open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.05.2006 N 183
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 червня 2006 р.

за N 701/12575

Про затвердження Порядку підготовки

та фінансування проектів з метою реалізації плану

реконструкції та модернізації теплових електростанцій

Відповідно до Указу Президента України від 27 грудня 2005
року N 1863 ( 1863/2005 ) "Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан енергетичної
безпеки України та основні засади державної політики у сфері її
забезпечення" та з метою ефективного використання фінансових
ресурсів електроенергетичної галузі, організації процедури
підготовки, фінансування та контролю за реалізацією проектів
реконструкції енергоблоків теплових електростанцій, передбачених
Планом реконструкції та модернізації теплоелектростанцій у період
до 2010 року, схваленим розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2004 року N 648-р ( 648-2004-р ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок підготовки та фінансування проектів з
метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових
електростанцій, що додається.
2. Визначити Департамент стратегічної політики та
перспективного розвитку ПЕК (Кравченко М.В.) відповідальним за
моніторинг підготовки і реалізації проектів реконструкції теплових
електростанцій.
3. Департаменту стратегічної політики та перспективного
розвитку ПЕК (Кравченко М.В.), Департаменту з питань
електроенергетики (Меженний С.Я.), Фінансово-економічному
департаменту (Петриковець К.Я.) під час реалізації проектів
реконструкції ТЕС керуватися вищезазначеним Порядком.
4. Департаменту стратегічної політики та перспективного
розвитку ПЕК (Кравченко М.В.) у встановленому порядку подати цей
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Продана Ю.В.
Міністр І.Плачков
ПОГОДЖЕНО:   
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.В.Дашкевич
Голова Національної комісії
регулювання електроенергетики
України  В.М.Кальченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства палива

та енергетики України

24.05.2006 N 183
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 червня 2006 р.

за N 701/12575

ПОРЯДОК

підготовки та фінансування проектів з метою

реалізації плану реконструкції та модернізації

теплових електростанцій

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає умови, процедуру підготовки та
фінансування проектів реконструкції та модернізації теплових
електростанцій відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 08.09.2004 N 648-р ( 648-2004-р ) "Про заходи щодо
реконструкції та модернізації теплоелектростанцій у період до 2010
року" та установлює порядок контролю за реалізацією цих проектів.
1.2. Порядок не поширюється на забезпечення виконання
зобов'язань з повернення кредитів, залучених на фінансування
проектів реконструкції та модернізації теплових електростанцій
відповідно до міжнародних договорів України.
2. Умови фінансування проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій
2.1. Фінансування Проектів реконструкції та модернізації
теплових електростанцій (далі - Проекти) здійснюється за умови
залучення енергогенеруючими компаніями кредитів з терміном
погашення не менше 3 років після введення об'єктів в експлуатацію
або інвестицій.
2.2. Повернення кредитів або інвестицій забезпечується: не більше ніж на 80% за рахунок коштів інвестиційної
складової до тарифу на електричну енергію енергогенеруючої
компанії на реалізацію Проекту (далі - інвестиційна складова); не менше ніж на 20% за рахунок власних коштів
енергогенеруючої компанії (прибутку, амортизації, коштів
акціонерів, інвесторів тощо); не більше ніж на 95% для екологічної складової Проекту за
рахунок коштів інвестиційної складової. За рахунок екологічної
складової Проекту фінансуються обладнання для очищення відхідних
димових газів від забруднюючих речовин та роботи, пов'язані з його
встановленням або реконструкцією.
2.3. Співвідношення відсотків повернення кредитів або
інвестицій, залучених з метою фінансування Проектів, за рахунок
власних коштів енергогенеруючої компанії та коштів інвестиційної
складової затверджується НКРЕ на весь термін дії інвестиційної
складової Проекту.
3. Розробка, експертиза техніко-економічного

обґрунтування з реконструкції (модернізації)

енергоблоків теплових електростанцій

та проведення тендерних процедур
3.1. Розробка техніко-економічного обґрунтування з
реконструкції (модернізації) енергоблока (ТЕО) здійснюється
енергогенеруючою компанією за рахунок власних коштів. ТЕО має включати такі обов'язкові розділи: аналіз та прогноз забезпечення паливом; аналіз системної привабливості Проекту; аналіз мережних обмежень з видачі потужності; оцінка продовження ресурсу роботи обладнання; оцінка підвищення маневреності обладнання та якості
регулювання; оцінка підвищення економічності роботи обладнання; оцінка зниження впливу на навколишнє природне середовище; оцінка окупності капіталовкладень; план-графік реалізації Проекту; фінансовий план реалізації Проекту.
3.2. Експертиза ТЕО здійснюється відповідною службою
Української інвестиційної експертизи (далі - Укрінвестекспертиза)
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002
N 483 ( 483-2002-п ) "Про порядок затвердження інвестиційних
програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної
державної експертизи". Оплата експертизи проводиться енергогенеруючою компанією за
рахунок власних коштів. Результат експертизи оформлюється відповідним висновком.
3.3. Енергогенеруюча компанія надає на погодження
Мінпаливенерго ТЕО разом з висновком відповідної служби
Укрінвестекспертизи. Термін погодження ТЕО не може перевищувати 20
календарних днів з моменту його отримання.
3.4. ТЕО, погоджене Мінпаливенерго, з висновком
Укрінвестекспертизи надається енергогенеруючою компанією до НКРЕ. НКРЕ протягом 20 календарних днів опрацьовує документи та
визначається з можливістю затвердження інвестиційної складової.
3.5. Після отримання енергогенеруючою компанією письмового
погодження НКРЕ щодо можливості затвердження інвестиційної
складової енергогенеруюча компанія здійснює підготовку тендерних
документів та проведення тендерних процедур згідно із
законодавством України.
4. Затвердження інвестиційної складової
4.1. Для розгляду питання щодо затвердження величини
інвестиційної складової енергогенеруюча компанія надає до НКРЕ: протокол розкриття тендерних пропозицій та протокол рішення
щодо акцепту тендерної пропозиції, яка визнана найкращою; помісячний розрахунок інвестиційної складової з урахуванням
положень пункту 2.2 цього Порядку; парафований кредитний або інвестиційний договір; кошторис витрат; реквізити відкритого в уповноваженому банку поточного рахунку
із спеціальним режимом використання для перерахування коштів
інвестиційної складової.
4.2. На підставі наданих енергогенеруючою компанією
документів НКРЕ протягом 20 календарних днів з моменту їх
отримання: затверджує величину інвестиційної складової з розбивкою за
періодами згідно з графіком виплат за кредитами або інвестиційними
зобов'язаннями; уносить зміни до алгоритму розподілу коштів оптового ринку
електричної енергії в частині перерахування коштів інвестиційної
складової на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
енергогенеруючої компанії; установлює термін надання до НКРЕ Проекту та остаточного
кошторису його витрат.
4.3. Після затвердження НКРЕ інвестиційної складової
енергогенеруюча компанія укладає контракт (контракти) з переможцем
(переможцями) тендерів.
4.4. За результатами укладених контрактів з переможцями
тендерів енергогенеруюча компанія надає НКРЕ затверджений в
установленому законодавством порядку Проект та остаточний кошторис
витрат. НКРЕ протягом 20 календарних днів на підставі даних
остаточного кошторису витрат може переглянути і скоригувати
інвестиційну складову.
5. Контроль за реалізацією Проектів
5.1. Енергогенеруюча компанія щокварталу до 25-го числа
місяця, наступного за звітним кварталом, надає НКРЕ та
Мінпаливенерго звіт з реалізації Проекту, який містить інформацію
щодо стану виконання Проекту, надходження і використання коштів.
5.2. Підставами для коригування НКРЕ величини інвестиційної
складової є: зміни законодавства; форс-мажорні обставини, підтверджені належним чином; недотримання енергогенеруючою компанією погоджених термінів
реалізації Проекту; нецільове використання енергогенеруючою компанією коштів,
отриманих для реалізації Проекту кредитів або інвестицій.
5.3. У разі встановлення факту нецільового використання
енергогенеруючою компанією коштів кредитів або інвестицій,
отриманих для реалізації Проекту, НКРЕ може прийняти рішення щодо
зменшення для компанії відповідно до Правил Оптового ринку
електричної енергії України, які є додатком до Договору між
членами Оптового ринку електричної енергії України, платежу за
відпущену в оптовий ринок електричну енергію на величину
нецільового використання коштів.
5.4. Енергогенеруюча компанія може звернутись до НКРЕ щодо
припинення, обмеження або відновлення дії інвестиційної складової.
5.5. Протягом 3 місяців після введення об'єкта реконструкції
(модернізації) у промислову експлуатацію енергогенеруюча компанія
надає до Мінпаливенерго та НКРЕ звіт про реалізацію Проекту, який
містить: акти приймальних комісій; підтвердження гарантійних характеристик реалізованого
Проекту; інформацію про фактичне використання коштів для реалізації
Проекту; розрахунок суми залучених кредитних коштів на виконання
Проекту та коштів, що підлягають поверненню.
5.6. НКРЕ на підставі звіту енергогенеруючої компанії у разі
необхідності приймає рішення щодо коригування величини
інвестиційної складової на періоди, що залишились, до величин,
необхідних для повернення залучених кредитних коштів з урахуванням
положень пункту 2.2 цього Порядку.
6. Фінансування проектів реконструкції

та модернізації у разі внесення змін до плану

реконструкції та модернізації теплових

електростанцій
6.1. У разі внесення змін до плану реконструкції та
модернізації теплових електростанцій енергогенеруюча компанія
надає до Мінпаливенерго обґрунтування технічної та економічної
доцільності запропонованих змін, на підставі яких Мінпаливенерго
протягом 10 календарних днів приймає відповідне рішення.
6.2. Зміна загального річного обсягу фінансування Проектів
має погоджуватись з НКРЕ.
6.3. Енергогенеруюча компанія за погодженням з Мінпаливенерго
може змінити об'єкт модернізації (реконструкції), час початку і
закінчення його реконструкції і модернізації.
6.4. За погодженням з Мінпаливенерго допускається зміна
планових обсягів фінансування серед окремих об'єктів як однієї
електростанції, так і різних електростанцій, що входять до складу
однієї енергогенеруючої компанії, без збільшення обсягів
фінансування за періодами. Зміна обсягів фінансування між різними
енергогенеруючими компаніями в межах одного розрахункового періоду
(року) потребує узгодження відповідних енергогенеруючих компаній.
Розподіл обсягів фінансування між енергогенеруючими компаніями має
погоджуватись з НКРЕ.
6.5. Якщо енергогенеруюча компанія з об'єктивних причин не
використала визначені в плані реконструкції та модернізації
теплових електростанцій обсяги фінансування за період часу, що
минув, вона за узгодженням з НКРЕ має право використати ці кошти в
наступні періоди, передбачені планом.
6.6. Починаючи з 2007 року, пропозиції енергогенеруючих
компаній щодо внесення змін до плану реконструкції та модернізації
теплових електростанцій надаються один раз на рік до 1 листопада
року, що передує плановому. На підставі наданих пропозицій та обґрунтувань
енергогенеруючих компаній Мінпаливенерго у місячний термін приймає
рішення щодо внесення змін до плану реконструкції та модернізації
теплових електростанцій на наступний рік.
Директор Департаменту
стратегічної політики
та перспективного
розвитку ПЕК М.В.Кравченко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: