open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
N 39 від 19.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 березня 2001 р.

за N 205/5396
Затверджено

Наказ Міністерства економіки України

19.02.2001 N 39 ( z0203-01 )
( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу

Мінекономіки, європ. інтеграції

N 33 ( z0132-02 ) від 01.02.2002 )
Інструкція

про порядок заповнення ліцензій на експорт

окремих категорій продукції у 2001 році

1. Ця Інструкція, розроблена на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п )
"Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню
і ліцензуванню у 2001 році", Угоди між Урядом України та
Міністерством торгівлі США про призупинення антидемпінгового
розслідування щодо імпорту деяких виробів з обрізного вуглецевого
прокату плоского з України та міжнародних зобов'язань України, є
дійсною для заповнення ліцензій на експорт товарів, зазначених у
додатках 3 та 4 до вказаної постанови Кабінету Міністрів України. 2. Ліцензія на експорт товарів, зазначених у додатках 3 та 4
до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р.
N 1911 ( 1911-2000-п ), повинна відповідати зразку (згідно з
додатками 1, 2) і є дійсною щодо експорту зазначеного в ній товару
походженням з України до США, країни - члена Європейського Союзу
чи Індонезії. 3. Ліцензія може використовуватися для експорту в країну
призначення однієї або більше партій зазначеного в ній товару. 4. Ліцензія на експорт та її копії оформлюються згідно з цією
Інструкцією. Вони заповнюються англійською мовою. Якщо копії
складені від руки, то текст вписується чорнилом і друкованими
літерами. Розміри бланків ліцензії 210х297 мм. Для виготовлення бланка ліцензії використовується білий
письмовий папір зазначених розмірів без механічних включень та
вагою не менше 25 г на 1 кв.м. За наявності декількох примірників
документів тільки перший примірник, який є оригіналом, має бути
надрукований з фоном візерунка "гільош". Цей примірник має бути
чітко позначений як "ORIGINAL", а інші примірники - з поміткою
"COPY". 5. Кожний документ повинен мати стандартизований серійний
номер, друкований або ні, за допомогою якого він може бути
ідентифікований. Цей номер має складатися з таких елементів: дві літери, що вказують країну-експортера (UA); дві літери, що вказують країну-імпортера, у якій
передбачається здійснити митне оформлення товару (класифікатор
країн - членів Європейського Союзу та Індонезії, додаток 3); однозначний номер, що відповідає останній цифрі року
експорту, наприклад 0 для 2000 року; двозначний номер 01, який означає, що ліцензію видано
Міністерством економіки України; п'ятизначний порядковий номер від 00001 до 99999, призначений
країні-імпортеру, де передбачено здійснити митне оформлення
товару. 6. Ліцензії на експорт можуть видаватись після відвантаження
продукції, якої вони стосуються. У цих випадках у них має бути
напис "issued retrospectively"*. __________________

* Крім ліцензій на експорт до США деяких виробів з обрізного
вуглецевого прокату плоского походженням з України.
7. Якщо ліцензію на експорт викрадено, загублено або вона
стала непридатною, то експортер може звернутися до Міністерства
економіки України з проханням видати дублікат, який заповнюється
на підставі раніше поданих документів, що зберігаються в архіві
Міністерства. Заява про видачу дубліката має супроводжуватись
документом, що підтверджує факт крадіжки чи втрати ліцензії, та
повідомленням про фактичне відвантаження продукції за виданою
ліцензією. Дублікат будь-якої такої ліцензії, виданий таким чином,
матиме напис у пункті 9 форми ліцензії "duplicata" або
"duplicate"**, який дійсний для митного оформлення. Про факт
видачі дубліката Міністерство економіки України повідомляє
Державну митну службу України та уповноважений орган
країни-імпортера. __________________

** У ліцензіях на експорт до США деяких виробів з обрізного
вуглецевого прокату плоского походженням з України такий запис
робиться у пункті 17, підпункті "d" (Supplementary details) форми
ліцензії.
8. Дублікат матиме дату оригіналу експортної ліцензії. 9. У ліцензії повинна бути зазначена така інформація***: __________________

*** Крім ліцензій на експорт до США деяких виробів з
обрізного вуглецевого прокату плоского походженням з України.
у пункті 1 - повна назва експортера продукції та його
місцезнаходження; у пункті 2 - номер ліцензії; у пункті 3 - квотовий рік експорту; у пункті 4 - назва товару (у разі експорту феросилікомарганцю
та сталевих тросів), категорія товару (у разі експорту окремих
чорних металів та виробів з них, а також прокату гарячекатаного в
рулонах та не в рулонах), група товару (у разі експорту магнію); у пункті 5 - назва фірми, яка одержуватиме товар, та її
місцезнаходження. Якщо за дорученням покупця товару одержувачем
товару буде інша фірма, то в пункті 9 форми ліцензії зазначаються
назва фірми-покупця та її місцезнаходження; у пункті 6 - країна походження товару; у пункті 7 - країна призначення; у пункті 8 - місце і дата відвантаження та засоби
транспортування; у пункті 9 - термін дії ліцензії на території України, номер
контракту, за яким здійснюється експорт, та додаткова інформація; у пункті 10 - опис товару, що експортується, виробник товару
(у разі експорту окремих категорій чорних металів та виробів з
них, сталевих тросів); у пункті 11 - товарна позиція товару відповідно до діючої
товарної номенклатури Європейського Союзу або Індонезії; у пункті 12 - кількість товару в одиницях виміру, визначених
для зазначеного товару відповідними угодами та товарною
номенклатурою; у пункті 13 - контрактна вартість на умовах FOB та умови
поставки згідно з INCOTERMS, 1990 р. (у разі експорту
феросилікомарганцю до країн - членів Європейського Союзу - на
умовах DAF, у разі експорту сталевих тросів до країн - членів
Європейського Союзу - на умовах CIF); у пункті 14 уповноважена особа Міністерства економіки України
підписує ліцензію та ставить дату її оформлення, що засвідчується
відповідною печаткою; у пункті 15 вказуються повна назва та місцезнаходження
Міністерства економіки України. 10. У ліцензії на експорт до США деяких виробів з обрізного
вуглецевого прокату плоского походженням з України (опис товару -
додаток 6) повинна бути зазначена така інформація: у пункті 1 - номер ліцензії; у пункті 2 - квотовий рік; у пункті 3 - країна походження; у пункті 4 - країна призначення; у пункті 5 - дата продажу (дата виписування рахунку-фактури,
тобто дата, коли визначаються ціна та обсяг товару або коли
виписується специфікація, або, у разі довгострокового контракту,
дата укладення контракту, як зазначено в облікових документах
виробника (експортера), що велись протягом звичайної торговельної
операції); у пункті 6 - загальний обсяг квоти, що залишився
невикористаним; у пункті 7 - повна назва виробника товару та його
місцезнаходження; у пункті 8 - повна назва експортера товару та його
місцезнаходження; у пункті 9 - повна назва й місцезнаходження імпортера, якщо
зазначена інформація надана заявником чи відома Міністерству; у пункті 10 - повна назва й місцезнаходження торговельної
компанії, яка брала участь у продажу; у пункті 11 - повна назва й місцезнаходження покупця та
ступінь відносин виробника (експортера) з покупцем (пов'язаний або
не пов'язаний з виробником (експортером); у пункті 12 - номер замовлення на продаж товару та його дата
(номер специфікації або номер рахунку-фактури та його дата) або
номер контракту та його дата; у пункті 13 - марка прокату плоского, дається повний опис
товару, що експортується до США, та код згідно з Гармонізованою
системою США (до 10-го знака); у пункті 14 - обсяг товару в метричних тоннах; у пункті 15 - вартість товару на умовах FOB згідно з
INCOTERMS, 1990 р.; у пункті 16 - ціна за одиницю (за одну метричну тонну) на
умовах FOB згідно з INCOTERMS, 1990 р.; у пункті 17 - повна назва та місцезнаходження Міністерства
економіки України; у пункті 18 - строк дії ліцензії на митній території України; у пункті 19 - дата експорту (тобто дата підписання ліцензії)
та деякі відомості, які засвідчуються печаткою та підписом
уповноваженої особи Міністерства. 11. Заявка на ліцензію (крім ліцензій на експорт до США
деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского
походженням з України) оформляється суб'єктом підприємницької
діяльності за формою ліцензії (пункт 9 даної Інструкції), за
винятком пунктів 2 і 15. У пункті 14 ставляться підпис керівника й
дата, що засвідчуються печаткою суб'єкта підприємницької
діяльності. 12. При експорті до США деяких виробів з обрізного
вуглецевого прокату плоского походженням з України ліцензія
вважається дійсною для пред'явлення митним органам України за
умови, якщо вона супроводжується завіреною керівником суб'єкта
підприємницької діяльності копією зовнішньоекономічного договору
(контракту) (українською (російською) та англійською мовами) з
усіма додатками й специфікаціями до нього, а також з письмовими
зобов'язаннями: а) виробника (експортера) та першого покупця стосовно того,
що будь-які наступні покупці товару ручатимуться, що цей товар,
імпортований до США згідно з Угодою між Урядом України та
Міністерством торгівлі США про призупинення антидемпінгового
розслідування щодо імпорту деяких виробів з обрізного вуглецевого
прокату плоского з України, не буде перепродаватися іншим
покупцям, крім зазначених у документах, доданих до заяви на видачу
ліцензії, та призначається для споживання в США (українською
(російською) та англійською мовами); б) стосовно того, що виробник (експортер) товару
співробітничатиме з центральними органами виконавчої влади України
і компетентними органами США з метою запобігання порушенню
(включаючи обхід) зазначеної Угоди; в) першого покупця товару стосовно того, що будь-які наступні
покупці товару співробітничатимуть з центральними органами
виконавчої влади України з метою запобігання порушенню (включаючи
обхід) зазначеної Угоди; г) стосовно того, що виробник (експортер) товару в
установлені строки надаватиме центральним органам виконавчої влади
України повну інформацію (українською (російською) та англійською
мовами на папері та на магнітному носії) щодо прямого чи непрямого
експорту до США зазначеного товару; ґ) виробника (експортера) та першого покупця стосовно того,
що будь-які наступні покупці товару в установлені строки
надаватимуть центральним органам виконавчої влади України повну
інформацію (українською (російською) та англійською мовами на
папері та на магнітному носії) щодо прямого чи непрямого експорту
до США зазначеного товару; д) виробника (експортера) та всіх покупців товару стосовно
того, що будь-які переклади текстів документів, призначених для
передання компетентним органам США, згідно із зазначеною Угодою,
будуть автентичними до української редакції подібних текстів. У разі завершення митного оформлення виробник (експортер)
також подає митним органам України оригінали і копії сертифіката
про походження товару та сертифіката якості товару, що
експортуватиметься до США.
Виконуючий обов'язки начальника
управління нетарифного регулювання
та контрактного обліку Ю.Зацепін
Додаток 1

до Інструкції про порядок заповнення

ліцензій на експорт окремих категорій

продукції у 2001 році
Форма ліцензії на експорт феросилікомарганцю, магнію,
окремих категорій чорних металів та виробів з них походженням

з України до країн - членів Європейського Союзу,

чорних металів до Республіки Індонезії,

сталевих тросів до країн - членів

Європейського Союзу
------------------------------------------------------------------ 1. Exporter (name, full address, | ORIGINAL | 2. No | country) |--------------+--------------| | 3. Year | 4. Product | | | group | |-----------------------------| | EXPORT LICENCE | ----------------------------------| | 5. Consignee (name, full address, | | country) | | | (ECSC products) | |-----------------------------| | 6. Country of |7. Country of| | origin |destination | ----------------------------------+-----------------------------| 8. Place and date of shipment - | 9. Supplementary details | Means of transport | | ----------------------------------+-----------------------------| 10. Description of goods - |11. CN | 12. | 13. FOB | Manufacturer |code | Quantity | Value (2)| | | (1) | | ----------------------------------------------------------------| 14. CERTIFICATION BY THE COMPLEMENT AUTHORITY | I, the undersigned, certify that the goods described above have | been charged against the quantitative limit established for the | year shown in box N 3 in respect of the category shown N 4 by | the provisions regulating trade in ECSC with the European | Community | ----------------------------------------------------------------| 15. Competent authority (name, | At ______________ on _________ | full address, country) | | | | | | | | | (Signature) (Stamp) | -----------------------------------------------------------------

Додаток 2

до Інструкції про порядок заповнення

ліцензій на експорт окремих категорій

продукції у 2001 році
Форма ліцензії на експорт до США деяких виробів з обрізного

вуглецевого прокату плоского походженням з України

Export license/Ліцензія на експорт
------------------------------------------------------------------ 1. Export License | ORIGINAL |2. Quota Year - ______| N _________ | (COPY) | | --------------------+--------------------+----------------------| 3. Country of | 4. Country of |5. Date of Sale - ____| Origin - | Destination - | | UKRAINE | USA | | ----------------------------------------------------------------| 6. Remaining Export Limit ________ | 7. Producer ______________ | __________________________________ | __________________________ | -----------------------------------+----------------------------| 8. Exporter ______________________ | 9. Importer of Record_____ | __________________________________ | ___________________________| __________________________________ | ___________________________| -----------------------------------+----------------------------| 10. Trading Company ______________ | 11. a) Customer ___________| __________________________________ | ___________________________| __________________________________ | ___________________________| | b) Affiliated or no | | Yes or No| | ----------| | ----------| | Producer/Exporter | ----------------------------------------------------------------| 12. a) Sales Order Number _________ | ___________________________________ | ________________________________ or | b) Contract and Specification | Number (Date) | ___________________________________ | ___________________________________ | ----------------------------------------------------------------| 13. Complete Description of |14. Ouantity |15. FOB |16. FOB| Merchandise (Include the 10 | MT | Value | Unit | digit HTS category, and | | USD | Price | ASTM or equivalent grade) | | | USD/MT| ----------+-------------+--------+-------| ----------+-------------+--------+-------| ----------+-------------+--------+-------| ----------+-------------+--------+-------| ----------+-------------+--------+-------| ----------+-------------+--------+-------| ----------+-------------+--------+-------| ----------+-------------+--------+-------| ----------+-------------+--------+-------| ----------+-------------+--------+-------| Total: | | | | ----------------------------------------------------------------| 17. Ukrainian Competent Authority (name, address, country) -| MINISTRY OF ECONOMY OF UKRAINE (8, Lvivska Sq., Kyiv, GSP-655,| 01655, Ukraine) | 18. Ця ліцензія дійсна на митній території України протягом 90| днів від дати її підписання. | 19. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY | I, the undersigned, certify that information provided in box 3| (Country of Origin), box 14 (Quantity) and box 16 (Unit Price) | of Merchandise described above is true and correct. | Place of Issue - Ministry of Economy of Ukraine | Date of Issue (Date of Export) "____"____________ 200__ | | ____________ | (Signature) (Stamp) | -----------------------------------------------------------------

Додаток 3

до Інструкції про порядок заповнення

ліцензій на експорт окремих категорій

продукції у 2001 році
Класифікатор країн - членів ЄС, США та Індонезії
AT - Австрія BE - Бельгія DE - Федеративна Республіка Німеччина DK - Данія EL - Греція ES - Іспанія FI - Фінляндія FR - Франція GB - Сполучене Королівство Великобританії та Північної
Ірландії IE - Ірландія IT - Італія LU - Люксембург NL - Нідерланди PT - Португалія SE - Швеція US - Сполучені Штати Америки; ID - Індонезія

Додаток 4

до Інструкції про порядок заповнення

ліцензій на експорт окремих категорій

продукції у 2001 році
Опис товару на експорт до США деяких виробів з обрізного

вуглецевого прокату плоского походженням з України
Гарячекатані на універсальному прокатному стані листи із
заліза та нелегованої сталі з умістом вуглецю (тобто прокат
плоский, прокатаний по чотирьох гранях чи в прямокутному закритому
калібрі, завширшки понад 150 мм, але не більше ніж 1250 мм та
завтовшки не менше ніж 4 мм, не в рулонах та без рельєфного
рисунка), прямокутної форми, неплаковані, без електролітичного або
іншого металевого покриття та покриті чи не покриті фарбою, лаком
чи пластиком або іншими неметалевими речовинами; деякі вироби із
плосколистового заліза та нелегованої сталі не в рулонах,
прямокутної форми, гарячекатані, неплаковані, без електролітичного
або іншого металевого покриття та покриті чи не покриті фарбою,
лаком чи пластиком або іншими неметалевими речовинами завтовшки
4,75 мм і більше та шириною, що перевищує 150 мм або дорівнює
принаймні двом вимірам товщини. До цього визначення входить
плосколистовий прокат з непрямокутним поперечним перерізом,
зробленим після прокатування (тобто прокат, який "було оброблено
після прокатки"), наприклад прокат зі скошеними або заокругленими
краями. До цього визначення не входять листи в рулонах, листи
непрямокутної форми, листи, які характеризуються як листи марки
Х-70, а також листи плаковані, з електролітичним або іншим
металевим покриттям у таких позиціях Гармонізованої системи США
(далі - ГС США): 7208.40.3030, 7208.40.3060, 7208.51.0030,
7208.51.0045, 7208.51.0060, 7208.52.0000, 7208.53.0000,
7208.90.0000, 7210.70.3000, 7210.90.9000, 7211.13.0000,
7211.14.0030, 7211.14.0045, 7211.90.0000, 7212.40.1000,
7212.40.5000, 7212.50.0000.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: