open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 29 березня 2002 р. N 401

Київ
Про затвердження Положення про використання

повітряного простору України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003

N 1174 ( 1174-2004-п ) від 08.09.2004

N 836 ( 836-2006-п ) від 15.06.2006

N 1133 ( 1133-2008-п ) від 27.12.2008

N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }

Відповідно до статті 10 Повітряного кодексу України
( 3167-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про використання повітряного простору
України (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 березня 2002 р. N 401
ПОЛОЖЕННЯ

про використання повітряного простору України
{ У тексті Положення слова "Держкомкордон" та "Прикордонні

війська" в усіх відмінках замінено відповідно словами

"Адміністрація Держприкордонслужби" та "Державна

прикордонна служба" у відповідному відмінку згідно з

Постановою КМ N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 }
{ У тексті Положення слова "Головний центр координації

авіаційних робіт з пошуку і рятування" в усіх

відмінках замінено словами "Державна авіаційна

пошуково-рятувальна служба (Укравіапошук)" у

відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 836

( 836-2006-п ) від 15.06.2006 }
{ У тексті Положення слова "Мінтранс", "Укравіатранс",

"органи управління Військ ППО", "чергові сили Військ

ППО" і "головнокомандувачі видів Збройних Сил"

в усіх відмінках замінено відповідно словами

"Мінтрансзв'язку", "Державіаадміністрація", "органи

управління Повітряних Сил Збройних Сил", "чергові

сили з протиповітряної оборони Збройних Сил" і

"командувачі видів Збройних Сил" у відповідному

відмінку згідно з Постановою КМ N 1133 ( 1133-2008-п )

від 27.12.2008 }
I. Загальні питання
1. Це Положення визначає порядок організації та використання
повітряного простору України (далі - повітряний простір)
юридичними і фізичними особами - користувачами повітряного
простору, а також органами, що здійснюють контроль за дотриманням
порядку використання повітряного простору, управління
використанням повітряного простору та обслуговування повітряного
руху (далі - ОПР). Діяльність державних органів, підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності і
підпорядкування, пов'язана з використанням повітряного простору,
яка може загрожувати безпеці польотів повітряних суден та інших
літальних апаратів, провадиться відповідно до вимог цього
Положення в частині, що стосується порядку використання
повітряного простору.
2. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються у
такому значенні:
{ Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
авіація - галузь, що є складовою частиною транспортної
системи країни, підприємства, установи та організації якої
незалежно від форми власності та підпорядкування володіють
повітряними суднами та провадять діяльність, пов'язану з
використанням повітряного простору;
аеродром - ділянка суші або водної поверхні (включаючи
розміщені на ній будь-які будинки, споруди та обладнання),
призначена повністю або частково для прибуття, відправлення і руху
повітряних суден. Якщо поняття "аеродром" використовується в
положеннях, що стосуються планів польотів і порядку сполучення,
воно включає також місця, які можуть використовуватися літальними
апаратами певних видів, наприклад вертольотами або аеростатами;
аеродром спільного базування - аеродром, на якому базуються
цивільні та державні повітряні судна, що належать різним державним
органам, підприємствам, установам та організаціям. Порядок та
умови базування цих повітряних суден визначаються спільним
рішенням відповідних державних органів, підприємств, установ та
організацій;
аеродром спільного використання - аеродром, на якому
здійснюється зліт, посадка, рух та стоянка повітряних суден, що
належать різним державним органам, підприємствам, установам та
організаціям. На такому аеродромі можуть базуватися тільки
повітряні судна, що належать власнику аеродрому;
{ Абзац сьомий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
відомчий орган управління повітряним рухом - орган управління
повітряним рухом, на який покладено функції забезпечення
управління польотами державних та експериментальних повітряних
суден у спеціально визначених зонах, що перебувають під його
контролем;
Державна авіаційна пошуково-рятувальна служба
(Укравіапошук) - оперативний орган управління єдиною державною
системою авіаційних робіт з пошуку і рятування;
демонстраційний політ - політ повітряного судна, який
виконується з метою демонстрації досягнень авіаційної техніки, її
показу під час проведення авіаційних парадів, свят, з рекламною та
іншою метою відповідно до законодавства;
державний кордон - лінія і вертикальна умовна поверхня, що
проходить по цій лінії, які визначають межі території України -
суші, вод, надр, повітряного простору;
диспетчерська зона - частина контрольованого повітряного
простору над земною поверхнею до встановленої верхньої межі,
контроль та обслуговування повітряного руху в якій здійснюється
відповідним диспетчерським органом;
диспетчерське обслуговування повітряного руху (управління
повітряного руху) - обслуговування, що здійснюється з метою
запобігання зіткненню повітряних суден між собою та з іншими
перешкодами у площині маневрування, прискорення та регулювання
повітряного руху;
диспетчерський дозвіл - дозвіл повітряному судну рухатися у
порядку, визначеному відповідно до умов, що встановлюються
диспетчерським органом;
диспетчерський контроль, що здійснюється органами управління
Повітряних Сил Збройних Сил, - визначення розрахункового
місцезнаходження повітряних суден на підставі повідомлень про
польоти, фактичних розкладів польотів повітряних суден цивільної
авіації та повідомлення про фактичні польоти; { Пункт 2 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від
27.12.2008 }
диспетчерський район - частина контрольованого повітряного
простору, що простягається від межі, встановленої над земною
поверхнею, до встановленої верхньої межі, контроль та
обслуговування повітряного руху в якій здійснюється відповідним
диспетчерським органом;
дозвіл на використання повітряного простору - офіційне
повідомлення про надання користувачеві повітряного простору
дозволу для провадження діяльності у порядку, що визначається
відповідним підрозділом органу об'єднаної цивільно-військової
системи організації повітряного руху України;
експлуатант - юридична або фізична особа, що експлуатує
повітряні судна чи надає послуги в цій галузі;
заборонена зона - частина повітряного простору, в межах якої
забороняються польоти повітряних суден;
запасний аеродром - аеродром, до якого може прямувати
повітряне судно в разі, якщо неможливо або недоцільно прямувати до
аеродрому призначеної посадки чи здійснювати на ньому посадку;
Збірник аеронавігаційної інформації - збірник відомостей, що
містять довгострокову аеронавігаційну інформацію, яка має важливе
значення для аеронавігації;
зона аеродромного руху - частина повітряного простору навколо
аеродрому для здійснення безпечного аеродромного руху;
зона виконання спеціальних польотів - частина повітряного
простору, яка використовується для випробних польотів,
дозаправлення повітряних суден пальним у повітрі, польотів на
малих і гранично малих висотах, інших спеціальних польотів, пуску
ракет, повітряних стрільб;
{ Абзац двадцять четвертий пункту 2 виключено на підставі
Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
зона обмеження польотів - частина повітряного простору над
сухопутною територією або територіальними водами, де обмежуються
польоти повітряних суден;
координація використання повітряного простору - розроблення і
погодження умов та порядку використання повітряного простору з
відповідними органами ОПР, заінтересованими державними органами,
підприємствами, установами, організаціями в інтересах користувачів
повітряного простору;
користувач повітряного простору - юридична або фізична особа,
яка має право провадити діяльність, пов'язану з використанням
повітряного простору;
маршрут зональної навігації - маршрут ОПР, визначений для
польотів повітряних суден, які можуть застосовувати зональну
навігацію;
маршрут ОПР - визначений маршрут, призначений для спрямування
потоку руху з метою забезпечення обслуговування повітряного руху.
Зазначене поняття використовується для повітряної траси,
контрольованого чи неконтрольованого маршруту, умовного маршруту,
маршруту прибуття або вильоту тощо;
міжнародний аеропорт - аеропорт, призначений для прийняття і
відправлення повітряних суден, що виконують міжнародні польоти, в
якому здійснюється митний, прикордонний, санітарний та інші види
контролю, передбачені законодавством;
міжнародний повітряний простір - повітряний простір над
відкритим морем;
міжнародний рейс - політ, виконання якого розпочинається
та/або закінчується за межами України незалежно від кількості
проміжних посадок на території України;
небезпечна зона - частина повітряного простору, в межах якої
у визначені періоди часу може провадитися діяльність, що є
небезпечною для польоту повітряних суден;
об'єднаний пакет аеронавігаційної інформації - збірник
документів, що складається із:
Збірника аеронавігаційної інформації, включаючи поправки;
доповнення до Збірника аеронавігаційної інформації;
НОТАМ-повідомлення і бюлетенів передпольотної інформації;
циркулярів аеронавігаційної інформації;
контрольних переліків та зведень;
обмеження використання повітряного простору - особливий
порядок використання повітряного простору, що визначається
комплексом заходів, спрямованих на забезпечення безпеки польотів
та провадження іншої діяльності у повітряному просторі;
обслуговування повітряного руху (ОПР) - комплекс заходів, що
забезпечує польотно-інформаційне обслуговування, аварійне
сповіщення, диспетчерське обслуговування повітряного руху (районне
диспетчерське обслуговування, диспетчерське обслуговування підходу
або аеродромне диспетчерське обслуговування);
орган об'єднаної цивільно-військової системи організації
повітряного руху - відповідний підрозділ, повноваження і
діяльність якого пов'язані з організацією повітряного руху у
повітряному просторі України та у міжнародному повітряному
просторі, який перебуває під відповідальністю України;
орган обслуговування повітряного руху - орган диспетчерського
обслуговування повітряного руху, центр польотної інформації або
пункт збору повідомлень щодо обслуговування повітряного руху;
орган пошуково-рятувальної служби - Головний координаційний
центр з пошуку і рятування, допоміжний координаційний центр з
пошуку і рятування, які здійснюють координацію робіт з проведення
авіаційного пошуку і рятування, зокрема на місці проведення
операції; { Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ N 836
( 836-2006-п ) від 15.06.2006 }
повітряна траса - диспетчерський район або його частина
(коридор) у повітряному просторі з чітко визначеними висотою та
шириною, призначений для безпечного виконання польотів повітряними
суднами;
повітряне судно-порушник - повітряне судно, що перетнуло
державний кордон без відповідного дозволу компетентного органу або
допустило інше порушення порядку використання повітряного
простору;
повітряний коридор перетинання державного кордону - обмежена
за висотою і шириною частина повітряного простору, призначена для
перетинання державного кордону повітряними суднами;
{ Абзац сорок восьмий пункту 2 виключено на підставі
Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
радіолокаційний контроль, що здійснюється органами управління
Повітряних Сил Збройних Сил, - визначення з використанням
радіолокаційних засобів місцезнаходження (координати і параметри
руху) повітряних суден та їх належності згідно з системою
державного розпізнавання; { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
район польотної інформації - частина повітряного простору, у
межах якого забезпечується польотно-інформаційне обслуговування та
аварійне сповіщення;
районний диспетчерський центр (РДЦ) - орган, призначений для
забезпечення диспетчерського обслуговування контрольованих
польотів у диспетчерських районах, що перебувають під його
контролем;
район пошуку та рятування - частина території, в межах якої
здійснюються авіаційні роботи з пошуку і рятування;
район спрощеної координації - частина повітряного простору, в
межах якого повітряним суднам дозволяється виконувати
контрольовані польоти поза повітряними трасами, але за
встановленими маршрутами без необхідності координації дій, між
відповідними органами об'єднаної цивільно-військової системи
організації повітряного руху, відомчими органами управління
повітряним рухом та органами управління Повітряних Сил Збройних
Сил (далі - Війська ППО);
{ Абзац п'ятдесят четвертий пункту 2 виключено на підставі
Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
спостережний політ - спеціальний політ літака, що виконується
згідно з умовами Договору з відкритого неба ( 994_316 );
стандарт IKAO - вимоги до фізичних і технічних характеристик,
конфігурації, матеріальної частини, персоналу або правил, однакове
застосування яких визнається необхідним для забезпечення безпеки
та регулярності міжнародної аеронавігації. Зазначених вимог
Україна повинна дотримуватися згідно з Конвенцією про міжнародну
цивільну авіацію ( 995_038 ) У разі неможливості дотримання
стандартів Міжнародної організації цивільної авіації до Ради IKAO
відповідним державним органом надсилається повідомлення згідно із
статтею 38 зазначеної Конвенції ( 995_038 );
тимчасово зарезервований повітряний простір - частина
повітряного простору, в межах якого у визначений час може
провадитися діяльність, що становить загрозу для виконання
польотів авіації або для використання повітряного простору в інших
цілях;
територіальне море - прибережні морські води завширшки
12 морських миль, відлічуваних від лінії найбільшого відпливу як
на материку, так і на островах, що належать Україні, або від
прямих вихідних ліній, що з'єднують відповідні точки.
Географічні координати цих точок затверджуються в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України. В окремих випадках інша
ширина територіального моря України може встановлюватися
міжнародними договорами України, а у разі відсутності договорів -
відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного
права;
управління використанням повітряного простору - діяльність,
пов'язана з розподілом повітряного простору між користувачами на
підставі поданих ними розкладів, заявок та планів;
аварійне обслуговування - обслуговування, що здійснюється з
метою сповіщення відповідних організацій про повітряні судна, яким
потрібна пошуково-рятувальна допомога, та надання таким
організаціям відповідної інформації за їх запитом; { Пункт 2
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
аеронавігаційне обслуговування - обслуговування, що
здійснюється провайдерами аеронавігаційного обслуговування з метою
організації повітряного руху, радіотехнічного забезпечення
польотів, надання аеронавігаційної та метеорологічної інформації,
підготовленої відповідно до стандартів і рекомендованої практики
IKAO, нормативних актів Європейської організації з безпеки
аеронавігації та авіаційних правил України; { Пункт 2 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
буферна зона - частина повітряного простору навколо зон
обмеження польотів, небезпечних зон, заборонених зон та зон, що
належать до тимчасово зарезервованого повітряного простору, яка
призначена для забезпечення вимог щодо безпеки у разі одночасного
провадження діяльності з використання повітряного простору у
зазначених зонах та поза їх межами; { Пункт 2 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
використання повітряного простору - провадження діяльності,
пов'язаної з виконанням польотів повітряних суден, з переміщенням
(перебуванням) матеріальних об'єктів у повітряному просторі,
проведенням підривних робіт, пусками ракет, усіма видами стрільб,
у тому числі з метою здійснення впливу на гідрометеорологічні
процеси, що становлять загрозу безпеці польотів повітряних суден
та інших літальних апаратів; { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
гнучке використання повітряного простору - використання
повітряного простору для військових і цивільних потреб та його
щоденний розподіл на тимчасовій основі між користувачами
повітряного простору; { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
загальний повітряний рух - польоти повітряних суден та інших
літальних апаратів, що виконуються згідно з цивільними правилами
та/або стандартами і рекомендованою практикою IKAO; { Пункт 2
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
зона з особливим режимом використання повітряного простору -
частина повітряного простору, що межує із забороненою зоною,
та/або повітряний простір над смугою земної поверхні завширшки
25 кілометрів углиб території України, яка проходить уздовж
державного сухопутного кордону та/або берегової смуги прикордонних
озер та інших водойм, прилеглих до державного кордону, а також над
смугою завширшки 22,2 кілометра (12 морських миль), яка проходить
по береговій лінії Чорного та Азовського морів углиб цих морів, в
якій встановлюється особливий порядок виконання польотів та
здійснення контролю за їх виконанням з боку органів управління
Повітряних Сил Збройних Сил; { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
контрольований повітряний простір ОПР - частина повітряного
простору, в межах якого забезпечується диспетчерське,
польотно-інформаційне та аварійне обслуговування повітряного руху
відповідно до встановленої класифікації повітряного простору ОПР;
{ Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 680
( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
операційний повітряний рух - польоти, на які не поширюються
положення, установлені для загального повітряного руху, і які
виконуються відповідно до правил і процедур, визначених
відповідними уповноваженими органами; { Пункт 2 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
польотно-інформаційне обслуговування - обслуговування, що
здійснюється з метою надання інформації, необхідної для
забезпечення безпечного та ефективного виконання польотів; { Пункт
2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п )
від 01.07.2009 }
пункт збору повідомлень щодо ОПР - пункт, який утворюється на
аеродромі з метою отримання повідомлень щодо ОПР та планів
польотів, що подаються перед вильотом; { Пункт 2 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
район спрощеної координації - частина повітряного простору, в
межах якої здійснюється загальний повітряний рух та дозволяється
виконання польотів поза маршрутами ОПР без необхідності здійснення
диспетчером ОПР координації виконання таких польотів з відомчими
органами управління повітряним рухом та користувачами повітряного
простору, діяльність яких може становити загрозу безпеці
загального повітряного руху; { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
спеціально встановлений маршрут - маршрут, призначений для
виконання польотів повітряних суден з метою вирішення спеціальних
завдань (перельоту бойової авіації, перевірки чергових сил з
протиповітряної оборони Збройних Сил, проведення навчань
військової авіації, виконання експериментальних польотів, польотів
згідно з міжнародними договорами тощо), а також виконання
навчально-тренувальних польотів, польотів з проведення авіаційних
робіт тощо; { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
умови використання повітряного простору - обов'язкові вимоги
щодо місця, часу та висоти провадження діяльності у повітряному
просторі, інформація про які надається користувачеві органами
об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного
руху з метою забезпечення безпеки та ефективності використання
повітряного простору; { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
управління використанням повітряного простору - комплекс
заходів з регулювання використання повітряного простору за місцем,
часом і висотою з метою задоволення потреб різних категорій
користувачів повітряного простору; { Пункт 2 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
управління повітряним рухом - комплекс заходів з організації
управління операційним повітряним рухом. { Пункт 2 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
3. Згідно з цим Положенням регулюється:
1) діяльність, пов'язана з використанням повітряного
простору:
польоти цивільних, державних та експериментальних повітряних
суден;
дії, пов'язані з переміщенням (знаходженням) матеріальних
об'єктів у повітряному просторі;
пуски ракет, усі види стрільб (у тому числі з метою
здійснення впливу на гідрометеорологічні процеси), що становлять
загрозу безпеці польотів повітряних суден та інших літальних
апаратів;
вибухові роботи;
2) діяльність, що може спричинити загрозу безпеці польотів
повітряних суден та інших об'єктів:
електромагнітне випромінювання;
викиди в атмосферне повітря забруднюючих та будь-яких інших
речовин, що погіршують видимість;
будівництво та розміщення об'єктів і ліній електропередачі у
секторі зльоту або посадки повітряних суден;
розміщення об'єктів, що приводить до масового скупчення
птахів та диких тварин;
запуски метеорологічних радіозондів;
інші види діяльності, які можуть створити загрозу безпеці
польотів повітряних суден та інших об'єктів.
II. Нормативне регулювання та порядок використання

повітряного простору
4. Державне регулювання використання повітряного простору у
межах своїх повноважень здійснюють Мінтрансзв'язку та Міноборони.
5. Нормативно-правові акти, які регулюють питання організації
повітряного руху, радіотехнічного, аеронавігаційного забезпечення
польотів, підготовки фахівців об'єднаної цивільно-військової
системи організації повітряного руху, розробляються і
затверджуються Мінтрансзв'язку за погодженням з Міноборони.
6. Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність
цивільної авіації, розробляються і затверджуються Мінтрансзв'язку
за погодженням із заінтересованими державними органами відповідно
до їх компетенції, державної авіації - Міноборони за погодженням
із заінтересованими державними органами відповідно до їх
компетенції.
Нормативно-правові акти, які регулюють використання
експериментальних повітряних суден, розробляються і
затверджуються:
щодо цивільних повітряних суден - Мінпромполітики за
погодженням з Мінтрансзв'язку та Міноборони;
щодо державних повітряних суден - Мінпромполітики за
погодженням з Міноборони;
щодо іншої авіаційної техніки та аматорських повітряних
суден - Мінтрансзв'язку.
Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність авіації, не
пов'язані з обмеженим використанням, підлягають оприлюдненню
відповідно до законодавства.
7. Правила з пошуку і рятування розробляються і
затверджуються МНС за погодженням з Мінтрансзв'язку та Міноборони.
Правила розслідування авіаційних подій та інцидентів
розробляються і затверджуються Мінтрансзв'язку за погодженням з
іншими заінтересованими державними органами.
Інструкція про розслідування порушень порядку використання
повітряного простору України розробляється і затверджується
спільно Мінтрансзв'язку та Міноборони.
Правила метеорологічного забезпечення авіації розробляються і
затверджуються спільно Мінтрансзв'язку, Мінекоресурсів,
Міноборони.
8. Порядок використання повітряних суден спортивного
призначення, надлегких повітряних суден, аматорських повітряних
суден та повітряних куль у частині ведення Державного реєстру
цивільних повітряних суден України та Державного реєстру
аеродромів України, сертифікації типів та екземплярів повітряних
суден, комплектуючих виробів для зазначених повітряних суден, їх
виробництва, модифікації та технічного обслуговування,
сертифікації аеродромів, розслідування авіаційних подій
визначається відповідними правилами, що регулюють діяльність у
сфері цивільної авіації.
9. Польоти повітряних суден виконуються відповідно до вимог
Повітряного кодексу України ( 3167-12 ), Правил польотів у
повітряному просторі України, які затверджуються Мінтрансзв'язку
та Міноборони, цього Положення, інших нормативно-правових актів та
міжнародних договорів України.
10. Використання повітряного простору над відкритим морем
здійснюється згідно з правилами, що затверджуються відповідно до
Конвенції про міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ).
11. Взаємодія відповідних державних органів щодо нагляду за
безпекою польотів повітряних суден здійснюється в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
12. Діяльність, пов'язана з використанням повітряного
простору, а також діяльність, що може становити загрозу безпеці
польотів, допускається тільки після отримання відповідного дозволу
(сертифіката, ліцензії) та за умови дотримання необхідних
запобіжних заходів.
13. Контроль за дотриманням порядку використання повітряного
простору здійснюється:
відповідними органами об'єднаної цивільно-військової системи
організації повітряного руху - під час обслуговування повітряного
руху, управління повітряним рухом, планування та координації
використання повітряного простору, менеджменту повітряного
простору;
органами ОПР державних органів, органів місцевого
самоврядування, суб'єктів авіаційної діяльності, що не входять до
складу об'єднаної цивільно-військової системи організації
повітряного руху, - під час обслуговування повітряного руху в
зонах їх відповідальності;
органами управління Повітряних Сил Збройних Сил, інших
військових формувань та правоохоронних органів - під час
управління польотами державних повітряних суден, при виконані
польотів повітряних суден та переміщенні інших об'єктів, що
перетинають державний кордон, та виконанні польотів у межах зони з
особливим режимом використання повітряного простору. При цьому
радіолокаційний контроль здійснюється органами управління
Повітряних Сил Збройних Сил в межах чергового радіолокаційного
поля та з урахуванням можливостей їх радіолокаційних засобів.
{ Абзац четвертий пункту 13 в редакції Постанови КМ N 680
( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
Взаємодія між органами об'єднаної цивільно-військової системи
організації повітряного руху, органами управління Повітряних Сил
Збройних Сил та іншими органами з обслуговування та/або управління
повітряного руху здійснюється відповідно до інструкцій із
взаємодії. Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від
27.12.2008 }
14. У процесі використання повітряного простору,
обслуговування повітряного руху, координації, а також формування
планів польотів або заявок, де визначається час провадження
діяльності, зазначеної у пункті 3 цього Положення, застосовується
скоординований всесвітній час (UTC).
15. Під час перевірки чергових сил з протиповітряної оборони
Збройних Сил та їх бойової готовності шляхом здійснення польотів
контрольних цілей для з'ясування повітряної обстановки у
повітряному просторі подається сигнал "Стріла", за яким повітряні
судна, що виконують польоти як контрольні цілі, невідкладно
вмикають відповідач (встановлюють діючий код) системи державного
розпізнавання.
У виняткових випадках у разі виявлення у повітряному просторі
нерозпізнаних цілей для з'ясування обстановки подається сигнал
"Килим", що означає вимогу невідкладної посадки або виведення з
відповідного району всіх повітряних суден, за винятком тих, що
використовуються для припинення польотів повітряних суден -
порушників та повітряних суден, що виконують завдання
пошуково-рятувальної служби. Порядок виведення повітряних суден у
безпечні райони та перелік аеродромів, виділених для посадки,
визначають Міноборони разом з Мінтрансзв'язку.
Право подання сигналів "Стріла" та "Килим" через органи ОПР
надається посадовим особам Повітряних Сил Збройних Сил, що
визначаються Міноборони. Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від
27.12.2008 }
16. У разі виникнення загрози безпеки польоту повітряними
суднами подається сигнал "Лихо".
17. При виявленні повітряного судна-порушника органи
управління Повітряних Сил Збройних Сил подають органам ОПР сигнал
"Режим". Органи ОПР після отримання сигналу "Режим" вживають
негайних заходів до припинення порушення, доповідають
Украероцентру про отримання сигналу із зазначенням місця, часу,
характеру порушення та вжитих заходів. { Абзац перший пункту 17 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1133 ( 1133-2008-п )
від 27.12.2008 }
Рішення про заборону подальшого польоту і посадку повітряного
судна - порушника приймають: { Абзац другий пункту 17 в редакції
Постанови КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
щодо державних повітряних суден - органи управління
Повітряних Сил Збройних Сил за узгодженням з Украероцентром,
штабом Антитерористичного центру при СБУ (оперативним штабом з
управління антитерористичною операцією); { Абзац пункту 17 в
редакції Постанови КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
щодо цивільних повітряних суден - Украероцентр за узгодженням
з Державіаадміністрацією, органами управління Повітряних Сил
Збройних Сил, штабом Антитерористичного центру при СБУ
(оперативним штабом з управління антитерористичною операцією).
{ Абзац пункту 17 в редакції Постанови КМ N 1133 ( 1133-2008-п )
від 27.12.2008 }
У разі коли повітряне судно здійснює міжнародний рейс,
рішення погоджується з Адміністрацією Держприкордонслужби.
{ Абзац пункту 17 в редакції Постанови КМ N 1133 ( 1133-2008-п )
від 27.12.2008 }
18. Управління використанням повітряного простору здійснюють
Мінтрансзв'язку, Міноборони та відповідні органи об'єднаної
цивільно-військової системи організації повітряного руху
відповідно до інструкції з управління використанням повітряного
простору, яка розробляється і затверджується Мінтрансзв'язку разом
з Міноборони.
19. З метою виконання міжнародних договорів щодо подання
допомоги іншим державам під час виникнення надзвичайних ситуацій,
зумовлених великими аваріями, катастрофами і стихійним лихом, за
зверненням МНС аварійно-рятувальні та аварійно-відбудовні
формування з дозволу Генерального штабу Збройних Сил перетинають
державний кордон України з дотриманням умов, визначених
Украероцентром за погодженням з МЗС.
20. Польоти повітряних суден над населеними пунктами
виконуються лише на висоті, що дає можливість у разі пошкодження
цих суден здійснити посадку на найближчому аеродромі або за межами
населених пунктів. Допускається проліт над населеними пунктами у
випадках, коли розташування злітно-посадкової смуги аеродрому не
дає повітряним суднам змоги виконати зліт або посадку без прольоту
над населеними пунктами або у разі виконання польотів для
проведення пошуково-рятувальних робіт.
Польоти повітряних суден над населеними пунктами на
надзвуковій швидкості виконуються на висотах не нижче ніж 11000
метрів.
21. Рейсам повітряних суден, що виконують спостережні польоти
над територією України за Договором з відкритого неба ( 994_316 )
та інші спеціальні польоти, у тому числі рейсам іноземних
державних повітряних суден, які виконують польоти згідно з
міжнародними договорами України, в установленому порядку
присвоюються номери. Присвоєний рейсу номер є підставою для
відповідного забезпечення польоту та визначення розміру плати за
його обслуговування.
22. Демонстраційні польоти над населеними пунктами
виконуються за наявності дозволу органу місцевого самоврядування,
Державіаадміністрації, Украероруху. Запити із зазначеного питання
до Державіаадміністрації подаються керівниками підприємств,
установ, організацій відповідними командирами (начальниками)
тільки після отримання дозволу від органу місцевого
самоврядування, а у разі проведення аерофотозйомки - відповідних
органів Міноборони.
23. Навчально-тренувальні, демонстраційні польоти повітряних
суден спортивного призначення, повітряних куль, надлегких
повітряних суден та повітряних суден аматорської конструкції
виконуються в зоні відповідальності одного району польотної
інформації з дотриманням Правил польотів у повітряному просторі
України. Відповідальність за організацію таких польотів несуть
керівники авіапідприємств, організацій або власники повітряних
суден, що планують провадження зазначеної діяльності.
24. Користувачі повітряного простору, які виконують польоти
на повітряних суднах спортивного призначення, повітряних кулях,
надлегких повітряних суднах та повітряних суднах аматорської
конструкції з посадкових майданчиків, зобов'язані організувати
зв'язок з органами ОПР та органами управління Повітряних Сил
Збройних Сил згідно з вимогами пункту 83 цього Положення, а під
час виконання польотів у межах зони з особливим режимом
використання повітряного простору, крім її частини, що межує із
забороненою зоною, також з відповідними органами
Держприкордонслужби. Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 680
( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
25. З метою зменшення забруднення атмосферного повітря
транспортними та іншими пересувними засобами і установками та
впливу пов'язаних з ним фізичних факторів на здоров'я людей і
діяльність підприємств, установ та організацій для кожного
аеродрому встановлюється зона обмеження житлово-громадського,
культурно-побутового та промислового будівництва, межі якої
доводяться до відома органів місцевого самоврядування. Зазначені
межі враховуються під час планування, будівництва і здійснення
розвитку міст та інших населених пунктів, будівництва та
реконструкції промислових, сільськогосподарських та інших
об'єктів.
26. Цивільні аеродроми використовуються як запасні для
повітряних суден незалежно від їх відомчої належності. Інші
аеродроми за рішенням державних органів, підприємств, установ та
організацій, яким ці аеродроми належать, можуть бути виділені як
запасні для повітряних суден. Перелік запасних аеродромів
визначається Державіаадміністрацією за погодженням з відповідними
державними органами, підприємствами, установами та організаціями,
яким належать ці аеродроми.
27. Перелік аеродромів для використання у міжнародному
повітряному сполученні визначається Кабінетом Міністрів України.
Тимчасовий дозвіл на виконання міжнародних польотів з (до)
аеропортів (аеродромів), у яких відсутні пункти пропуску через
державний кордон, надається згідно з положенням, що затверджується
Мінтрансзв'язку, Міноборони, Адміністрацією Держприкордонслужби та
Держмитслужбою.
28. Інструкції з виконання польотів (використання повітряного
простору) у районах аеродромів, посадкових майданчиків, з
експлуатації полігонів, пунктів запуску куль-пілотів, під час
проведення вибухових робіт тощо розробляються юридичними і
фізичними особами, діяльність яких пов'язана з використанням
повітряного простору, погоджуються із заінтересованими державними
органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами та організаціями і затверджуються керівниками
відповідних державних органів. Зазначені інструкції повинні бути
погоджені з Державіаадміністрацією, Украерорухом (Украероцентром і
відповідним РДЦ). Один примірник затвердженої інструкції
користувачі повітряного простору надсилають до Украероруху, а
державної авіації - додатково до штабу Повітряних Сил Збройних
Сил. Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1133
( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
29. Один примірник затвердженої інструкції з виконання
польотів (використання повітряного простору), а також зміни і
доповнення до неї експлуатанти або власники аеродромів цивільної
авіації, у тому числі аеродромів спільного базування та аеродромів
спільного використання, подають до Украероруху (CAI) з метою
публікування відомостей, що мають важливе значення для
аеронавігації, у відповідних документах з аеронавігаційної
інформації.
30. Інструкції з виконання польотів у районах аеродромів, які
належать Збройним Силам, МВС, МНС, а також зміни та доповнення до
неї Украероруху (CAI) для публікування не надаються (крім
аеродромів спільного базування та аеродромів спільного
використання).
Інші інструкції з виконання польотів з посадкових майданчиків
(використання повітряного простору) розробляються власниками
повітряних суден (експлуатантами, в тому числі аматорами),
погоджуються з органами місцевого самоврядування, Украерорухом
(Украероцентром та РДЦ), у зоні відповідальності якого знаходиться
повітряний простір над відповідною земельною ділянкою, а у разі
розташування її в зоні з особливим режимом використання
повітряного простору, крім її частини, що межує із забороненою
зоною, - Міноборони та Адміністрацією Держприкордонслужби і
затверджуються Державіаадміністрацією. { Абзац другий пункту 30 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
31. Забезпечення польотів повітряних суден будь-яких видів і
конструкцій здійснюється виключно юридичними особами, які отримали
сертифікат (свідоцтво) або інші повноваження відповідного
державного органу.
32. Забезпечення польотів повітряних суден може здійснюватися
особою, яка отримала відповідну освіту і в установленому порядку
допущена до виконання робіт.
33. Експлуатанти цивільних повітряних суден подають
Державіаадміністрації, а експлуатанти, зайняті у міжнародному
повітряному сполученні, - також Раді IKAO в обсязі, передбаченому
статтею 67 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ),
звіти про перевезення, статистичні дані щодо витрат та фінансові
дані із зазначенням усіх надходжень та їх джерел в установлені
Державіаадміністрацією терміни.
34. Фотографічною апаратурою на борту повітряних суден можна
користуватися тільки за наявності спеціального дозволу, який
надається:
Державіаадміністрацією за погодженням з Генеральним штабом
Збройних Сил - для цивільних повітряних суден;
Мінпромполітики за погодженням з Генеральним штабом Збройних
Сил - для експериментальних повітряних суден;
Генеральним штабом Збройних Сил - для державних повітряних
суден.
35. Забезпечення польотів (метеорологічне, аеронавігаційне,
інженерно-авіаційне, аеродромне, електросвітлотехнічне,
радіотехнічне, комерційне (службою організації перевезень),
орнітологічне, медичне, режимно-охоронне, пошуково-рятувальне)
здійснюється відповідно до Правил польотів у повітряному просторі
України.
III. Організація повітряного руху
36. Організація повітряного руху включає комплекс бортових та
наземних функцій (організація повітряного простору, обслуговування
повітряного руху та організація потоків повітряного руху),
необхідних для забезпечення безпечного руху повітряних суден на
всіх етапах польоту.
Польоти державних повітряних суден належать: { Пункт 36
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
до операційного повітряного руху, якщо вони виконуються у
межах повітряного простору України та міжнародного повітряного
простору, який перебуває під відповідальністю України, поза
маршрутами ОПР; { Пункт 36 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
до загального повітряного руху, якщо вони виконуються за
маршрутами ОПР. { Пункт 36 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
Організація повітряного простору
37. Організація повітряного простору визначається відповідно
до вимог цього Положення, класифікації повітряного простору ОПР
згідно з додатком 11 ( 995_655 ) до Конвенції про міжнародну
цивільну авіацію ( 995_038 ) з урахуванням встановлених вимог щодо
охорони навколишнього природного середовища.
38. Структурно повітряний простір складається з таких
елементів:
райони польотної інформації;
диспетчерські райони;
диспетчерські зони;
зони аеродромного руху;
маршрути обслуговування повітряного руху;
заборонені зони;
зони обмеження польотів;
небезпечні зони;
повітряний простір зони з особливим режимом використання
повітряного простору;
тимчасово зарезервований повітряний простір;
зони виконання спеціальних польотів;
зони виконання випробувальних польотів;
повітряний коридор перетинання державного кордону;
райони пошуку та рятування;
райони спрощеної координації.
Структура повітряного простору та зміни до неї затверджуються
Державіаадміністрацією за погодженням з Генеральним штабом
Збройних Сил, а у разі потреби з відповідними державними органами,
підприємствами, установами та організаціями. Інформація про
затверджену в установленому порядку структуру повітряного простору
публікується в документах з аеронавігаційної інформації і
включається до бази даних Украероруху (CAI).
39. Класифікації підлягає весь повітряний простір, де
здійснюється обслуговування повітряного руху. Класифікація
повітряного простору ОПР визначається Державіаадміністрацією
виходячи з потреб користувачів повітряного простору та
забезпечення безпеки використання повітряного простору і
публікується у відповідних документах з аеронавігаційної
інформації.
Повітряний простір, що доступний для загального повітряного
руху, поділяється на: { Пункт 39 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
контрольований повітряний простір ОПР, у межах якого можуть
забезпечуватися усі види обслуговування повітряного руху
(диспетчерське, польотно-інформаційне та аварійне) відповідно до
встановленої класифікації повітряного простору ОПР; { Пункт 39
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
повітряний простір поза межами контрольованого повітряного
простору ОПР, де забезпечується в установленому порядку тільки
польотно-інформаційне та аварійне обслуговування. { Пункт 39
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
40. Інформація про структуру повітряного простору, дані про
аеродроми, постійно діючі заборонені зони, зони обмеження польотів
і небезпечні зони публікується у збірниках аеронавігаційної
інформації за Світовою геодезичною системою-1984 (WGS-84) і
наноситься на аеронавігаційні карти. Аеронавігаційна інформація
повинна бути доступною для всіх користувачів повітряного простору.
Збірник аеронавігаційної інформації та зміни до нього
затверджуються Державіаадміністрацією за погодженням із
заінтересованими державними органами.
Зміни та доповнення до Збірника аеронавігаційної інформації
вносяться згідно з правилами обслуговування аеронавігаційної
інформації. { Пункт 40 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
41. Повітряні траси повинні відповідати діючим в Україні
нормам придатності повітряних трас до експлуатації, інформація про
них включається до Збірника аеронавігаційної інформації. Норми
придатності, правила та порядок допуску повітряних трас до
експлуатації встановлюються Державіаадміністрацією.
42. Структура повітряного простору визначається на підставі
пропозицій заінтересованих державних органів, підприємств, установ
та організацій. Удосконалення структури повітряного простору
здійснюється на підставі відповідних пропозицій про внесення змін
у документи, які визначають структуру повітряного простору
(документи з аеронавігаційної інформації, інструкції з виконання
польотів).
43. Підставою для підготовки пропозицій є:
1) провадження користувачем повітряного простору діяльності,
передбаченої пунктом 3 цього Положення;
2) зміна елементів структури повітряного простору;
3) зміна потоків повітряного руху, пропускної спроможності
повітряного простору, інтенсивності повітряного руху, ешелонів
(висот) польоту повітряних суден;
4) оснащення новими технічними засобами зв'язку, навігації,
спостереження та засобами обслуговування повітряного руху;
5) введення в експлуатацію об'єктів, які впливають на
використання повітряного простору;
6) утворення нових або ліквідація існуючих органів
обслуговування повітряного руху;
7) економічна доцільність;
8) рекомендації комісій з розслідування авіаційних пригод,
інцидентів і порушень порядку використання повітряного простору;
9) забезпечення безпеки населення та важливих державних
об'єктів. { Пункт 43 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ
N 1133 ( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
44. Пропозиції погоджуються:
1) у разі встановлення або зміни маршрутів ОПР, районів
авіаційних робіт, меж диспетчерських районів, диспетчерських зон,
зон аеродромного руху, спеціальних зон польотів з:
державними органами, підприємствами, установами та
організаціями, інтересів яких торкаються ці пропозиції;
відомчими органами управління повітряним рухом, якщо
внаслідок цих змін здійснюватиметься потенційний вплив на
повітряний простір, у якому управління повітряним рухом або інша
діяльність забезпечується відповідними відомчими органами;
Украерорухом;
відповідними штабами видів Збройних Сил; { Абзац шостий
пункту 44 в редакції Постанови КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від
27.12.2008 }
2) у разі встановлення або зміни коридорів перетинання
державного кордону, елементів структури повітряного простору в
зонах з особливим режимом використання повітряного простору,
заборонених зонах, зонах обмеження, небезпечних зонах із:
відповідними відомчими органами управління повітряного руху
на місцях, якщо внаслідок цих змін здійснюватиметься потенційний
вплив на повітряний простір, у якому управління повітряним рухом
або інша діяльність забезпечується відповідними відомчими
органами;
Украерорухом;
відповідними штабами видів Збройних Сил та Адміністрацією
Держприкордонслужби. { Абзац десятий пункту 44 в редакції
Постанови КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
Пропозиції, подані з порушенням установленого порядку,
повертаються без розгляду.
Не потребують погодження пропозиції щодо виключення ділянок
маршрутів ОПР, спрямлених маршрутів ОПР, місцевих маршрутів ОПР
або зменшення їх ширини, діапазону ешелонів польоту на них, якщо
вони розроблені Державіаадміністрацією або за його дорученням.
45. Пропозиції щодо встановлення або зміни елементів
структури повітряного простору подаються користувачами з
відповідним обґрунтуванням і картою (масштаб не менш
як 1:2000000). У документах повинні відображатися такі питання:
забезпечення безпеки польотів;
необхідність встановлення або зміни елементів структури
повітряного простору;
збільшення пропускної спроможності елементів структури
повітряного простору;
зниження рівня авіаційних шумів;
здійснення відповідних розрахунків (навігаційні, інженерні,
економічні тощо).
На карті повинні бути зазначені:
існуючі та запропоновані елементи структури повітряного
простору;
радіолокаційні поля та поля радіозв'язку для відповідних
діапазонів висот;
максимальні значення висот рельєфу місцевості у смузі
завширшки 50 кілометрів.
46. Зміни, що вносяться в документи, які визначають структуру
повітряного простору, після погодження з Генеральним штабом
Збройних Сил, відповідними державними органами, підприємствами,
установами та організаціями подаються в двох примірниках на
затвердження до Державіаадміністрації в такі терміни:
до інструкції з виконання польотів (з використання
повітряного простору) в районах аеродромів, аеровузлів, з
експлуатації полігонів та до інших інструкцій, які регламентують
діяльність, пов'язану з використанням повітряного простору, -
4 рази на рік до 30 числа останнього місяця кожного кварталу;
до переліку місцевих повітряних ліній - два рази на рік до
1 квітня та 1 жовтня;
до інших документів, які містять інформацію про структуру
повітряного простору, з урахуванням термінів опублікування та
введенням рішення про внесення змін у дію в установленому порядку.
Якщо зміни вносяться у зв'язку з тим, що не забезпечується
належний рівень безпеки польотів та обслуговування повітряного
руху, вони можуть подаватися без дотримання зазначених термінів.
Якщо зміни та доповнення стосуються відомостей, опублікованих
у документах з аеронавігаційної інформації, одночасно вносяться
зміни і до цих документів.
47. Затверджені в установленому порядку схеми польотів, крім
публікації в документах з аеронавігаційної інформації, включаються
як додатки до інструкцій з виконання польотів у районі відповідних
аеродромів.
Обслуговування та управління повітряним рухом
48. Обслуговування повітряного руху в районах польотної
інформації, диспетчерських районах та зонах і на маршрутах ОПР
(крім зон та аеродромів, де обслуговування повітряного руху
здійснюють відповідні підрозділи державних органів, органів
місцевого самоврядування, суб'єктів авіаційної діяльності, що не
входять до складу об'єднаної цивільно-військової системи
організації повітряного руху) здійснюється органами ОПР та
органами об'єднаної цивільно-військової системи організації
повітряного руху державного підприємства обслуговування
повітряного руху України.
Обслуговування повітряного руху на цивільних аеродромах,
аеродромах, що належать державним органам, органам місцевого
самоврядування, суб'єктам авіаційної діяльності, здійснюється
експлуатантами таких аеродромів згідно з порядком, установленим
відповідними правилами польотів у повітряному просторі України. Пункт 48 в редакції Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
49. Управління повітряним рухом поза маршрутами ОПР в
повітряному просторі України та у міжнародному повітряному
просторі, який перебуває під відповідальністю України (крім зон та
аеродромів, де управління повітряним рухом здійснюють органи
управління Повітряних Сил Збройних Сил та інших формувань
державної авіації) здійснюється органами об'єднаної
цивільно-військової системи організації повітряного руху.
Управління повітряним рухом у тимчасово зарезервованому
повітряному просторі та в районах аеродромів державної авіації
здійснюється органами управління Повітряних Сил Збройних Сил та
інших формувань державної авіації. Пункт 49 в редакції Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
50. Організація обслуговування (управління) повітряного руху
на аеродромах спільного базування (використання) визначається в
положеннях, які затверджуються спільними наказами відповідних
державних органів.
51. Обслуговування повітряного руху органами ОПР України у
повітряному просторі суміжної держави, а також обслуговування
повітряного руху органами ОПР суміжних держав у повітряному
просторі України здійснюється на підставі відповідних міжнародних
договорів.
Організація потоків повітряного руху
52. Організація потоків повітряного руху здійснюється з метою
недопущення перевищення пропускної спроможності секторів ОПР,
маршрутів ОПР та аеродромів цивільної авіації згідно з Правилами
організації потоків повітряного руху, які затверджуються
Мінтрансзв'язку.
53. Організація потоків повітряного руху здійснюється через
відповідні підрозділи Украероруху згідно з установленими правилами
організації потоків повітряного руху.
Оплата за аеронавігаційне обслуговування
54. Аеронавігаційне обслуговування польотів повітряних суден
у повітряному просторі здійснюється на платній основі. Розмір
плати за аеронавігаційне обслуговування та порядок її справляння
встановлюються згідно із законодавством.
55. До користувачів, які не сплатили належну суму за
аеронавігаційне обслуговування в установлений термін, вживаються
передбачені законодавством заходи щодо стягнення суми боргу.
IV. Порядок подання заявок, видачі дозволів

та визначення умов використання повітряного простору
56. Користувачі повітряного простору, заінтересовані у
провадженні діяльності, зазначеної у пункті 3 цього Положення,
повинні подати відповідну заявку на використання повітряного
простору.
У разі виконання польотів повітряних суден поза межами
контрольованого повітряного простору ОПР на висоті не більш як
1500 метрів над середнім рівнем моря заявки на виконання польоту
та використання повітряного простору не подаються (за умови
обов'язкового інформування органів управління Повітряних Сил
Збройних Сил згідно з пунктом 83 цього Положення), крім польотів,
що виконуються в тимчасово зарезервованому повітряному просторі,
повітряному просторі, де управління повітряним рухом здійснюється
органами управління Повітряних Сил Збройних Сил та інших державних
органів, а також у межах зони з особливим режимом використання
повітряного простору.
У разі виконання польотів цивільними повітряними суднами поза
межами контрольованого повітряного простору ОПР
польотно-інформаційне та аварійне обслуговування здійснюється
відповідно до встановленого порядку. Під час виконання таких
польотів екіпаж повітряного судна несе відповідальність за
своєчасне проходження передпольотної підготовки, отримання
відповідної аеронавігаційної інформації, зокрема про наявність
заборони та обмеження використання повітряного простору, та
безпечне виконання польоту. Пункт 56 в редакції Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
57. Подання заявок та видача дозволів на використання
повітряного простору або анулювання заявок може здійснюватися за
допомогою телеграфу, телефону, поштового зв'язку, телефаксу тощо.
Користувачі повітряного простору зобов'язані мати прямий зв'язок
(телеграф, телефон, телефакс або інші види зв'язку) з органами ОПР
та відповідними органами управління Повітряних Сил Збройних Сил.
58. Форма розкладів та заявок на польоти цивільних повітряних
суден, а також терміни їх подання визначаються Правилами надання
експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до
аеропортів України під час виконання міжнародних, внутрішніх та
транзитних польотів, що затверджуються Мінтрансзв'язку та
Міноборони.
59. Форма розкладів, заявок та терміни їх подання на
провадження діяльності, пов'язаної з використанням повітряного
простору, та виконання польотів державних повітряних суден
визначаються правилами, що затверджуються Міноборони та
Мінтрансзв'язку.
60. Розклад регулярних внутрішніх та міжнародних польотів
цивільних повітряних суден експлуатантів України та іноземних
експлуатантів затверджується Державіаадміністрацією і надсилається
до Украероруху (Украероцентру) та органів управління Повітряних
Сил Збройних Сил не пізніше ніж за 20 діб до введення його в дію.
61. Органи управління Повітряних Сил Збройних Сил,
Украероцентр здійснюють контроль за виконанням регулярних
внутрішніх та міжнародних польотів, а також транзитних регулярних
польотів та наданням органами ОПР послуг з обслуговування
повітряного руху. З цією метою користувачі повітряного простору
подають Украероцентру перелік повторюваних планів польотів не
пізніше ніж за 14 діб до початку польоту, а зміни до цього
переліку - за 7 діб до введення їх у дію. Украероцентр доводить
перелік повторюваних планів польотів до РДЦ та органів управління
Повітряних Сил Збройних Сил.
62. Виконання нерегулярних міжнародних польотів цивільними
повітряними суднами, що прямують транзитом, здійснюється на
підставі поданого органами ОПР, Украероцентру не пізніше ніж за
1 годину до розрахункового часу прибирання колодок плану польоту
(ФПЛ). При цьому дозволяється подавати органу ОПР план польоту з
повітря не пізніше ніж за 30 хвилин до входження цивільного
повітряного судна у повітряний простір.
Органи ОПР, які прийняли план польоту, доводять його до
органів ОПР за маршрутом польоту (у межах повітряного простору), а
також до Украероцентру та органів управління Повітряних Сил
Збройних Сил каналами авіаційної фіксованої мережі електрозв'язку
(АФТН).
Форма та зміст ФПЛ визначається Правилами польотів у
повітряному просторі України.
Виконання міжнародних польотів іноземними державними
повітряними суднами, що прямують транзитом, здійснюється на
підставі міжнародних договорів за поданням МЗС з дозволу
Генерального штабу Збройних Сил та Державіаадміністрації.
63. Заявки на виконання польотів іноземних повітряних суден,
пов'язаних з перевезенням глав держав, урядів та очолюваних ними
делегацій, міністрів закордонних справ і міністрів оборони, а
також з перевезенням небезпечних вантажів, подаються до
Державіаадміністрації. У випадках виконання зазначених польотів на
державних повітряних суднах або здійснення посадок на аеродроми,
що належать Міноборони, Адміністрації Держприкордонслужби, МВС,
МНС, додатково інформується Генеральний штаб Збройних Сил (через
МЗС). Державіаадміністрація та Генеральний штаб Збройних Сил після
погодження заявки надсилають рішення заявнику (через МЗС),
Украероцентру та адміністрації аеропортів, замовлених у заявці.
64. Заявка на виконання нерегулярного польоту повітряного
судна в межах контрольованого повітряного простору України
подається експлуатантом напередодні виконання польоту відповідному
органу Державіаадміністрації не пізніше ніж до 17 год. за UTC.
{ Абзац перший пункту 64 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
План польоту (ФПЛ) експлуатант подає відповідним органам ОПР,
Украероцентру, а також органам управління Повітряних Сил Збройних
Сил через органи ОПР за 1 год. до розрахункового часу прибирання
колодок.
Нерегулярні (чартерні) рейси на повітряній лінії, де
здійснюються регулярні перевезення, виконуються тільки після
погодження з визначеним для такого рейсу перевізником.
65. Заявки на виконання навчально-тренувальних та
випробувальних польотів державними повітряними суднами у
визначених районах, тимчасово зарезервованому повітряному
просторі, за спеціально встановленими маршрутами поза межами
маршрутів ОПР подаються відповідним органам об'єднаної
цивільно-військової системи організації повітряного руху
(Украероцентру, РДЦ) та органам управління Повітряних Сил Збройних
Сил напередодні виконання польоту, але не пізніше ніж до 12 години
за UTC.
Заявки на виконання навчально-тренувальних та випробувальних
польотів цивільними повітряними суднами у визначених зонах,
районах проведення авіаційних робіт, обльоту радіотехнічних
засобів, польотів поза встановленими маршрутами у разі їх
виконання у контрольованому повітряному просторі ОПР подаються
відповідним органам об'єднаної цивільно-військової системи
організації повітряного руху (Украероцентру, РДЦ) та органам
управління Повітряних Сил Збройних Сил напередодні виконання
польоту, але не пізніше ніж до 12 години за UTC. Пункт 65 в редакції Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
66. При плануванні польотів у контрольованому повітряному
просторі на пілотованих повітряних кулях, легких, надлегких
повітряних суднах та повітряних суднах аматорської конструкції
користувач подає Державіаадміністрації заявку напередодні
виконання польоту, але не пізніше 12 год. за UTC. Пункт 66 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 680
( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
67. Для проведення стрільб, пусків ракет, проведення
вибухових робіт користувач повітряного простору подає
Украероцентру та відповідному РДЦ до 15 березня та 15 жовтня
поточного року розклад (графік, витяг з річного плану). Зміни у
розкладі подаються не пізніше ніж за 10 робочих днів до введення
їх у дію.
68. Заявки на разове проведення стрільб, пусків ракет,
вибухових робіт у встановлених зонах поза розкладом подаються
користувачем Украероцентру, РДЦ, органам управління Повітряних Сил
Збройних Сил не пізніше ніж до 12 год. за UTC напередодні такого
проведення.
69. Заявки на проведення стрільб і пусків ракет з метою
здійснення активного впливу на метеорологічні процеси подаються
Украероцентру, відповідним РДЦ, органам управління Повітряних Сил
Збройних Сил не пізніше ніж за 2 год. до передбачуваного початку
стрільб або пусків ракет.
70. Для проведення запусків (підйомів) непілотованих
повітряних куль (куль-зондів), аеростатів з визначених постійних
пунктів зондування користувач повітряного простору подає
Украероцентру та відповідному РДЦ до 15 березня та 15 жовтня
поточного року розклад (графік, витяг з річного плану). Зміни у
розкладі подаються не пізніше ніж за 10 робочих днів до введення
їх у дію.
71. Заявки на разове проведення запусків (підйомів)
непілотованих повітряних куль (куль-зондів), аеростатів з
визначених постійних пунктів зондування поза розкладом та з
тимчасових пунктів зондування подаються користувачами повітряного
простору Украероцентру, відповідним РДЦ, органам управління
Повітряних Сил Збройних Сил не пізніше ніж до 12 год. за UTC
напередодні такого проведення.
72. Заявки на проведення демонстраційних польотів та
авіаційних робіт над населеними пунктами користувачі повітряного
простору подають Державіаадміністрації не пізніше ніж за 5 робочих
днів до початку польотів. Експлуатант подає Украероцентру та
відповідному РДЦ також план польоту (ФПЛ) не пізніше ніж за 2 год.
до вильоту.
73. Разові заявки на нерегулярну діяльність, пов'язану з
проведенням військових навчань, повітряних парадів,
запуском/посадкою космічних об'єктів, перевіркою бойової
готовності авіаційних частин і чергових сил з протиповітряної
оборони Збройних Сил, подаються Украероцентру не пізніше ніж за 10
робочих днів до початку діяльності.
74. Дозвіл на виконання польотів видається:
1) Державіаадміністрацією:
внутрішніх та міжнародних регулярних польотів з посадкою
(вильотом) в Україні (з України);
міжнародних нерегулярних польотів з посадкою (вильотом) в
Україні (з України); { Абзац третій підпункту 1 пункту 74 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
внутрішніх нерегулярних польотів у контрольованому
повітряному просторі ОПР; { Підпункт 1 пункту 74 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
польотів повітряних суден, що виконують рейси літери "А";
польотів державних та експериментальних повітряних суден з
посадкою на аеродроми цивільної авіації;
демонстраційних польотів над населеними пунктами;
польотів для проведення авіаційних робіт;
польотів для проведення аерофотозйомки цивільними та
експериментальними повітряними суднами за погодженням з
Генеральним штабом Збройних Сил;
польотів на пілотованих повітряних кулях, легких, надлегких
повітряних суднах та повітряних суднах аматорської конструкції;
2) Генеральним штабом Збройних Сил:
внутрішніх та міжнародних польотів державних повітряних суден
України та іноземних держав;
транзитних міжнародних польотів державних повітряних суден
України та іноземних держав;
внутрішніх польотів у межах зони з особливим режимом
використання повітряного простору, крім її частини, що межує із
забороненою зоною, після отримання дозволу Адміністрації
Держприкордонслужби; { Абзац четвертий підпункту 2 пункту 74 в
редакції Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
польотів за Договором з відкритого неба ( 994_316 ) за
погодженням з Державіаадміністрацією;
польотів для проведення аерофотозйомки.
75. Дозвіл на використання повітряного простору видається на
підставі відповідної заявки після отримання дозволу на виконання
польотів: { Абзац перший пункту 75 в редакції Постанови КМ N 680
( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
1) Украероцентром:
на виконання польотів поза межами повітряних трас у
повітряному просторі більше ніж у двох районах польотної
інформації;
на провадження діяльності у повітряному просторі, яка
потребує встановлення заборон або обмежень його використання;
на провадження діяльності у повітряному просторі, яка
потребує встановлення короткочасних обмежень його використання (в
межах двох та більше районів польотної інформації);
на виконання польотів для проведення пошуково-рятувальних
робіт;
на провадження діяльності у повітряному просторі, яка
потребує встановлення короткочасних обмежень його використання в
межах одного району польотної інформації тривалістю понад 2 год.;
на виконання польотів повітряними суднами, які не обладнані
засобами вторинної радіолокації;
на провадження іншої діяльності у повітряному просторі більш
як у двох районах польотної інформації;
2) РДЦ:
на виконання польотів поза межами повітряних трас у
повітряному просторі одного або двох (суміжних) районів польотної
інформації;
на провадження діяльності у повітряному просторі, яка
потребує встановлення короткочасних обмежень його використання
тривалістю не більше ніж 2 год.;
на провадження іншої діяльності у повітряному просторі одного
або двох (суміжних) районів польотної інформації.
76. Украероцентр та РДЦ, отримавши заявку на використання
повітряного простору, приймають відповідне рішення, про що
інформують заявника. У разі затвердження заявки на використання
повітряного простору Украероцентр та РДЦ повідомляють про прийняте
рішення органи управління Повітряних Сил Збройних Сил.
77. Використання повітряного простору одночасно (за місцем і
часом) двома або більше користувачами повітряного простору регулює
Украероцентр та РДЦ відповідно до їх компетенції за такими
пріоритетами:
1) відбиття ударів засобів повітряного нападу, запобігання і
припинення порушень державного кордону та суверенних прав України
в її виключній (морській) економічній зоні або збройного нападу на
територію України, а також припинення протиправних дій повітряних
суден, які можуть використовуватися для вчинення терористичних
актів у повітряному просторі України; { Підпункт 1 пункту 77 в
редакції Постанови КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
2) польоти повітряних суден для проведення всіх видів
рятувальних робіт, спрямованих на збереження життя та здоров'я
людей;
3) подання допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій
природного або техногенного характеру;
4) запуск, посадка, пошук та евакуація космічних апаратів і
їх екіпажів;
5) запобігання та припинення порушень порядку використання
повітряного простору;
6) польоти повітряних суден, що виконують рейси літери "А";
7) польоти повітряних суден, які виконують спеціальні
завдання за планами Міноборони;
8) польоти за Договором з відкритого неба ( 994_316 ) та інші
польоти, які виконуються відповідно до міжнародних договорів;
9) провадження спеціальної діяльності, пов'язаної із
здійсненням впливу на метеорологічні явища;
10) виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень
пасажирів, вантажів та пошти;
11) виконання регулярних внутрішніх повітряних перевезень
пасажирів, вантажів та пошти;
12) виконання нерегулярних міжнародних та внутрішніх
повітряних перевезень пасажирів, вантажів та пошти;
13) виконання польотів державних повітряних суден з метою
перебазування частин та підрозділів державної авіації, а також за
планами навчально-бойової підготовки;
14) виконання випробувальних польотів експериментальних
повітряних суден;
15) виконання польотів, проведення авіаційних робіт
цивільними повітряними суднами в інтересах національної економіки;
16) навчальні і тренувальні польоти цивільної авіації;
17) проведення вибухових робіт;
18) виконання польотів повітряних суден або провадження іншої
діяльності, пов'язаної з використанням повітряного простору, з
метою задоволення потреб громадян;
19) використання повітряного простору, пов'язане з запусками
метеорологічних радіозондів авіаметеостанціями Департаменту
гідрометслужби і моніторингу;
20) провадження іншої діяльності, пов'язаної з використанням
повітряного простору.
78. Рішення про термінові вильоти повітряних суден,
проведення стрільб і пусків ракет без подання попередніх заявок
приймають: { Абзац перший пункту 78 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
командувачі видів Збройних Сил, командири повітряних
командувань, оперативний черговий командного центру Повітряних Сил
Збройних Сил - для відбиття ударів засобів повітряного нападу,
перехоплення або супроводження нерозпізнаних цілей, а також Голова
Держприкордонслужби та його перший заступник, начальники
регіональних управлінь Держприкордонслужби - для припинення
порушень державного кордону та забезпечення охорони суверенних
прав України в її виключній (морській) економічній зоні; { Абзац
другий пункту 78 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003; в редакції Постанови КМ
N 1133 ( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
командувачі видів Збройних Сил, начальники регіональних
управлінь Державної прикордонної служби, командуючий внутрішніми
військами МВС та інші посадові особи, які визначаються наказами
заінтересованих державних органів, - для виконання інших
оперативних завдань з метою захисту державних інтересів; { Абзац
третій пункту 78 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003, N 1133 ( 1133-2008-п ) від
27.12.2008 }
посадовими особами служби авіаційного пошуку та рятування -
для пошуку та евакуації екіпажів і пасажирів повітряних суден,
космічних кораблів, повітряних суден, що зазнають або зазнали
лиха;
командувачі видів Збройних Сил, начальник Державної
авіаційної пошуково-рятувальної служби (Укравіапошук) МНС,
начальники регіональних управлінь Державної прикордонної служби,
командуючий внутрішніми військами МВС, керівники авіакомпаній та
авіапідприємств цивільної авіації, керівники підприємств, які
використовують пошуково-рятувальні, протипожежні або санітарні
повітряні судна, - для подання допомоги у разі стихійного лиха,
катастрофи, аварійної ситуації та в інших випадках, що загрожують
життю людей. { Абзац п'ятий пункту 78 із змінами, внесеними згідно
з Постановами КМ N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003, N 1133
( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
79. Дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з
використанням повітряного простору у випадках, передбачених
пунктом 78 цього Положення, видають командні пункти видів Збройних
Сил, регіональні управління Державної прикордонної служби,
Головний координаційний центр з пошуку та рятування Укравіапошуку,
а також центр управління польотами і перельотами авіації
внутрішніх військ МВС з негайним повідомленням про видачу дозволу
Украероцентру та відповідного РДЦ. { Абзац перший пункту 79 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1402 ( 1402-2003-п )
від 04.09.2003, N 836 ( 836-2006-п ) від 15.06.2006, N 1133
( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
Умови використання повітряного простору визначаються
Украероцентром та органами ОПР негайно після отримання заявки на
використання повітряного простору з повідомленням органів
управління Повітряних Сил Збройних Сил.
Украероцентр, РДЦ, аеродромні диспетчерські пункти, відомчі
органи ОПР зобов'язані вжити всіх можливих заходів до забезпечення
безпеки повітряного руху.
80. Запит про умови використання повітряного простору для
провадження діяльності, не пов'язаної з виконанням польотів
повітряними трасами, робиться користувачем після отримання
відповідного дозволу не пізніше ніж за 1 год. до початку
діяльності в межах одного РДЦ та за 2 год. - в межах двох і більше
РДЦ.
Заявка на використання повітряного простору анулюється, якщо
в зазначений термін запит на використання повітряного простору або
повідомлення про перенесення початку діяльності до Украероцентру
або РДЦ не надійшли.
У разі виконання польотів повітряними суднами поза межами
контрольованого повітряного простору ОПР на висоті не більш як
1500 метрів над середнім рівнем моря запит про умови використання
повітряного простору користувачами не здійснюється, крім польотів,
що виконуються в тимчасово зарезервованому повітряному просторі,
повітряному просторі, де управління повітряним рухом здійснюють
органи управління Повітряних Сил Збройних Сил та інших державних
органів, а також в межах зони з особливим режимом використання
повітряного простору. { Пункт 80 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
81. Умови використання повітряного простору визначаються
Украероцентром або РДЦ не пізніше ніж за 30 хв. до початку
діяльності, якщо така діяльність провадиться в межах одного району
польотної інформації, та за 1 год. - у межах двох і більше районів
польотної інформації.
V. Порядок надання повідомлень про діяльність,

пов'язану з використанням повітряного простору
82. Органи ОПР зобов'язані невідкладно інформувати відповідні
органи управління Повітряних Сил Збройних Сил та Украероцентр, які
за узгодженою схемою сповіщають штаб Антитерористичного центру при
СБУ про: { Абзац перший пункту 82 в редакції Постанови КМ N 1133
( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
випадки загрози порушення або порушення повітряними суднами
державного кордону;
появу у відповідному районі управління повітряним рухом
нерозпізнаних цілей;
повітряні судна, які подають сигнал "Лихо";
неприбуття повітряного судна до встановленого часу до пунктів
призначення, якщо його місцезнаходження невідоме;
втрату радіозв'язку з повітряним судном;
незаконне втручання у дії екіпажу, спроби захоплення або
викрадення повітряного судна; { Абзац сьомий пункту 82 в редакції
Постанови КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
повітряні судна, які порушують порядок використання
повітряного простору;
виявлення повітряних суден, щодо яких існує інформація про
можливе використання їх для вчинення терористичного акту в
повітряному просторі України. { Пункт 82 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
Для вжиття заходів до повітряних суден, які порушують
державний кордон, порядок використання повітряного простору та
допускають інші порушення, а також до повітряних суден, які
подають сигнал "Лихо", органи управління Повітряних Сил Збройних
Сил інформують органи ОПР, під безпосереднім управлінням яких
перебувають ці повітряні судна. У свою чергу відповідні органи ОПР
передають цю інформацію Украероцентру та РДЦ.
83. Інформування відповідних органів управління Повітряних
Сил Збройних Сил та органів об'єднаної цивільно-військової системи
організації повітряного руху, що здійснюють контроль за
використанням повітряного простору України, про виконання польотів
здійснюється: { Абзац пункту 83 в редакції Постанови КМ N 680
( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
органами ОПР - під час обслуговування повітряного руху в
межах контрольованого простору ОПР; { Абзац пункту 83 в редакції
Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
користувачем повітряного простору за допомогою найзручнішого
виду зв'язку, визначеного пунктом 57 цього Положення, - під час
провадження діяльності з використання повітряного простору поза
межами контрольованого простору ОПР. { Абзац пункту 83 в редакції
Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
Зазначена інформація подається відповідним органам управління
Повітряних Сил Збройних Сил та органам об'єднаної
цивільно-військової системи організації повітряного руху не
пізніше ніж: { Абзац пункту 83 в редакції Постанови КМ N 680
( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
1) за 5 хв. до запланованого часу вильоту:
про початок аеродромних польотів та польотів для проведення
авіаційних робіт у зоні з особливим режимом використання
повітряного простору;
про виліт (запуск) повітряних суден (радіозондів) з
аеродромів (пунктів запуску), розташованих у зоні з особливим
режимом використання повітряного простору;
про підняття прив'язних аеростатів;
2) за 10 хв. до запланованого часу - про виліт повітряних
суден, запуск метеорологічних радіозондів, що підлягають контролю
з боку органів управління Повітряних Сил Збройних Сил;
3) за 30 хв. до запланованого часу вильоту:
про перенесення та знову призначений час вильоту повітряних
суден, запуск метеорологічних радіозондів;
про заміну повітряного судна (заміну типу повітряного судна,
позивних командира екіпажу тощо);
4) протягом 5 хв. від фактичного часу настання події:
про фактичний час вильоту повітряних суден, запуску
метеорологічних радіозондів, крім запуску метеорологічних
радіозондів, що здійснюється в єдині міжнародні скоординовані
терміни:
про початок польотів для проведення авіаційних робіт;
про відміну польотів, вильотів повітряних суден, запусків
метеорологічних радіозондів;
5) протягом 10 хв. від фактичного часу настання події:
про закінчення аеродромних польотів, польотів для проведення
авіаційних робіт;
про посадку повітряних суден, що виконують польоти за
маршрутами ОПР та поза маршрутами ОПР;
про перерву в аеродромних польотах тривалістю понад 1 годину;
6) протягом 20 хв. від фактичного часу настання події - про
затримку вильоту повітряних суден та запуску метеорологічних
радіозондів;
7) негайно:
після закінчення розрахункового часу посадки повітряного
судна;
про неприбуття його на аеродром призначення, якщо інформації
про місцезнаходження цього повітряного судна немає;
про повітряні судна, що зазнають або зазнали лиха (додатково
інформуються відповідні координаційні центри пошуку та рятування).
Інформування органів Держприкордслужби про провадження
діяльності з використання повітряного простору поза межами
контрольованого простору ОПР у межах зони з особливим режимом
використання повітряного простору, крім її частини, що межує із
забороненою зоною, здійснюється безпосередньо користувачем
повітряного простору за допомогою найзручнішого виду зв'язку,
визначеного пунктом 57 цього Положення. { Пункт 83 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
Інформування здійснюється не пізніше ніж за 5 хвилин до
запланованого часу вильоту про: { Пункт 83 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
початок аеродромних польотів та польотів для проведення
авіаційних робіт у зоні з особливим режимом використання
повітряного простору; { Пункт 83 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
виліт (запуск) повітряних суден (радіозондів) з аеродромів
(пунктів запуску), розташованих у зоні з особливим режимом
використання повітряного простору. { Пункт 83 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
{ Пункт 84 виключено на підставі Постанови КМ N 680
( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
85. РДЦ завчасно (до входження повітряних суден у повітряний
простір України) повідомляють відповідним органам управління
Повітряних Сил Збройних Сил розрахунковий час перетинання
повітряними суднами державного кордону.
86. Пункти збору повідомлень щодо ОПР подають у день
виконання польоту та у визначений у пункті 83 цього Положення час
Украероцентру інформацію про:
1) польоти повітряних суден;
2) прямування повітряних суден на запасні аеродроми;
3) повітряні судна, що зазнають або зазнали лиха;
4) порушення порядку використання повітряного простору;
5) зміну повітряної обстановки, що може становити загрозу
безпеці польотів;
6) авіаційні події та інциденти.
За запитом Украероцентру може подаватися інша інформація.
Пункти запуску метеорологічних радіозондів подають у день їх
запуску та у визначений у пункті 83 цього Положення час
Украероцентру інформацію про запуски метеорологічних радіозондів.
За запитом Украероцентру може подаватись інша інформація. Пункт 86 в редакції Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
87. Користувачі повітряного простору, що проводять стрільби,
пуски ракет, підривні роботи, роботи, пов'язані з активним впливом
на метеорологічні процеси, а також провадять такі види діяльності,
що можуть становити загрозу безпеці повітряного руху та інших
об'єктів, повідомляють РДЦ, органи управління Повітряних Сил
Збройних Сил не пізніше ніж за 10 хвилин про початок зазначеної
діяльності, перенесення часу її провадження, скасування
запланованої діяльності, а також через 5 хвилин - про її
закінчення. РДЦ подає Украероцентру зазначену інформацію відразу
після її надходження. Пункт 87 в редакції Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
88. У разі з'ясування органами управління Повітряних Сил
Збройних Сил повітряної обстановки, виявлення нерозпізнаних
повітряних цілей органами ОПР надається вся інформація, що
стосується відповідного району (повітряного судна).
VI. Координація діяльності, пов'язаної з використанням

повітряного простору
89. Координації підлягає діяльність, яка може вплинути на
безпеку польотів повітряних суден, інші види діяльності,
пов'язаної з використанням повітряного простору. Координація
здійснюється на міжнародному, міжвідомчому рівні та у рамках
об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного
руху.
90. Координація на міжнародному рівні здійснюється у процесі
реалізації державної політики у сфері використання повітряного
простору та обслуговування повітряного руху Мінтрансзв'язку,
Міноборони, Державіаадміністрацією та Украерорухом, а також
державними органами, що забезпечують функціонування об'єднаної
цивільно-військової системи організації повітряного руху, а з
оперативних питань - Украероцентром та РДЦ.
91. Координація на міжвідомчому рівні здійснюється в рамках
роботи міжвідомчих комісій, робочих груп, які утворюються за
рішенням Кабінету Міністрів України і до складу яких входять
представники заінтересованих державних органів, підприємств,
установ та організацій.
Координація на міжвідомчому рівні вирішення питань реалізації
державної політики у сфері використання повітряного простору та
організації повітряного руху, виконання рішень відповідних комісій
та робочих груп з метою прийняття нормативно-правових актів
здійснюється Мінтрансзв'язку за погодженням із заінтересованими
державними органами, підприємствами, установами та організаціями.
Координація на міжвідомчому рівні вирішення питань,
пов'язаних з використанням повітряного простору та організацією
повітряного руху з метою забезпечення безпеки та ефективності його
використання, здійснюється Державіаадміністрацією, Украерорухом
разом з відповідними державними органами, підприємствами,
установами, організаціями та користувачами повітряного простору.
92. Координація в рамках об'єднаної цивільно-військової
системи організації повітряного руху вирішення оперативних питань
щодо управління у повітряному просторі та обслуговування
повітряного руху здійснюється Украероцентром та РДЦ. В окремих
частинах повітряного простору можуть встановлюватися райони
спрощеної координації.
VII. Заборона та обмеження використання

повітряного простору
93. В окремих частинах повітряного простору встановлюються
заборона або обмеження на його використання, які публікуються в
документах з аеронавігаційної інформації та/або включаються до
плану використання повітряного простору. Форма та зміст плану
використання повітряного простору визначаються інструкцією з
управління використанням повітряного простору.
94. Заборона та обмеження використання повітряного простору
встановлюються за місцем, часом та висотою з таким розрахунком,
щоб звести до мінімуму їх вплив на діяльність інших користувачів
повітряного простору.
Встановлення заборони та обмежень передбачає визначення
частини повітряного простору, використання якої забороняється або
обмежується відповідно до умов, визначених Украероцентром або РДЦ.
Під час виконання польоту повітряне судно на запит та з
дозволу відповідного органу ОПР (органу управління повітряним
рухом) може перетинати межі зони обмеження польотів, небезпечної
зони та зони, що належить до тимчасово зарезервованого повітряного
простору, під час їх використання. В інших випадках повітряне
судно повинно виконувати політ поза межами зазначених зон згідно з
установленим порядком. { Пункт 94 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
95. Заявка на провадження діяльності, яка потребує
встановлення заборони або обмеження, подається тими користувачами
повітряного простору, в інтересах яких встановлюється заборона або
обмеження, з обов'язковим попереднім погодженням умов використання
повітряного простору з відповідним РДЦ.
Заявка на провадження діяльності, яка потребує встановлення
тимчасової заборони або обмежень, підписується керівником
підприємства, установи, організації, командиром (начальником
штабу) військової частини Збройних Сил.
96. Порядок розроблення та погодження, а також встановлення
тривалості, початку і закінчення терміну дії рішення про заборону
та обмеження визначаються інструкцією, що затверджується
Державіаадміністрацією за погодженням з Генеральним штабом
Збройних Сил.
97. У повітряному просторі чи в окремих його частинах, де
встановлено заборону або обмеження, не забороняється:
діяльність, що провадиться підприємствами, установами або
організаціями, в інтересах яких встановлено заборону або обмеження
використання частини повітряного простору, а також підприємствами,
установами або організаціями, зазначеними в Збірнику
аеронавігаційної інформації;
виконання польотів на перехоплення повітряних
суден-порушників, нерозпізнаних цілей, інша діяльність, що
провадиться з метою захисту державних інтересів України;
виконання польотів для проведення пошуково-рятувальних робіт,
робіт, пов'язаних з поданням допомоги у разі виникнення стихійного
лиха, катастроф, аварій, аварійних ситуацій та в інших випадках,
що загрожують життю і здоров'ю людей;
виконання спостережних польотів згідно з Договором з
відкритого неба ( 994_316 ). ( Пункт 97 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 1174 ( 1174-2004-п ) від 08.09.2004 )
Про провадження діяльності, зазначеної в абзацах третьому,
четвертому і п'ятому цього пункту, органи об'єднаної
цивільно-військової системи організації повітряного руху
інформують підприємства, установи та організації, в інтересах яких
встановлено заборону або обмеження. ( Абзац шостий пункту 97 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1174 ( 1174-2004-п )
від 08.09.2004 )
98. Заборона та обмеження використання повітряного простору,
пов'язані з перехопленням повітряних суден-порушників,
перехопленням або супроводженням нерозпізнаних цілей, проведенням
пошукових заходів, вильотами повітряних суден для подання
допомоги у разі виникнення стихійного лиха, катастроф, аварій,
аварійних ситуацій та в інших випадках, що загрожують життю і
здоров'ю людей, встановлюються Украероцентром та РДЦ негайно.
99. У разі встановлення заборони або обмежень використання
повітряного простору для забезпечення польотів за маршрутом груп
повітряних суден у нельотному порядку виділяється повітряний
простір у таких межах:
1) по горизонталі:
за умови здійснення радіолокаційного контролю за польотом:
на малих (гранично малих), середніх та великих висотах -
завширшки до 20 кілометрів (по 10 кілометрів з обох боків від осі
маршруту);
у стратосфері до 40 кілометрів (по 20 кілометрів з обох боків
від осі маршруту);
без здійснення радіолокаційного контролю;
на малих та гранично малих висотах - завширшки до
20 кілометрів (по 10 кілометрів з обох боків від осі маршруту);
на середніх висотах - завширшки до 40 кілометрів (по
20 кілометрів з обох боків від осі маршруту);
на великих висотах і в стратосфері - завширшки до
50 кілометрів (по 25 кілометрів з обох боків від осі маршруту);
2) по вертикалі - мінімальна кількість ешелонів, необхідна
для виконання встановлених завдань і забезпечення безпеки побудови
польотних порядків з урахуванням нормативних відхилень повітряних
суден за умови дотримання висоти польоту.
Для забезпечення польотів одиночних повітряних суден за
окремим маршрутом у разі встановлення заборони або обмежень на
використання повітряного простору виділяється повітряний простір в
удвічі менших межах, ніж для груп повітряних суден. Встановлення
інших меж повітряного простору обгрунтовується у поданій заявці на
встановлення заборони або обмежень.
100. Заборона використання повітряного простору
встановлюється на постійній або тимчасовій основі.
101. Заборона використання повітряного простору на постійній
основі встановлюється Державіаадміністрацією за поданням
відповідних державних органів, підприємств, установ та організацій
і оприлюднюється в документах з аеронавігаційної інформації.
102. Тимчасова заборона використання окремих частин
повітряного простору встановлюється в інтересах користувачів, які
подали відповідні заявки, з урахуванням пріоритетів, установлених
цим Положенням, та принципів гнучкого використання повітряного
простору відповідно до Європейської концепції гнучкого
використання повітряного простору.
Інформація про тимчасову заборону використання повітряного
простору доводиться Украероцентром та службою аеронавігаційної
інформації до відома всіх користувачів повітряного простору. Пункт 102 в редакції Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
103. Польоти повітряних суден у районах навчань і за окремими
маршрутами, що здійснюються з метою проведення перевірки чергових
сил з протиповітряної оборони Збройних Сил, забезпечуються
Украероцентром шляхом встановлення тимчасової заборони або
обмеження у смугах їх польоту. { Абзац перший пункту 103 в
редакції Постанови КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
Рішення про встановлення заборони або обмеження використання
повітряного простору на тимчасовій основі доводиться
Украероцентром, РДЦ, CAI до користувачів повітряного простору,
інтересів яких торкаються зазначені заборона та обмеження, а також
до органів управління Повітряних Сил Збройних Сил.
104. Контроль за дотриманням рішень про встановлення заборон
та обмежень використання повітряного простору покладається на
відповідні органи, які їх встановили.
105. Заборона використання повітряного простору на тимчасовій
основі скасовується Украероцентром, а обмеження використання
повітряного простору - РДЦ по закінченні часу їх дії або у зв'язку
із закінченням діяльності, для якої було встановлено заборону або
обмеження, за заявою керівника заходу.
106. У повітряному просторі над атомними станціями,
гідроелектростанціями, греблями, об'єктами природно-заповідного
фонду та над об'єктами або промисловими підприємствами підвищеної
екологічної небезпеки встановлюються заборонені зони на постійній
основі.
107. З метою забезпечення польотів повітряних суден, що
виконують рейси літери "А", проведення пошуково-рятувальних робіт,
запуску та посадки космічних об'єктів, навчань, повітряних
парадів, показу нової авіатехніки та провадження іншої діяльності,
яка може створити загрозу безпеці використання повітряного
простору, виконання випробувальних (дослідницьких) польотів,
польотів на встановлення рекордів, практичних пусків ракет і
десантування, проведення перевірки бойової готовності авіаційних
частин і чергових сил з протиповітряної оборони Збройних Сил,
інших об'єктів підвищеної небезпеки у районі провадження
зазначеної діяльності встановлюється заборона використання
повітряного простору на тимчасовій основі.
Заборона використання повітряного простору на тимчасовій
основі для забезпечення польотів повітряних суден, що виконують
рейси літери "А", встановлюється рішенням Державіаадміністрації.
108. Про готовність до встановлення заборони на тимчасовій
основі відповідні користувачі повітряного простору та РДЦ
доповідають Украероцентру не пізніше ніж за 2 год. до початку
введення її в дію в установленому порядку.
109. Провадження пов'язаної з використанням повітряного
простору діяльності, для забезпечення якої встановлено тимчасову
заборону, без отримання підтвердження відповідних РДЦ про
готовність до введення її в дію забороняється.
110. У разі встановлення заборони використання повітряного
простору на тимчасовій основі для цивільних повітряних суден на
маршрутах ОПР виділяються:
не менше ніж по одній парі суміжних ешелонів у кожному
діапазоні: 1200-3050 метрів, 4900-6400 метрів, 7900-11900 метрів;
обов'язково два суміжних ешелони у діапазоні
9450-14350 метрів.
111. У разі встановлення заборони використання повітряного
простору на тимчасовій основі для цивільних повітряних суден
можуть виділятися умовні маршрути, що дає їм змогу обходити
заборонені райони. Порядок виділення умовних маршрутів
встановлюється відповідно до інструкції з управління використанням
повітряного простору.
112. У разі встановлення заборони використання повітряного
простору на тимчасовій основі в районах аеродромів, де виконуються
польоти повітряних суден цивільної авіації за розкладом,
виділяється частина повітряного простору радіусом не менш як
30 кілометрів (або радіусом 50 кілометрів за рішенням
Украероцентру) з обмеженням його по вертикалі висотою верхнього
ешелону, виділеного в районі дії заборони для польотів за
маршрутами ОПР, що підходять до цих аеродромів, та за наявності
умов для набору висоти (зниження) при вході (виході) на маршрутах
ОПР. Польоти державних повітряних суден через райони таких
аеродромів у радіусі 30 (50) кілометрів на ешелонах 3350 метрів
та вище можуть забезпечуватися без обмеження приймання і випуску
повітряних суден з цих аеродромів.
113. Нижня межа району заборони в районах проведення заходів
для світлого часу доби встановлюється на дійсній висоті не нижче
ніж 600 метрів. Необхідність встановлення нижньої межі району
заборони нижче дійсної висоти 600 метрів обгрунтовується в поданій
заявці.
114. У разі отримання двох або більше заявок від різних
органів на забезпечення заборонами заходів, що збігаються за
місцем і часом, Украероцентр повідомляє про це заявників та
погоджує можливі терміни проведення заходів з урахуванням
встановлених пріоритетів.
115. У разі неможливості виконання польотів або провадження
іншої діяльності, для яких було встановлено заборону,
заінтересовані органи повідомляють Украероцентр про її відміну або
надсилають повторний запит про перенесення їх на інший час.
116. Обмеження використання повітряного простору
встановлюються тільки на тимчасовій основі.
117. Обмеження використання повітряного простору
встановлюються Украероцентром та РДЦ тривалістю до 2 год., а у
разі потреби і на більший час. Обмеження доводяться до органів ОПР
не менше ніж за 20 хв. до початку їх дії.
VIII. Порушення порядку використання

повітряного простору
118. До порушень порядку використання повітряного простору,
що підлягають розслідуванню, належать: { Абзац пункту 118 в
редакції Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
1) використання повітряного простору без дозволу та/або
порушення умов його використання, крім випадків, що передбачені
цим Положенням; { Абзац пункту 118 в редакції Постанови КМ N 680
( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
2) недотримання умов використання повітряного простору або
плану польоту (відхилення від маршруту ОПР, заданого ешелону
(висоти) польоту, посадка повітряного судна на незапланований
аеродром) без дозволу або погодження органу ОПР (органу управління
повітряним рухом), крім аварійних випадків; { Абзац пункту 118 в
редакції Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
3) політ групи повітряних суден, кількість яких більша ніж
зазначена у заявці; { Абзац пункту 118 в редакції Постанови КМ
N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
4) порушення вимог щодо порядку перетинання державного
кордону та виконання польоту в зоні з особливим режимом
використання повітряного простору; { Абзац пункту 118 в редакції
Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
5) виконання повітряним судном польоту через зону обмеження
польотів, небезпечну зону та зону, що належить до тимчасово
зарезервованого повітряного простору, без відповідного дозволу під
час її використання; { Абзац пункту 118 в редакції Постанови КМ
N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
6) політ повітряного судна, яке не відповідає на запит
засобів радіолокаційної системи державного розпізнавання, крім
суден, на яких апаратура радіолокаційної системи державного
розпізнавання не передбачена або які повертаються з несправною
апаратурою радіолокаційної системи державного розпізнавання з
аеродромів (посадкових майданчиків) іноземних держав, де ремонт
такої апаратури неможливий; { Абзац пункту 118 в редакції
Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
7) невиконання вимог пункту 83 цього Положення (крім
випадків, що передбачені цим Положенням). { Абзац пункту 118 в
редакції Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
Щодо всіх випадків порушення порядку використання повітряного
простору проводиться розслідування.
Особи, з вини яких допущено порушення, несуть
відповідальність згідно із законодавством.
119. У разі виявлення повітряних суден-порушників, які не
виконують команди органів ОПР, органами управління Повітряних Сил
Збройних Сил вживаються передбачені законодавством заходи до
припинення порушень порядку використання повітряного простору.
Порядок взаємодії з припинення протиправних дій повітряних
суден, які можуть використовуватися для вчинення терористичних
актів у повітряному просторі України у мирний час, визначається
Кабінетом Міністрів України. { Пункт 119 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
120. Після посадки та з'ясування причин порушення порядку
використання повітряного простору дозвіл на подальше виконання
польоту цивільним повітряним суднам-порушникам надає
Державіаадміністрація, державним повітряним суднам-порушникам -
Генеральний штаб Збройних Сил.
121. Інформація про факти порушення порядку використання
повітряного простору невідкладно доводиться до відома
Державіаадміністрації, Украероцентру, командного центру Повітряних
Сил Збройних Сил, штабу Антитерористичного центру при СБУ та
відповідних органів ОПР. Пункт 121 в редакції Постанови КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від
27.12.2008 }
IX. Порядок розслідування порушень порядку

використання повітряного простору
122. Розслідування порушень порядку використання повітряного
простору проводиться з метою встановлення причин виникнення та
вжиття необхідних заходів для запобігання порушенням.
Розслідування повинно починатися негайно після того, як стало
відомо про факт порушення, та закінчуватися не пізніше ніж у
семиденний термін.
123. Підставою для проведення розслідування порушень порядку
використання повітряного простору є доповідь командира повітряного
судна, повідомлення органів ОПР та органів управління Повітряних
Сил Збройних Сил про факт порушення.
124. Для розслідування порушень порядку використання
повітряного простору рішенням Державіаадміністрації призначається
комісія із службового розслідування, до складу якої включаються
представники заінтересованих державних органів, підприємств,
установ та організацій.
125. Комісія із службового розслідування у своїй діяльності
керується Повітряним кодексом України, Правилами польотів у
повітряному просторі України, Інструкцією про розслідування
порушень порядку використання повітряного простору України та цим
Положенням.
126. У разі допущення порушення порядку використання
повітряного простору іноземним повітряним судном дані засобів
об'єктивного контролю органів ОПР передаються Украероцентром
Державіаадміністрації. Державіаадміністрація передає протягом 3
діб інформацію про зазначене порушення органам авіаційної влади
держави - реєстрації (власника, експлуатанта) повітряного судна.
Крім того, зазначена інформація повідомляється МЗС для
інформування ним відповідних органів країни, якій належить
повітряне судно.
127. Облік порушень порядку використання повітряного простору
ведеться в Державіаадміністрації, Украероцентрі та РДЦ у
спеціальних журналах або за допомогою комп'ютерів. Форма ведення
журналу обліку порушень встановлюється Державіаадміністрацією.
128. Державіаадміністрація за матеріалами розслідування
складає щомісячні інформаційні бюлетені, проводить піврічні та
річні аналізи порушень порядку використання повітряного простору і
надає їх користувачам повітряного простору та органам ОПР.
X. Порядок перетинання повітряними суднами

державного кордону та використання

повітряного простору зони з особливим

режимом використання повітряного простору
129. Повітряні судна перетинають державний кордон у
спеціально виділених повітряних коридорах відповідно до
законодавства та міжнародних договорів, правил, що видаються
уповноваженими на те державними органами.
130. Перетинання державного кордону поза повітряними
коридорами допускається тільки з дозволу Генерального штабу
Збройних Сил за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби.
Під час виникнення надзвичайних ситуацій, спричинених
великими аваріями, катастрофами і стихійним лихом,
аварійно-відбудовні формування перетинають державний кордон поза
повітряними коридорами за поданням МЗС з дозволу Генерального
штабу Збройних Сил.
131. Перелік коридорів для перетинання державного кордону
затверджується Державіаадміністрацією за погодженням з Генеральним
штабом Збройних Сил та Адміністрацією Держприкордонслужби.
132. Підставою для перетинання державного кордону цивільними
та державними повітряними суднами, що виконують міжнародні польоти
з посадкою (вильотом) на (з) території України, є дозвіл
Державіаадміністрації або Генерального штабу Збройних Сил
відповідно.
133. Підставою для перетинання державного кордону цивільними
повітряними суднами, що прямують транзитом через повітряний
простір України, є поданий органам ОПР та Украероцентру план
польоту (ФПЛ) або перелік повторюваних планів польотів.
134. Підставою для надання органом ОПР дозволу екіпажам
повітряних суден на перетинання державного кордону є рішення, яке
приймається відповідно до вимог пунктів 132 і 133 цього Положення.
135. Повітряні судна України, які повертаються з-за кордону,
можуть перетинати державний кордон незалежно від наявності
дозволу. У разі відсутності такого дозволу командир повітряного
судна зобов'язаний виконати посадку у міжнародному аеропорту,
визначеному Украероцентром, за погодженням з органами
Держприкордонслужби, Держмитслужбою. Дозвіл на подальше виконання
польоту цього повітряного судна надає Державіаадміністрація.
{ Пункт 135 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 680
( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
136. Якщо повітряне судно після перетинання державного
кордону України не може продовжувати політ, у зворотному напрямку
перетинання державного кордону виконується тим же повітряним
коридором з дозволу органу ОПР України за умови, що на маршруті
ОПР встановлено двосторонній рух. При односторонньому русі на
маршруті ОПР перетинання державного кордону у зворотному напрямку
здійснюється встановленим органами ОПР коридором.
137. Орган ОПР, що дозволив перетинання державного кордону у
зворотному напрямку, негайно інформує про це органи управління
Повітряних Сил Збройних Сил та органи ОПР суміжної держави, до
якої прямує повітряне судно.
138. У разі перетинання державного кордону поза встановленими
коридорами, виконання міжнародних польотів, авіаційних робіт,
польотів за спеціальними завданнями органи ОПР України погоджують
з органами ОПР суміжних держав маршрут польоту, місце і час
перетинання державного кордону України, висоту польоту і порядок
підтримання радіозв'язку.
139. У разі втрати радіозв'язку цивільним повітряним суднам
дозволяється перетинати державний кордон та продовжувати політ до
аеродрому призначення або запасного аеродрому за таких умов:
наявності плану польоту;
отримання органом ОПР України від органу ОПР суміжної держави
інформації про рух повітряного судна, що втратило радіозв'язок;
отримання відповідної інформації про повітряне судно каналом
вторинної радіолокації.
140. У межах зони з особливим режимом використання
повітряного простору, крім її частини, що межує із забороненою
зоною, польоти всіх типів повітряних суден та інші види діяльності
провадяться лише з дозволу Генерального штабу Збройних Сил та
Адміністрації Держприкордонслужби. Пункт 140 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 680
( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
141. Польоти повітряних суден з посадкою на аеродроми
(посадкові майданчики) або з вильотом з аеродромів (посадкових
майданчиків), що перебувають у межах зони з особливим режимом
використання повітряного простору, крім її частини, що межує із
забороненою зоною, виконуються відповідно до інструкцій з
виконання польотів (використання повітряного простору) у районах
відповідних аеродромів (посадкових майданчиків).
Польоти повітряних суден у межах зони з особливим режимом
використання повітряного простору, крім її частини, що межує із
забороненою зоною, з посадкою або з вильотом поза аеродромами
(посадковими майданчиками) виконуються з дозволу органів
Держприкордонслужби. Користувач інформує зазначений орган про
виконання такого польоту не менше ніж за 30 хвилин до посадки або
вильоту. Пункт 141 в редакції Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
142. Польоти повітряних суден Державної прикордонної служби у
межах зони з особливим режимом використання повітряного простору
та виключній (морській) економічній зоні здійснюються на підставі
поданого органам ОПР плану польоту (ФПЛ).
143. У зоні з особливим режимом використання повітряного
простору дозволяється виконання:
санкціонованих польотів повітряних суден з перетинання
державного кордону;
польотів повітряних суден, що базуються в зоні з особливим
режимом використання повітряного простору;
польотів повітряних суден, які здійснюють перехват повітряних
суден - порушників державного кордону, перехоплення чи
супроводження нерозпізнаних та контрольних цілей, чергування у
повітрі в установлених зонах;
польотів повітряних суден авіації Державної прикордонної
служби;
польотів повітряних суден за планом Міноборони;
термінових оперативних та спеціальних завдань в інтересах
оборони України;
польотів повітряних суден для подання допомоги у разі
виникнення стихійного лиха, катастроф, аварій, аварійних ситуацій
та в інших випадках, що загрожують життю і здоров'ю людей;
польотів повітряних суден за затвердженими маршрутами з метою
доставки пасажирів, вантажів та пошти у важкодоступні райони;
вибухових робіт, запусків повітряних куль, метеорологічних
радіозондів підприємствами, установами, організаціями,
розташованими в цій зоні.
144. Польоти повітряних суден у межах зони з особливим
режимом використання повітряного простору дозволяються за
наявності на державних повітряних суднах справної апаратури
радіолокаційної системи державного розпізнавання, а на цивільних
повітряних суднах, якщо це передбачено їх конструкцією, - засобів
вторинної радіолокації. Пункт 144 в редакції Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
145. Польоти повітряних суден у межах зони з особливим
режимом використання повітряного простору без радіозв'язку
забороняються, крім випадків, передбачених пунктом 139 цього
Положення.
Польоти надлегких повітряних суден з максимальною злітною
масою до 500 кілограмів, конструкція яких не передбачає обладнання
засобами радіозв'язку, виконуються у районі аеродрому (посадкового
майданчика), що розташований у межах зони з особливим режимом
використання повітряного простору, за умови дотримання таких
вимог:
1) польоти виконуються без перетинання державного кордону та
виключно в межах зони польотів, що визначена в інструкції з
виконання польотів (використання повітряного простору) у районі
аеродрому (посадкового майданчика), що затверджена у порядку,
передбаченому пунктом 30 цього Положення;
2) отримання згідно з пунктом 74 цього Положення дозволу на
виконання польотів;
3) інформування згідно з пунктом 83 цього Положення органів
управління Повітряних Сил Збройних Сил. Пункт 145 в редакції Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
XI. Порядок розташування, будівництва,

реконструкції та маркування об'єктів,

що можуть створити загрозу

безпеці повітряного руху
146. Умови розташування, будівництва, реконструкції та
маркування об'єктів, що можуть створити загрозу безпеці
повітряного руху, погоджуються з Міноборони,
Державіаадміністрацією, Украерорухом та РДЦ. Розташування та
будівництво об'єктів, дійсна висота яких перевищує 50 метрів,
погоджуються з Міноборони, Державіаадміністрацією, Украерорухом.
147. В Державіаадміністрації підлягає погодженню вибір
майданчиків для проектування, будівництва, розширення,
реконструкції і технічного переобладнання:
1) аеродромів, постійних та тимчасових злітно-посадкових
майданчиків;
2) об'єктів у межах смуг повітряних підходів до аеродромів, а
також поза межами цих смуг у радіусі 10 кілометрів від контрольної
точки аеродрому (КТА);
3) об'єктів заввишки 50 метрів і більше стосовно висоти
аеродрому на відстані від 10 до 30 кілометрів від КТА;
4) ліній зв'язку, електропередачі, вибухонебезпечних,
радіотехнічних, світлотехнічних та інших об'єктів (залізничних
колій, автомобільних шляхів, кар'єрів тощо), які можуть створити
перешкоди в функціонуванні аеродрому, його радіотехнічних засобів
або радіотехнічних пристроїв повітряних трас незалежно від їх
розміщення;
5) об'єктів заввишки 50 метрів і більше незалежно від їх
розміщення;
6) об'єктів з викидом відкритого полум'я, газів та диму,
діяльність яких може призвести до погіршення видимості в районах
аеродромів незалежно від їх розміщення;
7) вибухонебезпечних об'єктів незалежно від їх розміщення.
Забороняється розміщення сміттєзвалищ, будівництво на
відстані ближче ніж 15 кілометрів від визначеної території
аеропорту звірівницьких ферм, боєнь та інших об'єктів, що
спричиняє масове скупчення птахів.
148. Заінтересовані підприємства, установи та організації, що
здійснюють будівництво, реконструкцію злітно-посадкових смуг і
руліжних доріжок аеродромів до початку проектних робіт, погоджують
умови проведення робіт з Генеральним штабом Збройних Сил,
державними органами, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями, на діяльність яких
може здійснити вплив виконання польотів з побудованого
(реконструйованого) аеродрому. Погоджені документи надсилаються в
установленому порядку до Державіаадміністрації для отримання згоди
на будівництво (реконструкцію) аеродрому з картою, на яку
наносяться розміри і напрямки злітно-посадкової смуги, схеми
зниження і заходження на посадку повітряних суден, смуги
повітряних підходів, місця розташування засобів радіотехнічного
забезпечення, межі зони обмеження житлово-цивільного,
культурно-побутового і промислового будівництва, а також з
пояснювальною запискою із зазначенням у ній типу і товщини
аеродромного покриття, типів повітряних суден, для яких будується
(реконструюється) аеродром. Координати об'єктів подаються за
WGS-84.
149. З метою запобігання забрудненню атмосферного повітря
транспортними та іншими пересувними засобами і установками та
зменшення впливу пов'язаних з ними фізичних факторів на здоров'я
людей, діяльність підприємств, установ та організацій для кожного
аеродрому встановлюються зони обмеження житлово-цивільного,
культурно-побутового та промислового будівництва, межі яких
повідомляються власником аеродрому (аеропорту) чи уповноваженою
ним особою відповідним органам місцевого самоврядування для
врахування під час планування, будівництва і розвитку населених
пунктів, а також будівництва і реконструкції промислових,
сільськогосподарських та інших об'єктів.
150. Підприємства, установи та організації, заінтересовані в
розміщенні об'єктів у районах аеродрому, повинні погоджувати таке
розміщення з відповідними державними органами, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, яким
належать або підпорядковані ці аеродроми.
151. У разі якщо протягом 3 років відповідні підприємства,
установи та організації не розпочали забудову об'єкта, рішення про
її погодження анулюється.
152. Погодження розміщення об'єктів у районах аеродромів
спільного базування та спільного використання проводиться з
урахуванням інтересів підприємств, установ та організацій,
повітряні судна яких виконуватимуть польоти на цих аеродромах.
153. Розміщення об'єктів поза районами аеродромів, якщо їх
фактична висота перевищує 50 метрів, підлягає погодженню з штабом
Повітряних Сил Збройних Сил. Пункт 153 в редакції Постанови КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від
27.12.2008 }
154. З метою забезпечення безпеки польотів повітряних суден
особи, яким належать постійні і тимчасові висотні споруди,
зобов'язані розмістити на цих спорудах за власний рахунок нічні і
денні маркувальні знаки відповідно до норм придатності аеродромів.
155. Лінійні споруди (лінії зв'язку, електропередачі, канатні
дороги тощо) заввишки 50 метрів і більше над місцевістю, а лінії
електропередачі загальнодержавного значення незалежно від їх
висоти маркуються через кожні 100 метрів макетами куль діаметром
0,5 метра білого та оранжевого кольору з обох боків від місць
перетину з лінійними орієнтирами (річками, автомобільними
дорогами, залізницями) на відстані не менше ніж 500 метрів.
156. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації можуть
встановлювати додаткові вимоги щодо маркування об'єктів, від яких
залежить життєзабезпечення регіонів.
157. Державіаадміністрація, Генеральний штаб Збройних Сил,
інші державні органи, органи місцевого самоврядування та старші
авіаційні начальники аеродромів у межах своїх повноважень
забезпечують контроль за виконанням вимог цього розділу.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: