open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 346 від 17.06.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

19 червня 1996 р.
vd960617 vn346 за N 313/1338

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МЗЕЗторгу

N 755 ( z0739-98 ) від 13.11.98 )
Про заходи щодо забезпечення своєчасної видачі

ліцензій на право здійснення оптової торгівлі

алкогольними напоями та тютюновими виробами

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 13.05.96
N 493 ( 493-96-п ) "Про Тимчасовий порядок видачі ліцензій на
право імпорту, експорту, оптової торгівлі спиртом етиловим,
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами
і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами", від 08.02.95 N 108 ( 108-95-п ) "Про порядок заняття
торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування
населення", від 13.06.96 N 647 ( 647-96-п ) "Про затвердження
типових положень про управління (відділи) з питань торгівлі та
побутового обслуговування населення місцевих державних
адміністрацій", директивної вказівки Кабінету Міністрів України
від 14.06.96 N 23-1512/20 та за погодженням з Міністерством
фінансів України, Н А К А З У Ю:
1. Установити, що Міністерство торгівлі і
зовнішньоекономічних зв'язків Автономної Республіки Крим,
управління з питань торгівлі обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій проводять видачу
ліцензій на право здійснення оптової торгівлі алкогольними напоями
та тютюновими виробами. Органам, уповноваженим видавати ліцензії, до 22 червня
1996 року подати Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі зразки підписів з зазначенням посади осіб, яким надається
право підписувати зазначені ліцензії та відтиски гербових печаток,
якими будуть скріплюватись ці підписи. 2. Затвердити Тимчасову інструкцію про видачу ліцензій на
право здійснення оптової торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами (додається). 3. Міністерству торгівлі і зовнішньоекономічних зв'язків
Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та
Севастопольському міським управлінням з питань торгівлі державних
адміністрацій подавати інформацію про видані ліцензії (в
електронному вигляді) щомісячно до 15 числа наступного за звітним
до управління інформації та інформатики (Загорняк О.В.) МЗЕЗторгу. 4. Покласти персональну відповідальність за дотриманням
встановленого порядку оформлення та видачі ліцензій на керівників
органів, зазначених у п.1 цього наказу. Зобов'язати їх через засоби масової інформації інформувати
населення України про порядок оформлення та видачі ліцензій. 5. Головному договірно-правовому управлінню (Нестер Л.Д.)
забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції
України. 6. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі
(Родіонов Ю.Ф.) довести цей наказ до обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь з питань торгівлі державних
адміністрацій. 7. Управлінню інформації та інформатики (Загорняк О.В.)
забезпечити публікацію цього наказу в газеті "Урядовий кур'єр", а
також провести заходи щодо висвітлення положень постанови Кабінету
Міністрів України від 13.05.96 N 493 ( 493-96-п ) у засобах
масової інформації. 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
міністра Шевченка М.О. 9. Загальний контроль залишаю за собою.
Міністр С.Осика
Затверджено

наказом МЗЕЗторгу України

від 17.06.96 N 346
Тимчасова інструкція

про видачу ліцензій на право здійснення оптової

торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами
Ця Інструкція визначає процедуру подання документів та видачі
ліцензій на право здійснення оптової торгівлі алкогольними напоями
та тютюновими виробами (далі - ліцензії). 1. Прийом документів на видачу ліцензій проводиться
Міністерством торгівлі і зовнішньоекономічних зв'язків Автономної
Республіки Крим, управліннями з питань торгівлі обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 2. Комплект документів для одержання ліцензій подається
зазначеним у п.1 цієї Інструкції органам у встановлений час (за
графіком) і приймається у спеціально виділеному ними приміщенні. 3. Під час прийому документів здійснюється їх перевірка на
комплектність. Дата прийому і вхідний номер ставиться на заяві
суб'єкта підприємницької діяльності (далі - заявник) та заносяться
в журнал обліку вхідних документів. Ці дані повідомляються
заявнику. 4. На право здійснення оптової торгівлі алкогольними напоями
та оптової торгівлі тютюновими виробами видається окрема ліцензія. 5. Для одержання ліцензії заявник подає такі документи: - заяву про видачу ліцензії встановленої форми (додається); - нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; - довідку державної податкової інспекції про взяття на облік
юридичної особи або свідоцтво про державну реєстрацію фізичної
особи як суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчене печаткою
державної податкової інспекції. 6. Термін розгляду документів не повинен перевищувати 15 днів
з дати вхідної реєстрації. 7. У випадку порушення форми документів, зазначених у п.5
цієї Інструкції, вони можуть бути повернені заявнику. У цьому разі
термін розгляду документів переривається на строк до внесення
заявником дооформлених документів. При поверненні заявникові
документів на дооформлення та при їх наступному поданні робляться
відповідні позначки на заяві та в журналі обліку вхідних
документів. 8. Видача ліцензій або мотивована відмова у їх видачі
здійснюється у термін, зазначений у п.6 цієї Інструкції. 9. Ліцензії видаються терміном на 5 років, а плата за них
справляється щорічно і зараховується до відповідних бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. Річна плата за ліцензії встановлюється у розмірі
100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 10. Суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали
ліцензії на виробництво алкогольних напоїв або тютюнових виробів,
здійснюють поставку цієї продукції підприємствам оптової і
роздрібної торгівлі та іншим українським споживачам без ліцензій
на оптову торгівлю лише у межах обсягів власного виробництва. 11. Видача ліцензій встановленої форми (наказ МЗЕЗторгу від
14.05.96 N 260 ( z0234-96 ) здійснюється тільки за умови
фактичного надходження встановленої річної плати за ліцензію до
відповідного бюджету, яке перевіряється на підставі поданої
заявником копії платіжного доручення (з відміткою банку про
сплату), довідки відповідного фінансового органу про фактичне
надходження коштів до бюджету. Зазначені документи вміщуються до
особової справи заявника, що зберігається в органі, що видав
ліцензію. Відмітка про внесення плати за ліцензію на наступний рік
ставиться на оригіналі ліцензії на підставі поданих до органу, що
видає ліцензії, документів, зазначених у цьому пункті. Плата
вноситься щорічно, до початку наступного року. 12. Ліцензія без відмітки про внесення чергових платежів
вважається недійсною і не дає права заявнику здійснювати види
діяльності, які в ній зазначені. 13. Плата за ліцензію вноситься на розділ 12 "Збори та інші
неподаткові доходи" параграфа 64 "Плата за ліцензії та патенти на
право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами" Класифікації доходів і видатків державного і
місцевого бюджетів України. 14. Відповідна ліцензія підписується заступниками міністра,
відповідно до розподілу обов'язків Міністерства торгівлі і
зовнішньоекономічних зв'язків Автономної Республіки Крим,
начальниками (у разі їх відсутності - заступниками) управлінь з
питань торгівлі обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій. Лист про відмову у видачі ліцензії з обгрунтуванням причин
відмови підписується цими ж посадовими особами. 15. Оформлені ліцензії видаються заявникові у разі
пред'явлення документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб),
або уповноваженому на це представнику заявника при наявності
доручення. 16. Заявник має право оскаржити відмову у видачі ліцензії
у порядку, визначеному чинним законодавством. 17. При скасуванні державної реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності видана ліцензія втрачає дію. У разі реорганізації або зміни назви юридичної особи, зміни
паспортних даних фізичної особи, зазначені особи повинні у
15-денний термін подати до МЗЕЗторгу заяву на переоформлення
ліцензії. Переоформлення ліцензії провадиться у порядку, встановленому
цією Інструкцією, без справляння плати. Відмова у переоформленні
ліцензії не допускається. 18. У разі втрати ліцензії дублікат не видається.
Додаток

до Тимчасової інструкції про порядок

видачі ліцензій на право оптової

торгівлі алкогольними напоями та

тютюновими виробами Міністерством

зовнішніх економічних зв'язків і

торгівлі України, затвердженої

наказом МЗЕЗторгу України

від 17.06.96 N 346
Заява

на одержання ліцензії на право оптової торгівлі

алкогольними напоями та тютюновими виробами
Заявник _____________________________________________________

(назва юридичної особи) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - _________________________________________________________________

суб'єкта підприємницької діяльності) _________________________________________________________________

(місцезнаходження, телефон, факс, _________________________________________________________________

місце проживання фізичної особи) _________________________________________________________________

(місце реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності)

реєстраційне свідоцтво N __________ від "___" _________ 199__ року
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр
підприємств та організацій України) ______________________________
розрахунковий карбованцевий рахунок N ____________________________
розрахунковий валютний рахунок N _________________________________
в установах банку _____________________ з _______ МФО ____________
в особі __________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові керівника, номер паспорта, _________________________________________________________________

коли і ким виданий для фізичної особи - суб'єкта _________________________________________________________________

підприємницької діяльності)
просить видати ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними
напоями, тютюновими виробами (необхідне підкреслити).
З умовами і вимогами видачі ліцензій, а також законодавчими
та іншими нормативними актами, які регулюють підприємницьку
діяльність у сфері, щодо якої подається заява, ознайомлений.
Перелік документів, які додаються до заяви*: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Всього документів на ________ сторінках.
Документи прийняв
__________________________ ____________________________
(підпис, посада, прізвище, (підпис, посада, прізвище,
ім'я, по батькові особи, ім'я, по батькові
що подає заяву) уповноваженої особи органу,

що видає ліцензію)

МП Реєстраційний N ____________

від "___"________ 199__ року
_____________

*Всі документи подаються заявником підшитими в одну справу.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: