open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
29.10.2004 N 1052
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національної комісії регулювання електроенергетики

N 1045 ( v1045227-05 ) від 23.11.2005 )
Про внесення змін до постанови НКРЕ

від 30.01.2002 N 103

Згідно з повноваженнями, наданими Указами Президента України
від 14.03.1995 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення
діяльності Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України" та від 30.10.2000 N 1167
( v1167227-00 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України", відповідно до Законів України "Про
природні монополії" ( 1682-14 ), "Про державну статистику"
( 2614-12 ) й Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності
(ліцензійних умов) з транспортування нафти магістральними
трубопроводами, затверджених постановою НКРЕ від 25.04.2000 N 434
( z0276-00 ), Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності
(ліцензійних умов) з транспортування нафтопродуктів магістральними
трубопроводами, затверджених постановою НКРЕ від 08.06.2000 N 632
( z0373-00 ), Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Унести зміни до постанови НКРЕ від 30.01.2002 N 103
( v0103227-02 ) "Про відомчу статистичну звітність НКРЕ", згідно з
якими Інструкцію щодо заповнення форм відомчої статистичної
звітності N 4-НКРЕ-газ, N 4-НКРЕ-нафта "Звіт про ліцензійну
діяльність суб'єктів підприємницької діяльності" та її назву
викласти у новій редакції (додається).
Голова Комісії С.Тітенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

30.01.2002 N 103

( v0103227-02 )

(у редакції постанови НКРЕ

від 29.10.2004 N 1052)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми відомчої статистичної

звітності N 4-НКРЕ-нафта "Звіт про ліцензійну

діяльність суб'єктів підприємницької діяльності"

1. Загальні положення
1.1. Інструкція щодо заповнення форми відомчої статистичної
звітності N 4-НКРЕ-нафта "Звіт про ліцензійну діяльність суб'єктів
підприємницької діяльності" (далі - Інструкція) визначає порядок
заповнення форми відомчої статистичної звітності та термін подання
її до Національної комісії регулювання електроенергетики України
(далі - НКРЕ).
1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України
"Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про природні монополії"
( 1682-14 ), Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності
(ліцензійних умов) з транспортування нафти магістральними
трубопроводами, затверджених постановою НКРЕ від 25.04.2000 N 434
( z0276-00 ), Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності
(ліцензійних умов) з транспортування нафтопродуктів магістральними
трубопроводами, затверджених постановою НКРЕ від 08.06.2000 N 632
( z0373-00 ), інших нормативних актів, які регулюють
підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання з
транспортування магістральними трубопроводами нафти,
нафтопродуктів та аміаку що поставляються споживачам України.
2. Порядок та терміни надання інформації
2.1. Форма N 4-НКРЕ-нафта надається до 25 числа місяця,
наступного після звітного періоду.
2.2. Звітним періодом є квартал, півріччя, 9 місяців, рік.
2.3. Суб'єкти господарювання надають форму N 4-НКРЕ-нафта у
двох примірниках (один - до НКРЕ, другий - до Київського
територіального представництва (ТП НКРЕ).
2.4. Форма N 4-НКРЕ-нафта направляється поштою за адресою:
03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та електронною поштою за
адресою: volos@nerc.gov.ua.
2.5. Звіт підписується керівником організації та головним
бухгалтером і скріплюється печаткою. У формі звіту зазначаються
прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця
та номер контактного телефону.
2.6.У разі внесення змін до звіту суб'єкт господарювання
терміново повідомляє про це НКРЕ.
3. Пояснення щодо заповнення форми N 4-НКРЕ-нафта
3.1. У верхній частині зліва підкреслюється вид діяльності,
щодо якого заповнюється форма.
3.2. При заповненні назви суб'єкта господарювання вказується
повна назва суб'єкта господарювання відповідно до його свідоцтва.
3.3. Рядок 005 "Матеріальні витрати" заповнюється на підставі
даних бухгалтерського обліку як сума значень рядків 010, 015, 020,
025, 030, 035 і включає всю суму матеріальних витрат, що
відносяться на зазначений вид діяльності.
3.4. Рядки 040, 045, 050 заповнюються на підставі даних
бухгалтерського обліку та встановлених законодавством нормативів.
3.5. Рядок 055 "Інші витрати" заповнюється як сума значень
рядків 060, 065, 070, 075, 080, 085, 090, 095, 100 з урахуванням
витрат на поліпшення основних фондів. Рядок 100 "Інші витрати" в
"Інших" розшифровується за статтями витрат на окремому аркуші та
надається одночасно з формою.
3.6. Рядок 105 "Витрати всього" заповнюється як сума значень
рядків 005, 040, 045, 050, 055.
3.7. Рядок 110 "Прибуток" заповнюється як різниця значень
рядків 140 та 105.
3.8. Рядки 115, 120 заповнюються на основі бухгалтерських
даних. Рядок 120 заповнюється як сума значень рядків 125, 130,
135.
3.9. Рядок 140 "Чистий дохід" заповнюється на підставі даних
бухгалтерського обліку з урахуванням затвердженого тарифу на
транспортування нафти та обсягів транспортування нафти.
3.10. Рядок 150 "собівартість" заповнюється як співвідношення
значення рядка 105 до значення рядка 145.
3.11. Рядок 155 "Тариф" заповнюється як співвідношення
значення рядка 140 до значення рядка 145.
3.12. Рядок 160 "Рентабельність" заповнюється як відсоткове
співвідношення значення рядка 110 до значення рядка 105.
3.13. Рядок 165 "Середньоспискова чисельність працівників
нормативна" заповнюється на підставі розрахунків, виходячи з
діючих нормативів чисельності.
3.14. Рядок 170 "Середньоспискова чисельність працівників
фактична" заповнюється на підставі фактичного балансу робочого
часу працівників підприємства.
3.15. Рядок 175 "Середньомісячна заробітна плата"
заповнюється як співвідношення значення рядка 040 до значення
рядка 170 поділене на кількість місяців звітного періоду.
3.16. Рядки 180, 185 "Первісна вартість" та "Залишкова
вартість" заповнюються на підставі фактичних даних форм
бухгалтерської звітності.
4. Заключні положення
НКРЕ може вносити зміни до Інструкції у зв'язку із змінами
законодавства України з метою удосконалення статистичної
звітності, поліпшення роботи НКРЕ та суб'єктів господарювання.
Начальник управління регулювання
та цінової політики
нафтогазового комплексу С.Волос

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: