open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.03.2008 N 201

Про затвердження нової редакції Методичних

рекомендацій щодо складання плану-графіка

проведення планових виїзних перевірок

суб'єктів господарювання

(Витяг)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної

податкової адміністрації

N 445 ( v0445225-09 ) від 17.08.2009

N 696 ( v0696225-09 ) від 10.12.2009

N 162 ( v0162225-10 ) від 15.03.2010 }

З метою удосконалення організації роботи щодо формування
плану-графіка проведення перевірок суб'єктів господарювання та
відповідно до ст. 8 Закону України від 4 грудня 1990 року N 509
( 509-12 ) "Про державну податкову службу в Україні" із змінами та
доповненнями Н А К А З У Ю:
1. Затвердити у новій редакції Методичні рекомендації щодо
складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок
суб'єктів господарювання (далі - Методичні рекомендації), що
додаються.

5. Вважати такими, що втратили чинність, накази ДПА України
від 31.07.2007 р. N 466 ( v0466225-07 ) "Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо складання плану-графіка проведення
планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання" та від
06.09.2007 р. N 528 ( v0528225-07 ) "Про внесення змін до
Методичних рекомендацій щодо складання плану-графіка проведення
планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання, затверджених
наказом ДПА України від 31.07.2007 р. N 466".

Голова С.Буряк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДПА України

28.03.2008 N 201

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо складання плану-графіка проведення

планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання

1. Загальні положення
Методичні рекомендації щодо складання плану-графіка
проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання
(далі - Методичні рекомендації) розроблені з метою забезпечення
єдиного порядку щоквартального формування плану-графіка перевірок
(далі - план-графік). Формування основи квартального плану-графіка проведення
планових виїзних перевірок здійснюється на рівні ДПА України
відповідно до розподілу платників податків за основними групами з
урахуванням податкових ризиків. Решта плану-графіка формується на
районному рівні за допомогою ризикоорієнтованої Автоматизованої
системи "Відбір платників податків та визначення першочерговості
включення до плану-графіка. Критерії ризиків діяльності платників
податків підлягають щоквартальному перегляду із врахуванням нових
ризиків, що з'являються у зв'язку зі змінами в економічній
ситуації. За необхідності вносяться зміни до існуючих переліків
податкових ризиків. { Абзац другий розділу 1 в редакції Наказу
Державної податкової адміністрації N 696 ( v0696225-09 ) від
10.12.2009 }

При складанні планів-графіків необхідно керуватися вимогами
ст. 11-1 Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII
( 509-12 ) "Про державну податкову службу в Україні" із змінами та
доповненнями (далі - Закон N 509-XII), який визначає, що планова
виїзна перевірка проводиться за сукупними показниками
фінансово-господарської діяльності платника податків згідно з
письмовим рішенням керівника відповідного органу державної
податкової служби не частіше одного разу на календарний рік. Не підлягають включенню до плану-графіка проведення перевірок
суб'єкти господарювання, дата акта останньої планової перевірки
яких припадає на поточний рік. Крім того, необхідно враховувати вимоги пп. 15.1.1 п. 15.1
ст. 15 Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III
( 2181-14 ) "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" із змінами та
доповненнями в частині граничних термінів визначення податкового
зобов'язання платника податків.
2. Визначення на наступний рік основних

стратегічних напрямів організації перевірок

окремих найбільших фінансово-промислових

груп та галузей економіки
З метою формування плану-графіка документальних перевірок на
рівні ДПА України, Департаментом податкового контролю юридичних
осіб з урахуванням пропозицій інших структурних підрозділів ДПА
України визначаються основні стратегічні напрями щодо організації
перевірок окремих найбільших фінансово-промислових груп (далі -
ФПГ) та відповідних галузей економіки на наступний рік.

Підставами для включення до стратегічних напрямів тих чи
інших ФПГ та/або галузей економіки можуть бути: невідповідність показників макроекономічного розвитку
економіки України чи окремого регіону відповідним показникам
певної галузі чи сукупності підприємств у складі ФПГ; зменшення надходжень до бюджету в цілому або в частині
окремих податків по ФПГ регіону чи галузі, в тому числі зменшення
середньо-галузевого або середньо-групового рівня податкової
віддачі; збільшення кількості збиткових підприємств чи з низьким
рівнем податкової віддачі серед підприємств, що належать до ФПГ
або галузі економіки; невиконання фінансових планів підприємствами-монополістами у
частині розрахунків з бюджетом; наявність інформації про можливе застосування схем
мінімізації сплати податків тощо. Перелік ФПГ та галузей, відібраних для проведення перевірки
згідно із стратегічним планом на наступний рік, доводиться до ДПА
в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі до 1 листопада
поточного року. Протягом року до стратегічного плану на поточний рік можуть
вноситись зміни. При цьому зміни, які стосуються певного кварталу,
можуть вноситись не пізніше ніж за 60 календарних днів до початку
цього кварталу (до 1 лютого, до 1 травня, до 1 серпня, до
1 листопада). Зміни до стратегічного плану погоджуються
керівництвом ДПА України у встановленому порядку.
3. Структура плану "Графіка проведення планових

виїзних перевірок суб'єктів господарювання
План-графік проведення перевірок суб'єктів господарювання
Державної податкової адміністрації України складається з трьох
розділів:
РОЗДІЛ I
Планові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності
суб'єктів господарювання - юридичних осіб, у тому числі тих, які
перебувають на обліку в СДПІ ВПП (відповідальні: підрозділи
контрольно-перевірочної роботи)
Розділ поділяється на підрозділи А, Б, В, Г та Д: А. Платники податків, які належать до складу найбільших
національних ФПГ, а також суб'єкти господарювання, пов'язані з
ними через здійснення фінансово-господарської діяльності. Даний підрозділ плану-графіка розподіляється на дві групи: I група - основні підприємства, що входять до
фінансово-промислової групи; II група - найбільші контрагенти, через які здійснюються
товарно-грошові операції (включаючи посередницькі структури,
експортерів, імпортерів, філії, інші суб'єкти господарювання -
юридичні особи), в тому числі і зареєстровані в інших регіонах. Б. Платники податків, що входять до транснаціональних
корпорацій та іноземних компаній або перебувають під їх контролем. Даний підрозділ плану-графіка розподіляється на дві групи: I група - основні підприємства, що належать до
транснаціональних корпорацій та іноземних компаній або перебувають
під їх контролем; II група - найбільші контрагенти, через які здійснюються
товарно-грошові операції (включаючи посередницькі структури,
експортерів, імпортерів, філії, інші суб'єкти господарювання -
юридичні особи), в тому числі і зареєстровані в інших регіонах. В. Платники податків, що належать до природних державних
монополій, а також великі підприємства, що перебувають під
контролем або у власності держави. Даний підрозділ плану-графіка розподіляється на дві групи: I група - основні підприємства, що належать до природних
державних монополій, а також великі підприємства, що перебувають
під контролем або у власності держави; II група - найбільші контрагенти, через які здійснюються
товарно-грошові операції (включаючи посередницькі структури,
експортерів, імпортерів, філії, інші суб'єкти господарювання -
юридичні особи), в тому числі і в інших регіонах. Г. Платники податків, що використовуються з метою мінімізації
податкових платежів інших суб'єктів господарювання та при великих
обсягах здійснених операцій мають низький рівень сплати податків
до бюджету, відображають відсутність власних основних засобів та
незначну чисельність найманих працівників. Д. Платники податків, які відбираються на регіональному рівні
за результатами аналізу основних показників діяльності, крім тих,
що підпадають під стратегічні напрями, визначені ДПА України.
{ Пункт "Д" розділу I в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 696 ( v0696225-09 ) від 10.12.2009 } Формування даного розділу з використанням зазначеної
автоматизованої системи здійснюється після введення такої системи
в промислову експлуатацію. До введення системи в експлуатацію
відбір платників податків здійснюється за результатами роботи
підрозділів відбору платників до податкового аудиту та аналізу їх
діяльності регіональних ДПА на основі аналізу основних показників,
що характеризують діяльність суб'єктів господарювання, а також з
урахуванням стратегічних напрямів, визначених ДПА України. У кожній із зазначених груп/підгруп розподіл суб'єктів
господарювання - юридичних осіб проводиться за такими класами: великі підприємства; середні; малі. Великими підприємствами для ДПА у Дніпропетровській,
Донецькій, Харківській областях та м. Києві визнаються
підприємства з обсягами валових доходів за рік понад 50 млн.грн.,
для ДПА у Автономній Республіці Крим, Київській, Запорізькій,
Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській областях - понад
30 млн.грн., для інших ДПА - понад 20 млн. гривень. Малими підприємствами визнаються підприємства з обсягами
валових доходів за рік до 5 млн. гривень. Усі інші підприємства визнаються середніми. При плануванні на I квартал наступного року враховуються
показники за результатами діяльності підприємств за 9 місяців
поточного року плюс очікуваний показник за IV квартал поточного
року.
РОЗДІЛ II
Планові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності
банківських та інших фінансових установ, у тому числі тих, які
перебувають на обліку в СДПІ ВПП та постійних представництв
нерезидентів (відповідальні: підрозділи контролю за фінансовими установами
та операціями у сфері ЗЕД) Розділ II поділяється на підрозділи: I. Банківські установи. II. Страхові установи. III. Торговці цінними паперами. IV. Інші фінансові установи. V. Постійні представництва нерезидентів. При формуванні розділів I та II плану-графіка одночасно з
юридичними особами обов'язково повинні бути заплановані всі наявні
філії (незалежно від форми сплати податку на прибуток та часу
реєстрації новоствореної філії). 1. Банківські установи, відібрані до I підрозділу, повинні
бути згруповані таким чином:
1. Юридичні особи.
2. Філії. Група "Юридичні особи", у свою чергу, розподіляється
відповідно на I та II класи:
1.1. Банківські установи I класу - із річним обсягом валових
доходів не менше 200 млн. гривень;
1.2. Банківські установи II класу - із річним обсягом валових
доходів менше 200 млн. гривень. При плануванні на I квартал використовувати інформацію про
вказані вище показники, які за 9 місяців року, що передує
плануванню, перевищують 150 млн.грн. (для банківських установ
I класу) та менші за 150 млн.грн. (для банківських установ
II класу). При плануванні на II, III та IV квартали використовувати
інформацію про вказані вище показники станом на початок року. Інші фінансові установи, відібрані до II, III, IV
підрозділів, повинні бути згруповані таким чином:
1. Юридичні особи.
2. Філії. Група "Юридичні особи" зазначених підрозділів, у свою чергу,
розподіляється на такі класи: великі, середні та малі
підприємства. План перевірок по розділу II складається відповідно до плану
по підрозділу А розділу I. У разі якщо банківські та інші фінансові установи, відібрані
до II розділу, підпадають за критеріями до однієї з груп
підрозділу А, проведення перевірок таких установ проводиться у
строки, визначені для підрозділу А.
РОЗДІЛ III
Планові виїзні перевірки суб'єктів господарювання - фізичних
осіб (відповідальні: підрозділи оподаткування фізичних осіб)
Підрозділам оподаткування фізичних осіб перш за все необхідно
подати до підрозділів податкового контролю юридичних осіб
пропозиції щодо включення до плану виїзних перевірок
фінансово-господарської діяльності платників податків - юридичних
осіб, які необхідно перевірити в кварталі, що планується, з питань
правильності нарахування та своєчасності перерахування податку з
доходів фізичних осіб і з інших питань, що належать до компетенції
Департаменту оподаткування фізичних осіб. При поданні пропозицій до підрозділів податкового контролю
юридичних осіб щодо включення юридичних осіб (по доходу з фізичних
осіб та з інших питань) до плану-графіка слід зазначити, що
першочерговим перевіркам підлягають підприємства та організації,
які мають широкі можливості щодо виплати додаткових та специфічних
видів доходів (комерційні банки, страхові компанії, акціонерні
товариства та суб'єкти господарювання, які безпосередньо пов'язані
з організацією масових концертних видовищ, здійснюють концертну та
спортивну діяльність, а також проводять різного виду розіграші
лотерей, призів, подарунків тощо). На підставі аналізу форми N 15, затвердженої наказом ДПА
України від 18.07.2005 р. N 276 ( z0843-05 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок ведення органами державної податкової
служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за
справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби
України", та податкових розрахунків за формою N 1-ДФ, затвердженою
наказом ДПА України від 29.09.2003 р. N 451 ( z0960-03 ) "Про
затвердження форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них
податку (ф. N 1 ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими
агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них
податку", здійснюється відбір підприємств, які протягом двох
останніх років нерівномірно перераховували податок з доходів
фізичних осіб або не перераховували його взагалі, використовуючи
при цьому Автоматизовану систему роботи з податковими ризиками
першого рівня (АС). Крім цього, при організації роботи з планування перевірок
фізичних осіб для проведення виїзних перевірок слід визначитися з
класами платників податків, зокрема: юридичні особи всіх форм власності (враховуючи план-графік
виїзних перевірок юридичних осіб); фізичні особи - суб'єкти господарювання залежно від валового
доходу та платники єдиного податку, зареєстровані як платники ПДВ. Критерієм розподілу платників - фізичних осіб на групи та
підгрупи є дані Декларації про отримані доходи ( z0064-93 ) (від
підприємницької діяльності, інші доходи громадян - код бюджетної
класифікації 11010200) ( v0604201-01 ), Звіту суб'єкта малого
підприємництва - фізичної особи та дані податкових декларацій з
податку на додану вартість ( za224-08 ) за минулий рік. Група 1. Крупні платники податків (валовий дохід або обсяги
реалізації з ПДВ понад 500 тис.грн.):
1. декларують нульові значення річного чистого доходу або
зобов'язання з ПДВ;
2. декларують позитивні суми річного чистого доходу або
зобов'язання з ПДВ. Група 2. Середні платники податків (валовий дохід або обсяги
реалізації з ПДВ від 50 до 500 тис.грн.):
1. декларують нульові значення річного чистого доходу;
2. сума річного чистого доходу яких складає 50 тис.грн. і
більше;
3. сума річного чистого доходу яких складає менше
50 тис. гривень;
4. платники єдиного податку, зареєстровані як платники ПДВ,
що не потрапили до групи 1. Група 3. Малі платники податків (валовий дохід або обсяги
реалізації з ПДВ до 50 тис.грн.):
1. декларують нульові значення річного чистого доходу;
2. сума річного чистого доходу яких складає 10 тис.грн. і
більше;
3. сума річного чистого доходу яких складає менше
10 тис. гривень;
4. платники єдиного податку, зареєстровані як платники ПДВ,
що не потрапили до груп 1, 2. У разі включення до розділів II-III плану-графіка платників
податків, які мають фінансово-господарські відносини з платниками
податків з великими валовими доходами, остаточне рішення
виноситься за розділом I плану-графіка.
РОЗДІЛ IV
Відбір суб'єктів господарювання для перевірки
Порядок відбору до плану-графіка суб'єктів
господарювання-юридичних осіб (далі - Порядок) До плану-графіка відбираються підприємства, що ведуть
фінансово-господарську діяльність, повинні сплачувати податки та в
АРМі "Облік платників" мають ознаку 0 - діючий платник. Первинний відбір платників податків, що відносяться до групи
I підрозділів А, Б, В, Г та належать до визначених ФПГ та галузей
економіки відповідно до стратегічного плану, здійснюється на рівні
ДПА України щоквартально до 10 лютого, до 10 травня, до 10 серпня
та до 10 листопада.

Поряд з цим, за наслідками роботи підрозділів відбору
платників до податкового аудиту та аналізу їх діяльності та іншої
інформації, актів перевірок минулих років підприємств групи I
підрозділів А, Б, В та Г (як комплексних, так і перевірок з
окремих питань, а також перевірок у разі виникнення потреби у
перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові
відносини з платником податків) державними податковими інспекціями
визначається II група суб'єктів господарювання - найбільші
контрагенти, через які здійснюються товарно-грошові операції
(включаючи посередницькі структури, експортерів та імпортерів,
інші суб'єкти господарювання - юридичні особи), в тому числі і ті,
які знаходяться на обліку в інших органах ДПС. При відборі підприємств до підрозділів А, Б, В та Г державним
податковим інспекціям необхідно провести аналіз наявності
структурних підрозділів, дочірніх підприємств, що входять до
інфраструктури платників податків - головних підприємств, та
направити їх перелік до державних податкових інспекцій, на обліку
яких знаходяться вказані підрозділи, для включення їх до
плану-графіка у періоди, на які заплановані перевірки головних
підприємств. Доповнені таким чином переліки підприємств I групи
підприємствами II групи в терміни до 1 березня, до 1 червня, до
1 вересня та до 1 грудня направляються регіональними ДПА до ДПА
України, де проводиться їх аналіз, коригування та групування в
розрізі регіонів. Після цього уточнені переліки підприємств I та II групи
підрозділів А, Б, В та Г не пізніше 10 березня, 10 червня, 10
вересня та 10 грудня направляються до ДПА в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі для включення до проекту
плану-графіка з урахуванням показників останньої податкової
звітності. { Абзац сьомий розділу IV в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 696 ( v0696225-09 ) від 10.12.2009 } При виявленні в ході перевірок нових контрагентів підприємств
I та II групи здійснюються заходи щодо організації їх перевірок
(або шляхом проведення коригування плану-графіка в терміни до
10 числа кожного місяця, або шляхом організації позапланових
перевірок за наявності підстав, визначених статтею 11-1 Закону
N 509-XII) ( 509-12 ). Формування переліку суб'єктів господарювання - юридичних осіб
для відбору до підрозділу Д плану-графіка проводиться на сервері
ДПА України не менш як за місяць до початку наступного кварталу
згідно з Регламентом роботи автоматизованої системи "Відбір
платників податків - юридичних осіб та визначення першочерговості
для включення до плану-графіка". Регіональні підрозділи податкового контролю юридичних осіб
через клієнтські місця отримують доступ до сервера ДПА України для
проведення подальшого аналізу діяльності попередньо відібраних
суб'єктів господарювання та прийняття остаточного рішення щодо
доцільності включення їх до плану-графіка.

{ Абзац одинадцятий підрозділу розділу IV виключено на
підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 162
( v0162225-10 ) від 15.03.2010 }

Критерії відбору суб'єктів господарювання - юридичних осіб: До критеріїв високої категорії ризику належать такі: 1) рівень зростання податків, неадекватний рівню зростання
валових доходів або рівень сплати податків, неадекватний рівню
сплати податків по відповідній галузі, або рівень податкової
віддачі менше 1 відсотка, якщо середній рівень податкової віддачі
по галузі перевищує 1 відсоток; 2) декларування суми скоригованих валових витрат на рівні
суми скоригованих валових доходів; 3) декларування від'ємного значення об'єкта оподаткування
податком на прибуток; 4) декларування податкових зобов'язань з податку на додану
вартість менше або на рівні податкового кредиту; 5) декларування залишку від'ємного значення, який після
бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту
наступного податкового періоду (рядок 26 декларації з ПДВ)
( za350-10 ), у сумі понад 100 тис.грн.; 6) наявність розбіжностей у платника податків згідно з
Системою автоматизованого співставлення податкового зобов'язання
та податного кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України
(заниження податкового зобов'язання/завищення податкового
кредиту); 7) подання платником податків податкової декларації з податку
на додану вартість ( za350-10 ) за звітний податковий період,
складеної з урахуванням податкових накладних, виписаних в іншому,
ніж звітний, податковому періоді; 8) відхилення понад 10 відс. між задекларованими у декларації
з ПДВ обсягами операцій на митній території України та
задекларованими у деклараціях з податку на прибуток ( z0271-03 )
доходами від продажу товарів (робіт, послуг). 9) наявність відносин з контрагентами, які знаходяться у
розшуку, не звітують, збанкрутували тощо; 10) наявність інформації правоохоронних органів, підрозділів
податкової міліції, юридичних підрозділів органів державної
податкової служби щодо взаємовідносин із суб'єктами
господарювання: реєстрацію яких скасовано у судовому порядку; щодо яких порушено кримінальну справу; щодо яких заведено оперативно-розшукову справу. До критеріїв середньої категорії ризику належать такі: 1) сума інших витрат перевищує 10 відсотків суми скоригованих
валових витрат; 2) обсяги операцій із пов'язаними особами або неплатниками
податку на прибуток перевищують 10 відсотків суми скоригованих
валових витрат; 3) обсяг податкових пільг з податку на прибуток перевищує
1 млн. гривень; 4) подання платником податків уточнюючих розрахунків
податкової звітності з податку на прибуток у бік зменшення
податкових зобов'язань; 5) сума відшкодованих з бюджету сум ПДВ перевищує сплату
податку на прибуток; 6) заявлені до відшкодування суми ПДВ за попередній рік
перевищують 1,2 млн. гривень; 7) одноразове декларування сум ПДВ до відшкодування у значних
обсягах (більше ніж 100 тис.грн.); 8) коригування платником податків податкової звітності з
податку на додатку вартість в обсягах 10 або більше відсотків
податкових зобов'язань та/або податкового кредиту; 9) зарахування від'ємного значення різниці поточного звітного
(податкового) періоду у зменшення суми податкового боргу з податку
на додану вартість попереднього періоду (рядок 22.1 декларації з
ПДВ) ( za350-10 ) у сумі понад 100 тис. гривень; 10) здійснення експортних операцій товарів, нетипових
основному виду діяльності підприємства (нетиповий експорт); 11) наявність інформації підрозділів податкової міліції про
ухилення суб'єкта господарювання від оподаткування та (або)
своєчасного погашення податкового боргу; 12) наявність інформації підрозділів боротьби з відмиванням
доходів, одержаних злочинним шляхом, про надходження узагальнених
матеріалів від Держфінмоніторингу України; 13) наявність інформації підрозділів оподаткування юридичних
осіб про встановлення порушень порядку погашення векселів,
авальованих банком (податкових розписок), які видаються до
отримання спирту етилового. До критеріїв незначної категорії ризику належать такі: 1)
сума сумнівної (безнадійної) заборгованості перевищує 10 відсотків
суми скоригованих валових витрат; 2) декларування від'ємного значення суми скоригованого
валового доходу; 3) несвоєчасне нарахування та сплата податку на додану
вартість; 4) адреса суб'єкта господарювання співпадає з адресою,
занесеною до інформаційної бази як "адреса масової реєстрації"
платників податків (до створення такої бази відбір здійснюється за
результатами аналізу реєстраційних даних платників); 5) здійснення зовнішньоекономічних операцій через
нерезидентів (нерезидентів-засновників), зареєстрованих в офшорних
зонах чи країнах зі спрощеним режимом оподаткування; 6) виплата доходів (відсотки, роялті, лізинг) нерезидентам,
зареєстрованим в офшорних зонах чи зонах зі спрощеним режимом
оподаткування; 7) наявність взаємовідносин з суб'єктами господарювання, які
знаходяться на спрощеній системі оподаткування та є керівниками,
засновниками або співробітниками даного підприємства; 8) наявність порушень, виявлених під час перевірок дотримання
суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари
(послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових
патентів і ліцензій; 9) інші показники, що свідчать про можливість заниження
податкових зобов'язань суб'єктом господарювання.{ Підрозділ розділу IV в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 162 ( v0162225-10 ) від 15.03.2010 } Порядок відбору до плану-графіка фінансових установ До плану-графіка відбираються фінансові установи, що ведуть
фінансово-господарську діяльність, повинні сплачувати податки та в
АРМі "Облік платників" мають ознаку стану платника 0 - діючий
платник. Первинний відбір фінансових установ здійснюється на рівні ДПА
України.

Поряд з цим, ДПА в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі за наслідками роботи
інформаційно-аналітичних підрозділів та іншої інформації, актів
перевірок фінансових установ минулих років визначаються суб'єкти
господарювання - найбільші контрагенти, через які здійснюються
грошові операції, в тому числі і ті, які знаходяться на обліку в
інших органах ДПС. Проаналізований перелік фінансових установ та перелік
визначених суб'єктів господарювання - найбільших контрагентів, в
термін за 35 днів до початку кварталу, на який складається
план-графік, направляється до ДПА України. До 5 числа місяця, що передує початку кварталу, на який
складається план-графік, уточнений перелік фінансових установ
направляється до ДПА в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві і та Севастополі для включення до проекту плану-графіка. Відібрані таким чином фінансові установи підлягають
обов'язковому включенню до плану-графіка. При відборі фінансових установ необхідно провести
інвентаризацію наявних фінансових установ, їх структурних
підрозділів та повідомити державні I податкові органи, на обліку
яких знаходяться вказані підрозділи, для включення їх до
плану-графіка у періоди, на які заплановані перевірки фінансових
установ - юридичних осіб. При формуванні проекту коригувань планів-графіків перевірок
фінансових установ необхідно враховувати дані щодо інвентаризації
фінансових установ та їх структурних підрозділив та повідомляти
державні податкові органи, на обліку яких знаходяться вказані
підрозділи, про наміри щодо коригування та включення їх до
плану-графіка у періоди, на які заплановані перевірки фінансових
установ - юридичних осіб. При цьому, 1 числа місяця, в якому
планується формування коригувань плану-графіка, необхідно
повідомити ДПА України про наміри щодо проведення коригувань
фінансових установ - юридичних осіб із зазначенням переліку їх
структурних підрозділів.
Критерії ризиків діяльності банківських установ: { Назва
підрозділу розділу IV в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 696 ( v0696225-09 ) від 10.12.2009 }
1. перелік підприємств, визначений за первинним відбором
платників податків, що відносяться до групи I підрозділів А, Б, В,
Г;
2. наявність збитків за останній звітний рік;
3. наявність інформації про участь у схемах мінімізації або
ухилення від сплати податків та відтоку валютних коштів за межі
України;
4. декларування банківською установою податкової віддачі з
податку на прибуток, меншої за середній показник податкової
віддачі по групі. Податкова віддача з податку на прибуток банківських установ
визначається за формулою:
НСПП

ПНБ 1 = ------ , ВД
де (ПНБ1) розраховується як співвідношення нарахованої суми
податку на прибуток НСПП (графа 12) до валового доходу ВД
(графа 03) декларації з податку на прибуток" ( z0271-03 ). Усі показники для розрахунків податкової віддачі по податку
на прибуток банківських установ визначаються: на I квартал - за
даними декларації з податку на прибуток за 9 місяць року, на який
проводиться планування, а для II, III, IV кварталів - за даними
декларації з податку на прибуток за рік, що передує року, на
квартал якого проводиться планування.{ Пункт 4 підрозділу розділу IV в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 162 ( v0162225-10 ) від 15.03.2010 } Критерії ризиків діяльності небанківських фінансових установ:
{ Назва підрозділу розділу IV в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 696 ( v0696225-09 ) від 10.12.2009 }
1. наявність спільних власників (засновників) у фінансових
установах та запланованих у зазначеному кварталі банків;
2. наявність збитків за останній звітний рік;
3. декларування фінансовою установою податкового навантаження
менше 1 відсотка (для страхових компаній - менше 3 відсотків);
4. залучення кредитною спілкою грошових коштів на депозитні
рахунки без подальшої видачі кредитів членам КС;
5. наявність інформації про участь фінансової установи у
схемах мінімізації або ухилення від сплати податків та відтоку
валютних коштів за межі України;
6. наявність інформації від підрозділів боротьби з
відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, про надходження
узагальнених матеріалів від Держфінмоніторингу України;
7. показник податкової віддачі в страховій галузі
визначається за формулою:
НСППС

ПНС = ________ х 100%,

СВВ
де (ПНС) розраховується як співвідношення нарахованої суми
податку за ставкою 3 відс. НСППС (графа 6) до суми валових
внесків, одержаних платником або нарахованих на його користь за
договорами страхування і перестрахування СВВ (графа 1). Усі показники для розрахунків податкової віддачі страхових
компаній визначаються: на I квартал - за даними Декларації з
податку на доходи (прибуток) страховика ( z0280-03 ) за 9 місяців
року, на який проводиться планування, а для II, III, IV кварталу -
за даними Декларації за рік, що передує року, на квартал якого
проводиться планування. Показник податкової віддачі для інших небанківських установ
визначається за формулою:
НСПП

ПНН = _______ х 100%,

ВД
де (ПНН) розраховується як співвідношення нарахованої суми
податку на прибуток НСПП (графа 12) до валового доходу ВД (графа
3). Усі показники для розрахунків податкової віддачі інших
небанківських установ визначаються: на I квартал - за даними
декларації з податку на прибуток підприємства ( z0271-03 ) за 9
місяців року, на який проводиться планування, а для II, III, IV
кварталу - за даними Декларації за рік, що передує року, на
квартал якого проводиться планування;
8. страхові компанії, щодо яких питома вага ризиків,
переданих у перестрахування стосовно отриманих (нарахованих)
валових внесків (ПВР), складає понад 60%. Питома вага ризиків, переданих у перестрахування щодо
отриманих (нарахованих) валових внесків визначається за формулою:
СВВС

ПВР = _______ х 100%,

СВВ
де (РПП) розраховується як співвідношення суми валових
внесків, сплачених платником за договорами перестрахування з
резидентами СВВС (графа 2) до суми валових внесків, одержаних
платником або нарахованих на його користь за договорами
страхування і перестрахування СВВ (графа 1). Усі показники для розрахунків питомої ваги ризиків страхових
компаній визначаються: на I квартал - за даними Декларації з
податку на доходи (прибуток) страховика ( z0280-03 ) за 9 місяців
року, на який проводиться планування, а для II, III, IV кварталу -
за даними Декларації за рік, що передує року, на квартал якого
проводиться планування;
9. декларування страховиком значних оборотів (понад 5,0 -
10,0 млн.грн.) та від'ємного фінансового результату попереднього
звітного року у таких рядках відомості К2 до рядка 1.3 додатка К1
до декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
( z0280-03 ): 1.1, 1.2, 1.3 - стосується операцій з акціями та іншими
корпоративними правами; 2.1, 2.2, 2.3 - облігаціями; 3.1, 3.2, 3.3 - векселями; 4.1, 4.2, 4.3 - деривативами; 5.1, 5.2, 5.3 - іншими цінними паперами.
10. декларування торгівцями цінними паперами значних оборотів
(та від'ємного фінансового результату) по операціям з цінними
паперам (додаток К3) без фактичного отримання позитивного
фінансового результату з метою оподаткування на загальних
підставах свідчить про проведення діяльності, направленої не на
отримання прибутку, а на мінімізацію податкових зобов'язань та
ухилення від оподаткування. У додатку К3 до рядка 01.4 декларації з податку на прибуток
підприємства "Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними
паперами та деривативами" ( z0271-03 ) відображаються обсяги
проведених операцій та фінансовий результат у розрізі кожного з
видів цінних паперів: акцій та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав (ряд.
01); облігацій (ряд. 02); векселів (ряд. 03); деривативів (ряд. 04); іпотечних сертифікатів (ряд. 05); сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (ряд. 06); інших цінних паперів (ряд. 07). Декларування торгівцем значних оборотів (понад
100,0 млн.грн. - рядки 1.1, 1.2; 2.1, 2.2; 3.1, 3.2; 4.1, 4.2;
5.1, 5.2; 6.1, 6.2; 7.1, 7.2) та від'ємного фінансового результату
попереднього звітного року у рядках (01, 02, 03, 04, 05, 06 або 07
додатка К3 до рядка 01.4 декларації з податку на прибуток
підприємства) ( z0271-03 ) свідчить про діяльність товариства,
направлену на мінімізацію податкових платежів. Декларування торгівцем нульового або від'ємного значення
об'єкта оподаткування (ряд. 08 декларації з податку на прибуток
підприємства), відображення балансових збитків, не компенсованих
прибутками (ряд. 09 декларації), або відображення від'ємного
значення у рядку 11 "Прибуток, що підлягає оподаткуванню" при
значних обсягах скоригованого валового доходу та від'ємного
фінансового результату від операцій з цінними паперами є
першочерговим фактом для проведення перевірки. Порядок відбору до плану-графіка постійних представництв
нерезидентів До плану-графіка відбираються постійні представництва
нерезидентів (далі - постійні представництва), які ведуть
фінансово-господарську діяльність, повинні сплачувати податки та в
АРМі "Облік платників" мають ознаку стану платника 0 - діючий
платник. При відборі постійних представництв необхідно провести їх
інвентаризацію. За результатами аналізу актів перевірок постійних
представництв минулих років та іншої наявної інформації із
внутрішніх та зовнішніх джерел визначаються суб'єкти
господарювання - найбільші контрагенти, через які здійснюються
грошові операції, в тому числі і ті, які знаходяться на обліку в
інших органах ДПС. Проаналізований перелік постійних представництв та перелік
визначених суб'єктів господарювання - найбільших контрагентів
направляється до ДПА України, де проводиться їх аналіз,
коригування, групування в розрізі регіонів та надання пропозицій
щодо включення до відповідних розділів плану-графіка. Відібрані таким чином постійні представництва підлягають
обов'язковому включенню до плану-графіка. Критерії ризиків діяльності постійних представництв: { Назва
підрозділу розділу IV в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 696 ( v0696225-09 ) від 10.12.2009 } До плану-графіка відбираються постійні представництва, які
мають такі критерії: 1) рівень зростання податків неадекватний рівню зростання
валових доходів; 2) наявність сумнівних або значних фінансово-господарських
операцій; 3) заявлено до відшкодування суми ПДВ; 4) одноразове декларування сум ПДВ до відшкодування у значних
обсягах (більше ніж 100 тис.грн.); 5) декларування від'ємного значення об'єкта оподаткування
податком на прибуток; 6) наявність інформації підрозділів податкової міліції про
ухилення суб'єкта господарювання від оподаткування та (або) від
своєчасного погашення податкового боргу; 7) наявність інформації підрозділів боротьби з відмиванням
доходів, одержаних злочинним шляхом, про надходження узагальнених
матеріалів від Держфінмоніторингу України; 8) наявність інформації правоохоронних органів, підрозділів
податкової міліції, юридичних підрозділів органів державної
податкової служби щодо взаємовідносин із суб'єктами
господарювання: реєстрація по яких скасована в судовому порядку; щодо яких порушено кримінальну справу; щодо яких заведено оперативно-розшукову справу; 9) адреса постійного представництва співпадає з адресою, яка
занесена до інформаційної бази як "адреса масової реєстрації"
платників податків (до створення такої бази відбір здійснюється за
результатами аналізу реєстраційних даних платників); 10) здійснення операцій купівлі-продажу та надання в оренду
об'єктів нерухомості, які знаходяться на території України та
належать нерезиденту; 11) здійснення будівельної діяльності; 12) здійснення операцій, пов'язаних з наданням послуг
нерезиденту по розміщенню реклами та маркетингових послуг на
території України; 13) інші показники, що характеризують діяльність постійного
представництва або свідчать про можливість заниження податкових
зобов'язань. Крім того, підставами для включення тих чи інших платників
податків до плану-графіка можуть бути подання інших структурних
підрозділів районної державної податкової інспекції, у яких в
обов'язковому порядку чітко зазначаються підстави щодо
необхідності проведення такої перевірки із зазначенням наявних
фактів порушення податкового законодавства, схем мінімізації та
ухилення, що використовувались таким платником податків, та
можливих втрат бюджету внаслідок несплати податків. Порядок відбору до плану-графіка суб'єктів господарювання -
фізичних осіб При відборі до плану-графіка суб'єктів господарювання -
фізичних осіб слід використовувати: інформацію органів державної податкової служби; дані органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та
суб'єктів господарювання, які свідчать про отримання доходів та
здійснення фізичними особами фінансово-господарської діяльності; іншу інформація, отриману із зовнішніх джерел. Крім того, при формуванні плану першочергово повинні бути
включені до перевірок суб'єкти господарювання - фізичні особи,
які: 1. отримали валовий дохід за попередній рік та/або у звітному
році на час складання плану-графіка більш ніж 10 млн. гривень; 2. мають рівень податкової віддачі менше 0,48 відсотка. При
цьому податкова віддача визначається за формулою:
середньомісячна сума податку з доходів фізичних

осіб, яка підлягає сплаті за результатами

здійснення господарської діяльності за період

з початку року до останнього звітного періоду

або попередній календарний рік (залежно

від того, в якому періоді податкова віддача

менше, ніж критерій відбору), який передує

складанню плану-графіка
П.н. = ------------------------------------------------- Х 100%, середньомісячний валовий дохід, отриманий

від здійснення господарської діяльності за період

з початку року до останнього звітного періоду

(залежно від того, в якому періоді податкова

віддача менше, ніж критерій відбору),

який передує складанню плану-графіка
3. мають найманих осіб, кількість яких не відповідає виду
діяльності, заявленому суб'єктом господарювання, та/або кількості
зареєстрованих РРО та/або придбаних торгових патентів; 4. мають розбіжності між задекларованим валовим доходом
та/або сумою отриманого доходу згідно зі звітом РРО та
розрахунковим книжкам та/або обсягами імпортно-експортних операцій
та іншою наявною інформацією; 5. здійснюють сумнівні або значні фінансово-господарські
операції; 6. мають взаємовідносин з підприємствами, в яких виступають
керівниками або засновниками; 7. задіяні у схемах ухилення від оподаткування та/або
мінімізують податкові зобов'язання; 8. мають відносин з контрагентами, які знаходяться у розшуку,
не звітують, збанкрутували тощо; 9. займаються зовнішньоекономічною діяльністю; 10. постійно декларують від'ємне значення суми податкових
зобов'язань по ПДВ; 11. подають податкові декларації з ПДВ ( za350-10 )за звітний
податковий період, складені з урахуванням податкових накладних,
виписаних в іншому, ніж звітний, податковому періоді; 12. несвоєчасно нараховують та сплачують ПДВ; 13. мають розбіжності (заниження податкового
зобов'язання/завищення податкового кредиту) згідно із Системою
автоматизованого співставлення податкового зобов'язання та
податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України; 14. декларують залишок від'ємного значення, який після
бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту
наступного податкового періоду (рядок 26 декларації з ПДВ), у сумі
понад 50 тис.грн.; 15. декларують податкові зобов'язання з податку на додану
вартість менше або на рівні податкового кредиту; 16. змінюють напрями відшкодування ПДВ; 17. втратили право на податкові пільги; 18. наявність взаємовідносин суб'єктів господарювання -
юридичних осіб з суб'єктами господарювання - фізичними особами,
які знаходяться на спрощеній системі оподаткування та є
керівниками, засновниками або співробітниками даного підприємства;
{ Підрозділ розділу IV доповнено пунктом 18 згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 162 ( v0162225-10 ) від
15.03.2010 } 19. наявність порушень, виявлених під час перевірок
дотримання суб'єктами господарювання порядку проведення
розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу
готівки, наявності торгових патентів і ліцензій. { Підрозділ
розділу IV доповнено пунктом 19 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 162 ( v0162225-10 ) від 15.03.2010 } Крім того, підставами для першочергового включення суб'єктів
господарювання - фізичних осіб до плану-графіка є отримання
інформації від підрозділів боротьби з відмиванням доходів,
одержаних злочинним шляхом, про надходження узагальнених
матеріалів від Держфінмоніторингу України, а також інформації від
підрозділів податкової міліції щодо ухилення суб'єкта
господарювання - фізичної особи від оподаткування. Особливу увагу необхідно приділити тим суб'єктам, які мають
найбільшу кількість вказаних ризиків та можливість приховувати
доходи.{ Підрозділ розділу IV в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 696 ( v0696225-09 ) від 10.12.2009 }
РОЗДІЛ V
Планування фонду робочого часу

Мінімальна кількість перевірок, яка може бути здійснена
протягом наступного кварталу, визначається виходячи з законодавчо
встановленого терміну проведення перевірки для певної категорії
платників податків (великі, середні, малі) із врахуванням 10 днів
до початку перевірки, протягом якого аудитор здійснює
доперевірочний аналіз діяльності платника податків, а також
5-10 днів після закінчення перевірки, які необхідні для розгляду
заперечень до акта перевірки та прийняття повідомлення-рішення.

Розподіл фонду робочого часу, проведення документальних
перевірок суб'єктів господарювання - фізичних осіб необхідно
здійснювати за такою схемою: платники податків, які увійшли до плану комплексних
документальних перевірок юридичних осіб, тривалість перевірки яких
повинна плануватися індивідуально від 5 робочих днів; тривалість перевірки крупних і середніх платників податків -
фізичних осіб планується згідно з чинним законодавством. При цьому
тривалість перевірки середніх платників податків не повинна
перевищувати 10 робочих днів;

малі платники податків: фізичні особи, в тому числі
громадяни-підприємці з сукупним валовим доходом до 50 тис. грн.,
тривалість перевірки яких повинна плануватися до 5 робочих днів. При цьому в норми часу проведення перевірок не включається
робочий час на підготовку до перевірки (2 робочих дні) та на
реалізацію матеріалів перевірки (3 робочих дні).
РОЗДІЛ VI
Виконання плану-графіка планових виїзних перевірок
Затверджені плани-графіки мають обов'язковий характер для
виконання всіма підрозділами органів державної податкової служби. Початком виконання плану-графіка в частині проведення кожної
планової виїзної перевірки вважається початок проведення цієї
перевірки. Заміна об'єктів у планах-графіках та зміни термінів перевірок
забороняються, крім наявності об'єктивних обставин (ліквідація,
банкрутство суб'єкта господарювання, припинення його діяльності на
тривалий час, обставини непереборної сили тощо), що визначається
керівником ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі чи його заступником за погодженням з ДПА України та
з урахуванням змін у структурі плану-графіка, внесених цими
Методичними рекомендаціями. Зміни до плану-графіка, проведені згідно з установленим
регламентом подачі проектів коригувань плану-графіка, вносяться до
АІС "Аудит" після затвердження. Про внесені зміни відповідні
органи виконавчої влади (підрозділи ГоловКРУ, Державної митної
служби, Державного казначейства, Пенсійного фонду та фондів
соціального страхування України) інформуються у триденний строк з
часу прийняття такого рішення.
Директор Департаменту
податкового контролю
юридичних осіб І.Заглада

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: