open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 54/98 від 29.03.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

10 квітня 1996 р.
vd960329 vn54/98 за N 175/1200

Про затвердження Порядку визначення

середньозважених цін на зерно за результатами

біржових торгів в Україні за спотовими контрактами
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну

N 165/247 ( z0476-96 ) від 09.08.96

N 214/316 ( z0592-96 ) від 04.10.96 )

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
12 березня 1996 року N 323 ( 323-96-п ) "Про задоволення державних
потреб у сільськогосподарській продукції на 1996 рік",
Н А К А З У Є М О:
Затвердити Порядок визначення середньозважених цін на зерно
за результатами біржових торгів в Україні за спотовими
контрактами, що додається.
Міністр фінансів П.К.Германчук
Міністр сільського господарства
і продовольства П.І.Гайдуцький
Додаток

до наказу Мінфіну та Мінсільгосппроду

України від 29.03.96 N 54/98
Порядок

визначення середньозважених цін на зерно

за результатами біржових торгів в Україні

за спотовими контрактами

( Назва із змінами, внесеними згідно з Наказом

Мінфіну N 165/247 ( z0476-96 ) від 09.08.96 )
Відповідно до Порядку формування обсягів і виконання
закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства за
державним замовленням у 1996 році (п.9), затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 12 березня 1996 року N 323
( 323-96-п) "Про задоволення державних потреб у
сільськогосподарській продукції на 1996 рік", та постанови
Кабінету Міністрів України від 6 серпня 1996 року N 920
( 920-96-п) "Про хід заготівлі зерна до державних та регіональних
ресурсів" (п.3) визначення обсягів поставки сільськогосподарськими
товаровиробниками заготівельним підприємствам зерна в рахунок
одержаних авансом коштів та матеріально-технічних ресурсів повинно
проводитися виходячи з рівня середньозважених цін, що складуться
на біржових торгах України за спотовими контрактами на момент
одержання авансу кожним виконавцем контракту, а остаточний
розрахунок за все зерно, поставлене в рахунок державного
замовлення, - виходячи з рівня середньозважених цін, що складуться
на біржових торгах України за спотовими контрактами з початку року
на момент оплати, за вирахуванням раніше виданого авансу. Абзац перший в редакції Наказу Мінфіну N 165/247 ( z0476-96 )
від 09.08.96 ) На виконання зазначених вище постанов Кабінету Міністрів
України Міністерство фінансів та Міністерство сільського
господарства і продовольства встановлюють такий Порядок визначення
середньозважених цін на зерно по наслідках біржових торгів в
Україні за спотовими контрактами: ( Абзац другий із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 165/247 ( z0476-96 ) від
09.08.96 )
1. Середньозважені ціни на зерно по наслідках біржових торгів
в Україні за спотовими контрактами визначаються шляхом ділення
суми виручки по всіх аграрних біржах України, які за рішеннями
Міністерства сільського господарства і продовольства включені до
складу єдиного ринку сільськогосподарської продукції в Україні, на
загальну кількість зерна по фактично укладених угодах на конкретну
дату проведення торгів у розрізі культур з урахуванням якості
зерна. Рівень середньозважених цін, що складуться на біржових
торгах України за спотовими контрактами з початку року,
визначається за вказаними показниками наростаючим підсумком з
початку року. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінфіну N 165/247 ( z0476-96 ) від 09.08.96 ) 2. Інформація про обсяги та вартість зерна у розрізі культур
з урахуванням його якості по фактично укладених угодах подається
аграрними біржами України за підписами офіційних осіб,
відповідальних за проведення біржових торгів, протягом наступного
дня після проведення торгів по факсимільному зв'язку Головному
управлінню продовольчих ресурсів Міністерства сільського
господарства і продовольства за формою згідно з додатком до цього
Порядку. 3. Головне управління продовольчих ресурсів в день
надходження інформації від аграрних бірж обраховує середньозважені
ціни на дату торгів та з початку року і за погодженням з
Управлінням цін і стандартизації Мінсільгосппроду України готує
пропозицію для офіційного повідомлення Мінсільгосппроду
Автономної Республіки Крим, обласним, Севастопольському міському
управлінням сільського господарства і продовольства та
Головхлібопродукту за підписом заступника Міністра сільського
господарства і продовольства. ( Пункт 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Мінфіну N 165/247 ( z0476-96 ) від 09.08.96 ) 4. На зернові культури, фактичні угоди по яких у 1996 році на
біржових торгах України не укладалися, середньозважені ціни з
початку року для розрахунків за зерно, поставлене в рахунок
державного замовлення, визначаються в залежності від ціни цієї
культури вищого класу, яка продавалася на торгах, а при умові,
коли щодо цієї культури не укладалися угоди на торгах з початку
року, - від ціни пшениці м'якої третього класу, через
співвідношення між цінами на ці культури, передбаченими в додатку
до Порядку формування обсягів виконання закупівлі
сільськогосподарської продукції та продовольства за державним
замовленням у 1996 році, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12 березня 1996 року N 323 ( 323-96-п ). Ціни на гречку та просо другого класу при умові відсутності
цих культур на біржових торгах України визначаються від ціни на
пшеницю м'яку третього класу із застосуванням коефіцієнтів,
відповідно 2,3, 1,2, а на ці зернові інших класів - через
співвідношення між класами цих культур, по яких здійснювалось
авансування. Ціна на жито групи "А" визначається на рівні ціни
пшениці IV класу. При відсутності рису на біржових торгах розрахунки за нього
проводяться виходячи з рівня закупівельних цін згідно з додатком
до Порядку формування обсягів і виконання закупівлі
сільськогосподарської продукції та продовольства за державним
замовленням у 1996 році, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12 березня 1996 року N 323 ( 323-96-п ). Пункт 4 в редакції Наказу Мінфіну N 165/247 ( z0476-96 ) від
09.08.96, із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N
214/316 ( z0592-96 ) від 04.10.96 ) 5. Обраховані за цим Порядком середньозважені ціни
застосовуються при розрахунках за закуплене в рахунок державного
замовлення зерно в межах коштів, передбачених у бюджеті на ці
цілі.
Додаток

до Порядку визначення середньозважених

цін на зерно по наслідках біржових

торгів в Україні за спотовими

контрактами, затвердженого наказом

Мінфіну та Мінсільгосппроду України

від 29.03.96 N 54/98
Інформація

про результати торгів сільськогосподарською

продукцією за спотовими контрактами

на __________________________________ біржі

"___" _______________ 199__ року
————————————————————————————————————————————————————————————————— | Назва товару | По фактично укладених угодах | | |——————————————————————————————————————————————| | | Обсяг |Вартість|Ціна за 1 тонну (млн.крб.)| | |(тис.тонн)|всього |——————————————————————————| | | |(млрд. |мініма- |максима-|середня | | | |крб.) |льна |льна | | |————————————————+——————————+————————+————————+————————+————————| | | | | | | | |————————————————+——————————+————————+————————+————————+————————| | Всього | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Підписи:

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: