П, 2655П)*** 

__________
*  Розрахункові  операції з акредитивами, що обліковуються на рахунках, до звітних даних не включаються, а облік оборотів за ними має відображатися за параметром D020 у частині "інші обороти за рахунком".
** Дані про суми кредиту овердрафт, наданого протягом місяця, визначаються як сума обрахованих щоденно відповідно до форми № 310Д позитивних різниць дебетового сальдо за рахунками клієнтів, яка встановилася за місяць. Інформація за даними, які надаються в щоденній інформації відповідно до форми № 310Д з урахуванням аналітичних параметрів секції видів економічної діяльності, інституційних секторів економіки, має накопичуватися в базі даних банку для подання в місячному звіті. Для кредитів овердрафт параметр S180 має значення "1".
***  За  рахунками  2600П,  2605П, 2620П, 2625П, 2650П, 2655П облік оборотів ведеться за параметром R013, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином:
вкладний (депозитний) рахунок;
поточний рахунок.
У звіт не включаються суми за поточними рахунками.

8. Процентна ставка за кредитами або депозитами розраховується як середньозважена величина процентних ставок за обсягами фактично наданих і пролонгованих кредитів або фактично залучених і пролонгованих депозитів у національній та іноземній валюті в річному обчисленні.

9. За кожним балансовим рахунком, кодом резидентності, кодом валюти, за кожною секцією видів економічної діяльності, інституційним сектором економіки та строком погашення процентні ставки розраховуються за такою формулою:


- середньозважена процентна ставка за кредитами/депозитами;


Pn

- процентна ставка за n-м кредитним/депозитним договором;


Vn

- сума (обсяг) кредитів за n-м кредитним/депозитним

10. Показники форми відображаються в окремих звітних документах у розрізі параметрів аналітичного обліку, зазначених у пункті 5 цього пояснення.

{Форма № 310 та пояснення щодо її заповнення в редакції Постанови Національного банку № 530 від 03.12.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 458 від 29.09.2004, в редакції Постанови Національного банку № 642 від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 99 від 31.03.2005, в редакції Постанови Національного банку № 22 від 27.01.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 179 від 15.05.2006, № 255 від 12.07.2007; в редакції Постанови Національного банку № 434 від 18.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 679 від 17.11.2009, № 541 від 13.12.2010}

{Форму № 317 "Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)" і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку № 466 від 19.12.2006}

{Форму № 320 "Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за видами економічної діяльності)" і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку № 466 від 19.12.2006}

Форма № 321
Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів) за станом на ______________ 20__ року

{Форма № 321 в редакції Постанов Національного банку № 22 від 27.01.2006, № 466 від 19.12.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 434 від 18.12.2008, № 313 від 28.05.2009, в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 438  від 12.12.2011; в редакції Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 321
Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)

1. Звіт передбачає подання даних про надані кредити та процентні ставки за ними в розрізі видів економічної діяльності, інституційних секторів економіки, строків погашення згідно з договорами (початкових строків), категорією ризику, видів кредитів за цільовим спрямуванням, організаційно-правових форм господарювання, кодів валют, кодів країн та видів забезпечення кредиту.

2. У звіті відображаються залишки непогашених кредитів за балансовими рахунками в національній валюті та залишки непогашених кредитів за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про процентні ставки за непогашеними кредитами розраховуються як відношення визнаних процентних доходів за кредитами до середніх залишків за ними. Процентні ставки за непогашеними кредитами мають відображати сукупний розмір винагороди з урахуванням як плати за користування наданими коштами у вигляді номінальної процентної ставки, так і всіх сплачених банку комісій і зборів, що є невід’ємною частиною доходів фінансового інструменту (еквівалент ефективної ставки відсотка). До розрахунку процентних ставок у формі включаються дані про всі непогашені кредити за станом на звітну дату, а також ті, що були погашені протягом звітного місяця.

4. Показники форми складаються за таким розрахунком:

№ з/п

Назва показника

Розрахунок показника

1

2

3

I

Кредити - усього


1.1. Залишки на кінець місяця

Залишки коштів за балансовими рахунками (за відповідними розрізами з урахуванням параметра аналітичного обліку R011) за станом на кінець періоду:
основна сума:
рахунки 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1527, 1600А;
рахунки 2010, 2020, 2027, 2030, 2037, 2062, 2063, 2067, 2071, 2072, 2073, 2074, 2077, 2082, 2083, 2087, 2600A, 2605A, 2650A, 2655A;
рахунки 2102, 2103, 2107, 2112, 2113, 2117, 2122, 2123, 2127, 2132, 2133, 2137;
рахунки 2202, 2203, 2207, 2211, 2217, 2220, 2227, 2232, 2233, 2237, 2620А, 2625А;
неамортизована премія, неамортизований дисконт:
рахунки 1525, 1526КА;
рахунки 2016KA, 2026KA, 2036KA, 2065, 2066КА, 2075, 2076КА, 2085, 2086KA;
рахунки 2105, 2106КA, 2115, 2116КA, 2125, 2126KA, 2135, 2136KA;
рахунки 2205, 2206KA, 2215, 2216KA, 2226KA, 2235, 2236KA;
нараховані доходи: рахунки 1528, 1529, 1607;
рахунки 2018, 2028, 2029, 2038, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089, 2607, 2657;
рахунки 2108, 2109, 2118, 2119, 2128, 2129, 2138, 2139;
рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239, 2627

1.2. Середні залишки за кредитами

Розраховується як середня хронологічна величина від денних залишків за зазначеними балансовими рахунками, за виключенням рахунків з обліку нарахованих доходів, за місяць за такою формулою:

,

де
y - залишки за непогашеними кредитами;
n - кількість дат, на які складаються балансові дані

1.3. Визнані процентні доходи

Розраховується як сума визнаних протягом звітного місяця нарахованих, отриманих процентних доходів, що обліковуються за рахунками 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, групами рахунків 602, 603, 604

1.4. Процентні ставки

Розраховується як відношення визнаних процентних доходів за кредитами (колонка 3 форми) до середніх залишків за кредитами (колонка 2 форми) у процентах. Процентні ставки надаються в річному обчисленні

II

Резерви під кредити - усього

Залишки коштів за балансовими рахунками (у відповідних розрізах з урахуванням параметра аналітичного обліку R011) за станом на кінець періоду:
основна сума:
рахунки 1590, 2400, 2401

5. У звіті до розрахунку середніх залишків за місяць, визнаних процентних доходів та розрахунку процентних ставок не включаються дані (у колонках 2, 3, 4 форми зазначаються нульові значення) за наданими кредитами, за якими протягом звітного місяця визнання процентних доходів не відбувалося (процентна ставка не застосовувалася).

6. Дані про залишки за наданими кредитами, середні залишки за місяць за кредитами, резерви під надані кредити, визнані процентні доходи, процентні ставки складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку в розрізі балансових рахунків з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо видів економічної діяльності (параметр K111), інституційних секторів економіки (параметр K072), початкових строків погашення (параметр S183), ризику (параметр S080), видів кредитів за цільовим спрямуванням (параметр S260), резидентності (параметр K030), організаційно-правових форм господарювання (параметр К051), кодів валют (параметр R030), кодів країн (параметр К040), узагальнених видів забезпечення кредитів (параметр S032) з урахуванням параметра аналітичного обліку R011.

7. Параметр аналітичного обліку R011 визначає розподіл рахунків з обліку неамортизованої премії, неамортизованого дисконту, нарахованих доходів і прострочених нарахованих доходів, простроченої заборгованості за кредитами в частині основних сум відповідного виду кредиту.

Значення параметрів аналітичного обліку (крім R011) для рахунків з обліку неамортизованої премії, неамортизованого дисконту, нарахованих доходів і прострочених нарахованих доходів, простроченої заборгованості за кредитами відповідають значенням параметрів рахунків, на яких обліковуються основні суми за кредитами.

Значення параметрів аналітичного обліку (крім R011) для сум резервів під надані кредити (у тому числі за кредитними лініями) дорівнюють значенням параметрів аналітичного обліку, зазначених банком для основних сум кредитів (у тому числі за кредитними лініями), під які сформовано резерви.

8. Параметр строків погашення S183 має такі значення:

овердрафт;

до 365 (366) днів;

від 366 (367) днів до 2 років;

більше 2 до 3 років;

більше 3 до 5 років;

більше 5 до 10 років;

понад 10 років.

9. Параметр узагальнених видів забезпечення кредитів S032 набуває таких значень:

майнові права на майбутнє нерухоме майно житлового фонду;

майнові права на інше майбутнє нерухоме майно;

нерухоме майно, що належить до житлового фонду;

інше нерухоме майно;

інше (інші забезпечені та незабезпечені кредити).

10. Параметр ризику S080 набуває таких значень:

категорія І - немає ризику або ризик є мінімальним;

категорія ІІ - помірний ризик;

категорія ІІІ - значний ризик;

категорія ІV - високий ризик;

категорія V - реалізований ризик.

11. Показники форми відображаються в окремих звітних документах у розрізі параметрів аналітичного обліку, зазначених у пункті 6.

{Форма № 321 та пояснення щодо її заповнення із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 530 від 03.12.2003, в редакції Постанови Національного банку № 642 від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 22 від 27.01.2006, в редакції Постанови Національного банку № 466 від 19.12.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 255 від 12.07.2007, № 415 від 19.11.2007, № 434 від 18.12.2008, в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011, із змінами, внесеними  згідно  з  Постановою Національного банку № 438  від 12.12.2011; в редакції Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 516 від 10.12.2012}

{Форму № 322 "Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за цільовим спрямуванням)" і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку № 466 від 19.12.2006}

{Форму № 323 "Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за формами власності)" і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку № 466 від 19.12.2006}

Форма № 350Д (щоденна)
Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних) за ____________ 20__ року

{Форма № 350Д із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 466 від 19.12.2006, № 255  від 12.07.2007, № 434 від 18.12.2008, № 679 від 17.11.2009, № 162 від 24.05.2011, № 438  від 12.12.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 350Д
Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)

Під час надання інформації за цією формою не включаються суми в національній та іноземній валютах за розрахунковими операціями (але не за депозитними (вкладними).

Під час надання інформації в іноземній валюті:

ураховуються суми залучених та пролонгованих протягом дня депозитів (вкладів) згідно з укладеними договорами (сума курсової різниці не включається);

відображаються суми і вартість депозитів (вкладів) (у процентах річних), що фактично залучені та пролонговані банками від юридичних і фізичних осіб за день у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком України, за кожним кодом валюти за кожний операційний день.

Інформація за пролонгованими договорами за операціями на міжбанківському кредитному ринку або за операціями з клієнтами надається, якщо відбулася зміна суми залученого депозиту (вкладу). Під зміною суми залученого депозиту (вкладу) для цілей заповнення цієї форми слід розуміти наявність позитивної різниці між сумою депозиту (вкладу) за додатковим договором і сумою депозиту (вкладу) за первинним договором.

За рахунками, які включаються до форми, облік оборотів за залученими депозитами слід вести за параметром D020, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином:

обороти за депозитами (вкладами), фактично залученими за день;

обороти за пролонгованими депозитами;

інші обороти за рахунком.

Вартість залучених банком коштів у звітності за формою відображається як середньозважена процентна ставка. Вона розраховується як відношення суми добутків вартостей окремих депозитів (вкладів) та їх обсягів до загального обсягу всіх депозитів (вкладів).

Середньозважена процентна ставка за депозитами (вкладами) розраховується за такою формулою:

,

де q - середньозважена процентна ставка за депозитами (вкладами), процент річних;

Cі - сукупна вартість окремого депозиту (вкладу) (i), процент річних;

Нi - обсяг окремого депозиту (вкладу) (i);

l - кількість депозитів (вкладів) (i).

Вартість окремого депозиту (вкладу) розраховується як сума процентної ставки за депозитом (вкладом) та всіх інших платежів (бонусів), що сплачуються банком на користь клієнта у зв’язку із залученням депозиту (вкладу) і які відомі та можуть бути обраховані на момент укладання депозитного договору.

Вартість окремого депозиту (вкладу) (i) розраховується за такою формулою:

,

де Ci - вартість окремого депозиту (вкладу) (i), процент річних;

Ei - процентна ставка за депозитом (вкладом) (i), визначена в депозитному договорі, процент річних;

Bji - платіж (бонус) (j) за окремим депозитом (вкладом) (i), процент річних;

k - кількість платежів (бонусів) (j) на користь клієнта за депозитом (вкладом) (i).

У разі встановлення банком платежу (бонусу) не у вигляді процентів річних, а у фіксованій сумі, остання для звітності за формою перераховується в проценти річних за такою формулою:

,

де Bji - платіж (бонус) (j) за окремим депозитом (вкладом) (i), процент річних;

Oji - фіксована сума платежу (бонусу) (j) за окремим депозитом (вкладом) (i);

Hi - обсяг окремого депозиту (вкладу) (і);

D - кількість днів у році [365 (366) днів];

d - кількість днів з дати залучення депозиту (вкладу) до дати його повернення.

Якщо умовами строкового банківського депозиту (вкладу) передбачається можливість вільного користування клієнтом коштами понад обумовлену договором суму незнижуваного залишку, то банк повинен відображати інформацію за цими депозитними договорами таким чином:

суми незнижуваного залишку - відповідно до строку залучення цих коштів згідно з умовами договору;

суми перевищення незнижуваного залишку, які клієнт може знімати без обмежень, - як кошти на вимогу.

Суми оборотів за рахунками обліку залучених депозитів, що сформовані для відображення суттєвих змін за фінансовими інструментами, для цілей цієї форми не вважаються фактично залученими та пролонгованими депозитами за день, й інформація про них не надається.

Обсяги капіталізації процентів, нарахованих банком на наявні депозити (вклади), не вважаються залученими тимчасово вільними коштами клієнтів, й інформація про них не надається.

У разі перенесення на рахунках бухгалтерського обліку коштів клієнта зі строкового вкладу на вклад на вимогу (у зв’язку з неявкою клієнта в зазначений у договорі термін) інформація про них не надається, а обороти за такими операціями слід вести за параметром D020 “Інші обороти за рахунком”.

I. Операції на міжбанківському ринку

Під час складання звіту за цією формою враховуються суми і вартість депозитів (у процентах річних) (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті), що фактично розміщені та пролонговані в інших банках за день, а також фактично залучені та пролонговані від інших банків за день і обліковуються на рахунках класу 1 (розділи 15 "Кошти в інших банках" та 16 "Кошти інших банків") Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 918/9517, із змінами (далі - План рахунків), у тому числі за такими підрозділами:

1 (Депозити, що розміщені в інших банках) - зазначаються суми депозитів, що розміщені та пролонговані в інших банках за день і обліковуються на рахунках 1510, 1512, 1513, 1502 (грошове покриття в інших банках). Операції з акредитивами, що обліковуються на рахунку 1502, до форми звітності не включаються, а облік оборотів за ним має відображатись за параметром Д020 у частині "інші обороти за рахунком";

2 (Депозити, що залучені від інших банків) - зазначаються суми депозитів, що залучені та пролонговані від інших банків за день і обліковуються на рахунках 1610, 1612, 1613, 1602 (грошове покриття інших банків). Операції з акредитивами, що обліковуються на рахунку 1602, до форми звітності не включаються, а облік оборотів за ним має відображатись за параметром Д020 у частині "інші обороти за рахунком".

Розрахунки за підрозділами здійснюються таким чином (алгоритм розрахунку).

За підрозділом 1 (Депозити, що розміщені в інших банках):

резидентах:

Е1 = Е1.1 + Е1.2 + ... + Е1.7 + Е1.8,

Є1 = (Е1.1 · Є1.1 + Е1.2 · Є1.2 +...+ Е1.7 · Є1.7 + Е1.8 · Є1.8) / Е1;

нерезидентах:

Ж1 = Ж1.1 + Ж1.2 + ... + Ж1.7 + Ж1.8,

З1 = (Ж1.1 · З1.1 + Ж1.2 · З1.2 + ... + Ж1.7 · З1.7 + Ж1.8 · З1.8) / Ж1;

усього:

Б1 = Е1 + Ж1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.1 + Б1.2 + ... + Б1.7 + Б1.8;

В1 = (Е1 · Є1 + Ж1 · З1) / Б1;

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.1 · В1.1 + Б1.2 · В1.2 + ... + Б1.7 · В1.7 + Б1.8 · В1.8) / Б1.

За підрозділом 2 (Депозити, що залучені від інших банків) суми і процентні ставки розраховуються аналогічно до вищенаведеного порядку (з індексом 2).

Під час складання звіту за цією формою інформація про суми і вартість пролонгованих депозитів (у процентах річних) надається довідково в колонках "Г" і "Д". Розрахунки здійснюються аналогічно до вищенаведеного порядку.

II. Операції з клієнтами

Під час складання звіту за цією формою враховуються суми і вартість (у процентах річних) (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті) за строковими депозитами бюджету, небанківських фінансових установ, суб'єктів господарювання та фізичних осіб, а також коштами на вимогу (вкладами) суб'єктів господарювання, небанківських фінансових установ та фізичних осіб, що фактично залучені та пролонговані за день банками і обліковуються на рахунках класу 2 (розділи 25 "Кошти бюджету та позабюджетних фондів України", 26 "Кошти клієнтів банку") Плану рахунків, у тому числі за такими підрозділами:

0 (Строкові депозити - усього);

1 (Депозити, що залучені за рахунок коштів бюджету) - зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені та пролонговані банком за день і обліковуються на рахунках 2525, 2546;

2 (Депозити суб'єктів господарювання) - зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені та пролонговані банком за день і обліковуються на рахунках 2610, 2611, 2615;

2а (Кошти на вимогу (вклади) суб'єктів господарювання) - зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені та пролонговані банком за день і обліковуються на рахунках 2600, 2605. За рахунком 2605 облік щоденних оборотів слід вести за параметром R013, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином: 2605/1 - вкладний (депозитний рахунок), 2605/2 - поточний рахунок.

3 (Депозити небанківських фінансових установ) - зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені та пролонговані банком за день і обліковуються на рахунках 2651, 2652;

3а (Кошти на вимогу (вклади) небанківських фінансових установ) - зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені та пролонговані банком за день і обліковуються на рахунках 2650, 2655. За рахунком 2655 облік щоденних оборотів слід вести за параметром R013, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином: 2655/1 - вкладний (депозитний рахунок), 2655/2 - поточний рахунок.

4 (Депозити фізичних осіб) - зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені та пролонговані банком за день і обліковуються на рахунках 2630, 2635;

4а (Кошти на вимогу (вклади) фізичних осіб) - зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені банком за день і обліковуються на рахунках 2620П, 2625П. За цими рахунками облік щоденних оборотів слід вести за параметром R013, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином:

2620П/1 - вкладний (депозитний) рахунок;

2620П/2 - поточний рахунок;

2625П/1 - вкладний (депозитний) рахунок;

2625П/2 - поточний рахунок.

Інформація за поточними рахунками суб'єктів господарювання, небанківських фінансових установ, фізичних осіб під час складання звіту за цією формою не надається. Інформація за операціями з акредитивами, що обліковуються на рахунку 2620, до форми звітності не надається, а облік оборотів за ними має відображатись за аналітичним рахунком 2620/2 (поточні рахунки фізичних осіб).

Під час складання звіту за цією формою інформація про суми і вартість пролонгованих депозитів (у процентах річних) за підрозділами 1, 2, 3, 4 надається довідково в колонках "Г" і "Д". Розрахунки здійснюються аналогічно до вищенаведеного порядку.

(Депозити залучені - усього).

Розрахунки за підрозділами здійснюються таким чином (алгоритм розрахунку).

Підрозділ 0 (Строкові депозити - усього) розраховується як сума підрозділів 1, 2, 3 та 4 (усього та за кожним строком окремо). Процентна ставка розраховується як середньозважена.

За підрозділом 1 (Депозити, що залучені за рахунок коштів бюджету):

резидентам:

Е1 = Е1.1 + Е1.2 + ... + Е1.10 + Е1.11,

Є1 = (Е1.1 · Є1.1 + Е1.2 · Є1.2 + ... + Е1.10 · Є1.10 + Е1.11 · Є1.11) / Е1;

нерезидентам:

Ж1 = Ж1.1 + Ж1.2 + ... + Ж1.10 + Ж1.11,

З1 = (Ж1.1 · З1.1 + Ж1.2 · З1.2 + ... + Ж1.10 · З1.10 + Ж1.11 · З1.11) / Ж1;

усього:

Б1 = Е1 + Ж1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.1 + Б1.2 + ... + Б1.10 + Б1.11;

В1 = (Е1 · Є1 + Ж1 · З1) / Б1,

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.1 · В1.1 + Б1.2 · В1.2 + ... + Б1.10 · В1.10 + Б1.11 · В1.11) / Б1.

За підрозділами:

2 (Депозити суб'єктів господарювання),

3 (Депозити небанківських фінансових установ),

4 (Депозити фізичних осіб) - показники розраховуються аналогічно до розрахунку підрозділу 1 (з індексами 2, 3 і 4 відповідно).

За підрозділом 2а (Кошти на вимогу (вклади) суб'єктів господарювання):

Б2а = Е2а + Ж2а,

В2а = (Е2а · Є2а + Ж2а · З2а)/Б2а.

3а (Кошти на вимогу (вклади) небанківських фінансових установ), 4а (Кошти на вимогу (вклади) фізичних осіб) розраховуються аналогічно до розрахунку підрозділу 2а (з індексами 3а і 4а відповідно).

Підрозділ 5 (Депозити залучені - усього) розраховується як

сума підрозділів 0 + 2а + 3а + 4а. Процентна ставка розраховується

як середньозважена.

Під час надання банком зведеної інформації за філіями розраховується сума залучених та пролонгованих депозитів (у національній валюті та за кодами іноземних валют у гривневому еквіваленті) і середньозважена процентна ставка.

Приклад розрахунку. Припустимо, що банк має таку інформацію щодо кожної з трьох філій за депозитами в національній валюті:

філія № 1:

20 договорів на суму 4000 00 коп. - середньозважена вартість депозитів 3,51% річних на строк до 31 дня;

філія № 2:

20 договорів на суму 50000 00 коп. - середньозважена вартість депозитів 4,22% річних на строк до 31 дня;

філія № 3:

30 договорів на суму 70000 00 коп. - середньозважена вартість депозитів 5,40% річних на строк до 31 дня.

Отже, у цілому щодо банку буде така інформація:

на строк до 31 дня сума становитиме 124000 00 коп., вартість депозитів - 4,85% річних і розраховуватиметься так:

(4000 00 · 3,51 + 50000 00 · 4,22 + 70000 00 · 5,40) / 124000 00 = 4,85 %.

Аналогічні розрахунки середньозваженої процентної ставки здійснюються за всіма кодами валют за кожний строк окремо.

У разі внесення клієнтом коштів на депозит та зняття їх протягом одного операційного дня у звітність за формою надається інформація про суму депозиту, фактично залученого за день (позитивна різниця між сумою залученого та виданого депозиту) за кожним клієнтом та за кожним його рахунком.

{Форма № 350Д і пояснення щодо її заповнення в редакції Постанови Національного банку № 530 від 03.12.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ № 276 від 17.06.2004, № 458 від 29.09.2004, в редакції Постанови НБУ № 642 від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 99 від 31.03.2005, № 22 від 27.01.2006, № 466 від 19.12.2006, № 255 від 12.07.2007, № 415 від 19.11.2007, № 434 від 18.12.2008, № 679 від 17.11.2009, № 541 від 13.12.2010№ 225 від 08.06.2012}

{Форму № 354 "Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)" і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку № 466  від 19.12.2006}

Форма № 360
Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів) за станом на ______________ 20__ року

{Форма № 360 в редакції Постанов Національного банку № 22 від 27.01.2006, № 466 від 19.12.2006, № 162 від 24.05.2011, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 438  від 12.12.2011; в редакції Постанови Національного банку  № 225 від 08.06.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 360
Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)

1. Звіт передбачає надання даних про залучені депозити та процентні ставки за ними в розрізі видів економічної діяльності, інституційних секторів економіки, строків погашення згідно з договорами (початкових строків), організаційно-правових форм господарювання, кодів валют та кодів країн.

2. У звіті відображаються залишки непогашених депозитів за балансовими рахунками в національній валюті та залишки непогашених депозитів за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про процентні ставки за непогашеними депозитами розраховуються як відношення визнаних процентних витрат за депозитами до середніх залишків за ними. Процентні ставки за непогашеними депозитами мають відображати сукупний розмір винагороди з урахуванням як плати за користування залученими коштами у вигляді номінальної процентної ставки, так і всіх сплачених банком комісій і зборів, що є невід’ємною частиною витрат фінансового інструменту (еквівалент ефективної ставки відсотка). До розрахунку процентних ставок у формі включаються дані про всі непогашені депозити за станом на звітну дату, а також ті, що були погашені протягом звітного місяця.

4. Показники форми складаються за таким розрахунком:

№ з/п

Назва показника

Розрахунок показника

1

2

3

І

Депозити - усього

І=І.І+І.ІІ

І.І

Кошти, залучені на рахунки


1.1.1. Залишки на кінець місяця

Залишки коштів за балансовими рахунками (у відповідних розрізах з урахуванням параметра аналітичного обліку R011) за станом на кінець періоду:
переказні:
основна сума:
рахунки 1600П, 1602;
рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2525, 2526, 2530, 2531, 2541, 2542, 2544, 2545, 2546, 2552, 2553, 2554, 2555, 2560, 2561, 2562;
рахунки 2600П, 2601, 2602, 2605П, 2650П, 2655П;
рахунки групи 264;
рахунки 2620П, 2622, 2625П, 3650, 3651, 3652, 3659;
нараховані витрати:
рахунок 1608;
рахунки 2518, 2528, 2538, 2548, 2558, 2568;
рахунки 2608, 2658;
рахунок 2628;і
нші:
основна сума:
рахунки 1610, 1612, 1613, 1617;
рахунки 2565, 2570, 2571, 2572;
рахунки 2600П, 2601, 2602, 2603, 2604, 2606, 2610, 2611, 2615, 2650П, 2651, 2652;
рахунки 2620П, 2630, 2635;
неамортизована премія, неамортизований дисконт:
рахунки 1615, 1616КП;
рахунки 2616КП, 2617, 2653, 2656КП;
рахунки 2636, 2637КП;
нараховані витрати: рахунок 1618;
рахунки 2608, 2618, 2658;
рахунки 2628, 2638

1.1.2. Середні залишки за депозитами

Розраховується як середня хронологічна величина від денних залишків за зазначеними балансовими рахунками, за виключенням рахунків з обліку нарахованих витрат, за місяць за такою формулою:

,

де y - залишки за непогашеними депозитами;
n - кількість дат, на які складаються балансові дані

1.1.3. Визнані процентні витрати

Розраховується як сума визнаних протягом звітного місяця процентних витрат, що обліковуються за рахунками 7010, 7011, 7012, 7013, групами рахунків 702, 703, 704, 707

1.1.4. Процентні ставки

Розраховується як відношення визнаних процентних витрат за депозитами (колонка 3 форми) до середніх залишків за депозитами (колонка 2 форми) у процентах. Процентні ставки надаються в річному обчисленні

І.ІІ

Кошти за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами*

Залишки коштів за балансовими рахунками (у відповідних розрізах з урахуванням параметра аналітичного обліку R013) за станом на кінець періоду:
основна сума:
рахунки 3320, 3330, 3340;
неамортизована премія, неамортизований дисконт:
3326КП, 3327, 3336КП, 3337, 3346КП, 3347;
нараховані витрати:
рахунки 3328, 3338, 3348

__________
*За даними форми № 363 “Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)” у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів.

5. У звіті до розрахунку середніх залишків за місяць, визнаних процентних витрат та розрахунку процентних ставок не включаються дані (у колонках 2, 3, 4 форми зазначаються нульові значення) за депозитами, за якими протягом звітного місяця визнання процентних витрат не відбувалося (процентна ставка не застосовувалася).

6. Дані про залишки за депозитами, середні залишки за місяць за депозитами, визнані процентні витрати, процентні ставки складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку в розрізі балансових рахунків з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо видів економічної діяльності (параметр K111), інституційних секторів економіки (параметр K072), початкових строків погашення (параметр S183), резидентності (параметр K030), організаційно-правових форм господарювання (параметр К051), кодів валют (параметр R030), кодів країн (параметр К040) з урахуванням параметра аналітичного обліку R011.

7. Параметр аналітичного обліку R011 визначає розподіл рахунків з обліку неамортизованої премії, неамортизованого дисконту, нарахованих витрат в частині основних сум відповідного виду депозиту.

Значення параметрів аналітичного обліку (крім R011) для рахунків з обліку неамортизованої премії, неамортизованого дисконту, нарахованих витрат відповідають значенням параметрів рахунків, на яких обліковуються основні суми за депозитами.

8. Параметр строків погашення S183 має такі значення:

на вимогу;

до 365 (366);

від 366 (367) днів до 2 років;

більше 2 до 3 років;

більше 3 до 5 років;

більше 5 до 10 років;

понад 10 років.

Банк відображає суми незнижуваного залишку за параметром початкових строків погашення S183 відповідно до строку залучення коштів згідно з умовами договору, якщо умовами банківського депозиту (вкладу) передбачається можливість вільного користування клієнтом коштами понад обумовлену договором суму незнижуваного залишку.

Банк відображає суми перевищення незнижуваного залишку, які клієнт може знімати без обмежень, зі значенням “на вимогу”.

9. Показники форми відображаються в окремих звітних документах у розрізі параметрів аналітичного обліку, зазначених у пункті 6.

{Форма № 360 та пояснення щодо її заповнення із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 530 від 03.12.2003; № 276 від 17.06.2004, в редакції Постанов НБУ № 642 від 15.12.2004, № 22 від 27.01.2006, № 466 від 19.12.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 255 від 12.07.2007, № 415 від 19.11.2007, № 679 від 17.11.2009, № 541 від 13.12.2010, в редакції Постанов Національного банку № 162 від 24.05.2011, № 225 від 08.06.2012}

{Форму № 361 "Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за видами економічної діяльності)" і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку № 466 від 19.12.2006}

{Форму № 362 "Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за формами власності)" і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку № 466 від 19.12.2006}

Форма № 363 (місячна)
Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків) за станом на _____________ 20__ року

{Форма № 363 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 22 від 27.01.2006, в редакції Постанови Національного банку № 466 від 19.12.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 415 від 19.11.2007№ 438  від 12.12.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 363
Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)

1. Звіт передбачає надання банками даних про цінні папери, емітовані банками, залишки коштів за іншою заборгованістю в розрізі секторів економіки, резидентності, кодів валют і початкових строків погашення, а також процентні доходи та витрати, дохід у вигляді дивідендів, отримані та сплачені штрафи, пені у розрізі секторів економіки. Під час складання звіту доцільно користуватися:

Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 № 96;

Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129), зі змінами.

2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про цінні папери, емітовані банками, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030 та інституційних секторів економіки K072 відповідно до сектору економіки, у яких вони розміщені, а також коду валюти R030, початкового строку погашення S183 та параметра аналітичного обліку R013.

Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів інституційних секторів економіки K072, резидентності K030, коду валюти R030 та початкового строку погашення S183.

Дані про процентні доходи та витрати банку, дохід у вигляді дивідендів, штрафи та пені складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030 та інституційних секторів економіки K072 відповідно до секторів економіки, від яких вони отримані або яким вони сплачені.

Параметр строків погашення S183 має такі значення:

на вимогу;

до 365 (366) днів [у тому числі овернайт (на 1 день), від 2 до 7 днів, від 8 до 21 дня, від 22 до 31 дня, від 32 до 92 днів, від 93 до 183 днів, від 184 до 274 днів, від 275 до 365 (366) днів];

від 366 (367) до 2 років [у тому числі від 366 (367) до 548 (549) днів, від 549 (550) до 2 років];

більше 2 до 3 років;

більше 3 до 5 років;

більше 5 до 10 років;

понад 10 років.

Для рахунків з обліку процентних доходів та витрат, доходу у вигляді дивідендів, отриманих та сплачених штрафів, пені параметр початкового строку погашення S183 набуває значення "на вимогу".

Параметр аналітичного обліку R013 визначає розподіл рахунків з обліку ощадних (депозитних) сертифікатів, неамортизованої премії та дисконту, нарахованих витрат та прострочених нарахованих витрат за ними у частині основних сум відповідних видів сертифікатів (іменних та на пред'явника).

4. Показники колонки 1 у рядках 1, 5, 6, 10 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 3 і 4, 6 і 10, 8 і 9, 12 і 13.

5. Показники форми відображаються в окремих звітних документах у розрізі параметрів аналітичного обліку, зазначених у пункті 3.

6. Показники форми складаються за таким розрахунком:

№ з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 

I. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком* 

сума рядків 3 і 4 

у тому числі: 

  

1) іменні ощадні (депозитні) сертифікати* 

рахунки (3320, 3326КП, 3327, 3330, 3336КП, 3337, 3340, 3346КП, 3347)** 

2) нараховані витрати за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами* 

рахунки (3328, 3338, 3348)** 

II. Ощадні (депозитні) сертифікати на пред'явника, емітовані банком* 

сума рядків 7 і 8 

у тому числі: 

  

1) ощадні (депозитні) сертифікати на пред'явника* 

рахунки (3320, 3326КП, 3327, 3330, 3336КП, 3337, 3340, 3346КП, 3347)** 

3) нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на пред'явника* 

рахунки (3328, 3338, 3348)** 

III. Інші цінні папери, емітовані банком* 

сума рядків 11 і 12 

10 

у тому числі: 

  

11 

1) інші цінні папери* 

рахунки 3300, 3301, 3305, 3306КП, 3307, 3310, 3311, 3315, 3316КП, 3317 

12 

2) нараховані витрати за іншими цінними паперами* 

рахунки 3308, 3318 

13 

IV. Похідні фінансові активи* 

рахунки груп 304, 314 

14 

V. Похідні фінансові зобов'язання* 

рахунки груп 335, 336 

15 

VI. Інша дебіторська заборгованість (комерційний кредит та аванси)* 

рахунки груп 181, 280, 351, 354, 355, 357

16 

VII. Інша кредиторська заборгованість (комерційний кредит та аванси)* 

рахунки груп 191, 290, 292, 361, 363, 364, 367, рахунки 3653, 3654, 3658 

17 

VIII. Процентні доходи* 

рахунки розділу 60 

18 

IX. Дохід у вигляді дивідендів* 

рахунок 6300 

19 

X. Отримані штрафи, пені* 

рахунок 6397 

20 

XI. Процентні витрати* 

рахунки розділу 70 

21 

XII. Сплачені штрафи, пені* 

рахунок 7397 

__________
* У відповідних розрізах.
** За аналітичним обліком з урахуванням параметра аналітичного обліку R013.

{Форма № 363 та пояснення щодо її заповнення в редакції Постанов Національного банку № 530 від 03.12.2003, № 642 від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 22 від 27.01.2006, в редакції Постанови Національного банку № 466 від 19.12.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 415 від 19.11.2007, № 434 від 18.12.2008}

{Частина II}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: