open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1263 від 30.09.99 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

21 жовтня 1999 р.
vd990930 vn1263 за N 720/4013
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної

комісії регулювання електроенергетики
N 859 ( z1246-05 ) від 30.09.2005 )
Про затвердження Умов та Правил здійснення

підприємницької діяльності (ліцензійних умов)

з транспортування природного та нафтового

газу розподільними трубопроводами

Відповідно до пункту 3 Положення про Національну комісію
регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом
Президента України від 14.03.95 N 213/95 (в редакції Указу
Президента України 21.04.98 N 335/98), із змінами, внесеними
Указом Президента України від 01.02.99 N 108/99, та постанови
Кабінету Міністрів України від 29.04.99 N 753 ( 753-99-п ) "Про
порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання
електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької
діяльності" Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Умови та Правила здійснення підприємницької
діяльності (ліцензійні умови) з транспортування природного та
нафтового газу розподільними трубопроводами (додаються).
Голова Комісії О.Светелік
Затверджено

Постанова Національної комісії

регулювання електроенергетики

України 30.09.99 N 1263
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 жовтня 1999 р.

за N 720/4013
Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності

(ліцензійні умови) з транспортування природного та

нафтового газу розподільними трубопроводами
1. Загальні положення
1.1. Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності
(ліцензійні умови) з транспортування природного та нафтового газу
розподільними трубопроводами (далі - Умови та Правила) розроблені
відповідно до Закону України "Про трубопровідний транспорт"
( 192/96-ВР ), Указу Президента України від 17.11.98 N 1257
( 1257/98 ) "Про запровадження ліцензування діяльності
господарюючих суб'єктів у сфері природних монополій", постанови
Кабінету Міністрів України від 29.04.99 N 753 ( 753-99-п ) "Про
порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання
електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької
діяльності". 1.2. Умови та Правила є невід'ємною частиною ліцензії та
поширюються на суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали
ліцензію на здійснення підприємницької діяльності з
транспортування природного та нафтового газу розподільними
трубопроводами. 1.3. Передача ліцензії іншим юридичним і фізичним особам
забороняється. 1.4. У цих Умовах та Правилах вживаються такі терміни:
Власник ліцензії Суб'єкт підприємницької діяльності, який в
(далі - установленому законодавством порядку отримав
ліцензіат) ліцензію на право здійснення підприємницької

діяльності з транспортування природного та

нафтового газу розподільними трубопроводами.
Газопостачальні Суб'єкти підприємницької діяльності, які
організації здійснюють постачання газу безпосередньо

споживачу на підставі укладених договорів

та отримали відповідну ліцензію НКРЕ.
Газопровід Трубопровід, призначений для транспортування

газу.
Газорозподільні Суб'єкти підприємницької діяльності, які
організації забезпечують транспортування газорозподільними

мережами переданого газотранспортними

організаціями природного газу і його розподіл

між окремими споживачами та отримали

відповідну ліцензію НКРЕ.
Газотранспортна Система газопроводів, що включає в себе
система магістральні газопроводи,

газопроводи-відгалуження

та газорозподільні станції.
Газотранспортні Суб'єкти підприємницької діяльності, які
організації забезпечують транспортування газу

магістральними газопроводами до

газорозподільних мереж або безпосередньо

до споживачів та отримали відповідну

ліцензію НКРЕ.
Ліцензія Документ, виданий НКРЕ, згідно з яким

ліцензіат має право займатися

транспортуванням природного та

нафтового газу розподільними трубопроводами.
Ліцензована Діяльність із транспортування природного та
діяльність нафтового газу розподільними трубопроводами

на певній географічній території, на

здійснення якої ліцензіат отримав

ліцензію від НКРЕ.
Магістральний Технологічний комплекс, що функціонує як єдина
трубопровід система й до якого входить окремий трубопровід

з усіма об'єктами й спорудами, пов'язаними

з ним єдиним технологічним процесом,

за допомогою яких здійснюється транзитне,

міждержавне, міжрегіональне постачання

продуктів транспортування споживачам і які

запроектовані та збудовані згідно з державними

будівельними нормами щодо магістральних

трубопроводів.
Нормативні Міжнародні, державні, галузеві, міжгалузеві
документи нормативи та стандарти.
Перехресні Переміщення коштів або розподіл витрат у межах
субсидії однієї компанії або між спорідненими

підприємствами для фінансової підтримки одного

підприємства або виду діяльності за рахунок

іншого.
Підземне сховище Технологічний комплекс, який включає створені
газу в природній або в штучній ємності надр
(ПСГ) накопичення газу і технологічно поєднані

з ним споруди, призначені для періодичного

наповнення, зберігання й відбирання газу

для постачання споживачам.
Розподільні Газопроводи (високого, середнього та низького
трубопроводи тиску), які забезпечують транспортування газу
(далі - від газорозподільних станцій, джерел
газорозподільні газопостачання до промислових підприємств,
мережі) котелень та інших споживачів.
Споріднене 1. Будь-яке підприємство, яке прямо або
підприємство опосередковано, повністю або частково

(не менше ніж 25 %):

володіє частками (акціями, паями) в статутному

фонді ліцензіата;

управляє частками (акціями, паями) статутного

фонду ліцензіата;

користується на правах оренди активами

(майном) ліцензіата.
2. Будь-яке підприємство:
частки (акції, паї) статутного фонду або

активи (майно) якого прямо або опосередковано,

повністю або частково (не менше ніж 25 %)

перебувають у власності ліцензіата;
частки (акції, паї) статутного фонду якого

прямо або опосередковано, повністю або

частково (не менше ніж 25 %) перебувають

в управлінні ліцензіата;
активи (майно) якого прямо або опосередковано,

повністю або частково (не менше ніж 25 %)

перебувають у користуванні на правах оренди в

ліцензіата.
3. Будь-яке підприємство, пов'язане

хоча б з одним ліцензіатом або з одним з

підприємств, зазначених у частинах 1, 2

цього пункту, відносинами контролю

відповідно до статті 1 Закону України "Про

обмеження монополізму та недопущення

недобросовісної конкуренції у підприємницькій

діяльності" ( 2132-12 ).
Тариф на Вартість послуг з транспортування 1000 куб.
транспортування метрів природного та нафтового газу
природного та газорозподільними мережами, яка забезпечує
нафтового газу покриття виправданих витрат, отримання
газорозподільними обгрунтованого прибутку, сплату податків,
мережами обов'язкових платежів та відрахувань

ліцензіата.
2. Умови здійснення Ліцензованої діяльності
Здійснення підприємницької діяльності з транспортування
природного газу розподільними трубопроводами можливе при виконанні
таких умов. 2.1. Ліцензіат повинен мати лише одну ліцензію на право
здійснення підприємницької діяльності з транспортування природного
газу розподільними трубопроводами. 2.2. Ліцензіат має право здійснювати ліцензовану діяльність
лише на географічній території, яка визначається (додаток 1). 2.3. Ліцензіат не повинен займатися діяльністю із постачання
природного газу за нерегульованим тарифом. 2.4. Ліцензіат не має права надавати перехресні субсидії за
рахунок ліцензованої діяльності. 2.5. Ліцензіат жодним чином і в жодній формі не повинен
взаємодіяти з іншими ліцензіатами при підготовці та обговоренні з
НКРЕ питань, пов'язаних з визначенням тарифів на транспортування
природного газу розподільними трубопроводами. 2.6. Ліцензіат не має право прямо або опосередковано
заважати, ускладнювати або протидіяти іншим суб'єктам
підприємництва, що здійснюють операції з природним газом. 2.7. Ліцензіат повинен здійснювати ліцензовану діяльність за
принципом економічної доцільності та забезпечення надійності
транспортування, безаварійності експлуатації газорозподільних
мереж. 2.8. Ліцензіат в жодній формі не має права протидіяти
розвитку конкуренції або зловживати своїм монопольним становищем,
як це визначено в Законі України "Про обмеження монополізму та
недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій
діяльності" ( 2132-12 ) та інших актах законодавства, зокрема
рішеннях Антимонопольного комітету та НКРЕ.
3. Правила здійснення ліцензованої діяльності
При здійсненні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен
дотримуватися таких правил.
3.1. Щодо звітності 3.1.1. Ліцензіат повинен надавати звітність про ліцензовану
діяльність, визначену постановою НКРЕ, та на вимогу НКРЕ -
бухгалтерську звітність, затверджену Мінфіном за погодженням з
Держкомстатом. 3.1.2. Ліцензіат повинен вести бухгалтерський облік і
готувати фінансові звіти про ліцензовану діяльність окремо від
обліків та звітів про інші види діяльності. Ліцензіат повинен
надсилати до НКРЕ, на її запит, пояснення щодо розподілу витрат,
супроводжуючи їх необхідною документацією.
3.2. Щодо надання та використання інформації 3.2.1. Ліцензіат повинен в установленому НКРЕ порядку
своєчасно, в указаній формі та обсягах надавати інформацію про
ліцензовану діяльність. 3.2.2. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ
про: зміну відомостей, зазначених у ліцензії; зміни та доповнення установчих документів, що підлягають
державній реєстрації (перереєстрації), та зміни відомостей,
зазначених у свідоцтві про державну реєстрацію; втрату ліцензії. НКРЕ в 10-денний термін з дня надходження документів, що
підтверджують зазначені зміни, приймає відповідне рішення про
переоформлення, видачу дубліката ліцензії або інформує ліцензіата
про необхідність подання повторної заяви про отримання ліцензії
відповідно до вимог актів законодавства та/або вносить нові
відомості в справу ліцензіата. 3.2.3. Усі повідомлення стосовно Умов та Правил повинні
здійснюватись у письмовій формі. 3.2.4. Ліцензіат не повинен розголошувати будь-кому
конфіденційну інформацію, яку він отримує в результаті здійснення
своєї ліцензованої діяльності, за винятком осіб, що здійснюють
ліцензовану діяльність і уповноважені мати доступ до цієї
інформації, а також не повинен використовувати для проведення
ліцензіатом іншої, крім ліцензованої, діяльності, за винятком
випадків: коли отримано попередню згоду в письмовій формі тих осіб чи
суб'єктів підприємницької діяльності, яких безпосередньо
стосується ця інформація; якщо інформація вже відома громадськості через незалежні від
ліцензіата джерела; якщо від ліцензіата вимагається чи йому дозволено розголосити
інформацію для того, щоб виконати Умови та Правила, за вказівкою
НКРЕ або згідно із законодавством України; якщо інформацію необхідно розголосити при здійсненні
дозволеної діяльності, пов'язаної з ліцензованою діяльністю. 3.2.5. Ліцензіат повинен гарантувати, що жодне споріднене
підприємство не використовує наявну в ліцензіата інформацію для
отримання необгрунтованої конкурентної переваги, а також повинен
гарантувати нерозголошення цієї інформації будь-кому (у тому числі
тим, хто працює в спорідненому підприємстві), хто може
використовувати цю інформацію для одержання будь-якої
невиправданої конкурентної переваги.
3.3. Щодо транспортування природного та нафтового газу
газорозподільними мережами 3.3.1. Ліцензіат повинен забезпечувати доступ до використання
потужностей газорозподільних мереж газопостачальним організаціям,
які бажають транспортувати природний газ, на недискримінаційних
засадах. 3.3.2. Ліцензіат здійснює транспортування природного газу
газорозподільними мережами на договірних засадах. Типові договори,
а також будь-які зміни їх умов погоджуються з НКРЕ. 3.3.3. Ліцензіат не повинен надавати перевагу будь-якій
газопостачальній організації при укладенні договорів на
транспортування природного газу. 3.3.4. Ліцензіат має право припинити подавання природного
газу споживачу на підставі звернення газопостачальної організації,
через відсутність ресурсів газу в постачальника та/або невиконання
споживачем фінансових зобов'язань відповідно до умов укладених
договорів. 3.3.5. Ліцензіат повинен утримувати обладнання та
устаткування у відповідності з технічними характеристиками та
вимогами діючих технічних норм та умов екологічних,
санітарно-епідеміологічних, протипожежних та інших нормативних
документів. 3.3.6. Ліцензіат повинен розробляти заходи щодо підвищення
технічного рівня газорозподільних мереж з урахуванням оптимізації
витрат на його утримання при дотриманні вимог нормативної
документації. 3.3.7. У випадку виникнення аварії ліцензіат повинен негайно
її усунути та письмово повідомити про аварію споживача та його
постачальника. 3.3.8. У випадку виникнення розбіжностей між ліцензіатом та
газотранспортною або газопостачальною організацією, питання, не
вирішені шляхом переговорів, можуть передаватись на розгляд НКРЕ
відповідно до її компетенції. НКРЕ розглядає такі питання згідно з
установленим нею порядком. Рішення НКРЕ є обов'язковим для
виконання ліцензіатом. 3.3.9. Ліцензіат має право оскаржити рішення НКРЕ в суді,
арбітражному суді чи Антимонопольному комітеті з питань, що
належать до їхньої компетенції.
3.4. Щодо диспетчерського управління 3.4.1. Ліцензіат повинен здійснювати диспетчерське управління
за принципом підлеглості нижчого рівня диспетчерського підрозділу
вищому або на засадах, передбачених спільними угодами з цього
питання, виконуючи вимоги нормативних документів, і забезпечувати
надійність і стабільність роботи газорозподільних мереж. 3.4.2. Ліцензіат повинен надавати об'єднаному диспетчерському
управлінню технічну документацію, звіти та інформацію, необхідну
для виконання диспетчерських функцій. 3.4.3. Ліцензіат повинен здійснювати облік природного газу,
що надходить до газорозподільних мереж та передається споживачу.
Засоби обліку природного газу повинні бути повірені відповідними
органами. 3.4.4. Ліцензіат повинен забезпечувати контроль за режимами
роботи газорозподільних мереж.
3.5. Щодо будівництва та розвитку газорозподільних мереж 3.5.1. Проектування, будівництво та прийняття до експлуатації
газорозподільних мереж та інших пов'язаних з ними об'єктів
здійснюється ліцензіатом згідно з нормативними документами. 3.5.2. Протягом 2 років від дати набуття чинності ліцензії
ліцензіат повинен розробити план перспективного розвитку
газорозподільних мереж на наступні 5 років і погодити його з
Міненерго та НКРЕ. 3.5.3. План перспективного розвитку газорозподільних мереж
має переглядатися та уточнюватися кожні 3 роки. 3.5.4. На письмовий обгрунтований запит суб'єктів
підприємницької діяльності, які здійснюють видобування й
постачання природного газу, ліцензіат надає не пізніше 15 днів з
дня отримання запиту план перспективного розвитку газорозподільних
мереж.
3.6. Щодо підключення до газорозподільних мереж 3.6.1. Підключення до газорозподільних мереж здійснюється на
недискримінаційних засадах. Ліцензіат протягом шести місяців від
дати набуття чинності ліцензії розробляє правила підключення до
газорозподільних мереж, які погоджуються з Міненерго та НКРЕ. Ліцензіат не повинен без обгрунтованих причин, передбачених
цими правилами, не допускати чи обмежувати доступ до існуючих
газорозподільних мереж споживачів, які бажають бути підключеними
до газопроводів ліцензіата. 3.6.2. Ліцензіат протягом шести місяців після отримання
ліцензії повинен розробити і погодити з НКРЕ методику розрахунку
плати за підключення до газорозподільних мереж. В подальшому
ліцензіат повинен подавати на погодження до НКРЕ будь-які зміни
цієї методики. 3.6.3. Ліцензіат видає заявникам технічні умови на
підключення до його газопроводу згідно з правилами підключення до
газорозподільних мереж. 3.6.4. Ліцензіат не має права відмовити в підключенні до
газорозподільних мереж у разі виконання заявником технічних умов. 3.6.5. У випадку виникнення розбіжностей між ліцензіатом та
користувачем його послугами питання, не розв'язані шляхом
переговорів, можуть передаватись на розгляд НКРЕ відповідно до її
компетенції.
3.7. Щодо тарифу на транспортування природного та нафтового
газу газорозподільними мережами 3.7.1. Ліцензіат має право одержувати плату за послуги з
транспортування природного та нафтового газу газорозподільними
мережами від користувачів цими послугами за встановленим тарифом
(додаток 2). 3.7.2. Тариф на транспортування природного та нафтового газу,
який розраховується ліцензіатом на наступний (плановий) період
відповідно до методики розрахунку тарифу на транспортування
природного та нафтового газу газорозподільними мережами,
затверджується НКРЕ. 3.7.3. Тариф на транспортування природного та нафтового газу
встановлюється таким чином, щоб забезпечити ліцензіату
відшкодування його обгрунтованих витрат та отримання прибутку, а
також стимулювати його до скорочення цих витрат і підвищення
рентабельності його діяльності. 3.7.4. Ліцензіат має право в будь-який час звернутись до НКРЕ
щодо перегляду тарифу на транспортування природного та нафтового
газу, якщо ліцензіат може обгрунтовано довести необхідність такого
перегляду. 3.7.5. Ліцензіат на вимогу НКРЕ повинен обгрунтувати
відповідність тарифу на транспортування природного та нафтового
газу фактичним складовим його витрат та прибутку. 3.7.6. Ліцензіат може отримувати додатковий прибуток шляхом
виконання додаткових робіт, що пов'язані з ліцензованою
діяльністю, але не враховані в тарифі. Плата за підключення до
газорозподільних мереж та за виконання інших додаткових робіт
установлюється ліцензіатом таким чином, щоб забезпечити
відшкодування його виправданих витрат та отримання обгрунтованого
прибутку при здійсненні цих робіт. 3.7.7. Ліцензіат повинен опублікувати в засобах масової
інформації: тариф на транспортування природного та нафтового газу
газорозподільними мережами - за п'ять днів до введення його в дію; правила підключення до газорозподільних мереж, методику
розрахунку плати за підключення до газорозподільних мереж та зміни
до правил і методики - за п'ять днів до введення їх у дію; розмір плати за виконання додаткових робіт, що пов'язані з
ліцензованою діяльністю,- за п'ять днів до введення її в дію. Публікація повинна містити таку інформацію, що забезпечує
можливість будь-якій особі мати чітке уявлення про розмір
платежів, які вона повинна здійснювати, та про структуру тарифу та
інших платежів. 3.7.8. Ліцензіат має право вимагати від користувачів його
послугами виправдані гарантії (попередня оплата, виставлення
безвідкличного підтвердженого акредитиву тощо).
3.8. Щодо дотримання вимог актів законодавства та нормативних
документів 3.8.1. Ліцензіат повинен діяти згідно з актами законодавства
та нормативними документами. 3.8.2. Ліцензіат повинен дотримуватись вимог нормативних
документів щодо надійності транспортування природного газу та
якості наданих послуг.
3.9. Щодо поточної плати за ліцензію Розмір і терміни внесення поточної плати визначаються згідно
з актами законодавства.
4. Контроль за здійсненням ліцензованої діяльності
Контроль за дотриманням ліцензіатом Умов і Правил
здійснюється НКРЕ та Ліцензійною палатою. 4.1. НКРЕ контролює дотримання цих Умов та Правил шляхом
аналізу наданої ліцензіатом звітності та інформації, перевіряє
ведення ліцензованої діяльності та бухгалтерського обліку і має
право вимагати від ліцензіата проведення передбаченої актами
законодавства аудиторської перевірки. НКРЕ може розпочати
перевірку ліцензованої діяльності ліцензіата з власної ініціативи
чи за скаргою будь-якої третьої сторони при наявності
обгрунтованих підстав. 4.2. Уповноважені представники НКРЕ мають право доступу на
територію та до документації ліцензіата для перевірки та контролю
його ліцензованої діяльності. Ліцензіат повинен надавати потрібну
допомогу в перевірці. 4.3. У випадку виявлення порушень Умов та Правил, які
фіксуються документально, НКРЕ письмово надсилає ліцензіату
попередження щодо усунення в зазначений термін виявлених порушень
або приймає рішення (постанову) щодо усунення в зазначений термін
порушень Умов та Правил, виявлених у ліцензіата. 4.4. Ліцензіат зобов'язаний усунути виявлене порушення цих
Умов та Правил у зазначений термін. 4.5. Якщо ліцензіат не усунув порушення Умов та Правил у
зазначений термін, то НКРЕ має право вжити заходів згідно з
наступним розділом цих Умов та Правил. 4.6. Ліцензіат повинен протягом одного тижня повідомити НКРЕ
про будь-які відхилення від вимог Умов та Правил після того, як
ліцензіату стало відомо про такі відхилення. 4.7. НКРЕ може переглядати тариф ліцензіата та/чи
застосовувати будь-які інші заходи в межах її повноважень, які
вона буде вважати необхідними для захисту інтересів споживачів,
якщо в результаті перевірки НКРЕ зробить висновок, що ліцензіат не
виконує вимогу п. 2.7 чи п. 3.7.5.
5. Зупинення дії та анулювання ліцензії
5.1. Дія ліцензії може бути зупинена, якщо: ліцензіат не усунув порушення Умов та Правил у встановлений
НКРЕ термін; ліцензіат звернувся до НКРЕ із заявою про зупинення дії
ліцензії. Термін зупинення дії ліцензії за заявою ліцензіата не
може перевищувати один рік. 5.2. НКРЕ, приймаючи рішення щодо зупинення дії ліцензії,
згідно з абзацом другим пункту 5.1 Умов та Правил, має
дотримуватися такого порядку: НКРЕ повинна письмово повідомити ліцензіата про те, яке саме
порушення Умов та Правил не усунуте у встановлений НКРЕ термін; відповідно до пункту 4.3 протягом терміну, визначеного НКРЕ,
ліцензіат повинен надіслати НКРЕ письмову відповідь з поясненням
причин неусунення порушення або повідомлення про усунення
порушення Умов та Правил; якщо ліцензіат не надіслав повідомлення про усунення
порушення, то НКРЕ має право прийняти рішення про зупинення дії
ліцензії на визначений термін та в разі потреби призначає
перевірку ліцензіата; НКРЕ може перенести термін усунення порушення або виконання
вимог Умов та Правил на більш пізній строк, якщо ліцензіат не зміг
своєчасно усунути порушення Умов та Правил, на що були
обгрунтовані підстави, про які ліцензіат своєчасно письмово
повідомив НКРЕ; якщо дія ліцензії зупинена, то НКРЕ визначає вимоги, які
ліцензіат повинен виконати для відновлення дії ліцензії. 5.3. Ліцензіат має право висловити незгоду з висунутими до
нього вимогами на відкритих засіданнях НКРЕ. НКРЕ приймає
відповідне рішення, про що повідомляє ліцензіата. 5.4. НКРЕ приймає рішення про анулювання ліцензії у випадках: звернення ліцензіата до НКРЕ із заявою про намір щодо
припинення ліцензованої діяльності; виявлення недостовірних даних у заяві на отримання ліцензії
чи в документах, що додаються до неї, якщо це вплинуло на
прийняття рішення про видачу ліцензії; передачі ліцензіатом ліцензії іншій особі; повторного або грубого порушення ліцензіатом Умов та Правил. Повторним вважається порушення Умов і Правил, яке раніше
допускав ліцензіат і вчинив його знову, незалежно від того, чи
притягався він до відповідальності за попереднє порушення. Грубим вважається порушення Умов і Правил ліцензіатом, яке
потягло наслідки у вигляді значної шкоди, завданої державі,
навколишньому природному середовищу, юридичним чи фізичним особам; термін зупинення дії ліцензії внаслідок виявлених порушень
закінчився, і ліцензіат не усунув порушення вимог Умов та Правил; ліцензована діяльність здійснюється з порушенням актів
законодавства. Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення про
її анулювання або з дати скасування державної реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності. 5.5. Повідомлення про рішення НКРЕ щодо зупинення дії або
анулювання ліцензії публікується НКРЕ в засобах масової інформації
та доводиться до відома відповідних органів податкової
адміністрації за місцезнаходженням ліцензіата. 5.6. У разі зупинення дії або анулювання ліцензії внаслідок
неусунення порушень Умов і Правил НКРЕ має право перевіряти
будь-яку іншу діяльність ліцензіата, на яку останній отримав
ліцензію НКРЕ. 5.7. Ліцензіат має право оскаржити рішення НКРЕ в суді,
арбітражному суді чи Антимонопольному комітеті з питань, що
належать до їхньої компетенції.
6. Внесення змін та доповнень до Умов та Правил
6.1. НКРЕ може переглядати в установленому порядку Умови та
Правила і вносити до них відповідні зміни, погоджені в
установленому порядку. 6.2. Ці зміни публікуються у всеукраїнській газеті коштом
НКРЕ. 6.3. НКРЕ вносить зміни та доповнення до Умов та Правил при
внесенні змін і доповнень до актів законодавства. Такі зміни повинні відповідати положенням, викладеним в актах
законодавства.

Додаток 1

до пункту 2.2 Умов та Правил

здійснення підприємницької

діяльності (ліцензійних умов) з

транспортування природного та

нафтового газу розподільними

трубопроводами
__________________________________________________________________

(назва ліцензіата)
Територія здійснення ліцензованої діяльності
__________________________________________________________________

(опис території, на якій ліцензіат має право

здійснювати ліцензовану діяльність) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Докладні карти географічних територій додаються.
Додаток 2

до пункту 3.7.1 Умов та Правил

здійснення підприємницької

діяльності (ліцензійних умов) з

транспортування природного та

нафтового газу розподільними

трубопроводами
__________________________________________________________________

(назва ліцензіата)
Тариф

на транспортування природного та нафтового газу

газорозподільними мережами
------------------------------------------------------------------ |Тариф на | | |транспортування природного |____________ за тис. куб. метрів| |та нафтового газу | | ------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: