open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 591/99 від 28.05.99 )
Про приватизацію об'єктів незавершеного

будівництва

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 416/95 від 02.06.95

N 337/96 від 12.05.96 )
З метою встановлення порядку проведення приватизації об'єктів
незавершеного будівництва та земельних ділянок (їх оренди),
відведених для будівництва цих об'єктів, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести приватизацію об'єктів незавершеного будівництва,
тривалість будівництва яких перевищує нормативну більш як у два
рази або рівень будівельної готовності становить менше 50
відсотків, та законсервованих будов (далі - об'єкти незавершеного
будівництва). Об'єкти незавершеного будівництва з вищим рівнем будівельної
готовності можуть бути приватизовані в порядку, передбаченому цим
Указом, за відсутності джерел їх фінансування і за наявності згоди
органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном. Приватизації підлягають об'єкти незавершеного будівництва,
фінансування яких здійснювалось за рахунок державного,
республіканського (Республіки Крим) та місцевих бюджетів, а також
коштів державних підприємств та їх об'єднань. Одночасно з приватизацією об'єктів незавершеного будівництва
приватизуються (орендуються) земельні ділянки, відведені в
установленому порядку для будівництва цих об'єктів. Земельні
ділянки, що не можуть передаватися у приватну власність відповідно
до статті 4 Земельного кодексу України ( 561-12 ), надаються в
оренду не менш як на 50 років з правом першочергового їх
придбання орендарем або його правонаступником у разі зняття
заборони на передачу зазначених ділянок у приватну власність.
2. Право на приватизацію об'єктів незавершеного будівництва
мають: громадяни України, іноземні громадяни, особи без
громадянства; юридичні особи, зареєстровані на території України, у
статутному фонді яких вітсутня частка державної власності; іноземні юридичні особи. Право на приватизацію при цьому земельних ділянок (їх
оренду), відведених для будівництва зазначених об'єктів, мають
юридичні особи України, у статутному фонді яких відсутня частка
державної власності, та громадяни України. Іноземним юридичним та
фізичним особам, особам без громадянства, спільним підприємствам,
міжнародним об'єднанням і організаціям з участю українських,
іноземних юридичних та фізичних осіб земельні ділянки надаються
тільки в довгострокову оренду.( Стаття 2 в редакції Указу Президента N 416/95 від 02.06.95 )
3. Рішення про приватизацію об'єктів незавершеного
будівництва приймають Фонд державного майна України, органи
приватизації Республіки Крим та адміністративно-територіальних
одиниць (далі - органи приватизації) щодо об'єктів, які
перебувають відповідно у загальнодержавній, Республіки Крим та
комунальній власності, за участю Державного комітету України по
земельних ресурсах або його органів на місцях. Під час прийняття
такого рішення орган приватизації вирішує питання щодо
необхідності збереження первісного призначення відповідного
об'єкта незавершеного будівництва. ( Частина перша статті 3 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 337/96 від
12.05.96 ) Рішення про приватизацію об'єкта незавершеного будівництва є
одночасно рішенням про приватизацію (оренду) земельної ділянки,
яка відведена для такого будівництва. Якщо об'єкт незавершеного будівництва знаходиться на частині
земельної ділянки, що відведена державному підприємству, то
Державний комітет України по земельних ресурсах разом з
адміністрацією підприємства у двотижневий строк визначають розмір
земельної ділянки, що приватизується чи орендується.
4. Приватизація об'єктів незавершеного будівництва
здійснюється шляхом їх продажу: за наявності двох і більше покупців - на аукціоні, за
конкурсом у порядку, передбаченому щодо об'єктів малої
приватизації; ( Абзац другий частини першої статті 4 в редакції
Указу Президента N 337/96 від 12.05.96 ) за наявності одного покупця - безпосередньо цьому покупцеві
при забезпеченні ним умов, за яких продається об'єкт. ( Абзац
третій частини першої статті 4 в редакції Указу Президента N
337/96 від 12.05.96 ) Обов'язковою умовою продажу об'єкта незавершеного
будівництва, щодо якого органом приватизації було прийнято рішення
про збереження його первісного призначення, є завершення
будівництва відповідного об'єкта зі збереженням його первісного
призначення. ( Статтю 4 доповнено частиною другою згідно з Указом
Президента N 337/96 від 12.05.96 ) При відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного
будівництва протягом 30 календарних днів від дня опублікування
переліку об'єктів, що пропонуються (підлягають) приватизації,
державний орган приватизації приймає рішення про повторний продаж
його на аукціоні, за конкурсом. При повторному проведенні
аукціону, конкурсу можлива зміна умов продажу, включаючи початкову
ціну, за винятком умови, передбаченої частиною другою цієї
статті. У цьому разі початкову ціну може бути зменшено не більш
як на 50 відсотків. ( Частина третя статті 4 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 337/96 від 12.05.96 ) Громадянам, юридичним особам України, які відповідно до цього
Указу є покупцями об'єктів незавершеного будівництва, після сплати
ними 50 відсотків їх вартості, може надаватися розстрочка платежу
на строк до 5 років. На суму відстроченого платежу нараховуються
відсотки за обліковою ставкою Національного банку України. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта
незавершеного будівництва протягом 30 календарних днів від дня
опублікування переліку об'єктів, що пропонуються (підлягають) для
повторного продажу на аукціоні, за конкурсом, такий об'єкт може
передаватися за рішенням державних органів приватизації до
статутного фонду господарського товариства. Приватизація
державної частки (паїв, акцій) майна, що було внесено до
статутного фонду господарського товариства як об'єкт
незавершеного будівництва, здійснюється після закінчення
будівництва цього об'єкта. При цьому переважне право на
приватизацію майна надається господарському товариству, до
статутного фонду якого було передано цей об'єкт. У разі відмови
товариства від приватизації цього майна воно приватизується в
установленому порядку. При приватизації об'єктів незавершеного будівництва комісія з
приватизації не створюється і план приватизації не розробляється.
( Стаття 4 в редакції Указу Президента N 416/95 від 02.06.95 )
5. Вартість об'єкта незавершеного будівництва для продажу на
аукціоні, за конкурсом визначається на підставі даних балансу без
урахування індексу інфляції. Вартість об'єкта незавершеного будівництва для продажу одному
покупцеві визначається виходячи з його відновної вартості з
урахуванням перспективності об'єкта та індексу інфляції. Вартість земельної ділянки визначається Державним комітетом
України по земельних ресурсах чи його органами на місцях на
підставі експертної оцінки. Сума вартості об'єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки є початковою ціною продажу об'єкта незавершеного
будівництва на аукціоні, за конкурсом, ціною продажу об'єкта
незавершеного будівництва одному покупцеві.( Стаття 5 в редакції Указу Президента N 337/96 від 12.05.96 )
6. Порядок укладення договорів купівлі-продажу та оплати
об'єкта незавершеного будівництва і земельної ділянки визначається
відповідним законодавством. При цьому окрема ціна об'єкта
незавершеного будівництва та земельної ділянки визначається
пропорційно їх початковій вартості виходячи з остаточної ціни
продажу на аукціоні (за конкурсом).
7. Представник органу приватизації і новий власник підписують
у п'ятиденний строк після сплати повної ціни продажу об'єкта
незавершеного будівництва акт передачі об'єкта, а орган
приватизації видає покупцю свідоцтво про власність на об'єкт
незавершеного будівництва.
8. Право власності покупця на земельну ділянку, на якій
знаходиться об'єкт незавершеного будівництва, виникає з моменту
реєстрації свідоцтва про власність на об'єкт незавершеного
будівництва місцевим органом Державного комітету України по
земельних ресурсах, про що робиться відповідний запис у
земельно-кадастрових документах і що посвідчується державним актом
на право власності на землю. Якщо земельна ділянка не приватизується, відповідна місцева
Рада народних депутатів зобов'язана укласти у місячний строк з дня
одержання покупцем свідоцтва про власність на об'єкт незавершеного
будівництва договір оренди на земельну ділянку.
9. У разі фінансування об'єкта незавершеного будівництва за
рахунок власних коштів державного підприємства йому
перераховуються з позабюджетного фонду приватизації 100 відсотків
коштів, одержаних від приватизації об'єкта незавершеного
будівництва, за вирахуванням коштів, витрачених на проведення
приватизації. При фінансуванні об'єкта незавершеного будівництва за рахунок
централізованих коштів підприємству перераховуються 30 відсотків
коштів, одержаних від приватизації. Коли об'єкт незавершеного будівництва фінансувався за рахунок
власних коштів державного підприємства і централізованих коштів,
то підприємству з позабюджетного фонду приватизації
перераховуються кошти пропорційно його вкладу у будівництво, а
також 30 відсотків суми, що відповідає централізованим
капіталовкладенням. Зазначені кошти використовуються державними підприємствами
виключно на поповнення нормованих обігових коштів, технічне
переобладнання виробництва, освоєння нових технологій та
здійснення природоохоронних заходів. Кошти, одержані від приватизації об'єктів незавершеного
будівництва, які залишаються на рахунках позабюджетного державного
фонду приватизації, позабюджетних фондів приватизації Автономної
Республіки Крим і адміністративно-територіальних одиниць після
відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією, та проведення
визначених цією статтею відрахувань державним підприємствам,
перераховуються до бюджету Автономної Республіки Крим, відповідних
місцевих бюджетів з наступним їх спрямуванням на фінансування
пускових і найважливіших будов регіонального значення державної
форми власності. ( Статтю 9 доповнено частиною п'ятою згідно з
Указом Президента N 337/96 від 12.05.96 ) Кошти, одержані від приватизації об'єктів незавершеного
будівництва відповідно до Чорнобильської будівельної
програми,використовуються в установленому порядку. ( Статтю 9
доповнено частиною шостою згідно з Указом Президента N 337/96 від
12.05.96 ) 10. Кошти, одержані від продажу земельних ділянок,
зараховуються на спеціальні бюджетні рахунки місцевих Рад народних
депутатів, на території яких знаходяться приватизовані земельні
ділянки, та використовуються в порядку, передбаченому статтями 20
і 21 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ).
11. Кабінету Міністрів України, Раді Міністрів Республіки
Крим, місцевим державним адміністраціям щоквартально складати
переліки об'єктів незавершеного будівництва, що підлягають
приватизації відповідно до цього Указу, визначати строки
проведення приватизації та передавати зазначені переліки
відповідним органам приватизації для прийняття рішення про
приватизацію.
12. Органи приватизації здійснюють приватизацію об'єктів
незавершеного будівництва у встановлені статтею 11 цього Указу
строки та щомісячно інформують про це Кабінет Міністрів України.

Президент України Л. КРАВЧУК
м.Київ, 14 жовтня 1993 року

N 456/93

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: