open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.04.2012  № 226

Про затвердження плану заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою України

З метою усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою України за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на реалізацію положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, у тому числі отриманих від продажу одиниць (частин) установленої кількості парникових газів та з урахуванням висновку Колегії Рахункової палати України від 14.03.2012 № 13/4-2 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою України за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на реалізацію положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, у тому числі отриманих від продажу одиниць (частин) установленої кількості парникових газів (далі - План) з урахуванням висновку Колегії Рахункової палати України від 14.03.2012 № 13/4-2, що додається.

2. Державному агентству екологічних інвестицій України (Якубовський В.Б.), Управлінню державного екологічного моніторингу (Аверін Д.Г.), Юридичному департаменту (Роменський Д.В.) забезпечити:

2.1. Виконання заходів визначених у затвердженому Плані;

2.2. Подання в установленому законодавством порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів, визначених Планом.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

М.В. ЗлочевськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
09.04.2012 № 226

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою України за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на реалізацію положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, у тому числі отриманих від продажу одиниць (частин) установленої кількості парникових газів

(Висновок колегії Рахункової палати України
від 14.03.2012 р. № 13/4-2)


п/п

Заходи

Відповідальний виконавець

Термін виконання

1.

Розроблення базового проекту законодавчого акта з питань викидів парникових газів, у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на клімат та адаптацію до його змін

Управління державного екологічного моніторингу
(Аверін Д.Г.);
Юридичний департамент
(Роменський Д.В.);
Держекоінвестагенство
(Якубовський В.Б.)

II - IV квартал 2012 року

2.

Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту акта щодо внесення змін до Порядку функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2006 № 554

Управління державного екологічного моніторингу
(Аверін Д.Г.);
Юридичний департамент
(Роменський Д.В.);
Держекоінвестагентство
(Якубовський В.Б.)

II - III квартал 2012 року

3.

Забезпечення супроводу та погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Національного плану адаптації до зміни клімату"

Держекоінвестагентство
(Якубовський В.Б.);
Управління державного екологічного моніторингу
(Аверін Д.Г.);
Юридичний департамент
(Роменський Д.В.)

II - IV квартал 2012 року

4.

Підготовка проекту наказу щодо порядку ведення Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів

Управління державного екологічного моніторингу
(Аверін Д.Г.);
Юридичний департамент
(Роменський Д.В.);
Держекоінвестагентство
(Якубовський В.Б.)

II - III квартал 2012 року

5.

Підготовка проектів змін до нормативно-правових актів, які регулюють питання реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

Держекоінвестагентство
(Якубовський В.Б.);
Управління державного екологічного моніторингу
(Аверін Д.Г.);
Юридичний департамент
(Роменський Д.В.)

II - IV квартал 2012 року

6.

Проведення засідань Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату відповідно до плану її роботи та розгляд питань:
а) про стан виконання Національного плану заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2005 № 346, підвищення рівня координації та контролю за станом його виконання, з урахуванням зауважень Рахункової палати за результатами проведеного аудиту;
б) про розгляд Національного плану заходів з пом'якшення наслідків зміни клімату;
в) про розгляд Плану заходів щодо адаптації секторів економіки до зміни клімату

Мінприроди;
Управління державного екологічного моніторингу
(Аверін Д.Г.)
Управління державного екологічного моніторингу
(Аверін Д.Г.);
Держекоінвестагентство
(Якубовський В.Б.)
Управління державного екологічного моніторингу
(Аверін Д.Г.);
Держекоінвестагентство
(Якубовський В.Б.)
Управління державного екологічного моніторингу
(Аверін Д.Г.);
Держекоінвестагентство
(Якубовський В.Б.)

II квартал 2012 року
III квартал 2012 року
III квартал 2012 року

7.

Забезпечення виконання рішень засідань Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

Управління державного екологічного моніторингу
(Аверін Д.Г.);
Держекоінвестагентство
(Якубовський В.Б.)

у визначені рішенням терміни

8.

Вжиття заходів щодо завершення робіт зі створення, постійного оновлення та функціонування банку даних найкращих доступних технологій, методів керування, що застосовуються для зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин та парникових газів та національної моделі спостереження та прогнозування антропогенного впливу на довкілля для оцінки регіонального, транскордонного переносів забруднюючих речовин та парникових газів, з подальшим забезпеченням планового результату щодо їх впровадження

Управління державного екологічного моніторингу
(Аверін Д.Г.)

II - IV квартал 2012 року

9.

Вжиття заходів щодо вирішення питання щодо використання результатів науково-дослідних робіт за договором від 10.09.2009 № 3/1290/10/3, при подальшому дослідженні вразливості секторів економіки до зміни клімату та визначення адаптаційних заходів або в інших сферах

Управління державного екологічного моніторингу
(Аверін Д.Г.)

II - IV квартал 2012 року

10.

Вжиття дієвих заходів щодо продовження терміну реалізації укладених договорів з продажу одиниць (частин) встановленої кількості викидів парникових газів і використання вже отриманих коштів, зокрема:

Держекоінвестагентство
(Якубовський В.Б.)

II - III квартал 2012 року

10.1.

Продовження співпраці з Організацією з розробки нових енергетичних та промислових технологій (НЕДО), як стороною договору продажу одиниць (частин) установленої кількості в рамках укладеного Меморандуму про взаєморозуміння від 21.12.2011, щодо продовження дії цього договору

Держекоінвестагентство
(Якубовський В.Б.)

II - III квартал 2012 року

10.2.

Продовження співпраці з Іспанською стороною за договором продажу одиниць (частин) установленої кількості

Держекоінвестагентство
(Якубовський В.Б.)

II - IV квартал 2012 року

10.3.

Продовження співпраці зі стороною договорів продажу одиниць (частин) установленої кількості японськими приватними компаніями

Держекоінвестагентство
(Якубовський В.Б.)

II - III квартал 2012 року

11.

Формування остаточного переліку проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та погодження їх з контрагентом за договором продажу одиниць (частин) установленої кількості

Держекоінвестагентство
(Якубовський В.Б.);
Управління державного екологічного моніторингу
(Аверін Д.Г.)

II - III квартал 2012 року

12.

Забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих на реалізацію заходів з виконання положень Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї

Управління державного екологічного моніторингу
(Аверін Д.Г.);
Держекоінвестагентство
(Якубовський В.Б.)

постійно

13.

Забезпечення дієвого контролю за ефективною реалізацією планових проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, фінансування яких передбачено за рахунок коштів, отриманих від продажу одиниць (частин) установленої кількості викидів парникових газів та виконанням договірних зобов'язань за ними

Держекоінвестагентство
(Якубовський В.Б.)

постійно

14.

Вжиття заходів щодо повного усунення виявлених аудитом порушень та недоліків

Держекоінвестагентство
(Якубовський В.Б.)

II - IV квартал 2012 року

{Текст взято з сайту http://www.menr.gov.ua/}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: