open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 219 від 11.12.2001

Про порядок погодження

в Мінпромполітики України питань, пов'язаних з

відчуженням основних засобів підприємств,

та з інших питань

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про
управління майном, що є у загальнодержавній власності" від
15.12.92 N 8 ( 8-92 ), до Указу Президента України "Про
забезпечення управління майном, що перебуває у загальнодержавній
власності, у процесі його приватизації" від 19.06.95 N 459/95
( 459/95 ), до Положення про порядок відчуження основних засобів,
що є державною власністю, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 30.07.99 N 1477 ( z0573-99 ), зареєстрованого
Мін'юстом України 19.08.99 за N 573/3866, на органи державної
виконавчої влади (міністерства за галузевим принципом) покладено
здійснення контролю за ефективністю використання і збереження
державного майна, закріпленого за підвідомчими цим міністерствам
підприємствами. З метою запровадження в міністерстві єдиного системного
підходу до порядку вирішення питань, пов'язаних з обліком,
звітністю та відчуженням основних засобів підприємств
Н А К А З У Ю:
1. Запровадити в Мінпромполітики України єдиний системний
підхід до порядку вирішення питань стосовно обліку, звітності за
основними фондами; питань, пов'язаних з реалізацією, ліквідацією,
передачею, консервацією, переоцінкою, передачею під заставу та
відображення руху основних фондів в балансах підприємств
(організацій, установ), що відносяться до сфери управління
міністерства.
2. Покласти на начальника відділу методології бухгалтерського
обліку, звітності та аналізу (Суботовську Л. Г.) відповідальність
за методологічне забезпечення відображення руху основних фондів як
на підприємствах (організаціях, установах), так в цілому по
міністерству. При потребі узгоджувати вищезазначені питання в
Мінфіні, Мінекономіки, Держкомстаті, ФДМУ, Кабінеті Міністрів
України та інших органах.
3. Затвердити розроблені у відповідності до чинного
законодавства України наступні методологічні рекомендації:
3.1. "Про порядок погодження Мінпромполітики України питань,
пов'язаних з реалізацією, ліквідацією, передачею основних
засобів".
3.2. "Методологічні рекомендації Мінпромполітики України щодо
особливостей реалізації основних фондів, що вміщують дорогоцінні
метали і дорогоцінне каміння".
3.3. "Про порядок надання Мінпромполітики України дозволу на
заставу державного майна".
3.4. "Про підготовку та розгляд матеріалів стосовно
консервації основних фондів підприємств, підпорядкованих
Мінпромполітики України".
3.5. "Про порядок надання Мінпромполітики України дозволу на
оренду державного майна".
3.6. "Про порядок проведення індексації та переоцінки
об'єктів основних засобів".
3.7. "Про порядок списання витрат по об'єктах незавершеного
капітального будівництва, що ліквідуються".
4. Керівникам підприємств, організацій і установ, що належать
до сфери управління міністерства, начальникам галузевих,
функціональних управлінь та відповідальним працівникам
міністерства взяти до керівництва та забезпечити виконання вимог
методологічних матеріалів Мінпромполітики України, передбачених в
п. 3 цього наказу.
5. Установити наступний порядок розгляду та вирішення
вищезазначених питань:
5.1. "Погодження..." або "Рішення..." Мінпромполітики України
надається на підставі листа, поданого підприємством (організацією,
установою) на ім'я першого заступника Державного секретаря. В
листі та додатках до нього обгрунтовувати надання "Погодження..."
або прийняття "Рішення..." міністерством.
5.2. Лист підприємства та додатки до нього реєструються в
канцелярії та направляються на розгляд заступнику Державного
секретаря за напрямом. Покласти на начальників галузевих управлінь
відповідальність за організаційні питання підготовки відповідного
"Погодження..." або "Рішення..."; спільно з функціональними
управліннями (відділами: фінансово-економічним, інвестиційним,
науково-технічним, та іншими) компетентне їх обгрунтування, при
потребі, із юридичним відділом, ФДМУ, Мін'юстом, Кабінетом
Міністрів України та іншими міністерствами.
5.3. Узгоджене "Рішення..." ("Погодження...") підписується
начальником галузевого управління, начальниками функціональних
управлінь, юридичним відділом, заступником Державного секретаря за
напрямом, першим заступником Державного секретаря.
5.4. Затверджується "Рішення..." ("Погодження...") Державним
секретарем.
5.5. Документи, оформлені у вищезазначеному порядку,
реєструються в канцелярії Мінпромполітики України. Копія
документів залишається в канцелярії, оригінал передається (під
розпис) або надсилається підприємству (організації, установі).
6. Дія цього наказу розповсюджується:
6.1. - на підприємства, що мають стратегічне значення для
економіки та безпеки держави згідно додатка до постанови Кабінету
Міністрів України від 29.08.2000 N 1346 ( 1346-2000-п );
6.2. - на підприємства державної власності;
6.3. - на підприємства, що засновані на державній власності,
де є частка державного майна;
6.4. - на концерни, компанії, відкриті та закриті акціонерні
товариства, об'єднання, підприємства, які знаходяться в сфері
управління Міністерства промислової політики, і їх діяльність
впливає на:
- формування промислової політики України;
- збереження та розвиток наукового і виробничого потенціалу
Мінпромполітики;
- унікальні технології та устаткування, що мають особливе та
пріоритетне значення як на внутрішньому, так і на зовнішньому
ринку.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Мініна Л. В.
Міністр В.М.Гуреєв

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: