open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.05.2007 N 281

Про внесення змін до наказу ДПА України

від 15.12.06 N 790

З метою дотримання вимог статті 7 Закону України від 11
вересня 2003 року N 1160-IV ( 1160-15 ) "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та на
виконання пункту 3 наказу ДПА України від 15.12.06 N 790
( v0790225-06 ) "Про затвердження Плану діяльності Державної
податкової адміністрації України з підготовки проектів
регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2007 рік"
зі змінами, внесеними наказами ДПА України від 19.01.07 N 16, від
19.02.07 N 87 ( v0087225-07 ) та від 16.04.07 N 234,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Плану діяльності Державної податкової
адміністрації України з підготовки проектів регуляторних актів у
сфері господарської діяльності на 2007 рік, затвердженого наказом
ДПА України від 15.12.06 N 790 ( v0790225-06 ) "Про затвердження
Плану діяльності Державної податкової адміністрації України з
підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської
діяльності на 2007 рік", що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Лекаря С.І.
Голова А.І.Брезвін

Додаток

до наказу ДПА України

08.05.07 N 281

ЗМІНИ

до плану діяльності Державної податкової

адміністрації України з підготовки проектів

регуляторних актів у сфері господарської

діяльності на 2007 рік

( v0790225-06 )

Доповнити План ( v0790225-06 ) пунктами 22-26 такого змісту:
------------------------------------------------------------------ N | Вид та назва |Мета прийняття |Відповідальні | Термін | з/п| проекту | | за розробку |підготовки| | нормативно- | | | | | правового акта | | | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 22|Проект наказу |Приведення |Департамент | II | |ДПА України "Про |наказу ДПА |податку на | півріччя | |внесення змін до |України від |прибуток та | | |наказу ДПА |28.12.05 N 610 |інших | | |України від |( z0031-06 ) у |податків і | | |28.12.05 |відповідність |зборів | | |N 610" |до норм чинного|(обов'язкових | | | |законодавства з|платежів) | | | |питань | | | | |оподаткування | | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 23|Проект наказу |Узгодження норм|Департамент | II | |ДПА України "Про |податкового |податку на | півріччя | |затвердження |розрахунку |прибуток та | | |Змін до форми |збору за |інших | | |розрахунку збору |забруднення |податків і | | |за забруднення |навколишнього |зборів | | |навколишнього |природного |(обов'язкових | | |природного |середовища та |платежів) | | |середовища та |Інструкції щодо| | | |Інструкції щодо |його складання | | | |складання |з нормами, | | | |податкового |встановленими | | | |розрахунку збору |у додатку 1 до | | | |за забруднення |Порядку | | | |навколишнього |встановлення | | | |природного |нормативів | | | |середовища" |збору за | | | | |забруднення | | | | |навколишнього | | | | |природного | | | | |середовища і | | | | |стягнення цього| | | | |збору, | | | | |затвердженого | | | | |постановою | | | | |Кабінету | | | | |Міністрів | | | | |України від 1 | | | | |березня 1999 | | | | |року | | | | |N 303 | | | | |( 303-99-п ), | | | | |стосовно | | | | |нормативів | | | | |збору | | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 24|Проект спільного |Узгодження норм|Департамент | II | |наказу ДПА |Інструкції з |податку на | півріччя | |України, |нормами Закону |прибуток та | | |Держкомлісгоспу, |України від 21 |інших | | |Мінфіну, |грудня 2000 |податків і | | |Мінекономіки та |року |зборів | | |Мінприроди "Про |N 2181-III |(обов'язкових | | |внесення змін до |( 2181-14 ) та |платежів) | | |Інструкції про |затвердження | | | |механізм |згідно з цим | | | |справляння збору |законом нової | | | |за спеціальне |уніфікованої | | | |використання |форми | | | |лісових ресурсів |податкового | | | |та користування |розрахунку | | | |земельними |збору за | | | |ділянками |спеціальне | | | |лісового фонду" |використання | | | | |лісових | | | | |ресурсів | | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 25|Проект наказу |Приведення у |Управління | II | |ДПА України "Про |відповідність |акцизного | квартал | |затвердження |до постанови |збору | | |Змін до |Кабінету | | | |Положення про |Міністрів | | | |порядок |України від 21 | | | |нарахування, |березня 2007 | | | |терміни сплати |року N 545 | | | |і подання |( 545-2007-п ) | | | |розрахунку |"Деякі питання | | | |акцизного збору" |проведення | | | | |обліку, | | | | |зберігання та | | | | |реалізації | | | | |дизельного | | | | |палива залежно | | | | |від вмісту | | | | |масової частки | | | | |сірки", | | | | |Положення про | | | | |порядок | | | | |нарахування, | | | | |терміни сплати | | | | |і подання | | | | |розрахунку | | | | |акцизного збору| | | | |( z0295-01 ), | | | | |що забезпечить | | | | |виконання | | | | |суб'єктами | | | | |підприємницької| | | | |діяльності в | | | | |повній мірі | | | | |норм чинного | | | | |законодавства | | | | |при обчисленні | | | | |суми акцизного | | | | |збору з | | | | |дизельного | | | | |палива залежно | | | | |від вмісту | | | | |масової частки | | | | |сірки | | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 26|Проект наказу |Вдосконалення |Департамент | II | |ДПА України "Про |адміністрування|податку на | півріччя | |внесення змін до |податку на |додану | | |наказу ДПА |додану вартість|вартість | | |України від |та | | | |30.05.1997 |відшкодування | | | |N 166" |його з бюджету | | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: