open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 18 серпня 2005 р. N 346-р

Київ
Про затвердження Національного плану заходів з

реалізації положень Кіотського протоколу до

Рамкової конвенції Організації Об'єднаних

Націй про зміну клімату
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ

N 272-р ( 272-2009-р ) від 05.03.2009 }

Затвердити Національний план заходів з реалізації положень
Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
( 995_801 ), що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 18 серпня 2005 р. N 346

(у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України

від 5 березня 2009 р. N 272-р ( 272-2009-р )

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН

заходів з реалізації положень

Кіотського протоколу до Рамкової

конвенції Організації Об'єднаних Націй

про зміну клімату ( 995_801 )

------------------------------------------------------------------ Зміст заходу | Строк виконання | Відповідальні за | | | виконання | ----------------------+------------------+----------------------| 1. Забезпечити | | | удосконалення | | | національної системи | | | проведення оцінки | | | обсягу антропогенних | | | викидів та абсорбції | | | парникових газів | | | шляхом: | | | ----------------------+------------------+----------------------| проведення щорічної | щороку |Нацекоінвестагентство,| інвентаризації | |Мінприроди, | антропогенних викидів | |Мінекономіки, | та абсорбції | |Мінпаливенерго, | парникових газів | |Мінпромполітики, | відповідно до виданих | |Мінагрополітики, МОЗ, | дозволів на викиди | |Національна академія | парникових газів, | |наук, | звіту про результати | |Мінжитлокомунгосп, | державних статистичних| |Мінрегіонбуд, | спостережень за формою| |Мінвуглепром, | N 2-ТП (повітря) "Звіт| |Держкомстат, | про охорону | |Держкомлісгосп | атмосферного повітря" | | | ( vc172202-08 ), | | | даних про результати | | | моніторингу | | | атмосферного повітря | | | та інших | | | ----------------------+------------------+----------------------| забезпечення | 2009-2012 роки |Нацекоінвестагентство,| функціонування | |Мінприроди | електронної бази даних| | | про результати | | | інвентаризації | | | антропогенних викидів | | | та абсорбції | | | парникових газів | | | відповідно до | | | методичних | | | рекомендацій, | | | прийнятих | | | Конференціями Сторін | | | Рамкової конвенції ООН| | | про зміну клімату | | | ( 995_044 ) | | | ----------------------+------------------+----------------------| розроблення порядку | грудень 2009 р. |Нацекоінвестагентство,| організації та | |Мінприроди, | проведення моніторингу| |Держкомстат, Мін'юст | за антропогенними | | | викидами парникових | | | газів | | | ----------------------+------------------+----------------------| проведення наукових | 2009-2012 роки |Нацекоінвестагентство,| досліджень, | |Мінприроди, | спрямованих на | |Мінпаливенерго, | підвищення якості | |Мінпромполітики, | здійснення | |Мінагрополітики, МОЗ, | національної | |Національна академія | інвентаризації | |наук, | антропогенних викидів | |Мінжитлокомунгосп, | та абсорбції | |Мінрегіонбуд, | парникових газів | |Мінвуглепром, | | |Держкомстат, | | |Держкомлісгосп | ----------------------+------------------+----------------------| удосконалення системи | грудень 2009 р. |Нацекоінвестагентство,| методологічного та | |Мінприроди, | інформаційного | |Держкомстат, | забезпечення, що | |Національна академія | використовується для | |наук | визначення обсягу | | | викидів парникових | | | газів у секторах | | | економіки, з | | | урахуванням | | | міжнародних вимог та | | | відображення | | | інформації про такий | | | обсяг за результатами | | | державних статистичних| | | спостережень у звітно-| | | статистичній | | | документації | | | ----------------------+------------------+----------------------| розроблення методики | 2009-2010 роки |Нацекоінвестагентство,| визначення обсягу | |Мінприроди, | абсорбції парникових | |Мінагрополітики, | газів | |Держкомлісгосп, | | |Держкомстат, | | |Національна академія | | |наук | ----------------------+------------------+----------------------| 2. Забезпечити належне| щороку до 15 |Мінприроди, | оформлення та подання | квітня |Нацекоінвестагентство | Секретаріатові | | | Рамкової конвенції ООН| | | про зміну клімату | | | ( 995_044 ) | | | звітних матеріалів з | | | питань національного | | | кадастру антропогенних| | | викидів та абсорбції | | | парникових газів | | | ----------------------+------------------+----------------------| 3. Створити сприятливі| 2009-2012 роки |Нацекоінвестагентство,| умови для застосування| |Мінприроди, | механізму спільного | |Мінекономіки, | впровадження в | |Мінпаливенерго, | Україні, поширення | |Мінпромполітики, | серед промислових | |Мінагрополітики, | підприємств | |Мінтрансзв'язку, | відповідної інформації| |Мінжитлокомунгосп, | та надання підтримки у| |Мінрегіонбуд, | проведенні семінарів з| |Мінвуглепром, | питань застосування | |Держкомлісгосп | зазначеного механізму | | | в регіонах | | | ----------------------+------------------+----------------------| 4. Створити | | | національну систему | | | обліку антропогенних | | | викидів та абсорбції | | | парникових газів | | | шляхом: | | | ----------------------+------------------+----------------------| забезпечення | 2009-2012 роки |Нацекоінвестагентство,| функціонування | |Мінприроди | Національного | | | електронного реєстру | | | антропогенних викидів | | | та абсорбції | | | парникових газів | | | ----------------------+------------------+----------------------| оприлюднення | щокварталу | -"- | інформації | | | Національного | | | електронного реєстру | | | антропогенних викидів | | | та абсорбції | | | парникових газів | | | відповідно до вимог | | | Рамкової конвенції ООН| | | про зміну клімату | | | ( 995_044 ) | | | ----------------------+------------------+----------------------| підготовки і | червень 2009 р. |Мінприроди, | затвердження | |Нацекоінвестагентство,| Національного плану | |Мінфін, Мінекономіки, | розподілу дозволів на | |Мінпаливенерго, | антропогенні викиди із| |Мінпромполітики, | джерел парникових | |Мінтрансзв'язку, | газів | |Мінагрополітики, | | |Мін'юст, | | |Мінжитлокомунгосп, | | |Мінрегіонбуд, | | |Мінвуглепром, | | |Держкомлісгосп, | | |Національна академія | | |наук | ----------------------+------------------+----------------------| 5. Розробити: | | | ----------------------+------------------+----------------------| проект закону України | -"- |Мінприроди, | про регулювання обсягу| |Мінекономіки, Мінфін, | антропогенних викидів | |Мін'юст, | та абсорбції | |Мінпаливенерго, | парникових газів | |Мінтрансзв'язку, | | |Мінпромполітики, | | |Мінагрополітики, | | |Мінжитлокомунгосп, | | |Мінвуглепром, | | |Нацекоінвестагентство,| | |Держкомлісгосп, | | |Національна академія | | |наук | ----------------------+------------------+----------------------| проекти нормативно- | вересень 2009 р. |Нацекоінвестагентство,| правових актів про | |Мінприроди, Мінфін, | внесення змін до | |Мінекономіки, | відповідних актів, | |Мінпаливенерго, | якими регламентується | |Мінпромполітики, | видача дозволів на | |Мінагрополітики, | викиди забруднюючих | |Мінтрансзв'язку, | речовин в атмосферне | |Мін'юст, | повітря, з урахуванням| |Мінжитлокомунгосп, | у них антропогенних | |Мінрегіонбуд, | викидів парникових | |Мінвуглепром | газів | | | ----------------------+------------------+----------------------| проекти нормативно- | -"- |Нацекоінвестагентство,| правових актів про | |Мінприроди, | внесення змін до | |Мінекономіки, Мінфін, | відповідних актів, | |Мінпаливенерго, | якими регламентується | |Мінпромполітики, | порядок ведення | |Мінагрополітики, | державного обліку | |Мінтрансзв'язку, | об'єктів, що | |Мінвуглепром, | здійснюють викиди в | |Мінжитлокомунгосп, | атмосферне повітря, з | |Мінрегіонбуд, | урахуванням обсягу | |Держкомстат, Мін'юст | антропогенних викидів | | | парникових газів | | | ----------------------+------------------+----------------------| 6. Визначати прогнозні| щороку до 1 |Нацекоінвестагентство,| показники можливого |квітня, починаючи |Мінекономіки, Мінфін, | обсягу продажу | з 2009 року |Національна академія | Україною одиниць | |наук, Мінприроди | установленої кількості| | | викидів парникових | | | газів у 2010-2012 | | | роках | | | ----------------------+------------------+----------------------| 7. Забезпечити | 2009-2012 роки |Нацекоінвестагентство,| функціонування та | |Мінприроди | постійне оновлення | | | бази даних про | | | реалізацію проектів | | | спільного впровадження| | | ----------------------+------------------+----------------------| 8. Здійснювати | за рішенням |Мінприроди, | підготовку і видання |Конференцій Сторін|Нацекоінвестагентство,| національних | |Мінекономіки, | повідомлень з питань | |Мінпаливенерго, | зміни клімату з | |Мінпромполітики, | дотриманням строків | |Мінагрополітики, | згідно з рішеннями | |Мінтрансзв'язку, | Конференцій Сторін | |Мінжитлокомунгосп, | Рамкової конвенції ООН| |Мінрегіонбуд, | про зміну клімату | |Мінвуглепром, | ( 995_044 ) | |Держкомстат, | | |Держкомлісгосп, | | |Національна академія | | |наук | ----------------------+------------------+----------------------| 9. Розробити | грудень 2010 р. |Нацекоінвестагентство,| Національний план | |Мінприроди, | заходів щодо адаптації| |Мінекономіки, Мінфін, | до зміни клімату з | |Мінпаливенерго, | визначенням джерел їх | |Мінпромполітики, | фінансування, а також | |Мінагрополітики, | рекомендації щодо | |Мінтрансзв'язку, | розроблення | |Мін'юст, | відповідного плану | |Мінжитлокомунгосп, | заходів для місцевих | |Мінрегіонбуд, | органів виконавчої | |Мінвуглепром, | влади | |Держкомлісгосп, | | |Національна академія | | |наук, Рада міністрів | | |Автономної Республіки | | |Крим, обласні, | | |Київська та | | |Севастопольська міські| | |держадміністрації | ----------------------+------------------+----------------------| 10. Провести | | | навчальний семінар з | | | питань підготовки | | | регіональних планів | | | заходів з: | | | ----------------------+------------------+----------------------| пом'якшення наслідків | квітень 2009 р. |Нацекоінвестагентство,| зміни клімату для | |Мінприроди, | обласних органів | |Мінекономіки, Мінфін, | виконавчої влади | |Мінпаливенерго, | | |Мінпромполітики, | | |Мінагрополітики, | | |Мін'юст, МОЗ, | | |Мінжитлокомунгосп, | | |Мінрегіонбуд, | | |Мінвуглепром, | | |Держкомлісгосп, | | |Національна академія | | |наук | ----------------------+------------------+----------------------| адаптації до зміни | червень 2010 р. | -"- | клімату для обласних | | | органів виконавчої | | | влади | | | ----------------------+------------------+----------------------| 11. Розробити: | | | ----------------------+------------------+----------------------| Національний план | червень 2009 р. |Мінприроди, | заходів з пом'якшення | |Нацекоінвестагентство,| наслідків зміни | |Мінекономіки, Мінфін, | клімату | |Мінпаливенерго, | | |Мінпромполітики, | | |Мінагрополітики, | | |Мін'юст, МОЗ, | | |Мінжитлокомунгосп, | | |Мінрегіонбуд, | | |Мінвуглепром, | | |Держкомлісгосп, | | |Національна академія | | |наук | ----------------------+------------------+----------------------| регіональні плани | вересень 2009 р. |Рада міністрів | заходів з пом'якшення | |Автономної Республіки | наслідків зміни | |Крим, обласні, | клімату | |Київська та | | |Севастопольська міські| | |держадміністрації | ----------------------+------------------+----------------------| регіональні плани | квітень 2011 р. | -"- | заходів з адаптації до| | | зміни клімату | | | ----------------------+------------------+----------------------| галузеві плани заходів| грудень 2010 р. |Мінприроди, інші | з адаптації до зміни | |заінтересовані | клімату | |центральні органи | | |виконавчої влади | ----------------------+------------------+----------------------| 12. Забезпечувати | 2009-2012 роки |Нацекоінвестагентство,| участь України у | |Мінприроди, МЗС, | проведенні Конференцій| |Мінекономіки, Мінфін, | Сторін Рамкової | |Мінпаливенерго, | конвенції ООН про | |Мінпромполітики, | зміну клімату | |Мінагрополітики, | ( 995_044 ), | |Мін'юст, | зустрічей Сторін | |Мінжитлокомунгосп, | Кіотського протоколу | |Мінрегіонбуд, | ( 995_801 ) | |Мінвуглепром, | та їх робочих органів | |Держкомлісгосп, | на основі узгоджених | |Національна академія | підходів та з | |наук | урахуванням | | | національних інтересів| | | ----------------------+------------------+----------------------| 13. Визначити рівень | грудень 2009 р. |Мінприроди, | технічного потенціалу | |Нацекоінвестагентство,| щодо зменшення обсягу | |Мінекономіки, Мінфін, | викидів парникових | |Мінпаливенерго, | газів в Україні до | |Мінпромполітики, | 2020 року з метою | |Мінагрополітики, | формування її позиції | |Мінжитлокомунгосп, | після 2012 року | |Мінрегіонбуд, | | |Мінвуглепром, | | |Держкомлісгосп, | | |Національна академія | | |наук | ----------------------+------------------+----------------------| 14. Розробити | -"- |Національна академія | стратегічний прогноз | |наук, Мінприроди, | зміни клімату, | |Нацекоінвестагентство | наслідків такої зміни | | | для секторів | | | економіки, а також для| | | системи забезпечення | | | життєдіяльності | | | населення та екосистем| | | ----------------------+------------------+----------------------| 15. Створити банк | вересень 2009 р. |Нацекоінвестагентство,| даних про екологічно | |Мінприроди, | безпечні технології і | |Мінпромполітики, | методи, що | |Національна академія | застосовуються для | |наук | зменшення обсягу | | | антропогенних викидів | | | забруднюючих речовин | | | та парникових газів, | | | збільшення їх | | | абсорбції, забезпечити| | | постійне оновлення | | | даних такого банку та | | | його функціонування | | | ----------------------+------------------+----------------------| 16. Розробити план | -"- |МОН, Національна | заходів щодо | |академія наук, | підготовки та | |Мінприроди, | підвищення | |Нацекоінвестагентство | кваліфікації фахівців | | | органів виконавчої | | | влади з питань | | | імплементації Рамкової| | | конвенції ООН про | | | зміну клімату | | | ( 995_044 ) та | | | Кіотського протоколу | | | до неї ( 995_801 ) | | | ----------------------+------------------+----------------------| 17. Забезпечити | 2009-2012 роки | -"- | підготовку наукового, | | | технічного та | | | управлінського | | | персоналу, | | | відповідального за | | | реалізацію положень | | | Рамкової конвенції ООН| | | про зміну клімату | | | ( 995_044 ) та | | | Кіотського протоколу | | | до неї ( 995_801 ) | | | ----------------------+------------------+----------------------| 18. З метою | | | інформування | | | громадськості щодо | | | проблем зміни клімату | | | та її наслідків: | | | ----------------------+------------------+----------------------| оновлювати інформацію | постійно |Мінприроди, | про зміну клімату на | |Нацекоінвестагентство | веб-сайтах Мінприроди | | | і Нацекоінвест- | | | агентства,зокрема про | | | стан впровадження | | | вимог Рамкової | | | конвенції ООН про | | | зміну клімату | | | ( 995_044 ) | | | та Кіотського | | | протоколу до неї | | | ( 995_801 ) | | | ----------------------+------------------+----------------------| створити на | 2009-2012 роки |Мінприроди, | національному та | |Нацекоінвестагентство,| регіональному рівні | |інші центральні та | радіо- та телепередачі| |місцеві органи | на відповідну тему | |виконавчої влади за | | |участю громадських | | |організацій | | |екологічного | | |спрямування | ----------------------+------------------+----------------------| забезпечити видання | -"- |Нацекоінвестагентство,| інформаційних | |Мінприроди за участю | бюлетенів, листівок і | |громадських | плакатів | |організацій | | |екологічного | | |спрямування | ----------------------+------------------+----------------------| забезпечити | щомісяця |Нацекоінвестагентство,| оприлюднення | |Мінприроди | інформації про | | | затвердження проектів | | | спільного впровадження| | | ----------------------+------------------+----------------------| активізувати співпрацю| 2009-2012 роки | -"- | з міжнародними | | | неурядовими та | | | українськими | | | громадськими | | | організаціями | | | екологічного | | | спрямування, зокрема з| | | питань порядку денного| | | Конференцій Сторін | | | Рамкової конвенції ООН| | | про зміну клімату | | | ( 995_044 ) та | | | зустрічі Сторін | | | Кіотського протоколу | | | ( 995_801 ) | | | ----------------------+------------------+----------------------| забезпечити | відповідно до |Нацекоінвестагентство,| організацію | плану проведення |Мінприроди за участю | громадських слухань | консультацій з |громадських | щодо підготовки | громадськістю |організацій | законодавчих та інших | |екологічного | нормативно-правових | |спрямування | актів з питань зміни | | | клімату | | | -----------------------------------------------------------------
{ План в редакції Розпорядження КМ N 272-р ( 272-2009-р ) від
05.03.2009 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: