open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 3 січня 1996 р. N 6

Київ
Про затвердження Положення про порядок

здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Відповідно до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів"
( 60/95-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок здійснення діяльності у
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, що додається. 2. Міністерству охорони здоров'я, Міністерству сільського
господарства і продовольства, Міністерству промисловості,
Міністерству транспорту, Державному комітетові з медичної та
мікробіологічної промисловості, Державній акціонерній компанії
"Укрресурси" у тримісячний термін розробити і затвердити
відповідні нормативні акти, галузеві правила про порядок
виробництва, виготовлення, обліку, зберігання, реалізації та
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.39
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 січня 1996 р. N 6
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок здійснення діяльності у сфері

обігу наркотичних засобів, психотропних

речовин і прекурсорів
Загальна частина
1. Це Положення визначає порядок здійснення діяльності
державних підприємств, установ і організацій у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
віднесених до відповідної категорії згідно з переліком наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що
підлягають спеціальному контролю відповідно до чинного
законодавства України (далі - перелік), який визначається
Комітетом з контролю за наркотиками при МОЗ (далі - Комітет). 2. Державні підприємства, установи і організації, діяльність
яких пов'язана з культивуванням рослин, що містять наркотичні
речовини, виробництвом, виготовленням, зберіганням, розподілом,
перевезенням, пересиланням, торгівлею, ввезенням, вивезенням і
використанням наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів здійснюють таку діяльність відповідно до Закону
України "Про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів і прекурсорів" ( 60/95-ВР ), цього Положення, а також
інших актів законодавства. 3. Дотримання порядку здійснення діяльності у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
забезпечують: МОЗ - у сфері виготовлення в аптеках, придбання, зберігання,
обліку, прописування, застосування і вивезення наркотичних і
психотропних лікарських засобів у державних закладах охорони
здоров'я; Держкоммедбіопром - у сфері придбання сировини, що містить
наркотичні речовини, прекурсорів, виготовлення наркотичних і
психотропних засобів, здійснення їх обліку, зберігання,
перевезення, пересилання та збуту; Мінпром - у сфері виробництва, зберігання, перевезення, збуту
державними підприємствами прекурсорів, занесених до списків N 1 і
2 таблиці IV переліку, а також придбання і використання
прекурсорів, занесених до списку N 2 таблиці IV переліку, на
підприємствах, які мають ліцензію (дозвіл) на таку форму
діяльності, а також у сфері обліку, зберігання, переробки,
використання сировини конопель і знищення відходів, що містять
наркотичні речовини, на підпорядкованих йому підприємствах; Мінсільгосппрод - у культивуванні снотворного маку та
конопель, виготовленні для потреб промисловості макової та
конопляної соломи, у сферах обліку, зберігання, перевезення та
збуту; МВС, Міноборони, Держкомкордон, Держмитком у сфері
конфіскації, обліку, зберігання, передачі, використання, знищення
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які були
вилучені в осіб, що займалися їх незаконним обігом; науково-виробниче об'єднання "Укрфармація" - у ввезенні в
Україну та вивезенні з неї наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, занесених до списку N 1 таблиці IV
переліку; Мінтранс - у сфері обліку, зберігання і використання
наркотичних і психотропних лікувальних засобів, одержуваних для
поповнення аптечок першої допомоги на суднах, літаках та інших
видах транспорту, які курсують на міжнародних лініях. 4. Видача ліцензій (дозволів) на здійснення діяльності у
сфері придбання і використання прекурсорів, занесених до списку
N 2 таблиці IV переліку, здійснюється Комітетом. 5. 3 метою забезпечення контролю за фактичним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів державні
підприємства, які здійснюють діяльність у цій сфері, щороку не
пізніше 31 березня наступного за звітним року подають Комітетові
звіти за встановленою ним формою про: виробництво або виготовлення наркотичних засобів і
психотропних речовин; використання наркотичних засобів, психотропних речовин для
виготовлення інших наркотичних засобів і психотропних речовин,
препаратів, занесених до таблиці III переліку, а також макової
соломи для виготовлення наркотичних засобів і психотропних
речовин; споживання наркотичних засобів, психотропних речовин; виробництво, придбання і реалізацію прекурсорів, занесених до
списків N 1 і 2 таблиці IV переліку; отримання конфіскованих наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів та розпорядження ними; складські запаси і спеціальні складські запаси (запаси, що
перебувають у розпорядженні Уряду України для застосування за
спеціальним призначенням) наркотичних та психотропних речовин за
станом на 31 грудня звітного року; загальну площу, що використовується для культивування
снотворного маку та конопель. 6. Звіти про виробництво, придбання, реалізацію в Україні та
за кордоном прекурсорів та їх складські запаси станом на 31 грудня
звітного року державні підприємства, установи і організації,
діяльність яких пов'язана з обігом прекурсорів, занесених до
списків N 1 і 2 таблиці IV переліку, подаються Комітетові щорічно
не пізніше 31 березня наступного за звітним року (додаток N 1). 7. Для визначення потреби держави у наркотичних засобах,
психотропних речовинах і прекурсорах, занесених до списку N 1
таблиці IV переліку, розробляється система обчислень за формою,
встановленою Комітетом.
Умови формування державного замовлення на наркотичні

засоби, психотропні речовини і прекурсори
8. 3 метою формування державного замовлення підприємства,
установи та організації надсилають заявки на: одержання наркотичних засобів і психотропних речовин,
занесених до таблиць II і III переліку, які призначені для
медичних і наукових потреб, - до МОЗ; одержання макової соломи та іншої сировини, що містить
наркотичні речовини, а також прекурсорів, занесених до списку N 1
таблиці IV переліку і потрібних для виготовлення наркотичних та
психотропних лікарських засобів, - до Держкоммедбіопрому; одержання прекурсорів, занесених до списків N 1 і 2 таблиці
IV переліку і призначених для медичних, наукових цілей та
виробництва наркотичних засобів і психотропних речовин, - до МОЗ,
який подає відповідну зведену заявку до Мінпрому; культивування снотворного маку державними підприємствами
лікарського рослинництва та коноплі коноплярськими підприємствами
- до Мінпрому. 9. Заявка на одержання наркотичних засобів, психотропних
речовин та прекурсорів, занесених до списків N 1 і 2 таблиці IV
переліку, складається у двох примірниках за формою, встановленою
Комітетом (додаток N 2). Заявка повинна містити відомості про: назву вищої інстанції,
її підпорядкованість, назву підприємства, установи, організації,
його (її) адресу, кількість кожного наркотичного засобу,
психотропної речовини чи прекурсору, мету, з якою вони
замовляються, дату замовлення, підпис посадової особи, печатку
підприємства, установи, організації. Термін зберігання заявки - 3
роки. 10. Виробництво сировини, що містить наркотичні речовини,
прекурсорів, внесених до списку N 1 таблиці IV переліку, а також
виготовлення і ввезення на територію України наркотичних і
психотропних лікарських засобів без наявності державного
замовлення, а також понад обсяги, встановлені ним, забороняється. 11. Заявки на одержання наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, занесених до списків N 1 і 2 таблиці IV
переліку, подаються до міністерств і відомств, зазначених у пункті
3 цього Положення, до 1 жовтня року, що передує їх виготовленню. 12. Галузеві заявки на одержання наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, занесених до списків N 1 і 2
таблиці IV переліку, подаються Комітетові до 1 листопада року, що
передує їх виготовленню. 13. МОЗ і Держкоммедбіопром визначають необхідну потребу в
наркотичних засобах, психотропних речовинах і прекурсорах,
призначених для виробництва наркотичних і психотропних засобів, на
основі якої Комітет визначає квоту наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, занесених до списку N 1
таблиці IV переліку, яку подає на затвердження Кабінетові
Міністрів України і надсилає до Міжнародного комітету контролю за
наркотиками. 14. Виготовлення сировини, що містить наркотичні речовини,
прекурсорів, занесених до списку N 1 таблиці IV переліку, а також
виготовлення і ввезення на територію України наркотичних і
психотропних лікарських засобів понад визначеної для України квоти
забороняється.
Порядок культивування снотворного маку та конопель, виробництва сировини, що містить наркотичні речовини,

та виготовлення наркотичних і психотропних речовин
15. Для виконання державного замовлення на одержання макової
та конопляної соломи Мінсільгосппрод щорічно видає спеціальні
свідоцтва на право культивування снотворного маку та коноплі. У свідоцтвах зазначаються точні розміри земельних ділянок,
призначених для культивування снотворного маку або коноплі,
мінімальний термін поставки врожаю, що встановлюється відповідно
до географічних і кліматичних умов. 16. Макова солома здається державним підприємствам
лікарського рослинництва, заготівельним пунктам
Держкоммедбіопрому, зазначеним у свідоцтвах (додаток N 3). Конопляну солому підприємства-виготівники здають
заготівельним пунктам (або безпосередньо прядильним заводам)
Мінпрому, зазначеним у свідоцтвах (додаток N 4). 17. Зберігання макової та конопляної соломи
підприємствами-виготівниками після терміну, встановленого у
свідоцтві, забороняється. 18. Зберігання сировини, що містить наркотичні речовини,
підприємствами Держкоммедбіопрому та Мінпрому здійснюється в
спеціальних складських приміщеннях. 19. Питання вирощування снотворного маку та конопель,
збирання вражаю, охорони посівів, починаючи з періоду їх цвітіння
і до здачі врожаю заготівельним пунктам (у тому числі й пунктам
обмолоту конопель), чистки маково- та коноплезбиральних машин,
знищення залишків макової та конопляної соломи після обмолоту,
ліквідації дикоростучих та незаконних посівів рослин, що містять
наркотичні речовини, і здійснення інших заходів визначаються
відповідними правилами, що затверджуються Мінсільгосппродом. 20. Закупівля рослин, що містять наркотичні речовини, їх
зберігання на території прядильних, хіміко-фармацевтичних
підприємств і заготівельних пунктах, технологія знищення їх
залишків (листя, суцвіття тощо), здійснення режимних заходів щодо
ліквідації каналів втрат відходів зазначених рослин та введення їх
до незаконного обігу здійснюються згідно з правилами, що
затверджуються відповідно Мінпромом та Держкоммедбіопромом.
Розподіл та реалізація наркотичних і психотропних

лікарських засобів
21. Наркотичні та психотропні лікарські засоби постачаються
міністерствам і відомствам, державним аптечним закладам за
розподілом МОЗ відповідно до поданих заявок та встановлених
нормативів.
Спеціальні вимоги до ввезення в Україну

та вивезення з неї наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів
22. Ввезення в Україну та вивезення з неї наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів дозволяється тільки за
наявності згоди країни, через територію якої будуть здійснюватися
ці операції. 23. У вільних портах та вільних економічних зонах України
щодо ввезення в Україну та вивезення з неї наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів діє порядок, визначений
відповідними Конвенціями ООН. 24. Експортно-імпортні операції з наркотичними засобами,
психотропними речовинами і прекурсорами здійснюються за умови
одержання сертифіката на кожну окрему операцію, який видається
Комітетом. 25. Сертифікат видається за наявності відповідної заяви,
рахунку-фактури, вантажної декларації, вантажних, митних,
транспортних документів, що містять відомості про кількість
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, назву та
адресу імпортера і експортера, кінцевого вантажоодержувача, дату
проведення операції, назву митниці, через яку буде здійснене їх
ввезення та вивезення. У сертифікаті зазначається назва наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів (включаючи їх міжнародні
непатентовані назви), їх кількість, що ввозиться в Україну чи
вивозиться з неї, назва імпортера чи експортера, його адреса,
термін, протягом якого має бути здійснене ввезення або вивезення,
вид транспорту та пункт перетину митного кордону. Сертифікат, який не містить зазначених відомостей, вважається
недійсним. Обмін сертифіката провадиться у разі встановлення неточностей
у записах або непридатності його до користування. У разі втрати сертифіката необхідно негайно повідомити
Комітет. Недбале зберігання сертифіката, що призводить до його
втрати, є підставою для притягнення винних до відповідальності. Для проведення операцій Комітет видає одноразові сертифікати
незалежно від виду та кількості партії наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів. Ввезення в Україну та вивезення з неї наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів у вигляді поштового
відправлення або на іншу адресу, ніж та, що визначена у
сертифікаті, забороняється. Вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів на адресу приписного митного складу країни-імпортера
дозволяється лише за наявності відповідного дозволу
країни-імпортера. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що
ввозяться в Україну або вивозяться з неї без сертифіката,
підлягають затримці відповідними митними постами України. За оформлення та видачу сертифіката справляється плата у
розмірі, що визначається Комітетом. Отримані суми використовуються
Комітетом на виготовлення бланків сертифікатів та їх оформлення, а
також на здійснення контролю за обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, на які видані відповідні
сертифікати.
Інвентаризація і баланси
26. Державні підприємства, що здійснюють діяльність у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
зобов'язані проводити щоквартальну інвентаризацію наявності
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
результати якої надсилаються Комітетові. 27. Відомості про розбіжності в балансі або невідповідність
результатів балансу та проведеної інвентаризації подаються: стосовно операцій, проведених у межах України, -
територіальним органам МВС; стосовно експортно-імпортних операцій - територіальним
органам СБУ та МВС.
Реєстрація операцій з наркотичними засобами,

психотропними речовинами і прекурсорами
28. Операції, здійснені в процесі обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів у межах України, та
експортно-імпортні операції підлягають реєстрації у спеціальних
журналах, що виготовляються та видаються Комітетом, який
встановлює порядок їх ведення.
Порядок передачі наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів,

вилучених з незаконного обігу
29. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори,
вилучені у великих і особливо великих розмірах з незаконного обігу
і визнані державною інспекцією з контролю за якістю лікарських
засобів МОЗ придатними до використання або подальшої переробки, у
порядку, встановленому законодавством, разом з відповідними
документами передаються: наркотичні засоби та психотропні речовини - державним
аптечним закладам за погодженням з місцевими органами державної
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в галузі
охорони здоров'я; наркотичні засоби - Держкомкордону, Держмиткому та МВС для
використання у тренуванні службових собак; сировина, що містить наркотичні речовини і прекурсори,
занесені до списку N 1 таблиці IV переліку,- Держкоммедбіопрому; прекурсори, занесені до списку N 2 таблиці IV переліку,-
Державній акціонерній компанії "Укрресурси". 30. Наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори,
визнані державною інспекцією з контролю за якістю лікарських
засобів МОЗ непридатними до використання або подальшої переробки,
підлягають знищенню у порядку, встановленому законодавством.
Державний контроль за діяльністю у сфері

обігу наркотичних засобів, психотропних

речовин і прекурсорів
31. Державний контроль за діяльністю підприємств, установ і
організацій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів здійснюється Комітетом та іншими органами,
визначеними Урядом України, шляхом щорічної перевірки, результати
якої надсилаються Комітетові. У разі виявлення фактів порушень порядку обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів органи, що здійснюють
контроль, повинні вжити заходів до усунення виявлених недоліків. У разі виявлення порушень, за які законодавством передбачені
адміністративна або кримінальна відповідальність, контролюючі
органи повинні негайно повідомити про них правоохоронні органи, що
здійснюють контроль за діяльністю підприємств, установ і
організацій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів.
Додаток N 1

до Положення про порядок здійснення

діяльності у сфері обігу наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів
Форма 2
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

про виробництво, придбання і реалізацію прекурсорів ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Оди-|Вироб|Прид-|Ім- |Вико|Реалі|Екс-|Склад- |ниця|лено |бано |пор-|рис-|зова-|пор-|ські |вимі|(всьо|в |то- |тано|но ін|това|запаси |ру |го) |Укра-|вано|на |шим |но | на | | |їні |(всь|дано|під- |за | 31 | | |(всь-|ого)|му |приє-|межі|грудня | | | ого)| |підп|мст- |Укра| Найменування | | | | |риєм|вам, |їни | | | | | |стві|орга-| | | | | | | |ніза-| | | | | | | |ціям,| | | | | | | |юри- | | | | | | | |дич- | | | | | | | |ним | | | | | | | |осо- | | | | | | | |бам | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Список N 1
N-ацетилан- кг
транілова кислота
Ефедрин -"-
Ергометрин -"-
Ерготамін -"-
Ізосафрол -"-
Лізергинова кислота -"-
3,4-метиленди- -"-
оксифеніл-2-пропанол
Піперонал -"-
Псевдоефедрин -"-
Сафрол -"-
Фенілацетон -"-
Список N 2
Антранілова кг
кислота
Ангідрид оцтової т
кислоти
Ацетон -"-
Етиловий ефір -"-
Калію -"-
перманганат
Метилетилкетон -"-
Піперидин -"-
Сірчана кислота -"-
Соляна кислота -"-
Толуол -"-
Фенілоцтова -"-
кислота

Додаток N 2

до Положення про порядок здійснення

діяльності у сфері обігу наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів
Начальнику _____________________ ________________________________

(найменування вищої інстанції)
ЗАЯВКА N

на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори

(непотрібне закреслити)
Для ________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(найменування підприємства, організації, установи, адреса)
потрібно на ________________ рік ________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(кількість кожного виду наркотичних засобів, психотропних
речовин або прекурсорів)
Зазначена в заявці кількість ____________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(найменування наркотичного засобу, психотропної речовини,
прекурсора)
буде використовуватися для ______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(вказати мету)
_______________________ _____________________ _______________________ _____________________
(керівник підприємства, (прізвище, ініціали)
організації, установи)
"_____" _____________ 199 р. М.П.

Додаток N 3

до Положення про порядок здійснення

діяльності у сфері обігу наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів
МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
СВІДОЦТВО

на право культивування снотворного маку
_________ ___________ (серія) (номер)
Видане _________________________________________________________,

(повне найменування державного підприємства лікарського

рослинництва)
якому відповідно до державного замовлення N _____________________
від "_____" ____________199__ р. дозволяється культивування
снотворного маку в 199__ р. на земельній площі __________________

(точна кількість, га)
для виробництва макової соломи __________________________________

(кількість сировини в тоннах)
з метою постачання її ___________________________________________

(повна назва заготівельного пункту _________________________________________________________________

Держкоммедбіопрому)
до ______________________________________________________________
(число, місяць згідно з географічними та кліматичними умовами

ведення маківництва в даному регіоні)
Свідоцтво є підставою для укладення контракту з ________________ _________________________________________________________________

(заготівельний пункт Держкоммедбіопрому)

М.П. Міністр _______________________

(підпис)

"_________"_____________ 199 р.

Додаток N 4

до Положення про порядок здійснення

діяльності у сфері обігу наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів
МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
СВІДОЦТВО

на право культивування конопель
_________ ___________ (серія) (номер)
Видане _________________________________________________________,

(повне найменування коноплярського підприємства)
якому відповідно до державного замовлення N _____________________
від "_____" ____________199__ р. дозволяється культивування
конопель 199__ р. на земельній площі __________________________

(точна кількість, га)
для виробництва конопляної соломи _______________________________

(кількість сировини в тоннах)
з метою постачання її ___________________________________________

(повна назва заготівельного пункту _________________________________________________________________

чи пенькозаводу Мінпрому)
до ______________________________________________________________
(число, місяць згідно з географічними та кліматичними умовами ведення коноплярства в даному регіоні)
Свідоцтво є підставою для укладення контракту з ________________ _________________________________________________________________

(заготівельний пункт чи пенькозавод)

М.П. Міністр _______________________

(підпис)

"_________"_____________ 199 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: