open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

у зв'язку з прийняттям Закону України "Про платіжні

системи та переказ грошей в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 16, ст.114 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144

Законом N 973-IV ( 973-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 45, ст.363

Кодексом N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,

N 15-16, N 17, ст.112

Законами N 5076-VI ( 5076-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 27, ст.282 N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 33, ст.435 N 1227-VII ( 1227-18 ) від 17.04.2014, ВВР, 2014, N 27, ст.904 N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 11, ст.75 N 1403-VIII ( 1403-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 29, ст.535 N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }

З метою приведення деяких законодавчих актів України у
відповідність із Законом України "Про платіжні системи та
переказ грошей в Україні" ( 2346-14 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втрачає чинність з 01.01.2004 року на ідставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 }

2. У частині першій статті 8 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 49, ст. 682) слова "розрахунковий та інші рахунки"
замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".
3. У частині другій статті 1 Закону України "Про товарну
біржу" ( 1956-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 10, ст. 139) слова "розрахунковий, валютний та інші рахунки"
замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".
4. У пункті 2 статті 1 Закону України "Про колективне
сільськогосподарське підприємство" ( 2114-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272) слова
"розрахунковий та інші рахунки" замінити словами "поточні та
вкладні (депозитні) рахунки".
5. У пункті 1 статті 13 Закону України "Про споживчу
кооперацію" ( 2265-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 30, ст. 414) слова "розрахункові та інші рахунки,
включаючи валютні" замінити словами "поточні та вкладні
(депозитні) рахунки".

{ Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 5076-VI ( 5076-17 ) від 05.07.2012 }

7. У частині першій статті 7 Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110) слова
"розрахункові та інші рахунки" замінити словами "поточні та
вкладні (депозитні) рахунки".

{ Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 973-IV ( 973-15 ) від 19.06.2003 }

9. У пункті 8 статті 9 Закону України "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"
( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35,
ст. 358) слова "розрахункові та інші рахунки" замінити словами
"поточні та вкладні (депозитні) рахунки".
10. У частині шостій статті 24 Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39,
ст. 383) слова "розрахунковий та інші рахунки" замінити словами
"поточні та вкладні (депозитні) рахунки".
11. У частині п'ятій статті 6 Закону України "Про
Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472) слова "розрахунковий та інші
рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні)
рахунки".
12. У частині четвертій статті 28 Закону України "Про охорону
прав на промислові зразки" ( 3688-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 7, ст. 34; 2001 р., N 8, ст. 37) слова
"розрахункові рахунки" замінити словами "поточні рахунки".
13. У частині четвертій статті 23 Закону України "Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 36; 2001 р., N 8,
ст. 37) слова "розрахункові рахунки" замінити словами "поточні
рахунки".
14. У частині другій статті 32 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 10, ст. 43; 1996 р., N 5, ст. 18) слова
"розрахункового рахунку" замінити словами "поточного рахунку".

{ Пункт 15 втратив чинність на підставі Закону N 5083-VI
( 5083-17 ) від 05.07.2012 }

16. В абзаці другому частини вісімнадцятої статті 31 Закону
України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 18, ст. 78; 2002 р., N 7, ст.50) слова
"розрахунковому рахунку" замінити словами "поточному рахунку".

{ Пункт 17 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

18. У частині третій статті 10 Закону України "Про
залізничний транспорт" ( 273/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 40, ст. 183) слова "доходно-розподільного
рахунку Укрзалізниці" замінити словами "поточного рахунку
Укрзалізниці із спеціальним режимом використання".
19. У частині п'ятій статті 12 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292) слова
"розрахунковий рахунок" замінити словами "поточний рахунок".
20. У Законі України "Про відповідальність за несвоєчасне
виконання грошових зобов'язань" ( 543/96-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1997 р., N 5, ст. 28):
преамбулу доповнити словами "а також на відносини, що
стосуються відповідальності суб'єктів переказу грошей через
платіжні системи";
статтю 2 виключити;
у статті 3 слова та цифри "статтями 1 та 2" замінити словом
та цифрою "статтею 1".

{ Пункт 21 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 22 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 23 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

24. У частині другій статті 6 Закону України "Про
сільськогосподарську кооперацію" ( 469/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 39, ст. 261) слова
"розрахунковий та інші рахунки" замінити словами "поточні та
вкладні (депозитні) рахунки".

{ Пункт 25 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1227-VII ( 1227-18 ) від 17.04.2014 }

26. У тексті Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1,
ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319, ст. 321) слова "розподільчі
рахунки" та "розподільчий рахунок" в усіх відмінках замінити
відповідно словами "поточні рахунки із спеціальним режимом
використання" та "поточний рахунок із спеціальним режимом
використання" у відповідних відмінках.
27. У частині четвертій статті 23 Закону України "Про охорону
прав на топографії інтегральних мікросхем" ( 621/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 8, ст. 28; 2001 р.,
N 8, ст. 37) слова "розрахункові рахунки" замінити словами
"поточні рахунки".
28. У частині восьмій статті 1 Закону України "Про
торгово-промислові палати в Україні" ( 671/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 13, ст. 52) слова "свій
розрахунковий рахунок та інші рахунки" замінити словами "свої
поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

{ Пункт 29 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1403-VIII ( 1403-19 ) від 02.06.2016 }

30. У частині четвертій статті 26 Закону України "Про охорону
прав на зазначення походження товарів" ( 752-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 267; 2001 р., N 8,
ст. 37) слова "розрахункові рахунки" замінити словами "поточні
рахунки".
31. У частині третій статті 7 Закону України "Про концесії"
( 997-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41,
ст. 372) слова "розрахунковий рахунок" замінити словами "поточний
рахунок".
32. У частині першій статті 49 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403) слова "розрахункові
(поточні) рахунки" замінити словами "поточні рахунки", а слова
"інші рахунки, включаючи валютні, позикові, депозитні та інші"
замінити словами "вкладні (депозитні) рахунки".
33. У частині четвертій статті 36 Закону України "Про охорону
прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 37, ст. 307; 2001 р., N 8,
ст. 37) слова "розрахункові рахунки" замінити словами "поточні
рахунки".
34. У частині третій статті 45 Закону України "Про охорону
культурної спадщини" ( 1805-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 39, ст. 333) слова "розрахунковий рахунок"
замінити словами "поточний рахунок".

{ Пункт 35 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014 }

II. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної
Ради України від 25 червня 1993 року "Про норматив обігу платіжних
документів в Україні" ( 3324-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 30, ст. 334; 1994 р., N 12, ст. 63; 1997 р.,
N 11, ст. 95).
III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 січня 2002 року

N 2921-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: