open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
N 15 від 01.09.2000

м.Київ
vd20000901 vn15
Затверджую

Заступник голови

ДПА України

В.М.Росоловський

16.10.2000 року

Довідник N 15

пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам

по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів,

станом на 01.09.2000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Податок |Код пільги | Пільга | Документ | N | Дата | Початок дії | Кінець дії | Коментар | | | | |документа | прийняття | пільги | пільги | | | | | | | документа | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020000 |ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА | | | | | | | | |ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020025 |Сума прибутку, що не підлягає |Закон України "Про |334/94-ВР | 28.12.94 | 28.12.94 | | | | |оподаткуванню згідно із |оподаткування прибутку |(334/94-ВР)| | | | | | |міжнародними договорами |підприємств", ст.18 | 77/97-ВР | 18.02.97 | 18.02.97 | | | | |України. |Закон України "Про внесе-|(77/97-ВР) | | | | | | | |ня змін до Закону України| | | | | | | | |"Про систему оподатку- | | | | | | | | |вання", ст.19 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020032 |Не включаються до валового |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |доходу кошти або майно, що |внесення змін до Закону |(283/97-ВР)| | | | | | |надходять у вигляді |України "Про | | | | | | | |міжнародної технічної |оподаткування прибутку | | | | | | | |допомоги, яка надається іншими |підприємств", підпункт | | | | | | | |державами відповідно до |4.2.13 пункту 4.2 | | | | | | | |міжнародних угод, що набрали |статті 4 | | | | | | | |чинності у встановленому | | | | | | | | |законодавством порядку. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020033 |Враховуються у складі валових |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |витрат суми коштів або |внесення змін до Закону |(283/97-ВР)| | | | | | |вартість майна, добровільно |України "Про оподаткуван-| | | | | | | |перерахованих (переданих) до |ня прибутку підприємств",| | | | | | | |Державного бюджету України або |підпункт 5.2.2 пункту | | | | | | | |бюджетів територіальних |5.2 статті 5 | | | | | | | |громад, до неприбуткових | | | | | | | | |організацій у межах 4 | | | | | | | | |відсотків. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020034 |Враховується у складі валових |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |витрат сума коштів, |внесення змін до Закону |(283/97-ВР)| | | | | | |перерахованих підприємствами |України "Про оподаткуван-| | | | | | | |всеукраїнських об'єднань осіб, |ня прибутку підприємств",| | | | | | | |які постраждали внаслідок |підпункт 5.2.3 пункту | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи, на |5.2 статті 5 | | | | | | | |яких працює за основним місцем | | | | | | | | |роботи не менше 75 відсотків | | | | | | | | |таких осіб, цим об'єднанням | | | | | | | | |для проведення їх благодійної | | | | | | | | |діяльності, але не більше 10 | | | | | | | | |відсотків оподатковуваного | | | | | | | | |прибутку. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020035 |Враховується у складі валових |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |витрат платника податку, |внесення змін до Закону |(283/97-ВР)| | | | | | |основною діяльністю яких є |України "Про оподаткуван-| | | | | | | |виробництво |ня прибутку підприємств",| | | | | | | |сільськогосподарської |підпункт 5.2.5 пункту | | | | | | | |продукції, плата за землю, що |5.2 статті 5 | | | | | | | |не використовується в | | | | | | | | |сільськогосподарському | | | | | | | | |виробничому обороті. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020043 |Враховується в складі валових |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |витрат платника податку сума |внесення змін до Закону |(283/97-ВР)| | | | | | |валових внесків до додаткових |України "Про оподаткуван-| | | | | | | |пенсійних планів, але не |ня прибутку підприємств",| | | | | | | |більше 15 відсотків сукупного |підпункт 5.8.4 пункту | | | | | | | |доходу, отриманого таким |5.8 статті 5 | | | | | | | |працівником від такого | | | | | | | | |платника податку протягом | | | | | | | | |податкового періоду, коли | | | | | | | | |відбулося таке внесення. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020044 |Об'єкт оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |(прибуток) зменшується на суму |внесення змін до Закону |(283/97-ВР)| | | | | | |балансових збитків |України "Про оподаткуван-| | | | | | | |(проіндексованих), отриманих |ня прибутку підприємств",| | | | | | | |платником податку в попередніх |пункти 6.1, 6.2, 6.3 | | | | | | | |періодах. |статті 6 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020045 |Балансові збитки, понесені |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |(нараховані) у попередніх |внесення змін до Закону |(283/97-ВР)| | | | | | |періодах платником податку у |України "Про оподаткуван-| | | | | | | |зв'язку із придбанням цінних |ня прибутку підприємств",| | | | | | | |паперів, зменшують доходи, |підпункт 7.6.1 пункту | | | | | | | |отримані від операцій з |7.6 статті 7 | | | | | | | |цінними паперами. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020046 |Балансові збитки від спільної |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |діяльності, понесені в |внесення змін до Закону |(283/97-ВР)| | | | | | |попередніх періодах, зменшують |України "Про оподаткуван-| | | | | | | |доходи, отримані від спільної |ня прибутку підприємств",| | | | | | | |діяльності. |підпункт 7.7.5 пункту | | | | | | | | |7.7 статті 7 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020047 |Не оподатковується виплата |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |дивідендів у вигляді акцій |внесення змін до Закону |(283/97-ВР)| | | | | | |(часток, паїв), емітованих |України "Про оподаткуван-| | | | | | | |підприємством, яке нараховує |ня прибутку підприємств",| | | | | | | |дивіденди, за умови, що така |підпункт 7.8.5 пункту | | | | | | | |виплата ніяким чином не змінює |7.8 статті 7 | | | | | | | |пропорцій (часток) участі всіх | | | | | | | | |акціонерів (власників) у | | | | | | | | |статутному фонді | | | | | | | | |підприємства-емітента, які | | | | | | | | |зареєстровані у порядку, | | | | | | | | |передбаченому Законом. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020056 |Звільняється від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |прибуток підприємств, |внесення змін до Закону |(283/97-ВР)| | | | | | |отриманий від продажу на |України "Про оподаткуван-| | | | | | | |митній території України |ня прибутку підприємств",| | | | | | | |спеціальних продуктів дитячого |підпункт 7.13.1 пункту | | | | | | | |харчування власного |7.13 статті 7 | | | | | | | |виробництва, спрямований на | | | | | | | | |збільшення обсягів виробництва | | | | | | | | |та зменшення роздрібних цін | | | | | | | | |таких продуктів. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020057 |Оподатковується у розмірі 50 |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |відсотків від діючої ставки |внесення змін до Закону |(283/97-ВР)| | | | | | |прибуток від продажу |України "Про оподаткуван-| | | | | | | |інноваційного продукту, |ня прибутку підприємств",| | | | | | | |заявленого при реєстрації в |підпункт 7.14.1 пункту | | | | | | | |інноваційних центрах, що |7.14 статті 7 | | | | | | | |створені відповідно до Закону. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020064 |Створення страхових резервів |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |банківськими установами та |внесення змін до Закону |(283/97-ВР)| | | | | | |небанківськими фінансовими |України "Про | | | | | | | |установами відносно сукупного |оподаткування прибутку | | | | | | | |розміру боргових вимог банків |підприємств", підпункти | | | | | | | |40 відсотків до 31.12.99; 30% |12.2.3 пункту 12.2 статті| | | | | | | |до 31.12.2001, 20%, починаючи з|12 та пункт 22.13 статті | | | | | | | |1 січня 2002 року відноситься |22 | | | | | | | |на валові витрати. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020065 |За зниженою ставкою 15 |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |відсотків оподатковуються |внесення змін до Закону |(283/97-ВР)| | | | | | |валові доходи нерезидентів, що |України "Про | | | | | | | |не провадять підприємницької |оподаткування прибутку | | | | | | | |діяльності в Україні через |підприємств", пункт 13.1 | | | | | | | |постійне представництво, |статті 13 | | | | | | | |отримані з джерел на території | | | | | | | | |України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020066 |Суми нарахованого податку |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |підприємств - виробників |внесення змін до Закону |(283/97-ВР)| | | | | | |сільськогосподарської |України "Про | | | | | | | |продукції зменшуються на суму |оподаткування прибутку | | | | | | | |податку на землю, що |підприємств", пункт 14.1 | | | | | | | |використовується в |статті 14 | | | | | | | |сільськогосподарському | | | | | | | | |виробничому обороті. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020071 |Суми коштів або майна, що |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |отримуються безоплатно |внесення змін до Закону |(283/97-ВР)| | | | | | |неприбутковими організаціями в |України "Про оподаткуван-| | | | | | | |порядку, визначеному п. 7.11 |ня прибутку підприємств",| | | | | | | |Закону України "Про внесення |підпункт 4.1.6 пункту | | | | | | | |змін до Закону України "Про |4.1 статті 4 | | | | | | | |оподаткування прибутку | | | | | | | | |підприємств". | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020079 |Кошти, спрямовані платником |Закон України "Про |639/97-ВР | 18.11.97 | 01.07.97 | 31.12.2001 | | | |податку на будівництво житла |внесення змін до Закону |(639/97-ВР)| | | | | | |для військовослужбовців та |України "Про | | | | | | | |членів їх сімей, які мають |оподаткування прибутку | | | | | | | |право на отримання житла |підприємств", п.22.3 | | | | | | | |відповідно до законодавства | | | | | | | | |України, за укладеними до 1 | | | | | | | | |липня 1997 року угодами про | | | | | | | | |інвестування будівництва житла | | | | | | | | |для військовослужбовців та | | | | | | | | |членів їх сімей, по яких на 1 | | | | | | | | |липня 1997 р. проведені | | | | | | | | |фактичні витрати, враховуються | | | | | | | | |у зменшення податкового | | | | | | | | |зобов'язання такого платника | | | | | | | | |податку, протягом терміну | | | | | | | | |завершення будівництва | | | | | | | | |об'єктів житла, розпочатих до | | | | | | | | |1 липня 1997 року. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020080 |До 1 січня 2003 року |Закон України "Про |639/97-ВР | 18.11.97 | 01.07.97 | 01.01.2003 | | | |підприємства металургійної (та |внесення змін до Закону |(639/97-ВР)| | | | | | |підприємства інших галузей, в |України "Про | | | | | | | |частині основних фондів, що |оподаткування прибутку | | | | | | | |використовуються у ливарному |підприємств", п.22.4 | | | | | | | |виробництві), коксохімічної, | | | | | | | | |хімічної, гірничо-видобувної | | | | | | | | |промисловості, а також | | | | | | | | |підприємства залізничного | | | | | | | | |транспорту, підприємства - | | | | | | | | |виробники електричної, | | | | | | | | |теплової енергії та | | | | | | | | |водопостачання, на балансі | | | | | | | | |яких перебувають введені в | | | | | | | | |експлуатацію до 1 січня 1993 | | | | | | | | |року основні фонди, що | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | |здійснення господарської | | | | | | | | |діяльності, мають право | | | | | | | | |відносити до складу валових | | | | | | | | |витрат звітного (податкового) | | | | | | | | |року витрати на проведення | | | | | | | | |поліпшень таких основних | | | | | | | | |фондів у розмірі, що не | | | | | | | | |перевищує 9 відсотків від | | | | | | | | |балансової вартості групи 1 та | | | | | | | | |3 таких основних фондів на | | | | | | | | |початок звітного (податкового) | | | | | | | | |року. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020081 |Звільняється від оподаткування |Закон України "Про |607/97-ВР | 04.11.97 | 16.12.97 | | | | |прибуток підприємств, що |внесення змін до статті |(607/97-ВР)| | | | | | |засновані всеукраїнськими |7 Закону України "Про | | | | | | | |громадськими організаціями |оподаткування прибутку | | | | | | | |інвалідів та майно яких є їх |підприємств" п.7.12 | | | | | | | |власністю, отриманий від | | | | | | | | |продажу товарів (робіт, | | | | | | | | |послуг), крім прибутку, | | | | | | | | |одержаного від грального | | | | | | | | |бізнесу, де протягом | | | | | | | | |попереднього звітного | | | | | | | | |(податкового) періоду | | | | | | | | |кількість інвалідів, які мають | | | | | | | | |там основне місце роботи, | | | | | | | | |становить не менш як 50 | | | | | | | | |відсотків загальної | | | | | | | | |чисельності працюючих і фонд | | | | | | | | |оплати праці таких інвалідів | | | | | | | | |становить не менш як 25 | | | | | | | | |відсотків від суми витрат на | | | | | | | | |оплату праці, що відносяться | | | | | | | | |до складу валових витрат. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020082 |Не підлягають оподаткуванню |Закон України "Про |639/97-ВР | 18.11.97 | 01.07.97 | | | | |доходи, отримані нерезидентами |внесення змін до Закону |(639/97-ВР)| | | | | | |у вигляді процентів або доходу |України "Про | | | | | | | |(дисконту) на державні цінні |оподаткування прибутку | | | | | | | |папери, продані (розміщені) |підприємств" п.13.4 | | | | | | | |нерезидентами за межами | | | | | | | | |території України через | | | | | | | | |уповноважених агентів - | | | | | | | | |нерезидентів, або процентів, | | | | | | | | |сплачених нерезидентами за | | | | | | | | |отримані Україною позики | | | | | | | | |(кредити або державні зовнішні | | | | | | | | |запозичення), які | | | | | | | | |відображаються у Державному | | | | | | | | |бюджеті України чи кошторисі | | | | | | | | |Національного банку України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020083 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |639/97-ВР | 18.11.97 |з дня набрання | | | | |доходи, одержані від володіння |внесення змін до Закону |(639/97-ВР)| | чинності | | | | |державними цінними паперами і |України "Про | | | пільги | | | | |облігаціями місцевих позик, |оподаткування прибутку | | | | | | | |придбаних до набрання чинності |підприємств" п.22.16 | | | | | | | |Законом України "Про внесення | | | | | | | | |змін до Закону України "Про | | | | | | | | |оподаткування прибутку | | | | | | | | |підприємств". | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020085 |Зарахування сплачених за |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.01.98 | | | | |митним кордоном України сум |внесення змін до Закону |(283/97-ВР)| | | | | | |податку на прибуток за умови |України "Про | | | | | | | |письмового підтвердження |оподаткування прибутку | | | | | | | |податкового органу іншої |підприємств" пункт 19.4 | | | | | | | |держави щодо факту сплати |статті 19 | | | | | | | |такого податку та за наявності | | | | | | | | |міжнародного договору України | | | | | | | | |про усунення подвійного | | | | | | | | |оподаткування доходів, | | | | | | | | |ратифікованого Верховною Радою | | | | | | | | |України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020087 |До валового доходу платника |Закон України "Про | 317-XIV | 16.12.98 | 01.01.99 | до 01.01.2002 | | | |податку не включаються суми |внесення змін до |( 317-14 ) | | | | | | |коштів, нараховані (отримані) |статті 22 Закону України | | | | | | | |у складі ціни продажу |"Про оподаткування | | | | | | | |електричної та теплової |прибутку підприємств", | | | | | | | |енергії у вигляді цільової |п.22.23 | | | | | | | |надбавки до діючого тарифу на | | | | | | | | |електричну та теплову енергію, | | | | | | | | |які спрямовуються на | | | | | | | | |фінансування витрат, | | | | | | | | |пов'язаних із добудовою | | | | | | | | |електростанцій та ТЕЦ України, | | | | | | | | |перелік яких установлюється | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020120 |Сума витрат, пов'язаних з |Закон України "Про | 1133-XIV | 07.10.99 | | | | | |безоплатним наданням |внесення змін до |(1133-14) | | | | | | |працівникам вугільної |статті 5 Закону України | | | | | | | |промисловості вугілля на |"Про оподаткування прибу-| | | | | | | |побутові потреби. |тку підприємств" | | | | | | | | |П.5.2.11 Закону України | | | | | | | | |"Про оподаткування при- | | | | | | | | |бутку підприємств" | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11025000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування" |(1251-12) | | | | | | |надходять до їх бюджетів по |ст.1 | | | | | | | |податку на прибуток. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| | | Вільні економічні зони | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020023 |ПЕЕЗ "Сиваш" Зменшення на 50 |Закон України "Про деякі | 65/96-ВР | 23.02.96 | 18.09.96 | 18.09.2001 | | | |відсотків суми податку на |питання валютного |(65/96-ВР) | | | | | | |прибуток, нарахованого відпо- |регулювання та | | | | | | | |відно до законодавства підприє-|оподаткування суб'єктів | | | | | | | |мствами - суб'єктами експери- |експериментальної | | | | | | | |ментальної економічної зони |економічної зони | | | | | | | |"Сиваш", у разі використання |"Сиваш", ст.2 | | | | | | | |суми, на яку зменшується пода- |П.22.5 Закон України "Про| | | | | | | |ток на прибуток, на реалізацію |оподаткування прибутку | | | | | | | |інвестиційних проектів у межах |підприємств" | | | | | | | |цієї зони. |( 334/94-ВР ) | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020128 |СЕЗ "Порт Крим" В спеціальній |Указ Президента України | 740 | 27.06.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |економічній зоні "Порт Крим" |"Про спеціальний режим |( 740/99 ) | | | | | | |прибуток підприємств - суб'єк- |інвестиційної діяльності | | | | | | | |тів цієї зони оподатковується |на територіях пріоритет- | | | | | | | |за ставкою 20% до об'єкта |ного розвитку та спеціа- | | | | | | | |оподаткування. |льну економічну зону | | | | | | | | |"Порт Крим" в Автономній | | | | | | | | |Республіці Крим" п.17 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020129 |СЕЗ "Інтерпорт-Ковель" В спе- |Указ Президента України | 702 | 22.06.99 | 01.01.2000 | 01.01.2020 | | | |ціальній економічній зоні |"Про спеціальну економіч-|( 702/99 ) | | | | | | |"Інтерпорт-Ковель" прибуток |ну зону "Інтерпорт- | | | | | | | |підприємств - суб'єктів цієї |Ковель" п.14 | | | | | | | |зони оподатковується за ставкою| | | | | | | | |20% до об'єкта оподаткування. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020130 |Доходи, отримані нерезидентами |Указ Президента України | 702 | 22.06.99 | 01.01.2000 | 01.01.2020 | | | |з джерелом походження з терито-|"Про спеціальну економіч-|( 702/99 ) | | | | | | |рії спеціальної економічної зо-|ну зону "Інтерпорт- | | | | | | | |ни "Інтерпорт-Ковель" оподатко-|Ковель" п.14 | | | | | | | |вуються у розмірі 2/3 ставок | | | | | | | | |оподаткування, визначених стат-| | | | | | | | |тею 13 Закону України "Про опо-| | | | | | | | |даткування прибутку | | | | | | | | |підприємств ( 334/94-ВР ) | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020101 |СЕЗ "Донецьк" В спеціальній |Закон України "Про | 356-XIV | 24.12.98 | 01.01.99 | 01.01.2059 | | | |економічній зоні "Донецьк" |спеціальні економічні |( 356-14 ) | | | | | | |прибуток підприємств - суб'єк- |зони та спеціальний | | | | | | | |тів цієї зони оподатковується |режим інвестиційної | | | | | | | |за ставкою 20% до об'єкта |діяльності в Донецькій | | | | | | | |оподатковуння. |області" із змінами і до-| | | | | | | | |повненнями, ст.13 (Закон | | | | | | | | |України "Про оподаткуван-| | | | | | | | |ня прибутку підприємств" | | | | | | | | |(абз.7 п.22.5 ст.22) | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020102 |Доходи, отримані нерезидентами |Закон України "Про | 356-XIV | 24.12.98 | 01.01.99 | 01.01.2059 | | | |з джерелом походження з |спеціальні економічні |( 356-14 ) | | | | | | |території спеціальної |зони та спеціальний | | | | | | | |економічної зони "Донецьк" |режим інвестиційної | | | | | | | |оподатковуються у розмірі 2/3 |діяльності в Донецькій | | | | | | | |ставок оподаткування, |області" із змінами і до-| | | | | | | |визначених статтею 13 Закону |повненнями, ст.13 (Закон | | | | | | | |України "Про оподаткування |України "Про оподаткуван-| | | | | | | |прибутку підприємств" |ня прибутку підприємств" | | | | | | | |( 334/94-ВР ). |(абз.7 п.22.5 ст.22) | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020131 |СЕЗ "Азов" В спеціальній |Закон України "Про | 356-XIV | 24.12.98 | 01.01.99 | 01.01.2059 | | | |економічній зоні "Азов" прибу- |спеціальні економічні |( 356-14 ) | | | | | | |ток підприємств - суб'єктів |зони та спеціальний | | | | | | | |цієї зони оподатковується за |режим інвестиційної | | | | | | | |ставкою 20% до об'єкта оподат- |діяльності в Донецькій | | | | | | | |кування. |області" із змінами і до-| | | | | | | | |повненнями, ст.13 (Закон | | | | | | | | |України "Про оподаткуван-| | | | | | | | |ня прибутку підприємств" | | | | | | | | |(абз.7 п.22.5 ст.22) | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020132 |Доходи, отримані нерезидентами |Закон України "Про | 356-XIV | 24.12.98 | 01.01.99 | 01.01.2059 | | | |з джерелом походження з |спеціальні економічні |( 356-14 ) | | | | | | |території спеціальної економіч-|зони та спеціальний | | | | | | | |ної зони "Азов", від проваджен-|режим інвестиційної | | | | | | | |ня господарської діяльності |діяльності в Донецькій | | | | | | | |оподатковуються у розмірі 2/3 |області" із змінами і до-| | | | | | | |ставок оподаткування, визначе- |повненнями, ст.13 (Закон | | | | | | | |них статтею 13 Закону України |України "Про оподаткуван-| | | | | | | |"Про оподаткування прибутку |ня прибутку підприємств" | | | | | | | |підприємств" ( 334/94-ВР ). |(абз.7 п.22.5 ст.22) | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020133 |СЕЗ "Закарпаття" В спеціальній |Указ Президента України | 1339/98 | 09.12.98 | 09.12.98 | 09.12.2028 | | | |економічній зоні "Закарпаття" |"Про спеціальну економіч-|( 1339/98 )| | | | | | |прибуток підприємств - суб'єк- |ну зону "Закарпаття" | | | | | | | |тів цієї зони оподатковується |п.13 | | | | | | | |за ставкою 20% до об'єкта | | | | | | | | |оподаткування. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020134 |Доходи, отримані нерезидентами |Указ Президента України | 1339/98 | 09.12.98 | 09.12.98 | 09.12.2028 | | | |з джерелом походження з |"Про спеціальну економіч-|( 1339/98 )| | | | | | |території спеціальної |ну зону "Закарпаття" | | | | | | | |економічної зони "Закарпаття", |п.13 | | | | | | | |від провадження господарської | | | | | | | | |діяльності оподатковуються у | | | | | | | | |розмірі 2/3 ставок оподаткуван-| | | | | | | | |ня, визначених статтею 13 Зако-| | | | | | | | |ну України "Про оподаткування | | | | | | | | |прибутку підприємств" | | | | | | | | |( 334/94-ВР ). | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020116 |СЕЗ "Славутич" Звільняється на |Закон України "Про спеці-| 721-XIV | 03.06.99 | 03.06.99 | 01.01.2020 | | | |3 роки від оподаткування прибу-|альну економічну зону |( 721-14 ) | | | | | | |ток підприємств - суб'єктів СЕЗ|"Славутич" п.4 ст.9 (За- | | | | | | | |"Славутич" отриманий від |кон України "Про оподат- | | | | | | | |реалізації інвестиційних |кування прибутку підпри- | | | | | | | |проектів, інвестиція в які є |ємств" (абз.5 п.22.5 | | | | | | | |еквівалентною не менш як 200 |ст.22) ( 334/94-ВР ) | | | | | | | |тис.дол.США. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020117 |Прибуток суб'єктів СЕЗ "Славу- |Закон України "Про спеці-| 721-XIV | 03.06.99 | 03.06.99 | 01.01.2020 | | | |тич" отриманий від реалізації |альну економічну зону |( 721-14 ) | | | | | | |інвестиційних проектів, з чет- |"Славутич" п.4 ст.9 (За- | | | | | | | |вертого по шостий рік оподатко-|кон України "Про оподат- | | | | | | | |вуються за ставкою у розмірі |кування прибутку підпри- | | | | | | | |50% діючої ставки оподаткуван- |ємств" (абз.5 п.22.5 | | | | | | | |ня. |ст.22) ( 334/94-ВР ) | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020088 |СЕЗ "Яворів" Звільняється на 5 |Закон України "Про | 402-XIV | 15.01.99 | 15.01.99 | 01.01.2020 | | | |років від оподаткування прибу- |спеціальну економічну |( 402-14 ) | | | | | | |ток підприємств - суб'єктів СЕЗ|зону "Яворів" ст.9 | | | | | | | |Яворів", отриманий від реаліза-|(Закон України "Про | | | | | | | |ції інвестиційних проектів, |оподаткування прибутку | | | | | | | |інвестиція в які є |підприємств" (абз.3 | | | | | | | |еквівалентною не менш як 500 |п.22.5 ст.22) | | | | | | | |тис.дол.США. |( 334/94-ВР ) | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020089 |Прибуток суб'єктів СЕЗ |Закон України "Про | 402-XIV | 15.01.99 | 15.01.99 | 01.01.2020 | | | |"Яворів", отриманий від реалі- |спеціальну економічну |( 402-14 ) | | | | | | |зації інвестиційних проектів, |зону "Яворів" ст.9 | | | | | | | |з п'ятого по десятий рік |(Закон України "Про | | | | | | | |оподатковуються за ставкою |оподаткування прибутку | | | | | | | |у розмірі 50% діючої ставки |підприємств" (абз.3 | | | | | | | | |п.22.5 ст.22) (334/94-ВР)| | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020110 |СЕЗ "Курортополіс Трускавець" |Закон України "Про | 514-XIV | 18.03.99 | 01.01.2000 | 01.01.2020 | | | |Звільняється на 3 роки від |спеціальну економічну |( 514-14 ) | | | | | | |оподаткування прибуток підпри- |зону | | | | | | | |ємств суб'єктів СЕЗ "Курортопо-|туристсько-рекреаційного | | | | | | | |ліс Трускавець" отриманий від |типу "Курортополіс | | | | | | | |реалізації інвестиційних |Трускавець" | | | | | | | |проектів, інвестиція в які є |(Закон України "Про | | | | | | | |еквівалентною не менш як 500 |оподаткування прибутку | | | | | | | |тис.дол.США. |підприємств" (абз.3 | | | | | | | | |п.22.5 ст.22) (334/94-ВР)| | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020111 |Прибуток суб'єктів СЕЗ |Закон України "Про | 514-XIV | 18.03.99 | 01.01.2000 | 01.01.2020 | | | |"Курортополіс Трускавець" |спеціальну економічну |( 514-14 ) | | | | | | |отриманий від реалізації інвес-|зону | | | | | | | |тиційних проектів, з четвертого|туристсько-рекреаційного | | | | | | | |по шостий рік оподатковуються |типу "Курортополіс | | | | | | | |за ставкою у розмірі 50% діючої|Трускавець" | | | | | | | |ставки оподаткування. |(Закон України "Про | | | | | | | |Трускавецької міської ради з |оподаткування прибутку | | | | | | | |четвертого по шостий рік |підприємств" (абз.4 | | | | | | | |реалізації інвестиційних |п.22.5 ст.22) (334/94-ВР)| | | | | | | |проектів оподатковується за | | | | | | | | |ставкою у розмірі 50 % діючої | | | | | | | | |ставки оподаткування. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020135 |СЕЗ "Миколаїв" Звільняється на |Указ Президента України | 758 | 28.06.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |3 роки від оподаткування при- |"Про спеціальну економіч-|( 758/99 ) | | | | | | |буток підприємств суб'єктів СЕЗ|ну зону "Миколаїв" п.10 | | | | | | | |"Миколаїв" отриманий від реалі-| | | | | | | | |ції інвестиційних проектів, | | | | | | | | |інвестиція в які є | | | | | | | | |еквівалентною не менш як | | | | | | | | |500 - 3000 тис.дол.США. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020136 |Прибуток суб'єктів СЕЗ |Указ Президента України | 758 | 28.06.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |"Миколаїв" отриманий від реа- |"Про спеціальну економіч-|( 758/99 ) | | | | | | |лізації інвестиційних проектів,|ну зону "Миколаїв" п.10 | | | | | | | |з четвертогопо шостий рік | | | | | | | | |оподатковуються за ставкою у | | | | | | | | |розмірі 50% діючої | | | | | | | | |ставки оподаткування. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020137 |СЕЗ "Порто-франко" Звільняється|Закон України "Про спеці-| 1607-III | 23.03.2000 | 01.01.2000 | 01.01.2025 | | | |на 3 роки від оподаткування |альну (вільну) економічну|( 1607-14 )| | | | | | |прибуток підприємств суб'єктів |зону "Порто-франко" на | | | | | | | |СЕЗ "Порто-франко" отриманий |території Одеського мор- | | | | | | | |від реаліції інвестиційних |ського торговельного пор-| | | | | | | |проектів, інвестиція в які є |ту" ст.10 | | | | | | | |еквівалентною не менш як |(Закон України "Про | | | | | | | |1 млн.дол.США. |оподаткування прибутку | | | | | | | | |підприємств" (абз.9 | | | | | | | | |п.22.5 ст.22) (334/94-ВР)| | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020138 |Прибуток суб'єктів СЕЗ "Порто- |Закон України "Про спеці-| 1607-III | 23.03.2000 | 01.01.2000 | 01.01.2025 | | Указ Президента України | 758 | 28.06.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | |франко" отриманий від реаліза- |альну (вільну) економічну|( 1607-14 )| | | | | "Про спеціальну економіч-|( 758/99 ) | | | | |ції інвестиційних проектів, |зону "Порто-франко" на | | | | | | ну зону "Миколаїв" п.10 | | | | | |з четвертогопо шостий рік |території Одеського мор- | | | | | | | | | | | |оподатковуються за ставкою у |ського торговельного пор-| | | | | | | | | | | |розмірі 50% діючої |ту" ст.10 | | | | | | | | | | | |ставки оподаткування. |(Закон України "Про | | | | | | | | | | | | |оподаткування прибутку | | | | | | | | | | | | |підприємств" (абз.9 | | | | | | | | | | | | |п.22.5 ст.22) (334/94-ВР)| | | | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020139 |СЕЗ "Рені" В спеціальній |Закон України "Про спеці-| 1605-III | 23.03.2000 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |економічній зоні "Закарпаття" |альну економічну зону |( 1605-14 )| | | | | | |прибуток підприємств - суб'єк- |"Рені" ст.9 | | | | | | | |тів цієї зони отриманий від |Закон України "Про | | | | | | | |реалізації інвестиційного про- |оподаткування прибутку | | | | | | | |екту оподатковується за |підприємств" (абз.8 | | | | | | | |ставкою 20% до об'єкта |п.22.5 ст.22) | | | | | | | |оподаткування. |( 334/94-ВР ) | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020140 |ТПР в А.Р.Крим. Звільняється на|Указ Президента України | 740 | 27.06.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |3 роки від оподаткування при- |"Про спеціальний режим | ( 740/99 )| | | | | | |буток підприємств, що здійсню- |інвестиційної діяльності | | | | | | | |ють свою діяльність на терито- |на територіях пріоритет- | | | | | | | |рії пріоритетного розвитку в |ного розвитку та спеціа- | | | | | | | |А.Р.Крим, одержаний від реалі- |льну економічну зону | | | | | | | |зації інвестиційних проектів, |"Порт Крим" в Автономній | | | | | | | |якщо інвестиції в них еквіва- |Республіці Крим" ст.14 | | | | | | | |лентні не менш як 100 - 500 | | | | | | | | |тис. дол.США. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020141 |Прибуток підприємств, що |Указ Президента України | 740 | 27.06.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |здійснюють свою діяльність на |"Про спеціальний режим | ( 740/99 )| | | | | | |території пріоритетного розвит-|інвестиційної діяльності | | | | | | | |ку в А.Р.Крим, одержаний від |на територіях пріоритет- | | | | | | | |реалізації інвестиційних |ного розвитку та спеціа- | | | | | | | |проектів, з четвертого по |льну економічну зону | | | | | | | |шостий рік оподатковуються за |"Порт Крим" в Автономній | | | | | | | |ставкою у розмірі 50% діючої |Республіці Крим" ст.14 | | | | | | | |ставки оподаткування. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020142 |ТПР у Волинській області. |Указ Президента України | 730 | 27.06.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |Звільняється на 3 роки від |"Про спеціальний режим | ( 730/99 )| | | | | | |оподаткування прибуток підпри- |інвестиційної діяльності | | | | | | | |ємств, що здійснюють свою |на території пріоритет- | | | | | | | |діяльність на території |ного розвитку у | | | | | | | |пріоритетного розвитку у Волин-|Волинській області" п.2 | | | | | | | |ській області одержаний від | | | | | | | | |реалізації інвестиційних | | | | | | | | |проектів, якщо інвестиції в них| | | | | | | | |еквівалентні не менш як 250 | | | | | | | | |тис.дол.США. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020143 |Прибуток підприємств, що |Указ Президента України | 730 | 27.06.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |здійснюють свою діяльність на |"Про спеціальний режим | ( 730/99 )| | | | | | |території пріоритетного розвит-|інвестиційної діяльності | | | | | | | |ку у Волинській області, отри- |на території пріоритет- | | | | | | | |маний від реалізації інвестиці-|ного розвитку у | | | | | | | |йних проектів, з четвертого по |Волинській області" п.2 | | | | | | | |шостий рік оподатковуються за | | | | | | | | |ставкою у розмірі 50% діючої | | | | | | | | |ставки оподаткування. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020103 |ТПР у Донецькій області. |Закон України "Про | 356-XIV | 24.12.98 | 01.01.99 | 01.01.99 | 01.01.2029 | | |Звільняється на 3 роки від |спеціальні економічні |( 356-14 ) | | | | | | |оподаткування прибуток підпри- |зони та спеціальний | | | | | | | |ємств, що здійснюють свою |режим інвестиційної | | | | | | | |діяльність на територіях пріо- |діяльності в Донецькій | | | | | | | |ритетного розвитку в Донецькій |області", із змінами і | | | | | | | |області, одержаний від |доповненнями, ст.14 | | | | | | | |реалізації інвестиційних проек-|(Закон України "Про | | | | | | | |тів, якщо інвестиції в них |оподаткування прибутку | | | | | | | |еквівалентні не менш як 1 млн |підприємств" (абз.7 | | | | | | | |дол.США. |п.22.5 ст.22) (334/94-ВР)| | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020104 |Прибуток підприємств, що здій- |Закон України "Про | 356-XIV | 24.12.98 | 01.01.99 | 01.01.99 | 01.01.2029 | | |снюють свою діяльність на тери-|спеціальні економічні |( 356-14 ) | | | | | | |торії пріоритетного розвитку у |зони та спеціальний | | | | | | | |Донецькій області, отриманий |режим інвестиційної | | | | | | | |від реалізації інвестиційних |діяльності в Донецькій | | | | | | | |проектів, з четвертого по |області", із змінами і | | | | | | | |шостий рік оподатковуються за |доповненнями, ст.14 | | | | | | | |ставкою у розмірі 50% діючої |(Закон України "Про | | | | | | | |ставки оподаткування. |оподаткування прибутку | | | | | | | | |підприємств" (абз.7 | | | | | | | | |п.22.5 ст.22) (334/94-ВР)| | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020106 |Доходи нерезидентів України, |Закон України "Про | 356-XIV | 24.12.98 | 01.01.99 | 01.01.99 | 01.01.2029 | | |отримані від реалізації інвес- |спеціальні економічні |( 356-14 ) | | | | | | |тиційних проектів на територіях|зони та спеціальний | | | | | | | |пріоритетного розвитку в До- |режим інвестиційної | | | | | | | |нецькій області оподатковуються|діяльності в Донецькій | | | | | | | |у розмірі 2/3 ставок оподатку- |області", із змінами і | | | | | | | |вання, визначений статтею 13 |доповненнями, ст.14 | | | | | | | |Закону України "Про |(Закон України "Про | | | | | | | |оподаткування прибутку |оподаткування прибутку | | | | | | | |підприємств" ( 334/94-ВР ). |підприємств" (абз.7 | | | | | | | | |п.22.5 ст.22) (334/94-ВР)| | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020119 |Дивіденди, що сплачуються |Закон України "Про | 356-XIV | 24.12.98 | 01.01.99 | 01.01.99 | 01.01.2029 | | |інвестору суб'єктом |спеціальні економічні |( 356-14 ) | | | | | | |підприємницької діяльності, |зони та спеціальний | | | | | | | |який реалізує інвестиційний |режим інвестиційної | | | | | | | |проект на територіях пріоритет-|діяльності в Донецькій | | | | | | | |ного розвитку в Донецькій |області", із змінами і | | | | | | | |області, оподатковуються за |доповненнями, ст.14 | | | | | | | |ставкою 10 відсотків. |(Закон України "Про | | | | | | | | |оподаткування прибутку | | | | | | | | |підприємств" (абз.7 | | | | | | | | |п.22.5 ст.22) (334/94-ВР)| | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020124 |ТПР у Житомирській області. |Закон України "Про |1276-XIV | 03.12.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |Звільняється на 3 роки від |спеціальний режим |(1276-14) | | | | | | |оподаткування прибуток підпри- |інвестиційної діяльності | | | | | | | |ємств, що здійснюють свою |на територіях | | | | | | | |діяльність на територіях пріо- |пріоритетного розвитку в | | | | | | | |ритетного розвитку у Житомир- |Житомирській області" | | | | | | | |ській області, одержаний від |п.4 ст.9 | | | | | | | |реалізації інвестиційних проек-|(Закон України "Про | | | | | | | |тів, якщо інвестиції в них |оподаткування прибутку | | | | | | | |еквівалентні не менш як 200 - |підприємств" (абз.8 | | | | | | | |500 тис.дол.США. |п.22.5 ст.22) (334/94-ВР)| | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020125 |Прибуток підприємств, що здій- |Закон України "Про |1276-XIV | 03.12.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |снюють свою діяльність на |спеціальний режим |(1276-14) | | | | | | |території пріоритетного розвит-|інвестиційної діяльності | | | | | | | |ку у Житомирській області, |на територіях | | | | | | | |отриманий від реалізації |пріоритетного розвитку в | | | | | | | |інвестиційних проектів, з |Житомирській області" | | | | | | | |четвертого по шостий рік |п.4 ст.9 | | | | | | | |оподатковується за |(Закон України "Про | | | | | | | |ставкою у розмірі 50% |оподаткування прибутку | | | | | | | |діючої ставки оподаткування. |підприємств" (абз.8 | | | | | | | | |п.22.5 ст.22) (334/94-ВР)| | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020096 |ТПР у Закарпатській області. |Закон України "Про | 357-XIV | 24.12.98 | 24.12.98 | 09.12.2013 | | | |Звільняється на 2 роки від |спеціальний режим |( 357-14 ) | | | | | | |оподаткування прибуток |інвестиційної діяльності | | | | | | | |підприємств, що здійснюють свою|у Закарпатській області" | | | | | | | |діяльність на територіях пріо- | | | | | | | | |ритетного розвитку у Закарпат- | | | | | | | | |ській області, одержаний від | | | | | | | | |реалізації інвестиційних проек-| | | | | | | | |тів, якщо інвестиції в них | | | | | | | | |еквівалентні не менш як | | | | | | | | |250 тис. дол. США. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020097 |Прибуток підприємств, що |Закон України "Про | 357-XIV | 09.12.98 | 09.12.98 | 09.12.2013 | | | |здійснюють свою діяльність на |спеціальний режим |( 357-14 ) | | | | | | |території пріоритетного розвит-|інвестиційної діяльності | | | | | | | |ку у Закарпатській області, |у Закарпатській області" | | | | | | | |отриманий від реалізації інвес-| | | | | | | | |тиційних проектів, з третього | | | | | | | | |по п'ятий рік оподатковуються | | | | | | | | |за ставкою у розмірі 50% | | | | | | | | |діючої ставки оподаткування. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020108 |ТПР у Луганській області. |Закон України "Про | 970-XIV | 18.12.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |Звільняється на 3 роки від |спеціальний режим |( 970-14 ) | | | | | | |оподаткування прибуток підприє-|інвестиційної діяльності | | | | | | | |мств, що здійснюють свою діяль-|на територіях | | | | | | | |ність на територіях пріоритет- |пріоритетного розвитку в | | | | | | | |ного розвитку у Луганській |Луганській області" | | | | | | | |області, одержаний від реалі- |(Закон України "Про | | | | | | | |зації інвестиційних проектів, |оподаткування прибутку | | | | | | | |якщо інвестиції в них |підприємств" (абз.8 | | | | | | | |еквівалентні не менш як 1 |п.22.5 ст.22) (334/94-ВР)| | | | | | | |млн. дол. США. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020109 |Прибуток підприємств, що |Закон України "Про | 970-XIV | 18.12.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |здійснюють свою діяльність на |спеціальний режим |( 970-14 ) | | | | | | |на територіях пріоритетного |інвестиційної діяльності | | | | | | | |розвитку у Луганській |на територіях | | | | | | | |області, отриманий від реалі- |пріоритетного розвитку в | | | | | | | |зації інвестиційних проектів, |Луганській області" | | | | | | | |з четвертого по шостий рік |(Закон України "Про | | | | | | | |оподатковуються за ставкою у |оподаткування прибутку | | | | | | | |розмірі 50 % діючої ставки |підприємств" (абз.8 | | | | | | | |оподаткування. |п.22.5 ст.22) (334/94-ВР)| | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020144 |ТПР у м.Шостка. |Указ Президента України | 726 | 27.06.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |Звільняється на 3 роки від |"Про спеціальний режим |( 726/99 ) | | | | | | |оподаткування прибуток підприє-|інвестиційної діяльності | | | | | | | |мств, що здійснюють свою діяль-|а місті Шостка", п.6 | | | | | | | |ність на території пріоритет- | | | | | | | | |ного розвитку у м.Шостка, | | | | | | | | |одержаний від реалізації | | | | | | | | |інвестиційних проектів, | | | | | | | | |якщо інвестиції в них | | | | | | | | |еквівалентні не менш як 200 - | | | | | | | | |1000 млн.дол.США. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020145 |Прибуток підприємств, що |Указ Президента України | 726 | 27.06.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |здійснюють свою діяльність на |"Про спеціальний режим |( 726/99 ) | | | | | | |на території пріоритетного |інвестиційної діяльності | | | | | | | |розвитку у м.Шостка, отриманий |в місті Шостка", п.6 | | | | | | | |отриманий від реалізації | | | | | | | | |інвестиційних проектів, | | | | | | | | |з четвертого по шостий рік | | | | | | | | |оподатковуються за ставкою у | | | | | | | | |розмірі 50 % діючої ставки | | | | | | | | |оподаткування. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020146 |ТПР у м.Харкові. |Указ Президента України | 731 | 27.06.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |Звільняється на 3 роки від |"Про спеціальний режим |( 731/99 ) | | | | | | |оподаткування прибуток підприє-|інвестиційної діяльності | | | | | | | |мств, що здійснюють свою діяль-|в місті Харкові", п.6 | | | | | | | |ність на території пріоритет- | | | | | | | | |ного розвитку у м.Харкові, | | | | | | | | |одержаний від реалізації | | | | | | | | |інвестиційних проектів, | | | | | | | | |якщо інвестиції в них | | | | | | | | |еквівалентні не менш як 0,5 - 3| | | | | | | | |млн.дол.США. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020147 |Прибуток підприємств, що |Указ Президента України | 731 | 27.06.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |здійснюють свою діяльність на |"Про спеціальний режим |( 731/99 ) | | | | | | |на території пріоритетного |інвестиційної діяльності | | | | | | | |розвитку у м.Харкові, отриманий|в місті Харкові", п.6 | | | | | | | |отриманий від реалізації | | | | | | | | |інвестиційних проектів, | | | | | | | | |з четвертого по шостий рік | | | | | | | | |оподатковуються за ставкою у | | | | | | | | |розмірі 50 % діючої ставки | | | | | | | | |оподаткування. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020148 |ТПР у Чернігівській області. |Указ Президента України | 729 | 18.12.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |Звільняється на 3 роки від |"Про спеціальний режим |( 729/99 ) | | | | | | |оподаткування прибуток підприє-|інвестиційної діяльності | | | | | | | |мств, що здійснюють свою діяль-|на територіях | | | | | | | |ність на територіях пріоритет- |пріоритетного розвитку в | | | | | | | |ного розвитку у Чернігівській |Чернігівській області" | | | | | | | |області, одержаний від реалі- | | | | | | | | |зації інвестиційних проектів, | | | | | | | | |якщо інвестиції в них | | | | | | | | |еквівалентні не менш як 500 | | | | | | | | |тис. дол. США. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020149 |Прибуток підприємств, що |Указ Президента України | 729 | 18.12.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |здійснюють свою діяльність на |"Про спеціальний режим |( 729/99 ) | | | | | | |на територіях пріоритетного |інвестиційної діяльності | | | | | | | |розвитку у Чернігівській |на територіях | | | | | | | |області, отриманий від реалі- |пріоритетного розвитку в | | | | | | | |зації інвестиційних проектів, |Чернігівській області" | | | | | | | |з четвертого по шостий рік | | | | | | | | |оподатковуються за ставкою у | | | | | | | | |розмірі 50 % діючої ставки | | | | | | | | |оподаткування. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020150 |Технопарки. Суми податку з при-|Закон України "Про спеці-| 991-XIV | 16.07.99 | 01.01.2000 | 01.01.2015 | | | |бутку, одержаного від виконання|альний режим інвестицій- |( 991-14 ) | | | | | | |інноваційних проектів, нарахо- |ної та інноваційної дія- | | | | | | | |вані у порядку, встановленому |льності технологічних | | | | | | | |Законом України "Про оподатку- |парків "Напівпровідникові| | | | | | | |вання прибутку підприємств", |технології і матеріали, | | | | | | | |технологічні парки, їх учасни- |оптоелектроніка та сен- | | | | | | | |ки, дочірні та спільні підприє-|сорна техніка", "Інститут| | | | | | | |мства не перераховують до бюд- |електрозварювання імені | | | | | | | |жету, а зараховують на спеціа- |Є.О.Патона", "Інститут | | | | | | | |льні рахунки та використовують |монокристалів". | | | | | | | |зазначені суми виключно на | | | | | | | | |наукову та науково-технічну | | | | | | | | |діяльність, розвиток власних | | | | | | | | |науково-технологічних і | | | | | | | | |дослідно-експериментальних | | | | | | | | |баз. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| | | Економічні експерименти | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020090 |Чорнобильська АЕС. |Закон України "Про | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | | | |На період підготовки до зняття |загальні засади |( 309-14 ) | | | | | | |і зняття з експлуатації |подальшої експлуатації і | | | | | | | |енергоблоків Чорнобильської |зняття з експлуатації | | | | | | | |АЕС та перетворення об'єкта |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |"Укриття" на екологічно |перетворення | | | | | | | |безпечну систему, звільняється |зруйнованого четвертого | | | | | | | |від оподаткування прибуток |енергоблока цієї АЕС на | | | | | | | |Чорнобильської АЕС, якщо ці |екологічно безпечну | | | | | | | |кошти використовуються на |систему" | | | | | | | |фінансування робіт з |(пп.7.13.2 п.7.13 ст.7 | | | | | | | |підготовки до зняття і зняття |Закону України "Про | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |оподаткування прибутку | | | | | | | |експлуатації та перетворення |підприємств") (334/94-ВР)| | | | | | | |об'єкта "Укриття" на | | | | | | | | |екологічно безпечну систему. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020091 |Звільняється від оподаткування |Закон України "Про | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | | | |прибуток підприємств, |загальні засади |( 309-14 ) | | | | | | |отриманий за рахунок |подальшої експлуатації і | | | | | | | |міжнародної технічної |зняття з експлуатації | | | | | | | |допомоги, яка надається на |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |безоплатній та безповоротній |перетворення | | | | | | | |основі для подальшої |зруйнованого четвертого | | | | | | | |експлуатації, підготовки до |енергоблока цієї АЕС на | | | | | | | |зняття і зняття енергоблоків |екологічно безпечну | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |систему" | | | | | | | |експлуатації, перетворення |(пп.7.13.2 п.7.13 ст.7 | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |Закону України "Про | | | | | | | |екологічно безпечну систему та |оподаткування прибутку | | | | | | | |забезпечення соціального |підприємств") (334/94-ВР)| | | | | | | |захисту персоналу | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС і населення | | | | | | | | |міста Славутич. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020092 |Звільняється від оподаткування |Закон України "Про | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | | | |протягом 2-х років прибуток |загальні засади |( 309-14 ) | | | | | | |суб'єктів господарської |подальшої експлуатації і | | | | | | | |діяльності в |зняття з експлуатації | | | | | | | |адміністративно-територіальних |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |межах м. Славутича, |перетворення | | | | | | | |зареєстрованих у встановленому |зруйнованого четвертого | | | | | | | |законодавством порядку до 30 |енергоблока цієї АЕС на | | | | | | | |грудня 2001 року, якщо ці |екологічно безпечну | | | | | | | |кошти використовуються |систему" | | | | | | | |виключно на створення нових |(абз.5 п.22.5 ст.5 | | | | | | | |робочих місць, розвиток |Закону України "Про | | | | | | | |виробництва та |оподаткування прибутку | | | | | | | |реструктуризацію економіки |підприємств") (334/94-ВР)| | | | | | | |м. Славутич. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020093 |Протягом 3-х років на 50 |Закон України "Про | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | | | |відсотків звільняється від |загальні засади |( 309-14 ) | | | | | | |оподаткування прибуток |подальшої експлуатації і | | | | | | | |суб'єктів господарської |зняття з експлуатації | | | | | | | |діяльності в |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |адміністративно-територіальних |перетворення | | | | | | | |межах м. Славутич, які |зруйнованого четвертого | | | | | | | |протягом перших 2-х років |енергоблока цієї АЕС на | | | | | | | |звільнялися від сплати податку |екологічно безпечну | | | | | | | |на прибуток, якщо ці кошти |систему" | | | | | | | |використовуються виключно на |(абз.5 п.22.5 ст.5 | | | | | | | |створення нових робочих місць, |Закону України "Про | | | | | | | |розвиток виробництва та |оподаткування прибутку | | | | | | | |реструктуризацію економіки |підприємств") (334/94-ВР)| | | | | | | |м. Славутич. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020113 |Автомобілебудування. |Закон України "Про | 535/97-ВР | 19.09.97 | 19.09.97 | 01.01.2008 | | | |Тимчасово до 1 січня 2008 |стимулювання виробництва |(535/97-ВР)| | | | | | |року для підприємств по |автомобілів в Україні" | | | | | | | |виробництву автомобілів і |(пп.22.21.3 п.22.21 ст.22| | | | | | | |запасних частин до них, що |Закону України "Про | | | | | | | |мають інвестицію (у тому числі |оподаткування прибутку | | | | | | | |іноземну) виключно в грошовій |підприємств") (334/94-ВР)| | | | | | | |формі, що становить суму, | | | | | | | | |еквівалентну не менше 150 | | | | | | | | |мільйонів доларів США за | | | | | | | | |офіційним валютним курсом | | | | | | | | |Національного банку України на | | | | | | | | |день внесення такої інвестиції | | | | | | | | |до їх статутного фонду, яка | | | | | | | | |зареєстрована у встановленому | | | | | | | | |законодавством порядку, об'єкт | | | | | | | | |оподаткування, визначений за | | | | | | | | |наслідками звітного | | | | | | | | |податкового року, зменшується | | | | | | | | |на суму коштів, які | | | | | | | | |направляються на погашення | | | | | | | | |кредитів, отриманих для | | | | | | | | |реалізації інвестиційної | | | | | | | | |програми, затвердженої | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України, | | | | | | | | |та реінвестуються | | | | | | | | |підприємством у розвиток | | | | | | | | |власного виробництва та | | | | | | | | |виробництво матеріалів і | | | | | | | | |комплектуючих виробів для | | | | | | | | |автомобілебудування, а також | | | | | | | | |на суму нарахованих та | | | | | | | | |сплачених засновникам | | | | | | | | |дивідендів, які реінвестуються | | | | | | | | |ними на ці ж цілі. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020114 |Тимчасово до 1 січня 2008 |Закон України "Про | 535/97-ВР | 19.09.97 | 19.09.97 | 01.01.2008 | | | |року для підприємств по |стимулювання виробництва |(535/97-ВР)| | | | | | |виробництву автомобілів і |автомобілів в Україні" | | | | | | | |запасних частин до них, що |(пп.22.21.4 п.22.21 ст.22| | | | | | | |мають інвестицію (у тому числі |Закону України "Про | | | | | | | |іноземну) виключно в грошовій |оподаткування прибутку | | | | | | | |формі, що становить суму, |підприємств") (334/94-ВР)| | | | | | | |еквівалентну не менше 150 | | | | | | | | |мільйонів доларів США за | | | | | | | | |офіційним валютним курсом | | | | | | | | |Національного банку України на | | | | | | | | |день внесення такої інвестиції | | | | | | | | |до їх статутного фонду, яка | | | | | | | | |зареєстрована у встановленому | | | | | | | | |законодавством порядку не | | | | | | | | |оподатковується виплата | | | | | | | | |дивідендів у разі | | | | | | | | |реінвестування їх у розвиток | | | | | | | | |виробництва матеріалів та | | | | | | | | |комплектуючих виробів для | | | | | | | | |автомобілебудування. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020115 |Дія підпункту 5.5.2 Закону |Закон України "Про | 535/97-ВР | 19.09.97 | 19.09.97 | 01.01.2008 | | | |України "Про оподаткування |стимулювання виробництва |(535/97-ВР)| | | | | | |прибутку підприємств" не |автомобілів в Україні" | | | | | | | |поширюється на підприємства по |(пп.22.21.5 п.22.21 ст.22| | | | | | | |виробництву автомобілів і |Закону України "Про | | | | | | | |запчастин до них, які мають |оподаткування прибутку | | | | | | | |інвестицію (у тому числі |підприємств") (334/94-ВР)| | | | | | | |іноземну) виключно в грошовій | | | | | | | | |формі, що становить суму, | | | | | | | | |еквівалентну не менше | | | | | | | | |150 мільйонів доларів США за | | | | | | | | |офіційним валютним курсом | | | | | | | | |Національного банку України на | | | | | | | | |день внесення такої інвестиції | | | | | | | | |до їх статутного фонду, яка | | | | | | | | |зареєстрована у встановленому | | | | | | | | |законодавством порядку строком | | | | | | | | |до 1 січня 2008 року. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020121 |Гірничо-металургійний комплекс.|Закон України "Про | 934-XIV | 14.07.99 | 01.07.99 | 01.01.2002 | | | |Для підприємств |проведення економічного |( 934-14 ) | | | | | | |гірничо-металургійного |експерименту на | | | | | | | |комплексу, які беруть участь в |підприємствах | | | | | | | |економічному експерименті, |гірничо-металургійного | | | | | | | |тимчасово встановлюється |комплексу України" | | | | | | | |ставка оподаткування прибутку |(п.10.1 ст.10 | | | | | | | |в розмірі 30 відсотків діючої |Закону України "Про | | | | | | | |ставки. |оподаткування прибутку | | | | | | | | |підприємств") (334/94-ВР)| | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020151 |Підприємства |Закон України "Про | 934-XIV | 14.07.99 | 01.07.99 | 01.01.2002 | | | |гірничо-металургійного |проведення економічного |( 934-14 ) | | | | | | |комплексу, які беруть участь в |експерименту на | | | | | | | |економічному експерименті |підприємствах | | | | | | | |можуть відносити до складу |гірничо-металургійного | | | | | | | |валових витрат витрати на |комплексу України" | | | | | | | |поліпшення основних фондів у |(п.10.1 ст.10 | | | | | | | |розмірі, що не перевищує |Закону України "Про | | | | | | | |п'ятнадцять відсотків від |оподаткування прибутку | | | | | | | |балансової вартості таких |підприємств") (334/94-ВР)| | | | | | | |основних фондів на початок | | | | | | | | |звітного (податкового) року. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020122 |Київміськбуд. |Закон України | 1674-III | 27.06.99 | 27.06.99 | 01.01.2006 | | | |Кошти, внесені суб'єктами |"Про проведення |(1674-14 ) | | | | | | |підприємницької діяльності на |експерименту в житловому | | | | | | | |житлові ощадні рахунки |будівництві на базі | | | | | | | |громадян, які перебувають з |холдингової компанії | | | | | | | |ними у трудових відносинах, |"Київміськбуд" | | | | | | | |включаються до складу валових |(п.22.25 ст.22 | | | | | | | |витрат платника податку в |Закону України "Про | | | | | | | |розмірі, що не перевищує 10 |оподаткування прибутку | | | | | | | |відсотків його валового доходу |підприємств") (334/94-ВР)| | | | | | | |за звітний період. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020123 |Внески, спрямовані |Закон України | 1674-III | 27.06.99 | 27.06.99 | 01.01.2006 | | | |уповноваженими банками до |"Про проведення |(1674-14 ) | | | | | | |спеціального резерву |експерименту в житловому | | | | | | | |довгострокових житлових |будівництві на базі | | | | | | | |ощадних вкладів, включаються |холдингової компанії | | | | | | | |до складу валових витрат таких |"Київміськбуд" | | | | | | | |банків. |(п.22.25 ст.22 | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | |оподаткування прибутку | | | | | | | | |підприємств") (334/94-ВР)| | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020152 |Чернівецький експеримент. |Закон України "Про | 1375-XIV | 13.01.2000 | 01.07.99 | 01.01.2001 | | | |Сплата єдиного податку замість |економічний експеримент |(1375-14 ) | | | | | | |восьми податків і зборів, у |щодо стабілізації роботи | | | | | | | |тому числі податку на прибуток.|підприємств легкої та | | | | | | | | |деревообробної | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | |Чернівецької області" | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020153 |Суднобудівна промисловість. |Закон України "Про заходи| 1242-XIV | 18.11.99 | 01.07.2000 | 01.01.2005 | | | |Суми авансових платежів та |щодо державної підтримки |(1242-14 ) | | | | | | |попередньої оплати |суднобудівної | | | | | | | |суднобудівної промисловості, |промисловості в Україні" | | | | | | | |отримані від замовників суден, | | | | | | | | |зараховуються на окремі рахунки| | | | | | | | |цих підприємств, не підлягають | | | | | | | | |безспірному списанню та | | | | | | | | |використовуються лише за | | | | | | | | |цільовим призначенням | | | | | | | | |відповідно до контрактних | | | | | | | | |зобов'язань зазначених | | | | | | | | |підприємств. Ці суми | | | | | | | | |включаються до складу валових | | | | | | | | |доходів таких підприємств з | | | | | | | | |метою визначення прибутку, що | | | | | | | | |підлягає оподаткуванню згідно з| | | | | | | | |Законом України "Про | | | | | | | | |оподаткування прибутку | | | | | | | | |підприємств", в момент здачі | | | | | | | | |судна замовнику, а витрати | | | | | | | | |суднобудівних підприємств, | | | | | | | | |здійснені ними за рахунок | | | | | | | | |аваносих платежів та | | | | | | | | |попередньої оплати відповідно | | | | | | | | |до їх цільового призначення, | | | | | | | | |включаються до складу валових | | | | | | | | |витрат з метою визначення | | | | | | | | |прибутку, що підлягає | | | | | | | | |оподаткуванню, в податковому | | | | | | | | |періоді, на який припадає дата | | | | | | | | |збільшення валових доходів на | | | | | | | | |суму зазначених платежів. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020127 |Відходи. |Закону України "Про | 1288-XIV | 14.12.99 | 18.01.2000 | | | | |Звільняються від оподаткування |внесення змін до деяких |(1288-14) | | | | | | |доходи від надання послуг щодо |законодавчих актів Украї-| | | | | | | |збирання та заготівлі окремих |ни у зв'язку з прийняттям| | | | | | | |видів відходів як вторинної |Закону України "Про від- | | | | | | | |сировини, перелік яких визнача-|ходи" п.5 ст.1 | | | | | | | |ється Кабінетом Міністрів |(п.7.13.5 п.7.13 ст.7 | | | | | | | |України. |Закону України "Про | | | | | | | | |оподаткування прибутку | | | | | | | | |підприємств") (334/94-ВР)| | | | | | | | | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020154 |Космічна діяльність. |Закон України "Про | 1559-XIV | 16.03.2000 | 27.04.2000 | 31.12.2009 | | | |Для суб'єктів космічної |державну підтримку |( 1559-14 )| | | | | | |діяльності установлюється |космічної діяльності" | | | | | | | |щорічна 20 відсоткова норма |підпункт 6 пункту 3 | | | | | | | |прискореної амортизації |статті 5. | | | | | | | |основних фондів групи 3. |(пп.8.6.3 п.8.6 ст.8 | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | |оподаткування прибутку | | | | | | | | |підприємств") (334/94-ВР)| | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |11020155 |Враховуються в складі валових |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 27.10.99 | | | | |витрат суми витрат, пов'язаних |внесення змін до Закону |(283/97-ВР)| | | | | | |з безоплатним наданням |України "Про | | | | | | | |працівникам вугільної |оподаткування прибутку | | | | | | | |промисловості, непрацюючим |підприємств" підпункт | | | | | | | |пенсіонерам, які мають стаж |5.2.11 пункту 5.2 | | | | | | | |роботи на цих підприємствах |статті 5. | | | | | | | |галузі не менш як 10 років на | | | | | | | | |підземних роботах або не менш | | | | | | | | |як 20 років на поверхні, | | | | | | | | |інвалідам з числа осіб, що під | | | | | | | | |час роботи на цих підприємствах| | | | | | | | |отримали каліцтво або | | | | | | | | |професійні захворювання, а | | | | | | | | |також сім'ям працівників | | | | | | | | |вугільної промисловості, що | | | | | | | | |загинули на виробництві, які | | | | | | | | |отримують пенсію в разі втрати | | | | | | | | |годувальника, вугілля на | | | | | | | | |побутові потреби за нормами, що| | | | | | | | |встановлюються у порядку, | | | | | | | | |визначеними Кабінетом Міністрів| | | | | | | | |України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| Податок з власників |12020000 |ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ З | | | | | | | транспортних засобів | |ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ | | | | | | | та інших самохідних | |ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І | | | | | | | машин і механізмів | |МЕХАНІЗМІВ | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |12020005 |Від сплати податку |Закон України "Про | 986-XIV | 16.07.99 | 01.01.2000 | | | | |звільняються: а) підприємства |внесення змін до Закону |( 986-14 ) | | | | | | |автомобільного транспорту |України "Про податок з | | | | | | | |загального користування - щодо |власників транспортних | | | | | | | |транспортних засобів, зайнятих |засобів та інших | | | | | | | |на перевезенні пасажирів, на |самохідних машин і | | | | | | | |які в установленому законом |механізмів", стаття 4, | | | | | | | |порядку визначено тарифи |п.2 (пункт а статті 4 | | | | | | | | | |оплати проїзду в цих |доповнено згідно із | | | | | | | |транспортних засобах |Законом N 986-XIV від | | | | | | | |незалежно від форм власності. |16.07.99 ( 986-14 ) | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |12020007 |Від сплати податку |Закон України "Про | 75/97-ВР | 18.02.97 | 18.02.97 | | | | |звільняються: д) на 50 |внесення змін до Закону |(75/97-ВР) | | | | | | |відсотків - |України "Про податок з | | | | | | | |сільськогосподарські |власників транспортних | | | | | | | |підприємства - товаровиробники |засобів та інших | | | | | | | |за трактори колісні, автобуси |самохідних машин і | | | | | | | |та спеціальні автомобілі для |механізмів", стаття 4, | | | | | | | |перевезення людей з кількістю |п.д | | | | | | | |місць не менше десяти. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |12020009 |Від сплати податку |Закон України "Про | 986-XIV | 16.07.99 | 01.01.2000 | | | | |звільняються: б) навчальні зак-|податок з власників |( 986-14 ) | | | | | | |лади, які повністю фінансуються|транспортних засобів та | | | | | | | |з бюджетів стосовно учбових |інших самохідних | | | | | | | |транспортних засобів, при умові|машин і механізмів", | | | | | | | |використання їх за призначенням|стаття 4, п.б (пункт | | | | | | | | |змінено згідно із | | | | | | | | |Законом N 986-XIV від | | | | | | | | |16.07.99 ( 986-14 ) | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| Збори за спеціальне | | | | | | | | | використання | | | | | | | | | природних ресурсів | | | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| Плата за |13010000 |ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА | | | | | | | використання лісових | |ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ | | | | | | | ресурсів | | | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13015000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування", |(1251-12) | | | | | | |надходять до їх бюджетів по |ст.1 | | | | | | | |платі за використання лісових | | | | | | | | |ресурсів. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| Збір за спеціальне |13020000 |ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА | | | | | | | використання водних | |СПЕЦІАЛЬНЕ КОРИСТУВАННЯ ВОДНИХ | | | | | | | ресурсів | |РЕСУРСІВ | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13025000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування", |(1251-12) | | | | | | |надходять до їх бюджетів по |ст.1 | | | | | | | |платі за користування водними | | | | | | | | |ресурсами. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| Плата за |13030000 |ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА | | | | | | | користування надрами | |КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13035000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування", |(1251-12) | | | | | | |надходять до їх бюджетів по |ст.1 | | | | | | | |платі за користування надрами. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| Збір за |13040000 |ПІЛЬГИ ПО ЗБОРУ ЗА | | | | | | | геологорозвідувальні | |ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНІ РОБОТИ, | | | | | | | роботи, виконані за | |ВИКОНАНІ ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО | | | | | | | рахунок державного | |БЮДЖЕТУ | | | | | | | бюджету | | | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13040001 |Звільняються від внесення |Указ Президента України | 433/96 | 17.06.96 | 17.06.96 | | | | |відрахувань за |"Про заходи щодо |( 433/96 ) | | | | | | |геологорозвідувальні роботи, |залучення інвестицій для | | | | | | | |виконані за рахунок державного |дорозробки нафтових | | | | | | | |бюджету, строком на 10 років |родовищ із | | | | | | | |від дня одержання ліцензії на |важковидобувними та | | | | | | | |експлуатацію родовищ за |виснаженими запасами", | | | | | | | |додатково видобуті нафту і газ |п.1 | | | | | | | |понад базові обсяги на | | | | | | | | |родовищах, визначених | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України, як| | | | | | | | |родовища з важковидобувними та | | | | | | | | |виснаженими запасами. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| Плата за землю |13050000 |ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050001 |Від земельного податку |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |звільняються: заповідники, в |внесення змін і |(378/96-ВР)| | | | | | |т. ч. історико-культурні, |доповнень до Закону | | | | | | | |національні природні парки, |України "Про плату за | | | | | | | |заказники (крім мисливських), |землю" пункт 1 статті 12 | | | | | | | |регіональні ландшафтні парки, | | | | | | | | |ботанічні сади, дендрологічні | | | | | | | | |і зоологічні парки, пам'ятники | | | | | | | | |природи, заповідні урочища та | | | | | | | | |парки-пам'ятники | | | | | | | | |садово-паркового мистецтва. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050002 |Від земельного податку |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |звільняються: вітчизняні |внесення змін і |(378/96-ВР)| | | | | | |дослідні господарства |доповнень до Закону | | | | | | | |науково-дослідних установ і |України "Про плату за | | | | | | | |навчальних закладів |землю" пункт 2 статті 12 | | | | | | | |сільськогосподарського профілю | | | | | | | | |та професійно-технічних училищ.| | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050024 |Від земельного податку |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |звільняються: |внесення змін і |(378/96-ВР)| | | | | | |1) органи державної влади та |доповнень до Закону | | | | | | | |органи місцевого самоврядуван- |України "Про плату за | | | | | | | |ня. |землю" пункт 3 статті 12 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050025 |Від земельного податку |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |звільняються: |внесення змін і |(378/96-ВР)| | | | | | |2) органи прокуратури. |доповнень до Закону | | | | | | | | |України "Про плату за | | | | | | | | |землю" пункт 3 статті 12 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050026 |Від земельного податку |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |звільняються |внесення змін і |(378/96-ВР)| | | | | | |3) заклади, установи та органі-|доповнень до Закону | | | | | | | |зації, які повністю утримуються|України "Про плату за | | | | | | | |за рахунок бюджету (за винятком|землю" пункт 3 статті 12 | | | | | | | |Збройних Сил України та інших | | | | | | | | |військових формувань, створених| | | | | | | | |відповідно до законодавства | | | | | | | | |України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050027 |Від земельного податку |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |звільняються |внесення змін і |(378/96-ВР)| | | | | | |4) спеціалізовані санаторії для|доповнень до Закону | | | | | | | |реабілітації хворих, згідно із |України "Про плату за | | | | | | | |списком, затвердженими Мініс- |землю" пункт 3 статті 12 | | | | | | | |терством охорони здоров'я | | | | | | | | |України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050028 |Від земельного податку |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |звільняються |внесення змін і |(378/96-ВР)| | | | | | |5) дитячі санаторно-куротні та |доповнень до Закону | | | | | | | |оздоровчі заклади України. |України "Про плату за | | | | | | | | |землю" пункт 3 статті 12 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050030 |Від земельного податку |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |звільняються |внесення змін і |(378/96-ВР)| | | | | | |7) громадські організації |доповнень до Закону | | | | | | | |інвалідів України. |України "Про плату за | | | | | | | | |землю" пункт 3 статті 12 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050004 |Не справляється плата за |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |земельні ділянки державних, |внесення змін і |(378/96-ВР)| | | | | | |колективних і фермерських |доповнень до Закону | | | | | | | |господарств, які зайняті |України "Про плату за | | | | | | | |молодими садами, ягідниками та |землю" пункт 4 статті 12 | | | | | | | |виноградниками до вступу їх у | | | | | | | | |пору плодоношення, а також | | | | | | | | |гібридними насадженнями, | | | | | | | | |генофондовими колекціями та | | | | | | | | |розсадниками багаторічних | | | | | | | | |плодових насаджень. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050005 |Від земельного податку |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |звільняються зареєстровані |внесення змін і |(378/96-ВР)| | | | | | |релігійні та благодійні |доповнень до Закону | | | | | | | |організації, що не займаються |України "Про плату за | | | | | | | |підприємницькою діяльністю. |землю" пункт 5 статті 12 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050031 |Не справляється плата: |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |1) за сільськогосподарські |внесення змін і |(378/96-ВР)| | | | | | |угіддя зон радіоактивно за- |доповнень до Закону | | | | | | | |бруднених територій, визначених|України "Про плату за | | | | | | | |статтею 2 Закону України "Про |землю" пункт 5 статті 12 | | | | | | | |правовий режим території, що | | | | | | | | |зазнала радіоактивного забруд- | | | | | | | | |нення внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | |катастрофи" (зон відчуження, | | | | | | | | |безумовного (обов'язкового) | | | | | | | | |відселення, і посилення радіо- | | | | | | | | |екологічного контролю), і хі- | | | | | | | | |мічного забрудення сільськогос-| | | | | | | | |подарських угідь, на які | | | | | | | | |запроваджено обмеження щодо | | | | | | | | |ведення сільського | | | | | | | | |господарства. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050032 |Не справляється плата: |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |2) за землі, що перебувають у |внесення змін і |(378/96-ВР)| | | | | | |тимчасовій консервації або |доповнень до Закону | | | | | | | |у стадії сільськогосподарського|України "Про плату за | | | | | | | |освоєння. |землю" пункт 5 статті 12 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050007 |Не справляється плата за землі |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |державних сортовипробувальних |внесення змін і |(378/96-ВР)| | | | | | |станцій і сортодільниць, які |доповнень до Закону | | | | | | | |використовуються для |України "Про плату за | | | | | | | |випробування сортів |землю" пункт 5 статті 12 | | | | | | | |сільськогосподарських культур. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050008 |Не справляється плата за землі |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |дорожнього господарства |внесення змін і |(378/96-ВР)| | | | | | |автомобільних доріг загального |доповнень до Закону | | | | | | | |користування. |України "Про плату за | | | | | | | | |землю" пункт 5 статті 12 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050009 |Не справляється плата за землі |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |кладовищ. |внесення змін і |(378/96-ВР)| | | | | | | |доповнень до Закону | | | | | | | | |України "Про плату за | | | | | | | | |землю" пункт 5 статті 12 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050010 |Верховна Рада Автономної |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |Республіки Крим, обласні, |внесення змін і |(378/96-ВР)| | | | | | |міські, селищні та сільські |доповнень до Закону | | | | | | | |Ради можуть встановлювати |України "Про плату за | | | | | | | |пільги щодо плати за землю: |землю" стаття 12 | | | | | | | |часткове звільнення на певний | | | | | | | | |строк, зменшення суми | | | | | | | | |земельного податку лише за | | | | | | | | |рахунок коштів, що | | | | | | | | |зараховуються на спеціальні | | | | | | | | |бюджетні рахунки відповідних | | | | | | | | |бюджетів. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050011 |Від земельного податку |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |звільняються: вітчизняні |внесення змін і |(378/96-ВР)| | | | | | |заклади культури, науки, |доповнень до Закону | | | | | | | |освіти, охорони здоров'я, |України "Про плату за | | | | | | | |соціального забезпечення, |землю" пункт 4 статті 12 | | | | | | | |фізичної культури та спорту, | | | | | | | | |спортивні споруди, що | | | | | | | | |використовуються ними за | | | | | | | | |цільовим призначенням. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050014 |Звільняються, як виняток у 2000|Закон України "Про | 1458-III | 17.02.2000 | 01.01.2000 | 31.12.2000 | | | |році, від сплати земельного |Державний бюджет України | (1458-14) | | | | | | |податку військові частини, |на 2000 рік" стаття 45 | | | | | | | |військові навчальні заклади, | | | | | | | | |науково-дослідні установи, | | | | | | | | |дитячі санаторно-курортні та | | | | | | | | |оздоровчі заклади, які | | | | | | | | |утримуються за рахунок бюджету | | | | | | | | |та належать до сфери | | | | | | | | |управління Міністерства | | | | | | | | |оборони України та інших | | | | | | | | |утворених відповідно до | | | | | | | | |законодавства військових | | | | | | | | |формувань. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050033 |Звільняються, як виняток у 2000|Закон України "Про | 1458-III | 17.02.2000 | 01.01.2000 | 31.12.2000 | | | |році, від сплати земельного |Державний бюджет України | (1458-14) | | | | | | |податку підприємства Міністер- |на 2000 рік" стаття 45 | | | | | | | |ства оборони України та органів| | | | | | | | |і установ виконання покарань. | | | | | | | | |Перелік зазначених підприємств | | | | | | | | |затверджується Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України з визначенням| | | | | | | | |розмірів земельних ділянок. | | | | | | | | |управління Міністерства | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050015 |Тимчасово до 1 січня 2008 |Закон України "Про плату | 378/96-ВР | 19.09.97 | 01.01.98 | 01.01.2008 | | | |року звільняються від сплати |за землю" (із змінами і |(378/96-ВР)| | | | | | |земельного податку |доповненнями) пункт 6 | | | | | | | |підприємства по виробництву |статті 12 | | | | | | | |автомобілів і запчастин до | | | | | | | | |них, які мають інвестицію (у | | | | | | | | |тому числі іноземну) виключно | | | | | | | | |у грошовій формі, що становить | | | | | | | | |суму, еквівалентну не менше | | | | | | | | |150 мільйонам доларів США за | | | | | | | | |офіційним валютним курсом Наці-| | | | | | | | |онального банку України на день| | | | | | | | |внесення такої інвестиції до їх| | | | | | | | |статутного фонду, яка | | | | | | | | |зареєстрована у встановленому | | | | | | | | |законодавством порядку. Площа | | | | | | | | |землі, що звільняється від | | | | | | | | |оподаткування земельним | | | | | | | | |податком, визначається із | | | | | | | | |розрахунку суми інвестиції у | | | | | | | | |грошовій формі до статутного | | | | | | | | |фонду таких підприємств на 1 | | | | | | | | |га площі землі, яку вони | | | | | | | | |займають, еквівалентній 400 ти-| | | | | | | | |сячам доларів США за офіційним | | | | | | | | |валютним курсом, встановленим | | | | | | | | |Національним банком України на | | | | | | | | |день внесення інвестиції (у | | | | | | | | |тому числі іноземної); (частину| | | | | | | | |першу статті 12 доповнено пунк-| | | | | | | | |том 6 згідно із Законом України| | | | | | | | |від 19 вересня 1997 року | | | | | | | | |N 535/97-ВР ( 535/97-ВР ). | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050016 |Тимчасово до 1 січня 2009 |Закон України "Про | 1559-III | 16.03.98 | 01.01.99 | 01.01.2009 | | | |року, звільняються від сплати |державну космічної |( 1559-14 )| | | | | | |земельного податку суб'єкти |діяльності" (стаття 5 ) | | | | | | | |космічної діяльності згідно з | | | | | | | | |переліком, який щорічно | | | | | | | | |затверджується Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13055000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування", |(1251-12) | | | | | | |надходять до їх бюджетів по |ст.1 | | | | | | | |платі за землю. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050017 |Від земельного податку звіль- |Пункт 12 статті 12 Зако- |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.2000 | 31.12.2004 | | | |няються: у період з 1 січня |ну України від 03.07.92 |(2535-12) | | | | | | |2000 року до 1 січня 2005 року |N 2535-XII "Про плату | | | | | | | |підприємства суднобудівної |за землю" | | | | | | | |промисловості, визначені від- | | | | | | | | |повідно до статті 1 Закону Ук- | | | | | | | | |раїни "Про заходи щодо держав- | | | | | | | | |ної підтримки суднобудівної | | | | | | | | |промисловості в Україні" | | | | | | | | |( 1242-14 ). | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050018 |Покупець об'єкта незавершеного |Пункт 32 Указу Президен- | 591/99 | 28.05.99 | 28.06.99 | | | | |будівництва з моменту придбан- |та України від 28.05.99 |( 591/99 ) | | | | | | |ня об'єкта протягом строку |N 591/99 "Про особливос- | | | | | | | |будівництва, визначеного умо- |ті приватизації об'єктів | | | | | | | |вами приватизації, звільняєть- |незавершеного будівницт- | | | | | | | |ся від земельного податку щодо |ва" | | | | | | | |земельної ділянки, на якій | | | | | | | | |розташований цей об'єкт. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050019 |На період функціонування |Пункт 1 розділу I Закону | 403-XIV | 15.01.99 | 01.01.2000 | | | | |спеціальної економічної зони |України "Про внесення |( 403-14 ) | | | | | | |"Яворів" звільняються від |змін до деяких законів | | | | | | | |сплати земельного податку |України з питань оподат- | | | | | | | |суб'єкти цієї зони (власники |кування у зв'язку із | | | | | | | |землі, землекористувачі на те- |створенням спеціальної | | | | | | | |риторії спеціальної еко- |економічної зони "Яво- | | | | | | | |номічної зони "Яворів"), які |рів" | | | | | | | |реалізують на території | | | | | | | | |спеціальної економічної зони | | | | | | | | |"Яворів" інвестиційні проекти, | | | | | | | | |затверджені Яворівською район- | | | | | | | | |ною державною адміністрацією. | | | | | | | | |У перші три роки реалізації | | | | | | | | |таких інвестиційних проектів | | | | | | | | |зазначені суб'єкти зони звіль- | | | | | | | | |няються від сплати земельного | | | | | | | | |податку повністю, а в наступні | | | | | | | | |роки сплачують земельний пода- | | | | | | | | |ток за ставкою в розмірі 50 | | | | | | | | |відсотків діючої ставки. Су- | | | | | | | | |б'єкти зони, які реалізують | | | | | | | | |інвестиційні проекти на тери- | | | | | | | | |торіях земель, порушених від | | | | | | | | |діяльності Яворівського дер- | | | | | | | | |жавного гірничо-хімічного | | | | | | | | |підприємства "Сірка", звільня- | | | | | | | | |ються від сплати земельного | | | | | | | | |податку. (Частину першу статті | | | | | | | | |12 доповнено пунктом 7 згідно | | | | | | | | |із Законом N 403-XIV (403-14) | | | | | | | | |від 15.01.99). | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050020 |На період функціонування |Пункт 2 розділу I Закону | 515-XIV | 18.03.99 | 01.01.2000 | | | | |спеціальної економічної зони |України "Про внесення |( 515-14 ) | | | | | | |туристсько-рекреаційного типу |змін до деяких законо- | | | | | | | |"Курортополіс Трускавець" |давчих актів України з | | | | | | | |звільняються від сплати зе- |питань оподаткування у | | | | | | | |мельного податку суб'єкти цієї |зв'язку із створенням | | | | | | | |зони (власники землі, землеко- |спеціальної економічної | | | | | | | |ристувачі на території |зони туристсько-рекре- | | | | | | | |спеціальної економічної зони |аційного типу "Курорто- | | | | | | | |"Курортополіс Трускавець"), |поліс Трускавець" | | | | | | | |які реалізують на території | | | | | | | | |спеціальної економічної зони | | | | | | | | |"Курортополіс Трускавець" | | | | | | | | |інвестиційні проекти, схвалені | | | | | | | | |виконавчим комітетом Труска- | | | | | | | | |вецької міської ради. Протягом | | | | | | | | |визначеного інвестиційним про- | | | | | | | | |ектом періоду освоєння земель- | | | | | | | | |ної ділянки, а саме планування | | | | | | | | |території, будівництва об'єктів| | | | | | | | |інфраструктури для потреб | | | | | | | | |спеціальної економічної | | | | | | | | |зони "Курортополіс Труска- | | | | | | | | |вець", зазначені суб'єкти | | | | | | | | |звільняються від сплати зе- | | | | | | | | |мельного податку повністю, а | | | | | | | | |протягом наступних десяти | | | | | | | | |років реалізації на території | | | | | | | | |спеціальної економічної зони | | | | | | | | |"Курортополіс Трускавець" цих | | | | | | | | |інвестиційних проектів - спла- | | | | | | | | |чують земельний податок за | | | | | | | | |ставкою в розмірі 50 відсотків | | | | | | | | |діючої ставки оподаткування. | | | | | | | | |(Частину першу статті 12 до- | | | | | | | | |повнено пунктом 8 згідно із | | | | | | | | |Законом N 515-XIV (515-14) від | | | | | | | | |18.03.99). | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050021 |На період функціонування |Пункт 2 розділу I Закону | 722-XIV | 03.06.99 | 01.01.2000 | | | | |спеціальної економічної зони |України "Про внесення |( 722-14 ) | | | | | | |"Славутич" звільняються від |змін до деяких законо- | | | | | | | |сплати земельного податку |давчих актів України з | | | | | | | |суб'єкти цієї зони (власники |питань оподаткування у | | | | | | | |землі, землекористувачі на те- |зв'язку із створенням | | | | | | | |риторії спеціальної еко- |спеціальної економічної | | | | | | | |номічної зони "Славутич"), які |зони "Славутич" | | | | | | | |реалізують на території | | | | | | | | |спеціальної економічної зони | | | | | | | | |"Славутич" інвестиційні проек- | | | | | | | | |ти, затверджені виконавчим | | | | | | | | |комітетом Славутицької міської | | | | | | | | |ради. У перші три роки ре- | | | | | | | | |алізації таких інвестиційних | | | | | | | | |проектів зазначені суб'єкти | | | | | | | | |зони звільняються від сплати | | | | | | | | |земельного податку повністю, а | | | | | | | | |в наступні три роки сплачують | | | | | | | | |земельний податок за ставкою в | | | | | | | | |розмірі 50 відсотків діючої | | | | | | | | |ставки; (Частину першу статті | | | | | | | | |12 доповнено пунктом 9 згідно | | | | | | | | |із Законом N 722-XIV (722-14) | | | | | | | | |від 03.06.99). | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050022 |На період освоєння земельної |Пункт 2 розділу I Закону | 971-XIV | 15.07.99 | 01.01.2000 | | | | |ділянки (планування території, |України "Про внесення |( 971-14 ) | | | | | | |будівництво об'єктів інфраст- |змін до деяких законів | | | | | | | |руктури тощо), але не більше |України з питань оподат- | | | | | | | |ніж на 5 років, звільняються |кування у зв'язку з зап- | | | | | | | |від сплати земельного податку |ровадженням спеціального | | | | | | | |суб'єкти підприємницької |режиму інвестиційної ді- | | | | | | | |діяльності, які реалізують у |яльності на територіях | | | | | | | |порядку, встановленому Законом |пріоритетного розвитку в | | | | | | | |України "Про спеціальний режим |Луганській області" | | | | | | | |інвестиційної діяльності на | | | | | | | | |територіях пріоритетного роз- | | | | | | | | |витку в Луганській області" | | | | | | | | |(970-14), інвестиційні проек- | | | | | | | | |ти. (Частину першу статті 12 | | | | | | | | |доповнено пунктом 10 згідно із | | | | | | | | |Законом N 971-XIV (971-14) від | | | | | | | | |15.07.99). | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050023 |Звільняються від сплати зе- |Пункт 4 розділу I Закону | 973-XIV | 15.07.99 | 01.01.2000 | | | | |мельного податку суб'єкти |України "Про внесення |( 973-14 ) | | | | | | |підприємницької діяльності |змін до деяких законів | | | | | | | |(інвестори), які реалізують на |України з питань оподат- | | | | | | | |територіях спеціальних еко- |кування у зв'язку із | | | | | | | |номічних зон "Азов" і "До- |створенням спеціальних | | | | | | | |нецьк" та на територіях |економічних зон "Азов" і | | | | | | | |пріоритетного розвитку в До- |"Донецьк" та запровад- | | | | | | | |нецькій області інвестиційні |женням спеціального ре- | | | | | | | |проекти, в порядку, встановле- |жиму інвестиційної | | | | | | | |ному Законом України "Про |діяльності на територіях | | | | | | | |спеціальні економічні зони та |пріоритетного розвитку в | | | | | | | |спеціальний режим інвес- |Донецькій області" | | | | | | | |тиційної діяльності в До- | | | | | | | | |нецькій області" (356-14). | | | | | | | | |(Частину першу статті 12 до- | | | | | | | | |повнено пунктом 11 згідно із | | | | | | | | |Законом N 973-XIV (973-14) від | | | | | | | | |15.07.99). | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050036 |Від земельного податку |Пункт 2 частини 1 Закону | 1926-III | 13.07.2000 | 15.08.2000 | | | | |звільняються: |України від 13 липня 2000|( 1926-14 )| | | | | | |3) Підприємства і організації |N 1926-III "Про внесення | | | | | | | |громадських організацій |змін до деяких законів | | | | | | | |інвалідів, майно яких є їх |України щодо | | | | | | | |повною власністю, де кількість |оподаткування підприємств| | | | | | | |інвалідів, які мають там |та організацій | | | | | | | |основне місце роботи, становить|громадських організацій | | | | | | | |протягом попереднього звітного |інвалідів" | | | | | | | |періоду не менше 50 відсотків |Пункт 3 статті 12 Закону | | | | | | | |загальної чисельності |України "Про плату за | | | | | | | |працюючих, і за умови, що фонд |землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | |оплати праці таких інвалідів | | | | | | | | |становить протягом попереднього| | | | | | | | |звітного періоду не менше 25 | | | | | | | | |відсотків суми загальних витрат| | | | | | | | |на оплату праці, що відносяться| | | | | | | | |до складу валових витрат | | | | | | | | |виробництва (обігу). | | | | | | | | |Зазначені підприємства та | | | | | | | | |організації інвалідів мають | | | | | | | | |право застосовувати цю пільгу | | | | | | | | |за наявністю дозволу на право | | | | | | | | |користування такою пільгою, | | | | | | | | |який надається міжвідомчою | | | | | | | | |Комісією з питань діяльності | | | | | | | | |підприємств та організацій | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | |інвалідів відповідно до Закону | | | | | | | | |України "Про основи соціальної | | | | | | | | |захищеності інвалідів України".| | | | | | | | |( 875-12 ) | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050037 |Від земельного податку |Пункт 12 Закону України | 1278-XIV | 03.12.1999 | 01.07.2000 | | | | |звільняються: |від 03.12.99 N 1278-XIV |( 1278-14 )| | | | | | |12) На період освоєння |"Про спеціальний режим | | | | | | | |земельної ділянки (планування |інвестиційної діяльності | | | | | | | |території, будівництво об'єктів|на територіях | | | | | | | |інфраструктури тощо), але не |пріоритетного розвитку в | | | | | | | |більш ніж на 5 років, суб'єкти |Житомирській області" | | | | | | | |підприємницької діяльності, які| | | | | | | | |реалізують у порядку, | | | | | | | | |встановленому Законом України | | | | | | | | |"Про спеціальний режим | | | | | | | | |інвестиційної діяльності на | | | | | | | | |територіях пріоритетного | | | | | | | | |розвитку в Житомирській | | | | | | | | |області", інвестиційні проекти.| | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |13050038 |Від земельного податку |Пункт 15 Закону України | 1715-III | 11.05.2000 | 01.07.2000 | | | | |звільняються: |від 11.05.2000 N 1715-III|( 1715-14 )| | | | | | |15) На період освоєння |"Про спеціальний режим | | | | | | | |земельної ділянки (планування |інвестиційної діяльності | | | | | | | |території, будівництво об'єктів|на території міста | | | | | | | |інфраструктури тощо), але не |Харкова" | | | | | | | |більш ніж 5 років, суб'єкти | | | | | | | | |підприємницької діяльності, які| | | | | | | | |реалізують у порядку, | | | | | | | | |встановленому Законом України | | | | | | | | |"Про спеціальний режим | | | | | | | | |інвестиційної діяльності на | | | | | | | | |території міста Харкова", | | | | | | | | |інвестиційні проекти. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| Податок на додану |14010000 |ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ | | | | | | | вартість | |ВАРТІСТЬ | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010048 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 6/97-ВР | 17.01.97 | | | | | |обороти з реалізації товарів |надання пільг щодо |( 6/97-ВР )| | | | | | |(робіт, послуг), включаючи |обкладання податком на | | | | | | | |імпортовані, що |додану вартість | | | | | | | |використовуються для |продукції (робіт, | | | | | | | |виготовлення продукції за |послуг), що виробляється | | | | | | | |контрактом N 1346/38, а також |за контрактом N | | | | | | | |обороти з реалізації кінцевої |1346/38", статті 1, 2 | | | | | | | |продукції, яка реалізується | | | | | | | | |постачальнику для виконання | | | | | | | | |цього контракту. | | | | | | | | |Перелік підприємств, які | | | | | | | | |беруть участь у виготовленні | | | | | | | | |продукції (робіт, послуг) за | | | | | | | | |цим контрактом, номенклатура і | | | | | | | | |обсяги товарів, на які | | | | | | | | |поширюється дія статті 1 цього | | | | | | | | |Закону, затверджуються | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | | |Порядок здійснення контролю за | | | | | | | | |застосуванням пільг | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010049 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про |( 3904-12 )| 02.02.94 | | | | | |учасників Угоди, згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України. |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода між Урядом України |( 840_295 )| 07.05.92 | 07.05.92 | | | | | |і Урядом Сполучених | | | | | | | | |Штатів Америки про | | | | | | | | |гуманітарне і | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010050 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про |( 3904-12 )| | | | | | |учасників Угоди, згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України. |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода між Урядом України |( 840_007 )| 31.12.93 | 31.12.93 | | | | | |і Урядом Сполучених | | | | | | | | |Штатів | | | | | | | | |Америки щодо надання | | | | | | | | |допомоги Україні в | | | | | | | | |ліквідації стратегічної | | | | | | | | |ядерної зброї, а також | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | |розповсюдженню ядерної | | | | | | | | |зброї | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010051 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | 32/97-ВР | 24.01.97 | 24.01.97 | | | | |учасників Угоди, згідно з |внесення змін і |(32/97-ВР) | | | | | | |Законом України. |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Рамкова Угода між Урядом |( 276_730 )| | | | | | | |України та Урядом ФРГ | | | | | | | | |про консультування і | | | | | | | | |технічне співробітництво | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010052 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про |( 3904-12 )| 02.08.91 | 02.08.91 | | | | |учасників Програми, згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України. |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Програма технічної | | | | | | | | |допомоги Європейського | | | | | | | | |Співтовариства (TACIS) | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010053 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про |( 3904-12 )| 22.12.93 | 22.12.93 | | | | |учасників Угоди, згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України. |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода про загальні умови |( 997_014 )| | | | | | | |і механізм підтримки | | | | | | | | |розвитку виробничої | | | | | | | | |кооперації підприємств і | | | | | | | | |галузей | | | | | | | | |держав - учасниць СНД | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010061 |Не підлягають обкладанню |Закон України "Про деякі | 65/96-ВР | 23.02.96 | 24.02.96 | | | | |податком на додану вартість |питання валютного |(65/96-ВР) | | | | | | |сировина, матеріали, |регулювання та | | | | | | | |устаткування та обладнання |оподаткування суб'єктів | | | | | | | |(крім підакцизних товарів), |експериментальної зони | | | | | | | |які ввозяться в Україну для |"Сиваш" | | | | | | | |потреб власного виробництва | | | | | | | | |суб'єктами експериментальної | | | | | | | | |економічної зони "Сиваш". | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010066 |не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |випуску (емісії), розміщення у |вартість" пп.3.2.1 п.3.2.| | | | | | | |будь-які форми управління та | | | | | | | | |продажу за кошти цінних | | | | | | | | |паперів, що випущені в обіг | | | | | | | | |(емітовані) суб'єктами | | | | | | | | |підприємницької діяльності, | | | | | | | | |Національним банком України, | | | | | | | | |Міністерством фінансів | | | | | | | | |України, органами місцевого | | | | | | | | |самоврядування, включаючи | | | | | | | | |приватизаційні та | | | | | | | | |компенсаційні папери | | | | | | | | |(сертифікати), інвестиційні | | | | | | | | |сертифікати, житлові чеки, | | | | | | | | |земельні бони та деривативи; | | | | | | | | |обміну зазначених цінних | | | | | | | | |паперів на інші цінні папери; | | | | | | | | |розрахунково-клірингової, | | | | | | | | |реєстраторської та | | | | | | | | |депозитарної діяльності на | | | | | | | | |ринку цінних паперів. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010067 |не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |передачі майна орендодавця |вартість", пп.3.2.2 | | | | | | | |(лізингодавця), що є |п.3.2 | | | | | | | |резидентом, у користування | | | | | | | | |орендарю (лізингоотримувачу) | | | | | | | | |згідно з умовами договору | | | | | | | | |оренди (лізингу) та його | | | | | | | | |повернення орендодавцю | | | | | | | | |(лізингодавцю) після | | | | | | | | |закінчення дії такого договору;| | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010068 |не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |сплати орендних (лізингових) |вартість", пп.3.2.2 | | | | | | | |платежів за умовами договору |п.3.2 | | | | | | | |фінансової оренди (лізингу) | | | | | | | | |або за умовами договору оренди | | | | | | | | |житлового фонду, що є основним | | | | | | | | |місцем проживання орендаря; | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010069 |не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |передачі майна в заставу |вартість", пп.3.2.2 | | | | | | | |позикодавцю (кредитору) згідно |п.3.2 | | | | | | | |з договором позики та його | | | | | | | | |повернення заставодавцю після | | | | | | | | |закінчення дії такого договору;| | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010070 |не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |передачі кредитором, що є |вартість", пп.3.2.2 | | | | | | | |резидентом, об'єкта іпотечного |п.3.2 | | | | | | | |кредиту у власність або | | | | | | | | |використання позичальником; | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010071 |не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |грошових виплат основної суми |вартість", пп.3.2.2 | | | | | | | |та процентів згідно з умовами |п.3.2 | | | | | | | |іпотечного кредиту; | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010072 |не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |надання послуг із страхування |вартість", пп.3.2.3 | | | | | | | |і перестрахування, |п.3.2 | | | | | | | |передбачених Законом України | | | | | | | | |"Про страхування" ( 85/96-ВР ),| | | | | | | | |соціального і пенсійного | | | | | | | | |страхування; | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010073 |не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 21.08.99 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |обігу валютних цінностей (у |вартість", пп.3.2.4 | | | | | | | |тому числі національної та |п.3.2 | | | | | | | |іноземної валюти), банківських | | | | | | | | |металів, банкнотів та монет | | | | | | | | |Національного банку України, | | | | | | | | |за винятком тих, що | | | | | | | | |реалізуються для нумізматичних | | | | | | | | |цілей, базою оподаткування | | | | | | | | |яких є продажна вартість; | | | | | | | | |випуску, обігу та погашення | | | | | | | | |білетів державних лотерей, | | | | | | | | |запроваджених за дозволом | | | | | | | | |Міністерства фінансів України; | | | | | | | | |виплати грошових виграшів, | | | | | | | | |грошових призів і грошових | | | | | | | | |винагород; прийняття ставок, у | | | | | | | | |тому числі шляхом обміну | | | | | | | | |коштів на жетони чи інші | | | | | | | | |замінники гривні, призначені | | | | | | | | |для використання в гральних | | | | | | | | |автоматах та іншому гральному | | | | | | | | |устаткуванні, продажу | | | | | | | | |негашених поштових марок | | | | | | | | |України, конвертів або | | | | | | | | |листівок з негашеними | | | | | | | | |поштовими марками України, | | | | | | | | |крім колекційних марок, | | | | | | | | |конвертів чи листівок для | | | | | | | | |філателістичних потреб, базою | | | | | | | | |оподаткування яких є продажна | | | | | | | | |вартість; | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010074 |не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |надання послуг з інкасації, |вартість", пп.3.2.5 | | | | | | | |розрахунково-касового |п.3.2 | | | | | | | |обслуговування, залучення, | | | | | | | | |розміщення та повернення | | | | | | | | |грошових коштів за договорами | | | | | | | | |позики, депозиту, вкладу, | | | | | | | | |страхування або доручення; | | | | | | | | |надання, управління і | | | | | | | | |переуступки фінансових | | | | | | | | |кредитів, кредитних гарантій і | | | | | | | | |банківських поручительств | | | | | | | | |особою, що надала такі | | | | | | | | |кредити, гарантії або | | | | | | | | |поручительства; | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010075 |не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |торгівлі за грошові кошти або |вартість", пп.3.2.5 | | | | | | | |цінні папери борговими |п.3.2 | | | | | | | |зобов'язаннями, за винятком | | | | | | | | |операцій з інкасації боргових | | | | | | | | |вимог та факторингу | | | | | | | | |(факторингових) операцій, крім | | | | | | | | |факторингових операцій, якщо | | | | | | | | |об'єктом боргу є валютні | | | | | | | | |цінності, цінні папери, у тому | | | | | | | | |числі компенсаційні папери | | | | | | | | |(сертифікати), інвестиційні | | | | | | | | |сертифікати; | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010076 |не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |оплати вартості державних |вартість", пп.3.2.6 | | | | | | | |платних послуг, які надаються |п.3.2 | | | | | | | |фізичним або юридичним особам | | | | | | | | |органами виконавчої влади і | | | | | | | | |місцевого самоврядування та | | | | | | | | |обов'язковість отримання | | | | | | | | |(надання) яких встановлюється | | | | | | | | |законодавством, включаючи | | | | | | | | |плату за реєстрацію, отримання | | | | | | | | |ліцензії (дозволу), | | | | | | | | |сертифікатів у вигляді зборів, | | | | | | | | |державного мита тощо; | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010077 |не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 21.08.99 | |З 31.03.00 | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | |змінено Законом| | |виплат заробітної плати, |вартість", пп.3.2.7 | | | | |України від | | |пенсій, стипендій, субсидій, |п.3.2 | | | | |02.03.00 N 1523| | |дотацій, інших грошових або | | | | | |"Про внесення | | |майнових виплат фізичним | | | | | |змін до деяких | | |особам за рахунок бюджетів або | | | | | |законодавчих | | |соціальних чи страхових фондів | | | | | |актів з питань | | |у порядку, встановленому | | | | | |оподаткування" | | |законом; виплат дивідендів та | | | | | |( 1523-14 ) | | |роялті у грошовій формі або у | | | | | | | | |формі цінних паперів (корпора- | | | | | | | | |тивних прав), надання брокерсь-| | | | | | | | |ких, дилерських послуг з | | | | | | | | |торгівлі або управління цінними| | | | | | | | |паперами, у тому числі | | | | | | | | |приватизаційними та | | | | | | | | |компенсаційними паперами | | | | | | | | |(сертифікатами), інвестиційними| | | | | | | | |сертифікатами, житловими | | | | | | | | |чеками, земельними бонами | | | | | | | | |та деривативами на ринку цін- | | | | | | | | |них паперів України, а також | | | | | | | | |деривативами на фондових, | | | | | | | | |валютних і товарних біржах, | | | | | | | | |створених у порядку, передба- | | | | | | | | |ченому відповідними законами. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010078 |не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про внесе-| 977-XIV | 15.07.99 | 21.08.99 | | | | |операції з: |ня змін до деяких зако- |( 977-14 ) | | | | | | |передачі основних фондів як |нів України з метою сти- | | | | | | | |внеску до статутного фонду |мулювання інвестиційної | | | | | | | |юридичної особи для формування |діяльності" | | | | | | | |її цілісного майнового комп- | | | | | | | | |лексу в обмін на емітовані нею | | | | | | | | |корпоративні права, у тому | | | | | | | | |числі при ввезенні основних | | | | | | | | |фондів на митну територію | | | | | | | | |України (крім підакцизних | | | | | | | | |товарів) або їх вивезенні за | | | | | | | | |межі митної території України; | | | | | | | | |продажу за компенсацію | | | | | | | | |сукупних валових активів | | | | | | | | |платника податку (з | | | | | | | | |урахуванням вартості гудвілу) | | | | | | | | |іншому платнику податку. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010080 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |продажу вітчизняних продуктів |вартість", пп.5.1.1 | | | | | | | |дитячого харчування молочними |п.5.1 | | | | | | | |кухнями та спеціалізованими | | | | | | | | |магазинами і куточками, які | | | | | | | | |виконують функції роздаточних | | | | | | | | |пунктів, у порядку і за | | | | | | | | |переліком продуктів, | | | | | | | | |встановленими Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010081 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |продажу (передплати) і |вартість", пп.5.1.2 | | | | | | | |доставки періодичних видань |п.5.1 | | | | | | | |друкованих засобів масової | | | | | | | | |інформації вітчизняного | | | | | | | | |виробництва. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010082 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |продажу книжок вітчизняного |вартість", пп.5.1.2 | | | | | | | |виробництва. |п.5.1 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010083 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | |З 31.03.00 | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | |змінено Законом| | |продажу учнівських зошитів, |вартість", пп.5.1.2 | | | | |України від | | |підручників та навчальних |п.5.1 | | | | |17.03.00 N 1460| | |посібників вітчизняного | | | | | | | | |виробництва. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010084 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |надання згідно з переліком, |вартість", пп.5.1.3 | | | | | | | |встановленим Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України, послуг з | | | | | | | | |вищої, середньої, | | | | | | | | |професійно-технічної та | | | | | | | | |початкової освіти закладами | | | | | | | | |освіти, які мають спеціальний | | | | | | | | |дозвіл (ліцензію) на надання | | | | | | | | |таких послуг та послуг з | | | | | | | | |виховання та освіти дітей | | | | | | | | |будинками культури в сільській | | | | | | | | |місцевості, дитячими музичними | | | | | | | | |та художніми школами, школами | | | | | | | | |мистецтв. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010085 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |продажу товарів спеціального |вартість", пп.5.1.4 | | | | | | | |призначення для інвалідів за |п.5.1 | | | | | | | |переліком, встановленим | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010086 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |послуг з доставки пенсій та |вартість", пп.5.1.5 | | | | | | | |грошової допомоги населенню. |п.5.1 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010087 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |надання послуг з реєстрації |вартість", пп.5.1.6 | | | | | | | |актів громадянського стану |п.5.1 | | | | | | | |державними органами, | | | | | | | | |уповноваженими здійснювати | | | | | | | | |таку реєстрацію згідно із за- | | | | | | | | |конодавством. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010088 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |продажу лікарських засобів та |вартість", пп.5.1.7 | | | | | | | |виробів медичного призначення, |п.5.1 | | | | | | | |зареєстрованих в Україні у | | | | | | | | |встановленому законодавством | | | | | | | | |порядку, в тому числі надання | | | | | | | | |послуг з такого продажу | | | | | | | | |аптечними установами. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010089 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |надання послуг з охорони |вартість", пп.5.1.8 | | | | | | | |здоров'я згідно з переліком, |п.5.1 | | | | | | | |встановленим Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України, закладами | | | | | | | | |охорони здоров'я, які мають | | | | | | | | |спеціальний дозвіл (ліцензію) | | | | | | | | |на надання таких послуг. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010090 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |продажу путівок на |вартість", пп.5.1.9 | | | | | | | |санаторно-курортне лікування |п.5.1 | | | | | | | |та відпочинок дітей у закладах | | | | | | | | |за переліком, встановленим | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010091 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |надання в порядку та в межах |вартість", пп.5.1.10 | | | | | | | |норм, встановлених Кабінетом |п.5.1 | | | | | | | |Міністрів України, послуг з: | | | | | | | | |утримання дітей у дошкільних | | | | | | | | |закладах, школах-інтернатах, | | | | | | | | |кімнатах-розподільниках | | | | | | | | |установ Міністерства | | | | | | | | |внутрішніх справ України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010092 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |утримання осіб у будинках для |вартість", пп.5.1.10 | | | | | | | |престарілих та інвалідів, |п.5.1 | | | | | | | |харчування та облаштування на | | | | | | | | |нічліг осіб, які не мають | | | | | | | | |житла, у спеціально відведених | | | | | | | | |для цього місцях. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010093 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |харчування дітей у школах, |вартість", пп.5.1.10 | | | | | | | |професійно-технічних училищах |п.5.1 | | | | | | | |та громадян у закладах охорони | | | | | | | | |здоров'я. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010094 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |харчування, забезпечення |вартість", пп. 5.1.10 | | | | | | | |речовим майном, |п.5.1 | | | | | | | |комунально-побутовими та | | | | | | | | |іншими послугами, що надаються | | | | | | | | |спецконтингенту в установах | | | | | | | | |пенітенціарної системи згідно | | | | | | | | |з переліком, затвердженим | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010095 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |надання послуг державними |вартість", пп.5.1.11 | | | | | | | |службами зайнятості України за |п.5.1 | | | | | | | |переліком, встановленим | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010096 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |надання послуг архівними |вартість", пп.5.1.12 | | | | | | | |установами України, пов'язаних |п.5.1 | | | | | | | |з наданням документів | | | | | | | | |Національного архівного фонду | | | | | | | | |України юридичним і фізичним | | | | | | | | |особам, а також продажу | | | | | | | | |архівним установам України | | | | | | | | |документів Національного | | | | | | | | |архівного фонду України, які | | | | | | | | |перебувають у власності | | | | | | | | |юридичних або фізичних осіб | | | | | | | | |відповідно до законодавства | | | | | | | | |України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010098 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |надання культових послуг та |вартість", пп.5.1.14 | | | | | | | |продажу предметів культового |п.5.1 | | | | | | | |призначення релігійними | | | | | | | | |організаціями за переліком, | | | | | | | | |встановленим Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010099 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |надання послуг з поховання |вартість", пп.5.1.15 | | | | | | | |будь-яким платником податку. |п.5.1 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010100 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |передачі конфіскованого майна, |вартість", пп.5.1.16 | | | | | | | |знахідок, скарбів або майна, |п.5.1 | | | | | | | |визнаних безхазяйними, у | | | | | | | | |розпорядження державних | | | | | | | | |органів або організацій, | | | | | | | | |уповноважених здійснювати їх | | | | | | | | |збереження або продаж згідно | | | | | | | | |із законодавством. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010101 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |передачі земельних ділянок, що |вартість", пп.5.1.17 | | | | | | | |знаходяться під об'єктами |п.5.1 | | | | | | | |нерухомості або незабудованої | | | | | | | | |землі у разі, коли така | | | | | | | | |передача дозволена згідно з | | | | | | | | |положеннями Земельного кодексу | | | | | | | | |України ( 561-12 ). | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010102 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |безкоштовної передачі рухомого |вартість", пп.5.1.18 | | | | | | | |складу однією залізницею або |п.5.1 | | | | | | | |підприємством залізничного | | | | | | | | |транспорту загального | | | | | | | | |користування іншим залізницям | | | | | | | | |або підприємствам залізничного | | | | | | | | |транспорту загального | | | | | | | | |користування державної форми | | | | | | | | |власності в порядку, | | | | | | | | |встановленому Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010103 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |550/97-ВР | 26.09.97 | 21.08.99 | |З 31.03.00 | | |операції з: |внесення змін до Закону |(550/97-ВР)| | | |змінено Законом| | |приватизації державного майна |України "Про податок на | | | | |України від | | |та комунального майна, |додану вартість" | | | | |02.03.00 N 1523| | |а також безоплатної |пп.5.1.19 п.5.1 | | | | |"Про внесення | | |приватизації житлового фонду, | | | | | |змін до деяких | | |включаючи місця загального | | | | | |законодавчих | | |користування у багатоквартирних| | | | | |актів з питань | | |будинках, а також з надання | | | | | |оподаткування" | | |послуг (робіт), одержання яких | | | | | |( 1523-14 ) | | |згідно з законодавством є | | | | | | | | |обов'язковою передумовою | | | | | | | | |приватизації житла, | | | | | | | | |присадибних земельних ділянок | | | | | | | | |та земельних паїв. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010104 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 942-XIV | 14.07.99 | 01.01.00 | | | | |податком на додану вартість |внесення зміни до |( 942-14 ) | | | | | | |операції з продажу або передачі|Закону України "Про | | | | | | | |у власність новозбудованого |податок на додану вар- | | | | | | | |житла фізичним особам для його |тість", пп.5.1.20 п.5.1 | | | | | | | |використання як місця проживан-| | | | | | | | |ня. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010105 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |644/97-ВР | 19.11.97 | 13.12.97 | |З 31.03.00 | | |операції з |внесення змін до деяких |(644/97-ВР)| | | |змінено Законом| | |подання благодійної допомоги, |законодавчих актів | | | | |України від | | |а саме безоплатна передача |України з питань | | | | |02.03.00 N 1523| | |товарів (робіт, послуг) особам,|оподаткування" | | | | |"Про внесення | | |визначеним абзацами "а" і "б" | | | | | |змін до деяких | | |підпункту 7.11.1 статті 7 | | | | | |законодавчих | | |Закону України "Про оподатку- | | | | | |актів з питань | | |вання прибутку підприємств" | | | | | |оподаткування" | | |( 334/94-ВР ) з метою їх | | | | | |( 1523-14 ) | | |безпосереднього використання у | | | | | | | | |благодійницьких цілях, а також | | | | | | | | |операції з безоплатної передачі| | | | | | | | |таких товарів (робіт, послуг) | | | | | | | | |набувачам (суб'єктам) | | | | | | | | |благодійної допомоги відповідно| | | | | | | | |до законодавства. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010107 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |698/97-ВР | 05.12.97 | 25.12.97 | |З 31.03.00 | | |операції з: |внесення змін до статті |(698/97-ВР)| | | |змінено Законом| | |продажу товарів (робіт, |5 Закону України "Про | | | | |України від | | |послуг), за винятком |податок на додану | | | | |02.03.00 N 1523| | |підакцизних товарів, грального |вартість" | | | | |"Про внесення | | |бізнесу підприємствами, що | | | | | |змін до деяких | | |засновані всеукраїнськими | | | | | |законодавчих | | |громадськими організаціями | | | | | |актів з питань | | |інвалідів та майно яких є їх | | | | | |оподаткування" | | |повною власністю, де кількість | | | | | |( 1523-14 ) | | |інвалідів, які мають там | | | | | | | | |основне місце роботи, | | | | | | | | |становить протягом | | | | | | | | |попереднього звітного періоду | | | | | | | | |не менше 50 відсотків | | | | | | | | |загальної чисельності | | | | | | | | |працюючих, і за умови, що фонд | | | | | | | | |оплати праці таких інвалідів | | | | | | | | |становить протягом | | | | | | | | |попереднього звітного періоду | | | | | | | | |не менше 25 відсотків суми | | | | | | | | |загальних витрат на оплату | | | | | | | | |праці, що відносяться до | | | | | | | | |складу валових витрат | | | | | | | | |виробництва (обігу). Перелік | | | | | | | | |всеукраїнських громадських | | | | | | | | |організацій інвалідів, на | | | | | | | | |підприємства яких поширюється | | | | | | | | |ця пільга, затверджується | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | | |Податкова звітність таких | | | | | | | | |підприємств здійснюється у | | | | | | | | |порядку, встановленому центра- | | | | | | | | |льним податковим органом | | | | | | | | |України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010108 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | 31.03.00 |З 31.03.00 | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | |змінено Законом| | |виконання робіт за рахунок |вартість", пп.5.2.2 | | | | |України від | | |коштів інвесторів по |п.5.2 | | | | |02.03.00 N 1523| | |будівництву житла для | | | | | |"Про внесення | | |військовослужбовців, ветеранів | | | | | |змін до деяких | | |війни та членів сімей | | | | | |законодавчих | | |військовослужбовців, що | | | | | |актів з питань | | |загинули під час виконання | | | | | |оподаткування" | | |службових обов'язків. | | | | | |( 1523-14 ) | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010109 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |безкоштовної передачі |вартість", пп.5.2.3 | | | | | | | |продукції (робіт, послуг) |п.5.2 | | | | | | | |власного виробництва | | | | | | | | |допоміжними сільськими | | | | | | | | |господарствами і | | | | | | | | |лікувально-виробничими | | | | | | | | |трудовими майстернями (цехами, | | | | | | | | |дільницями) | | | | | | | | |будинків-інтернатів та | | | | | | | | |територіальних центрів по | | | | | | | | |обслуговуванню самотніх | | | | | | | | |громадян похилого віку | | | | | | | | |(пенсіонерів), за умови, що | | | | | | | | |така передача здійснюється для | | | | | | | | |забезпечення власних потреб | | | | | | | | |зазначених закладів. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010110 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |надання в сільській місцевості |вартість", пп.5.2.4 | | | | | | | |сільськогосподарськими |п.5.2 | | | | | | | |товаровиробниками послуг з | | | | | | | | |ремонту шкіл, дошкільних | | | | | | | | |закладів, інтернатів, закладів | | | | | | | | |охорони здоров'я та подання | | | | | | | | |матеріальної допомоги (в межах | | | | | | | | |одного неоподатковуваного | | | | | | | | |мінімуму доходів громадян на | | | | | | | | |місяць на одну особу) | | | | | | | | |продуктами харчування власного | | | | | | | | |виробництва та послуг з | | | | | | | | |обробки землі багатодітним | | | | | | | | |сім'ям, ветеранам праці і | | | | | | | | |війни, реабілітованим | | | | | | | | |громадянам, інвалідам праці, | | | | | | | | |інвалідам дитинства, одиноким | | | | | | | | |особам похилого віку, особам, | | | | | | | | |які постраждали внаслідок | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи, та | | | | | | | | |школам, дошкільним закладам, | | | | | | | | |інтернатам, закладам охорони | | | | | | | | |здоров'я. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010111 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |надання в сільській місцевості |вартість", пп.5.2.4 | | | | | | | |сільськогосподарськими |п.5.2 | | | | | | | |товаровиробниками в період | | | | | | | | |проведення польових робіт | | | | | | | | |послуг з харчування | | | | | | | | |механізаторів і тваринників | | | | | | | | |продуктами власного | | | | | | | | |виробництва в польових | | | | | | | | |їдальнях. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010112 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з продажу товарів |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |(робіт, послуг), передбачених |вартість", п.5.3 | | | | | | | |для власних потреб | | | | | | | | |дипломатичних представництв, | | | | | | | | |консульських установ іноземних | | | | | | | | |держав та представництв | | | | | | | | |міжнародних організацій в | | | | | | | | |Україні, а також для | | | | | | | | |використання дипломатичним | | | | | | | | |персоналом цих дипломатичних | | | | | | | | |місій та членами їх сімей, які | | | | | | | | |проживають разом з особами | | | | | | | | |цього персоналу, відповідно до | | | | | | | | |порядку та за переліком опера- | | | | | | | | |цій, встановлених Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010113 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |ввезення (пересилання) на |вартість", п.5.5 | | | | | | | |митну територію України | | | | | | | | |товарів (робіт, послуг) (крім | | | | | | | | |підакцизних), передбачених для | | | | | | | | |власних потреб дипломатичних | | | | | | | | |представництв, консульських | | | | | | | | |установ іноземних держав та | | | | | | | | |представництв міжнародних | | | | | | | | |організацій в Україні, а також | | | | | | | | |для використання дипломатичним | | | | | | | | |персоналом цих дипломатичних | | | | | | | | |місій та членами їх сімей, які | | | | | | | | |проживають разом з особами | | | | | | | | |цього персоналу. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010115 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |обчислюється щодо операцій з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |продажу товарів, що були |вартість", пп.6.2.1 | | | | | | | |вивезені (експортовані) |п.6.2 | | | | | | | |платником податку за межі | | | | | | | | |митної території України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010116 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |обчислюється щодо операцій з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |продажу робіт (послуг), |вартість", пп.6.2.2 | | | | | | | |призначених для використання |п.6.2 | | | | | | | |та споживання за межами митної | | | | | | | | |території України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010117 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |обчислюється щодо операцій з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |продажу товарів (робіт, |вартість", пп.6.2.3 | | | | | | | |послуг) підприємствами |п.6.2 | | | | | | | |роздрібної торгівлі, які | | | | | | | | |розташовані на території | | | | | | | | |України у зонах митного | | | | | | | | |контролю (безмитних | | | | | | | | |магазинах), відповідно до | | | | | | | | |порядку, встановленого | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010118 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |обчислюється щодо операцій з: |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |надання транспортних послуг з |вартість", пп.6.2.4 | | | | | | | |перевезення пасажирів та |п.6.2 | | | | | | | |вантажів за межами митного | | | | | | | | |кордону України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010122 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |550/97-ВР | 26.09.97 | 02.10.97 | діє до | | | |операції з видачі |внесення змін до Закону |(550/97-ВР)| | | 01.01.2002 | | | |сільськогосподарської |України "Про податок на | | | | | | | |продукції власного виробництва |додану вартість", | | | | | | | |підприємств - виробників |п.11.16 | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | |продукції: | | | | | | | | |фізичним особам - власникам | | | | | | | | |земельних паїв, внесених до | | | | | | | | |таких підприємств, у вигляді | | | | | | | | |компенсації вартості | | | | | | | | |користування такими паями | | | | | | | | |таким підприємством, але не | | | | | | | | |більш як 70 гривень у | | | | | | | | |розрахунку на повний | | | | | | | | |календарний місяць строку | | | | | | | | |такого користування. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010123 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |550/97-ВР | 26.09.97 | 02.10.97 | діє до | | | |операції з видачі |внесення змін до Закону |(550/97-ВР)| | | 01.01.2002 | | | |сільськогосподарської |України "Про податок на | | | | | | | |продукції власного виробництва |додану вартість", | | | | | | | |підприємств - виробників |п.11.16 | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | |продукції: | | | | | | | | |фізичним особам, які | | | | | | | | |перебувають у трудових | | | | | | | | |відносинах з підприємством - | | | | | | | | |виробником | | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | |продукції, відповідно до | | | | | | | | |фактично відпрацьованого часу, | | | | | | | | |але не більш як 70 гривень у | | | | | | | | |розрахунку на повний | | | | | | | | |календарний місяць. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010124 |Вартість тари, що згідно з |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |умовами договору (контракту) |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |визначена як зворотна |вартість", п.4.6 | | | | | | | |(заставна), до бази | | | | | | | | |оподаткування не включається. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010127 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 535/97-ВР | 19.09.97 | 23.10.97 | діє до | | | |операції з ввезення |стимулювання виробництва |(535/97-ВР)| | | 01.01.2008 | | | |(пересилання) на митну |автомобілів в Україні" | | | | | | | |територію України товарів | | | | | | | | |(включаючи машинокомплекти), | | | | | | | | |які використовуються для | | | | | | | | |будівництва і виробничої | | | | | | | | |діяльності підприємств по | | | | | | | | |виробництву автомобілів і | | | | | | | | |запчастин до них з інвестицією | | | | | | | | |(у тому числі іноземною) | | | | | | | | |виключно в грошовій формі, що | | | | | | | | |становить суму, еквівалентну | | | | | | | | |не менше 150 мільйонів доларів | | | | | | | | |США за офіційним валютним | | | | | | | | |курсом Національного банку | | | | | | | | |України на день внесення такої | | | | | | | | |інвестиції до їх статутного | | | | | | | | |фонду, яка зареєстрована у | | | | | | | | |встановленому законодавством | | | | | | | | |порядку. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010128 |Оподатковуються податком на |Закон України "Про |535/97-ВР | 19.09.97 | 23.10.97 | діє до | | | |додану вартість за нульовою |стимулювання виробництва |(535/97-ВР)| | | 01.01.2008 | | | |ставкою операції з продажу |автомобілів в Україні" | | | | | | | |автомобілів власного | | | | | | | | |виробництва резидентів | | | | | | | | |України, які мають інвестицію | | | | | | | | |(у тому числі іноземну) | | | | | | | | |виключно в грошовій формі, що | | | | | | | | |становить суму, еквівалентну | | | | | | | | |не менше 150 мільйонів доларів | | | | | | | | |США за офіційним валютним | | | | | | | | |курсом Національного банку | | | | | | | | |України на день внесення такої | | | | | | | | |інвестиції до їх статутного | | | | | | | | |фонду, яка зареєстрована у | | | | | | | | |встановленому законодавством | | | | | | | | |порядку. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010129 |Суми податку на додану |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |вартість, сплачені |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |постачальникам за |вартість", пп.6.2.1 | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |п.6.2 | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню | | | | | | | | |із бюджету при: | | | | | | | | |продажу товарів, що були | | | | | | | | |вивезені (експортовані) | | | | | | | | |платником податку за межі | | | | | | | | |митних кордонів України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010130 |Суми податку на додану |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |вартість, сплачені |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |постачальникам за |вартість", пп.6.2.2 | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |п.6.2 | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню | | | | | | | | |із бюджету при: | | | | | | | | |продажу робіт (послуг), | | | | | | | | |призначених для використання | | | | | | | | |та споживання за межами митної | | | | | | | | |території України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010131 |Суми податку на додану |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |вартість, сплачені |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |постачальникам за |вартість", пп.6.2.3 | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |п.6.2 | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню | | | | | | | | |із бюджету при: | | | | | | | | |продажу товарів (робіт, | | | | | | | | |послуг) підприємствам | | | | | | | | |роздрібної торгівлі, які | | | | | | | | |розташовані на території | | | | | | | | |України у зонах митного | | | | | | | | |контролю (безмитних | | | | | | | | |магазинах), відповідно до | | | | | | | | |порядку, встановленого | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010132 |Суми податку на додану |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |вартість, сплачені |податок на додану |(168/97-ВР)| | | | | | |постачальникам за |вартість", пп.6.2.4 | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |п.6.2 | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню | | | | | | | | |із бюджету при: | | | | | | | | |наданні транспортних послуг з | | | | | | | | |перевезення пасажирів та | | | | | | | | |вантажів за межами митного | | | | | | | | |кордону України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010135 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |794/97-ВР | 30.12.97 | 27.01.98 | | | | |операції з: |внесення змін до деяких |(794/97-ВР)| | | | | | |ввезення на митну територію |законів України з питань | | | | | | | |України товарів морського |оподаткування" | | | | | | | |промислу (риба, ссавці, мушлі, | | | | | | | | |ракоподібні, водні рослини | | | | | | | | |тощо, охолоджені, солоні, | | | | | | | | |морожені, консервовані, | | | | | | | | |перероблені в борошно або в | | | | | | | | |іншу продукцію), видобутих | | | | | | | | |(виловлених, вироблених) | | | | | | | | |суднами, зареєстрованими у | | | | | | | | |Державному судновому реєстрі | | | | | | | | |України або Судновій книзі | | | | | | | | |України ( 1096-97-п ). | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010136 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про |770/97-ВР | 23.12.97 | 01.01.98 | | | | |обчислюється щодо операцій з: |внесення змін до Закону |(770/97-ВР)| | | | | | |продажу переробним |України "Про податок на | | | | | | | |підприємствам молока та м'яса |додану вартість", | | | | | | | |живою вагою |пп.6.2.6 п.6.2 | | | | | | | |сільськогосподарськими | | | | | | | | |товаровиробниками всіх форм | | | | | | | | |власності і господарювання. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010139 |Суми податку на додану |Закон України "Про |770/97-ВР | 23.12.97 | 01.01.98 | 01.01.04 | | | |вартість, сплачені |внесення змін до Закону |(770/97-ВР)| | | | | | |постачальникам за |України "Про податок на | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |додану вартість", | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |пп.6.2.6 п.6.2 | | | | | | | |із бюджету при: | | | | | | | | |продажу переробним | | | | | | | | |підприємствам молока та м'яса | | | | | | | | |живою вагою | | | | | | | | |сільськогосподарськими | | | | | | | | |товаровиробниками всіх форм | | | | | | | | |власності і господарювання. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010140 |Не справляється податок на |Постанова Кабінету |(13-98-п) | 05.01.98 | 01.02.98 | | | | |додану вартість з товарів |Міністрів України "Про | | | | | | | |походженням з митної території |реалізацію Угоди між | | | | | | | |Російської Федерації у разі їх |Урядом України та Урядом | | | | | | | |ввезення на митну територію |Російської Федерації про | | | | | | | |України і для призначення на |вільну торгівлю" | | | | | | | |цій території. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010142 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про |208/98-ВР | 24.03.98 | 11.04.98 | | | | |обчислюється щодо операцій з: |внесення змін до Закону |(208/98-ВР)| | | | | | |продажу товарів (робіт, |України "Про податок на | | | | | | | |послуг) власного виробництва, |додану вартість", | | | | | | | |за винятком підакцизних |підпункт 6.2.8 пункту 6.2| | | | | | | |товарів, посередницької та |статті 6 | | | | | | | |рекламної діяльності, | | | | | | | | |грального бізнесу, | | | | | | | | |підприємствами, що засновані | | | | | | | | |Українським товариством глухих | | | | | | | | |та майно яких є їх повною | | | | | | | | |власністю, іншим платникам | | | | | | | | |податку. Зазначена норма | | | | | | | | |поширюється тільки на | | | | | | | | |підприємства, де кількість | | | | | | | | |інвалідів, які мають там | | | | | | | | |основне місце роботи, | | | | | | | | |становить протягом | | | | | | | | |попереднього звітного періоду | | | | | | | | |не менше 50 відсотків | | | | | | | | |загальної чисельності | | | | | | | | |працюючих та фонд оплати праці | | | | | | | | |таких інвалідів становить | | | | | | | | |протягом попереднього звітного | | | | | | | | |періоду не менше 40 відсотків | | | | | | | | |суми загальних виплат на | | | | | | | | |оплату праці, що включається | | | | | | | | |до складу валових витрат | | | | | | | | |виробництва (обігу). Порядок | | | | | | | | |віднесення товарів (робіт, | | | | | | | | |послуг) до власного | | | | | | | | |виробництва підприємств, | | | | | | | | |заснованих Українським | | | | | | | | |товариством глухих, | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010143 |Суми податку на додану |Закон України "Про |208/97-ВР | 24.03.98 | 11.04.98 | | | | |вартість, сплачені |внесення змін до Закону |(208/98-ВР)| | | | | | |постачальникам за |України "Про податок на | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |додану вартість", | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |підпункт 6.2.8 пункту 6.2| | | | | | | |із бюджету при: продажу |статті 6 | | | | | | | |товарів (робіт, послуг) | | | | | | | | |власного виробництва, за | | | | | | | | |винятком підакцизних товарів, | | | | | | | | |посередницької та рекламної | | | | | | | | |діяльності, грального бізнесу, | | | | | | | | |підприємствами, що засновані | | | | | | | | |Українським товариством глухих | | | | | | | | |та майно яких є їх повною | | | | | | | | |власністю, іншим платникам | | | | | | | | |податку. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010144 |У разі коли за договорами, |Закон України "Про |550/97-ВР | 26.09.97 | 02.10.97 | | | | |укладеними до набрання |внесення змін до Закону |(550/97-ВР)| | | | | | |чинності цим Законом, які |України "Про податок на | | | | | | | |передбачали здійснення |додану вартість", | | | | | | | |операцій, звільнених від |пункт 11.1 | | | | | | | |оподаткування згідно з | | | | | | | | |підпунктами "г", "д" пункту 1 | | | | | | | | |статті 5 Декрету Кабінету Мі- | | | | | | | | |ністрівУкраїни "Про податок на | | | | | | | | |додану вартість" ( 14-92 ), | | | | | | | | |було здійснено витрати або | | | | | | | | |проведено розрахунки до | | | | | | | | |моменту прийняття цього | | | | | | | | |Закону, платники податку, що є | | | | | | | | |сторонами таких договорів, | | | | | | | | |оподатковують такі операції за | | | | | | | | |таким договором згідно з | | | | | | | | |правилами, встановленими | | | | | | | | |зазначеним Декретом. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010148 |Звільнення від оподаткування |Закон України "Про |742/97-ВР | 17.12.97 | 08.01.98 | | | | |товарів, обладнання та послуг, |ратифікацію Меморандуму |(742/97-ВР)| | | | | | |що постачаються за кошти |про створення і | | | | | | | |безвідплатної допомоги Урядом |діяльність Японського | | | | | | | |Японії у рамках Меморандуму |центру в Україні" | | | | | | | |для створення Японського | | | | | | | | |центру в Україні. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010149 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | 69-XIV | 24.07.98 | 07.08.98 | | | | |учасників Угоди. |ратифікацію Угоди між |( 69-14 ) | | | | | | | |Урядом України та Урядом | | | | | | | | |Швейцарської | | | | | | | | |Конфедерації про надання | | | | | | | | |безповоротної фінансової | | | | | | | | |допомоги на Проект | | | | | | | | |"Охорона здоров'я | | | | | | | | |матерів і дітей | | | | | | | | |(неонатологія)" | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010150 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 1330 | 23.12.99 | 13.01.00 | |Це положення | | |операції з: |внесення змін до статті 3|(1330-14) | | | |поширюється на | | |безоплатної передачі у |Закону України "Про | | | | |операції з | | |державну власність чи |податок на додану вар- | | | | |безоплатної | | |комунальну власність |тість" | | | | |передачі | | |територіальних громад сіл, | | | | | |об'єктів з | | |селищ, міст або у їх спільну | | | | | |балансу | | |власність об'єктів всіх форм | | | | | |платника | | |власності, які | | | | | |податку, який | | |перебувають на балансі одного | | | | | |перебуває в | | |платника податку і | | | | | |державній або | | |передаються на баланс іншого | | | | | |комунальній | | |платника податку, якщо такі | | | | | |власності, на | | |операції здійснюються за | | | | | |баланс іншої | | |рішеннями Кабінету Міністрів | | | | | |юридичної | | |України, центральних та | | | | | |особи, яка | | |місцевих органів виконавчої | | | | | |перебуває | | |влади, органів місцевого | | | | | |відповідно в | | |самоврядування, прийнятими у | | | | | |державній або | | |межах їх повноважень. | | | | | |комунальній | | | | | | | | |власності, що | | | | | | | | |здійснюється за| | | | | | | | |рішенням органу| | | | | | | | |державної влади| | | | | | | | |або органу | | | | | | | | |місцевого | | | | | | | | |самоврядування,| | | | | | | | |до сфери | | | | | | | | |управління яких| | | | | | | | |належать такий | | | | | | | | |платник податку| | | | | | | | |та така | | | | | | | | |юридична особа | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010151 |Не оподатковуються операції з |Указ Президента України | 857 | 07.08.98 | 01.10.98 | | | | |ввезення (пересилання) з-за |"Про деякі зміни в |( 857/98 )| | | | | | |меж митного кордону України |оподаткуванні" | | | | | | | |товарів, а також супутніх | | | | | | | | |таким товарам робіт (послуг) | | | | | | | | |на користь магазинів | | | | | | | | |роздрібної торгівлі, | | | | | | | | |розташованих на території | | | | | | | | |України в зонах митного | | | | | | | | |контролю (далі - безмитні | | | | | | | | |магазини), а також на | | | | | | | | |територію митних ліцензійних | | | | | | | | |складів, розташованих на | | | | | | | | |території України (далі - | | | | | | | | |ліцензійні склади). | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010154 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про пода- |168/97-ВР | 03.04.97 | 21.08.98 | | | | |операції з: |ток на додану вартість" |(168/97-ВР)| | | | | | |надання послуг з перевезення |пп.5.1.3 п.5.1 | | | | | | | |пасажирів міським транспортом, | | | | | | | | |тарифи на які регулюються у | | | | | | | | |встановленому законом порядку, | | | | | | | | |за винятком операцій з надання | | | | | | | | |пасажирського транспорту в | | | | | | | | |оренду (прокат). | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010155 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 1280 | 03.12.99 | 20.11.99 | 15.01.99 | | | |податком на додану вартість |звільнення від |(1280-14) | | | | | | |операції з продажу виробничими |оподаткування грошових | | | | | | | |та торговими підприємствами |коштів, які | | | | | | | |дитячих святкових подарунків, |спрямовуються на | | | | | | | |а також квитків на новорічно- |проведення новорічних і | | | | | | | |різдвяні заходи для дітей, |різдвяних свят для дітей | | | | | | | |що закуповуються за рахунок |та підлітків, та | | | | | | | |коштів Фонду соціального |операцій з продажу | | | | | | | |страхування України, профспіл- |дитячих святкових | | | | | | | |кових комітетів підприємств і |подарунків", ст.2 | | | | | | | |організацій, інших неприбутко- | | | | | | | | |вих організацій. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010156 |Не справляється податок на |Закон України "Про | 1172 | 20.10.99 | 01.01.00 | 01.01.2001 | | | |додану вартість за операціями |транзит вантажів" |(1172-14) | | | | | | |з надання послуг, пов'язаних з | | | | | | | | |перевезенням (переміщенням) | | | | | | | | |пасажирів та вантажів | | | | | | | | |транзитом через територію і | | | | | | | | |порти України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010162 |Не підлягають сплаті до |Указ Президента України |1328/98 | 02.12.98 | 01.01.99 | 25.05.00 |Змінено Указом | | |бюджету суми податку на додану |"Про підтримку |(1328/98) | | | |Президента | | |вартість, які нараховуються |сільськогосподарських | | | | |України від | | |сільськогосподарськими |товаровиробників" | | | | |23.05.2000 | | |товаровиробниками - платниками | | | | | |N 696/2000 | | |податку на додану вартість | | | | | |( 696/2000 ) | | |щодо операцій з продажу | | | | | | | | |товарів (робіт, послуг) | | | | | | | | |власного виробництва, | | | | | | | | |включаючи продукцію (крім | | | | | | | | |підакцизних товарів), | | | | | | | | |виготовлену на давальницьких | | | | | | | | |умовах із власної | | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | |сировини, крім операцій з | | | | | | | | |продажу переробним | | | | | | | | |підприємствам молока та м'яса | | | | | | | | |живою вагою. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010165 |На період функціонування |Закон України "Про внесе-| 403 | 15.01.99 | | 01.01.2020 | | | |спеціальної економічної зони |ння змін до деяких зако- |( 403-14 )| | | | | | |"Яворів" справляння податку на |нів з питань оподатку- | | | | | | | |додану вартість здійснюється з |вання у зв'язку із | | | | | | | |урахуванням особливостей, |створенням спеціальної | | | | | | | |встановлених Законом України |економічної зони "Яворів"| | | | | | | |"Про спеціальну економічну | | | | | | | | |зону "Яворів" ( 402-14 ). | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010166 |Звільняється від оподаткування |Указ Президента України |1359/98 | 28.12.98 | 04.02.99 | 01.01.2004 | | | |податком на додану вартість під|"Про спеціальний режим |(1359/98 ) | | | | | | |час ввезення в Україну устатку-|інвестиційної діяльності | | | | | | | |вання та обладнання (крім під- |на територіях | | | | | | | |акцизних товарів) для реаліза- |пріоритетного розвитку в | | | | | | | |ції інвестиційного проекту в |Луганській області" | | | | | | | |порядку, визначеному Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010167 |На період функціонування |Указ Президента України |1339/98 | 09.12.98 | 09.01.99 | 01.01.2029 | | | |спеціальної економічної зони |"Про спеціальну |(1339/98 ) | | | | | | |"Закарпаття" справляння |економічну зону | | | | | | | |податку на додану вартість при |"Закарпаття" | | | | | | | |здійсненні операцій з ввезення | | | | | | | | |(вивезення) товарів та інших | | | | | | | | |предметів проводиться з | | | | | | | | |урахуванням особливостей, | | | | | | | | |встановлених Указом Президента | | | | | | | | |України "Про спеціальну | | | | | | | | |економічну зону "Закарпаття". | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010168 |Звільняються від обкладення |Закон України "Про | 285 | 01.12.98 | 22.12.98 | | | | |ПДВ операції з продажу та |внесення змін до деяких |( 285-14 )| | | | | | |безкоштовної передачі |законів України з метою | | | | | | | |приладів, обладнання, |підтримки наукової і | | | | | | | |матеріалів науковим установам |науково-технічної | | | | | | | |та науковим організаціям, |діяльності" | | | | | | | |вищим навчальним закладам III | | | | | | | | |- IV рівнів акредитації, | | | | | | | | |внесеним до Державного реєстру | | | | | | | | |наукових організацій, яким | | | | | | | | |надається підтримка держави за | | | | | | | | |умови використання їх виключно | | | | | | | | |для власних потреб. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010169 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 285 | 01.12.98 | 22.12.98 | 31.03.00 |Законом України| | |ПДВ операції з ввезення |внесення змін до деяких |( 285-14 )| | | |від 02.03.2000 | | |(імпортування) науковими |законів України з метою | | | | |N 1523 "Про | | |установами, науковими |підтримки наукової і | | | | |внесення змін | | |організаціями, вищими |науково-технічної | | | | |до деяких за- | | |навчальними закладами III - IV |діяльності" | | | | |конодавчих | | |рівнів акредитації наукових | | | | | |актів України" | | |приладів і обладнання, які | | | | | |( 1523-14 ) | | |використовуються ними виключно | | | | | | | | |для власних потреб. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010170 |На період виконання робіт щодо |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 | 13.01.99 | | | | |підготовки до зняття і зняття |загальні засади |( 309-14 )| | | | | | |енергоблоків Чорнобильської |подальшої експлуатації і | | | | | | | |АЕС з експлуатації та |зняття з експлуатації | | | | | | | |перетворення об'єкта "Укриття" |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |на екологічно безпечну систему |перетворення | | | | | | | |звільняються від оподаткування |зруйнованого четвертого | | | | | | | |операції, які виконуються за |енергоблока цієї АЕС на | | | | | | | |кошти міжнародної технічної |екологічно безпечну | | | | | | | |допомоги, що надається на |систему" | | | | | | | |безоплатній та безповоротній | | | | | | | | |основі для подальшої | | | | | | | | |експлуатації, підготовки до | | | | | | | | |зняття і зняття енергоблоків | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з | | | | | | | | |експлуатації, перетворення | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на | | | | | | | | |екологічно безпечну систему та | | | | | | | | |забезпечення соціального | | | | | | | | |захисту персоналу | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС і населення | | | | | | | | |міста Славутич, з: ввезення | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | |територію та закупівлі на | | | | | | | | |митній території України | | | | | | | | |товарів (сировини, матеріалів, | | | | | | | | |устаткування та обладнання). | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010171 |На період виконання робіт щодо |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 | 13.01.99 | | | | |підготовки до зняття і зняття |загальні засади |( 309-14 )| | | | | | |енергоблоків Чорнобильської |подальшої експлуатації і | | | | | | | |АЕС з експлуатації та |зняття з експлуатації | | | | | | | |перетворення об'єкта "Укриття" |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |на екологічно безпечну систему |перетворення | | | | | | | |звільняються від оподаткування |зруйнованого четвертого | | | | | | | |операції, які виконуються за |енергоблока цієї АЕС на | | | | | | | |кошти міжнародної технічної |екологічно безпечну | | | | | | | |допомоги, що надається на |систему" | | | | | | | |безоплатній та безповоротній | | | | | | | | |основі для подальшої | | | | | | | | |експлуатації, підготовки до | | | | | | | | |зняття і зняття енергоблоків | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з | | | | | | | | |експлуатації, перетворення | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на | | | | | | | | |екологічно безпечну систему та | | | | | | | | |забезпечення соціального | | | | | | | | |захисту персоналу | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС і населення | | | | | | | | |міста Славутич, з: виконання | | | | | | | | |робіт та надання послуг, що | | | | | | | | |здійснюються в рамках | | | | | | | | |міжнародної технічної допомоги.| | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010172 |Тимчасово до 1 січня 2004 року |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 | 13.01.99 | 01.01.2004 | | | |звільняються від оподаткування |загальні засади |( 309-14 )| | | | | | |операції з ввезення |подальшої експлуатації і | | | | | | | |(пересилання) на митну |зняття з експлуатації | | | | | | | |територію України товарів |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |(сировини, матеріалів, |перетворення | | | | | | | |устаткування та обладнання), |зруйнованого четвертого | | | | | | | |які використовуються для |енергоблока цієї АЕС на | | | | | | | |розвитку виробництва та |екологічно безпечну | | | | | | | |створення нових робочих місць |систему" | | | | | | | |у місті Славутич. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010173 |Звільняються від обкладення |Указ Президента України |1191/98 | 27.10.98 | 27.11.98 | 01.01.2009 |Змінено Законом| | |податком на додану вартість |"Про державну підтримку |(1191/98 ) | | | |України від | | |операції з продажу космічних |космічної діяльності" | | | | |16.03.00 | | |комплексів, космічних ракетоно-| | | | | |N 1559 "Про | | |сіїв, космічних апаратів, назе-| | | | | |державну підт- | | |мних сегментів космічних систем| | | | | |римку космічної| | |та їх агрегатів, систем і | | | | | |діяльності" | | |комплектуючих, що вироблені | | | | | | | | |суб'єктами космічної | | | | | | | | |діяльності. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010174 |Звільняються від обкладення |Указ Президента України | 657 | 18.06.98 | 20.07.98 | 01.01.2010 | | | |податком на додану вартість |"Про спеціальну |( 657/98 )| | | | | | |устаткування та обладнання |економічну зону | | | | | | | |(крім підакцизних товарів), |"Славутич" | | | | | | | |які ввозяться в Україну | | | | | | | | |суб'єктами зони "Славутич" для | | | | | | | | |потреб власного виробництва, | | | | | | | | |пов'язаного з реалізацією | | | | | | | | |інвестиційних проектів, | | | | | | | | |затверджених у порядку, | | | | | | | | |визначеному Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010175 |На період функціонування |Закон України "Про | 356 | 24.12.98 | 14.01.99 | 01.01.2059 | | | |спеціальної економічної зони |спеціальну економічну |( 356-14 )| | | | | | |"Азов" справляння податку на |зону та спеціальний | | | | | | | |додану вартість здійснюється з |режим інвестиційної | | | | | | | |урахуванням особливостей, |діяльності в Донецькій | | | | | | | |встановлених Законом України |області" | | | | | | | |"Про спеціальну економічну | | | | | | | | |зону та спеціальний режим | | | | | | | | |інвестиційної діяльності в | | | | | | | | |Донецькій області". | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010176 |На період проведення |Указ Президента України | 461/99 | 30.04.99 | 01.07.99 | 01.07.01 | | | |експерименту запроваджено |"Про економічний |( 461/99 ) | | | | | | |сплату єдиного податку замість |експеримент щодо | | | | | | | |податку на додану вартість |стабілізації роботи | | | | | | | |(крім податку на додану |підприємств легкої та | | | | | | | |вартість, сплата якого |деревообробної | | | | | | | |передбачена частиною першою |промисловості | | | | | | | |статті 8 Указу) підприємствами |Чернівецької області" | | | | | | | |за переліком, затвердженим | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010177 |Ввезення товарів критичного |Закон України "Про | 624 | 06.05.99 | 29.05.99 | 15.05.00 |Законом України| | |імпорту для вітчизняного |внесення змін до |( 624-14 )| | | |від 02.03.2000 | | |виробництва (крім їх ввезення |статті 11 Закону України | | | | |N 1523 "Про | | |на умовах переробки |"Про податок на додану | | | | |внесення змін | | |давальницької сировини) в |вартість" | | | | |до деяких за- | | |момент перетину митного | | | | | |конодавчих | | |кордону здійснюється без | | | | | |актів України" | | |сплати податку на додану | | | | | |( 1523-14 ) | | |вартість. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010178 |Сума податку на додану |Закон України "Про | 442 | 18.02.99 | 01.01.99 | 01.01.04 | | | |вартість, що підлягає сплаті |внесення змін до |( 442-14 )| | | | | | |до бюджету |статті 11 Закону України | | | | | | | |сільськогосподарськими |"Про податок на додану | | | | | | | |підприємствами усіх форм |вартість" | | | | | | | |власності за реалізовані ними | | | | | | | | |молоко, худобу, птицю, вовну, | | | | | | | | |а також за молочну продукцію | | | | | | | | |та м'ясопродукти, вироблені у | | | | | | | | |власних переробних цехах, | | | | | | | | |повністю залишається у | | | | | | | | |розпорядженні цих | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | |підприємств і спрямовується на | | | | | | | | |підтримку власного виробництва | | | | | | | | |тваринницької продукції та | | | | | | | | |продукції птахівництва. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010179 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 977 | 15.07.99 | 21.08.99 | | | | |операції з: |внесення змін до деяких |( 977-14 )| | | | | | |повернення основних фондів, |законів України з метою | | | | | | | |попередньо внесених до |стимулювання | | | | | | | |статутного фонду юридичної |інвестиційної | | | | | | | |особи іншими юридичними або |діяльності" | | | | | | | |фізичними особами, у разі їх | | | | | | | | |виходу з числа засновників або | | | | | | | | |учасників такої юридичної | | | | | | | | |особи, або при ліквідації | | | | | | | | |такої юридичної особи, у тому | | | | | | | | |числі при їх ввезенні на митну | | | | | | | | |територію України (крім | | | | | | | | |підакцизних товарів) або | | | | | | | | |вивезенні за межі митної | | | | | | | | |території України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010180 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 977 | 15.07.99 | 21.08.99 | | | | |ПДВ операції з оплати вартості |внесення змін до деяких |( 977-14 )| | | | | | |фундаментальних досліджень, |законів України з метою | | | | | | | |науково-дослідних і |стимулювання | | | | | | | |дослідницько-конструкторських |інвестиційної | | | | | | | |робіт, які здійснюються за |діяльності" | | | | | | | |рахунок Державного бюджету | | | | | | | | |України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010181 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 854 | 07.07.99 | 27.07.99 | 31.03.00 |Законом України| | |ПДВ операції з продажу путівок |внесення змін до Закону |( 854-14 )| | | |від 02.03.2000 | | |на санаторно-курортне |України "Про податок на | | | | |N 1523 "Про | | |лікування та відпочинок у |додану вартість" | | | | |внесення змін | | |санаторно-курортних закладах, | | | | | |до деяких за- | | |розміщених в Автономній | | | | | |конодавчих | | |Республіці Крим (включаючи | | | | | |актів України" | | |продаж путівок нерезидентам). | | | | | |( 1523-14 ) | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010182 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про рати- | 498-XIV | 17.03.99 | 20.04.99 | | | | |ПДВ обладнання, матеріали та |фікацію Угоди між Кабіне-|( 498-14 ) | | | | | | |послуги, які фінансуються |том Міністрів України та | | | | | | | |нідерландською стороною. |Урядом Королівства Нідер-| | | | | | | | |ландів про технічне та | | | | | | | | |фінансове співробітниц- | | | | | | | | |тво" | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010183 |Дія підприємств суднобудівної |Закон України "Про заходи| 1242 | 18.11.99 | 01.01.00 | 01.01.05 | | | |промисловості, визначених від- |щодо державної підтримки |(1242-14) | | | | | | |повідно до ст.1 Закону України |суднобудівної промисло- | | | | | | | |"Про заходи щодо державної |вості в Україні" | | | | | | | |підтримки суднобудівної про- | | | | | | | | |мисловості в Україні", звіль- | | | | | | | | |няються від обкладення подат- | | | | | | | | |ком на додану вартість опера- | | | | | | | | |ції з ввезення (пересилання) | | | | | | | | |на митну територію України | | | | | | | | |матеріалів, устаткування і | | | | | | | | |комплектуючого обладнання (да- | | | | | | | | |лі - товарів), що використову- | | | | | | | | |ються для будівництва суден | | | | | | | | |(крім підакцизних), якщо такі | | | | | | | | |товари не виробляються на те- | | | | | | | | |риторії України або ті, що ви- | | | | | | | | |робляються, не відповідають | | | | | | | | |сертифікатним вимогам міжна- | | | | | | | | |родних класифікаційних това- | | | | | | | | |риств чи вимогам замовників | | | | | | | | |суден, визначеним умовами | | | | | | | | |контрактів. Перелік та обсяги | | | | | | | | |цих товарів щороку затверджу- | | | | | | | | |ються КМ України відповідно до | | | | | | | | |контрактів, укладених цими | | | | | | | | |підприємствами. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010184 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про заходи| 1242 | 18.11.99 | 01.01.00 | 01.01.05 | | | |обчислюється щодо операцій з |щодо державної підтримки |(1242-14) | | | | | | |продажу продукції, що виробле- |суднобудівної промисло- | | | | | | | |на за рахунок коштів Державно- |вості в Україні" | | | | | | | |го бюджету України підприєм- | | | | | | | | |ствам суднобудівної промисло- | | | | | | | | |вості визначеним відповідно до | | | | | | | | |ст. 1 Закону України "Про за- | | | | | | | | |ходи щодо державної підтримки | | | | | | | | |суднобудівної промисловості в | | | | | | | | |Україні". | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010187 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про заходи| 1242 | 18.11.99 | 01.01.00 | 01.01.05 | | | |податком на додану вартість |щодо державної підтримки |(1242-14) | | | | | | |виконання |суднобудівної промисло- | | | | | | | |проектно-конструкторських |вості в Україні" | | | | | | | |робіт, які виконуються | | | | | | | | |вітчизняними розробниками за | | | | | | | | |контрактами з підприємствами | | | | | | | | |суднобудівної промисловості, | | | | | | | | |визначеними відповідно до ст. 1| | | | | | | | |Закону України "Про заходи щодо| | | | | | | | |державної підтримки | | | | | | | | |суднобудівної промисловості в | | | | | | | | |Україні". | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010188 |На період запровадження спеці- |Закон України "Про внесе-| 1278 | 03.12.99 | 03.12.99 | | | | |ального режиму інвестиційної |ння змін до деяких Зако- |(1278-14) | | | | | | |діяльності на територіях пріо- |нів України з питань опо-| | | | | | | |ритетного розвитку в Жито- |даткування у зв'язку з | | | | | | | |мирській області оподаткування |запровадженням спеціаль- | | | | | | | |операцій з ввезення (переси- |ного режиму інвестиційної| | | | | | | |лання) на території пріоритет- |діяльності на територіях | | | | | | | |ного розвитку товарів та інших |пріоритетного розвитку в | | | | | | | |предметів здійснюється з ура- |Житомирській області" | | | | | | | |хуванням особливостей, вста- | | | | | | | | |новлених Законом України "Про | | | | | | | | |спеціальний режим інвестицій- | | | | | | | | |ної діяльності на територіях | | | | | | | | |пріоритетного розвитку в Жито- | | | | | | | | |мирській області" (1276-14 ). | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010193 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 665-XIV | 14.04.99 | 09.06.99 | | | | |ПДВ обладнання, матеріали та |ратифікацію Угоди між |( 665-14 ) | | | | | | |послуги, які фінансуються |Урядом України і Урядом | | | | | | | |Швейцарською стороною на |Швейцарської Конфедерації| | | | | | | |безвідплатній основі та |про технічне та фінансове| | | | | | | |обладнання, тимчасово ввезене |співробітництво" | | | | | | | |для потреб реалізації проектів.| | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010191 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 933-XIV | 14.07.99 | 27.07.99 | | | | |ПДВ обладнання та послуги, які |ратифікацію Угоди між |( 933-14 ) | | | | | | |надаватимуться за Грантом |Кабінетом Міністрів | | | | | | | |японськими фізичними чи |України і Урядом Японії | | | | | | | |японськими юридичними особами. |щодо надання японського | | | | | | | | |культурного гранту на | | | | | | | | |постачання музичних | | | | | | | | |інструментів Національній| | | | | | | | |філармонії України" | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010192 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 1161-XIV | 19.10.99 | 12.11.99 | | | | |ПДВ обладнання та послуги, які |ратифікацію Угоди між |( 1161-14 )| | | | | | |надаватимуться за Грантом |Кабінетом Міністрів | | | | | | | |японськими фізичними чи |України і Урядом Японії | | | | | | | |японськими юридичними особами. |щодо надання японського | | | | | | | | |культурного гранту на | | | | | | | | |постачання | | | | | | | | |аудіовізуального | | | | | | | | |обладнання Національному | | | | | | | | |музею історії України" | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010190 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 1288 | 14.12.99 | 19.01.00 | | | | |ПДВ операції з надання послуг |внесення змін до деяких |( 1288-14 )| | | | | | |із збирання та заготівлі |законодавчих актів | | | | | | | |окремих видів відходів як |України у зв'язку з | | | | | | | |вторинної сировин, перелік яких|прийняттям Закону України| | | | | | | |визначається КМ України. |"Про відходи" | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010194 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 1559 | 16.03.00 | 25.04.00 | 01.01.09 | | | |операції з ввезення суб'єктами |державну підтримку |( 1559-14 )| | | | | | |космічної діяльності на митну |космічної діяльності" | | | | | | | |територію України товарів, які | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | |виробництва космічної техніки | | | | | | | | |(включаючи агрегати, системи та| | | | | | | | |їх комплектуючі для космічних | | | | | | | | |комплексів, космічних | | | | | | | | |ракет-носіїв, космічних | | | | | | | | |апаратів та наземних сегментів | | | | | | | | |космічних систем), якщо такі | | | | | | | | |товари не виготовляються на | | | | | | | | |території України. | | | | | | | | |Порядок і обсяги ввезення | | | | | | | | |зазначених товарів, а також | | | | | | | | |перелік таких товарів (крім | | | | | | | | |підакцизних) з визначенням їх | | | | | | | | |кодів згідно з Гармонізованою | | | | | | | | |системою опису та кодування | | | | | | | | |товарів та перелік підприємств | | | | | | | | |(організацій), які ввозять ці | | | | | | | | |товари, визначаються Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010195 |Установити, що на період |Закон України "Про | 1606 | 23.03.00 | 17.05.00 | | | | |функціонування спеціальної |внесення змін до деяких |( 1606-14 )| | | | | | |економічної зони "Рені" |законодавчих актів | | | | | | | |оподаткування операцій з |України з питань | | | | | | | |ввезення (пересилання) на |оподаткування у зв'язку | | | | | | | |територію спеціальної |із створенням спеціальної| | | | | | | |економічної зони "Рені" товарів|економічної зони "Рені" | | | | | | | |та інших предметів здійснюється| | | | | | | | |з урахуванням особливостей, | | | | | | | | |встановлених Законом України | | | | | | | | |"Про спеціальну економічну зону| | | | | | | | |"Рені" ( 1605-14 ). | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010196 |Установити, що на період |Закон України "Про | 1608 | 23.03.00 | 17.05.00 | | | | |функціонування спеціальної |внесення змін до деяких |( 1608-14 )| | | | | | |(вільної) економічної зони |законодавчих актів | | | | | | | |"Порто-франко", створеної на |України з питань | | | | | | | |території Одеського морського |оподаткування у зв'язку | | | | | | | |торговельного порту, |із створенням спеціальної| | | | | | | |оподаткування операцій з |(вільної) економічної | | | | | | | |ввезення (пересилання) на |зони "Порто-франко" на | | | | | | | |територію спеціальної (вільної)|території Одеського | | | | | | | |економічної зони "Порто-франко"|морського торговельного | | | | | | | |товарів та інших предметів |порту" | | | | | | | |здійснюється з урахуванням | | | | | | | | |особливостей, встановлених | | | | | | | | |Законом України "Про спеціальну| | | | | | | | |(вільну) економічну зону | | | | | | | | |"Порто-франко" на території | | | | | | | | |Одеського морського | | | | | | | | |торговельного порту" (1607-14).| | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010197 |Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 1561 | 16.03.00 | 05.05.00 | | | | |податком на додану вартість |внесення змін до Закону |( 1561-14 )| | | | | | |операції з надання |України "Про бібліотеки і| | | | | | | |бібліотеками, що є у державній |бібліотечну справу" | | | | | | | |і комунальній власності, | | | | | | | | |платних послуг фізичним і | | | | | | | | |юридичним особам. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010198 |Не є об'єктом оподаткування |Підпункт 3.2.10 пункту | 1841 | 22.06.2000 | 01.08.2000 | | | | |операції з: |3.2 статті 3 Закон |( 1841-14 )| | | | | | |надання позашкільним навчальним|України "Про позашкільну | | | | | | | |закладом вихованцям, учням і |освіту" | | | | | | | |слухачам платних послуг у сфері| | | | | | | | |позашкільної освіти. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010199 |Встановити, що на період |Пункт 11.12 статті 11 | 515 | 18.03.99 | 07.04.99 | | | | |функціонування спеціальної |Закон України "Про |( 515-14 ) | | | | | | |економічної зони |внесення змін до деяких | | | | | | | |туристськорекреаційного типу |законодавчих актів | | | | | | | |"Курортополіс Трускавець" |України з питань | | | | | | | |податок на додану вартість |оподаткування у зв'язку | | | | | | | |справляється з урахування |із створенням спеціальної| | | | | | | |особливостей, встановлення |економічної зони | | | | | | | |Законом України "Про спеціальну|туристськорекреаційного | | | | | | | |економічну зону туристсько- |типу "Курортополіс | | | | | | | |рекреаційного типу "Курортопо- |Трускавець" | | | | | | | |ліс Трускавець" ( 514-15 ). | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010200 |Установити, що на період |Пункт 11.12 статті 11 | 1715 | 11.05.2000 | 03.06.2000 | | | | |запровадження спеціального |Закон України "Про |( 1715-14 )| | | | | | |режиму інвестиційної діяльності|внесення змін до деяких | | | | | | | |на території міста Харкова |законів України з питань | | | | | | | |оподаткування операцій з |оподаткування у зв'язку | | | | | | | |ввезення (пересилання) на |із запровадженням | | | | | | | |територію міста Харкова товарів|спеціального режиму | | | | | | | |та інших предметів здійснюється|інвестиційної діяльності | | | | | | | |з урахуванням особливостей, |на території міста | | | | | | | |встановлених Законом України |Харкова" | | | | | | | |"Про спеціальний режим інвести-| | | | | | | | |ційної діяльності на території | | | | | | | | |міста Харкова" ( 1714-14 ). | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010201 |Установити, що на період |Пункт 11.12 статті 11 | 1749 | 01.06.2000 | 27.06.2000 | | | | |запровадження спеціального |Закон України "Про |( 1749-14 )| | | | | | |режиму інвестиційної та |внесення змін до деяких | | | | | | | |інноваційної діяльності |законів України з питань | | | | | | | |технологічних парків |оподаткування" | | | | | | | |"Напівпровідникові технології і| | | | | | | | |матеріали, оптоелектроніка та | | | | | | | | |сенсорна техніка", "Інститут | | | | | | | | |електрозварювання імені Є.О. | | | | | | | | |Патона", "Інститут | | | | | | | | |монокристалів" податок на | | | | | | | | |додану вартість справляється з | | | | | | | | |урахуванням особливостей, | | | | | | | | |встановлених Законом України | | | | | | | | |"Про спеціальний режим | | | | | | | | |інвестиційної та інноваційної | | | | | | | | |діяльності технологічних парків| | | | | | | | |"Напівпровідникові технології і| | | | | | | | |матеріали, оптоелектроніка та | | | | | | | | |сенсорна техніка", "Інститут | | | | | | | | |електрозварювання імені Є.О. | | | | | | | | |Патона", "Інститут | | | | | | | | |монокристалів" ( 991-14 ). | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14010202 |При ввезенні на митну територію|Пункт 7 статті 25 Закон | 1039 | 14.09.99 | 13.10.99 | | | | |України товарів (робіт, послуг)|України "Про угоди про |( 1039-14 )| | | | | | |та інших матеріальних |розподіл продукції" | | | | | | | |цінностей, призначених для | | | | | | | | |виконання угоди про розподіл | | | | | | | | |продукції, митні платежі (за | | | | | | | | |винятком митного збору), | | | | | | | | |податок на додану вартість не | | | | | | | | |справляються. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| Акцизний збір з |14020000 |ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ЗБОРУ З | | | | | | | вітчизняних товарів | |ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРІВ | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14020001 |Акцизний збір не справляється |Декрет Кабінету | 18-92 | 26.12.92 | 11.01.93 | | | | |при реалізації підакцизних |Міністрів України "Про |( 18-92 ) | | | | | | |товарів (продукції) на експорт |акцизний збір", стаття 5 | | | | | | | |за іноземну валюту (крім | | | | | | | | |алкогольних напоїв та | | | | | | | | |тютюнових виробів, звільнення | | | | | | | | |яких від акцизного збору | | | | | | | | |передбачено Законом України | | | | | | | | |від 15.09.96 N 329/95-ВР | | | | | | | | |"Про акцизний збір на | | | | | | | | |алкогольні напої та тютюнові | | | | | | | | |вироби" ( 329/95-ВР ) (код | | | | | | | | |пільги 14020007). | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14020002 |Не підлягає оподаткуванню |Декрет Кабінету | 18-92 | 26.12.92 | 11.01.93 | | | | |оборот з реалізації легкових |Міністрів України "Про |( 18-92 ) | | | | | | |автомобілів спеціального |акцизний збір", стаття 5 | | | | | | | |призначення для інвалідів, | | | | | | | | |оплата вартості яких | | | | | | | | |провадиться органами | | | | | | | | |соціального забезпечення, а | | | | | | | | |також легкових автомобілів | | | | | | | | |спеціального призначення | | | | | | | | |(швидка медична допомога, | | | | | | | | |міліція тощо) за переліком, що | | | | | | | | |визначається Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14020006 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про |329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | | | |в) митна вартість імпортованої |акцизний збір на |(329/95-ВР)| | | | | | |чи обороти з реалізації |алкогольні напої та | | | | | | | |(передачі) української |тютюнові вироби" пункт 2 | | | | | | | |сировини, що ввозиться або |в) статті 3 | | | | | | | |використовується для | | | | | | | | |виробництва підакцизних | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14020007 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про |329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | | | |г) вартість алкогольних напоїв |акцизний збір на |(329/95-ВР)| | | | | | |та тютюнових виробів, |алкогольні напої та | | | | | | | |експортованих за межі митної |тютюнові вироби" пункт 2 | | | | | | | |території України за іноземну |г) статті 3 | | | | | | | |валюту, за умови надходження | | | | | | | | |цієї валюти на валютний | | | | | | | | |рахунок підприємства. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14020011 |Встановити, що комплектуючі, з |Закон України "Про |216/96-ВР | 24.05.96 | 12.06.96 | | | | |яких на українських |ставки акцизного збору і |(216/96-ВР)| | | | | | |підприємствах виробляються |ввізного мита на деякі | | | | | | | |зазначені в Законі транспортні |транспортні засоби та | | | | | | | |засоби, обкладенню акцизним |шини до них", пункт 5 | | | | | | | |збором не підлягають. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14020012 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про |( 3904-12 )| | | | | | |учасників Угоди, згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України. |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода між Урядом України |( 840_295 )| 07.05.92 | 07.05.92 | | | | | |і Урядом Сполучених | | | | | | | | |Штатів Америки про | | | | | | | | |гуманітарне і | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14020013 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про |( 3904-12 )| | | | | | |учасників Угоди, згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України. |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода між Урядом України |( 840_007 )| 31.12.93 | 31.12.93 | | | | | |і Урядом Сполучених | | | | | | | | |Штатів Америки щодо | | | | | | | | |надання допомоги Україні | | | | | | | | |в ліквідації | | | | | | | | |стратегічної ядерної | | | | | | | | |зброї, а також | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | |розповсюдженню ядерної | | | | | | | | |зброї | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14020014 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | 32/97-ВР | 24.01.97 | 24.01.97 | | | | |учасників Угоди, згідно з |внесення змін і |(32/97-ВР) | | | | | | |Законом України. |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Рамкова Угода між Урядом |( 276_730 )| | | | | | | |України та Урядом ФРН | | | | | | | | |про консультування і | | | | | | | | |технічне співробітництво | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14020015 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про |( 3904-12 )| 02.08.91 | 02.08.91 | | | | |учасників Програми, згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України. |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Програма технічної | | | | | | | | |допомоги Європейського | | | | | | | | |Співтовариства (TACIS) | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14020016 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про |( 3904-12 )| | | | | | |учасників Угоди, згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України. |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода про загальні умови |( 997_014 )| 22.12.93 | 22.12.93 | | | | | |і механізм підтримки | | | | | | | | |розвитку виробничої | | | | | | | | |кооперації підприємств і | | | | | | | | |галузей | | | | | | | | |держав - учасниць СНД | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14020019 |Звільнити до 1 січня 2007 року |Закон України "Про |340/97-ВР | 12.06.97 | 08.07.97 | діє до | | | |від обкладення акцизним збором |внесення змін до Закону |(340/97-ВР)| | | 01.01.2007 | | | |оборотів з реалізації легкових,|України "Про ставки | | | | | | | |вантажо-пасажирських |акцизного збору і | | | | | | | |автомобілів і мотоциклів, що |ввізного мита на деякі | | | | | | | |виробляються українськими |транспортні засоби та | | | | | | | |підприємствами усіх форм |шини до них", пункт 1 | | | | | | | |власності. Пільги, передбачені |статті 1 | | | | | | | |цією статтею, поширюються на | | | | | | | | |обороти з реалізації | | | | | | | | |транспортних засобів, що | | | | | | | | |виробляються на українських | | | | | | | | |підприємствах з імпортних та | | | | | | | | |вироблених в Україні | | | | | | | | |комплектуючих, за умови | | | | | | | | |виробництва не менше 1000 штук | | | | | | | | |автомобілів і 1000 штук | | | | | | | | |мотоциклів на рік, у порядку, | | | | | | | | |визначеному КМУ. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14020022 |На товари за кодом 2208 10 900 |Закон України "Про |178/96-ВР | 07.05.96 | 07.03.98 | | | | |(тільки спирт коньячний) |ставки акцизного збору і |(178/96-ВР)| | | | | | |встановлена "0" ставка |ввізного мита на спирт | | | | | | | |акцизного збору. |етиловий та алкогольні | | | | | | | | |напої", із змінами та | | | | | | | | |доповненнями, ст.1 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14020024 |При отриманні спирту етилового |Закон України від |311-XIV | 11.12.98 | 06.01.99 | | | | |неденатурованого суб'єктами |11.12.98 "Про внесення |( 311-14 )| | | | | | |підприємницької діяльності - |змін до деяких законів | | | | | | | |підприємствами первинного |України щодо ставок акци-| | | | | | | |виноробства для виготовлення |зного збору і ввізного | | | | | | | |виноградних виноматеріалів чи |мита та порядку сплати | | | | | | | |сусла акцизний збір не |акцизного збору", ст.4 | | | | | | | |сплачується такими | | | | | | | | |підприємствами, якщо зазначені | | | | | | | | |виноматеріали чи сусло | | | | | | | | |реалізовуються підприємствам | | | | | | | | |вторинного виноробства.... | | | | | | | | |Порядок отримання суб'єктами | | | | | | | | |підприємницької діяльності - | | | | | | | | |підприємствами первинного | | | | | | | | |виноробства спирту етилового | | | | | | | | |неденатурованого та його | | | | | | | | |цільового використання | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14025000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування", |(1251-12) | | | | | | |надходять до їх бюджетів по |ст.1 | | | | | | | |акцизному збору з вітчизняних | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14020025 |Тимчасово до 1 жовтня 2000 року|Закон України "Про | 1521-III | 02.03.00 | 16.03.00 | 01.10.00 | | | |продаж або інші види відчуження|тимчасовий порядок |(1521-14) | | | | | | |важких дистилятів (дизельного |оподаткування операцій з | | | | | | | |пального) - код ГС 2710 00 610,|виготовлення та продажу | | | | | | | |2710 00 650, 2710 00 690, |нафти сирої та деяких | | | | | | | |виготовлених нафтопереробними |паливно-мастильних | | | | | | | |підприємствами України з |матеріалів", стаття 2 | | | | | | | |використанням сировини, | | | | | | | | |видобутої на території України | | | | | | | | |або імпортованої, а також | | | | | | | | |вироблених або ввезених | | | | | | | | |(імпортованих) важких | | | | | | | | |дистилятів (дизельного | | | | | | | | |пального) здійснюється | | | | | | | | |суб'єктами підприємницької | | | | | | | | |діяльності без справляння | | | | | | | | |акцизного збору. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| Акцизний збір з |14030000 |ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ЗБОРУ З | | | | | | | імпортних товарів | |ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14030002 |Не підлягає оподаткуванню |Декрет Кабінету | 18-92 | 26.12.92 | 11.01.93 | | | | |оборот з реалізації легкових |Міністрів України "Про |( 18-92 ) | | | | | | |автомобілів спеціального |акцизний збір" стаття 5 | | | | | | | |призначення для інвалідів, | | | | | | | | |оплата вартості яких | | | | | | | | |провадиться органами | | | | | | | | |соціального забезпечення, а | | | | | | | | |також легкових автомобілів | | | | | | | | |спеціального призначення | | | | | | | | |(швидка медична допомога, | | | | | | | | |міліція тощо) за переліком, що | | | | | | | | |визначається Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14030004 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про |329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | | | |а) митна вартість ввезених і |акцизний збір на |(329/95-ВР)| | | | | | |конфіскованих на території |алкогольні напої та | | | | | | | |України алкогольних напоїв та |тютюнові вироби" пункт 2 | | | | | | | |тютюнових виробів, щодо яких |а) статті 3 | | | | | | | |не визначено власника, а також | | | | | | | | |тих, що перейшли до держави за | | | | | | | | |правом спадкоємства. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14030005 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про |329/95-ВР | 15.09.95 | 15.09.95 | | | | |б) митна вартість алкогольних |акцизний збір на |(329/95-ВР)| | | | | | |напоїв та тютюнових виробів, |алкогольні напої та | | | | | | | |що перевозяться через |тютюнові вироби" пункт 2 | | | | | | | |територію України транзитом. |б) статті 3 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14030006 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про |329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | | | |в) митна вартість імпортованої |акцизний збір на |(329/95-ВР)| | | | | | |чи обороти з реалізації |алкогольні напої та | | | | | | | |(передачі) української |тютюнові вироби" пункт 2 | | | | | | | |сировини, що ввозиться або |в) статті 3 | | | | | | | |використовується для | | | | | | | | |виробництва підакцизних | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14030008 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про |329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | | | |е) митна вартість зразків |акцизний збір на |(329/95-ВР)| | | | | | |алкогольних напоїв та |алкогольні напої та | | | | | | | |тютюнових виробів, ввезених на |тютюнові вироби" пункт 2 | | | | | | | |територію України з метою |е) статті 3 | | | | | | | |показу чи демонстрації, якщо | | | | | | | | |вони залишаються власністю | | | | | | | | |іноземних юридичних осіб і їх | | | | | | | | |використання на території | | | | | | | | |України не має комерційного | | | | | | | | |характеру. При цьому зразки | | | | | | | | |алкогольних напоїв та | | | | | | | | |тютюнових виробів, ввезені в | | | | | | | | |Україну і призначені для | | | | | | | | |показу чи демонстрації під час | | | | | | | | |проведення виставок, | | | | | | | | |конкурсів, нарад, семінарів, | | | | | | | | |ярмарок тощо, пропускаються | | | | | | | | |через митний кордон за | | | | | | | | |рішенням митного органу в | | | | | | | | |достатній кількості з | | | | | | | | |урахуванням мети переміщення. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14030011 |Встановити, що комплектуючі, з |Закон України "Про |216/96-ВР | 24.05.96 | 12.06.96 | | | | |яких на українських |ставки акцизного збору і |(216/96-ВР)| | | | | | |підприємствах виробляються |ввізного мита на деякі | | | | | | | |зазначені в Законі транспортні |транспортні засоби та | | | | | | | |засоби, обкладенню акцизним |шини до них", пункт 5 | | | | | | | |збором не підлягають. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14030012 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про |( 3904-12 )| | | | | | |учасників Угоди, згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України. |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода між Урядом України |( 840_295 )| 07.05.92 | 07.05.92 | | | | | |і Урядом Сполучених | | | | | | | | |Штатів Америки про | | | | | | | | |гуманітарне і | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14030013 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про |( 3904-12 )| | | | | | |учасників Угоди, згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України. |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода між Урядом України |( 840_007 )| 31.12.93 | 31.12.93 | | | | | |і Урядом Сполучених | | | | | | | | |Штатів Америки щодо | | | | | | | | |надання допомоги Україні | | | | | | | | |в ліквідації | | | | | | | | |стратегічної ядерної | | | | | | | | |зброї, а також | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | |розповсюдженню ядерної | | | | | | | | |зброї | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14030014 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | 32/97-ВР | 24.01.97 | 24.01.97 | | | | |учасників Угоди, згідно з |внесення змін і |(32/97-ВР) | | | | | | |Законом України. |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Рамкова Угода між Урядом |( 276_730 )| | | | | | | |України та Урядом ФРН | | | | | | | | |про консультування і | | | | | | | | |технічне співробітництво | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14030015 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про |( 3904-12 )| 02.08.91 | 02.08.91 | | | | |учасників Програми, згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України. |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Програма технічної | | | | | | | | |допомоги Європейського | | | | | | | | |Співтовариства (TACIS) | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14030016 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про |( 3904-12 )| | | | | | |учасників Угоди, згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України. |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода про загальні умови |( 997_014 )| 22.12.93 | 22.12.93 | | | | | |і механізм підтримки | | | | | | | | |розвитку виробничої | | | | | | | | |кооперації підприємств і | | | | | | | | |галузей держав - | | | | | | | | |учасниць СНД | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14030017 |На товари за кодом 2208 10 900 |Закон України "Про |178/96-ВР | 07.05.96 | 07.03.98 | | | | |(тільки спирт коньячний) |ставки акцизного збору і |(178/96-ВР)| | | | | | |встановлена "0" ставка |ввізного мита на спирт | | | | | | | |акцизного збору. |етиловий та алкогольні | | | | | | | | |напої", із змінами та | | | | | | | | |доповненнями, ст.1 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14030018 |Тимчасово, до 31 грудня 2000 |Закон України "Про |1331-XIV | 21.12.99 | 01.01.2000 |до 31.12.2000 | | | |року, звільнити підприємства |внесення змін до деяких |(1331-14) | | | | | | |водного транспорту за |законів України" | | | | | | | |переліком, затвердженим | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України, | | | | | | | | |від сплати акцизного збору при | | | | | | | | |ввезенні ними для власних | | | | | | | | |потреб нафтопродуктів. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14030019 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | 498-XIV | 17.03.99 | 20.04.99 | | | | |учасників Угоди. |ратифікацію Угоди між | ( 498-14 )| | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |України та Урядом | | | | | | | | |Королівства Нідерландів | | | | | | | | |про технічне та | | | | | | | | |фінансове | | | | | | | | |співробітництво" | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14035000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування", | (1251-12 )| | | | | | |надходять до їх бюджетів по |ст.1 | | | | | | | |акцизному збору з імпортних | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14030020 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про гума- | 1192-XIV | 22.10.99 | 24.12.99 | | | | |гуманітарна допомога у вигляді |нітарну допомогу" |(1192-14) | | | | | | |виконання робіт, надання пос- | | | | | | | | |луг, у грошовій або натураль- | | | | | | | | |ній формі (крім підакцизних | | | | | | | | |товарів), яка надається, вво- | | | | | | | | |зиться, пересилається в Украї- | | | | | | | | |ну. | | | | | | | | |Комісія з питань гуманітарної | | | | | | | | |допомоги при Кабінеті Мініст- | | | | | | | | |рів України може визнати гума- | | | | | | | | |нітарною допомогою, із звіль- | | | | | | | | |ненням від оподаткування та | | | | | | | | |обов'язкових платежів до бюд- | | | | | | | | |жету, такі підакцизні товари: | | | | | | | | |Автомобілі швидкої медичної | | | | | | | | |допомоги, легкові автомобілі | | | | | | | | |спеціального призначення для | | | | | | | | |Міністерства внутрішніх справ | | | | | | | | |України; | | | | | | | | |Транспортні засоби, призначені | | | | | | | | |для перевезення більше ніж 8 | | | | | | | | |осіб, що передаються для вико- | | | | | | | | |ристання установам соціального | | | | | | | | |захисту населення, державним | | | | | | | | |закладам охорони здоров'я і | | | | | | | | |навчальним закладам, громадсь- | | | | | | | | |ким організаціям інвалідів, | | | | | | | | |ветеранів війни та праці. То- | | | | | | | | |вариству Червоного Хреста Ук- | | | | | | | | |раїни та його обласним органі- | | | | | | | | |заціям, державним закладам | | | | | | | | |системи реабілітації, фізичної | | | | | | | | |культури і спорту інвалідів | | | | | | | | |"Інваспорт"; | | | | | | | | |Легкові автомобілі, які на мо- | | | | | | | | |мент ввезення на митну терито- | | | | | | | | |рію України були виготовлені | | | | | | | | |не більш як 10 років тому, з | | | | | | | | |об'ємом двигуна не більш як | | | | | | | | |1800 куб. см, що отримуються | | | | | | | | |Міністерством праці та соці- | | | | | | | | |ального захисту населення Ав- | | | | | | | | |тономної Республіки Крим, уп- | | | | | | | | |равліннями соціального захисту | | | | | | | | |населення обласних, Києвської | | | | | | | | |та Севастопольської міських | | | | | | | | |державних адміністрацій або | | | | | | | | |Міністерством праці та соці- | | | | | | | | |альної політики України для | | | | | | | | |подальшої передачі інвалідам, | | | | | | | | |які перебувають в установлено- | | | | | | | | |му порядку на обліку для отри- | | | | | | | | |мання спеціального автотранс- | | | | | | | | |порту. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |14030021 |Тимчасово при ввезенні |Закон України "Про | 1521-III | 02.03.00 | 16.03.00 | 01.10.00 | | | |(імпортуванні) на митну |тимчасовий порядок |(1521-14) | | | | | | |територію України до 1 жовтня |оподаткування операцій з | | | | | | | |2000 року - важких дистилятів |виготовлення та продажу | | | | | | | |(дизельного пального) за кодами|нафти сирої та деяких | | | | | | | |ГС 2710 00 610, 2710 00 650, |паливно-мастильних | | | | | | | |2710 00 690 у момент перетину |матеріалів", стаття 2 | | | | | | | |митного кордону України | | | | | | | | |акцизний збір не справляється. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| Ввізне мито |15010000 |ПІЛЬГИ ПО ВВІЗНОМУ МИТУ | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |15010001 |Звільнення від сплати митного |Митний кодекс України, | 1970-XII | 12.12.91 | 15.12.91 | | | | |обкладення дипломатичних, |статті 59, 63 |(1970-12) | | | | | | |консульських представництв | | | | | | | | |іноземних держав на території | | | | | | | | |України в частині предметів, | | | | | | | | |призначених для офіційного | | | | | | | | |користування представництв. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |15010002 |Митні пільги для міжнародних, |Визначаються | | | | | | | |міжурядових організацій та |відповідними | | | | | | | |представництв іноземних держав |міжнародними угодами | | | | | | | |при них. |України стаття 67 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |15010003 |Митні пільги міжнародним |Надаються законами | | | | | | | |неурядовим організаціям. |України стаття 67 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |15010004 |Митні пільги спільним |Надаються законами | | | | | | | |підприємствам за участю |України стаття 68 | | | | | | | |українських та іноземних | | | | | | | | |юридичних осіб та громадян, | | | | | | | | |іноземним підприємствам, | | | | | | | | |організаціям та їхнім | | | | | | | | |представництвам. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |15010005 |Митні пільги надаються: |Закон України "Про | 2097-XII | 05.02.92 | 08.02.92 | | | | |суб'єктам господарювання у |Єдиний митний тариф" |(2097-12) | | | | | | |вигляді застосування |стаття 8 | | | | | | | |преференційних, пільгових | | | | | | | | |ставок ввізного мита до | | | | | | | | |товарів та інших предметів у | | | | | | | | |разі їх походження з держав, | | | | | | | | |які входять разом з Україною | | | | | | | | |до митних союзів, утворюють | | | | | | | | |спеціальні митні зони, | | | | | | | | |користуються в Україні режимом | | | | | | | | |найбільшого сприяння. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |15010006 |Митні пільги надаються: у |Закон України "Про | 2097-XII | 05.02.92 | 08.02.92 | | | | |вигляді звільнення від сплати |Єдиний митний тариф" |(2097-12) | | | | | | |мита - всеукраїнським та |стаття 19 | | | | | | | |міжнародним об'єднанням | | | | | | | | |громадян, які постраждали | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | |катастрофи, у статутній | | | | | | | | |діяльності яких передбачено | | | | | | | | |надання соціальної і медичної | | | | | | | | |допомоги постраждалим | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | |катастрофи, їх підприємствам і | | | | | | | | |організаціям, засновниками | | | | | | | | |яких є ці об'єднання, за | | | | | | | | |умови, що особи, які | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи, | | | | | | | | |становлять не менше 75 | | | | | | | | |відсотків загальної | | | | | | | | |чисельності членів об'єднань і | | | | | | | | |працюючих на цих підприємствах | | | | | | | | |- в частині товарів (крім | | | | | | | | |підакцизних), що імпортуються | | | | | | | | |за переліком і обсягами, що | | | | | | | | |затверджуються Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |15010007 |Звільнення від сплати мита - |Декрет Кабінету | 4-93 | 11.01.93 | 14.01.93 | | | | |суб'єктів господарювання при |Міністрів України "Про |( 4-93 ) | | | | | | |ввезенні ними товарів за |Єдиний митний тариф | | | | | | | |рахунок коштів Державного |України" пункт 2 | | | | | | | |валютного фонду України, | | | | | | | | |республіканського (Автономної | | | | | | | | |Республіки Крим), місцевих | | | | | | | | |валютних фондів, іноземних | | | | | | | | |кредитів, що надаються під | | | | | | | | |гарантію Кабінету Міністрів | | | | | | | | |України, а також при ввезенні | | | | | | | | |засобів захисту рослин і | | | | | | | | |тварин, калійних і фосфатних | | | | | | | | |добрив. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |15010008 |Майно, що ввозиться в Україну |Закон України "Про режим | 93/96-ВР | 19.03.96 | 19.03.96 | | | | |як внесок іноземного інвестора |іноземного |(93/96-ВР) | | | | | | |до статутного фонду |інвестування" стаття 18 | | | | | | | |підприємств з іноземними | | | | | | | | |інвестиціями, або майно (крім | | | | | | | | |товарів для реалізації або | | | | | | | | |власного споживання), що | | | | | | | | |ввозиться в Україну іноземними | | | | | | | | |інвесторами на строк не менше | | | | | | | | |трьох років з метою | | | | | | | | |інвестування на підставі | | | | | | | | |зареєстрованих договорів | | | | | | | | |(контрактів), звільняється від | | | | | | | | |обкладення митом. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |15010009 |До 1 січня 2008 року ввізне |Закон України "Про |535/97-ВР | 19.09.97 | 19.09.97 | 01.01.2008 | | | |мито не справляється при |стимулювання виробництва |(535/97-ВР)| | | | | | |ввезенні товарів (включаючи |автомобілів в Україні" | | | | | | | |машинокомплекти) на митну |стаття 2 | | | | | | | |територію України, які | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | |будівництва і виробничої | | | | | | | | |діяльності підприємств по | | | | | | | | |виробництву автомобілів і | | | | | | | | |запасних частин до них з | | | | | | | | |інвестицією (у тому числі | | | | | | | | |іноземною) виключно в грошовій | | | | | | | | |формі, що становить суму, | | | | | | | | |еквівалентну не менше 150 | | | | | | | | |мільйонів доларів США за | | | | | | | | |офіційним валютним курсом | | | | | | | | |Національного банку України на | | | | | | | | |день внесення такої інвестиції | | | | | | | | |до їх статутного фонду, яка | | | | | | | | |зареєстрована у встановленому | | | | | | | | |законодавством порядку. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |15010010 |Звільнення від сплати мита, |Закон України "Про |742/97-ВР | 17.12.97 | 08.01.98 | | | | |зборів по імпорту та інших |ратифікацію Меморандуму |(742/97-ВР)| | | | | | |податків на товари, обладнання |про створення і | | | | | | | |і послуги, імпортовані або |діяльність Японського | | | | | | | |придбані в Україні для |центру в Україні" | | | | | | | |створення діяльності Центру. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |15010011 |Усе обладнання, майно та |Закон України "Про | 69-XIV | 24.07.98 | 07.08.98 | | | | |матеріали, які надаються та |ратифікацію Угоди між |( 69-14 ) | | | | | | |використовуються в рамках |Урядом України та Урядом | | | | | | | |допомоги від Швейцарії, в тому |Швейцарської | | | | | | | |числі технологічне обладнання, |Конфедерації про надання | | | | | | | |необхідне для тестування та |безповоротної фінансової | | | | | | | |настроювання медичного |допомоги на Проект | | | | | | | |обладнання, що поставляється |"Охорона здоров'я | | | | | | | |згідно з Проектом, повинні |матерів і дітей | | | | | | | |імпортуватись, |(неонатологія)" | | | | | | | |реекспортуватись та | | | | | | | | |використовуватись із | | | | | | | | |звільненням від будь-яких | | | | | | | | |зборів, мит, податків, що | | | | | | | | |справляються при перетинанні | | | | | | | | |митного кордону України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |15010012 |На період виконання робіт щодо |Закон України "Про |309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | | | |підготовки до зняття і зняття |загальні засади |( 309-14 ) | | | | | | |енергоблоків Чорнобильської |подальшої експлуатації і | | | | | | | |АЕС з експлуатації та |зняття з експлуатації | | | | | | | |перетворення об'єкта "Укриття" |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |на екологічно безпечну систему |перетворення | | | | | | | |ввізне мито не стягується при |зруйнованого четвертого | | | | | | | |ввезенні (пересиланні) на |енергоблока цієї АЕС на | | | | | | | |митну територію України |екологічно безпечну | | | | | | | |товарів (сировини, матеріалів, |систему" | | | | | | | |устаткування та обладнання), | | | | | | | | |що надходять у рамках | | | | | | | | |міжнародної технічної | | | | | | | | |допомоги, яка надається на | | | | | | | | |безоплатній та безповоротній | | | | | | | | |основі для подальшої | | | | | | | | |експлуатації, підготовки до | | | | | | | | |зняття і зняття енергоблоків | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з | | | | | | | | |експлуатації, перетворення | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на | | | | | | | | |екологічно безпечну систему та | | | | | | | | |забезпечення соціального | | | | | | | | |захисту персоналу | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС і населення | | | | | | | | |міста Славутич. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |15010013 |Тимчасово до 1 січня 2004 року |Закон України "Про |309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | до | | | |ввізне мито не стягується при |загальні засади |( 309-14 ) | | | 01.01.2004 | | | |ввезенні (пересиланні) на |подальшої експлуатації і | | | | | | | |митну територію України |зняття з експлуатації | | | | | | | |товарів (сировини, матеріалів, |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |устаткування та обладнання), |перетворення | | | | | | | |які використовуються для |зруйнованого четвертого | | | | | | | |розвитку виробництва та |енергоблока цієї АЕС на | | | | | | | |створення нових робочих місць |екологічно безпечну | | | | | | | |у місті Славутич. Перелік цих |систему" | | | | | | | |товарів і граничні обсяги їх | | | | | | | | |ввезення щорічно | | | | | | | | |затверджуються Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України. Перелік | | | | | | | | |суб'єктів господарської | | | | | | | | |діяльності, які користуються | | | | | | | | |пільгами щодо сплати ввізного | | | | | | | | |мита, затверджується | | | | | | | | |виконавчим комітетом | | | | | | | | |Славутицької міської ради у | | | | | | | | |порядку, визначеному Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |15015000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування" |(1251-12) | | | | | | |надходять до їх бюджетів по |ст.1 | | | | | | | |податках на міжнародну | | | | | | | | |торгівлю та зовнішні операції. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |15010014 |Від сплати мита звільняються: |Пункт ї) статті 19 Закону| 2097-XII | 05.02.92 | 01.01.2000 | до | | | |у період з 1 січня 2004 року |України від 05.02.92 |(2097-12) | | | 01.01.2004 | | | |до 1 січня 2005 року при вве- |N 2097-XII "Про єдиний | | | | | | | |зенні на митну територію Укра- |митний тариф" | | | | | | | |їни матеріалів, устаткування і | | | | | | | | |комплектуючого обладнання (да- | | | | | | | | |лі - товарів), що використову- | | | | | | | | |ються для будівництва суден | | | | | | | | |підприємствами суднобудівної | | | | | | | | |промисловості, зазначеними | | | | | | | | |відповідно до статті 1 Закону | | | | | | | | |України "Про заходи щодо дер- | | | | | | | | |жавної підтримки суднобудівної | | | | | | | | |промисловості в Україні" | | | | | | | | |(1242-14), якщо такі товари не | | | | | | | | |виробляються підприємствами на | | | | | | | | |на території | | | | | | | | |України або ті, що виробляють- | | | | | | | | |ся, не відповідають сертифі- | | | | | | | | |кацйним вимогам міжнародних | | | | | | | | |класифікаційних товариств чи | | | | | | | | |вимогам замовників суден, виз- | | | | | | | | |наченим умовами контрактів. | | | | | | | | |Перелік та обсяги цих товарів | | | | | | | | |(крім підакцизних) щороку зат- | | | | | | | | |верджується Кабінетом Мініст- | | | | | | | | |рів України відповідно до | | | | | | | | |контрактів, укладених цими | | | | | | | | |підприємствами. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |15010015 |Тимчасово, до 1 січня 2009 |Абзац 3 пункту 5 частини | 1599-III | 16.03.2000 | 01.01.2000 | 01.01.2009 | | | |року, звільняються від |3 статті 5 Закону України|(1599-14 ) | | | | | | |оподаткування операції з |від 16.03.2000 N 1559-III| | | | | | | |ввезення суб'єктами космічної |"Про державну підтримку | | | | | | | |діяльності на митну територію |космічної діяльності" | | | | | | | |України товарів, які | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | |виробництва космічної техніки | | | | | | | | |(включаючи агрегати, системи та| | | | | | | | |їх комплектуючі для космічних | | | | | | | | |комплексів, космічних | | | | | | | | |ракет-носіїв, космічних | | | | | | | | |апаратів та наземних сегментів | | | | | | | | |космічних систем), якщо такі | | | | | | | | |товари не виготовляються на | | | | | | | | |території України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| Місцеві податки і |16010000 |ПІЛЬГИ ПО МІСЦЕВИХ ПОДАТКАХ |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | збори | |І ЗБОРАХ |Міністрів України "Про |( 56-93 ) | | | | | | |Органи місцевого |місцеві податки і | | | | | | | |самоврядування в межах своєї |збори" стаття 18 | | | | | | | |компетенції мають право | | | | | | | | |запроваджувати пільгові | | | | | | | | |податкові ставки, повністю | | | | | | | | |відміняти окремі місцеві | | | | | | | | |податки і збори або звільняти | | | | | | | | |від їх сплати певні категорії | | | | | | | | |платників, а також надавати | | | | | | | | |відстрочку у сплаті місцевих | | | | | | | | |податків і зборів. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| Податок з реклами |16010009 |Пільги на податок з реклами, |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | | |що встановлені органами |Міністрів України "Про |( 56-93 ) | | | | | | |місцевого самоврядування. |місцеві податки і | | | | | | | | |збори" стаття 18 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| Збір за право |16010010 |Пільги по збору за право |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | використання | |використання місцевої |Міністрів України "Про |( 56-93 ) | | | | | місцевої символіки | |символіки, що встановлені |місцеві податки і | | | | | | | |органами місцевого |збори" стаття 18 | | | | | | | |самоврядування. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| Збір за право |16010011 |Пільги по збору за право |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | проведення кіно- і | |проведення кіно- і телезйомок, |Міністрів України "Про |( 56-93 ) | | | | | телезйомок | |що встановлені органами |місцеві податки і | | | | | | | |місцевого самоврядування. |збори" стаття 18 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| Збір за право |16010012 |Пільги по збору за право |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | проведення місцевих | |проведення місцевих аукціонів, |Міністрів України "Про |( 56-93 ) | | | | | аукціонів, | |конкурсного розпродажу і |місцеві податки і | | | | | | конкурсного | |лотерей, що встановлені |збори" стаття 18 | | | | | | розпродажу і лотерей | |органами місцевого | | | | | | | | |самоврядування. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| Комунальний податок |16010013 |Пільги з комунального |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | | |податку, що встановлені |Міністрів України "Про |( 56-93 ) | | | | | | |органами місцевого |місцеві податки і | | | | | | | |самоврядування. |збори" стаття 18 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| Збір за видачу |16010015 |Пільги по збору за видачу |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | дозволу на | |дозволу на розміщення об'єктів |Міністрів України "Про |( 56-93 ) | | | | | розміщення об'єктів | |торгівлі та сфери послуг, що |місцеві податки і | | | | | | торгівлі та сфери | |встановлені органами місцевого |збори" стаття 18 | | | | | | послуг | |самоврядування. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| Державне мито |22090000 |ПІЛЬГИ ПО ДЕРЖАВНОМУ МИТУ |Надаються окремими | | | | | | | | |постановами Кабінету | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |22090001 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: органи |Міністрів України "Про |( 7-93 ) | | | | | | |соціального страхування та |державне мито" стаття 4, | | | | | | | |органи соціального |пункт 7) | | | | | | | |забезпечення - за регресними | | | | | | | | |позовами про стягнення з | | | | | | | | |особи, яка заподіяла шкоду, | | | | | | | | |сум допомоги й пенсій, | | | | | | | | |виплачених потерпілому або | | | | | | | | |членам його сім'ї, а органи | | | | | | | | |соціального забезпечення - | | | | | | | | |також за позовами про | | | | | | | | |стягнення неправильно | | | | | | | | |виплачених допомоги та пенсій. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |22090002 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: державні й |Міністрів України "Про |( 7-93 ) | | | | | | |громадські органи, |державне мито" стаття 4 | | | | | | | |підприємства, установи, |пункт 10 (пункт 10 статті| | | | | | | |організації та громадяни, які |4 доповнено згідно із | | | | | | | |звернулися у випадках, |Законом N 107/94-ВР | | | | | | | |передбачених чинним |від 15.07.94 (107/94-ВР) | | | | | | | |законодавством, із заявами по | | | | | | | | |суду щодо захисту прав та | | | | | | | | |інтересів інших осіб, а також | | | | | | | | |споживачі - за позовами, що | | | | | | | | |пов'язані з порушенням їх прав.| | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |22090003 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: органи місцевого |Міністрів України "Про |( 7-93 ) | | | | | | |та регіонального |державне мито" стаття 4 | | | | | | | |самоврядування - за позовами |пункт 11 | | | | | | | |до суду або арбітражного суду | | | | | | | | |про визнання недійсними актів | | | | | | | | |інших органів місцевого та | | | | | | | | |регіонального самоврядування, | | | | | | | | |місцевих державних | | | | | | | | |адміністрацій, підприємств, | | | | | | | | |об'єднань, організацій і | | | | | | | | |установ, які ущемляють їх | | | | | | | | |повноваження; | | | | | | | | |органи місцевого та | | | | | | | | |регіонального самоврядування - | | | | | | | | |за позовами до суду або | | | | | | | | |арбітражного суду про | | | | | | | | |стягнення з підприємства, | | | | | | | | |об'єднання, організації, | | | | | | | | |установи і громадян збитків, | | | | | | | | |завданих інтересам населення, | | | | | | | | |місцевому господарству, | | | | | | | | |навколишньому середовищу | | | | | | | | |їхніми рішеннями, діями або | | | | | | | | |бездіяльністю, а також у | | | | | | | | |результаті невиконання рішень | | | | | | | | |органів місцевого та | | | | | | | | |регіонального самоврядування; | | | | | | | | |органи місцевого та | | | | | | | | |регіонального самоврядування - | | | | | | | | |за позовами до суду або | | | | | | | | |арбітражного суду про | | | | | | | | |припинення права власності на | | | | | | | | |земельну ділянку. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |22090004 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: місцеві державні |Міністрів України "Про |( 7-93 ) | | | | | | |адміністрації - за позовами до |державне мито" стаття 4 | | | | | | | |арбітражного суду про визнання |пункт 12 | | | | | | | |недійсними актів органів | | | | | | | | |місцевого та регіонального | | | | | | | | |самоврядування, що суперечать | | | | | | | | |чинному законодавству. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |22090005 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: фінансові органи |Міністрів України |( 7-93 ) | | | | | | |та державні податкові |"Про державне мито" | | | | | | | |інспекції - за видачу їм |стаття 4 пункт 15 (пункт | | | | | | | |свідоцтв і дублікатів свідоцтв |15 статті 4 доповнено | | | | | | | |про право держави на спадщину |абзацом 3 згідно із | | | | | | | |та документів, необхідних для |Законом N 68/94-ВР | | | | | | | |одержання цих свідоцтв, за |від 30.06.94 (68/94-ВР) | | | | | | | |вчинення державними | | | | | | | | |нотаріальними конторами | | | | | | | | |виконавчих написів про | | | | | | | | |стягнення податків, платежів, | | | | | | | | |зборів і недоїмок; | | | | | | | | |фінансові органи та державні | | | | | | | | |податкові інспекції - позивачі | | | | | | | | |й відповідачі - за позовами до | | | | | | | | |суду та арбітражного суду; | | | | | | | | |органи державного контролю за | | | | | | | | |цінами - позивачі й | | | | | | | | |відповідачі - за позовами до | | | | | | | | |суду та арбітражного суду. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |22090006 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: місцеві державні |Міністрів України |( 7-93 ) | | | | | | |адміністрації, виконкоми |"Про державне мито" | | | | | | | |місцевих Рад народних |стаття 4 пункт 19 | | | | | | | |депутатів, підприємства, | | | | | | | | |установи, організації, | | | | | | | | |колективні | | | | | | | | |сільськогосподарські | | | | | | | | |підприємства, що придбавають | | | | | | | | |житлові будинки з надвірними | | | | | | | | |будівлями (крім м. Києва та | | | | | | | | |курортних місцевостей), | | | | | | | | |квартири для громадян, які | | | | | | | | |виявили бажання виїхати з | | | | | | | | |території, що зазнала | | | | | | | | |радіоактивного забруднення | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | |катастрофи, а також громадяни, | | | | | | | | |які виявили бажання виїхати з | | | | | | | | |території, що зазнала | | | | | | | | |радіоактивного забруднення | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | |катастрофи, та власники цих | | | | | | | | |будинків і квартир. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |22090007 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: позивачі - |Міністрів України |( 7-93 ) | | | | | | |Міністерство охорони |"Про державне мито" ста- | | | | | | | |навколишнього природного |ття 4 пункт 27 (пункт 27 | | | | | | | |середовища України, |частини 1 статті 4 зміне-| | | | | | | |Міністерство лісового |но згідно із Законом | | | | | | | |господарства України та їхні |N 3629-XII від 19.11.93 | | | | | | | |органи на місцях, підприємства |( 3629-12 ) | | | | | | | |Укрзалізниці, що здійснюють | | | | | | | | |захист лісонасаджень, органи | | | | | | | | |рибоохорони - у справах | | | | | | | | |стягнення коштів на покриття | | | | | | | | |шкоди, заподіяної державі | | | | | | | | |забрудненням навколишнього | | | | | | | | |середовища, порушенням | | | | | | | | |лісового законодавства та | | | | | | | | |нераціональним використанням | | | | | | | | |природних ресурсів і рибних | | | | | | | | |запасів. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |22090008 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: всеукраїнські та |Міністрів України |( 7-93 ) | | | | | | |міжнародні об'єднання |"Про державне мито" ста- | | | | | | | |громадян, які постраждали |ття 4 пункт 28 (пункт 28 | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської |статті 4 змінено | | | | | | | |катастрофи, що мають місцеві |згідно із Законом | | | | | | | |осередки у більшості областей |N 303/96-ВР від 10.07.96 | | | | | | | |України, Українська Спілка |( 303/96-ВР ) | | | | | | | |ветеранів Афганістану | | | | | | | | |(воїнів-інтернаціоналістів), | | | | | | | | |громадські організації | | | | | | | | |інвалідів, їхні підприємства | | | | | | | | |та установи, республіканське | | | | | | | | |добровільне громадське | | | | | | | | |об'єднання "Організація | | | | | | | | |солдатських матерів України" - | | | | | | | | |за позовами, з якими вони | | | | | | | | |звертаються до суду та | | | | | | | | |арбітражного суду, а також за | | | | | | | | |вчинення всіх нотаріальних дій.| | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |22090009 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: Національний |Міністрів України |( 7-93 ) | | | | | | |банк України та його установи, |"Про державне мито" | | | | | | | |за винятком госпрозрахункових. |стаття 4 пункт 29 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |22090010 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: Генеральна |Міністрів України "Про |( 7-93 ) | | | | | | |прокуратура України та її |державне мито" | | | | | | | |органи - за позовами, з якими |стаття 4 пункт 30 | | | | | | | |вони звертаються до суду або | | | | | | | | |арбітражного суду в інтересах | | | | | | | | |громадян і державних юридичних | | | | | | | | |осіб. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |22090011 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: Центральна |Міністрів України "Про |( 7-93 ) | | | | | | |виборча комісія та виборчі |державне мито" | | | | | | | |комісії по виборах народних |стаття 4 пункт 31 | | | | | | | |депутатів - із заяв про дачу | | | | | | | | |висновку з питань наявності | | | | | | | | |підстав для скасування рішення | | | | | | | | |про реєстрацію кандидата в | | | | | | | | |депутати. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |22090012 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: Фонд винаходів |Міністрів України "Про |( 7-93 ) | | | | | | |України - за дії, вказані в |державне мито" | | | | | | | |підпункті "у" пункту 6 статті 3|стаття 4 пункт 32 | | | | | | | |цього Декрету, а також за позо-| | | | | | | | |вами, з якими він звертається | | | | | | | | |до суду або арбітражного суду. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |22090013 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: Українська |Міністрів України "Про |( 7-93 ) | | | | | | |державна страхова комерційна |державне мито" | | | | | | | |організація та її установи - |стаття 4 пункт 33 | | | | | | | |за позовами, з якими вони | | | | | | | | |звертаються до суду та | | | | | | | | |арбітражного суду, в усіх | | | | | | | | |справах, пов'язаних з | | | | | | | | |операціями обов'язкового | | | | | | | | |страхування. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |22090014 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: Пенсійний фонд |Міністрів України "Про |( 7-93 ) | | | | | | |України, його підприємства, |державне мито" | | | | | | | |установи й організації; Фонд |стаття 4 пункт 34 | | | | | | | |України соціального захисту | | | | | | | | |інвалідів і його відділення. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |22090015 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 30.04.93 | | | | |звільняються: державні органи |Міністрів України |( 7-93 ) | | | | | | |приватизації - за позовами, з |"Про державне мито" стат-| | | | | | | |якими вони звертаються до суду |тя 4 пункт 35 (стаття 4 | | | | | | | |та арбітражного суду, в усіх |доповнена пунктом 35 згі-| | | | | | | |справах, пов'язаних із |дно із Декретом КМ | | | | | | | |захистом майнових інтересів |України N 43-93 від | | | | | | | |держави, а також за проведення |30.04.93 ( 43-93 ) | | | | | | | |аукціонів, за операції з | | | | | | | | |цінними паперами. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |22090016 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 02.03.95 | | | | |звільняються: Антимонопольний |Міністрів України |( 7-93 ) | | | | | | |комітет України та його терито-|"Про державне мито" стат-| | | | | | | |ріальні відділення - за позова-|тя 4 пункт 36 (стаття 4 | | | | | | | |ми до суду та арбітражного |доповнена пунктом 36 | | | | | | | |суду. |згідно із Законом | | | | | | | | |N 82/95-ВР від 02.03.95 | | | | | | | | |( 82/95-ВР ) | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |22090017 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 10.01.97 | | | | |звільняються: державні |Міністрів України |( 7-93 ) | | | | | | |замовники та виконавці |"Про державне мито" стат-| | | | | | | |державного замовлення - за |тя 4 пункт 38 (стаття 4 | | | | | | | |позовами, з якими вони |доповнена пунктом 38 | | | | | | | |звертаються до суду у справах |згідно із Законом | | | | | | | |про відшкодування збитків, |N 589/96-ВР від 12.12.96 | | | | | | | |завданих при укладенні, |( 589/96-ВР ) | | | | | | | |внесенні змін до державних | | | | | | | | |контрактів, а також | | | | | | | | |невиконанням або неналежним | | | | | | | | |виконанням зобов'язань за | | | | | | | | |державним контрактом на | | | | | | | | |поставку продукції для | | | | | | | | |державних потреб. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |22090018 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 14.01.97 | | | | |звільняються: Комітет у |Міністрів України |( 7-93 ) | | | | | | |справах нагляду за страховою |"Про державне мито" стат-| | | | | | | |діяльністю - за позовами, з |тя 4 пункт 39 (стаття 4 | | | | | | | |якими він звертається до |доповнена пунктом 39 | | | | | | | |арбітражного суду у справах |згідно із Законом | | | | | | | |про скасування державної |N 621/96-ВР від 19.12.96 | | | | | | | |реєстрації страховика як |( 621/96-ВР ) | | | | | | | |суб'єкта підприємницької | | | | | | | | |діяльності у випадках, | | | | | | | | |передбачених статтею 8 Закону | | | | | | | | |України "Про підприємництво" | | | | | | | | |( 698-12 ) | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |22090019 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 14.01.97 | | | | |звільняються: Державний |Міністрів України |( 7-93 ) | | | | | | |комітет України по |"Про державне мито" стат-| | | | | | | |матеріальних резервах та |тя 4 пункт 40 (стаття 4 | | | | | | | |підприємства, установи і |доповнена пунктом 40 | | | | | | | |організації системи |згідно із Законом | | | | | | | |матеріального резерву - за |N 131/97-ВР від 05.03.97 | | | | | | | |позовами, з якими вони |( 131/97-ВР ) | | | | | | | |звертаються до суду, | | | | | | | | |арбітражного суду у справах | | | | | | | | |щодо виконання договірних | | | | | | | | |зобов'язань суб'єктами | | | | | | | | |господарської діяльності, що | | | | | | | | |випливають із Закону України | | | | | | | | |"Про державний матеріальний | | | | | | | | |резерв" ( 51/97-ВР ). | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |22095000 |Пільги, що надані |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.93 | 25.06.91 | | | | |місцевими органами влади у ме- |систему оподаткування" |(1251-14) | | | | | | |жах сум, що надходять до їх |ст.1 | | | | | | | |бюджетів по державному миту. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |22090020 |Пільги, що надані |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |Міністерству фінансів України |Міністрів України "Про |( 7-93 ) | | | | | | |щодо державного мита, яке |державне мито" стаття 5 | | | | | | | |зараховується до Державного | | | | | | | | |бюджету України. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| Збір до Державного |50050000 |ПІЛЬГИ ПО ЗБОРУ ДО | | | | | | | інноваційного фонду | |ДЕРЖАВНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ФОНДУ | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |50050012 |СЕЗ "Порт Крим". Збір до |Указ Президента України | 740/99 | 27.06.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |Державного інноваційного фонду |"Про спеціальний режим |( 740/99 ) | | | | | | |сплачується суб'єктами СЕЗ |інвестиційної діяльності | | | | | | | |"Порт Крим" у розмірі 50 |на територіях | | | | | | | |відсотків від встановленої |пріоритетного розвитку | | | | | | | |ставки збору. |та спеціальну економічну | | | | | | | | |зону "Порт Крим" в АР | | | | | | | | |Крим" п.17 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |50050013 |СЕЗ "Інтерпорт Ковель". |Указ Президента України | 702/99 | 22.06.99 | 01.01.2000 | 01.01.2020 | | | |Суб'єкти спеціальної |"Про спеціальну |( 702/99 ) | | | | | | |економічної зони "Інтерпорт |економічну зону | | | | | | | |Ковель" не сплачують збори до |"ІнтерпортКовель" ст.14 | | | | | | | |Державного інноваційного фонду.| | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |50050003 |СЕЗ "Донецьк". Суб'єкти |Закон України "Про | 356-XVI | 24.12.98 | 24.12.98 | 01.01.2059 | | | |спеціальної економічної зони |спеціальні економічні |( 356-14 ) | | | | | | |"Донецьк" не сплачують збори до|зони та спеціальний | | | | | | | |Державного інноваційного фонду.|режим інвестиційної | | | | | | | | |діяльності в Донецькій | | | | | | | | |області" ст.13 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |50050019 |СЕЗ "Азов". Суб'єкти |Закон України "Про | 356-XVI | 24.12.98 | 24.12.98 | 01.01.2059 | | | |спеціальної економічної зони |спеціальні економічні |( 356-14 ) | | | | | | |"Азов" не сплачують збори до |зони та спеціальний режим| | | | | | | |Державного інноваційного фонду.|інвестиційної діяльності | | | | | | | | |в Донецькій області", | | | | | | | | |ст. 13 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |50050010 |СЕЗ "Закарпаття". Суб'єкти |Указ Президента України | 1339/98 | 09.12.98 | 09.12.98 | 09.12.2098 | | | |спеціальної економічної зони |"Про спеціальну |( 1339/98 )| | | | | | |"Закарпаття" не сплачують збори|економічну зону | | | | | | | |до Державного інноваційного |"Закарпаття", ст. 13 | | | | | | | |фонду. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |50050005 |СЕЗ "Славутич". Суб'єкти |Закон України "Про | 721-XIV | 03.06.99 | 03.06.99 | 01.01.2020 | | | |спеціальної економічної зони |спеціальну економічну", |( 721-14 ) | | | | | | |"Славутич" не сплачують збори |зону "Славутич" ст.9 | | | | | | | |до Державного інноваційного | | | | | | | | |фонду. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |50050006 |СЕЗ "Яворів". Суб'єкти |Закон України "Про | 402-XIV | 15.01.99 | 15.01.99 | 01.01.2020 | | | |спеціальної економічної зони |спеціальну економічну", |( 402-14 ) | | | | | | |"Яворів" не сплачують збори до |зону "Яворів" ст.9 | | | | | | | |Державного інноваційного фонду.| | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |50050020 |СЕЗ "Курортополіс Трускавець". |Закон України "Про | 514-XIV | 18.03.99 | 01.01.2000 | 01.01.2020 | | | |Суб'єкти СЕЗ "Курортополіс |спеціальну економічну |( 514-14 ) | | | | | | |Трускавець" суми збору до |зону | | | | | | | |Державного інноваційного фонду |туристсько-рекреаційного | | | | | | | |перераховують у встановленому |типу "Курортополіс | | | | | | | |порядку до Трускавецького |Трускавець", ст. 10 | | | | | | | |інноваційного фонду. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |50050021 |СЕЗ "Миколаїв". Суб'єкти |Указ Президента України | 758 | 28.06.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |спеціальної економічної зони |"Про спеціальну |( 758/99 ) | | | | | | |"Миколаїв" не сплачують збори |економічну зону | | | | | | | |до Державного інноваційного |"Миколаїв", п. 11 | | | | | | | |фонду. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |50050022 |СЕЗ "Рені". Суб'єкти |Закон України "Про | 1605-III | 23.03.2000 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |спеціальної економічної зони |спеціальну економічну |(1605-14) | | | | | | |"Рені" не сплачують збори до |зону "Рені", ст. 9 | | | | | | | |Державного інноваційного фонду.| | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |50050012 |ТПР в А. Р. Крим. Звільняються |Указ Президента України | 740/99 | 27.06.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |від сплати збору до Державного |"Про спеціальний режим |( 740/99 ) | | | | | | |інноваційного фонду на період |інвестиційної діяльності | | | | | | | |реалізації інвестиційних |на територіях | | | | | | | |проектів, але не більше ніж на |пріоритетного розвитку та| | | | | | | |п'ять років, суб'єкти |спеціальну економічну | | | | | | | |підприємницької діяльності, що |зону "Порт Крим" в АР | | | | | | | |реалізують інвестиційні проекти|Крим", п. 14 | | | | | | | |на територіях пріоритетного | | | | | | | | |розвитку в А. Р. Крим. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |50050023 |ТПР у Волинській області. |Указ Президента України | 730/99 | 27.06.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |Звільняються на 2 роки від |"Про спеціальний режим |( 730/99 ) | | | | | | |сплати збору до Державного |інвестиційної діяльності | | | | | | | |інноваційного фонду |на території | | | | | | | |новостворені підприємства та |пріоритетного розвитку у | | | | | | | |підприємства, в яких |Волинській області", п. 2| | | | | | | |чисельність вивільнюваних | | | | | | | | |працівників гірничодобувних | | | | | | | | |підприємств, що ліквідуються, | | | | | | | | |становить у податковому періоді| | | | | | | | |не менш як 30 відсотків | | | | | | | | |середньоспискової чисельності | | | | | | | | |працюючих. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |50050004 |ТПР у Донецькій області. |Закон України "Про | 356-XVI | 24.12.98 | 24.12.98 | 01.01.2009 | | | |Звільняються від сплати збору |спеціальні економічні |( 356-14 ) | | | | | | |до Державного інноваційного |зони та спеціальний | | | | | | | |фонду на період до 2009 року |режим інвестиційної | | | | | | | |новостворені або діючі |діяльності в Донецькій | | | | | | | |підприємства, в яких |області" ст.14 | | | | | | | |чисельність працівників, | | | | | | | | |вивільнених з гірничодобувних | | | | | | | | |та інших підприємств, що | | | | | | | | |закриваються, становить у | | | | | | | | |звітному (податковому) періоді | | | | | | | | |не менше 50 відсотків | | | | | | | | |середньоспискової чисельності | | | | | | | | |працюючих. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |50050018 |ТПР у Закарпатській області. |Закон України "Про | 357-XIV | 24.12.98 | 24.12.98 | 24.12.2013 | | | |Звільняються на 2 роки від |спеціальний режим інвес- |( 357-14 ) | | | | | | |сплати збору до Державного |тиційної діяльності у | | | | | | | |інноваційного фонду |Закарпатській області" | | | | | | | |новостворені підприємства, щои |п.3 ст.2 | | | | | | | |здійснюють свою діяльність на- | | | | | | | | |територіях пріоритетного | | | | | | | | |розвитку у Закарпатській | | | | | | | | |області. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |50050007 |ТПР у Луганській області. |Закон України "Про | 970-XIV | 15.07.99 | 15.07.90 | 01.01.2009 | | | |Звільняються від сплати зборів |спеціальний режим |( 970-14 ) | | | | | | |до Державного інноваційного |інвестиційної діяльності | | | | | | | |фонду України на період до 2009|на територіях | | | | | | | |року новостворені, у тому числі|пріоритетного розвитку в | | | | | | | |у процесі реорганізації, |Луганській області" ст.9 | | | | | | | |підприємства, що реалізують у | | | | | | | | |встановленому цим Законом | | | | | | | | |порядку інвестиційні проекти, в| | | | | | | | |яких чисельність працівників, | | | | | | | | |вивільнених внаслідок | | | | | | | | |ліквідації, реорганізації | | | | | | | | |гірничодобувних та інших | | | | | | | | |підприємств, становить у | | | | | | | | |звітному (податковому) періоді | | | | | | | | |не менш як 50 відсотків | | | | | | | | |середньоспискової чисельності | | | | | | | | |працюючих. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |50050024 |ТПР у м. Шостка. Суб'єкти |Указ Президента України | 726/99 | 27.06.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |підприємницької діяльності, які|"Про спеціальний режим |( 726/99 ) | | | | | | |реалізують інвестиційні проекти|інвестиційної діяльності | | | | | | | |у пріоритетних видах |в місті Шостка", п. 5 | | | | | | | |економічної діяльності, суми | | | | | | | | |збору до Державного | | | | | | | | |інноваційного фонду | | | | | | | | |перераховують до Сумського | | | | | | | | |обласного інноваційного фонду. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |50050025 |ТПР у м. Харкові. Суб'єкти |Указ Президента України | 731/99 | 27.06.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |підприємницької діяльності, які|"Про спеціальний режим |( 731/99 ) | | | | | | |реалізують інвестиційні проекти|інвестиційної діяльності | | | | | | | |у пріоритетних видах |на території міста | | | | | | | |економічної діяльності, суми |Харкова", ст. 5 | | | | | | | |збору до Державного | | | | | | | | |інноваційного фонду | | | | | | | | |перераховують до Харківського | | | | | | | | |міського інноваційного фонду. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |50050008 |Технопарки. Технологічні парки,|Закон України "Про | 991-XIV | 16.07.98 | 01.01.2000 | 01.01.2015 | | | |їх учасники, дочірні та спільні|спеціальний режим |( 991-14 ) | | | | | | |підприємства звільняються від |інвестиційної та | | | | | | | |сплати збору до Державного |інноваційної діяльності | | | | | | | |інноваційного фонду, в межах |технологічних парків | | | | | | | |інвестиційних та інноваційних |"Напівпровідникові | | | | | | | |проектів, які виконуються за |технології і матеріали, | | | | | | | |пріоритетними напрямами |оптоелектроніка та | | | | | | | |діяльності технологічних |сенсорна техніка", | | | | | | | |парків. |"Інститут | | | | | | | | |електрозварювання імені | | | | | | | | |Є.О.Патона", "Інститут | | | | | | | | |монокристалів" ст.4 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| | | Економічні експерименти | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |50050001 |Гірничо-металургійний комплекс.|Закон України "Про |934-XIV | 14.07.99 | 01.07.99 | 01.01.2002 | | | |Підприємства |проведення економічного |( 934-14 ) | | | | | | |гірничо-металургійного |експерименту на | | | | | | | |комплексу, які беруть участь в |підприємствах | | | | | | | |економічному експерименті, що |гірничо-металургійного | | | | | | | |проводиться з 1 липня 1999 року|комплексу України" | | | | | | | |до 1 січня 2002 року, сплачують|стаття 3 | | | | | | | |збір до Державного | | | | | | | | |інноваційного фонду в розмірі | | | | | | | | |50 відсотків визначеної | | | | | | | | |законодавством України ставки. | | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |50050009 |Чернівецький експеримент. |Указ Президента України | 461/99 | 30.04.99 | 01.07.99 | 01.07.2001 | | | |Підприємства легкої та |"Про економічний |( 461/99 ) | | | | | | |деревообробної промисловості, |експеримент щодо | | | | | | | |учасники економічного |стабілізації роботи | | | | | | | |експерименту в Чернівецькій |підприємств легкої та | | | | | | | |області не сплачують збір до |деревообробної | | | | | | | |Державного інноваційного фонду.|промисловості | | | | | | | | |Чернівецької області" | | | | | | | | |п.2 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |50050016 |Малий бізнес. Суб'єкт малого |Указ Президента України | 746/99 | 28.06.99 | 03.07.98 | | | | |підприємництва, який сплачує |"Про внесення змін до |( 746/99 ) | | | | | | |єдиний податок, не є платником |Указу Президента України | | | | | | | |збору до Державного |від 3 липня 1998 року | | | | | | | |інноваційного фонду. |N 727 "Про спрощену сис- | | | | | | | | |тему оподаткування, об- | | | | | | | | |ліку та звітності | | | | | | | | |суб'єктів малого підп- | | | | | | | | |риємництва" п.6 | | | | | | ---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| |50050017 |Автомобілебудування. Тимчасово |Закон України "Про сти- |535/97-ВР | 19.09.97 | 19.09.97 | 01.01.2000 | | | |до 1 січня 2008 року |мулювання виробництва |(535/97-ВР)| | | | | | |підприємства по виробництву |автомобілів в Україні" | | | | | | | |автомобілів і запчастин до них,|ст.3 | | | | | | | |які мають інвестицію (у тому | | | | | | | | |числі іноземну) виключно в | | | | | | | | |грошовій формі, що становить | | | | | | | | |суму, еквівалентну не менше 150| | | | | | | | |мільйонам доларів США за | | | | | | | | |офіційним валютним курсом | | | | | | | | |Національного банку України на | | | | | | | | |день внесення такої інвестиції | | | | | | | | |до їх статутного фонду, яка | | | | | | | | |зареєстрована у встановленому | | | | | | | | |законодавством порядку, | | | | | | | | |звільняються від сплати зборів | | | | | | | | |до Державного інноваційного | | | | | | | | |фонду України. | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Налоговый-банковский-таможенный Консультант", NN 45, 46\2000 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі