open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.02.2009 N 226

Про затвердження змін до Плану

підготовки проектів регуляторних актів

у Мінтрансзв'язку на 2009 рік

На виконання Закону України "Про засади регуляторної політики
у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни до Плану підготовки проектів регуляторних
актів у Мінтрансзв'язку на 2009 рік, затвердженого наказом
Мінтрансзв'язку від 11.12.2008 N 1505 ( v1505650-08 ), що
додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Й.Вінський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту та зв'язку

України

26.02.2009 N 226

ЗМІНИ ДО ПЛАНУ

підготовки проектів регуляторних актів

у Мінтрансзв'язку на 2009 рік

( v1505650-08 )

Унести зміни, доповнивши новими позиціями такого змісту:
" -------------------------------------------------------------------------------------------- | Ініціатива |Проект Закону | IV кв. |Головавтотрансінспекція |Удосконалення | | |України "Про | | |процедури | | |внесення змін | | |здійснення | | |до деяких | | |міжнародних | | |законодавчих | | |автомобільних | | |актів України | | |перевезень | | |щодо здійснення | | | | | |державного | | | | | |контролю | | | | | |(нагляду) у | | | | | |сфері | | | | | |автомобільного | | | | | |транспорту" | | | | ---+----------------+-----------------+---------+--------------------------+---------------| | Ініціатива |Проект Закону | IV кв. |Головавтотрансінспекція |Удосконалення | | |України "Про | | |процедури | | |внесення змін | | |ліцензування | | |до деяких | | |на | | |законів України | | |автомобільному | | |(щодо | | |транспорті | | |ліцензування | | | | | |господарської | | | | | |діяльності з | | | | | |надання | | | | | |транспортно- | | | | | |експедиторських | | | | | |послуг)" | | | | ---+----------------+-----------------+---------+--------------------------+---------------| | Ініціатива |Проект Закону | IV кв. |Державтотранс- |Зменшення | | |України "Про | |адміністрація |фінансового | | |внесення змін | | |навантаження | | |до статті 5 | | |на фізичних | | |Закону України | | |осіб - | | |"Про податок з | | |підприємців, | | |власників | | |які | | |транспортних | | |здійснюють | | |засобів та | | |господарську | | |інших | | |діяльність з | | |самохідних | | |надання послуг | | |машин і | | |з перевезення | | |механізмів" | | |пасажирів і | | | | | |вантажів | | | | | |автомобільним | | | | | |транспортом | ---+----------------+-----------------+---------+--------------------------+---------------| | Ініціатива |Проект постанови | II кв. |Головавтотрансінспекція |Удосконалення | | |Кабінету | | |процедури | | |Міністрів | | |здійснення | | |України "Про | | |державного | | |внесення змін | | |контролю на | | |Порядку | | |автомобільному | | |здійснення | | |транспорті | | |державного | | | | | |контролю на | | | | | |автомобільному | | | | | |транспорті" | | | | ---+----------------+-----------------+---------+--------------------------+---------------| | Ініціатива |Проект постанови | II кв. |Державтотранс- |Встановлення | | |Кабінету | |адміністрація |вичерпного | | |Міністрів | | |переліку | | |України "Про | | |документів для | | |затвердження | | |перевезення | | |Переліку | | |вантажів | | |документів, | | |автомобільним | | |необхідних для | | |транспортом у | | |здійснення | | |внутрішньому | | |внутрішніх | | |сполученні з | | |перевезень | | |метою | | |вантажів" | | |недопущення | | | | | |зловживань зі | | | | | |сторони | | | | | |посадових | | | | | |осіб, які | | | | | |здійснюють | | | | | |державний | | | | | |контроль | ---+----------------+-----------------+---------+--------------------------+---------------| | Ініціатива |Проект постанови | II кв. |Державтотранс- |Чітке | | |Кабінету | |адміністрація |встановлення | | |Міністрів | | |мінімального | | |України "Про | | |рівні тарифів | | |заходи щодо | | |для | | |стабілізації | | |перевезення | | |цін на | | |вантажів | | |внутрішні | | |автомобільним | | |вантажні | | |транспортом у | | |перевезення" | | |внутрішньому | | | | | |сполученні з | | | | | |метою | | | | | |недопущення | | | | | |демпінгування | | | | | |зі сторони | | | | | |окремих | | | | | |суб'єктів | -------------------------------------------------------------------------------------------- ".
Заступник Міністра - голова
Державної адміністрації
автомобільного транспорту Л.Сергієнко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: