open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
Д Е К Р Е Т

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про управління майном, що є у загальнодержавній

власності

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 7, ст.52 )
З метою забезпечення ефективного управління майном, що є у
загальнодержавній власності, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Покласти на міністерства та інші підвідомчі Кабінету
Міністрів України органи державної виконавчої влади здійснення
функцій щодо управління майном, що є у загальнодержавній
власності, крім майнових комплексів підприємств, установ,
організацій, управління якими здійснюють відповідні служби
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів
України згідно з законодавчими актами України.
2. Міністерства та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України
органи державної виконавчої влади відповідно до покладених на них
повноважень: приймають рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію
підприємств, установ і організацій, заснованих на
загальнодержавній власності (надалі - підприємства); затверджують статути (положення) підприємств, контролюють їх
дотримання та приймають рішення у зв'язку з порушенням статутів
(положень); укладають і розривають контракти з керівниками підприємств; здійснюють контроль за ефективністю використання і
збереженням закріпленого за підприємствами державного майна; дають згоду Фондові державного майна України на створення
спільних підприємств будь-яких організаційно-правових форм, до
статутного фонду яких передається майно, що є загальнодержавною
власністю; готують разом з відповідними місцевими Радами народних
депутатів висновки та пропозиції Кабінету Міністрів України
щодо розмежування державного майна між загальнодержавною,
республіканською (Республіки Крим) і комунальною власністю; беруть участь у підготовці та укладанні міжнародних договорів
України з питань загальнодержавної власності.
3. Заборонити міністерствам та іншим підвідомчим Кабінету
Міністрів України органам державної виконавчої влади пряме
втручання в господарську діяльність підприємств, що є у
загальнодержавній власності.
4. Установити, що наймання керівника підприємства, що є у
загальнодержавній власності, здійснюється шляхом укладання з ним
контракту.
5. Заборонити підприємствам, що є у загальнодержавній
власності, передавати безоплатно закріплене за ними майно іншим
підприємствам, організаціям і установам, а також громадянам.
6. Міністерство економіки України організує:
розробку загальних принципів (порядку), методичних
матеріалів, пов'язаних з управлінням загальнодержавним майном; контроль за дотриманням органами, вказаними у статті 1 цього
Декрету, встановленого порядку управління загальнодержавним
майном. У разі виявлення порушень вносить пропозиції на розгляд
відповідних державних органів.
7. Зупинити дію:
1) у Законі України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст. 272; Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст. 562): пункту 6 статті 10 в частині здійснення підприємствами, що є
у загальнодержавній власності, безоплатної передачі майна
громадянам; абзаців другого, третього та четвертого пункту 3 статті 15;
2) статей 2 та 5 Закону України "Про підприємства, установи
та організації союзного підпорядкування, розташовані на території
України" ( 1540-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р.,
N 46, ст. 615) у частині повноважень Фонду державного майна
України, крім його повноважень як орендодавця;
3) пункту 1 постанови Верховної Ради України від 14 лютого
1992 року "Про управління майном підприємств, установ та
організацій, що є у загальнодержавній власності" ( 2116-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 274) у
частині повноважень Фонду державного майна України та заборони
передачі функцій по управлінню майном, що є загальнодержавною
власністю, іншим органам державного управління.
8. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
м. Київ, 15 грудня 1992 року

N 8-92
Опубліковано: "Голос України", 26.02.92

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: