open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про особливості приватизації об'єктів

незавершеного будівництва
( Дію Указу припинено у зв'язку з набранням чинності Закону

N 1953-III ( 1953-14 ) від 14.09.2000 )
З метою вдосконалення механізму та прискорення приватизації
об'єктів незавершеного будівництва, відповідно до пункту 4
розділу XV "Перехідні положення" Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Встановити, що особливості приватизації об'єктів
незавершеного будівництва, що перебувають у державній власності,
включаючи законсервовані об'єкти (далі - об'єкти незавершеного
будівництва), визначаються цим Указом.
Відчуження об'єктів незавершеного будівництва, що є в
комунальній власності, регулюється положеннями цього Указу і
здійснюється органами місцевого самоврядування.
До питань приватизації об'єктів незавершеного будівництва, не
врегульованих цим Указом, застосовуються положення Закону України
"Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу
приватизацію)" ( 2171-12 ), інших законів України про
приватизацію.
2. Покупцями об'єктів незавершеного будівництва можуть бути:
громадяни України, громадяни іноземних держав, особи без
громадянства;
юридичні особи, зареєстровані на території України, у
статутному фонді яких відсутня частка державної власності;
іноземні юридичні особи.
3. Покупці об'єктів незавершеного будівництва можуть придбати
разом з об'єктами незавершеного будівництва земельні ділянки,
відведені в установленому порядку для будівництва. За бажанням
покупців земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти
незавершеного будівництва, надаються їм у довгострокову оренду.
Земельні ділянки, що не підлягають продажу згідно зі статтею
4 Земельного кодексу України ( 561-12 ), надаються в довгострокову
оренду з правом першочергового їх придбання орендарем у разі
зняття заборони на передачу зазначених ділянок у недержавну
власність.
Іноземним юридичним особам, громадянам іноземних держав,
особам без громадянства, спільним підприємствам, міжнародним
об'єднанням та організаціям за участю іноземних юридичних осіб та
громадян іноземних держав, підприємствам, що повністю належать
іноземним інвесторам, іноземним державам, земельні ділянки, на
яких розташовані об'єкти незавершеного будівництва, надаються
тільки в довгострокову оренду.
4. Рішення про приватизацію об'єктів незавершеного
будівництва приймаються Фондом державного майна України, його
регіональними відділеннями, органами приватизації в Автономній
Республіці Крим (далі - органи приватизації) на підставі переліку
об'єктів, що підлягають приватизації. В разі приватизації об'єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою рішення про
приватизацію такого об'єкта органи приватизації приймають спільно
з Державним комітетом України по земельних ресурсах або його
органами на місцях.
5. Для включення об'єкта незавершеного будівництва до
переліку об'єктів, що підлягають приватизації, органи, які
здійснюють управління відповідними об'єктами незавершеного
будівництва, подають органам приватизації такі документи:
проектно-кошторисну та технічну документацію щодо об'єкта
незавершеного будівництва;
довідку про відведення земельної ділянки під об'єкт
незавершеного будівництва, а в разі відсутності такого відведення
- пояснення про його причини.
Зазначені документи передаються за актом приймання-передачі.
Органи приватизації повідомляють органи, які здійснюють
управління об'єктами незавершеного будівництва, про включення
відповідних об'єктів до переліку об'єктів, що підлягають
приватизації, у місячний строк з дня прийняття такого рішення.
6. Приватизація об'єктів незавершеного будівництва
здійснюється шляхом:
продажу на аукціоні, за конкурсом;
викупу (за наявності одного покупця);
передачі на умовах відповідного договору (включаючи договір
оренди або договір про спільну діяльність) особам, які можуть бути
покупцями, для завершення будівництва або внесення до статутного
фонду господарського товариства як внеску держави з наступною
приватизацією в установленому порядку після завершення будівництва
відповідного об'єкта;
продажу під розбирання.
У виняткових випадках (якщо приватизуються недобудовані
спеціалізовані господарські об'єкти, зокрема електростанції,
великі промислові підприємства) спосіб приватизації визначає орган
приватизації за погодженням з органом, який здійснює управління
відповідним об'єктом незавершеного будівництва, або підприємством,
установою, організацією, на балансі якої перебуває зазначений
об'єкт.
7. Функції з управління частками (паями, акціями), що
належать державі у майні господарських товариств, до статутних
фондів яких передані як внесок держави об'єкти незавершеного
будівництва, до завершення їх будівництва і приватизації в
установленому порядку здійснюються відповідно до законодавства.
Переважне право на приватизацію часток (паїв, акцій), що
належать державі у майні господарського товариства, надається
учасникам господарського товариства, до статутного фонду якого
було передано об'єкт незавершеного будівництва.
8. У разі відсутності рішення про відведення земельної
ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва, за
поданням органів приватизації Державний комітет України по
земельних ресурсах та його органи на місцях разом з адміністрацією
підприємства, установи, організації, на балансі якої перебуває
об'єкт незавершеного будівництва, у місячний строк вживають в
установленому порядку заходи до відведення земельної ділянки
несільськогосподарського призначення, на якій розташований об'єкт
незавершеного будівництва.
Роботи, пов'язані з відведенням земельної ділянки, на якій
розташований об'єкт незавершеного будівництва, та підготовкою
технічної документації, необхідної для придбання такої земельної
ділянки, а також оформленням державного акта на право власності на
землю, виконуються за рахунок витрат, передбачених на підготовку
та проведення приватизації.
9. Вартість об'єкта незавершеного будівництва для продажу на
аукціоні, за конкурсом або через викуп, а також для передачі його
до статутного фонду господарського товариства як внеску держави з
наступною приватизацією визначається на підставі даних балансу без
урахування суми індексації вартості об'єкта незавершеного
будівництва, обчисленої за індексами, встановленими Державним
комітетом статистики України.
10. Вартість земельної ділянки, на якій розташований об'єкт
незавершеного будівництва, визначається Державним комітетом
України по земельних ресурсах чи його органами на місцях на
підставі експертної оцінки.
11. Порядок укладення договорів купівлі-продажу та оплати
вартості об'єкта незавершеного будівництва і земельної ділянки, на
якій розташований цей об'єкт, визначається відповідним
законодавством.
12. Представник органу приватизації і власник приватизованого
об'єкта незавершеного будівництва у п'ятиденний строк після сплати
повної ціни продажу об'єкта незавершеного будівництва підписують
акт про передачу об'єкта.
13. Право власності на земельну ділянку, на якій розташований
об'єкт незавершеного будівництва, виникає після одержання
державного акта на право власності на землю, який видається
покупцеві за умови сплати ним вартості земельної ділянки.
Державний акт на право власності на землю підлягає реєстрації
місцевими державними органами земельних ресурсів.
14. За відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного
будівництва протягом 30 календарних днів від дня опублікування
переліку об'єктів, що підлягають приватизації, орган приватизації
приймає рішення про повторний продаж його на аукціоні, за
конкурсом. У разі повторного проведення аукціону, конкурсу можлива
зміна умов продажу, включаючи початкову ціну. При цьому початкова
ціна може бути зменшена до початку торгів не більш як на 30
відсотків.
15. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта
незавершеного будівництва, який пропонується для продажу на
аукціоні, за конкурсом або продажу іншими способами, орган
приватизації може прийняти рішення про продаж об'єкта
незавершеного будівництва на аукціоні, за конкурсом під
розбирання. При цьому ціна об'єкта незавершеного будівництва може
бути зменшена до 30 відсотків початкової ціни.
Покупець, який придбав об'єкт незавершеного будівництва під
розбирання, за бажанням може придбати земельну ділянку, на якій
розташований об'єкт, тільки під забудову.
16. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта
незавершеного будівництва під розбирання орган приватизації
приймає рішення про виключення такого об'єкта з переліку об'єктів,
що підлягають приватизації, і повертає його відповідному органу,
який здійснював управління зазначеним об'єктом, для прийняття
рішення про подальше використання.
17. Будівельні матеріали, які знаходяться на будівельному
майданчику об'єкта незавершеного будівництва, або невстановлене
устаткування, придбане для функціонування об'єкта після завершення
будівництва, можуть бути продані на аукціоні, за конкурсом, шляхом
викупу як разом з об'єктом незавершеного будівництва, так і
окремо. Початкова ціна продажу будівельних матеріалів та
устаткування визначається згідно з методикою оцінки вартості майна
під час приватизації, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
18. У разі коли у процесі підготовки до продажу будівельних
матеріалів та устаткування надійшла заява від одного покупця, такі
будівельні матеріали, устаткування можуть бути продані цьому
покупцеві за початковою ціною.
19. У разі коли після повторного оголошення про продаж
будівельних матеріалів, устаткування від покупців не надійшло
жодної заявки, питання про подальше використання таких будівельних
матеріалів, устаткування розглядається органом, який здійснює
управління відповідним об'єктом незавершеного будівництва.
20. До набуття покупцем права власності на придбаний об'єкт
незавершеного будівництва відповідальність за його збереження несе
в установленому порядку керівник підприємства, установи,
організації, на балансі якої перебуває цей об'єкт.
21. Комісія з приватизації об'єктів незавершеного будівництва
не утворюється, план їх приватизації не розробляється.
22. Обов'язковими умовами приватизації об'єктів незавершеного
будівництва є:
встановлення строку завершення будівництва об'єкта
незавершеного будівництва;
заборона продажу об'єкта незавершеного будівництва та
земельної ділянки, на якій розташований цей об'єкт, до моменту
завершення будівництва та введення об'єкта в експлуатацію. У разі
неможливості завершення будівництва в установлені строки за
наявності відповідних обгрунтувань строки завершення будівництва
можуть змінюватися за рішенням органу приватизації та органу
місцевого самоврядування з укладенням додаткового договору.
В разі невиконання умов, зазначених у цій статті, договір
купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством
порядку.
23. Покупцям об'єктів незавершеного будівництва після сплати
ними 50 відсотків (для об'єктів незавершеного будівництва
житлового призначення - 30 відсотків) вартості цих об'єктів може
надаватися відстрочка платежу на строк до п'яти років (для
об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - до 10
років). На суму відстрочених платежів нараховуються відсотки за
ставкою, яка обчислюється виходячи з річного рівня інфляції,
збільшеного на 3 відсоткові пункти.
24. У разі фінансування об'єкта незавершеного будівництва за
рахунок централізованих капіталовкладень кошти, які надійшли до
позабюджетного Державного фонду приватизації від продажу цього
об'єкта, розподіляються таким чином:
до Державного бюджету України - 65 відсотків;
на відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією, - 20
відсотків;
підприємству, на балансі якого перебував об'єкт незавершеного
будівництва, - 15 відсотків.
25. У разі коли фінансування об'єкта незавершеного
будівництва здійснювалося за рахунок власних коштів державного
підприємства, цьому підприємству перераховуються з позабюджетного
Державного фонду приватизації кошти, одержані від приватизації
об'єкта незавершеного будівництва, з вирахуванням витрат на
проведення приватизації.
26. У разі коли фінансування об'єкта незавершеного
будівництва здійснювалося за рахунок власних коштів державного
підприємства та централізованих капіталовкладень, цьому
підприємству перераховуються з позабюджетного Державного фонду
приватизації кошти, одержані від приватизації цього об'єкта,
пропорційно вкладу підприємства в будівництво. Решта коштів
розподіляється відповідно до статті 24 цього Указу.
27. Зазначені у статтях 24 - 26 цього Указу кошти
використовуються державними підприємствами виключно на поповнення
обігових коштів, технічне переозброєння виробництва, освоєння
нових технологій та здійснення природоохоронних заходів.
28. До Державного бюджету України зараховуються і
спрямовуються на фінансування капітальних вкладень на пускових
об'єктах Чорнобильської будівельної програми 90 відсотків коштів,
одержаних від продажу об'єктів незавершеного будівництва, що
споруджувалися відповідно до цієї Програми. Решта коштів,
одержаних від продажу цих об'єктів, використовується для
відшкодування витрат на проведення приватизації.
29. Кошти, одержані від продажу земельних ділянок, на яких
розташовані об'єкти незавершеного будівництва, зараховуються до
бюджетів відповідних адміністративно-територіальних одиниць, на
території яких знаходяться приватизовані земельні ділянки.
30. Операції з приватизації об'єктів незавершеного
будівництва звільняються від оподаткування.
31. Суб'єктам підприємницької діяльності дозволяється з
моменту придбання об'єкта незавершеного будівництва протягом
строку будівництва, визначеного умовами приватизації, включати
витрати, пов'язані з добудовою об'єкта незавершеного будівництва
та введенням його в експлуатацію, до валових витрат під час
розрахунку податку на прибуток.
32. Покупець об'єкта незавершеного будівництва з моменту
придбання об'єкта протягом строку будівництва, визначеного умовами
приватизації, звільняється від плати за землю щодо земельної
ділянки, на якій розташований цей об'єкт.
33. Місцевим органам виконавчої влади забороняється вимагати
від покупців, з якими укладено договір купівлі-продажу об'єкта
незавершеного будівництва, виконання умов, не передбачених цим
договором, у тому числі будь-яких грошових виплат або пайової
участі у розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів.
34. Органи приватизації за погодженням з Фондом державного
майна України можуть створювати господарюючі структури з продажу
об'єктів незавершеного будівництва.
35. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим подати
в місячний строк після набрання чинності цим Указом до Фонду
державного майна України, його регіональних відділень за місцем
знаходження об'єктів незавершеного будівництва відомості про
кількість, тривалість будівництва, рівень будівельної готовності
об'єктів незавершеного будівництва та наявність фінансування
будівництва. 36. Кабінету Міністрів України:
інформувати щоквартально про хід виконання цього Указу;
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
внесення змін до законодавчих актів з питань приватизації об'єктів
незавершеного будівництва;
привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з
цим Указом;
забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади
прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому
Указу.
37. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних
роз'яснень щодо цього Указу.
38. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 14 жовтня 1993 року N 456
( 456/93 ) "Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва";
Указ Президента України від 2 червня 1995 року N 416
( 416/95 ) "Про внесення змін і доповнень до Указу Президента
України від 14 жовтня 1993 року N 456 "Про приватизацію об'єктів
незавершеного будівництва";
Указ Президента України від 12 травня 1996 року N 337
( 337/96 ) "Про внесення змін та доповнень до Указу Президента
України від 14 жовтня 1993 року N 456".
39. Цей Указ набирає чинності в порядку, визначеному пунктом
4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 28 травня 1999 року

N 591/99

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: