open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

N 125 від 28.05.96

м.Київ
vd960528 vn125

Про Тимчасовий порядок формування комерційними

банками фонду страхування вкладів фізичних осіб
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку

N 152 ( v0372500-96 ) від 24.06.96 )
( Додатково див. Лист Нацбанку

N 12-116/925 ( v_925500-96 ) від 05.07.96 )
( Дію призупинено на підставі Постанови Нацбанку

N 76 ( v0433500-97 ) від 31.03.97 )
( Додатково див. Лист Нацбанку

N 14-110/857-2371 ( v2371500-97 ) від 04.04.97 )

Для забезпечення компенсації комерційними банками вкладів
фізичних осіб до прийняття Верховною Радою України Закону України
"Про фонд страхування вкладів фізичних осіб" та керуючись
статтею 24 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( 872-12 ), Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Зобов'язати комерційні банки створити фонд страхування
вкладів фізичних осіб за рахунок придбання ними державних цінних
паперів та передачі їх на зберігання Національному банку України
відповідно до Тимчасового порядку формування комерційними банками
фонду страхування вкладів фізичних осіб. 2. Затвердити Тимчасовий порядок формування комерційними
банками фонду страхування вкладів фізичних осіб (додається). 3. Департаментам банківського нагляду (А.І.Степаненко),
емісійно-кредитному (Н.І.Гребеник), бухгалтерського обліку та
розрахунків (П.М.Сенищ) і юридичному (В.Л.Кротюк) у тижневий
термін доопрацювати зазначений Тимчасовий порядок формування
комерційними банками фонду страхування вкладів фізичних осіб з
урахуванням зауважень і пропозицій і надіслати його комерційним
банкам для виконання. 4. Регіональним управлінням Національного банку України та
комерційним банкам на безоплатній основі забезпечити укладання в
строк до 01.07.96 р. двосторонніх договорів на передачу державних
цінних паперів на зберігання Національному банку України. 5. Регіональним управлінням Національного банку України
забезпечити здійснення контролю за повнотою та своєчасністю
вкладення комерційними банками коштів у державні цінні папери
спочатку - в строк до 15.07.96 р., надалі - згідно з пунктом 4
Тимчасового порядку. 6. Встановити, що у разі затримання передачі державних цінних
паперів на зберігання Національному банку України до комерційних
банків, застосовуються заходи впливу, передбачені ст.48 Закону
України "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ). 7. Департаменту банківського нагляду (А.І.Степаненко)
забезпечити своєчасне повідомлення емісійно-кредитному
департаменту про необхідність розблокування відповідної суми
цінних паперів у разі ліквідації комерційного банку. 8. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) розробити в
строк до 25.06.96 р. програмне забезпечення для здійснення
операцій з державними цінними паперами, передбачених Тимчасовим
порядком. 9. Загальний контроль за повнотою передачі комерційними
банками державних цінних паперів на зберігання Національному банку
України покласти на департамент банківського нагляду
(А.І.Степаненко). 10. Покласти контроль за своєчасним здійсненням відповідних
бухгалтерських операцій на Операційне управління Національного
банку України (В.Д.Щуцький). 11. Контроль за виконанням цієї постанови покладається
на заступника Голови Правління Національного банку України
О.І.Кіреєва. 12. Зазначити, що дія Тимчасового порядку формування
комерційними банками фонду страхування вкладів фізичних осіб не
поширюється на Ощадний банк України.
Голова Правління В.А.Ющенко
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

від 28.05.96 р. N 125
Тимчасовий порядок формування комерційними

банками фонду страхування вкладів фізичних осіб
1. З метою забезпечення захисту вкладників - фізичних осіб,
створення фінансових можливостей відшкодування їм коштів у разі
ліквідації комерційного банку (за рішенням Правління Національного
банку України, вищого органу банку або Арбітражного Суду України)
до прийняття Верховною Радою України Закону України "Про фонд
страхування вкладів фізичних осіб" та відповідно до статті 24
Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 )
визначається Тимчасовий порядок формування комерційними банками
фонду страхування вкладів фізичних осіб за рахунок придбання ними
державних цінних паперів та передачі їх на зберігання
Національному банку України. 2. Під вкладами фізичних осіб (надалі вкладами) маються на
увазі грошові вклади і депозити, ощадні сертифікати, рахунки "до
запитання", строкові вклади та інші вклади до комерційного банку у
валюті України та іноземній валюті фізичних осіб (резидентів і
нерезидентів України) за винятком рухомого майна, цінних паперів,
дорогоцінних металів та документів, покладених у банк на
зберігання. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацбанку N 152 ( v0372500-96 ) від 24.06.96 ) 3. Комерційні банки здійснюють придбання державних цінних
паперів на первинному та вторинному ринках цінних паперів із
строками погашення три, шість, дев'ять та дванадцять місяців
відповідно до положень "Про проведення аукціону з розміщення
облігацій внутрішньої державної позики" ( v0349500-96 ) та "Про
порядок функціонування ринку облігацій внутрішньої державної
позики" ( v0350500-96 ), затверджених постановою Правління
Національного банку України від 26.01.96 р. N 15. ( Пункт 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 152
( v0372500-96 ) від 24.06.96 ) 4. Комерційні банки з 01.07.96 р. передають придбані
державні цінні папери у розмірі 1 (один) відсотка від сплаченого
статутного фонду за станом на 01.07.96 р. на зберігання
Національному банку України. Починаючи з 01.10.96 р. передача державних цінних паперів на
зберігання Національному банку України буде здійснюватись
комерційними банками щоквартально у розмірі 0,5 відсотка від
залишків вкладів фізичних осіб на квартальні дати. Пункт 4 в редакції Постанови Нацбанку N 152 ( v0372500-96 ) від
24.06.96 ) 5. Передача комерційними банками державних цінних паперів на
зберігання Національному банку України здійснюється на підставі
двостороннього договору (додаток N 1) між Національним банком
України та комерційним банком і ДЕПО-розпорядження. Строк дії
договору визначається сторонами відповідно до строку випуску
державних цінних паперів. На передачу державних цінних паперів
подальших випусків на зберігання Національному банку України
укладається додаткова угода.
6. Передані комерційними банками державні цінні папери на
зберігання блокуються в Національному банку України. При цьому
здійснюються такі проводки: а) у Національному банку України на рахунках депозитарного
обліку (у кількісному вираженні): Д-Т - рах. N 9831 "Облігації державних позик, що знаходяться

у власності комерційних банків" К-Т - рах. N 9841 "Облігації державних позик, що знаходяться

у власності комерційних банків і які

заблоковані для створення резерву для

компенсації вкладів фізичних осіб" Одночасно здійснюються списання з позабалансового рахунка
N 9998 "Облігації на зберіганні" і оприбуткування на
позабалансовому рахунку N 9981 "Облігації державних позик, що
заблоковані для створення резерву для компенсації вкладів фізичних
осіб у Національному банку України" (за номінальною вартістю);
б) у комерційному банку на підставі отриманих від
Національного банку України виписок з рахунків депозитарного
обліку (у кількісному вираженні): Д-Т - рах. N 9831 К-Т - рах. N 9841 Одночасно здійснюються списання з позабалансового рахунка
N 9960 "Різні цінності і документи" і оприбуткування на
позабалансовому рахунку N 9988 "Облік у комерційних банках
облігацій державних позик, що заблоковані для створення резерву
для компенсації вкладів фізичних осіб" (за номінальною вартістю).
7. У разі досягнення суми переданих на зберігання
Національному банку України державних цінних паперів загальному
розміру залишків вкладів фізичних осіб на будь-яку квартальну дату
комерційні банки припиняють їх передачу на зберігання
Національному банку України. ( Пункт 7 доповнено абзацом першим
згідно з Постановою Нацбанку N 152 ( v0372500-96 ) від 24.06.96 ) У разі зменшення у комерційного банку загального розміру
залишків вкладів фізичних осіб на квартальну дату Національним
банком України на підставі ДЕПО-розпорядження здійснюється
розблокування на відповідну суму державних цінних паперів. При
цьому здійснюються такі проводки: а) у Національному банку України на рахунках депозитарного
обліку (у кількісному вираженні): Д-Т - рах. N 9841 К-Т - рах. N 9831 Одночасно здійснюється списання з позабалансового рахунка
N 9981 і оприбуткування на позабалансовому рахунку N 9998 (за
номінальною вартістю);
б) у комерційному банку на підставі отриманих від
Національного банку України виписок з рахунків депозитарного
обліку (у кількісному вираженні): Д-Т - рах. N 9841 К-Т - рах. N 9831 Одночасно здійснюється списання з позабалансового рахунка
N 9988 і оприбуткування на позабалансовому рахунку N 9960 "Різні
цінності і документи" (за номінальною вартістю).
8. Сплата доходів комерційним банкам за державними цінними
паперами, переданими на зберігання Національному банку України, та
їх погашення здійснюються у встановленому порядку згідно з
положенням "Про порядок бухгалтерського та депозитарного обліку,
розміщення, обігу, сплати відсотків та погашення облігацій
внутрішньої державної позики в банківських установах"
( v0347500-96 ), затвердженим постановою Правління Національного
банку України від 26.01.96 р. N 15.
9. У разі погашення заблокованих державних цінних паперів
здійснюються такі проводки: а) у Національному банку України на рахунках депозитарного
обліку (у кількісному вираженні): Д-Т - рах. N 9841 К-Т - рах. N 9999 "Облігації державних позик в обігу" Одночасно здійснюється списання з позабалансового рахунка
N 9981 (за номінальною вартістю);
б) у комерційному банку на підставі отриманих від
Національного банку України виписок з рахунка депозитарного обліку
(у кількісному вираженні): Д-Т - рах. N 9841 К-Т - рах. N 9999 Одночасно здійснюється списання з позабалансового рахунка
N 9988 (за номінальною вартістю).
10. Комерційні банки з метою забезпечення безперервного
формування фонду страхування вкладів фізичних осіб зобов'язані
здійснювати своєчасну заміну погашених державних цінних паперів на
державні цінні папери, строк погашення яких не наступив, та
передавати їх на зберігання Національному банку України не пізніше
наступного дня від настання строку погашення. ( Пункт 10 в
редакції Постанови Нацбанку N 152 ( v0372500-96 ) від 24.06.96 ) 11. Регіональні управління Національного банку України
здійснюють контроль за своєчасністю та повнотою передачі на
зберігання Національному банку України державних цінних паперів на
підставі даних балансу комерційного банку. 12. У разі відмови комерційного банку від передачі державних
цінних паперів на зберігання та порушення ним умов договору
Національний банк України має право застосувати до такого банку
санкції, передбачені договором. 13. Департамент банківського нагляду повідомляє
емісійно-кредитний департамент про ліквідацію комерційного банку. 14. На підставі цього повідомлення емісійно-кредитний
департамент здійснює розблокування державних цінних паперів і ними
розпоряджається ліквідаційна комісія. При цьому здійснюються
проводки згідно з пунктом 7 Тимчасового порядку. 15. Кошти від реалізації або погашення цих державних цінних
паперів під контролем Національного банку України перераховуються
на рахунок ліквідаційної комісії N 815 "Накопичувальний рахунок
для проведення розрахунків під час припинення діяльності банку" на
окремий субрахунок "Кошти для розрахунків за вкладами фізичних
осіб". 16. Ліквідаційна комісія зобов'язана скласти перелік
вкладників та розрахунок максимальної суми вкладів фізичних осіб,
що підлягають відшкодуванню одному вкладнику. Розрахунок
здійснюється шляхом поділу суми фонду страхування вкладів фізичних
осіб, сформованого комерційним банком, на кількість вкладних
рахунків. Вкладник не може отримати відшкодування, що перевищує
суму його вкладу. Перелік і розрахунок підписуються головою
ліквідаційної комісії та двома членами ліквідаційної комісії. Один
примірник переліку та розрахунок надається регіональному
управлінню Національного банку України для контролю. ( Пункт 16 в
редакції Постанови Нацбанку N 152 ( v0372500-96 ) від 24.06.96 ) 17. Відшкодування коштів вкладникам - фізичним особам з
окремого субрахунка "Кошти для розрахунків за вкладами фізичних
осіб" здійснюється ліквідаційною комісією під контролем
регіонального управління Національного банку України на підставі
переліку вкладників та розрахунку вкладів фізичних осіб, що
підлягають відшкодуванню. ( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно
з Постановою Нацбанку N 152 ( v0372500-96 ) від 24.06.96 ) 18. Відшкодування коштів вкладникам може проводитись шляхом
безготівкового перерахування відповідної суми коштів на рахунок
вкладника у вказаний ним у заяві комерційний банк України або
готівкою.
Додаток N 1
Договір

про передачу на зберігання державних цінних паперів ________________________ Національному банку України

назва комерційного банку

(зразок)
м.___________ "___" ____________ 199__ р.
Національний банк України в особі начальника регіонального
управління Національного банку України __________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі Положення про регіональне управління
Національного банку України і доручення Національного банку
України, з однієї сторони, та комерційний банк ___________________

(назва банку) __________________________________ надалі - "Банк" в особі голови
Правління _______________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові) кий діє на підставі статуту Банку, з другої сторони, уклали
цей договір про таке.
1. Предмет договору
1.1. Банк передає на зберігання Національному банку України
державні цінні папери для забезпечення компенсації вкладів
фізичних осіб на строк випуску державних цінних паперів. 1.2. На строк випуску державних цінних паперів Банк надає
Національному банку України право блокування цих паперів у
встановленому обсязі.
2. Умови зберігання
2.1. Передача Банком державних цінних паперів на зберігання
Національному банку України здійснюється на підставі Тимчасового
порядку формування комерційними банками фонду страхування вкладів
фізичних осіб. 2.2. З метою захисту прав вкладників - фізичних осіб та
гарантії відшкодування їм коштів у разі ліквідації Банку, державні
цінні папери, передані на зберігання, розблоковуються Національним
банком України.
3. Обов'язки та відповідальність сторін
Національний банк України зобов'язується: 3.1. Виконувати правила Тимчасового порядку щодо переданих
Банком на зберігання державних цінних паперів. 3.2. Своєчасно перераховувати Банку доходи за державними
цінними паперами. 3.3. Після погашення державних цінних паперів своєчасно
перераховувати кошти Банку. 3.4. Постійно здійснювати контроль за своєчасністю та
повнотою передачі Банком на зберігання державних цінних паперів.
Банк зобов'язується: 3.5. Виконувати правила Тимчасового порядку щодо передачі
Національному банку України на зберігання державних цінних
паперів. 3.6. Своєчасно і в повному обсязі передавати на зберігання
Національному банку України державні цінні папери у встановленому
розмірі і надавати інформацію за такою формою:
N випуску (аукціону) кількість номінальна вартість ____________________ _________ ___________________
3.7. У разі затримки Банком передачі державних цінних паперів
на зберігання до Банку застосовуються заходи впливу, передбачені
статтею 48 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
4. Інші умови
4.1. У договір можуть вноситися зміни у вигляді письмових
доповнень (додаткових угод), які підписані тими ж особами, що і
сам договір.
5. Порядок вирішення спорів
5.1. Усі спори, які виникають протягом дії цього договору,
вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення угоди, спір
вирішується у претензійно-позовному порядку.
Юридичні адреси сторін:

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: