open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 229 від 24.04.2000

м.Київ
vd20000424 vn229
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

митної служби

N 662 ( v0662342-00 ) від 21.11.2000 )
Про розподіл обов'язків між Головою

та заступниками Голови Держмитслужби України

Відповідно до Положення про Державну митну службу України
( 126/97 ), з урахуванням структурних змін у центральному апараті
Держмитслужби Н А К А З У Ю:
1. Затвердити розподіл обов'язків між заступниками Голови
Держмитслужби України (додається). 2. Установити, що кожний заступник несе персональну
відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків,
організацію контролю за виконанням актів законодавства з питань,
віднесених до його компетенції, розроблення пропозицій щодо
вдосконалення цього законодавства, а також за організацію роботи
підпорядкованих структурних підрозділів. 3. Залишаю за собою загальне керівництво здійсненням: митної справи; забезпеченням ефективного функціонування системи митних
органів; вирішення питань утворення, реорганізації та ліквідації
регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних управлінь та
організацій, установ і навчальних закладів; призначення та звільнення керівних працівників митних органів
і працівників центрального апарату Держмитслужби; забезпечення гласності в діяльності митних органів; організацію контролю за своєчасним і повним унесенням до
Державного бюджету мита та інших передбачених законодавством
платежів; організацію співпраці з митними та центральними органами
інших держав; здійснення взаємодії з центральними органами виконавчої влади
України, а також курирування роботи Управління власної безпеки та
контролю, Управління аналізу, прогнозування та зв'язків з
громадськістю, Управління по організації боротьби з контрабандою
та порушеннями митних правил, Фінансово-економічного управління,
Управління бухгалтерського обліку та звітності, Управління кадрами
і Сектора режимно-секретної та мобілізаційної роботи. 4. Наказ Держмитслужби від 18.06.98 N 350 ( v0350342-98 )
вважати таким, що втратив чинність.
Голова Служби Ю.П.Соловков
Додаток

до наказу Держмитслужби

від 24 квітня 2000 р. N 229
Розподіл

обов'язків між заступниками

Голови Держмитслужби України
Перший заступник Голови Держмитслужби Єгоров О.Б.: Координує роботу підрозділів, підпорядкованих заступникам
Голови Служби Соболю І.М. і Шейку О.П., контролює стан
виконавської дисципліни та організацію документообігу в
центральному апараті. Забезпечує розроблення та здійснення економічних заходів щодо
реалізації митної справи, організує роботу із застосування засобів
митно-тарифного регулювання під час переміщення товарів та інших
предметів через митний кордон України, а також з підготовки
проектів нормативних актів з цих питань, контролює стан
інформаційного і програмного забезпечення роботи митних органів,
виконання законодавства з питань тарифного регулювання та стан
підготовки документів для засідань Митно-тарифної ради, пропозицій
до міждержавних та міжурядових угод і договорів з митних питань. Курирує роботу Правового управління, Управління міждержавних
зв'язків, Управління справами, Митно-тарифного управління,
Інформаційно-аналітичного митного управління.
Заступник Голови Держмитслужби Шейко О.П.: Організує та координує роботу з питань ведення державної
митної статистики зовнішньої торгівлі та спеціальної митної
статистики; прогнозування тенденцій розвитку експортно-імпортних
операцій, у тому числі таких, що обкладаються податками і зборами,
які справляються митними органами, та можливих змін у надходженні
й обсягах митних платежів на основі аналізу статистичних даних;
подання статистичних даних до відповідних державних структур;
дотримання чинного законодавства в частині нарахування та
стягнення митними органами податків та зборів; розроблення та
впровадження заходів, спрямованих на забезпечення повноти
справляння податків та зборів митними органами; проведення
перевірки (верифікації) сертифікатів про походження товарів з
України; класифікації та кодування товарів відповідно до Товарної
номенклатури зовнішньоекономічної діяльності ( n0001342-92 );
проведення досліджень, експертизи та випробувань товарів та інших
предметів з метою їх класифікації, а також для підготовки
висновків, необхідних при встановленні (визначенні) коду товару
відповідно до ТН ЗЕД. Курирує роботу Управління статистики, Управління митних
платежів, Управління номенклатури та верифікації, Центральної
митної лабораторії.
Заступник Голови Держмитслужби Соболь І.М.: Займається питаннями розроблення та здійснення організаційних
заходів щодо реалізації митної справи, сприяння розвиткові
зовнішньоекономічних зв'язків, у тому числі шляхом раціонального
розміщення митних органів; проведення заходів щодо захисту прав
споживачів товарів, які ввозяться в Україну; забезпечує
розроблення та внесення до Кабінету Міністрів України в
установленому порядку проектів законодавчих актів з питань
організації митного контролю. Забезпечує виконання митними органами вимог чинного
законодавства щодо митного оформлення та пропуску через митний
кордон товарів та інших предметів, а також громадян. Організує взаємодію митних органів з місцевими органами
державної влади й самоврядування, установами, організаціями та
підприємствами незалежно від форм власності. Курирує роботу Управління організації митного контролю,
Управління нетарифного регулювання.
Заступник Голови Держмитслужби Копач В.С.: Забезпечує розроблення проектів програм розвитку та
вдосконалення митної інфраструктури, а також постачання митних
органів транспортом, технікою, спеціальними засобами та іншими
матеріальними ресурсами; унесення пропозицій щодо участі
Держмитслужби в підготовці відповідних державних програм.
Організовує реконструкцію і будівництво пунктів пропуску через
державний кордон, а також виконання вимог законодавства щодо
збереження природних ресурсів та охорони навколишнього середовища
митними органами. Контролює укладання угод про придбання основних
фондів, а також списання цих фондів. Координує роботу з цивільної
оборони в митних органах. Подає практичну допомогу Управлінню
кадрами в питаннях реалізації кадрової політики. Курирує роботу Господарсько-експлуатаційного митного
управління, Постачального митного господарства, Автотранспортного
митного господарства, Академії митної служби.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: