open
Про систему
Нечинна
                             
                             
АЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 15/1 від 13.06.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

8 серпня 1996 р.

за N 433/1458

Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з постачання електричної енергії за регульованим

тарифом
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою

Нацкомелектроенергетики

N 384 ( z0289-97 ) від 23.06.97 )
( На доповнення див. Постанови Національної комісії

з питань регулювання електроенергетики України

N 714 ( v0714298-97 ) від 12.09.97

N 764 ( v0764298-97 ) від 24.09.97 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами

Нацкомелектроенергетики

N 483 ( z0291-99 ) від 07.04.99

N 1071 ( z0724-00 ) від 18.10.2000 )

Згідно з Указом Президента України від 14 березня 1995 року
N 213/95 Національна комісія з питань регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Умови та Правила здійснення підприємницької
діяльності з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом (додаються).
Член Комісії О.Гридасов

Затверджено

постановою Національної комісії

з питань регулювання електроенергетики

України N 15/1 від 13.06.96 р.
Умови та правила

здійснення підприємницької діяльності з постачання

електричної енергії за регульованим тарифом
1. Загальні положення
1.1. Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі -
Умови та Правила) розроблені відповідно до Закону України "Про
підприємництво" ( 698-12 ). 1.2. Якщо будь-яке з положень цих Умов та Правил втрачає
чинність, воно виключається з Умов та Правил, а решта залишаються
чинними. 1.3. Ліцензія не може передаватися третім особам. 1.4. В Умовах та Правилах вживаються такі визначення:
Ліцензіат власник ліцензії на право здійснення

підприємницької діяльності з постачання

електричної енергії за регульованим

тарифом
Ліцензована Діяльність, що пов'язана з постачанням
діяльність електричної енергії за регульованим тарифом,

на здійснення якої Ліцензіат отримав право

від НКРЕ.
Дата набуття Дата реєстрації Ліцензії НКРЕ.
чинності Ліцензії
Ліцензія Спеціальний дозвіл, виданий НКРЕ Ліцензіату.
Ради споживачів Ради, що створює НКРЕ для захисту інтересів

споживачів.
Споріднене а) будь-яке підприємство, яке прямо або
підприємство опосередковано, повністю або частково

(не менше ніж 25 відсотків):

володіє частками (акціями, паями)

статутного фонду або активами (майном)

іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

управляє частками (акціями, паями)

статутного фонду іншого суб'єкта

підприємницької діяльності;

користується на правах оренди активами

(майном) іншого суб'єкта підприємницької

діяльності;

б) будь-яке підприємство:

частки (акції, паї) статутного фонду або

активи (майно) якого прямо або

опосередковано, повністю або частково

(не менше ніж 25 відсотків) перебувають

у власності іншого суб'єкта

підприємницької діяльності;

частки (акції, паї) статутного фонду якого

прямо або опосередковано, повністю або

частково (не менше ніж 25 відсотків)

перебувають в управлінні іншого суб'єкта

підприємницької діяльності;

активи (майно) якого прямо або

опосередковано, повністю або частково (не

менше ніж 25 відсотків) перебувають у

користуванні на правах оренди іншого

суб'єкта підприємницької діяльності;

в) будь-яке підприємство, пов'язане хоча б

з одним Ліцензіатом або з одним з

підприємств, зазначених у частинах "а", "б"

цього визначення, відносинами контролю

відповідно до статті 1 Закону України "Про

обмеження монополізму та недопущення

недобросовісної конкуренції у

підприємницькій діяльності" ( 2132-12 )
Перехресні субсидії Переміщення коштів або розподіл витрат в

межах однієї компанії або між Спорідненими

підприємствами для фінансової підтримки

одного підприємства або виду діяльності за

рахунок іншого.
Диспетчерське Процес управління діяльністю з виробництва,
управління передачі та постачання електричної енергії з

метою забезпечення надійної роботи

енергосистеми, ведення режиму навантаження

енергетичної системи згідно з вимогами

Нормативних документів.
Оптовий ринок Договірне об'єднання суб'єктів
електричної енергії підприємницької діяльності, що отримали від

НКРЕ Ліцензії на право здійснення діяльності

з виробництва та постачання електричної

енергії та підписали договір між членами

Оптового ринку електричної енергії України.
Закупівельна ціна Ціна електроенергії, яка куплена Ліцензіатом
електроенергії на Оптовому ринку електричної енергії чи у

виробників електричної енергії, які не

продають електричну енергію на Оптовому

ринку електричної енергії.
Роздрібний тариф Ціна, відповідно до якої, споживачі

сплачують кошти за спожиту електроенергію.
Пільгові тарифи Роздрібні тарифи для споживачів, що мають

пільги на оплату за спожиту електроенергію

які передбачені законодавством України.
Тариф на постачання Ціна, яка забезпечує покриття витрат
електричної енергії - Ліцензіата на постачання ним електричної
(далі Тариф на енергії споживачам відповідної групи.
постачання)
Тариф на передачу Ціна, що сплачує Ліцензіат за передачу
електричної енергії - електричної енергії Місцевими (локальними)
(далі Тариф на електромережами відповідного класу напруги.
передачу)
Нормативні документи Нормативні акти Кабінету Міністрів України,

НКРЕ, Міненерго, міжгалузеві нормативні акти

інших міністерств і відомств та державні

стандарти.

Коефіцієнт корекції Коефіцієнт, єдиний для коригування
витрат Коефіцієнтів витрат на всіх класах напруги,
електроенергії який затверджується НКРЕ з метою врахування

обгрунтованих фактичних витрат

електроенергії на її передачу Місцевими

(локальними) електромережами.
Дотаційний Сертифікат, який НКРЕ видає Ліцензіату на
сертифікат компенсацію дотацій, які повинен надавати

Ліцензіат споживачам, що мають право

користуватись Пільговими тарифами та

одержувати інші дотації згідно з дотаційними

програмами.
Місцеві (локальні) Електричні мережі, якими передається
електричні мережі електрична енергія Ліцензіата.
( Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Нацкомелектроенергетики N 384 ( z0289-97 ) від 23.06.97, N 483
( z0291-99 ) від 07.04.99, N 1071 ( z0724-00 ) від 18.10.2000 )
2. Умови здійснення Ліцензованої діяльності
Здійснення підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом можливе при виконанні
таких умов: 2.1. Ліцензіат повинен мати тільки одну Ліцензію на право
здійснення діяльності з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом. Ця умова не обмежує права Ліцензіата мати
ліцензії на інші види діяльності. 2.2. Ліцензіат має право здійснювати Ліцензовану діяльність
тільки на географічній території (додаток N 1). 2.3. Ліцензіат не повинен займатися ліцензованою діяльністю з
постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом на
території здійснення Ліцензованої діяльності (додаток N 1). 2.4. Ліцензіат разом із Спорідненими підприємствами може
здійснювати Ліцензовану діяльність тільки на території однієї
області, якщо постачання електроенергії Ліцензіатом в цій області
перевищує 15 відсотків загального обсягу споживання електроенергії
в Україні. Ліцензіат разом із Спорідненими підприємствами може
здійснювати ліцензовану діяльність на території не більш, ніж
трьох адміністративних областей України або за спеціальним
дозволом НКРЕ - на території всіх областей, де розташовані електромережі
Ліцензіата. Обсяги постачання при цьому не повинні перевищувати 15
відсотків загального споживання електроенергії в Україні. Ліцензіат разом з Спорідненими підприємствами не має права
володіти або експлуатувати більше ніж 4 відсотки загальної
ліцензованої електроенергетичної потужності без наданого НКРЕ
дозволу. Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацкомелектроенергетики N 384 ( z0289-97 ) від 23.06.97 ) 2.5. Ліцензіат має здійснювати управління Ліцензованою
діяльністю за принципом економічної доцільності та забезпечувати
досягнення найнижчої можливої вартості електроенергії для
споживачів. 2.6. Ліцензіат не повинен займатися іншими видами діяльності,
якщо вони перешкоджають або можуть перешкоджати належному
виконанню ним Ліцензованої діяльності. Умови, за яких можливе здійснення інших видів діяльності
встановлюються НКРЕ та погоджуються Міненерго України. Ліцензіат
не пізніше ніж за місяць повідомляє НКРЕ про наміри щодо початку
нового виду підприємницької діяльності і надає гарантії уникнення
ризику для Ліцензованої діяльності. ( Пункт 2.6 доповнено абзацом
другим згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 384
( z0289-97 ) від 23.06.97 )
2.7. Ліцензіат повинен закуповувати електроенергію на
Оптовому ринку електричної енергії України відповідно до умов його
діяльності. 2.8. Ліцензіат має право пропонувати виробникам електричної
енергії, що не продають електричну енергію на Оптовому ринку
електричної енергії і розташовані на географічній території
(додаток N 1), купувати їх електроенергію. Запропонована ціна
закупівлі електроенергії повинна співвідноситися з очікуваною
закупівельною ціною електроенергії на Оптовому ринку електричної
енергії. Договори на купівлю електроенергії у таких виробників
електричної енергії повинні погоджуватися НКРЕ. 2.9. Ліцензіат ніяким чином і ні в якій формі не взаємодіє з
іншими ліцензіатами при підготовці та обговоренні з НКРЕ питань,
пов'язаних з визначенням Тарифів на постачання, а також при
прийнятті будь-яких рішень, пов'язаних з Ліцензованою діяльністю,
які можуть негативно вплинути на інтереси споживачів, за винятком
випадків, коли це передбачено законодавством України або
нормативними актами НКРЕ. 2.10. Ліцензіат не має права надавати Спорідненому
підприємству Перехресні субсидії за рахунок ліцензованої
діяльності, а також отримувати Перехресні субсидії від
Спорідненого підприємства для ліцензованої діяльності. 2.11. Ліцензіат в жодній формі не зловживає своїм монопольним
становищем, як це визначено в Законі України "Про обмеження
монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ) та інших актах чинного
законодавства України, зокрема, рішеннях Антимонопольного комітету
та НКРЕ. 2.12. Через шість місяців після отримання Ліцензії, а потім
через кожні шість місяців Ліцензіат складає і надсилає до НКРЕ
письмовий звіт про виконання ним вимог, викладених у пп.2.9-2.11,
за попередні шість місяців. НКРЕ в будь-який час може звільнити
тимчасово або безстроково Ліцензіата від зобов'язання подавати
такий звіт, про що надсилається письмове повідомлення.
3. Правила здійснення Ліцензованої діяльності
При здійсненні Ліцензованої діяльності Ліцензіат повинен
дотримуватися таких правил:
3.1. Щодо звітності: 3.1.1. Ліцензіат повинен надавати НКРЕ звітність передбачену
Мінфіном та Мінстатом України та додаткову звітність з
Ліцензованої діяльності, визначену НКРЕ в установленому порядку. 3.1.2. Ліцензіат повинен вести бухгалтерський облік і
готувати фінансові звіти з Ліцензованої діяльності окремо від
обліків та звітів з інших видів діяльності. Ліцензіат має
обгрунтовано розподіляти витрати між Ліцензованою та іншими видами
підприємницької діяльності і надсилати до НКРЕ, за її запитом,
пояснення, супроводжуючи їх необхідною документацією щодо
розподілу витрат. НКРЕ може відстрочити дію вимог цього пункту
повністю чи частково на період до одного року від Дати набуття
чинності Ліцензії.
3.2. Щодо надання та використання інформації: 3.2.1. Ліцензіат повинен надавати НКРЕ у тому вигляді і тоді,
як це буде обгрунтовано вимагатись НКРЕ, будь-яку інформацію, яку
НКРЕ буде вважати потрібною для виконання своїх обов'язків. 3.2.2. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ
про зміни: а) банківських реквізитів; б) установчих документів, що підлягають державній реєстрації
(перереєстрації). Якщо внесення змін (доповнень) до установчих документів
пов'язане із змінами місцезнаходження, найменування суб'єкта
підприємницької діяльності, то Ліцензіат повинен згідно з вимогою
п.5.13 Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької
діяльності незалежно від форм власності ліцензій на виробництво,
передачу та постачання електричної енергії, затвердженої
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
України від 09.09.98 N 1174 ( z0601-98 ), зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України 25.09.98 за N 601/3041, подати заяву
на переоформлення ліцензії. Підпункт 3.2.2 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики
N 483 ( z0291-99 ) від 07.04.99 )
3.2.3. Листування та повідомлення стосовно Умов та Правил
повинні здійснюватись у письмовій формі. 3.2.4. Ліцензіат має гарантувати, що будь-яка інформація, яку
він отримує в результаті здійснення своєї Ліцензованої діяльності,
не буде розголошуватись будь-кому, за винятком осіб, що здійснюють
Ліцензовану діяльність і уповноважені мати доступ до цієї
інформації, а також не буде використовуватись для проведення ним
будь-якої іншої, крім Ліцензованої, діяльності, за винятком
випадків: а) коли отримано попередню згоду у письмовій формі тих осіб
чи суб'єктів підприємницької діяльності, яких безпосередньо
стосується ця інформація; б) якщо інформація вже відома громадськості; в) якщо від Ліцензіата вимагається чи йому дозволено
розголосити інформацію для того щоб виконати Умови та Правила, за
вказівкою НКРЕ або згідно з законодавством України; г) якщо інформацію необхідно розголосити при здійсненні
дозволеної діяльності пов'язаної з Ліцензованою діяльністю. 3.2.5. Ліцензіат повинен гарантувати, що жодне Споріднене
підприємство не використовує будь-яку наявну у Ліцензіата
інформацію для отримання невиправданої конкурентної переваги; крім
того, він повинен гарантувати нерозголошення інформації будь-кому
(в тому числі тим, хто працює в іншому Спорідненому підприємстві),
хто може використовувати цю інформацію для одержання будь-якої
невиправданої конкурентної переваги. 3.2.6. Ліцензіат повинен розробити і подати до НКРЕ порядок
виконання вимог пп.3.2.4, 3.2.5 і вжити заходів, які можуть
обгрунтовано вимагатися НКРЕ для забезпечення нерозголошення
наявної у Ліцензіата інформації. На вимогу НКРЕ Ліцензіат повинен
надати НКРЕ інформацію щодо виконання ним вимог пп.3.2.4, 3.2.5.
3.3. Щодо Диспетчерського управління: 3.3.1. Ліцензіат повинен виконувати всі оперативні команди
органів Диспетчерського управління, їх вказівки і розпорядження
згідно з Нормативними документами та інструкціями. 3.3.2. Ліцензіат повинен забезпечити дотримання споживачами
оперативно-диспетчерської дисципліни згідно з Нормативними
документами та виконання ними всіх вимог, передбачених Правилами
користування електричною енергією. 3.3.3. Ліцензіат повинен надавати органам Диспетчерського
управління технічну документацію, звіти та інформацію, необхідну
їм для виконання їх функцій. 3.3.4. Ліцензіат повинен проводити із споживачами роботу з
Диспетчерського управління, протиаварійних заходів, режимів
споживання електричної енергії та інших питань згідно з
Нормативними документами 3.3.5. Ліцензіат повинен передати свої повноваження у
питаннях, з яких він не може самостійно проводити роботу із
споживачами, ліцензіатам, що здійснюють діяльність з передачі
електроенергії Місцевими (локальними) електромережами і мають в
своїй структурі орган Диспетчерського управління, що має бути
передбачено в договорах на користування електричною енергією та в
договорах на передачу електричної енергії. У випадках постачання
електроенергії безпосередньо від електромереж Державної
електричної компанії "Укрелектропередача" він може передати такі
повноваження також безпосередньо центральним органам
Диспетчерського управління, що має бути передбачено в договорах на
користування електричною енергією та в договорах з центральними
органами Диспетчерського управління.
3.4. Щодо дотримання законодавства України та Нормативних
документів: 3.4.1. Ліцензіат повинен діяти згідно із законодавством
України та іншими Нормативними документами. 3.4.2. Ліцензіат повинен дотримуватись Нормативних документів
щодо якості та надійності електропостачання.
3.5. Щодо сплати поточної плати: 3.5.1. Ліцензіат повинен сплачувати поточну плату за перший
місяць Ліцензованої діяльності на Дату набуття чинності Ліцензії
на рахунок НКРЕ в розмірі, встановленому для Ліцензіата. 3.5.2. У подальшому Ліцензіат сплачує поточну плату, яка
встановлюється НКРЕ згідно з її повноваженнями.

3.6. ( Пункт 3.6 вилучено на підставі Постанови
Нацкомелектроенергетики N 384 ( z0289-97 ) від 23.06.97 )

3.6. Щодо формування Тарифів на постачання та розрахунку
інших платежів: 3.6.1. Тарифи на постачання підлягають регулюванню і
затверджуються НКРЕ. Ліцензіатом коригуються вказані Тарифи на
постачання в залежності від інфляції згідно з методикою,
розробленою НКРЕ. 3.6.2. Ліцензіат має право одержувати від споживачів, яким
він постачає електричну енергію, плату за Роздрібним тарифом,
однією із складових частин якого є Тариф на постачання (додаток
N 2). 3.6.3. Тарифи на постачання встановлюються таким чином, щоб
забезпечити Ліцензіату достатні надходження коштів для
відшкодування його виправданих витрат та прибутку, а також
стимулювати його до скорочення цих витрат і підвищення
рентабельності його діяльності та забезпечення повноти отримання
коштів за поставлену споживачам електричну енергію. ( Пункт 3.6.3
із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики
N 1071 ( z0724-00 ) від 18.10.2000 ) 3.6.4. НКРЕ має право переглядати Тарифи на постачання
протягом першого року від Дати набуття чинності Ліцензії
будь-коли, в подальшому - через рік протягом двох років, а потім
через кожні три роки від Дати набуття чинності Ліцензії. НКРЕ може
вносити зміни до Тарифів на постачання виходячи з результатів
перегляду їх, який базується на даних фінансових звітів,
інформацій і планів Ліцензіата та інших ліцензіатів, що займаються
аналогічним видом діяльності. 3.6.5. Ліцензіат має право протягом одного року від Дати
набуття чинності Ліцензії звертатись до НКРЕ щодо перегляду
Тарифів на постачання. 3.6.6. Ліцензіат повинен протягом двох років від Дати набуття
чинності Ліцензії запропонувати НКРЕ змінити Тарифи на постачання
з метою удосконалити їх структуру. 3.6.7. Ліцензіат може отримувати додатковий прибуток шляхом
виконання додаткових робіт, що пов'язані з Ліцензованою
діяльністю. Ліцензіат повинен розробити методики розрахунку плати
за виконання додаткових робіт (далі - Методики) та затвердити їх в
НКРЕ протягом трьох місяців від Дати набуття чинності Ліцензії і в
майбутньому подавати на затвердження до НКРЕ будь-які пропозиції
щодо їх змін. Плата за виконання додаткових робіт встановлюється
таким чином, щоб відшкодувати виправдані витрати Ліцензіата. 3.6.8. Ліцензіат на вимогу НКРЕ повинен бути готовим в
будь-який час обгрунтувати відповідність структури Тарифів на
постачання та платежів структурі його витрат та прибутку. 3.6.9. Ліцензіат повинен опублікувати у засобах масової
інформації: а) тарифи на постачання, за п'ять днів до введення їх в дію; б) методики, протягом трьох місяців від Дати набуття чинності
Ліцензії; в) зміни до методик, за п'ять днів до введення в дію змін. Публікація повинна містити таку інформацію, що забезпечує
можливість будь-якій особі мати чітке уявлення про розмір
платежів, які вона повинна здійснювати та про структуру Тарифів на
постачання та інших платежів.
3.7. Щодо формування Роздрібних тарифів: 3.7.1. Ліцензіат має право одержувати від споживачів, яким
він постачає електричну енергію плату за Роздрібними Тарифами,
розрахованими згідно з вимогами п.3.8.4. 3.7.2. Ліцензіат повинен опублікувати у засобах масової
інформації детальну інформацію про Роздрібні тарифи за п'ять днів
до введення їх в дію. Публікація повинна містити таку інформацію, що забезпечує
можливість будь-якій особі зрозуміти розмір платежів та структуру
Роздрібних тарифів, включаючи кожний компонент розрахунку
Роздрібних тарифів. Ліцензіат повинен надати НКРЕ копії публікацій про Роздрібні
тарифи. 3.7.3. Ліцензіат повинен надавати виправдані фінансові
гарантії Оптовому ринку електричної енергії, виробникам
електричної енергії в яких він закуповує електричну енергію, та
ліцензіатам які передають його електричну енергію. 3.7.4. Роздрібний тариф на спожиту споживачами електроенергію
розраховується за формулою 1, як наведено нижче:
р м П Т = Ц x K + Т + Т ( 1 ) ij сз кор j і
р е: Т - Роздрібний тариф;

ij
—— ор ор —— н н

E (Ц х Е ) + E (Ц х Е ) +  C

—— р р —— -
Ц = ——————————————————————————————————————— - сз —— ор —— н

E Е + E Е

—— р —— - середня Закупівельна ціна електроенергії за відповідний
розрахунковий період; i - група споживачів, згідно з додатком 2;
j - клас напруги, на якому споживають електроенергію
споживачі;

К - коефіцієнт корекції витрат електроенергії; кор
м Т - тариф на передачу на відповідному класі напруги; j
п Т - тариф на постачання для відповідної групи споживачів, i гідно з додатком 2;

ор

Ц - закупівельна ціна електроенергії на Оптовому ринку р лектричної енергії протягом кожної години за відповідний
розрахунковий період; ор Е - кількість електричної енергії, закупленої Ліцензіатом на р птовому ринку електричної енергії протягом кожної години, за
відповідний розрахунковий період; н Ц - закупівельна ціна, за якою Ліцензіат закупив електричну
енергію у виробника, що не продає електричну енергію на Оптовому
ринку електричної енергії, протягом кожної години за відповідний
розрахунковий період; н Е - кількість електричної енергії, закупленої у виробника,
що не продає електричну енергію на Оптовому ринку електричної
енергії, протягом кожної години за відповідний розрахунковий
період;  C - відхилення величини сплати за спожиту електроенергію в
гривнях, яке використовується Ліцензіатом для врахування різниці
між прогнозованою та фактичною оптовою ціною на електричну енергію
при розрахунку Роздрібного тарифу. У розрахунках Роздрібного тарифу відповідним розрахунковим
періодом є період, протягом якого вимірюються обсяги споживання. Роздрібний тариф, розрахований згідно з вимогами цього
пункту, на спожиту електроенергію населенням, яке має право
користуватися Пільговими тарифами, повинен змінюватись згідно із
законодавством України. Підпункт 3.7.4 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики
N 384 ( z0289-97 ) від 23.06.97; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацкомелектроенергетики N 1071 ( z0724-00 ) від
18.10.2000 )
3.8. Щодо постачання електричної енергії споживачам: 3.8.1. Ліцензіат повинен пропонувати електропостачання на
недискримінаційній основі всім споживачам, які знаходяться на
географічній території (додаток N 1). 3.8.2. Ліцензіат може відмовити споживачу в укладанні
договору на користування електричною енергією, якщо це може
призвести до порушення Ліцензіатом Умов та Правил. 3.8.3. Ліцензіат повинен постачати електричну енергію
споживачам, які мають право користуватися Пільговими тарифами. 3.8.4. Ліцензіат повинен готувати та вести точні записи
розміру дотацій, які надаються споживачам, що мають право
користуватися Пільговими тарифами або одержувати інші дотації,
згідно з іншими дотаційними програмами, яким він постачає
електроенергію та надавати цю інформацію НКРЕ на її вимогу.
Ліцензіат повинен протягом 30 днів від Дати набуття чинності
Ліцензії: а) підготувати перелік споживачів, які мають право
користуватись Пільговими Тарифами або одержувати інші дотації; б) визначити структуру Пільгових тарифів або дотацій для
кожного із споживачів, які мають право на такі пільги або дотації; в) визначити обсяг електроенергії, яку споживають споживачі,
що мають право на пільги та дотації; г) підготувати розрахунок обсягу необхідних дотацій для
споживачів, що мають право на пільги та дотації. Ліцензіат повинен щомісяця поновлювати цю інформацію і
зберігати її протягом 12 місяців. 3.8.5. Ліцензіат має право на одержання Дотаційних
сертифікатів від НКРЕ, які повинні дорівнювати сумі дотацій,
наданих Ліцензіатом споживачам, що мають право на користування
Пільговими Тарифами або на отримання інших дотацій, згідно з
дотаційними програмами, якщо ці дотації не покриваються іншими
джерелами фінансування. Ліцензіат має право використовувати одержані Дотаційні
сертифікати згідно з умовами їх обігу на Оптовому ринку
електричної енергії. 3.8.6. Ліцензіат має право припинити електропостачання
будь-якому споживачу, якщо дії споживача привели або можуть
призвести до порушення Ліцензіатом Умов та Правил. 3.8.7. У випадку виникнення спірних питань між Ліцензіатом та
суб'єктом підприємницької діяльності або споживачем, які шляхом
переговорів не вирішені, ці питання передаються на розгляд НКРЕ
відповідно до її компетенції.
3.10. Щодо ліквідації, реорганізації у формі злиття,
приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження
більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна)
Ліцензіата. 3.10.1. У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття,
приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження
більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна)
Ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕ для визначення
відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам. Розділ 3 доповнено пунктом 3.10 згідно з Постановою
Нацкомелектроенергетики N 483 ( z0291-99 ) від 07.04.99 )
4. Контроль за здійсненням Ліцензованої діяльності
4.1. НКРЕ та її уповноважені представники мають право доступу
на територію, до обладнання та документів Ліцензіата для перевірки
його Ліцензованої діяльності, а Ліцензіат має надавати їм
необхідну допомогу в перевірці його Ліцензованої діяльності, якщо
це необхідно НКРЕ для забезпечення контролю за Ліцензованою
діяльністю Ліцензіата. 4.2. НКРЕ може розпочати перевірку Ліцензованої діяльності
Ліцензіата за власною ініціативою чи за скаргою будь-якої третьої
сторони, при наявності обгрунтованих підстав. НКРЕ має
контролювати дотримання Ліцензіатом Умов та Правил, здійснювати
аналіз звітності, наданої Ліцензіатом, а також може в будь-який
час перевірити Ліцензовану діяльність або бухгалтерский облік щодо
ліцензованої діяльності Ліцензіата чи вимагати призначення
аудиторської перевірки їх. 4.3. НКРЕ може переглядати тарифи Ліцензіата та/чи
застосувати будь-які інші заходи в межах її повноважень, які вона
буде вважати необхідними для захисту інтересів споживачів, якщо в
результаті перевірку НКРЕ зробить висновок, що Ліцензіат не
виконує вимогу п.2.5 чи п.3.7.8. 4.4. Якщо в результаті перевірки НКРЕ зробить висновок, що
Ліцензіат не виконує вимогу п.2.6, то вона може обмежити або
заборонити Ліцензіату займатись тим видом діяльності, який
перешкоджає або може перешкоджати належному виконанню Ліцензіатом
Ліцензованої діяльності та/чи застосувати будь-які інші заходи в
межах її повноважень. 4.5. Ліцензіат повинен повідомити НКРЕ про будь-які
відхилення від Умов та Правил протягом одного тижня після того, як
Ліцензіату стає відомо про такі відхилення. 4.6. Ліцензіат повинен виконувати постанови чи розпорядження
НКРЕ щодо усунення порушення Умов та Правил, які видаються згідно
з заходами, наведеними нижче: а) НКРЕ письмово надсилає Ліцензіату повідомлення про
конкретний розділ Умов та Правил, який він порушив або не виконав; б) якщо через 15 діб після такого повідомлення Ліцензіат ще
не усунув порушення Умов та Правил, НКРЕ видає Ліцензіату
постанову чи розпорядження про усунення порушення Умов та Правил; в) якщо Ліцензіат не виконав постанову чи розпорядження про
усунення порушення Умов та Правил у термін, встановлений НКРЕ та
зазначений у постанові чи розпорядженні, вважається, що Ліцензіат
не виконав постанови чи розпорядження НКРЕ; г) у випадку, коли Ліцензіат не виконав постанову чи
розпорядження НКРЕ про усунення порушень Умов та Правил, НКРЕ може
вжити заходів згідно з розділом 6 цих Умов та Правил; д) у випадках, коли дії Ліцензіата поставили під загрозу
здоров'я та безпеку будь-якої особи або цілісність її майна, НКРЕ
має право негайно призупинити діяльність Ліцензіата без будь-якого
попереднього повідомлення. 4.7. Уповноважені представники Міненерго, Держкоматому, інших
відомств мають право доступу на територію Ліцензіата для перевірки
його діяльності з питань, що належать до компетенції цих
міністерств та відомств згідно із законодавчими та нормативними
актами України. Їх розпорядження щодо усунення порушень
обов'язкові для виконання.
5. Внесення змін та доповнень до Умов та Правил
5.1. НКРЕ протягом першого року від Дати набуття чинності
Ліцензії без згоди Ліцензіата може переглядати за погодженням з
Міненерго, Держкоматомом та Антимонопольним комітетом України
Умови та Правила і вносити відповідні зміни до Умов та Правил.
Письмове повідомлення про це надсилається Ліцензіату за 30 діб до
введення змін в дію. Ці зміни публікуються у всеукраїнській газеті за рахунок
НКРЕ. 5.2. НКРЕ також має право вносити зміни та доповнення до Умов
та Правил при: а) внесенні змін і доповнень до актів законодавства України; б) виконанні рішень Антимонопольного комітету України чи
арбітражного суду. Такі зміни повинні відповідати положенням, викладеним у цих
актах законодавства та рішеннях, і публікуватися у всеукраїнській
газеті за рахунок НКРЕ; 5.3. Пропозиції щодо змін та доповнень до Умов та Правил,
крім випадків, передбачених пп.5.1, 5.2, можуть висуватися як
НКРЕ, так і Ліцензіатом. Пропозиції повинні бути обгрунтованими.
Якщо сторони дійшли згоди щодо запропонованих змін до Умов та
Правил, тоді Умови та Правила відповідно змінюються. Якщо сторони не дійшли згоди щодо внесення до Умов та Правил
змін, що пропонуються НКРЕ і метою яких є запобігання зловживанню
монопольним становищем Ліцензіата, НКРЕ може звертатися до
Антимонопольного комітету України, в межах його компетенції. 5.4. Зміни, внесені до Умов та Правил, за винятком змін
згідно з пп.5.1. 5.2., мають публікуватися у всеукраїнській газеті
за рахунок Ліцензіата.
6. Зупинення дії та анулювання ліцензії
6.1. За поданням Міненерго, Держкоматому чи Антимонопольного
комітету України (стосовно справ, які належать до їх компетенції)
або за власною ініціативою, НКРЕ може зупинити дію Ліцензії, якщо: а) Ліцензіат не заперечує проти рішення НКРЕ зупинити дію
Ліцензії; б) Ліцензіат не виконав постанову чи розпорядження НКРЕ про
усунення порушень Умов та Правил. 6.2. НКРЕ, приймаючи рішення щодо зупинення дії Ліцензії,
згідно з підпунктом б) пункту 6.1. Умов та Правил, має
дотримуватися наступного порядку: а) НКРЕ повинна письмово повідомити Ліцензіата про
невиконання постанови чи розпорядження НКРЕ; б) протягом терміну, визначеного НКРЕ, Ліцензіат має
надіслати НКРЕ письмову відповідь з поясненням причин невиконання
постанови чи розпорядження НКРЕ про усунення порушення Умов та
Правил; в) якщо у ході розслідування невиконання постанови чи
розпорядження НКРЕ про усунення порушення Умов та Правил Ліцензіат
не зміг довести правомірність своїх дій, НКРЕ встановлює термін
усунення порушення Умов та Правил, про що інформує Ліцензіата
письмово; г) НКРЕ може відкласти термін усунення порушення вимог Умов
та Правил на більш пізній строк, якщо Ліцензіат не зміг своєчасно
усунути порушення Умов та Правил, на що були обгрунтовані
підстави, про які Ліцензіат письмово повідомив НКРЕ; д) якщо Ліцензіат виконав постанову чи розпорядження про
усунення порушень Умов та Правил в обумовлений термін, Ліцензіат
повинен повідомити про це НКРЕ, а НКРЕ повинна письмово
підтвердити виконання Ліцензіатом відповідної постанови чи
розпорядження; є) якщо Ліцензіат не виконав постанову чи розпорядження НКРЕ
про усунення порушень Умов та Правил у визначений термін, НКРЕ
може прийняти рішення про зупинення дії Ліцензії на визначений
термін. Якщо дія Ліцензії зупинена, НКРЕ визначає умови, які
Ліцензіат повинен виконати для відновлення дії Ліцензії. 6.3. Ліцензіат має право висловити незгоду з висунутими до
нього вимогами на відкритих засіданнях НКРЕ. 6.4. НКРЕ приймає рішення про анулювання Ліцензії у випадках,
якщо: а) строк зупинення дії Ліцензії закінчився, а рішення про її
зупинення у встановленому порядку не скасовано; б) Ліцензіат припинив Ліцензовану діяльність за своєю
ініціативою в установленому порядку; в) Ліцензіат припинив Ліцензовану діяльність на підставі
рішення Антимонопольного комітету України, суду або арбітражного
суду; г) діяльність Ліцензіата не відповідає вимогам законодавства
України; д) з інших причин, обумовлених законодавством України. Ліцензіат має право оскаржити рішення НКРЕ до
Антимонопольного комітету України, суду чи арбітражного суду
згідно з її компетенцією визначеною законодавством України.

( Пункт 6.5 виключено на підставі Постанови
Нацкомелектроенергетики N 483 ( z0291-99 ) від 07.04.99 )

Додаток N 1

до Умов та Правил здійснення підприємницької

діяльності з постачання електричної енергії

за регульованим тарифом
__________________________________________________________________

(Назва Ліцензіата)
Територія здійснення Ліцензованої діяльності
__________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(Опис території, на якій Ліцензіат має право здійснювати
Ліцензовану діяльність; докладні карти географічних територій)

Додаток N 2

до Умов та Правил здійснення підприємницької

діяльності з постачання електричної енергії

за регульованим тарифом
__________________________________________________________________

Назва Ліцензіата
Тарифи на постачання електричної енергії ————————————————————————————————————————————————————————————————— Група споживачів (i) |Тариф на постачання електричної енергії| ————————————————————————+———————————————————————————————————————| 1. Промислові та прирів-| | нені до них, комерційні,| | сільськогосподарські | | споживачі-виробники, | | непромислові споживачі | __________________ за кВтг | ————————————————————————+———————————————————————————————————————| 2. Населення | __________________ за кВтг | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Ліцензіат повинен коригувати Тарифи на постачання залежно від
інфляції згідно з методикою розробленою НКРЕ.
Зміст
1. Загальні положення 2. Умови здійснення Ліцензованої діяльності
3. Правила здійснення Ліцензованої діяльності 3.1. Щодо звітності 3.2. Щодо надання та використання інформації 3.3. Щодо Диспетчерського управління 3.4. Щодо дотримання законодавства України та Нормативних
документів 3.5. Щодо сплати поточної плати 3.6. Щодо взаємовідносин з Радою споживачів 3.7. Щодо формування Тарифів на постачання та розрахунку
інших платежів 3.8. Щодо формування Роздрібних тарифів 3.9. Щодо постачання електричної енергії споживачам
4. Контроль за здійсненням Ліцензованої діяльності 5. Внесення змін та доповнень до Умов та Правил 6. Зупинення дії та анулювання Ліцензії 7. Територія здійснення Ліцензованої діяльності ( Додаток
N 1). 8. Тарифи на постачання електричної енергії (Додаток N 2).

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: