open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
20.01.2010 N 2
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення

Національної ради України з питань

телебачення і радіомовлення

N 2979 ( z0351-12 ) від 28.12.2011 }

Про відновлення дії Інструкції про видачу,

продовження, переоформлення та видачу дубліката

ліцензії провайдера програмної послуги
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної

ради України з питань телебачення

і радіомовлення

N 359 ( v0359295-11 ) від 23.02.2011 }

На виконання вимог Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення
радіомовлення" щодо вдосконалення стадій прийняття та порядку
оприлюднення актів Національної ради України з питань телебачення
і радіомовлення шляхом приведення їх у відповідність з чинним
законодавством України" ( 1722-17 ), відповідно до листа
Міністерства юстиції України від 19.01.2010 вх. N 17/154,
враховуючи, що рішення Національної ради від 19.04.2006 N 357
( vr357295-06 ) "Про затвердження Інструкції про видачу,
продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії
провайдера програмної послуги" зареєстровано Міністерством юстиції
України (рішення від 03.04.2009 N 1653, реєстраційний номер
46266/2009), керуючись статтями 17, 24 Закону України "Про
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"
( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р І Ш И Л А:
1. Скасувати пункт 2 рішення Національної ради від 08.10.2008
N 1741 ( v741r295-08 ) "Про затвердження Положення про порядок
видачі ліцензії провайдера програмної послуги, внесення змін до
ліцензії провайдера програмної послуги та видачі дубліката
ліцензії провайдера програмної послуги", додатки до нього та
рішення Національної ради від 17.02.2009 N 203 ( v0203295-09 )
"Про внесення змін до Положення "Про порядок видачі ліцензії
провайдера програмної послуги, внесення змін до ліцензії
провайдера програмної послуги та видачі дубліката ліцензії
провайдера програмної послуги".
2. Внести зміни до рішення Національної ради від 16.12.2009
N 2463 ( v2463295-09 ) "Про затвердження Методичних рекомендацій
до застосування в роботі з 01.01.2010 статті 31 Закону України
"Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) у частині додатка, а
саме: розділ II щодо розрахунку ліцензійного збору для провайдерів
програмної послуги вилучити та у зв'язку з цим вважати розділ III
розділом II, розділ IV розділом III.
3. Внести зміни до бланків заяв про видачу, переоформлення та
видачу дубліката ліцензії провайдера програмної послуги та до
переліку документів для отримання ліцензії провайдера програмної
послуги та затвердити їх у новій редакції згідно з додатком 1 до
цього рішення.
{ Пункт 4 скасовано на підставі Рішення Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення N 359 ( v0359295-11 )
від 23.02.2011 }
5. Контроль за виконанням рішення покласти на члена
Національної ради В.Понеділка, департаменти:
ліцензійно-реєстраційний, контрольно-аналітичної роботи;
управління: юридичне, фінансово-економічне.
Перший заступник
голови Національної ради А.Мирошніченко
Заступник голови
Національної ради Ю.Плаксюк

Додаток 1

до рішення Національної ради

20.01.2010 N 2

ЗАЯВА

про видачу ліцензії провайдера програмної послуги

Заявник ____________________________________________________,

(повне найменування)
місцезнаходження ___________________________________________,
телефон, факс, електронна адреса власники ___________________________________________________,
ідентифікаційний код суб'єкта господарювання _______________,
банківські реквізити: ______________________________________,

(найменування банку,
_________________________________________________________________,

місцезнаходження банку МФО, поточний рахунок)
просить видати ліцензію провайдера програмної послуги: територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі _________________________________________________________________

(указується населений пункт)
Оператор телекомунікацій ____________________________________

(повна назва, місцезнаходження,
__________________________________________________________________

ліцензія НКРЗ - номер і дата видачі)
Місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів,
передавача мультиплексу __________________________________________
Загальна кількість програм програмної послуги ____________, з
них вітчизняних _______________
Ресурс багатоканальної телемережі ___________________________ _________________________________________________________________

(максимальна кількість каналів,
__________________________________________________________________
яка використовується для ретрансляції (трансляції) програм)
Кількість домогосподарств на території розташування (прийому)
багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) ______________ _________________________________________________________________

(для визначення вагового коефіцієнта k)
Кількість населення, що проживає на території розповсюдження
програм __________________________________________________________
Кількість провайдерів програмної послуги, які здійснюють
діяльність на тій же території ___________________________________ _________________________________________________________________

(в межах адміністративно-територіальних одиниць)
До заяви додається:
Сплату ліцензійного збору гарантуємо
Підпис заявника: Підпис головного бухгалтера:
____________ ______________ ____________ ______________
(підпис) (прізвище) (підпис) (прізвище)
"___" ____________ 200_ р.

ЗАЯВА

про переоформлення до ліцензії провайдера

програмної послуги

Заявник ____________________________________________________,

(повне найменування)
місцезнаходження ___________________________________________,
власники ___________________________________________________,
телефон, факс, електронна адреса ___________________________,
ідентифікаційний код суб'єкта господарювання ________________ ________________________________________________________________,
банківські реквізити: _______________________________________

(найменування банку,
_________________________________________________________________,

місцезнаходження банку МФО, поточний рахунок)
просить переоформити ліцензію провайдера програмної послуги: територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі _________________________________________________________________

(указується населений пункт)
Оператор телекомунікацій ____________________________________

(повна назва, місцезнаходження,
__________________________________________________________________

ліцензія НКРЗ - номер і дата видачі)
Місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів,
передавача мультиплексу __________________________________________
Загальна кількість програм програмної послуги ________________, з них вітчизняних ________________
Ресурс багатоканальної телемережі ___________________________ _________________________________________________________________

(максимальна кількість каналів,
__________________________________________________________________
яка використовується для ретрансляції (трансляції) програм)
Кількість домогосподарств на території розташування (прийому)
багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) ______________ _________________________________________________________________

(для визначення вагового коефіцієнта k)
Кількість населення, що проживає на території розповсюдження
програм __________________________________________________________
Кількість провайдерів програмної послуги, які здійснюють
діяльність на тій же території ___________________________________ _________________________________________________________________

(в межах адміністративно-територіальних одиниць)
Зміни до ліцензії у зв'язку з _______________________________

(зазначення причин)
До заяви додається:
Сплату ліцензійного збору гарантуємо
Підпис заявника: Підпис головного бухгалтера:
____________ ______________ ____________ ______________
(підпис) (прізвище) (підпис) (прізвище)
"___" ____________ 200_ р.

ЗАЯВА

про видачу дубліката ліцензії провайдера

програмної послуги

Заявник ____________________________________________________,

(повне найменування)
місцезнаходження ___________________________________________,
телефон, факс, електронна адреса ___________________________,
власники ___________________________________________________,
ідентифікаційний код суб'єкта господарювання _______________,
банківські реквізити: ______________________________________,

(найменування банку,
__________________________________________________________________

місцезнаходження банку МФО, поточний рахунок)
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з ________________ _________________________________________________________________

(зазначення причин)
серія та номер ліцензії провайдера програмної послуги _______ ________________________________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _________ ________________________________________________________________,
дата видачі ліцензії _______________________________________,
строк дії ліцензії з __________________ до _________________,
територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі _________________________________________________________________

(указується населений пункт)
Оператор телекомунікацій ____________________________________

(повна назва, місцезнаходження,
__________________________________________________________________

ліцензія НКРЗ - номер і дата видачі)
Місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів,
передавача мультиплексу __________________________________________
Загальна кількість програм програмної послуги ______________,
з них вітчизняних ________________
Ресурс багатоканальної телемережі ___________________________ _________________________________________________________________

(максимальна кількість каналів,
__________________________________________________________________
яка використовується для ретрансляції (трансляції) програм)
Кількість домогосподарств на території розташування (прийому)
багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) ______________ _________________________________________________________________

(для визначення вагового коефіцієнта k)
До заяви додається:
Сплату ліцензійного збору гарантуємо
Підпис заявника: Підпис головного бухгалтера:
____________ ______________ ____________ ______________
(підпис) (прізвище) (підпис) (прізвище)
"___" ____________ 200_ р.

ПЕРЕЛІК

документів для отримання ліцензії провайдера

програмної послуги

1. Заява про видачу ліцензії провайдера програмної послуги з
підписом керівника, з печаткою компанії.
2. Копії статутних документів, нотаріально завірені.
3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.
4. Копія довідки місцевого органу Державного комітету
статистики України про включення ТРО до ЄДРПОУ, затверджена
підписом керівника та печаткою компанії.
5. Угода з власником багатоканальної телемережі (оператором
телекомунікацій), якщо оператором телекомунікацій є інший суб'єкт
господарювання, копія ліцензії НКРЗ оператора телекомунікацій.
6. Загальна концепція пакетування (перелік) програм,
придбаних для ретрансляції, в тому числі перелік програм
універсальної програмної послуги.
7. Документи, які підтверджують придбання та право
розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника.
8. Інформація про кількість населення, що проживає на
території розповсюдження програм - розраховується в межах
адміністративно-територіальних одиниць згідно законодавства
України (Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони
в містах, селища і села) - підтверджена державними установами або
органами місцевого самоврядування.
В.о. начальника управління
науково-технічного
і частотного розвитку В.Блінков
Начальник ліцензійного
управління Л.Запорожець

{ Додаток 2 скасовано на підставі Рішення Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення N 359 ( v0359295-11 )
від 23.02.2011 }


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: