open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
10.01.2005 N 6
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

охорони здоров'я

N 202 ( v0202282-09 ) від 01.04.2009 }
Про внесення змін та доповнень до наказу

МОЗ України від 15.11.2002 N 414

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
16 червня 2003 р. N 911 ( 911-2003-п ) "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2002 року N 685
"Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю" та на
виконання наказу ГоловКРУ України від 13.07.2004 N 185
( z0940-04 ) "Про затвердження Стандарту державного фінансового
контролю за використанням бюджетних коштів, державного і
комунального майна", затвердженого в Мін'юсті України 28.07.2004
за N 940/9539, Н А К А З У Ю:
Внести до наказу МОЗ України від 15.11.2002 р. N 414
( v0414282-02 ) "Про затвердження Порядку організації і проведення
ревізій (перевірок) фінансово-господарської діяльності
підприємств, установ і організацій, підпорядкованих МОЗ України"
зміни та доповнення, що додаються.
В. о. Міністра В.В.Загородній

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

10.01.2005 N 6

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

до наказу МОЗ України від 15.11.2002

N 414 ( v0414282-02 ) "Про затвердження Порядку

організації і проведення ревізій (перевірок)

фінансово-господарської діяльності підприємств,

установ і організацій, підпорядкованих

Міністерству охорони здоров'я України"

1. У наказі: 1) у пунктах 1 та 2 слова "ревізій (перевірок)" замінити
словами "контрольних заходів".
2. У Порядку організації і проведення ревізій (перевірок)
фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і
організацій, підпорядкованих МОЗ України, затвердженому зазначеним
наказом: 1) у тексті Порядку слова "контрольно-ревізійний відділ"
замінити відповідно словами "контрольно-ревізійний сектор" у
відповідному відмінку; 2) у тексті Порядку слова "ревізія" (перевірка)", "об'єкт
контролю" в усіх відмінках та формах числа замінити відповідно
словами "контрольні заходи", "суб'єкт господарювання, який
підлягає контролю" у відповідному відмінку та числі; 3) доповнити Порядок пунктом 3.17 такого змісту: "3.17. Результати контрольних заходів оформляються актом
(довідкою) контрольного заходу за підписом керівника ревізійної
групи (ревізора), керівника і головного бухгалтера (бухгалтера)
суб'єкта господарювання, який підлягав контролю. У разі наявності заперечень або зауважень до акта (довідки)
контрольного заходу керівник і головний бухгалтер суб'єкта
господарювання, який підлягав контролю, повинні у день передачі
акта (довідки) контрольного заходу на ознайомлення підписати його
із зауваженнями і не пізніше ніж через 5 днів подати свої письмові
пояснення або зауваження"; 4) доповнити Порядок пунктом 4 такого змісту:

"4. Взаємодія з правоохоронними органами
4.1. У разі виявлення контрольними заходами, що проводяться
не за ініціативою правоохоронних органів, порушень чинного
законодавства щодо використання бюджетних коштів, державного чи
комунального майна, за які передбачена кримінальна
відповідальність, контрольно-ревізійний сектор забезпечує, у межах
своєї компетенції, усунення суб'єктами господарювання виявлених
порушень, а у разі неможливості їх усунення в повному обсязі -
передає матеріали до правоохоронних органів та включення їх до
планів роботи та звітності.
4.2. Звернення правоохоронного органу щодо проведення
контрольних заходів повинно містити: повну назву суб'єкта
господарювання, його місцезнаходження; відомості, що свідчать про
фінансові порушення на суб'єкті господарювання; перелік конкретних
питань, за якими належить проводити контрольні заходи; період, за
який слід перевірити діяльність суб'єкта господарювання з
визначених питань; інформацію про одержання суб'єктом
господарювання бюджетних коштів, використання державного чи
комунального майна.
4.3. Контрольно-ревізійний сектор МОЗ України приймає до
виконання звернення правоохоронних органів щодо проведення
контрольних заходів на суб'єктах господарювання у відповідності до
питань програми контрольних заходів, письмово узгодженої з
відповідним правоохоронним органом. Додаткові питання, порушені правоохоронним органом під час
здійснення контрольного заходу, приймаються до виконання за
рішенням керівника МОЗ України відповідно до розподілу
функціональних повноважень.
4.4. У разі отримання від правоохоронного органу звернень
стосовно проведення контрольних заходів з питань, що не належать
до компетенції контрольно-ревізійного сектору, керівником сектору
протягом 10 днів з дня отримання такого звернення дається
обґрунтована письмова відповідь про неможливість проведення
контрольного заходу.
4.5. Посадові особи контрольно-ревізійного сектору здійснюють
документування контрольних заходів відповідно до положень
Стандарту державного фінансового контролю за використанням
бюджетних коштів, державного і комунального майна - 4
"Документування результатів та формування матеріалів контрольних
заходів, порядок їх опрацювання і використання", затвердженого
наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від
09.08.2002 N 168 ( z0759-02 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17.09.2002 за N 759/7047.
4.6. Контрольні заходи проводяться за оригіналами або
належним чином оформленими копіями первинних бухгалтерських
документів, даними обліку і звітності, документами розпорядчого
характеру та іншими документами, які відповідають вимогам наказу
Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88 ( z0168-95 ) "Про
затвердження Положення про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 05.06.95 за N 168/704.
4.7. Офіційна і додаткова документація за результатами
контрольних заходів складається на підставі наданих суб'єктом
господарювання або вилучених у цього суб'єкта правоохоронним
органом документів. Офіційна документація підписується керівником
та посадовими особами, відповідальними за фінансово-господарську
діяльність суб'єкта господарювання на дату її складання та/або
протягом періоду, за який проводився контрольний захід. У разі відсутності на суб'єкті господарювання осіб, які
повинні підписати офіційну документацію або надати письмові
пояснення, контрольно-ревізійний сектор письмово інформує про це
правоохоронний орган.
4.8. У разі відмови керівника та посадових осіб суб'єкта
господарювання від ознайомлення і підписання офіційної
документації посадові особи контрольно-ревізійного сектору МОЗ
України засвідчують це актом про відмову від підписання за своїми
підписами в день передачі офіційної документації на ознайомлення й
підписання. Водночас офіційна документація направляється
рекомендованим листом керівнику суб'єкта господарювання для
ознайомлення за місцезнаходженням суб'єкта господарювання.
4.9. У разі надходження від суб'єкта господарювання письмових
зауважень (заперечень) до офіційної документації протягом
5 робочих днів після її підписання контрольно-ревізійний сектор
МОЗ України повинен розглянути такі зауваження (заперечення)
протягом 15 робочих днів та надати письмовий висновок щодо їх
обґрунтованості.
4.10. У разі залучення посадових осіб контрольно-ревізійного
сектору МОЗ України до участі в перевірках, що проводяться
правоохоронними органами, результати таких контрольних заходів
оформляються довідкою, яка складається та підписується
спеціалістом із зазначенням посади та назви органу, у якому він
працює.
4.11. При здійсненні контрольних заходів
контрольно-ревізійний сектор в межах своєї компетенції може у
встановленому порядку отримувати від правоохоронних органів
необхідну допомогу та інформацію, що сприяє прискоренню виконання
та забезпеченню належної якості здійснення цих заходів посадовими
особами контрольно-ревізійного сектору."
Завідувач
контрольно-ревізійним сектором Т.О.Коваленко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: