open
Про систему
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 31 січня 2001 р. N 74

Київ
{ Дію Постанови відновлено згідно з Постановою КМ

N 1244 ( 1244-2005-п ) від 21.12.2005 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 790 ( 790-2005-п ) від 22.08.2005 }
Про умови оплати праці працівників бюджетних

науково-дослідних установ і організацій та інших

наукових установ Національної академії наук
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 541 ( 541-2001-п ) від 18.05.2001

N 470 ( 470-2002-п ) від 05.04.2002 - набирає

чинності з 1 лютого 2002 }
{ Про підвищення з 1 січня 2004 р. на 32 відсотки

посадових окладів додатково див. Постанову КМ

N 1842 ( 1842-2003-п ) від 26.11.2003 }
{ Про підвищення з 1 березня 2004 р. на 10,8 відсотка

посадових окладів додатково див. Постанову КМ

N 166 ( 166-2004-п ) від 11.02.2004 }
{ Про підвищення з 1 січня 2005 р. у два рази діючих станом на
1 березня 2004 р. максимальні посадових окладів додатково див. Постанову КМ N 995 ( 995-2004-п ) від 03.08.2004 }
{ Про підвищення з 1 вересня 2004 р. у два рази діючих станом
на 1 березня 2004 р. посадових окладів додатково див.
Постанову КМ N 1051 ( 1051-2004-п ) від 16.08.2004 }
{ Про підвищення з 1 січня 2005 р. на 10,5 відсотка

посадових окладів додатково див. Постанову КМ

N 36 ( 36-2005-п ) від 15.01.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 86 ( 86-2005-п ) від 22.01.2005 }
{ Про підвищення з 1 квітня 2005 р. на 10,7 відсотка та

з 1 липня 2005 р. на 6,9 відсотка посадових окладів

додатково див. Постанову КМ N 267 ( 267-2005-п ) від

09.04.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1059 ( 1059-2007-п ) від 22.08.2007

N 939 ( 939-2008-п ) від 25.10.2008

N 1161 ( 1161-2009-п ) від 28.10.2009

N 126 ( 126-2011-п ) від 23.02.2011

N 957 ( 957-2012-п ) від 15.10.2012

N 192 ( 192-2018-п ) від 21.03.2018 }

На виконання Указу Президента України від 10 березня 2000 р.
N 456 ( 456/2000 ) "Про додаткові заходи щодо державної підтримки
Національної академії наук України" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити схеми посадових окладів наукових і керівних
працівників, фахівців, службовців і робітників бюджетних
науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ
Національної академії наук (далі - установи) згідно з додатками
1 - 3.
2. Установити:
1) що посадові оклади заступників керівників установ,
заступників керівників структурних підрозділів установ
встановлюються на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на
10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків
нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника;
2) що посадові оклади працівників установ, які мають почесне
звання, спортивні звання підвищуються: ( Абзац перший підпункту 2
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 86
( 86-2005-п ) від 22.01.2005 )
а) за почесні звання України, СРСР: "народний" - на 40
відсотків, "заслужений" - на 20 відсотків;
б) за спортивні звання:
"заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - на 20
відсотків;
"майстер спорту міжнародного класу" - на 15 відсотків;
"майстер спорту" - на 10 відсотків.
За наявності двох або більше звань посадові оклади
працівників підвищуються за одним (вищим) званням. Посадові оклади
працівників підвищуються, якщо діяльність працівників за профілем
відповідає почесному або спортивному званню; ( Абзац підпункту 2б
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 86
( 86-2005-п ) від 22.01.2005 )

( Підпункт 2в пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 86 ( 86-2005-п ) від 22.01.2005 )

3) доплати працівникам установ:
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього
працівника або за вакантною посадою: ( Абзац перший підпункту 3
"а" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 470
( 470-2002-п ) від 05.04.2002 - набирає чинності з 1 лютого 2002 )
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
за суміщення професій (посад);
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ,
їх заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх
заступникам;
б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи
з 10 години вечора до 6 години ранку;
в) за вчене звання:
професора - у розмірі 33 відсотки посадового окладу; { Абзац
другий підпункту “в” підпункту 3 пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 957 ( 957-2012-п ) від 15.10.2012 }
доцента, старшого наукового співробітника, старшого
дослідника - у розмірі 25 відсотків посадового окладу; { Абзац
третій підпункту "в" підпункту 3 пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 957 ( 957-2012-п ) від 15.10.2012, N 192
( 192-2018-п ) від 21.03.2018 } Підпункт 3 пункту 2 доповнено підпунктом "в" згідно з Постновою
КМ Постанови КМ N 86 ( 86-2005-п ) від 22.01.2005 }
г) за науковий ступінь:
доктора наук - у розмірі 25 відсотків посадового окладу;
{ Абзац другий підпункту "г" підпункту 3 пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 957 ( 957-2012-п ) від
15.10.2012 }
кандидата наук, доктора філософії - у розмірі 15 відсотків
посадового окладу. { Абзац третій підпункту "г" підпункту 3 пункту
2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 957
( 957-2012-п ) від 15.10.2012, N 192 ( 192-2018-п ) від
21.03.2018 }
Зазначені доплати встановлюються, якщо діяльність працівників
за профілем відповідає вченому званню або науковому ступеню; Підпункт 3 пункту 2 доповнено підпунктом "г" згідно з Постновою
КМ Постанови КМ N 86 ( 86-2005-п ) від 22.01.2005 }
4) надбавки працівникам установ у розмірі до 50 відсотків
посадового окладу:
за високі досягнення у праці;
за виконання особливо важливої роботи (на термін її
виконання);
за складність, напруженість роботи.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 100 відсотків посадового окладу. Це обмеження
не поширюється на працівників національних закладів (установ).
{ Абзац п'ятий підпункту 4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 470 ( 470-2002-п ) від 05.04.2002 - набирає
чинності з 1 лютого 2002, N 957 ( 957-2012-п ) від 15.10.2012 }
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки
скасовуються або розмір їх зменшується;
5) водіям автомобілів:
надбавки за класність у таких розмірах: 2 класу - 10
відсотків, 1 класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за
відпрацьований час;
доплати за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків
тарифної ставки за відпрацьований час; Пункт 2 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ N 470
( 470-2002-п ) від 05.04.2002 - набирає чинності з 1 лютого 2002 )
6) щомісячні оклади прибиральників приміщень, які
використовують дезінфікуючі засоби, а також тих, що зайняті
прибиранням туалетів, підвищуються на 10 відсотків. ( Пункт 2
доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 470 ( 470-2002-п )
від 05.04.2002 - набирає чинності з 1 лютого 2002 )
3. Надати право керівникам установ у межах фонду заробітної
плати, затвердженого в кошторисі доходів і видатків:
а) установлювати працівникам цих установ конкретні розміри
доплат і надбавок до посадових окладів;
б) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на
оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, в
сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік;
в) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх
особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду
преміювання, що враховується у розрахунках до кошторису, та
економії фонду оплати праці.
Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників
визначаються у положенні про преміювання працівників відповідної
установи. Підпункт "в" пункту 3 в редакції Постанови КМ N 126
( 126-2011-п ) від 23.02.2011 }

{ Пункт 3-1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 939
( 939-2008-п ) від 25.10.2008 }

4. Національній академії наук у місячний термін розробити і
затвердити за погодженням з Міністерством праці та соціальної
політики і Міністерством фінансів конкретні умови оплати праці
працівників установ, що належать до сфери її управління, та
розміри посадових окладів працівників цих установ, у межах,
визначених у схемах, затверджених цією постановою.
( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 541
( 541-2001-п ) від 18.05.2001 )
6. Визнати такими, що втратили чинність:
пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня
1996 р. N 1226 ( 1226-96-п ) "Про умови оплати праці працівників
окремих установ і організацій бюджетної сфери" (ЗП України,
1996 р., N 18, ст. 523);
пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня
1997 р. N 655 ( 655-97-п ) "Про поширення чинності постанови
Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1996 р. N 1226 на
працівників науково-дослідних установ Академії правових наук та
внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 травня 1996 р. N 565" (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 27, с. 122);
постанову Кабінету Міністрів України від 19 листопада 1997 р.
N 1292 ( 1292-97-п ) "Про поширення дії постанови Кабінету
Міністрів України від 5 жовтня 1996 р. N 1226 на працівників
Національного центру серця Академії медичних наук" (Офіційний
вісник України, 1997 р., число 47, с. 51).
7. Ця постанова набирає чинності з 1 лютого 2001 року.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 31 січня 2001 р. N 74

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 28 жовтня 2009 р. N 1161)

( 1161-2009-п )
СХЕМА

посадових окладів наукових

працівників науково-дослідних установ

і організацій та інших наукових установ

Національної академії наук

------------------------------------------------------------------ Найменування посади | Місячний посадовий оклад,| | гривень | ----------------------------------------------------------------| Керівні працівники | ----------------------------------------------------------------| Директор науково-дослідного | 2651-2695 | інституту | | -------------------------------------+--------------------------| Учений секретар науково-дослідного | 2366-2503 | інституту | | -------------------------------------+--------------------------| Керівник філіалу (відділення) | 2633-2676 | науково-дослідного інституту, | | керівник науково-технічного центру | | -------------------------------------+--------------------------| Завідувач науково-дослідного | 2366-2503 | підрозділу (відділення, відділу, | | лабораторії), радник при дирекції | | -------------------------------------+--------------------------| Учений секретар філіалу | 2261-2336 | (відділення) науково-дослідного | | інституту, науково-технічного центру | | -------------------------------------+--------------------------| Керівник науково-дослідної установи | 2416-2478 | -------------------------------------+--------------------------| Завідувач науково-дослідного | 2057-2366 | підрозділу (лабораторії, відділу), | | учений секретар науково-дослідної | | установи | | -------------------------------------+--------------------------| Директор (начальник), головний | 1635-1984 | інженер іншої наукової установи, | | організації | | -------------------------------------+--------------------------| Головний інженер (конструктор, | 1468-1749 | технолог) проекту, головний | | інженер комплексної установки, | | завідувач відділу, який виконує | | наукову, науково-технічну або | | науково-організаційну роботу | | -------------------------------------+--------------------------| Завідувач підрозділу (сектору, | 1196-1381 | групи, служби, зміни) у складі | | науково-дослідних та інших | | підрозділів, який виконує | | наукову, науково-технічну або | | науково-організаційну роботу | | ----------------------------------------------------------------| Наукові співробітники | ----------------------------------------------------------------| Головний науковий співробітник | 2416-2503 | -------------------------------------+--------------------------| Провідний науковий співробітник | 2366-2416 | -------------------------------------+--------------------------| Старший науковий співробітник | 2150-2224 | -------------------------------------+--------------------------| Науковий співробітник | 1828-1982 | -------------------------------------+--------------------------| Молодший науковий співробітник | 1623-1722 | ----------------------------------------------------------------| Професіонали та фахівці, які проводять наукові та науково- | технічні | розроблення та які виконують науково-організаційну роботу | ----------------------------------------------------------------| Головний інженер та інші | 1406-1749 | професіонали | | -------------------------------------+--------------------------| Провідний інженер та інші | 1155-1319 | професіонали | | -------------------------------------+--------------------------| Інженер та інші професіонали | 894-1237 | -------------------------------------+--------------------------| Технік і лаборант з вищою освітою | 840-992 | ----------------------------------------------------------------- Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 86
( 86-2005-п ) від 22.01.2005, в редакції Постанов КМ N 1059
( 1059-2007-п ) від 22.08.2007, N 1161 ( 1161-2009-п ) від
28.10.2009 }

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 31 січня 2001 р. N 74

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 28 жовтня 2009 р. N 1161)

( 1161-2009-п )
СХЕМА

посадових окладів керівних

працівників, професіоналів, фахівців

і службовців структурних підрозділів

(крім науково-дослідних) бюджетних

науково-дослідних установ і організацій

та інших наукових установ Національної

академії наук

------------------------------------------------------------------ Найменування посади |Місячний посадовий оклад,| | гривень | ----------------------------------------------------------------| Керівні працівники | ----------------------------------------------------------------| Завідувач відділу | 943-1749 | --------------------------------------+-------------------------| Керівник структурного підрозділу | 894-1237 | --------------------------------------+-------------------------| Керівник (начальник) сектору, | 840-1155 | групи у складі структурного | | підрозділу | | ----------------------------------------------------------------| Керівники інших структурних підрозділів, професіонали, | фахівці та службовці | ----------------------------------------------------------------| Провідний інженер та інші | 943-1073 | фахівці | | --------------------------------------+-------------------------| Інженер та інші фахівці | 790-992 | --------------------------------------+-------------------------| Технік | 741-840 | --------------------------------------+-------------------------| Завідувач: канцелярії, архіву, | 741-894 | центрального складу (складу), | | друкарського бюро, камери | | схову, бюро перепусток, | | копіювально-розмножувального | | бюро, фотолабораторії, | | експедиції, господарства та інші | | --------------------------------------+-------------------------| Старші: лаборант, товарознавець, | 692-790 | касир, інспектор, табельник, | | диспетчер; стенографістка I | | категорії, коректор | | --------------------------------------+-------------------------| Інші службовці: товарознавець, | 692-741 | касир, експедитор, лаборант, | | інспектор, агент з постачання, | | кресляр, діловод, архіваріус, | | табельник, копіювальник, | | обліковець, експедитор з перевезення | | багажів, комендант, черговий бюро | | перепусток, друкарка (всіх категорій),| | секретар-стенографістка, | | секретар-друкарка, секретар, | | паспортист | | -----------------------------------------------------------------
_______________

Примітка. Заступникам керівників структурних підрозділів
установ посадові оклади встановлюються залежно від посадового
окладу керівника без урахування відповідних підвищень.
{ Додаток 2 в редакції Постанов КМ N 470 ( 470-2002-п ) від
05.04.2002 - набирає чинності з 1 лютого 2002, N 1059
( 1059-2007-п ) від 22.08.2007, N 1161 ( 1161-2009-п ) від
28.10.2009 }

Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 31 січня 2001 р. N 74

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 28 жовтня 2009 р. N 1161)

( 1161-2009-п )
СХЕМА

місячних окладів робітників

бюджетних науково-дослідних установ

і організацій та інших наукових установ

Національної академії наук

------------------------------------------------------------------ Найменування посади | Місячний посадовий | | оклад, гривень | ----------------------------------------------------------------| Робітники, які виконують просту некваліфіковану або допоміжну | роботу | ----------------------------------------------------------------| Гардеробник, кастелянка, кур'єр, опалювач, | 650 | підсобний робітник, вантажник, натирач | | підлоги, робітник з благоустрою, сторож, | | склопротиральник, прибиральник виробничих | | (службових) приміщень, території; швейцар | | та інші | | ----------------------------------------------------------------| Робітники, які виконують малокваліфіковану роботу | ----------------------------------------------------------------| Апаратник хімічного чищення спецодягу, | 650-692 | ліфтер, водії: автомобіля, електро- та | | автовізка, транспортно-прибиральної машини | | і самохідних механізмів; єгер, | | копіювальник, евакуатор, контролер та інші | | ----------------------------------------------------------------| Робітники, які виконують кваліфіковану (складну) роботу | ----------------------------------------------------------------| Слюсар, столяр, електрик, електромеханік, | 650-741 | наладчик, електромонтер, дозиметрист; | | оператор: апаратів мікрофільмування та | | копіювання, копіювальних та розмножувальних| | машин, електронно-обчислювальних та | | обчислювальних машин; робітник-рибовод, | | будівельник та інші | | ----------------------------------------------------------------| Робітники, які виконують висококваліфіковану | (особливо складну та відповідальну) роботу | ----------------------------------------------------------------| Робітник з ремонту та налагодження | 650-894 | електронного та іншого обладнання | | підвищеної складності, робітники з | | комплексного обслуговування і ремонту | | будинків, водолази станцій рятувально- | | водолазних служб, робітники з виготовлення | | очних протезів, медичний оптик лабораторії | | контактної корекції зору | | ----------------------------------------------------------------- Додаток 3 в редакції Постанов КМ N 470 ( 470-2002-п ) від
05.04.2002 - набирає чинності з 1 лютого 2002, N 1059
( 1059-2007-п ) від 22.08.2007, N 1161 ( 1161-2009-п ) від
28.10.2009 }

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: