open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 103 від 30.01.2002

м. Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національної комісії регулювання електроенергетики

N 1045 ( v1045227-05 ) від 23.11.2005 )
Про відомчу статистичну звітність НКРЕ
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної

комісії регулювання електроенергетики

N 1357 ( v1357227-02 ) від 06.12.2002 N 317 ( v0317227-03 ) від 11.04.2003 N 883 ( v0883227-03 ) від 03.09.2003 N 1207 ( v1207227-03 ) від 21.11.2003 N 1373 ( v1373227-03 ) від 17.12.2003 N 125 ( v0125227-04 ) від 04.02.2004 N 1029 ( v1029227-04 ) від 21.10.2004 N 1052 ( v1052227-04 ) від 29.10.2004 N 1357 ( v1357227-02 ) від 06.12.2002 N 317 ( v0317227-03 ) від 11.04.2003 N 883 ( v0883227-03 ) від 03.09.2003 N 1207 ( v1207227-03 ) від 21.11.2003 N 1373 ( v1373227-03 ) від 17.12.2003 N 125 ( v0125227-04 ) від 04.02.2004 N 1029 ( v1029227-04 ) від 21.10.2004 N 1052 ( v1052227-04 ) від 29.10.2004 N 105 ( v0105227-05 ) від 22.02.2005 )

Згідно з Законами України "Про природні монополії"
( 1682-14 ), "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), Положенням про Національну комісію
регулювання електроенергетики України, затвердженим Указом
Президента України від 21.04.1998 N 335/98 ( 335/98 ) (із змінами
та доповненнями), з метою впорядкування заповнення та надання
ліцензіатами форм відомчої статистичної звітності Національна
комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Ввести в дію з 01.01.2002 форми відомчої статистичної
звітності згідно Переліку форм відомчої статистичної звітності
суб'єктів підприємницької діяльності - ліцензіатів НКРЕ
(додається), які мають надавати НКРЕ суб'єкти підприємницької
діяльності, що одержали в НКРЕ ліцензії на здійснення діяльності:
( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
НКРЕ N 317 ( v0317227-03 ) від 11.04.2003 ) - з виробництва електроенергії; - з постачання електроенергії за регульованим тарифом; - з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом; - з передачі електроенергії місцевими (локальними)
електромережами; - з передачі електроенергії магістральними та міждержавними
електромережами; - з оптового постачання електроенергії; - з постачання природного газу за нерегульованим тарифом; - з постачання природного газу за регульованим тарифом; - з транспортування природного та нафтового газу
розподільними трубопроводами; - з транспортування нафти магістральними трубопроводами; - з транспортування нафтопродуктів магістральними
трубопроводами; - з транспортування природного газу магістральними
трубопроводами; - із зберігання природного газу.
2. Затвердити інструкції щодо заповнення форм звітності НКРЕ
(додаються).
3. Управлінням НКРЕ проводити аналіз та узагальнення даних
закріплених за ними форм звітності (згідно з додатком),
здійснювати методологічне керівництво звітуванням.
4. Територіальним представництвам НКРЕ здійснювати контроль
за правильним заповненням та дотриманням термінів надходження форм
звітності до НКРЕ.
5. Постанови НКРЕ від 09.06.1998 N 741 ( v0741227-98 ) "Про
введення в дію форм відомчої статистичної звітності" та від
26.11.1997 N 1213 ( v1213227-97 ) "Про відомчу звітність суб'єктів
підприємницької діяльності - ліцензіатів Національної комісії з
питань регулювання електроенергетики України" вважати такими, що
втратили чинність в частині, що суперечить цій постанові.
Голова Комісії Ю.Продан
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

30.01.2002 N 103

(в редакції постанови НКРЕ

11.04.2003 N 317

( v0317227-03 )

ПЕРЕЛІК

форм відомчої статистичної звітності суб'єктів

підприємницької діяльності - ліцензіатів НКРЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер | Назва форми | Ліцензіати, що звітують за | Підрозділ НКРЕ, |Періодич- | Примітки | |з/п| форми | | формами відомчої |відповідальний за | ність | | | | | | статистичної звітності | аналіз та | надання | | | | | | |узагальнення даних| форми | | | | | | | форми звітності |звітності | | |---+-----------+--------------------------+----------------------------+------------------+-----------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+-----------+--------------------------+----------------------------+------------------+-----------+-----------------| |01 |N 1-НКРЕ |Звіт про використання |Ліцензіат, що здійснює |Управління |Поштова- | | | | |палива ліцензіатом з |підприємницьку діяльність з |енергоринку |електронна | | | | |виробництва електричної |виробництва електричної |Управління цінової|щомісячна | | | | |енергії |енергії на теплових |політики в | | | | | | |електростанціях, теплових |електроенергетиці | | | | | | |електроцентралях та атомних | | | | | | | |електростанціях | | | | |---+-----------+--------------------------+----------------------------+------------------+-----------+-----------------| |02 |N 2-НКРЕ |Звітні дані про обсяги |Ліцензіат, що здійснює |Управління |Поштова- | | | | |передачі електричної |підприємницьку діяльність з |технічної політики|електронна | | | | |енергії місцевими |передачі електричної енергії| |щомісячна | | | | |(локальними) |місцевими (локальними) | | | | | | |електромережами та |електромережами | | | | | | |нормативні технологічні | | | | | | | |витрати електроенергії за | | | | | | | |I-II класами напруги | | | | | |---+-----------+--------------------------+----------------------------+------------------+-----------+-----------------| |03 |N 3-НКРЕ |Звіт про сплату за |Ліцензіат, що здійснює |Фінансово- |Поштова- | | | | |користування місцевими |підприємницьку діяльність з |аналітичне |електронна | | | | |(локальними) |передачі електричної енергії|управління |щокварталь-| | | | |електромережами |місцевими (локальними) | |на | | | | |постачальниками |електромережами | | | | | | |електричної енергії | | | | | |---+-----------+--------------------------+----------------------------+------------------+-----------+-----------------| |04 |N 4-НКРЕ |Звітні та розрахункові |Ліцензіат, що здійснює |Управління цінової|Поштова- | | | | |дані про корисний |підприємницьку діяльність з |політики в |електронна | | | | |відпуск електричної |постачання електричної |електроенергетиці |щомісячна | | | | |енергії за групами та |енергії за регульованим | | | | | | |класами споживачів |тарифом | | | | |---+-----------+--------------------------+----------------------------+------------------+-----------+-----------------| |05 |N 5-НКРЕ |Звіт про розрахунки за |Ліцензіат, що здійснює |Фінансово- |Поштова- |Затверджена | | | |спожиту електричну енергію|підприємницьку діяльність з |аналітичне |електронна |постановою | | | | |постачання електричної |управління |щомісячна |НКРЕ від | | | | |енергії за регульованим | | |28.03.2001 N 287 | | | | |тарифом | | |( v0287227-01 ) | |---+-----------+--------------------------+----------------------------+------------------+-----------+-----------------| |06 |N 6-НКРЕ- |Звіт про ліцензовану |Ліцензіати, що здійснюють |Управління |Поштова- | | | |енергови- |діяльність суб'єктів |підприємницьку діяльність з |енергоринку |електронна | | | |робництво |підприємницької діяльності|виробництва електричної |Управління цінової|щомісячна | | | | | |енергії |політики в | | | | | | | |електроенергетиці | | | |---+-----------+--------------------------+----------------------------+------------------+-----------+-----------------| |07 |N 6-НКРЕ- |Звіт про ліцензовану |Ліцензіати, що здійснюють |Управління цінової|Поштова- | | | |енергопо- |діяльність суб'єктів |підприємницьку діяльність з |політики в |електронна | | | |стачання |підприємницької діяльності|передачі електричної енергії|електроенергетиці |щомісячна | | | | | |місцевими (локальними) | | | | | | | |електромережами та | | | | | | | |постачання електричної | | | | | | | |енергії за регульованим | | | | | | | |тарифом | | | | |---+-----------+--------------------------+----------------------------+------------------+-----------+-----------------| |08 |N 7-НКРЕ |Звіт про розрахунки за |Ліцензіат, що здійснює |Фінансово- |Поштова- | | | | |електричну енергію, |підприємницьку діяльність з |аналітичне |електронна | | | | |закуплену постачальниками |постачання електричної |управління |щомісячна | | | | |на Оптовому ринку |енергії за регульованим або | | | | | | |електричної енергії |нерегульованим тарифом | | | | |---+-----------+--------------------------+----------------------------+------------------+-----------+-----------------| |09 |N 8-НКРЕ |Звіт про обсяги субсидій, |Ліцензіат, що здійснює |Управління цінової|Поштова- | | | | |нарахованих побутовим |підприємницьку діяльність з |політики в |електронна | | | | |споживачам на оплату |постачання електричної |електроенергетиці |піврічна, | | | | |електричної енергії |енергії за регульованим | |річна | | | | | |тарифом | | | | |---+-----------+--------------------------+----------------------------+------------------+-----------+-----------------| |10 |N 9-НКРЕ |Звіт про проведення |Ліцензіат, що здійснює |Управління цінової|Поштова- | | | | |розрахунків за |підприємницьку діяльність з |політики в |електронна | | | | |електроенергію побутовими |постачання електричної |електроенергетиці |піврічна, | | | | |споживачами |енергії за регульованим | |річна | | | | | |тарифом | | | | |---+-----------+--------------------------+----------------------------+------------------+-----------+-----------------| |11 |N 10-НКРЕ |Звіт про проведення |Ліцензіат, що здійснює |Управління цінової|Поштова- | | | | |розрахунків за |підприємницьку діяльність з |політики в |електронна | | | | |електроенергію побутовими |постачання електричної |електроенергетиці |піврічна, | | | | |споживачами, які мають |енергії за регульованим | |річна | | | | |пільги в оплаті спожитої |тарифом | | | | | | |електричної енергії згідно| | | | | | | |з чинним законодавством | | | | | | | |України | | | | | |---+-----------+--------------------------+----------------------------+------------------+-----------+-----------------| |12 |N 11-НКРЕ |Звіт про збитки від |Ліцензіат, що здійснює |Управління цінової|Поштова- | | | | |постачання електричної |підприємницьку діяльність з |політики в |електронна | | | | |енергії побутовим |постачання електричної |електроенергетиці |піврічна, | | | | |споживачам, які мають |енергії за регульованим | |річна | | | | |пільги в оплаті спожитої |тарифом | | | | | | |електричної енергії згідно| | | | | | | |з чинним законодавством | | | | | | | |України | | | | | |---+-----------+--------------------------+----------------------------+------------------+-----------+-----------------| |13 |N 12-НКРЕ |Звіт про зарахування |Ліцензіат, що здійснює |Фінансово- |Термінова- |Затверджена | | | |платежів від споживачів за|підприємницьку діяльність з |аналітичне |щоденна |наказом | | | |електричну енергію та |постачання електричної |управління | |Держкомстату | | | |розподіл коштів згідно з |енергії за регульованим | | |України від | | | |алгоритмом НКРЕ |тарифом | | |16.06.2000 N 196 | | | | | | | |( z0387-00 ) | | | | | | | |Зареєстр. в | | | | | | | |Мін'юсті | | | | | | | |04.07.2000 за | | | | | | | |N 387/4608 | | | | | | | |Затверджена | | | | | | | |постановою | | | | | | | |НКРЕ від | | | | | | | |12.07.2000 N 760 | | | | | | | |( v0760227-00 ) | |---+-----------+--------------------------+----------------------------+------------------+-----------+-----------------| |14 |N 13-НКРЕ |Звіт про окремі види |Ліцензіат, що здійснює |Фінансово- |Поштова- |Затверджена | | | |надходжень на поточні |підприємницьку діяльність з |аналітичне |електронна |постановою | | | |рахунки ліцензіатів з |передачі електричної енергії|управління |щокварталь-|НКРЕ від | | | |передачі електричної |місцевими (локальними) | |на |29.10.2001 N 1087| | | |енергії місцевими |електромережами та з | | |( v1087227-01 ) | | | |(локальними) |постачання електричної | | | | | | |електромережами та з |енергії за регульованим | | | | | | |постачання електроенергії |тарифом | | | | | | |за регульованим тарифом | | | | | |---+-----------+--------------------------+----------------------------+------------------+-----------+-----------------| |15 |N 14-НКРЕ |Звіт про сплату поточної |Ліцензіат, що здійснює |Територіальне |Поштова- |Затверджена | | | |плати за ліцензії на |підприємницьку діяльність з |представництво |електронна |постановою | | | |здійснення підприємницької|виробництва, передачі та |НКРЕ |квартальна |НКРЕ від | | | |діяльності в |постачання електричної | | |02.04.2003 N 291 | | | |електроенергетиці |енергії | | |( v0291227-03 ) | |---+-----------+--------------------------+----------------------------+------------------+-----------+-----------------| |16 |N 1-НКРЕ- |Звіт про обсяги постачання|Ліцензіат, що здійснює |Управління |Поштова- | | | |газ |природного газу |підприємницьку діяльність з |ліцензійного |електронна | | | | |постачальниками природного|транспортування природного |контролю та |щомісячна | | | | |газу за нерегульованим |газу магістральними |територіальних | | | | | |тарифом споживачам |трубопроводами |представництв | | | |---+-----------+--------------------------+----------------------------+------------------+-----------+-----------------| |17 |N 2-НКРЕ- |Звіт про розрахунки |Ліцензіат, що здійснює |Управління |Поштова- | | | |газ |ліцензіата з власниками |підприємницьку діяльність з |ліцензійного |електронна | | | | |природного газу та |постачання природного газу |контролю та |щомісячна | | | | |споживачів з ліцензіатом |за нерегульованим тарифом |територіальних | | | | | |за спожитий природний газ | |представництв | | | |---+-----------+--------------------------+----------------------------+------------------+-----------+-----------------| |18 |N 3-НКРЕ- |Звіт про обсяг закачаного |Ліцензіат, що здійснює |Управління |Поштова- | | | |газ |природного газу в підземне|підприємницьку діяльність з |ліцензійного |електронна | | | | |сховище газу (ПСГ) |постачання природного газу |контролю та |щомісячна | | | | | |за регульованим та |територіальних | | | | | | |нерегульованим тарифом |представництв | | | |---+-----------+--------------------------+----------------------------+------------------+-----------+-----------------| |19 |N 4-НКРЕ- |Звіт про ліцензовану |Ліцензіати, що здійснюють |Управління |Поштова- | | | |газ |діяльність суб'єктів |підприємницьку діяльність з |регулювання та |електронна | | | | |підприємницької діяльності|транспортування, постачання |цінової політики |щокварталь-| | | | | |та зберігання природного |нафтогазового |на | | | | | |газу |комплексу | | | |---+-----------+--------------------------+----------------------------+------------------+-----------+-----------------| |20 |N 4-НКРЕ- |Звіт про ліцензовану |Ліцензіат, що здійснює |Управління |Поштова- | | | |нафта |діяльність суб'єктів |підприємницьку діяльність з |регулювання та |електронна | | | | |підприємницької діяльності|транспортування нафти |цінової політики |щокварталь-| | | | | |(нафтопродуктів, аміаку) |нафтогазового |на | | | | | | |комплексу | | | |---+-----------+--------------------------+----------------------------+------------------+-----------+-----------------| |21 |N 5-НКРЕ- |Звіт про стан розрахунків |Ліцензіат, що здійснює |Управління |Поштова- | | | |газ |за природний газ |підприємницьку діяльність з |регулювання та |електронна | | | | | |постачання природного газу |цінової політики |щомісячна | | | | | |за регульованим тарифом |нафтогазового | | | | | | | |комплексу | | | |---+-----------+--------------------------+----------------------------+------------------+-----------+-----------------| |22 |N 6-НКРЕ- |Звіт про обсяги природного|Ліцензіат, що здійснює |Управління |Поштова- | | | |газ |газу в підземних сховищах |підприємницьку діяльність із|регулювання та |електронна | | | | | |зберігання природного газу |цінової політики |щомісячна | | | | | | |нафтогазового | | | | | | | |комплексу | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( Перелік в редакції Постанови НКРЕ N 317 ( v0317227-03 ) від
11.04.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 1207
( v1207227-03 ) від 21.11.2003, N 105 ( v0105227-05 ) від
22.02.2005 )
Начальник фінансово-аналітичного
управління НКРЕ А.Юрчук
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою НКРЕ

від 30.01.2002 N 103
ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми відомчої статистичної звітності

N 1-НКРЕ (поштова, електронна - щомісячна)

"Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва

електричної енергії"
1. Загальні положення Ця Інструкція розроблена для суб'єктів підприємницької
діяльності, що мають ліцензію на виробництво електричної енергії
та виробляють електроенергію на теплових електростанціях, теплових
електроцентралях і атомних електростанціях, незалежно від форм
власності та підпорядкування (далі - Ліцензіат). Вона визначає
порядок заповнення форми відомчої статистичної звітності та
терміни подання її до Національної комісії регулювання
електроенергетики України (далі - НКРЕ).
2. Ця Інструкція розроблена у відповідності до: Законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність" ( 996-14 ), "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ), "Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про підприємництво" ( 698-12 )
(із змінами та доповненнями); Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 ( 335/98 )
"Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
України" (із змінами та доповненнями); Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від
08.02.1996 N 3 ( z0174-96 ) і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 10.04.1996 за N 174/1199 (із змінами та
доповненнями).
3. Порядок та терміни надання інформації: 3.1. Звітним періодом є календарний місяць. 3.2. Форму відомчої статистичної звітності N 1-НКРЕ
Ліцензіати подають щомісячно (до 25 числа місяця, наступного за
звітним) поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕ
та відповідне територіальне представництво НКРЕ. 3.3. Ліцензіати, які працюють за ціновими заявками, надають
форму N 1-НКРЕ окремо по кожній електростанції, яка входить до
складу Ліцензіата, та в цілому по підприємству. ( Розділ 3
доповнено пунктом 3.3 згідно з Постановою НКРЕ N 125
( v0125227-04 ) від 04.02.2004 ) 3.4. На період зупинення діяльності з виробництва електричної
енергії Ліцензіат не надає відомчу статистичну звітність. 3.5. Всі дані відомчої статистичної звітності мають
грунтуватися на достовірних даних первинного обліку, що забезпечує
можливість порівняння і контролю даних. Звіт підписується
керівником організації, головним бухгалтером та завіряється
печаткою. У формі звіту вказується контактний телефон, прізвище та
ініціали виконавця, який його складає. 3.6. Форма N 1-НКРЕ направляється поштою за адресою: 03680,
м. Київ, вул. Смоленська, 19, управління енергоринку; електронною
поштою за адресою: - теплові електростанції (ТЕС), генеруючі компанії теплових електростанцій (ГК ТЕС) -
Plakhuta@nerc.gov.ua ; - НАЕК "Енергоатом" (АЕС), теплові електроцентралі (ТЕЦ) - Cher@nerc.gov.ua.( Пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 317
( v0317227-03 ) від 11.04.2003 )
4. Пояснення щодо заповнення форми відомчої статистичної
звітності N 1-НКРЕ за видами діяльності: 4.1. Рядок 01, 09 "Витрати умовного палива": на виробництво електричної енергії (графи 1, 2, 3, 4, 5)
заповнюють ГКТЕС, ТЕС, ТЕЦ; на виробництво теплової енергії (графи 6, 7, 8, 9, 10)
заповнюють ТЕЦ. Рядок 01 = рядок 03 x рядок 02 Рядок 09 згідно планових розрахунків на наступний місяць. Рядок 01, 09 графа 5 = сума граф 1, 2, 3, 4 Рядок 01, 09 графа 10 = сума граф 6, 7, 8, 9 4.2. Рядок 02, 10 "Перевідний коефіцієнт": - на виробництво електричної енергії (графи 1, 2, 3, 4, 5)
заповнюють ГКТЕС, ТЕС, ТЕЦ; - на виробництво теплової енергії (графи 6, 7, 8, 9, 10)
заповнюють ТЕЦ. Рядок 02 заповнюється згідно з сертифікатами якості на
спожите паливо. Рядок 10 заповнюється згідно планових розрахунків на
наступний місяць. Рядок 02, 10 графа 5 не заповнюється. Рядок 02, 10 графа 10 не заповнюється. 4.3. Рядок 03, 11 "Витрати натурального палива": на виробництво електричної енергії (графи 1, 2, 3, 4, 5)
заповнюють ГКТЕС, ТЕС, ТЕЦ; на виробництво теплової енергії (графи 6, 7, 8, 9, 10)
заповнюють ТЕЦ. Рядок 03 заповнюється за фактом списання палива на
виробництво. Рядок 11 = рядок 09 : рядок 10 Рядок 03, 11 графа 5 не заповнюється. Рядок 03, 11 графа 10 не заповнюється. 4.4. Рядок 04, 12 "Вартість палива": - на виробництво електричної енергії (графи 1, 2, 3, 4, 5)
заповнюють ГКТЕС, ТЕС, ТЕЦ; - на виробництво теплової енергії (графи 6, 7, 8, 9, 10)
заповнюють ТЕЦ. Рядок 04 заповнюється за фактом списання палива на
виробництво. Рядок 12 заповнюється згідно укладених договорів на
постачання палива на наступний місяць. Рядок 04, 12 графа 5 = сума граф 1, 2, 3, 4 Рядок 04, 12 графа 10 = сума граф 6, 7, 8, 9 4.5. Рядок 05, 13 "Вартість транспортування": - на виробництво електричної енергії (графи 1, 2, 3, 4, 5)
заповнюють ГКТЕС, ТЕС, ТЕЦ; - на виробництво теплової енергії (графи 6, 7, 8, 9, 10)
заповнюють ТЕЦ. Рядок 05 заповнюється за фактом списання палива на
виробництво. Рядок 13 заповнюється згідно планових розрахунків вартості
транспортування палива. Рядок 05, 13 графа 5 = сума граф 1, 2, 3, 4 Рядок 05, 13 графа 10 = сума граф 6, 7, 8, 9 4.6. Рядок 06, 14 "Вартість палива з транспортуванням": - на виробництво електричної енергії (графи 1, 2, 3, 4, 5)
заповнюють ГКТЕС, ТЕС, ТЕЦ; - на виробництво теплової енергії (графи 6, 7, 8, 9, 10)
заповнюють ТЕЦ. Рядок 06 = рядок 04 + рядок 05 Рядок 14 = рядок 12 + рядок 13 Рядок 06, 14 графа 5 = сума граф 1, 2, 3, 4 Рядок 06, 14 графа 10 = сума граф 6, 7, 8, 9 4.7. Рядок 07, 15 "Ціна 1 т натурального палива": - на виробництво електричної енергії (графи 1, 2, 3, 4)
заповнюють ГКТЕС, ТЕС, ТЕЦ; - на виробництво теплової енергії (графи 6, 7, 8, 9)
заповнюють ТЕЦ. Рядок 07 = рядок 06 : рядок 03 Рядок 15 = рядок 14 : рядок 11 Рядок 07, 15 графа 5 не заповнюється. Рядок 07, 15 графа 10 не заповнюється. 4.8 Рядок 08, 16 "Ціна 1 т умовного палива": - на виробництво електричної енергії (графи 1, 2, 3, 4, 5)
заповнюють ГКТЕС, ТЕС, ТЕЦ; - на виробництво теплової енергії (графи 6, 7, 8, 9, 10)
заповнюють ТЕЦ. - Рядок 08 = рядок 06 : рядок 01 Рядок 16 = рядок 14 : рядок 09
5. Довідкові дані по формі N 1-НКРЕ заповнюються за видами
діяльності: 5.1. Рядок 17 "Обсяг виробленої енергії": - електричної енергії (графи 1, 2, 3) заповнюють АЕС, ГКТЕС,
ТЕС, ТЕЦ; - теплової енергії (графи 4, 5, 6) заповнюють ТЕЦ. - Рядок 17 графи 1, 4 заповнюються згідно з показниками
лічильників за звітній місяць. - Рядок 17 графи 2, 5 заповнюються згідно з показниками
лічильників за період з початку року. - Рядок 17 графи 3, 6 заповнюються згідно планових
розрахунків на наступний місяць. 5.2. Рядок 18 "Власні потреби": - електричної енергії (графи 1, 2, 3) заповнюють АЕС, ГКТЕС,
ТЕС, ТЕЦ; - теплової енергії (графи 4, 5, 6) заповнюють ТЕЦ. Рядок 18 графи 1, 4 заповнюються згідно з показниками
лічильників за звітній місяць. Рядок 18 графи 2, 5 заповнюються згідно з показниками
лічильників за період з початку року. Рядок 18 графи 3, 6 заповнюються згідно з нормативами
споживання електричної енергії на власні потреби на наступний
місяць. 5.3. Рядок 19 "Відпуск енергії": - електричної енергії (графи 1, 2, 3) заповнюють АЕС, ГКТЕС,
ТЕС, ТЕЦ; - теплової енергії (графи 4, 5, 6) заповнюють ТЕЦ. Рядок 19 графа 1, 4 заповнюються згідно з показниками
лічильників за звітній місяць. Рядок 19 графа 2, 5 заповнюються згідно з показниками
лічильників за період з початку року. Рядок 19 графа 3, 6 заповнюються згідно планових розрахунків
на наступний місяць. 5.4. Рядок 20 "у т.ч. ДП "Енергоринок": - електричної енергії (графи 1, 2, 3) заповнюють АЕС, ГКТЕС,
ТЕС, ТЕЦ. Рядок 20 графа 1 заповнюються згідно з показниками
лічильників за звітній місяць. Рядок 20 графа 2 заповнюються згідно з показниками
лічильників за період з початку року. Рядок 20 графа 3 заповнюються згідно планових розрахунків на
наступний місяць. 5.5. Рядок 21 "енергопостачальникам за регульованим тарифом": - електричної енергії (графи 1, 2, 3) заповнюють АЕС, ТЕС,
ТЕЦ. Рядок 21 графа 1 заповнюються згідно з показниками
лічильників за звітній місяць. Рядок 21 графа 2 заповнюються згідно з показниками
лічильників за період з початку року. Рядок 21 графа 3 заповнюються згідно планових розрахунків на
наступний місяць. 5.6. Рядок 22 "споживачам за прямими договорами": - електричної енергії (графи 1, 2, 3) заповнюють ТЕЦ. Рядок 22 графа 1 заповнюються згідно з показниками
лічильників за звітній місяць. Рядок 22 графа 2 заповнюються згідно з показниками
лічильників за період з початку року. Рядок 22 графа 3 заповнюються згідно планових розрахунків на
наступний місяць. 5.7. Рядок 23 резервний. 5.8. Рядок 24 резервний. 5.9. Рядок 25 "Питомі витрати умовного палива": - виробництво електричної енергії (графи 1, 2, 3) заповнюють
ГКТЕС, ТЕС, ТЕЦ; - виробництво теплової енергії заповнюють ТЕЦ; Рядок 25 графи 1, 4 заповнюються згідно фактичних даних за
звітний місяць. Рядок 25 графи 2, 5 заповнюються згідно фактичних даних з
початку року. Рядок 25 графи 3, 6 заповнюються згідно планових розрахунків
на наступний місяць. Примітка: - в рядках 04, 05, 06, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24 показники наводяться в цілих числах; - в рядку 25 показники наводяться з точністю до одного знака
після коми; - в рядках 07, 08, 15, 16 показники наводяться з точністю до
другого знака після коми; - в рядках 01, 02, 03, 09, 10, 11 показники наводяться з
точністю до третього знака після коми.
6. Заключні положення НКРЕ може вносити зміни до Інструкції у зв'язку із змінами
законодавства України.
Начальник управління енергоринку С.Вишинський

ВІДОМЧА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
---------------------------------------------------------------------------------------------- | КОДИ | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |форми|органі-|території|галузі| виду |форми|організа-|міністерства,| вищої |прива- |КС| |доку-| зації-| за | за |еконо-|влас-| ційно- | іншого |організації -|тизації| | |мента| скла- | КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності| правової| центрального|ідентифікацій| | | | за | дача -| | |діяль-| за | форми | органу | ний код за | | | |ДКУД |іденти-| | |ності | КФВ | господа-| виконавчої | ЄДРПОУ | | | | | фіка- | | | за | | рювання | влади за | | | | | | ційний| | | КВЕД | | за | СПОДУ | | | | | | код за| | | | | КОПФГ | | | | | | | ЄДРПОУ| | | | | | | | | | |-----+-------+---------+------+------+-----+---------+-------------+-------------+-------+--| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11| ----------------------------------------------------------------------------------------------
Кому подається Національна комісія Форма N 1-НКРЕ (поштова, регулювання електроенергетики електронна - щомісячна) України Затверджена постановою Адреса 03680, м. Київ, НКРЕ від 30.01.2002 N 103 вул. Смоленська, 19
Організація-складач _________________________
Код ліцензіата ______________________________ Подається до НКРЕ та ТП НКРЕ ліцензіатом,Організація-складач _________________________
Код ліцензіата ______________________________ Подається до НКРЕ та ТП НКРЕ ліцензіатом, (присвоюється НКРЕ) який здійснює підприємницьку діяльність зАдреса _____________________________________ виробництва електричної енергії, крім ВЕС Форма власності ____________________________ і ГЕС, до 25 числа місяця, наступного за Вид діяльності ______________________________ звітним місяцем, на паперовому носії та Організаційно-правова електронною поштою форма господарювання ________________________

Звіт про використання палива ліцензіатом

з виробництва електричної енергії ____________________ за ______________ 200_ року

(назва ліцензіата) (місяць)
----------------------------------------------------------------------------------------------------- |Назва показників |Одиниця| Код |Виробництво електричної енергії|Виробництво теплової енергії | | |виміру |рядка|-------------------------------+-------------------------------| | | | | Види палива | Всього | Види палива | Всього | | | | |----------------------| на |----------------------| на | | | | |вугілля|газ|мазут|інші|ел. ен. |вугілля|газ|мазут|інші|ел. ен. | |---------------------+-------+-----+-------+---+-----+----+--------+-------+---+-----+----+--------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| |Факт за звітній місяць | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| |Витрати умовного | тис. | 01 | | | | | | | | | | | |палива | тонн | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+-------+---+-----+----+--------+-------+---+-----+----+--------| |Перевідний | | 02 | | | | | | | | | | | |коефіцієнт | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+-------+---+-----+----+--------+-------+---+-----+----+--------| |Витрати натурального | тис. | 03 | | | | | | | | | | | |палива | тонн | | | | | | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | | | | куб. | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+-------+---+-----+----+--------+-------+---+-----+----+--------| |Вартість палива | тис. | 04 | | | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+-------+---+-----+----+--------+-------+---+-----+----+--------| |Вартість | тис. | 05 | | | | | | | | | | | |транспортування | грн. | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+-------+---+-----+----+--------+-------+---+-----+----+--------| |Вартість палива | тис. | 06 | | | | | | | | | | | |з транспортуванням | грн. | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+-------+---+-----+----+--------+-------+---+-----+----+--------| |Ціна 1 т | грн/ | 07 | | | | | | | | | | | |натурального палива | тонн | | | | | | | | | | | | | | грн/ | | | | | | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | | | | куб. | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+-------+---+-----+----+--------+-------+---+-----+----+--------| |Ціна 1 т умовного | грн/ | 08 | | | | | | | | | | | |палива | тонн | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| |План на наступний місяць | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| |Витрати умовного | тис. | 09 | | | | | | | | | | | |палива | тонн | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+-------+---+-----+----+--------+-------+---+-----+----+--------| |Перевідний коефіцієнт| | 10 | | | | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+-------+---+-----+----+--------+-------+---+-----+----+--------| |Витрати натурального | тис. | 11 | | | | | | | | | | | |палива | тонн | | | | | | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | | | | куб. | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+-------+---+-----+----+--------+-------+---+-----+----+--------| |Вартість палива | тис. | 12 | | | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+-------+---+-----+----+--------+-------+---+-----+----+--------| |Вартість | тис. | 13 | | | | | | | | | | | |транспортування | грн. | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+-------+---+-----+----+--------+-------+---+-----+----+--------| |Вартість палива | тис. | 14 | | | | | | | | | | | |з транспортуванням | грн. | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+-------+---+-----+----+--------+-------+---+-----+----+--------| |Ціна 1 т натурального| грн/ | 15 | | | | | | | | | | | |палива | тонн | | | | | | | | | | | | | | грн/ | | | | | | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | | | | куб. | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+-------+---+-----+----+--------+-------+---+-----+----+--------| |Ціна 1 т умовного | грн/ | 16 | | | | | | | | | | | |палива | тонн | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Довідково
---------------------------------------------------------------------------------------- | Назва показників |Одиниця| Код |Виробництво електричної | Виробництво теплової | | |виміру |рядка| енергії | енергії | | | | |-------------------------+-------------------------| | | | | За | З | План | За | З | План | | | | |звітний|початку| на |звітний|початку| на | | | | |місяць | року |наступний|місяць | року |наступний| | | | | | | місяць | | | місяць | |--------------------+-------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+---------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------+-------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+---------| |Обсяг виробленої | тис. | 17 | | | | | | |
|енергії | кВтг | | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | Гкал | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+---------| |Власні потреби | тис. | 18 | | | | | | | | | кВтг | | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | Гкал | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+---------| |Продаж енергії | тис. | 19 | | | | | | | | | кВтг | | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | Гкал | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+---------| |у т.ч. | тис. | 20 | | | | | | | |ДП "Енергоринок" | кВтг | | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | Гкал | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+---------| |енергопостачальникам| тис. | 21 | | | | | | | |за регульованим | кВтг | | | | | | | | |тарифом | тис. | | | | | | | | | | Гкал | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+---------| |споживачами за | тис. | 22 | | | | | | | |прямими договорами | кВтг | | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | Гкал | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+---------| | | | 23 | | | | | | | |--------------------+-------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+---------| | | | 24 | | | | | | | |--------------------+-------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+---------| |Питомі витрати | грам/ | 25 | | | | | | | |умовного палива | кВтг | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
"____" _______________ 200_ р. Керівник організації ____________ _________________
Виконавець __________________ Головний бухгалтер ____________ __________________ тел. ________________________ підпис прізвище, ініціали
М.П.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

від 30.01.2002 N 103
ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми відомчої статистичної звітності

N 2-НКРЕ (поштова-місячна)

"Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії

місцевими (локальними) електромережами та нормативні
технологічні витрати електроенергії за I-II класами напруги"
1. Загальні положення Ця Інструкція розроблена для суб'єктів підприємницької
діяльності, що мають ліцензію на передачу електричної енергії
електричної енергії за регульованим тарифом, незалежно від форм
власності та підпорядкування. Вона визначає порядок заповнення
форми відомчої статистичної звітності та терміни подання її до
Національної комісії регулювання електроенергетики України (далі
- НКРЕ).
2. Ця Інструкція розроблена відповідно до: Законів України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про підприємництво" ( 698-12 ); Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 ( 335/98 )
"Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
України" (із змінами та доповненнями); Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.1996 N 15
( z0408-96 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
26.07.1996 за N 408/1433; Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом,
затверджених постановою НКРЕ від 13.06.1996 N 15/1 ( z0433-96 ) і
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.08.1996 за
N 433/1458; інших нормативних актів, якими регулюється ліцензована
діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами.
3. Порядок та терміни надання інформації 3.1. Форму відомчої статистичної звітності N 2-НКРЕ подають
до НКРЕ ліцензіати з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами та постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, незалежно від форм власності та
підпорядкування, щомісячно (після 20 числа періоду, після звітного
періоду) електронною поштою та на паперовому носії. 3.2. Звітним періодом є календарний місяць. 3.3. Форма N 2-НКРЕ направляється електронною поштою на
технічне управління Національної комісії регулювання
електроенергетики України: Kulinich@nerc.gov.ua.
4. Пояснення щодо заповнення форми відомчої статистичної
звітності N 2-НКРЕ 4.1. Для заповнення граф 1 і 2 форми статистичної звітності
N 2-НКРЕ використовується форма відомчої статистичної звітності
Міненерго України 1Б-ТВЕ "Структура балансу електроенергії та
технологічних витрат електроенергії на передачу по електричних
мережах", за звітний місяць. 4.2. Обсяг надходження електричної енергії безпосередньо на 1
клас напруги - всього (рядок 1, графа 1) визначають за даними
структури балансу електроенергії за базовий період (відомча форма
звітності 1Б-ТВЕ за звітний період) таким чином:

Е = Е + Е + Е - Е - Е ;

1 154 110 35 Б154S Б110S

де: S - сума; Е - надходження електроенергії в мережу 154 кВ 154 (рядок 1 у графі 10 форми 1Б-ТВЕ ); Е - надходження електроенергії в мережу 110 кВ 110 (рядок 1 у графі 11 форми 1Б-ТВЕ ); Е - надходження електроенергії в мережу 35 кВ 35 (рядок 1 у графі 12 форми 1Б-ТВЕ ); Е - сума безвтратних корисних віддач електроенергії на Б154S
класі напруги 154 кВ: енергогенеруючим компаніям (рядок 3.1.1 у
графі 10 форми звітності 1Б-ТВЕ), в мережі 800-220 кВ РДЦ даного
регіону (рядок 3.1.2 у графі 10 форми звітності 1Б-ТВЕ), в мережі
800-220 кВ РДЦ сусідніх регіонів (рядок 3.1.3 у графі 10 форми
звітності 1Б-ТВЕ), енергокомпаніям даного регіону (рядок 3.1.4 у
графі 10 форми звітності 1Б-ТВЕ), енергокомпаніям сусідніх
регіонів (рядок 3.1.5 у графі 10 форми звітності 1Б-ТВЕ) та іншим
країнам (рядок 3.1.6 у графі 10 форми звітності 1Б-ТВЕ);класі напруги 154 кВ: енергогенеруючим компаніям (рядок 3.1.1 у
графі 10 форми звітності 1Б-ТВЕ), в мережі 800-220 кВ РДЦ даного
регіону (рядок 3.1.2 у графі 10 форми звітності 1Б-ТВЕ), в мережі
800-220 кВ РДЦ сусідніх регіонів (рядок 3.1.3 у графі 10 форми
звітності 1Б-ТВЕ), енергокомпаніям даного регіону (рядок 3.1.4 у
графі 10 форми звітності 1Б-ТВЕ), енергокомпаніям сусідніх
регіонів (рядок 3.1.5 у графі 10 форми звітності 1Б-ТВЕ) та іншим
країнам (рядок 3.1.6 у графі 10 форми звітності 1Б-ТВЕ); Е - сума безвтратних корисних віддач електроенергії на Б110S
класі напруги 110 кВ: енергогенеруючим компаніям (рядок 3.1.1 у
графі 11 форми звітності 1Б-ТВЕ), в мережі 800-220 кВ РДЦ даного
регіону (рядок 3.1.2 у графі 11 форми звітності 1Б-ТВЕ), в мережі
800-220 кВ РДЦ сусідніх регіонів (рядок 3.1.3 у графі 11 форми
звітності 1Б-ТВЕ), енергокомпаніям даного регіону (рядок 3.1.4 у
графі 11 форми звітності 1Б-ТВЕ), енергокомпаніям сусідніх
регіонів (рядок 3.1.5 у графі 11 форми звітності 1Б-ТВЕ), іншим
країнам (рядок 3.1.6 у графі 11 форми звітності 1Б-ТВЕ).класі напруги 110 кВ: енергогенеруючим компаніям (рядок 3.1.1 у
графі 11 форми звітності 1Б-ТВЕ), в мережі 800-220 кВ РДЦ даного
регіону (рядок 3.1.2 у графі 11 форми звітності 1Б-ТВЕ), в мережі
800-220 кВ РДЦ сусідніх регіонів (рядок 3.1.3 у графі 11 форми
звітності 1Б-ТВЕ), енергокомпаніям даного регіону (рядок 3.1.4 у
графі 11 форми звітності 1Б-ТВЕ), енергокомпаніям сусідніх
регіонів (рядок 3.1.5 у графі 11 форми звітності 1Б-ТВЕ), іншим
країнам (рядок 3.1.6 у графі 11 форми звітності 1Б-ТВЕ). 4.3. Обсяг надходження електричної енергії безпосередньо на 2
клас напруги - всього (рядок 1, графи 2) визначають за даними
структури балансу електроенергії за базовий період (відомча форма
звітності 1Б-ТВЕ за базовий період) таким чином:

Е = Е - Е - дельта Е - Е + Е + Е + Е 2 1 спож1 1 стор1 10 6 0,38
де: Е - надходження електроенергії в мережу 10 кВ (рядок 1 у 10
графі 13 форми 1Б-ТВЕ);

Е - надходження електроенергії в мережу 6 кВ - (рядок 1 у 6 графі 14 форми 1Б-ТВЕ );

Е - надходження електроенергії в мережу 0,38 кВ (рядок 1 0,38 у графі 15 форми 1Б-ТВЕ );

Е - обсяг електричної енергії, що надійшов у мережі першого 1 класу;

Е - обсяг електричної енергії, спожитої споживачами спож1 першого класу (сума значень рядків 3.1.7 та 3.2.7 у графах 10, 11
та 12 форми 1Б-ТВЕ)графі 13 форми 1Б-ТВЕ);

Е - надходження електроенергії в мережу 6 кВ - (рядок 1 у 6 графі 14 форми 1Б-ТВЕ );

Е - надходження електроенергії в мережу 0,38 кВ (рядок 1 0,38 у графі 15 форми 1Б-ТВЕ );

Е - обсяг електричної енергії, що надійшов у мережі першого 1 класу;

Е - обсяг електричної енергії, спожитої споживачами спож1 першого класу (сума значень рядків 3.1.7 та 3.2.7 у графах 10, 11
та 12 форми 1Б-ТВЕ) дельта Е - значення сумарних НТВЕ на 1-му класі напруги

1(рядок 8 графа 1 форми звітності N 2-НКРЕ).

Е - сума втратних корисних віддач електроенергії на 1 стор1 класі напруги: енергогенеруючим компаніям - Е , (рядок 3.2.1

ген.ком у графах 10, 11 і 12 форми звітності 1Б-ТВЕ), в мережі 800-220 кВ
РДЦ даного та сусідніх регіонів - Е (рядок 3.2.2 та рядок

в 800-200 3.2.3 у графах 10, 11 і 12 форми звітності 1Б-ТВЕ), енергокомпанії
даного та сусідніх регіонів - Е (рядок 3.2.4 та рядок 3.2.5 у

ДАЕК графах 10, 11 і 12 форми звітності 1Б-ТВЕ), та іншим країнам -
Е (рядок 3.2.6 у графах 10, 11 і 12 форми звітності 1Б-ТВЕ).
ін.кр

4.4. Обсяг надходження електричної енергії безпосередньо на
клас напруги від генеруючих джерел (ТЕЦ, ГЕС) (рядок 1.2., колонки
1, 2) - обсяг електричної енергії, який надійшов від генеруючих
джерел (ТЕЦ, ГЕС) безпосередньо на відповідний клас напруги. 4.5. Обсяг надходження електричної енергії від мереж інших
ліцензіатів з передачі електричної енергії - всього та по кожному
ліцензіату окремо (рядки 1.2, 1.3, 1.4, 1.5...) - обсяг
електричної енергії, який надійшов від мереж інших ліцензіатів, на
межі балансового розподілу електромереж. 4.6. Обсяг передачі електричної енергії за межі території
ліцензіата до мереж інших ліцензіатів з передачі електричної
енергії - всього та по кожному ліцензіату окремо (рядки 2, 2.1,
2.2, 2.3) - обсяг електричної енергії, який передається за межі
території діяльності ліцензіата у мережі, які належать іншому
ліцензіату - передавачу (тобто обсяги електричної енергії на межі
балансового розподілу електромереж ліцензіата з іншими
ліцензіатами). 4.7. Обсяг електричної енергії, поставленої споживачам
енергопостачальником за регульованим тарифом - корисний відпуск
електроенергії власним споживачам. 4.8. Обсяг електричної енергії, поставленої споживачам
енергопостачальником за регульованим тарифом, приєднаним до шин
ТЕЦ та шин підстанцій магістральних електромереж на напрузі
10(6) кВ (рядок 3.1, графи 1) - корисний відпуск електроенергії
відповідно до укладених договорів. 4.9. Обсяг електричної енергії, поставленої споживачам
енергопостачальниками за нерегульованим тарифом (рядок 4, графи
1, 2) - корисний відпуск електричної енергії споживачам, які
купують електричну енергію у енергопостачальників за
нерегульованим тарифом. 4.10. Обсяг електричної енергії, поставленої споживачам,
приєднаним до шин ТЕЦ (рядок 4.1, графи 1) - корисний відпуск
електричної енергії споживачам, які приєднані до шин ТЕЦ та
купують електричну енергію у енергопостачальника за нерегульованим
тарифом. 4.11. Обсяг електричної енергії, поставленої споживачам,
приєднаним до шин підстанцій магістральних електромереж на напрузі
10(6) кВ (рядок 4.2. графи 1) - корисний відпуск електричної
енергії споживачам, які приєднані до шин підстанцій магістральних
електромереж на напрузі 10(6) кВ та купують електричну енергію у
енергопостачальника за нерегульованим тарифом. 4.12. Сальдований обсяг надходження електричної енергії на
1 клас напруги (рядок 5, графи 1) та на 2 клас напруги (рядок 5,
графа 2) - визначається відповідно до Тимчасового положення про
порядок подання, визначення та затвердження економічних
коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії,
затвердженого постановою НКРЕ від 30.11.2001 N 1179
( v1179227-01 ) (із змінами та доповненнями). 4.13. Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат
електроенергії (ЕКНТВЕ), затверджені на звітний період (рядок 6,
графи 1, 2) - коефіцієнти, затверджені НКРЕ на квартал, до якого
належить звітний місяць. 4.14. Нормативні технологічні витрати електроенергії для
1 класу напруги, розраховані за затвердженими ЕКНТВЕ за фактичним
балансом електроенергії (рядок 7, графи 1) - розраховуються як
добуток значень графи 1 у рядках 5 та 6. 4.15. Нормативні технологічні витрати електроенергії для 2
класу напруги, розраховані за затвердженими ЕКНТВЕ за фактичним
балансом електроенергії (рядок 7, графи 2) - розраховуються як
добуток значень колонки 2 у рядках 5 та 6. 4.16. Нормативні технологічні витрати електроенергії,
розраховані за затвердженою нормативною характеристикою на звітний
період та фактичним балансом електроенергії (рядок 8, графи 1, 2)
- розраховуються за фактичним місячним балансом електроенергії та
затвердженою нормативною характеристикою технологічних витрат
електроенергії на передачу електричними мережами. 4.17. Величина коригування нормативного значення
технологічних витрат електроенергії (рядок 9, графи 1, 2) -
визначається як різниця рядків 8 і 7 у відповідній графі. 4.18. Вартість величини коригування нормативного значення
технологічних витрат електроенергії (рядок 10, графи 1, 2) -
визначається як добуток величини коригування нормативного значення
технологічних витрат електроенергії (рядок 9) та фактичної
середньої закупівельної ціни електроенергії на оптовому ринку за
звітний період. 4.19. Коефіцієнти фактичних технологічних витрат електричної
енергії на передачу електричної енергії (рядок 11, графи 1, 2) -
визначаються ліцензіатом самостійно на основі фактичних даних за
відповідний звітний період, як відношення сумарних фактичних
технологічних витрат електроенергії до фактичних сальдованих
надходжень електроенергії на кожному класі напруги за звітний
період. 4.20. Форма підписується керівником організації та головним
бухгалтером.
Заступник начальника
технічного управління Н.Костишена

ВІДОМЧА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
----------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |---------------------------------------------------------------------------------| |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+------+---| |форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |прива-|КС | |доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|органі-|тиза- | | |мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|зації- |ції | | | за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|іденти-| | | | ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |фікаці-| | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |йний | | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|код за | | | | | | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | | |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+------+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | -----------------------------------------------------------------------------------
Кому подається (назва, адреса) Форма N 2-НКРЕ ____________________________________
Міністерство, інший центральний Затверджена
орган виконавчої влади _____________ постановою НКРЕ ____________________________________ від 30.01.2002 N 103
Організація-складач ________________
Адреса _____________________________ поштова - місячна
Форма власності ____________________
Організаційно-правова форма
господарювання _____________________
Вид діяльності _____________________
Подається ліцензіатами з передачі електричної

енергії місцевими (локальними) електромережами

та постачальниками електроенергії за

регульованим тарифом незалежно від форм

власності та підпорядкування на 20 день

після звітного періоду електронною поштою

(Kulinich@nerc.gov.ua) Національній комісії

регулювання електроенергетики України
Звітні дані
про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними)

електромережами та нормативні технологічні витрати

електроенергії за I-II класами напруги

за _____________ 200_ року

(місяць)
-------------------------------------------------------------------- | Код | Показники | Одиниця | 1 клас| 2 клас| |рядка | | виміру | | | |------+-----------------------------+-------------+-------+-------| | | А | Б | 1 | 2 | |------+-----------------------------+-------------+-------+-------| | 1. |Обсяг надходження електричної| | | | | |енергії безпосередньо на | | | | | |клас напруги - всього |тис.кВт/год | | | |------+-----------------------------+-------------+-------+-------| | 1.1. |у т.ч. Обсяг надходження | | | | | |електричної енергії | | | | | |безпосередньо на клас напруги| | | | | |від генеруючих джерел | | | | | |(ТЕЦ, ГЕС) |тис.кВт/год | | | |------+-----------------------------+-------------+-------+-------| | 1.2. |Обсяг надходження електричної| | | | | |енергії від мереж інших | | | | | |ліцензіатів з передачі | | | | | |електричної енергії - всього |тис.кВт/год | | | |------+-----------------------------+-------------+-------+-------| | 1.3. |у т.ч. Ліцензіат ... |тис.кВт/год | | | |------+-----------------------------+-------------+-------+-------| | 1.4. |Ліцензіат ... |тис.кВт/год | | | |------+-----------------------------+-------------+-------+-------| | 1.5. |Ліцензіат ... |тис.кВт/год | | | |------+-----------------------------+-------------+-------+-------| | 2. |Обсяг передачі електричної | | | | | |енергії за межі території | | | | | |ліцензіата до мереж іншого | | | | | |ліцензіата з передачі | | | | | |електричної енергії - всього |тис.кВт/год | | | |------+-----------------------------+-------------+-------+-------| | 2.1. |у т.ч. Ліцензіату ... |тис.кВт/год | | | |------+-----------------------------+-------------+-------+-------| | 2.2. |Ліцензіату ... |тис.кВт/год | | | |------+-----------------------------+-------------+-------+-------| | 2.3. |Ліцензіату ... |тис.кВт/год | | | |------+-----------------------------+-------------+-------+-------| | 3. |Обсяг електричної енергії, | | | | | |поставленої споживачам | | | | | |енергопостачальника за | | | | | |регульованим тарифом |тис.кВт/год | | | |------+-----------------------------+-------------+-------+-------| | 3.1. |у т.ч. Обсяг електричної | | | | | |енергії, поставленої | | | | | |споживачам, приєднаним до | | | | | |шин ТЕЦ |тис.кВт/год | | ХХХ | |------+-----------------------------+-------------+-------+-------| | 3.2. |Обсяг електричної енергії, | | | | | |поставленої споживачам, | | | | | |приєднаним до шин підстанцій | | | | | |магістральних електромереж | | | | | |на напрузі 10(6) кВ |тис.кВт/год | | ХХХ | |------+-----------------------------+-------------+-------+-------| | 4. |Обсяг електричної енергії, | | | | | |поставленої споживачам | | | | | |енергопостачальником за | | | | | |нерегульованим тарифом |тис.кВт/год | | | |------+-----------------------------+-------------+-------+-------| | 4.1. |У т.ч. Обсяг електричної | | | | | |енергії, поставленої | | | | | |споживачам,приєднаним до | | | | | |шин ТЕЦ |тис.кВт/год | | ХХХ | |------+-----------------------------+-------------+-------+-------| | 4.2. |Обсяг електричної енергії, | | | | | |поставленої споживачам, | | | | | |приєднаним до шин підстанцій | | | | | |магістральних електромереж | | | | | |на напрузі 10(6) кВ |тис.кВт/год | | ХХХ | |------+-----------------------------+-------------+-------+-------| | 5. |Сальдовий обсяг надходження | | | | | |електричної енергії на клас |тис.кВт/год | | | |------+-----------------------------+-------------+-------+-------| | 6. |Економічні коефіцієнти | | | | | |нормативних технологічних | | | | | |витрат електроенергії | | | | | |(ЕКНТВЕ), затверджених на | | | | | |звітний період |відсоток | | | |------+-----------------------------+-------------+-------+-------| | 7. |Нормативні технологічні | | | | | |витрати електроенергії, | | | | | |розраховані за затвердженими | | | | | |ЕКНТВЕ за фактичним балансом | | | | | |електроенергії |тис.кВт/год | | | |------+-----------------------------+-------------+-------+-------| | 8. |Нормативні технологічні | | | | | |витрати електроенергії, | | | | | |розраховані за затвердженою | | | | | |нормативною характеристикою | | | | | |на звітний період та | | | | | |фактичним балансом | | | | | |електроенергії |тис.кВт/год | | | |------+-----------------------------+-------------+-------+-------| | 9. |Величина коригування | | | | | |нормативного значення | | | | | |технологічних витрат | | | | | |електроенергії |тис.кВт/год | | | |------+-----------------------------+-------------+-------+-------| | 10. |Вартість величини | | | | | |коригування нормативного | | | | | |значення технологічних | | | | | |витрат електроенергії |грн. | | | |------+-----------------------------+-------------+-------+-------| | 11. |Коефіцієнт фактичних | | | | | |технологічних витрат | | | | | |електроенергії на передачу |відсоток | | | --------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

від 30.01.2002 N 103
ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми відомчої статистичної звітності

N 3-НКРЕ (поштова-квартальна) "Звіт про сплату за

користування місцевими (локальними) електромережами

постачальниками електричної енергії"
1. Загальні положення Ця Інструкція розроблена для суб'єктів підприємницької
діяльності, що мають ліцензію з передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами, незалежно від форм
власності та підпорядкування. Вона визначає порядок заповнення
форми відомчої статистичної звітності та терміни подання її до
Національної комісії регулювання електроенергетики України (далі -
НКРЕ).
2. Ця Інструкція розроблена відповідно до: Законів України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про підприємництво" ( 698-12 ); Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 ( 335/98 )
"Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
України" (із змінами та доповненнями); Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.1996
N 15/1 ( z0433-96 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 08.08.1996 за N 433/1458; інших нормативних актів, якими регулюється ліцензована
діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифом.
3. Порядок та терміни надання інформації 3.1. Форму відомчої статистичної звітності N 3-НКРЕ подають
ліцензіати, які здійснюють підприємницьку діяльність з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами (далі -
ліцензіати), незалежно від форм власності та підпорядкування,
щоквартально (до 20 числа місяця наступного після звітного
періоду) поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕ
після перевірки відповідним територіальним представництвом НКРЕ
(далі - ТП НКРЕ). 3.2. Звітним періодом є календарний квартал. 3.3. Ліцензіат повинен, згідно з встановленими термінами,
подавати форму N 3-НКРЕ до НКРЕ у двох примірниках (один - у
фінансово-аналітичне управління НКРЕ, другий - у відповідне ТП
НКРЕ за місцем розташування ліцензіата). 3.4. ТП НКРЕ слідкує за наданням форми у встановлені терміни,
перевіряє дані, аналізує правильність заповнення та повноту даних,
що надаються, сповіщає ліцензіатів щодо виявлених недоліків та
вимагає їх усунення. 3.5. На період зупинення дії ліцензії ліцензіат відомчу
статистичну звітність не подає. 3.6. Форма N 3-НКРЕ направляється поштою за адресою: 03680,
м. Київ, вул. Смоленська, 19, фінансово-аналітичне управління;
електронною поштою за адресою: fa@nerc.gov.ua.
4. Пояснення щодо заповнення форми відомчої статистичної
звітності N 3-НКРЕ 4.1. У графі А "Постачальник електричної енергії" вказується
назва постачальника, який використовує мережі ліцензіата з
передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами і платить за її передачу та зазначається, мережами
якого рівня передається електрична енергія до споживача. 4.2. У графі 1 "Тариф на передачу електроенергії" наводиться
тариф на передачу електричної енергії, затверджений відповідною
постановою НКРЕ. 4.3. У графі 2 "Обсяг переданої електроенергії" наводиться
обсяг електричної енергії, який передається мережами ліцензіата за
договорами з постачальниками та за який сплачується плата за
передачу електричної енергії. 4.4. У графі 3 "Вартість передачі електроенергії" наводиться
сума коштів, яка повинна бути сплачена ліцензіату за використання
його мереж. 4.5. У графі 4 "у тому числі - ПДВ" наводиться величина
податку на додану вартість. 4.6. У графі 5 "Заборгованість на початок кварталу"
зазначається сума коштів, яку заборгували ліцензіату постачальники
у зв'язку з неповною оплатою суми за передачу електричної енергії
станом на початок звітного кварталу. 4.7. У графі 6 "Оплата за передачу електроенергії - усього"
зазначається сума коштів, що надійшли від постачальників за
передачу електричної енергії мережами ліцензіата протягом звітного
кварталу всіма видами платежів. 4.8. У графі 7 "у тому числі - "коштами" зазначається сума
коштів, що надійшли від постачальників за передачу електричної
енергії мережами ліцензіата протягом звітного кварталу виключно
коштами. 4.9. У графі 8 "у тому числі - взаємозаліками" зазначається
сума коштів, що надійшли від постачальників за передачу
електричної енергії мережами ліцензіата протягом звітного кварталу
шляхом проведення взаємозаліків. 4.10. У графі 9 "у тому числі - векселями" зазначається сума
коштів, що надійшли від постачальників за передачу електричної
енергії мережами ліцензіата протягом звітного кварталу шляхом
вексельних розрахунків. 4.11. У графі 10 "у тому числі - інша" зазначається сума
коштів, що надійшли від постачальників за передачу електричної
енергії мережами ліцензіата протягом звітного кварталу іншими
видами платежів. 4.12. У графі 11 "Заборгованість на кінець кварталу"
зазначається сума коштів, яку заборгували ліцензіату постачальники
у зв'язку з неповною оплатою суми за передачу електричної енергії
станом на кінець звітного кварталу. 4.13. Дані по окремих постачальниках електричної енергії
наводяться за звітний квартал, а підсумкові дані (графа "Разом") -
за звітний квартал та накопичувальним підсумком з початку року. 4.14. Усі дані наводяться з урахуванням податку на додану
вартість (ПДВ). 4.15. Форма підписується керівником організації, головним
бухгалтером, виконавцем і скріплюється печаткою.
5. Заключні положення НКРЕ може вносити зміни до Інструкції у зв'язку із змінами
законодавства України та з метою поліпшення роботи НКРЕ та
ліцензіатів.
Начальник фінансово-аналітичного управління А.Юрчук

ВІДОМЧА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
----------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |---------------------------------------------------------------------------------| |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+------+---| |форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |прива-|КС | |доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|органі-|тиза- | | |мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|зації- |ції | | | за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|іденти-| | | | ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |фікаці-| | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |йний | | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|код за | | | | | | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | | |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+------+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | -----------------------------------------------------------------------------------
Кому подається Національна комісія Форма N 3-НКРЕ

регулювання (поштова - квартальна)

електроенергетики

України Затверджена Адреса 03680, м. Київ, постановою НКРЕ

вул. Смоленська, 19 від 30.01.2002 N 103 Організація-складач ________________
Код ліцензіата _____________________ Подається до НКРЕ та ТП НКРЕ

(присвоюється НКРЕ) електричної енергії місцевими
Адреса ____________________________ (локальними) електромережами,
Форма власності ___________________ до 20 числа місяця,
Організаційно-правова форма наступного після звітного
господарювання _____________________ періоду
Вид діяльності _____________________
Звіт

про сплату за користування місцевими (локальними)

електромережами постачальниками електричної енергії

за ____________________ 20____ року
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Постачальник |Тариф на |Обсяг |Вартість|у тому |Заборго-| Оплата за передачу електроенергії |Заборго-| |електричної |передачу |переданої |передачі|числі: |ваність |----------------------------------------|ваність | |енергії |електро- |електро- |електро-|-------|на |Усього | у тому числі: |на | |(клас напруги) |енергії |енергії |енергії |ПДВ |початок | |--------------------------------|кінець | | | | | | |кварталу| |коштами|взаємо- |вексе- |інша |кварталу| | | | | | | | | |заліками|лями | | | | |------------+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------| | |грн./кВт*год|тис.квт*год|тис.грн |тис.грн|тис.грн |тис.грн|тис.грн|тис.грн |тис.грн|тис.грн|тис.грн | |-------------------+------------+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-------------------+------------+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------| |-------------------+------------+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------| |-------------------+------------+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------| |РАЗОМ:|за звітний | | | | | | | | | | | | | |період | | | | | | | | | | | | | |------------+------------+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------| | |з початку | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________ 20__ р. Керівник організації ________ __________________ підпис прізвище, ініціали Виконавець _____________ Головний бухгалтер ________ __________________ тел. __________________ підпис прізвище, ініціали М.П.( Форма із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 317
( v0317227-03 ) від 11.04.2003 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

30.01.2002 N 103

(в редакції постанови НКРЕ

від 21.11.2003 N 1207

( v1207227-03 )

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення відомчої статистичної звітності за формою
N 4-НКРЕ "Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск

електричної енергії за групами та класами споживачів"
( Назва Інструкції в редакції Постанови НКРЕ N 105

( v0105227-05 ) від 22.02.2005 )
1. Загальні положення
1.1. Інструкція щодо заповнення відомчої статистичної
звітності за формою N 4-НКРЕ "Звітні та розрахункові дані про
відпуск електричної енергії споживачам за групами та класами
напруги" (далі - Інструкція) розроблена для суб'єктів
підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на право
здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом (далі - ліцензіат).
1.2. Інструкція визначає порядок заповнення форми відомчої
статистичної звітності та терміни подання її до Національної
комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ).
1.3. Ця Інструкція розроблена у відповідності до: Законів України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про
підприємництво" ( 698-12 ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ),
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ); Указу Президента України від 21.04.98 N 335 ( 335/98 )
"Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
України" (із змінами та доповненнями); Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом,
затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15/1 ( z0433-96 ) і
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.08.96 за
N 433/1458; інших нормативних актів, якими регулюється ліцензована
діяльність з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом.
2. Порядок та термін надання інформації
2.1. Форму відомчої статистичної звітності N 4-НКРЕ подають
ліцензіати, які здійснюють підприємницьку діяльність з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом, незалежно від форм
власності та підпорядкування.
2.2. Звітним періодом є календарний місяць. Звіт складається
щомісяця станом на останнє число звітного місяця та подається
ліцензіатом до НКРЕ не пізніше 20 числа місяця, наступного після
звітного. ( Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою НКРЕ N 105 ( v0105227-05 ) від 22.02.2005 )
2.3. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕ поштою на
паперових носіях за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19,
та електронною поштою в електронному вигляді (файл формату ".csv"
або ".xls") на адресу: antonyk@nerc.gov.ua.
2.4. Ліцензіати згідно із встановленими цією Інструкцією
термінами подають форму N 4-НКРЕ у двох примірниках: один - до
НКРЕ, другий - до відповідного територіального представництва НКРЕ
(далі - ТП НКРЕ) за місцем розташування ліцензіата.
2.5. Звіт за формою N 4-НКРЕ підписується керівником
організації або його заступником і скріплюється печаткою. У звіті
наводяться прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт,
прізвище виконавця та номер контактного телефону.
2.6. Звіт за формою N 4-НКРЕ подається до НКРЕ після його
перевірки відповідним ТП НКРЕ, та засвідчується підписом
виконавця, який здійснив перевірку достовірності поданої
інформації. ( Пункт 2.6 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою НКРЕ N 105 ( v0105227-05 ) від 22.02.2005 )
2.7. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному
місяці ліцензіат надає відомчу статистичну звітність на бланках
звітності, при цьому робить прочерки у відповідних графах.
2.8. За період зупинення дії ліцензії ліцензіат відомчу
статистичну звітність за формою N 4-НКРЕ не подає, про що надає
листи-повідомлення до НКРЕ та до відповідного ТП НКРЕ.
2.9. У разі несвоєчасного подання або неподання ліцензіатом
звіту НКРЕ може застосовувати санкції, передбачені Законом України
"Про природні монополії" ( 1682-14 ), "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Умовами та Правилами здійснення підприємницької
діяльності з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом ( z0433-96 ).
2.10. ТП НКРЕ здійснює контроль за наданням форми N 4-НКРЕ у
встановлені терміни, перевіряє дані, аналізує правильність
заповнення та повноту даних, що надаються ліцензіатами, сповіщає
ліцензіатів щодо виявлених недоліків та вимагає їх усунення.
3. Пояснення щодо заповнення відомчої статистичної

звітності за формою N 4-НКРЕ
3.1. Форма відомчої статистичної звітності N 4-НКРЕ
призначена для аналізу корисного відпуску електричної енергії
споживачам ліцензіата і заповнюється за даними облікової
документації, яка ведеться ліцензіатом. ( Пункт 3.1 розділу 3 в
редакції Постанови НКРЕ N 105 ( v0105227-05 ) від 22.02.2005 )
3.2. Показники заповнюються за даними облікової документації,
яка ведеться ліцензіатом. Показники наводяться: грошові показники - в тис. грн. з точністю до трьох знаків
після коми; корисний відпуск електроенергії - в тис. кВт.год з точністю
до трьох знаків після коми; показник "тариф" - в коп. за 1 кВт.год з точністю до двох
знаків після коми.
3.3. Пояснення щодо заповнення: "Розрахунок" - дані на прогнозний місяць за розрахунком
(план); "Звіт" - дані за звітний місяць (факт); "Звітний місяць" - календарний місяць, за який звітує
ліцензіат; "Прогнозний місяць" - місяць, наступний після місяця, в якому
ліцензіат надає звіт за формою N 4-НКРЕ за звітний місяць
(наприклад, звіт за жовтень подається в листопаді, прогнозним
місяцем є грудень); "Корисний відпуск" (розрахунок) - плановий (уточнений на
основі розрахунку) обсяг споживання електроенергії споживачами
відповідної групи та класу напруги. Дані щодо планового корисного
відпуску за категоріями споживачів мають підтверджуватися плановим
щомісячним балансом електроенергії, затвердженим Мінпаливенерго
України; "Корисний відпуск" (звіт) - фактичний обсяг споживання
електроенергії споживачами відповідної групи та класу напруги.
Дані щодо фактичного корисного відпуску за категоріями споживачів
мають підтверджуватися фактичним щомісячним балансом
електроенергії, затвердженим Мінпаливенерго України; "Середній тариф" (розрахунок) - тариф за розрахунковий
місяць, розрахований шляхом ділення обсягу розрахункової товарної
продукції на розрахунковий корисний відпуск; "Середній тариф" (звіт) - тариф за звітній місяць,
розрахований шляхом ділення обсягу фактичної товарної продукції на
фактичний корисний відпуск; "Обсяг товарної продукції" (розрахунок) - планова товарна
продукція ліцензіата, розрахована з врахуванням одноставочного
тарифу на електроенергію, та тарифів, диференційованих за
періодами часу; "Обсяг товарної продукції" (звіт) - фактична товарна
продукція ліцензіата; "Разом" - узагальнення даних щодо корисного відпуску власним
споживачам. Дані цього розділу розраховуються як підсумок обсягів
споживання електроенергії власними споживачами ліцензіата на
відповідних класах напруги без урахування господарських потреб та
корисного відпуску незалежних постачальників; "Відпуск в ОРЕ" - дані щодо електричної енергії, яку
ліцензіат продає в ОРЕ; "Транспортування електроенергії" - дані щодо електричної
енергії, яку ліцензіат передає іншим ліцензіатам, яким ця
електроенергія належить; "Компенсація втрат інших ліцензіатів" - вартість нормативних
технологічних витрат електроенергії, які виникають в мережах
енергопостачальної організації при передачі електричної енергії з
Оптового ринку електричної енергії України до мереж ДТГО
"Південно-західна залізниця"; "Приєднані до шин електростанцій або підстанцій" - категорія
споживачів, яких не можна віднести до наведеної у формі N 4-НКРЕ
диференціації за ступенем напруги на межі балансового розподілу
електропостачальних систем, але які належать до споживачів 1 класу
відповідно до п. 4 Порядку визначення класів споживачів
електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги,
затвердженого постановою НКРЕ від 13.08.98 N 1052 ( v1052227-98 )
(із змінами та доповненнями); "Друга тарифна група споживачів" - населення, населені пункти
та споживачі, які відповідно до законодавства України
розраховуються за тарифами на електроенергію, установленими для
населення або населених пунктів (крім електрифікованого міського
транспорту). У формі 4-НКРЕ дані щодо споживачів другої тарифної
групи заповнюються відповідно до рівня тарифу (наприклад, технічні
цілі населених пунктів відносяться до тарифної групи міського
населення). Для даної групи споживачів у звітному корисному відпуску
відображається кількість електричної енергії, нарахованої до
сплати (що підтверджується виписаними енергопостачальною
організацією розрахунковими документами щодо оплати електричної
енергії, інформації про фактичну оплату побутовими споживачами
електричної енергії за розрахунковими книжками, інформації щодо
оплати електроенергії за придбаними картками попередньої оплати); "Середня закупівельна ціна" - прогнозована середня
закупівельна ціна на електроенергію на місяць, на який
визначаються роздрібні тарифи на електроенергію; "Обсяг закупівлі з ОРЕ" - фактичний (у звітному місяці) обсяг
закупленої або прогнозований (у розрахунковому місяці) обсяг
закупівлі електричної енергії ліцензіатом на Оптовому ринку
електроенергії України; "Роздрібний тариф" - тариф на електричну енергію,
розрахований ліцензіатом відповідно до Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом ( z0433-96 ).( Пункт 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
НКРЕ N 105 ( v0105227-05 ) від 22.02.2005 )
3.4. Ліцензіати одержують два файли: інструкцію по заповненню
форми - ins25.doc, таблицю-шаблон SHAB25.XLS. Необхідно утворити на диску С: папку NKRE_MAK і перенести до
неї (шляхом копіювання) одержані файли. Щомісячно, перед початком роботи щодо підготовки звіту за
формою N 4-НКРЕ, необхідно копію таблиці SHAB25.XLS занести в
папку NKRE_4, позначивши її новим ім'ям, яке формується таким
чином: 25_kkkkkk_mxx_рр, де kkkkkk - код ліцензіата, m-ознака
звітності (m - місячна, n - з наростаючим підсумком), xx-місяць,
рр - рік.
Примітка. Ім'я нової таблиці формуйте лише так, як це описано
вище.
Таблиця SHAB25.XLS залишається незмінною. Вона щомісяця
використовується для роботи щодо підготовки звіту за формою
N 4-НКРЕ як шаблон. Інформація заноситься до отриманої копії.
Приклад 1. Для заповнення звіту ВАТ "АК Вінницяобленерго" за
травень 2003 року необхідно таблицю SHAB25.XLS скопіювати в нову
таблицю з ім'ям 25_000900_m05_03.xls.
3.5. На початку утвореної таблиці-копії заповнюється адресна
частина:
------------------------------------------------------------- | макет | код | рік | місяць | | |-----------+-----------+---------+------------+------------| | 25 | xxxxxx | 20pp | xx | | -------------------------------------------------------------
де: макет - не змінюється, код - код ліцензіата, який надається НКРЕ, рік - звітний рік, місяць - звітний місяць.
Приклад 2. Для ВАТ "АК Вінницяобленерго" адресна частина
форми за травень 2003 року буде мати вигляд:
------------------------------------------------------------- | макет | код | рік | місяць | | |-----------+-----------+---------+------------+------------| | 25 | 000900 | 2003 | 05 | | -------------------------------------------------------------
3.6. Далі таблиця наповнюється інформацією. Дані заносяться
лише в білі клітини. Зелені клітини будуть розраховуватись і
заповнюватись автоматично, згідно з введеними формулами. Ні в якому разі не можна додавати, вилучати листи в шаблоні
(Лист 1, Лист 2, Лист 3) або змінювати їх назву. Рядки, графи,
формули змінювати заборонено. Форма і формули в разі потреби
будуть коригуватися шляхом одержання нового шаблону.
3.7. Після заповнення таблиці необхідно розірвати існуючі
зв'язки з іншими таблицями даних (іншими файлами формату ".xls") і
натиснути кнопку "ФОРМУВАННЯ МАКЕТУ". На екрані з'явиться екран
"ФОРМУВАННЯ ВИХІДНОГО ФАЙЛА". Обов'язково перевірте часовий період (місяць з початку року,
рік), ім'я ліцензіата (залежить від коду ліцензіата). Якщо ці
параметри невірні, натисніть кнопку "ВІДМІНА", відкоригуйте
адресну частину таблиці і знову натисніть кнопку "ФОРМУВАННЯ
МАКЕТУ". Якщо параметри вірні, натисніть кнопку "ОК". На всі
питання EXCEL на заміщення існуючого файла відповідайте "ДА". Після цього автоматично сформується текстовий файл (файл
формату ".csv") для передачі в НКРЕ (ім'я файла і папка, в якій
він знаходиться, відображені в відповідних вікнах). Отриманий файл надішліть по електронній пошті до НКРЕ з
ім'ям, яке має бути таким, як це зазначено в пункті 3.4. Якщо з технічних причин Вам не вдається отримати файл
потрібного формату (файл формату ".csv"), надсилайте заповнену
EXCEL-таблицю в електронному вигляді, в якій також потрібно
розірвати існуючі зв'язки з іншими таблицями даних (іншими файлами
формату ".xls"). Ім'я таблиці має бути таким, як це зазначено в
пункті 3.4. Електронні таблиці зберігайте протягом року.
3.8. Вимоги пунктів 3.4-3.7 стосуються заповнення звіту за
формою N 4-НКРЕ в електронному вигляді.
3.9. Надрукуйте заповнену таблицю і надішліть її поштою до
НКРЕ після перевірки відповідним ТП НКРЕ. Якщо немає можливості передавати макет електронною поштою,
заповнену таблицю на паперовому носії надішліть факсом та поштою.
3.10. Зв'язок даних по рядкам і графам таблиці-макету форми
4-НКРЕ в електронному вигляді прописано в формулах і виконується
автоматично.
3.11. Зв'язок з іншими формами здійснюється таким чином. 3.11.1. Рядок 540 "Всього власні споживачі" (графа 1) має
відповідати рядку 610 (відповідно графа 8) форми
N 6-НКРЕ-енергопостачання "Звіт про ліцензовану діяльність
суб'єктів підприємницької діяльності" за умови здійснення
розрахунку щомісячних даних за формою N 6-НКРЕ-енергопостачання
"Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів підприємницької
діяльності". ( Підпункт 3.11.1 пункту 3.11 розділу 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 105 ( v0105227-05 ) від
22.02.2005 ) 3.11.2. Рядок 566 "Всього" (графа 2) має співпадати з рядком
335 "Чистий доход (виручка) від реалізованої продукції споживачам"
(графа 8) форми N 6-НКРЕ-енергопостачання за умови здійснення
розрахунку щомісячних даних за формою N 6-НКРЕ-енергопостачання
"Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів підприємницької
діяльності". 3.11.3. За умови наявності звітності Мінпаливенерго України
за формою N 32-енерго (форма 46-ес) із зазначеною формою мають
співпадати наступні рядки: рядок 540 "Всього власні споживачі" (графи 1, 2) з рядком
0117 "Всього власні споживачі" (графи 7, 9); рядок 560 "Передача електроенергії" (графи 1, 2) з рядком
0115 (графи 7, 9); рядок 562 "Транспортування електроенергії" (графи 1, 2) з
рядком 1151 (графи 7, 9); рядок 564 "Компенсація втрат інших ліцензіатів" (графи 1, 2)
з рядком 1153 (графи 7, 9); рядок 566 "Всього" (графи 1, 2) з рядком 0116 (графи 7, 9).
( Підпункт 3.11.3 пункту 3.11 розділу 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою НКРЕ N 105 ( v0105227-05 ) від 22.02.2005 )
3.12. Звітні дані у формі N 4-НКРЕ наводяться без податку на
додану вартість (без ПДВ).
4. Порядок виправлення звітних даних
4.1. Якщо у щомісячних звітах поточного року виявлена
недостовірність звітних даних, то їх виправлення робиться у
щомісячних звітах за той період (місяць), в якому були допущені
помилки.
4.2. Усі розбіжності та виправлення мають бути відображені у
поясненнях до звіту.
4.3. У разі внесення змін до звіту після відправлення слід
терміново повідомити про це НКРЕ та надати виправлений звіт.
5. Заключні положення
НКРЕ може вносити зміни до Інструкції у зв'язку із змінами
законодавства України та нормативно-правових актів з метою
удосконалення статистичної звітності та поліпшення роботи НКРЕ і
ліцензіатів.

Форма N 4-НКРЕ
Затверджена

постановою НКРЕ від

30.01.2002 N 103

(в редакції постанови НКРЕ

N 105 ( va105227-05 ) від

22.02.2005 )
Термінова - місячна
( Форма відомчої статистичної звітності N 4-НКРЕ "Звітні та
прогнозовані дані про відпуск електричної енергії споживачам за
групами та класами напруги" та Інструкція щодо її заповнення в
редакції Постанов НКРЕ N 317 ( v0317227-03 ) від 11.04.2003, N 883
( v0883227-03 ) від 03.09.2003, N 1207 ( v1207227-03 ) від
21.11.2003 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

30.01.2002 N 103

(в редакції постанови НКРЕ

11.04.2003 N 317

( v0317227-03 )
ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення відомчої статистичної звітності

за формою N 6-НКРЕ-енерговиробництво "Звіт про

ліцензовану діяльність суб'єктів підприємницької

діяльності"

1. Загальні положення
1.1. Інструкція щодо заповнення відомчої статистичної
звітності за формою N 6-НКРЕ-енерговиробництво "Звіт про
ліцензовану діяльність суб'єктів підприємницької діяльності" (далі
- Інструкція) розроблена для суб'єктів підприємницької діяльності,
що мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з
виробництва електричної енергії та продають електричну енергію
(далі - ліцензіат).
1.2. Інструкція визначає порядок заповнення форми відомчої
статистичної звітності та терміни її подання до Національної
комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ).
1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до: Законів України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність" ( 996-14 ), "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про природні монополії"
( 1682-14 ), "Про підприємництво" ( 698-12 ); Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 ( 335/98 ) "Про
Національну комісію регулювання електроенергетики України" (із
змінами та доповненнями); Умов та правил здійснення підприємницької діяльності з
виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від
08.02.1996 N 3 ( z0174-96 ) і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 10.04.1996 N 174/1199 (із змінами та
доповненнями); інших нормативних актів, якими регулюється ліцензована
діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з виробництва
електричної енергії.
2. Порядок та термін надання інформації
2.1. Форму відомчої статистичної звітності
N 6-НКРЕ-енерговиробництво подають ліцензіати, які здійснюють
підприємницьку діяльність з виробництва електричної енергії,
незалежно від форм власності та підпорядкування, щомісячно (не
пізніше 25 числа місяця після звітного періоду) поштою на
паперовому носії та електронною поштою до НКРЕ та відповідного
територіального представництва НКРЕ (далі - ТП НКРЕ). Форма N 6-НКРЕ-енерговиробництво направляється поштою за
адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19; електронною поштою: ліцензіати, що працюють за ціновими заявками - за адресою:
Plakhuta@nerc.gov.ua; інші ліцензіати - за адресою: Cher@nerc.gov.ua.
2.2. Звітним періодом є календарний місяць. Звітність
складається щомісячно наростаючим підсумком з початку звітного
року.
3. Пояснення щодо заповнення відомчої статистичної звітності
за формою N 6-НКРЕ-енерговиробництво
3.1. Ліцензіати одержують два файла: інструкцію щодо
заповнення форми (ins17.doc) та таблицю-шаблон (SHAB17.XLS).
Необхідно утворити на диску С: папку NKRE_6 і перенести до неї
(шляхом копіювання) одержані файли.
3.2. Щомісячно, перед початком роботи таблицю SHAB17.XLS
потрібно скопіювати в папку NKRE_6 з ім'ям, яке формується таким
чином: 17_kkkkkk_nxx_рр, де kkkkkk - код ліцензіата, n-ознака,
xx-місяць з початку року, рр - рік. Наприклад: для заповнення звіту за 5 місяців 2002 року по ВАТ
"АК Вінницяобленерго" таблицю SHAB17.XLS необхідно скопіювати в
нову таблицю з ім'ям 17_000900_n05_02.xls Примітка. Ім'я нової таблиці необхідно формувати лише таким
чином, як це описано вище.
3.3. Таблиця SHAB17.XLS залишається незмінною. Вона щомісяця
використовується для роботи як шаблон. Інформація заноситься в
отриману копію.
3.4. На початку утвореної таблиці-копії заповнюється адресна
частина.
------------------------------------------------------------------ | | макет| код | рік | місяць з початку року | | |-+-------+--------+--------+--------------------------------+---| | | 17 | xxxxxx | 20pp | 00 | | ------------------------------------------------------------------
макет - не змінюється, код ліцензіата - надається НКРЕ, рік - звітний рік, місяць з початку року Приклад. Для ВАТ "АК Вінницяобленерго" адресна частина форми за
травень 2002 року буде мати вигляд:
------------------------------------------------------------------ | | макет| код | рік | місяць з початку року | | |-+-------+--------+--------+--------------------------------+---| | | 17 | 000900 | 2002 | 05 | | ------------------------------------------------------------------
3.5. Далі таблиця заповнюється інформацією щодо виробництва
електричної та теплової енергії. Дані заносять лише в клітини
білого кольору. Клітини зеленого кольору будуть розраховуватись і
заповнюватись автоматично згідно з написаними формулами. Клітини
жовтого кольору не заповнюються.
3.6. Ні в якому разі не можна додавати або вилучати рядки та
графи, змінювати формули, вилучати листи (Лист1, Лист2, Лист3) або
змінювати їх назву. Форма і формули будуть коригуватися шляхом
одержання нового шаблону.
3.7. Якщо на підприємстві відсутній один з видів продукції
(електрична або теплова енергія), відповідні стовпчики не
заповнюються.
3.8. Розшифровку рядків 120 "на соціальний розвиток" і 125
"інші витрати" потрібно надавати до НКРЕ щоквартально у вигляді
додатку до форми N 6-НКРЕ-енерговиробництво.
3.9. Грошові показники наводяться в тис. грн. з точністю до
одного знаку після коми, корисний відпуск електроенергії - в млн.
кВтг з трьома знаками після коми, корисний відпуск теплової
енергії - в тис. Гкал з трьома знаками після коми, тариф - в
коп./кВтг, грн./Гкал з двома знаками після коми, рентабельність -
у відсотках з двома знаками після коми.
3.10. Після заповнення таблиці необхідно натиснути кнопку
ФОРМУВАННЯ МАКЕТУ. На екрані з'явиться екран ФОРМУВАННЯ ВИХІДНОГО
ФАЙЛА. Необхідно обов'язково перевірити часовий період (звітний
місяць, рік), ім'я ліцензіата (залежить від коду ліцензіата). Якщо
ці параметри невірні, - натиснути кнопку ВІДМІНА, відкоригувати
адресну частину таблиці і знову натиснути кнопку ФОРМУВАННЯ
МАКЕТУ. Якщо параметри вірні, - натиснути кнопку "ОК". На всі
питання EXCEL на заміщення існуючого файла відповідати "ДА".
3.11. Після цього сформується текстовий файл для передачі в
НКРЕ (ім'я файла і папка, в якій він знаходиться, відображені у
відповідних вікнах). Отриманий текстовий файл надсилати
електронною поштою до НКРЕ з тим же ім'ям.
3.12. Якщо з технічних причин не вдається отримати текстовий
файл, необхідно надіслати заповнену EXCEL-таблицю в електронному
вигляді. Електронні таблиці мають зберігатися протягом року.
3.13 Якщо немає можливості передавати макет електронною
поштою, заповнену таблицю необхідно надіслати факсом та поштою.
3.14. Зв'язок рядків і граф таблиці записано в формулах і
виконується автоматично.
Зв'язок інформації по рядках та графах
------------------------------------------------------------------ | Рядки |Графи | Знак | |Графи | | | |рівності | | | |----------------------------------------------------------------| | Зв'язок по графах | |----------------------------------------------------------------| |005-85,| 1 | = | |3 + 5 | |255-270| | | | | |----------------------------------------------------------------| | Зв'язок по рядках | |----------------------------------------------------------------| | 005 | 1-5 | = | 010 + 015 + 020 + 025 + | | | | | | 030 + 035 + 040 + 045 | | |-------+------+---------+--------------------------------+------| | 050 | 1-5 | = | 055 + 060 + 065 + 070 + 075 | | |-------+------+---------+--------------------------------+------| | 110 | 1-5 | = | 115 + 120 + 125 | | |-------+------+---------+--------------------------------+------| | 130 | 1-5 | = | 005 + 050 + 110 | | |-------+------+---------+--------------------------------+------| | 140 | 1-5 | = | 130 + 135 | | |-------+------+---------+--------------------------------+------| | 155 | 1-5 | = | 145 - 130 | | |-------+------+---------+--------------------------------+------| | 160 | 1-5 | = | 145 - 140 | | |-------+------+---------+--------------------------------+------| | 170 | 1-5 | = | 160 - 165 | | |-------+------+---------+--------------------------------+------| | 205 | 2-5 | = | 145 / 200 | | |-------+------+---------+--------------------------------+------| | 210 | 2-5 | = | 130 / 200 | | |-------+------+---------+--------------------------------+------| | 215 | 2-5 | = | 20 / 200 | | |-------+------+---------+--------------------------------+------| | 220 | 2-5 | = | 210 - 215 | | |-------+------+---------+--------------------------------+------| | 225 | 2-5 | = | 205 - 210 | | |-------+------+---------+--------------------------------+------| | 230 | 2-5 | = | 160 / 200 | | |-------+------+---------+--------------------------------+------| | 235 | 1-5 | = | (145 - (005 + 050 + 115)) / | | | | | | (005 + 050 + 115) x 100% | | |-------+------+---------+--------------------------------+------| | 240 | 1-5 | = |(145 - 150) - (005 + 050 + 115)/| | | | | | (005 + 050 + 115) x 100% | | |-------+------+---------+--------------------------------+------| | 245 | 1-5 | = | 160 / 140 x 100% | | |-------+------+---------+--------------------------------+------| | 250 | 1-5 | = | (145 - 150 - 140) / 140 x 100% | | |-------+------+---------+--------------------------------+------| | 260 | 1-5 | = | 265 + 270 | | ------------------------------------------------------------------
4. Заключні положення
НКРЕ може вносити зміни до Інструкції у зв'язку із змінами
законодавства України та з метою поліпшення роботи НКРЕ і
ліцензіатів. У разі зміни форми таблиці, кількості рядків та граф, їх
змісту ліцензіати отримають новий шаблон.
( Інструкція в редакції Постанови НКРЕ N 317 ( v0317227-03 ) від
11.04.2003 )
Начальник управління цінової
політики в електроенергетиці Р.Лагодюк
Начальник управління енергоринку С.Вишинський

ВІДОМЧА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
----------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |---------------------------------------------------------------------------------| |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+------+---| |форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |прива-|КС | |доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|органі-|тиза- | | |мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|зації- |ції | | | за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|іденти-| | | | ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |фікаці-| | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |йний | | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|код за | | | | | | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | | |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+------+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | -----------------------------------------------------------------------------------
Кому подається Національна комісія Форма N 6-НКРЕ-енерговиробництво регулювання (поштова, електронна - щомісячна) електроенергетики

України Затверджена Адреса 03680, м. Київ, постановою НКРЕ

вул. Смоленська, 19 від 30.01.2002 N 103 Організація-складач ________________ (в редакції постанови НКРЕ
Код ліцензіата _____________________ від 11.04.2003 N 317

(присвоюється НКРЕ) ( v0317227-03 )
Адреса ____________________________ Подається до НКРЕ та ТП НКРЕ
Форма власності ___________________ ліцензіатом, який здійснює
Вид діяльності _____________________ підприємницьку діяльність з
Організаційно-правова форма виробництва електричної
господарювання _____________________ енергії, до 25 числа місяця,

наступного за звітним

місяцем, на паперовому носії

та електронною поштою

Звіт

про ліцензовану діяльність суб'єктів

підприємницької діяльності ______________________ за ___________ 200__ року

(назва ліцензіата) (місяців)
------------------------------------------------------------------------------------------ | Найменування показників | Одиниця |Код |Всього| Виробництво | Виробництво | | | виміру |рядка| |електричної енергії|теплової енергії| | | | |------+-------------------+----------------| | | | |Фак- | План | Фактично | План | Фак- | | | | |тично | | | | тично | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |Виробнича собівартість, |тис.грн. | 005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0| 0,0 | |в т.ч.: | | | | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |виробничі послуги |тис.грн. | 010 | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |сировина і допоміжні | | | | | | | | |матеріали |тис.грн. | 015 | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |паливо |тис.грн. | 020 | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |енергія зі сторони |тис.грн. | 025 | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |витрати на оплату праці |тис.грн. | 030 | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |відрахування на соціальні | | | | | | | | |заходи |тис.грн. | 035 | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |амортизаційні відрахування|тис.грн | 040 | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |інші витрати |тис.грн. | 045 | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |Адміністративні витрати |тис.грн. | 050 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0| 0,0 |в т.ч.: | | | | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |матеріальні витрати |тис.грн | 055 | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |витрати на оплату праці |тис.грн. | 060 | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |відрахування на соціальні | | | | | | | | |заходи |тис.грн. | 065 | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |амортизаційні відрахування|тис.грн. | 070 | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |інші витрати |тис.грн. | 075 | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |Інші операційні витрати, | | | | | | | | |в т.ч.: |тис.грн. | 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0| 0,0 | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |на дослідження і розробку |тис.грн. | 115 | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |на соціальний розвиток |тис.грн. | 120 | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |інші |тис.грн. | 125 | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |Всього операційні витрати |тис.грн. | 130 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0| 0,0 | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |% за кредит |тис.грн. | 135 | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |Всього витрат |тис.грн. | 140 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0| 0,0 | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |Товарна продукція |тис.грн. | 145 | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |в т.ч. цільова надбавка |тис.грн. | 150 | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |Фінансові результати від | | | | | | | | |операційної діяльності |тис.грн. | 155 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0| 0,0 | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |Фінансові результати від | | | | | | | | |звичайної діяльності |тис.грн. | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0| 0,0 | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |Податок на прибуток |тис.грн. | 165 | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |Нерозподілений прибуток, | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0| 0,0 | |в т.ч.: |тис.грн. | 170 | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |виплата дивідендів |тис.грн. | 175 | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |резервний капітал |тис.грн. | 180 | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |інше використання | | | | | | | | |прибутку |тис.грн. | 185 | 0,0 | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------| |Довідково: | |----------------------------------------------------------------------------------------| |Корисний відпуск енергії |млн.кВтгод | | | | | | | | |тис.Гкал | 200 | Х | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |Середній тариф |коп/кВтгод | | | | | | | | |грн/ГКал | 205 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |Операційні витрати |коп/кВтгод | | | | | | | | |грн/ГКал | 210 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |Паливна складова |коп/кВтгод | | | | | | | | |грн/ГКал | 215 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |Умовно-постійні витрати |коп/кВтгод | | | | | | | | |грн/ГКал | 220 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |Прибуток від операційної |коп/кВтгод | | | | | | | |діяльності |грн/ГКал | 225 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |Прибуток від звичайної |коп/кВтгод | | | | | | | |діяльності |грн/ГКал | 230 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |Рентабельність (виробнича)| | | | | | | | |з цільовою надбавкою | % | 235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |Рентабельність (виробнича)| | | | | | | | |без цільової надбавки | % | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |Рентабельність (загальна) | | | | | | | | |з цільовою надбавкою | % | 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |Рентабельність (загальна) | | | | | | | | |без цільової надбавки | % | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |Чисельність персоналу |осіб | 255 | 0 | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |Витрати на ремонтне | | | | | | | | |обслуговування, в т.ч.: |тис.грн. | 260 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |підрядний спосіб |тис.грн. | 265 | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-----+------+-------+-----------+-------+--------| |госпспосіб |тис.грн. | 270 | 0,0 | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник організації _________________________
"___"__________ 200__ р.
Виконавець _____________ Головний бухгалтер _________________________ тел. __________________ підпис прізвище, ініціали М.П.( Форма в редакції Постанови НКРЕ N 317 ( v0317227-03 ) від
11.04.2003 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

від 30.01.2002 N 103
ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми N 6-НКРЕ-енергопостачання
"Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів підприємницької

діяльності"
1. Загальні положення Ця інструкція розроблена для суб'єктів підприємницької
діяльності, що мають ліцензію на право здійснення підприємницької
діяльності на виробництво, передачу електроенергії місцевими
(локальними) електромережами та постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, незалежно від форм власності та
підпорядкування. Дана інструкція визначає порядок заповнення форми
відомчої статистичної звітності та терміни її подання до
Національної комісії регулювання електроенергетики України (далі -
НКРЕ).
2. Ця інструкція розроблена відповідно до: Законів України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про підприємництво" ( 698-12 ); Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 ( 335/98 )
"Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
України" (зі змінами та доповненнями); Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від
08.02.1996 N 3 ( z0174-96 ) та зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 10.04.1996 за N 174/1199; Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.1996 N 15
( z0408-96 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
26.07.1996 за N 408/1433; Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом,
затверджених постановою НКРЕ від 13.06.1996 N 15/1 ( z0433-96 ) і
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.08.1996 за
N 433/1458; інших нормативних актів, якими регулюється ліцензована
діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифом.
3. Порядок та терміни надання інформації 3.1. Форму відомчої статистичної звітності
N 6-НКРЕ-енергопостачання подають ліцензіати, які здійснюють
підприємницьку діяльність з виробництва електричної, теплової
енергії, передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та постачання електричної енергії за регульованим
тарифом, незалежно від форм власності та підпорядкування,
щомісячно (до 25 числа місяця, наступного після звітного періоду)
поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕ після
перевірки відповідним територіальним представництвом НКРЕ (далі -
ТП НКРЕ). 3.2. Звітним періодом є календарний місяць. Звітність
складається щомісячно наростаючим підсумком з початку звітного
року. 3.3. ТП НКРЕ слідкує за наданням форми у встановлені терміни,
перевіряє дані, аналізує правильність заповнення та повноту даних,
що надаються, сповіщає ліцензіатів щодо виявлених недоліків та
вимагає їх усунення. 3.4. На період зупинення дії ліцензії, ліцензіат відомчу
статистичну звітність не подає. 3.6. Форма N 6-НКРЕ-енергопостачання направляється поштою за
адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та електронною поштою
за адресами: f6ee@nerc.gov.ua.
4. Пояснення щодо заповнення форми відомчої статистичної
звітності N 6-НКРЕ-енергопостачання Форма N 6-НКРЕ-енергопостачання передбачає звітність за всіма
видами діяльності, включаючи утримання об'єктів
соціально-культурного значення, підсобного господарства і т.п.
Звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного
року. Графи 1, 3, 5, 7, 9 - витрати за діючими тарифами; 11, 14 -
витрати за розрахунком. 13 графа - витрати за всіма іншими видами діяльності, які
відносяться до інших операційних витрат (доходів). Якщо на підприємстві деякі витрати не плануються або не
розподіляються за видами діяльності - відповідні клітини не
заповнюються. Ліцензіати одержують 2 файла: інструкцію по заповненню форми
- ins15.doc, таблицю-шаблон SHAB15.XLS. Необхідно утворити на
диску С: папку NKRE_6 і перенести до неї (шляхом копіювання)
одержані файли. Щомісячно, перед початком роботи, потрібно таблицю SHAB15.XLS
скопіювати в папку NKRE_6 з ім'ям, яке формується таким чином:
15_Nxx_рр, де xx - місяць з початку року, N - ознака, рр - рік. Наприклад: для заповнення звіту за 5 місяців 2001 року
необхідно таблицю SHAB15.XLS скопіювати в нову таблицю з ім'ям
15_N05_01.xls. Примітка: Ім'я нової таблиці формуйте тільки так, як це описано вище. Таблиця SHAB15.XLS залишається незмінною. Вона щомісяця
використовується для роботи як шаблон. Інформація заноситься до
отриманої копії. На початку утвореної таблиці-копії заповнюється адресна
частина.
------------------------------------------------------------------ | макет | код | рік | місяць з початку року | | |-------------+---------+-------+------------------------+-------| | 15 | xxxxxx | 20pp | 00 | | ------------------------------------------------------------------
макет - не змінюється, код ліцензіата - надається НКРЕ (додаток), рік - звітний рік, місяць з початку року Приклад. Для ВАТ "АК Вінницяобленерго" адресна частина форми за 5
місяців 2001 року буде мати вигляд:
------------------------------------------------------------------ | макет | код | рік | місяць з початку року | | |-------------+---------+-------+------------------------+-------| | 15 | 000900 | 2001 | 05 | | ------------------------------------------------------------------
Далі таблиця наповнюється інформацією відповідно до видів
діяльності. Дані заносять лише в білі клітини. Зелені клітини
будуть розраховуватись і заповнюватись автоматично згідно з
написаними формулами. Жовті клітини не заповнюються. Не можна, ні
в якому разі, додавати або вилучати рядки та графи, змінювати
формули. Форма і формули будуть коригуватися шляхом одержання
нового шаблону. Примітка: Грошові показники надаються в тис. грн. у цілих
числах, корисний відпуск е/е - в млн. кВт x г (3 знаки після коми), корисний відпуск т/е - в тис. Гкал. кВт x г (3 знаки після
коми), питомі показники - в коп/кВт, грн/Ккал (2 знаки після коми), рентабельність - в % (2 знаки після коми). Після заповнення таблиці необхідно натиснути кнопку
ФОРМУВАННЯ МАКЕТУ. На екрані з'явиться вікно з адресними даними та
з ім'ям файлу, який необхідно надіслати електронною поштою до НКРЕ
(файл знаходиться на диску C:, в папці NKRE_6). Обов'язково
перевірте вірність адресних даних; щоб їх змінити (при
необхідності), відкоригуйте адресну частину таблиці і знову
натисніть кнопку ФОРМУВАННЯ МАКЕТУ. Електронні таблиці зберігайте протягом року. Якщо немає можливості передавати макет електронною поштою,
заповнену таблицю надішліть за призначенням. Розшифровку рядка 305 (інші витрати) потрібно надавати до
НКРЕ щоквартально у вигляді додатку до форми N 6-НКРЕ.
Зв'язок інформації по рядкам та графам
------------------------------------------------------------------ | Рядки | Графи | Знак | Рядки | Графи | | | |Рів- | | | | | |ності | | | |----------------------------------------------------------------| | Зв'язок по графам | |----------------------------------------------------------------| |005-320| 7 | = | | 1+3+5 | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| |005-320| 8 | = | | 2+4+6 | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| |005-320| 14 | = | | 7+9+11 | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| |005-320| 15 | = | | 8+10+12 | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 325 | 14 | = | | 7+9 | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 325 | 15 | = | | 8+10 | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| |330,335| 14 | = | | 7+9+11 | | , | | | | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| |330,335| 15 | = | | 8+10+12 | | , | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Зв'язок по рядкам | |----------------------------------------------------------------| | 005 |1-12, | = | 010+015+020+025+030 | | | |14-15 | | | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 035 |1-12, | = | 040+045+050+055+060 | | | |14-15 | | | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 065 |1-12, | = | 070+075+080+085+090 | | | |14-15 | | | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 200 |1-12, | = | 005+035+065+095 | | | |14-15 | | | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 200 |1-12, | = | 205+250+255+260+265 | | | |14-15 | | | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 205 |1-12, | = | 210+215+220+230+235 | | | |14-15 | | +240+245 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 205 |1-12, | = | 010+040+070 | | | |14-15 | | | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 250 |1-12, | = | 015+045+075 | | | |14-15 | | | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 255 |1-12, | = | 020+050+080 | | | |14-15 | | | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 260 |1-12, | = | 025+055+085 | | | |14-15 | | | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 265 |1-12, | = | 030+060+090+095 | | | |14-15 | | | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 265 | 1-15 | = | 270+275+280+285+290+295+ | | | | | | 300+305 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 315 |1-10, | = | 200-225 | | | |14-15 | | | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 320 |1-12, | = | 310-200 | | | |14-15 | | | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 330 |7-12, | = | 200+325 | | | |14-15 | | | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 345 | 7-12, 14| = | 335-330 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 345 | 15 | = | 335-330+340 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 385 | 14-15 | = | 345+350+355+360-365- | | | | | | 375-380 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 395 | 14-15 | = | 385-390 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 505 | 1-6 | = | 200/500/10 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 510 | 1-6 | = | 225/500/10 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 515 | 1-6 | = | 505-510 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 520 | 1-6 | = | 310/500/10 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 525 | 1-6 | = | 520-505 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 530 | 1-10 | = | 320/200x100 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 570 | 14-15 | = | 550-560 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 575 | 14-15 | = | 555-565 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 585 | 15 | = | 395/580x100 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 600 | 7-10 | = | 325/590/10 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 615 | 7-8 | = | 330/605/10 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 615 | 9-10 | = | 330/605 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 620 | 7-8 | = | 225/605/10 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 620 | 9-10 | = | 225/605 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 625 | 7-8 | = | 325/605/10 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 625 | 9-10 | = | 325/605 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 630 | 7-10 | = | 615-620-625 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 635 | 7-8 | = | 335/605/10 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 635 | 9-10 | = | 335/605 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 645 | 7-10 | = | 635-615 | | |-------+---------+------+-----------------------------+---------| | 650 |7-10, | = | 345/330x100 | | | |14-15 | | | | ------------------------------------------------------------------
Зв'язок рядків і граф таблиці прописано в формулах і
виконується автоматично.
Зв'язок з іншими формами
1. Рядок 310 "Обсяг продукції, робіт, послуг" (графи 1, 3, 5)
розраховується за тарифами, затвердженими НКРЕ, графи 2, 4, 6
мають відповідати рядку 821 статистичної форми 1-П; 2. Графа 8, рядок 605 "Корисний відпуск" має співпадати з
рядком 0116, а графа 10 - з рядком 2202 форми 32-енерго (форма
46); 3. Графа 8, рядок 610 "Корисний відпуск по власним
споживачам" - з рядком 0117 форми 32-енерго (форма 46). 4. Зв'язок з формою N 2 "Звіт про фінансові результати". Графа 15 зазначених нижче рядків форми
6-НКРЕ-енергопостачання за 3, 6, 9, 12 місяців обов'язково
відповідає графі 3 зазначених нижче рядків форми N 2 "Звіт про
фінансові результати" відповідно за 1, 2, 3, 4 квартали.
------------------------------------------------------------------ | 6-НКРЕ-енергопостачання | | Форма 2 | |--------------------------------+--------+----------------------| | 005+325 | = | 40 | |--------------------------------+--------+----------------------| | 035 | = | 70 | |--------------------------------+--------+----------------------| | 065 | = | 80 | |--------------------------------+--------+----------------------| | 095 | = | 90 | |--------------------------------+--------+----------------------| | 340 | = | 60 | |--------------------------------+--------+----------------------| | 345 | = | 100(105) | |--------------------------------+--------+----------------------| | 350 | = | 110 | |--------------------------------+--------+----------------------| | 355 | = | 120 | |--------------------------------+--------+----------------------| | 360 | = | 130 | |--------------------------------+--------+----------------------| | 365 | = | 140 | |--------------------------------+--------+----------------------| | 375 | = | 150 | |--------------------------------+--------+----------------------| | 380 | = | 160 | |--------------------------------+--------+----------------------| | 385 | = | 170(175) | |--------------------------------+--------+----------------------| | 390 | = | 180 | |--------------------------------+--------+----------------------| | 395 | = | 190 (195) | ------------------------------------------------------------------
5. Заключні положення НКРЕ може вносити зміни до інструкції у зв'язку зі змінами
законодавства України та з метою поліпшення роботи НКРЕ та
ліцензіатів. При зміні форми таблиці, кількості рядків та граф, їх
змісту ліцензіати отримають новий шаблон.
Начальник управління
цінової політики Р.Лагодюк
Додаток

до Інструкції щодо

заповнення форми

N 6-НКРЕ-енергопостачання
------------------------------------------------------------------ | Ліцензіати | |----------------------------------------------------------------| | Код | Назва | |--------------+-------------------------------------------------| | 000900 |Вінницяобленерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 001000 |Волиньобленерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 001100 |Дніпрообленерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 001200 |Донецькобленерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 001300 |Житомиробленерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 001400 |Закарпаттяобленерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 001500 |Запоріжжяобленерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 001600 |Київенерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 001700 |Київобленерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 001800 |Кіровоградобленерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 001900 |Крименерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 002000 |Луганськобленерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 002100 |Львівобленерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 002200 |Миколаївобленерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 002300 |Одесаобленерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 002400 |Полтаваобленерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 002500 |Прикарпаттяобленерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 002600 |Рівнеобленерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 002700 |Севастопольенерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 002800 |Сумиобленерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 002900 |Тернопільобленерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 003300 |Харківобленерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 003400 |Херсонобленерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 003500 |Хмельницькобленерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 003000 |Черкасиобленерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 003100 |Чернівціобленерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 003200 |Чернігівобленерго | |--------------+-------------------------------------------------| | 999218 |ДПЕМ АТ "Атомсервіс" | |--------------+-------------------------------------------------| | 401096 |ПСЕМ "Донецьквугілля" Луганська обл. | |--------------+-------------------------------------------------| | 020010 |ПСЕМ "Донецьквугілля" Донецька обл. | |--------------+-------------------------------------------------| | 017606 |ВАТ ПЕМ "Енерговугілля" | |--------------+-------------------------------------------------| | 020009 |МДКП "Розділтеплокомуненерго" | |--------------+-------------------------------------------------| | 001908 |ЗАТ "Східно-Кримська ен. комп." | |--------------+-------------------------------------------------| | 020001 |ВАТ "Крюківський вагонобудівний з-д" | |--------------+-------------------------------------------------| | 020002 |ДП "Хімпром" | |--------------+-------------------------------------------------| | 020003 |ТОВ "Затоцькі ел. мережі" | |--------------+-------------------------------------------------| | 020004 |ДВАТ "Енергоуправління" | |--------------+-------------------------------------------------| | 017607 |ДП МОУ "102 ПЕМ" | |--------------+-------------------------------------------------| | 020005 |Сергіївське комунальне підприємство | |--------------+-------------------------------------------------| | 020006 |Южненське МК ПЕМ | |--------------+-------------------------------------------------| | 020000 |Новояворівське комун. під-во "МЕМ" | |--------------+-------------------------------------------------| | 400780 |ДХК "Олександріявугілля" | |--------------+-------------------------------------------------| | 020007 |КП "УЖКГ" м. Славутич | |--------------+-------------------------------------------------| | 020008 |ЕК ТОВ "Сервіс - Інвест" | |--------------+-------------------------------------------------| | 400682 |ДВАТ "Свердловантрацитенерго" | |--------------+-------------------------------------------------| | 300070 |ДП "Південна залізниця" | |--------------+-------------------------------------------------| | 300090 |ДТГО "Південно-західна залізниця" | |--------------+-------------------------------------------------| | 300030 |Львівська залізниця | |--------------+-------------------------------------------------| | 300050 |Одеська залізниця | |--------------+-------------------------------------------------| | 300110 |Придніпровська залізниця | |--------------+-------------------------------------------------| | 300010 |Донецька залізниця | ------------------------------------------------------------------

ВІДОМЧА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
----------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |---------------------------------------------------------------------------------| |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+------+---| |форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |прива-|КС | |доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|органі-|тиза- | | |мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|зації- |ції | | | за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|іденти-| | | | ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |фікаці-| | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |йний | | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|код за | | | | | | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | | |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+------+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | -----------------------------------------------------------------------------------
Кому подається Національна комісія Форма N 6-НКРЕ-енергопостачання регулювання (поштова - місячна)

електроенергетики

України Затверджена
Адреса 03680, м. Київ, постановою НКРЕ

вул. Смоленська, 19 від 30.01.2002 N 103 Організація-складач ________________
Код ліцензіата _____________________

(присвоюється НКРЕ) Адреса ____________________________
Форма власності ___________________
Вид діяльності _____________________
Подається до НКРЕ ліцензіатами, які

здійснюють підприємницьку діяльність з

виробництва електричної енергії, передачі

електричної енергії місцевими (локальними)

електромережами та постачання електричної

енергії за регульованим тарифом, незалежно

від форм власності та підпорядкування,

щомісячно (не пізніше 25 числа місяця

після звітного періоду) поштою та

електронною поштою після перевірки ТП НКРЕ
Звіт
про ліцензовану діяльність суб'єктів підприємницької діяльності ______________________ за _______________ року

(назва суб'єкта) (місяців, рік)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Перелік витрат за видами | Код |Виробництво е/е | Передача та | Постачання е/е | Всього е/е | Теплоенергія | Інша продукція |Інша | Всього | | ліцензованої діяльності |рядка| | транзит е/е | | | | |діяльність| | | | |------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------|(звіт) |------------------| | | |За діючим|Фактично|За діючим|Фактично|За діючим|Фактично|За діючим|Фактично|За діючим|Фактично|За розра-| | |За розра-| | | | |тарифом | |тарифом | |тарифом | |тарифом | |тарифом | |хунком |Фактично| |хунком |Фактично| |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |1. Виробнича собівартість | | | | | | | | | | | | | | | | | | продукції | 005 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | у т.ч. матеріальні витрати| 010 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | витрати на оплату праці | 015 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | відрахування на | | | | | | | | | | | | | | | | | | соціальні заходи | 020 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | амортизація | 025 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | інші операційні витрати | 030 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |2. Адміністративні витрати | 035 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | у т.ч. матеріальні витрати| 040 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | витрати на оплату праці | 045 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | відрахування на | | | | | | | | | | | | | | | | | | соціальні заходи | 050 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | амортизація | 055 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | інші операційні витрати | 060 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |3. Витрати на збут продукції | 065 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | у т.ч. матеріальні витрати| 070 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | витрати на оплату праці | 075 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | відрахування на | | | | | | | | | | | | | | | | | | соціальні заходи | 080 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | амортизація | 085 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | інші операційні витрати | 090 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |4. Інші операційні витрат | 095 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |5. Всього операційні витрати| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | Матеріальні витрати | 205 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | у т.ч. виробничі послуги | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | сировина та матеріали | 215 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | паливо | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | у т.ч. технологічне паливо| 225 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | на ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | (без зар.плати) | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | на енергію для господ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | потреб | 235 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | на використання ел.мереж| | | | | | | | | | | | | | | | | | ін. ліцензіатів | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | інші матеріальні витрати| 245 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | Витрати на оплату праці | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | Відрахування на соціальні | | | | | | | | | | | | | | | | | | заходи | 255 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | Амортизація | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | Інші операційні витрати | 265 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | у т.ч.: плата за землю | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | витрати на зв'язок | 275 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | комунальний податок | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | витрати на службові | | | | | | | | | | | | | | | | | | відрядження | 285 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | податок на транспорт | 290 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | утримання технологічного| | | | | | | | | | | | | | | | | | транспорту | 295 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | інвентаризація землі | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | інші | 305 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Обсяг продукції | | | | | | | | | | | | | | | | | |(робіт, послуг) | 310 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Постійні витрати | 315 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Прибуток по видам діяльності | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Купована енергія | 325 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Всього витрат, включаючи | | | | | | | | | | | | | | | | | |вартість купованої енергії | 330 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Чистий доход (виручка) від | | | | | | | | | | | | | | | | | |реалізованої продукції | 335 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Інші операційні доходи | 340 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Прибуток по видах продукції | 345 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Доходи від участі в капіталі | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Інші фінансові доходи | 355 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Інші доходи | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Фінансові витрати | 365 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | в т.ч. % за банківській | | | | | | | | | | | | | | | | | | кредит | 370 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Втрати від участі в капіталі | 375 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Інші витрати | 380 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Загальний прибуток від | | | | | | | | | | | | | | | | | |звичайної діяльності | 385 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Податок на прибуток | 390 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Чистий прибуток | 395 | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Перелік витрат за видами | Код |Виробництво е/е | Передача та | Постачання е/е | Всього е/е | Теплоенергія | Інша продукція |Інша | Всього | | ліцензованої діяльності |рядка| | транзит е/е | | | | |діяльність| | | | |------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------|(звіт) |------------------| | | |За діючим|Фактично|За діючим|Фактично|За діючим|Фактично|За діючим|Фактично|За діючим|Фактично|За розра-| | |За розра-| | | | |тарифом | |тарифом | |тарифом | |тарифом | |тарифом | |хунком |Фактично| |хунком |Фактично| |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Довідково: | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |I. По видах діяльності | | | | | | | | | | | | | | | | | |(виробництво, передача, | | | | | | | | | | | | | | | | | |постачання) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Корисний відпуск (млн.кВтг) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Операційні витрати (коп/кВтг)| 505 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Паливна складова (коп/кВтг) | 510 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Постійні витрати (коп/кВтг) | 515 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Середній тариф (коп/кВтг) | 520 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Прибуток (коп/кВтг) | 525 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Рентабельність по видах | | | | | | | | | | | | | | | | | |діяльності % | 530 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Середньоспискова чисельність | | | | | | | | | | | | | | | | | |працівників чол. | 540 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Середньомісячна заробітна | | | | | | | | | | | | | | | | | |плата, грн. | 545 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Первісна вартість ОЗ, | | | | | | | | | | | | | | | | | |тис.грн. | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |у т.ч. виробничих засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | |тис.грн. | 555 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Залишкова вартість ОЗ, | | | | | | | | | | | | | | | | | |тис.грн. | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |у т.ч. виробничих засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | |тис.грн. | 565 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Знос ОЗ, тис.грн. | 570 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |у т.ч. виробничих засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | |тис.грн. | 575 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Вартість активів (капіталу), | | | | | | | | | | | | | | | | | |тис.грн. | 580 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Рентабельнісь активів, % | 585 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |II. По видах продукції | | | | | | | | | | | | | | | | | |(енергія) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Обсяг купованої енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | |(млн.кВтг, тис.Гкал) | 590 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |у т.ч. з Оптового ринку | | | | | | | | | | | | | | | | | |електроенергії | 595 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |закупівельна ціна (коп/кВтг) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Корисний відпуск | | | | | | | | | | | | | | | | | |(млн.кВтг, тис.Гкал) | 605 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |у т. ч. власним споживачам | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Операційні витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | |(коп/кВтг, грн/Гкал) | 615 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Паливна складова на | | | | | | | | | | | | | | | | | |(коп/кВтг, грн/Гкал) | 620 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Купована (коп/кВтг,грн/Гкал) | 625 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Постійні витрати (коп/кВтг) | 630 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Середній роздрібний тариф | | | | | | | | | | | | | | | | | |(коп/кВтг, грн/Гкал) | 635 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Ціна 1 т.у.п., грн. | 640 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Прибуток (коп/кВтг,грн/Гкал) | 645 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Рентабельність продукції % | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства _________________ __________________

(П.І.П) (підпис)
Головний бухгалтер _________________ __________________

(П.І.П) (підпис)
Посадова особа, яка
відповідає за складання
форми _________________ ______________

(П.І.П) (підпис) ___________________ ______________________

(номер контактного (дата складання звіту)

телефону)
Відповідальний працівник
Територіального _________________ ______________
представництва НКРЕ (П.І.П) (підпис) ___________________ ______________________

(номер контактного (дата складання звіту)

телефону)
Адреса 03680, м. Київ, постановою НКРЕ

вул. Смоленська, 19 від 30.01.2002 N 103 Організація-складач ________________
Код ліцензіата _____________________

(присвоюється НКРЕ) Адреса ____________________________
Форма власності ___________________
Вид діяльності _____________________
Подається до НКРЕ ліцензіатами, які

здійснюють підприємницьку діяльність з

виробництва електричної енергії, передачі

електричної енергії місцевими (локальними)

електромережами та постачання електричної

енергії за регульованим тарифом, незалежно

від форм власності та підпорядкування,

щомісячно (не пізніше 25 числа місяця

після звітного періоду) поштою та

електронною поштою після перевірки ТП НКРЕ
Звіт
про ліцензовану діяльність суб'єктів підприємницької діяльності ______________________ за _______________ року

(назва суб'єкта) (місяців, рік)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Перелік витрат за видами | Код |Виробництво е/е | Передача та | Постачання е/е | Всього е/е | Теплоенергія | Інша продукція |Інша | Всього | | ліцензованої діяльності |рядка| | транзит е/е | | | | |діяльність| | | | |------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------|(звіт) |------------------| | | |За діючим|Фактично|За діючим|Фактично|За діючим|Фактично|За діючим|Фактично|За діючим|Фактично|За розра-| | |За розра-| | | | |тарифом | |тарифом | |тарифом | |тарифом | |тарифом | |хунком |Фактично| |хунком |Фактично| |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |1. Виробнича собівартість | | | | | | | | | | | | | | | | | | продукції | 005 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | у т.ч. матеріальні витрати| 010 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | витрати на оплату праці | 015 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | відрахування на | | | | | | | | | | | | | | | | | | соціальні заходи | 020 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | амортизація | 025 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | інші операційні витрати | 030 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |2. Адміністративні витрати | 035 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | у т.ч. матеріальні витрати| 040 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | витрати на оплату праці | 045 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | відрахування на | | | | | | | | | | | | | | | | | | соціальні заходи | 050 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | амортизація | 055 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | інші операційні витрати | 060 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |3. Витрати на збут продукції | 065 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | у т.ч. матеріальні витрати| 070 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | витрати на оплату праці | 075 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | відрахування на | | | | | | | | | | | | | | | | | | соціальні заходи | 080 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | амортизація | 085 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | інші операційні витрати | 090 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |4. Інші операційні витрат | 095 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |5. Всього операційні витрати| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | Матеріальні витрати | 205 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | у т.ч. виробничі послуги | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | сировина та матеріали | 215 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | паливо | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | у т.ч. технологічне паливо| 225 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | на ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | (без зар.плати) | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | на енергію для господ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | потреб | 235 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | на використання ел.мереж| | | | | | | | | | | | | | | | | | ін. ліцензіатів | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | інші матеріальні витрати| 245 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | Витрати на оплату праці | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | Відрахування на соціальні | | | | | | | | | | | | | | | | | | заходи | 255 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | Амортизація | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | Інші операційні витрати | 265 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | у т.ч.: плата за землю | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | витрати на зв'язок | 275 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | комунальний податок | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | витрати на службові | | | | | | | | | | | | | | | | | | відрядження | 285 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | податок на транспорт | 290 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | утримання технологічного| | | | | | | | | | | | | | | | | | транспорту | 295 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | інвентаризація землі | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | інші | 305 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Обсяг продукції | | | | | | | | | | | | | | | | | |(робіт, послуг) | 310 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Постійні витрати | 315 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Прибуток по видам діяльності | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Купована енергія | 325 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Всього витрат, включаючи | | | | | | | | | | | | | | | | | |вартість купованої енергії | 330 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Чистий доход (виручка) від | | | | | | | | | | | | | | | | | |реалізованої продукції | 335 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Інші операційні доходи | 340 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Прибуток по видах продукції | 345 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Доходи від участі в капіталі | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Інші фінансові доходи | 355 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Інші доходи | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Фінансові витрати | 365 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | в т.ч. % за банківській | | | | | | | | | | | | | | | | | | кредит | 370 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Втрати від участі в капіталі | 375 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Інші витрати | 380 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Загальний прибуток від | | | | | | | | | | | | | | | | | |звичайної діяльності | 385 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Податок на прибуток | 390 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Чистий прибуток | 395 | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Перелік витрат за видами | Код |Виробництво е/е | Передача та | Постачання е/е | Всього е/е | Теплоенергія | Інша продукція |Інша | Всього | | ліцензованої діяльності |рядка| | транзит е/е | | | | |діяльність| | | | |------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------|(звіт) |------------------| | | |За діючим|Фактично|За діючим|Фактично|За діючим|Фактично|За діючим|Фактично|За діючим|Фактично|За розра-| | |За розра-| | | | |тарифом | |тарифом | |тарифом | |тарифом | |тарифом | |хунком |Фактично| |хунком |Фактично| |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Довідково: | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |I. По видах діяльності | | | | | | | | | | | | | | | | | |(виробництво, передача, | | | | | | | | | | | | | | | | | |постачання) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Корисний відпуск (млн.кВтг) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Операційні витрати (коп/кВтг)| 505 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Паливна складова (коп/кВтг) | 510 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Постійні витрати (коп/кВтг) | 515 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Середній тариф (коп/кВтг) | 520 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Прибуток (коп/кВтг) | 525 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Рентабельність по видах | | | | | | | | | | | | | | | | | |діяльності % | 530 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Середньоспискова чисельність | | | | | | | | | | | | | | | | | |працівників чол. | 540 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Середньомісячна заробітна | | | | | | | | | | | | | | | | | |плата, грн. | 545 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Первісна вартість ОЗ, | | | | | | | | | | | | | | | | | |тис.грн. | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |у т.ч. виробничих засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | |тис.грн. | 555 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Залишкова вартість ОЗ, | | | | | | | | | | | | | | | | | |тис.грн. | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |у т.ч. виробничих засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | |тис.грн. | 565 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Знос ОЗ, тис.грн. | 570 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |у т.ч. виробничих засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | |тис.грн. | 575 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Вартість активів (капіталу), | | | | | | | | | | | | | | | | | |тис.грн. | 580 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Рентабельнісь активів, % | 585 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |II. По видах продукції | | | | | | | | | | | | | | | | | |(енергія) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Обсяг купованої енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | |(млн.кВтг, тис.Гкал) | 590 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |у т.ч. з Оптового ринку | | | | | | | | | | | | | | | | | |електроенергії | 595 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |закупівельна ціна (коп/кВтг) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Корисний відпуск | | | | | | | | | | | | | | | | | |(млн.кВтг, тис.Гкал) | 605 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |у т. ч. власним споживачам | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Операційні витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | |(коп/кВтг, грн/Гкал) | 615 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Паливна складова на | | | | | | | | | | | | | | | | | |(коп/кВтг, грн/Гкал) | 620 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Купована (коп/кВтг,грн/Гкал) | 625 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Постійні витрати (коп/кВтг) | 630 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Середній роздрібний тариф | | | | | | | | | | | | | | | | | |(коп/кВтг, грн/Гкал) | 635 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Ціна 1 т.у.п., грн. | 640 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Прибуток (коп/кВтг,грн/Гкал) | 645 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| |Рентабельність продукції % | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства _________________ __________________

(П.І.П) (підпис)
Головний бухгалтер _________________ __________________

(П.І.П) (підпис)
Посадова особа, яка
відповідає за складання
форми _________________ ______________

(П.І.П) (підпис) ___________________ ______________________

(номер контактного (дата складання звіту)

телефону)
Відповідальний працівник
Територіального _________________ ______________
представництва НКРЕ (П.І.П) (підпис) ___________________ ______________________

(номер контактного (дата складання звіту)

телефону)
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

від 30.01.2002 N 103
ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми відомчої статистичної звітності
N 7-НКРЕ (поштова-місячна) "Звіт про розрахунки за електричну
енергію, закуплену постачальниками на Оптовому ринку електричної

енергії"
1. Загальні положення Ця Інструкція розроблена для суб'єктів підприємницької
діяльності, що мають ліцензію на постачання електричної енергії
за регульованим або нерегульованим тарифом, незалежно від форм
власності та підпорядкування. Вона визначає порядок заповнення
форми відомчої статистичної звітності та терміни подання її до
Національної комісії регулювання електроенергетики України (далі
- НКРЕ).
2. Ця Інструкція розроблена відповідно до: Законів України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про підприємництво" ( 698-12 ); Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 ( 335/98 )
"Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
України" (із змінами та доповненнями); Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом,
затверджених постановою НКРЕ від 13.06.1996 N 15/1 ( z0433-96 ) і
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.08.1996 за
N 433/1458; Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом,
затверджених постановою НКРЕ від 12.08.1996 N 36 ( z0448-96 ) і
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.08.1996 за
N 448/1473; інших нормативних актів, якими регулюється ліцензована
діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифом.
3. Порядок та терміни надання інформації 3.1. Форму відомчої статистичної звітності N 7-НКРЕ подають
ліцензіати, які здійснюють підприємницьку діяльність з постачання
електричної енергії за регульованим або нерегульованим тарифом
(далі - ліцензіати), незалежно від форм власності та
підпорядкування, щомісячно (до 20 числа місяця наступного після
звітного періоду) поштою на паперовому носії та електронною поштою
до НКРЕ після перевірки відповідним територіальним представництвом
НКРЕ (далі - ТП НКРЕ). 3.2. Звітним періодом є календарний місяць. 3.3. Ліцензіат повинен, згідно з встановленими термінами,
подавати форму N 7-НКРЕ до НКРЕ у двох примірниках (один - у
фінансово-аналітичне управління НКРЕ, другий - у відповідне ТП
НКРЕ за місцем розташування ліцензіата). 3.4. ТП НКРЕ слідкує за наданням форми у встановлені терміни,
перевіряє дані, аналізує правильність заповнення та повноту даних,
що надаються, сповіщає ліцензіатів щодо виявлених недоліків та
вимагає їх усунення. 3.5. На період зупинення дії ліцензії ліцензіат відомчу
статистичну звітність не подає. 3.6. Форма N 7-НКРЕ направляється поштою за адресою: 03680,
м. Київ, вул. Смоленська, 19, фінансово-аналітичне управління;
електронною поштою за адресою: fa@nerc.gov.ua.
4. Пояснення щодо заповнення форми відомчої статистичної
звітності N 7-НКРЕ 4.1. У рядку "Обсяг закупленої електричної енергії"
наводиться обсяг електричної енергії, яка закуплена ліцензіатом на
Оптовому ринку електричної енергії України (далі - ОРЕ). 4.2. У рядку "Оптова ринкова ціна електричної енергії"
зазначається ціна, за якою куплена електрична енергія на ОРЕ. 4.3. У рядку "Вартість закупленої електричної енергії -
усього" наводиться вартість електричної енергії, яка закуплена
ліцензіатом на ОРЕ. 4.4. У рядку "Вартість закупленої електричної енергії - у
тому числі - дотаційних сертифікатів" зазначається вартість
дотаційного сертифікату, який включається в оптову ринкову ціну
електроенергії. 4.5. У рядку "Заборгованість на початок місяця" зазначається
сума заборгованості ліцензіата перед ОРЕ за закуплену електричну
енергію на початок звітного місяця. 4.6. У рядку "Оплата закупленої електричної енергії - усього"
зазначається сума, яку ліцензіат сплатив у звітному місяці за
закуплену на ОРЕ електричну енергію. 4.7. У рядку "Оплата закупленої електричної енергії - у тому
числі - "коштами" зазначається сума, яку ліцензіат сплатив у
звітному місяці за закуплену на ОРЕ електричну енергію виключно
коштами (окремим рядком вказати суми коштів, які надійшли на
поточний рахунок зі спеціальним режимом використування та
додатковий розподільчий рахунок). 4.8. У рядку "Оплата закупленої електричної енергії - у тому
числі - взаємозаліками" зазначається сума, яку ліцензіат сплатив у
звітному місяці за закуплену на ОРЕ електричну енергію шляхом
проведення взаємозаліків. 4.9. У рядку "Оплата закупленої електричної енергії - у тому
числі: векселями" зазначається сума, яку ліцензіат сплатив у
звітному місяці за закуплену на ОРЕ електричну енергію шляхом
вексельних розрахунків. 4.10. У рядку "Оплата закупленої електричної енергії - у тому
числі: інша" зазначається сума, яку ліцензіат сплатив у звітному
місяці за закуплену на ОРЕ електричну енергію іншими видами
платежів. 4.11. У рядку "Заборгованість на кінець місяця" зазначається
сума заборгованості ліцензіата перед ОРЕ за закуплену електричну
енергію на кінець звітного місяця. 4.12. Дані у формі N 7-НКРЕ повинні співпадати з актами
звірки розрахунків за електроенергію, закупленої на ОРЕ. При
наявності розбіжностей надавати письмові пояснення до форми. 4.13. Усі дані наводяться за звітний місяць та
накопичувальним підсумком з початку року з урахуванням податку на
додану вартість (ПДВ). 4.14. У рядку "Обсяг поставленої споживачам електричної
енергії (без нормативних втрат)" наводиться обсяг електричної
енергії, яка поставлена споживачам без урахування нормативних
втрат за звітний місяць та з початку року. ( Інструкцію доповнено
пунктом 4.14 згідно з Постановою НКРЕ N 1373 ( v1373227-03 ) від
17.12.2003 ) 4.15. У рядку "Реструктуризований борг" наводиться сума
боргу, яка реструктуризована відповідно до договору, укладеного з
ДП "Енергоринок". ( Інструкцію доповнено пунктом 4.15 згідно з
Постановою НКРЕ N 1373 ( v1373227-03 ) від 17.12.2003 ) 4.16. У рядку "Доплата у поточному місяці за звітний"
наводиться сума, яка сплачена з поточного рахунку ліцензіата до 14
числа місяця, наступного за розрахунковим періодом. ( Інструкцію
доповнено пунктом 4.16 згідно з Постановою НКРЕ N 1373
( v1373227-03 ) від 17.12.2003 ) 4.17. У рядку "Доплата у звітному місяці за попередній"
вказується сума, яку ліцензіат доплатив у звітному місяці за
попередній період. ( Інструкцію доповнено пунктом 4.17 згідно з
Постановою НКРЕ N 1373 ( v1373227-03 ) від 17.12.2003 ) 4.18. Форма підписується керівником організації, головним
бухгалтером, відповідальною особою, яка його складає та
скріплюється печаткою.
5. Заключні положення НКРЕ може вносити зміни до Інструкції у зв'язку із змінами
законодавства України та з метою поліпшення роботи НКРЕ та
ліцензіатів.
Начальник фінансово-аналітичного управління А.Юрчук

ВІДОМЧА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
----------------------------------------------------------------------------------------------- | Коди |Спеціалізовані коди | | |--------------------------| | | | Звітний час | |------------------------------------------------------------------+------+-------------------| |Форми|Терито-|Галузі|Види |Форми|Органі- |Міністер-|Вищестоя-|КС |Вид |Час, |Число|ЕК за | |доку-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ві-|щої орга-| |інфор-|місяць| |ЄДРПОУ| |мента|СПАТО | КГНГ |мічної|ності|правової|домства, |нізації -| |мації | | | | | за | | |діяль-| за |форми |МДО, кон-|іденти- -| | | | | | | УКУД| | |ності | КФВ |господа-|церна, |фікацій- | | | | | | | | | | за | |рювання |асоціації|ний | | | | | | | | | |КВЕД | |за КОПФГ|за СПОДУ |код за | | | | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ | | | | | | |-----+-------+------+------+-----+--------+---------+---------+---+------+------+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | -----------------------------------------------------------------------------------------------
Організація, якій подається звіт Форма N 7-НКРЕ

НКРЕ України (поштова - місячна) Адреса 03680, м. Київ,

вул. Смоленська, 19 Затверджена Організація, яка звітує ___________ постановою НКРЕ ___________________________________ від 30.01.2002 N 103
Адреса ___________________________
Подається до НКРЕ і МП НКРЕ ліцензіатом, що

здійснює підприємницьку діяльність з

постачання електричної енергії за

регульованим або нерегульованим тарифом, 20

числа місяця, наступного після звітного

періоду
Звіт

про розрахунки за електричну енергію, закуплену

постачальниками на Оптовому ринку електричної енергії

в _______________ 20__ р.
------------------------------------------------------------------------- | Назва показників |Одиниця |Звітний|З початку| | |виміру |місяць |року | |-----------------------------------------+-----------+-------+---------| | А | Б | 1 | 2 | |-----------------------------------------+-----------+-------+---------| |Обсяг закупівлі електричної енергії |тис.кВт.год| | | |-----------------------------------------+-----------+-------+---------| |Оптова ринкова ціна електричної енергії |грн/кВт.год| | | |-----------------------------------------+-----------+-------+---------| |Вартість закупленої електричної енергії, |тис.грн. | | | |-----------------------------------------+-----------+-------+---------| | в т.ч. ПДВ | | | | |-----------------------------------------+-----------+-------+---------| | в т.ч. дотаційні сертифікати |тис.грн. | | | |-----------------------------------------+-----------+-------+---------| |Заборгованість на початок місяця |тис.грн. | | | |-----------------------------------------+-----------+-------+---------| |Оплата закупленої електричної енергії, |тис.грн. | | | |-----------------------------------------+-----------+-------+---------| | у тому числі: | | | | |-----------------------------------------+-----------+-------+---------| | коштами - всього |тис.грн. | | | |-----------------------------------------+-----------+-------+---------| | в т.ч.на спец. поточний рахунок |тис.грн. | | | |-----------------------------------------+-----------+-------+---------| | в т.ч.на додат. рахунок |тис.грн. | | | |-----------------------------------------+-----------+-------+---------| | взаємозаліками |тис.грн. | | | |-----------------------------------------+-----------+-------+---------| | переуступкою боргу |тис.грн. | | | |-----------------------------------------+-----------+-------+---------| | векселями |тис.грн. | | | |-----------------------------------------+-----------+-------+---------| | переказовими дорученнями |тис.грн. | | | |-----------------------------------------+-----------+-------+---------| | інше |тис.грн. | | | |-----------------------------------------+-----------+-------+---------| |Заборгованість на кінець місяця |тис.грн. | | | -------------------------------------------------------------------------
Примітки.
---------------------------------------------------------------- | А | Б | 1 | 2 | |------------------------------+---------------+-----+---------| |Обсяг поставленої споживачам | | | | |електричної енергії |тис. кВт х год | | | |------------------------------+---------------+-----+---------| |Реструктуризований борг |тис. грн. | | X | |------------------------------+---------------+-----+---------| |Доплата у поточному місяці за | | | | |звітний |тис. грн. | | X | |------------------------------+---------------+-----+---------| |Доплата у звітному місяці за | | | | |попередній |тис. грн. | | X. | ----------------------------------------------------------------
МП Керівник організації ______________ ______________

(прізвище) (підпис) Головний бухгалтер ______________ ______________

(прізвище) (підпис) "___"__________ 2001 р.
---------------------------------------------------------------- | А | Б | 1 | 2 | |------------------------------+---------------+-----+---------| |Обсяг поставленої споживачам | | | | |електричної енергії |тис. кВт х год | | | |------------------------------+---------------+-----+---------| |Реструктуризований борг |тис. грн. | | X | |------------------------------+---------------+-----+---------| |Доплата у поточному місяці за | | | | |звітний |тис. грн. | | X | |------------------------------+---------------+-----+---------| |Доплата у звітному місяці за | | | | |попередній |тис. грн. | | X. | ----------------------------------------------------------------
МП Керівник організації ______________ ______________

(прізвище) (підпис) Головний бухгалтер ______________ ______________

(прізвище) (підпис) "___"__________ 2001 р.
(прізвище виконавця і телефон)
( Форма із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1373
( v1373227-03 ) від 17.12.2003 )
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

30.01.2002 N 103

(в редакції постанови НКРЕ

11.04.2003 N 317

( v0317227-03 )

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення відомчої статистичної звітності
за формою N 8-НКРЕ "Звіт про обсяги субсидій, нарахованих

побутовим споживачам на оплату електричної енергії"

1. Загальні положення
1.1. Інструкція щодо заповнення відомчої статистичної
звітності за формою N 8-НКРЕ "Звіт про обсяги субсидій,
нарахованих побутовим споживачам на оплату електричної енергії"
(далі - Інструкція) розроблена для суб'єктів підприємницької
діяльності, що здійснюють діяльність з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом (далі - ліцензіат).
1.2. Інструкція визначає порядок заповнення форми відомчої
статистичної звітності та терміни подання її до Національної
комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ).
2. Порядок та термін надання інформації
2.1. Звітним періодом є півріччя та рік.
2.2. Звіт надається до 10 числа місяця, що йде через один
місяць після звітного періоду.
2.3. Форма має бути завізована територіальним представництвом
НКРЕ (далі - ТП НКРЕ). ТП НКРЕ перевіряє дані, аналізує
правильність заповнення та повноту даних, що надаються, сповіщає
ліцензіатів щодо виявлених недоліків та вимагає їх усунення,
використовує дані при проведенні перевірок ліцензованої
діяльності.
2.4. Форма направляється до НКРЕ поштою за адресою: 03680,
м. Київ, вул. Смоленська 19, та електронною поштою за адресою:
tkachenko@nerc.gov.ua
2.5. Звіт підписується керівником організації або його
заступником і скріплюється печаткою. У формі звіту наводяться
прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця
та номер контактного телефону.
2.6. У разі внесення змін до звіту після відправлення слід
терміново повідомити про це НКРЕ та надати виправлений звіт.
3. Пояснення щодо заповнення форми N 8-НКРЕ
3.1. Звітні дані надаються у тис. грн. з точністю до двох
знаків після коми та з урахуванням ПДВ.
3.2. Графа 1 "Нараховано субсидій на оплату спожитої
електричної енергії" заповнюється згідно з реєстром, який
надається ліцензіату щомісяця відділом субсидій, на кожну фізичну
особу, яка отримує субсидію на оплату спожитої електричної
енергії. Загальна сума наданої субсидії в реєстрі відображається
як сума нарахованих субсидій на оплату спожитої електричної
енергії.
3.3. У графі 2 "Компенсовано нарахованих субсидій на спожиту
електричну енергію" відображається сума, яка отримана від
фінансових органів (заліком або перерахована платіжним дорученням)
за надані субсидії фізичним особам на спожиту електричну енергію і
відображена у бухгалтерській звітності ліцензіата.
3.4. Графа 3 "Збитки від некомпенсованих субсидій на спожиту
електричну енергію" відображає різницю між нарахованими та
отриманими субсидіями (гр.1 - гр.2).
4. Заключні положення
НКРЕ може вносити зміни до Інструкції та форми звітності у
зв'язку із змінами законодавства України та нормативно-правових
актів з метою удосконалення статистичної звітності та поліпшення
роботи НКРЕ і ліцензіатів.
( Інструкція в редакції Постанови НКРЕ N 317 ( v0317227-03 ) від
11.04.2003 )
Начальник управління цінової
політики в електроенергетиці Р.Лагодюк

ВІДОМЧА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
----------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |---------------------------------------------------------------------------------| |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+------+---| |форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |прива-|КС | |доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|органі-|тиза- | | |мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|зації- |ції | | | за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|іденти-| | | | ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |фікаці-| | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |йний | | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|код за | | | | | | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | | |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+------+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | -----------------------------------------------------------------------------------
Кому подається Національна комісія Форма N 8-НКРЕ

регулювання (поштова - піврічна, річна)

електроенергетики

України Затверджена Адреса 03680, м. Київ, постановою НКРЕ

вул. Смоленська, 19 від 30.01.2002 N 103 Організація-складач ________________ (в редакції постанови НКРЕ
Код ліцензіата _____________________ від 11.04.2003 N 317

(присвоюється НКРЕ) ( v0317227-03 ) Адреса ____________________________
Форма власності ___________________ Подається до НКРЕ ліцензіатом, що здійснює Вид діяльності _____________________ підприємницьку діяльність з постачання Організаційно-правова форма електричної енергії за регульованим тарифом, господарювання _____________________ до 10 числа місяця, що йде через один місяць після звітного періоду, з візою ТП НКРЕ поштою та електронною поштою

Звіт

про обсяги субсидій, нарахованих побутовим

споживачам на оплату електричної енергії

за ____________________

(звітний період)

--------------------------------------------------------------------------------------- | Звітний період| Одиниця|Нараховано субсидій|Компенсовано |Збитки від | | | виміру |на оплату спожитої |нарахованих субсидій|некомпенсованих | | | |електричної енергії|на спожиту |субсидій на спожиту| | | | |електричну енергію |електричну енергію | |---------------+--------+-------------------+--------------------+-------------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |---------------+--------+-------------------+--------------------+-------------------| | |тис.грн.| | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
Керівник організації _____________ _________________

(прізвище) (підпис)
"___"____________ 200__ р.
______________________________
(прізвище виконавця і телефон) ______________________________
(прізвище контролюючого
виконавця ТП НКРЕ і телефон)
( Форма в редакції Постанови НКРЕ N 317 ( v0317227-03 ) від
11.04.2003 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

30.01.2002 N 103

(в редакції постанови НКРЕ

11.04.2003 N 317

( v0317227-03 )

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення відомчої статистичної звітності

за формою N 9-НКРЕ "Звіт про проведення розрахунків

за електроенергію побутовими споживачами"

1. Загальні положення
1.1. Інструкція щодо заповнення відомчої статистичної
звітності за формою N 9-НКРЕ "Звіт про проведення розрахунків за
електроенергію побутовими споживачами" (далі - Інструкція)
розроблена для суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють
діяльність з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом (далі - ліцензіат).
1.2. Інструкція визначає порядок заповнення форми відомчої
статистичної звітності та терміни подання її до Національної
комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ).
2. Порядок та терміни надання інформації
2.1. Звітним періодом є півріччя та рік.
2.2. Звіт надається до 10 числа місяця, що йде через один
місяць після звітного періоду.
2.3. Форма відомчої статистичної звітності N 9-НКРЕ має бути
завізована територіальним представництвом НКРЕ (далі - ТП НКРЕ).
ТП НКРЕ перевіряє дані, аналізує правильність заповнення та
повноту даних, що надаються, сповіщає ліцензіатів щодо виявлених
недоліків та вимагає їх усунення, використовує дані при проведенні
перевірок ліцензованої діяльності.
2.4. Форма відомчої статистичної звітності N 9-НКРЕ
направляється до НКРЕ поштою за адресою: 03680, м. Київ, вул.
Смоленська 19, та електронною поштою за адресою:
tkachenko@nerc.gov.ua
2.5. Звіт підписується керівником організації або його
заступником і скріплюється печаткою. У формі звіту наводяться
прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця
та номер контактного телефону.
2.6. У разі внесення змін до звіту після відправлення слід
терміново повідомити про це НКРЕ та надати виправлений звіт.
3. Пояснення щодо заповнення форми N 9-НКРЕ
3.1. У пункті 1 "Кількість побутових споживачів" наводиться
загальна кількість побутових споживачів, які уклали договір або
заяву-зобов'язання з ліцензіатом, на кінець звітного періоду.
3.2. У пункті 2 "Кількість електричної енергії, відпущеної
побутовим споживачам" відображається кількість електричної
енергії, нарахованої до сплати побутовим споживачам, з точністю до
двох знаків після коми.
3.3. У пункті 3 "Кількість електричної енергії, оплаченої
побутовими споживачами" наводиться інформація щодо кількості
електроенергії згідно з оплаченими побутовими споживачами
квитанціями, з точністю до двох знаків після коми.
3.4. Пункт 4 "Відсоток оплаченої електроенергії побутовими
споживачами" визначається як відсоткове співвідношення кількості
електричної енергії, оплаченої побутовими споживачами (п.3), до
кількості електричної енергії, відпущеної побутовим споживачам
(п.2), з точністю до одного знаку після коми.
3.5. До інформації щодо побутових споживачів, які мають
пільги в оплаті спожитої електроенергії згідно з чинним
законодавством України (пункти 5 - 8), не включаються дані щодо
побутових споживачів, яким встановлені пільги за спожиту
електричну енергію згідно з рішеннями місцевих органів влади.
3.6. Пункт 9 "Питома вага побутових споживачів, які мають
пільги в оплаті спожитої електроенергії згідно з чинним
законодавством України, у загальній кількості побутових
споживачів" визначається як відсоткове співвідношення величини,
наведеної в пункті 5, до величини, наведеної в пункті 1, з
точністю до одного знаку після коми.
3.7. Пункт 10 "Питома вага електричної енергії, відпущеної
побутовим споживачам, які мають пільги в оплаті спожитої
електроенергії згідно з чинним законодавством України, у загальній
кількості електроенергії, відпущеної побутовим споживачам"
визначається як відсоткове співвідношення величини, наведеної в
пункті 6, до величини, наведеної в пункті 2, з точністю до одного
знаку після коми.
3.8. Пункт 11 "Середнє споживання на одного побутового
споживача" визначається як відсоткове співвідношення величини,
наведеної в пункті 2, до величини, наведеної в пункті 1, помножене
на 1000, з точністю до одного знаку після коми.
4. Заключні положення
НКРЕ може вносити зміни до Інструкції та форми звітності в
зв'язку із змінами законодавства України та нормативно-правових
актів з метою удосконалення статистичної звітності та поліпшення
роботи НКРЕ і ліцензіатів.
( Інструкція в редакції Постанови НКРЕ N 317 ( v0317227-03 ) від
11.04.2003 )
Начальник управління цінової
політики в електроенергетиці Р.Лагодюк

ВІДОМЧА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
----------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |---------------------------------------------------------------------------------| |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+------+---| |форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |прива-|КС | |доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|органі-|тиза- | | |мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|зації- |ції | | | за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|іденти-| | | | ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |фікаці-| | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |йний | | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|код за | | | | | | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | | |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+------+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | -----------------------------------------------------------------------------------
Кому подається Національна комісія Форма N 9-НКРЕ

регулювання (поштова - піврічна, річна)

електроенергетики

України Затверджена Адреса 03680, м. Київ, постановою НКРЕ

вул. Смоленська, 19 від 30.01.2002 N 103 Організація-складач ________________ (в редакції постанови НКРЕ
Код ліцензіата _____________________ від 11.04.2003 N 317)

(присвоюється НКРЕ) ( v0317227-03 )
Адреса ____________________________ Подається до НКРЕ ліцензіатом, що здійснює Форма власності ___________________ підприємницьку діяльність з постачання Вид діяльності _____________________ електричної енергії за регульованим Організаційно-правова форма тарифом, до 10 числа місяця, що йде через господарювання _____________________ місяць після звітного періоду, з візою ТП НКРЕ поштою та електронною поштою

Звіт

про проведення розрахунків за електроенергію

побутовими споживачами за ____________________

(звітний період)

------------------------------------------------------------------------ | Показники |Одиниця виміру| Звітні дані | |----------------------------------------+--------------+--------------| | 1. Кількість побутових споживачів | абонент | | |----------------------------------------+--------------+--------------| | 2. Кількість електричної енергії, | | | | відпущеної побутовим споживачам | тис. кВтг | | |----------------------------------------+--------------+--------------| | 3. Кількість електричної енергії, | | | | оплаченої побутовими споживачами | тис. кВтг | | |----------------------------------------+--------------+--------------| | 4. Відсоток оплаченої електроенергії | | |
| побутовими споживачами | відсоток | | |----------------------------------------+--------------+--------------| | Інформація щодо побутових споживачів, | | | | які мають пільги в оплаті спожитої | | | | енергії згідно з чинним законодавством | | | | України: | | | |----------------------------------------+--------------+--------------| | 5. Кількість пільгових побутових | | | | споживачів - всього | абонент | | |----------------------------------------+--------------+--------------| | 6. Кількість відпущеної електроенергії | тис. кВтг | | |----------------------------------------+--------------+--------------| | 7. Кількість оплаченої електричної | | | | енергії | тис. кВтг | | |----------------------------------------+--------------+--------------| | 8. Відсоток оплаченої електроенергії | відсоток | | |----------------------------------------+--------------+--------------| | 9. Питома вага побутових споживачів, | | | | які мають пільги в оплаті спожитої | | | | енергії згідно з чинним | | | | законодавством України, у загальній | | | | кількості побутових споживачів | відсоток | | |----------------------------------------+--------------+--------------| |10. Питома вага електричної енергії, | | | | відпущеної побутовим споживачам, які| | | | мають пільги в оплаті спожитої | | | | електроенергії згідно з чинним | | | | законодавством України, у загальній | | | | кількості електроенергії, відпущеної| | | | побутовим споживачам | відсоток | | |----------------------------------------+--------------+--------------| |11. Середнє споживання на одного | | | | побутового споживача | кВтг | | ------------------------------------------------------------------------
Керівник організації _____________ _________________ (прізвище) (підпис)
"___"____________ 200__ р.
______________________________
(прізвище виконавця і телефон)
______________________________
(прізвище контролюючого
виконавця ТП НКРЕ і телефон)
( Форма в редакції Постанови НКРЕ N 317 ( v0317227-03 ) від
11.04.2003 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

30.01.2002 N 103

(в редакції постанови НКРЕ

11.04.2003 N 317

( v0317227-03 )

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення відомчої статистичної звітності

за формою N 10-НКРЕ "Звіт про проведення розрахунків
за електроенергію побутовими споживачами, які мають пільги

в оплаті спожитої електричної енергії згідно

з чинним законодавством України"

1. Загальні положення
1.1. Інструкція щодо заповнення відомчої статистичної
звітності за формою N 10-НКРЕ "Звіт про проведення розрахунків за
електроенергію побутовими споживачами, які мають пільги в оплаті
спожитої електричної енергії згідно з чинним законодавством
України" (далі - Інструкція) розроблена для суб'єктів
підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом (далі - ліцензіат).
1.2. Інструкція визначає порядок заповнення форми відомчої
статистичної звітності та терміни подання її до Національної
комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ).
2. Порядок та термін надання інформації
2.1. Звітним періодом є півріччя та рік.
2.2. Звіт надається до 10 числа місяця, що йде через один
місяць після звітного періоду.
2.3. Форма відомчої статистичної звітності N 10-НКРЕ має бути
завізована територіальним представництвом НКРЕ (далі - ТП НКРЕ).
ТП НКРЕ перевіряє дані, аналізує правильність заповнення та
повноту даних, що надаються, сповіщає ліцензіатів щодо виявлених
недоліків та вимагає їх усунення, використовує дані при проведенні
перевірок ліцензованої діяльності.
2.4. Форма відомчої статистичної звітності N 10-НКРЕ
направляється до НКРЕ поштою за адресою: 03680, м. Київ, вул.
Смоленська 19, та електронною поштою за адресою:
tkachenko@nerc.gov.ua.
2.5. Звіт підписується керівником організації або його
заступником і скріплюється печаткою. У формі звіту наводяться
прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця
та номер контактного телефону.
2.6. У разі внесення змін до звіту після відправлення слід
терміново повідомити про це НКРЕ та надати виправлений звіт.
3. Пояснення щодо заповнення форми N 10-НКРЕ
3.1. Інформація надається по кожній категорії споживачів,
яким надано пільги в оплаті спожитої електричної енергії згідно з
чинним законодавством України.
3.2. До форми не включаються звітні дані щодо побутових
споживачів, яким встановлені пільги згідно з рішеннями місцевих
органів влади.
3.3. У гр. 1, 2, 3, 4, 5 "Кількість споживачів" наводиться
кількість побутових споживачів, які уклали договір або
заяву-зобов'язання з ліцензіатом і мають пільги згідно з чинним
законодавством України. Відображається кількість пільгових
побутових споживачів на кінець звітного періоду (одиниця виміру -
абонент).
3.4. У гр. 6 "Кількість відпущеної електроенергії"
зазначається кількість електричної енергії, нарахованої до сплати
побутовим споживачам, які мають пільги в оплаті спожитої
електроенергії згідно з чинним законодавством України, по кожній з
категорій (одиниця виміру - тис. кВт x год, з точністю до двох
знаків після коми).
3.5. У гр. 7 "Вартість відпущеної електроенергії" наводиться
сума коштів, на яку відпущено електричної енергії по кожній
категорії побутових споживачів, які мають пільги в оплаті спожитої
електроенергії згідно з чинним законодавством України (одиниця
виміру - тис. грн. з точністю до двох знаків після коми, без ПДВ).
3.6. У пункті 1 "Ветерани війни" - підсумок по пунктах - 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 не підраховується, а наводиться звітність по
кожній категорії окремо.
3.7. Підсумок по пункту 1.5 не підраховується, а наводиться
звітність по кожній категорії побутових споживачів окремо.
3.8. У пункті 4 - підсумок не підраховується, а наводиться
звітність по кожній категорії окремо.
3.9. У пункті 12 - підсумок не підраховується, а наводиться
звітність по кожній категорії окремо.
3.10. Пункт 17 "Всього" - дорівнює сумі величин пунктів 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12.1, 12.2, 13, 14, 15, 16.
4. Зв'язок з іншими формами
Пункт 17 "Всього" гр.1 форми N 10-НКРЕ відповідає пункту 5
форми N 9-НКРЕ. Пункт 17 "Всього" гр.6 форми N 10-НКРЕ відповідає пункту 6
форми N 9-НКРЕ.
5. Заключні положення
НКРЕ може вносити зміни до Інструкції та форми звітності в
зв'язку із змінами законодавства України та нормативно-правових
актів з метою удосконалення статистичної звітності та поліпшення
роботи НКРЕ і ліцензіатів.
( Інструкція в редакції Постанови НКРЕ N 317 ( v0317227-03 ) від
11.04.2003 )
Начальник управління цінової
політики в електроенергетиці Р.Лагодюк

ВІДОМЧА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
----------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |---------------------------------------------------------------------------------| |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+------+---| |форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |прива-|КС | |доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|органі-|тиза- | | |мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|зації- |ції | | | за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|іденти-| | | | ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |фікаці-| | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |йний | | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|код за | | | | | | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | | |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+------+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | -----------------------------------------------------------------------------------
Кому подається Національна комісія Форма N 10-НКРЕ

регулювання (поштова - піврічна, річна)

електроенергетики

України Затверджена Адреса 03680, м. Київ, постановою НКРЕ

вул. Смоленська, 19 від 30.01.2002 N 103 Організація-складач ________________ (в редакції постанови НКРЕ
Код ліцензіата _____________________ від 11.04.2003 N 317

(присвоюється НКРЕ) ( v0317227-03 )
Адреса ____________________________ Подається до НКРЕ ліцензіатом, що здійснює Форма власності ___________________ підприємницьку діяльність з постачання Вид діяльності _____________________ електричної енергії за регульованим Організаційно-правова форма тарифом, до 10 числа місяця, що йде через господарювання _____________________ один місяць після звітного періоду, з візою ТП НКРЕ поштою та електронною поштою

Звіт

про проведення розрахунків за електроенергію побутовими

споживачам, які мають пільги в оплаті спожитої

електричної енергії згідно з чинним

законодавством України,

за ___________________

(звітний період)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Групи споживачів | Кількість споживачів |Кількість |Вартість | | |---------------------------------------------------|відпущеної |відпущеної| | |Всього|міське |міське |сільське |сільське |електро- |електро- | | | |населення|населення з |населення|населення з|енергії, |енергії, | | | | |ел. плитами | |ел. плитами|тис.кВт.год |тис.грн. | | | | |та електро- | |та електро-| | | | | | |опалюв. | |опалюв. | | | | | | |установками | |установками| | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| | 1. Ветерани війни: | х | х | х | х | х | х | х | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| | 1.1. Учасники бойових дій | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| | 1.2. Особи, які належать до | | | | | | | | | категорії інвалідів війни | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| | 1.3. Особи, які належать | | | | | | | | | до категорії учасників війни | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| | 1.4. Особи, на яких поширюєть- | | | | | | | | | ся дія Закону України "Про | | | | | | | | | статус ветеранів війни, | | | | | | | | | гарантії їх соціального | | | | | | | | | захисту" | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| | 1.5. Особи, які мають особливі | х | х | х | х | х | х | х | | заслуги перед Батьківщиною: | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| | 1.5.1. Герої Радянського Союзу | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| | 1.5.2. Повні кавалери ордена | | | | | | | | | Слави | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| | 1.5.3. Особи, нагороджені | | | | | | | | | чотирма і більше медалями | | | | | | | | | "За відвагу" | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| | 1.5.4. Герої соціалістичної | | | | | | | | | Праці, удостоєні звання за | | | | | | | | | працю в період ВВВ | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| | 2. Військовослужбовці та члени їх | | | | | | | | | сімей, які перебувають на їх | | | | | | | | | утриманні, батьки та члени сімей | | | | | | | | | військовослужбовців, які загинули,| | | | | | | | | померли, пропали безвісти або | | | | | | | | | стали інвалідами при проходженні | | | | | | | | | військової служби | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| | 3. Ветерани військової служби і | | | | | | | | | члени їх сімей, що спільно | | | | | | | | | проживають з ними | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| | 4. Особи, які мають особливі | х | х | х | х | х | х | х | | трудові заслуги перед Батьківщиною| | | | | | | | | і члени їх сімей, що спільно | | | | | | | | | проживають з ними: | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| | 4.1. Повні кавалери ордена | | | | | | | | | трудової слави | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| | 4.2. Герої Соціалістичної Праці| | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| | 5. Військовослужбовці служби | | | | | | | | | безпеки | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| | 6. Працівники міліції та члени їх | | | | | | | | | сімей, які користуються 50-проце- | | | | | | | | | нтною знижкою при оплаті | | | | | | | | | комунальних послуг | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| | 7. Працівники міліції, які живуть | | | | | | | | | і працюють в сільській місцевості | | | | | | | | | та селищах міського типу, та члени| | | | | | | | | сімей, які проживають з ними | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| | 8. Слідчі прокуратури та члени їх | | | | | | | | | сімей, що спільно проживають з | | | | | | | | | ними | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| | 9. Судді та члени їх сімей, що | | | | | | | | | спільно проживають з ними | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| |10. Особовий склад державної | | | | | | | | |пожежної охорони та члени їх сімей | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| |11. Спеціалісти із захисту рослин, | | | | | | | | |які проживають і працюють за | | | | | | | | |спеціальністю у сільській | | | | | | | | |місцевості, селищах міського типу, | | | | | | | | |та пенсіонери, які працювали у | | | | | | | | |сфері захисту рослин у сільській | | | | | | | | |місцевости і проживають там | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| |12. Особи, які постраждали | х | х | х | х | х | х | х | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | |катастрофи: | | | | | | | | | 12.1. Категорія I | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| | 12.2. Категорія II | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| |13. Реабілітовані особи, що | | | | | | | | |внаслідок репресій стали | | | | | | | | |інвалідами або є пенсіонерами | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| |14. Громадяни, які проживають і | | | | | | | | |працюють (навчаються) на території | | | | | | | | |населеного пункту, якому надано | | | | | | | | |статус гірського | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| |15. Педагогічні працівники, які | | | | | | | | |працюють в сільській місцевості та | | | | | | | | |селищах міського типу, а також | | | | | | | | |пенсіонери, які працювали | | | | | | | | |педагогічними працівниками в цих | | | | | | | | |населених пунктах і проживають в | | | | | | | | |них | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| |16. Медичні та фармацевтичні | | | | | | | | |працівники, які проживають в | | | | | | | | |сільській місцевості | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| |17. ВСЬОГО: | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Довідково ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |1. Працівники агропромислового | | | | | | | | |комплексу, які проживають в містах | | | | | | | | |та в селищах міського типу | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| |2. Населення, що проживає в | | | | | | | | |30-км зоні АЕС - всього, | | | | | | | | |-----------------------------------+------+---------+------------+---------+-----------+------------+----------| |у тому числі, яке користується | | | | | | | | |лише знижкою до тарифу | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник організації _____________ _________________ (прізвище) (підпис)
"___"____________ 200__ р.
______________________________
(прізвище виконавця і телефон)
______________________________
(прізвище контролюючого
виконавця ТП НКРЕ і телефон)
( Форма в редакції Постанови НКРЕ N 317 ( v0317227-03 ) від
11.04.2003 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

30.01.2002 N 103

(в редакції постанови НКРЕ

11.04.2003 N 317

( v0317227-03 )
ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення відомчої статистичної звітності

за формою N 11-НКРЕ "Звіт про збитки від постачання

електричної енергії побутовим споживачам, які мають

пільги в оплаті спожитої електричної енергії згідно

з чинним законодавством України"

1. Загальні положення
1.1. Інструкція щодо заповнення відомчої статистичної
звітності за формою N 11-НКРЕ "Звіт про збитки від постачання
електричної енергії побутовим споживачам, які мають пільги в
оплаті спожитої електричної енергії згідно з чинним законодавством
України" (далі - Інструкція) розроблена для суб'єктів
підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом (далі - ліцензіат).
1.2. Інструкція визначає порядок заповнення форми відомчої
статистичної звітності та терміни подання її до Національної
комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ).
2. Порядок та термін надання інформації
2.1. Звітним періодом є півріччя та рік.
2.2. Звіт надається до 10 числа місяця, що йде через один
місяць після звітного періоду.
2.3. Форма відомчої статистичної звітності N 11-НКРЕ має бути
завізована територіальним представництвом НКРЕ (далі - ТП НКРЕ).
ТП НКРЕ перевіряє дані, аналізує правильність заповнення та
повноту даних, що надаються, сповіщає ліцензіатів щодо виявлених
недоліків та вимагає їх усунення, використовує надану інформацію
при проведенні перевірок ліцензованої діяльності.
2.4. Форма відомчої статистичної звітності N 11-НКРЕ
направляється до НКРЕ поштою за адресою: 03680, м. Київ, вул.
Смоленська 19, та електронною поштою за адресою:
tkachenko@nerc.gov.ua.
2.5. Звіт підписується керівником організації або його
заступником і скріплюється печаткою. У формі звіту наводяться
прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця
та номер контактного телефону.
2.6. У разі внесення змін до звіту після відправлення слід
терміново повідомити про це НКРЕ та надати виправлений звіт.
3. Пояснення щодо заповнення форми N 11-НКРЕ
3.1. До форми не включаються звітні дані щодо побутових
споживачів, яким встановлені пільги згідно з рішеннями місцевих
органів влади.
3.2. Звітні дані наводяться у тис. грн. з точністю до двох
знаків після коми та з урахуванням ПДВ.
3.3. У гр. 1, 2, 3 "Збитки на початок звітного періоду"
відображаються збитки ліцензіата на початок звітного періоду від
здійснення постачання електричної енергії побутовим споживачам,
які мають пільги в оплаті спожитої електроенергії згідно з чинним
законодавством України.
3.4. У гр. 4, 5, 6 "Нараховано за звітний період"
відображається різниця між обсягом реалізації, розрахованим
ліцензіатом з урахуванням тарифу для побутових споживачів,
затвердженого постановою НКРЕ, та обсягом реалізації, розрахованим
з урахуванням пільг, якими користуються побутові споживачі в
оплаті спожитої електричної енергії згідно з чинним законодавством
України.
3.5. У гр. 7, 8, 9 "Отримано у звітному періоді на покриття
збитків" відображається сума коштів згідно з бухгалтерською
звітністю, яка отримана ліцензіатом від фінансових органів
(заліком або перерахована платіжним дорученням) на покриття
збитків від здійснення постачання електроенергії побутовим
споживачам, що мають пільги в оплаті спожитої електроенергії
згідно з чинним законодавством України.
3.6. У гр. 10, 11, 12 "Збитки на кінець звітного періоду"
відображається різниця між сумою граф (1+4) та величиною 7; (2+5)
та величиною 8; (3+6) та величиною 9.
3.7. У пункті 1 "Ветерани війни" - підсумок по пунктах - 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 не підраховується, а наводиться звітність по
кожній категорії окремо.
3.8. Підсумок по пункту 1.5 не підраховується, а наводиться
звітність по кожній категорії побутових споживачів окремо.
3.9. У пункті 4 підсумок не підраховується, а наводиться
звітність по кожній категорії окремо.
3.10. У пункті 12 підсумок не підраховується, а наводиться
звітність по кожній категорії окремо.
3.11. Пункт 17 "Всього" становить суму величин пунктів 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12.1, 12.2, 13, 14, 15, 16.
4. Заключні положення НКРЕ може вносити зміни до Інструкції
та форми звітності в зв'язку із змінами законодавства України та
нормативно-правових актів з метою удосконалення статистичної
звітності та поліпшення роботи НКРЕ і ліцензіатів.
( Інструкція в редакції Постанови НКРЕ N 317 ( v0317227-03 ) від
11.04.2003 )
Начальник управління цінової
політики в електроенергетиці Р.Лагодюк

ВІДОМЧА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
----------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |---------------------------------------------------------------------------------| |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+------+---| |форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |прива-|КС | |доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|органі-|тиза- | | |мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|зації- |ції | | | за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|іденти-| | | | ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |фікаці-| | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |йний | | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|код за | | | | | | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | | |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+------+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | -----------------------------------------------------------------------------------
Кому подається Національна комісія Форма N 11-НКРЕ

регулювання (поштова - піврічна, річна)

електроенергетики

України Затверджена Адреса 03680, м. Київ, постановою НКРЕ

вул. Смоленська, 19 від 30.01.2002 N 103 Організація-складач ________________ (в редакції постанови НКРЕ
Код ліцензіата _____________________ від 11.04.2003 N 317

(присвоюється НКРЕ) ( v0317227-03 )
Адреса ____________________________ Подається до НКРЕ ліцензіатом, що здійснює Форма власності ___________________ підприємницьку діяльність з постачання Вид діяльності _____________________ електричної енергії за регульованим Організаційно-правова форма тарифом, до 10 числа місяця, що йде через господарювання _____________________ один після звітного періоду, з візою ТП НКРЕ поштою та електронною поштою

Звіт

про збитки від постачання електричної енергії побутовим

споживачам, які мають пільги в оплаті спожитої

електричної енергії згідно з чинним

законодавством України,

за _____________________

(звітний період)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Категорії споживачів | Збитки на початок | Звітний період | Збитки на кінець | | | звітного періоду, |------------------------------------------| звітного періоду | | | тис. грн |Нараховано за звітний|Отримано у звітному | | | | | період |періоді на покриття | | | | | | збитків | | | |--------------------+---------------------+--------------------+--------------------| | |всього|держ. |місц. |всього|держ. |місц. |всього|держ. |місц. |всього|держ. |місц. | | | |бюджет|бюджет| |бюджет|бюджет | |бюджет|бюджет| |бюджет|бюджет| |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| | 1. Ветерани війни: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| | 1.1. Учасники бойових дій | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| | 1.2. Особи, які належать до | | | | | | | | | | | | | | категорії інвалідів війни | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| | 1.3. Особи, які належать | | | | | | | | | | | | | | до категорії учасників війни | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| | 1.4. Особи, на яких поширюєть- | | | | | | | | | | | | | | ся дія Закону України "Про | | | | | | | | | | | | | | статус ветеранів війни, | | | | | | | | | | | | | | гарантії їх соціального | | | | | | | | | | | | | | захисту" | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| | 1.5. Особи, які мають особливі | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | заслуги перед Батьківщиною: | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| | 1.5.1. Герої Радянського Союзу | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| | 1.5.2. Повні кавалери ордена | | | | | | | | | | | | | | Слави | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| | 1.5.3. Особи, нагороджені | | | | | | | | | | | | | | чотирма і більше медалями | | | | | | | | | | | | | | "За відвагу" | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| | 1.5.4. Герої соціалістичної | | | | | | | | | | | | | | Праці, удостоєні звання за | | | | | | | | | | | | | | працю в період ВВВ | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| | 2. Військовослужбовці та члени їх | | | | | | | | | | | | | | сімей, які перебувають на їх | | | | | | | | | | | | | | утриманні, батьки та члени сімей | | | | | | | | | | | | | | військовослужбовців, які загинули,| | | | | | | | | | | | | | померли, пропали безвісти або | | | | | | | | | | | | | | стали інвалідами при проходженні | | | | | | | | | | | | | | військової служби | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| | 3. Ветерани військової служби і | | | | | | | | | | | | | | члени їх сімей, що спільно | | | | | | | | | | | | | | проживають з ними | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| | 4. Особи, які мають особливі | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | трудові заслуги перед Батьківщиною| | | | | | | | | | | | | | і члени їх сімей, що спільно | | | | | | | | | | | | | | проживають з ними: | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| | 4.1. Повні кавалери ордена | | | | | | | | | | | | | | Трудової Слави | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| | 4.2. Герої Соціалістичної Праці| | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| | 5. Військовослужбовці служби | | | | | | | | | | | | | | безпеки | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| | 6. Працівники міліції та члени їх | | | | | | | | | | | | | | сімей, які користуються 50-проце- | | | | | | | | | | | | | | нтною знижкою при оплаті | | | | | | | | | | | | | | комунальних послуг | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| | 7. Працівники міліції, які живуть | | | | | | | | | | | | | | і працюють в сільській місцевості | | | | | | | | | | | | | | та селищах міського типу, та члени| | | | | | | | | | | | | | сімей, які проживають з ними | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| | 8. Слідчі прокуратури та члени їх | | | | | | | | | | | | | | сімей, що спільно проживають з | | | | | | | | | | | | | | ними | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| | 9. Судді та члени їх сімей, що | | | | | | | | | | | | | | спільно проживають з ними | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| |10. Особовий склад державної | | | | | | | | | | | | | |пожежної охорони та члени їх сімей | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| |11. Спеціалісти із захисту рослин, | | | | | | | | | | | | | |які проживають і працюють за | | | | | | | | | | | | | |спеціальністю у сільській | | | | | | | | | | | | | |місцевості, селищах міського типу, | | | | | | | | | | | | | |та пенсіонери, які працювали у | | | | | | | | | | | | | |сфері захисту рослин у сільскій | | | | | | | | | | | | | |місцевости і проживають там | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| |12. Особи, які постраждали | | | | | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | | | | | | |катастрофи: | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| | 12.1. Категорія I | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| | 12.2. Категорія II | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| |13. Реабілітовані особи, що | | | | | | | | | | | | | |внаслідок репресій стали | | | | | | | | | | | | | |інвалідами або є пенсіонерами | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| |14. Громадяни, які проживають і | | | | | | | | | | | | | |працюють (навчаються) на території | | | | | | | | | | | | | |населеного пункту, якому надано | | | | | | | | | | | | | |статус гірського | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| |15. Педагогічні працівники, які | | | | | | | | | | | | | |працюють в сільській місцевості та | | | | | | | | | | | | | |селищах міського типу, а також | | | | | | | | | | | | | |пенсіонери, які працювали | | | | | | | | | | | | | |педагогічними працівниками в цих | | | | | | | | | | | | | |населених пунктах і проживають в | | | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| |16. Медичні та фармацевтичні | | | | | | | | | | | | | |працівники, які проживають в | | | | | | | | | | | | | |сільській місцевості | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------| |17. ВСЬОГО: | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник організації _____________ _________________ (прізвище) (підпис)
"___"____________ 200__ р.
______________________________
(прізвище виконавця і телефон)
______________________________
(прізвище контролюючого
виконавця ТП НКРЕ і телефон)
( Форма в редакції Постанови НКРЕ N 317 ( v0317227-03 ) від
11.04.2003 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

від 30.01.2002 N 103
ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми відомчої статистичної звітності

N 1-НКРЕ-газ "Звіт про обсяги постачання природного газу
постачальниками природного газу за нерегульованим тарифом

споживачам"
1. Загальні положення Ця інструкція розроблена для суб'єктів підприємницької
діяльності, які отримали ліцензію на здійснення підприємницької
діяльності з транспортування природного газу магістральними
трубопроводами, незалежно від форм власності та підпорядкування.
Вона визначає порядок заповнення форми відомчої статистичної
звітності та термін подання її до Національної комісії регулювання
електроенергетики України (далі - НКРЕ). Надання до НКРЕ відомчої
статистичної звітності здійснюється з метою перевірки та аналізу
ліцензованої діяльності в ринкових умовах, а також виявлення
порушень ліцензованої діяльності та їх усунення.
2. Інструкція розроблена відповідно до: Законів України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про
підприємництво" ( 698-12 ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ),
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ); Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 ( 335/98 )
"Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
України" (із змінами та доповненнями); Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності
(ліцензійні умови) з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами ( z0668-99 ); Інших нормативних актів, якими регулюється ліцензована
діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з транспортування
природного газу магістральними трубопроводами.
3. Порядок та термін надання інформації 3.1. Форму відомчої статистичної звітності N 1-НКРЕ-газ
подають ліцензіати, які здійснюють підприємницьку діяльність з
транспортування природного газу магістральними трубопроводами,
щомісячно (до 20 числа місяця, наступного після звітного періоду)
на паперових носіях та в електронному вигляді у відповідне
територіальне представництво НКРЕ за місцем розташування
ліцензіата та до відділу територіальних представництв та
ліцензійного контролю НКРЕ (адреса електронної пошти -
f1gaz@nerc.gov.ua). Ліцензіат не має права вносити зміни до зразка форми. 3.2. Звітним періодом є календарний місяць. 3.3. Всі дані відомчої статистичної звітності мають
грунтуватися на достовірних даних первинного обліку, що забезпечує
можливість порівняння і контролю даних. Звіт підписується
керівником організації, головним бухгалтером та завіряється
печаткою. У формі звіту вказується контактний телефон, прізвище та
ініціали виконавця, який його складає. 3.4. Всі дані звіту мають бути наведені в тих одиницях
виміру, які вказані в затвердженій формі звітності. 3.5. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному
місяці суб'єкт підприємницької діяльності надає відомчу
статистичну звітність на бланках звітності, при цьому робить
прочерки у звітному місяці, а дані з початку року переносить зі
звіту попереднього місяця. 3.5. Територіальне представництво НКРЕ слідкує за наданням
форм у встановлені терміни, перевіряє дані, аналізує правильність
заповнення та повноту даних, що надаються, сповіщає ліцензіатів
щодо виявлених недоліків та вимагає їх усунення і використовує при
проведенні перевірок ліцензованої діяльності ліцензіатів.
4. Пояснення щодо заповнення форми N 1-НКРЕ-газ 4.1. У графі "Назва підприємства-постачальника природного
газу за нерегульованим тарифом" - зазначаються газопостачальні
організації, які здійснюють постачання природного газу за
нерегульованим тарифом безпосередньо споживачам на підставі
укладених договорів у поточному році. 4.2. У графі "ідентифікаційний код за ЄДРПОУ" -
ідентифікаційний код підприємства-постачальника природного газу,
що здійснює підприємницьку діяльність з постачання природного газу
за нерегульованим тарифом, в Єдиному державному реєстрі
підприємств та організацій України. 4.3. У графах 3-14 "Фактично поставлено природного газу" -
наводиться обсяг природного газу, який фактично поставлено
підприємством-постачальником за кожний місяць протягом звітного
року. 4.4. У графі 15 "З початку року" наводиться сумарний обсяг
природного газу, поставленого підприємством - постачальником за
весь період з початку календарного року до кінця звітного місяця. 4.5. У рядку "Всього" вказується підсумок обсягів фактично
поставленого природного газу помісячно та з початку року всіма
підприємствами - постачальниками природного газу за нерегульованим
тарифом.
5. Порядок виправлення звітних даних 5.1. Якщо у звітах поточного року при перевірках та в інших
випадках виявлена недостовірність звітних даних, то їх виправлення
робиться у звітах за той період (місяць), в якому були допущені
помилки, а також у наростаючих підсумкових даних цього звіту (з
початку року) і усіх наступних звітах. Усі розбіжності та
виправлення мають бути відображені у примітках до звіту.
6. Заключні положення НКРЕ може вносити зміни до Інструкції у зв'язку із змінами
законодавства України з метою удосконалення статистичної звітності
та поліпшення роботи НКРЕ і ліцензіатів.
Начальник відділу територіальних
представництв та ліцензійного
контролю К.Красюк

------------------------------------------------------------------ | Спеціалізовані коди | |----------------------------------------------------------------| |Код макета | Код ліцензіата | Звітність за:| Код за ЄДРПОУ| |-------------+------------------+----------------+--------------| ------------------------------------------------------------------
ВІДОМЧА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
----------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |---------------------------------------------------------------------------------| |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+------+---| |Форми|Організа-|терито-|галузі|Виду |Форми|Органі- |Міністер-|Вищої |прива-|КС | |доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|органі-|тиза- | | |мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|зації- |ції | | | за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|іденти-| | | | ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |фікаці-| | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |йний | | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|код за | | | | | | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | | |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+------+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | -----------------------------------------------------------------------------------
Організація, якій подається Форма N 1-НКРЕ-газ
звіт ___________________________ (надається щомісячно в
Адреса: _________________________ електронному вигляді та

поштою Організація-складач:
Адреса: _________________________ Затверджена

постановою НКРЕ

від 30.01.2002 N 103
Подається до НКРЕ та відповідному

територіальному представництву НКРЕ

ліцензіатом, який здійснює підприємницьку

діяльність з транспортування природного

газу магістральними трубопроводами, до 20

числа, наступного після звітного місяця,

(адреса електронної пошти -

f1gaz@nerc.gov.ua ).
Звіт

про обсяги постачання природного газу постачальниками

природного газу за нерегульованим тарифом споживачам

за _________________ місяць 200_ р.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Назва підприємства-|Ідентифіка-| Фактично поставлено природного газу, тис. куб. м. | |постачальника |ційний код |-----------------------------------------------------------------------| |природного газу за |за ЄДРПОУ |сі- |лютий|бере-|кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|вере-|жов-|лис- |гру-| З | |нерегульованим | |чень| |зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|топад|день|початку| |тарифом | | | | | | | | | | | | | |року | |-------------------+-----------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |-------------------+-----------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+-------| |-------------------+-----------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+-------| |-------------------+-----------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+-------| |-------------------+-----------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+-------| |Всього | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ______________ (ПІБ)

(підпис)
Гол. бухгалтер ______________ (ПІБ)

(підпис)

МП
Виконавець,
телефон
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

30.01.2002 N 103

(в редакції постанови НКРЕ

11.04.2003 N 317

( v0317227-03 )
ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення відомчої статистичної звітності

за формою N 2-НКРЕ-газ "Звіт про розрахунки ліцензіата

з власниками природного газу та споживачів з ліцензіатом

за спожитий природний газ"

1. Загальні положення
1.1. Інструкція щодо заповнення відомчої статистичної
звітності за формою N 2-НКРЕ-газ "Звіт про розрахунки ліцензіата з
власниками природного газу та споживачів з ліцензіатом за спожитий
природний газ" (далі - Інструкція) розроблена для суб'єктів
підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на постачання
природного газу за нерегульованим тарифом, незалежно від форм
власності та підпорядкування (далі - ліцензіат).
1.2. Інструкція визначає порядок заповнення форми відомчої
статистичної звітності та терміни подання її до Національної
комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ). Надання до НКРЕ відомчої статистичної звітності здійснюється
з метою перевірки та аналізу ліцензованої діяльності в ринкових
умовах, а також виявлення порушень ліцензованої діяльності та їх
усунення.
1.3. Інструкція розроблена відповідно до: Законів України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про
підприємництво" ( 698-12 ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ),
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ); Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 ( 335/98 )
"Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
України" (із змінами та доповненнями); Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання природного газу за нерегульованим тарифом ( z0609-99 ); інших нормативних актів, якими регулюється ліцензована
діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з постачання
природного газу за нерегульованим тарифом.
2. Порядок та термін надання інформації
2.1. Форму відомчої статистичної звітності N 2-НКРЕ-газ
подають ліцензіати, які здійснюють підприємницьку діяльність з
постачання природного газу за нерегульованим тарифом, щомісячно до
20 числа місяця, наступного після звітного періоду, на паперових
носіях та в електронному вигляді у відповідне територіальне
представництво НКРЕ (далі - ТП НКРЕ) за місцем розташування
ліцензіата і до управління ліцензійного контролю та територіальних
представництв НКРЕ (адреса електронної пошти - f2gaz@nerc.gov.ua). Ліцензіат не має права вносити зміни до зразка форми.
2.2. Звітним періодом є календарний місяць.
2.3. Всі дані відомчої статистичної звітності мають
грунтуватися на достовірних даних бухгалтерського обліку, що
забезпечує можливість порівняння і контролю даних. Звіт
підписується керівником організації, головним бухгалтером та
завіряється печаткою. У формі звіту вказується контактний телефон,
прізвище та ініціали виконавця, який його складає.
2.4. Усі дані звіту мають бути наведені в тих одиницях
виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.
2.5. Усі дані, які вказані у графах 4, 5, 8, 9, заносяться з
урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).
2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному
місяці суб'єкт підприємницької діяльності надає відомчу
статистичну звітність на бланках звітності, при цьому у звітному
місяці проставляється значення показника "0", а дані з початку
року переносяться зі звіту попереднього місяця.
2.7. ТП НКРЕ слідкує за наданням форм у встановлені терміни,
перевіряє дані, аналізує правильність заповнення та повноту даних,
що надаються, сповіщає ліцензіатів щодо виявлених недоліків та
вимагає їх усунення і використовує при проведенні перевірок
ліцензованої діяльності ліцензіатів.
3. Пояснення щодо заповнення форми N 2-НКРЕ-газ
3.1. Усі дані граф 3-6 "За звітний місяць" наводяться
підсумком за звітний місяць відповідно до звітних документів з
постачання природного газу або документів щодо його надходження.
3.2. Дані граф 7-10 "З початку року" наводяться наростаючим
підсумком з початку календарного року до кінця звітного місяця
відповідно до звітних документів з постачання природного газу або
документів щодо його надходження.
3.3. У графі 3 "Обсяг природного газу" наводяться дані про
обсяг природного газу, який був фактично поставлений споживачам
або отриманий від власника газу за відповідний місяць, наростаючим
підсумком.
3.4. У графі 4 "Вартість природного газу" наводяться дані про
вартість фактично поставленого природного газу або отриманого від
власника газу за відповідний місяць наростаючим підсумком.
3.5. У графі 5 "Сплата за спожитий природний газ" наводяться
дані про кошти, що надійшли від споживачів за звітний місяць на
рахунок ліцензіата або власника природного газу від ліцензіата за
відповідний місяць наростаючим підсумком.
3.6. У графі 6 "Відсоток сплати" наводиться відсоткове
співвідношення даних графи 5 і даних графи 4.
3.7. У графі 7 "Обсяг природного газу" наводяться дані про
обсяг природного газу, який був фактично поставлений ліцензіатом
споживачам або отриманий ліцензіатом від власника газу на кінець
звітного місяця з початку року наростаючим підсумком.
3.8. У графі 8 "Вартість природного газу" наводяться дані про
вартість фактично поставленого ліцензіатом або отриманого від
власника природного газу на кінець звітного місяця з початку року
наростаючим підсумком.
3.9. У графі 9 "Сплата за спожитий природний газ" наводяться
дані про кошти, що надійшли від споживачів за звітний місяць на
рахунок ліцензіата або власника природного газу від ліцензіата на
кінець звітного місяця з початку року наростаючим підсумком.
3.10. У графі 10 "Відсоток сплати" наводиться відсоткове
співвідношення даних графи 9 і даних графи 8.
3.11. У рядку 01 "Розрахунок ліцензіата з власниками газу,
всього" наводяться дані про обсяги природного газу, які були
фактично закуплені ліцензіатом за звітній місяць та з початку
року.
3.12. У рядку 02 "Власне видобування" наводяться дані про
обсяги природного газу, який був добутий фактично у звітному
місяці та з початку року.
3.13. У рядку 03 "Постачання природного газу безпосередньо
споживачам" наводяться дані про обсяг фактично поставленого
ліцензіатом природного газу споживачам, у тому числі на власні
потреби. У рядку 03.а наводяться дані на підставі обліку природного
газу, який був використаний на власні потреби за звітний місяць, а
також з початку року наростаючим підсумком. Постачання природного газу на власні потреби передбачає
використання газу виробничими потужностями ліцензіата та його
структурних підрозділів. До власних потреб ліцензіата не
відноситься постачання газу іншим споживачам - юридичним особам,
навіть якщо вони пов'язані з ліцензіатом єдиним технологічним
процесом або використовують газ за давальницькою чи бартерною
схемами.
3.14. У рядку 04 "Оптова реалізація газу" наводиться
наростаючим підсумком обсяг газу, який передається іншому суб'єкту
господарської діяльності згідно з укладеними договорами за звітний
місяць та з початку року.
3.15. У рядку 05 "Річний плановий обсяг постачання
ліцензіатом природного газу безпосередньо споживачам" наводяться
планові обсяги постачання ліцензіатом природного газу на рік
згідно з укладеними договорами.
3.16. У рядку 06 "Плановий обсяг постачання ліцензіатом
природного газу" наводяться планові обсяги постачання природного
газу на місяць, наступний після звітного, згідно з укладеними
договорами.
4. Порядок виправлення звітних даних
Якщо у звітах поточного року при перевірках та в інших
випадках виявлена недостовірність звітних даних, то їх виправлення
робиться у звітах за той період (місяць), в якому були допущені
помилки, а також у наростаючих підсумкових даних цього звіту (з
початку року) і усіх наступних звітах. Усі розбіжності та
виправлення мають бути відображені у поясненнях до звіту.
5. Заключні положення
НКРЕ може вносити зміні до Інструкції та форми звітності у
зв'язку із змінами законодавства України та нормативно-правових
актів з метою удосконалення статистичної звітності та поліпшення
роботи НКРЕ і ліцензіатів.
( Інструкція в редакції Постанови НКРЕ N 317 ( v0317227-03 ) від
11.04.2003 )
Начальник управління ліцензійного
контролю та територіальних
представництв НКРЕ К.Красюк

ВІДОМЧА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
------------------------------------------------------------------------ | Коди | |----------------------------------------------------------------------| |Код |Організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|Вищої | |лі- |ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|органі-| |цен- |дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|зації- | |зіата|нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|іденти-| | |ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |фікаці-| | |код за | | | за | |рювання |виконав- |йний | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|код за | | | | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------| ------------------------------------------------------------------------
Організація, якій подається Форма N 2-НКРЕ-газ
звіт: ___________________________ (надається щомісячно в
Адреса:__________________________ електронному вигляді та
Організація-складач: поштою
Адреса:__________________________
Електронна адреса Затверджена
організації-складача ____________ постановою НКРЕ
Форма власності:_________________ від 30.01.2002 N 103
Організаційно-правова форма (в редакції постанови НКРЕ
господарювання: _________________ від 11.04.2003 N 317 ( v0317227-03 ) Ліцензія ________________________

Подається до НКРЕ та відповідному ТП НКРЕ ліцензіатом, який здійснює підприємницьку діяльність з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, до 20 числа, наступного після звітного місяця

(адреса електронної пошти -

(f2gaz@nerc.gov.ua)

Звіт
про розрахунки ліцензіата з власниками природного газу та

споживачів з ліцензіатом за спожитий природний газ

за ____________ місяць 200__ року

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Показники | За звітний місяць | З початку року | |рядка| |----------------------------------------+----------------------------------------| | | |Обсяг |Вартість |Сплата за|Відсоток|Обсяг |Вартість |Сплата за|Відсоток| | | |природного|природного|спожитий |сплати |природного|природного|спожитий |сплати | | | |газу, |газу, |природний| |газу, |газу, |природний| | | | | | |газ | | | |газ | | | | |----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------| | | |тис.куб.м |тис.грн. |тис.грн. | % |тис.куб.м |тис.грн. |тис.грн. | % | |-----+---------------------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----+---------------------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------| | 01 |Розрахунки ліцензіата| | | | | | | | | | |з власниками газу, | | | | #ДЕЛ/0!| | | | #ДЕЛ/0!| | |всього | | | | | | | | | |-----+---------------------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------| | 02 |Власне видобування | | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | |-----+---------------------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------| | 03 |Постачання газу | | | | | | | | | | |безпосередньо | | | | #ДЕЛ/0!| | | | #ДЕЛ/0!| | |споживачам | | | | | | | | | |-----+---------------------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------| |03.а |в тому числі на | | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | | |власні потреби | | | | | | | | | |-----+---------------------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------| | 04 |Оптова реалізація | | | | #ДЕЛ/0!| | | | #ДЕЛ/0!| | |газу | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------| | 05 |Річний плановий обсяг постачання ліцензіатом природного газу, на | | тис. | | |безпосередньо споживачам 200_ р. | | куб.м | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 05 |Плановий обсяг постачання ліцензіатом природного газу на | | |___________ місяць 200_ року тис. | | |(наступний після звітного) куб.м | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ______________ __________________

(підпис) (ПІБ)
Головний бухгалтер ______________ __________________

(підпис) (ПІБ)
МП
Виконавець ___________________
Тел. _________________________
( Форма в редакції Постанови НКРЕ N 317 ( v0317227-03 ) від
11.04.2003 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

30.01.2002 N 103

(в редакції постанови НКРЕ

11.04.2003 N 317

( v0317227-03 )

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення відомчої статистичної звітності

за формою N 3-НКРЕ-газ "Звіт про обсяг закачаного

природного газу в підземне сховище газу (ПСГ)"

1. Загальні положення
1.1. Інструкція, щодо заповнення відомчої статистичної
звітності за формою N 3-НКРЕ-газ "Звіт про обсяг закачаного
природного газу в підземне сховище газу (ПСГ)" (далі -
Інструкція), розроблена для суб'єктів підприємницької діяльності,
які отримали ліцензію на здійснення підприємницької діяльності з
постачання природного газу за регульованим та нерегульованим
тарифом, незалежно від форм власності та підпорядкування (далі -
ліцензіат).
1.2. Інструкція визначає порядок заповнення форми відомчої
статистичної звітності та термін подання її до Національної
комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ). Надання до НКРЕ відомчої статистичної звітності здійснюється
з метою перевірки та аналізу ліцензованої діяльності в ринкових
умовах, а також виявлення порушень ліцензованої діяльності та з
метою їх усунення.
1.3. Інструкція розроблена відповідно до: Законів України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про
підприємництво" ( 698-14 ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ),
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ); Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 ( 335/98 )
"Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
України" (із змінами та доповненнями); Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності
(ліцензійні умови) з постачання природного газу за регульованим
тарифом ( z0610-99 ); Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності
(ліцензійні умови) з постачання природного газу за нерегульованим
тарифом ( z0609-99 ); інших нормативних актів, якими регулюється ліцензована
діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з постачання
природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом.
2. Порядок та термін надання інформації
2.1. Форму відомчої статистичної звітності N 3-НКРЕ-газ
подають ліцензіати, які здійснюють підприємницьку діяльність з
постачання природного газу за регульованим та нерегульованим
тарифом, щомісячно до 20 числа місяця, наступного після звітного
періоду, на паперових носіях та в електронному вигляді у
відповідне територіальне представництво НКРЕ (далі - ТП НКРЕ) за
місцем розташування ліцензіата і до управління ліцензійного
контролю та територіальних представництв НКРЕ (адреса електронної
пошти - f3gaz@nerc.gov.ua). Ліцензіат не має права вносити зміни до зразка форми.
2.2. Звітним періодом є календарний місяць.
2.3. Всі дані відомчої статистичної звітності мають
грунтуватися на достовірних даних бухгалтерського обліку, що
забезпечує можливість порівняння і контролю даних. Звіт
підписується керівником організації, головним бухгалтером та
завіряється печаткою. У формі звіту вказується контактний телефон,
прізвище та ініціали виконавця, який його складає.
2.4. Всі дані звіту мають бути наведені в тих одиницях
виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.
2.5. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному
місяці суб'єкт підприємницької діяльності надає відомчу
статистичну звітність на бланках звітності, при цьому у звітному
місяці проставляється значення показників "0", а дані з початку
року переносить зі звіту попереднього місяця.
2.6. ТП НКРЕ слідкує за наданням форм у встановлені терміни,
перевіряє дані, аналізує правильність заповнення та повноту даних,
що надаються, сповіщає ліцензіатів щодо виявлених недоліків та
вимагає їх усунення і використовує при проведенні перевірок
ліцензованої діяльності ліцензіатів.
3. Пояснення щодо заповнення форми N 3-НКРЕ-газ
3.1. У графі 1 "Заявлений річний обсяг постачання природного
газу" наводиться річний обсяг постачання природного газу, який був
зазначений у заяві на видачу ліцензії.
3.2. У графах 2-6 "Заплановані обсяги постачання природного
газу безпосередньо споживачам" наводиться плановий обсяг
постачання природного газу споживачам на звітний рік згідно з
укладеними договорами, з урахуванням обсягів природного газу на
власні потреби. Показник графи 2 "запланований обсяг постачання природного
газу безпосередньо споживачам, всього" дорівнює рядку 05 форми
N 2-НКРЕ-газ "Звіт про розрахунки ліцензіата з власниками
природного газу та споживачів з ліцензіатом за спожитий природний
газ".
3.3. У графі 7 "Необхідний плановий обсяг страхового запасу у
поточному кварталі" наводиться необхідний плановий обсяг
страхового запасу у поточному кварталі від запланованого обсягу
постачання природного газу споживачам. Величина даних графи 7 має
дорівнювати 10 відсоткам величин даних відповідного кварталу граф
3-6. У разі використання природного газу на власні потреби
величина даних графи 7 має дорівнювати 10 відсоткам різниці
величин даних граф 3-6 відповідного кварталу та величин
запланованого обсягу постачання природного газу на власні потреби
поточного кварталу, обсяг якого вказується в примітці. Газовидобувні підприємства страхового запасу не створюють.
Обсяг власного видобування природного газу поточного кварталу
вказується в примітці.
3.4. У графі 8 "N та дата укладання договору схову"
наводиться номер та дата укладання договору схову природного газу
в ПСГ.
3.5. У графах 9-10 "Обсяг схову природного газу в ПСГ за
договором" наводиться обсяг схову природного газу в ПСГ за
договором, вказаним у графі 8, у тому числі страховий запас.
3.6. У графах 11-12 "Обсяг газу, який зберігається в ПСГ на
кінець звітного періоду" наводиться обсяг природного газу, який
зберігається в ПСГ на кінець звітного місяця з початку року, у
тому числі страховий запас.
3.7. Усі дані звіту мають грунтуватися на основі
бухгалтерського обліку згідно з актами прийняття-передачі
природного газу для зберігання у ПСГ та актами відбору природного
газу з ПСГ, у тому числі страховий запас.
4. Порядок виправлення звітних даних
Якщо у звітах поточного року при перевірках та в інших
випадках виявлена недостовірність звітних даних, то їх виправлення
робиться у звітах за той період (місяць), в якому були допущені
помилки, а також у наростаючих підсумкових даних цього звіту (на
кінець звітного періоду) і усіх наступних звітах. Усі розбіжності
та виправлення мають бути відображені у поясненнях до звіту.
5. Заключні положення
НКРЕ може вносити зміни до Інструкції та форми звітності у
зв'язку із змінами законодавства України та нормативно-правових
актів з метою удосконалення статистичної звітності та поліпшення
роботи НКРЕ і ліцензіатів.
( Інструкція в редакції Постанови НКРЕ N 317 ( v0317227-03 ) від
11.04.2003 )
Начальник управління ліцензійного
контролю та територіальних
представництв НКРЕ К.Красюк

ВІДОМЧА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
------------------------------------------------------------------------ | Коди | |----------------------------------------------------------------------| |Код |Організа-|Терито-|Галузі|Виду |Форми|Органі- |Міністер-|Вищої | |лі- |ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|органі-| |цен- |дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|зації- | |зіата|нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|іденти-| | |ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |фікаці-| | |код за | | | за | |рювання |виконав- |йний | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|код за | | | | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------| ------------------------------------------------------------------------
Організація, якій подається Форма N 3-НКРЕ-газ
звіт: ___________________________ (надається щомісячно в
Адреса:__________________________ електронному вигляді та
Організація-складач: поштою
Адреса:__________________________
Електронна адреса Затверджена
організації-складача ____________ постановою НКРЕ
Форма власності:_________________ від 30.01.2002 N 103
Організаційно-правова форма (в редакції постанови НКРЕ
господарювання: _________________ від 11.04.2003 N 317 ( v0317227-03 ) Ліцензія ________________________

Подається до НКРЕ та відповідному ТП НКРЕ ліцензіатом, який здійснює підприємницьку діяльність з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, до 20 числа, наступного після звітного місяця, (адреса електронної пошти -

f3gaz@nerc.gov.ua ).

Звіт

про обсяг закачаного природного газу в підземне

сховище газу (ПСГ)

за _________________ місяць 200__ р.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Заявлений річний| Заплановані обсяги постачання природного газу |Необхідний|N та дата| Обсяг схову | Обсяг газу, який | |обсяг постачання| безпосередньо споживачам на 200 _ р.*, |плановий |укладання|природного газу в ПСГ |зберігається в ПСГ на | |природного газу,| тис. куб. м. |обсяг |договору |за договором, тис.куб.м.|кінець звітного періоду,| |тис. куб. м. |--------------------------------------------------|страхового|схову |------------------------+------------------------| | |Всього| У тому числі |запасу у | |Всього |У тому числі | | | | | |-------------------------------------------|поточному | | |страховий запас |Всього |У тому числі | | | |I кв., |II кв., |III кв., |IV кв., |кварталі, | | | | |страховий запас | | | |тис.куб.м.|тис.куб.м.|тис.куб.м.|тис.куб.м.|тис.куб.м.| | | | | | |----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+-------+----------------+-------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+-------+----------------+-------+----------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Примітка: - в тому числі запланований обсяг постачання

природного газу на власні потреби на поточний

квартал ___________ тис.куб.м.

- в тому числі обсяг власного видобування природного газу в поточному кварталі ___________ тис.куб.м.

Керівник підприємства ___________________ ___________________

(підпис) (ПІБ)
Гол. бухгалтер ___________________ ___________________

(підпис) (ПІБ) МП
Виконавець, телефон
( Форма в редакції Постанови НКРЕ N 317 ( v0317227-03 ) від
11.04.2003 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

30.01.2002 N 103

(в редакції постанови НКРЕ

від 21.10.2004 N 1029

( v1029227-04 )

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми відомчої статистичної звітності

N 4-НКРЕ-газ "Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів

підприємницької діяльності"

1. Загальні положення
1.1. Інструкція щодо заповнення форми відомчої статистичної
звітності N 4-НКРЕ-газ "Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів
підприємницької діяльності" (далі - Інструкція) розроблена для
суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали ліцензії на
транспортування природного та нафтового газу розподільними
трубопроводами, постачання природного газу за регульованим
тарифом, транспортування природного газу магістральними
трубопроводами та ліцензію на зберігання природного газу незалежно
від їх форм власності та підпорядкування (далі - ліцензіат).
1.2. Інструкція визначає порядок заповнення форми відомчої
статистичної звітності та термін подання її до Національної
комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ).
1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до: Законів України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про
природні монополії" ( 1682-14 ); Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
транспортування природного та нафтового газу розподільними
трубопроводами, затверджених постановою НКРЕ від 30.09.1999 N 1263
( z0720-99 ); Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання природного газу за регульованим тарифом, затверджених
постановою НКРЕ від 12.08.1999 N 1043 ( z0610-99 ); Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з

транспортування природного газу магістральними трубопроводами,
затверджених постановою НКРЕ від 13.09.1999 N 1195 ( z0668-99 ); Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності із
зберігання природного газу, затверджених постановою НКРЕ від
03.12.1999 N 1453 ( z0894-99 ); інших нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку
діяльність суб'єктів господарювання з транспортування природного
та нафтового газу розподільними мережами, з постачання природного
газу за регульованим тарифом, з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами та із зберігання природного газу.
2. Порядок та терміни надання інформації
2.1. Форма N 4-НКРЕ-газ надається ліцензіатами до НКРЕ до 25
числа місяця після звітного періоду.
2.2. Звітним періодом є квартал, півріччя, 9 місяців, рік.
2.3. Ліцензіати надають форму N 4-НКРЕ-газ у двох
примірниках: один - до НКРЕ, другий - до територіального
представництва (ТП НКРЕ) за місцем розташування ліцензіата.
2.4. Форма N 4-НКРЕ-газ направляється поштою за адресою:
03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та електронною поштою за
адресою: krivenko@nerc.gov.ua.
2.5. Звіт підписується керівником організації та головним
бухгалтером і скріплюється печаткою. У формі звіту зазначаються
прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця
та номер контактного телефону.
2.6. У разі внесення змін до звіту ліцензіат терміново
повідомляє про це НКРЕ.
3. Пояснення щодо заповнення форми N 4-НКРЕ-газ
3.1. Форма N 4-НКРЕ-газ передбачає звітність за всіма видами
діяльності. Звітність складається наростаючим підсумком з початку
звітного року.
3.2. Рядок 010 "Матеріальні витрати" заповнюється на підставі
даних бухгалтерського обліку як сума значень, вказаних у рядках
015-040, і включає всю суму матеріальних витрат, що відносяться на
зазначений у звіті вид діяльності.
3.3. Рядки 045, 050, 055, 060 заповнюються на підставі
бухгалтерських даних.
3.4. Рядок 060 "Інші витрати, всього" заповнюється на
підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням витрат на
поліпшення основних фондів; рядок 105 "інші витрати" в "Інших
витратах, всього" розшифровується за статтями витрат на окремому
аркуші та надається одночасно з формою.
3.5. Рядки 110, 140, 170 заповнюються на підставі даних
бухгалтерського обліку за статтями витрат по зазначеному у звіті
виду діяльності.
3.6. Рядок 205 "Доход (виручка) від реалізації продукції,
робіт, послуг, всього" заповнюється на підставі даних
бухгалтерського обліку і включає всю тарифну виручку, яку одержано
від зазначеного у звіті виду діяльності.
3.7. Рядок 210 "Вирахування з доходу" заповнюється на
підставі даних бухгалтерського обліку та встановлених
законодавством норм податків та відрахувань.
3.8. Рядок 215 "Чистий доход від реалізації продукції, робіт,
послуг" розраховується як різниця значень рядків 205 та 210.
3.9. Рядок 220 "Прибуток за видами діяльності" заповнюється
як різниця значень, вказаних у рядках 215 та 175.
3.10. Рядок 230 "Чистий прибуток" заповнюється як різниця
значень, вказаних у рядках 220 та 225.
3.11. Рядок 275 "Рентабельність за видами діяльності"
заповнюється як відсоткове співвідношення даних рядка 220 до рядка
175.
3.12. Рядок 280 "Середня нормативна чисельність працівників"
заповнюється на підставі розрахунків, виходячи з діючих нормативів
чисельності.
3.13. Рядок 285 "Середня фактична чисельність працівників"
заповнюється на підставі фактичного балансу робочого часу
працівників підприємства.
3.14. Рядок 290 "Середньомісячна заробітна плата"
заповнюється як співвідношення даних рядка 185 до рядка 285
поділене на кількість місяців звітного періоду.
4. Заключні положення
НКРЕ може вносити зміни до Інструкції у зв'язку із змінами
законодавства України з метою удосконалення статистичної звітності
та поліпшення роботи НКРЕ і ліцензіатів.
Начальник управління регулювання
та цінової політики нафтогазового
комплексу С.Волос

Організація, Форма N 4-НКРЕ-газ
якій подається звіт - НКРЕ (подається щоквартально в
Адреса 03680, м. Київ, електронному вигляді та

вул. Смоленська, 19 поштою) Організація, яка звітує
Код ЗКПО _________________ Затверджена
Адреса _________________ постановою НКРЕ

від 30.01.2002 N 103

(в редакції постанови НКРЕ

від 21.10.2004 N 1029)
Подається до НКРЕ суб'єктом

господарювання, який

здійснює підприємницьку

діяльність з

транспортування, постачання

і зберігання природного

газу, не пізніше 25 числа

місяця після звітного

періоду

ЗВІТ

про ліцензовану діяльність суб'єктів

підприємницької діяльності ________________ за ___________ року

(назва суб'єкта) (квартал)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Перелік витрат | Код | Транспортування | Постачання | Зберігання |Скраплений| Інша | Всього | | за видами ліцензованої діяльності |рядка | природного газу | природного газу| природного газу| газ |діяльність| | | | |-----------------+----------------+----------------+----------| | | | | | За | | За | | За | | За діючою| | | | | | діючим | |діючим | |діючим | | ціною, | | | | | |тарифом |Фактично|тарифом|Фактично|тарифом|Фактично| |Фактично |Фактично| | | | з | з | з | з | з | з | фактично | з | з | | | |початку |початку |початку|початку |початку|початку | з початку| початку |початку | | | | року | року | року | року | року | року | року | року | року | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |1. Виробнича собівартість продукції, | 005 | | | | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |1.1. Матеріальні витрати, всього: | 010 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |у т.ч.: газ на технологічні потреби | 015 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| | матеріали | 020 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| | паливо | 025 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| | електроенергія | 030 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| | витрати на ремонт (без зар. | 035 | | | | | | | | | | | плати) | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| | інші матеріальні витрати | 040 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |1.2. Витрати на оплату праці | 045 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |1.3. Відрахування на соціальні заходи| 050 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |1.4. Амортизація | 055 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |1.5. Інші витрати, всього | 060 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |у т.ч.: плата за землю | 065 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| | послуги банку | 070 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| | витрати на зв'язок | 075 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| | комунальний податок | 080 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| | витрати на службові | 085 | | | | | | | | | | | відрядження | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| | податок на транспорт | 090 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| | утримання автотранспорту | 095 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| | інвентаризація землі | 100 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| | інші витрати | 105 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |2. Адміністративні витрати, всього, у| 110 | | | | | | | | | | |тому числі: | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |2.1. Матеріальні витрати | 115 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |2.2.Витрати на оплату праці | 120 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |2.3. Відрахування на соціальні заходи| 125 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |2.4. Амортизація | 130 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |2.5. Інші витрати | 135 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |3. Витрати на збут продукції, всього | 140 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |3.1. Матеріальні витрати | 145 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |3.2.Витрати на оплату праці | 150 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |3.3. Відрахування на соціальні заходи| 155 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |3.4. Амортизація | 160 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |3.5. Інші витрати | 165 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |4. Інші операційні витрати | 170 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |5. Всього операційні витрати | 175 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |5.1. Матеріальні витрати, всього: | 180 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |5.2. Витрати на оплату праці | 185 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |5.3. Відрахування на соціальні заходи| 190 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |5.4. Амортизація | 195 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |5.5. Інші витрати | 200 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |6. Доход | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |6.1. Доход (виручка) від реалізації | 205 | | | | | | | | | | |продукції, робіт, всього: | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |6.2. Вирахування з доходу (ПДВ, | 210 | | | | | | | | | | |акцизний збір та інш.) | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |6.3. Чистий доход від реалізації | 215 | | | | | | | | | | |послуг, продукції, робіт | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |7. Фінансові результати від | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |операційної діяльності | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |7.1. Прибуток за видами діяльності: | 220 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |7.2. Податок на прибуток | 225 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |7.3. Чистий прибуток | 230 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |7.4. Використання прибутку: | 235 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| | на капітал | 240 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| | на виробничі інвестиції | 245 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| | на інші цілі (розшифрувати) | 250 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| | нерозподілений прибуток | 255 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |Довідково: | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |Обсяг транспортування (постачання, | 260 | | | | | | | | | | |зберігання) природного газу, | | | | | | | | | | | |млн. куб.м | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |Собівартість 1000 куб.м природного | 265 | | | | | | | | | | |газу, грн. | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |Тариф за 1000 куб.м природного газу, | 270 | | | | | | | | | | |грн. | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |Рентабельність за видами діяльності, | 275 | | | | | | | | | | |% | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |Середня нормативна чисельність | 280 | | | | | | | | | | |працівників, чол. | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |Середня фактична чисельність | 285 | | | | | | | | | | |працівників, чол. | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |Середньомісячна заробітна плата, грн.| 290 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |Первісна вартість ОВФ, тис. грн. | 295 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| |Залишкова вартість ОВФ, тис. грн. | 300 | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"______________ 200__ р.
Керівник організації __________________ ____________

(П.І.П.) (підпис)
М.П.
Головний бухгалтер __________________ ____________

(П.І.П.) (підпис)
Посадова особа, яка відповідає __________________ ____________
за складання форми (П.І.П.) (підпис)
(номер телефону)
( Форма N 4-НКРЕ-газ в редакції Постанови Національної комісії
регулювання електроенергетики N 1029 ( v1029227-04 ) від
21.10.2004 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

30.01.2002 N 103

(у редакції постанови НКРЕ

від 29.10.2004 N 1052

( v1052227-04 )

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми відомчої статистичної

звітності N 4-НКРЕ-нафта "Звіт про ліцензійну

діяльність суб'єктів підприємницької діяльності"

1. Загальні положення
1.1. Інструкція щодо заповнення форми відомчої статистичної
звітності N 4-НКРЕ-нафта "Звіт про ліцензійну діяльність суб'єктів
підприємницької діяльності" (далі - Інструкція) визначає порядок
заповнення форми відомчої статистичної звітності та термін подання
її до Національної комісії регулювання електроенергетики України
(далі - НКРЕ).
1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України
"Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про природні монополії"
( 1682-14 ), Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності
(ліцензійних умов) з транспортування нафти магістральними
трубопроводами, затверджених постановою НКРЕ від 25.04.2000 N 434
( z0276-00 ), Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності
(ліцензійних умов) з транспортування нафтопродуктів магістральними
трубопроводами, затверджених постановою НКРЕ від 08.06.2000 N 632
( z0373-00 ), інших нормативних актів, які регулюють
підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання з
транспортування магістральними трубопроводами нафти,
нафтопродуктів та аміаку що поставляються споживачам України.
2. Порядок та терміни надання інформації
2.1. Форма N 4-НКРЕ-нафта надається до 25 числа місяця,
наступного після звітного періоду.
2.2. Звітним періодом є квартал, півріччя, 9 місяців, рік.
2.3. Суб'єкти господарювання надають форму N 4-НКРЕ-нафта у
двох примірниках (один - до НКРЕ, другий - до Київського
територіального представництва (ТП НКРЕ).
2.4. Форма N 4-НКРЕ-нафта направляється поштою за адресою:
03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та електронною поштою за
адресою: volos@nerc.gov.ua.
2.5. Звіт підписується керівником організації та головним
бухгалтером і скріплюється печаткою. У формі звіту зазначаються
прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця
та номер контактного телефону.
2.6.У разі внесення змін до звіту суб'єкт господарювання
терміново повідомляє про це НКРЕ.
3. Пояснення щодо заповнення форми N 4-НКРЕ-нафта
3.1. У верхній частині зліва підкреслюється вид діяльності,
щодо якого заповнюється форма.
3.2. При заповненні назви суб'єкта господарювання вказується
повна назва суб'єкта господарювання відповідно до його свідоцтва.
3.3. Рядок 005 "Матеріальні витрати" заповнюється на підставі
даних бухгалтерського обліку як сума значень рядків 010, 015, 020,
025, 030, 035 і включає всю суму матеріальних витрат, що
відносяться на зазначений вид діяльності.
3.4. Рядки 040, 045, 050 заповнюються на підставі даних
бухгалтерського обліку та встановлених законодавством нормативів.
3.5. Рядок 055 "Інші витрати" заповнюється як сума значень
рядків 060, 065, 070, 075, 080, 085, 090, 095, 100 з урахуванням
витрат на поліпшення основних фондів. Рядок 100 "Інші витрати" в
"Інших" розшифровується за статтями витрат на окремому аркуші та
надається одночасно з формою.
3.6. Рядок 105 "Витрати всього" заповнюється як сума значень
рядків 005, 040, 045, 050, 055.
3.7. Рядок 110 "Прибуток" заповнюється як різниця значень
рядків 140 та 105.
3.8. Рядки 115, 120 заповнюються на основі бухгалтерських
даних. Рядок 120 заповнюється як сума значень рядків 125, 130,
135.
3.9. Рядок 140 "Чистий дохід" заповнюється на підставі даних
бухгалтерського обліку з урахуванням затвердженого тарифу на
транспортування нафти та обсягів транспортування нафти.
3.10. Рядок 150 "собівартість" заповнюється як співвідношення
значення рядка 105 до значення рядка 145.
3.11. Рядок 155 "Тариф" заповнюється як співвідношення
значення рядка 140 до значення рядка 145.
3.12. Рядок 160 "Рентабельність" заповнюється як відсоткове
співвідношення значення рядка 110 до значення рядка 105.
3.13. Рядок 165 "Середньоспискова чисельність працівників
нормативна" заповнюється на підставі розрахунків, виходячи з
діючих нормативів чисельності.
3.14. Рядок 170 "Середньоспискова чисельність працівників
фактична" заповнюється на підставі фактичного балансу робочого
часу працівників підприємства.
3.15. Рядок 175 "Середньомісячна заробітна плата"
заповнюється як співвідношення значення рядка 040 до значення
рядка 170 поділене на кількість місяців звітного періоду.
3.16. Рядки 180, 185 "Первісна вартість" та "Залишкова
вартість" заповнюються на підставі фактичних даних форм
бухгалтерської звітності.
4. Заключні положення
НКРЕ може вносити зміни до Інструкції у зв'язку із змінами
законодавства України з метою удосконалення статистичної
звітності, поліпшення роботи НКРЕ та суб'єктів господарювання.( Інструкція в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1052 ( v1052227-04 ) від 29.10.2004 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

30.01.2002 N 103

(в редакції постанови НКРЕ

06.12.2002 N 1357

( v1357227-02 )

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми відомчої

статистичної звітності N 5-НКРЕ-газ "Звіт

про стан розрахунків за природний газ"

1. Загальні положення
1.1. Інструкція щодо заповнення форми відомчої статистичної
звітності N 5-НКРЕ-газ "Звіт про стан розрахунків за природний
газ" (далі - Інструкція) розроблена для суб'єктів підприємницької
діяльності, які отримали ліцензію на постачання природного газу за
регульованим тарифом, незалежно від форм власності та
підпорядкування (далі - ліцензіат).
1.2. Інструкція визначає порядок заповнення форми відомчої
статистичної звітності та терміни подання її до Національної
комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ).
1.3. Ця Інструкція розроблена у відповідності до: Законів України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про
підприємництво" ( 698-12 ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ),
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ); Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 ( 335/98 )
"Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
України" (із змінами та доповненнями); Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання природного газу за регульованим тарифом ( z0610-99 ); інших нормативних актів, якими регулюється ліцензована
діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з постачання
природного газу за регульованим тарифом.
2. Порядок та терміни надання інформації
2.1. Звітним періодом є календарний місяць.
2.2. Форму відомчої статистичної звітності N 5-НКРЕ-газ
подають ліцензіати, які здійснюють підприємницьку діяльність з
постачання природного газу за регульованим тарифом.
2.3. Звіт складається станом на останнє число звітного місяця
та подається ліцензіатом до НКРЕ не пізніше 20 числа після
звітного місяця.
2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕ на паперових
носіях за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та в
електронному вигляді (файл у форматі MS Excel) електронною поштою
на адресу: f5gaz@nerc.gov.ua.
2.5. Усі показники заповнюються за даними облікової
документації, яка ведеться підприємством, у млн. куб. м з трьома
знаками після коми та в тис. грн. з одним знаком після коми.
2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному
місяці суб'єкт підприємницької діяльності надає відомчу
статистичну звітність на бланках звітності, при цьому робить
прочерки у звітному місяці, а дані з початку року переносить зі
звіту попереднього місяця.
2.7. Звіт підписується керівником організації або його
заступником і скріплюється печаткою. У формі звіту наводяться
прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця
та номер контактного телефону.
2.8. У разі внесення змін до звіту після відправлення слід
терміново повідомити про це НКРЕ та надати виправлений звіт.
2.9. При несвоєчасному поданні або неподанні ліцензіатом
звіту, НКРЕ може застосовувати санкції, передбачені Законом
України "Про природні монополії" ( 1682-14 ).
3. Пояснення щодо заповнення форми N 5-НКРЕ-газ
3.1. Пояснення щодо заповнення рядків 1-1.4 форми
N 5-НКРЕ-газ 3.1.1. В першій частині звіту (рядки 1-1.4) відображаються
дані щодо розрахунків споживачів природного газу з ліцензіатом за
поставлений природний газ та послуги з його транспортування. У графах 3-9 ("за місяць") та 10-16 ("з початку року")
зазначаються відповідні дані за звітний місяць та з початку року. 3.1.2. У розділі "товарний відпуск природного газу": 1) в графі 3 (гр.10) "млн. куб. м" зазначаються обсяги
природного газу, передані ліцензіатом споживачам, наведеним в
рядках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4; 2) в графі 4 (гр.11) "тис. грн." зазначається вартість
природного газу відповідно до обсягів, переданих ліцензіатом
споживачам, наведеним в рядках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 3.1.3. У розділі "оплачено за спожитий природний газ": 1) в графі 5 (гр.12) "всього, тис. грн." зазначається
загальна сума коштів, отримана ліцензіатом за поставлений
природний газ споживачам, наведеним в рядках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4; 2) в графі 6 (гр.13) "у т.ч. коштами, тис. грн." зазначається
сума банківських коштів, отримана ліцензіатом за поставлений
природний газ споживачам, наведеним в рядках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4; 3) в графі 7 (гр.14) "рівень оплати, всього" зазначається
відсоткове відношення всіх коштів, що фактично надійшли ліцензіату
за поставлений природний газ (графа 5 (гр.12), до вартості
поставленого природного газу (графа 4 (гр.11). Дані розраховуються
за формулою:

гр. 5 (гр.12)

гр. 7 (гр.14) = --------------- x 100; гр. 4 (гр.11)

4) в графі 8 (гр.15) "рівень оплати, у т.ч. коштами"
зазначається відсоткове відношення грошових коштів, що фактично
надійшли на банківський рахунок ліцензіата за поставлений
природний газ (графа 6 (гр.13), до загальної оплати за спожитий
природний газ (графа 5 (гр.12). Дані розраховуються за формулою:

гр. 6 (гр.13)

гр. 8 (гр.15) = --------------- x 100; гр. 5 (гр.12)

3.1.4. У графі 9 (гр.16) "Борг за природний газ, тис. грн."
зазначається різниця між даними графи 4 (гр.11) та графи 5
(гр.12). 3.1.5. У графі 17 "Борг за природний газ за весь період, тис.
грн." зазначається показник, який включає борг за природний газ за
попередні роки та борг, що склався з початку поточного року. 3.1.6. У рядку 1. "Всього (1.1+1.2+1.3+1.4)" зазначається
сума даних із показників рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, зазначених у
відповідних графах. 3.1.7. У рядках 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1.2.1, 1.2.2,
1.3 та 1.4 відповідних граф зазначаються показники за даними
облікової документації, яка ведеться підприємством, відповідно за
звітний місяць, з початку року та за весь період.
3.2. Пояснення щодо заповнення рядків 2-4.2 форми
N 5-НКРЕ-газ 3.2.1. В другій частині звіту (рядки 2-4.2) відображаються
дані щодо розрахунків ліцензіата згідно з алгоритмом розподілу
коштів, що надходять на розподільні рахунки газозбутових
підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
за поставлений природний газ. 3.2.2. В пункті 2 "Перераховано коштів на консолідований
рахунок за природний газ": 1) у рядку 2.1 "згідно з поставленими обсягами, план" графи 5
(гр.12) "всього, тис. грн." зазначається планова сума коштів, яку
необхідно перерахувати на консолідований рахунок, за місяць і з
початку року; 2) у рядку 2.2 "згідно з поставленими обсягами, факт"
зазначається: а) у графі 5 (гр.12) "всього, тис. грн." - загальна сума
коштів, які фактично перераховано на консолідований рахунок за
поставлений природний газ за відповідний період; б) у графі 6 (гр.13) "у т.ч. коштами, тис. грн." - фактична
сума банківських коштів, які надійшли на консолідований рахунок; в) у графі 7 (гр.14) "рівень оплати, всього" - відсоткове
відношення всіх коштів, які надійшли на консолідований рахунок
(графа 5 (гр.12) рядка 2.2), до планової суми банківських коштів
(графа 5 (гр.12) рядка 2.1). Дані розраховуються за формулою:

гр. 5 (гр.12) ряд. 2.2

гр. 7 (гр.15) ряд. 2.2 = ------------------------ x 100; гр. 5 (гр.12) ряд. 2.1

г) у графі 8 (гр.15) "рівень оплати, у т.ч. коштами" -
відсоткове відношення банківських коштів, що надійшли на
консолідований рахунок (графа 6 (гр.13) рядка 2.2), до загальної
суми фактично перерахованих коштів (графа 5 (гр.12) рядка 2.2).
Дані розраховуються за формулою:

гр. 6 (гр.13) ряд. 2.2

гр. 8 (гр.15) ряд. 2.2 = ------------------------ x 100; гр. 5 (гр.12) ряд. 2.2

3) у графі 9 (гр.16) "Борг за природний газ, тис. грн." -
різниця між даними графи 5 (гр.12) рядка 2.1 та графи 5 (гр.12)
рядка 2.2; 4) у графі 17 "Борг за природний газ за весь період, тис.
грн." зазначається загальна сума заборгованості за попередні роки
і в поточному році. 3.2.3. В пункті 3 "Перераховано коштів підприємствам
магістрального транспорту": 1) у рядку 3.1 "згідно з протранспортованими обсягами, план"
графи 5 (гр.12) "всього, тис. грн." зазначається планова сума
коштів, яку необхідно перерахувати за транспортні послуги
підприємствам магістрального транспорту, за місяць і з початку
року; 2) у рядку 3.2 "згідно з протранспортованими обсягами, факт"
зазначається: а) у графі 5 (гр.12) "всього, тис. грн." - загальна сума
коштів, які фактично перераховано підприємствам магістрального
транспорту за протранспортований природний газ; б) у графі 6 (гр.13) "у т.ч. коштами, тис. грн." - фактична
сума банківських коштів, які перераховано підприємствам
магістрального транспорту за місяць і з початку року; в) у графі 7 (гр.14) "рівень оплати, всього" - відсоткове
відношення всіх коштів, які перераховано підприємствам
магістрального транспорту (графа 5 (гр.12) рядка 3.2), до планової
суми коштів (графа 5 (гр.12) рядка 3.1). Дані розраховуються за
формулою:

гр. 5 (гр.12) ряд. 3.2

гр. 7 (гр.14) ряд. 3.2 = ------------------------ x 100; гр. 5 (гр.12) ряд. 3.1

г) у графі 8 (гр.15) "рівень оплати, у т.ч. коштами" -
відсоткове відношення банківських коштів, що перераховані
підприємствам магістрального транспорту (графа 6 (гр.13) рядка
3.2), до загальної суми фактично перерахованих коштів (графа 5
(гр.12) рядка 3.2). Дані розраховуються за формулою:

гр. 6 (гр.13) ряд. 3.2

гр. 8 (гр.15) ряд. 3.2 = ------------------------ x 100; гр. 5 (гр.12) ряд. 3.2

3) у графі 9 (гр.16) "Борг за природний газ, тис. грн." -
різниця між даними графи 5 (гр.12) рядка 3.1 та графи 5 (гр.12)
рядка 3.2; 4) у графі 17 "Борг за природний газ за весь період, тис.
грн." зазначається загальна сума заборгованості за попередні роки
і в поточному році. 3.2.4. В пункті 4 "Отримано коштів на поточний рахунок
підприємства": 1) у рядку 4.1 "за послуги з газопостачання, план" графи 5
(гр.12) "всього, тис. грн." зазначається сума коштів, які
ліцензіат планує отримати за місяць і з початку року, за надані
послуги з газопостачання; 2) У рядку 4.2 "за послуги з газопостачання, факт"
зазначається: а) у графі 5 (гр.12) "всього, тис. грн." - загальна сума
коштів, які фактично надійшли на поточний рахунок ліцензіата за
послуги з газопостачання; б) у графі 6 (гр.13) "у т.ч. коштами, тис. грн." - сума
банківських коштів, які фактично надійшли на поточний рахунок
ліцензіата за послуги з газопостачання; в) у графі 7 (гр.14) "рівень оплати, всього" - відсоткове
відношення всіх коштів, які фактично надійшли на поточний рахунок
ліцензіата за послуги з газопостачання (графа 5 (гр.12) рядка
4.2), до планової суми коштів (графа 5 (гр.12) рядка 4.1). Дані
розраховуються за формулою:

гр. 5 (гр.12) ряд. 4.2

гр. 7 (гр.14) ряд. 4.2 = ------------------------ x 100; гр. 5 (гр.12) ряд. 4.1

г) у графі 8 (гр.15) "рівень оплати, у т.ч. коштами" -
відсоткове відношення банківських коштів, що перераховані на
поточний рахунок ліцензіата за послуги з газопостачання (графа 6
(гр.13) рядка 4.2.), до загальної суми коштів за послуги з
газопостачання (графа 5 (гр.12) рядка 4.2). Дані розраховуються за
формулою:

гр. 6 (гр.13) ряд. 4.2

гр. 8 (гр.15) ряд. 4.2 = ------------------------ x 100; гр. 5 (гр.12) ряд. 4.2

3) у графі 9 (гр.16) "Борг за природний газ, тис. грн." -
різниця між даними графи 5 (гр.12) рядка 4.1 та графи 5 (гр.12)
рядка 4.2; 4) у графі 17 "Борг за природний газ за весь період, тис.
грн." зазначається загальна сума заборгованості за попередні роки
і в поточному році. 3.2.5. У рядку 5 "Плановий обсяг постачання природного газу
на наступний місяць, млн. куб. м" зазначається обсяг природного
газу, який ліцензіат планує, відповідно до укладених договорів,
поставити споживачам у наступному після звітного місяці.
4. Порядок виправлення звітних даних
Якщо у звітах поточного року виявлена недостовірність звітних
даних, то їх виправлення робиться у звітах за той період (місяць),
в якому були допущені помилки, а також у наростаючих підсумкових
даних цього звіту (з початку року) і усіх наступних звітах. Усі
розбіжності та виправлення мають бути відображені у поясненнях до
звіту.
5. Заключні положення
НКРЕ може вносити зміни до Інструкції у зв'язку із змінами
законодавства України та інших нормативно-правових актів з метою
удосконалення статистичної звітності та поліпшення роботи НКРЕ і
ліцензіатів.
( Інструкція в редакції Постанови НКРЕ N 1357 ( v1357227-02 ) від
06.12.2002 )
Начальник відділу регулювання
нафтогазового комплексу А.Узлюк

ВІДОМЧА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
----------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |---------------------------------------------------------------------------------| |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+------+---| |форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |прива-|КС | |доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|органі-|тиза- | | |мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|зації- |ції | | | за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|іденти-| | | | ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |фікаці-| | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |йний | | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|код за | | | | | | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | | |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+------+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | -----------------------------------------------------------------------------------
Міністерство інший центральний Форма N 5-НКРЕ-газ
орган виконавчої влади __________
Організація-складач _____________ Затверджена
Адреса __________________________ постановою НКРЕ
Форма власності _________________ 30.01.2002 N 103
Організаційно-правова форма (редакції постанови НКРЕ
господарювання __________________ від 06.12.2002 N 1357)
Вид діяльності __________________

Термінова - місячна

Подається постачальниками природного газу за

регульованим тарифом незалежно від форм

власності та підпорядкування, до 20 числа

наступного за звітним місяця Національній

комісії регулювання електроенергетики України

ЗВІТ

про стан розрахунків за природний газ
за _________________ 200_ р. по __________________________

(місяць) (назва підприємства)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п | Споживачі | За місяць | З початку року |Борг за| | | |--------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------|природ-| | | |товарний відпуск |Оплачено за спожитий природний газ|Борг за |товарний відпуск |Оплачено за спожитий природний газ|Борг за |ний газ| | | |природного газу | |природ- |природного газу | |природ- |за весь| | | |------------------+----------------------------------|ний |------------------+----------------------------------|ний |період,| | | |млн.куб.м|млн.грн.|всього, |у т.ч. |рівень оплати, %|газ, |млн.куб.м|тис.грн.|всього, |у т.ч. |рівень оплати, %|газ, |тис.грн| | | | | |тис.грн.|коштами,|----------------|тис.грн.| | |тис.грн.|коштами,|----------------|тис.грн.| | | | | | | |тис.грн.|всього |у т.ч. | | | | |тис.грн.|всього |у т.ч. | | | | | | | | | | |коштами,| | | | | | |коштами,| | | |------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------| |1 | Всього (1.1+1.2+1.3+1.4) | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------| | | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------| |1.1 | населення | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1.1.1+1.1.2+1.1.3) | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------| |1.1.1 | безпосередньо населення | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------| |1.1.2 | пільги | х | | | | | | | х | | | | | | | | |------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------| |1.1.3 | субсидії | х | | | | | | | х | | | | | | | | |------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------| |1.2 | бюджетні установи та | | | | | | | | | | | | | | | | | | організації | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1.2.1+1.2.2) | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------| |1.2.1 | місцевого бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------| |1.2.2 | державного бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------| |1.3 | підприємства комунальної | | | | | | | | | | | | | | | | | | теплоенергетики | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------| |1.4 | промислові підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | | | та інші споживачі | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------| |2 | Перераховано коштів на | | | | | | | | | | | | | | | | | | консолідований рахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | | за природний газ | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------| |2.1 | згідно з поставленими | | | | | | | | | | | | | | | | | | обсягами, план | х | х | | х | х | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | |------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------| |2.2 | згідно з поставленими | | | | | | | | | | | | | | | | | | обсягами, факт | х | х | | | | | | х | х | | | | | | | |------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------| |3 | Перераховано коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | | підприємствам | | | | | | | | | | | | | | | | | | магістрального | | | | | | | | | | | | | | | | | | транспорту: | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------| |3.1 | згідно з протранспорто- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ваними обсягами, план | х | х | | х | х | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | |------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------| |3.2 | згідно з протранспорто- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ваними обсягами, факт | х | х | | | | | | х | х | | | | | | | |------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------| |4 | Отримано коштів на | | | | | | | | | | | | | | | | | | поточний рахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | | підприємства: | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------| |4.1 | за послуги з | | | | | | | | | | | | | | | | | | газопостачання, план | х | х | | х | х | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | |------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------| |4.2 | за послуги з | | | | | | | | | | | | | | | | | | газопостачання, факт | х | х | | | | | | х | х | | | | | | | |------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------| |5 | Плановий обсяг постачання| | | | | | | | | | | | | | | | | | природного газу на | | | | | | | | | | | | | | | | | | наступний місяць, | | | | | | | | | | | | | | | | | | млн.куб.м | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства _____________________

МП (підпис) ПІБ
Виконавець: (прізвище, N телефону)
( Форма N 5-НКРЕ-газ в редакції Постанови НКРЕ N 1357
( v1357227-02 ) від 06.12.2002 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

від 30.01.2002 N 103
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення відомчої статистичної звітності за формою
N 6-НКРЕ-газ "Звіт про обсяги природного газу в підземних

сховищах"
1. Загальні положення Ця Інструкція розроблена для суб'єктів підприємницької
діяльності, які отримали ліцензію на здійснення господарської
діяльності зі зберігання природного газу, незалежно від форм
власності та підпорядкування (далі - Ліцензіат). Вона визначає
порядок заповнення форми відомчої статистичної звітності та
терміни подання її до Національної комісії регулювання
електроенергетики України (далі - НКРЕ).
2. Ця Інструкція розроблена у відповідності до: Законів України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про
підприємництво" ( 698-12 ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ),
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ); Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 ( 335/98 )
"Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
України" (із змінами та доповненнями); Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності із
зберігання природного газу ( z0894-99 ); Інших нормативних актів, якими регулюється ліцензована
діяльність суб'єктів підприємницької діяльності із зберігання
природного газу.
3. Порядок та термін надання інформації 3.1. Звітним періодом є календарний місяць. 3.2. Форму відомчої статистичної звітності N 6-НКРЕ-газ
подають ліцензіати, які здійснюють підприємницьку діяльність із
зберігання природного газу. 3.3. Звіт складається за станом на останнє число звітного
місяця та подається ліцензіатом до НКРЕ не пізніше 20 числа
наступного за звітним місяця за період з 1 квітня по 1 листопада
звітного року. 3.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕ на паперових
носіях за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, Відділ
регулювання нафтогазового комплексу; та в електронному вигляді
(файл Excel), електронною поштою на адресу: f6gaz@nerc.gov.ua. 3.5. Усі показники заповнюються за даними облікової
документації, яка ведеться підприємством, у млн. куб. м. з двома
знаками після коми. 3.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному
місяці суб'єкт підприємницької діяльності надає відомчу
статистичну звітність на бланках звітності, при цьому робить
прочерки у звітному місяці, а дані з початку року переносить зі
звіту попереднього місяця. 3.7. Звіт підписується керівником організації або його
заступником і скріплюється печаткою. У формі звіту наводяться
прізвище та ініціали особи, яка підписала Звіт, прізвище виконавця
та номер контактного телефону. 3.8. У разі внесення змін до звіту після відправлення, слід
терміново повідомити про це НКРЕ. 3.9. При несвоєчасному поданні або неподанні ліцензіатом
Звіту, НКРЕ може застосовувати санкції, передбачені Законом
України "Про природні монополії" ( 1682-14 ).
4. Пояснення щодо заповнення форми N 6-НКРЕ-газ 4.1. У графі 1 - "номер за порядком" зазначається порядковий
номер власника природного газу. 4.2. У графі 2 - "власник природного газу" зазначається повна
та скорочена назва суб'єкта господарської діяльності з
обов'язковим зазначенням організаційної форми. 4.3. У графі 3 - "N ідентифікаційного коду" зазначається
ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності в Єдиному
державному реєстрі підприємств та організацій. 4.4. У графі 4 - "N та дата укладання договору схову"
зазначається N та дата укладання договору схову між власником
природного газу та ліцензіатом. 4.5. У графі 5 - "обсяг схову природного газу в ПСГ за
договором" зазначається об'єм природного газу, який власник газу
передає на зберігання ліцензіату відповідно до договору схову. 4.6. У рамці "фактично закачано": 4.6.1. Графа 6 - "за звітний місяць" зазначається фактично
переданий об'єм природного газу його власником за звітний місяць
на зберігання ліцензіату з урахуванням відбору природного газу. 4.6.2. Графа 7 - "з початку періоду закачування" зазначається
фактично переданий об'єм природного газу його власником за всі
попередні місяці включаючи звітний місяць на зберігання ліцензіату
з урахуванням відбору природного газу. 4.7. У рамці "всього зберігається": 4.7.1. Графа 8 - "на кінець звітного періоду" зазначається
весь об'єм природного газу, що зберігається на кінець звітного
періоду у підземному сховищі, переданий власником на зберігання
ліцензіату з урахуванням відбору природного газу. 4.7.2. Графа 9 - "у т. ч. страхового запасу" зазначається
обсяг природного газу, який його власник (постачальник природного
газу, який в установленому порядку отримав ліцензію НКРЕ на право
постачання природного газу) зобов'язаний передати на зберігання до
підземного сховища відповідно до актів законодавства. 4.8. У рядку "всього" зазначається сума даних із показників
усіх рядків зазначених у відповідних графах.
5. Порядок виправлення звітних даних 5.1. Якщо у звітах поточного року виявлена недостовірність
звітних даних, то їх виправлення робиться у звітах за той період
(місяць), в якому були допущені помилки, а також у наростаючих
підсумкових даних цього звіту (з початку року) і усіх наступних
звітах. Усі розбіжності та виправлення мають бути відображені у
примітках до звіту.
6. Заключні положення НКРЕ може вносити зміни до Інструкції у зв'язку із змінами
законодавства України з метою удосконалення статистичної звітності
та поліпшення роботи НКРЕ і ліцензіатів.
Начальник відділу регулювання
нафтогазового комплексу А.Узлюк

ВІДОМЧА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
----------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |---------------------------------------------------------------------------------| |-----+---------+-------+-------------+--------------+---------+--------------+---| |форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |прива-|КС | |доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|органі-|тиза- | | |мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|зації- |ції | | | за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|іденти-| | | | ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |фікаці-| | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |йний | | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|код за | | | | | | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | | |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+------+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | -----------------------------------------------------------------------------------
Міністерство, інший центральний Форма N 6-НКРЕ-газ
орган виконавчої влади _____________ ____________________________________ Затверджена
Організація-складач ________________ постановою НКРЕ
Адреса _____________________________ від 30.01.2002 N 103
Форма власності ____________________
Організаційно-правова форма (термінова - місячна)
господарювання _____________________
Подається ліцензіатом, що здійснює

господарську діяльність із зберігання

природного газу до 20 числа наступного

за звітним місяця (за період з 1 квітня

по 1 листопада) Національній комісії

регулювання електроенергетики України
Звіт

про обсяги природного газу в підземних сховищах
станом на "___"___________ 200__ р. по ___________________

(місяць) (назва підприємства)
млн.куб.м --------------------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п|Власник природного| N |N та дата|Обсяг схову| Фактично закачано |Всього зберігається | | | газу |ідентифі-|укладання|природного |-------------------+--------------------| | | |каційного|договору |газу в ПСГ |за |з початку |на кінець|у т.ч. | | | |коду |схову |за |звітний|періоду |звітного |страхового| | | | | |договором |місяць |закачування|періоду |запасу | |-----+------------------+---------+---------+-----------+-------+-----------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+------------------+---------+---------+-----------+-------+-----------+---------+----------| |-----+------------------+---------+---------+-----------+-------+-----------+---------+----------| |-----+------------------+---------+---------+-----------+-------+-----------+---------+----------| |-----+------------------+---------+---------+-----------+-------+-----------+---------+----------| |-----+------------------+---------+---------+-----------+-------+-----------+---------+----------| | |Всього: | х | х | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства _________________ ПІБ

(підпис)

МП
Виконавець: (прізвище, N телефону)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: