open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 36 від 12.08.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

14 серпня 1996 р.
vd960812 vn36 за N 448/1473

Про затвердження Умов та Правил здійснення

підприємницької діяльності з постачання електричної

енергії за нерегульованим тарифом

Згідно з Указом Президента України від 14 березня 1995 року
N 213 ( 213/95 ) Національна комісія з питань регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Умови та Правила здійснення підприємницької
діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим
тарифом (додаються).
Член Комісії О.Гридасов
Затверджено

постановою Національної

комісії з питань регулювання

електроенергетики України

N 36 від 12 серпня 1996 року
Умови та правила

здійснення підприємницької діяльності з постачання

електричної енергії за нерегульованим тарифом
1. Загальні положення
1.1. Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом ( далі -
Умови та Правила) розроблені відповідно до Закону України "Про
підприємництво" ( 698-12 ). 1.2. Якщо будь-яке з положень цих Умов та Правил втрачає
чинність, воно виключається з Умов та Правил, а решта залишаються
чинними. 1.3. Ліцензія не може передаватися третім особам. 1.4. В Умовах та Правилах вживаються такі визначення:
Ліцензована діяльність Діяльність, що пов'язана з постачанням

електричної енергії за нерегульованим

тарифом, на здійснення якої Ліцензіат

отримав право від НКРЕ.
Дата набуття чинності Дата реєстрації Ліцензії НКРЕ.
Ліцензії
Ліцензія Спеціальний дозвіл, виданий НКРЕ

Ліцензіату.
Ради споживачів Ради, що створює НКРЕ для захисту

інтересів споживачів.
Споріднене підприємство Будь-яке підприємство, яке:

1. Безпосередньо або опосередковано

перебуває у власності Ліцензіата;

2. Є повним або частковим власником

Ліцензіата (як безпосереднім, так і

опосередкованим);

3. Повністю або частково, безпосередньо

або опосередковано перебуває у власності

тієї ж компанії, що є власником

Ліцензіата.
Диспетчерське управління Процес управління діяльністю з

виробництва, передачі та постачання

електричної енергії з метою забезпечення

надійної роботи енергосистеми, ведення

режиму навантаження енергетичної системи

згідно з вимогами Нормативних

документів.
Оптовий ринок Договірне об'єднання суб'єктів
електричної енергії підприємницької діяльності, що отримали

від НКРЕ ліцензії на право здійснення

діяльності з виробництва та постачання

електричної енергії та підписали договір

між членами Оптового ринку електричної

енергії України.
Нормативні документи Нормативні акти Кабінету Міністрів

України, НКРЕ, Міненерго, міжгалузеві

нормативні акти інших міністерств і

відомств та державні стандарти.
Місцеві (локальні) Електричні мережі, якими передається
електричні мережі електрична енергія Ліцензіата.
2. Умови здійснення Ліцензованої діяльності
Здійснення підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії за нерегульованим тарифом можливе при
виконанні таких умов: 2.1. Ліцензіат у будь-який час повинен мати лише одну
Ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом. Ця умова
не обмежує права Ліцензіата мати ліцензії на інші види діяльності. 2.2. Ліцензіат не повинен займатися Ліцензованою діяльністю
на території здійснення ним ліцензованої діяльності з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом. 2.3. Ліцензіат разом із Спорідненими підприємствами може
здійснювати Ліцензовану діяльність в обсягах, що не перевищують
15 відсотків загального обсягу споживання електроенергії в
Україні. 2.4. Ліцензіат повинен закуповувати електроенергію на
Оптовому ринку електричної енергії України відповідно до Умов його
діяльності. Ліцензіат має право постачати електричну енергію, вироблену
електроенергетичними потужностями, що перебувають в його власності
або в тимчасовому користуванні на умовах оренди, якщо вона не
підлягає продажу на Оптовому ринку електричної енергії. Як виняток, НКРЕ має право дозволити здійснити постачання
такої електроенергії фізичною чи юридичною особою без одержання
Ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом. 2.5. Ліцензіат не здійснює в жодній формі монопольної
діяльності, як це визначено в Законі України "Про обмеження
монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ) та інших актах
законодавства, зокрема, рішеннях Антимонопольного комітету та
НКРЕ. Ліцензіат не повинен протидіяти іншим електропостачальникам
здійснювати Ліцензовану діяльність з постачання електричної
енергії.
3. Правила здійснення Ліцензованої діяльності
При здійсненні Ліцензованої діяльності Ліцензіат повинен
дотримуватися таких правил: 3.1. Щодо звітності: 3.1.1. Ліцензіат повинен надавати НКРЕ звітність, передбачену
Мінфіном та Мінстатом України, та додаткову звітність з
Ліцензованої діяльності, визначену НКРЕ в установленому порядку. 3.1.2. Ліцензіат повинен вести бухгалтерський облік і
готувати фінансові звіти з Ліцензованої діяльності окремо від
обліків та звітів з інших видів діяльності. Ліцензіат має
обгрунтовано розподіляти витрати між Ліцензованою та іншими видами
підприємницької діяльності і надсилати до НКРЕ, за її запитом,
пояснення, супроводжуючи їх необхідною документацією щодо
розподілу витрат. НКРЕ може відстрочити дію вимог цього пункту
повністю чи частково на період до одного року від Дати набуття
чинності Ліцензії.
3.2. Щодо надання та використання інформації: 3.2.1. Ліцензіат повинен надавати НКРЕ у тому вигляді і тоді,
як це буде обгрунтовано вимагатись НКРЕ, будь-яку інформацію, яку
НКРЕ буде вважати необхідною для виконання своїх обов'язків. 3.2.2. Ліцензіат повинен протягом 10-ти днів повідомити НКРЕ
про зміни: а) юридичної адреси та/або банківських реквізитів; б) установчих документів, що підлягають державній реєстрації
(перереєстрації). НКРЕ у 10-денний термін з дня надходження зазначених
документів приймає відповідне рішення про внесення змін до
Ліцензії, або інформує Ліцензіата про необхідність подання
повторної заяви згідно з вимогою п.6.5. 3.2.3. Листування та повідомлення стосовно Умов та Правил
повинні здійснюватись у письмовій формі. 3.2.4. Ліцензіат має гарантувати, що будь-яка інформація, яку
він отримує в результаті здійснення своєї Ліцензованої діяльності,
не буде розголошуватись будь-кому, за винятком осіб, що здійснюють
Ліцензовану діяльність і уповноважені мати доступ до цієї
інформації, а також не буде використовуватись для проведення ним
будь-якої іншої, крім Ліцензованої, діяльності, за винятком
випадків: а) коли отримано попередню згоду у письмовій формі тих осіб
чи суб'єктів підприємницької діяльності, яких безпосередньо
стосується ця інформація; б) якщо інформація вже відома громадськості; в) якщо від Ліцензіата вимагається чи йому дозволено
розголосити інформацію для того, щоб виконати Умови та Правила, за
вказівкою НКРЕ або згідно із законодавством України; г) якщо інформацію необхідно розголосити при здійсненні
дозволеної діяльності, пов'язаної з Ліцензованою діяльністю. 3.2.5. Ліцензіат повинен гарантувати, що жодне Споріднене
підприємство не використовує будь-яку наявну у Ліцензіата
інформацію для отримання необгрунтованої конкурентної переваги;
крім того, він повинен гарантувати нерозголошення інформації
будь-кому (у тому числі тим, хто працює в іншому Спорідненому
підприємстві), хто може використовувати цю інформацію для
одержання будь-якої невиправданої конкурентної переваги. 3.2.6. Ліцензіат повинен розробити і подати до НКРЕ порядок
виконання вимог пп.3.2.4, 3.2.5 і вжити заходів, які можуть
обгрунтовано вимагатися НКРЕ для забезпечення нерозголошення
наявної у Ліцензіата інформації. На вимогу НКРЕ Ліцензіат повинен
надати НКРЕ інформацію щодо виконання ним вимог пп.3.2.4, 3.2.5.
3.3. Щодо Диспетчерського управління: 3.3.1. Ліцензіат повинен виконувати всі оперативні команди
органів Диспетчерського управління та їх вказівки згідно з
Нормативними документами та інструкціями. 3.3.2. Ліцензіат повинен забезпечити дотримання споживачами
оперативно-диспетчерської дисципліни згідно з Нормативними
документами та виконання ними всіх вимог, передбачених Правилами
користування електричною енергією. 3.3.3. Ліцензіат повинен надавати органам Диспетчерського
управління технічну документацію, звіти та інформацію, необхідну
їм для виконання їх функцій. 3.3.4. Ліцензіат повинен проводити із споживачами роботу з
питань Диспетчерського управління, протиаварійних заходів,
дотримання режимів споживання електричної енергії та з інших
питань згідно з Нормативними документами. 3.3.5. Ліцензіат повинен передбачити в договорах на
користування електричною енергією та в договорах на передачу
електричної енергії передачу ліцензіату, що здійснює діяльність з
передачі електроенергії Місцевими (локальними) електромережами і
має в своїй структурі орган Диспетчерського управління, своїх прав
і обов'язків, що стосуються роботи із споживачами, яку він не може
самостійно виконувати. У випадках постачання електроенергії напряму від електромереж
Державної електричної компанії "Укрелектропередача" він може
передати такі права і обов'язки також безпосередньо центральним
органам Диспетчерського управління, що має бути передбачено в
договорах на користування електричною енергією та в договорах з
центральними органами Диспетчерського управління.
3.4. Щодо дотримання законодавства України та Нормативних
документів: 3.4.1. Ліцензіат повинен діяти згідно із законодавством
України та Нормативними документами. 3.4.2. Ліцензіат повинен дотримуватись Нормативних документів
в питаннях забезпечення щодо якості та надійності
електропостачання. Нормативні документи можуть переглядатися та
доповнюватися НКРЕ та іншими міністерствами і відомствами у
встановленому порядку.
3.5. Щодо сплати поточної плати: 3.5.1. Ліцензіат повинен сплачувати поточну плату за перший
місяць Ліцензованої діяльності на Дату набуття чинності Ліцензії
на рахунок НКРЕ в розмірі, встановленому для Ліцензіата. 3.5.2. У подальшому Ліцензіат сплачує поточну плату, яка
встановлюється НКРЕ згідно з її повноваженнями.
3.6. Щодо взаємовідносин з Радою споживачів: 3.6.1. Ліцензіат повинен співпрацювати з Радою споживачів та
брати участь у засіданнях Ради споживачів на її запрошення при
розгляді справ, пов'язаних з Ліцензованою діяльністю.
3.7. Щодо фінансових гарантій: 3.7.1. Ліцензіат має право вимагати фінансові гарантії у
зв'язку зі своєю Ліцензованою діяльністю. 3.7.2. Ліцензіат повинен надавати фінансові гарантії Оптовому
ринку електричної енергії та ліцензіатам, які передають його
електричну енергію.
3.8. Щодо роздрібного тарифу: 3.8.1. Система формування тарифу, який застосовується
Ліцензіатом при розрахунках із споживачами, має бути визначений в
договорі на постачання електричної енергії.
3.9. Щодо постачання електричної енергії споживачам: 3.9.1. Ліцензіат здійснює продаж електричної енергії
споживачам на договірних засадах. 3.9.2. Ліцензіат згідно з вимогами НКРЕ повинен передбачити в
договорах на користування електричною енергією та договорах на
передачу електричної енергії зчитування показників лічильників
ліцензіатом, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії
Місцевими (локальними) електромережами і має на це право. 3.9.3. Ліцензіат має право припинити електропостачання
будь-якого споживача якщо дії споживача призвели, або можуть
призвести до порушення Ліцензіатом Умов та Правил. 3.9.4. У випадку виникнення розбіжностей між Ліцензіатом та
споживачем або суб'єктом підприємницької діяльності,
електромережами якого здійснюється передача електричної енергії,
питання, не вирішені шляхом переговорів, передаються на розгляд
НКРЕ відповідно до її компетенції.
4. Контроль за здійсненням Ліцензованої діяльності
4.1. Працівники НКРЕ мають право доступу на територію, до
обладнання та документів Ліцензіата для перевірки його
Ліцензованої діяльності, а Ліцензіат має надавати їм необхідну
допомогу в перевірці його Ліцензованої діяльності, якщо це
необхідно НКРЕ для забезпечення належного контролю. 4.2. НКРЕ може розпочати перевірку Ліцензованої діяльності
Ліцензіата за власною ініціативою чи за скаргою будь-якої третьої
сторони, при наявності обгрунтованих підстав. НКРЕ має
контролювати дотримання Ліцензіатом Умов та Правил, здійснювати
аналіз звітності, наданої Ліцензіатом, а також може в будь-який
час перевірити Ліцензовану діяльність або бухгалтерский облік
Ліцензіата чи вимагати призначення аудиторської перевірки їх. 4.3. Ліцензіат повинен повідомити НКРЕ про будь-які
відхилення від Умов та Правил протягом одного тижня від моменту,
коли Ліцензіату стає відомо про такі відхилення. 4.4. Ліцензіат повинен виконувати постанови чи розпорядження
НКРЕ щодо усунення порушення Умов та Правил, які (постанови,
розпорядження) видаються у порядку, наведеному нижче: а) НКРЕ письмово надсилає Ліцензіату повідомлення про
конкретний розділ Умов та Правил, який він порушив або не виконав; б) якщо через 15 діб після такого повідомлення Ліцензіат ще
не усунув порушення Умов та Правил, НКРЕ видає Ліцензіату
постанову чи розпорядження про усунення порушення Умов та Правил; в) якщо Ліцензіат не виконав постанову чи розпорядження про
усунення порушення Умов та Правил у термін, встановлений НКРЕ та
зазначений у постанові чи розпорядженні, вважається, що Ліцензіат
не виконав постанови чи розпорядження НКРЕ; г) якщо Ліцензіат не виконав постанову чи розпорядження НКРЕ
про усунення порушень Умов та Правил, НКРЕ може вжити заходів
згідно з розділом 6 цих Умов та Правил; д) у випадках, коли дії Ліцензіата поставили під загрозу
здоров'я та безпеку будь-якої особи або цілісність її майна, НКРЕ
видає постанову чи розпорядження негайно щодо усунення порушення
Умов та Правил без попереднього повідомлення Ліцензіата. 4.5. Уповноважені представники Міненерго, Держкоматому, інших
відомств мають право доступу на територію Ліцензіата для перевірки
його діяльності з питань, що належать до компетенції цих
міністерств та відомств згідно із законодавчими та нормативними
актами України. Їх розпорядження щодо усунення порушень
обов'язкові для виконання.
5. Внесення змін та доповнень до Умов та Правил
5.1. НКРЕ протягом першого року від Дати набуття чинності
Ліцензії без згоди Ліцензіата може переглядати за погодженням з
Міненерго, Держкоматомом та Антимонопольним комітетом України
Умови та Правила і вносити відповідні зміни до Умов та Правил.
Письмове повідомлення про це надсилається Ліцензіату за 30 діб до
введення змін у дію. Ці зміни публікуються у всеукраїнській газеті за рахунок
НКРЕ. 5.2. НКРЕ також має право вносити зміни та доповнення до Умов
та Правил при: а) внесенні змін і доповнень до актів законодавства України; б) виконанні рішень Антимонопольного комітету України чи
арбітражного суду. Такі зміни повинні відповідати положенням, викладеним у цих
актах законодавства та рішеннях, і публікуватися у всеукраїнській
газеті за рахунок НКРЕ; 5.3. Пропозиції щодо змін та доповнень до Умов та Правил,
крім випадків, передбачених пп.5.1, 5.2, можуть висуватися як
НКРЕ, так і Ліцензіатом. Пропозиції повинні бути обгрунтованими.
Якщо сторони дійшли згоди щодо запропонованих змін до Умов та
Правил, тоді Умови та Правила відповідно змінюються. Якщо сторони не дійшли згоди щодо внесення до Умов та Правил
змін, що пропонуються НКРЕ і метою яких є запобігання зловживанню
монопольним становищем Ліцензіата, НКРЕ може звертатися до
Антимонопольного комітету України з питань його компетенції. 5.4. Зміни, внесені до Умов та Правил, за винятком змін
згідно з пп.5.1. 5.2., мають публікуватися у всеукраїнській газеті
за рахунок Ліцензіата.
6. Зупинення дії та анулювання Ліцензії
6.1. За поданням Міненерго, Держкоматому чи Антимонопольного
комітету України (у справах, що належать до їх компетенції) або за
власною ініціативою НКРЕ може зупинити дію Ліцензії, якщо: а) Ліцензіат не заперечує проти рішення НКРЕ зупинити дію
Ліцензії; б) Ліцензіат не виконав постанову чи розпорядження НКРЕ про
усунення порушень Умов та Правил. 6.2. НКРЕ, приймаючи рішення про зупинення дії Ліцензії
згідно з підпунктом б) пункту 6.1. Умов та Правил, має
дотримуватися такого порядку: а) НКРЕ повинна письмово повідомити Ліцензіата про
невиконання постанови чи розпорядження НКРЕ; б) протягом терміну, визначеного НКРЕ, Ліцензіат має
надіслати НКРЕ письмову відповідь з поясненням причин невиконання
постанови чи розпорядження НКРЕ про усунення порушення Умов та
Правил; в) якщо у ході розслідування обставин, що зумовили
невиконання постанови чи розпорядження НКРЕ про усунення порушення
Умов та Правил, Ліцензіат не зміг довести правомірність своїх дій,
НКРЕ встановлює термін усунення порушення Умов та Правил, про що
інформує Ліцензіата письмово; г) НКРЕ може відкласти термін усунення порушення вимог Умов
та Правил, якщо Ліцензіат не зміг своєчасно усунути порушення Умов
та Правил, на що були обгрунтовані підстави, про які Ліцензіат
письмово повідомив НКРЕ; д) якщо Ліцензіат виконав постанову чи розпорядження про
усунення порушень Умов та Правил в обумовлений термін, він повинен
повідомити про це НКРЕ, а НКРЕ повинна письмово підтвердити
виконання Ліцензіатом відповідної постанови чи розпорядження; є) якщо Ліцензіат не виконав постанову чи розпорядження НКРЕ
про усунення порушень Умов та Правил у визначений термін, НКРЕ
може прийняти рішення про зупинення дії Ліцензії на визначений
термін. Якщо дія Ліцензії зупинена, НКРЕ визначає вимоги, які
Ліцензіат повинен виконати для відновлення дії Ліцензії. 6.3. Ліцензіат має право висловити незгоду з висунутими до
нього вимогами на відкритих засіданнях НКРЕ. 6.4. НКРЕ приймає рішення про анулювання Ліцензії у випадках,
якщо: а) строк зупинення дії Ліцензії закінчився, а рішення про її
зупинення у встановленому порядку не скасовано; б) Ліцензіат припинив Ліцензовану діяльність за своєю
ініціативою в установленому порядку; в) Ліцензіат припинив Ліцензовану діяльність на підставі
рішення Антимонопольного комітету України, суду або арбітражного
суду; г) діяльність Ліцензіата не відповідає вимогам законодавства
України; д) з інших причин, обумовлених законодавством України. Ліцензіат має право оскаржити рішення НКРЕ до
Антимонопольного комітету України, суду чи арбітражного суду
згідно з їх компетенцією визначеною законодавством України. 6.5. При зміні організаційно-правової форми, форми власності
та назви Ліцензіата Ліцензія втрачає чинність. У цьому випадку
Ліцензіат повинен подати повторну заяву на видачу Ліцензії згідно
з процедурою, визначеною для отримання Ліцензії.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: