open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.05.2009 N 358
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики

N 276 ( v0276555-10 ) від 28.05.2010 }
Про затвердження Положення про ліцензійну

комісію з ліцензування провадження

господарської діяльності з оптової торгівлі

насінням, і складу ліцензійної комісії

З метою приведення у відповідність Положення про ліцензійну
комісію з ліцензування провадження господарської діяльності з
оптової торгівлі насінням до вимог статті 6 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі що додаються: Положення про ліцензійну комісію з ліцензування провадження
господарської діяльності з оптової торгівлі насінням. Склад Ліцензійної комісію з ліцензування провадження
господарської діяльності з оптової торгівлі насінням.
2. Встановити, що рішення ліцензійної комісії носить
рекомендаційний характер.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики
від 28.03.2008 N 189 ( v0189555-08 ) "Про затвердження Положення
про ліцензійну комісію з ліцензування провадження господарської
діяльності з оптової торгівлі насінням, і складу ліцензійної
комісії".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
В.о. Міністра С.І.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

25.05.2009 N 358

ПОЛОЖЕННЯ

про ліцензійну комісію з ліцензування

провадження господарської діяльності

з оптової торгівлі насінням

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності
ліцензійної комісії з розгляду заяв та документів суб'єктів
господарювання щодо видачі ліцензій їх переоформлення, видачі
копій, дублікатів та анулювання з провадження господарської
діяльності щодо оптової торгівлі насінням.
1.2. У своїй діяльності ліцензійна комісія керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими
нормативно-правовими актами та цим Положенням.
2. Порядок роботи комісії
2.1. Засідання ліцензійної комісії проводиться за
необхідності у разі надходження заяв та інших документів, розгляд
яких потребує прийняття невідкладного рішення з ліцензування.
2.2. Рішення ліцензійної комісії приймаються на її засіданнях
у присутності не менше 50 відсотків її складу відкритим
голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості
голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним.
2.3. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписують
усі члени комісії, які були присутні на засіданні. Рішення носить рекомендаційний характер.
3. Обов'язки ліцензійної комісії
3.1. Аналізує заяви осіб, які звернулися до міністерства з
питань ліцензування, перевіряє відповідність даних документів
вимогам законодавства, готує проекти рішень щодо видачі,
переоформлення, анулювання, скасування рішення про видачу та
рішення про визнання ліцензії недійсною, погоджує їх з
відповідними структурними підрозділами та подає на підпис
керівництва.
4. Права ліцензійної комісії
4.1. Залучати представників органів виконавчої влади,
інститутів, установ, організацій, суб'єктів господарювання та їх
об'єднань незалежно від форм власності та організаційно-правової
форми (за згодою їх керівництва) до розгляду питань, віднесених до
компетенції ліцензійної комісії.
4.2. Одержувати в установленому законодавством порядку від
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій
інформацію, що стосується виконання вимог законодавства у сфері
ліцензування провадження господарської діяльності з оптової
торгівлі насінням.
5. Склад ліцензійної комісії
5.1. До складу ліцензійної комісії входять: голова
ліцензійної комісії, заступник голови, секретар та члени
ліцензійної комісії.
5.2. Голова ліцензійної комісії: керує діяльністю ліцензійної комісії; розподіляє обов'язки між її членами; затверджує протокол засідання і рішення ліцензійної комісії.
Заступник директора
Департаменту ринків
рослинництва Ю.Л.Жарун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

25.05.2009 N 358

СКЛАД

ліцензійної комісії з ліцензування

провадження господарської діяльності

з оптової торгівлі насінням

Мельник С.І. - заступник Міністра,

голова ліцензійної комісії
Демидов О.А. - директор Департаменту ринків

рослинництва, заступник голови

ліцензійної комісії
Запасна Ю.В. - провідний спеціаліст відділу

ліцензування та ведення лісового

господарства Департаменту ринків

рослинництва,

секретар ліцензійної комісії
Члени комісії:
Рудюк А.М. - начальник відділу ліцензування

та ведення лісового господарства

Департаменту ринків рослинництва
Пасічник П.К. - начальник відділу зернових

та технічних культур Департаменту

ринків рослинництва
Вікторук О.М. - головний спеціаліст відділу насінництва

Департаменту ринків рослинництва
Шацький В.М. - головний спеціаліст Департаменту

правової та законопроектної роботи

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: