open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких положень

про міністерства
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 283/2004 ( 283/2004 ) від 05.03.2004

N 1009/2004 ( 1009/2004 ) від 27.08.2004

N 1688/2005 ( 1688/2005 ) від 02.12.2005 )

Затвердити зміни, що вносяться до положень про міністерства,
згідно з додатком.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 березня 2002 року

N 304/2002

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 27 березня 2002 року N 304/2002
ЗМІНИ,

що вносяться до актів Президента України

1. ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 283/2004 ( 283/2004 ) від 05.03.2004 )
2. У Положенні про Міністерство палива та енергетики України,
затвердженому Указом Президента України від 14 квітня 2000 року
N 598 ( 598/2000 ) (зі змінами, внесеними Указом від 14 грудня
2001 року N 1218 ( 1218/2001 ):
1) у пункті 8:
а) підпункт 4 доповнити словами "а за поданням Державного
секретаря - пропозиції щодо призначення на посади перших
заступників та заступників Державного секретаря";
б) підпункт 13 викласти в такій редакції:
"13) погоджує за поданням Державного секретаря пропозиції
щодо:
граничної чисельності працівників урядових органів державного
управління, утворених у складі Міністерства;
утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів
Мінпаливенерго України, а також підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства,
затвердження їх положень (статутів)";
в) доповнити пункт підпунктом 13-1 такого змісту:
"13-1) призначає на посади та звільняє з посад у
встановленому законодавством порядку керівників територіальних
органів Мінпаливенерго України, а також підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства";
2) у пункті 9:
а) у підпункті 19 слова "призначає на посади та звільняє з
посад у встановленому порядку їх керівників" виключити;
6) у підпункті 23 слова "Прем'єр-міністрові України за
погодженням з Міністром" замінити словом "Міністрові";
в) підпункт 24 після слів "звільняє з посад" доповнити
словами "за погодженням з Міністром";
3) абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:
"Структуру Мінпаливенерго України затверджує Міністр за
пропозицією Державного секретаря".

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1009/2004 ( 1009/2004 ) від 27.08.2004 )

4. У Положенні про Міністерство аграрної політики України,
затвердженому Указом Президента України від 7 червня 2000 року
N 772 ( 772/2000 ) (зі змінами, внесеними Указом від 30 жовтня
2001 року N 1021 ( 1021/2001 ):
1) у пункті 8:
а) підпункт 3 доповнити словами "а за поданням Державного
секретаря - пропозиції щодо призначення на посади першого
заступника та заступників Державного секретаря";
б) доповнити пункт підпунктом 7-1 такого змісту:
"7-1) призначає на посади та звільняє з посад у встановленому
законодавством порядку керівників територіальних органів
Мінагрополітики України, а також підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства";
в) у підпункті 8:
абзаци другий і третій виключити.
У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно
абзацами другим і третім;
абзац третій доповнити словами "затвердження їх положень
(статутів)";
2) у пункті 9:
а) у підпункті 13 слова "призначає на посади та звільняє з
посад у встановленому законодавством порядку їх керівників"
виключити;
б) у підпункті 14 слова "Прем'єр-міністрові України за
погодженням з Міністром" замінити словом "Міністрові";
в) у підпункті 16 слово "структуру" виключити;
г) підпункт 18 після слів "звільняє з посад" доповнити
словами "за погодженням з Міністром";
3) абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:
"Структуру Мінагрополітики України затверджує Міністр за
пропозицією Державного секретаря".
5. У Положенні про Міністерство праці та соціальної політики
України, затвердженому Указом Президента України від 30 серпня
2000 року N 1035 ( 1035/2000 ) (зі змінами, внесеними Указом від
3 січня 2002 року N 9 ( 9/2002 ):
1) у пункті 8:
а) підпункт 4 доповнити словами "а за поданням Державного
секретаря - пропозиції щодо призначення на посади першого
заступника та заступників Державного секретаря";
б) підпункт 13 викласти в такій редакції:
"13) погоджує за поданням Державного секретаря пропозиції
щодо:
граничної чисельності працівників урядових органів державного
управління, утворених у складі Міністерства;
утворення, реорганізації, ліквідації підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства,
затвердження їх положень (статутів)";
в) доповнити пункт підпунктом 13-1 такого змісту:
"13-1) призначає на посади та звільняє з посад у
встановленому законодавством порядку керівників підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери управління
Міністерства";
2) у пункті 9:
а) у підпункті 13 слова "призначає на посади та звільняє з
посад у встановленому порядку їх керівників" виключити;
б) у підпункті 18 слова "Прем'єр-міністрові України за
погодженням з Міністром" замінити словом "Міністрові";
в) підпункт 19 після слів "звільняє з посад" доповнити
словами "за погодженням з Міністром";
3) абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:
"Структуру Мінпраці України затверджує Міністр за пропозицією
Державного секретаря".

( Пункт 6 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1688/2005 ( 1688/2005 ) від 02.12.2005 )

7. У Положенні про Міністерство внутрішніх справ України,
затвердженому Указом Президента України від 17 жовтня 2000 року
N 1138 ( 1138/2000 ) (зі змінами, внесеними Указом від 24 грудня
2001 року N 1248 ( 1248/2001 ):
1) у пункті 9:
а) підпункт 4 доповнити словами "а за поданням Державного
секретаря - пропозиції щодо призначення на посади перших
заступників та заступників Державного секретаря";
б) підпункт 12 викласти в такій редакції:
"12) погоджує за поданням Державного секретаря пропозиції
щодо:
граничної чисельності працівників урядових органів державного
управління, утворених у складі Міністерства;
утворення, реорганізації, ліквідації територіальних і на
транспорті органів МВС України, а також підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства,
затвердження їх положень (статутів)";
в) підпункт 14 викласти в такій редакції:
"14) призначає на посади та звільняє з посад у встановленому
законодавством порядку керівників територіальних і на транспорті
органів МВС України, а також підприємств, установ та організацій,
що належать до сфери управління Міністерства";
г) доповнити пункт підпунктом 14-1 такого змісту:
"14-1) вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
утворення, реорганізації та ліквідації у складі МВС України
урядових органів державного управління і подання про призначення
на посади та звільнення з посад їх керівників";
2) у пункті 10:
а) доповнити пункт підпунктом 10-1 такого змісту:
"10-1) подає Міністрові пропозиції щодо утворення,
реорганізації, ліквідації у складі МВС України урядових органів
державного управління; за поданням керівників зазначених органів
за погодженням з Міністром затверджує граничну чисельність їх
працівників, погоджує структуру, штатний розпис і кошторис
видатків цих органів";
6) у підпункті 11 слова "призначає на посади та звільняє з
посад у встановленому порядку їх керівників" виключити;
в) у підпункті 14 слова "Прем'єр-міністрові України за
погодженням з Міністром" замінити словом "Міністрові";
г) підпункт 15 після слів "звільняє з посад" доповнити
словами "за погодженням з Міністром";
3) абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:
"Структуру центрального апарату МВС України затверджує
Міністр за пропозицією Державного секретаря".
8. У Положенні про Міністерство промислової політики України,
затвердженому Указом Президента України від 21 вересня 2001 року
N 849 ( 849/2001 ):
1) у пункті 8:
а) підпункт 3 доповнити словами "а за поданням Державного
секретаря - пропозиції щодо призначення на посади першого
заступника та заступників Державного секретаря";
6) підпункт 4 викласти в такій редакції:
"4) вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
утворення, реорганізації, ліквідації у складі Міністерства
урядових органів державного управління та подання про призначення
на посади та звільнення з посад їх керівників";
в) підпункт 7 викласти в такій редакції:
"7) за поданням Державного секретаря:
приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Мінпромполітики України;
погоджує пропозиції щодо граничної чисельності працівників
урядових органів державного управління, утворених у складі
Міністерства, а також утворення, реорганізації, ліквідації
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства, затвердження їх положень (статутів)";
г) доповнити пункт підпунктом 8 такого змісту:
"8) призначає на посади та звільняє з посад у встановленому
законодавством порядку керівників підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства";
2) у пункті 9:
а) у підпункті 11 слова "призначає на посади та звільняє з
посад у встановленому законодавством порядку їх керівників"
виключити;
б) у підпункті 19 слова "Прем'єр-міністрові України за
погодженням з Міністром" замінити словом "Міністрові";
в) підпункт 20 після слів "звільняє з посад" доповнити
словами "за погодженням з Міністром";
3) абзац другий пункту 13 замінити двома абзацами такого
змісту:
"Структуру Мінпромполітики України затверджує Міністр за
пропозицією Державного секретаря.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Мінпромполітики України затверджує Державний секретар".
У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно
абзацами четвертим і п'ятим.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: