open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ

ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.06.2011 N 226

Про ліквідацію ДВАТ "Краснодонська автобаза" -

ДП ДХК "Луганськшахтобуд"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

енергетики та вугільної промисловості

N 452 ( v0452732-12 ) від 25.06.2012

N 915 ( v0915732-12 ) від 23.11.2012

N 69 ( v0069732-13 ) від 20.02.2013

N 518 ( v0518732-13 ) від 23.07.2013

N 25 ( v0025732-14 ) від 15.01.2014

N 422 ( v0422732-14 ) від 10.06.2014 }

Відповідно до Цивільного ( 435-15 ) та Господарського
кодексів України ( 436-15 ), законів України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), "Про управління об'єктами державної власності"
( 185-16 ), Положення про Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України, затвердженого Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року N 382/2011 ( 382/2011 ), наказу
Міненерговугілля від 01.04.2011 N 39 ( va039732-11 ) "Про
затвердження переліків державних підприємств, установ, організацій
та об'єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля,
та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює
управління корпоративними правами держави", враховуючи клопотання
виконуючого обов'язки директора - голови правління
ДВАТ "Краснодонська автобаза" - ДП ДХК "Луганськшахтобуд"
Парахіна С.С. від 30.04.2011 N 24, Н А К А З У Ю:
1. Припинити діяльність Державного відкритого акціонерного
товариства "Краснодонська автобаза" - дочірнього підприємства
Державної холдингової компанії "Луганськшахтобуд" (далі -
ДВАТ "Краснодонська автобаза"- ДП ДХК "Луганськшахтобуд") (код
ЄДРПОУ 24047294), розташованого за адресою: 94405, Луганська обл.,
м. Краснодон, проспект 60-річчя створення СРСР, 12-а, шляхом
ліквідації.
2. Утворити ліквідаційну комісію ДВАТ "Краснодонська
автобаза" - ДП ДХК "Луганськшахтобуд" у складі: Парахін Сергій Сергійович (ідентифікаційний номер (...)) -
голова ліквідаційної комісії, за згодою; Соколова Людмила Миколаївна (ідентифікаційний номер (...)) -
член комісії, за згодою; Кіріллова Олена Михайлівна (ідентифікаційний номер (...)) -
член комісії, за згодою; { Абзац 6 пункту 2 виключено на підставі Наказу Міністерства
енергетики та вугільної промисловості N 915 ( v0915732-12 ) від
23.11.2012 } Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
енергетики та вугільної промисловості N 452 ( v0452732-12 ) від
25.06.2012, N 422 ( v0422732-14 ) від 10.06.2014 }
3. Голові ліквідаційної комісії ДВАТ "Краснодонська
автобаза" - ДП ДХК "Луганськшахтобуд" Парахіну С.С.:
3.1. У встановленому порядку забезпечити опублікування
у спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або
в офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу
місцевого самоврядування за місцем знаходження товариства
інформацію про його ліквідацію, порядок та термін заяви претензій
кредиторами, наявних (відомих) кредиторів повідомити персонально
у письмовій формі.
3.2. Установити строки для заявлення вимог кредиторами
протягом двох місяців із дня публікації повідомлення
про ліквідацію ДВАТ "Краснодонська автобаза" -
ДП ДХК "Луганськшахтобуд".
3.3. У встановленому порядку повідомити відповідного
державного реєстратора про прийняте рішення щодо припинення
юридичної особи шляхом ліквідації та подати йому, в установленому
законодавством порядку, необхідні документи для внесення
до Єдиного державного реєстру відповідних записів.
3.4. Попередити працівників ДВАТ "Краснодонська автобаза" -
ДП ДХК "Луганськшахтобуд" про звільнення, у зв'язку з прийняттям
рішення про ліквідацію (п. 1 статті 40 КЗпП України) ( 322-08 ),
із забезпеченням додержання їх прав та інтересів відповідно
до чинного законодавства України.
3.5. Забезпечити в установленому порядку та терміни подання
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації
відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку України від 19.12.2006 N 1591 ( z0097-07 ), та
документів для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання
свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
3.6. Здійснити інвентаризацію майна товариства станом на
31.07.2011 та за її результатами скласти проміжний ліквідаційний
баланс, який до 15.08.2011, але не раніше закінчення строку для
пред'явлення вимог кредиторами, з висновками комісії подати
Міненерговугілля України на затвердження.
3.7. На підставі проміжного ліквідаційного балансу провести
розрахунки з кредиторами.
3.8. У випадку, якщо вартості майна підприємства, що
ліквідується, недостатньо для задоволення вимог кредиторів,
звернутись до господарського суду із заявою щодо порушення справи
про банкрутство ДВАТ "Краснодонська автобаза" ДП ДХК
"Луганськшахтобуд", відповідно до статті 95 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), про що повідомити Міненерговугілля. Підпункт 3.8 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства енергетики
та вугільної промисловості N 422 ( v0422732-14 ) від 10.06.2014 }
3.9. Після завершення розрахунків із кредиторами скласти
ліквідаційний баланс та з висновками комісії подати його
Міненерговугілля України на затвердження.
3.10. Здійснити всі інші передбачені законодавством заходи,
пов'язані з ліквідацією товариства.
3.11. Не пізніше двох робочих днів від дати завершення
процедури ліквідації, передбаченої законодавством, забезпечити
надання державному реєстратору документів, необхідних
для здійснення державної реєстрації припинення діяльності
ДВАТ "Краснодонська автобаза" - ДП ДХК "Луганськшахтобуд".
3.12. Звітувати щомісяця про хід виконання робіт із
ліквідації товариства Департаменту майнових відносин та управління
корпоративними правами Міненерговугілля України.
3.13. Ліквідацію товариства здійснити у термін до 31.12.2014.
{ Підпункт 3.13 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 452
( v0452732-12 ) від 25.06.2012, N 69 ( v0069732-13 ) від
20.02.2013, N 518 ( v0518732-13 ) від 23.07.2013, N 25
( v0025732-14 ) від 15.01.2014 }
3.14. Після завершення ліквідації ДВАТ "Краснодонська
автобаза" - ДП ДХК "Луганськшахтобуд" надати Департаменту майнових
відносин та управління корпоративними правами Міненерговугілля
України інформацію про вилучення цього товариства з Єдиного
державного реєстру.
4. Парахіна Сергія Сергійовича, заступника директора
ДВАТ "Краснодонська автобаза" - ДП ДХК "Луганськшахтобуд"
увільнити від виконання обов'язків директора-голови правління
цього підприємства.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Чеха С.М.
Міністр Ю.Бойко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: