open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 260 від 14.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

17 травня 1996 р.

за N 234/1259

Про затвердження зразків ліцензій на право здійснення експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними

напоями та тютюновими виробами
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

N 204 ( z1368-11 ) від 07.11.2011 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
13.05.96 N 493 ( 493-96-п ) "Про Тимчасовий порядок видачі
ліцензій на право імпорту, експорту, оптової торгівлі спиртом
етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зразки ліцензії на право здійснення: експорту: спирту етилового, коньячного і плодового;
алкогольних напоїв; тютюнових виробів; імпорту: спирту етилового, коньячного і плодового;
алкогольних напоїв; тютюнових виробів; оптової торгівлі: спиртом етиловим, коньячним і плодовим;
алкогольними напоями; тютюновими виробами; роздрібної торгівлі: алкогольними напоями; тютюновими
виробами (додаються). 2. Головному договірно-правовому управлінню (Нестер Л.Д.)
зареєструвати наказ в Міністерстві юстиції України. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністра Олійника В.Л. і Шевченка М.О.
Міністр С.Осика
{ У зразках ліцензій на право здійснення експорту, імпорту,

оптової та роздрібної торгівлі спиртом етиловим,

коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими

виробами слова "Міністерство зовнішніх економічних

зв'язків і торгівлі України" замінено словами

"Міністерство економічного розвитку і торгівлі України"

згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і

торгівлі N 204 ( z1368-11 ) від 07.11.2011 }
Затверджено

наказом МЗЕЗторгу від

14.05.96 р. N 260 разок

Герб
Україна
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Серія ЕС N 000000

Ліцензія

на право здійснення експорту спирту

етилового, коньячного і плодового
Реєстраційний N __________________

Дата реєстрації "___" ____________

Дійсна з "___" ___________________

до "___" _________________________
Експортер ________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи) ідстава _________________________________________________________ _________________________________________________________
Місцезнаходження _________________________________________________
Ідентифікаційний код _____________________________________________

(суб'єкта підприємницької діяльності) адає право власнику ліцензії на здійснення експорту спирту
етилового, коньячного і плодового за кодом ТН ЗЕД ________________
Ліцензія видана __________________________________________________

(назва уповноваженого органу, посада, прізвище, _________________________________________________________________

ім'я, по батькові)
Дата видачі "___" ____________ ____________________

підпис

М.П.
Затверджено

наказом МЗЕЗторгу від

14.05.96 р. N 260 разок

Герб
Україна
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Серія ЕА N 000000

Ліцензія

на право здійснення експорту

алкогольних напоїв
Реєстраційний N __________________

Дата реєстрації "___" ____________

Дійсна з "___" ___________________

до "___" _________________________
Експортер ________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи, для фізичної _________________________________________________________________
особи - прізвище, ім'я, по батькові, серія і N паспорта, ким і _________________________________________________________________

коли виданий) ісцезнаходження _________________________________________________
(Місце проживання для фізичних осіб)
Ідентифікаційний код _____________________________________________

(суб'єкта підприємницької діяльності) адає право власнику ліцензії на здійснення експорту алкогольних
напоїв за кодом ТН ЗЕД ___________________________________________
Ліцензія видана __________________________________________________

(назва уповноваженого органу, посада, прізвище, _________________________________________________________________

ім'я, по батькові)
Дата видачі "___" ____________ ____________________

підпис

М.П.
Затверджено

наказом МЗЕЗторгу від

14.05.96 р. N 260 разок

Герб
Україна
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Серія ЕТ N 000000

Ліцензія

на право здійснення експорту

тютюнових виробів
Реєстраційний N __________________

Дата реєстрації "___" ____________

Дійсна з "___" ___________________

до "___" _________________________
Експортер ________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи, для фізичної _________________________________________________________________
особи - прізвище, ім'я, по батькові, серія і N паспорта, ким і _________________________________________________________________

коли виданий) ісцезнаходження _________________________________________________
(Місце проживання для фізичних осіб)
Ідентифікаційний код _____________________________________________

(суб'єкта підприємницької діяльності) адає право власнику ліцензії на здійснення експорту тютюнових
виробів за кодом ТН ЗЕД __________________________________________
Ліцензія видана __________________________________________________

(назва уповноваженого органу, посада, прізвище, _________________________________________________________________

ім'я, по батькові)
Дата видачі "___" ____________ ____________________

підпис

М.П.
Затверджено

наказом МЗЕЗторгу від

14.05.96 р. N 260 разок

Герб
Україна
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Серія ІС N 000000

Ліцензія

на право здійснення імпорту спирту етилового,

коньячного і плодового
Реєстраційний N __________________

Дата реєстрації "___" ____________

Дійсна з "___" ___________________

до "___" _________________________
Імпортер _________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи) ідстава _________________________________________________________ _________________________________________________________
Місцезнаходження _________________________________________________
Ідентифікаційний код _____________________________________________

(суб'єкта підприємницької діяльності) адає право власнику ліцензії на здійснення імпорту спирту
етилового, коньячного і плодового за кодом ТН ЗЕД ________________
Ліцензія видана __________________________________________________

(назва уповноваженого органу, посада, прізвище, _________________________________________________________________

ім'я, по батькові)
Дата видачі "___" ____________ ____________________

підпис

М.П.
Затверджено

наказом МЗЕЗторгу від

14.05.96 р. N 260 разок

Герб
Україна
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Серія ІА N 000000

Ліцензія

на право здійснення імпорту

алкогольних напоїв
Реєстраційний N __________________

Дата реєстрації "___" ____________

Дійсна з "___" ___________________

до "___" _________________________
Імпортер _________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи, для фізичної _________________________________________________________________
особи - прізвище, ім'я, по батькові, серія і N паспорта, ким і _________________________________________________________________

коли виданий) ісцезнаходження _________________________________________________
(Місце проживання для фізичних осіб)
Ідентифікаційний код _____________________________________________

(суб'єкта підприємницької діяльності) адає право власнику ліцензії на здійснення імпорту алкогольних
напоїв за кодом ТН ЗЕД ___________________________________________
Ліцензія видана __________________________________________________

(назва уповноваженого органу, посада, прізвище, _________________________________________________________________

ім'я, по батькові)
Дата видачі "___" ____________ ____________________

підпис

М.П.
Затверджено

наказом МЗЕЗторгу від

14.05.96 р. N 260 разок

Герб
Україна
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Серія ІТ N 000000

Ліцензія

на право здійснення імпорту тютюнових

виробів
Реєстраційний N __________________

Дата реєстрації "___" ____________

Дійсна з "___" ___________________

до "___" _________________________
Імпортер _________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи, для фізичної _________________________________________________________________
особи - прізвище, ім'я, по батькові, серія і N паспорта, ким і _________________________________________________________________

коли виданий) ісцезнаходження _________________________________________________
(Місце проживання для фізичних осіб)
Ідентифікаційний код _____________________________________________

(суб'єкта підприємницької діяльності) адає право власнику ліцензії на право здійснення імпорту
тютюнових виробів за кодом ТН ЗЕД ________________________________
Ліцензія видана __________________________________________________

(назва уповноваженого органу, посада, прізвище, _________________________________________________________________

ім'я, по батькові)
Дата видачі "___" ____________ ____________________

підпис

М.П.
Затверджено

наказом МЗЕЗторгу від

14.05.96 р. N 260 разок

Герб
Україна
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Серія СО N 000000

Ліцензія

на право здійснення оптової торгівлі спиртом

етиловим, коньячним і плодовим на території

України
Реєстраційний N __________________

Дата реєстрації "___" ____________

Дійсна з "___" ___________________

до "___" _________________________
Видана ___________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи) ідстава _________________________________________________________ _________________________________________________________
Місцезнаходження _________________________________________________
Ідентифікаційний код _____________________________________________

(суб'єкта підприємницької діяльності) адає право власнику ліцензії на здійснення оптової торгівлі
спиртом етиловим, коньячним і плодовим вітчизняного та імпортного
виробництва
Ліцензія видана __________________________________________________

(назва уповноваженого органу, посада, прізвище, _________________________________________________________________

ім'я, по батькові)
Дата видачі "___" ____________ ____________________

підпис

М.П.
Затверджено

наказом МЗЕЗторгу від

14.05.96 р. N 260 разок

Герб
Україна
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Серія АО N 000000

Ліцензія

на право здійснення оптової торгівлі алкогольними

напоями на території України
Реєстраційний N __________________

Дата реєстрації "___" ____________

Дійсна з "___" ___________________

до "___" _________________________
Видана ___________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи, для фізичної _________________________________________________________________
особи - прізвище, ім'я, по батькові, серія і N паспорта, ким і _________________________________________________________________

коли виданий) ісцезнаходження _________________________________________________
(Місце проживання для фізичних осіб)
Ідентифікаційний код _____________________________________________

(суб'єкта підприємницької діяльності) адає право власнику ліцензії здійснення оптової торгівлі
алкогольними напоями вітчизняного та імпортного виробництва
Ліцензія видана __________________________________________________

(назва уповноваженого органу, посада, прізвище, _________________________________________________________________

ім'я, по батькові)
Дата видачі "___" ____________ ____________________

підпис

М.П.
Затверджено

наказом МЗЕЗторгу від

14.05.96 р. N 260 разок

Герб
Україна
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Серія ТО N 000000

Ліцензія

на право здійснення оптової торгівлі тютюновими

виробами на території України
Реєстраційний N __________________

Дата реєстрації "___" ____________

Дійсна з "___" ___________________

до "___" _________________________
Видана ___________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи, для фізичної _________________________________________________________________
особи - прізвище, ім'я, по батькові, серія і N паспорта, ким і _________________________________________________________________

коли виданий) ісцезнаходження _________________________________________________
(Місце проживання для фізичних осіб)
Ідентифікаційний код _____________________________________________

(суб'єкта підприємницької діяльності) адає право власнику ліцензії на здійснення оптової торгівлі
тютюновими виробами вітчизняного та імпортного виробництва
Ліцензія видана __________________________________________________

(назва уповноваженого органу, посада, прізвище, _________________________________________________________________

ім'я, по батькові)
Дата видачі "___" ____________ ____________________

підпис

М.П.
Затверджено

наказом МЗЕЗторгу від

14.05.96 р. N 260 разок

Герб
Україна
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Серія АР N 000000

Ліцензія

на право здійснення роздрібної торгівлі

алкогольними напоями
Реєстраційний N __________________

Дата реєстрації "___" ____________

Дійсна з "___" ___________________

до "___" _________________________
Видана ___________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи, для фізичної _________________________________________________________________
особи - прізвище, ім'я, по батькові, серія і N паспорта, ким і _________________________________________________________________

коли виданий) ісцезнаходження _________________________________________________
(Місце проживання для фізичних осіб, номер телефону, факсу)
Ідентифікаційний код _____________________________________________

(суб'єкта підприємницької діяльності) адає право власнику ліцензії на здійснення роздрібної торгівлі
алкогольними напоями вітчизняного та імпортного виробництва
Місце здійснення діяльності ______________________________________

(адреса магазину, ресторану, кафе, _________________________________________________________________

відділу, павільйону, кіоску і т.інш.) іцензія видана __________________________________________________

(назва уповноваженого органу, посада, прізвище, _________________________________________________________________

ім'я, по батькові)
Дата видачі "___" ____________ ____________________

підпис

М.П.
Затверджено

наказом МЗЕЗторгу від

14.05.96 р. N 260 разок

Герб
Україна
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Серія ТР N 000000

Ліцензія

на право здійснення роздрібної торгівлі

тютюновими виробами
Реєстраційний N __________________

Дата реєстрації "___" ____________

Дійсна з "___" ___________________

до "___" _________________________
Видана ___________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи, для фізичної _________________________________________________________________
особи - прізвище, ім'я, по батькові, серія і N паспорта, ким і _________________________________________________________________

коли виданий) ісцезнаходження _________________________________________________
(Місце проживання для фізичних осіб, номер телефону, факсу)
Ідентифікаційний код _____________________________________________

(суб'єкта підприємницької діяльності) адає право власнику ліцензії на здійснення роздрібної торгівлі
тютюновими виробами вітчизняного та імпортного виробництва
Місце здійснення діяльності ______________________________________

(адреса магазину, ресторану, кафе, _________________________________________________________________

відділу, павільйону, кіоску і т.інш.) іцензія видана __________________________________________________

(назва уповноваженого органу, посада, прізвище, _________________________________________________________________

ім'я, по батькові)
Дата видачі "___" ____________ ____________________

підпис

М.П.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: