open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 39 від 19.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 березня 2001 р.

за N 203/5394
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінекономіки,

європ. інтеграції N 33 ( z0132-02 ) від 01.02.2002 )
Про заходи Міністерства економіки України щодо

виконання вимог постанови Кабінету Міністрів

України від 28 грудня 2000 р. N 1911
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки

N 145 ( z0627-01 ) від 16.07.2001 )

Згідно зі статтею 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) та на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п )
"Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню
і ліцензуванню у 2001 році" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: Положення про порядок ліцензування імпорту товарів у 2001
році (додається); Положення про порядок оформлення та видачі ліцензій на
експорт продукції у 2001 році ( z0204-01 ) (додається); Інструкцію про порядок заповнення ліцензій на експорт окремих
категорій продукції у 2001 році ( z0205-01 ) (додається); Інструкцію про порядок заповнення ліцензій на експорт окремих
категорій текстильної продукції у 2001 році ( z0206-01 )
(додається).
( Пункт 2 виключено на підставі Наказу Мінекономіки N 145
( z0627-01 ) від 16.07.2001 )
2. Установити, що порядок здійснення експорту окремих
категорій текстильної продукції до США, згідно з додатком 11 до
постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1911
( 1911-2000-п ), порядок здійснення експорту сталеливарних виробів
до країн - членів ЄС, до яких застосовується подвійна перевірка
без кількісних обмежень, згідно з додатком 5 до постанови Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1911, а також порядок
здійснення експорту деяких видів безшовних труб із заліза чи
нелегованої сталі до країн - членів ЄС, згідно з додатком 9 до
постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1911,
визначаються наказами Міністерства економіки України. 3. Установити, що оформлення ліцензій на експорт сталевих
тросів до країн - членів Європейського Союзу, згідно з додатком 4
до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р.
N 1911 ( 1911-2000-п ), здійснюється тільки для ВАТ "Сілур"
(343700 м. Харцизьк, Донецька обл., Україна). 4. Установити, що відповідно до Угоди про призупинення
антидемпінгового розслідування щодо імпорту деяких виробів з
обрізного вуглецевого прокату плоского походженням з України
річний обсяг квоти на експорт до США цих виробів розподіляється:
60 відсотків - на період з 1 листопада до 30 квітня та 40
відсотків - на період з 1 травня до 31 жовтня кожного року
протягом дії цієї Угоди. 5. Делегувати обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям та відповідному республіканському органу
Автономної Республіки Крим право видачі разових ліцензій на
експорт (імпорт) продукції, згідно з додатками 2, 6, 7 до
постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1911
( 1911-2000-п ), суб'єктам підприємницької діяльності, що
зареєстровані у відповідних регіонах та облікова вартість за
договорами (контрактами) яких не перевищує 300 тис. доларів США. Уважати чинним у 2001 році визначений наказом Мінекономіки
України від 17.04.2000 N 50 ( v0050557-00 ) "Про делегування
повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру", зі
змінами та доповненнями до нього, перелік уповноважених
структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій та Міністерство економіки
Автономної Республіки Крим, а також перелік посадових осіб, яким
надається право підпису разових ліцензій на експорт (імпорт)
продукції, що підпадає під дію постанови Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п ). 6. Уважати чинним у 2001 році визначений наказом Мінекономіки
України від 10.04.2000 N 41 ( v0041557-00 ) "Про порядок розгляду
заявок на видачу ліцензій" порядок розгляду заявок на видачу
ліцензій у Міністерстві економіки України. 7. Покласти відповідальність за оформлення ліцензій на
експорт та імпорт товарів, що підлягають квотуванню і ліцензуванню
у 2001 році, на управління нетарифного регулювання та контрактного
обліку. 8. Управлінню моніторингу зовнішньої торгівлі департаменту
державної політики у сфері зовнішньої торгівлі щомісячно надавати
інформацію управлінню багатостороннього економічного
співробітництва департаменту міжнародного торговельно-економічного
співробітництва щодо обсягів експорту сталеливарних виробів у
натуральних показниках за суб'єктами господарської діяльності та
обсягів експорту текстильних виробів у натуральних показниках за
суб'єктами господарської діяльності для інформування Європейської
Комісії відповідно до статті 4 Угоди між Європейським
співтовариством з вугілля і сталі та Урядом України про торгівлю
деякими сталеливарними виробами ( 994_165 ) та умов Угоди між
Європейським Союзом та Україною про торгівлю текстильною
продукцією. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінекономіки N 145 ( z0627-01 ) від 16.07.2001 )
9. Головному юридичному управлінню забезпечити реєстрацію
цього наказу в Міністерстві юстиції України в установлений
законодавством термін. 10. Управлінню нетарифного регулювання та контрактного обліку
департаменту торговельних обмежень та контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю разом з адміністративним
департаментом довести цей наказ до відома Державної митної служби
України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у
дводенний термін після його державної реєстрації в Міністерстві
юстиції України. 11. З дня набрання чинності цим наказом визнати таким, що
втратив чинність, наказ Мінекономіки України від 17.04.2000 N 49
( z0267-00 ), зареєстрований у Мін'юсті 10.05.2000 за N 267/4488. 12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступника Міністра Гончарука А.І.
Міністр В.Роговий
Погоджено:
Голова Державного комітету з питань
регуляторної політики та підприємництва О.Кужель
Затверджено

Наказ Міністерства економіки

України

19.02.2001 N 39
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 березня 2001 р.

за N 203/5394
Положення

про порядок ліцензування імпорту товарів

у 2001 році
1. Загальні положення 1.1. Це Положення визначає єдиний порядок ліцензування
імпорту товарів згідно з додатками 2, 6, 7 до постанови Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п )
"Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню
і ліцензуванню у 2001 році", незалежно від видів
зовнішньоекономічних контрактів (продаж, виробничо-технічна
кооперація та науково-технічні зв'язки, прикордонна та прибережна
торгівля, компенсаційні і консигнаційні угоди, а також бартерні
(товарообмінні) операції тощо). 1.2. Дія Положення поширюється на всіх суб'єктів
підприємницької діяльності України незалежно від форм власності і
місця їх реєстрації. Якщо міжнародним договором України
встановлено правила, не передбачені цим Положенням, то
застосовуються правила міжнародного договору.
2. Порядок видачі ліцензій на імпорт товарів 2.1. Видача ліцензій суб'єктам підприємницької діяльності, що
зареєстровані на території України, незалежно від форм власності,
здійснюється Міністерством економіки України або, у межах наданих
ним повноважень, Міністерством економіки Автономної Республіки
Крим, відповідним підрозділом обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій. Ліцензії видаються у порядку, передбаченому статтею 16 Закону
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), та цим
Положенням. 2.2. Для одержання ліцензії подаються такі документи: 2.2.1. Заявка на ліцензію, оформлена належним чином (форма
додається). 2.2.2. Лист-звернення щодо оформлення ліцензії з гарантією
оплати державного збору за її оформлення. 2.2.3. Копія контракту, усі додатки і специфікації до нього,
завірені керівником суб'єкта підприємницької діяльності. 2.2.4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена
керівником суб'єкта підприємницької діяльності. 2.2.5. Погодження відповідної уповноваженої на це установи
згідно з додатками 2, 6, 7 до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п ). 2.2.6. Акт експертизи товару, виданий Торгово-промисловою
палатою України або її регіональним відділенням, з визначенням
коду товару за ТН ЗЕД. 2.3. Днем подання заявки на ліцензію вважається день її
реєстрації в Міністерстві економіки, що підтверджується
відповідним записом у журналі реєстрації. 2.4. У разі неправильного оформлення заявки на ліцензію або
неподання повного комплекту документів, зазначених у пункті 2.2
цього Положення, документи не приймаються. 2.5. Ліцензія видається з терміном дії відповідно до умов
контракту і є дійсною для митного оформлення товарів протягом
цього періоду, але не пізніше 31 грудня 2001 року. 2.6. Видача ліцензії здійснюється за наявності документа, що
підтверджує оплату державного збору за видачу ліцензії у розмірі,
установленому Кабінетом Міністрів України. 2.7. Ліцензії не підлягають передачі іншим особам. 2.8. Ліцензія видається в одному примірнику. 2.9. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії
приймається не пізніше 15 робочих днів з дати реєстрації заявки
Міністерством економіки України або Міністерством економіки
Автономної Республіки Крим, відповідним підрозділом обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 2.10. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути
прийнято в разі: невідповідності поданих документів чинному законодавству
України; застосування до суб'єкта підприємницької діяльності або до
його іноземного контрагента спеціальних санкцій у вигляді режиму
індивідуального ліцензування або тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності згідно зі статтею 37 Закону
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ); у разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності України
або його іноземним контрагентом законодавства України у сфері
зовнішньоекономічної діяльності. 2.11. Рішення Міністерства економіки України або Міністерства
економіки Автономної Республіки Крим, відповідного підрозділу
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено
суб'єктом підприємницької діяльності в судовому порядку.
Виконуючий обов'язки начальника управління
нетарифного регулювання та контрактного обліку Ю.Зацепін
Додаток

до Положення про порядок ліцензування

імпорту товарів у 2001 році
Заявка на ліцензію на імпорт N _______________

Дійсна до __.__.__ р. (включно)
------------------------------------------------------------------ 1. Організація - замовник, місцезнаходження Код за ЄДРПОУ| Телефон Факс | | Поточний рахунок | Поточний рахунок в іноземній валюті | 2. Вхідний номер Дата реєстрації | ----------------------------------------------------------------| 3. Споживач товару, | 4. Продавець, місцезнаходження| місцезнаходження | | --------------------------------+-------------------------------| 5. Код за |6. Один.|7. Кількість|8. Варт.|9. Варт.|10. Додаткове| ТН ЗЕД |виміру | |(тис. |(вал. |найменування | | | |доларів |контр.) | | | | |США) | | | ----------+--------+------------+--------+--------+-------------| --------------------------------+-------------------------------| 11. Країна призначення |14. Базис поставки | 12. Країна покупця |15. Валюта контракту | 13. Країна походження |16. Валюта платежу | --------------------------------+-------------------------------| 17. Митниця |18. Характер угоди | --------------------------------+-------------------------------| 19. Підстава для запиту ліцензії|20. Узгоджено | | | |Прізвище, ім'я, по батькові | | | |Посада | |Підпис | | | |М.П. Дата | ----------------------------------------------------------------| 21. П.І.Б. керівника організації замовника | | Посада | М.П. Підпис Дата | ----------------------------------------------------------------| 22. Особливі умови | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: