open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 72/113 від 11.04.96 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

4 червня 1996 р.
vd960411 vn72/113 за N 265/1290

Про затвердження Порядку надання і повернення бюджетної позички на закупівлю продовольчого зерна, елітного і

сортового насіння за державним замовленням 1996 року
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну

N 222/324 ( z0669-96 ) від 16.10.96 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
12 березня 1996 року N 323 ( 323-96-п ) "Про задоволення державних
потреб у сільськогосподарській продукції на 1996 рік",
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок надання і повернення бюджетної позички
на закупівлю продовольчого зерна, елітного і сортового насіння за
державним замовленням 1996 року, що додається. 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра фінансів - начальника Головного управління Державного
казначейства України Тентюка В.П. та заступника Міністра
сільського господарства і продовольства Семенюка В.К.
Перший заступник Міністра
фінансів України М.І.Сивульський
Міністр сільського господарства
і продовольства України П.І.Гайдуцький
Затверджено

наказом Міністерства фінансів

та Міністерства сільського

господарства і продовольства

України 11 квітня 1996 року

N 72/113
Порядок надання і повернення бюджетної позички

на закупівлю продовольчого зерна, елітного і

сортового насіння за державним замовленням

1996 року
Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 12 березня 1996 року N 323 ( 323-96-п ) "Про
задоволення державних потреб у сільськогосподарській продукції на
1996 рік".
1. Формування державного замовлення на продовольче

зерно, елітне і сортове насіння зернових культур

та джерела його фінансування
1.1. Обсяги закупівлі продовольчого зерна, елітного і
сортового насіння за державним замовленням визначені Кабінетом
Міністрів України в межах коштів, передбачених для цього в
Державному бюджеті України на 1996 рік, бюджетних позичок, наданих
заготівельним підприємствам і організаціям агропромислового
комплексу під державний контракт у 1994-1995 роках, що підлягають
поверненню. 1.2. Державним замовником на закупівлю продовольчого зерна,
елітного і сортового насіння є Мінсільгосппрод в особі підприємств
Головхлібопродукту. 1.3. Виконавцями державного замовлення на продовольче зерно і
сортове насіння є підприємства, організації та інші
сільськогосподарські товаровиробники усіх форм власності, а на
елітне насіння - наукові установи, дослідні, навчальні
господарства та радгоспи-технікуми, які занесені до Державного
реєстру виробників насіння *. _______________

* Далі - елітно-насінницькі господарства.
1.4. Визначені Кабінетом Міністрів України обсяги на
закупівлю продовольчого зерна, елітного і сортового насіння є
підставою для укладення заготівельними підприємствами
(замовниками) договорів із сільськогосподарськими
товаровиробниками та елітно-насінницькими господарствами. Зазначені договори реєструються в інспекціях заготівель і
якості сільськогосподарської продукції. Зведена інформація про хід
укладання договорів на закупівлю продовольчого зерна, елітного і
сортового насіння за державним замовленням готується
Мінсільгосппродом. Копії договорів подаються товаровиробниками до
відділення Державного казначейства України в районі за місцем його
знаходження. У разі зміни обсягів закупівлі зерна за державним
замовленням до укладених між сільськогосподарськими
товаровиробниками і заготівельними підприємствами договорів
вносяться відповідні зміни в установленому порядку. Не
допускається зменшення вартості обсягів закупівлі зерна до
розмірів, менших від вартості наданих авансів та
матеріально-технічних ресурсів. ( Пункт 1.4 доповнено абзацом ретім згідно з Наказом Мінфіну N 222/324 ( z0669-96 ) від
16.10.96 ) 1.5. Продовольче зерно, елітне і сортове насіння, закуплені
за державним замовленням, розподіляються Мінсільгосппродом між
споживачами за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
2. Ціни на зерно
2.1. Для розрахунку розміру авансу застосовуються ціни,
наведені в додатку N 1 до цього Порядку. 2.2. Для розрахунку кількості продукції, що має бути
постачена в рахунок авансів, застосовуються середньозважені ціни,
які склалися на момент одержання авансу кожним виконавцем
держзамовлення на біржових торгах України за спотовими
контрактами. 2.3. Остаточні розрахунки за зерно і сортове насіння
провадяться виходячи з рівня середньозважених цін, що складаються
на біржових торгах України за спотовими контрактами, з початку
року на момент оплати, за вирахуванням раніше виданого авансу. Пункт 2.3 в редакції Наказу Мінфіну N 222/324 ( z0669-96 ) від
16.10.96 ) 2.4. Порядок визначення середньозважених цін на зерно за
наслідками біржових торгів в Україні за спотовими контрактами
затверджено наказами Мінфіну і Мінсільгосппроду України від
29 березня 1996 року N 54/98 ( z0175-96 ), 9 серпня 1996 р. N
165/247 ( z0476-96 ), 4 жовтня 1996 р. N 214/316 ( z0592-96 ) і
занесені до державного реєстру відповідно 23.09.96 за 476/1501 та 11.10.96 за N 592/1617.

Мінсільгосппрод повідомляє на наступний день рівень
визначених цін Мінсільгосппроду Автономної Республіки Крим,
облсільгосппродам, виробничим об'єднанням елеваторної і
зернопереробної промисловості, обласним управлінням Державного
казначейства та Мінфіну України.
( Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
N 222/324 ( z0669-96 ) від 16.10.96 )
3. Умови надання бюджетної позички
3.1. Безвідсоткова бюджетна позичка на закупівлю
продовольчого зерна, елітного і сортового насіння надається
заготівельним організаціям Мінсільгосппроду, а на закупівлю
елітного насіння - елітно-насінницьким господарствам у межах
коштів, передбачених на цю мету, на умовах забезпечення повернення
та встановлення відповідальності за цільове і ефективне
використання коштів. 3.2. Укладання договорів і видача авансів провадяться з
урахуванням реальної можливості господарства щодо погашення
зерном заборгованості за отримані грошові та матеріально-технічні
ресурси у 1994-1995 роках, одержаної в 1995-1996 роках техніки, в
частині, що припадає на 1996 рік, а також матеріально-технічних
ресурсів, що централізовано постачаються в рахунок авансів під
державне замовлення 1996 року (насіння, міндобрива, засоби захисту
рослин та ін.). 3.3. Не надаються аванси товаровиробникам, які мають
заборгованість за бюджетними позичками (грішми та
матеріально-технічними ресурсами), отриманими під державний
контракт на зерно у 1994-1995 роках і термін погашення яких не
перенесено в установленому порядку на 1996 рік. Не погашені в попередні роки аванси (грошові і
матеріально-технічні) підлягають обов'язковому поверненню у
1996 році продовольчим зерном у кількості і за цінами, які діяли
на момент їх отримання і не включаються до обсягів державного
замовлення 1996 року. З такими господарствами укладаються договори
в 1996 році без їх авансування. У разі пошкодження посівів через стихійне лихо, що не дає
можливості товаровиробникам виконати поставки за державним
замовленням, надання авансів товаровиробникам припиняється за
висновками спеціально створених районних комісій, до складу яких
входять представники райсільгосппродів, інспекцій заготівель і
якості сільськогосподарської продукції, заготівельних організацій.
Висновки комісії у триденний термін після стихійного лиха
подаються відділенню Державного казначейства України в районі. 3.4. Відділення Державного казначейства України в районах
укладають договори із заготівельними підприємствами та
товаровиробниками про надання бюджетної позички для авансування
закупівлі зерна за державним замовленням 1996 року згідно з
додатком N 2 на всю суму належного господарству авансу з подальшим
уточненням фактичного його розміру. Договори про надання бюджетної позички для остаточних
розрахунків за зерно, закуплене за державним замовленням
1996 року, укладаються між відділеннями Державного казначейства в
районах і заготівельними підприємствами згідно з додатком N 3. У цих договорах передбачаються мета надання бюджетної
позички, її сума, терміни повернення та санкції за порушення умов
договору. Крім того, із товаровиробниками можуть укладатися договори
застави на суму одержаного авансу. 3.5. Зобов'язання за договором вважаються виконаними при
умові повної поставки до державних ресурсів зерна в кількості, що
відповідає сумі наданої позички, та повернення в Державний бюджет
України наданої бюджетної позички в міру реалізації продукції, але
не пізніше 1 вересня 1997 року, або закладання до державного
резерву зерна в кількості, що відповідає сумі наданої позички, за
письмовим підтвердженням Держкомрезерву.
4. Надання авансів через територіальні

органи Державного казначейства України
4.1. Кошти, які виділяються Мінфіном для надання авансів
товаровиробникам, розподіляються Мінсільгосппродом між Автономною
Республікою Крим та областями, виходячи з установлених на 1996 рік
обсягів закупівлі за державним замовленням зерна, елітного і
сортового насіння та рівня закупівельних цін на них згідно з
додатком N 1. В аналогічному порядку кошти розподіляються по
районах Мінсільгосппродом Автономної Республіки Крим,
облсільгосппродами разом з виробничими об'єднаннями елеваторної і
зернопереробної промисловості, Мінфіном Автономної Республіки
Крим, облфінуправліннями і повідомляються підвідомчим організаціям
та управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці
Крим, областях, м.Севастополі. 4.2. Перерахування бюджетної позички для авансування
закупівлі зерна, елітного і сортового насіння здійснюється
Мінфіном через систему Державного казначейства України на бюджетні
рахунки N 124 (до 1 квітня 1996 року N 120), які відкриті в усіх
територіальних органах Державного казначейства України. 4.3. Поставки матеріально-технічних ресурсів
постачальницькими організаціями товаровиробникам-виконавцям
державного замовлення в рахунок авансів проводяться за попереднім
письмовим погодженням із заготівельними підприємствами. Останні
разом з постачальницько-збутовими організаціями за письмовим
погодженням з інспекціями заготівель і якості
сільськогосподарської продукції подають відділенням Державного
казначейства України в районах реєстри про обсяги укладених
договорів, розміри належних авансів у межах наявних коштів, а
також дані про постачені товаровиробникам у рахунок авансів
матеріально-технічні ресурси (міндобрива, засоби захисту рослин,
насіння, техніку тощо). 4.4. Розмір авансу, який може бути наданий окремому
господарству відділенням Державного казначейства України в районі,
не повинен перевищувати вартості державного замовлення за цінами
авансування, виходячи із обсягів, зменшених на кількість зерна,
яке підлягає обов'язковій поставці за отриману техніку відповідно
до постанов Кабінету Міністрів України від 31 травня 1995 року
N 370 ( 370-95-п ), 23 серпня 1995 року N 668 ( 668-95-п ),
10 січня 1996 року N 40 ( 40-96-п ), 24 квітня 1996 р. N 454, озпоряджень Уряду від 21 листопада 1995 року N 708-р, від 11
грудня 1995 року N 757-р, 18 квітня 1996 року N 281-р
в частині, що припадає на 1996 рік, мінеральних добрив та засобів
захисту рослин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 травня 1996 року N 562 ( 562-96-п ) і розпорядження Уряду
від 27 березня 1996 року N 221-р. Контроль за недопущенням перевищення суми авансу здійснюють
керівники заготівельних підприємств. Пункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
N 222/324 ( z0669-96 ) від 16.10.96 ) 4.5. Відділення Державного казначейства України в районах на
підставі укладених договорів на поставку зерна, елітного та
сортового насіння за державним замовленням та договорами про
надання бюджетної позички оплачують рахунки сільськогосподарських
товаровиробників та елітно-насінницьких господарств на придбання
матеріально-технічних ресурсів (пально-мастильних матеріалів,
насіння зернових культур, міндобрив, засобів захисту рослин,
запасних частин та інших) матеріальних ресурсів, пов'язаних з
виробництвом зерна) та оплату послуг ремонтних підприємств на
підставі поданих ними документів (договорів на постачання
матеріально-технічних ресурсів, рахунків-фактур,
товаро-транспортних накладних та інші). У договорах на постачання матеріально-технічних ресурсів
повинно передбачатись, що, у разі невиконання або несвоєчасного
виконання постачальником взятих на себе зобов'язань, за поданням
товаровиробників відділення Державного казначейства України в
районі має право у безспірному порядку стягнути вартість
недопоставлених матеріально-технічних ресурсів, оплачених за
рахунок бюджетної позички, а також пеню в розмірах, встановлених
чинним законодавством. Для проведення розрахунків із заводами постачальниками на
закупівлю матеріально-технічних ресурсів за замовленням
товаровиробників, кошти постачальницько-збутовим організаціям
перераховуються в разі їх неплатоспроможності на бюджетний
рахунок 120. На вимогу товаровиробника на спеціальний рахунок "Урожай-96",
відкритий в установах банків відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 14 серпня 1995 року N 652 ( 652-95-п ),
перераховуються грошові аванси на оплату праці з нарахуваннями та
інші витрати, пов'язані з виробництвом зерна, включаючи погашення
позичок банку (Українського державного фонду підтримки селянських
(фермерських) господарств) на придбання матеріальних ресурсів під
урожай 1996 року, на підставі документів, що підтверджують ці
витрати. При відсутності в окремих товаровиробників, які не мають
заборгованості по непогашених авансах, таких рахунків, аванси на
зазначені цілі перераховуються на відкриті їм бюджетні
рахунки 120. 4.6. Централізована закупівля матеріально-технічних ресурсів
за згодою товаровиробників здійснюється шляхом оплати рахунків як
окремих товаровиробників, так і перерахуванням коштів
постачальницько-збутовим організаціям на бюджетні рахунки 120 з
розподілом коштів на придбання матеріально-технічних ресурсів по
кожному господарству. 4.7. Надання і повернення бюджетної позички для закупівлі
сільсько-господарської техніки здійснюється відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 10 січня 1996 року N 40
( 40-96-п ) "Про забезпечення технікою та обладнанням
сільськогосподарських товаровиробників у 1996 році". Забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
мінеральними добривами і засобами захисту рослин здійснюється на
умовах закладання зерна до державного резерву відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 року N 198
( 198-96-п ) "Про забезпечення сільськогосподарських
товаровиробників мінеральними добривами і засобами захисту
рослин". 4.8. За рахунок бюджетної позички товаровиробникам відповідно
до укладених договорів не пізніше 5 липня поточного року надається
аванс у розмірі не менше як 60 відсотків вартості продукції,
обчисленої за цінами згідно з додатком N 1, у тому числі
25 відсотків протягом двох тижнів після укладання договору. 4.9. Проавансована частина зерна підлягає обов'язковій
поставці до державних ресурсів до 1 вересня 1996 року. 4.10. Відділення Державного казначейства України в районах та
заготівельні підприємства ведуть особові рахунки про надання
бюджетної позички для авансування закупівлі зерна, елітного і
сортового насіння за державним замовленням 1996 року в розрізі
товаровиробників згідно з додатком N 4. У 10-ти денний термін після завершення видачі авансів
відділення Державного казначейства України в районах разом із
заготівельними підприємствами складають акти передачі-прийому
заборгованості по бюджетній позичці, наданій для авансування
закупівлі зерна (остаточних рахунків) за державним замовленням
1996 року згідно з додатком N 5. Акти складаються у трьох примірниках, один з яких передається
державній інспекції заготівель і якості сільськогосподарської
продукції.
5. Остаточні розрахунки за зерно, що

надійшло за державним замовленням
5.1. Непроавансована частина зерна за державним замовленням
підлягає обов'язковій поставці до державних ресурсів до 1 грудня
1996 року та приймається на відповідальне зберігання
заготівельними підприємствами. Сільськогосподарські товаровиробники при доставці зерна
заготівельним підприємствам у товаро-транспортній накладній (ф.N 1
СГП) роблять відмітку "у рахунок державного замовлення на
відповідальне зберігання" в оцінці за цінами авансування. На прийняте зерно, що надійшло в рахунок державного
замовлення на відповідальне зберігання, заготівельні підприємства
виписують прибуткову накладну (ф.N 13). В накладній вказуються
кількість (фізична і залікова маса) та якість прийнятого зерна,
без оцінки його вартості, вид надходження - "у рахунок
держзамовлення на відповідальне зберігання". 5.2. Остаточні розрахунки з товаровиробниками за все зерно,
що надійшло в рахунок державного замовлення, проводяться після
завершення поставок зерна в рахунок отриманих авансів виходячи з
його загальної кількості, рівня середньозважених цін, що
складаються на біржових торгах України за спотовими контрактами з
початку року на момент оплати, за вирахуванням раніше виданого
авансу, в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті
України на цю мету, а також коштів, отриманих від повернення
бюджетної позички під держконтракт 1994-1995 років. Пункт 5.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
N 222/324 ( z0669-96 ) від 16.10.96 ) 5.3. Відповідно до Постанови Верховної Ради України від
21.10.94 N 223/94-ВР "Про стан реалізації Постанови Верховної Ради
України "Про подолання кризового стану в агропромисловому
комплексі", з моменту введення її в дію, а саме з 06.11.94
сільськогосподарські товаровиробники звільняються від сплати
податку на добавлену вартість на продукцію, яка реалізується за
державним контрактом і державним замовленням. Пункт 5.3 в редакції Наказу Мінфіну N 222/324 ( z0669-96 ) від
16.10.96 ) 5.4. Перерахування бюджетної позички для остаточних
розрахунків за зерно в рахунок державного замовлення здійснюється
Мінфіном через територіальні органи Державного казначейства
України за розподілом Мінсільгосппроду, який враховує в
першочерговому порядку витрати на оплату сільськогосподарської
техніки, пально-мастильних матеріалів згідно з прийнятими
рішеннями Уряду. Розподіл коштів для остаточних розрахунків по районах
проводиться Мінсільгосппродом Автономної Республіки Крим,
управліннями сільського господарства та продовольства
облдержадміністрацій разом з виробничими об'єднаннями елеваторної
і зернопереробної промисловості і доводиться до відома управлінь
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях, м.Севастополі. Проведення остаточних розрахунків за місцем знаходження
сільськогосподарських товаровиробників чи заготівельних
підприємств вирішується зазначеними організаціями за погодженням з
Радою Міністрів Автономної Республіки Крим та
облдержадміністраціями. Відділення Державного казначейства України в районах
перераховують кошти для проведення остаточних розрахунків за
закуплене зерно на розрахункові рахунки сільськогосподарських
товаровиробників у розмірі 70 відсотків та на спеціальний рахунок
N 388 "Урожай-97" - у розмірі 30 відсотків отриманої суми на
підставі розрахунків згідно з додатком N 6 та реєстрів приймальних
квитанцій (ф. ПК-9, ПК-10), поданих заготівельними підприємствами. Відділення Державного казначейства в районі здійснюють
розрахунки з заводами за сільськогосподарську техніку відповідно
до прийнятих постанов Уряду на підставі угод та інших документів
про поставку зерна до держресурсів. При проведенні остаточних розрахунків враховується вартість
зерна, розрахунки за яке проведені поставкою нафтопродуктів
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
27 червня 1996 р. N 411-р ( 411-96-р ) та 23 вересня 1996 р.
N 591-р ( 591-96-р ) в порядку забезпечення сільськогосподарських
товаровиробників нафтопродуктами в рахунок фінансування заготівлі
сільськогосподарської продукції за державним замовленням 1996 року
та проведення за них розрахунків шляхом поставки зерна до
державних ресурсів, затвердженому наказом Мінсільгосппроду,
Мінфіну, та Мінекономіки від 24 вересня 1996 р. N 301/202/130
( z0562-96 ) і занесеним до державного реєстру 30.09.96 за
N 562/1587. У 10-денний термін після проведення остаточних розрахунків
відділення Державного казначейства в районах разом із
заготівельними підприємствами складають акти передачі-приймання
заборгованості по бюджетній позичці відповідно до пункту 4.10
Порядку. Пункт 5.4 в редакції Наказу Мінфіну N 222/324 ( z0669-96 ) від
16.10.96 ) 5.5. Авансування вартості сортового та елітного насіння
проводиться за цінами згідно з додатком N 1. При проведенні
розрахунків за сортове насіння виплачуються надбавки в розмірах,
встановлених Мінсільгосппродом України та Українською академією
аграрних наук, після отримання свідоцтва про його якість, виданого
державною насіннєвою інспекцією. Остаточні розрахунки за елітне
насіння проводяться за рахунок коштів покупців. 5.6. Зерно, яке надійшло в рахунок державного замовлення,
зараховується до державних ресурсів після оплати його вартості
товаровиробнику. У разі непроведення остаточних розрахунків з
товаровиробниками до 1 січня 1997 року вони мають право самостійно
реалізувати це зерно. При цьому витрати, пов'язані із зберіганням
цієї частини зерна, компенсуються за рахунок Державного бюджету
України на підставі розрахунків заготівельних підприємств згідно з
додатком N 7 шляхом зменшення заборгованості по бюджетній позичці,
наданій на закупівлю зерна за державним замовленням. 5.7. Витрати на зберігання продукції, що реалізується в
державні ресурси, провадяться за рахунок заготівельника. Витрати
на зберігання продукції, що реалізується іншим споживачам,
відшкодовуються її власником. Витрати заготівельних підприємств
по доробці зерна до базисних кондицій відшкодовуються
товаровиробником. ( Абзац перший пункту 5.7 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Мінфіну N 222/324 ( z0669-96 ) від 16.10.96 ) Відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам
вартості транспортних витрат на доставку зерна до заготівельних
підприємств і районним агрохімічним підприємствам державного
об'єднання "Украгрохім" витрат, пов'язаних з подачею та
прибиранням вагонів при постачанні мінеральних добрив в обмін на
зерно за державним замовленням, здійснюється за рахунок коштів,
виділених для проведення остаточних розрахунків на підставі
реєстрів документів, що підтверджують ці витрати. Після перевірки
поданих заготівельними та районними агрохімічними підприємствами
документів відділення Державного казначейства України в районі
перераховують кошти на розрахункові рахунки сільськогосподарських
товаровиробників та районних агрохімічних підприємств, а в разі
доставки зерна залученим транспортом з інших підприємств - на
розрахункові рахунки цих підприємств. ( Пункт 5.7 доповнено бзацом другим згідно з Наказом Мінфіну N 222/324 ( z0669-96 )
від 16.10.96 ) За відсутності у товаровиробника у зв'язку з несприятливими
умовами продовольчого зерна, елітного і сортового насіння,
необхідного для поставки за державним замовленням, розрахунки за
отримані бюджетні позички 1996 року провадяться з дозволу Кабінету
Міністрів України зерном інших культур в еквівалентній кількості
за цінами, згідно з якими здійснювалось авансування. 5.8. Продовольче зерно, що знаходиться на відповідальному
зберіганні, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
14 серпня 1995 року N 652 ( 652-95-п ), і неоплачене до 1 травня
1996 року, зараховується, за згодою товаровиробника, в рахунок
погашення наданих авансів і виконання державного замовлення
1996 року. 5.9. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
5 жовтня 1996 року N 1220 ( 1220-96-п ) дозволено, як виняток,
погашення сільськогосподарськими товаровиробниками отриманих
авансів і зарахування у виконання державного замовлення поставок
непродовольчого зерна, пивоварного ячменю, насіння гібридної
кукурудзи урожаю 1995 року та до державного резерву - соняшнику і
цукру за цінами, визначеними Мінсільгосппродом і погодженими з
Мінекономіки, Мінфіном та Держкомрезервом. Розділ 5 доповнено пунктом 5.9 згідно з Наказом Мінфіну
N 222/324 ( z0669-96 ) від 16.10.96 ) 5.10. Зерно, закуплене у населення за рахунок бюджетної
позички, зараховується у виконання державного замовлення в цілому
по району, області. Порядок проведення розрахунків за зерно, що
закуповується у населення, затверджено наказом Мінсільгосппроду та
Мінфіну від 2 вересня 1996 року N 270/187 ( z0509-96 ) і занесено
до державного реєстру 09.09.96 за N 509/1534. Розділ 5 доповнено пунктом 5.10 згідно з Наказом Мінфіну
N 222/324 ( z0669-96 ) від 16.10.96 ) 5.11. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 6 вересня 1996 р. N 551-р ( 551-96-р ) відділення Державного
казначейства України в районі за рахунок коштів від повернення
бюджетної позички, наданої на закупівлю зерна за державним
контрактом в 1994-1995 роках, виділених для остаточних
розрахунків, відшкодовують заготівельним
підприємствам-постачальникам насіння окремих зернових культур при
міжобласних поставках фактичну вартість витрат обігу з урахуванням
рівня рентабельності до 10 відсотків і податку на добавлену
вартість та витрати на транспортування під час здійснення
міжобласних поставок на підставі документів, що підтверджують ці
витрати, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок
заготівельних підприємств. Розділ 5 доповнено пунктом 5.11 згідно з Наказом Мінфіну
N 222/324 ( z0669-96 ) від 16.10.96 ) 5.12. Розрахунки з сільськогосподарськими товаровиробниками
за зерно, що здійснюються за рахунок кредиту банку, наданого під
вексель Головного управління Державного казначейства України,
проводяться заготівельними підприємствами в порядку, визначеному
кредитною угодою між Мінсільгосппродом України і банком "Україна"
на умовах, передбачених постановами Кабінету Міністрів України від
12 березня 1996 р. N 323 ( 323-96-п ) і 6 серпня 1996 р. N 920
( 920-96-п ) та цим Порядком. Заготівельні підприємства подають
відділенням Державного казначейства України в районі розрахунки та
реєстри приймальних квитанцій, вказані п.5.4 цього Порядку. Зазначені кошти повинні бути враховані при остаточних
розрахунках з сільськогосподарськими товаровиробниками за зерно. Відділення Державного казначейства України в районі та
заготівельні підприємства ведуть окремий облік коштів,
використаних для розрахунків із сільськогосподарськими
товаровиробниками за рахунок кредиту банку. При погашенні кредиту Мінсільгосппрод передає заборгованість
за бюджетну позичку заготівельним підприємствам. Розділ 5 доповнено пунктом 5.12 згідно з Наказом Мінфіну
N 222/324 ( z0669-96 ) від 16.10.96 ) 5.13. Зерно, яке надійшло в рахунок наданих авансів, при
умові його використання зернопереробними підприємствами до
проведення остаточних розрахунків, зараховується до державних
ресурсів за середньозваженими цінами, що складуться на біржових
торгах України за спотовими контрактами з початку року на момент
його використання. У разі, якщо середньозважені ціни будуть
вищими, ніж на момент використання зерна, заготівельні
підприємства різницю в цінах відносять на вартість його в
залишках. При умові перевищення цін на момент використання зерна -
різниця в цінах спрямовується на збільшення заборгованості за
бюджетною позичкою, наданою на фінансування державного замовлення
на зерно в 1996 році. Розділ 5 доповнено пунктом 5.13 згідно з Наказом Мінфіну
N 222/324 ( z0669-96 ) від 16.10.96 )

6. Передача заборгованості по бюджетній позичці

при внутріобласному і міжобласному переміщенні

зерна та продуктів його переробки
6.1. При внутрісистемному переміщенні зерна з одного
підприємства на інше одночасно передається заборгованість по
бюджетній позичці, виходячи з його облікової вартості, а при
переміщенні продуктів його переробки (борошно, крупи) - за
затвердженими в установленому порядку нормативами повернення
заготівельними підприємствами бюджетної позички. Передача
заборгованості по бюджетній позичці оформляється актом
передачі-прийому згідно з додатком N 8. 6.2. При міжобласних переміщеннях зерна та продуктів його
переробки заборгованість по бюджетній позичці передається шляхом
складання актів передачі-прийому між виробничими об'єднаннями
елеваторної і зернопереробної промисловості за погодженням з
відповідними управліннями Державного казначейства України в
Автономній Республіці Крим, областях, м.Севастополі в п'яти
примірниках за формою згідно з додатком N 8. Управління Державного
казначейства України в Автономній Республіці Крим і областях
повідомляють про це Мінфін України. Зазначені акти складаються на підставі реєстру актів передачі
зерна та продуктів його переробки підприємствами-постачальниками
підприємствам-одержувачам. Виробничі об'єднання елеваторної і зернопереробної
промисловості, управління Державного казначейства України в
Автономній Республіці Крим, областях, м.Севастополі, які отримали
зерно або продукти його переробки, в семиденний термін оформляють
акт передачі-прийому заборгованості по бюджетній позичці. Два
примірники акта повертають відповідним виробничим об'єднанням
елеваторної і зернопереробної промисловості і управлінням
Державного казначейства України області-постачальника, а один
примірник надсилається Мінфіну України. 6.3. Мінфін України після отримання актів передачі-прийому у
п'ятиденний термін вносить відповідні зміни у розміри
заборгованості по бюджетній позичці областей, про що повідомляє
управління Державного казначейства України в Автономній Республіці
Крим, областях, м.Севастополі. 6.4. У разі розташування товаровиробників, яким відділеннями
Державного казначейства України в районах надано аванс і
проведено остаточні розрахунки, та заготівельних підприємств у
різних областях, районах заборгованість по бюджетній позичці
передається в аналогічному (п.6.1-6.2) порядку на підставі актів
передачі-прийому заборгованості по бюджетній позичці, наданій для
авансування державного замовлення на зерно у 1996 році. ( Пункт
6.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 222/324
( z0669-96 ) від 16.10.96 ) 6.5. Використання непродовольчого зерна для виробництва
спирту та передача заборгованості по бюджетній позичці від
заготівельних підприємств до спиртових заводів Держхарчопрому
України проводиться відповідно до механізму поставки зерна на
державні спиртові заводи та повернення бюджетної позички, наданої
Мінсільгосппроду, затвердженого наказом Держхарчопрому,
Мінсільгосппроду, Мінфіну та Мінекономіки від 9 липня 1996 р. N
49/212/139/90 ( z0367-96 ) і занесеного до державного реєстру
19.07.96 за N 367/1392. ( Розділ 6 доповнено пунктом 6.5 згідно з
Наказом Мінфіну N 222/324 ( z0669-96 ) від 16.10.96 )
7. Повернення бюджетної позички
7.1. Нормативи повернення бюджетної позички заготівельними
підприємствами та елітно-насінницькими господарствами в грошовому
виразі встановлюються на 1 тонну відповідного виду та сорту
реалізованої продукції і повинні забезпечувати повне її
повернення. При цьому зазначені нормативи встановлюються окремо на зерно
та продукцію із зерна урожаю 1994-1996 років з урахуванням цін та
джерел придбання і виходів продукції. 7.2. Нормативи повернення бюджетної позички затверджуються
управліннями Державного казначейства України в Автономній еспубліці Крим, областях, м.Севастополі за поданням виробничих
об'єднань елеваторної і зернопереробної промисловості згідно з
додатком N 9. Заготівельні і переробні підприємства для попередньої оплати
зерна та продуктів його переробки виписують покупцям два рахунки:
один - для зарахування виручки на розрахунковий рахунок
заготівельного та переробного підприємства, а другий - щодо
повернення бюджетної позички виходячи із затверджених нормативів,
для зарахування в доход Державного бюджету України за місцем
знаходження підприємства. У такому ж порядку здійснюється повернення бюджетної позички
(авансів) елітно-насінницькими господарствами. Крім того, елітно-насінницькі господарства можуть здійснювати
повернення бюджетної позички шляхом поставки до державних ресурсів
продовольчого зерна. В таких випадках заборгованість цих
господарств по бюджетній позичці в сумі вартості постаченого до
державних ресурсів зерна передається заготівельному підприємству
за актом прийому-передачі цієї заборгованості відповідно до п.5.4.
( Пункт 7.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну 222/324 ( z0669-96 ) від 16.10.96 )

7.3. У разі розрахунків за виконані роботи та надані послуги
з постачальниками, підрядчиками та працівниками підприємства
готовою продукцією в натуральній формі бюджетна позичка
повертається заготівельним підприємством за встановленим
нормативом на 1 тонну продукції шляхом перерахування коштів з
розрахункового рахунку підприємства в доход Державного бюджету
України на наступний день після реалізації продукції. 7.4. Повернення бюджетної позички на закупівлю зерна,
елітного та сортового насіння за державним замовленням 1996 року
зараховується до Державного бюджету України за Класифікацією
доходів і видатків державного та місцевих бюджетів на розділ 38,
параграф 3, символ звітності банку 19. 7.5. На підставі поданих Мінсільгосппродом матеріалів про
висновки комісій, утворених Радою Міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними та Севастопольською міською державними
адміністраціями, Мінфін продовжує до 1 вересня 1997 року термін
повернення окремими сільськогосподарськими товаровиробниками, які
постраждали від стихійного лиха, бюджетних позичок продовольчим
зерном у кількості і за цінами, які діяли на момент їх отримання,
і повідомляє про це управління Державного казначейства України в
Автономній Республіці Крим, областях, м.Севастополі, які в свою
чергу повідомляють відділенням Державного казначейства в районі.
Останні повідомляють заготівельні підприємства і
сільськогосподарських товаровиробників про продовження терміну
повернення бюджетної позички. ( Розділ 7 доповнено пунктом 7.5 гідно з Наказом Мінфіну N 222/324 ( z0669-96 ) від 16.10.96 )

8. Бухгалтерський облік і звітність
8.1. Вартість одержаних товаровиробниками матеріальних
цінностей та оплачених рахунків-фактур за послуги ремонтних
підприємств відображається по кредиту рахунку 76 "Розрахунки з
іншими дебіторами і кредиторами", субрахунок 9 "Розрахунки з
фінансовими органами по централізованій оплаті
матеріально-технічних ресурсів" і дебету рахунків 05 "Матеріали",
06 "Паливо", 08 "Запасні частини", 10 "Насіння і корми",
60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" та 68 "Розрахунки
з бюджетом" - в частині податку на добавлену вартість (ПДВ), що
включено до вартості вказаних цінностей і послуг. 8.2. Отримані від відділень Державного казначейства України
в районах кошти товаровиробники відображають по дебету рахунку 55
"Інші рахунки в банках" у кореспонденції з рахунком 76 "Розрахунки
з іншими дебіторами і кредиторами", субрахунок 9. 8.3. На підставі актів передачі-прийому заборгованості по
бюджетній позичці від відділень Державного казначейства України в
районах заготівельним підприємствам товаровиробники дебетують
рахунок 76 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами",
субрахунок 9 та кредитують рахунок 61 "Розрахунки по авансах" з
віднесенням на відповідне заготівельне підприємство, а
заготівельні підприємства дебетують рахунок 61 "Розрахунки по
авансах" з віднесенням на відповідного товаровиробника у
кореспонденції з рахунком 95 "Інші позикові кошти", субрахунок 1
"Короткострокові позикові кошти". 8.4. На підставі квитанцій на закупівлю зерна (ф.ПК-9, ПК-10)
суму заліченого авансу товаровиробники відображають по дебету
рахунку 61 "Розрахунки по авансах" (відповідне заготівельне
підприємство) і кредиту рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і
замовниками", а заготівельні підприємства дебетують рахунок 41
"Товари" субрахунок 8 "Контрактова продукція" і кредитують
рахунок 61 "Розрахунки по авансах" (відповідний товаровиробник). 8.5. Націнки постачальницько-збутових організацій, що
виділяються окремо у рахунках-фактурах, сплачуються
товаровиробниками та обліковуються за діючим порядком. 8.6. На підставі актів передачі-прийому заборгованості по
бюджетній позичці при внутріобласному і міжобласному переміщенні
зерна заготівельні підприємства відповідно дебетують або
кредитують рахунок 95 "Інші позикові кошти", субрахунок 1 у
кореспонденції з рахунком 41 "Товари", субрахунок 8. 8.7. Повернення заборгованості по бюджетній позичці
заготівельні підприємства відображають по дебету рахунку 95 "Інші
позикові кошти", субрахунок 1 і кредиту рахунку 51 "Розрахунковий
рахунок". Сума одержаної і поверненої бюджетної позички заготівельними
підприємствами відображається у рядках 610 та 985 балансу
підприємства (Ф.N 1). 8.8. Прийняте зерно, що надійшло в рахунок державного
замовлення на відповідальне зберігання, заготівельні та переробні
підприємства на підставі прибуткових накладних (ф.N 13)
обліковують на позабалансовому рахунку 002 "Товаро-матеріальні
цінності, прийняті на відповідальне зберігання" по кожному
господарству за видами культур в цінах, вказаних у договорі. Зерно, передане заготівельним підприємствам у рахунок
державного замовлення на відповідальне зберігання, товаровиробники
обліковують на рахунку 40 "Готова продукція" з виділенням в
аналітичному обліку у відокремлену групу та в розрізі
заготівельних підприємств за видами культур. 8.9. При оплаті зерна, яке знаходиться на відповідальному
зберіганні, заготівельними підприємствами на підставі розрахунку
згідно з додатком N 6 до Порядку виписуються квитанції ф.ПК-9 або
ПК-10. Оплачене зерно заготівельними підприємствами списується з
позабалансованого рахунку 002 "Товароматеріальні цінності,
прийняті на відповідальне зберігання" і оприбутковується по дебету
рахунку 41 "Товари", субрахунок 8 та кредиту рахунку 60
"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" (відповідний
товаровиробник), а товаровиробники дебетують рахунок 62
"Розрахунки з покупцями і замовниками" (відповідне заготівельне
підприємство) в кореспонденції з рахунком 46 "Реалізація".
Одночасно заготівельні підприємства на підставі актів
передачі-прийому заборгованості по бюджетній позичці дебетують
рахунок 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" з
віднесенням на відповідного товаровиробника у кореспонденції з
рахунком 95 "Інші позикові кошти", субрахунок 1 "Короткострокові
позикові кошти". 8.10. Кошти Державного бюджету України, спрямовані для
надання бюджетної позички на закупівлю за державним замовленням
продовольчого зерна, елітного та сортового насіння відносяться за
Класифікацією доходів і видатків державного та місцевих бюджетів
на розділ 160, параграф 5, стаття 32, символ звітності банку 41.
9. Інформація про хід виконання державного

замовлення і використання бюджетної позички
9.1. Територіальні органи Державного казначейства України
щомісячно подають в установленому порядку звіт про використання
бюджетних коштів за формою N 2-МДБ. 9.2. Управління Державного казначейства України в Автономній
Республіці Крим, областях, м.Севастополі подають Мінфіну України
довідку про надання бюджетної позички для видачі авансів на
закупівлю продовольчого зерна, елітного і сортового насіння за
державним замовленням 1996 року наростаючим підсумком щотижня, у
четвер, за станом на попередній день, за формою згідно з додатком
N 10, та довідку про надання і використання бюджетної позички для
видачі авансів на закупівлю продовольчого зерна, елітного і
сортового насіння за державним замовленням 1996 року наростаючим
підсумком за станом на 1 число кожного місяця до 3-го числа згідно
з додатком N 11. Заключна довідка про надання авансів подається за
станом на 1 серпня 1996 року. 9.3. На підставі актів передачі-прийому заборгованості по
бюджетній позичці (пункти 4.10, 5.4), відділення Державного
казначейства України в районах та заготівельні підприємства в
5-ти денний термін після завершення складання актів подають у
порядку підпорядкованості звіт про передачу заборгованості по
бюджетній позичці на закупівлю зерна, елітного і сортового
насіння за державним замовленням згідно з додатком N 12. Зведені
звіти управління Державного казначейства України в Автономній
Республіці Крим, областях, м.Севастополі не пізніше 10 серпня
1996 року та 1 січня 1997 року подають Головному управлінню
Державного казначейства України, а виробничі об'єднання
елеваторної і зернопереробної промисловості - Головхлібопродукту
Мінсільгосппроду України. Головне управління Державного
казначейства України в триденний термін подає зведений звіт по
Україні Мінфіну України. ( Пункт 9.3 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Мінфіну N 222/324 ( z0669-96 ) від 16.10.96 ) 9.4. Управління Державного казначейства України в Автономній
Республіці Крим, областях, м.Севастополі разом з виробничими
об'єднаннями елеваторної і зернопереробної промисловості,
щомісячно, починаючи з 1 вересня, але не пізніше 8 числа місяця,
наступного за звітним, подають Мінфіну України,
Головхлібопродукту Мінсільгосппроду України довідку про надання
та повернення бюджетної позички, наданої на закупівлю зерна,
елітного і сортового насіння за державним замовленням 1996 року
згідно з додатком N 13. ( Пункт 9.4 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Мінфіну N 222/324 ( z0669-96 ) від 16.10.96 ) 9.5. Строки подання інформації заготівельними підприємствами
та відділеннями Державного казначейства України в районах
встановлюються управліннями Державного казначейства України в
Автономній Республіці Крим, областях, м.Севастополі та виробничими
об'єднаннями елеваторної і зернопереробної промисловості.
10. Відповідальність за невиконання зобов'язань
10.1. При невиконанні товаровиробником за наявності технічних
можливостей умов договору щодо поставки зерна, елітного та
сортового насіння за державним замовленням товаровиробник сплачує
неустойку (штраф) у розмірі його вартості. Сплата неустойки (штрафу) не звільняє виконавця від виконання
державного замовлення на поставку зерна, елітного і сортового
насіння в натурі. 10.2. Несвоєчасне повернення бюджетної позички або нецільове
її використання тягне за собою застосування санкцій, передбачених
статтею 10 Закону України "Про Державний бюджет України на
1996 рік" ( 96/96-ВР ). 10.3. За несвоєчасне повернення бюджетної позички
заготівельними підприємствами територіальні органи Державного
казначейства України за підсумками документальних перевірок мають
право у безспірному порядку стягувати з їх рахунків прострочену
заборгованість і застосовувати штрафні санкції у вигляді пені в
розмірі 0,5 відсотка непогашеної заборгованості за кожен день
прострочки до повного її повернення. 10.4. Стягнута пеня зараховується до Державного бюджету
України за Класифікацією доходів і видатків державного і місцевих
бюджетів на розділ 12, параграф 2, символ звітності банку 39. 10.5. Іншу відповідальність сторони несуть відповідно до
укладених договорів.
11. Контроль за виконанням державного замовлення,

використанням і поверненням бюджетної позички
11.1. Контроль покладається: - за наданням і своєчасним поверненням бюджетної позички на
Головне управління Державного казначейства України; - за закупівлю зерна, елітного і сортового насіння за
державним замовленням, поставками матеріально-технічних ресурсів
та своєчасним поверненням бюджетної позички - на Мінсільгосппрод
України. 11.2. До передачі функцій фінансування територіальним органам
Державного казначейства України виконання заходів, передбачених
цим Порядком, здійснюється відповідними фінансовими органами.
Додаток N 1

до Порядку надання і повернення

бюджетної позички на закупівлю

продовольчого зерна, елітного і

сортового насіння за державним

замовленням 1996 року
Рівень закупівельних цін на зерно для визначення розміру авансування сільськогосподарських товаровиробників з метою закупівлі зерна за державним замовленням 1996 року
(тис.крб. за 1 тонну базисних

кондицій - без ПДВ та витрат,

пов'язаних з доставкою до

хлібоприймального підприємства)
Пшениця тверда:

I класу 32200

II класу 30100

III класу 28200

IV класу 27500

V класу 12700
Пшениця м'яка:

вищого класу (сильна за вмістом лейковини не менше 36%) 31600

I класу (сильна за вмістом лейковини від 32 до 36%) 28000

II класу (сильна за вмістом лейковини від 28 до 32%) 20800

III класу (сильна за вмістом лейковини від 23 до 28%) 18900

IV класу (сильна за вмістом лейковини від 18 до 23%) 17050

V класу (сильна за вмістом лейковини нижче 18%) 12700
Жито за групами якості:

А 18900

Б 12700
Гречка:

I класу 50700

II класу 47300

III класу 43700
Просо:

I класу 31600

II класу 29700

III класу 24400
Овес:

I класу 24400

II класу 22500

III класу 21700

IV класу 12700
Ячмінь:

пивоваренний 21900

I класу 18000

II класу 12700
Горох:

I класу 26900

II класу 24400

III класу 21900
Кукурудза:

I класу 23700

II класу 20800

III класу 16700
Рис (необрушений):

вищого класу 74400

I класу 69500

II класу 63250

III класу 57400
Примітка: 1. На кукурудзу кремнистих сортів установлюється

надбавка у розмірі 15 відсотків закупівельної ціни.

Кукурудза кремнистих сортів, що відповідає нормам

I класу, оплачується за закупівельною ціною,

встановленою для кукурудзи I класу.

2. На пшеницю, рис, гречку, просо, овес та кукурудзу, що

вирощені без застосування пестицидів і призначені для

виробництва продуктів дитячого та дієтичного харчування,

встановлюється доплата у розмірі 30 відсотків до

закупівельної ціни.

3. Ціни на сортове і елітне насіння зернових культур

визначаються виходячи із цін на товарне зерно та діючих

сортових надбавок.
Додаток N 2

до Порядку надання і повернення

бюджетної позички на закупівлю

продовольчого зерна, елітного і

сортового насіння за державним

замовленням 1996 року
Договір N

про надання бюджетної позички для авансування

закупівлі зерна за державним замовленням 1996 року
___________________ _______________ 1996 року
місце складання
Відділення Державного казначейства України в ______________ в
районі в особі начальника ___________________, що діє на підставі
Положення, з одного боку, надалі "відділення Державного
казначейства", ________________________________, в особі директора

(назва заготівельного підприємства) ____________________, що діє на підставі Статуту, з другого боку,
надалі "заготівельне підприємство" та ____________________________

(назва товаровиробника)
в особі _____________________________, що діє на основі Статуту, з
третього боку, надалі "товаровиробник" відповідно до Порядку
надання і повернення бюджетної позички на закупівлю продовольчого
зерна, елітного і сортового насіння за державним замовленням
1996 року від 11 квітня 1996 року N 72/113 уклали цей договір про
таке:
1. Предмет договору
1.1. Відділення Державного казначейства надає заготівельному
підприємству бюджетну позичку в сумі ________ грн. на акупівлю продовольчого зерна, елітного і сортового насіння за
державним замовленням 1996 року виходячи з обсягів, визначених
договором між товаровиробником і заготівельним підприємством за
цінами авансування.
2. Відділення Державного казначейства

зобов'язується:
2.1. Надати заготівельному підприємству бюджетну позичку в
сумі __________ грн. для авансової оплати товаровиробнику не енше 60 відсотків вартості продукції за державним замовленням
1996 року. 2.2. Оплатити товаровиробнику згідно з укладеним договором на
поставку _________________________________________________________

(продовольчого зерна, елітного і сортового насіння) а державним замовленням на підставі поданих ними документів,
перерахувати кошти на рахунок "Урожай-96" на оплату праці та інші
витрати, пов'язані з виробництвом зерна. 2.3. За поданням товаровиробника у безспірному порядку
стягувати з постачальника вартість недопоставлених
матеріально-технічних ресурсів, оплачених за рахунок бюджетної
позички, а також пеню в розмірах, встановлених чинним
законодавством.
3. Заготівельне підприємство зобов'язується:
3.1. Оформити отриману бюджетну позичку строковими
зобов'язаннями. 3.2. Укласти договір з товаровиробником на поставку в 1996
році ________________________________________________ за державним (продовольчого зерна, елітного і сортового насіння) амовленням.
3.3. Закласти в державні ресурси _____________________________ ____________________________________________________ в кількості,

(продовольче зерно, елітне і сортове насіння) о відповідає сумі отриманої бюджетної позички.

3.4. Забезпечити повне повернення одержаної бюджетної позички
в сумі __________ грн. згідно з укладеним договором в міру
реалізації продукції, але не пізніше 1 вересня 1997 року.
4. Товаровиробник зобов'язується:
4.1. Укласти договір із заготівельним підприємством на
поставку _________________________________________________________

(продовольчого зерна, елітного і сортового насіння) а державним замовленням.

4.2. Поставити в державні ресурси ___________________________ ___________________________________________________ за державним
(продовольче зерно, елітне і сортове насіння) амовленням в кількості, що відповідає сумі отриманого авансу, в
строки, передбачені договором із заготівельним підприємством. 4.3. Укласти договори з постачальниками матеріально-технічних
ресурсів, в яких передбачити пункт, що, у разі невиконання або
несвоєчасного виконання постачальником взятих на себе зобов'язань,
відділення Державного казначейства має право за поданням
товаровиробника у безспірному порядку стягнути вартість
недопоставлених матеріально-технічних ресурсів, оплачених за
рахунок бюджетної позички, а також пеню в розмірах, встановлених
чинним законодавством.
5. Умови виконання договору
5.1. Зобов'язання за даним договором вважаються виконаними
повністю після поставки __________________________________________ _________________________________________________________________

(продовольчого зерна, елітного і сортового насіння) а державним замовленням в кількості, що відповідає сумі наданої
позики, та повернення наданої бюджетної позички в міру реалізації
продукції, але не пізніше 1 вересня 1997 року. 5.2. Договір набирає чинності з моменту оплати відділенням
Державного казначейства рахунків товаровиробника на придбання
матеріально-технічних ресурсів та перерахування йому коштів на
спеціальний рахунок "Урожай-96" і діє до повного виконання
сторонами своїх зобов'язань.
6. Відповідальність сторін
6.1. При невиконанні товаровиробником умов договору,
зазначених у п.4.2, за наявності можливостей його виконання
товаровиробник сплачує неустойку (штраф) у розмірі вартості
державного замовлення. Сплата неустойки (штрафу) не звільняє виконавця від виконання
державного замовлення на поставку ________________________________ __________________________________________________ в натурі.
(продовольчого зерна, елітного і сортового насіння) 6.2. При невиконанні заготівельним підприємством умов
договору, зазначених у п.3.4, відділення Державного казначейства
має право безспірного стягнення з нього заборгованості по виданій
позичці із застосуванням штрафних санкцій у вигляді пені -
0,5 відсотка від суми заборгованості за кожен день прострочки.
7. Порядок внесення змін та доповнень до договору
7.1. Умови цього договору можуть бути переглянуті за взаємним
погодженням сторін з урахуванням змін діючого законодавства. 7.2. Внесення змін, доповнень до договору, а також його
пролонгація оформляються додатковим договором сторін. 7.3. Крім умов, які передбачені цим договором, при його
виконанні сторони керуються чинним законодавством.
8. Порядок розгляду розбіжностей та спорів
8.1. Розбіжності, що виникають під час виконання умов цього
договору, розглядаються шляхом переговорів з метою встановлення
взаємопорозуміння. 8.2. Спори щодо невиконання сторонами умов цього договору
вирішуються арбітражним судом.
9. Юридична адреса та банківські

реквізити сторін
Відділення Державного _____________________ ___________________
казначейства в _____________________ ___________________ ____________________ (заготівельне підпри- (товаровиробник)
районі ємство)
Керівник ____________ Керівник __________ Керівник __________

М.П. М.П. М.П.
Примітка. Відділення Державного казначейства можуть визначати

товаровиробників, з якими укладаються договори застави.

Крім наведених, договір може передбачати додаткові умови

надання бюджетної позички. Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
N 222/324 ( z0669-96 ) від 16.10.96 )
Додаток N 3

до Порядку надання і повернення

бюджетної позички на закупівлю

продовольчого зерна, елітного і

сортового насіння за державним

замовленням 1996 року
Договір N

про надання бюджетної позички для остаточних розрахунків

за зерно, закуплене за державним замовленням 1996 року
__________________ ________________ 1996 року
місце складання
Відділення Державного казначейства України в _______________
районі в особі начальника ___________________, що діє на підставі
Положення, з одного боку, надалі "відділення Державного
казначейства" ____________________________________________ в особі

(назва заготівельного підприємства) ____________, що діє на підставі Статуту, з другого боку, надалі
"заготівельне підприємство" відповідно до Порядку надання і
повернення бюджетної позички на закупівлю продовольчого зерна,
елітного і сортового насіння за державним замовленням 1996 року
від 11 квітня 1996 року N 72/113 уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Відділення Державного казначейства надає заготівельному
підприємству бюджетну позичку в сумі _______ млн.крб. для
остаточних розрахунків за поставлене _____________________________ ____________________________________________________ за державним
(продовольче зерно, сортове і елітне насіння) амовленням.
2. Відділення Державного казначейства зобов'язується:
2.1. Надати заготівельному підприємству бюджетну позичку в
сумі _______________________ млн.крб. для остаточних розрахунків з
товаровиробниками за поставку в 1996 році ________________________ ___________________________________________________ за державним
(продовольчого зерна, сортового і елітного насіння)
замовленням і перерахувати ці кошти товаровиробникам як оплату за
закуплене зерно.
3. Заготівельне підприємство зобов'язується:
3.1. Оформити отриману бюджетну позичку строковими
зобов'язаннями. 3.3. Закласти в державні ресурси ____________________________ _________________________________________________ в кількості, що
(продовольче зерно, елітне і сортове насіння) ідповідає сумі отриманої бюджетної позички.

3.4. Забезпечити повне повернення одержаної бюджетної позички
в сумі __________ млн.крб. згідно з укладеним договором в міру
реалізації продукції, але не пізніше 1 вересня 1997 року.
4. Умови виконання договору
4.1. Зобов'язання за даним договором вважаються виконаними
повністю після повернення наданої бюджетної позички в міру
реалізації продукції, але не пізніше 1 вересня 1997 року. 4.2. Договір набирає чинності з моменту перерахування коштів
товаровиробникам для розрахунків з ними за зерно і діє до повного
виконання сторонами своїх зобов'язань.
5. Відповідальність сторін
5.1. При невиконанні заготівельною організацією умов
договору, зазначених у п.3.3, відділення Державного казначейства
має право безспірного стягнення з неї заборгованості по виданій
позичці із застосуванням штрафних санкцій у вигляді пені -
0,5 відсотка від суми заборгованості за кожен день прострочки.
6. Порядок внесення змін та доповнень до договору
6.1. Умови цього договору можуть бути переглянуті за взаємним
погодженням сторін з урахуванням змін діючого законодавства. 6.2. Внесення змін, доповнень до договору, а також його
пролонгація оформляються додатковим договором сторін. 6.3. Крім умов, які передбачені цим договором, при його
виконанні сторони керуються чинним законодавством.
7. Порядок розгляду розбіжностей та спорів
7.1. Розбіжності, що виникають під час виконання умов цього
договору, розглядаються шляхом переговорів з метою встановлення
взаємопорозуміння. 7.2. Спори щодо невиконання сторонами умов цього договору
вирішуються арбітражним судом.
8. Юридична адреса та банківські реквізити сторін
Відділення Державного ___________________________
казначейства в ______ ___________________________ _____________ районі (заготівельне підприємство)
Керівник __________ Керівник __________________

М.П. М.П.
Крім наведених, договір може передбачати додаткові умови
надання бюджетної позички.
Додаток N 4

до Порядку надання і повернення

бюджетної позички на закупівлю

продовольчого зерна, елітного і

сортового насіння за державним

замовленням 1996 року
Особовий рахунок

про надання бюджетної позички для авансування

закупівлі зерна, елітного і сортового насіння

за державним замовленням 1996 року __________ _____________________________________________

(назва товаровиробника)
I. Обсяги закупівлі зерна за державним

замовленням 1996 року

(тонн) ————————————————————————————————————————————————————————————————— NN |Дата | Найменування показників |Усього|у т.ч. за культурами| п/п|і N | | |————————————————————| |дого-| | | | | | | |вору | | | | | | | ———+—————+——————————————————————————+——————+————+—————+—————+———| 1. | |Визначені обсяги державно-| | | | | | | |го замовлення | | | | | | 2. | |Кількість зерна, що під- | | | | | | | |лягає обов'язковій постав-| | | | | | | |ці за отримані матеріаль- | | | | | | | |но-технічні ресурси | | | | | | | |відповідно до рішень Уря- | | | | | | | |ду - всього | | | | | | | | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |за отриману техніку в | | | | | | | |1995 р., відповідно до по-| | | | | | | |станов Кабінету Міністрів | | | | | | | |України від 31.05.95 N 370| | | | | | | |та 23.08.95 N 668 | | | | | | | | | | | | | | | |за отриману техніку відпо-| | | | | | | |відно до постанови Кабіне-| | | | | | | |ту Міністрів України від | | | | | | | |10.01.96 N 40, розпоряд- | | | | | | | |жень Уряду від 21.11.95 | | | | | | | |N 708-р, 11.12.95 N 757-р | | | | | | | | | | | | | | | |за міндобрива і засоби за-| | | | | | | |хисту рослин згідно з пос-| | | | | | | |тановою Кабінету Міністрів| | | | | | | |України від 12.02.96 | | | | | | | |N 198, розпорядження Уря- | | | | | | | |ду від 27.03.96 N 221-р | | | | | | | | | | | | | | 3. | |Кількість зерна, на яку | | | | | | | |можна надавати грошові | | | | | | | |аванси згідно з постановою| | | | | | | |Кабінету Міністрів України| | | | | | | |від 12.02.96 N 323 | | | | | | 4. | |Кількість зерна, на яку | | | | | | | |фактично укладено догово- | | | | | | | |рів для надання грошових | | | | | | | |авансів | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
II. Розрахунок розміру авансу

(тис.грн.) ————————————————————————————————————————————————————————————————— NN | |Усього| у т.ч. за культурами | п/п| | |——————————————————————| | | | | | | | ———+——————————————————————————————+——————+——————+—————+—————+———| 5. |Рівень закупівельних цін для | | | | | | |визначення розміру авансу | | | | | | |(грн.) | | | | | | 6. |Вартість держзамовлення за ці-| | | | | | |нами авансування, яка прийма- | | | | | | |ється для надання авансів | | | | | | |(ряд.4) не менше ряд.3 | | | | | | |(х ряд.5) | | | | | | 7. |Розмір авансу (60 відсотків | | | | | | | від вартості держзамовлення) | | | | | | 8. |Питома вага культур у вартості| | | | | | |авансів (%) | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
III. Надано бюджетної позички для авансування

(тис.грн.) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Дата| | Всього | у т.ч. за культурами | | | |————————————————————————————| | | | | | | | | ————+—————————————————————+————————+————+—————+—————+—————+—————| |Сума |________|____|_____|_____|_____|_____| |Середньозважена ціна | | | | | | | |1 тонни (грн.) |________|____|_____|_____|_____|_____| |Кількість зерна в ра-| | | | | | | |хунок авансу |________|____|_____|_____|_____|_____| |Сума |________|____|_____|_____|_____|_____| |Середньозважена ціна | | | | | | | |1 тонни (грн.) |________|____|_____|_____|_____|_____| |Кількість зерна в ра-| | | | | | | |хунок авансу |________|____|_____|_____|_____|_____| |_____________________| | | | | | | |_____________________| | | | | | | |Усього надано авансів| | | | | | | |Кількість зерна, що | | | | | | | |підлягає поставці в | | | | | | | |рахунок отриманих | | | | | | | |авансів | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
IV. Використання авансів
Сума фактично використаної бюджетної позики - усього
(тис.грн.) в тому числі: на придбання пально-мастильних матеріалів на придбання мінеральних добрив на придбання засобів захисту рослин на придбання запасних частин на придбання сільськогосподарської техніки на придбання насіння на оплату послуг ремонтних підприємств перераховано на спеціальні рахунки "Урожай-96" з них на оплату праці з нарахуваннями
Керівник Керівник Керівник ідділення Державного заготівельного товаровиробника
казначейства в ______ підприємства _____________ районі
( Додаток N 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
N 222/324 ( z0669-96 ) від 16.10.96 )
Додаток N 5

до Порядку надання і повернення

бюджетної позички на закупівлю

продовольчого зерна, елітного і

сортового насіння за державним

замовленням 1996 року
Акт N
_____________________ _____________________
місце складання дата
передачі-прийому заборгованості по бюджетній

позичці, наданій заготівельним підприємствам

для авансування закупівлі зерна (остаточних

розрахунків) за державним замовленням

1996 року
Відділення Державного казначейства в ________________________
районі в особі ____________ та _________________________________ в

(назва заготівельного підриємства)
особі ____________________________ відповідно до Порядку надання і
повернення бюджетної позички на закупівлю продовольчого зерна,
елітного і сортового насіння за державним замовленням 1996 року
від __.04.96 N_____/______/_____ склали цей акт передачі-прийому
заборгованості по бюджетній позичці, наданій для авансування
закупівлі зерна (остаточних розрахунків) за держзамовленням з _________________ по ________________ 1996 року згідно з додатком
(додається).
Заборгованість по бюджетній позичці в сумі __________________

(цифрами) _________________________________________________________________

(прописом) гривень
передав прийняв ерівник ____________ Керівник ____________________
відділення Державного _____________________________
казначейства в районі (заготівельного підприємства)

М.П. М.П.

Додаток
до акта передачі-прийому заборгованості по бюджетній позичці,
наданій заготівельним підприємствам для авансування закупівлі
продовольчого зерна та сортового насіння (остаточних

розрахунків) за державним замовленням 1996 року
————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Назва товаро-|Сума бю-|Кількість зерна, що підлягає поставці| п/п|виробника |джетної |за держзамовленням в рахунок наданих | | |позички,|авансів, або оплачено непроавансовану| | |що пере-|частину | | |дається |—————————————————————————————————————| | |(тис. |Усього|у тому числі за видами культур| | |грн.) |(тонн)|——————————————————————————————| | | | | | | | | | ———+—————————————+————————+——————+—————+——————+—————+—————+—————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
-------------------------- Разом
Керівник відділення Державного Керівник ____________________
казначейства в _______________ _____________________________
районі (заготівельного підприємства)
( Додаток N 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
N 222/324 ( z0669-96 ) від 16.10.96 )
Додаток N 6

до Порядку надання і повернення

бюджетної позички на закупівлю

продовольчого зерна, елітного і

сортового насіння за державним

замовленням 1996 року

( Додаток N 6 в редакції Наказу

Мінфіну N 222/324 ( z0669-96 )

від 16.10.96 )

____________________________
(заготівельне підприємство) ____________________________
ВО "Елеваторзернопром"
Розрахунок

коштів, необхідних для проведення остаточних розрахунків

за поставлене продовольче зерно і сортове насіння за

державним замовленням 1996 року

по _______________________________________

(назва товаровиробника) ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Наймену-| Надійшло зерна: |Середньо|Вартість | |вання |———————————————————————————————————|зважена |зерна, що| |культур |Всього|в тому числі в рахунок: |ціна I |підлягає | | |(тонн)|————————————————————————————|тонни |оплаті | | | |отриманих|насіння,|підлягає |зерна на|гр.(5х6),| | | |авансів |відпуще-|оплаті в |момент | грн. | | | |та оста- |ного на |остаточн.|оплати, | | | | |точних |осінню |розраху- | грн. | | | | |розрахун-|сівбу |нок | | | | | |ків за рі|1995 ро-|гр.(2-3- | | | | | |шеннями |ку, тонн|4), тонн | | | | | |Уряду по | | | | | | | |еквівален| | | | | | | |тах, тонн| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————+——————+—————————+————————+—————————+————————+—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Продовження таблиці ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Фактично опла|в тому|Підлягає оста| Фактично |Кіль-|Вартість| |чено за попе-|числі |точному роз- | оплачено |кість|зерна, | |редній період|сума |рахунку | |зерна|що знахо| |—————————————|нада- |—————————————+—————————————|на |диться | |кіль- |вар- |ного |кіль- |вар- |кіль- |вар- |відпо|на відпо| |кість,|тість,|аван- |кість,|тість,|кість,|тість,|віда-|відально| |тонн |грн. |су, |гр.(5-|гр.(7-|тонн |грн. |льно-|му збері| | | |грн. |8) |9) | | |му |ганні | | | | |тонн |грн. | | |збері|гр.(12- | | | | | | | | |ганні|14), | | | | | | | | |гр. | грн. | | | | | | | | |(11- | | | | | | | | | |13), | | | | | | | | | |тонн | | |——————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+—————+————————| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Керівник Перевірено:
Головний бухгалтер Головний спеціаліст ________ інспекції

заготівлі і якості сільгосппродукції
Відповідальний спеціаліст відділення

Державного казначейства в ____________

районі
Додаток N 7

до Порядку надання і повернення

бюджетної позички на закупівлю

продовольчого зерна, елітного і

сортового насіння за державним

замовленням 1996 року
Затверджую:
Начальник відділення Державного
казначейства України в ________
районі ________________________
"___" _________________ 1997 р.

М.П.
Розрахунок

відшкодування витрат, пов'язаних із зберіганням зерна,

яке надійшло в рахунок державного замовлення в 1996 році

і неоплачене за станом на 1 січня 1997 року по _________ ________________________________________________________

(заготівельне підприємство) ————————————————————————————————————————————————————————————————— NN | Найменування |Кількість |Кількість |Витрати |Сума витрат| п/п| культур |неоплаче- |місяців |на 1 тон-|на збері- | | |ного зерна|зберігання|ну в мі- |гання зерна| | |(тонн) | |сяць |(грн.) | | | | |(грн.) | | ———+————————————————+——————————+——————————+—————————+———————————| | | | | | | ———+————————————————+——————————+——————————+—————————+———————————| |Разом | | х | х | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Керівник (підпис) Розрахунок перевірено:
Головний бухгалтер (підпис) підлягає відшкодуванню
"___" _________ 1997 р. ______________________

М.П. (цифрами прописом)

карбованців
відповідальний спеціаліст

відділення Державного

казначейства України в __________________ районі

"___" ____________ 1997 р.
( Додаток N 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
N 222/324 ( z0669-96 ) від 16.10.96 )
Додаток N 8

до Порядку надання і повернення

бюджетної позички на закупівлю

продовольчого зерна, елітного і

сортового насіння за державним

замовленням 1996 року
"Погоджено" "Погоджено" правління (відділення) Дер- Управління (відділення) Дер-
жавного казначейства України жавного казначейства України
в Автономній Республіці Крим в Автономній Республіці Крим ___________________________ ____________________________

області (районі) області (районі) ___" ______________ 1996 р. "___"________________ 1996 р.

М.П. М.П.
Акт N ______

передачі-прийому заборгованості по бюджетній

позичці при міжобласному (внутріобласному)

переміщенні зерна
____________________________ виробниче об'єднання елеваторної
і зернопереробної промисловості (заготівельне підприємство) в
особі генерального директора ___________________, з одного боку,
та ______________________________ виробниче об'єднання елеваторної
і зернопереробної промисловості (заготівельне підприємство) в
особі генерального директора __________________, з другого боку,
керуючись Порядком надання і повернення бюджетної позички на
закупівлю продовольчого зерна, елітного і сортового насіння за
державним замовленням 1996 року від 11 квітня 1996 року
N 72/113, провели передачу-прийом заборгованості по бюджетній
позичці від _______________________________ виробничого об'єднання
елеваторної і зернопереробної промисловості (заготівельного
підприємства) до __________________________ виробничого об'єднання
елеваторної і зернопереробної промисловості (заготівельного
підприємства) в сумі _________________________________ грн. на
поставлене _________________________________________ (найменування
продукції) в кількості ________ тонн.
Акт складено в 5-и примірниках.
Бюджетну позичку у Бюджетну позичку у
вищезазначеній сумі вищезазначеній сумі
передав: прийняв:
Генеральний директор Генеральний директор __________________________ ____________________________
виробничого об'єднання еле- виробничого об'єднання еле-
ваторної і зернопереробної ваторної і зернопереробної
промисловості (заготівельного промисловості (заготівельного
підприємства) підприємства)
"___" ______________ 1996 р. "___" ______________ 1996 р.

М.П. М.П.
( Додаток N 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
N 222/324 ( z0669-96 ) від 16.10.96 )
Додаток N 9

до Порядку надання і повернення

бюджетної позички на закупівлю

продовольчого зерна, елітного і

сортового насіння за державним

замовленням 1996 року
Затверджую: ачальник управління Державного
казначейства України в Автономній
Республіці Крим, ___________ області, м.Севастополя _________________________
"____" ___________ 1996 р.
Нормативи

повернення бюджетної позички заготівельними

підприємствами та елітно-насінницькими

господарствами на _________________ 1996 р. ————————————————————————————————————————————————————————————————— NN |Назва підпри- | Найменування продукції | п/п|ємства |—————————————————————————————————————————————| | | борошно | крупи |елітне насіння| | |————————————————+—————————————+——————————————| | | в/с| 1 с|і т.д |манка|і т.д | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Генеральний директор
ВО "Елеваторзернопром"
Начальник фінансового
відділу
"___"__________ 1996 р.
Розрахунок

нормативів повернення бюджетної позички заготівельними

підприємствами та елітно-насінницькими господарствами

на ___________________ 1996 р. ————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування|Розра-|Оптова |Виручка |Коефіцієнт спів-|Норматив | продукції |хунко-|ціна пі-|виходячи|відношення ціни |повернен-| |вий |дприєм- |з 1 то- |придбання зерна |ня на 1 | |вихід |ства |ни поме-|за вирахуванням |тонну | |проду-|грн. |лу, |вартості послуг |продук- | |кції | |грн. |ХПП і витрат на |ції | |в % | |гр3*гр2 |транспортування |грн. | | | |------- |до виручки 1 то-|гр.3*гр.5| | | | 100 |нни помелу | | ————————————+——————+————————+————————+————————————————+—————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ————————————+——————+————————+————————+————————————————+—————————| | | | | | | ————————————+——————+————————+————————+————————————————+—————————| Усього | | х | | х | х | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Ціна придбання зерна за вирахуванням вартості послуг
хлібоприймальних підприємств і витрат на транспортування ___________ грн. за 1 тонну
Розрахунок перевірено
Директор економіст фінансового відділу ВО

"Елеваторзернопром"
Головний бухгалтер
"_____" ___________ 199_ р.
( Додаток N 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
N 222/324 ( z0669-96 ) від 16.10.96 )
Додаток N 10

до Порядку надання і повернення

бюджетної позички на закупівлю

продовольчого зерна, елітного і

сортового насіння за державним

замовленням 1996 року
Довідка

про надання бюджетної позички для видачі

авансів на закупівлю продовольчого зерна,

елітного і сортового насіння за державним

контрактом 1996 року по _________________

області на ____________________ 1996 року ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Одиниця | Усього | | виміру | | ———————————————————————————————————————+———————————+————————————| 1. Обсяг продукції, на яку укладено | | | договір на поставку продовольчого | | | зерна, сортового і елітного насіння| тис.тонн | | 2. Вартість продукції,на яку укладено | | | договір | тис.грн. | | 3. Сума фактично використаної бюджет- | | | ної позички для авансування | тис.грн. | | 4. Залишок коштів на рахунках терито- | | | ріальних органів Державного казна- | | | чейства | тис.грн. | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Керівник
( Додаток N 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
N 222/324 ( z0669-96 ) від 16.10.96 )
Додаток N 11

до Порядку надання і повернення

бюджетної позички на закупівлю

продовольчого зерна, елітного і

сортового насіння за державним

замовленням 1996 року
Довідка

про надання бюджетної позички для видачі

авансів на закупівлю продовольчого зерна,

елітного і сортового насіння за державним

контрактом 1996 року по _________________

області на ____________________ 1996 року ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Одиниця | Усього | | виміру | | ———————————————————————————————————————————+———————————+————————| 1. Кількість господарств, що уклали дого- | | | вори на поставку продовольчого зерна, | | | елітного і сортового насіння | одиниць | | 2. Обсяг продукції, на яку укладено дого-| | | вір - усього | тис.тонн | | 3. Вартість продукції, на яку укладено | | | державне замовлення | тис.грн. | | 4. Середня закупівельна ціна 1 тонни зер- | | | на за держзамовленням за цінами авансу-| | | вання | тис.грн. | | 5. Кількість господарств, що отримали | | | бюджетну позичку | одиниць | | 6. Сума наданої бюджетної позички | тис.грн. | | 7. Сума фактично використаної бюджетної | | | позички - усього | тис.грн. | | | | | в тому числі: | | | | | | на придбання пально-мастильних матеріа-| тис.грн. | | лів | | | на придбання мінеральних добрив | тис.грн. | | на придбання засобів захисту рослин | тис.грн. | | на придбання запасних частин | тис.грн. | | на придбання сільськогосподарської тех-| | | ніки | тис.грн. | | на придбання насіння | тис.грн. | | на оплату послуг ремонтних підприємств | тис.грн. | | перераховано на спеціальні рахунки | | | "Урожай-96" | тис.грн. | | з них на оплату праці з нарахуваннями | тис.грн. | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Керівник
( Додаток N 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
N 222/324 ( z0669-96 ) від 16.10.96 )
Додаток N 12

до Порядку надання і повернення

бюджетної позички на закупівлю

продовольчого зерна, елітного і

сортового насіння за державним

замовленням 1996 року
Довідка

про передачу заборгованості по бюджетній

позичці на закупівлю продовольчого зерна і

сортового насіння за державним замовленням

1996 року по _____________________ області
(тис.грн.)
1. Надійшло бюджетної позички на рахунки
територіальних органів Державного
казначейства України
2. Передана заборгованість за бюджетними
позичками заготівельним підприємствам
3. Заборгованість елітно-насінницьких
господарств
4. Залишок бюджетної позички - всього

в тому числі
на рахунках територіальних органів
Державного казначейства України
Керівник
( Додаток N 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
N 222/324 ( z0669-96 ) від 16.10.96 )

Додаток N 13

до Порядку надання і повернення

бюджетної позички на закупівлю

продовольчого зерна, елітного і

сортового насіння за державним

замовленням 1996 року

( Додаток N 13 в редакції Наказу

Мінфіну N 222/324 ( z0669-96 )

від 16.10.96 )
Довідка

про надання та повернення бюджетної позички,

наданої на закупівлю зерна, елітного і сортового

насіння за державним замовленням 1996 року по ________________________________________ області

за станом на ___________________________________

I. Закупівля зерна і сортового насіння в державні ресурси

(тис.грн.)
1. Надано бюджетної позички в 1996 році - всього в тому числі: - аванси - остаточні розрахунки - закупівля сільгосптехніки за рішеннями Уряду в тому числі: за держзамовленням 1996 року - закупівля засобів хімізації 2. Отримано бюджетну позичку при внутріобласному

переміщенні зерна та продуктів його переробки 3. Передано бюджетну позичку при внутріобласному

переміщенні зерна та продуктів його переробки 4. Отримано бюджетну позичку при міжобласному

переміщенні зерна та продуктів його переробки 5. Передано бюджетну позичку при міжобласному

переміщенні зерна та продуктів його переробки 6. Отримано бюджетну позичку від

постачальницько-збутових організацій відповідно

до рішень Уряду 7. Отримано бюджетну позичку від елітно-насінницьких

господарств 8. Передано бюджетну позичку спиртовим заводам 9. Збільшення заборгованості по бюджетній

позичці в результаті дооцінки зерна 10. Усього заборгованість по бюджетній позичці 11. Повернуто бюджетної позички в Державний

бюджет України 12. Зараховано в погашення бюджетної позички

відповідно до рішень Уряду - всього

в тому числі:

а)

б) 13. Залишок заборгованості на кінець звітного

періоду (10-11-12) - всього

в тому числі підягає поверненню з урожаю

1997-1999 років
II. Закупівля елітного насіння
1. Надано бюджетної позички 2. Повернуто бюджетної позички 3. Повернуто позичку поставкою зерна до

держресурсів 4. Залишок заборгованості по бюджетній позичці
Довідково: Використано коштів для закупівлі зерна у населення Відшкодування вартості транспортних витрат за доставку зерна за держзамовленням Відшкодування заготівельним підприємствам вартості витрат обігу, транспортування, ПДВ при міжобласних поставках насіння Сума бюджетної позички у вартості реалізованої продукції Прострочена заборгованість по бюджетній позичці в тому числі в дебіторській заборгованості Стягнуто пені за простроченою позичкою Вартість залишків зерна та продукції в перерахунку на зерно, виходячи із середньої ціни придбання на кінець звітного періоду закуплених за рахунок позички Надійшло зерна за техніку, отриману в 1995 році (тис.тонн) Вартість зерна, що надійшла за техніку, отриману в 1995 році Залишок заборгованості за техніку, отриману в 1995 році

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: