open
Нечинний

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

29.12.2011  № 250

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 449 від 30.03.2017}

Про затвердження величини інвестиційної складової тарифу ТОВ "ДТЕК Східенерго"

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики
№ 1578 від 06.12.2012
№ 1136 від 15.08.2013
№ 1448 від 14.11.2013
№ 57 від 28.01.2014
№ 223 від 13.03.2014
№ 232 від 13.03.2014
№ 741 від 22.05.2014
№ 1126 від 21.08.2014
Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
№ 16 від 17.09.2014
№ 152 від 17.10.2014
№ 831 від 18.12.2014
№ 1038 від 25.12.2014
№ 155 від 31.01.2015
№ 1201 від 02.04.2015
№ 1599 від 21.05.2015}

{Щодо зупинення дії Постанови див. Постанову Національної комісії, що здійснює
        державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1601 від 21.05.2015}

{Постанову зупинено в частині дії пунктів 1 та 4 згідно з Постановою Національної комісії,
        що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
       № 1970 від 30.06.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з  Постановою  Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 2307 від 15.09.2015}

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 № 648-р "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей у період до 2020 року" (зі змінами, унесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.06.2008 № 850-р), наказу Міністерства палива та енергетики України від 24.05.2006 № 183 "Про затвердження Порядку підготовки та фінансування проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2006 за № 701/12575, ураховуючи наказ Міністерства палива та енергетики України від 17.06.2010 № 236 "Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства палива та енергетики від 09.10.2008 № 499", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити величину інвестиційної складової тарифу продажу електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії України ТОВ "ДТЕК Східенерго" для реалізації проекту реконструкції енергоблока № 3 Зуївської ТЕС (додається).

2. Затвердити величину інвестиційної складової тарифу продажу електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії України ТОВ "ДТЕК Східенерго" для реалізації проекту реконструкції енергоблока № 6 Курахівської ТЕС (додається).

3. Затвердити величину інвестиційної складової тарифу продажу електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії України ТОВ "ДТЕК Східенерго" для реалізації проекту реконструкції енергоблока № 11 Луганської ТЕС (додається).

{Дію пункту 4 зупинено з 01.04.2015 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1201 від 02.04.2015 - Постанова діє протягом строку дії вжитих тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії відповідно до Розпорядження КМ від 31.03.2015 № 280-р}

{Дію пункту 4 зупинено згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 155 від 31.01.2015 - діє протягом дії Розпорядження КМ від 14.01.2015 № 36-р}

{Дію пункту 4 зупинено згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1038 від 25.12.2014 - діє протягом дії Розпорядження КМ від 08.12.2014  № 1195-р}

{Дію пункту 4 зупинено згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 16 від 17.09.2014}

4. Розпоряднику системи розрахунків при нарахуванні платежів ТОВ "ДТЕК Східенерго" за відпущену електричну енергію в Оптовий ринок електричної енергії України враховувати затверджену пунктом 1 цієї постанови величину інвестиційної складової як додатковий платіж на реконструкцію та модернізацію енергоблока № 3 Зуївської ТЕС.

5. Розпоряднику системи розрахунків при нарахуванні платежів ТОВ "ДТЕК Східенерго" за відпущену електричну енергію в Оптовий ринок електричної енергії України враховувати затверджену пунктом 2 цієї постанови величину інвестиційної складової як додатковий платіж на реконструкцію та модернізацію енергоблока № 6 Курахівської ТЕС.

{Дію пункту 6 зупинено згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 831 від 18.12.2014}

{Дію пункту 6 зупинено згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг№ 152 від 17.10.2014 - зміна діє протягом дії Розпорядження КМ  № 915-р від 01.10.2014}

{Дію пункту 6 зупинено згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 16 від 17.09.2014 - зміна діє протягом дії рішення Кабінету Міністрів України про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії}

{Дію пункту 6 відновлено згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 1126 від 21.08.2014}

{Дію пункту 6 зупинено згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 741 від 22.05.2014}

6. Розпоряднику системи розрахунків при нарахуванні платежів ТОВ "ДТЕК Східенерго" за відпущену електричну енергію в Оптовий ринок електричної енергії України враховувати затверджену пунктом 3 цієї постанови величину інвестиційної складової як додатковий платіж на реконструкцію та модернізацію енергоблока № 11 Луганської ТЕС.

{Постановляюча частина в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 223 від 13.03.2014}

Голова Комісії

С. Тітенко


{Величину інвестиційної складової тарифу продажу електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії України ТОВ "ДТЕК Східенерго" виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 223 від 13.03.2014}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
29.12.2011  № 250
(у редакції постанови НКРЕКП
21.05.2015 № 1599)

ВЕЛИЧИНА
інвестиційної складової тарифу продажу електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії України ТОВ "ДТЕК Східенерго" для реалізації проекту реконструкції енергоблока № 3 Зуївської ТЕС

Період

Інвестиційна складова, (грн без ПДВ)

Усього за 2010 рік

9279936

Усього за 2011 рік

55679556

Усього за 2012 рік

55679556

Усього за 2013 рік

41751187

Усього за 2014 рік

31811241

Січень

0

Лютий

2891931

Березень

2891931

Квітень

2891931

Травень

0

Червень

2891931

Липень

2891931

Серпень

2891931

Вересень

2891931

Жовтень

2891931

Листопад

2891931

Грудень

2891931

Усього за 2015 рік

28919310

Січень

2891931

Лютий

2891931

Березень

2891931

Квітень

2891931

Травень

2891931

Червень

2891931

Липень

2891931

Серпень

2891931

Вересень

2891931

Жовтень

2891931

Листопад

2891931

Грудень

2891931

Усього за 2016 рік

34703172

Січень

2891931

Лютий

2891931

Березень

2891931

Квітень

2891931

Травень

2891931

Червень

2891931

Липень

2891931

Серпень

2891931

Вересень

2891931

Жовтень

2891931

Листопад

2891931

Грудень

2891931

Усього за 2017 рік

34703172

Січень

2891931

Лютий

2891931

Березень

2891931

Квітень

2891931

Травень

2891931

Червень

2891931

Липень

2891931

Серпень

2891931

Вересень

2891931

Жовтень

2891931

Листопад

2891931

Усього за 2018 рік

31811241

Усього за 2010-2018 роки

324338371

{Постанову доповнено величиною інвестиційної складової згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 223 від 13.03.2014; в редакції Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1038 від 25.12.2014, № 155 від 31.01.2015, № 1599 від 21.05.2015}

Начальник управління
енергоринкуР. Машляківський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
29.12.2011  № 250
(у редакції постанови НКРЕКП
15.09.2015  № 2307)

ВЕЛИЧИНА
інвестиційної складової тарифу продажу електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії України ТОВ "ДТЕК Східенерго" для реалізації проекту реконструкції енергоблока № 6 Курахівської ТЕС

Період

Інвестиційна складова, (грн без ПДВ)

Усього за 2010 рік

15 579 165

Усього за 2011 рік

93 475 068

Усього за 2012 рік

93 475 068

Усього за 2013 рік

72 237 889

Усього за 2014 рік

68 522 240

Січень

5 678 159

Лютий

5 678 159

Березень

5 678 159

Квітень

5 678 159

Травень

3 663 328,39

Червень

0

Липень

5 678 159

Серпень

5 678 159

Вересень

6 269 932,61

Жовтень

6 269 927

Листопад

6 269 927

Грудень

6 269 927

Усього за 2015 рік

62 811 996

Січень

6 269 927

Лютий

6 269 927

Березень

6 269 927

Квітень

6 269 927

Травень

6 269 927

Червень

6 269 927

Липень

6 269 927

Серпень

6 269 927

Вересень

6 269 927

Усього за 2016 рік

56 429 343

Усього за 2010 - 2016 роки

462 530 769

{Постанову доповнено величиною інвестиційної складової згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 223 від 13.03.2014; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2307 від 15.09.2015}

Начальник управління
енергоринкуР. Машляківський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
29.12.2011  № 250
(у редакції постанови НКРЕКП
18.12.2014 № 831)

ВЕЛИЧИНА
інвестиційної складової тарифу продажу електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії України ТОВ "ДТЕК Східенерго" для реалізації проекту реконструкції енергоблока № 11 Луганської ТЕС

Період

Інвестиційна складова, (грн без ПДВ)

Усього за 2010 рік

12402846

Усього за 2011 рік

74417100

Усього за 2012 рік

74417100

Усього за 2013 рік

49046727

Січень

4122063

Лютий

4122063

Березень

4122063

Квітень

3969394

Травень

3969394

Червень

0

Липень

0

Серпень

0

Вересень

3969394

Жовтень

3969394

Листопад

3969394

Грудень

0

Усього за 2014 рік

32213159

Січень

3969394

Лютий

3969394

Березень

3969394

Квітень

3969394

Травень

3969394

Червень

3969394

Липень

3969394

Серпень

3969394

Вересень

3969394

Жовтень

3969394

Листопад

3969394

Грудень

3969394

Усього за 2015 рік

47632728

Січень

3969394

Лютий

3969394

Березень

3969394

Квітень

3969394

Травень

3969394

Червень

3969394

Липень

3969394

Серпень

3969394

Вересень

3969394

Жовтень

3969394

Листопад

3969394

Грудень

3969394

Усього за 2016 рік

47632728

Січень

3969394

Лютий

3969394

Березень

3969394

Квітень

3969394

Травень

3969394

Червень

3969394

Липень

3969394

Серпень

3969394

Вересень

3969394

Жовтень

3969394

Листопад

3969394

Грудень

3969394

Усього за 2017 рік

47632728

Січень

3969394

Лютий

3969394

Березень

3969394

Квітень

3969394

Травень

3969394

Червень

3969394

Липень

3969394

Серпень

3969394

Вересень

3969394

Жовтень

3969394

Листопад

3969394

Грудень

3969394

Усього за 2018 рік

47632728

Січень

3969394

Усього за 2019 рік

3969394

Усього за 2010 - 2019 роки

436997238

{Постанову доповнено величиною інвестиційної складової згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 223 від 13.03.2014; в редакції Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 232 від 13.03.2014, № 1126 від 21.08.2014, Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 831 від 18.12.2014}

Начальник управління
енергоринкуР. Машляківський

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: