open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
17.02.2009 N 203
{ Рішення скасовано на підставі Рішення Національної

ради України з питань телебачення і радіомовлення

N 2 ( v0002295-10 ) від 20.01.2010 }
Про внесення змін до Положення

про порядок видачі ліцензії провайдера

програмної послуги, внесення змін

до ліцензії провайдера програмної

послуги та видачі дубліката ліцензії

провайдера програмної послуги
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної

ради України з питань телебачення і радіомовлення

N 414 ( v0414295-09 ) від 04.03.2009 }
{ Про відкриття провадження в адміністративній справі про

визнання нечинним Рішення див. Рішення Національної

ради України з питань телебачення і радіомовлення N 2047

( v2047295-09 ) від 07.10.2009 }

Розглянувши звернення Асоціації "Телекомунікаційна палата
України", м. Київ, керуючись статтями 24, 27, 40, 42 Закону
України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 18
та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до Положення про порядок видачі ліцензії
провайдера програмної послуги, внесення змін до ліцензії
провайдера програмної послуги та видачі дубліката ліцензії
провайдера програмної послуги, затвердженого рішенням Національної
ради від 08.10.2008 N 1741 ( v741r295-08 ): - в додатках 1, 2, 3 до Положення додати текст "ресурс
багатоканальної телемережі - _____ каналів"; - доповнити Положення додатком щодо переліку документів на
видачу ліцензії провайдера програмної послуги, згідно з додатком 1
до цього рішення; - в частині змісту бланка ліцензії провайдера програмної
послуги, згідно з додатком 2 до цього рішення; - додаток 5 до Положення вважати недійсним.
2. Вважати недійсним рішення Національної ради від 11.10.2006
N 791 ( vr791295-06 ) "Про зміст бланка ліцензії на мовлення та
бланка ліцензії провайдера програмної послуги" в частині змісту
бланка ліцензії провайдера програмної послуги.
3. Ліцензійному департаменту при оформленні бланка ліцензії
провайдера програмної послуги керуватись цим рішення.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника голови Національної ради І.Куруса.
Голова Національної ради В.Шевченко
В.о. відповідального секретаря Ю.Плаксюк

Додаток 1

до рішення Національної ради

17.02.2009 N 203

ПЕРЕЛІК

документів для отримання ліцензії

провайдера програмної послуги

1. Заява про видачу ліцензії провайдера програмної послуги з
підписом керівника, з печаткою компанії.
2. Копії статутних документів, нотаріально завірені.
3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.
4. Копія довідки місцевого органу Державного комітету
статистики України про включення ТРО до ЄДРПОУ, затверджена
підписом керівника та печаткою компанії.
5. Угода з власником багатоканальної телемережі (оператором
телекомунікацій), якщо оператором телекомунікацій є інший суб'єкт
господарювання, або копія ліцензії НКРЗ.
6. Загальна концепція пакетування (перелік) програм,
придбаних для ретрансляції, в тому числі перелік програм
універсальної програмної послуги.
7. Документи, які підтверджують придбання та право
розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення N 414
( v0414295-09 ) від 04.03.2009 }

Додаток 2

до рішення Національної ради

17.02.2009 N 203

(Державний Герб України)
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
ЛІЦЕНЗІЯ

провайдера програмної послуги

Серія НР N-п

Видана __________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище,
_________________________________________________________________

ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
_________________________________________________________________
Строк дії ліцензії з ___________________ по ____________________
Дата набрання ліцензією чинності ________________________________
М.П.
______________________________________ _________ ______________
(посада особи, яка підписала ліцензію) (підпис) (П.І.Б.)
______________________________________ _________ ______________
(посада особи, яка підписала ліцензію) (підпис) (П.І.Б.)
Продовжено строк дії ліцензії до ________________________________
М.П.
______________________________________ _________ ______________
(посада особи, яка підписала ліцензію) (підпис) (П.І.Б.)
______________________________________ _________ ______________
(посада особи, яка підписала ліцензію) (підпис) (П.І.Б.)

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Додаток 1

до ЛІЦЕНЗІЇ серія НР N

від ________________________

Дата прийняття та номер рішення про видачу та переоформлення
ліцензії _________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Дата видачі додатка __________________
М.П.
______________________________________ _________ ______________
(посада особи, яка підписала ліцензію) (підпис) (П.І.Б.)
______________________________________ _________ ______________
(посада особи, яка підписала ліцензію) (підпис) (П.І.Б.)

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Додаток 2

до ЛІЦЕНЗІЇ серія НР N

від ________________________

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
фізичної особи - підприємця ______________________________________
Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання ____________________
Дата видачі додатка __________________
М.П.
______________________________________ _________ ______________
(посада особи, яка підписала ліцензію) (підпис) (П.І.Б.)
______________________________________ _________ ______________
(посада особи, яка підписала ліцензію) (підпис) (П.І.Б.)

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Додаток 3

до ЛІЦЕНЗІЇ серія НР N

від ________________________

Відомості про власників

Власник(и) (співвласники) _______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Дата видачі додатка __________________
М.П.
______________________________________ _________ ______________
(посада особи, яка підписала ліцензію) (підпис) (П.І.Б.)
______________________________________ _________ ______________
(посада особи, яка підписала ліцензію) (підпис) (П.І.Б.)

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Додаток 4

до ЛІЦЕНЗІЇ серія НР N

від ________________________

Територія розташування багатоканальної телемережі
(розповсюдження програм) _________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Кількість домогосподарств _______________________________________
Оператор телекомунікацій ________________________________________
Місцезнаходження головної станції (передавача мультиплексу) __________________________ _________________________________________________________________
Ресурс багатоканальної мережі ___________________________________
Дата видачі додатка __________________
М.П.
______________________________________ _________ ______________
(посада особи, яка підписала ліцензію) (підпис) (П.І.Б.)
______________________________________ _________ ______________
(посада особи, яка підписала ліцензію) (підпис) (П.І.Б.)

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Додаток 5

до ЛІЦЕНЗІЇ серія НР N

від ________________________

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ

(принципи, підстави) добору програм

для ретрансляції (пропозиції абонентам)

Універсальна програмна послуга (умови розповсюдження
програм - у відкритому вигляді):
------------------------------------------------------------------ N з/п | Канал (ТВК) прийому | Програма | --------------+------------------------------+------------------| 1. | | | --------------+------------------------------+------------------| 2. | | | --------------+------------------------------+------------------| 3. | | | --------------+------------------------------+------------------| 4. | | | -----------------------------------------------------------------
Кількість програм програмної послуги _________, з них
вітчизняних ____________: - правовласники яких отримали ліцензію Національної ради на
мовлення; - правовласники яких перебувають під юрисдикцією
Європейського Союзу, або країни, яка ратифікувала Європейську
конвенцію про транскордонне телебачення; - програми, зміст яких відповідає Європейській конвенції про
транскордонне телебачення та визначені Національною радою як такі. Програми ретранслюються за наявності документів, які
підтверджують придбання та право на розповсюдження (ретрансляцію)
програм іншого мовника.
Додаток перереєстровано:
"___" ______________ 20__ р.
"___" ______________ 20__ р.
Дата видачі додатка __________________
М.П.
______________________________________ _________ ______________
(посада особи, яка підписала ліцензію) (підпис) (П.І.Б.)
______________________________________ _________ ______________
(посада особи, яка підписала ліцензію) (підпис) (П.І.Б.)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: