open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
16.12.2009 N 2463
{ Рішення відмінено на підставі Рішення Національної

ради України з питань телебачення і радіомовлення

N 328 ( v0328295-10 ) від 11.02.2010 }
Про затвердження Методичних рекомендацій

до застосування в роботі з 01.01.2010

статті 31 Закону України "Про телебачення

і радіомовлення"
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної

ради України з питань телебачення і радіомовлення

N 2 ( v0002295-10 ) від 20.01.2010 }

Заслухавши інформацію робочої групи з підготовки Методичних
рекомендацій до Закону України "Про внесення змін до статті 31
Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо зменшення
впливу світової економічної кризи на діяльність електронних
засобів масової інформації в Україні" від 25.06.2009 N 1573-VI
( 1573-17 ), керуючись статтями 17, 24 Закону України "Про
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"
( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Методичні рекомендації до застосування в роботі
з 01.01.2010 статті 31 Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ), згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
ліцензійно-реєстраційний департамент та фінансово-економічне
управління.
Перший заступник
голови
Національної ради А.Мирошніченко
Заступник голови
Національної ради Ю.Плаксюк

Додаток

до рішення

Національної ради

16.12.2009 N 2463

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до застосування в роботі з 01.01.2010

статті 31 Закону України

"Про телебачення і радіомовлення"

( 3759-12 )

I. Розмір ліцензійного збору для аналогового ефірного
мовлення визначається за формулою:
P = (k х T х S х Q) - D - V - N, де:
k - ваговий коефіцієнт, який враховує рентабельність
мовлення: k = 0,00006 для аналогового ефірного телебачення; k = 0,00002 для радіомовлення; T - добовий обсяг мовлення у період з 6.00 до 23.00 (годин). S - неоподатковуваний мінімум доходів громадян, S = 17; Q - кількість населення, що проживає на території
розповсюдження програм, за даними останнього перепису населення
України - розраховується в межах адміністративно-територіальних
одиниць згідно законодавства України (Автономна Республіка Крим,
області, райони, міста, райони в містах, селища і села). Зазначена
інформація надається заявником та підтверджується інформацією
державних установ або органів місцевого самоврядування. При підготовці конкурсного оголошення на вільні телеканали та
радіочастоти показник Q визначається на підставі можливої
території розповсюдження програм, розрахованої згідно з окремим
рішеннями Національної ради, відповідно до зазначеної висновками
УДЦР величини радіусу впевненого прийому сигналу.
D = (k х T х S х Q) х (Td/T), де:
D - розмір знижки за поширення дитячих передач; Td - середньодобовий обсяг поширення дитячих передач.
V= (k х T х S х Q) х (Tv/T) x 0,5, де:
V - розмір знижки за поширення власних передач; Tv - середньодобовий обсяг поширення власних передач.
N = (k х T х S х Q) х ((Tn - Tv)/T) x 0,25, де:
N - розмір знижки за поширення національних передач; Tn - середньодобовий обсяг поширення національних передач.
Розмір знижок визначається згідно з програмною концепцією
ліцензіата. У разі, якщо телерадіоорганізація при видачі ліцензії на
мовлення отримала знижку за наявність у програмній концепції
мовлення дитячих та/або власних, та/або національних передач та
має наміри зменшити ці показники, то телерадіокомпанія сплачує
новий ліцензійний збір з урахуванням показників зміненої
програмної концепції мовлення.

{ Розділ II вилучено на підставі Рішення Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення N 2 ( v0002295-10 )
від 20.01.2010 }

II. Загальні положення Якщо при розрахунку ліцензійного збору отримано результат з
від'ємним або нульовим значенням, ліцензійний збір сплачується у
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При здійсненні розрахунку ліцензійних зборів десяткові дроби
округлюються до четвертого знаку після коми за правилами
математичного наближення.
III. За переоформлення ліцензії на мовлення та ліцензії
провайдера програмної послуги або видачу дубліката ліцензії на
мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги справляється
плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: