open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Н А К А З
25.11.2004 N 226
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

регіонального розвитку, будівництва та

житлово-комунального господарства

N 373 ( v0373858-11 ) від 22.12.2011 }
Щодо впорядкування оплати праці керівників

підприємств, установ і організацій, що належать

до сфери управління Держбуду України

З метою реалізації положень постанови Кабінету Міністрів
України від 19.05.1999 р. N 859 ( 859-99-п ) "Про умови і розміри
оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній,
комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" та з
подальшого упорядкування умов оплати праці керівників підприємств,
установ, організацій, що належать до сфери управління Держбуду
України, керуючись "Положенням про Державний комітет України з
будівництва та архітектури", затвердженим Указом Президента
України від 20.08.2002 р. N 725/2002 ( 725/2002 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити перелік посад працівників основної професії для
визначення розміру посадового окладу керівників підприємств,
установ, організацій, що належать до сфери управління Держбуду
України, згідно з додатком 1.
2. Керівникам підприємств, установ, організацій, що належать
до сфери управління Держбуду України, забезпечити внесення змін до
колективних договорів підприємств, установ, організацій щодо
визначення посади працівника основної професії згідно з додатком 1
до цього наказу в термін до 01.01.2005 р. Встановити, що внесення змін до колективних договорів
підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління
Держбуду України, щодо подальшої зміни визначення посади
працівника основної професії проводиться за погодженням з
Держбудом України.
3. Встановити розмір посадового окладу керівника
підприємства, установи чи організації, що належить до сфери
управління Держбуду України, залежно від середньооблікової
чисельності працюючих в еквіваленті повної зайнятості у кратності
до мінімального посадового окладу працівника основної професії з
урахуванням складності управління підприємством, його технічної
оснащеності, вартості основних фондів, рівня рентабельності та
обсягів виробництва продукції (робіт, послуг) згідно з додатком 1
та додатком 2.
4. Встановити, що розмір посадового окладу керівника
підприємства, установи чи організації, що належить до сфери
управління Держбуду України, яке має у своєму складі філії,
відділення та інші структурні підрозділи на самостійному балансі,
підвищується на 10 відсотків. При цьому, розмір посадового окладу такого керівника
підприємства, установи чи організації визначається на рівні
посадового окладу керівника найбільшого за чисельністю працюючих
філії, відділення та іншого структурного підрозділу підприємства,
що перебувають на самостійному балансі.
5. Розміри посадових окладів керівників філій, відділень та
інших структурних підрозділів підприємств, установ, організацій,
що належать до сфери управління Держбуду України, виділених на
самостійний баланс, встановлюються відповідно до вимог цього
наказу.
6. Визначити розміри доплат, надбавок, винагород,
матеріальних та грошових допомог, премій, що встановлюються
керівникам підприємств, установ, організацій, що належать до сфери
управління Держбуду України, згідно з додатком 3.
7. Начальнику Управління організаційно-аналітичного
забезпечення апарату Комітету А.Григору забезпечити розміщення
цього наказу на офіційному інтернет-сайті Комітету та опублікувати
в Інформаційному бюлетені Держбуду України.
8. Начальнику Управління науково-технічної політики та
інформаційних технологій у будівництві Комітету Д.Барзиловичу,
начальнику Фінансово-економічного управління Комітету
Т.Щавінській, начальнику Відділу кадрів Комітету Н.Осяєвій: - забезпечити доведення цього наказу до відома керівників
структурних підрозділів центрального апарату Комітету,
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери
управління Держбуду України; - розробити і подати на затвердження умови, диференційовані
показники та розміри преміювання керівників підприємств, установ,
організацій, що належать до сфери управління Держбуду України, за
погодженнями їх з Міністерством праці та соціальної політики
України, Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції України в термін до 01.01.2005 р.; - при укладанні контрактів з керівниками підприємств,
установ, організацій, що належать до сфери управління Держбуду
України, встановлювати конкретні розміри доплат, надбавок,
винагород, матеріальних та грошових допомог, премій; - контракти з керівниками підприємств, установ, організацій,
що належать до сфери управління Держбуду України, укладати
відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від
19.03.1993 р. N 203 ( 203-93-п ) "Про застосування контрактної
форми трудового договору з керівником підприємства, що є у
державній власності"; від 02.08.1995 р. N 597 ( 597-95-п ) "Про
Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній
власності" та вимог цього наказу.
9. Завідувачу контрольно-ревізійного сектора
Фінансово-економічного управління Комітету О.Морозу за
результатами проведення контрольних заходів
фінансово-господарської діяльності підприємств, установ,
організацій, що належать до сфери управління Держбуду України,
надавати пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових
осіб, що допускають порушення положень цього наказу, відповідно до
чинного законодавства України.
10. Визнати такими, що втратили чинність: - наказ Державного комітету будівництва, архітектури та
житлової політики України від 04.06.1999 р. N 133 "Про умови
оплати праці керівників державних підприємств, установ і
організацій сфери управління Держбуду України"; - наказ Державного комітету будівництва, архітектури та
житлової політики України від 16.06.1999 р N 142 "Про встановлення
надбавок до посадового окладу керівникам державних підприємств,
організацій і установ сфери управління Держбуду України"; - наказ Державного комітету будівництва, архітектури та
житлової політики України від 05.08.1999 р. N 188 "Про доповнення
п. 1.2 абз. 5 наказу Комітету від 16.06.1999 р. N 142 "Про
встановлення надбавок до посадового окладу керівникам державних
підприємств, організацій і установ сфери управління Держбуду
України"; - наказ Державного комітету будівництва, архітектури та
житлової політики України від 15.05.2000 р. N 97 "Про умови оплати
праці керівників державних підприємств, установ і організацій
сфери управління Комітету"; - наказ Державного комітету будівництва, архітектури та
житлової політики України від 20.10.2000 р. N 235 "Про внесення
зміни до п. 1.1 абз. 4 наказу Комітету від 16.06.1999 р. N 142
"Про встановлення надбавок до посадового окладу керівникам
державних підприємств, організацій і установ сфери управління
Держбуду України"; - наказ Державного комітету будівництва, архітектури та
житлової політики України від 08.11.2000 р. N 250 "Про доповнення
п. 1.1 абз. 5 наказу Комітету від 16.06.1999 р. N 142 "Про
встановлення надбавок до посадового окладу керівникам державних
підприємств, організацій і установ сфери управління Держбуду
України"; - Показники та умови преміювання керівників підприємств,
організацій та установ сфери управління Держбуду України,
затверджених Головою Держбуду України 02.08.1999 р. та погоджених
Міністерством економіки України 05.08.1999 р. N 18-37/530 та
Міністерством праці та соціальної політики України 18.08.1999 р.
N 18-2891.
11. Наказ ввести в дію з 01.11.2004 р.
12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступника Голови Комітету О.Бондаренка.
Голова комітету В.Череп

Додаток 1

до наказу Держбуду України

25.12.2004 N 226

ПЕРЕЛІК

посад працівників основної професії для визначення

розміру посадового окладу керівника

------------------------------------------------------------------ Підприємства, | Посада працівника |Коефіцієнти | установи, організації | основної професії |співвідношень| | |розмірів | | |мінімального | | |розміру | | |посадового | | |окладу | ---------------------------+----------------------+-------------| 1. Базові наукові, |Старший науковий | 1,7 | науково-дослідні, |співробітник | | науково-технічні | | | підприємства, | | | установи, організації | | | ---------------------------+----------------------+-------------| 2. Інші наукові, |Науковий | 1,5 | науково-дослідні, |співробітник | | науково-технічні | | | підприємства, | | | установи, організації | | | ---------------------------+----------------------+-------------| 3. Базові проектні, |Інженер | 1,5 | проектно-вишукувальні |I категорії | | підприємства, | | | установи, організації | | | ---------------------------+----------------------+-------------| 4. Інші проектні, |Інженер | 1,3 | проектно-вишукувальні |III категорії | | підприємства, | | | установи, організації | | | ---------------------------+----------------------+-------------| 5. Інші підприємства, |Інженер всіх | 1,3 | установи, організації |спеціальностей | | -----------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Статус базової організації надається відповідно до
"Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у
сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів,
архітектури і містобудування", затвердженого наказом Держбуду
України від 20.11.2003 р. N 191 ( z1123-03 ) і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 05.12.2003 р. за N 1123/8444. 2. Статус наукової установи надається відповідно до Закону
України від 13.12.1991 р. N 1977-XII ( 1977-12 ) "Про наукову і
науково-технічну діяльність".
Начальник фінансово-економічного
управління комітету Т.Щавінську

Додаток 2

до наказу Держбуду Україні

25.12.2004 N 226

ПОКАЗНИКИ

для визначення розміру посадового окладу керівника

підприємства, установи чи організації, що належить

до сфери управління Держбуду України

------------------------------------------------------------------ Середньооблікова чисельність | Кратність мінімальних посадових| працюючих в еквіваленті повної | окладів працівника основної | зайнятості в середньому | професії | за рік, осіб | | -------------------------------+--------------------------------| 1. До 500 | 4 | -------------------------------+--------------------------------| 2. Від 501 до 800 | 5 | -------------------------------+--------------------------------| 3. Від 801 до 6000 | 6 | -------------------------------+--------------------------------| 4. Від 6001 до 9000 | 7 | -------------------------------+--------------------------------| 5. Понад 9000 | 8 | -----------------------------------------------------------------
Начальник фінансово-економічного
управління комітету Т.Щавінська

Додаток 3

до наказу Держбуду України

25.12.2004 N 226

РОЗМІРИ

доплат, надбавок, винагород, матеріальних та грошових

допомог, премій керівникам підприємств, установ,

------------------------------------------------------------------ N |Найменування доплат,|Розмір доплат, |Нормативно-правовий| з/п|надбавок, винагород,|надбавок, |документ | |допомог, премій |винагород, | | | |допомог, премій | | ----------------------------------------------------------------| Доплати | ----------------------------------------------------------------| 1 |Доплата до | |Постанова Кабінету | |посадового окладу | |Міністрів України | |за науковий | |від 19.05.1999 р. | |ступінь*: | |N 859 ( 859-99-п ) | |--------------------+-------------------+-------------------| |- кандидата наук | 15% | | |--------------------+-------------------+-------------------| |- доктора наук | 20% | | ---+--------------------+-------------------+-------------------| 2 |Доплата за почесне | 20% |Постанова Кабінету | |або | |Міністрів України | |спортивне звання* | |від 19.05.1999 р. | | | |N 859 ( 859-99-п ) | ----------------------------------------------------------------| * Примітка. Доплати проводяться у разі, коли діяльність | керівника за профілем збігається з наявним ступенем, почесним | або спортивним званням. | ----------------------------------------------------------------| Надбавки | ----------------------------------------------------------------| 3 |Надбавка за | до 50% |Постанова Кабінету | |інтенсивність праці | |Міністрів України | |та особливий | |від 19.05.1999 р. | |характер роботи* | |N 859 ( 859-99-п ) | ----------------------------------------------------------------| * Примітка. У разі погіршення якості роботи, невиконання умов | контракту, порушення трудової дисципліни та інших недоліків у | роботі керівника та підприємства, установи, організації, ця | надбавка зменшується або скасовується за окремим рішенням | Держбуду України. | ----------------------------------------------------------------| 4 |Надбавка за стаж | | | |наукової роботи: | | | |--------------------+-------------------+-------------------| |- стаж наукової | 10% |Постанова Кабінету | |роботи становить | |Міністрів України | |понад 3 роки | |від 14.04.2004 р. | |--------------------+-------------------|N 494 | |- стаж наукової | 20% |( 494-2004-п ) | |роботи становить | | | |понад 10 років | | | |--------------------+-------------------| | |- стаж наукової | 30% | | |роботи становить | | | |понад 20 років | | | ----------------------------------------------------------------| Винагороди | ----------------------------------------------------------------| 5 |Винагорода за |У розмірі, |Постанова Кабінету | |підсумками |визначеному у |Міністрів України | |роботи за рік* |Колективному |від 19.05.1999 р. | | |договорі та у |N 859 ( 859-99-п ) | | |Положенні про | | | |преміювання | | ---+--------------------+-------------------+-------------------| 6 |Винагорода за | | | |вислугу років* | | | ----------------------------------------------------------------| * Примітка. Винагороди проводяться у разі, коли нарахування та | виплата їх передбачена Колективним договором та Положенням про | преміювання працівників підприємства, установи, організації. | ----------------------------------------------------------------| Матеріальна допомога | ----------------------------------------------------------------| 7 |Матеріальна допомога|У розмірі |Постанова Кабінету | |на оздоровлення |середньо-місячного |Міністрів України | | |заробітку |від 19.05.1999 р. | | | |N 859 ( 859-99-п ) | ----------------------------------------------------------------| Грошова допомога | ----------------------------------------------------------------| 8 |Грошова допомога |П'ять посадових |Постанова Кабінету | |у разі виходу |окладів |Міністрів України | |на пенсію | |від 19.05.1999 р. | | | |N 859 ( 859-99-п ) | ---+--------------------+-------------------+-------------------| 9 |Грошова допомога |Шість місячних |Закон України "Про | |у разі виходу на |посадових окладів |наукову і | |пенсію керівника |з урахуванням |науково-технічну | |наукових, |надбавок і доплат |діяльність" | |науково-дослідних, | |( 1977-12 ) | |науково-технічних | | | |підприємств за | | | |наявності стажу | | | |не менше: | | | |--------------------+-------------------+-------------------| |- для чоловіків | | | |- 12,5 років | | | |--------------------+-------------------+-------------------| |- для жінок | | | |- 10 років | | | ----------------------------------------------------------------| Премія | ----------------------------------------------------------------| 10 |Премія за підсумками| до 100% |Постанова Кабінету | |роботи місяць* | |Міністрів України | | | |від 19.05.1999 р. | | | |N 859 ( 859-99-п ) | ----------------------------------------------------------------| * Примітка. Нарахування премії керівнику підприємства, установи,| організації проводиться за попереднім погодженням із заступником| Голови Комітету, на якого покладені функціональні повноваження | щодо управління об'єктами державної власності. У разі погіршення| якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової | дисципліни та інших недоліків у роботі керівника та | підприємства, установи, організації, премія зменшується або | скасовується за окремим рішенням Держбуду України. | -----------------------------------------------------------------
Примітка. Конкретні розміри доплат, надбавок, винагород,
матеріальних та грошових допомог, премій зазначаються у Контракті,
який укладається з керівниками підприємств, установ, організацій,
що належать до сфери управління Держбуду України відповідно до
вимог постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 р. N 203
( 203-93-п ) "Про застосування контрактної форми трудового
договору з керівником підприємства, що є у державній власності";
від 02.08.1995 р. N 597 ( 597-95-п ) "Про Типову форму контракту з
керівником підприємства, що є у державній власності".
Начальник фінансово-економічного
управління комітету Т.Щавінська

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: