open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
N 39 від 19.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 березня 2001 р.

за N 204/5395
Затверджено

Наказ Міністерства економіки

України

19.02.2001 N 39 ( z0203-01 )
( Положення втратило чинність на підставі Наказу

Мінекономіки, європ. інтеграції

N 33 ( z0132-02 ) від 01.02.2002 )
Положення про порядок оформлення та видачі ліцензій

на експорт продукції у 2001 році
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки

N 145 ( z0627-01 ) від 16.07.2001 )

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає єдиний порядок оформлення та
видачі ліцензій на експорт продукції, перелік якої міститься в
додатках 1, 3, 4, 6, 7 та 10 до постанови Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п ) "Про переліки
товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню
у 2001 році". 1.2. Ліцензії на експорт товарів походженням з України,
зазначених у пункті 1 цього Положення, видаються на кількість
продукції, фактично виготовленої, підтвердженої на день подання
заявки на отримання ліцензії сертифікатом про походження товару,
виданим Торгово-промисловою палатою України або регіональною
торгово-промисловою палатою за місцезнаходженням суб'єкта
підприємницької діяльності*. У разі його відсутності на момент
подання заявки на отримання ліцензії експортер письмово
зобов'язується надати сертифікат про походження товару в процесі
розгляду документів. Видача ліцензій без подання сертифіката про
походження товару не здійснюється (крім випадків, зазначених у
пункті 4 та підпункті 6.5 цього Положення). ( Підпункт 1.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки N 145
( z0627-01 ) від 16.07.2001 )
_______________________

* Для товарів, зазначених у додатках 6 та 7, сертифікат
походження товару видається лише з визначенням коду за ТН ЗЕД.
1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх суб'єктів
підприємницької діяльності України незалежно від форм власності і
місця їх реєстрації. Якщо міжнародним договором України
встановлено правила, не передбачені цим Положенням, то
застосовуються правила міжнародного договору. 1.4. Ліцензії видаються в порядку, передбаченому статтею 16
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) та
цим Положенням. Видача ліцензій здійснюється управлінням
нетарифного регулювання та контрактного обліку Міністерства
економіки України. 1.5. Для одержання ліцензії суб'єктом підприємницької
діяльності подаються такі документи: заявка на ліцензію, яка оформлюється згідно з пунктом 11
Інструкції про порядок заповнення ліцензій на експорт окремих
категорій продукції походженням з України ( z0205-01 ),
затвердженої цим наказом; лист-звернення про видачу ліцензії з гарантією сплати
державного збору за її оформлення; копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена керівником
суб'єкта підприємницької діяльності; копія зовнішньоекономічного договору (контракту), усі додатки
й специфікації до нього, завірені керівником суб'єкта
підприємницької діяльності; сертифікат про походження товару, виданий Торгово-промисловою
палатою України чи регіональною торгово-промисловою палатою. 1.6. У разі потреби Міністерство економіки України має право
запитати подання додаткових документів для гарантій, що відомості
про походження товару та експортну ціну відповідають чинному
законодавству України. 1.7. Ліцензія видається тільки за наявності доручення на її
отримання та копії документа, що підтверджує оплату державного
збору за видачу ліцензії у розмірі, установленому Кабінетом
Міністрів України. 1.8. Суб'єкти підприємницької діяльності України несуть
відповідальність за достовірність відомостей, що подаються для
розгляду заявок на отримання ліцензій. 1.9. Днем подання заявки на ліцензію вважається день її
реєстрації в Міністерстві економіки України, що підтверджується
відповідним записом у журналі реєстрації. Термін розгляду заявки
становить 15 робочих днів з дня реєстрації комплекту документів,
зазначених у пункті 1.5 цього Положення. 1.10. Рішення про відмову у видачі ліцензії суб'єкту
підприємницької діяльності може бути прийнято в разі: подання документів з порушенням вимог, зазначених у пункті
1.5 цього Положення, щодо комплектності; невідповідності поданих документів чинному законодавству
України; вичерпання встановленої квоти на відповідну продукцію; застосування до суб'єкта підприємницької діяльності або до
його іноземного контрагента спеціальних санкцій у вигляді режиму
індивідуального ліцензування або тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності згідно зі статтею 37 Закону
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ); його дій, що призводять до порушення даних Україною
міжнародних зобов'язань; виникнення можливості, що може спричинити в майбутньому
ухвалення компетентними органами країни-імпортера антидемпінгових
заходів та інших захисних застережень до експорту продукції
походженням з України; порушення суб'єктом підприємницької діяльності України або
його іноземним контрагентом законодавства України у сфері
зовнішньоекономічної діяльності. Рішення про відмову у видачі ліцензії має бути викладене в
письмовій формі та може бути оскаржене суб'єктом підприємницької
діяльності в судовому порядку. 1.11. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності
України зазначених у ліцензії умов та правил здійснення експорту
товарів Міністерство економіки України може на певний строк
припинити дію ліцензії, скасувати її або відмовити у видачі
наступної ліцензії.
2. Оформлення та видача ліцензій на експорт

феросилікомарганцю походженням з України до

країн - членів Європейського Союзу, а також

чорних металів до Республіки Індонезії,

сталевих тросів до країн - членів

Європейського Союзу
2.1. Оформлення та видача ліцензій на експорт
феросилікомарганцю походженням з України до країн - членів
Європейського Союзу, чорних металів до Республіки Індонезії, а
також сталевих тросів до країн - членів Європейського Союзу,
згідно з додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 28
грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п ), здійснюються з дотриманням
вимог розділу 1 та розділу 2 цього Положення. 2.2. Термін дії зазначеної ліцензії на території України - 90
діб від дати її підписання. 2.3. У сертифікаті про походження товару, виданому згідно з
пунктом 1.5 цього Положення, зазначаються код товару відповідно до
Комбінованої номенклатури Європейського Союзу (при експорті
феросилікомарганцю та сталевих тросів до країн - членів
Європейського Союзу) або відповідно до Товарної номенклатури
Індонезії (при експорті чорних металів до Індонезії), назва
виробника (експортера) й одержувача та кількість продукції. 2.4. Кожна наступна заявка суб'єкта підприємницької
діяльності щодо оформлення ліцензії на експорт феросилікомарганцю
та сталевих тросів до країн - членів Європейського Союзу, а також
чорних металів до Республіки Індонезії розглядається тільки в разі
подання ним до Міністерства економіки України письмової інформації
про фактичне використання раніше отриманих ліцензій, термін дії
яких закінчився, із зазначенням номера та обсягів експорту за
кожною з них. 2.5. Один примірник ліцензії з поміткою "ORIGINAL" і фоном
візерунка "гільош" видається суб'єкту підприємницької діяльності
для митного оформлення в країнах - членах Європейського Союзу та
Індонезії, а другий, з поміткою "COPY", - для подання митним
органам України з метою здійснення обліку фактичних обсягів
експорту феросилікомарганцю, чорних металів та сталевих тросів
походженням з України.
3. Оформлення та видача ліцензій на експорт окремих

категорій чорних металів та виробів з них, а також

магнію до країн - членів Європейського

співтовариства з вугілля та сталі
3.1. Оформлення та видача ліцензій на експорт окремих
категорій чорних металів та виробів з них, а також магнію до країн
- членів Європейського співтовариства з вугілля та сталі, згідно з
додатками 3, 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 28
грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п ), здійснюється з дотриманням
вимог розділу 1 та розділу 3 цього Положення. 3.2. Термін дії зазначеної ліцензії на території України - 90
діб від дати її підписання. 3.3. У сертифікаті про походження товару, виданому згідно з
пунктом 1.5 цього Положення, зазначаються категорія товару та його
код відповідно до Комбінованої номенклатури Європейського Союзу,
назва виробника (експортера) та одержувача, кількість продукції. 3.4. Первинна заявка експортера щодо видачі ліцензії на
експорт окремих категорій чорних металів та виробів з них до країн
- членів Європейського співтовариства з вугілля та сталі не може
перевищувати 35% обсягу квоти на півріччя. Кожна наступна заявка
суб'єкта підприємницької діяльності щодо оформлення ліцензії на
експорт окремих категорій чорних металів і виробів з них
розглядається тільки в разі подання ним до Міністерства економіки
України письмової інформації про фактичне використання раніше
отриманих ліцензій із зазначенням номера та обсягів експорту за
кожною з них. 3.5. Один примірник ліцензії з поміткою "ORIGINAL" і фоном
візерунка "гільош" видається суб'єкту підприємницької діяльності
для митного оформлення в країнах - членах Європейського
співтовариства з вугілля та сталі, а другий, з поміткою "COPY", -
для подання митній службі України з метою здійснення обліку
фактичних обсягів експорту сталеливарних виробів походженням з
України. 3.6. До комплекту документів, зазначених у пункті 1.5 цього
Положення, для одержання ліцензій на експорт окремих категорій
чорних металів та виробів з них до країн - членів ЄС
підприємствами-невиробниками також додаються: а) лист-погодження від підприємства-виробника на експорт
відповідної партії металопродукції до відповідної країни; б) копія внутрішнього контракту, згідно з яким було придбано
продукцію у виробника (на предмет відсутності застережень щодо
неможливості експорту продукції на певні ринки); в) сертифікат якості продукції із зазначенням номера
експортного контракту.
4. Оформлення та видача ліцензій на експорт до країн - членів Європейського Союзу окремих категорій текстильної продукції походженням з України згідно з додатком 10 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2000 р.

N 1911 ( 1911-2000-п )
4.1. Оформлення та видача ліцензій на експорт до країн -
членів Європейського Союзу окремих категорій текстильної
продукції, згідно з додатком 10 до постанови Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п ), здійснюється
з дотриманням вимог розділу 1 цього Положення. 4.2. Для одержання ліцензії суб'єктом підприємницької
діяльності подаються документи, визначені в підпункті 1.5 цього
Положення, за винятком сертифіката про походження товару, виданого
Торгово-промисловою палатою України чи регіональною
торгово-промисловою палатою. ( Підпункт 4.2 в редакції Наказу
Мінекономіки N 145 ( z0627-01 ) від 16.07.2001 ) 4.3. Визначити термін дії зазначеної ліцензії на території
України - 180 діб від дати її підписання. ( Підпункт 4.3 в
редакції Наказу Мінекономіки N 145 ( z0627-01 ) від 16.07.2001 )
( Підпункт 4.4 виключено на підставі Наказу Мінекономіки
N 145 ( z0627-01 ) від 16.07.2001 )
4.4. Один примірник ліцензії з поміткою "ORIGINAL" і фоном
візерунка "гільош" видається суб'єкту підприємницької діяльності
для митного оформлення в країнах - членах Європейського Союзу, а
другий, з поміткою "COPY", - для подання митним органам України з
метою здійснення обліку фактичних обсягів експорту текстильних
виробів походженням з України.
( Підпункт 4.6 виключено на підставі Наказу Мінекономіки
N 145 ( z0627-01 ) від 16.07.2001 )
5. Оформлення та видача ліцензій на експорт товарів згідно з додатками 1, 6 та 7 до постанови Кабінету Міністрів

України від 28 грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п )
5.1. Оформлення та видача ліцензій на експорт товарів згідно
з додатками 1, 6 та 7 до постанови Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п ) здійснюються з
дотриманням вимог розділів 1, 5 цього Положення. 5.2. Заявка на ліцензію на експорт товарів згідно з додатками
1, 6 та 7 оформлюється за формою, що додається, та погоджується з
Міністерством фінансів України (для товарів, зазначених у додатку
1) або Міністерством екології та природних ресурсів України (для
товарів, зазначених у додатках 6 та 7). 5.3. У сертифікаті про походження товару, виданому згідно з
пунктом 1.5 цього Положення, зазначаються код товару за ТН ЗЕД,
назва виробника (експортера) й одержувача та кількість продукції*. _________________

* Для товарів, зазначених у додатках 6 та 7, сертифікат
походження товару видається лише з визначенням коду товару за ТН
ЗЕД.
5.4. Ліцензія видається з терміном дії відповідно до умов
контракту і є дійсною для митного оформлення товарів протягом
цього періоду, але не пізніше 31 грудня 2001 р. 5.5. Суб'єкту підприємницької діяльності видається оригінал
ліцензії в одному примірнику.
6. Оформлення та видача ліцензій на експорт до Сполучених Штатів Америки деяких виробів з обрізного вуглецевого

прокату плоского походженням з України
6.1. Оформлення та видача ліцензій на експорт до Сполучених
Штатів Америки деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату
плоского походженням з України (далі - товар), згідно з додатком 4
до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р.
N 1911 ( 1911-2000-п ), здійснюється з дотриманням вимог розділів
1, 6 цього Положення, а також Угоди про призупинення
антидемпінгового розслідування щодо імпорту деяких виробів з
обрізного вуглецевого прокату плоского з України (далі - Угода). 6.2. Облік та використання квот на експорт до США деяких
виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского походженням з
України здійснюється на підставі експортної ліцензії та експортних
сертифікатів, порядок оформлення яких визначено наказом
Мінекономіки України від 19.05.2000 N 88 ( z0322-00 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.06.2000 за
N 322/4543. 6.3. Термін дії зазначеної ліцензії на території України - 90
діб від дати її підписання. 6.4. У сертифікаті про походження товару, виданому згідно з
пунктом 1.5 цього Положення, зазначаються код товару, згідно з
Гармонізованою системою США, назва виробника (експортера) й
одержувача та кількість продукції. 6.5. Ліцензії на експорт товару походженням з України до США
видаються, як правило, на кількість фактично виготовленого товару,
підтвердженого на день подання заявки на отримання ліцензії
сертифікатом про походження, виданим Торгово-промисловою палатою
України або регіональною торгово-промисловою палатою за
місцезнаходженням виробника товару. В окремих випадках заявка на
видачу ліцензії на експорт товару може прийматись від українського
виробника товару без зазначеного сертифіката, якщо його повний
обсяг ще не виготовлений, та за умови, що зазначений товар у
повному обсязі буде виготовлено на дату поставки, що в разі
експорту з України підтверджуватиметься сертифікатом про
походження. У цьому останньому випадку виробник (експортер)
зазначеного товару зобов'язаний подавати до митних органів України
сертифікат про походження, а до комплекту документів для одержання
ліцензії, зазначених у пункті 1.5 цього Положення, додаються: акт експертизи про код товару згідно з Гармонізованою
системою США, виданий Торгово-промисловою палатою України або
регіональною торгово-промисловою палатою; письмове свідчення про те, що повний обсяг товару ще не
виготовлено; письмове зобов'язання про те, що зазначений товар у повному
обсязі буде виготовлено на дату поставки товару та в разі експорту
з України цього товару виробник (експортер) подаватиме до митних
органів України сертифікат про походження товару. 6.6. При оформленні та видачі ліцензій на експорт товару до
США заявник подає завірені керівником суб'єкта підприємницької
діяльності копії зовнішньоекономічного договору (контракту), усі
додатки і специфікації до нього українською (російською) та
англійською мовами, а також письмові зобов'язання: виробника (експортера) та першого покупця стосовно того, що
будь-які наступні покупці товару поручаться, що цей товар,
імпортований до США згідно з Угодою, не буде перепродаватися іншим
покупцям, крім зазначених у документах, доданих до заяви, та
призначається для споживання у США; стосовно того, що виробник (експортер) товару
співробітничатиме з центральними органами виконавчої влади України
і компетентними органами США з метою запобігання порушенню
(включаючи обхід) Угоди; першого покупця товару стосовно того, що будь-які наступні
покупці товару співробітничатимуть з центральними органами
виконавчої влади України з метою запобігання порушенню (включаючи
обхід) Угоди; стосовно того, що виробник (експортер) товару в установлені
строки надаватиме центральним органам виконавчої влади України
повну інформацію (українською (російською) та англійською мовами
на папері та на магнітному носію) щодо прямого чи непрямого
експорту до США зазначеного товару; виробника (експортера) та першого покупця стосовно того, що
будь-які наступні покупці товару в установлені строки надаватимуть
центральним органам виконавчої влади України повну інформацію
(українською (російською) та англійською мовами на папері та на
магнітному носію) щодо прямого чи непрямого експорту до США
зазначеного товару. 6.7. До комплекту документів для одержання ліцензії,
зазначених у пункті 1.5 цього Положення, також додаються: а) копія сертифіката якості товару, що експортуватиметься до
США, або у випадку, зазначеному в пункті 2.5 цього Положення, у
зв'язку з відсутністю виготовленого товару, - відомості про
технічні характеристики товару, які, як правило, зазначаються в
цьому сертифікаті; б) лист-підтвердження від виробника товару про те, що він не
заперечує проти експорту до США товару, зазначеного в сертифікаті
про походження, у зазначених обсягах; в) інформація (українською (російською) та англійською
мовами) про: дату продажу товару (номер рахунка-фактури та його дата) або
номер(и) і дату замовлення на продаж товару; відносини виробника з покупцем (пов'язані чи непов'язані)*; _________________________

* Згідно з умовами зазначеної Угоди та цього Положення
виробник або будь-які покупці товару (у тому числі експортер,
імпортер, покупець, споживач тощо) вважаються пов'язаними, якщо
один з них безпосередньо чи опосередковано контролює іншого або
обидва безпосередньо чи опосередковано контролюються третім, або
разом вони безпосередньо чи опосередковано контролюють третього за
умови, що є підстави вважати, що вплив цих взаємовідносин є таким,
що зазначений виробник чи покупець поводиться інакше, ніж
непов'язаний виробник чи непов'язаний покупець.
будь-які сторони контракту(ів) у послідовних (так званих
ланцюжкових) операціях між виробником і кінцевим споживачем (якщо
відомо); кінцевого споживача (якщо відомо); дату ввезення на митну територію США (якщо відомо). 6.8. Кожна наступна заявка виробника (експортера) щодо
оформлення ліцензії на експорт товару до США розглядається тільки
в разі, якщо суб'єктом підприємницької діяльності України в
розумінні Угоди надано Міністерству економіки України відповідну
інформацію щодо виконання одержаних ним ліцензій, термін дії яких
закінчився. 6.9. Один примірник ліцензії з поміткою "ORIGINAL" і фоном
візерунка "гільош" видається суб'єкту підприємницької діяльності
для митного оформлення в США, а два інших, з поміткою "COPY", -
для подання митним органам України з метою здійснення обліку
фактичних обсягів експорту прокату плоского походженням з України,
один з яких повертається до Міністерства економіки України з
відповідними відмітками митниць (дата, фактична кількість, печатка
і підпис уповноваженої особи митного органу, де завершується
здійснення митного оформлення, навантаження та експорту товару). Для уточнення інформації про фактичні поставки оформляється
на підставі ліцензії на експорт товару до США експортний
сертифікат на кожну поставку, порядок оформлення яких затверджено
наказом Міністерства економіки України, зазначеним у п.6.2. На
кожний оригінал експортного сертифіката видається копія оригіналу
ліцензії з поміткою "COPY" і відміткою номера та дати видачі
експортного сертифіката. 6.10. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути
ухвалено в разі дій виробника (експортера), що призводять до
будь-якого порушення Угоди або можуть, на думку Міністерства
економіки України, загрожувати виконанню цієї Угоди. У разі
порушення суб'єктом підприємницької діяльності України зазначених
у ліцензії умов та правил здійснення експорту до США зазначеного
товару Міністерство економіки України може на певний строк
припинити дію ліцензії або скасувати її. У цьому разі Міністерство
економіки України негайно про це інформує Міністерство торгівлі
США.
Виконуючий обов'язки начальника
управління нетарифного регулювання
та контрактного обліку Ю.Зацепін
Додаток до Положення про

порядок оформлення та видачі

ліцензій на експорт продукції

у 2001 році
Заявка на ліцензію на експорт N _______________

Дійсна до __.__.__ р. (включно)
------------------------------------------------------------------------ 1. Організація - замовник, місцезнаходження Код за ЄДРПОУ | | Телефон Факс | | Поточний рахунок | Поточний рахунок в іноземній валюті | 2. Вхідний номер Дата реєстрації | ----------------------------------------------------------------------| 3. Виробник товару, |4. Покупець, | місцезнаходження |місцезнаходження | | | ----------------------------------------------------------------------| 5. Код за |6. Один.|7. Кіль- |8. Варт. |9. Варт. |10.Додаткове | ТН ЗЕД |вимір. | кість |(тис. дола-| (вал.контр.) |найменування | | | |рів США) | | | ----------+--------+---------+-----------+--------------+-------------| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------| 11. Країна призначення |14. Базис поставки | | | 12. Країна покупця |15. Валюта контракту | | | 13. Країна походження |16. Валюта платежу | | | ----------------------------------+-----------------------------------| 17. Митниця |18. Характер угоди | | | ----------------------------------+-----------------------------------| 19. Підстава для запиту ліцензії |20. Узгоджено | | | |Прізвище,ім'я, по батькові | | | |Посада | |Підпис | |М.П. Дата | ----------------------------------------------------------------------| 21. П.І.Б. керівника організації-замовника | | Посада | М.П. Підпис Дата | ----------------------------------------------------------------------| 22. Особливі умови | -----------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: