open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 591/99 від 28.05.99 )
Про внесення змін та доповнень до Указу

Президента України від 14 жовтня 1993 року N 456

З метою вдосконалення механізму приватизації об'єктів
незавершеного будівництва, залучення додаткових коштів для
інвестування будівництва пускових і найважливіших будов
регіонального значення державної форми власності та відповідно до
статті 25 Конституційного Договору між Президентом України та
Верховною Радою України "Про основні засади організації та
функціонування державної влади і місцевого самоврядування в
Україні на період до прийняття нової Конституції України"
( 1к/95-ВР ), статті 3 Закону України "Про приватизацію майна
державних підприємств" ( 2163-12 ) п о с т а н о в л я ю:
Внести до Указу Президента України від 14 жовтня 1993 року N
456 ( 456/93 ) "Про приватизацію об'єктів незавершеного
будівництва" (із змінами та доповненнями, внесеними Указом від 2
червня 1995 року N 416 ( 416/95 ) такі зміни та доповнення:
1. Частину першу статті 3 доповнити реченням такого змісту: "Під час прийняття такого рішення орган приватизації вирішує
питання щодо необхідності збереження первісного призначення
відповідного об'єкта незавершеного будівництва".
2. У статті 4: 1) абзаци другий та третій частини першої викласти у такій
редакції: "за наявності двох і більше покупців - на аукціоні, за
конкурсом у порядку, передбаченому щодо об'єктів малої
приватизації; за наявності одного покупця - безпосередньо цьому покупцеві
при забезпеченні ним умов, за яких продається об'єкт"; 2) доповнити статтю частиною другою такого змісту: "Обов'язковою умовою продажу об'єкта незавершеного
будівництва, щодо якого органом приватизації було прийнято рішення
про збереження його первісного призначення, є завершення
будівництва відповідного об'єкта зі збереженням його первісного
призначення". У зв'язку з цим частини другу, третю, четверту та п'яту
вважати відповідно частинами третьою, четвертою, п'ятою та шостою; 3) друге речення частини третьої доповнити словами "за
винятком умови, передбаченої частиною другою цієї статті".
3. Статтю 5 викласти у такій редакції: "5. Вартість об'єкта незавершеного будівництва для продажу на
аукціоні, за конкурсом визначається на підставі даних балансу без
урахування індексу інфляції. Вартість об'єкта незавершеного будівництва для продажу одному
покупцеві визначається виходячи з його відновної вартості з
урахуванням перспективності об'єкта та індексу інфляції. Вартість земельної ділянки визначається Державним комітетом
України по земельних ресурсах чи його органами на місцях на
підставі експертної оцінки. Сума вартості об'єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки є початковою ціною продажу об'єкта незавершеного
будівництва на аукціоні, за конкурсом, ціною продажу об'єкта
незавершеного будівництва одному покупцеві".
4. Статтю 9 доповнити частинами п'ятою та шостою такого
змісту: "Кошти, одержані від приватизації об'єктів незавершеного
будівництва, які залишаються на рахунках позабюджетного Державного
фонду приватизації, позабюджетних фондів приватизації Автономної
Республіки Крим і адміністративно-територіальних одиниць після
відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією, та проведення
визначених цією статтею відрахувань державним підприємствам,
перераховуються до бюджету Автономної Республіки Крим, відповідних
місцевих бюджетів з наступним їх спрямуванням на фінансування
пускових і найважливіших будов регіонального значення державної
форми власності. Кошти, одержані від приватизації об'єктів незавершеного
будівництва відповідно до Чорнобильської будівельної програми,
використовуються в установленому порядку".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 травня 1996 року

N 337/96

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: