open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 28 грудня 2000 р. N 1911

Київ
Про переліки товарів, експорт та імпорт яких

підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2001 році
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 264 ( 264-2001-п ) від 22.03.2001

N 318 ( 318-2001-п ) від 04.04.2001

N 734 ( 734-2001-п ) від 27.06.2001

N 1492 ( 1492-2001-п ) від 16.11.2001

N 1648 ( 1648-2001-п ) від 13.12.2001

N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002 )
( Щодо не реалізованих в 2001 році суб'єктами підприємницької
діяльності ліцензій на експорт та імпорт товарів
додатково див. Постанову КМ N 1703 ( 1703-2001-п ) від
18.12.2001 )

З метою формування раціональної структури експорту та імпорту
окремих видів товарів, виконання відповідних міжнародних угод
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити на 2001 рік:
загальні обсяги квот товарів, експорт яких підлягає
ліцензуванню, згідно з додатком 1;
перелік товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з
додатком 2;
обсяги квот на окремі категорії металопродукції, експорт якої
до країн - членів Європейського співтовариства з вугілля та сталі
підлягає ліцензуванню і квотуванню, згідно з додатком 3;
перелік товарів, експорт яких до США і до країн - членів
Європейського Союзу, Індонезії та Угорської Республіки підлягає
ліцензуванню (з квотуванням до США, Індонезії та Угорської
Республіки), згідно з додатком 4; ( Абзац п'ятий пункту 1 в
редакції Постанови КМ N 1492 ( 1492-2001-п ) від 16.11.2001 )
перелік сталеливарних виробів, які експортуються з України до
країн - членів Європейського співтовариства з вугілля та сталі у
2001 році і до яких застосовується подвійна перевірка без
кількісних обмежень, згідно з додатком 5;
перелік озоноруйнівних речовин, експорт та імпорт яких
підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 6;
перелік продукції, яка може містити озоноруйнівні речовини і
експорт та імпорт якої підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 7.
Не підлягає ліцензуванню експорт та імпорт зазначеної у
додатку 7 продукції, яка перевозиться у контейнерах з особистим
майном та предметами побуту; ( Абзац дев'ятий пункту 1 в редакції
Постанови КМ N 318 ( 318-2001-п ) від 04.04.2001 )
обсяги квот на деякі види безшовних труб із заліза чи
нелегованої сталі для експорту до країн - членів Європейського
співтовариства, згідно з додатком 9;
перелік категорій текстильної продукції, експорт якої до
країн - членів Європейського Союзу підлягає ліцензуванню, згідно з
додатком 10; ( Абзац одинадцятий пункту 1 в редакції Постанови КМ
N 734 ( 734-2001-п ) від 27.06.2001 )
перелік категорій товарів та обсяги квот на експорт
текстильної продукції до США згідно з додатком 11;
перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у
2001 році, згідно з додатком 13. ( Пункт 1 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1492 ( 1492-2001-п ) від 16.11.2001 )
2. Установити, що:
перенесення не використаних у 2000 році залишків квот на
2001 рік, зменшення або збільшення обсягів квот, визначених у
додатках 3, 4, 10 та 11 може здійснюватися згідно з умовами
відповідних міжнародних договорів України;
не реалізовані у 2000 році суб'єктами підприємницької
діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, визначених
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня
2000 р. N 4 ( 4-2000-п ) "Про переліки товарів, експорт та імпорт
яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2000 році" (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 2, ст. 32, N 5, ст. 160, N 25,
ст. 1059, N 48, ст. 2086), діють до 1 березня 2001 р., якщо інше
не передбачено відповідними міжнародними договорами України.
3. Взяти до відома, що згідно з вимогами Монреальського
протоколу ( 995_215 ) щодо озоноруйнівних речовин експорт та
імпорт таких речовин і продукції, яка може містити такі речовини,
визначених у додатках 6 і 7 до цієї постанови, дозволяється лише
до країн, а також з країн, зазначених у додатку 12.
4. Міністерству економіки та з питань європейської
інтеграції: ( Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002 )
забезпечити ліцензування експорту та імпорту товарів,
визначених відповідно до цієї постанови;
з метою запобігання застосуванню антидемпінгових та/або
компенсаційних процедур здійснювати разом з Державною митною
службою контроль за цінами перелічених у додатках 3 і 4 товарів,
які експортуються до країн - членів Європейського Союзу,
Європейського співтовариства з вугілля та сталі, США, Індонезії.
5. Державній митній службі щомісяця подавати Міністерству
економіки та з питань європейської інтеграції інформацію про
обсяги здійсненого суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
України експорту продукції, яка підлягає квотуванню і ліцензуванню
у 2001 році. Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 158
( 158-2002-п ) від 15.02.2002 )

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 27
Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2000 р. N 1911

(у редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 13 грудня 2001 р. N 1648 ( 1648-2001-п )
Загальні обсяги

квот товарів, експорт яких підлягає

ліцензуванню у 2001 році*
------------------------------------------------------------------ N | Найменування товару | Код згідно | Одиниця | Експортна /п| | з УКТ ЗЕД | виміру |квота на рік ----------------------------------------------------------------- 1. Бурштин** 2530 90 95 00 кілограмів 4500
2. Руди і концентрати 2616 тонн 25000
дорогоцінних металів
3. Метали дорогоцінні в 2843 кілограмів 120
колоїдному стані;
сполуки неорганічні
або органічні
дорогоцінних металів,
визначеного або
невизначеного хімічного
складу; амальгами
дорогоцінних металів**
4. Алмази оброблені або 7102 тис. 8
необроблені, але каратів
неоправлені і
незакріплені (крім
діамантів)**
5. Дорогоцінне каміння 7103 кілограмів 900
(крім алмазів) і
напівдорогоцінне
каміння оброблене
або необроблене**
6. Срібло (включаючи 7106 -"- 1000
срібло з гальванічним
покриттям золотом або
платиною) необроблене,
напівоброблене або
у вигляді порошку**
7. Золото (включаючи 7108 кілограмів 80
золото з гальванічним
покриттям платиною)
необроблене,
напівоброблене або
у вигляді порошку**
8. Платина необроблена, 7110 -"- 200
напівоброблена або
у вигляді порошку**
9. Відходи та брухт 7112 -"- 500
дорогоцінних металів і
металів, оплакованих
дорогоцінними металами**
10. Монети (тільки з 7118 -"- 200
дорогоцінних металів)**
_______________

* Ліцензії видаються за погодженням з Мінфіном.
** Експорт зазначеного товару безпосередньо Державним
сховищем дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, Державною
скарбницею та Банкнотно-монетним двором Національного банку
здійснюється без квот та ліцензій.
Примітка. Квоти, зазначені в пунктах 3, 6, 7, 8, 9 і 10,
установлено в перерахунку на чисту вагу дорогоцінного металу.
( Додаток 1 в редакції Постанов КМ N 1492 ( 1492-2001-п ) від
16.11.2001, N 1648 ( 1648-2001-п ) від 13.12.2001 )

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2000 р. N 1911

(у редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 13 грудня 2001 р. N 1648 ( 1648-2001-п )
ПЕРЕЛІК

товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню

у 2001 році
------------------------------------------------------------------ Найменування товару | Код згідно з УКТ ЗЕД ----------------------------------------------------------------- імічні засоби захисту 3808 (крім окремих партій, які
рослин та регулятори росту ввозяться безоплатно з дозволу
рослин*; інсектициди для Мінекоресурсів виключно для
боротьби з побутовими державних випробувань, наукових
комахами, родентициди** досліджень та демонстраційних

дослідів)
Препарати косметичні та 3302 - 3402 (крім сумішей запашних
засоби особистої гігієни*** речовин для харчової промисловості

або виробництва напоїв за кодами

3302 10 10 00, 3302 10 21 00,

3302 10 29 00, 3302 10 40 00,

3302 10 90 00, соусів та

ароматизаторів для виробництва

сигарет та тютюну для паління за

кодом 3302 90 90 00, емульгатора

за кодом 3402 11 00 00 та

піностабілізаторів, які

використовуються для виробництва

пінополіуретану за кодами

3402 13 00 00, 3402 90 10 00)
Ветеринарні препарати**** 3002 30 00 00 - 3002 90 90 00
Тільки матриці і форми для 8524
виготовлення фонограм*****
Негашені поштові марки, 4907 00 10 00, 4907 00 99 00
марки держмита чи аналогічні
марки поточного чи нового
випуску в країні, для якої
вони призначені, папір
гербовий, чекові
книжки******
Оптичний полікарбонат***** 3907 40 00 00
_______________
Примітки:
1. Ліцензії видаються:
* за погодженням з Головною державною інспекцією захисту
рослин Мінагрополітики;
** за погодженням з Мінекоресурсів;
*** за погодженням з МОЗ, а на косметичні засоби та засоби
особистої гігієни в аерозольній упаковці - також з Мінекоресурсів
(крім продукції, виробленої після 1 січня 1996 року у країнах -
членах Організації економічного співробітництва і розвитку,
перелік яких наведено у додатку 8); на поверхнево-активні
речовини, які застосовуються у сільському господарстві разом з
пестицидами, - також з Головною державною інспекцією захисту
рослин Мінагрополітики;
**** за погодженням з Державним департаментом ветеринарної
медицини;
***** за погодженням з МОН;
****** за погодженням з Національним банком.
2. Імпорт товарів за кодами 3402 11 00 00 та 3402 13 00 00
безпосередньо Банкнотно-монетним двором та фабрикою банкнотного
паперу Національного банку для власних потреб здійснюється без
ліцензій.
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 264
( 264-2001-п ) від 22.03.2001, N 318 ( 318-2001-п ) від
04.04.2001, в редакції Постанов КМ N 1492 ( 1492-2001-п ) від
16.11.2001, N 1648 ( 1648-2001-п ) від 13.12.2001 )
Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2000 р. N 1911
ОБСЯГИ

квот на окремі категорії металопродукції, експорт якої

до країн - членів Європейського співтовариства з вугілля

та сталі підлягає ліцензуванню і квотуванню у 2001 році ----------------------------------------------------------------- Найменування товару | Категорія * | Обсяг квоти, тонн ----------------------------------------------------------------- лоский прокат: SA
рулонний SA1 33653
товстолистовий SA2 116135
інший SA3 15222
Сортовий прокат: SB
балки SB1 9452
катанка SB2 24876
інший SB3 64298
Усього 263636
-------------------- Коди виробів - згідно з Угодою між Європейським співтовариством
з вугілля та сталі та Урядом України від 15 липня 1997 р. про
торгівлю деякими сталеливарними виробами та постановою Кабінету
Міністрів України від 3 березня 1998 р. N 267 ( 267-98-п ).
Додаток 4

до постанови Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2000 р. N 1911

(у редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 13 грудня 2001 р. N 1648 ( 1648-2001-п )
ПЕРЕЛІК

товарів, експорт яких до США і до країн - членів

Європейського Союзу, Індонезії підлягає ліцензуванню

(з квотуванням до США та Індонезії) у 2001 році
------------------------------------------------------------------ | Код | Обсяг Найменування товару | згідно з | квоти, | УКТ ЗЕД | метричних | | тонн ----------------------------------------------------------------- еросилікомарганець 7202 30 00 00 -
Магній необроблений - до країн - 8104 11 00 00 -
членів Європейського Союзу
Окремі вироби з прокату плоского 7208, 7210, 147985
гарячекатаного не в рулонах, із заліза 7211, 7212
та нелегованої сталі (товсний лист) -
до США*
Прокат плоский гарячекатаний в рулонах 7208 15432
та не в рулонах із заліза та
нелегованої сталі - до Індонезії**
ВАТ "Запоріжсталь" 6330
ВАТ "Маріупольський металургійний 9102
комбінат імені Ілліча"
Сталеві троси - до країн - членів 7312 10 82 00 -
Європейського Союзу 7312 10 84 00

7312 10 86 00

7312 10 88 00

7312 10 99 00
_______________

* Згідно з Угодою про припинення антидемпінгового
розслідування щодо імпорту з України деяких виробів з обрізного
вуглецевого прокату плоского, укладеною між Міністерством торгівлі
США та Урядом України, від 24 жовтня 1997 року.
** Згідно з Угодою між Міністерством промисловості і торгівлі
Республіки Індонезія та Міністерством зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України стосовно обмеження експорту прокату
гарячекатаного в рулонах та не в рулонах походженням з України,
укладеною 29 травня 1998 року.
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 318
( 318-2001-п ) від 04.04.2001, в редакції Постанов КМ N 1492
( 1492-2001-п ) від 16.11.2001, N 1648 ( 1648-2001-п ) від
13.12.2001 )
Додаток 5

до постанови Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2000 р. N 1911
ПЕРЕЛІК

сталеливарних виробів, які експортуються з

України до країн-членів Європейського співтовариства

з вугілля та сталі у 2001 році і до яких застосовується

подвійна перевірка без кількісних обмежень * ----------------------------------------------------------------- Найменування товару |Код згідно з комбінованою | номенклатурою ЄС * ----------------------------------------------------------------- олоднокатана вузька стрічка 72112399
завширшки не більш як 500 мм 72112950

72112990

72119090
Нетекстурований тонкий 72112391
електротехнічний лист 72251910

72251990

72261910

72261930

72261990
Текстурований тонкий 72261190
електротехнічний лист
-------------------- Угода між Європейським співтовариством з вугілля та сталі та
Урядом України від 15 липня 1997 р. про торгівлю деякими
сталеливарними виробами. Перелік кодів визначено постановою
Кабінету Міністрів України від 3 березня 1998 р. N 267
( 267-98-п ).
Додаток 6

до постанови Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2000 р. N 1911

(у редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 13 грудня 2001 р. N 1648 ( 1648-2001-п )
ПЕРЕЛІК

озоноруйнівних речовин, експорт та імпорт

яких підлягає ліцензуванню у 2001 році
------------------------------------------------------------------ Найменування речовини | Код згідно з | УКТ ЗЕД ----------------------------------------------------------------- отирихлористий вуглець або тетрахлорметан (ЧХВ) 2903 14 00 00
Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ) 2903 19 10 00
Бромистий метил 2903 30 37 00
Трихлорфторметан (ХФВ-11) 2903 41 00 00
Дихлордифторметан (ХФВ-12) 2903 42 00 00
1, 1, 2-трихлортрифторетан (ХФВ-113) 2903 43 00 00
Хлорпентафторметан (ХФВ-115) 2903 44 90 00
Хлортрифторметан (ХФВ-13), дихлорфторметан 2903 45 10 00
(ГХФВ-21), хлордифторметан (ГХФВ-22), 2903 45 15 00
хлорфторметан (ГХФВ-31), тетрахлорфторметан 2903 45 20 00
(ГХФВ-121), трихлордифторетан (ГХВФ-122), 2903 45 25 00
дихлортрифторетан (ГХФВ-123), хлортетрафторметан 2903 45 30 00
(ГХФВ-124), трихлорфторетан (ГХФВ-131), 2903 45 35 00
дихлортрифторетан (ГХФВ-132), хлортрифторетан 2903 45 40 00
(ГХФВ-133), дихлорфторетан (ГХФВ-141), 2903 45 45 00
2-дихлорфторетан (ГХФВ-141 b), хлордифторетан 2903 45 50 00
(ГХФВ-142), хлордифторетан (ГХФВ-142-b), 2903 45 55 00
хлорфторетан (ГХФВ-151), гексахлорфторпропан 2903 45 90 00
(ГХФВ-221), пентахлордифторпропан (ГХФВ-222),
тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223),
трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224),
дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225), 1-трифтор,
2-дифтор, 3-дихлорпропап (ГХФВ-225 ca),
1-хлордифтор, 2-дифтор, 3-хлорфторпропан
(ГХФВ-225-cb), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226),
пентахлорфторпропан (ГХФВ-231),
тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232),
трихлортрифторпропан (ГХФВ-233),
дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234),
хлорпентафторпропан (ГХФВ-235),
тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241),
трихлордифторпропан (ГХФВ-242),
дихлортрифторпропан (ГХФВ-243),
хлортетрафторпропан (ГХФВ-244),
трихлорфторпропан (ГХФВ-251), дихлордифторпропан
(ГХФВ-252), хлортрифторпропан (ГХФВ-253),
дихлорфторпропан (ГХФВ-261), хлордифторпропан
(ГХФВ-262), хлорфторпропан (ГХФВ-271),
1, 1, 2, 2-дихлортетрафторетан (ХФВ-114),
пентахлорфторетан (ХФВ-111), тетрахлордифторетан
(ХФВ-112), гептахлорфторпропан (ХФВ-211),
гексахлордифторпропан (ХФВ-212),
пентахлортрифторпропан (ХФВ-213),
тетрахлортетрафторпропан (ХФВ-214),
трихлорпентафторпропан (ХФВ-215),
дихлоргексафторпропан (ХФВ-216),
хлоргептафторпропан (ХФВ-217)
1, 1, 2, 2-дибромтетрафторетан (Галон 2402) 2903 46 90 00
Бромхлордифторметан (Галон 1211) 2903 46 10 00
Бромтрифторметан (Галон 1301), дибромфторметан, 2903 49 80 00
бромдифторметан, бромфторметан,
тетрабромфторетан, трибромдифторетан,
дибромтрифторетан, бромтетрафторетан,
трибромфторетан, дибромдифторетан,
бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан,
бромфторетан, гексабромфторпропан,
пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан,
трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан,
бромгексафторпропан, пентабромфторпропан,
тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан,
дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан,
тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан,
дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан,
трибромфторпропан, дибромдифторпропан,
бромтрифторпропан, дибромфторпропан,
бромдифторпропан, бромфторпропан
Примітки:
1. Ліцензії видаються за погодженням з Мінекоресурсів.
2. Імпорт товарів за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2903 19 10 00
безпосередньо Банкнотно-монетним двором та фабрикою банкнотного
паперу Національного банку для власних потреб здійснюється без
ліцензій.
( Додаток 6 в редакції Постанов КМ N 318 ( 318-2001-п ) від
04.04.2001, КМ N 1492 ( 1492-2001-п ) від 16.11.2001, N 1648
( 1648-2001-п ) від 13.12.2001 )

Додаток 7

до постанови Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2000 р. N 1911

(у редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 13 грудня 2001 р. N 1648 ( 1648-2001-п )
ПЕРЕЛІК

продукції, яка може містити озоноруйнівні

речовини і експорт та імпорт якої підлягає

ліцензуванню у 2001 році
------------------------------------------------------------------ Найменування продукції | Код згідно з | УКТ ЗЕД ----------------------------------------------------------------- родукція, яка надходить в аерозольній упаковці:
Фарби та лаки, виготовлені із синтетичних 3208
полімерів або оброблених хімічним способом
природних полімерів, дисперговані або розчинні у
неводному середовищі
Фарби та лаки, виготовлені із синтетичних 3209
полімерів або оброблених хімічним способом
природних полімерів, дисперговані або розчинні у
неводному середовищі
Інші фарби та лаки; пігменти водні готові, що 3210 00
використовуються для оздоблення шкіри
Барвники та інші фарбувальні речовини, що 3212 90 90 00
поставляються у формах або упаковках для
роздрібної торгівлі
Замазки скляна та садова, цементи смоляні; суміші 3214
для ущільнення та інші мастики; грунтовки,
шпаклівки малярні, невогнетривкі суміші для
покриття фасадів будинків, внутрішніх стін,
підлоги, стелі тощо
Косметичні засоби та засоби для макіяжу або засоби 3304
для догляду за шкірою (крім лікарських), включаючи
сонцезахисні та для загару; препарати для манікюру
та педикюру
Засоби для волоссям 3305
Засоби для гігієни порожнини рота та зубів 3306
Засоби, що використовуються до, під час та після 3307
гоління; дезодоранти індивідуального призначення,
засоби для ванн; засоби для видалення волосся та
інші парфумерні та туалетні засоби, не включені до
інших угруповань; дезодоранти для приміщень,
ароматизовані або неароматизовані, що мають
дезінфікуючі властивості
Речовини поверхнево-активні органічні (крім мила); 3402
засоби поверхнево-активні, мийні препарати
(включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для
чищення, що містять або не містять мила (крім
таких, що класифікуються в товарній позиції 3401)
Мастильні матеріали 3403
Вакси та креми для взуття, засоби полірувальні та 3405
для чищення меблів, підлоги, транспортних засобів,
скла та металом
Речовини клейкі, на основі каучуків та пластмас 3506 91 00 00
(включаючи штучні смоли)
Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, 3808
засоби проти проростання та регулятори росту
рослин, засоби дезінфікувальні та аналогічні їм,
упаковані для продажу вроздріб або у вигляді
готових препаратів та виробів
Засоби оздоблювальні, засоби для прискорення 3809
фарбування або фіксації барвників
Антидетонатори, антиоксиданти, інгібітори, 3811
смолоутворювачі, згущувачі, антикорозійні
речовини, присадки готові
Прискорювачі вулканізації каучуку готові: 3812
пластифікатори для каучуку або пластмас, не
включені до інших угруповань; антиоксиданти та
стабілізатори інші для каучуку або пластмас
Сполуки та заряди для вогнегасників, заряди для 3813 00 00 00
вогнегасних гранат
Розчинники та розріджувачі складні органічні 3814 00
Сполуки антифризійні та рідини проти обмерзання 3820 00 00 00
Суміші вогнезахисні, водонепроникні та інші 3824 71 00 00
захисні сполуки, що застосовуються в будівництві; 3824 79 00 00
суміші галогенованих похідних антициклічних 3824 90 70 00
вуглеводнів 3824 90 75 00

3824 90 80 00

3824 90 85 00

3824 90 95 00
Силікони в первинних формах 3910 00 00
Установки для кондиціювання повітря 8415
Холодильники, морозильники та інше холодильне і 8418
морозильне обладнання
Вогнегасники 8424 10 91 00

8424 10 99 00
Автомати торговельні з холодильними пристроями 8476 21 00 00

8476 29 00 00
_______________
Примітки:
1. Ліцензії видаються за погодженням з Мінекоресурсів. У разі
відсутності озоноруйнівних речовин у переліку продукції, яка
підпадає під зазначені коди УКТ ЗЕД, митне оформлення вантажів
здійснюється на підставі листів-роз'яснень Мінекоресурсів і його
територіальних органів про те, що така продукція не містить
озоноруйнівних речовин і ліцензування не потребує.
2. Імпорт товарів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 3402 11 00 00,
3402 13 00 00 та 3403 безпосередньо Банкнотно-монетним двором та
фабрикою банкнотного паперу Національного банку для власних потреб
здійснюється без ліцензій.
3. Не підлягає ліцензуванню продукція, яка експортується до
країн - членів СНД, а також вироблена після 1 січня 1996 р. в
країнах - членах Організації економічного співробітництва і
розвитку, перелік яких зазначено у додатку 8 (крім продукції,
зазначеної у додатку 2).
4. У разі наявності в складі продукції за кодами УКТ ЗЕД 8415
та 8418 речовин за кодоми УКТ ЗЕД 2903 45 10 00, 2903 45 15 00,
2903 45 20 00, 2903 45 25 00, 2903 45 30 00, 2903 45 35 00,
2903 45 40 00, 2903 45 45 00, 2903 45 50 00, 2903 45 55 00,
2903 45 90 00 (за винятком хлортрифторметану ХФВ-13) її митне
оформлення здійснюється на підставі листа Мінекоресурсів (його
територіальних органів) про те, що така продукція ліцензуванню не
підлягає.
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 318
( 318-2001-п ) від 04.04.2001, в редакції Постанов КМ N 1492
( 1492-2001-п ) від 16.11.2001, N 1648 ( 1648-2001-п ) від
13.12.2001 )
Додаток 8

до постанови Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2000 р. N 1911
ПЕРЕЛІК

країн - членів Організації економічного

співробітництва і розвитку

1. Австралія
2. Австрійська Республіка
3. Грецька Республіка
4. Ірландія
5. Республіка Ісландія
6. Королівство Іспанія
7. Італійська Республіка
8. Канада
9. Королівство Бельгія
10. Королівство Данія
11. Королівство Нідерланди
12. Королівство Норвегія
13. Королівство Швеція
14. Велике Герцогство Люксембург
15. Мексиканські Сполучені Штати
16. Нова Зеландія
17. Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії
18. Португальська Республіка
19. Республіка Корея
20. Республіка Польща
21. Сполучені Штати Америки
22. Турецька Республіка
23. Угорська Республіка
24. Федеративна Республіка Німеччина
25. Фінляндська Республіка
26. Французька Республіка
27. Чеська Республіка
28. Швейцарська Конфедерація
29. Японія
Додаток 9

до постанови Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2000 р. N 1911

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 16 листопада 2001 р. N 1492 ( 1492-2001-п )
ОБСЯГИ

квот на деякі види безшовних труб* із заліза чи

нелегованої сталі** для експорту до країн - членів

Європейських Співтовариств у 2001 році
------------------------------------------------------------------ Назва виробника-експортера | Обсяги | квот***, | тонн ----------------------------------------------------------------- ижньодніпровський трубопрокатний завод 19500
Дніпропетровський трубний завод 7500
Нікопольський завод безшовних труб "Ніко Т'юб" 3000 -----------------------------------------------------------------
Усього 30000
_______________

* Класифікація товарів згідно з рішенням Комісії Європейських
Співтовариств від 17 лютого 2000 р. N 2000/137/ЕС здійснюється за
кодами згідно з CN 7304 10 10 і 7304 10 30, 7304 31 99,
7304 39 91, 7304 39 93, які відповідають таким кодам УКТ ЗЕД
7304 10 10 00, 7304 10 30 00, 7304 31 99 00, 7304 39 91 00,
7304 39 93 00
** Експорт здійснюється на підставі сертифікатів виробника,
засвідчених управлінням зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної
діяльності Дніпропетровської облдержадміністрації, із щомісячним
інформуванням Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції.
*** За домовленістю виробників-експортерів можливі зміни
пайових квот, якщо це здійснюється в межах загальної квоти та за
попереднім повідомленням управління зовнішніх зносин та
зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської
облдержадміністрації, Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції і Комісії Європейських Співтовариств.
( Додаток 9 в редакції Постанови КМ N 1492 ( 1492-2001-п ) від
16.11.2001 )
Додаток 10

до постанови Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2000 р. N 1911

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 27 червня 2001 р. N 734 ( 734-2001-п )
ПЕРЕЛІК

категорій текстильної продукції,

експорт якої до країн - членів

Європейського Союзу підлягає

ліцензуванню у 2001 році*

* Зазначені категорії можуть змінюватися згідно з умовами
міжнародних угод України.
------------------------------------------------------------------ Найменування товару | Категорія | Одиниця виміру ----------------------------------------------------------------- атеріали ткані з бавовни, крім 2 кілограмів
марлі, махрових тканин, вузьких
тканих матерій, ворсових тканин,
синельних тканин, тюлю та інших
сітчастих тканин
в тому числі інші, крім невідбілених 2 (а) - " -
чи відбілених
Сорочки, футболки, легкі джемпери і 4 штук
тонкі пуловери з м'яким або високим
комірцем (інші, ніж з вовни або з
тонкого волосу тварин), натільні
сорочки і подібні вироби, трикотажні
машинного або ручного в'язання
Светри, пуловери, кофти, жилети, 5 - " -
кардигани, нічні кофти, джемпери,
крім курток і блейзерів, теплі
куртки, вітрівки, короткі куртки та
подібні вироби, трикотажні машинного
або ручного в'язання
Бриджі з тканини, шорти, крім плавок, 6 - " -
і штани, у тому числі
слакси для чоловіків та хлопчиків;
штани і слакси з вовни, бавовни або
хімічних волокон для жінок та
дівчаток; нижні частини спортивних
костюмів з підкладкою, крім зазначених
у категоріях 16 та 29, з бавовни або
хімічних волокон
Блузки, сорочки і батники для жінок 7 - " -
та дівчаток, як трикотажні машинного
або ручного в'язання, так і
нетрикотажні, з вовни, бавовни або
хімічних волокон
Сорочки для чоловіків або хлопчиків, 8 - " -
крім трикотажних машинного або
ручного в'язання з вовни, бавовни або
хімічних волокон
Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки, 12 пар
підслідники тощо трикотажні машинного
або ручного в'язання, крім таких
виробів для немовлят, включаючи
панчохи для хворих на варикозне
розширення вен, крім продукції
категорії 70
Кальсони і труси для чоловіків та 13 штук
хлопчиків, панталони і труси для
жінок та дівчаток трикотажні
машинного або ручного в'язання
з вовни, бавовни і хімічних ниток
Вироблені з тканини пальта, дощовики, 15 - " -
плащі, накидки для жінок та дівчаток;
куртки і блейзери з вовни, бавовни і
хімічних текстильних волокон (крім
парок категорії 21)
Костюми і комплекти для чоловіків та 16 - " -
хлопчиків, крім трикотажних машинного
або ручного в'язання, з вовни,
бавовни або хімічних волокон, за
винятком лижних костюмів; спортивні
костюми з підкладкою для чоловіків та
хлопчиків, із зовнішньою нашивкою з
тієї ж тканини, з бавовни або
хімічного волокна
Парки, теплі куртки, вітрівки, 21 - " -
короткі куртки тощо, крім трикотажних
машинного або ручного в'язання з
вовни, бавовни або хімічних волокон;
верхня частина костюмів з підкладкою,
крім тих, що належать до категорій
16 або 29, з бавовни або хімічних
волокон
Нічні сорочки, піжами, купальні і 24 - " -
домашні халати і подібні трикотажні
вироби для чоловіків та хлопчиків
машинного або ручного в'язання.
Нічні сорочки, піжами, пеньюари,
купальні і домашні халати та подібні
трикотажні вироби машинного або
ручного в'язання для жінок та
дівчаток
Сукні для жінок та дівчаток з вовни, 26/27 штук
бавовни або хімічних волокон.
Спідниці для жінок та дівчаток,
у тому числі спідниці-штани
Костюми і комплекти для жінок та 29 - " -
дівчаток, крім трикотажних машинного
або ручного в'язання з вовни, бавовни
або хімічних волокон, крім лижних
костюмів; спортивні костюми для жінок
та дівчаток з підкладкою, із
зовнішньою нашивкою з тієї ж тканини,
з бавовни або хімічних волокон
Матеріали ткані з вовни овець або 50 кілограмів
ягнят або з тонкого волосу тварин
Пальта, куртки, блейзери та інший 83 - " -
одяг, включаючи лижні костюми,
трикотажні машинного або ручного
в'язання, за винятком одягу
категорій 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27,
28, 68, 69, 72, 73, 74, 75
Матеріали ткані з льону або з 117 - " -
волокна рами
( Додаток 10 в редакції Постанови КМ N 734 ( 734-2001-п ) від
27.06.2001 )
Додаток 11

до постанови Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2000 р. N 1911
ПЕРЕЛІК

категорій товарів та обсяги квот на експорт

текстильної продукції до США у 2001 році
------------------------------------------------------------------ Найменування товару |Категорія| Одиниця | Обсяг квот | | виміру | ----------------------------------------------------------------- ерхній одяг для жінок та 435 дюжин/штук 93740/1124880
дівчаток
Спідниці для жінок та 442 -"- 15606/187272
дівчаток
Костюми для жінок та 444 штук 67626
дівчаток
Штани, бриджі та шорти для 448 дюжин/штук 67626/811512
жінок та дівчаток
Додаток 12

до постанови Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2000 р. N 1911
ПЕРЕЛІК

країн - сторін Монреальського протоколу, експорт/імпорт

озоноруйнівних речовин до/з яких дозволяється

1. Австралія
2. Австрійська Республіка
3. Республіка Азербайджан
4. Алжирська Народна Демократична Республіка
5. Албанія
6. Антигуа і Барбуда
7. Ангола
8. Арабська Республіка Єгипет
9. Співдружність Багамських Островів
10. Народна Республіка Бангладеш
11. Барбадос
12. Держава Бахрейн
13. Беліз
14. Республіка Бенін
15. Республіка Болівія
16. Республіка Боснія і Герцеговина
17. Республіка Ботсвана
18. Держава Бруней-Даруссалам
19. Буркіна-Фасо
20. Республіка Бурунді
21. Республіка Вануату
22. Республіка Вірменія
23. Лівійська Арабська Джамахірія
24. Республіка Венесуела
25. Габонська Республіка
26. Кооперативна Республіка Гайана
27. Республіка Гаїті
28. Республіка Гамбія
29. Республіка Гана
30. Республіка Гватемала
31. Гвінейська Республіка
32. Республіка Гондурас
33. Гренада
34. Грецька Республіка
35. Держава Ізраїль
36. Республіка Джибуті
37. Співдружність Домініки
38. Домініканська Республіка
39. Республіка Еквадор
40. Естонська Республіка
41. Ефіопія
42. Республіка Заїр
43. Республіка Замбія
44. Республіка Зімбабве
45. Ісламська Республіка Іран
46. Ірландія
47. Республіка Ісландія
48. Королівство Іспанія
49. Італійська Республіка
50. Йорданське Хашемітське Королівство
51. Єменська Республіка
52. Республіка Камерун
53. Республіка Киргизстан
54. Канада
55. Держава Катар
56. Республіка Кенія
57. Республіка Кіпр
58. Республіка Кірибаті
59. Китайська Народна Республіка
60. Республіка Колумбія
61. Федеральна Ісламська Республіка Коморські Острови
62. Республіка Конго
63. Корейська Народно-Демократична Республіка
64. Королівство Бельгія
65. Королівство Данія
66. Королівство Нідерланди
67. Королівство Норвегія
68. Королівство Швеція
69. Республіка Коста-Ріка
70. Республіка Кот-д'Івуар
71. Латвійська Республіка
72. Королівство Лесото
73. Республіка Ліберія
74. Ліванська Республіка
75. Литовська Республіка
76. Князівство Ліхтенштейн
77. Велике Герцогство Люксембург
78. Республіка Маврикій
79. Ісламська Республіка Мавританія
80. Республіка Мадагаскар
81. Республіка Малаві
82. Малайзія
83. Республіка Малі
84. Мальдівська Республіка
85. Республіка Мальта
86. Королівство Марокко
87. Республіка Маршальські (Маршаллові) Острови
88. Мексиканські Сполучені Штати
89. Республіка Мозамбік
90. Князівство Монако
91. Монголія
92. Союз М'янма
93. Республіка Намібія
94. Королівство Непал
95. Республіка Нігер
96. Федеративна Республіка Нігерія
97. Республіка Нікарагуа
98. Нова Зеландія
99. Танзанія
100. Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
101. Об'єднані Арабські Емірати
102. Оман
103. Ісламська Республіка Пакистан
104. Республіка Панама
105. Незалежна Держава Папуа - Нова Гвінея
106. Республіка Парагвай
107. Республіка Перу
108. Південно-Африканська Республіка
109. Португальська Республіка
110. Аргентинська Республіка
111. Республіка Білорусь
112. Республіка Болгарія
113. Республіка Казахстан
114. Республіка Грузія
115. Республіка Індія
116. Республіка Індонезія
117. Республіка Корея
118. Республіка Куба
119. Держава Кувейт
120. Республіка Молдова
121. Республіка Польща
122. Республіка Узбекистан
123. Республіка Хорватія
124. Російська Федерація
125. Румунія
126. Республіка Ель-Сальвадор
127. Самоа
128. Незалежна Держава Західна Самоа
129. Королівство Саудівська Аравія
130. Сент-Вінсент і Гренадіни
131. Королівство Свазіленд
132. Республіка Сейшельські Острови
133. Республіка Сенегал
134. Федерація Сент-Кітс і Невіс
135. Сент-Люсія
136. Республіка Сінгапур
137. Сирійська Арабська Республіка
138. Словацька Республіка
139. Республіка Словенія
140. Соломонові Острови
141. Соціалістична Республіка В'єтнам
142. Союзна Республіка Югославія
143. Сполучені Штати Америки
144. Республіка Судан
145. Республіка Таджикистан
146. Королівство Таїланд
147. Тоголезька Республіка
148. Республіка Трінідад і Тобаго
149. Тувалу
150. Туніська Республіка
151. Турецька Республіка
152. Туркменістан
153. Республіка Уганда
154. Угорська Республіка
155. Україна
156. Східна Республіка Уругвай
157. Федеративні Штати Мікронезії
158. Федеративна Республіка Бразилія
159. Федеративна Республіка Німеччина
160. Суверенна Демократична Республіка Фіджі
161. Республіка Філіппіни
162. Фінляндська Республіка
163. Французька Республіка
164. Центральноафриканська Республіка
165. Республіка Чад
166. Чеська Республіка
167. Республіка Чилі
168. Швейцарська Конфедерація
169. Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка
170. Республіка Македонія
171. Ямайка
172. Японія

Додаток 13

до постанови Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2000 р. N 1911
ПЕРЕЛІК

товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році
------------------------------------------------------------------ Найменування товару | Код згідно з УКТ ЗЕД ----------------------------------------------------------------- иски для лазерних систем 8523 90 00 00, 8524 31 00 00,
зчитування 8524 32 00 00, 8524 39 00 00
Майстер-диски (еталонні скляні або 8524 91 10 00, 8524 91 90 00,
золоті диски материнські та 8524 99 00 00
батьківські матриці), які містять
інформацію та призначені для
виготовлення дисків для лазерних
систем зчитування
Полікарбонат для виготовлення 3907 40 00 00
оптичних носіїв інформації
_______________

Примітка. Ліцензії видаються за погодженням з МОН.
( Постанову доповнено додатком 13 згідно з Постановою КМ N 1492
( 1492-2001-п ) від 16.11.2001 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: