open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 13 червня 1996 р. N 647

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1441 ( 1441-2003-п ) від 10.09.2003 )
Про затвердження типових положень

про управління (відділи) з питань

торгівлі та побутового обслуговування

населення місцевих державних адміністрацій
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1666 ( 1666-2001-п ) від 13.12.2001 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
( Абзац другий пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1666 ( 1666-2001-п ) від 13.12.2001 )
( Абзац третій пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1666 ( 1666-2001-п ) від 13.12.2001 )
Типове положення про відділ з питань торгівлі та побутового
обслуговування населення районної державної адміністрації; Типове положення про відділ з питань торгівлі і побутового
обслуговування населення районної в мм. Києві та Севастополі
державної адміністрації. 2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 17 грудня 1993 р. N 1042 ( 1042-93-п ) "Про
затвердження Положення про управління з питань торгівлі обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" (ЗП
України, 1994 р., N 4, ст. 100).

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.23

( Типове положення про управління з питань торгівлі та побутового
обслуговування населення обласної державної адміністрації
втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 1666 ( 1666-2001-п ) від 13.12.2001 )

( Типове положення про управління з питань торгівлі Київської і
Севастопольської міської державної адміністрації втратило
чинність на підставі Постанови КМ
N 1666 ( 1666-2001-п ) від 13.12.2001 )

ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 червня 1996 р. N 647

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань торгівлі та побутового

обслуговування населення районної державної

адміністрації
1. Відділ з питань торгівлі та побутового обслуговування
населення районної державної адміністрації (далі - відділ) є
місцевим органом державної виконавчої влади, що утворюється
головою районної державної адміністрації і підпорядковується
голові цієї адміністрації, а також управлінню з питань торгівлі та
побутового обслуговування населення обласної державної
адміністрації. Відділ здійснює керівництво у сфері торгівельної
діяльності і побутового обслуговування з питань забезпечення
потреб населення району товарами широкого вжитку і побутовими
послугами. 2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України
(888-09 ), Конституційним Договором між Верховною Радою України та
Президентом України ( 1к/95-ВР ), законами України, постановами
Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента
України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету
Міністрів України, наказами МЗЕЗторгу, розпорядженнями голови
обласної, районної державної адміністрації, наказами начальника
управління з питань торгівлі та побутового обслуговування
населення обласної державної адміністрації, рішеннями відповідного
представницького органу, прийнятими в межах його компетенції, а
також цим Положенням. 3. Основними завданнями відділу є: реалізація державної політики, спрямованої на розвиток
роздрібної та оптової торгівлі, а також торгівельно-виробничої
сфери (громадське харчування) і побутового обслуговування
населення, на основі використання ринкових механізмів
господарювання; сприяння формуванню та товарному насиченню споживчого ринку,
виробництву товарів, розширенню їх асортименту та поліпшенню
якості з урахуванням попиту населення, а також задоволенню його
потреб у побутових послугах; запровадження затверджених в установленому порядку правил
торгівлі і побутового обслуговування населення, забезпечення
контролю за дотриманням правил торгівлі, здійснення заходів щодо
вдосконалення торгівельного і побутового обслуговування населення; здійснення в межах своєї компетенції, встановленої
законодавством, контролю за організацією та якістю обслуговування
населення підприємствами роздрібної, оптової торгівлі,
громадського харчування (далі - підприємства торгівлі); координація роботи підприємств торгівлі та побутового
обслуговування населення незалежно від форм власності, пов'язаної
з розвитком їх інфраструктури, регулюванням ринку товарів і
побутових послуг, сприянням розвитку всіх форм торгівельного і
побутового обслуговування населення. 4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 1) бере участь у розробленні та організації виконання програм
соціально-економічного розвитку району, спрямованих на поліпшення
торгівельного та побутового обслуговування населення; 2) взаємодіє з іншими місцевими органами державної виконавчої
влади у сфері забезпечення державного регулювання торгівлі і
побутового обслуговування населення району; 3) аналізує діяльність підприємств торгівлі та побутового
обслуговування населення району, систематизує її показники і готує
пропозиції щодо підвищення ефективності роботи цих підприємств; 4) бере участь у визначенні потреб у товарах широкого вжитку
та побутових послугах для задоволення попиту населення; 5) залучає у порядку, визначеному законодавством,
підприємства, установи і організації до участі в розвитку
торгівельного та побутового обслуговування населення району; 6) видає у випадках, передбачених законодавством, спеціальні
дозволи (ліцензії) на провадження окремих видів підприємницької
діяльності; 7) організовує проведення ярмарків, аукціонів для закупівлі
та продажу товарів на районному рівні; 8) бере участь у координації роботи промислових підприємств,
підприємств побутового обслуговування населення, розміщених на
території району, пов'язаної з розширенням виробництва і
постачанням товарів широкого вжитку, наданням побутових послуг та
насиченням ними місцевого ринку; 9) організовує видповідно до законодавства роботу з атестації
підприємств побутового обслуговування населення; 10) бере участь в установленому порядку у визначенні
категорій підприємств; 11) координує діяльність, пов'язану з визначенням
спеціалізації підприємств торгівлі та побутового обслуговування
населення; 12) сприяє приватизації об'єктів торгівлі та побутового
обслуговування населення, здійсненню заходів щодо розширення і
упорядкування їх мережі; 13) вивчає порядок формування цін на товари і побутові
послуги, готує пропозиції, спрямовані на його вдосконалення; 14) аналізує стан правового регулювання торгівлі та
побутового обслуговування населення, готує пропозиції щодо його
удосконалення; 15) здійснює разом з відповідними державними органами
контроль за дотриманням підприємствами торгівлі всіх форм
власності норм і правил торгівлі; 16) надає методичну, консультаційну і організаційну допомогу
підприємствам торгівлі та побутового обслуговування населення всіх
форм власності з питань застосування правил торгівлі та побутового
обслуговування населення і з інших питань, що належать до
компетенції відділу; 17) надає допомогу підприємствам торгівлі та побутового
обслуговування населення всіх форм власності в розробці та
впровадженні нових видів обладнання; 18) здійснює методичне керівництво діяльністю, пов'язаною із
створенням на підприємствах торгівлі та побутового обслуговування
населення безпечних умов праці, попередженням виробничого
травматизму, професійних захворювань; 19) сприяє забезпеченню державного захисту прав споживачів
щодо якості та безпеки товарів, продукції і послуг; 20) координує діяльність підприємств торгівлі та побутового
обслуговування населення, а також ринків з продажу продовольчих і
непродовольчих товарів незалежно від форм власності; 21) організовує і бере участь у проведенні районних нарад,
семінарів, громадських оглядів, конкурсів з питань діяльності
суб'єктів підприємництва у сфері виробництва товарів та їх
реалізації, у розвитку і впровадженні нових форм організації
торгівлі та побутового обслуговування, підвищенні рівня культури
обслуговування населення та координації цієї діяльності; 22) розглядає пропозиції інших місцевих органів державної
виконавчої влади та звернення суб'єктів господарювання,
громадських організацій, засобів масової інформації та громадян з
питань, що належать до компетенції відділу, приймає щодо них
рішення, проводить прийом громадян. 5. Відділ має право: залучати спеціалістів інших підрозділів районної державної
адміністрації, підприємств, установ і організацій, об'єднань
громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що
належать до його компетенції; одержувати в установленому порядку від інших підрозділів
районної державної адміністрації, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію,
документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної
статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання
покладених на нього завдань; скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції. 6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими підрозділами районної державної адміністрації,
представницькими органами, органами місцевого самоврядування, а
також з підприємствами (їх об'єднаннями), установами,
організаціями, об'єднаннями громадян. 7. Відділ очолює завідуючий, який призначається на посаду
і звільняється з посади головою районної державної адміністрації
за погодженням з начальником управління з питань торгівлі та
побутового обслуговування населення обласної державної
адміністрації. Завідуючий відділом має заступників, які за його поданням,
погодженим з начальником управління з питань торгівлі та
побутового обслуговування населення обласної державної
адміністрації, призначаються на посаду і звільняються з посади
головою районної державної адміністрації. ризначаються на посаду і звільняються з посади головою обласної
державної адміністрації. 8. Завідуючий відділом: здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на відділ завдань,
визначає ступінь відповідальності заступників завідуючого
відділом, керівників його структурних підрозділів; затверджує структуру і штатний розпис відділу в межах
граничної чисельності та фонду оплати праці працівників; затверджує положення про структурні підрозділи і
функціональні обов'язки працівників відділу; видає у межах своєї компетенції накази, організовує і
контролює їх виконання; розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
витрат на утримання відділу; призначає на посади і звільняє з посад працівників
відділу. 9. Накази завідуючого відділом у разі порушення прав
громадян, представницьких органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій можуть бути
оскаржені в установленому законодавством порядку. 10. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та
видатки на утримання відділу затверджує голова районної
державної адміністрації. 11. Відділ має печатку, штампи і бланки встановленого зразка. За рішенням голови районної державної адміністрації відділ
може бути юридичною особою, мати самостійний баланс, рахунки в
установах банків, печатку із зображенням Державного герба України
і своїм найменуванням.

ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 червня 1996 р. N 647

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань торгівлі і побутового

обслуговування населення районної в мм. Києві

та Севастополі державної адміністрації
1. Відділ з питань торгівлі і побутового обслуговування
населення районної в мм. Києві та Севастополі державної
адміністрації (далі - відділ) є місцевим органом державної
виконавчої влади, що утворюється головою районної в мм. Києві та
Севастополі державної адміністрації і підпорядковується голові
цієї адміністрації, а також управлінню з питань торгівлі,
управлінню побутового обслуговування Київської міської державної
адміністрації, управлінню з питань торгівлі, управлінню побутового
і готельного господарства Севастопольської міської державної
адміністрації. Відділ здійснює керівництво у сфері торгівельної діяльності і
побутового обслуговування з питань забезпечення потреб населення
району міста товарами широкого вжитку і побутовими послугами. 2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України
(888-09 ), Конституційним Договором між Верховною Радою України та
Президентом України ( 1к/95-ВР ), законами України, постановами
Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента
України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету
Міністрів України, наказами МЗЕЗторгу, розпорядженнями голови
міської, районної у місті державної адміністрації, наказами
начальника управління з питань торгівлі, управління побутового
обслуговування Київської міської державної адміністрації,
управління з питань торгівлі, управління побутового і готельного
господарства Севастопольської міської державної адміністрації,
рішеннями відповідного представницького органу, прийнятими в межах
його компетенції, а також цим Положенням. 3. Основними завданнями відділу є: реалізація державної політики, спрямованої на розвиток
роздрібної та оптової торгівлі, а також торгівельно-виробничої
сфери (громадське харчування) і побутового обслуговування
населення, на основі використання ринкових механізмів
господарювання; сприяння формуванню та товарному насиченню споживчого ринку,
виробництву товарів, розширенню їх асортименту та поліпшенню
якості з урахуванням попиту населення, а також задоволенню його
потреб у побутових послугах; запровадження затверджених в установленому порядку правил
торгівлі і побутового обслуговування населення, забезпечення
контролю за дотриманням правил торгівлі, здійснення заходів щодо
вдосконалення торгівельного і побутового обслуговування населення; здійснення в межах своєї компетенції, встановленої
законодавством, контролю за організацією та якістю обслуговування
населення підприємствами роздрібної, оптової торгівлі,
громадського харчування (далі - підприємства торгівлі); координація роботи підприємств торгівлі та побутового
обслуговування населення незалежно від форм власності, пов'язаної
з розвитком їх інфраструктури, регулюванням ринку товарів і
побутових послуг, сприянням розвитку всіх форм торгівельного і
побутового обслуговування населення. 4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 1) бере участь у розробленні та організації виконання програм
соціально-економічного розвитку району, спрямованих на поліпшення
торгівельного та побутового обслуговування населення; 2) взаємодіє з іншими місцевими органами державної виконавчої
влади у сфері забезпечення державного регулювання торгівлі і
побутового обслуговування населення району; 3) аналізує діяльність підприємств торгівлі та побутового
обслуговування населення району, систематизує її показники і готує
пропозиції щодо підвищення ефективності роботи цих підприємств; 4) бере участь у визначенні потреб у товарах широкого вжитку
та побутових послугах для задоволення попиту населення; 5) залучає у порядку, визначеному законодавством,
підприємства, установи і організації до участі в розвитку
торгівельного та побутового обслуговування населення району; 6) видає у випадках, передбачених законодавством, спеціальні
дозволи (ліцензії) на провадження окремих видів підприємницької
діяльності; 7) організовує проведення ярмарків, аукціонів для закупівлі
та продажу товарів на районному рівні; 8) бере участь у координації роботи промислових підприємств,
підприємств побутового обслуговування населення, розміщених на
території району, пов'язаної з розширенням виробництва і
постачанням товарів широкого вжитку, наданням побутових послуг та
насиченням ними місцевого ринку; 9) організовує відповідно до законодавства роботу з атестації
підприємств побутового обслуговування населення; 10) бере участь в установленому порядку у визначенні
категорій підприємств; 11) координує діяльність, пов'язану з визначенням
спеціалізації підприємств торгівлі та побутового обслуговування
населення; 12) сприяє приватизації об'єктів торгівлі та побутового
обслуговування населення, здійсненню заходів щодо розширення і
упорядкування їх мережі; 13) вивчає порядок формування цін на товари і побутові
послуги, готує пропозиції щодо його вдосконалення; 14) аналізує стан правового регулювання торгівлі та
побутового обслуговування населення, готує пропозиції щодо його
удосконалення; 15) здійснює разом з відповідними державними органами
контроль за дотриманням підприємствами торгівлі всіх форм
власності норм і правил торгівлі; 16) надає методичну, консультаційну і організаційну допомогу
підприємствам торгівлі та побутового обслуговування населення всіх
форм власності з питань застосування правил торгівлі та побутового
обслуговування населення і з інших питань, що належать до
компетенції управління; 17) надає допомогу підприємствам торгівлі та побутового
обслуговування населення всіх форм власності в розробці та
впровадженні нових видів обладнання; 18) здійснює методичне керівництво діяльністю, пов'язаною із
створенням на підприємствах торгівлі та побутового обслуговування
населення безпечних умов праці, попередженням виробничого
травматизму, професійних захворювань; 19) сприяє забезпеченню державного захисту прав споживачів
щодо якості та безпеки товарів, продукції і послуг; 20) координує діяльність підприємств торгівлі та побутового
обслуговування населення, а також ринків з продажу продовольчих і
непродовольчих товарів незалежно від форм власності; 21) організовує і бере участь у проведенні районних нарад,
семінарів, громадських оглядів, конкурсів з питань діяльності
суб'єктів підприємництва у сфері виробництва товарів та їх
реалізації, у розвитку і впровадженні нових форм організації
торгівлі та побутового обслуговування, підвищенні рівня культури
обслуговування населення і координації цієї діяльності; 22) розглядає пропозиції інших місцевих органів державної
виконавчої влади та звернення суб'єктів господарювання,
громадських організацій, засобів масової інформації та громадян з
питань, що належать до компетенції відділу, приймає щодо них
рішення, проводить прийом громадян. 5. Відділ має право: залучати спеціалістів інших підрозділів районної в мм. Києві
та Севастополі державної адміністрації, підприємств, установ і
організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками)
для розгляду питань, що належать до його компетенції; одержувати в установленому порядку від інших підрозділів
районної в мм. Києві та Севастополі державної адміністрації,
підприємств, установ і організацій інформацію, документи, інші
матеріали, а від місцевих органів державної статистики -
безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на
нього завдань; скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції. 6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими підрозділами районної в мм. Києві та
Севастополі державної адміністрації, представницькими органами, а
також з підприємствами (їх об'єднаннями), установами,
організаціями, об'єднаннями громадян. 7. Відділ очолює завідуючий, який призначається на посаду
і звільняється з посади головою районної в мм. Києві та Севастоплі
державної адміністрації за погодженням з начальником управління з
питань торгівлі, управління побутового обслуговування Київської
міської державної адміністрації, управління з питань торгівлі,
управління побутового і готельного господарства Севастопольської
міської державної адміністрації. Завідуючий відділом має заступників, які за його поданням,
погодженим з начальником управління з питань торгівлі, управління
побутового обслуговування Київської міської державної
адміністрації, управління з питань торгівлі, управління побутового
і готельного господарства Севастопольської міської державної
адміністрації, призначаються на посаду і звільняються з посади
головою районної в мм. Києві та Севастополі державної
адміністрації. 8. Завідуючий відділом: здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на відділ завдань,
визначає ступінь відповідальності заступників завідуючого
відділом, керівників його структурних підрозділів; затверджує структуру і штатний розпис відділу в межах
граничної чисельності та фонду оплати праці працівників; затверджує положення про структурні підрозділи і
функціональні обов'язки працівників відділу; видає у межах своєї компетенції накази, організовує і
контролює їх виконання; розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
витрат на утримання відділу; призначає на посади і звільняє з посад працівників відділу. 9. Накази завідуючого відділом у разі порушення прав
громадян, представницьких органів, підприємств, установ і
організацій можуть бути оскаржені в установленому законодавством
порядку. 10. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та
видатки на утримання відділу затверджує голова районної в мм.
Києві та Севастополі державної адміністрації. 11. Відділ має печатку, штампи і бланки встановленого зразка. За рішенням голови районної в мм.Києві та Севастополі
державної адміністрації відділ може бути юридичною особою, мати
самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із
зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: