open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.03.2008 N 189

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики

N 358 ( v0358555-09 ) від 25.05.2009 }

Про затвердження Положення про ліцензійну

комісію з ліцензування провадження господарської

діяльності з оптової торгівлі насінням,

і складу ліцензійної комісії
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

аграрної політики

N 507 ( v0507555-08 ) від 15.08.2008

N 736 ( v0736555-08 ) від 06.11.2008

N 154 ( v0154555-09 ) від 12.03.2009 }

З метою здійснення Міністерством аграрної політики України
процедури ліцензування провадження господарської діяльності з
оптової торгівлі насінням, на виконання Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року
N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів
ліцензування" та відповідно до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з оптової торгівлі насінням, затверджених
спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва, Міністерства аграрної політики
України, Державного комітету лісового господарства України,
Державного комітету України з питань житлово-комунального
господарства від 26 листопада 2003 р. N 124/422/194/201
( z1099-03 ) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2003 р. за N 1099/8420), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про ліцензійну комісію з ліцензування
провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням,
що додається.
2. Створити ліцензійну комісію з ліцензування провадження
господарської діяльності з оптової торгівлі насінням у складі
згідно з додатком.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики
від 6 серпня 2003 року N 264 ( v0264555-03 ) "Про затвердження
Положення про ліцензійну комісію з ліцензування провадження
господарської діяльності з оптової торгівлі насінням та складу
ліцензійної комісії" (із змінами).
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
Міністр Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

28.03.2008 N 189

ПОЛОЖЕННЯ

про ліцензійну комісію з ліцензування

провадження господарської діяльності

з оптової торгівлі насінням

1. Загальні положення.
1.1. Ліцензійна комісія з ліцензування провадження
господарської діяльності з оптової торгівлі насінням (далі -
ліцензійна комісія) створюється з метою здійснення Мінагрополітики
процедури ліцензування на виконання Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р.
N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів
ліцензування", від 4 липня 2001 року N 756 ( 756-2001-п ) "Про
затвердження переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".
1.2. У своїй діяльності ліцензійна комісія керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими
нормативно-правовими актами та цим Положенням.
2. Порядок роботи комісії.
2.1. Засідання ліцензійної комісії проводиться при
надходженні заяв і документів, розгляд яких потребує прийняття
невідкладного рішення.
2.2. Ліцензійна комісія має право проводити засідання та
приймати рішення при наявності на засіданні більше ніж
50 відсотків її складу.
2.3. Про час і місце проведення засідання та питання, які
виносяться на порядок денний, члени комісії повідомляються не менш
як за 2 робочих дні до проведення засідання.
2.4. Рішення ліцензійної комісії приймається більшістю
голосів, оформлюється протоколом та затверджується наказом
Мінагрополітики і є підставою для видачі ліцензії, відмови у
видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, видачі копії, дубліката
ліцензії, анулювання, визнання ліцензії недійсною, скасування
рішення про видачу ліцензії.
2.5. За умови рівності голосів вирішальним є голос
головуючого ліцензійної комісії.
3. Обов'язки ліцензійної комісії. 3.1.1. Приймає рішення та готує документи до розгляду
Мінагрополітики щодо видачі ліцензії, переоформлення ліцензії,
видачі копії, дубліката ліцензії, відмову у її видачі або
залишення заяви без розгляду (за наявності підстав, визначених
законодавством). 3.1.2. Готує відповідь та надсилає (видає) заявникові
повідомлення про прийняте відповідне рішення Мінагрополітики в
письмовій формі. 3.1.3. На підставі проведеної роботи подає пропозиції
Мінагрополітики стосовно скасування рішення про видачу ліцензії,
рішення про визнання ліцензії недійсною та про анулювання ліцензії
згідно із законодавством.
4. Права ліцензійної комісії.
4.1. Ліцензійна комісія має право: 4.1.1. Звертатися до місцевих державних адміністрацій з
питань, пов'язаних з порушеннями законодавства у сфері
ліцензування провадження господарської діяльності з оптової
торгівлі насінням. 4.1.2. Залучати представників органів виконавчої влади,
інститутів, установ, організацій, суб'єктів господарювання та їх
об'єднань незалежно від форм власності та організаційно-правової
форми (за згодою їх керівництва) до розгляду питань, віднесених до
компетенції ліцензійної комісії. 4.1.3. Одержувати в установленому законодавством порядку від
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій
інформацію, що стосується виконання вимог законодавства у сфері
ліцензування провадження господарської діяльності з оптової
торгівлі насінням.
5. Склад ліцензійної комісії.
5.1. До складу ліцензійної комісії входять: голова
ліцензійної комісії, заступник голови та члени ліцензійної
комісії.
5.2. Голова ліцензійної комісії: керує діяльністю ліцензійної
комісії; розподіляє обов'язки між її членами; затверджує протокол
засідання і рішення ліцензійної комісії; звітує перед спеціально уповноваженим органом з питань
ліцензування про використані бланки ліцензій; несе персональну
відповідальність за збереження бланків ліцензій.
Директор Департаменту
ринків рослинництва О.А.Демидов

Додаток

до наказу Мінагрополітики

України

28.03.2008 N 189

(в редакції наказу

Мінагрополітики України

від 06.11.2008 N 736

( v0736555-08 )

СКЛАД

ліцензійної комісії з ліцензування

провадження господарської діяльності

з оптової торгівлі насінням

Мельник С.І. - заступник Міністра,

голова ліцензійної комісії
Демидов О.А. - директор Департаменту ринків

рослинництва, заступник голови

ліцензійної комісії
Запасна Ю.В. - провідний спеціаліст відділу

ліцензування та ведення лісового

господарства Департаменту ринків

рослинництва, секретар ліцензійної

комісії
Члени комісії:
Рудюк А.М. - начальник відділу ліцензування та

ведення лісового господарства

Департаменту ринків рослинництва
Пасічник П.К. - начальник відділу зернових та

технічних культур Департаменту ринків

рослинництва
Вікторук О.М. - головний спеціаліст відділу

насінництва Департаменту ринків

рослинництва
Шацький В.М. - головний спеціаліст Департаменту

правової та законопроектної роботи
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 507 ( v0507555-08 ) від 15.08.2008; в редакції
Наказу Міністерства аграрної політики N 736 ( v0736555-08 ) від
06.11.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 154 ( v0154555-09 ) від 12.03.2009 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: