open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України,

що передбачають безспірне списання (стягнення)

коштів з рахунків юридичних осіб та фізичних

осіб - суб'єктів підприємницької діяльності у банках
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 10, ст.36 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30
N 2210-III ( 2210-14 ) від 11.01.2001 - набирає чинності
через рік після опублікування, ВВР, 2001, N 12, ст.64 )
З метою обмеження застосування уповноваженими органами
державної влади права безспірного списання (стягнення) коштів, що
знаходяться на рахунках юридичних осіб та фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності у банках, та у зв'язку з
внесенням змін до статті 381 Цивільного кодексу Української РСР
( 556/96-ВР ) та до статті 24 Закону України "Про підприємства в
Україні" ( 419/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести до деяких законів України такі зміни:
1. У частині першій статті 14 Закону України "Про ціни і
ціноутворення" ( 507-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р.,
N 52, ст. 650) слова "у безспірному порядку" замінити словами "за
рішенням суду (арбітражного суду)".
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III
( 2121-14 ) від 07.12.2000 )
( Пункт 3 розділу I втрачає чинність на підставі Закону
N 2210-III ( 2210-14 ) від 11.01.2001 - набирає чинності через рік
після опублікування ) 3. Пункт 3 статті 25 Закону України "Про
обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 21, ст. 296; 1995 р., N 28, ст. 202) викласти
у такій редакції: "3. У разі відмови підприємця від сплати штрафу та пені
стягнення проводиться за рішенням суду (арбітражного суду)".
4. Друге речення частини четвертої статті 26 Закону України
"Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 34, ст. 504) викласти у такій редакції:
"Незаконні надходження вилучаються за рішенням суду у порядку,
встановленому законом, і зараховуються до Державного бюджету
України".
5. У пункті 6 статті 10 Закону України "Про приватизацію
державного житлового фонду" ( 2482-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 36, ст.524) слово "безспірному" замінити
словом "судовому".
6. У частині другій статті 35 Закону України "Про пожежну
безпеку" ( 3745-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
N 5, ст.21) слова "керівниками цих органів" замінити словами "у
судовому порядку".
7. У частині п'ятій статті 47 Закону України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( 4004-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27,
ст.218) слова "у безспірному порядку державною податковою
інспекцією" замінити словами "у судовому порядку".
8. У частині третій статті 3 Закону України "Про
відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій
за правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 46, ст. 411) слова "в
безспірному порядку відповідною державною податковою інспекцією"
замінити словами "за рішенням суду (арбітражного суду)".
9. У частині другій статті 7 Закону України "Про транспорт"
( 232/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51,
ст. 446) слово "безакцептному" виключити.
10. У частині третій статті 31 Закону України "Про захист від
недобросовісної конкуренції" ( 236/96-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1996 р., N 36, ст.164) слова "у безспірному"
замінити словами "та пеню у судовому".
11. У абзаці шостому частини четвертої статті 27 Закону
України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 39, ст.181) слово "безакцептному" замінити
словом "судовому".
12. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 51, ст.292): частину третю статті 11 викласти у такій редакції: "Штрафи, накладені Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, стягуються у судовому порядку"; частину шосту статті 12 виключити.
13. У статті 14 Закону України "Про державний матеріальний
резерв" ( 51/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р.,
N 13, ст.112) пункт 16 виключити. У зв'язку з цим пункт 17 вважати пунктом 16.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
2. Кабінету Міністрів України та Національному банку України
у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої
нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 1997 року

N 642/97-ВР

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: