open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 483 від 07.04.99 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

6 травня 1999 р.
vd990407 vn483 за N 291/3584

Про внесення змін та доповнень до нормативних актів

з питань регулювання підприємницької діяльності в

електроенергетиці

З метою приведення нормативних актів з питань регулювання
підприємницької діяльності в електроенергетиці у відповідність до
законів України "Про підприємництво" ( 698-12 ) та "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити зміни та доповнення до нормативних актів з питань
регулювання підприємницької діяльності в електроенергетиці
(затверджених постановами НКРЕ: від 08.02.96 N 3 ( z0174-96 ),
зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 10.04.96 за
N 174/1199; від 13.06.96 N 15 ( z0408-96 ), зареєстрованою у
Міністерстві юстиції України 26.07.96 за N 408/1433; від 11.10.96
N 152 ( z0637-96 ), зареєстрованою у Міністерстві юстиції України
31.10.96 за N 637/1662; від 13.06.96 N 15/1 ( z0433-96 ),
зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 08.08.96 за
N 433/1458; від 12.08.96 N 36 ( z0448-96 ), зареєстрованою у
Міністерстві юстиції України 14.08.96 за N 448/1473; від 16.12.96
N 256 ( z0759-96 ), зареєстрованою у Міністерстві юстиції України
30.12.96 за N 759/1784), що додаються.
Голова Комісії З.Буцьо
Затверджено

Постанова Національної комісії

регулювання електроенергетики

України 07.04.99 N 483
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 травня 1999 р.

за N 291/3584
Зміни та доповнення до нормативних актів з питань
регулювання підприємницької діяльності в електроенергетиці
1. В Умовах та Правилах здійснення підприємницької діяльності
з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ
від 08.02.96 N 3 ( z0174-96 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 10.04.96 за N 174/1199: у пункті 1.4 визначення "Споріднене підприємство" викласти в
такій редакції: "а) будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано,
повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків): володіє частками (акціями, паями) статутного фонду або
активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності; управляє частками (акціями, паями) статутного фонду іншого
суб'єкта підприємницької діяльності; користується на правах оренди активами (майном) іншого
суб'єкта підприємницької діяльності; б) будь-яке підприємство: частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого
прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25
відсотків) перебувають у власності іншого суб'єкта підприємницької
діяльності; частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або
опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків)
перебувають в управлінні іншого суб'єкта підприємницької
діяльності; активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або
частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у користуванні на
правах оренди іншого суб'єкта підприємницької діяльності; в) будь-яке підприємство, пов'язане хоча б з одним
Ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у частинах "а",
"б" цього визначення, відносинами контролю відповідно до статті 1
Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності"
( 2132-12 );
пункт 2.1 після слова "Ліцензіат" доповнити словами "разом із
Спорідненими підприємствами";
пункт 2.2 після слів "Якщо у власності або експлуатації
Ліцензіата" доповнити словами "разом із Спорідненими
підприємствами";
підпункт 3.5.5 викласти в такій редакції: "3.5.5. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ
про зміни: а) банківських реквізитів; б) установчих документів, що підлягають державній реєстрації
(перереєстрації). Якщо внесення змін (доповнень) до установчих документів
пов'язане із змінами місцезнаходження, найменування суб'єкта
підприємницької діяльності, то Ліцензіат повинен згідно з вимогою
п.5.13 Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької
діяльності незалежно від форм власності ліцензій на виробництво,
передачу та постачання електричної енергії, затвердженої
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
України від 09.09.98 N 1174 ( z0601-98 ), зареєстрованої у
Міністерстві юстиції 25.09.98 за N 601/3041, подати заяву на
переоформлення ліцензії";
розділ 3 доповнити пунктом 3.8 такого змісту: "3.8. Щодо ліквідації, реорганізації у формі злиття,
приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження
більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна)
Ліцензіата 3.8.1. У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття,
приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження
більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна)
Ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕ для визначення
відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам"; пункт 6.5 виключити.
2. В Умовах та Правилах здійснення підприємницької діяльності
з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними
мережами, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15
( z0408-96 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
26.07.96 за N 408/1433: у пункті 1.4 визначення "Споріднене підприємство" викласти в
такій редакції: "а) будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано,
повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків): володіє частками (акціями, паями) статутного фонду або
активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності; управляє частками (акціями, паями) статутного фонду іншого
суб'єкта підприємницької діяльності; користується на правах оренди активами (майном) іншого
суб'єкта підприємницької діяльності; б) будь-яке підприємство: частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого
прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25
відсотків) перебувають у власності іншого суб'єкта підприємницької
діяльності; частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або
опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків)
перебувають в управлінні іншого суб'єкта підприємницької
діяльності; активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або
частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у користуванні на
правах оренди іншого суб'єкта підприємницької діяльності; в) будь-яке підприємство, пов'язане хоча б з одним
Ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у частинах "а",
"б" цього визначення, відносинами контролю відповідно до статті 1
Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності"
( 2132-12 );
підпункт 3.2.2 викласти в такій редакції: "3.2.2. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ
про зміни: а) банківських реквізитів; б) установчих документів, що підлягають державній реєстрації
(перереєстрації). Якщо внесення змін (доповнень) до установчих документів
пов'язане із змінами місцезнаходження, найменування суб'єкта
підприємницької діяльності, то Ліцензіат повинен згідно з вимогою
п.5.13 Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької
діяльності незалежно від форм власності ліцензій на виробництво,
передачу та постачання електричної енергії, затвердженої
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
України від 09.09.98 N 1174 ( z0601-98 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 25.09.98 за N 601/3041, подати заяву
на переоформлення ліцензії";
розділ 3 доповнити пунктом 3.12 такого змісту: "3.12. Щодо ліквідації, реорганізації у формі злиття,
приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження
більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна)
Ліцензіата 3.12.1. У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття,
приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження
більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна)
Ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕ для визначення
відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам"; пункт 6.5 виключити.
3. В Умовах та Правилах здійснення підприємницької діяльності
з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними
електричними мережами, затверджених постановою НКРЕ від 11.10.96
N 152 ( z0637-96 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
31.10.96 за N 637/1662: у пункті 1.4 визначення "Споріднене підприємство" викласти в
такій редакції: "а) будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано,
повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків): володіє частками (акціями, паями) статутного фонду або
активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності; управляє частками (акціями, паями) статутного фонду іншого
суб'єкта підприємницької діяльності; користується на правах оренди активами (майном) іншого
суб'єкта підприємницької діяльності; б) будь-яке підприємство: частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого
прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25
відсотків) перебувають у власності іншого суб'єкта підприємницької
діяльності; частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або
опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків)
перебувають в управлінні іншого суб'єкта підприємницької
діяльності; активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або
частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у користуванні на
правах оренди іншого суб'єкта підприємницької діяльності; в) будь-яке підприємство, пов'язане хоча б з одним
Ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у частинах "а",
"б" цього визначення, відносинами контролю відповідно до статті 1
Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності"
( 2132-12 );
підпункт 3.2.2 викласти в такій редакції: "3.2.2. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ
про зміни: а) банківських реквізитів; б) установчих документів, що підлягають державній реєстрації
(перереєстрації). Якщо внесення змін (доповнень) до установчих документів
пов'язане із змінами місцезнаходження, найменування суб'єкта
підприємницької діяльності, то Ліцензіат повинен згідно з вимогою
п.5.13 Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької
діяльності незалежно від форм власності ліцензій на виробництво,
передачу та постачання електричної енергії, затвердженої
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
України від 09.09.98 N 1174 ( z0601-98 ), зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України 25.09.98 за N 601/3041, подати заяву
на переоформлення ліцензії";
розділ 3 доповнити пунктом 3.13 такого змісту: "3.13. Щодо ліквідації, реорганізації у формі злиття,
приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження
більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна)
Ліцензіата 3.13.1. У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття,
приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження
більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна)
Ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕ для визначення
відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам"; пункт 6.5 виключити.
4. В Умовах та Правилах здійснення підприємницької діяльності
з постачання електричної енергії за регульованим тарифом,
затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15/1 ( z0433-96 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.08.96 за
N 433/1458: у пункті 1.4 визначення "Споріднене підприємство" викласти в
такій редакції: "а) будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано,
повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків): володіє частками (акціями, паями) статутного фонду або
активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності; управляє частками (акціями, паями) статутного фонду іншого
суб'єкта підприємницької діяльності; користується на правах оренди активами (майном) іншого
суб'єкта підприємницької діяльності; б) будь-яке підприємство: частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого
прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25
відсотків) перебувають у власності іншого суб'єкта підприємницької
діяльності; частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або
опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків)
перебувають в управлінні іншого суб'єкта підприємницької
діяльності; активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або
частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у користуванні на
правах оренди іншого суб'єкта підприємницької діяльності; в) будь-яке підприємство, пов'язане хоча б з одним
Ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у частинах "а",
"б" цього визначення, відносинами контролю відповідно до статті 1
Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності"
( 2132-12 );
підпункт 3.2.2 викласти в такій редакції: "3.2.2. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ
про зміни: а) банківських реквізитів; б) установчих документів, що підлягають державній реєстрації
(перереєстрації). Якщо внесення змін (доповнень) до установчих документів
пов'язане із змінами місцезнаходження, найменування суб'єкта
підприємницької діяльності, то Ліцензіат повинен згідно з вимогою
п.5.13 Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької
діяльності незалежно від форм власності ліцензій на виробництво,
передачу та постачання електричної енергії, затвердженої
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
України від 09.09.98 N 1174 ( z0601-98 ), зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України 25.09.98 за N 601/3041, подати заяву
на переоформлення ліцензії";
розділ 3 доповнити пунктом 3.10 такого змісту: "3.10. Щодо ліквідації, реорганізації у формі злиття,
приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження
більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна)
Ліцензіата 3.10.1. У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття,
приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження
більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна)
Ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕ для визначення
відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам"; пункт 6.5 виключити.
5. В Умовах та Правилах здійснення підприємницької діяльності
з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом,
затверджених постановою НКРЕ від 12.08.96 N 36 ( z0448-96 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.08.96 за
N 448/1473: у пункті 1.4 визначення "Споріднене підприємство" викласти в
такій редакції: "а) будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано,
повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків): володіє частками (акціями, паями) статутного фонду або
активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності; управляє частками (акціями, паями) статутного фонду іншого
суб'єкта підприємницької діяльності; користується на правах оренди активами (майном) іншого
суб'єкта підприємницької діяльності; б) будь-яке підприємство: частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого
прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25
відсотків) перебувають у власності іншого суб'єкта підприємницької
діяльності; частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або
опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків)
перебувають в управлінні іншого суб'єкта підприємницької
діяльності; активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або
частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у користуванні на
правах оренди іншого суб'єкта підприємницької діяльності; в) будь-яке підприємство, пов'язане хоча б з одним
Ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у частинах "а",
"б" цього визначення, відносинами контролю відповідно до статті 1
Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності"
( 2132-12 );
підпункт 3.2.2 викласти в такій редакції: "3.2.2. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ
про зміни: а) банківських реквізитів; б) установчих документів, що підлягають державній реєстрації
(перереєстрації). Якщо внесення змін (доповнень) до установчих документів
пов'язане із змінами місцезнаходження, найменування суб'єкта
підприємницької діяльності, то Ліцензіат повинен згідно з вимогою
п.5.13 Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької
діяльності незалежно від форм власності ліцензій на виробництво,
передачу та постачання електричної енергії, затвердженої
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
України від 09.09.98 N 1174 ( z0601-98 ), зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України 25.09.98 за N 601/3041, подати заяву
на переоформлення ліцензії";
розділ 3 доповнити пунктом 3.10 такого змісту: "3.10. Щодо ліквідації, реорганізації у формі злиття,
приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження
більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна)
Ліцензіата 3.10.1. У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття,
приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження
більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна)
Ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕ для визначення
відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам"; пункт 6.5 виключити.
6. В Умовах та Правилах здійснення підприємницької діяльності
з оптового постачання електричної енергії, затверджених постановою
НКРЕ від 16.12.96 N 256 ( z0759-96 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 30.12.96 за N 759/1784: у пункті 1.4 визначення "Споріднене підприємство" викласти в
такій редакції: "а) будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано,
повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків): володіє частками (акціями, паями) статутного фонду або
активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності; управляє частками (акціями, паями) статутного фонду іншого
суб'єкта підприємницької діяльності; користується на правах оренди активами (майном) іншого
суб'єкта підприємницької діяльності; б) будь-яке підприємство: частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого
прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25
відсотків) перебувають у власності іншого суб'єкта підприємницької
діяльності; частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або
опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків)
перебувають в управлінні іншого суб'єкта підприємницької
діяльності; активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або
частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у користуванні на
правах оренди іншого суб'єкта підприємницької діяльності; в) будь-яке підприємство, пов'язане хоча б з одним
Ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у частинах "а",
"б" цього визначення, відносинами контролю відповідно до статті 1
Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності"
( 2132-12 );
підпункт 3.2.2 викласти в такій редакції: "3.2.2. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ
про зміни: а) банківських реквізитів; б) установчих документів, що підлягають державній реєстрації
(перереєстрації). Якщо внесення змін (доповнень) до установчих документів
пов'язане із змінами місцезнаходження, найменування суб'єкта
підприємницької діяльності, то Ліцензіат повинен згідно з вимогою
п.5.13 Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької
діяльності незалежно від форм власності ліцензій на виробництво,
передачу та постачання електричної енергії, затвердженої
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
України від 09.09.98 N 1174 ( z0601-98 ), зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України 25.09.98 за N 601/3041, подати заяву
на переоформлення ліцензії";
розділ 3 доповнити пунктом 3.12 такого змісту: "3.12. Щодо ліквідації, реорганізації у формі злиття,
приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження
більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна)
Ліцензіата 3.12.1. У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття,
приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження
більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна)
Ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕ для визначення
відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам"; пункт 6.5 виключити.
Начальник Юридичного управління О.Самборська

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: